Page 38

36

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

АНГЕЛ ЗАБУРТОВ ПРИСТАНИЩЕТО НА БУРГАС СЕ ОТВАРЯ КЪМ ГРАДА

Интервю МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ ЗАБУРТОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

АНГЕЛ ЗАБУРТОВ

има над 12-годишен опит в сферата на пристанищата. Бил е директор на дирекция, а по-късно и главен секретар на ИА "Пристанищна администрация", заместник генерален директор на Националната компания "Пристанища" и заместник генерален директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Завършил е Техническия университет – Варна, има следдипломна квалификация в Икономически университет – Варна, в областта на банкирането и икономиката. Специализирал е "Пристанищен мениджмънт" в Сингапур и САЩ, "Мениджмънт на контейнерни терминали" в Кралство Белгия. Завършил е специализиран курс по висш пристанищен мениджмънт към Международната морска организация при ООН. Член е на изпълнителния комитет на Европейската организация на морските пристанища – European Sea Ports Organisation (ESPO), и е национален представител в Международната асоциация на пристанищата – International Association of Ports and Harbours (IAPH). От 2014 г. е генерален директор на ДП "Пристанищна инфраструктура".

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat