Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 2, 2017 г. / Spisanie Gradat

Page 112

112  ГРА ДЪТ   АПРИЛ / МАЙ 2017

УКРЕПВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА В ПЛОВДИВ Текст ИНЖ. ФИЛИП МА ЛЕШЕВСКИ