Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

BREVKURSET “DET NYE LIV” FORANDRER LIV

s.

10

KVINNEN SOM FRELSTE EN NASJON GJENNOM BØNN

TROENS BEVIS MAGASIN - FEBRUAR 2012 - 53 ÅRGANG

s.

26

DET VIKTIGSTE OPPDRAGET SOM FINNES

s.

34

“Kast din byrde på Herren, og Han skal holde deg oppe. Aldri i evighet skal Han la den rettferdige rokkes.” Salme 55, 23


TROENS BEVIS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA

Innhold: 03

s. LEDEREN: ”TIME OUT”

FEBRUAR 2012 53. årgang

s.

04

15

s. KRISTENDOM KONTRA DARWINISME

s.

26

TROENS BEVIS VIL MIRACLE CHANNEL: KVINNEN SOM FRELSTE EN NASJON - være en profetisk røst som MUSLIM MØTTE JESUS PÅ T-BANE I LONDON GJENNOM BØNN setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidleMÅNEDLiG tro på vekkelse VEKKELSESMAGASiN FOr og innhøsting s. s. s. SKANDiNAViA s. - gi balanserte og trosstyrkende MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE rUNE KONGERIKES EDVArDSEN SEIER DEL 4 - GUDS artikler som inspirerer til INNFØDTE EVANGELISTER: PÅ LEDErKONFErANSE APriL 2011 vekst i hele kristenfolket

TrOENS BEViS

08

Innhold: 03

32 18

04

s. PAKISTAN - TRO, ENHET, DISIPLIN 52. ÅrGANG

UTGIS AV TROENS BEVIS

s.

10

SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅ s. ZANZiBAr

06

DET VIKTIGSTE OPPDRAGET SOM FINNES

TROENS BEVIS VIL VERDENS EVANGELISERING s. - være en profetisk røst som BREVKURSET “DET NYE LIV”: Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE setter på misjon og Tlf. (+47) 38 35 75 00 fokus SOLDATER, PYGMEER OG MUSLIMER FÅR NYTT VErDEN unådde folkeslag Fax (+47) 38 35 75 01

LIV GJENNOM BREVKURSET

- formidle tro på vekkelse E-post: mail@troensbevis.no og innhøsting Nettsted: www.troensbevis.no

- gi balanserte og trosstyrkende

34 s.SLiK25 JEG SEr DET

08

s. MØTTE JESUS i JErUSALEM

s.

26

rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr TiL DiNASENTErET i GOMA

30

s. GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS

EN KRISTENLEDERS ÅRSTALE

10

32

12

33

13

34

artikler som inspirerer til REDAKSJON: s. Vi gleder oss alltid s. til å høre statsministeren og kongens årstale til nasjonen. Det legges føringer, vekst i hele kristenfolket Ansvarlig utgiver: PrEKÆrT MiSJONSNYTT oppsummering og nye planerBEHOV for hele befolkningen. Rune Edvardsen UTgIS aV s. s. Redaktør: Hva inneholder våre kristenlederes årstaler for 2012? Er de fulle av kraft og tro, eller er det slik som TROENS BEVIS HVEM SKAL GÅ TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN Sten Sørensen sa igjen til jul: “Same procedore as last year”? Nei, det er tid for handling. Mulighetene har aldri Verdensbutleren Evangelisering Designer: vært større. Resultater kommer av handling og arbeid. Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal s. s. Mariell Hovdhaugen Tlf. (+47) 38 35 75 00

Av og til 75 lurer Fax (+47) 38 35 01 jeg

OMSOrG FOr DE FATTiGE i iSrAEL

ØrKENFOLKENE BØYEr KNE

litt i meg selv om hva som kunne skjedd med mindre prekener og mer handling.

15

39

JOURNALISTER: “Vimail@tbve.no sier troen kommer undervisning og TV-kanaler som s. av forkynnelse”. Det er ikke mangel prekener, s. E-post: Bente Thakre forkunner. Hvor ble troen av i alt dette? Nettsted: www.troensbevis.no TANKEr OM LiVET BrEVKUrSET Kåre J. Stusdal Sten Sørensen Hvorfor er ikke årstalene revolusjonerende Defensiven rår. Ofte blir man tatt for å være naiv Hvorfor skjer det så lite ilenger? våre menigheter? REDaKSJON: Nathalie Edvardsen Da Jesus gikk her på jord, hadde hannok har om en omgangskrets de fleste oss ville når en maner til resultater. Forkynnelsen er ikke offensiv det blir det samme somavi fjor i våre Ansvarlig utgiver: vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært Håvard Axel Kator menigheter og i vår virksomhet. rune Edvardsen både slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han prioriterte å være sammen redaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med å gjøre. FOTOGRAF: Det erSørensen gledelig når resultater Da er positivitet samhold på topp. Resultater norsk gå, forstand Sten Hvor enn kommer. han var, skjedde det noe.og Blinde fikk synet tilbake, lamme ikunne og Nathalie Edvardsen kommer vanligvis med at en person eller to har blitt satt i brann, og at noen nye sjeler kommer med. alle som en ble sett. redaksjonssekretær: Simen Løvgren Revulosjonerende resultater kommer når vi tror det vi hører. Da marsjerer hundretusener i gatene for Mariell Edvardsen Tross tusenvis av møter, så blir kanskje bare noen ti-talls frelst i uka i Norge. Hvorfor? Aina S. Eftestøl forandring. ÅrstaleneVel, måi de hafleste revolusjonen seg.ikke Livsåren er Kristipå budskap om frelse. flere frelst tilfeller er idet noen ufrelste våre møter til å ta Til imot forkynnelse - jo flere bønnesvar. eller omsorg, fordi vi er isolert i egne lokaler. Vi har ikke vært der ute, og møtt folk på aBONNEMENT ABONNEMENT deres hjemmebane. Sendes ut gratis i Sendes ut gratis i Norge og Nordenkommer. Revolusjonen Det er er påløsningen tid å bryteog ut ordningen. av det trygge, kjedelige oggjentakelsen fra fjordåret. Menighet NorgeFrivillig og Norden Jeg tilhører en menighet ligger i ei bygd der det erog veldig åpent. kontingent: 349,pr. årå slutte Detkrer på tide med prekener som ikkesom holder livslinjen, ideologien kraften frem.Og Lagledelig, oss ta fatt Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro:i de i det detmed fleredet. nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkom3080 30 43007 nærliggende ting og siste gjøreernoe men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygDanskFonden postgiro:TroensHvorfor Bevis Danmark kommer ikkedemiljøet. folk? Dette er et tema som skjærer oss til i hjertet. Det går Mange bygdefolk er positive menigheten, Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 på stolthet, ære og om og slippe oss løs. Vi vet alle hvordan det føles når en men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske 1-658-0546 Svensk postgiro: 42 87-4såret, menigheter blir ille7berørt, skuffet og går tenkertreffer? andre som påi iforsvarsposisjon. samme dur, utenHva at tonene Svensk postgiro: 7 42postgiro: 87-4 Tonene fra De Himmelen er “Kom somfølger du er. Bli med i Finsk 800014 samler70201790 folk? De styrer kulturen. planlegger og folket dem. felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal Barn, unge, voksne og eldre - vi er med i kampen om vi vil eller ikke. alle menigheter for Evangeliet. Jeg drømmer alle er N-4480 Kvinesdal REVOLUSJONERENDE tanker krever“NAV-kontor”. folk som forkynner Folk om et kristent På dette TRO. kontoret som våger å risikere er noedet forjobber TROEN.i Folk som viser som overflod, men at vi handling trenger flere Grafisk produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i går sammen med ord. hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord Grafisk produksjon Opplag: 7200 eksemplarer Vi har alt i Han som gjør oss sterk!

Hegland Trykk AS, Flekkefjord

ansvarlig utgiver 2

TROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2012


Leder av Sten Sørensen

«Time out» I desember var det håndball-VM for kvinner. Norge gikk som kjent helt til topps og ble VM-mestre. Under håndballkamper er det anledning for lagene å ta «Time out». Det er oftest det laget som ligger under som tar «Time out» for å bryte et dårlig og passivt spillemønster og komme på offensiven igjen. Det er godt det finnes «Time out», og nettopp en slik mulighet har gitt en ny giv inn i mange lag. Men treneren til det seirende laget kan også ta «Time out» for åLeder roe laget nedSørensen. og fortelle at av Sten ingen må gjøre noe dumdristig, eller være overivrige, men bare roe seieren i land.

Året 2012 kan bli et av våre rikeste år i menighetene og i misjonen. Det er stor åpenhet blant mennesker både i Norge og i særdeleshet ute på misjonsmarken. Jesus trengs overalt. Når naturkatastrofer, humanitære kriser eller terror banker på døren, trengs noe som kan gjøre en forskjell i hverdagen. Da hjelper det med rettferdighet, solidaritet og medmenneskelighet. Og det er det evangeliet også handler om. Lever vi ut et slikt liv, vil evangeliet aldri gå ut på dato.

Menighetens viktigste oppgave

Jeg er optimistisk på vegne av det nye året. Gud vil bruke oss I dag vil jeg skrive om å ta «Time Menighetens out» i eget livtoog i vår oppgaver er evangelisering som sine medarbeidere og han har framtid og håp for osskallet alle!blir erer menighetens arbeid og ser om dette viktigste prioritertsin ognyttårstale levd ut. og misjon. det andre virksomhet. Det kan vel passe tidlig i et nyttDet år?første Er detskjer noei nærmiljøet ogKong Harald avsluttet med denne setningen fra De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, og skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige som kan forandres og forbedres temperaturen i kristenlivet? og Er det noe vi gjør Erik Byes vakre vise: disse er aktive brukere av de moderne medier. menighetens sunnhet ved å legge i våre menigheter og organisasjoner som vi bør se på to fordi det Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant merke til hvordan disse hovedoppgaver blir ivaretatt. være vennlige ogvår glade i dem. Man fungerer ikke lenger? Bør vi endre noe av strategien? Vår «Dagen i morgen – den skal bli beste dag». Jegvinner delerikke mennesker dersom vi i forkant skjeller dem ut eller har dømDet har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste «trener» er Gud. Gjennom en «Time out» ønsker han å gi Kongens optimisme! Håper du også gjør det! mende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangebeskjed om hva som kan forbedres korrigeres. er negative eller dømmende. Så enkelt er det. liet og til nye grupper mennesker. Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlin-

Dersom vi er geniunt interessert i mennesker og viser

kjærlighet Det og respekt, vil vi imidlertid finne at genvåre fra mann til mann.år Evangeliseringen foregikk påog i dem «Året 2012 kan bli et av rikeste i menighetene misjonen. er stor mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har tomannshånd eller ved at en talte til en gruppe menmuligheter som aldri før. nesker. Det var enieffektiv metode, eneste effektive åpenhet blant mennesker både Norge ogden i særdeleshet ute på misjonsmarken. Jesus trengs overalt.» ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene

har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!” Den beste måten å vite hva Gud ønsker og vil med oss, er å bruke tid sammen med ham i bønn. I vårt bønneliv taler Gud og metoden som fantes på den tiden. han bruker også bønnen til å justere oss.kom Ogtrykkekunsten ikke minst: Han gir Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesskap Senere og evangeliet ble formidlet som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker gjennom litteratur. Tenk mange som har fått en oppmuntring inn i livene våre. Gud er en «trener» som hvor har tro også å være med i en menighet der barn og barnebibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjenpå «laget» sitt! Vi er med på seierslaget! nom det skrevne ord har kommet til tro.

I vår er tidethar evangelisering Jesus fortrolige forhold til Gud i bønn godt eksempel forogså skjedd gjennom og TV-arbeid. Evangeliet oss: Da han valgt disipler var hanradioi forkant i bønn. Luk 6, 12-13.er spredd via satellitt. Det siste som har skjedd er evangelisering gjennom Midt i sitt rike arbeid der fem tusen blir mettet, gikk han opp i internett. fjellet så han kunne være for seg selv i bønn. Matt 14, 20-23. de siste opp moderne En annen gang tok han med segEn tre av av disiplene på medier som brukes er Facebook. Informasjon spres som ild i tørt gress. Det fjellet for å be. Matt 17. Jesus hadde et rikt offentlig liv. hani Egypt på nyåret i påstås at det viktigste Men mediet hadde også et rikt og viktig bønneliv som var avgjørende for forbindelse med opprøret og beseiringen av president Mobarakvilvar nettopp Facebook. hans synlige tjeneste. På dette området Gud utfordre oss i Ikke minst de unge er aktive brukere av det mediet og informasjon spres framtiden! For seieren vinnes i lønnkammeret! i stor skala.

Faren med virksomheten i dag, erDeatelektroniske vi kan bli enmediene er kanaler for å spre informasjon. Mange beklager seg over den teknologiske «aktivitetsmenighet» og ikke en «relasjonsmenighet». Vår utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom relasjon til Jesus er viktigere enndisse våre aktiviteter. Det er kanaler. Svært myeikke destruktivt formidles dessverre Guds gjennom ulike teknologiske medier. avtaleboken som skal styres oss men ledelse.

barn er stolte av å være med i samme menighet som meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformidlingen.

Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må det være brennende hjerter som er grepet av Jesus!

redaktør

Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighet-

En annen fare er våre prioritereringer. Det er ilett prioritere seg har aldri vært større ene nettopp vår å tid. Mulighetene selv og glemme å søke først Gudstil Rike og Hans rettferdighet. å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå! Gjennom elektroniske finnes det en I et velstandssamfunn kan forsakelse og det å de ta opp sitt korsmediene bli enorm mulighet til å spre evangeliet! La oss derfor ukjente sannheter. bruke alle kanaler til å nå ut! Det er vår oppgave å være gode forvaltere!

For våre menigheter er det en utfordring å nå nye mennesker. Menighetens hovedoppgave er evangelisering og De utenforstående må oppleve at menighetene er relevante misjon. Som ”organisasjon” er menigheten den eneste og varme, og at vi kan bidra til ensom bedre for folk. Det alle andre kjemper er tilhverdag for sine ikke-medlemmer, stort for å ivareta sine medlemmers interesser. er ikke de store konferansene som er sett de viktigste stedene å være på, men blant naboer og venner i det daglige. Det var der Menighetens hovedoppgave er å formidle evanJesus var. geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evaluTROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2012

3


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV-kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet.

Muslim møtte Jesus på T-banen i London – ble misjonær! Et tilfeldig møte på T-banen i London forandret livet til muslimske Karima. De siste årene har hun jobbet på fulltid som misjonær i Nord-Afrika. Nå er det hun som forteller andre muslimer om en levende Jesus som frelser og tilgir.

Av Bente Rognmo Thakre Karima har deltatt i flere TV-program på Miracle Channel, men de siste årene har hun vært mest opptatt med å leve og forkynne Jesus i Nord-Afrika sammen med sin mann og sønn. Karima vet hva hun snakker om, fordi hun kommer selv fra en muslimsk familie.

Tilfeldig møte

Det var et tilfeldig møte på T-banen i London i 1993 som forandret livet for Karima. Hun var da en muslimsk kvinne som nettopp hadde flyttet fra Algerie til sin søster i London. I hjemlandet hadde hun jobbet med handikappede barn, der de fleste av barna var farløse etter den voldelige borgerkrigen i 90-årene hvor 160 000 sivile mistet livet. Dypt deprimert og nedbrutt av terroren og de voldsomme lidelsene hun hadde sett, pakket hun kofferten og reiste til sin søster i London. - Jeg fikk meg jobb i London, men jeg var ikke lykkelig, forteller hun. En ettermiddag på T-banen ble hun stoppet av en egyptisk kvinne som begynte å prate om Isai. Karima følte seg ensom og alene, og tok seg tid til å høre på kvinnen. - Jeg gjenkjente Isai som muslimenes navn på Jesus. Fordi jeg var trist og kontaktsøkende ble jeg stående å prate med henne. Hun gav meg Johannes evangeliet og fortalte meg om et fellesskap med folk fra alle de arabiske landene, husker Karima. Den egyptiske kvinnen inviterte henne til et lunsjtreff som skulle skje noen dager senere, med forsikringer om at de ville være venner uansett hva som skjedde der. Karima takket ja til invitasjonen, og forberedte seg grundig ved å lese gjennom hele Johannes evangeliet som hun hadde fått. 4

MIRACLE CHANNEL FEBRUAR 2012

Ble rørt av Jesusfilmen

- Da jeg gikk til lunsjen hadde jeg mange spørsmål i hodet. Jeg hadde alltid følt meg som en god muslim selv om jeg aldri hadde skjønt poenget med hijab, klesplagget til muslimske kvinner. Men nå hadde jeg plutselig mange spørsmål om Jesus som jeg skjønte jeg ikke visste noe om. Under lunsjen var det mange arabere fra forskjellige land som var samlet. De fikk se Jesusfilmen, og Karima ble veldig rørt av det hun så. Det ble også gitt anledning til å stille spørsmål om det de hadde sett.

Ba en enkel bønn

Hun takket ja til å bli med på flere møter i fellesskapet deres, delvis fordi hun ble så overveldet over hvor hyggelig alle var mot henne uten at hun kunne gi dem noe tilbake. - Jeg var ikke så begeistret for lovsangen, men da pastoren snakket om Guds kjærlighet kjente jeg at det gjorde noe inni meg. Omsider ba jeg en enkel bønn hvor jeg sa: ”Hvem du nå enn er Gud, så vil jeg følge deg”. Pastoren ledet meg i frelsesbønnen uten at jeg merket noe forskjell der og da. Men neste morgen da jeg våknet var alt annerledes! Fargene var klarere, inntrykkene sterkere, jeg følte meg lykkelig for første gang på lang tid, og jeg var fylt med fred. Dette ble begynnelsen på et helt nytt kapittel i Karimas liv. Da søsteren hørte hva Karima hadde opplevd, tok hun også imot Jesus som sin frelser.


Karima sammen med sin mann og sønn i Nord-Afrika.

Traff ektemannen

Kort tid etterpå traff Karima mannen i sitt liv, en egypter fra en kristen familie. - Det var så mange hindringer som måtte beseires før vi giftet oss, men vi var ikke i tvil om at Gud ville hjelpe oss. For min far var det et sjokk at jeg var blitt en kristen og skulle gifte meg med en annen kristen, som attpå til var egypter. Folk fra Algerie og Egypt er ikke kjent for å like hverandre, forklarer hun.

Bilde på forsoning

Mannens kristne familie i Egypt var like sjokkert over at han skulle gifte seg med en jente som kom fra en muslimsk familie, og satte foten bestemt ned. - Vi sa til Gud at vi ikke kom til å gifte oss før vi fikk velsignelsen fra familiene, og det fikk vi, selv om vi levde i spenning helt frem til bryllupet. Vi føler at vi på en måte er et levende bilde på det kristne forsoningsarbeidet vi nå er med på i Nord-Afrika, forteller hun.

Jesus forandrer liv

- Det er en stor velsignelse å høre vitnesbyrdene til mennesker som har fått sine liv forandret av Guds kraft, hvordan Herren møtte dem akkurat der de var, satte dem fri fra lenker som bandt dem og forvandlet deres liv, forteller hun. - Spesielt en som ble ferdig på skolen vår i sommer har en historie som er et virkelig mirakel. Da menighetslederen hans hørte at han priste Gud og delte sin historie, sa han, ”Det er lettere for meg å tro på de dødes oppstandelse, enn å tro det jeg ser har skjedd i denne mannens liv!” Karima reiser også mye rundt til menigheter i vestlige land der hun underviser om Islam og hvordan menigheter kan disippelgjøre nye troende med en muslimsk bakgrunn. Nylig var hun i Finland der hun også fikk fortelle sin historie på TV. - Da Gud grep fatt i meg på T-banen i London hadde han mye større planer for en nedbrutt og trist kvinne, enn det jeg noen gang kunne ha drømt om!

I 2005 flyttet hun, mannen og deres da 8 år gamle sønn til NordAfrika for å lede oppfølgingsarbeidet til et kristent mediearbeid. Hun og mannen er i ett fruktbart arbeid der de underviser nye troende på en bibelskole samtidig som de driver evangelisering blant lokalbefolkningen.

MIRACLE CHANNEL FEBRUAR 2012

5


MIRACLE CHANNEL

Store gaver reddet Bibelprogram for Muslimer - Jeg er en muslim og jeg respekterer de kristne. Etter å ha sett på programmet deres tror jeg at Bibelen er Guds ord, skriver Ahmed fra Jordan etter å ha sett på Miracle Channels programserie om Bibelen.

Av Bente Rognmo Thakre Troens Bevis sin arabiske satellittkanal startet et nytt TV-program i høst som fikk mange seere på kort tid. Det er en ukentlig direktesending der muslimer kan ringe inn og stille spørsmål til et panel av kristne forkynnere og bibeleksperter. Responsen på akkurat dette programmet har vært helt overveldende. Et stort antall muslimer har fortalt at de er blitt overbevist om at Bibelen er Guds ord etter å ha sett dette programmet. Nå møtes blant annet en hemmelig gruppe med muslimer i Aleksandria. De studerer bibelen sammen etter å ha sett på dette programmet. Som alt annet Troens Bevis gjør, er den arabiske satellittkanalen Miracle Channel drevet helt og fullt av gaver. En større stiftelse gav løfte om en gave på 50 000 dollar slik at Miracle Channel kunne forstette og produsere dette programmet inn i det nye året dersom Troens Bevis kunne finne en eller flere givere som samlet ville gi det tilsvarende beløpet.

Flere muslimer har fått nytt syn på Bibelen etter å ha sett på dette programmet.

- Vi ba og håpte inderlig at det var andre givere der ute som ville være med å støtte dette programmet slik at vi kunne løse ut disse midlene. Det var helt fantastisk da vi fikk bønnesvar og to store givere gikk inn med hvert sitt beløp. Slik kan vi fortsette programmet med en ukentlig direktesending igjen fra 17. januar, sier en takknemlig leder for Miracle Channel, Barty Shokralla. - Og en virkelig stor takk til alle våre støttepartnere, enten de gir store eller mindre gaver. Alle gaver er viktige og er med på å gjøre det mulig for oss å sende evangeliske program til den muslimske verden, presiserer han.

Hva muslimer spør om

Programmet, som heter ”Hva muslimer vil vite om kristne”, svarer på utfordrende spørsmål som muslimer ringer inn og spør om Bibelen og den kristne troen, slik som: ”Hvordan kan Gud ha en sønn?”, ”Hvordan kan Bibelen være Guds ord dersom Koranen var den siste åpenbaringen fra Gud?”, og ”Hvorfor tror kristne på tre guder?”.

6

MIRACLE CHANNEL FEBRUAR 2012

Med de ekstra gavene som kom inn i januar er det mulig å lage en ny sesong med bibelprogrammet for muslimer.

Her er hva tre seere sier om programmet:

Fra Tunisia:

“Tusen takk for dette programmet, spesielt for temaet om Jesu fødsel. Jeg er en muslimsk kvinne, og jeg har hatt problemer med tanken på at Gud kan bli født, fordi i vår religion blir Gud aldri født og ikke føder han heller. Nå forstår jeg hvordan det skjedde. Tusen takk!”


Vivian fra Syria:

”Jeg har mange muslimske venner og de spør meg alltid mange spørsmål om hvordan jeg kan være en kristen ung kvinne når bibelen er full av feil. Jeg hadde ikke noe svar å gi mine muslimske venner. Men nå takker jeg dere, fordi dere har hjulpet meg med hvordan jeg kan svare dem, og nå er jeg stolt av at jeg tror på bibelen!”

Khaled fra Marokko:

”Programmene deres er veldig bra! Som en muslim er jeg glad for å se at dere kristne kan svare på kritiske spørsmål om Bibelen. Som muslim kan vi ikke stille spørsmål om koranens troverdighet. Dette gjorde at jeg fikk tillit til dere og har sett alle 25 episodene. Gjennom det dere sa og ved å lese Bibelen selv, ser jeg at det finnes ikke feil i den. Feilen ligger hos dem som angriper den. Tusen takk for dette sannhetens lys som jeg har oppdaget.”

Miracle Channel sender 24 timer i døgnet på Hotbird og NileSat og dekker et område der det bor 330 millioner arabisktalende folk i Midtøsten og Nord-Afrika. Hver måned får Miracle Channel respons fra 11 000 til 14 000 seere som ønsker å vite mer om Jesus. Mange forteller at de er kommet til tro gjennom TV-programmene, og ønsker forbønn og en Bibel. De fleste av disse er muslimer som bor i land der all form for evangelisering og misjon er strengt forbudt.

Har fått 11 901 arabiske Facebook venner! - Jeg elsket episoden om frykt fordi jeg har problemer med dette. Vær så snill og hjelp meg. Jeg trenger flere slike program om forandringene vi går igjennom på min alder. Jeg er 15 år, skriver Ebran på Facebook-siden til Miracle Channel..

Av Bente Rognmo Thakre Miracle Channels nye program for arabisk ungdom har på kort tid fått over 12 000 Facebook-venner, og antallet øker hver uke! Ebrans kommentar er en av flere hundre som er lagt igjen på Facebook siden av programmets unge seere. Facebook-vennene kommer fra land som Jordan, Egypt, Syria, Irak, Libanon og Sudan. Programmet, som heter ”Kontakt meg” blir leder av et arabisk ungdomsteam som tar for seg tema som andre arabiske ungdom lett kan identifisere seg med. Hver uke utlyser programmet en konkurranse på Facebook for det beste innlegget med flest ”liker” fra andre brukere. Hver uke blir det også trukket to vinnere som kan ta med seg en venn og delta på en kristen leir senere i år for ungdom i Nord-Afrika. (Premien er sponset av en kristen arabisk giver.)

Ebram: ”Jeg elsket episoden om frykt fordi jeg har problemer med dette, vær så snill og hjelp meg. Jeg trenger flere slike program om forandringene vi går igjennom på min alder. Jeg er 15 år. ” Donia, muslim fra Irak: ”Jeg følger veldig nøye med på dette programmet. Jeg lærer mange nye ting som jeg aldri har hørt presentert på denne måten før. Dette er veldig bra.” Karoleen: ”Jeg vil veldig gjerne være nærmere Gud og lese Bibelen mer men dette er ikke alltid enkelt. Takk for dette programmet. Det hjalp meg å lære å kjenne Gud bedre.”

Målet er at Facebook siden skal være ett trygt sted der både muslimsk og kristen ungdom kan møtes og utveksle tanker og erfaringer. Vår bønn er at programmet vil løfte opp Jesus og være til hjelp og frelse for arabisk ungdom. Her er hva noen av kommentarene på Facebook-siden sier: Mena: ”Jeg lærte mye i episoden om tilgivelse. Selv om dette er veldig vanskelig, vil jeg prøve. Takk.”

MIRACLE CHANNEL FEBRUAR 2012

7


INNFØDTE EVANGELISTER Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

Pakistan - Tro, Enhet, Disiplin Den islamske republikk Pakistan er en republikk i Asia med grense mot Iran, Afghanistan, Kina og India. Landets motto er tro, enhet, disiplin. Landet ble i 1947 separert fra den britiske kolonien India, til en selvstendig muslimsk stat takket være Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnah. Landet er delt opp i fire provinser: Punjab, Sind, Balutsjistan og North West Frontier Province (NWFP). Pakistan har en befolkning på over 170 millioner. Majoriteten av befolkningen er muslimer, (95%) . De fleste muslimene i Pakistan er sunnimuslimer (75 %) og sjiamuslimer (20 %), selv om et antall mindre sekter eksisterer. Pakistan har en liten ikke-muslimsk befolkning, for det meste bestående av sikher, kristne, hinduer og animister i de fjerne nordlige områdene. Pakistan har verdens sjette største befolkning. Det er gjort beregninger som viser, basert på fødselstall, at Pakistan vil kunne ha verdens tredje største befolkningen i 2050.

Av Kåre J. Stusdal Mange unådde

Pakistan har ennå mange folkeslag som ikke har hørt evangeliet. I følge Joshua Project er Pakistan det tredje største landet i verden med unådde folkeslag, etter India og Kina. Det finnes svært mange unådde nord i landet, i North Western Frontier Provinsen hvor pathanerne, verdens sjette største unådde folkeslag, holder til. Disse er omtalt i Bibelen som én av de folkeslagene som var til stede pinsedag.

Kristen påvirkning

Kristne organisasjoner har virket i Pakistan siden 1830 årene og har hatt stor påvirkning på landet, selv om muslimske krefter velger å overse dette faktum. I 1961 begynte Troens Bevis å underholde innfødte evangelister i landet. Siden den gang har innfødte evangelister støttet av Troens Bevis plantet mer enn 250 menigheter. Troens Bevis støtter for tiden 23 innfødte evangelister i Pakistan. 8

INNFØDTE EVANGELISTER FERBUAR 2012

Rapportene vi har mottatt i den senere tid forteller hvor mange som blir frelst, døpt i Den Hellige Ånd og helbredet gjennom arbeidet til de vi underholder. Vi har også fått en del bilder av de innfødte evangelistene, og noen bønneemner. I følge rapportene er det over hundre som ble frelst de tre første månedene i 2011 gjennom de innfødte evangelistene vi støtter. Det er ikke fullt så mange som blir døpt, men rapportene viser også dåp. Folk blir helbredet og døpt i Den Hellige Ånd. Jesus er den samme i alle land!

Noen vitnesbyrd fra de innfødte evangelistene:

Sheraz

Gud gjør store ting i mitt område. En mann ved navn Imran og hele hans familie har aldri trodd på noen gud. En dag besøkte jeg dem og begynte å samtale med ham om hvordan Gud er


beskrevet i Bibelen. Den Hellige Ånd overbeviste familien om deres synd, og alle tok mot Jesus.

Shaira

En mann ved navn Azeem trengte 50 000 rupi for å få nok penger til en operasjon han trengte i et øye. Han prøvde å få låne penger flere steder, men fikk bare avslag. Han ringte meg og ba meg om å be for ham. Samme dag var det noen som hadde sendt ham det nøyaktige beløpet han trengte. Han gikk rett til legen og fikk operert øyet.

Ishtiaq

En 42 år gammel kvinne i en landsby jeg besøkte hadde vært blind i 31 år. Hun trodde dette skyldes en forbannelse av en demon, og familien hennes sendte bud på meg for at jeg skulle be for henne. Da jeg dro derfra var hun mye bedre, ca 50 % helbredet. Jeg kjente Gud bad meg besøke henne igjen. Og neste gang jeg dro dit helbredet Jesus henne 100%. Han er den samme i går, i dag og til evig tid, halleluja.

Cecil

En mann ved navn Majeed fikk en dag et hjerteinfarkt. Han ble hentet med ambulanse og opplevde mye smerte. Før han dro til sykehuset fikk jeg be for ham. I det jeg sa ”AMEN” åpnet han øynene og sa at han ikke hadde noen smerte mer. Da han kom til sykehuset kunne doktoren fortelle at han var helt frisk.

Anwar

En mann ved navn Murad var blitt veldig syk. Han hadde alt for høyt jerninnhold i blodet og blodsirkulasjonen var veldig dårlig. Han ble lagt inn på intensivavdelingen på sykehuset og familien hans ringte meg og spurte om jeg kunne komme og be for ham. Jeg bad i Jesu navn, og like etter åpnet han øynene og begynte å prate. Han ble bedre og bedre for hver dag etter det, og nå er han helt frisk.

Liaqat

En mann ved navn Razaq Masih eide mye land, men hadde ikke penger til å bygge hus på eiendommen. Familien hans var veldig bekymret for fremtiden og noen overtalte dem til å søke hjelp hos en heksedoktor. Før han skulle dra dit, kom han heldigvis innom i min menighet og fikk høre Guds Ord. Han omvendte seg og gikk hjem som en ny mann. På mirakuløst vis ordnet Gud det slik at han fikk penger nok til å bygge hus.

Sunil

En familiefar i landsbyen vår ringte meg sent en kveld og var bekymret fordi det regnet veldig kraftig og han var redd for at taket skulle falle ned i løpet av natten. De bor i et område hvor det ofte er problemer med oversvømmelse og vet hvilke skader vann kan gjøre. Jeg ba for dem over telefonen og Gud svarte på bønn. I løpet av natten hadde taket rast sammen, men de var alle kommet fra det uten en skramme. De vitnet i menigheten dagen etter om hvordan Gud hadde sendt engler for å beskytte dem.

INNFØDTE EVANGELISTER FERBUAR 2012

9


BREVKURSET “DET NYE LIV” Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

Soldater, pygmeer og muslimer får nytt liv gjennom Brevkurset Fra våre 9 oppfølgingskontor får vi stadig vitnesbyrd fra elever som forteller hvordan Jesus har forandret livet deres. Her forteller Jean Claude, Sylvere og Sanaboina hvordan Jesus har legt ett hjerte full av hat, gitt den hjemløse håp og helbredet den syke.

Av Bente Rognmo Thakre Kongo: Soldat omvendte seg fra plyndring

”Jeg kommer fra Ngweshe, og jeg er en soldat. Mens jeg tok Brevkurset “Det Nye Liv”, oppdaget jeg at livet jeg har ført med løgner, fyll, prostituerte og tyveri, er galt og at jeg er en synder som trenger tilgivelse. Jeg oppdaget at Jesus ofret seg selv for dem som er fortapt. Nå har jeg bestemt meg for å leve ett nytt liv, og jeg vil gjerne bli døpt.”

Kongo: Pygme fra Nord-Idjwi

”Jeg er en pygme fra Nord-Idjwi. Etter at jeg mislyktes på skolen begynte jeg med heksekunster. Jeg gjorde forferdelige ting der jeg lokket folk inn i innsjøen og etterpå skjulte jeg kroppene deres. Kvinner kom til meg for at jeg skulle hjelpe dem med heksekunstene mine. Jeg var også en tyv. Men gjennom Brevkurset “Det Nye Liv” har jeg lært at det finnes bare én Gud, og han kan ikke sammenlignes med noe eller noen andre. Nå vil jeg være i hans tjeneste og bare be og følge han. Tusen takk for dem som kom til vår landsby og gav oss Brevkurset!”

Kongo: Fikk ny jobb og tillit i landsbyen

”Brevkurset har gjort meg til en nyttig person. Før var det ingen som syntes om meg før. Jeg pleide bare å arbeide ute på jordene og tenke på å tjene penger istedenfor å gå i kirken. Brevkurset minte meg om å vende tilbake til kirken og om å lese Bibelen. Det gav meg også anledning til å få en jobb fra en mann som kom for å investere i vår landsby. Jeg ba han om å gi 10

BREVKURSET ”DET NYE LIV” FERBUAR 2012

meg noe så jeg kunne bevise at han kunne stole på meg, for jeg ville så gjerne ha en jobb. Han sa jeg skulle ta Brevkurset. Etter at jeg fikk diplomet for fullført kurs, begynte min nye sjef å stole på meg, og det førte til at folk i landsbyen begynte å respektere meg. Nå har jeg fått ansvar for flere områder i forretningen som jeg tilsyn med og jobber med på fredelig vis. Kort fortalt gav Brevkurset meg et nytt liv og en ny respekt i landsbyen. Jeg ber inderlig at dere må fortsette å gjøre dette arbeidet, og at Gud vil lønne dere fordi vi har dessverre ikke noe å betale dere med”.

Kongo: Byttet trolldom for Jesus

”Før jeg ble født på ny, var jeg en tyv, en pistolraner og en heksedoktor. For å få større styrke brukte jeg voodoo til å ta mennesker fra deres hus for så å spise kjøttet deres. Men en dag møtte jeg en evangelist fra brevskolekontoret som begynte å undervise meg, og han gav meg brevkurset. Det førte til at jeg bestemte meg for å ta imot Kristus og bekjenne mine synder. Nå tror jeg at etter døden jeg vil være med Jesus Kristus i himmelen.”

Kongo: Lærte å ta ansvar i jobben

”Tusen takk for Brevkurset som hjelper folk åndelig og praktisk. Personlig så hjalp Brevkurset meg å bli arbeidsleder for mine kolleger. Eieren av firmaet vårt spurte etter en som ville ta et bibelsk opplæringskurs og lære hvordan en behandler andre folk. Hvem som helst kunne melde seg, uansett hva slags skolekarakterer eller arbeidserfaring vi hadde, og jeg sa at jeg ville ta kurset. Folk kan le av kurset, men evangeliets


undervisning hjelper til så mange ting. Tusen takk og må den allmektige Gud fortsette å velsigne brevskolene i alle land!”

Burundi: Fikk nåde til å tilgi

”Jeg var det eneste barnet i familien min. Landsbyen hadde opplevd massakre og mange har blitt drept. På grunn av dette fikk jeg ikke lov til å gå eller snakke med noen som ikke tilhørte vår etniske gruppe. Fordi min mor hadde konflikter med min fars familie, drepte de henne foran meg, og det var som om jeg fikk en kniv i hjertet. Jeg var veldig utrygg mens jeg vokste opp, og jeg var redd jeg kunne bli drept når som helst av mine onkler som gjorde meg foreldreløs. To år senere forlot jeg landsbyen min og søkte tilflukt i en annen by øst i Burundi. Jeg søkte etter et nytt liv, men fordi jeg var ny og alene i landsbyen ble jeg dessverre utsatt for voldtekt. Nå følte jeg meg virkelig knust, og jeg kunne ikke forstå hvorfor Gud lot alle disse forferdelige tingene skje med meg, og hver dag klaget jeg til Gud over mitt håpløse liv. Men jeg takker virkelig Brevkursevangelistene som reiser fra familiene sine for å komme til avsidesliggende steder i landet vårt. Det var gjennom deres forkynnelse at jeg gav mitt liv til han som har skapt oss, og de hjalp meg å tilgi min fars familie som hadde drept begge foreldrene mine. I dag er jeg fri og full av fred, håp og trygghet i troen på Jesus. Amen!”

Den muslimske moren vitner i dåpen til sin datter i Indonesia.

Indonesia: Muslimsk kvinne tar imot troen

”Det var stor glede da jeg fikk døpe ett ektepar i menigheten vår, og historien deres er helt spesiell, forteller pastor Dapar som bruker Brevkurset i tjenesten sin. Ekteparet ble gift på islamsk vis fordi kvinnen var muslim. Men åtte måneder etter de ble gift bestemte hun seg for å gi livet sitt til Kristus og kom til meg for å bli døpt. Da jeg spurte henne hva det var som gjorde at hun ville gi livet sitt til Kristus, sa hun at hun ville at hun og barnet som hun nå bar på skulle ha samme tro som sin mann. Grunnen til at hun giftet seg med han, var fordi hun hadde hørt at kristne bare kan ha en hustru. En islamsk mann kan ha fire koner. Hennes muslimske mor kom og var vitne til denne dåpen som var som ett mirakel for oss.”

Ekteparet blir døpt av pastor Dapar i Indonesia.

Ansatte i Troens Bevis støtter et oppfølgingskontor Ansatte i Troens Bevis Verdens Evangelisering har bestemt seg for å gi noe av sin lønn til å dekke de løpende kostnadene for å drive et av våre oppfølgingskontor i India. Initiativet kom fra en av de ansatte, og til nå har om lag 1/3 av de 27 ansatte valgt og slutte seg til initiativet. De ansatte oppfordrer ansatte i andre bedrifter til å gjøre det samme. Troens Bevis Verdens Evangelisering underholder ni oppfølgingskontor for Brevkurset ”Det Nye Liv” i Europa, Afrika og Asia. Årlige kostnader for hvert av kontorene er fra 120.000 til 600.000 Nkr. I fjor begynte 215.000 nye studenter på Brevkurset “Det Nye Liv”. Siden 1970 har 5,5 millioner studenter gjennomført kurset. Mange har gitt sitt liv til Jesus i etterkant i løpet av disse 40 årene.

gjennom dette spesifikke tiltaket utgjør i overkant av 70.000 Nkr årlig, noe som betyr at ca. 60% av kostnadene til oppfølgingskontoret i Manmad i India er dekket inn! Med dette oppfordrer de ansatte i Troens Bevis andre bedrifter til å gjøre liknende kollektive initiativ sammen med sine kollegaer.

Brevkursavdelingen mangler en del støtte og det er derfor kjærkomment at de ansatte i Troens Bevis velger å støtte nettopp denne virkegreinen. Støtten som de ansatte gir

Troens Bevis oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme. BREVKURSET ”DET NYE LIV” FERBUAR 2012

11


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi: “Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13) Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten.

For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no

12

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012


Redder barneslaver i Asia Bruce Ladebu var en eventyrer som utforsket Arktiske øyer og sporet ulver i Canadiske Rocky Mountains. Nå reiser han på risikofylte turer til Asia for å redde barneslaver.

Av Bente Rognmo Thakre Bruce Ladebu sitt arbeid er ikke for pyser. Han har sett fire år gamle barn jobbe 14 timer i 48 grader i strekk i mursteins og tekstilfabrikker. Barn har vært lenket til vever og tvunget til å tisse i potter så de ikke stikker av. På en redningstur i høst fant Bruce en gutt som hadde blitt brent med syre av sine eiere. Det var gått betennelse i sårene uten at gutten fikk gå til en doktor. - Vi så barn i taufabrikker og sigarettfabrikker, forteller Bruce. - De hadde ikke tilgang på rent vann. De badet i bassengene der mursteinene ble laget. Barna bor og dør der. Og hver eneste jente vi møtte, enkelte 9 og 10 år gamle, hadde blitt voldtatt av eierne sine.

Opptil 3000 per barn

Så hva gjør en eventyrer som elsker ekstreme utfordringer når han blir frelst? For Bruce Ladebu har det betydd at han tar med seg et team på fem topptrente venner, en av dem er tidligere politimann. De og går inn i slavefabrikker som åndelige kommandosoldater. Der konfronterer de slaveeierne og forhandler frem en pris for å kjøpe fri barna. Et barn kan koste opptil 3000 kroner.

På sin siste tur fikk Bruce og teamet hans frigitt 87 barn. På forhånd har han avtale med kristne pastorer i de respektive landene som sørger for mat, klær, sikre hus og skolegang for barna.

Gjeldsslaver

Ifølge Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen er det 215 millioner barnearbeidere mellom 5 og 17 år som blir utnyttet i arbeidslivet. 115 millioner av dem har den verste formen for barnearbeid. 53 millioner under 15 år jobber i så farlige og forferdelige forhold at de burde fjernes fra arbeidet øyeblikkelig. Noen jobber i kullgruver i Colombia eller i fyrstikkfabrikker i India. Andre sliter i teppefabrikker i Marokko eller i leketøysbutikker i Taiwan. Det er ofte gjeld som tvinger familier inn i slavearbeid. Men problemet er spesielt ekstremt i Sentral-Asia der barn fra kristne familier blir tvunget til å jobbe for slavedrivere fordi de tilhører en religiøs minoritet. - Når jeg først begynner forhandlingene for barna, må vi gjøre alt ordentlig. Dersom jeg gjør noe galt, vil de forfølge de lokale kristne, forklarer Bruce.

Disse 38 barna ble reddet fra en mursteinsfabrikk der de jobbet 15 timers dager for å betale ned gjeld til foreldre som er døde. TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

13


– Men jeg er veldig bestemt med dem. Disse slaveeierne er sadister. De forstår ikke annet språk enn makt og nedverdigelse. I et tilfelle forhandlet Ladebu i 20 minutter for å kjøpe friheten til 38 barn i en mursteinsfabrikk. I et annet tilfelle reddet de en gruppe på tre jenter som bare var fire år gamle og som skulle sendes inn i ett horehus. Og i andre tilfeller må Bruce redde barna uten å forhandle en pris for dem. De er en tøff gjeng med karer som går inn fabrikkene, men Bruce forteller at det å se slike marerittaktige forhold er veldig tøft. - Alle knekker sammen på et eller annet punkt. For hver tur blir det bare vanskeligere å se slike ting, mener Bruce. 100 rømte slaver På den siste turen var den største opplevelsen da 100 rømte slaver som hadde hørt hvor Bruce og teamet hans oppholdt seg, kom til dem og tryglet om beskyttelse. Alle slavene holdt på å sulte i hjel.

”Disse små slaveguttene var lenket sammen som straff. Det lyktes ikke å kjøpe disse guttene fri ved første forsøk, men Bruce forteller at de jobber med saken.”

– En av dem, en gammel kvinne som var rundt 75 år gammel, var blind. Men hun hadde gått sammen med alle de andre i fem timer for å komme frem til oss. Hun ba så inderlig om at jeg skulle ta en baby. Bruce sammenligner slaveeierne med moderne Faraoer som tror det er deres rett å mishandle og å selge barn. –Vi er blitt fortalt at barn er blitt kastet levende inn i mursteinsovnen som straff. Hvor får han motet til å gjøre dette arbeidet? Bruce sier at den Hellige Ånds kraft er ikke der for å gi oss gåsehud eller karismatiske underholdningsmøter. Han sier at han forventer Guds overnaturlige salvelse hver gang han går inn i vår moderne tids slaveåker for å utfordre urett. Han tar Jesaja 61:1 bokstavelig: “Herrens ånd er over meg for å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for fanger og frigjørelse for de bundne.”

”Bruce Ladebu var reiseleder for ekstremsport turister. I dag er han en pastor som redder barn og voksne ut av slavearbeid.”

Kilde: Charisma online og Childrens Recue Initiative

”Disse tre søstrene jobbet 15-16 timer hver dag året rundt med å snu mursteiner inntil de ble reddet.”

14

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012


Kristendom kontra Darwinisme Av Kjel J. Tveter, Når det gjelder livets opprinnelse foreligger det bare to muligheter: Enten er livet skapt av en intelligentskapende kraft som vi vanligvis kaller Gud, eller livet er kommet til ved tilfeldighet. Det rådende paradigme i vår vestlige kultur er filosofisk naturalisme. Dette syn utelukker en metafysisk virkelighet, og har antatt Darwinismen som sitt syn på livets opprinnelse og utvikling. Det betyr at i vår del av verden er Darwinismen synonymt med en ateistisk verdensanskuelse. Det er dette syn som preger alle våre universiteter og nyhetsmedia, og som kjennetegner makteliten. Det rådende syn får vi kjennskap til ved å lese lærebøkene i biologi. Gyldendals Bio2 fra 2008 forteller at livet oppstod i ursuppen. Dette utgjorde ”en milepel i evolusjonen.” Elevene lærer altså at livet oppstod av seg selv. Problemet er imidlertid at det finnes det overhodet ingen vitenskaplig belegg for. Det er noe man antar uten å ha noen som helst vitenskaplige data som understøtter en slik antagelse. Det er brukt milliarder av dollars i mer enn 60 års uavbrutt forskning, for å kunne få liv til å oppstå spontant – men uten å lykkes. Det vitenskaplig mest korrekte ut fra vår erkjennelse er å anta at liv utelukkende stammer fra liv. Liv forutsetter eksisterende liv. Men det vil naturalister aldri akseptere. Vi møter den samme uoverkommelige vanskelighet når det gjelder DNA. DNA er livets datasentral. All informasjon som er nødvendig for alle livets aktiviteter, finnes i DNA. DNA inneholder livets språk, og består av 3,2 milliarder bokstaver i hver enkelt celle vi har i kroppen vår. Det er rekkefølgen av disse milliarder av bokstaver som utgjør livets språk, akkurat som rekkefølgen av bokstavene i denne setningen du nå leser, bestemmer meningen. Sekvensen av disse milliarder av livets bokstaver må altså være helt korrekt. Det er en uløst gåte for naturvitenskapen hvordan DNA har fått denne komplekse, nøyaktige og spesifiserte informasjon som styrer det biologiske liv. Det understrekes at alt som foregår i hver enkelt celle som bygger opp vår kropp, foregår etter en helt detaljert molekylærbiologisk plan. Det er ikke rom for tilfeldigheter – da vil livsprosessene stoppe opp. Naturalismen og Darwinismen kan overhodet ikke forklare livets opprinnelse. Naturalister går bare ut fra at livet har oppstått. Darwinismen mener imidlertid den er i stand til å forklare livets utvikling når livet først er etablert. Darwinismen baserer sine teser på to biologiske forhold: Nemlig naturlig utvalg og forandringer i arvestoffet (mutasjoner). Den fysiske verden har fire grunnleggende krefter: Den sterke og den svake kjernekraft, gravitasjonskraften og den elektromagnetiske kraft. I biologien innfører Darwinismen en femte urkraft, nemlig naturlig seleksjon. Ateister synes ikke å ha vanskeligheter med å gå ut fra at det er slik. For oss andre virker det som en brist på all rasjonalitet. Naturlig utvalg virker bare på det som allerede finnes. I tillegg vil naturlig utvalg velge ting bort, slik at antall muligheter vil bli færre. Richard Dawkins anfører at naturlig utvalg har skaperevner. Siden Dawkins nylig ble utnevnt til

æresdoktor ved Universitetet i Oslo, er vel også norske ateister i ledende posisjoner enig med ham. Men da følger man neppe sin rasjonalitet, men sin ideologi. DNAs alfabet er bygd opp av fire bokstaver eller baser. Som anført er korrekt rekkefølge av disse kritisk, siden det minste avvik i sekvensen av baser vil endre informasjonen. Det er nettopp det mutasjoner gjør. Mutasjoner endrer rekkefølgen av DNAs bokstaver. Dette mener man da vil utgjøre ny informasjon som kan forklare opprinnelsen til endret kroppsbygning, og i sin ytterste konsekvens til opprinnelsen av en ny dyreart. Vi har alle blitt lært opp til å tro at fisk utviklet seg til livet på land. Den grunnleggende forutsetning for det er da et tilstrekkelig antall målrettede mutasjoner. Moderne bioinformatikk gjør det umulig å akseptere en slik antagelse. Bananfluen er blitt brukt i mutasjonsforsøk i årevis. Men mutasjoner hos bananfluen fører ikke til noe nytt. Forsøkene fører enten til en død bananflue, en bananflue med misdannelser, eller til en vanlig bananflue. Bananfluen er og forblir bananflue. Alle forsøkene på bananflue har gitt masse genetisk informasjon, men ikke lært oss noe om evolusjon. Likeledes har man utført en uendelighet av mutasjonsforsøk på bakterier. Men det har aldri ført til dannelse av en ny bakterie. Colibakterien er og forblir colibakterie. De aller fleste mutasjoner er skadelige, noen er nøytrale - det vil si at de avstedkommer ikke merkbare forandringer av arten. Fordelaktige mutasjoner er særdeles sjeldne. Evolusjonslitteraturen anfører utvikling av resistens mot visse antibiotika hos bakterier som et kroneksempel på fordelaktig mutasjon. Men denne resistens er kun uttrykk for adaptasjon- tilpasning- og når antibiotika ikke lenger gis, vil i løpet av få generasjoner denne tilpasningen være forsvunnet i populasjonen. Michael Behe har i sine to bøker (Darwins´s Black Box - The Edge of Evolution ) vist at Darwinismens mekanismer er ute av stand til å forklare opprinnelsen til det komplekse maskineri som finnes i enhver celle, og som både utgjør og er en forutsetning for livet. Det er kun beskjedne forandringer som Darwinismen kan gi opphav til. At fisk skulle utvikle seg til krypdyr er således en påstand som det ikke finnes biokjemisk evidens for, og som synes å representere en molekylærbiologisk umulighet. Det er ingen uenighet om at Darwinistiske mekanismer kan føre til endringer innen en art. Derimot er det kun en antagelse uten vitenskapalig verifikasjon når Darwinismen hevder at en art kan utvikles til å bli en ny og annerledes art. Vi vet i dag mye om biologisk informasjon. Det kan enklest anskueliggjøres med omtale av den genetiske kode. Den genetiske kode inneholder informasjon om hvilke aminosyrer som skal brukes til å lage et protein. Våre proteiner består av 20 forskjellige aminosyrer. Hemoglobin består av 574 aminosyrer. Det er altså 20 ulike aminosyrer i hemoglobinmolekylet. Vi forstår at igjen utgjør rekkefølgen en kritisk faktor. Disse 20 aminosyrene må komme i helt eksakt riktig rekkefølge for at proteinet som dannes skal bli hemoglobin, og ikke noe annet. TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

15


DNA inneholder oppskriften til hemoglobin. Oppskriften kalles et gen. Dette genet kopieres i form av en blåkopi. Denne blåkopien inneholder oppskriften til hemoglobin i en kodet form. Blåkopien blir sendt ut gjennom kjernen til cellelegemet hvor fabrikken for hemoglobin - produksjon ligger. Blåkopien mottas her - og beskjeden den kommer med, dekodes og tolkes av fabrikken slik at produksjonen av hemoglobin kan foregå på riktig måte. Det betyr at den informasjon som finnes i DNA via en spesifikk mekanisme overføres til fabrikken som starter en prosess som forløper til et ferdig hemoglobinmolekyl foreligger. Det understrekes at informasjonen i DNA sendes som en kode som proteinfabrikken er i stand til å oppfatte på rett måte. Den mest nærliggende forklaring på det er at DNA - språket og avlesningsapparatet i fabrikken har samme konstruktør. Denne konstruktør gjorde cellens mange proteinfabrikker i stand til å tolke den kodete informasjon de mottar som en blåkopi av DNA. Kodet informasjon beror ikke på tilfeldigheter eller slumpmessige forhold. Kodet informasjon stammer fra en intelligens. Det er mange ledd som er involvert i slik biologisk informasjonsformidling. Følgende to ledd er helt nødvendige: Formuleringsnivå (oppskriften) og handlingsnivå (utførelsen). Alle de informasjonsledd som fører til dannelsen av et nytt protein, utgjør det som på fagspråk kalles preskriptiv algoritmisk biologisk informasjon. (På vanlig norsk kan vi si at en algoritme er en oppskrift som iverksettes). Skal et nytt protein dannes, må det foreligge slik algoritmisk informasjon i DNA. Uten slik algoritmisk informasjon vil ikke noe protein dannes. Skal en fisk bli et amfibium eller krypdyr, må det derfor i DNA komme nøyaktig informasjon om alle de nye proteiner som er nødvendige for en slik transformasjon. Men det er ikke nok med at denne informasjon finnes i DNA. Denne informasjon må aktiviseres, og det skjer utelukkende gjennom slike algoritmer. Tenk bare på utvikling av bekkenstrukturer og skulderparti med alle muskler, nerver og blodårer, og ikke minst nye skjelettdeler – som fisken ikke har. Med den viten vi har om informasjon, kan vi konkludere at algoritmer er produkter av en intelligens. Spesifiserte algoritmer for helt bestemte proteiner kan aldri oppstå ved tilfeldighet. De må være konstruert eller designet. Og dette nye organet må koordineres med øvrige organer for at det skal ha en hensiktsmessig funksjon. Dette krever en mengde med ny spesifisert, kompleks og fullstendig nøyaktig informasjon i DNA. Den uorganiske natur kan aldri gi opphav til biologiske algoritmer. Uorganisk materie har ingen informasjonssentral, ingen informasjonskoder, ingen mulighet for kopiering av informasjon, intet apparat for overføring av informasjon, og heller ingen mekanisme for å motta og tolke informasjon. Uorganisk materie kan derfor ikke gi opphav til det komplekse informasjonsapparat som kjennetegner det biologiske liv. Naturalismen og Darwinismen er derfor ute av stand til å forklare opprinnelsen til biologisk informasjon. Det betyr videre at de heller ikke kan forklare opprinnelsen til livet. Hver enkelt celle vi består av, inneholder et uhyre komplisert maskineri. Dette maskineri utgjøres av en rekke protein-motorer og komplekse biokjemiske kaskadereaksjoner. Hvis vi setter opp en rekke dominobrikker slik at et dytt mot første brikke avstedkommer en reaksjon som får alle dominobrikkene til å falle, utgjør dette en kaskadereaksjon - som altså omfatter mange ledd etter hverandre på en suksessiv måte. Som eksempel på en biokjemisk kaskadereaksjon kan nevnes de mange forskjellige biokjemiske reaksjoner som finner sted når en lysenhet (foton ) treffer vår 16

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

netthinne. Denne kaskadereaksjonen i øyet har som siste resultat at en nerveimpuls føres gjennom synsnerven til hjernen som er i stand til å tolke denne nerveimpuls som et optisk bilde. Som eksempel på en kompleks motor kan vi nevne den motoren eller generatoren som skaffer all den energi som kroppen vår trenger. Jeg - og du - har noen hundre tusen milliarder slike motorer i kroppen vår som produserer 70 – 80 kg ATP i døgnet. ATP er livets drivstoff. Denne ATP generatoren er en kompleks og spesifisert motor som er konstruert ved sammensetning av en rekke proteiner. Den er det vi kaller en ikke-reduserbar kompleks struktur. Problemet for Darwinismen er at de Darwinistiske metoder ikke er i stand til å lage slike motorer, og heller ikke å konstruere slike kaskadereaksjoner. Som konklusjon på det ovenstående kan vi anføre : Darwinismen er ute av stand til å forklare opprinnelsen til livet. Den er ute av stand til å forklare oppbyggingen av DNA, og det biologiske språks (”livets språk”) semantikk og teleologi. Preskriptiv algoritmiske informasjon som styrer alle livets prosesser kan ikke oppstå via Darwinistiske mekanismer. Darwinistiske mekanismer duger heller ikke til å forklare opprinnelsen til livets komplekse maskineri og de tallrike komplekse, spesifiserte og nøyaktige molekylærbiologiske reaksjoner som utfører helt nødvendige funksjoner for livet. Dette har vært kjent kunnskap i mange år. Et annet forhold som også må omtales, er at de Darwinistiske mekanismer er blinde, slumpmessige, tilfeldige og ikke-styrte. De følger ingen plan. De har ingen hensikt eller noe mål. Vi regner alle med at det vil være helt utenkelig at en supercomputer kan oppstå av seg selv ved tilfeldighet. Den må være konstruert og satt sammen etter en detaljert håndbok. Det vil alle rasjonelle mennesker anta uten videre. Hvordan kan det rådende paradigme da gå ut fra at livets maskineri som er langt, langt mer avansert enn den største og mest utviklede datamaskin, har oppstått uten noen som helst plan? Det burde være lett for oss alle å forstå at det rådende paradigme er basert på ideologi og ikke på rasjonalitet eller erkjennelse basert på vitenskaplige resultater. Og denne ideologi er naturalistisk og ateistisk. Sterke krefter innen denne ideologi har som klar målsetning å totalt utrydde alle former for religiøs tro. Et hovedspørsmål blir da : Hvordan kan man som kristen mene – og eventuelt kjempe for- et Darwinistisk livssyn når de Darwinistiske mekanismer som mutasjoner og naturlig utvalg er alt for svake til å forklare livets utvikling? Darwinismen mangler en troverdig forklaring både på opprinnelsen til DNA og på konstruksjonen av livets språk. Den er også fullstendig uforenlig med moderne biologisk informatikk som bygger på preskriptive algoritmer. Videre er Darwinismen ute av stand til å forklare oppkomsten til ikke-reduserbare, komplekse og spesifiserte strukturer og biokjemiske reaksjoner. En alvorlig innvending for en kristen må det også være at Darwinismen baserer seg på blinde, tilfeldige prosesser som verken styres eller følger noen plan. Gud er altså fullstendig fraværende i de Darwinistiske mekanismer. Det burde derfor være nærliggende for kristne å ha et behov for å bli kjent med alternativer til Darwinisme. Intelligent Design representerer et slikt alternativ.


JESUS TO THE NATIONS - Jesus - Misjon - Ungdommer Dette må dere ungdommer ikke gå glipp av! Dere foreldre og besteforeldre, dette er viktig. Send barna deres til Sarons Dal så de kan få se hvor viktig livet med Jesus er.

www.jtn.no Du finner oss også på facebook!

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

17


Din familie

“Ikke en sommer uten...” Han lyder navnet Asle Hauan, er 26 år og en ekte Kvindøl, altså fra Kvinesdal. Til sommeren er han medhjelper på Planetene for – hold deg fast – syvende året!! Det gjør meg litt nysgjerrig, egentlig. Hva får en person til å ta en friuke til å jobbe, og så på eget hjemsted? For Asle er det YouthPlanet som er tingen. TINGEN, faktisk! Vi spør hvorfor, og får følgende svar: «Hvorfor VG? Fordi «dagen blir ikke den samme uten», sier reklamen. Vel, du kan vel si det slik at sommeren blir ikke helt den samme uten YouthPlanet. YouthPlanet er en veldig bra leir som setter ungdommene i fokus. Ungdommene får lære å kjenne Jesus, enten de aldri har sagt “ja” til Jesus før, eller de har kjent Han fra de var små. Møtene er også veldig flotte med tanke på at talene er lette å forstå, og lovsangene er enkle å henge med på. Fokuset på at ungdommene skal få ett nytt møte med Jesus den uka er første prioritet! Asle blir engasjert. Ingen tvil om at dette er noe

For info og påmelding: planeter.no


Hva med å la barna ta med bestevennen på Planetene? Har dere plass til en til=)? Leiropplevelser er skapt for å deles.

han brenner for. Ellers i året kjører han lastebil, er Liverpool-fan, og er av dem som vet når laksesesongen starter, for å si det sånn! Får han samtidig nynne med på noe av Bruce Springsteen og ha en iskald glasscola i nærheten, så er livet tilnærmet perfekt! Denne sommeren får han en litt ny rolle på YouthPlanet. Han er aktivitetsansvarlig. Og han kan love et bra program: «Det kan jeg love. For to år siden laget jeg på eget initiativ et lite motorshow den ene dagen. Den inneholdt to profesjonelle motorcrosskjørere som hadde litt av en oppvisning! En ATV, og en lokal ungdom i bil...! Jada, han kjørte opp bratte skråninger og full pakke. Vi jobber med å få inn flere alternativer på aktivitetene, i tillegg til de vi allerede har. (www.planeter.no/youtholanet ) Og som Youthgeneral Harald Nysæther alltid sier til meg: «Det var bra i fjor, men neste år skal bli enda bedre». Hva skjer i år? Kom å se selv da vell! Det blir “jysla morro” ! (Veldig morro) Du er fra Kvinesdal - hva betyr det for barn og unge i distriktet å ha en slik leir i nærmiljøet på sommeren?«Jeg tror det har veldig mye å si. De siste årene har det strømmet på med barn og ungdom

Din familie

ifra bygda til Planetene. Barn og ungdom med og uten såkalt kirkelig bakgrunn. Noe av grunnen til det, er fordi det skjer i hjembygda eller i nærheten. De slipper å reise så langt og er nærme hjemme. Da er det lettere å få med barn og unge som kanskje ikke går i ett kristen miljø ifra før. I tillegg så er det blitt en populær leir nå. Og da er det litt ekstra stas og ha det i sin egen hjembygd.» sier Asle strålende fornøyd med akkurat det! Til slutt vil han bare oppfordre alle over 18 år som liker ungdom til å melde seg som medhjelpere på YouthPlanet: «Du har en unik mulighet til å fortelle barn og ungdom om Jesus! Du får ansvaret for en gruppe, og de følger du hele uken. Og der blir det mange anledninger til en god samtale som faktisk kan forandre livet deres. Og du vet, når de “tøffeste” tenåringene kommer til deg og sier at dette var en bra leir fordi DU var vår gruppeleder og han Jesus var ikke var så dum likevel... Da er du klar for ny leir med en gang :) Så vi trenger deg! :) Og med denne brennende appellen lar vi Asle Hauan vende tilbake til dagliglivet, og planlegging av årets feteste leir for deg mellom 13 og 18 år! Vi sees 9-13 juli!

Lyst på gratis kost og losji under Stevnet? Sjekk ut www.planeter.no/medhjelper


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 S 7 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere SS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 7 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S r KontaktTroens Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! - Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. -Kontakt Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde folkeslag V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 0 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KON folkeslag A/S UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter Rannonse forOG KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPARTN KJØP / SALG FEVANG ditt firma også! A/S 0 EIENDOMMER Mob: 90 56 06AV 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for dit misjonen VÅRE STØTTEPARTN til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 0 Vi støtter 4016 Stavanger OS G.T.Eiendom AS EIENDOMMER LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for dit TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 misjonen KJØP / SALG DOS : LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi stø EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen D : til unådde EIENDOMMER Vi stø g Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo KONGSBERG PAPIR ENGROS VI EIENDOMMER HJELPER DEG MED: FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag g Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misjo V I HJELPER DEG MED un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folkes OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folkes Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 fakturering, skatt og: OG VI HJELPER DEG MED:

E

.

vis e

vis e

Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også!

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

gros

forbruksvarer innenfor:

• Datarekvisita

• Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

al 5 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker dinuavkortet bedrift å innenfor: Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til

BØRRE BØRRE

Har du en god forretningsidé?

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

ngros

al 5 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

n?

g

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

Kongsb forbruk

•Kongs Kont

•forbruk Data

Kon •• Tørk

• Data

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% av • Tørk skudd g til misjon

40% av Ønsker skudd g støtte m til misjo samtidig fornuftig Ønsker Ta konta støtte m sender k samtidig

fornuftig Ta konta sender

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

BØRRE BØRRE

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for V I iHJELPER DEG MED: til de fleste kjente traktormerker. både Songdalen og Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, Tlf.: kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : 37Autorisert 00traktormerker. 35 00 - Fax: 27 00 35 09både til de fleste kjente i Songdalen og www.aider.no regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt ogBevis traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangelisering i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, lønn, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Trafikklærer: Jan Noreid Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: 37 25 78 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21 på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38idag. 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens S Vi lagerfører rimelige reservedeler Jan Noreid Bestill den Den koster kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner du i vår til de kjente med traktormerker. både i 10 Songdalen Rn JanUar 2010 å nå fleste du regnskapskontor de unådde evangeliet. Kontor: 38 04 00 og Autorisert Privat: 38 01 32 77 Katalog hele sider. Mobil: 922 14 419 Husk 21 at vipå også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand www.klimasystem.no Viden lagerfører rimelige Bestill idag. kraftoverføringsaksler, Den kosterreservedeler kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor evis DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate traktorseter, 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37Gloslie 25HVER 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind et. BEVIS GRATIS hytteruter,21kraftoverføringsaksler, vis Privat: 38 01 Katalog på hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 Bevis e MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 eler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf.Den 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. koster kr. 50.69 10 23 00 t for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår ker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie et. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele alg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 OS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for eler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ler, å nå du DU de unådde med evangeliet. KAN fÅ TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører ker. både i Songdalen og TROENS Kontor: 38reservedeler 10 00 og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige alg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i arbeidet for vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til åde fleste kjente traktormerker. BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 sler, 1 nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i g der. Mobil: 922 14+47 419913 LEDIG ANNONSE KONGSBERG ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører r og MÅNED, KONTAKT Telefon 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: JanPAPIR Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler 50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: der. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår forbruksvarer innenfor: 50.sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32• ENGROS 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04 Distributører 00Støtter ngros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR sylindere. Alt dette finner du iENGROS vår 1 innenfor: 1 Privat: 38 01 32 77 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell • Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økonom Verdens å nå d

EPARTNERE! annonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler ASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk AS Økonomi-deler Bevis på 38 onomi-deler 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler s på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Vi støtter VÅRE STØTTEPAR Teor onomi-deler AS Økonomi-deler sFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefor i Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk o Øko Kris Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde ES folkeslag E! SG RRE å! AV

VÅRE G A/S S

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til Vi unådde misjonen støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Papir Engros 40% av vårt overMobil 922Kongsberg 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet • Kontorrekvisita • Hobby/forming 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig til 32 72www.k-p-e.no • handle Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. 1 1 E-mail: fornuftige priser. KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på ●

Aud & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

S MER KONTAKT Telefon +47 913 35 222 Kontakt Troens Bevis på 38 35MÅNED, 75 00SE for foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag til unådde V0 /støtteannonse SALG SIDE 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler 69 10 23 00 ALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV R9 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 0IE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER Vi støtter MMER 0 ●

BØRRE

Økonom Vi lager Verdens til de å nå fl d Husk at Vi lage hytteru til de f traktors Husk a sylinder hytteru Katalo traktors Bestill d sylinde Katalo Bestill d

både i Trafikklæ Øk Kris Mobil: 9 Trafikklæ Kontor: Mobil: 9 Privat: 3 Kontor: Privat: 3

Vi m til fol

Dronningensgate 95 4 Mo www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 95 M www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser. ●


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

Person nr:

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Navn: Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


Slik jeg ser det! Gud i bakspeilet Denne gang:

David Andrè Østby, Arnfiinn Clementsen, Lil emor Åleskjær, Kai Johansen

Det kan være lurt å ikke bare se framover. I taket på det sixtinske kapell i Vatikanet har Michelangelo malt det kanskje mest imponerende kunstverket i historien. Renessansemesteren har malt utallige scener fra Bibelen, og Gud selv er flere steder avbildet slik vi ofte forestiller oss ham – som en eldre mann med hvitt hår og skjegg.

Troshistorier

Annenhver uke møter min kone og jeg tre vennepar til bibelgruppe. Dette året har vi satt «troshistorie» som tema, og på hver samling presenterer en i gruppa sin vandring med Gud.

Men så tar Michelangelo et uventet grep. Han avbilder Gud bakfra – mens han tilsynelatende «flyr» ut av bildet med baken bar. Hvorfor har Michelangelo fremstilt Gud på denne måten – midt i Den katolske kirkes episenter?

Selv om vi alle er i begynnelsen av trettiårene, fortelles det historier om både gleder og oppturer, om skuffelser og nederlag. Likevel ser vi at selv de vonde opplevelsene kanskje ikke har vært forgjeves, og etterlater oss sterkere og klokere enn da vi begynte. Selv gjennom de vanskeligste fasene kan det se ut til at Gud har gått sammen med oss.

Jager mot målet

Etterfølgelse

Som en fremtidsrettet tenåring hadde jeg en iboende forakt for fortiden. Paulus selv ba oss om «å jage fram mot målet». Dessuten er det jo «en himmel å innta og et helvete å unnfly». Når i tillegg «Herrens dag er nær», er det lite tid for nostalgisk sentimentalitet. Verden skulle vinnes, livet skulle leves og framtiden var min. Å se seg tilbake var bakstrebersk. Trodde jeg. Helt til jeg forsto at framtiden forstås best i lys av fortiden. Dersom vi glemmer å se oss bakover, kan vi ende opp på en endeløs ørkenvandring i gamle mønstre. Men dersom vi ser oss over skulderen, kan vi høste erfaringer som hindrer oss i å gjenta tidligere feil.

Guds handlinger kan best sees i lys av fortiden. Fremtiden har vi enda ikke sett, og nåtiden er så nær at vi ikke kan se skogen for bare trær. Men i vår fortid kan vi se effekten av Guds trofasthet og tilstedeværelse. Vi kan se tilbake på situasjoner som ble løst på mirakuløst vis, eller drømmer som ble virkelige. Gud har kontroll over både vår fortid, nåtid og fremtid. Men et blikk bakover kan forløse en takknemlighet som hjelper oss på vei framover mot målet. Michelangelo hadde kanskje forstått noe viktig da han malte Gud bakfra; vi går ikke noe sted uten at Gud allerede har vært der. Det var kanskje også derfor Jesus selv sa: «Følg meg».

Vi forstår oss selv bedre i fortidens lys. Hvorfor ble vi som vi ble? Hvorfor reagerer vi som vi gjør? Og hva bør vi jobbe med for å komme oss videre?

Gud og vinden

«Jeg har sett effekten av vinden, men jeg har aldri sett vinden», sa verdensevangelisten Billy Graham. Grahams poeng er at selv om Gud er usynlig, betyr det ikke at han er uvirkelig. Vi mennesker har vanskelig for å fatte den virkeligheten som går utover det vi kan sanse, måle eller berøre. Gud er for stor til å fatte, men vi kan likevel se at hans nærvær påvirker omgivelsene våre. Gud er stor nok til å gjøre mektige mirakler, men han utfører også daglige mirakler som ikke nødvendigvis er synlige og sensasjonelle. Hva om det vi kaller «flaks» egentlig er effekten av Guds omsorg? Eller hva om «tilfeldighetene» egentlig er en liten del av Guds nøye uttenkte plan for våre liv?

David André Østby (31) er skribent, lovsangsleder og utviklingsredaktør i Korsets Seier.

TROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2012

23


Leir-og konferansessenter - Menighetsweekend Utleiesesong: august - juni Støtt misjonen, en weekend i misjons- og visjonssenteret i Sarons Dal, Kvinesdal. Det komplette leirsenter! Vi kan tilby omvisning i troens bevis verdens evangelisering, og inspirerende forkynnere fra stedet.

Kontakt oss: Tlf: (+47) 38 35 75 00 | Fax: (+47) 38 35 75 01 | mail@troensbevis.no | troensbevis.no

ANNONSER VIL DU HA DIN ANNONSE I TROENS BEVIS MAGASIN? En ledige annonseplass!

- 1500 pluss moms, for den minste pr. måned - 2000 pluss moms, for den store pr. måned

Vi ikke tar ikke inn salg og stillingsannonser. Kontakt person: mariell@troensbevis.no


ns Bevis eidet for geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder med Lundegeilen 10,seminarer 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand fra disse.LEDIG Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 LEDIG som vårpLASS! frelserinnom komNoreid vi inn under Velkommen Trafikklærer: Jan Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: eller 14 419 det Jesus forandre tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 har gjort. 38 10 04 Kontor: 00 gavekontorrekvisita, leker, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Ofte ber vi Gud Utleie Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   E ttervern   -­‐   P aragraf   1 2   -­‐   S tudio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er motakseptere alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   av  lligne okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440hevder TONSTAD Israel. Det er de som at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie ANNONSE Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no Tlf. Jeg 37 er 25glad 37 00 Fysioterapeut/ kan aldri bli vekkelse i etpå land hvis oss finnes det mennesker som heten? for at Bibelen Spesialkompetanse konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 25 37var 00 1 Fax. 37 25 37 0137 Gud pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte verden med Seg Pb. 311, 4892 Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv,lloyd@primainvest.no så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no viser likevel at en slik påstand blir hensikt, at vi skal være en velsigovertredelsene - Kultur i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60og 16 62 KONTAKT ryggnakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å fiender, velsign dem som i gE deres og gjerning. Elsk ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

gså! AS

AS AS

eid

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

ns Bevis vedeler eidet for merker. geliet. utvalg i vedeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri saksler, sider. aler50.og kr. du i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Kvinnen som frelste en nasjon gjennom bønn Nobelprisvinner Leymah Gbowee mobiliserte en bønnebevegelse som gjorde slutt på ett terrorregime som hadde krevd over 250 000 liv og gjort en tredjedel av Liberias befolkning til flyktninger.

Av Bente Rognmo Thakre ”Jeg hadde en drøm. Det var en stemme som bokstavelig talt sa at jeg skulle samle kvinnene i kirkene og få dem til å be.” Slik begynner nobelprisvinner Leymah Gbowee sin fantastiske historie som førte til fred i Liberia etter 14 år med borgerkrig, 250 000 drepte og fallet av et terrorregime styrt av president Charles Taylor. Liberia ble grunnlagt av løslatte afrikanske slaver i 1847. Deres etterkommere dannet en elite som dominerte de forskjellige etniske gruppene i landet. Etter at det hadde sydet og kokt under overflaten i mange år brøt det ut voldelige kamper i 1989. Innen 2002 var 250 000 mennesker drept og ingen øynet slutten av krigen. En av tre var blitt flyktninger. - Folk sier at kampene skyldes grådighet, penger, fattigdom. Men i min tanke er det ingen ting som kan unnskylde hva folk gjorde i Liberia, sier Leymah Gbowee i filmen om hennes liv.

Terroristen

Da kampene i Liberia brøt ut i 1989 ble unge gutter tatt til fange og tvunget til å drepe foreldrene sine. Slik begynte president Charles Taylor sin brutale vei mot makten. Da han ble valgt til president i 1997 skrev avisen the Economist at han hadde terrorisert en hel befolkning til å stemme på han som president. Gbowee hadde sett sivile bli myrdet rett foran henne i en kirke. ”Blant kirkebenkene der vi sang og ba… voldtok, kuttet, skjøt og hakket de.” Gbowee og familien måtte flykte og flyttet fra det ene midlertidige skuret til det andre. De var ofte sultne, og levde en stund i en mygg infisert flyktningleir i Ghana. Men ting ble verre. Da hun kom tilbake til Liberia i 1991, var det ingenting igjen. Alle hjemmene var plyndret og rasert. Men kampviljen hennes var ikke knekt. Hun tok imot et studietilbud gjennom FN så hun kunne jobbe med traumatiserte mennesker, mens hun drømte om en kvinnebevegelse som skulle skape fred i Liberia.

Sammen for fred

En dag da hun snakket om bønnevisjonen i sin Lutherske menighet i landets hovedstad, Monrovia, var det også en muslimsk kvinne på møte. Aruliah Bah Kenneth var en kvinne med innflytelse, og hun ble grepet av visjonen til Gbowee.

26

TROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2012


Hun tok budskapet tilbake til muslimske kvinner, og under Gbowees ledelse og hardt arbeid reiste etter hvert tusenvis av kristne og muslimske kvinner seg sammen for fred. - Men å bringe de kristne og muslimske kvinnene sammen viste seg å være vanskelig, forteller hun. - Så vi hadde en samling med dem. Skriv titlene deres på ett stykke papir, sa jeg til dem. ”Advokat, doktor, mor, salgsbodkvinne. Legg dem i denne boksen.” Jeg holdt opp boksen og sa ”Se”? Nå låser jeg inn denne boksen. Her er vi ikke lenger advokater, aktivister eller hustruer. Vi er ikke kristne eller muslimer, vi er ikke fra Kpelle, Loma, Krahn eller Mandingo stammen. Vi er ikke stammefolk eller eliten. Vi er bare kvinner. I begynnelsen var både kristne og muslimer skeptiske. De hadde aldri samlet seg om en felles sak før. De var bekymret for religionsblanding og de kristne var redde for at de skulle vanne ut troen sin på Jesus. Men så kom Gbowee frem til et felles budskap som kvinnene kunne samle seg bak: ”Kan en kule velge sin kurs? Kjenner en kule forskjell på en muslimsk og en kristen?”

Bønn og krig

Mens kvinnene begynte å mobilisere seg for fred gjennom bønneaksjoner flere ganger i uken, begynte presidenten å mobilisere seg for krig mot LURD, en samling av krigsherrer som forsøkte å nedkjempe han. Men disse krigsherrene var ikke noe bedre mot sivilbefolkningen i sine kamper. Kvinner og barn ble voldtatt, skutt og lemlestet på grusomme måter. De tvang unge gutter ned i 10-12 års alderen til på bli med i opprørsarmeene, dopet dem ned og gav dem geværer med lov til å plyndre og myrde så mye de ville. - De vanligste handlingene kunne gi forferdelige konsekvenser. En kveld så jeg en drosjesjåfør som var bundet ved siden av veien mens soldatene dengte løs på han. Synden hans var å blende vaktene med lyset på bilen sin. Alle jamret, men ingen våget å gjøre noe. Alle var lammet av frykt. I 2003 kontrollerte LURD store områder utenfor byene. Det førte til massevandring av folk mot Monrovia for å komme i sikkerhet. Enorme flyktningleire ble satt opp. Forholdene var forferdelige og folk døde hver dag. Gbowee kontaktet en kvinnelig radiojournalist som de fikk overbevist om sin sak og hun begynte å spre budskapet deres over eteren. - Vi gikk tilbake til Bibelen. Vi så hva Esther gjorde for sitt folk, at hun kledde seg i sekk og aske, som sa at ”dette mener jeg”, forteller Gbowee. - Liberiske kvinner elsker å pynte seg på håret og med sminke, men nå fikk de beskjed over radiostasjonen om å ikke gjøre dette. Vi kledde oss i hvite klær med et hvitt klede på hodet. Hvitt står for fred, og nå ble vi en synlig gruppe så de andre visste hvem vi var.

Oversett

De lette etter et strategisk samlingspunkt der president Charles Taylor ville bli tvunget til å se dem, og valget falt på Fiskemarkedet i byen. I desember i 2002 marsjerte 200 hvitkledde kvinner til fiskemarkedet for første gang mens de sang og ba om fred. Gbowee leste også opp en offisiell pressemelding til pressen

som forklarte kvinnenes misjon. Hundrevis av hvitkledde kvinner møtte opp hver dag. De marsjerte rundt på jordene mens de sang og ba høylydt om fred. Det var første gang i historien at uslimske og kristne kvinner kom sammen. - Vi hadde et stort banner som sa: ”Liberias kvinner vil ha fred nå!” Men president Taylor kjørte rett forbi hver eneste dag og overså dem helt. - Men for hver dag vi samlet oss begynte vi å få omsorg for hverandre, og bry oss om hverandre på en ny måte, forteller Gbowee. Da reaksjonen fra Taylor og støtten fra mennene i samfunnet uteble, fant kvinnene ut at de måtte gå lengre for å få mennene til å høre på dem. Det var ikke bare Taylor som måtte forandre kurs, mennene i landet måtte også ta ett oppgjør med sin oppførsel. Mange av dem var voldelige i hjemmet i tillegg til at det var mennene som stod bak krigene. - Vi sa til kvinnene at de måtte bruke makten de hadde til å tvinge mennene til å høre på seg. Du må nekte å ha omgang med mannen din og du må fortelle han grunnen til det! Flere av kvinnene kom tilbake og sa at mennene deres ble plutselig så grepet av fredssaken at de begynte å be sammen med dem for å få sitt ekteskapelige liv tilbake, husker Gbowee.

Møter presidenten

Men snart blusset krigen opp igjen, LURD nærmet seg Monrovia og truet med å sette hele byen i flammer. Ingen ønsket et blodbad i Monrovia så kvinnene så at det begynte å haste. De bestemte seg for at de måtte få tilgang til å tale med President Taylor. Det gikk rykter om forferdelige torturkammere i palasset hans der kvinner ble holdt fanget og voldtatt, så alle kvinnene var redde for hva en konfrontasjon med makten kunne føre til, spesielt for Gbowee som skulle overrekke beskjeden fra dem. Tusenvis av disse hvitkledde fredskvinnene fastet og gikk mot mørkets krefter i bønn i flere dager før det store øyeblikket 23. april 2003 da Taylor endelig skulle konfronteres av Gbowee. Et formelt skriv ble lest opp og overrakt presidenten utenfor palasset i påsyn av hele landet. Da presidenten så at folket støttet kvinnenes aksjon, gikk han for første gang med på kravet om å delta i offisielle fredsforhandlinger med LURD.

Sendt av folket

Dette var første seieren for kvinnene, men nå måtte de overbevise krigsherrene i LURD om å delta i fredsforhandlingene. Det var også en tålmodighetsprøve, men kvinnene gav seg ikke før LURD lovte å stille til forhandlinger i Accra i Ghana. Kvinnene visste at de måtte fortsette presset, så de begynte å samle inn penger så de kunne sende en delegasjon til Accra for å følge forhandlingene. Nå hadde folket begynte å få tro på visjonen deres om fred, og alle fra drosjesjåfører til studenter gav av det lille de hadde for å sende dem til Accra.

Fredsforhandlinger

I Accra var det flere hundre liberiske kvinner fra flyktningleire utenfor byen som strømmet til for å vise sin støtte. President Taylor ble kjent skyldig i krigsforbrytelser. Han rømte tilbake til Liberia i en bil mens en delegasjon ble tilbake i Accra for å fullføre TROENS BEVIS MAGASIN FEBRUAR 2012

27


fredsforhandlingene. Imens brøt det ut full krig i Monrovia der soldater gikk inn i hjem, voldtok, drepte og brant alt de kom over. Dette var en fryktelig tid for kvinnene i Accra der de ikke visste om familiene deres i Monrovia fremdeles var i live. - Jeg snakket med sønnen min på telefonen og nektet han å gå ut av huset, minnes Gbowee. I Monrovia fortsatte fredskvinnene som var tilbake å samle seg på fiskemarkedet der de fastet og ba midt i de verste krigshandlingene. Men etter seks uker hadde fredsforhanglingene i Accra gått i stå. Gwobee holdt på å miste motet, alt hadde stoppet opp og hun kom ikke på flere ideer om hva de kunne gjøre.

Oppgjørets time

Men den 21. juli, 2003 hørte hun en stemme som sa: ”I dag er oppgjørets time, send etter flere kvinner.” Kvinnene satt da utenfor lokalet der fredsforhandlingene pågikk. Politiet kom plutselig og ville fjerne dem med makt, men kvinnene lenket armene sine sammen og nektet å gå. Så kom det en stemme over høytaleren som latterligjorde dem og sa at bygningen var blitt tatt i ett kupp av ”General Leymah, og at ingen fikk forlate bygningen før fredsavtalen var signert”. I kampen mot politiet mistet Gwobee den siste rest av tålmodighet og begynte å rive av seg klærne. I Afrika regnes det som en forbannelse å se sin mor naken, og spesielt dersom hun med vilje kler av seg foran andre. De andre kvinnene begynte straks å følge Gbowees eksempel, og politiet som skulle arrestere dem flyktet i sjokk. Denne dagen kom også det internasjonale samfunnet på banen

og truet med økonomiske sanksjoner om det ikke kom et gjennombrudd. To uker etterpå ble fredsavtalen annonsert.

Fred

Charles Taylor får eksil i Nigeria, FNs fredsstyrker skal gå inn i Liberia og en midlertidig regjering blir oppnevnt inntil et demokratisk valg finner sted. Kvinnene har vunnet! President Taylor forlater Liberia 11. August, 2003, 9 måneder etter kvinnenes første samling på fiskemarkedet. Men fredskvinnene skjønner raskt at jobben deres ikke er ferdig ennå. De hjelper FN styrkene med å avvæpne over 3000 barnesoldater. Deretter begynner de å jobbe iherdig mot valget. I 2005 blir Ellen Johnson Sirleaf valgt inn som Afrikas første kvinnelige president. - Hun ble kremen på kaka for oss, sier Gbowee. - Da visste vi at vårt oppdrag var fullført, men ingen i Liberia er i tvil om at den dagen ting går dårlig igjen, er kvinnene tilbake! Når hun blir spurt om hvor hun fikk motet sitt fra, svarer Gbowee: ”Troen min. Jeg har kommet frem til at alt jeg er, alt jeg ønsker å bli og alt jeg var før, er ved Guds nåde. Det er så mange kvinner i Afrika og utenfor Afrika som er mer intelligent enn det jeg er.” Kilder: ”Praying the Devil back to Hell”, Readers Digest oktober 2011.

”Liberiske kvinner demonstrerer foran den amerikanske ambassaden i Monrovia mens kampene herjet som verst.”

28

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012


7. - 15.JULI, 2012

Bli en Stevnehelt! SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL VI TRENGER STEVNEHELTER TIL ÅRETS SOMMERSTEVNET. STEVNEHELTER FÅR GRATIS KOST OG LOSJI DE DAGENE DE JOBBER.

Oppgaver:

• Kjøkken tjeneste • Vakt • Kiosk • Renhold • Rigging

• Planetene: - Miniplaneten

- Barneplaneten - KidzPlanet - YouhtPlanet

”Det er noen som bærer Sommerstevnet på en spesiell måte. Det er våre Stevnehelter, eller som vi tidligere kalte for medhjelpere. Disse er gull verd for oss. Vi håper det er mange som stiller sine evner og ressurser til disposisjon ved årets Sommerstevne. Vi trenger dere!” - Sten Sørensen, Stevnesjef

Kontakt oss på stevnet@troensbevis.no eller (+47) 38 35 75 00.


Troens Bevis for 25 år siden

MISJONÆRER PÅ VERDENS TAK Sjeler vinnes i Nepal, India, Sikkim, Bhutan og Tibet. Innfødt Evangelist Misjon har nå utvidet sitt arbeide i Himalya, og har for tiden 15 innfødte evangelister som forkynne evangeliet på ”verdens tak”.

Himalayafjellene i India

Delstaten Uttar Pradesh som grenser til kongedømmet Nepal og Tibet har en befolkning på ca. 110 millioner mennesker. Nord-Vest i staten ligger Himalayafjellene med sine majestetiske fjelltopper. Disse distriktene betraktes som hellige av inderne da gudene Rama og Krishna antas å være født her. En av våre kontaktmenn begynte å evangelisere i Himalaya 28. august 1973. Før dette var det ikke noe evangelisk arbeide i dette området. Med mange vanskeligheter ble arbeidet startet opp, og mange blir nå frelst, døpt og tillagt menigheten.

Pionerarbeider og menighetsplanting

Vi vil gjerne understreke at arbeidet som våre innfødte evangelister driver, helt og holdent er et pionerarbeide. De starter kun opp arbeide hvis det ikke er noen menighet fra før i området. Tilsynsmannen vår forteller: ”Flere pastorer og kristne ledere fra Nepal gikk til fots i tre til syv dager for å komme fram til er konferanse som vi holdt. Hunger etter Guds ord gjorde at de kom denne lange veien. I Kathmandu møtte vi en mann som hadde gått i to dager for å komme til det kristne senteret. Han hørte på noen gode kassetter og noterte fra disse. Siden kunne han gå hjem og forkynne evangeliet for nye troende som var sultne etter Guds ord.”

Kongens venn frelst i Nepal

Vår kontaktmann forteller: ”I Padrauna kom mange hinduer på møtene, de ble helbredet fra sine sykdommer, og mange ble frelst. Mange ble siden døpt i vann. Siden reiste vi til Nepal via Pokhra. I Kathmandu fikk vi høre et vitnesbyrd som gjorde sterkt inntrykk på oss. En nepalesisk pastor hadde vært i fengsel 14 ganger for sin tro. Han var tidligere en Hindu og en venn av kongefamilien. Siden ble han rammet av sykdom, og han ble utstøtt fra familien. Men Jesus helbredet ham og siden har han tjent Herren med stor nidkjærhet. Kongen av Nepal fikk høre at han hadde vært i fengsel 14 ganger, og ville gjerne snakke med ham. På denne måten fikk vår bror anledning til å forkynne evangeliet for kongen i 11 minutter i hans sommerpalass”.

Endog Tibet nås med Guds ord

De troende i Nepal går gjennom mye forfølgelse, motstand og fengsling. De kristne i Kathmandu arbeider ikke bare blant nepalesere, men også blant tibetanere, og mange reiser også inn i Tibet med Guds ord.

30

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012


Misjonsnytt Hvorfor er jeg ikke død? Ulykken som viste en hel asiatisk familie at Gud bryr seg om dem. Styrtregnet slo ned i asfalten da Lila og Wan skulle hjem fra jobb en sen fredags ettermiddag på motorsykkelen deres. På den andre siden av byen var det en familie som kjørte bestemoren sin i full fart til sykehuset. Veiene møttes i en farlig sving og lyden av knust metall skulle gi gjenklang i Lilys ører i flere dager. Hjelmen hennes falt av og hodet ble slått rett ned i asfalten. Det lokale sykehuset som led av kronisk mangel på det meste sendte dem hjem med litt gassbind rundt sårene og antibiotika for den traumatiske hodeskaden.

Mellom liv og død

To timer senere banket det på døren. Det viste seg å være Wan i full panikk. “Lila falt”, sa han. Desperasjonen i stemmen sa mye mer. Jeg la ikke merke til hans eget ben som var dekket av blod. Jeg la ikke merke til regnet som pøste ned mens jeg sprang over gårdsplassen med en pakke med førstehjelpsutstyr i hånden. Det eneste jeg så var Lila som lå krøllet opp i en seng i et bitte lite rom, mens hun holdt hodet i hendene.

”En motorsykkel ulykke i en slum i Asia kunne lett ha fått en tragisk utgang.”

“Kjære deg, hva har skjedd, ropte jeg. Hva skjedde til min søster-venn? “ De neste timene holdt jeg den livløse kroppen hennes i armene mine mens hun hvisket, “Jeg tror jeg må være død. Hvorfor er jeg ikke død?” “Fordi”, svarte jeg, “Gud har en plan med ditt liv. Ikke vær redd. Gud elsker deg. Kan jeg få lov til å be for deg?” Og så ba jeg navnet Jesus over hennes kropp og sjel. Jeg ba med den styrke og bestemthet som bare en ”liv og død” situasjon bringer frem. Jeg tror at i løpet av de neste timene så helbredet Gud henne. Hun våknet til, i live. Hun begynte å spise. Å snakke. Å le. Fire timer senere var jeg sikker på at hun kom til å leve natten gjennom. Historien slutter ikke her. Neste morgen så Wans ben forferdelig ut og jeg var helt sikker på at sårsalven min ikke var nok. Det var helle ikke noe Google svar på hvordan en renser ett motorsykkel sår i en asiatisk slum der det ikke finnes medisinsk utstyr! Men så husket jeg en PowerPoint presentasjon jeg hadde fått som gave, komplett med bilder og instruksjoner, som het “Stell av sår”. Jeg fulgte punktene og fikk gitt Wan litt antibiotika som vi tilfeldigvis hadde i huset. Dette var en øyeblikkelig og mirakuløs forsørgelse fra Gud. Benet hans ble helt bra.

”Moped og motorsykkel er et vanlig fremkomstmiddel i Asias store byer.”

Senere den dagen takket hele Wans familie oss. “Tusen takk for at dere hjalp oss. Din hjelp var bedre enn penger, bedre enn mat. Din hjelp var Guds kjærlighet.” Kilde: pioneers.org TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

31


DEL 4 av 4

Guds Kongerikes seier Av Aril Edvardsen Alle de tre innstillingene – farsinnstillingen, lærerinnstillingen og førerinnstillingen - som Jesus taler om, er innstillinger som har veldig lett for å vokse fram i kirkesamfunn og menigheter, ettersom årene går og vekkelsen stagnerer. Så snart den Hellige Ånds strømmer av levende vann tørker opp i en menighet og et kirkesamfunn, vil straks disse innstillingene vokse fram «som ugress i åkeren». Selv om vekkelsen som begynte var ekte og sann, og sæden som ble sådd, var god sæd, så vil fienden makte å så ugress i åkeren så snart vedkommende menighet og kirkesamfunn holder opp med å bære frukt.

Av Aril Edvardsen

Ugresset i åkeren

Det var dette Jesus talte om i Matteus kap. 13 i sin lignelse om ugresset i åkeren. Han sa: «Himlenes Kongerike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin åker.» (Matt 13:24). Det er egentlig dette som har skjedd i hver eneste ny vekkelsesbevegelse, som Herren har sendt opp gjennom hele kirkehistorien. Begynnelsen til hver eneste åndelige vekkelse var at mennesker mottok Himlenes Kongerike betingelsesløst, slik som det egentlig er. Himlenes Kongerike har vært vekkelsen som Gud opp igjennom historien har sådd i denne verdens åker. Og den gode sæd har vært de mennesker som personlig har mottatt Himlenes Kongerike som et lite barn, og derfor er de også blitt kalt vekkelsens folk – Kongerikes barn (Matt 13:38). Men Jesus fortsetter lignelsen slik: «Men mens folkene sov kom hans fiende og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre, sådde du ikke god sæd i din åker? Hvorfra kommer det da ugress? Han sa til dem: Det har en fiende gjort! Da sa tjenerne til ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Men han sa: Nei: for at dere ikke også skal rykke opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen for å binde det i bunter og brenne det opp, men samle hveten i min lade!» Dette har igjen og igjen vært vekkelsens historie. Etter hvert som vekkelsen stilnet av og man sluttet å bære frukt for Guds Kongerike, sovnet folkene inn, og etter hvert kom fienden og sådde ugress i åkeren. Og i dag består alle kirkesamfunn av både hvete og ugress. Intet kirkesamfunns protokoller inneholder bare frelste mennesker. Det finnes i alle menighetslister over hele verden, både frelstes navn og ufrelstes navn.

Høsttiden som kommer

Men Jesus sa at de skulle stå sammen «inntil høsten». Han sa: «Når da høsttiden kommer», som jeg tror er den store vekkelsen som nå pågår, og som vil kulminere i Jesu komme for å hente 32

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

sin Menighet – da vil skillet tydelig komme fram. Allerede i dag, i den store vekkelsens begynnelse, som Bibelen haller for selve Høsten, ser vi allerede hvordan det foregår en åndelig deling i to flokker i alle kirkesamfunn. I dag går store grupperinger innen alle kirkesamfunn mot tilsløving, åndelig forfall og religiøs verdsliggjøring. Men samtidig opplever i dag store skarer innen alle kirkesamfunn fornyelsen og Riket i den Hellige Ånd, og man gjør seg rede til å være med i den største vekkelsen som verden har sett, den som Bibelen kaller for selve Høsten. Det som nå kommer, og som Gud vil gjøre like før Menighetens bortrykkelse, er ikke noe vi kan kalle «vekkelse», for det er mye større og mer omfangsrikt enn noen vekkelse som har blåst på denne jord. Det som nå kommer er selve innhøstningen som Bibelen omtaler mange ganger. Det er selve høsten, der skarer skal høstes inn i Guds Kongerike.

Fruktbæringen er livets bevis

Vi har sett at så lenge et kirkesamfunn, en menighet eller en kristen bærer frukt, så lenge tilhører Guds Kongerike vedkommende. Men når en kristen, en menighet eller et kirkesamfunn ikke lenger er «fattig i ånden», men tror seg å eie det hele, da stagnerer fruktprosessen, og etter hvert vokser disse tre innstillingene fram, som Jesus advarte så sterkt imot. Men hvordan skal vi kunne fortsette å bære frukt for Guds kongerike? Dette spørsmål bør ingen av oss, hverken som medlem eller som kirkesamfunn, slutte å stille seg selv. For loven om fruktbæring er kanskje den mest alvorlige sannhet som vi finner i Bibelen. Det at vi bærer frukt eller ikke, har å gjøre med at vi lever i Guds Kongerike eller ikke. Fruktbæringen er livsbeviset, som forteller at vi har livet i den Hellige Ånd. I Johannes evangelium, kap 15, finner vi det store fruktkapitlet. Der sier Jesus: «Jeg er det sanne vintre og min Far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, for at han skal bære mer frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer meget frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen, og kastes på ilden og de brenner.» (Johs 15:1-6) Det er bare den som blir i Jesus, og som lever i Riket i den Hellige Ånd, som fortsetter å bære frukt. Bare den som lever i den Hellige Ånd, vandrer i den Hellige Ånd og beveger seg i Riket i den Hellige Ånd, vil fortsette og stadig bære frukt, mer frukt.


Den Hellige Ånd – elver av levende vann

En dag jeg var i England gikk jeg forbi en park i Newcastle, der det var en liten elv som laget en vakker liten innsjø. Rundt omkring denne innsjøen var det mange mennesker som nøt sommeren, og mange barn lekte. Men da jeg så ut over vannet, fikk jeg se en del flasker som lå og fløt. Disse flaskene var bare halvfulle, og de lå og fløt i elven med bunnen opp.

Dette uttalte Jesus om Den Hellige Ånd, som de som trodde på ham skulle få på pinsefestens dag, da Guds Kongerike skulle komme med kraft.

Flaskene hadde fått noe av vannet i seg, så mye at det stabiliserte dem, slik at de lå og fløt bortover vannet. Men de hadde ikke blitt en del av vannet, slik at de hadde gått til bunns i elven og blitt identifisert med den.

I Johannes evangelium, kap 7:37-39, talte Jesus om den Hellige Ånd som strømmer (på gresk: Elver) av levende vann, som skulle strømme ut fra dens indre som trodde på ham. Den Hellige Ånds liv gjennom den troende, som blir i Jesus Kristus, som grenen i vintreet, sammenlignes her på gresk med elver av levende vann.

Det er i Den Hellige Ånds elver av levende vann, som hemmeligheten til fruktprosessen ligger. Den er avhengig av at vi blir i den Hellige Ånds elv, og at elven blir i oss, om vi blir i Guds Kongerike og Guds kongerike blir i oss. Riket i Den Hellige Ånd består av disse elver av levende vann. Dersom vi og våre menigheter og kirkesamfunn fortsatt skal bære frukt, så avhenger det av om vi blir i «elven». Det nytter ikke å ha en liten del av «elven», men vi må bli i «elven». Dersom jeg går ned til elven, henter et glass med vann og tar det med hjem til deg og spør: «Er dette elven?» Da vil du svare: «Nei, det er ikke elven, det er bare et glass med vann!» Men jeg sier til deg igjen: «Men dette var elven!» Da svarer du: Ja, det var en gang elven – men det er ikke elven nå. Nå er det bare et glass med vann.» Da spør jeg deg: «Når holdt dette vannet opp med å være elven? Da vil du svare: «I det samme øyeblikk som det ble tatt ut av elven!» Ditt svar ville være rett.

Forbli i elven

Dersom vi skal bære frukt for Guds Kongerike, er det ikke nok at vi bare har en del av elven, men vi må bli i elven. Vi må leve i Den Hellige Ånd, vandre i Den Hellige Ånd og bevege oss i den Hellige Ånd. Vi må ferdes i Guds Kongerike. Vi må bli i Den Hellige Ånds elv av levende vann.

Men på bunnen av elven lå det mange flasker som hadde sunket. Disse var blitt «døpt» i elven og blitt en del av elven. Hvorfor hadde disse blitt en del av elven og blitt så fullstendig omsluttet av elven? Jo, fordi de ikke bare seilte halvfulle bortover vannet, men de hadde blitt fylt av elven, og dermed blitt døpt og omsluttet i og av elven. Dersom jeg hadde rodd bort til noen av de flaskene som fløt halvfulle bortover vannet, og snudd opp ned på dem, slik at de hadde blitt fylt av elven, så hadde også de sunket til bunns, og blitt en del av elven. Men for at så skulle skje, måtte de først vendes på – «omvendes.» Det er dette Gud holder på med i vår tid: Han ønsker at tusener av «halvfulle» kristne skal vende om. Derfor lyder budskapet om omvendelse og fornyelse i dag innen alle kirkesamfunn, slik at vi alle kan bli døpt i Den Hellige Ånd, og gå til bunns og «miste oss selv», og bli en del av elven. Det er bare når vi blir i elven, og er en del av elven at elven er i oss. Bare i den grad vårt kirkesamfunn og vår menighet er i Guds Kongerike, så er Riket i Den Hellige Ånd i vår menighet. Og bare så lenge som Den Hellige Ånds elv flyter gjennom våre liv, og gjennom våre menigheter, så lenge kan vi bære Kongerikets frukter. Jesus sa: «Guds Kongerike tilhører bare dem som bærer dets frukter!»

SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL 7. - 15.JULI, 2012

planeter.no

Påmeldingen har startet!

troensbevis.no

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

33


SAMMEN FOR NORGE - MITT LAND, MITT ANSVAR!

Det viktigste oppdraget som finnes Administrativ leder Glenn Tønnessen ønsker at mange nye partnermenigheter kan være med å støtte misjonsarbeidet til Troens Bevis Verdens Evangelisering. Det ønsker han fordi misjon er det viktigste oppdraget som finnes. Og sammen er vi sterke.

Av Sten Sørensen - Hva er en partnermenighet?

- Det er en menighet eller kirke som gir til Troens Bevis, mye eller lite mer eller mindre regelmessig.

- Har Troens Bevis mange partnermenigheter?

- Vi skiller mellom aktive partnermenigheter og passive Partnermenigheter. Førstnevnte har gitt til Troens Bevis siste to år. Sistnevnte har gitt til Troens Bevis de siste tiår før det. Vi har har nærmere 100 aktive partnermenigheter og omtrent det samme antall passive partnermenigheter. Vi ønsker selvfølgelig at noen av disse passive skal bli aktive. Vi kommer til å gjøre en innsats for å oppmuntre til det.

- Hvorfor ønsker Troens Bevis flere partnermenigheter?

- Jesus siste ordre til oss var: “Gå derfor ut.......og like til jordens ender..” Det er vårt felles oppdrag. Vi ønsker å redde flest mulig mennesker før Jesus kommer igjen. Da trenger vi flest mulig til å være med oss på dette viktigste oppdraget som finnes. Misjonsengasjement gjennom en organisasjon som Troens Bevis har mange fordeler for en menighet. Vi kan gi noe tilbake til menigheten.

- Hvordan kan man bli en partnermenighet?

- Det blir man ved å gi til Troens Bevis. Det er også veldig fint om menigheter tar kontakt med oss slik at vi kan opprette eller pleie en relasjon. Vi tilbyr nå også partnermenighet avtalen. Det betyr at vi sammen er enige om å gjøre noen ting for hverandre og pleie en enda nærmere relasjon.

- Hvordan følger Troens Bevis opp nye partnermenigheter?

- Vi vil nå henvende oss til alle våre aktive og passive partnermenighet med spørsmål om å stå enda tettere sammen, bl.a ved å inngå en partnermenighets avtale.

- Hva er ditt ønske og mål angående nye partnermenigheter?

- At vi sammen skal inspirere og motivere menighetsmedlemmer til en ekstra felles misjonsinnsats, idet vi løper på oppløpssiden av denne tids husholdning. Vi ønsker også at det inngås en partnermenighet avtale, der vi altså står tettere sammen om oppdraget. Sammen er vi sterke og har store muligheter, avslutter Glenn Tønnessen.

34

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012


TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

35


Sommerstevnet 2012

Bønnegeneralen er på plass under Sommerstevnet Under Sommerstevne i Sarons Dal er Kjell Haltorp nok engang leder av Bønneskolen. Det vil bli bedt frimodige og tillitsfulle bønner til en bønnhørende Gud hver morgen, sier den glade forkynneren fra Sørlandet. Kjell Haltorp ser for seg at mange deltar på Bønneskolen til sommeren.

Av Sten Sørensen Kjell Haltorp har vært på stevnene i Sarons Dal siden tidlig på syttitallet. Hans frimodige og smittende forkynnelse har preget mange mennesker både på stevnene og ellers på de mange steder Haltorp har vært. Det var i 1968 Kjell Haltorp møtte Aril Edvardsen for første gang. Da var Haltorp pastor i pinsemenigheten på Åkrahamn. Aril var taler og Folkets Hus var sprengfullt under møteserien. Det var sterke møter som gjorde et uutslettelig inntrykk. Fra da av besøkte Kjell Haltorp jevnlig Sarons Dal både på Bibelskolen og på Sommerstevnene.

36

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

Sist sommer kom det ut en biografi om Kjell Haltorps rike liv. Den forteller om et usedvanlig rikt liv, og har gledet mange lesere. Det siste året har Liv og Kjell hatt mye å feire, blant annet gullbryllup. Nå er det Bønnskolen under Sommerstevnet han tenker mest på nå. Han ivrer for bønn og vet at nettopp bønnen er viktig for et godt Sommerstevne.


Lønnspålegg hver dag

- Hvorfor er bønn viktig? Jesus er vår modell. Han hadde et nært fellesskap med Gud gjennom bønn. Det finnes ingen områder som det er slike løfter knyttet til som bønn. Se Matt 6, 6. Vi kan få lønnspålegg hver dag. Alle kan be. Vi er selvfølgelig på forskjellige nivåer i bønn, men alle kan be ut fra sitt utgangspunkt. Vi merker at djevelen vil hindre oss i bønn, for det er så viktig, sier Kjell Haltorp i kjent stil. - Om vi leser om de ulike vekkelser som har vært gjennom historien, ser vi at bønn har vært helt sentralt. Jeg pleier å si at en kristen på knærne ser lengre enn en filosof på tærne!

- Er det håp for Norge?

Absolutt. De ikke-kristne har aldri vært et problem for Gud. Men det har mange ganger menigheten vært. Det er menigheten som er lys og salt. Kommer menigheten i rett stand vil det bryte gjennom i by og bygd. Svikter derimot menigheten får djevelen fritt leide, svarer Kjell Haltorp med overbevisning.

Jesus og Guds Ord inspirerer meg

- Hvorfor har du alltid vært en gladforkynner? - Vi har jo gledens budskap å bringe. Det finnes ikke bedre nyheter å komme med enn evangeliet. Og folket er åpne i dag. Dessuten er svaret på ditt spørsmål at jeg alltid har latt meg inspirere av Jesus og Guds Ord. Kjell Haltorp reiser land og strand med evangeliet. Han er den fødte evangelisten som bruker alle anledninger til å nå ikke-kristne. Mange blir vunnet gjennom hans virksomhet. Hans liv er et eksempel for andre. Dessuten har Herren gitt han en ny tjeneste de siste årene. Haltorp er også blitt misjonsleder som reiser til Midt-Østen og forkynner de gode nyheter. Han virker både i Jordan, Syria, Libanon, Irak og Israel. Kjell Haltorp har fire teser som han tror er viktige når det gjelder å kommunisere evangeliet til dagens mennesker. Disse er: 1) Humor 2) Glimt i øyet 3) En porsjon med guddommelig tro 4) En porsjon med guddommelig kjærlighet Med disse fire punktene når man både barn og presidenter. Nå oppfordrer han mange til å bli med på Bønneskolen under Sommerstevnet! Bønneskolen vil være i lokalene til Kirken i Dalen. Dermed er det plass til mange.

- Bønneskolen setter standarden Vi spør Glenn Tønnessen som blir med på Bønneskolen sammen med Kjell Haltorp og Hans Martin Skagestad om Bønneskolens viktighet: - Hvorfor vil du engasjere deg i Bønneskolen under Sommerstevnet? - Alt starter i bønn. Dette må være fundamentet til all virksomhet og alt vi gjør. - Hvorfor er Bønneskolen viktig for Sommerstevnet? - Den setter standarden. Den trener, inspirerer og mobiliserer folket som deltar. Det vil løfte hele Sommerstevnet. - Hva er ditt ønske for Bønneskolen? - At enda flere ser behovet og blir med. Dette er en fantastisk mulighet. Jeg ber om at Bønneskolen skal betyr en stor forskjell for alle som deltar, svarer en ivrig Glenn Tønnessen.

- Bønneskolen er som et fyringsrom! - Hvorfor vil du engasjere deg i bønneskolen under Sommerstevnet? - Det er fordi det er kjempeviktig og ha en plattform der det undervises om bønn på en enkel og radikal måte. Det føler jeg Kjell Haltorp gjør med Bønneskolen. Jeg gleder meg til å kunne være med der og inspirere og bli inspirert. Det er vel ingenting som er bedre og starte dagen med enn med samstemt sinn å prise Jesus. - Hvorfor er Bønneskolen viktig for Sommerstevnet? - På de gamle lokomotivtogene hadde man et fyringsrom. Der kastet man inn kull for og få fart på toget. Samme funksjon som fyringsrommet hadde, har Bønneskolen for Sommerstevnet. Det er der vi setter farten og temperaturen for Sommerstevnet. Bønnemøtene er kanskje det viktigste med hele stevnet. - Hva er ditt ønske for Bønneskolen? - Mitt ønske for Bønneskolen er at det skal komme mange mennesker, men det viktigste er at ledere og forkynnere kommer. Det er vi som må gå foran. Bønn forandre menigheter, byer og nasjoner. Hans Martin Skagestad

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

37


Sarons Dal

Ekstra gavedryss i desember gav rekord år! Troens Bevis ønsker å rette en spesiell takk til alle givere for en fabelaktig innsats i sluttinnspurten av året. Fra røde tall i november ble det ett rekordår for Troens Bevis!

Av Bente Rognmo Thakre - Dette har vært et ekstra bønnebegjær siden oktober måned, og da fikk vi se at den negative utvikling snudde. Bønnebegjæret vårt var å være ajour til nyttår, og nå takker vi Gud for at vi er kommet i mål og vel så det, sier daglig leder Glenn Tønnessen. Etter en nedgang på gavefronten de første månedene av året, snudde trenden i oktober og november. I oktober fikk Troens Bevis inn en halv million kroner mer enn oktober i fjor og i november var gaveinntektene en kvart million høyere enn året før. Men allikevel var tallene fremdeles i rødt ved inngangen til desember.

38

TROENS BEVIS MAGASIN FERBUAR 2012

Men en arv, flere store gaver og en kjempeinnsats fra misjonspartnere fra alle kanter av landet gav ny rekord i Troens Bevis med 38 millioner i inntekt for 2011. Det betyr at Troens Bevis kommer ajour med utgifter fra 2011 og er klare for en ny og målbevisst innsats i 2012.


INDIA KAMPANJE I FEBRUAR I februar er Rune Edvardsen med team i India for å holde store folkemøter og undervise pastorer og menighetsledere. De siste årene har Rune fått være sentral i store og spennende ting i India. Mange menigheter er blitt plantet. Tusenvis av mennesker har bedt ”frelsesbønnen”. Disse blir fulgt opp gjennom Brevkurset vårt og gjennom de nye menighetene som er blitt plantet. Nå venter en ny storsatsing i India. Dine bønner for Kampanjen vil være viktige. Takk at du står sammen med oss! Kan du støtte kampanjen med en pengegave, vil vi bli ekstra glade! Behovene er store. Gud signe deg rikelig!

TAKK FOR DIN FORBØNN OG STØTTE!

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

39


MELD DERE PÅ !!!!

PÅSKETUR TIL ISRAEL Rune Edvardsen og Sarons Dal, inviterer menigheter og private til en spennende og litt annerledes tur til Israel, Påsken 2012.

Dato: 30. mars til 9. april 2012 EN TUR FOR ALLE SOM ER LITT SPORTY OG EVENTYRLYSTEN • • • • •

Besøke de Bibelske stedene Fredskonserter Besøke jødiske og palestinske områder Badeferie i Eilat Reise og priser tilrettelagt familier

PÅSKETU R

TIL ISRA EL

T

roens Bevis Verdens Eva inviterer til ngelisering en og Rune Edv Dette blir en tur for alle som er litt sporty og even ardsen spennende tur, og den passer for alle tyrlystne. !

30. Mars 09. April 20 12 Vi håper du blir med oss til

Israel!

Fredskonsert i Bethlehem og Eilat

En tur til Israel der vi besøker de viktigste stedene, samtidig som det blir en tur med nære gode relasjoner og spennende utflukter. Det blir varme samlinger til oppbyggelse for deltakerne. Turen passer utmerket for familier. Kontakt: E-post: mail@troensbevis.no Tlf: (+47) 38 35 75 00 | Fax: (+47) 38 35 57 01

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis: Februar 2012  
Troens Bevis: Februar 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia