Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

TENK OM JESUS MENTA HVA HAN SA

s.

4

BLE HELBREDET OG OPERERT PÅ SAMME TID

TROENS BEVIS MAGASIN - AUGUST 2012 - 53 ÅRGANG

s.

18

DU KAN FÅ EN NY VÅR

s.

30

“Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss.” Rom 5,5


TROENS BEVIS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA AUGUST 2012 53. årgang TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse og innhøsting - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til vekst i hele kristenfolket

UTGIS AV TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Nettsted: www.troensbevis.no

Innhold: 03

s. LEDEREN: DINE SYNDER ER DEG TILGITT

04

s. ÅPNINGSMØTE: TENK OM JESUS MENTE DET HAN SA

10

s. HVORDAN GÅ PÅ VANNET

12

s. “IKKE GI OPP, - DET BLIR BEDRE!”

18

s. BLE HELBREDET OG OPERERT PÅ SAMME TID!

24

REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Sten Sørensen Designer: Mariell Hovdhaugen

s. MINIPLANETEN 2012 - EVENTYRVERDEN FOR DE MINSTE

JOURNALISTER: Bente Thakre Kåre J. Stusdal Sten Sørensen Nathalie Edvardsen Håvard Axel Kator

s. KIDZPLANET - NESTEN UTEN FORBEDRING

FOTOGRAF: Nathalie Edvardsen Simen Løvgren Aina Regina. Eftestøl ABONNEMENT Sendes ut gratis i Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal

26

s. BARNEPLANETEN 2012 - ET STED DER BARN FÅR MØTE JESUS

28 30

s. YOUTHPLANET - FORANDREDE LIV

32

s. DU KAN FÅ EN NY VÅR

37

s. ATEISTEN SOM FIKK TROEN PÅ JESUS

Grafisk produksjon Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer

2

38

s. FORNØYD MED TOTALPAKKEN

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


Lederen

Dine synder er deg tilgitt Leder av Sten Sørensen.

Menighetens viktigste oppgave

Av Sten Sørensen

Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering

erer menighetens arbeid og ser om dette kallet blir

Vi har og bakmisjon. oss et Det flottførste Sommerstevne. Vi er inspirerte skjer i nærmiljøet og det andre og fulle av helt pågangsmot. I denne vil den jeg åndelige skjer til jordens ender. Vi lederen kan måle understreke hva som det viktigste av alt – og hva temperaturen ogermenighetens sunnhet ved å legge som ermerke vårt budskap hverdag. Jeg vil knytte til hvordani vår disse to hovedoppgaver blirmine ivaretatt. tanker til beretningen i Luk 5, 17–26.

«Et under på og Golgata prioritert levd ut.hendte, en synder ble født på ny. Min sjel seg tilsom Herren omvendte, hosgjør Ham jeg hvile De fleste tar imot evangeliet detfikk i unge år, og og ly.disse er aktive brukere av de moderne medier.

tomannshånd eller ved at en talte til en gruppe men-

mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har

Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant

KOR:være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke mendagvii hans nåde, og dem vandrer med i neskerhver dersom i forkant skjeller ut eller harHam dømDet har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste Jeg lever Det erårene. folksomt rundt Jesus, vanskelig plass på tro. Jeg ønsker Han alltid må råde. jeg mitt hjerte mende holdninger. Ingen låner Da øre vet til mennesker som Mulighetene er og derfor store forå åfåspre evangemøtet.liet Teksten det klart at det var en herlighet og har ro.» er negative eller dømmende. Så enkelt er det. til nyegjør grupper mennesker. en atmosfære rundt Jesus som tiltrakk menneskene. «Herrens var der til å helbrede dem.» Ja, slikt samler Frelsen dreierviseg om Jesus og hansi mennesker verk for oss og på viser Dersom er geniunt interessert Da kraft disiplene startet opp skjedde evangelieformidlinfolk. gen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på Golgata! dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at I dag kan kanskje «kule» arrangementer ogeneste kjendiser lamme blesom i tillegg å bli tilgitt sine synder, også aldritilfør. nesker. Det var en effektiv metode, den effektive Den muligheter samle folk, men tenk når det er Jesus som samler helbredet. Det er mange som trenger helbredelse i vår folkene! tid. Men det er ikke bare syke mennesker som trenger ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene i vårhelbredelse, tid. Mulighetene helbredelse. Verdennettopp trenger også for den I teksten møter vi noen gode venner bringer en evangeliet er blitt syk. har aldri vært større til som å forkynne gjennom de ulike medier enn nå!” lam mann til Jesus. De må gå drastisk til verks. Taket åpnes og den lamme blir firt ned like foran Jesus. Det er mange som har oppdaget at verden er syk. Plutselig ligger den foran føtter. Her får Pop-idolet Michael Jackson sa at verden var syk, metoden som lamme fantes på denJesu tiden. Jeg ønsker være en del The av etWorld». menighetsfellesskap Senere kom trykkekunsten vi en viktig leksjon i frelsens ABC:og evangeliet ble formidlet derfor skrev hanåsangen «Heal Han ønsket som praktiserer og misjon. gjennom litteratur. Tenk hvor mange som har fått en så inderlig at verdenevangelisering kunne bli et bedre sted. Jeg Han ønsker også å ikke væreå med i en der barn og barnebibeltraktat eller ei som Før den lamme rekker å sievangeliseringsbok et eneste ord, sier og Jesus til gjen- oppnådde se det førmenighet han døde, men verden barn er stoltehelbredelse. av å være med i samme menighet som nommenneske, det skrevnedine ord har kommet til tro. ham: «Du synder er deg tilgitt.» trenger definitivt meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformi-

dlingen. I vår tidsåhar evangelisering også Blir man frelst enkelt da? Skal man ikkeskjedd først gjennom Denne helbredelsen er det bare Jesus som kan gi! Han radioTV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. som sa til den lamme: «Jeg sier deg, stå opp, ta båren bekjenne sinog synd og deretter be frelsesbønnen? Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Detman sisteikke somførst harfå skjedd er evangelisering gjennom din og Eller må et «løser-ord» og så se om gå hjem til ditt hus!» Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske internett. mener dette på alvor? vedkommende hjelpemidler må også tas i bruk. bak sett det hele må Forsamlingen applauderte ved å si: Og «Vi har det væreting brennende hjerter som eri grepet Jesus! En avhar deen siste moderne medier dette som skal brukes De religiøse oppskrift på hvordan skje,er forunderlige her i dag!» Jesus var aksjon!av Ikke Facebook. spres å som ild i tørt Det religion – men evangeliet! og disse gjør detInformasjon gjerne vanskelig bli frelst. For gress. det skal påstås at det viktigste i Egypt på nyåret i mye bot og omvendelse til dermediet i gården. forbindelse med opprøret og beseiringen av president Det er evangeliet om Jesus Kristus som er verdens Mobarak var nettopp Facebook. Ikke minst de unge eneste håp! Det er dette budskapet vi er satt til å Men her ser vi at Jesus kommer den lamme i forkjøpet. er aktive brukere av deter mediet og informasjon spres forvalte! Han sier til ham: Dine synder deg tilgitt! Det er dette skala. All verdens synd er sonet. All verdens som eri stor evangeliet! synd er tilgitt – det skjedde på Golgata da Jesus døde elektroniske for all De verdens synd! mediene er kanaler for å spre informasjon. Mange beklager seg over den teknologiske

utviklingen så mye negativt gjennom Om Jesus haddefordi værtdet på spres ditt hjemsted i dag, ville han disse kanaler. Svært formidles dessha sagt: «Alle dere som bormye her: destruktivt deres synder er tilgitt!» verre gjennom ulike teknologiske medier.

redaktør

Jeg blir ikke frelst ved å be aftenbønn eller å lese i Vi Jeg må like vennåmed tiden og sepå mulighetBibelen. blir fullt ikke være frelst ved gå i kirken eller ene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært bedehuset. Jeg blir ikke frelst ved å gi til misjonen. større til ikke å forkynne evangeliet gjennom de ulike liv. medier enn Jeg blir frelst ved å leve et fint og pyntelig nå! Gjennom de elektroniske mediene finnes det en

enorm mulighet å spreerevangeliet! oss derfor Jeg blir frelst fordi minetilsynder tilgitt! JesusLa har tilgitt bruke alle til å synd. nå ut!Men Det dette er vårmå oppgave mine synder – ja,kanaler all verdens vi gi å være gode forvaltere! vår tilslutning til ved å si «JA TAKK!». Menighetens evangelisering og Religion forteller oss hovedoppgave hva vi må gjøre.er Evangeliet misjon. Som ”organisasjon” er menigheten forteller oss hva som er gjort. Religion fokusererden på eneste som er tilgjerninger. for sine ikke-medlemmer, alle andre menneskenes Evangeliet fokuserer på kjemper Jesus. stort sett for å ivareta sine medlemmers interesser.

Aage Samuelsen har skrevet mange flotte sanger, Menighetens hovedoppgave er å formidle evanderiblant denne:

geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

3


Tenk om Jesus mente hva han sa - Det er ikke ofte en ordfører får meg til å gråte, men i dag kom tårene, sa Rune Edvardsen, idet han grep mikrofonen lørdags kveld for å tale på Sommerstevnets åpningsmøte.

Av Harald Mydland

Ordfører Odd Omland hilste stevnefolket velkommen til Kvinesdal kommune, der han blant annet fortalte om Kari Edvardsens dilemma da hun skulle føde Rune. Legene anbefalte abort, fordi de mente gutten kom til å bli et såkalt «vannhode-barn», men Kari stolte på Gud og fødte en velskapt sønn. – I dag kan vi se oss tilbake og si at Rune har utrettet mye i sitt 50-årige liv, sa den populære Kvinesdals-ordføreren.

Gud er alltid moderne

– Velkommen hjem. Sarons Dal tilhører alle som vil ha dette Stevnet som sitt hjem. Gud har gitt en befaling: Verden skal innhøstes og vinnes for Jesus, innledet Rune. – Guds rike er all Hans kjærlighet, alt det sterkeste og mektigste du kan komme borti. Alt dette bor inni deg. 4

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

Det fins ikke noe bedre eller større enn det vi er bærere av. Guds rike er ikke noe som er langt fra oss, det fins i oss. – Du trenger ikke vente på noen ting som helst. Du er klar her og nå. Han er kilden som veller fram fra våre liv. Gud selv bor i deg og meg. Han forandrer seg ikke. – Gud er alltid moderne, fordi HAN ER! Han er NÅ! Han er alltid med i tiden. Vi snakker om å være der Gud er. Alle mennesker har fått rett til å bli Guds barn, alle som tror på Ham. – Det mest moderne du kan gjøre, er å bringe Jesus til alle mennesker, poengterte Rune.


Veien til korse er kort

– Lytt til Jesus som bor på innsiden. Han stolte på at vi oppfattet hva Han sa, da Han ga oss misjonsbefalingen, fortsatte Rune.

Han sa noe så enkelt som dette: Tenk på meg når du kommer til Paradis. Veien til korset er veldig kort. Du kan ikke komme nærmere evangeliet enn det å åpne hjertet ditt. Da kommer Jesus inn, proklamerte Rune.

– Det fins en historie jeg er veldig begeistret for. Den minner meg om mange moderne mennesker i dag. Tenk på Golgata og de tre korsene som hang der. På det ene hang Jesus. På de to andre hang to røvere.

– Tenk om Jesus mente hva han sa: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære. Dette er et hverdagsvers. Hans nåde og tilgivelse er der. Legg alle bekymringer på Ham, jo fortere, jo bedre.

– Den ene spottet, den andre hadde ikke så mye å si fordi han visste hvem han var og hva han hadde gjort.

Tenk om Jesus mente det han sa

synd, men stod opp igjen. Denne redningsplanen gjelder for evigheten. Jesus sa nemlig: Det er fullbrakt, ferdig, punktum.

Aksjon Asia

– Ikke ei synd er for stor. Ingenting hindrer det fullbrakte verk, ingenting slapp under. Her har du evighetsgaranti. Den opphører aldri. Guds vilje er at alle mennesker skal komme til himmelen. – Dette ordet: Det er fullbrakt, gjør at du har vunnet seieren. Gud er i oss og vil oss bare godt. Han vil at du skal hente ut av alle disse gode tingene Han har lagt inn i deg. Du trenger ikke være elitesoldat for å bli frelst. – Det er beredt et sted hvor alt er annerledes. Bibelen sier at vi er blitt Guds rettferdighet. 1,6 milliarder mennesker er i dag Guds rettferdighet, fordi de har tatt imot Ham. Nå trenger Jesus deg for at verden skal få høre at de har rett til å bli Guds barn!

– Etter at røveren hadde sagt: Tenk på meg, da begynte kampen for Jesus. Han døde for all verdens

Rune avsluttet sin inspirerende preken med å introdusere den nye storaksjonen i Troens Bevis: Aksjon Asia. Rune foretok etter påske i år en «speidertur» til flere asiatiske land for å undersøke mulighetene for å gjøre et ordentlig framstøt for evangeliet der. Aksjon Asia omfatter landene India, Vietnam, Kambodsja, Thailand, Nepal, Burma og Butan, hvorav flere av disse kun har omkring 1 % evangelisk kristne. Thailand har for eksempel kun 600 000 kristne av en befolkning på 80 millioner. Troens Bevis er innstilt på å gå inn med «full pakke», som innbefatter konsertkampanjer, brevkurs, underhold av innfødte evangelister mv. Aksjon Asia fortsatte gjennom hele Sommerstevnet.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

5


“Han Innante” og Per Inge Torkelsen inviterte til humørshow – Tror du Gud har humør? spurte Per Inge Torkelsen. – Han må jo ha det, han skapte jo deg, repliserte «Han Innante» kjapt. Dermed var showet i gang.

Av Harald Mydland Toralf Nordbø, bedre kjent som «Han Innante», og komikeren Per Inge Torkelsen, inviterte til revyen «På tvers i eteren», lørdag kveld under åpningshelga av årets Sommerstevne i Sarons Dal. De to humoristene, Toralf fra Finnøy og Per Inge fra Stavanger, gikk i sin tid på lærerskole sammen. Begge har satset på en karriere innen humør, dog med litt forskjellig utgangspunkt. Toralf er en bekjennende kristen; Per Inge er humanist. Men som Per Inge sier: «Jeg er troende – til hva som helst!»

Humanist og kulturemissær

To forskjellige utgangspunkt, men begge med et sosialt engasjement og et genuint ønske om å underholde. Humanisten Per Inge Torkelsen har flere tiår bak seg på scenen sammen med Løgnaslaget. Toralf Nordbø, som kaller seg kulturemissær, har bakgrunn fra kirke- og bedehuskulturen i Ryfylke.

6

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

Mye av bakteppet for hans lune humør har sin bakgrunn herfra. Gjennom figuren «Han Innante» viser Nordbø på en glimrende måte at det går an å ha det gøy, ja, skikkelig festlig på en harmløs måte, uten å måtte spille på de «vanlige» strengene som mange andre humorister tyr til.

Skjemt og alvor

Revyen med de to humoristene samlet mange stevnedeltakere foruten en god del tilreisende fra distriktet. Mange av disse lyttet først til Rune Edvardsens engasjerende åpningstale under Sommerstevnet, for deretter å storkose seg med humoristenes historier fra oppveksten i Rogaland, med bedehus og salmesang og mye mer. For mange ble senkvelden med «Han Innante» og Per Torkelsen prikken over i-en på en løfterik første lørdagskveld under årets Sommerstevne.


Nattåpent i Kvinesdal sentrum Yrende folkeliv, salgsboder, mengdevis av tilbud i butikker, kø foran prøverommene, frisk forkynnelse og sang og musikk, preget tirsdagskveldens nattåpent i Neset under stevneuka.

Av Harald Mydland Sommerstevnene i Sarons Dal har vært en stor velsignelse for lokalsamfunnet i Kvinesdal, helt siden det første Stevnet ble arrangert i telt i Neset i 1964.

Lisa besøkte Dinasenteret i Kongo Goma i 2011, der hun spilte inn musikkvideoen til sangen Dina. Hun ga ut sitt hittil siste album i 2010.

Tradisjonen tro ble det i godt samarbeid med den lokale handelsstanden også i år invitert til nattåpent tirsdag kveld. En del kom langveisfra for å gjøre kupp i forretningene, eller lytte til frisk sang og musikk fra scenen på torget.

Også Hans Inge Fagervik holdt konsert på torget i Neset denne tirsdagskvelden, der han framførte en blanding av gamle og nye låter.

For både store og små

Lisa Børud (16), velkjent blant stevnedeltakerne i Sarons Dal, begeistret både store og små med sin forfriskende sang fra scenen i Neset. Lisa ga ut sitt første album i 2001 og har til nå solgt over 100 000 plater.

Mange kjenner Hans Inge fra den berømte sangen Farvel, Marita. Hans Inge er velkjent for sitt sosiale engasjement, og er for tiden engasjert i Maritastiftelsen gjennom prosjektet Rock mot Rus. Han holder fortsatt høyt tempo med sine 150 konsertopptredener i året. Sarons Dals egen Hans Martin Skagestad holdt appell.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

7


Mulit-instrumentalisten og A1-medlem

Christian Ingebrigtsen holdt konsert sa Stor sangglede og begeistring preget gospelkoret «Shimmer» fra Kvinesdal, som fikk det til å svinge i Sarons Dal Hallen søndag kveld i åpningshelga. Korentusiastene fra Kvinesdal, med Irene Sandvand i spissen, vartet opp med flere forfriskende gospelsanger med oppdrift, som blant annet «Let me fly» og «Nobody but you». Kvinesdal er kjent for sine mange norsk-amerikanere, og mange av dem hadde benket seg i stevnehallen denne søndagskvelden, i tillegg til de øvrige stevnedeltakerne. Blant mange kjente lokale ansikter i koret, var det ikke vanskelig å få øye på bygdas populære sogneprest Leiv Gunnar Skiftun.

Multitalentet Ingebrigtsen

Christian Ingebrigtsen gjestet Sarons Dal for første gang denne sommeren, og er kanskje best kjent i utlandet for sine mange flotte sangtekster. Allerede som treåring var han på sin første turné sammen med sin far, Stein Ingebrigtsen, velkjent for den voksne delen av befolkningen for sine populære poplåter på 70-tallet. Christians musikkarriere tok skikkelig av i 1996, da han fikk plass på talentskolen til Paul McCartney i Liverpool.

8

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


ammen med “Shimmer” fra Kvinesdal Gjennom sitt engasjement i gruppa A1, som låtskriver og produsent for andre artister, og ikke minst grunnet sine egne plateutgivelser, regnes Christian i dag som et av de mest suksessrike navn i norsk musikkbransjes nyere tid.

«Det viktigste er det jeg legger igjen»

– Jeg begynte å skrive sanger i 16–17-årsalderen. Noen av dem har faktisk blitt større hits for andre artister enn meg selv, sa den sympatiske Christian Ingebrigtsen, som i tillegg til sin flotte sangstemme behersker både fiolin, piano og gitar. – Jeg vil ingenting ta med meg dit jeg drar, bare det jeg legger fra meg før jeg drar, sang Christian, som betegnet seg selv ikke først og fremst som en «kristen artist», kanskje heller en artist som er kristen. Mange satte stor pris på de flotte sangene til Christian Ingebrigtsen, som ble bakket opp av «Shimmer» på flere av sangene.

Av Harald Mydland

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

9


Åge Åleskjær med forrykende forkynnelse mandag kveld:

Hvordan gå på vannet? - Aril Edvardsen var en mann som forkynte tro. Hele virksomheten til Troens Bevis Verdens Evangelisering er bygd opp på en levende tro, sier Åge Åleskjær.

Av Harald Mydland Sarons Dal-veteranen Åge Åleskjær tok mandag kveld utgangspunkt i Bibelens beretning om Jesus som gikk på vannet. Hjemme i stua si har Åge skaffet seg et flott maleri som viser Jesus gående på vannet, der også apostelen Peter er med. – De fleste bilder viser at Peter synker. Jeg ville gjerne ha et bilde der både Jesus og Peter går på vannet samtidig. Det er riktig at Peter begynte å synke, men Jesus og Peter er de eneste som faktisk har gått på vannet, forkynte Åge til stor munterhet i salen.

Da alt håp var ute, kom Jesus

– Jesus Kristus er i går, i dag og til evig tid den samme. Det han kunne gjøre da, det kan han gjøre nå. Alt er mulig for Gud, og alt er mulig for den som tror. Troen oppfordrer oss til å gå ut i det umulige, fortsatte Åge, som tok utgangspunkt i Bibelens beretning i Matteus kap. 14, om Jesus som kom gående på vannet og møtte de skrekkslagne disiplene i båten. Bibelen sier at Jesus kom i den fjerde nattevakt. Han kom da alt håp tilsynelatende var ute. Disiplene trodde det var et spøkelse, og skrek av redsel. Men Jesus sa: «Vær ved godt mot. Det er meg.»

10

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

– Første punkt er dette: Oppdag Jesus i situasjonen. Han kan du alltid stole på, poengterte Åge. Hebreerbrevets kap. 12 oppfordrer oss til å se på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Det neste er: Bekjennelsen av Guds ord. Si det til Jesus! Peter sa: «Herre, hvis det er Deg, så be meg komme til Deg på vannet.» Troen forløses når vi uttaler Guds ord. Tredje punkt er: «Jesus sa: Kom!»

Peter gikk på «fjell»

Peter gikk ut på Jesu ord, og Guds ord er som kjent klippegrunn. Det betyr at Peter egentlig gikk på «fjell» da han steg ut av båten. Underet skjedde da Peter steg ut av båten og gikk til Jesus. Det skjer noe i det øyeblikket tyngdepunktet flyttes fra båten, «det trygge», og over på Jesus. Peter forlot det menneskelige element, og steg ut på Jesu ord. Denne troen gjør det umulige mulig. Det glapp da Peter begynte å se på omstendighetene, stormen og bølgene. Men Jesus var med da også, poengterte Åge Åleskjær.


SEMINAR: Rune Edvardsen underviste mandag om hverdagskristendom:

TANKER SOM ER GODE Å HA MED SEG Av Harald Mydland

– Sammen med Gud og med hverandre, kan vi klare oppdraget med å nå verden med evangeliet, sier Rune Edvardsen.

Barnemøter under kveldsmøtet – en dundrende suksess Av Bente Rognmo Thakre

– Gud har skapt hele universet og satt jorden og mennesket i sentrum. Han er opphavet til alt. Guds visjon og vilje, hele Hans kjærlighet og nåde, ligger bak skapelsen av deg og meg. Nåden ble oppfunnet på grunn av mennesket, sa Rune Edvardsen på sitt seminar mandag formiddag.

For første gang kunne vi i år presentere et barneopplegg under kveldsmøtene, og med et gjennomsnitt på over 200 barn, må vi vel trygt kunne si at vi dekket et behov. Emeline og Sunniva med far og mor hadde ansvaret for lovsangen, forskjellige andaktsholdere som jobber med barn var innom i løpet av uken, og på torsdagen var Jarle Waldemar der.

Vårt liv er Guds hverdag – Vårt liv er Guds hverdag. Det du holder på med i ditt liv, det opptar Gud. Dette er Hans hverdag. Noen ganger mister vi troen på oss selv, men det gjør aldri Gud. Verden har fostret mange gode kunstmalere, men Gud har selv malt de beste og flotteste bildene som finnes; nemlig deg og meg, framholdt Rune, og understreket at vi alle er sønner og døtre av Gud.

Dette var et prøveprosjekt, som etter denne uka sannsynligvis har blitt et permanent opplegg. Dette trengs det også folk til, så kanskje det finnes noen som tenker at “barnemøtene på kvelden, det vil vi ta ansvar for!” Ta da kontakt med oss, så tar vi en prat!

– Du er utvalgt av Gud. Denne status kan ikke endres. Du får faktisk lov til å være midtpunktet hos Gud. Han ser deg hele tiden, men er ikke opptatt av dine feil og mangler. Han vil gjerne leve tett og nært til deg, og gi deg av sin kjærlighet. Det beste land og leve i – Vi nordmenn har nok «guts» til å klare nesten hva som helst. Vi bor i det beste land i verden. Det finnes utallige historier om nordmenn som har utført mange bragder på ulike fronter. Gang på gang ser vi at en nordmann er i frontlinjen, understreket Rune. – Vi er tenkt å være Guds samarbeidspartnere. Du er en ambassadør for Ham. Sammen med Gud og med hverandre, kan vi klare oppdraget med å nå verden med evangeliet. Vi har ennå en del å gå på, for én ting er sikkert: Troen blir ikke levende før den settes ut i livet. Derfor må det settes handling bak våre ord, sa Rune, og oppfordret alle til å la Jesus leve sitt liv, og gjøre sine gjerninger gjennom oss. – Da blir ikke kristenlivet et strev, men et spennende og interessant liv fullt av mening, avsluttet Rune Edvardsen.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

11


“Ikke gi opp, - det blir bedre!” Elna Wisnæs har møtt større utfordringer i livet enn de fleste. Men gjennom sin Gudstro opplever hun å få være til trøst for andre. I tillegg er hun overbevist om at vi har to valg. En kan gi opp, eller en kan tro at det vil bli bedre.

Av Bente Rognmo Thakre Elna Wisnæs bobler over av liv og godt humør. Hun blir mottatt på Sommertevnet med varme klemmer av kjente og camper i telt med barna sine ved siden av flere vennefamilier. – Tidligere i sommer gikk jeg med venner opp til Prekestolen, det var helt fantastisk, forteller hun mens hun begynner å lempe ut av bilen. Hun utånder liv og energi og er rask til å smile. – Nå er jeg mer bevisst på alt. Turen til Prekestolen var en del av et mål jeg har satt meg for å bli sterkere i kroppen og få med gode opplevelser på toppen. Og jeg er også blitt mer selektiv med hvem og hva jeg bruker tiden min på, sier hun. For nøyaktig ett år siden oppdaget hun klumper i det ene brystet. Da hun kom på Sommertevnet i 2011 hadde hun fått time på sykehuset allerede første mandag etter Stevnet var ferdig. – Jeg er sykepleier, så jeg visste hva det var og jeg gikk og grudde meg til det som jeg visste lå fremfor meg, forteller hun.

Motorsykkelulykke

Elna har møtt både motgang og utfordringer i livet. Født og oppvokst på Karmøy gikk hun på Bibelskolen i Sarons Dal i 1986. Deretter reiste hun på team og tok enda mer Bibelskole før hun begynte på sykepleierutdannelsen sin. Som nyutdannet fikk hun raskt tilbud om jobb på Haukeland sykehus. Men en alvorlig motorsykkelulykke på Karmøy i 1997 satte en stopper for planene hennes. Hun måtte lære å gå på nytt og hele kroppen måtte rehabiliteres. Med jernvilje klarte hun å bygge opp igjen kroppen og komme tilbake i jobb. Men det var mye smerter, og underveis ble hun også alenemor for sine to barn, som var en ekstra sorg å bære.

Svulsten krympet

Men under et av stevnemøtene i fjor med Daniel Kolenda, Reinhard Bonnkes nære medarbeider, ba Kolenda for mennesker med forskjellige sykdommer i salen. En av sykdommene han nevnte var kreft, og Elna kunne kjenne hvordan den store klumpen i brystet skrumpet inn og ble mye mindre. Hun gikk opp foran plattformen og vitnet om det hun hadde opplevd, og Kolenda ba for henne igjen. Men da hun skulle møte opp på Haukeland sykehus for mammografi dagen etter stevneslutt, følte hun seg

12

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

veldig alene. I tillegg følte hun at det var urettferdig at hun skulle gå igjennom dette også. – Så da jeg gikk mot inngangen til sykehuset for undersøkelsen 19. juli følte jeg meg ensom. Foran inngangen er det en hage vi må gå igjennom, og da jeg kom til denne hagen hørte jeg tydelig en stemme si meg klart og tydelig: ”Elna, du kommer til å gå her en del ganger, men jeg skal være med deg.” Jeg snudde meg, men det var ingen der. Og da var det som om jeg trådde inn i et usynlig rom av fred. Jeg fikk også verset i salme 91:15 der det står: ”Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.” I løpet av undersøkelsen ble det konstatert flere svulster. En utredning ble tatt samme dag og Elna fikk snart beskjed om at hun måtte fjerne det ene brystet allerede 11. august. – Ved en så alvorlig sykdom kommer jo tanker om døden og hva som skjer videre i livet, og da er det jo bare du og troen din som gjelder. Og har du ikke troen, så er du virkelig alene. Etter operasjonen begynte den verste biten av behandlingen. Elna skulle få seks kurer med cellegift hver 3. uke. – Utpå høsten ble jeg forkjølet, og fordi cellegiften bryter ned immunforsvaret, ble jeg fryktelig syk. Jeg lå alene i leiligheten min og klarte ikke å røre meg eller ta til meg drikke. Jeg lurte på om jeg kom til å dø, men jeg ville leve for mine to barn. Da fikk jeg dette verset fra Herren: ”Du skal ikke dø, men leve, og forkynne om alle Hans velgjerninger.” Kort tid etterpå fikk jeg hjelp til å ringe etter ambulanse og jeg fikk livreddende hjelp. Elna forteller at selv om hun følte at hun så døden i ansiktet flere ganger, var hun aldri redd. Freden forlot henne aldri. – Jeg husker at flere sykepleiere kommenterte at jeg virket så trygg. Sykepleierne er vant til å se frykten i øynene til kreftpasienter, og det er jo heller ikke rart, mener hun. – Jeg har vært lei meg, men ikke deprimert eller motløs. Men det er viktig å gi seg lov til å sørge, for det er jo en del av helbredelsesprosessen, legger hun til.

Fikk trøste andre

– Jeg husker spesielt godt en kvinne som satt og gråt i


venteværelset. Jeg fikk så inderlig medynk med henne og gikk bort og spurte om jeg kunne være til hjelp. Hun delte litt av sin historie, og så spurte jeg om hun trodde på Gud. Det gjorde hun, og da jeg spurte om jeg fikk lov til å be for henne, lyste hun opp og ble så takknemlig. Mens sykehuspersonalet var rundt oss fikk jeg med frimodighet be at Gud skulle gi henne fred. Og det fikk hun.

Elna funderer litt over dette

– Det jeg merket meg var at det var spesielt de gangene da jeg selv var under nullpunktet og følte at jeg ikke hadde noe å gi, at Gud brukte meg mest. En av de tingene som Elna føler at Gud har talt til henne sterkt om i løpet av året som er gått, er å ta vare på kroppen hennes.

tidligere hatt en stor belasting på kroppen min fordi jeg har jobbet turnus og nattevakter og til tider spist ganske usunt. Den største konsekvensen er at jeg har kuttet raffinert sukker ut av kostholdet mitt. Hun forteller at hun likte spesielt godt talen til Per Arne Dahl den første søndagen under SommerStevnet i år. Han snakket utfyllende om de to valg en har når sorgen og lidelsen treffer. En kan velge bitterhet og hat, eller fredsbevarende livstro. – Da Per Arne Dahl sa at Gud ikke har lovet oss fravær av lidelse og sorg, men nærvær under lidelse og sorg, visste jeg at det var sant. For det er det jeg selv har opplevd. Og nå kan jeg si til andre at de ikke må gi opp – det blir bedre! Når de er ferdig med å sørge, sitter det igjen en trygghet om at Gud har vært der hele tiden.

– Som sykepleier vet jeg en god del, samtidig har jeg søkt Gud om visdom om hva jeg skal gjøre videre. Så kosthold og trening er en del av den planen. Jeg har TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

13


Hans Martin Skagestad underviste fredag formiddag om:

De ni nådegavene – Jeg lengter etter mer av Guds kraft i våre menigheter. Vi skal være i forkant, ikke ligge etter, sier Hans Martin Skagestad.

Av Harald Mydland – Vi har fått tilgang til Den Hellige Ånds gaver i våre menigheter, men vi lar dem ofte ligge. Vi må være som barn når de får gaver; åpne dem med iver. Alle som tar imot Jesus inngår en pakt med Ham. Vi får tilgang til alt det som tilhører Ham, proklamerte Hans Martin Skagestad på sitt seminar fredag formiddag. Gud gir oss det beste – Vi har tilgang til alle de ressurser Gud har stilt til rådighet for sin menighet. Jesus sa i Matt. 7:7: «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere.» Gud gir oss det beste, men det er opp til oss å ta tak i det han har beredt for oss. Ikke-kristne lengter etter det overnaturlige. Det samme må vi. Vi må gjøre et valg og ta gavene i bruk, fortsatte Skagestad, og tok deretter for seg de ni nådegavene som omtales i 1Kor 12. Vit hvem du tror på – Den første nådegaven er visdomsord: Guds visdom der vår egen visdom ikke strekker til. Deretter kunnskapsord: om ting som har skjedd eller skjer nå. Den tredje gaven er tro: en overnaturlig åpenbaring av Guds tro i en situasjon. Deretter omtales nådegaver til å utføre helbredelser og mirakler, helbredelse gjennom en prosess, og mirakler som skjer momentant. Videre profeti, den gaven vi skal søke mest, og evnen til å bedømme ånder. Til sist omtales tungetale og tydning av tunger. Det er aldri størrelsen på din tro det kommer an på, men hvor stor Han er som du tror på, sa Hans Martin Skagestad.

14

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


Nattverdsmøte siste søndag ettermiddag med fokus på:

Tro på hjemmebane Av Harald Mydland omtalte det travle livet til Egil som en tippekupong. Det var flest «borteseire», og heller få «hjemmeseire». – Foreldrene har fått det åndelige hovedansvaret for sine barn, ikke minst fedrene. De skal ikke abdisere fra dette ansvaret selv om menigheten har et godt barneog ungdomsarbeid. Egil Svartdahl anbefalte to bøker som tar for seg dette emnet: “Tro på hjemmebane” av Mark Holmen og “Tro i hjemmet” av Jarle Waldemar. Hvor ble det av Jesus? Egil Svartdahl tok utgangspunkt i Bibelens beretning i Lukas 2, om Jesus som tolvåring i templet. Da foreldrene reiste hjem igjen, ble Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste det. Mange opplever det samme. De gifter seg, stifter familie og etter hvert blir Jesus borte. Mange har forlatt Jesus i barndomshjemmet eller på bedehuset. – Hva er et kristent hjem? spurte Egil Svartdahl. – Eller et «kristent land», en «kristen avis», etc. Hva er det som gjør noe kristent? Det handler om et personlig valg. Hvor er Jesus i ditt liv? Fins Han bare i miljøet rundt deg, men er ikke personlig til stede i ditt liv? Jeg har snakket med mange folk i Norge. De fleste henviser til en bestemor eller bestefar; ikke sine foreldre når det gjelder åndelig påvirkning hjemmefra. Altfor mange foreldre abdiserer fra ansvaret med å fostre barna i tro. Barn tenker kanskje slik at det hadde vært bedre at foreldrene ble kjørt til kirken hver søndag, slik at de kunne lære hvordan de skal fostre barna hjemme.

«Alle folk skal komme og tilbe foran Deg», sang koret idet Leiv Gunnar Skiftun i spissen for prestene entret plattformen i Sarons Dal, under det store nattverdsmøtet siste søndag i Stevnet.

Det er enormt viktig med et godt barne- og ungdomsarbeid i menighetene, men det største ansvaret ligger i hjemmene, sa Egil Svartdahl, og avsluttet med en sterk appell om å la hjemmet bli en plass der Jesus er å finne.

Skiftun hilste alle med nåde og fred, og ønsket velkommen til fest. Han understreket enheten i Jesus, trass i all forskjellighet for de tilstedeværende. Hjem og familie – Du er ikke bare tv-pastor, men også «hjertepastor» fordi du taler til hjertene, sa Skiftun da han introduserte Egil Svartdahl som ettermiddagens taler. Egil Svartdahl holdt en glimrende tale om tro på hjemmebane. Han startet med å sitere sin egen sønn, som TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

15


Bildegalleri fra Sommerstevnet: 16

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

17


Ble helbredet og operert på samme tid! David Wintersborg, som besøker Sommerstevnet sammen med barn og barnebarn, kan fortelle at i løpet av våren ble han først syk, så helbredet og operert på samme tid.

Av Bente Rognmo Thakre Under Sommerstevnet i 2011 kunne vi fortelle om David og Anny Wintersborg som reiste til Malta i 1971 der de startet den første evangeliske menigheten for maltesere på øya. I dag er pionerarbeidet blitt til mange levekraftige menigheter som driver misjon langt utenfor Maltas grenser. David fikk også formidler-underhold fra Troens Bevis Verdens Evangelisering til han som oversatte den første Bibelen til maltesisk. Og den evangeliske vekkelsen som Anny og David fikk være med på å bringe til malteserne spredte seg også inn i den katolske kirken der en nå regner med at det er rundt 5000 som er født på ny og døpt i Den Hellige Ånd. David og Anny flyttet tilbake til Norge med barna, men opp igjennom er det blitt mange turer til Malta der David underviser de evangeliske menighetene på øya. Nå besøker han også innfødte evangelister for Troens Bevis på Malta som driver arbeid rettet mot Nord-Afrika. Men under Sommerstevnet denne uken jubler David over å ha fått livet i gave på nytt, som han sier. – Du skjønner, jeg ble først syk, og så helbredet og operert på samme tid, sier han. I vår fikk han konstatert en svulst på 8,5 cm centimeter i lengde som satt utenfor blindtarmen. Det var betennelse i svulsten, og han ble satt opp til operasjon på Radiumhospitalet i Oslo 27. mars. Men to uker før operasjonen gikk han frem til forbønn i menigheten deres i Kristiansand. – Dagen etterpå våknet jeg opp med en sterk følelse inne i meg at svulsten ville krympe. Dette var så sterkt at David stod frem og vitnet om det i menigheten. – Og denne fornemmelsen hadde jeg veldig sterkt inntil operasjonsdagen, sier han. Da operasjonskirurgen spurte om han var klar til operasjonen, svarte David ”Ja, jeg er klar fordi jeg tror på en som hadde lengre armer og større hender enn både du og jeg”. Kirurgen så noe forundret ut, men etter operasjonen kom kirurgen inn i rommet og sa at han hadde to ting å fortelle. Den ene var at operasjonen var meget vellykket, og den andre at det hadde vært meget vanskelig å finne svulsten, som opprinnelig hadde vist seg som en stor klump.

18

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

I et brev som David Wintersborg mottok senere, stod det at de fant ingen kreftceller og ingen betennelse. Svulsten var blitt mye mindre og de brukte betegnelsen at den hadde ”brutt sammen”. Wintersborg er nå erklært helt frisk og trenger ikke å gå til flere kontroller. – Det var helt utrolig å høre dette. Det var som om jeg ble 20 år yngre. Da jeg først fikk nyhetene om svulsten, fikk jeg mange negative tanker som at det aldri ville bli flere misjonsturer til Malta og nå er livet mitt over. Så noe av det første Wintersborg gjorde etter at han ble frisk, var å reise til Malta der han fikk vitne om helbredelsen i Maltas to største evangeliske menigheter. – Det var som å gå i ferdiglagte gjerninger, ingenting var planlagt på forhånd, men jeg fikk mange anledninger til å vitne om helbredelsen, både på møter og ellers, sier han og gir all ære til Gud for at han nå er frisk.


Tre generasjoner på Bønneskolen I år var det tre generasjoner som var med å lede Bønneskolen under Sommerstevnet. I tillegg var det et godt antall ungdommer som besøkte bønnesamlingen på morgenen.

Av Bente Rognmo Thakre – I dag var det spesielt mange ungdommer på Bønneskolen fordi mange av dem fikk et sterkt møte med Gud under kveldsmøtet i går, forklarer Herjus (27) og Margunn (26) Risbakk fra Stavanger. Bønneskolen kl. 08.30 hver morgen er et åpent tilbud under hele Sommerstevnet til en kort og konsis undervisning om bønn samtidig som det blir tid for personlige og allmenne bønnebehov. Bønneskolen blir ledet av Kjell Haltorp som deler erfaringer fra et rikt og spennende bønneliv gjennom mange år. Det var Aril Edvardsen som ønsket at Kjell Halltorp skulle begynne å lede bønnesamlingen for fem år siden. Men på eget initiativ har Halltorp i sommer invitert både Glenn Tønnessen og Hans Martin Skagestad inn i lederteamet for at alle generasjonene skal være representert. – Kjell Haltorp har alltid vært fremtidsrettet i sitt syn og han gjorde faktisk det samme da han var leder for Sørlandets Bibel- og Misjonssenter i Arendal. Da gav han stafettpinnen som pastor videre til Kaj og Stina Johansen, som nå leder det som er blitt Sørlandskirken, forteller Glenn Tønnessen. Han legger til at i teamet har de som mål at bønneskolen skal bli det best besøkte møtet under hele Stevnet. – Vi opplever mye mer i vårt liv når vi ber, det er ”sykt kraftig” sier Herjus og Margunn. – Det er gjennom bønn at vi opplever gjennombrudd og bønn er også til oppbyggelse i våre liv. Det er slik vi ser at Herren virker!

SEMINAR: Arnfinn Clementsen på mandag:

SØNNER OG DØTRE PÅ VEIEN HJEM Av Harald Mydland

– Ingen mennesker bryr seg om hva vi mener, før de opplever at vi bryr oss om dem, sier Arnfinn Clementsen. Arnfinn Clementsen, tidligere mangeårig pastor i Karisma Senter i Stavanger, underviste mandag formiddag om sønner og døtre som er på veien hjem til Gud. Arnfinn tok utgangspunkt i de tre velkjente lignelsene i Lukas kap. 15, og innledet med å sitere Luk 15:1, der det står at «alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham». Attraktive kristne – Jeg vil gjerne være en kristen som folk har lyst til å være sammen med. Noen er så radikale at ingen våger å være sammen med dem. Slik var ikke Jesus, sa Arnfinn Clementsen, som understreket viktigheten av å bygge gode relasjoner til menneskene rundt oss. – I dag finnes det mange nasjoner i verden med under 1 % evangelisk kristne. Jesus fortalte lignelsen om hyrden som hadde 100 sauer og mistet én av dem. Hva gjorde han? Jo, han forlot de 99 i ødemarken for å lete etter den ene til han fant ham. – I lignelsen om kvinnen med de ti sølvmyntene, står det at kvinnen mistet én mynt. Hun gjorde på samme måte; lette nøye helt til hun fant den ene mynten som var mistet. Målet er å få et farshjerte lik Gud – I lignelsen i Lukas kap. 15 om mannen med de to sønnene, finner vi et flott bilde på Guds farshjerte. Jeg har notert meg fem punkter, som kan trekkes ut av den velkjente historien om «den fortapte sønnen». Det første er respekt. Gud har skapt alle mennesker verdifulle og Han gjør ikke forskjell på folk. Det neste er tålmodighet. Guds kjærlighet driver oss til omvendelse, ikke press og stress. Det tredje er relasjon. Inni hvert menneske finnes et kontaktpunkt for Gud. Det neste er kjærlighet, ubetinget kjærlighet som Bibelen beskriver, og det femte punktet er forsoning, at Gud allerede har forsonet alle mennesker med seg selv i Jesus Kristus, understreket Arnfinn Clementsen.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

19


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Ledig annonse plass Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V / SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler Ledig annonse plass 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 20 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Person nr:

Navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

Ledig annonse plass f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Miniplaneten 2012 - Even Av planetsjef Cecilie Nyland Årets Miniplanet inneholdt kanskje ikke fullt så mange vannleker som tidligere år, som har hatt høyere temperatur, men det la ingen demper for begeistringen og gleden. For de minste var det i år veldig stas med elektriske biler, og eget prinsesseområde med dukker og prinsessetelt. Som vanlig er det også reist opp hoppeslott, rutsjebaner, eget telt med madrasser til lek, osv. Sangstunden der barna får utdelt hvert sitt rytmeinstrument er alltid et populært innslag i løpet av dagen. “Det har vært kjempemoro å være medarbeider på Miniplaneten,” sier Gunn Hilde Espegaard, som var medarbeider for første gang. “Alt er utrolig bra organisert og vi kommer nærmest til dekket bord. Det er god stemming både blant medarbeidere og foreldre. Mange nye kontakter skapes mellom folk fra hele landet. Ikke minst stortrives ungene. Vi kommer tilbake neste år,” avslutter hun. 75 ukespass og rundt 3–5 dagspass ble solgt for denne minste planeten, som med dette tallet har nådd sin øvre grense.

24

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


ntyrverden for de minste

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

25


Barneplaneten 2012 – et ste Av planetsjef Cecilie Nyland Årets barneplanet måtte stenge en uke før leiren startet, da vi hadde en utfordring med å få nok gruppeledere (eller stammeledere, som det heter på denne planeten). For oss er sikkerhet utrolig viktig, så vi ønsker ikke for store grupper, samt at det skal være to ledere per gruppe. Men det viser at leiren er populær, og for de nesten 300 barna ble det en uke de sent vil glemme. Familiemøtene med Janne og Kåre Skuland er kremen av forkynnelse rettet mot barn i Norge, og vi er veldig takknemlige for den jobben de gjør. Deretter deles barna inn i stammer, som på Sarons Dal-området går fra den ene spennende aktiviteten til den neste. I år var såpeboblene bestilt fra et sirkus, noe som gjorde dem større enn noensinne. De fikk prøve luftgevær, vannsklie, hest og kjerre, ansiktsmaling og mye, mye mer. Leirboka vår har kommet for å bli. Der står det litt om hvert enkelt familiemøte med spørsmål, plass til å lime inn bilde av gruppa samt å skrive hilsener, og teksten på alle sangene som blir sunget. Mange av de voksne som er med barna hele uka, har fortalt at barna har snakket mye om at fredagen der de fikk knele ned og gi sine liv til Jesus, var spesiell. Det kan kanskje virke underlig på noen at barn tar slike bestemmelser, men barns forhold til Gud er kanskje mye mindre komplisert og mer ekte enn det vi voksne noen gang kan forestille oss. En uke med mange inntrykk. En uke med masse moro. Kan det bli bedre?

26

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


ed der barn får møte Jesus

Sveinung Haugland, 35 år, student, gift, fire barn – Det er en enkel måte å få legge ned noe godt i så mange barn, og det er et privilegium å få gi det beste man har til barna, sier Sveinung Haugland. Han har vært medarbeider på Barneplaneten de siste årene, der de små nok kjenner ham best som karakterene ”Sveinarr” og ”Hertug von Hissigpropp”. Mens det er is som er det viktigste i verden for ”Sveinarr”, er det andre ting som står i sentrum for mannen bak den tullete karakteren som får barna til å le hver dag. – Det beste med Sommerstevnet er Jesus, glede og venner. Det er et godt miljø her for å ha det fint med Jesus. Sveinung Haugland jobber med barn både hjemme i Finsland bedehus og i ulike europeiske land i alle skoleferier gjennom Euromisjon. Å være medarbeider på barneplaneten inspirerer til videre innsats. – Det er fantastisk å få være med på Planetene under Sommerstevnet og få se det fra innsida. Innsatsen som legges ned i barnemøtene her er enorm og det inspirerer og gir grunn for oss til å holde på videre med det vi gjør ellers også. Haugland har vært i Sarons Dal siden han var tenåring, og etter hvert har han tatt med hele familien også. – Sarons Dal legger opp til at du kan gjøre en jobb samtidig som du får så mye tilbake for dugnaden også. Det er enkelt og gunstig å være her med hele familien. Det er en fantastisk mulighet til å få bruke tid med ungene og få dele et enkelt liv med Jesus sammen med dem, innbakt i mye moro. En uke med mange inntrykk. En uke med masse moro. Kan det bli bedre?

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

27


KidzPlanet – nesten uten Av planetsjef Cecilie Nyland Vel, det er kanskje å ta litt hardt i, men tilbakemeldingene som strømmer inn viser til mer rutinerte og engasjerte medarbeidere enn noen gang, et godt gjennomtenkt opplegg fra begynnelse til slutt og utrolig flotte møter der barna ble mer kjent med hvem Jesus er, og at han bryr seg om deres hverdag. “Den gøyeste aktiviteten var raftingen, og det at Kenneth (leirpresten) brukte filmer som forklarte hva han snakket om, gjorde at jeg lettere forsto det han sa,” sier Frida (12), som var på Villmark. “Da gledet jeg meg til neste møte, liksom. Dessuten var det kjempegøy å overnatte på et speidersted, der vi hadde eggkasting, kakelaging og rappellering.” KidzPlanet er delt inn i Villmark, Dans og Sport. De har alle felles møter, med fengende lovsang og engasjerte taler, før de reiser ut på aktivitet. Høydepunktet for sportsgruppa er uten tvil nattbading i Sørlandsbadet, der de har hele anlegget for seg selv mens det begynner å bli mørkt på utsiden. “Dette er mitt sjette år som leder for KidzPlanet, og definitivt det beste,“ sier leder for KidzPlanet, Trygve Watne. “Fantastiske medledere har jobbet lange dager og ofret mye for å gi barna en uke som jeg tror for mange vil sette spor for livet.”

28

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


n forbedringspotensial

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

29


YouthPlanet - forandrede liv Av planetsjef Cecilie Nyland Det krever sin mann og kvinne å lage leir for over 200 tenåringer, men gjengen som gjorde det, med Harald Nysæter i spissen, har all grunn til å være glade og takknemlige. Med to møter hver dag, samt gruppesamlinger, øvelser til leiraften og masse aktiviteter, var det ikke så mange opplagte ansikter blant gjengen fredag kveld på avslutningsmøtet. Men fornøyde? Absolutt. “Aktivitetene er bare rammen for leiren, så ungdommene kan få møte en god Gud”, sier Nysæter når han blir intervjuet på scenen fredag kveld. “Det å se liv bli forvandlet, er verd alt slitet. Og vi har i år hatt noen fantastiske gruppeledere som virkelig er glade i ungdommene. Jeg tror alle er fornøyde med årets leir.” Og tenåringene selv, er enige. Her er noen sitater fra Facebook i etterkant: “Har hatt ei fantastisk uke! Nå gjenstår det bare å sprenge noen grenser.” “Hei! Kan ikke beskrive hvor fantastisk fin uke det har vært! Veldig glad jeg ble med. Jeg ble også kristen på torsdag. Takk alle sammen!” “Tusen takk for en uforglemmelig uke med sykt gode møter og herlige mennesker! YouthPlanet er helt fantastisk!
Mine ønsker til neste år:
Espen og lovsangsteamet – Joachim (youthpastoren )
– de gode LEDERNE.”

30

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

31


Egil Svartdahl talte til fullsatt stevnehall lørdag kveld:

Du kan få en ny vår Latteren satt meget løst blant tilhørerne da den kjente tv-pastoren Egil Svartdahl forkynte evangeliet på sin karakteristiske, humørfylte måte lørdag kveld.

Av Harald Mydland – Jeg taler på mange stevner denne sommeren, og reiser med samme budskap. Noen har sikkert hørt meg flere ganger. I kveld vil jeg tale om det å bli ny. Det er et fantastisk uttrykk: Du er den samme, men kan likevel få en ny vår. Noen har opplevd en krise i livet, men kan få oppleve å blomstre igjen, begynte Egil Svartdahl. En ny mann – Kona mi har fått en ny mann den senere tiden. Det har seg slik at vi har jobbet med et hytteprosjekt i noen år. Kona mi har alltid ønsket seg en «handyman», en som kan fikse alt mulig. Men så fikk hun en åndsarbeider. I det siste har jeg faktisk tatt flere initiativ, for eksempel turer til Ikea. Jeg har iført meg arbeidstøy og må si til kona som disiplene sa til Jesus da han kom gående til dem på sjøen: «Frykt ikke, det er meg!» Jesus brukte ofte naturbilder – Jesus bruker ofte naturbilder. Natur- og livslovene er kanskje ikke så forskjellige fra åndslovene. Egil siterte fra Johs. kap. 6, der Jesus mettet 5000, og ba folket om

32

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

å sette seg ned. Bibelen sier at det var mye gress på stedet. Jesus snakket om såmannen som sådde i fire ulike slags jord, fortsatte Egil, og gikk over til å beskrive årstidene. Sommeren: modningstiden, høsten, som er tiden for innhøstning, vinteren, der allting ligger i dvale, og deretter våren: blomstringstiden. – Du skal få en ny vår, proklamerte Egil Svartdahl. – En ny blomstringstid der livet bryter fram. Jeg tror på vann som strømmer fram, ja visst skal våren komme! Kjennetegnet på årstidene er at vi ikke kan styre dem, men leve i dem. Hva slags årstid er det i ditt liv? spurte Egil Svartdahl retorisk og siterte fra Høysangen 4:16: «Våkn opp, nordavind, og kom, sønnavind! Stryk over min hage, så den kan la de duftende krydderne strømme ut.» – Noen ganger kommer jeg inn i kirkelokaler og kjenner at her har lufta stått stille.


Livsfaser Egil Svartdahl siterte deretter fra Forkynneren, som sier at «alt har sin tid». Kanskje dette er tiden for å danse, sa Egil, og beskrev situasjonen da Abraham og Sara skulle bli foreldre til en sønn i meget høy alder.

– Det går an å være helårskristen, leve med Jesus livet ut, sa Egil Svartdahl, og framholdt livet til Hans Nielsen Hauge, som skapte en «vårflom» over hele landet som følge av sin omvendelse og sitt aktive liv.

– Jeg tror på en ny vår for gamle mennesker. Gud, ved Den Hellige Ånd, kan tale nytt liv i din ånd. Du vet når framtiden er kortere enn fortiden, er det mange som snur seg og ser bakover der de fleste opplevelsene ligger. Men slik er det ikke når Ånden kommer over deg. Du blir farlig i trafikken hvis du kjører bil etter bakspeilet. Egil Svartdahl fortalte om sin egen frelsesopplevelse, da han tok imot Jesus på leir etter først nesten å ha blitt sendt hjem. Han avsluttet deretter med å snakke om sesongene.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

33


Noen av talerne og sangerne under Sommerstevnet 2012

34

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


God festivalstemning i DIGG-teltet I ”DIGG”-teltet under Sommerstevnet kunne besøkende få varm mat og sosialt fellesskap med lett underholdning etter kveldsmøtet. Selv daglig leder for Hovefestivalen var fornøyd etter et ganske tilfeldig besøk i teltet!

Av Bente Rognmo Thakre – Det var en veldig koselig kveld, litt av hvert både for sjel og ånd, sa Elin Kvåle fra Åseral da den første ”DIGG”-kvelden under Sommerstevnet var ferdig. – Det ble jo nesten vekkelsesstemning der inne mot slutten, mente hun. Hennes venninne, Annoline Kjevik fra Vennesla, sa seg enig. – Det ble faktisk veldig inspirerende, og det var en fin blanding av gøy og alvor, mente hun. Et annet par som fant veien til ”DIGG”-teltet med deres datter var Trond Glommen og Benedikte Nilsen fra Arendal. De hadde flere bekjente fra Arendal som var i Sarons Dal, og bestemte seg for å få med seg stevnekvelden med venner på vei til noe annet. Trond kunne fortelle at møtet med Åge Åleskjær tidligere på kvelden var det aller første møtet han hadde vært på i sitt liv, og han var positiv til det han hadde opplevd. Benedikte Nilsen, som er daglig leder for Hovefestivalen, følte at ”DIGG”-avslutningen gav en fin, helhetlig festivalaften.

så få mingle og snakke litt. Det blir en festivalfølelse, vi avsluttet kvelden på en god måte, mente hun. Lederen for ”DIGG”-teltet, Helge Flatøy, er glad for at Stevnet nå har dette tilbudet til besøkende. – Jeg har inntrykk av at folk som fant veien til teltet er kjempefornøyde. De ble overrasket over hvor god kvalitet det er på maten, bordene er pyntet og de får god servering. Folk er klare for dette etter møte, og med langbord er det heller ingen som blir sittende alene. Så får de litt kaffe og dessert som en god avslutning på en nokså lang dag, forklarer han. Akkurat denne kvelden var det ”Guttane fra Vennesla” som underholdt. Med sin lune og uhøytidelige stil falt humoren deres i god jord. ”Vi synger på britisk, så kanskje det blir litt vanskelig for dere kvindøler da jeg har forstått det slik at her snakker dere amerikansk”, ertet en av ”guttane”, noe som fikk latteren på glid da sangene deres viste seg å være amerikansk countrygospel på sitt beste! Overskuddet fra ”DIGG”-teltet går til Dina Siftelsens arbeid.

– Det var kjempebra, godt å kunne gå på et møte og

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

35


Konsert med Petra Vi håper å kunne utgjøre en forskjell. Vi ser på oss selv som et redskap. Musikken er et kraftfullt verktøy til å formidle evangeliet. Jo bedre vi spiller, desto bedre lytter publikum, sier Greg X. Volz, vokalist i Petra.

Av Harald Mydland Lørdag i avslutningshelga var det duket for konsert med det legendariske amerikanske rockebandet Petra. For noen av tilhørerne ble det et gjensyn, for andre en første gangs opplevelse med Petra live. Dette var andre gangen det populære bandet gjestet Sarons Dal. Første gang var under den store skandinaviske musikkfestivalen som ble arrangert i Sarons Dal sommeren 1999. Petra ble opprinnelig grunnlagt i 1972 av gitaristen Bob Hartman og nedlagt i 2005. Bandet gjenoppstod i 2010 og la ut på verdensturné i 2011. Stor forventning Svingende lyskastere, røyk som vellet fram, forventningsfulle blikk vendt mot plattformen. En blanding av unge og voksne. Stemningen var til å ta og føle på i minuttene før rockerne endret plattformen i Sarons Dal Hallen. Så kom de løpende, grep sine gitarer, fant sine plasser og satte i gang: «It’s all about who you know», og deretter «I love the Lord». Tekstene er rett på sak. Bandet legger ingenting imellom i sin formidling av budskapet om Jesus som verdens frelser. «I will call upon the Lord, who is worthy to be praised», «Blessed be the Rock» og «Lord I lift your name on high», fulgte deretter. God kontakt med publikum Tilhørerne i salen ble varmere og varmere, og gjengen av «diggere» ved plattformen økte på. Bandet fortsatte med flere kjente lovsanger som «I believe in God the Father», «How great is our God», en «rockete» utgave av «Amazing Grace», samt en gnistrende flott versjon av «How great thou art» (O store Gud). – Publikum hjalp meg til å gi mitt beste her i kveld. Samspillet med dem var enormt. Det er et fantastisk publikum dere har her i Sarons Dal, sa vokalisten Greg X. Voltz etter konserten. Sarons Dal var det eneste stedet i Norge som ble besøkt denne gangen. Petra holder konserter i Sverige og Danmark denne sommeren, og turnerer ellers for det meste utenfor USA.

36

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


Ateisten som fikk troen i gave på et – Under en skikkelig smell på jobben en dag fikk jeg troen i gave på under et minutt, sier Brynjulf Greiner.

Av Bente Rognmo Thakre Brynjulf Greiner er en av dem som gjerne står ekstra tidlig opp for å være med på Bønneskolen i Sarons Dal under Sommerstevnet. Han er en av stevneheltene som steker vafler i vaffelbua til Stevnets gjester. Til daglig jobber han som flymekanikerlærer i Stavanger. – Men du vet, jeg har ikke alltid vært frelst, begynner han på nordnorsk. Han forteller at på kontoret på skolen var de to ateister og en kristen som jobbet sammen. – Den andre ateisten på kontoret og jeg pratet bare tull og tøys hele dagen, og med mine nordnorske kraftsalver gikk det nok litt hardt utover min kristne kollega, som også var min overordnede, forteller Brynjulf. – Det viste seg at min kristne kollega hadde bedt til Gud i ett år og sagt at enten fjerner du meg eller Brynjulf eller så frelser du ham, for dette klarer jeg ikke, sier han. Så en dag rett før de skulle gå inn til timen, detter det plutselig ut en setning fra Brynjulf som han i dag ikke skjønner hvor kom ifra. På vei ut i gangen uttrykker han til sin ateist-kollega: ”Hva skal vi gjøre med de kristne?

Noen får se Jesus og andre får ikke se Jesus.” Da kommer det rolig og saklig fra hans overordnede, ”Men Brynjulf, jeg har sett Jesus.” – Og da bare smalt det. Da åpnet himmelen seg på under et sekund og kom ned i hodet på meg, alt falt på plass og plutselig fikk jeg en sterk tro i hjertet mitt. Det ble en fullstendig overbevisning om at evangeliet er sant, sier Brynjulf. I månedene som fulgte gikk han gjennom en periode med ”ommøblering i hodet” som han selv sier. – Min kristne sjef ble nå min gode venn utenom jobb og jeg fikk komme til ham hver gang jeg hadde spørsmål eller noe virket forvirrende. Han ble en enorm hjelp og støtte for meg, sier Brynjulf. – Det var som om jeg fikk bryllupsgave og fødselsdagsgave – alle gaver på en gang da det smalt for meg på jobb og jeg fikk troen i gave på under et minutt. Det er aldri likt for alle, men det ble slik for meg, sier Brynjulf Greiner som nå går i Sola Kristne Fellesskap.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012

37


Fornøyd med totalpakken Ved Sommerstevnets avslutning søndag kveld er Rune Edvardsen fornøyd med totalpakken og positive tilbakemeldinger fra stevnedeltagere.

Av Bente Rognmo Thakre – Jeg har truffet nye folk og de som har vært her i mange år, det blomstrer i dalen og vi gleder oss over det. Når stevnet nå er ferdig er vi veldig fornøyd med responsen på totalpakken, sier Rune Edvardsen søndag kveld etter siste møte Evangeliesenteret. – Jeg har truffet veldig mye folk, og det jeg hører er at de er fornøyde. Jeg hører at det har vært et av de bedre stevnene de har vært på, sier han. Under Sommerstevnet lanserte også Rune Edvardsen den nye storsatsningen til Troens Bevis i Sørøst-Asia. Under Stevnet kom det inn godt over en million kroner i trosløfter for det kommende året til den nye storsatsningen. Rune regner med at det trengs en million for hvert nytt land Troens Bevis går inn i. Det inkluderer kampanjer, Brevkurset til oppfølging og støtte av nye innfødte evangelister. Det første landet blir Nepal. – Jeg føler at S tevnet har vært med på å strekke strengen i det vi holder på med, og det er når strengen blir strukket at en får sving. Troen trenger hele tiden en utfordring til å virke. Det har vært fantastisk å oppleve at så mange ønsker å satse med oss i Sørøst-Asia, og nå ser jeg frem mot høsten da jeg skal reise ned igjen og gjøre et godt grunnarbeid. Gjør en det riktig helt fra første stund, går alt så mye lettere, understreker han. – Også gleder vi oss til å ha nye nyheter fra årets kommende virke å fortelle under Stevnet neste sommer!

38

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2012


Aksjon Asia Troens Bevis vil satse med alle sine virkemidler på å nå land i Asia med evangeliet. Disse landene har bare noen få prosent kristne. For eksempel Thailand (under 1 prosent). Lengselen er stor og dørene for evangeliet er åpne. Med din støtte kan vi nå lengtende mennesker, derfor går denne månedens giro til ”Aksjon Asia”. Takk at du er med i forbønn og støtte! TUSEN TAKK FOR DIN FORBØNN OG STØTTE.

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

39


Neste års Sommerstevnet er: 13. juli - 21. juli 2013 Vi gleder oss allerede.

Vi trenger enda flere medhjelpere til neste års Sommerstevnet og til Planetene. Klarer vi og få enda flere Stevnehelter til Planetene, kan vi øke antall barn. Det hadde vert fantastisk

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis: August 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you