Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

DEN STØRSTE MATPAKKEN PÅ LENGE

s.

4

MIRACLE CHANNEL FEIRER 15 ÅR PÅ LUFTA

s.

26

TROENS BEVIS MAGASIN - april 2012 - 53 ÅRGANG

SOLIDE RESULTATER FOR TROENS BEVIS I 2011

s.

34

“For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd.” 2 Tim 1, 7


Innhold: Innhold:

TROENS BEVIS TrOENS BEViS

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOr

03

03

16 18

s. s. SKANDiNAViA s. s. APRIL 2012 MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE rUNE EDVArDSEN LEDEREN: MIRACLE CHANNEL: 53. årgang PÅ LEDErKONFErANSE APriL 2011

04

VELKOMMEN s. TIL SOMMERSTEVNET

52. ÅrGANG

MIRACLE CHANNEL FEIRER 15 ÅR PÅ LUFTA

25

TROENS BEVIS VIL SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅ s. - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og ZANZiBAr SLiK JEG SEr DET s. s. unådde folkeslag VIL DEL II: INDIA BREVKURS “DET NYE LIV”: - formidle troTROENS på vekkelseBEVIS s. s. innhøsting røst som - være enogprofetisk DEN STØRSTE MATPAKKEN PÅ LENGE BARNA MINE BER NÅ TIL DEN LEVENDE GUD - gi balanserte og trosstyrkende BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr settersom fokus påtilmisjon og artikler inspirerer VErDEN TiL DiNASENTErET i GOMA vekst i hele unådde kristenfolket folkeslag

04

06

08

s. - formidle tro på vekkelse s. UTGIS AV SØRLANDSKIRKEN ARENDAL I INDIA og innhøsting TROENS BEVIS MØTTE JESUS i JErUSALEM - gi VERDENS balanserte og trosstyrkende EVANGELISERING

08 10

12

artikler inspirerer til Sarons Dal, N-4480 som Kvinesdal s. s. Tlf.vekst (+47) 38 35 75 00 i hele kristenfolket EN VELSIGNELSE FOR INDIA PrEKÆrT BEHOV Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no UTgIS aV s. Nettsted: www.troensbevis.no TROENS BEVIS

Verdens Evangelisering REDAKSJON: Ansvarlig utgiver:Kvinesdal Sarons Dal, N-4480

12

HVEM SKAL GÅ s.

13

20

26

29

s. s. HÅP OG RETNING KRISTUS GIR GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS

30

34 32

s. s. SOLIDE RESULTATER FOR TROENS BEVIS I 2011 MiSJONSNYTT

36 33

s. s. TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN JESUS TO THE NATIONS s.

34

Rune Edvardsen Tlf. (+47) 38 35 75 00 OMSOrG FOr DE FATTiGE i iSrAEL ØrKENFOLKENE BØYEr KNE HØRER DE OSS? Redaktør: Fax (+47) 38 35 75 01 Har du pakket reisekofferten med rett innhold? Sten Sørensen s. i tre uker nå og møtt forskjellige kulturer. Har s. sett Asias mylder og E-post: mail@tbve.no Jeg har reist Designer: Nettsted: www.troensbevis.no OM LiVET fra alle tenkelige steder iBrEVKUrSET gudebilder.TANKEr Folk som valfarter verden til Asias perler for Mariell Hovdhaugen turisme og ferieopphold.

15

39

JOURNALISTER: Hvorfor skjer det så lite i våre menigheter? REDaKSJON: Først IndiasDa 1,3Jesus milliarder der på over en hadde milliard han er unådde. Hver 5 menneske jorden Bente Thakre gikk her jord, har en omgangskrets de på fleste av oss ville Ansvarlig utgiver: er indier. Jo, her hører de oss. India er showenes hjemland. Drama, musikk og filmens Kåre J. Stusdal vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært rune Edvardsen storspiller. Her kommer ogutfordrende forandrer historien i byeren som påvirkes av undertrykkelse Sten Sørensen både slitsomtviog å følge Jesus dag. Han prioriterte å være sammen og forfølgelse til frihet og selvfølelse i å se seg i Guds bilde. Vi ba frelsesbønn med merå gjøre. Nathalie Edvardsenredaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med enn 60.000Hvor på to helger. Men vi hadde bare 25000 oppfølgingskort dessverre. Håper Håvard Axel Kator Sørensen Sten enn han var, skjedde det noe. Blinde fikk synet tilbake, lamme kunne gå, og

Gud ser tilalle bønnene bekjennelsene som runget over skarene samlet i Chirala og som enog ble sett. redaksjonssekretær: Zaheerabad. Like fullt er 1,2 milliarder uten evangeliet. De fleste kirker underviser at FOTOGRAF: Mariell Edvardsen Tross av møter, så blir kanskje bare noen ti-talls frelst finnes i uka i iNorge. Hvorfor? KRISTNE ikke børtusenvis være sammen med andre religioner. Slike holdninger mange Nathalie Edvardsen fleste tilfeller er det ufrelste på våre møter til å ta imot forkynnelse muslimske Vel, landi de også. Hvordan kan deikke da noen høre oss? Simen Løvgren eller omsorg, fordi vi er isolert i egne lokaler. Vi har ikke vært der ute, og møtt folk på aBONNEMENT Aina S. Eftestøl deres hjemmebane. Noeni dager senere er vi i Indonesia og Thailand. Der er mylder av mennesker og Sendes ut gratis templer. Titusener av skandinavere samles i denne delen av verden for ferie og ABONNEMENT Norge og Norden Menighet er løsningen og ordningen. opplevelser. Får de nasjonale høre evangeliet av alle disse turistene? Nei, vi har Sendes ut gratis i Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år ikke tatt med oss rett bagasje på turene. Norge og Norden i det siste er det flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkomGiro: 3080 30 43007

Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Dansk Jeg er snart 50 år. Skal jeg bidra til at disse folkeskarene skal høre det i Giro: 3080 30 43007 postgiro: 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygmin tid? Da må jeg tørre være annerledes og ekstraordinær. Ingen Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, som har forandret noe i denne verden har gjort det av noe gammelt Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske eller eksisterende. Vi har dessverre kjørt folk inn i tvangstrøyer og 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter på i regler samme uten atbud tonene treffer? trangsynhet. Vi har funnet ogdur, kulturelle for eksistensen i Svensk postgiro: 7 42 87-4 Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i Finsk postgiro: 800014 70201790 våre sammenhenger. Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er Færøyisk postgiro: 66222 Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i IKKE Troens BevisTIDER vil stå sammen med Hvor står du? DET KOMMER BEDRE ENN NÅ. DERFOR er N-4480 allealle er N-4480 KvinesdalKvinesdal

alle for Evangeliet. LØNNER DET SEGmenigheter Å BENYTTE ANLEDNINGEN NÅ!Jeg drømmer om et kristent “NAV-kontor”. På dette kontoret er oss? det Ijobber i overflod, menat videt trenger flere Hører de på altfor liten grad. Uten er lyd hører GrafiskGrafisk produksjon produksjon arbeidssøkende. Stå sammen vi ingenting. Lyden skal runge over verden imed dissetroende dager i Hegland Trykk AS, Flekkefjord hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord – i mine dager. Opplag: 8000 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarer

2

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

ansvarlig utgiver


.

,

Leder av Sten Sørensen

Velkommen til Sommerstevnet Det nærmer seg Sommerstevnet i Sarons Dal. Sammen med magasinet Troens Bevis følger stevneheftet for årets Sommerstevne. Vi sender deg stevneheftet nå slik at du kan be for samlingene og sette av dagene 8.–15. juli i Sarons Dal. Dette kommer til å bli et knallbra Stevne, du har noe å Leder av så Sten Sørensen. se fram til! Vi tror det blir et Stevne som kommer til å gi inspirasjon og gode opplevelser til barn, ungdom og voksne.

De senere årene er det blitt satset sterkt på den unge generasjonen. De forskjellige planetene med ulike tilbud til barna og tenåringene, er noe som gjøres for å investere i den unge generasjonen. Vi tror disse tilbudene er viktige for å tenne de unge. For dersom ikke barna og de unge trives, har vi gjort en for dårlig jobb.

Menighetens viktigste oppgave Vi håper du tar turen innom standene våre nederst

i Hallen når du ermenighetens i Sarons Dal. Derog vilser duom få dette nyttigkallet blir erer arbeid Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering prioritert og levd ut. om arbeidet som drives. misjon. Det første skjer i nærmiljøet og informasjon det andre Få Stevner har gitt så sterkeog signaler til kristenheten og bli oppdatert De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, og skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige som Sommerstevnene i Sarons Dal. Opp gjennom Jeg vet at Rune Edvardsen også ønsker å hilse på disse er aktive brukere av de moderne medier. temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge årene har det vært et viktig merke samlingspunkt for folket. Det er bare ta tak i hamfor forHimmelen, en samtale Skal vi å vinne mennesker må vi om i forkant til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke menkristen-Norge der tusener er blitt inspirert og fornyet. du ønsker det. nesker dersom vi i forkant skjeller dem ut eller har dømDet har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste mende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangeSommerstevnene har bidrattliettiltilsterke opplevelser for Sommerstevnet i Sarons Dal er for altSå Guds Vi er negative eller dømmende. enkeltfolk. er det. nye grupper mennesker. hele familien, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være.

ønsker å stå sammen med de kristne fra forskjellige

vi er geniunt Vi interessert i menneskerom og viser Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlinkirkesamfunnDersom og menigheter. vil stå sammen dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at gen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på Jeg husker som ung gutt attomannshånd jeg dro til eller ved at en talte til en gruppe en folkevekkelse i landet. mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har menSommerstevnene i Sarons Dal. Første gang muligheter som aldri før. nesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive

reiste jeg med min bestemor. Vi lå sammen i telt Det er med optimisme og framtidstro vi ønsker og hadde tusener av andre”Vi som blevenn med tiden velkommen til årets Sommerstevne. Vi tror vil månaboer. like fulltDet være og se mulighetene nettopp i vår tid. 2012 Mulighetene en særegen atmosfære. Men det som gjorde sterkest bli vårt beste år i Troens Bevis. Dette vil også prege har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!” inntrykk på unggutten, var den sterke atmosfæren Sommerstevnet! på møtene i stevnehallen. Forkynnelsen som var metoden som fantes på den tiden. dynamisk, og ettermøtene som var preget at et og evangeliet ble Hjertelig Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesskap Senere kom trykkekunsten formidlet velkommen! som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker litteratur. Tenk hvor mange som har fått en sterkt gudsnærvær, gjorde gjennom uutslettelige inntrykk også å være med i en menighet der barn og barnebibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjenpå unggutten! Man ble preget av møtene i lang tid. barn er stolte av å være med i samme menighet som nom det skrevne ord har kommet til tro. For mitt vedkommende satt det kursen for resten av meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformilivet. Derfor har Sarons Dal fått plass også i dlingen. I våren tidhelt har spesiell evangelisering skjedd gjennom radio- og TV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. mitt hjerte. Det siste som har skjedd er evangelisering gjennom internett.

Det var sus i hallen under møtene. Møtene var En av de sisteavmoderne dynamiske hvor en hadde opplevelsen at en medier som brukes er Facebook. Informasjon spres som ild i tørt gress. Det var på akkurat rett sted til rett tid.

Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må det være brennende hjerter som er grepet av Jesus!

påstås at det viktigste mediet i Egypt på nyåret i forbindelse med opprøret og beseiringen av president Mobarak nettopp Selv bar jeg på et forkynnerkall somvar ung gutt.Facebook. Og det Ikke minst de unge er aktive av det mediet var ingen tvil: Jeg ønsket å bli som brukere forkynnerne jeg og informasjon spres i stor skala.

hørte i Sarons Dal. Disse ble forbilder og noe en kunne De elektroniske mediene strekke seg etter. De ble viktige forbilder for meg.er kanaler

for å spre informasjon. Mange beklager seg over den teknologiske utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom Det er mange som har fått sine i Sarons disse drømmer kanaler. Svært mye destruktivt formidles dessDal. I Sarons Dal fikk man nemlig lov til åulike tenke litt verre gjennom teknologiske medier.

redaktør

større enn det som var vanlig i hjemmemenigheten. Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetNettopp det var befriende deilig. Janteloven ble ene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større nemlig ikke praktisert i Sarons Derevangeliet fikk vi høre til åDal. forkynne gjennom de ulike medier enn nå! Gjennom de elektroniske om Gud som hadde store planer og som ville brukemediene finnes det en enorm mulighet til å spre evangeliet! La oss derfor sitt folk til store ting! Ikke typisk norsk – men typisk bruke alle kanaler til å nå ut! Det er vår oppgave å nytestamentlig. være gode forvaltere! Menighetens er evangelisering og Noe av den ånden som virket på bådehovedoppgave barn, misjon. Som ”organisasjon” er menigheten den eneste ungdom og voksne, ønsker som vi aterfortsatt råde til for sineskal ikke-medlemmer, alle andre kjemper under Sommerstevnene. Vi stort ønsker at åhele familien sett for ivareta sine medlemmers interesser. skal få møte Gud og gjøre sine opplevelser. Menighetens hovedoppgave er å formidle evangeliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

3


- Den største matpakken på lenge Rune Edvardsen var godt fornøyd med årets kampanjer i India. Om siste musikkfestival, sa han: ”Vi har fyrt av alt som er i kroppen. Det har vært tungt, men jeg lærte av min far at jeg skulle sage på grenen til den gikk av. Det var ikke noen ende på hender som gikk opp her i Zaheerabad. Nå må vi be om at vi skal klare å ta vare på dem.”

Av Nathalie Edvardsen I forrige utgave av Troens Bevis’ magasin kunne du lese om kampanjen som ble over all forventing i kystbyen Chirala, i Andra Pradesh. Hele helgen var området dekket av mennesker som tok godt imot budskapet til Rune Edvardsen. Før festivalen var hele 10 000 oppfølgningskort trykt opp. Ingen var forberedt på den meget positive responsen som møtte oss i Chirala, og allerede lørdag kveld var kortbunken tom. Fra Chirala gikk turen videre til pastor- og lederkonferanse i Hyderabad, der mange hadde reist langt for å få med seg undervisningen. Blant forkynnerne var Anne og Stephan Christiansen, Stina og Kai Johansen, Rune Edvardsen og biskop Ernest Komanapalli.

Ny musikkfestival

Tett opp mot Andra Pradeshs grense til staten Maharastra, ligger Zaheerabad, kun 108 km fra Hyderabad. Her skulle det arrangeres en ny musikkfestival, og i likhet med Chirala hadde det aldri vært noe lignende i byen. Området har et innbyggertall på omkring 140 000 som stort sett består av muslimer og nominelle kristne. Allikevel har byen en stor mangel på kristent arbeid. I Zaheerabad var folk nysgjerrige og reiste langt for å få med seg musikkfestivalen. Inn på kampanjeområdet kjørte store lastebiler tettpakket av mennesker, noen 4

KAMPANJE APRIL 2012

helt fra nabostaten. Allerede første kveld kjente Rune Edvardsen på noe helt spesielt da han forkynte evangeliet til byens innbyggere. Da responsen kom, var det vanskelig å holde tårene tilbake. – Jeg tror ikke det er tilfeldig at det ikke er noen menigheter her i brann og at vi har kommet akkurat her. Det som jeg hadde tak i her, og lå over himmelen, tror jeg gjør at vi skal hente ut utrolig mange mennesker for Jesus i denne byen. Lokalavisene skrev at opptil 50 000 mennesker var til stede første kveld. Troens Bevis velger å holde seg til egne tall ved å si at nærmere 20 000 mennesker møtte frem. Pågangen økte kveld etter kveld og nok en gang var responsen over all forventning. Før søndag kveld stresset arrangørene med å få trykket opp flere oppfølgingskort slik at alle kunne fylle ut kontaktinformasjonen sin. Troens Bevis’ brevkurs, “Det Nye Liv”, som er et selvstudium i troen på Jesus, ble også delt ut til alle som ønsket det.

Godt fornøyd

I etterkant var Rune godt fornøyd med begge kampanjene i India. Han har sett tusenvis av ungdommer komme til troen på Jesus gjennom musikkfestivalene i landet. Om siste kampanje sa han: ”Vi har fyrt av alt som er i kroppen. Det har vært tungt, men jeg lærte


av pappa at jeg skulle sage på grenen til den gikk av. Det var ikke noen ende på hendene som gikk opp her i Zaheerabad. Nå må vi be om at vi skal klare å ta vare på dem.” Oppfølgingsarbeidet er allerede godt i gang. Alle frelsessøkende som fylte ut kontaktinformasjon på et oppfølgingskort vil bli kontaktet av en pastor. I hver by har ti pastorer tatt med seg familiene sine og flyttet til stedet for å plante nye kirker. Oppfølgningskortene

deles mellom pastorene som har i oppgave å få de frelsessøkende til menighetene for å disippelgjøre dem. Før turen hjem, avsluttet Rune med å si: ”Det er fantastisk å få stå i sammen med partnere i denne tjenesten. For meg er dette en vanlig dag på jobben, men dette er den største matpakken jeg har hatt på lenge.”

KAMPANJE APRIL 2012

5


Pastorene tok undervisningen svært alvorlig.

Pastorkonferanse:

Med ungdom i fokus Mange pastorer var meget begeistret for undervisningen de fikk under årets pastorkonferanse i India. Nå vil de rette fokus mot den nye generasjonen i landet.

Av Nathalie Edvardsen I forbindelse med musikkfestivalene som ble arrangert i India i februar, samlet også omkring 1000 pastorer seg på pastor- og lederkonferanse i Hyderabad, i Andra Pradesh. Mange hadde reist langt for å få med seg undervisningen fra Stephan og Anne Christiansen, Stina og Kai Johansen, Rune Edvardsen og Ernest Komanapalli. Pastor i Sørlandskirken Arendal, Kai Johansen, har vært med Troens Bevis på mange pastor- og lederkonferanser i India. Med tiden har han lært kulturen å kjenne og ser at det er en del tradisjoner som må brytes i det å bruke unge mennesker og kvinner i tjeneste. Kai beskrev konferansen som en rød tråd gjennom alle seminarene med sterkt fokus på hvordan man skal nå de unge. – I år har det vært en fantastisk bra konferanse. Det er en opplevelse å få forkynne til indiske pastorer. Når 6

KAMPANJE APRIL 2012

Kai Johansen forkynner for indiske pastorer.


man kommer tilbake år etter år, ser man at de gjør det man sier. De har en kort responstid til å gjøre det de hører, forklarer Kai, som også mener at kombinasjonen med musikkfestivaler og pastorkonferanser er ganske unikt. – Runes gave som evangelist og vi som pastorer, henger sammen. Undervisningen blir veldig konkret når den praktiseres samtidig.

Vil nå ungdommer

Pastor Ruben føler seg velsignet som fikk lov å delta på pastor- og lederkonferansen i Hyderabad, og forteller at musikkfestivalene til Rune Edvardsen har endret forkynnelse som brukes til å nå ungdommen. – Mange ungdommer har kommet til kirkene våre i etterkant av musikkfestivalene og har fortalt at de tok imot Jesus under rockekonsertene, sier Ruben.

Anne Christiansen var en av forkynnerne.

Under pastorkonferansen lærte han mange prinsipper som kan brukes for å få kirkevekst og som han kan ta med til menigheten. – Undervisningen har vært en inspirasjon. Jeg reiser hjem med et mål og ideer om hvordan den nye generasjonen kan nås, og hvordan de kan implementeres i kirken.

Reiser til Nepal

Som avslutning på konferansen fikk pastorene en direkte utfordring om å dra til andre byer og andre land for å evangelisere. Et eldre ektepar valgte å ta utfordringen på direkten og pakker nå sakene sine for å evangelisere i Nepal. Troens Bevis snakket også med flere pastorer som var meget inspirert etter konferansen. De takket for undervisningen og at de fikk muligheten til å delta. Nå var alle klare for å praktisere det de hadde lært.

Ruben var begeistret for pastorkonferansen.

Pastorparet tok utfordringen om å reise til Nepal som misjonærer.

KAMPANJE APRIL 2012

7


Teamet fra Sørlandskirken Arendal sammen med Ernest og Rachel Komanapalli.

Sørlandskirken Arendal i India Fra Sørlandskirken i Arendal reiste et team på 19 personer til India i over to uker for blant annet å være med på en av de mange musikkfestivalene som Troens Bevis arrangerer i samarbeid med Manna Ministries. Med i reisefølget var ti barn, helt ned i åtteårsalderen, og alle var spente på hvordan det ville gå å reise til et land som i så stor grad er preget av fattigdom og nød.

Av Stina Johansen Etter et døgns reise kom vi frem til Kismapur i Hyderabad. Her har biskop Ernest Komanapalli og hans kone Rachel bygget opp en base for Manna Ministries, som ekteparet leder. De har startet over 1500 nye menigheter i India, og driver nødhjelp til spedalske, foreldreløse og fattige i slummen. Musikkfestivalen var lagt til i den lille kystbyen Chirala, som lå åtte timer unna med natt-tog, så det første døgnet ble det enda litt mer reising. Standarden på toget var overraskende god, og selv om jeg måtte dele seng med en kakerlakk, ble det noen timers søvn. Vel fremme i Chirala ble vi innkvartert på en flott resort med svømmebasseng, rett ved Den bengalske bukt, og vi kunne bade i Det indiske hav. Disse dagene var en skjønn avslapping for barna, og på kveldene var vi med på musikkfestivalen. Vi ble fraktet med buss til festivalen, og ble sluppet av bak den gedigne scenen. Der var det lagt ut rød løper, og vi følte oss som veldig viktige personer. Hele reisefølget ble plassert på scenen der vi kunne se ut over et folkehav som fylte hele arenaen. Mørke ansikter 8

KAMPANJE APRIL 2012

med brede smil så langt øyet kunne se. Musikken var i gang, og en indisk sanger fanget oppmerksomheten med sine typiske indiske toner. Scenen, lydanlegget, filmteamet og storskjermene var like proffe som på Hovefestivalen. Vi var virkelig imponert over hvordan Troens Bevis hadde fått til dette i en fattig by som Chirala.Etter hvert slapp Rune Edvardsen til og dro i gang med rockemusikk som fikk folkemengden i skikkelig stemning. Da Rune begynte å forkynne evangeliet på sin enkle og klare måte, var det tydelig at mennesker ble berørt. Folkemasser strømmet frem for å få tak i Troens Bevis’ brevkurs “Det Nye Liv” som ble delt ut. Chirala var klar for å ta imot evangeliet om Jesus! Den siste kvelden var det over 25 000 mennesker der, og luften dirret av forventing, men vi kunne også merke litt uro i rekkene. Men evangeliet ble forkynt og vi reiste hjem og kjente at vi hadde fått være med på noe stort. Det største møtet de fleste av oss noen gang hadde vært på. Vi var med på å spre evangeliet til India!


Stina Johansen sammen med Esther.

Forkynte på pastorkonferanse

Etter kampanjen i Chirala reiste vi tilbake til Hyderabad, og bodde i flere dager på barnehjemmet i Kismapur. Her ble vi kjent med flere av de 400 barna og ungdommene som bodde der. Standarden var enkel, men vi kom fort inn i de indiske vanene, og maten de serverte var tilpasset oss så godt at til og med barna likte den! Kai og jeg var med som forkynnere på pastorkonferansen som Manna Ministries arrangerte på området. Sammen med Anne og Stefan Christiansen fikk vi lov å betjene, oppmuntre og utfordre 400 pastorer til videre arbeid i sine menigheter rundt om i staten Andrea Pradesh. Vi opplevde at vi til tross for forskjellig kultur og tradisjon, kunne gi Guds ord til disse pastorene på en måte som var til hjelp og oppbyggelse. Sulten var stor etter ordet, og overgivelsen til tjenesten høy blant dem. Etter tre dager følte jeg at de hadde lært meg mer ved det livet de levde enn det jeg gav til dem!

I møte med spedalske

En av dagene fikk vi være med på å dele ut mat til spedalske som tilhører menigheten Rock Church, som Ernest og Rachel Komanapalli har startet. Omkring 50 kvinner og menn kom til kirken den ettermiddagen. De satte seg på utsiden og begynte å synge lovsanger og prise Gud. De klappet i hendene og strålte av glede.

Noen manglet en finger her og der, andre hadde ikke noen fingre eller føtter igjen, men alle uttrykte de glede og takknemlighet for sin nye tro på Jesus, og fellesskapet med andre troende. Det ble et nært og sterkt møte med disse fattige og nødstilte menneskene, våre brødre og søstre, som elsket Jesus. Det var ikke et øye som var tørt. Alle tørket tårer mens vi ba for dem. Etterpå kunne barna og ungdommene være med å dele ut matposer, og det gjorde sterkt inntrykk. Et minne vi ikke kommer til å glemme.

Feriedager

Noen av dagene hadde vi mulighet til å slappe av, sole oss og bade ved et flott hotell i byen. Der var standarden som et fint hotell i Norge, med stor matbuffé og deilige solsenger rundt et flott basseng. Det ble en deilig avkobling for hele teamet. Og alle lyktes i å bli solbrente, da solkremen som var medbrakt tok slutt, og det var veldig vanskelig å finne solkrem i dette landet!

Besøkte slumområder

Den siste dagen fikk vi mulighet til å besøke slummen sammen med en pastor som har startet en kirke der. Denne slummen består av kun 60 familier som bor rundt en søppelhaug, og de lever av å finne ting i søpla som de selger videre. Lignende bosetninger

Vi trenger flere støttepartnere for kampanjene våre. - da kan vi nå enda flere med evangeliet. Tlf: (+47) 38 35 75 00 KAMPANJE APRIL 2012

9


Mange spedalske blir skviset ut av samfunnet og overlatt til seg selv.

Finn Arne Johansen deler ut mat til spedalske.

400 barn bor på barnehjemmet i Kismapur, Hyderabad.

Barna på barnehjemmet får sjokolade av besøket fra Norge.

10

KAMPANJE APRIL 2012


finner man over hele India. Overalt der søppelhauger dannes, kommer fattige for å livnære seg. Da vi kom frem til området, hilste vi på folk og delte ut litt kjeks til barna. De var skitne, med slitte klær og uten sko, men strålte av glede for å se oss. Spesielt stas var det å treffe hvite barn. “Husene” var bygget av plastikk, plakater og presenninger som var funnet i søpla og var plassert rundt søppelhaugen. Midt i søpla satt noen unge gutter og lette etter verdier som kunne brukes.

Noen trenger oss

Pastoren tok oss med til et av husene som lå rett ved veien. Her bodde Ester, ei enke, som mistet mannen sin i en bilulykke for flere år siden, og som da måtte flytte til slummen. Ester har to døtre, ei som er gift og ei som er 15 år og bor hos tanta si for å studere. Ester prøver å forsørge seg selv og sin yngste datter. Hun har tatt imot Jesus og er med i den lille menigheten her i slummen. Vi ble bedt inn i “huset” til Ester. Det var bare noen kvadratmeter stort, som et telt. Her inne var det ryddig og pent. Hun hadde et plastikkteppe på gulvet, og de få tingene hun hadde var lagt under et lite teppe. Vi satte oss i en ring og begynte å be. Tårene strømmet på, og et par av de unge jentene hulkgråt.

Ester er vår søster, hun er vår familie, og det er så vidt hun overlever. Kontrasten til mitt eget liv i Norge med overflod av alt – mat, klær, penger, medisiner – ble så enorm, og det rørte oss å se fattigdommen så nær, og kjenne på smerten og nøden i Esters liv. Der og da bestemte jeg meg for å aldri gå tilbake til det samme livet som jeg pleide å leve i Norge, et liv som til tross for at jeg er pastor og tjener Gud, i altfor stor grad er preget av materialisme og et ønske om å ha det godt. Jeg tror ikke det er noe galt i å verken eie ting eller ha det godt, men hensikten med min rikdom må ikke være at jeg skal få stadig høyere levestandard. Jeg vil leve for noe større enn meg selv, og jeg vil at mine penger skal bli brukt til noe mer enn bare å møte mine egne behov og ønsker. Ester trenger meg! Vil jeg klare å huske på henne, og alle de andre som lider nød, hjemme i Norge? Jeg håper det. Jeg ber om det. Jeg vil at denne reisen til India skal forandre meg. For alltid!

Disse menneskene fikk høre evangeliet, enda finnes det så mange fler.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

11


- En velsignelse for India Siden 2002 har Rune Edvardsen holdt musikkfestivaler i over 20 indiske byer. Nærmere 250 menigheter er plantet og tusenvis av ungdommer har møtt Jesus.

Av Nathalie Edvardsen – Det som startet med et tilfeldig møte med Rune Edvardsen har blitt til en velsignelse for India, forteller en av Indias mest kjente kristenledere, biskop Ernest Komanapalli. Lenge hadde Ernest drømt om å møte Aril Edvardsen som var en kjent mann i India. Under et opphold i år 2000 dro han til Sarons Dal i håp om å få møte verdensevangelisten. Den gang var ikke Aril hjemme, og til Ernests skuffelse fikk han isteden tilbud om å møte evangelistens sønn Rune Edvardsen, som nettopp hadde kommet hjem fra en kampanje i Pakistan. Møtet ble som en sammenkobling av to hjerter og to visjoner. Ulikt sin far brukte Rune rockemusikk som en del av forkynnelsen på kampanjene sine. På den andre siden hadde Ernest fundert på hvordan hans misjonsorganisasjon skulle nå ungdommen, og hans sønn hadde forklart at ungdommene liker underholdning. Etter litt flere undersøkelser fant den eldre mannen ut at ungdommen ville ha høy musikk som rock’n’roll. Etter en dialog kom de til enighet om 12

KAMPANJE APRIL 2012

å prøve ut evangeliseringskampanjer i form av musikkfestivaler for nå ungdommen i India.

Imponert over Rune

I april 2002 tok Rune Edvardsen med seg gitaren for å holde sin første kampanje i landet. Først ut var storbyen Hyderabad, og møteformen var den gang en helt ny måte å forkynne evangeliet på. Ingen hadde verken sett eller hørt noe lignende. Ernest har lagt opp mange kampanjer for kjente evangelister, men var svært imponert over fremgangsmåten til Rune. Etter første musikkfestival i landet, sa han: “Jeg har aldri noensinne i hele mitt liv sett så mange hinduistiske menn gi respons på evangeliet, slik vi så på Runes konserter. Det var bare utrolig!”

Kirker plantes

Totalt har 24 musikkfestivaler blitt arrangert i landet siden 2002. I forkant har minst ti pastorer dratt til kampanjestedet for å plante nye kirker. Etter hver konsert


deles det ut oppfølgingskort til alle som ønsker å tro og/eller lære mer om Jesus. I etterkant deles kortene mellom pastorene som oppsøker personene en etter en. Alt pastorene trenger å gjøre, er å få dem til menighetene og disippelgjøre dem. Nærmere 250 menigheter er plantet som resultat av musikkfestivalene. Ernest forteller at bare i Hyderabad har de plantet 50 kirker i tillegg til hovedkirken deres. Dette kunne ikke blitt gjort uten de to musikkfestivalene som har blitt arrangert i storbyen.

Biskop Ernest Komanapalli er takknemmelig for samarbeidet med Rune Edvardsen.

Tror på innfødte evangelister

Ernest tror at det fortsatt er behov for utenlandske evangelister som kommer som gjester, men at bakkearbeidet må gjøres av nasjonale. For 500 kroner i måneden sendes innfødte evangelister til nye områder for å forkynne evangeliet. Sammen med familien lever de under vanskelige forhold, men misjonskallet gjør de villig. Han er svært takknemlig for støttepartnerne i Norge som har som visjon å sende lokale arbeidere, og mener misjonærtiden er over. – En evangelist fra Skandinavia koster det samme som 100 innfødte evangelister. I tillegg er det store kulturforskjeller og språkhindringer med utenlandske arbeidere. Det er derfor en stor glede å stå sammen med Troens Bevis om visjonen om å sende innfødte evangelister til nye områder. Troens Bevis støtter i dag 331 innfødte evangelister i landet. Ernest ber fortsatt om flere evangelister og oppfordrer det norske folk til å sende evangelister gjennom misjonsarbeidet til Troens Bevis. KAMPANJE APRIL 2012

13


Sendes på TV

I alle år har også musikkfestivalen blitt sendt på hele tre satellittkanaler i Andra Pradesh. Slik multipliserer de arbeidet og flere får høre evangeliet gjennom musikkfestivalene.

Pastor- og lederseminarer

I forbindelse med musikkfestivalene samles også pastorer og ledere til inspirasjon og utrusting. For mange er dette den eneste undervisningen de vil få i løpet av ett til to år. Samtidig blir de involvert i musikkfestivalene slik at de får se hvordan evangelisering kan praktiseres. På hvert sted blir det også samlet sammen et stort kor med 200 ungdommer fra menighetene i områdene. De er med og opptrer under hele festivalen og blir trent som lovsangledere. Når de kommer tilbake vil lovsangen i menigheten kunne være noe helt annet.

En velsignelse for India

Ernest beskriver i dag møtet med Rune som Guds bestemte avtale som ble til en velsignelse for India. Som resultat har tusenvis på tusenvis fått høre om Jesus gjennom musikkfestivalene. Oppfølgingsarbeidet har også vært godt gjennomført, mener han.

Vil gå til tøffere områder

Rune har nå tanker om å prøve å gå til områder hvor evangeliet ikke står så sterkt og hvor det koster litt ekstra. Nå vil han prøve å se om Ernest og Manna Ministries vil være med på å gjøre noe mer utfordrende med musikkfestivalene.

í

BLI EN PARTNER

I DAG Vi ønsker og nå enda flere med evangeliet! Dermed trenger vi flere partnere, vi trenger flere som støtter kampanjene våre. Dette er den viktigste invistering vi mennesker kan gjøre. Kan du være med og støtte kampanjer? Ta kontakt med oss, vi trenger deg! Tlf: (+47) 38 35 75 00 eller mail@troensbevis.no 14

KAMPANJE APRIL 2012


Verden trenger Jesus! Vi kan være med og gjøre Jesus kjent for tusenvis av mennesker med din hjelp. KAMPANJE APRIL 2012

15


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV-kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet. Du kan se kanalen på vår web side: miraclechannel.com/live.html

Miracle Channel feirer 15 år på lufta I april kan Troens Bevis’ arabiske satellittkanal feire 15 eventyrlige år på lufta. Det er en historie om store steg i tro, hardt arbeid og en enorm støtte fra våre misjonspartnere.

Av Bente Rognmo Thakre Allerede i 1978 talte Gud til Aril Edvardsen om å gjøre seg klar for den kommende mediarevolusjonen. Og da Miracle Channel offisielt skulle innvies under sommerstevnet i 1997, var det ikke tvil om at himmelkreftene var i ferd med å rokkes. Fra blå himmel la det seg en mørk sky over Sarons Dal. Tordenskrallene ruller mellom fjellene og lynet slår flere ganger ned i satellittsenderen. Sendingen blir avbrutt gjentatte ganger før strømmen går og hele hallen mørklegges. Flere hundre partnerne går deretter ut av den mørklagte hallen, samler seg rundt satellittsenderen, løfter hendene mot himmelen og innvier kanalen med bønn og påkallelse av Guds kraft og beskyttelse. Aril Edvardsen kommer så med følgende bemerkning: ”Her fikk vi en sterk påminnelse om å be for arbeidet. Vi fikk en leksjon om kampen i himmelrommet. Det er demoner som vil hindre oss i å nå ut, men Josva gikk mange ganger rundt murene før de falt, og vi skal heller ikke gi opp. Djevelen ønsker ikke at vi skal nå de siste folkeslagene på jord – deriblant araberne.” Søndag kveld blir direktesendingen gjentatt. Denne gangen går alt som planlagt og muslimer over hele Midtøsten og Nord-Afrika får se skarer av kristne i Sarons Dal hilse dem med Guds kjærlighet og Jesu evangelium.

Travle tider

De neste årene fylles med full aktivitet i TV-studio i Sarons Dal. Det er ikke mange andre som ennå har grepet visjonen om å lage kristne TV-programmer for muslimer. Derfor må de fleste TV-programmene produseres i Sarons Dal. Det blir en travel tid med en jevn strøm av TVgjester og programledere fra arabiske land. TV-staben i Sarons Dal har en stor utfordring, de lager programmer på et språk de ikke forstår! Det er heller ikke så enkelt å finne kristne arabere i Skandinavia som kan hjelpe. Det 16

MIRACLE CHANNEL APRIL 2012

er derfor en stor velsignelse da Barty Shokralla, som bor i Sverige, men opprinnelig kommer fra Egypt, blir med i teamet. I 2005 tar han offisielt over ledelsen av kanalen. Det lages programmer for ungdom, for barn, det blir drama og komedie, bibelstudier og talkshows. Evangeliet skal formidles på en brobyggende og tillitsvekkende måte. Fra to timer i uken i 1997, er sendetiden økt til tolv timer hver dag i 2005. Dette året hører vi fra 28 000 seere. Miracle Channel begynner å streame kanalen på Internett og nye seere fra Australia, Kina og Russland kontakter oss. 24 timers kanal 1. april 2006 når Miracle Channel en ny historisk milepæl og begynner å sende 24 timer i døgnet. Det legges straks merke til, og gratulasjoner fra takknemlige seere strømmer på: – Vi liker programmene deres veldig godt og ser hele tiden på kanalen. Jeg ble veldig glad da dere begynte å sende 24 timer i døgnet, skriver en seer fra Sudan. I 2008 er det 58 739 seere som ønsker personlig oppfølging og forbønn. Den fantastiske seerresponsen fortsetter, og i 2009 dobles responsen igjen og 119 234 seere kontakter oss. 25. september 2009 starter de første direktesendingene på Miracle Channel. Hensikten med direktesendingene er å gi seere anledning til å ringe inn på direkten med spørsmål. Det første programmet går symbolsk fra studio i Sarons Dal. Flere hundre ringer inn på luften og telefonsambandet bryter sammen.


På muslimsk satellittnettverk

Nå ruller utviklingen raskt. 12. desember 2009 begynner Miracle Channel å sende på NileSat, det største arabiske satellittnettverket i verden. Med sendingene som allerede går på Hotbird, dekker vi nå hele den arabiske verden med over 330 millioner seere! NileSat er også den mest populære satellitten blant muslimer, vi hører fra mange nye seere som forteller at de har aldri hørt evangeliet før og er veldig overrasket og begeistret over det de ser.

Tidenes responsrekord

9. mars 2010 skriver Miracle Channel historie på nytt med direktesending til tre kontinenter. Hele Nord-Afrika, Midtøsten, Europa og Nord-Amerika ser sendingen på samme tid. Seere fra blant annet Israel, Kuwait, Syria og USA ringer inn under sendingen.

det var han jeg tilba, men jeg har forstått at den eneste veien til Gud er gjennom Jesus. Nå har jeg tatt imot Jesus i mitt liv og jeg vil gjerne lære mer om ham, vær så snill og hjelp meg med dette.” Fra Emiratene: ”Tusen takk for Miracle Channel som har åpnet hjertet mitt for Jesus. Jeg var blind fordi jeg trodde jeg hadde rett. Men etter mye studie og diskusjoner med dere over Internett, er jeg overbevist om at Jesus er sannheten og at han er Guds ord … tusen takk.” Fra Jordan: ”Jeg er en muslimsk person som bor i Derouz-området … jeg ble veldig rørt av undervisningen til Jesus som jeg så på Miracle Channel. Nå har jeg en dyp lengsel etter å kjenne Jesus Kristus og jeg ønsker å få tilsendt brevkurset Det Nye Liv og Bibelen.”

Dette året blir det responsrekord. 162 861 seere kontakter oss, og de fleste av dem er muslimer med oppriktige spørsmål om Jesus. Dette inkluderer 49 012 henvendelser fra innvandrere i Europa og Skandinavia!

For en tid som dette

I 2011 kan det virke som om Miracle Channel er blitt klargjort av en usynlig hånd for det som nå skjer i den arabiske verden. Da revolusjonen begynner i Tunisia og etter hvert sprer seg til andre land, er Miracle Channel klar med flere ukentlige direktesendinger som når tusenvis av redde og engstelige arabere. De ringer og ber om forbønn for sine familier og land. Spesielt kristne er veldig urolige for det som nå skjer og den økende forfølgelsen de opplever. Direktesendingene tar i bruk de sosiale nettverkene og blir interaktive. Dette året blir også Miracle Channel tilgjengelig på mobiltelefoner og vi får vår egen YouTube-kanal med hundrevis av programmer.

Nytt fokus

I 2012 er det store fokuset på disippelgjøring av seere som er kommet til tro. Med nye interaktive TV-programmer og bibel- og bønnegrupper som møtes fast over Internett, hjelper vi nye troende til å bli sterke kristne som kan vinne andre og plante menigheter i sine egne områder. De sosiale nettverkene brukes i oppfølging, og på Facebook får et nytt ungdomsprogram over 20 000 arabiske venner på fire måneder. Etter 15 eventyrlige år på lufta har flere hundre tusen muslimer kontaktet oss for sjelesorg og forbønn. Et mangfold av dem har tatt imot Jesus som sin frelser og er blitt levende vitner for Kristus. Men historien er ikke ferdigskrevet ennå. Vi tror at Gud bare så vidt har begynt det han ønsker å gjøre i denne delen av verden. Og som Gud talte til Aril Edvardsen i 1978, tror vi at Gud har kalt Troens Bevis til å være en del av dette. En spesiell takk til alle støttepartnere som har gjort Miracle Channel til et sant mirakel, både for seerne som får møte den levende Gud og for de som jobber bak kulissene med programmer, oppfølging og utstyr. Fra Algerie: ”Tusen takk for denne velsignede kanalen som totalt har forandret mitt liv. Jeg trodde at jeg kjente Gud og at

Høydepunkter: 1978 – Gud taler til Aril Edvardsen om det kommende TV-arbeidet. 1997 – Miracle Channel offisielt innvidd. 2005 – sender 12 timer per dag. 2006 – begynner å sende 24 timer i døgnet. 2008 – hører fra 119 234 seere. 2009 – starter med direktesendinger og begynner å kringkaste på NileSat. 2010 – begynner direktesendinger som når tre konti nenter. Tidenes responsrekord: 162 861. 2011 – en stemme til seerne under den arabiske revolusjonen. Mobil-TV og YouTube-kanal. 2012 – Disippelgjøring med interaktive programmer og bruk av sosiale medier. MIRACLE CHANNEL APRIL 2012

17


INNFØDTE EVANGELISTER Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”.

Innfødte Evangelister – du kommer ikke nærmere misjonsmarken. Ut fra den kjærlighet vi opplever Gud Fader gir oss gjennom Jesus Kristus, vokser det ofte frem et behov for å vise andre denne erfarte kjærligheten. Bibelen snakker om gaver og tjenester, men de har sin base i Guds kjærlighet. Jesus gav oss misjonsbefalingen, men ikke først etter at han hadde lært og vist sine disipler Gud, sin fars kjærlighet. Derfor blir det ikke en tvang eller noe en må, men noe en ønsker. Paulus går så langt i 2. Korinterbrev 5 å si at Kristi kjærlighet tvinger oss. Erfaring av Guds kjærlighet gir en kjærlighet til andre og opplevelse av nød for de som ikke har fått erfare denne. Det er denne nøden vi kjenner på og som gjør at vi med frimodighet ber om hjelp til å sende ut flere vitner, inn i områder som dette budskapet om Gud Faders evige kjærlighet ikke har nådd.

Av Kåre J. Stusdal Fra 600 til 900

Vi satte oss et mål om å nå 1000 innfødte evangelister før Sommerstevnet i fjor. På Stevnet fikk vi en fantastisk respons. Naturlig nok har tempoet i responsen avtatt noe, men i skrivende stund har vi nå nådd nesten 900. Dette er et resultat vi er svært glade for. Vi har ennå ikke nådd målet, men med tanke på de resultater 300 flere evangelister vil bringe, så ”frydes vi i ånden”. Vi har siden Stevnet arbeidet ganske målrettet mot å finne evangelister i fire områder: India, Indonesia, Nord-Afrika og Midtøsten. Dette arbeidet har tatt litt lengre tid enn først antatt. Selv om vi nå er i sluttfasen av ”trinn en” i dette arbeidet, vil disse områdene hele tiden, også fremover, være satsningsområder hvor vi ønsker å utvide. Ser vi på listen av unådde folkeslag, så dominerer islam og hinduisme.

18

INNFØDTE EVANGELISTER APRIL 2012

Vil du ”flytte” ut på misjonsmarken ved å støtte en innfødt evangelist? Eller kanskje du allerede støtter en eller flere, men kjenner at tiden er inne for å øke? På Andaman i India er det nå flere evangelister som trenger støtte. En av dem er Selvaray: ”Jeg heter Selvaray og bor på Andaman i India. I generasjoner har familien fulgt hinduismen, og jeg ble lært opp i alle ritualer og tradisjoner ved det å leve som hindu. Min far arbeidet på en skole. Han døde brått da jeg var ganske ung. Dette skulle prege resten av livet. Min mor ble helt fortvilet da hun mistet sin mann, og hun la seg ned for å dø. Vi prøvde på alle mulige tenkelige måter å oppmuntre henne og etter hvert gi henne nødvendig medisin. Til slutt fikk vi ikke kontakt med henne og kroppen reagerte ikke på noen behandling.


Begge mine eldre søstre hadde i løpet av denne tiden etablert seg med egne familier. Som tenåring visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde mange venner, og etter hvert fikk jeg arbeid som taxisjåfør. Jeg prøvde å leve et så travelt liv som mulig for å glemme livets realiteter og smerten ved det. Jeg lengtet etter kjærlighet som jeg mistet i så ung alder. Som sagt hadde jeg mange venner. De arrangerte stadig fester med alkohol, og jeg ble med dem på dette. Etter flere år på dette kjøret opplevde jeg at alkohol, festing og venner ikke kunne gi meg det jeg virkelig lengtet etter. En dag mens jeg satt med mine venner, møtte jeg en mann som heter Varughese (pastor og IEs kontakt på Andaman). Jeg følte det som om han hadde satt sine øyne i meg og på en måte pekte meg ut. Da han kom nærmere, begynte han å fortelle oss en historie om en mann som heter Jesus. Jeg var ikke særlig interessert i å høre på disse historiene, men den vennlighet, kjærlighet og omsorg jeg kjente var noe annet enn det jeg noen gang før hadde opplevd. Etter noen dager fikk jeg kjennskap til at Varughese var pastor, og at han har omsorg for mange foreldreløse barn, så jeg forsto at det han prøvde å fortelle meg ikke bare var religion, men at han viste kjærlighet til de forsømte små. Dette trigget meg til å ville vite mer om den Jesus som Varughese hadde fortalt meg om. Da jeg lærte mer, kunne jeg ikke avvise ham, og jeg tok imot ham som min frelser.

Selva Ray er en av flere evangelister som nå venter på støtte.

Etter dette har jeg gått på bibelskole, og er nå i tjeneste som evangelist.”

INNFØDTE EVANGELISTER APRIL 2012

19


BREVKURSET “DET NYE LIV” Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”. Vil du se våre brevkurs kan du gå inn på vår nettside: nlschool.com

”Barna mine ber nå til den levende Gud” Under Rune Edvardsens musikkfestival i Srikakulam i India i januar 2011, var det over 40 000 som kom på avslutningsmøte. Et år senere får vi høre vitnesbyrdene til to av flere tusen hinduer som skrev under på oppfølgingskortet og mottok Brevkurset “Det Nye Liv”. I tillegg forteller Pidatala hvordan mannen hennes ble helbredet fra kolera etter besøk fra oppfølgingskontoret.

Av Bente Rognmo Thakre Patur Ramlal Naik Jeg heter Patur Ramlal Naik og bor i landsbyen Gonde Thanda i Srikakulam-distriktet. Jeg lever av tømmerhogst og selger ved til landsbyene i distriktet. Min kone heter Kastumai og vi har en sønn i 9. klasse og to døtre i 8. og 6. klasse. Selv fikk jeg bare gjøre ferdig 4. klasse. Vi hadde hørt om Jesus, og flere ganger kom det evangelister til landsbyen vår som holdt kveldsmøter, men selv gikk jeg aldri dit. Vi er ikke hinduer, som en urstamme har vi hatt våre egne guder. Men en dag var det noen venner som sa at jeg måtte gå med dem til en musikkfestival i Srikakulam. Vi dro alle dit og hadde stor glede av musikken. Mot slutten fortalte de oss om Jesus, og jeg husket folkene som hadde kommet til landsbyen vår for å forkynne dette budskapet. Jeg gikk frem og de fikk be for meg. Jeg følte at det hadde skjedd noe med meg, så da jeg kom hjem, fortalte jeg det til familien min. Neste dag ville barna mine gjerne se hva som skjedde på konserten, så jeg tok med hele familien. Vi ble så velsignet og sønnen min skrev navnet mitt på oppfølgingskortet så vi kunne få Brevkurset “Det Nye Liv”. Sønnen min leste kurset for meg og fylte ut svarene, og jeg har nå gjort ferdig Brevkurset. Det er virkelig flott. Ordene gjør det lett å lære om den levende Gud. Barna mine har også tatt brevkurset og ber nå til den levende Gud. 20

BREVKURSET ”DET NYE LIV” APRIL 2012


Katti Narayana Murthy Jeg heter Katti Narayana Murthy og tilhører Sheshadripeta-landsbyen nær Srikakulam-distriktet. Jeg er skredder og livnærer meg av å sy klær. Min kone Padma hjelper meg i forretningen. Vi har en sønn i 4. klasse og en datter i 2. klasse. Jeg er hindu. Selv om jeg hadde hørt om kristendommen, var jeg ikke interessert. Jeg hørte tilfeldigvis om musikkfestivalen i Srikakulam og tenkte at det ville være underholdende å se filmstjerner synge. Mot slutten, da de fortalte om Jesus, rørte det hjertet mitt. Jeg fylte ut oppfølgingskortet og reiste hjem. Jeg ventet utålmodig på at noen skulle ringe, og etter bare et par dager ringte pastoren fra Manna ministries og kom på besøk og snakket med oss. Neste søndag gikk jeg i kirken og igjen ble jeg trøstet av det pastoren sa. Så fikk jeg Brevkurset “Det Nye Liv” i posten. Brevkurset hjalp meg å lære hvem Gud er, og jeg tok imot Jesus som min frelser. Jeg har hatt store problemer med alkohol, og har derfor ikke klart å forsørge familien min. Men nå har jeg fått et nytt liv og skal bli døpt. Vær så snill og be for at min kone Padma også vil ta imot Jesus.

Pidatala Soubhagyam Jeg heter Pidatala Soubhagyam og min mann heter Rangarao. Vi kommer fra Cheerala-landsbyen i Ongole-distriktet. Vi har tre barn, en sønn og to døtre. Min mann og vår sønn jobber i en tekstilbutikk i Chirala. Døtrene våre går på skolen. VI er hinduer og tilba Kalika-gudinnen, og vi feiret alltid Divali-festivalen. Men plutselig en dag ble mannen min syk av kolera. Vi mistet håpet etter hvert som legene ikke kunne hjelpe, og fryktet at han kunne dø når som helst. Vi inviterte prester til å tilbe Kali sammen med oss i en uke for å be om helbredelse for ham, men vi fikk ikke noe resultat. En av medarbeiderne i tekstilbutikken til min mann er en kristen, og han besøkte oss en dag sammen med en pastor. De spurte om de fikk lov til å be for min mann, og de forklarte at vi måtte sette vår lit til Jesus som hans helbreder. Vi gikk med på det fordi vi var veldig redde for at han skulle dø. De ba og da, og da de gikk hjem etter en time, så mannen min allerede bedre ut. Neste dag begynte han å spise lett mat. Vi var overrasket og vi priste Jesus. Hele familien vår tok imot Jesus som sin personlige frelser etter dette underet. Nå går vi alle i kirken og vi fikk Brevkurset “Det Nye Liv”, og dette hjelper både oss og våre naboer å forstå mer om Jesus. Barna våre vitner for andre studenter og jeg underviser nå våre nabokvinner i Brevkurset slik at de også kan kjenne den sanne Gud.

BREVKURSET ”DET NYE LIV” APRIL 2012

21


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerførerJan rimelige reservedeler Trafikklærer: Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V /støtteannonse SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 22 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

Person nr:

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Navn: Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Din familie

Emeline og Sunniva til Sarons Dal De to søstrene Emeline (15) og Sunniva (13) har rukket å bli kjent i store deler av landet allerede, og gitt ut CD-er. I år har de bestemt seg for å bli med på Sommerstevnet i Sarons Dal sammen med pappa Tony, mamma Lise og lillebror. Vi har tatt turen til Grimstad for å bli litt bedre kjent med den sangglade familien. Og de gleder seg veldig til sommeren. «Vi har store forventninger til uka vi skal ha i Sarons Dal. Vi ønsker at barn og unge skal få et møte med Gud og bli kjent med Jesus som en nær venn som de kan være sammen med i hverdagen», sier Lise. «Vi ønsker at barna får kontakt med Jesus gjennom lovsang, gjennom Den hellige ånd. Få kjenne hans nærvær og alt det gode Han har for oss. Emeline og Sunniva skal jo også være med på YouthPlanet. De gleder seg veldig til møtene, lære nye lovsanger og få inspirasjon som de kan gi videre til barna på KidzPlanet hvor de selv skal lede lovsang.» Og de får nok å gjøre: Først blir det familiekonsert søndagen i åpningshelgen. Så har de lovsangen på KidzPlanet hver morgen, og på barnemøtene hver kveld. Og som om ikke det var nok, er de altså også deltagere på YouthPlanet. Men jentene er vant til å ha et aktivt liv. Emeline elsker lovsang og dans. Hun er aktiv i menighetens ungdomsarbeid og liker godt å være sammen med nære venner. På vinteren kjører hun mye slalåm og på sommeren elsker hun å kjøre båt. Sunniva elsker å synge! Hun synger til alle døgnets tider og hører på musikk hele dagen. Hun danser tåspiss (ballett) og hiphop og elsker å være med venner.

Hvorfor sa dere ja til å være medhjelpere på planetene? «Vi sa ja fordi oppgaven vi fikk som lovsangledere er noe vi brenner for og som vi er kjent med. Tony er musikkpastor til daglig og leder lovsang i menigheten vi går i, og fostrer nye lovsangere. Lise er leder for barnelovsangsteamet Kidspraise i Misjonskirka i Arendal, hvor også Sunniva synger. Emeline elsker lovsang! Hun hører på alt av lovsangmusikk og synger også i ungdomsteamet Young Praise. Så her kan vi bruke våre talenter, og gi videre til andre, og det vil vi gjerne.» Familien Guldbrandsen skal være med å forme det helt nye opplegget på kveldene med å kjøre barnemøter mens det er kveldsmøter. «Det nye tilbudet til barn på kveldene blir også veldig spennende. Å se de minste barna synge sanger til Jesus, er så sterkt. De har en egen hengivenhet og en ekte glede og begeistring. Vi ber om at Gud skal møte de minste barna spesielt i sommer på en trygg og god måte.» «Vi synger mye sammen som familie. Både for og med andre. Emeline og Sunniva har mange konserter i forskjellige menigheter i Norge. På konsertene må vi alltid legge inn en lovsangdel. Det er meningsfylt og gir en åpenhet. Lovsang er en viktig del av familien, og en naturlig måte for oss å ære Gud på. Emeline har selv valgt å ha med lovsang på konsertene våre. Vi syns det er fint at barna våre har blitt så glad i lovsang, og håper at andre barn kan få den samme positive opplevelsen ved å lovsynge Gud.» Og med disse ordene kjenner vi at forventningen øker enda et hakk med tanke på årets stevne. Sarons Dal 2012 – det er her vi sees i sommer!

For info og påmelding: planeter.no


Hva med å la barna ta med bestevennen på Planetene? Har dere plass til en til=)? Leiropplevelser er skapt for å deles.

Din familie

Barnesamling under kveldsmøtet! Helt nytt i år er at det blir et tilbud til barn mellom 6 og 12 år under kveldsmøter i Sarons Dal-Hallen! Det har lenge vært ønsket et tilbud for de litt større barna mens foreldre er inne på kveldsmøte, men det har vært vanskelig å få til. Men denne sommeren starter vi med det, og det er vi utrolig fornøyd med. Barnemøtene blir hver kveld under stevnet, i tidsrommet 19.00–21.00. Det blir i Kirken i Dalen, som ligger i samme bygg som der kveldsmøtene er, altså Sarons Dal-hallen. Vi har fått med oss Emeline og Sunniva som kommer til å ha ansvar for lovsangen sammen med sine foreldre, og det har vi store forventninger til. Når det gjelder selve opplegget, blir det mye sang, en andakt og kanskje litt konkurranser, og så blir det satt på en film som varer til ca. kl. 21.00. Det er viktig å få sagt at dette tilbudet IKKE er en del av Barneplaneten, så det er ikke gruppeledere til stede på samme måte som på dagtid. Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om å se etter egne barn.

Planetfakta: • Vi har per 1. april 105 medhjelpere til planetene i sommer! Dette er en kjempestart, og utrolig moro! Nå er det slik at vi trenger 200 – så det er bare å melde seg, vi har enda plass=) • Ca 140 har meldt seg på Planetene, på de forskjellige leirene. Dette haster for så vidt ikke riktig enda, men noen av leirene har jo begrenset antall plasser. Så har dere et spesifikt ønske, så er dere i hvert fall sikret plass om påmeldingen er på plass. Det gjør dere på planeter.no

Lyst på gratis kost og losji under Stevnet? Sjekk ut www.planeter.no/medhjelper


Sommerstevnet 2012

Kristus gir håp og retning Pastor Øystein Gjerme i Bergenskirken er en ny taler i Sarons Dal. Han er en av lederne i Pinsebevegelsen og er opptatt av å nå nye mennesker med evangeliet på en relevant måte. Øystein Gjerme er en dyktig forkynner. Han ønsker under Sommerstevnet å forkynne at Kristus gir håp og retning til livet.

Av Sten Sørensen Hva ønsker du å vektlegge i talene dine under Sommerstevnet?

- Først og fremst vil jeg si at jeg gleder meg til å tale på sommerstevnet i Sarons Dal. Jeg vil preke Kristus sentrert om hvordan han gir håp og retning til det livet vi lever i hverdagen.

Hva tenkte du da du ble spurt om å tale, og hvorfor svarte du ja? - Jeg trengte ikke mye betenkningstid, for jeg har stor respekt for arbeidet som Troens Bevis gjør og ønsker å gjøre det jeg kan for å støtte arbeidet.

Hva er den største utfordringen når du skal holde en slik tale? - Den største utfordringen er å formidle til alle generasjoner, og sikre at alle blir oppmuntret og utfordret.

Hva er en god tale slik du ser det?

- En god tale er et resultat av at forkynneren hører både fra Gud og livet. Forkynneren skal målbære et budskap fra Gud som skal treffe en gitt gruppe mennesker på en gitt tid. Forkynneren skal hente ut skriftens ord så de eksploderer med relevans i levd liv.

Har du selv hørt en tale som har utfordret og forandret ditt liv? Pastor Øystein Gjernme kommer til Sommerstevnet.

Bergenskirken er en menighet for dagens mennesker. De har ambisjoner om å være på nett med både himmelen og jorden. De drømmer om en relevant menighet, som ikke bare er et sted mennesker møtes, men et utgangspunkt for et bedre og annerledes liv. Pastor Øystein Gjerme

28

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

- Jeg har hørt mange taler som har vært med å påvirke mitt liv. De talene som har satt dypest spor har gjerne blitt levert av forkynnere som jeg har satt pris på, og opplevd en kobling med.

Har du vært på møter i Sarons Dal tidligere?

- Jeg har vært på møter i Sarons Dal, men det er mange år siden.

Hvorfor bør familier og enkeltpersoner dra på Stevnet i Sarons Dal til sommeren?

- Familier og enkeltpersoner bør dra til Sarons Dal fordi det er en fantastisk formende opplevelse for det kristne livet. Jeg oppfordrer menigheten vår til å prioritere ferietid til dette Stevnet i sommer, svarer Øystein Gjerme.


Sommerstevnet 2012

Startet begravelsesbyrå for å hjelpe folk Martin Heskestad stilte opp som medhjelper og stevnedeltager i 2010. Men utbyttet av innsatsen var gjensidig; Martin og familien reiste hjem med et kall som var startskuddet til en ny livsstil!

Av Bente Rognmo Thakre Martin Heskestad fra Lista stilte opp som medhjelper under JTN-festivalen i 2010. Han og familien går i Lista misjonsmenighet, og flere familier i menigheten har engasjert seg som medhjelpere under stevnene og bruker deler av sommerferien i Sarons Dal. Etter også å ha besøkt sommerstevnet samme år, reiste Martin hjem med en ny giv. Han var ikke i tvil om at Gud hadde talt og sagt at han skulle ”hjelpe folk hjemme”. Opplevelsen var så sterk at han tok ordet bokstavelig og gjorde det som falt mest naturlig for ham. Han startet opp sitt eget begravelsesbyrå for Mandal og Lindesnes! – Fordi faren min i alle år har drevet begravelsesbyrå her på Lista, har jeg lurt på om jeg også skulle gjøre noe slikt, sier Martin, som ellers jobber som anleggsarbeider. – Og da jeg følte at Gud talte til meg under Sommerstevnet i 2010 og sa at jeg skulle ”hjelpe hjemme”, var det naturlig for meg å kanalisere denne hjelpen gjennom et begravelsesbyrå. Her kommer jeg i kontakt med folk som en kan hjelpe gjennom noe av det tyngste de opplever i livet, forklarer han. – Og med min oppvekst var det kanskje litt som å gå i ferdiglagte gjerninger, legger han til litt humoristisk.

Nytt oppdrag

Sommeren 2011 var Martin heller ikke i tvil om at han og familien skulle tilbake til Sarons Dal etter den positive opplevelsen året før. Denne gangen la familien seg inn på campingen under hele sommerstevnet i tillegg til at de også stilte opp som medhjelpere på JTN. – Under selve sommerstevnet deltok vi på møtene og seminarene, og barna hadde utrolig stor glede av planetene, sier han. Også denne gangen visste Martin at han reiste hjem med en ny oppgave som han gledet seg til å ta fatt på. Både han og hans kone Barbro følte at Gud talte til dem om å støtte Dinasenteret. Nå ville de jobbe fullt med å samle inn penger til Dina Stiftelsens humanitære arbeid i Kongo. Martin tenkte at han gjerne ville hjelpe med å finansiere driften av et nytt Dinasenter.

Martin Heskestad og hans familie.

– Både Helge Flatøy og Rune Edvardsen rådet meg til å bli med på en teamtur til Kongo først, slik at jeg kunne se arbeidet selv før jeg begynte å engasjere meg med å samle inn penger. Jeg ble med på en tur samme høst, der vi reiste rundt og hjalp til med oppgaver på de forskjellige Dinasentrene. Denne turen bare bekreftet hva jeg følte i hjertet, sier han. Nå planlegger også Barbro en teamtur til Kongo, og det engasjerte ekteparet har startet ”Dinas Venner”. Målet er først å være med å finansiere byggingen av det nye Dinasenteret som skal stå i Kichanga-området, og deretter å støtte driften av senteret når det er ferdig. Når det gjelder å leve ut troen sin i nærmiljøet, har den driftige karen fra Lista et motto: ”Om nødvendig skal du bruke ord”. Slik håper han og familien at de gjennom å tjene andre kan være et lys for Jesus og en støtte for mennesker som har det tungt både i nabolaget og utenfor Norges grenser. – Det er ikke bare barna som gleder seg til årets stevne, Sommerstevnet er blitt årets høydepunkt for hele familien, understreker han.

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

29


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi:“Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13)

Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten.

For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no

30

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012


Slik jeg ser det!

Gamle kjerringer og gamle gubber Denne gang:

Lil emor Åleskjær, Kai Johansen, David Andrè Østby, Arnfiinn Clementsen, Jeg tror vi må se viktigheten av den store rollen vi har som besteforeldre, som mødre og fedre, som medhjelpere i menighet og nabolag. Vi har så mange ting vi ønsker å få tid til i livet, men livet er så hektisk. Plutselig har man kanskje mer tid enn noen gang til å oppfylle sine drømmer og visjoner. Det finnes noen forbilder som har oppmuntret meg. Lewi Pethrus hadde et interessant liv. Fra han var tjuefire til syttifire år var han pastor og leder for Filadelfiamenigheten i Stockholm. Som om ikke dette var nok for en etter hvert gammel mann, så la han ikke inn årene. Fra han var seksti år til han døde som nittiåring gjorde han mer enn kanskje mange gjør gjennom et helt liv. I disse årene etablerte han, eller hadde ideer til mange etableringer: Som sekstienåring grunnla han dagsavisen Dagen. Som sekstiåtteåring grunnla han Spar og Kredittkassen Samspar. Da han var sytti år startet han LP-stiftelsen som driver behandling av rusmisbrukere. Syttien år gammel startet han Ibra Radio. Åtti år gammel startet han det politiske partiet Kristen Demokratisk Samling (i dag: Kristendemokratene). Da han ble åttien startet han Pinsemisjonens Ulandshjelp PMU.

Det har gått så forferdelig fort. Plutselig var jeg der. Jeg befant meg på grensen mellom voksen og gammel, en grense jeg har hatt fra jeg var liten jente, men som lå så laaaaangt inn i framtiden. Seksti år, det var grensen. Før seksti var man voksen, etter seksti var man gammel, slik var det bare. På TV hørte jeg forleden at noen ungdommer sa ved en anledning: ”Det var noen gamle kjerringer der på 60 år.” Det var slike som meg de snakket om: Gamle kjerringer! Gamle gubber! Det var rart å høre det, i hodet er jeg fortsatt førtitre år. Der har jeg vært noen år, og kommer nok til å bli der noen år til. Ord som jeg føler ligger mange år fram i tiden har kommet skremmende nær: Pensjon, pensjonspoeng, AFP-ordninger. Flere og flere av våre nærmeste venner går over i pensjonistenes rekker, og andre gleder seg vanvittig til å komme dit. Jeg tror det er av veldig stor betydning hvilken innstilling man har til det å bli gammel. Jeg husker Lester Sumrall en gang prekte over livets ulike perioder. Han forklarte at de første tretti årene er de årene da du lærte. De neste tretti årene er de årene da du gjør det du har lært, de årene du har funnet ditt livskall. De siste tretti årene underviser du og gir videre det du har lært.

For et forbilde for oss ”gamle kjerringer” og ”gamle gubber”! Ordet ”gammel” får nytt innhold. ”Gammel” betyr ikke nødvendigvis gyngestolen og spaserstokken. Selvfølgelig kan helsa svikte og man kan bli satt ut, men så lenge helsa holder og hodet er klart, så er det ALDRI for sent å oppfylle visjoner og drømmer og tenke store tanker. Kaleb var åttifem da han inntok fjellbygda han hadde bedt om og hadde visjoner om. Han var førti år da han var med og speidet ut landet, og førtifem år etterpå kan han si at han var like sterk da som han var som førtiåring. Få mennesker kan si det samme, men vi kan alle beholde visjonene og drømmene og gå for dem. Det er ikke sikkert man har ungdommens kapasitet og evne til å lære. Det er heller ikke sikkert at man har manndommens styrke til å utføre. Men i alle fall har vi alderdommens visdom, erfaringer og kunnskap til å undervise. Vi kan være en støtte for våre barn og barnebarn. I menigheten har vi en stor og viktig oppgave som veiledere og forbilder for de unge. Tro aldri at du er for gammel til å bety noe for dine omgivelser. Ingen unge kan fylle den plassen du har som ”gammel kjerring” eller som ”gammel gubbe”. Vær stolt av dine rynker og grå hår. Grå hår er en fager krone. Den finnes på rettferdighets vei. Ordspr. 16.31

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

31


Troens Bevis for 25 år siden Fra Muhammed til Kristus:

Makmun fant Jesus gjennom en bok Litteratur-evangelisering er en sterk sjelevinner-metode Makmun er en framgangsrik advokat fra Palambang, hovedstaden i Sør-Sumatra. Han bor nå i Jakarta. Nylig foretok han en forretningsreise til sin hjemby Palembang. Da han var der benyttet han anledningen til å besøke en venn med samme yrke. Han var kristen. Da Makmun, som var muhammedaner, kom til sin venns kontor, var han litt tidlig ute, så han måtte vente noen minutter. Da han satt i venterommet bladde han gjennom noen av trykksakene som lå på bordet der. Mellom bladene og avisene fant han en liten bok med tittelen ”Yesus Juruselamatmu” (Jesus din frelser). Da Makmun tok opp boken for å kikke nærmere på den, ble han irritert på de kristne for at de spredte bøker med slike utfordrende titler. Han holdt ennå boken i hånden da døren til kontoret plutselig gikk opp og vennen kom ut for å møte ham. Brydd over å bli tatt på fersk gjerning i å lese kristen litteratur, skyndte han seg å putte boken i lommen på reisedressen, før han reiste seg for å hilse på vennen. Bokstavene taler Han glemte hele boken inntil senere på dagen da han gikk på flyet for å reise tilbake til Jakarta. Da han satte seg, kom boken borti armlenet og klemte seg inn mot siden hans. Makmun tok da boken ut av lommen for å sitte bedre, og i løpet av flyturen til Jakarta leste han noen sider. Men det han leste, foruroliget ham. Han lukket da boken og stakk den i lommen igjen. Da han var kommet hjem og hadde lagt seg om kvelden, var det umulig å sove. Hans kone ble forstyrret av at han lå og snudde og vendte seg, og spurte hva som var i veien. ”Det er denne boken”, sa han og tok heftet ut av lommen på dressen. ”Jeg bare tenker på budskapet den har.” Hun tok boken fra ham, og selv om det var midt på natten, leste hun den fra begynnelse til slutt. ”Det er en god bok”, kommenterte hun før hun la seg tilbake for å sove. Makmun tok den opp med en gang og leste den ut. Mannen og kona fant Jesus De neste dagene var en tid med åndelig omveltning og sjelegranskning for dette ekteparet, mens de leste gjennom boken igjen og igjen. Sammen grunnet de på Jesu lære. Til slutt bestemte de seg for å overgi sitt liv til ham. Deres kristne advokatvenn hjalp dem så de fikk kontakt med en kirke. Der ble de snart døpt, og der er de i dag entusiastiske medlemmer. Makmun er bare ett eksempel på de millioner rundt om i verden som har blitt vunnet gjennom kristen litteratur. 32

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012


Misjonsnytt 90 % unådde barn og unge i Norge En ny forskningsrapport fra Mediahøgskolen Gimlekollen viser at kun 10 prosent av barn og unge i Norge i dag er registrert i kristent barne- og ungdomsarbeid. Rapporten, som var bestilt av NLM Ung, ble offentliggjort under en samling med 40 representanter fra ulike barne- og ungdomsorganisasjoner på Mediehøgskolen Gimlekollen i midten av februar. Tallene viser at de registrerte barn og unge i kristent arbeid i Norge i dag er svært lave, og leder av NLM Ung, Hans Kristian Skaar, mener man kan snakke om unådde i Norge i dag. – Det er helt klart barn og unge som aldri har hørt kristen forkynnelse, og antall døpte og konfirmerte har hatt en nedgang i Norge. Så det er mange som ikke er i berøring med kristen forkynnelse, det handler jo også om at kristendomsfaget er fjernet fra skolen, sier Skaar på Mediahøgskolens webside. Han er heller ikke overrasket over resultatet av prosjektet, og hadde nok forventet at tallene skulle ligge omtrent der. Men han legger også vekt på at han mener det er flere kristne barn og unge i Norge i dag, enn de som er aktive og har registrert seg. Helge Flatland, som arrangerer den årlige ungdomsfestivalen JTN i Sarons Dal og har besøkt menigheter over store deler av landet, er heller ikke overrasket over disse tallene.

90 prosent av barn og unde i Norge unådde.

– Jeg tror ikke disse tallene er urealistiske, selv om de vil variere fra sted til sted, mener han. – Et av de største problemene jeg ser når jeg besøker menigheter rundt om i landet, er at den voksne generasjonen mellom besteforeldre og de unge har vært lite aktive og nærværende i menighetsarbeidet de siste årene, bortsett fra enkelte ildsjeler som gjerne holder arbeidet i gang. Han har observert at besteforeldre-generasjonen var flinke til å gi evangeliet videre og engasjerte seg sterkt i menighetslivet, men dagens foreldregenerasjon har i stor grad fokusert på jobb og andre ting.

Jesus to nations ungdomsfestival i Sarons Dal

– Jeg tror at det er veldig viktig at foreldrene kommer på banen i menighetene og engasjerer seg for de unge, da tror jeg også at disse tallene vil snu, sier Flatøy.

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

33


Solide resultater for T

Med sterkt fokus på innfødte evangelister, disippelgjøring av TV-seere og store kamp I tillegg strømmet gavene inn i desember og gav rekordår med 38 millioner kroner i

Av Bente Rognmo Thakre

Innfødte Evangelister:

Før sommerstevnet 2011 hadde vi underhold for 600 evangelister. Etter en aksjon som begynte under stevnet har vi ved utgangen av 2011 støtte til 900 evangelister. Evangelistene kommer fra 43 land og republikker og mottar fra 200 kroner (India) per måned til 6000 kroner (Israel) per måned. For flere av evangelistene er beløpet delt på flere støttepartnere.

Brevkurset “ Det Nye Liv”:

Troens Bevis har nå ni oppfølgingskontorer for brevkurs i Burundi, Kongo, India (2), Indonesia, Rwanda, Sudan, Sverige og på Internett. I 2011 åpnet vi nytt oppfølgingskontor i Indonesia som følge av Rune Edvardsens kampanjer i landet. Nye elever i 2011: 285 000 (elever som hadde svart på leksjon 1 og ønsket å fortsette med leksjon 2).

Kampanjer:

India: I januar holdt Rune Edvardsen to store kampanjer i Ongole og Srikakulam i India. Spesielt Srikakulam ble en kjempekampanje med over 40 000 til stede den siste kvelden. Ti nye menigheter ble plantet som følge av alle de frelsessøkende under denne kampanjen. Kongo: I mai holdt Rune Edvardsen to kampanjer og to fredskonferanser i Masisi og Kamituga i Kongo. Titusenvis av brevkurs ble delt ut til frelsessøkende og flere hundre ledere ble oppfordret til å samarbeide og søke fellesskapets beste. Indonesia: 34

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

I oktober holdt Rune Edvardsen en stor kampanje i Mageland der 14 000 mennesker fikk høre evangeliet under to konserter. Minst 500 personer søkte åpenlyst oppfølging, mens et stort antall får anonym oppfølging gjennom SMS av sikkerhetsgrunner.

Miracle Channel:

Miracle Channel kringkaster 24 timer i døgnet på to satellitter og når 330 millioner mennesker i den arabiske verden. Respons: 142 352 seere kontaktet oppfølgingskontoret fra 44 land. Minst 70 prosent av disse seerne er muslimer. Kanalen har ca. 20 rådgivere som jobber skift for å svare telefonen mellom 08.00 og 24.00 ved to oppfølgingskontorer. Programproduksjon: I 2011 produserte Miracle Channel 434 TV-programmer og kortere musikkvideoer. Bibler: Oppfølgingskontoret sender ut 200–300 arabiske bibler hver måned til seere. Bibelgrupper på nett: Rådgivere ved oppfølgingskontorene møter fast med 70 til 100 seere for bibelstudier og bønn.


Troens Bevis i 2011

panjer viser fjorårets misjonsresultater en solid misjonsorganisasjon i vekst. inntekter og gaver.

Sammen for Norge

Troens Bevis økte også satsningen i Norge i 2011 og ansatte en ung evangelist som hjelper menigheter i landet vårt. Bl.a. knyttes menigheter som trenger hjelp mot resurssterke menigheter. JTN ungdomsfestival i juni samlet omkring 300 deltakere og sommerstevnet i juli samlet tusenvis av mennesker. Ny deltakerrekord på planetene der 1000 barn, ungdommer og ledere deltok. Vi synes det er viktig å besøke menighetene i landet vårt, og i 2011 ble flere titalls menigheter besøkt. Troens Bevis’ webside troensbevis.no Websiden hadde 184 460 besøk i løpet av 2011 med et daglig gjennomsnitt på 500 besøk.

Dina Stiftelsen:

Troens Bevis sin humanitære gren driver arbeid i Kongo, Rwanda, Burundi, India og Indonesia. Noe av arbeidet, slik som i Indonesia, knyttes opp mot øyeblikkelig hjelp i byene der det holdes kampanjer. Her blir det bl.a. satt opp provisoriske legeklinikker og sentraler for nødhjelp. Kongo: Mødrehjemmet i Bukavu: På dette hjemmet for voldtatte og utstøtte kvinner bor det nå 40 kvinner og 12 barn.

Dinasenteret i Goma: På dette senteret for voldtatte jenter bor det nå 135 jenter som får skolegang og helsetilsyn. Fjellet for pygmeer i Masisi: På dette fjellet som ble kjøpt av Dina Stiftelsen i 2002 bor det nå flere hundre pygméfamilier som lever av landbruk. Dina Stiftelsen driver også en skole her der det går flere hundre pygmé-barn. Det bygges akkurat nå en ny og større skole da kapasiteten på den nåværende skolen er sprengt. Sykehus i Kitutu: Støtter Pinsevennenes Ytremisjons sykehus i Kitutu med 3000 dollar i måneden. Rwanda: Støtter aidsrammede og forebyggende arbeid sammen med Kirkens nødhjelp. Burundi: Dina Stiftelsen har bygd og driver to skoler for over 3000 elever. India: Her hjelper Dina Stiftelsen 50 spedalske som bor på et hjem drevet av Manna Ministries. Teamturer: Dina Stiftelsen har arrangert 5 teamturer der til sammen 38 personer deltok i 2011.

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

35


Jesus to the Nations

Jesus to the Nations

Ungdomsfestival med Jesus fokus – JTN blir en fantastisk helg for ungdommene på alle måter, men den store headlineren er at ungdommene skal få et personlig møte med Jesus, sier festivalsjef Helge Flatøy.

Av Bente Rognmo Thakre Den 22.–24. juni inviterer Troens Bevis på ny til ungdomsfestivalen Jesus to the Nations. Som alle andre år er det Jesus, misjon og personlig kall som er i fokus. – Alt som skjer under festivalen er med på å fremme evangeliet og Jesus, og alt er lagt til rette for at ungdommene skal få et personlig møte med Jesus, presiserer festivalsjefen. Initiativet fra i fjor, da det ble utlyst en konkurranse for den mest inkluderende menighetsgruppen på campingen, ble så vellykket at konkurransen blir gjentatt i år. Den gruppen som vinner får et gavekort på 15 000 kroner til lydutstyr som de kan ta med seg hjem og bruke i menigheten. – Her så vi fantastiske ting som skjedde blant ungdommene, forteller Helge. – I fjor hadde vi flere ungdommer som kom alene på festivalen, men ingen av dem ble liggende alene på campingen. De ble raskt tatt inn i fellesskapet og ble en del av miljøet hele helga med nye venner som de gikk sammen med hele tiden. I den forbindelse minner Helge om at også i år kan forhåndspåmeldte ta med seg en venn gratis som ikke allerede går i et kristent fellesskap eller miljø. Seminar for ungdomsledere Festivalen begynner på torsdagen med seminaret for ungdomsledere: ”Ungdomsleder sammen med menighetsleder”. Der fokuseres det på dialogen og samspillet mellom menighetsleder og ungdomsleder. 36

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012


– Vi har sett at blant andre Karisma Menigheten har hatt et lignende seminar som dette med svært gode resultater, så dette gleder vi oss til, sier Helge. Festivalen består ellers av seminarer, kveldsmøter, stemningsfylt St. Hans-feiring og nye utfordringer på Team Challenge, helgens desidert mest latterfylte aktivitet.

JTN hovedtaler: Johannes Amritzer Hovedtaleren under JTN i juni er Johannes Amritzer fra Stockholm. Kjent for sin store nød for unådde er han i dag en av Skandinavias ledende evangelister tross sin unge alder. Johannes Amritzer ble født i Østerrike 15. august 1973 og er pastor for SOS Church Stockholm. Johannes og Maria Amritzer grunnla organisasjonen Mission SOS i 1996. Siden den gang har den vokst til 150 arbeidere over hele verden. Visjonen, bønnen og den store begeistringen for Jesus er fremdeles den samme, men siden 1996 har alt fått større dimensjoner.

Johannes Amritzer

Organisasjonens varemerke, Internasjonale Jesus Festivaler, har siden 1996 ført til planting av 360 menigheter. Titusener er blitt frelst og døpt. De har også vært vitne til store mirakler der Jesus har gitt blinde synet, døve hørselen og lamme førligheten tilbake. Mission SOS har kontorer i Norge, Østerrike og USA i tillegg til misjonstreningsskoler i Stockholm, USA, Etiopia, Bulgaria og Thailand. De har fire misjonsbaser som arbeider strategisk med å nå unådde folkeslag, og organisasjonen fortsetter å vokse. Kilde: missionsos.org

”Johannes Armeritzer er kjent for sine Internasjonale Jesus Festivaler.”

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012

37


Sommerstevnet 2012

Stort behov for:

Stevnehelter til Sommerstevnet! Forberedelsene til årets Sommerstevne er i full gang. Også i år er det behov for Stevnehelter.Troens Bevis ønsker både nye og tidligere Stevnehelter velkommen til ti flotte dager fra 7.-15. juli.

Av Bente Rognmo Thakre Sarons Dal har i alle år hatt en fantastisk gjeng med medhjelperne under Sommerstevnet. Uten medhjelpernes innsats på kjøkkenet, som vakter, møteverter og i andre oppgaver, ville det ikke vært mulig å gjennomføre stevneuken i Sarons Dal. Også i år er det behov for stevnemedarbeidere og både nye og tidligere medhjelpere ønskes velkommen til Sarons Dal. Alle som er med som medhjelpere får gratis kost og losji de dagene de arbeider. Du velger selv hvor du ønsker å hjelpe. Det er forskjellige vakter, og i de fleste tilfeller går det helt fint å kombinere familie og barn med en dugnadsinnsats. Vi har behov for:

• • • • •

Kjøkken tjeneste Vakt Kiosk Renholdere Møteverter

Vi har også behov for planetledere på alle planetene:

- Miniplaneten - Barneplaneten - KidzPlanet - YouhtPlanet

”Det er noen som bærer Sommerstevnet på en spesiell måte. Det er våre Stevnehelter, eller som vi tidligere kalte for medhjelpere. Disse er gull verd for oss. Vi håper det er mange som stiller sine evner og ressurser til disposisjon ved årets Sommerstevne. Vi trenger dere!” - Sten Sørensen, Stevnesjef

Vi håper du vil ta kontakt med oss så snart som mulig dersom du interessert i å hjelpe til under årets Sommerstevne.

Kontakt oss på stevnet@troensbevis.no eller (+47) 38 35 75 00. 38

TROENS BEVIS MAGASIN APRIL 2012


OPPFØLGING AV INDIAKAMPANJENE

Etter to store kampanjer i India i februar er det nå behov for flere tusen brevkurs i oppfølgingsarbeidet av de nyfrelste. De fleste som tok imot Jesus under kampanjene har aldri hørt evangeliet før. For at de skal vokse i troen er det derfor veldig viktig at de får en innføring i Guds ord og Guds frelsesplan for verden. Giroen denne måneden går til oppfølgingsarbeidet vi gjør gjennom Brevkurset ” Det Nye Liv”. For kun 35 kroner kan du gi et menneske Brevkurset ”Det Nye Liv” og en mulighet til å lære mer om frelsen. ”Sønnen min skrev navnet mitt på oppfølgingskortet så vi kunne få Brevkurset ”Det Nye Liv”. Det er virkelig flott. Ordene gjør det lett å lære om den levende Gud. Barna mine har også tatt Brevkurset og ber nå til den levende Gud.” - Patur Ramlal Naik etter kampanjen i India i 2011.

TUSEN TAKK FOR DIN FORBØNN OG STØTTE.

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011 TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2012

39 39


B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway


Filosofisk naturalisme Av Kjel Tveter Ifølge Wikipedia er paradigme en betegnelse på de felles aksepterte, men uskrevne spilleregler som gjelder innen en bestemt vitenskapelig praksis eller kontekst. I vår del av verden heter det rådende paradigme filosofisk naturalisme. Det er dette syn som preger kulturliv, presse, TV, politikk og makteliten i de vestlige land, inkludert Norge. Siden et paradigme består av godtatte regler, kan det koste dyrt å gå mot det vedtatte paradigme. De som gjør det, behøver man ikke møte med faglige argumenter. Siden ”alle” vet at det rådende paradigme er vedtatt, og dermed sant og riktig, er det enkleste kun å ignorere dem som tillater seg å mene noe annet. Det er heller ikke nødvendig å fremskaffe bevis eller sannsynligheter for riktigheten av det som inngår i et paradigme. Et paradigme godtar man bare. Hva er så filosofisk naturalisme? Naturalismen går ut fra at vår virkelighet utelukkende består av det som kan registreres rent fysisk. Naturen som omgir oss, med alle grunnstoffer, alle naturkrefter, all energi, alle naturlover kan forklare alle sider ved vår virkelighet. Det som ikke kan registreres, det som ikke er fysisk erkjennbart, fornekter man. En metafysisk virkelighet og en transcendental dimensjon i tilværelsen utelukkes. Filosofisk naturalisme fornekter derfor Guds eksistens. Når det gjelder universets opprinnelse, foreligger det bare to muligheter: Enten er verden blitt til ved en skapelse av en intelligent kraft som selv befinner seg utenfor tid og rom, eller så er vår verden blitt til ved ren tilfeldighet uten noen plan eller hensikt. Det rådende paradigme har ingen plass til Gud eller en skaper. Men nå er det slik at hvis et forhold utelukkende kan ha to årsaker, og den ene årsak fraskrives – av ideologiske og emosjonelle grunner – så har man bare ett alternativ tilbake. Så å avskrive Gud fører automatisk til at man godkjenner som sannhet at verden er blitt til ved tilfeldighet. Siden det ikke er flere muligheter, er bevis derfor ikke nødvendig. Ettersom tilhengere av naturalismen ikke bør bruke tid og energi på å bevise sitt livssyn, får de mer tid til å angripe de som er uenig med dem. Og det kan naturalister ofte være flinke til. Naturalister er per definisjon ateister. I de senere år har vi vært vitne til en stor og målrettet kampanje igangsatt av de såkalte ”nyateistene” hvor Richard Dawkins er ledende. Denne kampanjen er en kamp eller krig om livssyn. Dawkins, som i 2011 ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, beskriver slike som undertegnede som dumme, uvitende, mentalt forvirrede og muligens også ondskapsfulle. Alt er lov for ateister i denne kampen mot dem som regner med en skaper. Mangel på faglige argumenter erstattes av personangrep. Når det gjelder livets opprinnelse har man også bare to muligheter: Enten en skaper eller ren tilfeldighet. Men en skaper har naturalismen allerede avskaffet, slik at man heller ikke bør bevise at livet ble til ved rent

naturalistiske metoder slik som mutasjon og naturlig seleksjon som utgjør mekanismene i den ateistiske darwinisme. Det kan man bare gå ut fra. Men dersom man utelukker at livet skyldes en skaper, følger det automatisk at da må Darwins lære være sann. Den bør faktisk ikke bevises. Og da har vi kommet til dagens situasjon i Norge. Siden det er naturalismen som er rådende, og den forutsetter et ateistisk livssyn, har man rett til å indoktrinere det norske folk i darwinismens ufeilbarlighet – uansett om dens teser er riktige eller ei. Darwinismen utgjør da en del av det etablerte paradigme som har krav på å bli betraktet som sannheten. Naturalismen baserer seg på en tro, akkurat som en religiøs tro. En naturalist velger å tro at Gud ikke finnes – en kristen velger å tro på en levende Gud. I henhold til kristendommen er gudstro nødvendig. Derfor kan vi ikke forvente å finne fullkomne bevis på Guds eksistens – tro er nødvendig. Hva sier så vår viten om naturen oss? Det er snart 100 år siden Einsteins generelle relativitetsteori viste at universet hadde en begynnelse. Før denne begynnelsen fantes det ingenting – det absolutte ingenting – null komma null. Det var verken tid, rom, materie, energi eller noen naturlover. Det var derfor en metafysisk kraft som satte det hele i gang – en kraft utenfor tid og rom. En slik kraft kaller de fleste mennesker Gud. Vitenskapen prøver med alle midler å unngå denne konklusjon – men forgjeves. Sannsynligheten for at livet kan ha blitt til av seg selv, er så uhyre liten at man må være naturalist for å tro det. Det har vært forsket på livets opprinnelse i mer enn 60 år – og forskningen har kostet utallige milliarder av dollar – for å vise at liv kan oppstå spontant. Det har man ikke lykkes med. Sannsynligheten for det sa Sir Fred Hoyle er 10-40 000; det betyr at det teoretisk kan skje i ett tilfelle av et 1-tall med 40 000 nuller bak. Alt som er sjeldnere enn 10-150 skjer simpelthen ikke. DNA er livets informasjonssenter. Her finnes de nøyaktige kommandoer og beskjeder for alle cellers aktiviteter. Hvordan DNA er oppstått og hvordan DNA har fått denne informasjonen er livets største gåte – som er like lett å besvare som hva som kom først av høna eller egget. Vi kommer vanskelig utenom å velge hva vi skal tro. Å velge livssyn er ens eget personlige ansvar. Man kan ikke begrunne sitt valg med vitenskapelige argumenter.


Den verst tenkelige fødselsdagsgave Av Kjel Tveter Da Albert Einstein ved sin generelle relativitetsteori i 1916 påviste at rom, tid og materie hadde en begynnelse, førte det til stor uro i det vitenskapelige miljø. Det vanlige synet på den tiden var at universet var evig og uforanderlig. Det dannet basis for selve vitenskapen etter de flestes mening. Et evig og statisk univers krevde heller ingen skaper – det hadde alltid eksistert. Einsteins påvisninger gjorde ham så urolig at han innførte en korreksjonsfaktor i sine beregninger for å unngå at universet hadde en begynnelse. Han gjorde da den tabben at han delte et tall med 0, og det vet selv barn på barneskolen at er umulig. Det var den russiske matematiker Friedmann som oppdaget dette. I 1919 utførte den engelske kosmolog Eddington et forsøk under en solformørkelse, og bekreftet Einsteins relativitetsteori. Han likte heller ikke hva han selv fant, funnene var faktisk motbydelige (”repugnant”). For ateister kan tanken om at universet har en begynnelse oppleves som direkte frastøtende, for den utfordrer deres ateisme på en svært direkte måte, siden det uunngåelig har teologiske implikasjoner. Einsteins teori medførte også at universet utvider seg. Det bekreftet Hubble i sitt teleskop i 1927. Universets stadige ekspansjon bekrefter også en begynnelse. Det er i dag generelt akseptert. Vanlig kausalitet krever at alt som har en begynnelse, har en årsak. Det gjelder også for universet. Universets begynnelse skjer derfor ex nihilo – det blir til av ingenting. Det er det vi vanligvis betegner som skapelse, og som faktisk krever en skaper. Derfor har ateistiske kosmologer, fysikere og matematikere brukt all sin kløkt og sin høye IQ på å lage alternativer til Big Bang for å utelukke en begynnelse. De har testet ut en rekke teoretiske modeller hvor mange univers – multivers – har vært hovedprinsippet. Ateistiske kosmologer har faktisk lettere for å akseptere at det finnes 10 500 univers, hvor hvert enkelt har en planet lik vår jord, og hvor vi alle har kloner av oss, enn de har for å akseptere en skaper. Stephen Hawking har vært den mest kjente som har arbeidet for å gjøre Gud overflødig. Han har innført imaginær tid i sine bestrebelser for å lykkes i sitt forsett, selv om vi faktisk lever i reell tid. Han har også anført at gravitasjonen er altets begynnelse. Han begår dermed en logisk brist , for en effekt av en hendelse kan jo ikke være hendelsens årsak. Før Big Bang fantes ingen gravitasjon. Da eksisterte ingenting – det var det totale intet.

Hawking er hardt angrepet av sin sykdom slik at han ikke var til stede på tilstelningen for ham på hans 70-årsdag. En rekke kosmologer var der, og temaet for dagen var ”The state of the universe”. Lisa Grossman skriver om dette i New Scientist 11. januar i år. Alexander Vilenkin fra Tufts University , en av de ivrigste forkjempere for multivers-teorien, presenterte ”evidence” som viste at

universet ikke er evig. Ingen av modellene gjør det mulig å unngå en første begynnelse. Man greier altså ikke å komme utenom det særdeles vanskelige problemet å forklare universets opprinnelse uten effektene av en overnaturlig Skaper. Stephen Hawkings kommentar var at ”skapelse betyr sammenbrudd (’break’) av vitenskapen. Man må da ty til religion og Guds hånd”. Ateistiske vitenskapsmenn vil kanskje reagere som de har gjort tidligere på et slikt klart budskap: Man nekter å ta det inn over seg – det aksepteres ikke. Mens vanlige mennesker vil ha lettere for å følge fakta dit fakta leder dem. Hawkings uttalelse burde føre til krise for det rådende paradigme som nettopp går ut fra at det ikke finnes noen skaper. Det blir spennende å følge med. ABC-nyheter som jeg får opp hver gang jeg slår på Macen min, har i svært lang tid forkynt oss at universets begynnelse ikke trengte noen skaper. Kanskje de – og mange, mange andre – burde endre mening.


46

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

Troens Bevis: April 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia

Troens Bevis: April 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia