Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

CAROLA SPRENGTE STEVNEHALLEN

s.

10

TILGIR POTS FANGEVOKTERE

TROENS BEVIS MAGASIN - AUGUST 2013 - 53 ÅRGANG

s. FESTKVELD

16

MED FREMTIDSPERSPEKTIV

s.

40

“Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13


TROENS BEVIS MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA AUGUST 2013 53. årgang TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse og innhøsting - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til vekst i hele kristenfolket

UTGIS AV TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Nettsted: www.troensbevis.no REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Sten Sørensen Designer: Mariell Hovdhaugen JOURNALISTER: Bente Thakre Kåre J. Stusdal Sten Sørensen Nathalie Edvardsen Håvard Axel Kator FOTOGRAF: Nathalie Edvardsen Simen Løvgren Aina Regina. Eftestøl ABONNEMENT Sendes ut gratis i Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal

Innhold: 03

s. LEDEREN: SOMMERSTEVNE MED ETTERTRYKK

04

s. ÅPNINGSMØTE MED PROFETISKE SIGNALER TIL KRISTEN-NORGE

10

s. CAROLA SPRENGTE STEVNEHALLEN

12

s. HVORDAN TAKLE LIVETS STORM

16

s. TILGIR POL POTS FANGEVOKTERE

26

s. MINIPLANETEN

28

s. BARNEPLANETEN

30

s. JUNIORPLANETEN

32

s. KIDZPLANET

34

s. YOUTHPLANET

38

s. EN STEMME FOR DE STEMMELØSE

40

s. FESTKVELD MED FRAMTIDSPERSPEKTIV Grafisk produksjon Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer

2

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


Lederen

Sommerstevne med ettertrykk Av Sten Sørensen

Leder av Sten Sørensen.

Menighetens viktigste oppgave

Vi har feiret det femtiende Sommerstevnet i Sarons Dal. igjen. Sarons Dal ønsker å være et samlingssted for alt Det ble slik vi håpet og ba om at det skulle bli! En samGuds folk! menhengende fest med sterke signaler og formidling av inspirasjon til deltakerne. Fokuset er spikret fast, slik Lovsangen og tilbedelsen var også sterk gjennom erer menighetens arbeid og ser om dette kallet b Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering det har vært i alle år: Evangeliet skal ut til de unådde! hele Stevnet. Noen har etterlyst mer lovsang i Sarons prioritert og levd ut. og misjon. Det første skjer i nærmiljøet og det andre Vi er betrodd evangeliet, og de gode nyheter skal ut til Dal de senere årene. Nå er den på plass igjen! De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, o skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige jordens ender. Et av kjerneskriftstedene for virksomheten Politikermøtet dendisse førsteersøndagen skapte engasjeaktive brukere av de moderne medier. temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge i Sarons Dal har vært Rom 15,16: «Slik jeg har gjort det ment. Nesten tusen mennesker var tilstede på Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkan merke til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. til min ære å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn politikerdebatten.være Sentrale politikere fra partiene som er vennlige og glade i dem. Man vinner ikke men ikke før var nevnt, såDet jeghar ikke skulle bygge på en annen representert på Stortinget debatterte verdier. I etterkant nesker dersom vi i forkant skjeller dem ut eller har døm skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste grunnvoll som en annen hadde lagt.» Dette gjelder fort- var det reportasjemende på Søndagsrevyen i NRK. Det ble holdninger. Ingen låner øre en til mennesker som årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangesatt i dag og vil være vårt åndelige DNA også i årene heftig debatt i avisene hele påfølgende uke blant an- er det. er negative eller dømmende. Så enkelt liet til nye grupper mennesker. som kommer. net på grunn av alkoholdebatten i Sarons Dal. Dermed satte også Sommerstevnet preg påinteressert mediene.i mennesker og vise Dersom vi sitt er geniunt Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlinLa oss se på vår historie. Gud talte til Aril Edvardsen i dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne a gen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på 1964 at Sarons Dal tomannshånd skulle bli (1) eteller inspirasjonssenter foren gruppe Vi ønsker å påvirke det norske folk med deer gode mange mennesker i dag åpne og søkende. Vi ha ved at en talte til menverdensevangelisering, (2) et forsoningens og enhetens nyheter. Vårt budskap er at Jesus fra Nasaret lever i dag. muligheter som aldri før. nesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive sted for alt Guds folk, og (3) et vitnesbyrd for hele det Han, og bare Han, kan forandre mennesker og nasjonikke-kristne Skandinavia om at Jesus fra Nasaret lever i er. Det er ikke politiske partier som kan redde Norge. dag. ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Muligheten

har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!

«Våre menigheter som ofte dessverre er innadvendte, er blitt oppfordret til å bli erobrende og sette evangeliet i fokus. Rune Edvardsens åpningsbudssom fantes på den tiden. kap den førstemetoden lørdagen satte retning for hele Sommerstevnet.» Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesska Senere kom trykkekunsten og evangeliet ble formidlet

som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønske gjennom litteratur. Tenk hvor mange som har fått en også å være med i en menighet der barn og barne bibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjenSlik har Sarons Dal vært i alleskrevne år, noeord som bekreftet «kristelige lover». Jesus menighet som barngjennom er stolte av å være med i samme nom det harble kommet til tro. Norge kan ikke frelses med full styrke under årets jubileumsstevne! Jeg har har aldri sagt at de politiske partiene skal være lys ogi evangelieform meg og som bruker alle virkemidler vært med på Sommerstevnene i Sarons Dal som ansatt salt. Jesus satset ikke på de politiske myndighetene og dlingen. I vår tid har evangelisering også skjedd gjennom de siste femten årene. Før det var jeg der på mange håpet at de skulle gjøre jobben. Utfordringen ga han til radio- og TV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. stevner i min ungdom. av den overbevisning at sin gjennom menighet: «GåEvangelisering dere ut i all verden!» på tomannshånd går aldri ut på dat Det Jeg sisteer som har skjedd er evangelisering på de siste femten årene har vi aldri hatt et så gjenEi heller evangelisering via ei god bok. Teknologisk internett. nomgripende og trendsettende stevne som nettopp i Vi har respekt for og ønsker alle politikerne landet hjelpemidler må også tas ii bruk. Ogvårt bak det hele m år. Det har vært et Sommerstevne med ettertrykk! Guds velsignelse. Det er verdifullt og en rikdom å det være brennende hjerter som ha er grepet av Jesus! En av de siste moderne medier som brukes er gode ogDet innsiktsfulle politikere som vil gjøre det beste Facebook. Informasjon spres som ild i tørt gress. De innfødte evnaglistene har stått i fokus, slik vår kall er. for landet. påstås at det viktigste mediet i Egypt på nyåret Og i vi gir selvfølgelig vår stemme til det Vi takker Gud får alle de innfødte som vi partiet som best tar vare på de verdiene vi synes forbindelse medevangelistene opprøret og beseiringen av president støtter i alle land, og nå satser spesielt iFacebook. Sørøst-Asia. mest Men la oss ikke blande kortene: Det er Mobarak varvi nettopp Ikke minst deom. unge Der er vårt første mål evangelister. Per dags menighetens er 1000 aktivenye brukere av det mediet og informasjon spres oppgave å vinne mennesker for Kristus! dato har tallet på innfødte evangelister økt fra 600 for to i stor skala.

år siden til over 1000 i dag. Dette antallet vil øke i stort Med ønske om Guds velsignelse! tempo framover. De elektroniske mediene er kanaler for å spre informasjon. Mange beklager seg over den teknologiske

Forkynnelsen skaper samhold.fordi Den det Hellige Ånd utviklingen spres så har mye negativt gjennom ledet forkynnerne på forunderlig til å mye væredestruktivt tidsakdisse kanaler. vis Svært formidles desstuelle. Det har værtverre sterke og utfordrende budskap medier. gjennom ulike teknologiske om å leve for en større hensikt enn bare oss selv. Våre menigheter som ofte ervære innadvendte, ertiden blitt og se mulighetVi dessverre må like fullt venn med oppfordret til å bli erobrende ogi vår sette i fokus. ene nettopp tid.evangeliet Mulighetene har aldri vært større Rune Edvardsens åpningsbudskap den første lørdagen til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn satte retning for hele Sommerstevnet. nå! Gjennom de elektroniske mediene finnes det en

redaktør

enorm mulighet til å spre evangeliet! La oss derfor

Sarons Dal er å et forsoningens og enhetens for er alt vår oppgave å bruke alle kanaler til å nå sted ut! Det Guds folk. For å være konkret: I år møtte jeg forkynnere være gode forvaltere! og kristne fra ulike «leire» som har vært borte fra Sarons Dal i mange år og som nå i sommer kom tilbake til Menighetens hovedoppgave er evangelisering og Sommerstevnet. Detmisjon. gledetSom meg stort. Tilbakemeldingen ”organisasjon” er menigheten den eneste var at de var takknemlige glade over å være tilbake som er og til for sine ikke-medlemmer, alle andre kjemper stort sett for å ivareta sine medlemmers interesser. Menighetens hovedoppgave er å formidle evangeliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

3


Ordfører Odd Omland for Kvinesdal kommune, overekker en gave til misjonsarbeidet i Troens Bevis.

Rune Edvardsen taler om ”rettrett eller angrep”.

Det 50. Sommerstevnet i Sarons Dal innledet 13. juli:

Åpningsmøte med profetiske signaler til kristen-Norge - La oss bli best i det å ta Jesu misjonsbefaling på alvor; la oss intensivere arbeidet med å vinne mennesker for himmelen, sa Rune Edvardsen, i sin åpningstale lørdags kveld, der han formante kristenfolket til å komme på offensiven, og ikke drive med «retrett».

Av Harald Mydland Forventningene til det 50. Sommerstevnet i Kvinesdal var meget høye, da stevnefolket begynte å benke seg i Sarons Dal-hallen første lørdags kveld i stevneuka. De første deltakerne hadde allerede ankommet stevneområdet ei uke på forhånd. Et par dager før stevnet tok til, var det indre Sarons Dal-området i realiteten fullt med gjester. Stevnedeltakerne består av en meget solid gruppe, mangeårige partnere, som har vært med og båret det store misjonsarbeidet ut fra Sarons Dal, med sine gaver og bønner opp gjennom årene. I de senere årene har en økende mengde barnefamilier satt sitt flotte preg på sommerstevnene. Dette gjør at stevnet framstår som et offensivt misjonsstevne, med flott bredde og mangfold, for alle generasjoner.

Storstilt gave fra Kvinesdal Kommune

Som «sedvanlig» de siste ti årene ønsket Kvinesdals populære ordfører, Odd Omland, stevnefolket velkommen. - Jeg har følt meg velkommen og inkludert helt siden første gangen jeg stod her i 2004. Jeg har vært en stor beundrer av Aril og også Rune Edvardsen. Rune fører Arils visjon videre på en fortreffelig måte, og det er fantastisk at virksomheten til Troens Bevis i fjor rundet 40 millioner kroner.

4

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

- Det er ikke rart at Kvinesdal kommune er glad for den store betydningen Sarons Dal har for lokalsamfunnet, sa Omland, og understreket det flotte samspillet som finner sted mellom kommunen, og misjonsvirksomheten i Sarons Dal. Omland tok deretter stevnefolket med seg i et historisk tilbakeblikk, der han siterte flere at de sentrale visjonene Gud gav Aril, og som har forårsaket ekspansjonen i arbeidet vi har opplevd i Sarons Dal opp gjennom årene. Omland avsluttet sin innlegg med å overrekke Rune Edvardsen en gavesjekk på 50 000 kr, en meget sjenerøs gave fra Kvinesdal kommune i anledning 50-års jubileet.

«Retrett» eller «angrep»

- Suksessen vi har opplevd i Troens Bevis, skyldes at vi har stått sammen som venner, partnere medarbeidere og ansatte. Uten dere hadde vi ikke hatt noe Sommerstevne, eller klart å nå ut slik vi gjør med vårt misjonsarbeid, poengterte Rune Edvardsen, i sin åpningstale, som i år hadde fokus på hjemmebanen: Norge. - I kveld har jeg en vekker til kristenfolket i Norge. Jeg vil snakke om det å være i «angrepsposisjon», i motsetning til det og gjøre «retrett». Vi kan enten være på - eller av. Det er snakk om et enten – eller.


Ordfører Odd Omland viser sin støtte til Troens Bevis.

Pastor Somet fra Kambodsja vitner under kollekten.

- La meg komme med en påstand: Kristenfolket her hjemme virker mer tafatte enn det vi ser en del andre steder i verden, på tross av at vi ikke har noen form for forfølgelse i Norge. Det går greit liksom. Større forfølgelse enn at noen anklager deg for å våre litt vel fanatisk, forekommer knapt i Norge, mente Rune.

- Jeg tror på en ny tid. Norge består først og fremst av mennesker; ikke systemer. Vi er et folk som bryr oss. Det er den norske folkesjelen, men den onde har altfor lenge fått oss til å tro at det ikke er viktig og nå folk med evangeliet.

- Likevel virker det som at noen menigheter og kirker har flyttet inn i tilfluktsrom. Jesus sa: «Gå ut i alle verden og forkynn evangeliet», men vi er faktisk blitt for lite opptatt av at Jesus døde for oss, og isteden isolert oss.

- Kanskje Jesus gråter når Han ser på Norge, undret Rune, og fortsatte: Vi kan ikke hvile nå. Det skal vi gjøre i himmelen. Vi må heller si: Herre, her er jeg: Send meg!

Åndsmakt over Norge

- Jeg liker ikke å snakke for mye om åndsmakter, men jeg tror det er en slags åndsmakt som hviler over Norge. Istedenfor å gå til «krig», har vi gjort «retrett». - Noen tror at Jens eller Erna skal kristne Norge. Men slik er det ikke. Det er vår oppgave å bringe ut evangeliet til alle mennesker, fortsatte Rune Edvardsen, og framholdt: - Norge ligger på topp i verden på mange områder. La oss bli best i det å gjøre Jesu misjonsbefaling; det å vinne mennesker for himmelen. Vi må på offensiven, påvirke, endre.

Hva mener du om deg selv?

- Hva mener du om deg selv? Vi må leve et angripende kristenliv som «angriper» menneskene med kjærlighetens budskap. Hvem skal ta ansvar for Norge? Det skal du og jeg, sa Rune avslutningsvis, og oppfordret folk til å ta beslutning om å være med på å ta ansvar for Norge. Mange tok et steg fram til plattformen for å markere at de tok imot Runes oppfordring ved møtets avslutning. Se talen på troensbevis.no eller bestill den på CD, DVD eller på minnepenn.

- Har vi blitt for feige, spurte Rune retorisk, og fortsatte. Vi har mange som ikke liker det ene og det andre. De er i mot en del ting! Men for all del: ikke stopp der. Hva med å komme med løsninger eller bedre forslag.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

5


Øystein Gjerme med tidsaktuelle budskap til kristenfolket:

Alle mennesker trenger et livsforvandlende møte med Jesus - Kristen-Norge hadde sett annerledes ut uten samlingsstedet Sarons Dal, sier Øystein Gjerme, pastor i Bergenskirken.

Av Harald Mydland - Sarons Dal er en institusjon i norsk kristenliv. Jeg vokste opp med bladet Troens Bevis hos mine besteforeldre og foreldre, og leste Arils bøker. Som ung kristenleder i landet setter jeg stor pris på å bli invitert hit som stevnetaler. Mitt håp er å formidle noe som treffer visjonen, uttalte Øystein Gjerme, som talte søndags kveld og mandags formiddag i stevneuka. - I Bergen opplever vi velsignelsen å se at mennesker kommer jevnlig til tro. Vi har rundt 400 til gudstjeneste hver søndag. Veksten har vært passelig slik at vi har klart å bevare vår egenart. Smågrupper er noe av nøkkelen i menigheten, sier Øystein Gjerme, pastor på niende året i Bergenskirken, som dessuten har hatt et ekspansivt misjonsarbeid i India de siste årene.

6

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

Livsforvandlende møte med Gud

- Helt fra Edens Hage har mennesket forsøkt å klare seg selv. Vi er sjefen i livet, og vil være uavhengige, mens Gud vil at vi skal være avhengige av Ham, begynte Øystein sin tale søndags kveld. - Et møte med Gud har forvandlet mange mennesker. Vi må overlevere denne tenningen til den neste generasjon, og lede mennesker til et radikalt møte mede Gud, fortsatte Øystein, og skildret Bibelens Jakobs stormfulle liv og kamp med Gud. Gud søkte Jakob igjen og igjen, men Jakob avviste Ham. På samme måte ønsker Gud å møte oss. - Hvordan står det til med Guds gjennomslag i ditt liv? Har du latt Ham få sin vilje? Slipper du Ham til. Gud har forsøkt flere ganger å nå gjennom i ditt liv.


Monica Kilvær ledet lovsangen sammen med teamet.

Gud kom til Jakob i stillheten

- Jakob løy for sin egen far og involverte endog Gud i sitt bedrag. Hele hans livshistorie vitner om et liv i svik. Men Gud kom til Jakob i stillheten, når han ble alene, fortsatte Øystein, og poengterte: - Når Gud griper inn i våre liv, gir Han oss en ny identitet. Gud lengter til det øyeblikk at vi endelig skal gi slipp, og lar Gud komme til i våre liv. - Dette skjedde i tilfellet med Jakob, som alene kjempet med Gud en hel natt, før Gud nådde inn til ham. Fra det øyeblikk var Jakob brennmerket for livet; han ble rammet i hofteskålen og haltet resten av sin liv.

Jesus er den samme

Mandags formiddag holdt Øystein Gjerme en forrykende bibeltime, om det tidløse i det budskap om Jesus, som vi forkynner. Jesus er den samme, selv om presentasjonen, musikkstilen og kulturen forandrer seg. - Den dagen jeg dør vil jeg bli husket for budskapet mitt, ikke stilen. Vi må lære kjenne folket vårt, dersom vi skal nå moderne mennesker med evangeliet. Jesus var selv budskapet. Han bar med seg noe tidløst. Vi må være venn med det oppdrag vi har fått, sa Øystein, og poengterte en rekke tidløse kvaliteter i Jesu visjon og lederskap: Et mål om at alle tilber Gud, gjenopprettelse for mennesket og skaperverket, et fellesskap der alle tjener hverandre, et liv i fred og håp for de undertrykte.

Virkliggjøre Guds visjon

- I våre menigheter bør det ikke være så mye oppmerksomhet om våre lokale visjoner, men om Hans visjon. Fokuserer vi for mye på våre egne velformulerte visjoner, kan vi fort ta oppmerksomheten vekk fra Ham, poengterte Øystein Gjerme, og understrekte følgende verdier i menigheten: At vår motivasjon er preget av en Guds rike mentalitet, at vårt fokus er på dem som er utenfor, at vår strategi er å jobbe gjennom mennesker, og at vi som ledere innser behovet for selvledelse. - Guds vilje er at det skal komme frukt av våre liv, avsluttet Øystein Gjerme, men referanse til Jesu ord i Johannes 15:7 «Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» Se talene på troensbevis.no eller bestill de på CD, DVD eller på minnepenn.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

7


Profilerte politikere på plattformen i Sarons Dal utløste:

Engasjerende politikerdebatt Yrende folkeliv, salgsboder, mengdevis av tilbud i butikker, kø foran prøverommene, frisk forkynnelse og sang og musikk, preget tirsdagskveldens nattåpent i Neset under stevneuka.

Av Harald Mydland Flere ganger i Sarons Dals historie har politiske ledere vært invitert og utfordret til å stille til debatt om viktige samfunnsspørsmål. Panelet denne gangen bestod av Raymond Johansen (AP), Alf Holmelid (SV), Magnhild Meltveit Kleppa (SP), Hans Antonsen (V), Knut Aril Hareide (KRF), Svein Harberg (H) og Ketil Solvik Olsen (FRP).

Ingen vil ha «sorteringssamfunn»

- Leger kan ha sterk tro og overbevisning, og bør derfor ha denne reservasjonsmuligheten. Det fins nok leger i dette landet som vil gi abort. Da må også de som ikke vil, kunne få fritak, mente Solvik Olsen.

Skarpere fonter i alkoholpolitikken

Mange kristne støtter FRP på grunn av deres støtte til Israel, men hva med alkoholpolitikken og forholdet til porno, var neste spørsmål til Ketil Solvik Olsen?

Første spørsmål gikk til Raymond Johansen og tok for seg farene ved et «sorteringssamfunn», som gir muligheter for å velge bort «uønskede» foster i mors liv. Dette kan for eksempel være foster med DOWN’s syndrom, men hva blir det neste?

- Jeg er avholdsmann og ikke-røyker og nyter ikke porno. Men vår idelogi bygger på personlig frihet, som innebærer at folk får muligheten til å velge ting du selv ikke ønsker å velge, svarte Solvik Olsen, som mente at forbudslinja ikke er veien å gå på dette området.

Johansen understrekte at AP vil legge til rette for at flest mulig barn kan fødes, og aksepterte ikke premisset om at AP går inn for et «sorteringssamfunn».

Alf Holmelid minnet derimot om at forskning har dokumentert at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og at den personlige friheten lett kan ødelegge for andre.

- En av de viktigste garantiene mot dette er sterkt spesialiserte sykehus, mente Johansen Knut Aril Hareide utfordret Johansen på AP’s linje om tidlig ultralyd. Helsedirektøren har uttalt at tidlig ultralyd ikke har noen helsegevinst. 9 av 10 barn med DOWN-syndrom velges bort i Danmark, som har innført tidlig ultralyd. Hvorfor velger da AP en slik linje i Norge? Johansen viste til at teknologien er tilgjengelig og derfor bør tas i bruk, men med omhu. Johansen var imidlertid kritisk til at fastleger av samvittighetsgrunner skal kunne reservere seg mot provosert abort, noe Ketil Solvik Olsen var positiv til. 8

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

Magnhild Meltveit Kleppa framholdt av forebygging er mye bedre enn det å måtte reparere helseskader, og at høye avgifter er et uttrykk for det å ta vare på hverandre. Dette kan også ses på som uttrykk for kristen nestekjærlighet. Solvik Olsen mente at kristen nestekjærlighet best leves ut i lokalsamfunnet, ved å bry seg om dem som trenger det, og ikke gjennom avgifter og restriksjoner.

Bistandspolitikk til besvær

Svein Harberg måtte svare på hvorfor Høyre og FRP vil kutte i bistandshjelpen, når millioner av barn dør i


Hele debatten kan du se på troensbevis.no

fattigdom i Afrika. Norge er som kjent et av verdens rikeste land. - Vi vil ikke kutte bistanden, men gjøre det på en annen måte, svarte Harberg, og understrekte at bistand er et av flere virkemidler i utviklingshjelpen. Hjelp til selvhjelp med lengre varighet og mer konsentrasjon av hjelpen, var Harbergs oppskrift på en bedre bistandspolitikk. Raymond Johansen undret seg på hvordan FRP kan kutte syv milliarder i bistandsbudsjettet, og likevel si at de får mer penger igjen. Det er for godt til å være sant, mente Johansen. Solvik Olsen repliserte at FRP ikke vil gi stat til stat-bistand til regimer som ikke fungerer. Opposisjonen i Stortinget vil kanalisere mer penger gjennom satsning på nærins- liv gjennom det såkalte Oljefondet.

Hvorfor så redde for kristne?

Alf Holmelid fikk spørsmålet hvorfor SV er så redd for kristne? Er det våre verdier? Kristne skoler, eller statlig /privat omsorg for våre barn? - Vi er ikke redd for kristne, repliserte Holmelid. Ser du historisk på det ligger våre verdier nærmest til de kristne verdier. Stikkord: Solidaritet og miljø, nøysomhet og fordeling, kampen for de svake og det at vi alle skal være like; ikke minst som følge av fellesskolen der alle går, mente Holmelid. Han ble utfordret av Hareide som ville vite hvorfor regjeringen har endret KRL-faget, der kristendommens andel er redusert i en tid med stor innvandring, og behov for å kjenne våre røtter. På samme måte er dette

faget tatt ut av lærerutdanningen, noe som gir lærere uten bakgrunn i kristendomsfaget. - Holmelid hadde vanskelig for å si det, men jeg tror faktisk at Gud skapte jorden og at Jesus ble sendt som vår frelser, framholdt Solvik Olsen, som var uenig i tanken om at alle skal være like. - Alle er like mye verdt, men alle er unike. Jesus sa: Alt mitt er ditt. Dagens regjering sier: Alt ditt er mitt, sa Solvik Olsen. Holmelid forsvarte dagens RLE-fag fordi dette har i seg både vår kristne kulturarv, men også inkluderer andre religioner.

Jesus var sammen med tollere og syndere

Siste delen av debatten gikk på asylpolitikk, klimapolitikk og spørsmål omkring de to store regjeringsalternativene. Partiene ble blant annet utfordret på å beskrive hvilke forskjeller som ligger i de ulike regjeringsalternativene. Knut Aril Hareide hadde nok etter manges mening dagens morsomste replikk, da han innrømmet at det sikkert ikke vil bli en søndagsskole å gå i forhandlinger, om plattformen for en ny regjering etter høstens valg. - Men, Jesus var jo sammen med tollere og syndere, sa Hareide, til stor munterhet i salen. En spørrerunde blant en del tilhørere i etterkant av debaten, viste at ingen av dem hadde forandret syn på hvem de vil stemme på under høstens valg. TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

9


Folkevandring til Sarons Dal da populære:

Carola sprengte stevn En gnistrende opplagt Carola Häggquist tok Sarons Dal-publikum med storm under kveld. Over 3000 mennesker hørte Carola i den fullsatte stevnehallen.

For å unngå trafikkaos kjørte tre busser i skytteltrafikk fra Liknes sentrum til Sarons Da glimrende konsert av gamle og nyere låter; en kavalkade over hennes 30-årige san

Av Harald Mydland Utenfor stevnehallen stod folk i kø for å sikre seg billetter til den populære konserten onsdags kveld. Mange hadde ikke sikret seg billetter på forhånd, men heldigvis ble dørene åpnet for at alle som ønsket det, fikk plass i stevnehallen. Hallen har ikke tatt imot så mange mennesker på mange, mange år. Sammen med to korister og band fra Stavanger inntok Carola stevnehallen, til stormende applaus fra publikum, som storkoste seg under den over to timer lange konserten. Carola sjarmerte publikum på en fremragende måte, og leverte en solid bredde av velkjente hits, kombinert med legendariske gospelog lovsanger. Bød på seg selv Konserten inneholdt mange av Carolas velkjente slagere, blant annet «Främling», som hun slo gjennom med i 1983. Med denne sang hun Sverige til en tredjeplass i Grand Prix. Med slageren «Fängad av en stormvind» sang hun Sverige helt til topps i Grand Prix i 1991. Hun sang også «Evighet» fra Grand Prix i 2006. - Denne sangen var jeg usikker på om jeg skulle ta med her til Sarons Dal, men er dere klar for en hit, spurte Carola med et smil, før hun dro til med «Hei Micke!».

10

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

Repertoaret inneholdt ellers velkjente Gospelsanger som «O, Happy day», «You’re my brother, you’re my sister» og «Så lenge jag lever». Hun sang også «Jesus, lover of my soul», og den kjente julesangen «Er du en av tusen små». Carola bød på seg selv på mange måter denne onsdagskvelden. Hun viste film fra sin barndom med foreldrene, og fortalte hvordan hun kom til tro på Jesus. Hun var ei populær jente på skolen, men ble rørt til tårer da en gruppe skoleevangelister sang om Jesus. Carola takket publikum i stevnehallen i Sarons Dal for at de ba for henne, og forsikret at hun ba for dem også. Hun tok seg også en tur ned i benkeradene og hilste på folk; et populært innslag. Carola viste ellers fram sin lille adoptivdatter på fire år fra Sør-Afrika. Hun danset foran scenen mens Carola sang, og fikk lov til å komme opp i mammas fang før hun skulle legge seg. Sangen «Alt kommer bli bra mamma, skrev hun dagen etter sin mors død, og hun sang også potpurri over «Tommy, tycker om meg», «Tokyo» og «Det regner her i Stockholm i kveld».


nehallen sin forrykende konsert onsdags

al fra kl. 20:30. Carola leverte en ngkarriere.

«Vekkelsesevangelist» Carola er ikke bare en framragende sangartist. Hun har ordet i sin makt også på andre måter. Underveis oppfordret hun folk til ikke bare å legge planer for hva som skal skje i framtiden, men å bruke sine talenter i dag. Både gjennom sanger og kommentarer underveis pekte Carola på Jesus som frelser, og var svært frimodig på sin kristne tro. Mot slutten av den flotte konserten, oppfordret hun folk til å gi sine liv til Jesus, og å lese i Bibelen. Carola fortalte at hun har vært i Sarons Dal og Kvinesdal flere ganger; sist under lanseringen av Erling Borgens film om Aril Edvardsen i 2004. Planer for hva som skal skje i framtiden, men å bruke sine talenter i dag. Både gjennom sanger og kommentarer underveis pekte Carola på Jesus som frelser. Mot slutten av den flotte konserten, oppfordret hun folk til å gi sine liv til Jesus, og til å lese i Bibelen.

Se bilder fra konserten på troensbevis.no eller på vår Facebook-side.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

11


Sarons Dal-veteranen Åge Åleskjær med tre inspirerende møter:

Hvordan takle livets stormer - Jesus er redningen. Du kan rope på Ham i enhver situasjon, og Han står klar til å hjelpe deg, forkynte Åge Åleskjær på mandagens kveldsmøte. Tirsdag formiddag fulgte han opp med en inspirerende undervisning om «evangeliets fire hjørner». Temaet for onsdagens ettermiddagsmøte var helbredelse for de syke.

Av Harald Mydland - Det hender at det blir stormer i livet. Stormene kommer til alle mennesker; både de som er kommet til tro på Jesus og til andre. Det er ingen forskjell, begynte Åge Åleskjær, som presenterte sju punkter til hjelp for å takle livets stormer og konfliktsituasjoner.

Bygge på fjellgrunn

- Det viktigste vi kan gjøre er å bygge våre liv på fjellgrunn, det vil si på Jesus Kristus som frelser og Herre, forkynte Åge, med referanse til Jesu ord i Matteus 5:2429, om den kloke mann som bygde sitt hus på fjell. Åge brukte beretningen i Matteus 14, som bakgrunn for første delen av sin preken, og beskrev hvordan disiplene reagerte når Jesus kom gående til dem på sjøen. Bibelen sier at de ble forskrekket, skrek av redsel og trodde det var et spøkelse. - Nøkkelen til å krysse over på den andre siden er å bli i båten, proklamerte Åge, etter å ha beskrevet hvordan Peter gikk på vannet etter et ord fra Jesus. Den tredje nøkkelen er å sove midt i stormen, mens den fjerde er å befale stormen å stilne. Det fins ulike «våpen» som kan tas i bruk alt etter hvilken situasjon vi befinner oss i. 12

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

Gå på vannet midt i stormen

- Jesus kom gående på vannet og også Peter fikk seg en tur på vannet og bølgene. Noen stormer er slik at du må gå midt i stormen, forkynte Åge, og krydret sin preken med flere personlige erfaringer, der han selv har måttet ta stole på Gud og Hans ord midt i livets stormer. - Tro er noen fantastiske saker. Har Gud fylt deg med tro kan du gjøre det umulige, men det kan hende at frykten tar deg og troen svikter. Da er det viktig å forstå at Jesus fortsatt er der, og at du kan rope til Ham om hjelp! Det var det Peter gjorde da han begynte å synke. Det sjuende punktet Åge presenterte denne mandags kveld var: Når båten synker, kan du svømme eller finne en planke og noen vrakrester, og komme deg i land. Det var det Paulus og hans følgesvenner måtte gjøre i stormen som beskrives i Apostlenes Gjerninger kap. 27. - Jesus er redningen. Rop på Ham i enhver situasjon, avsluttet Åge.


Evangeliets fire hjørner

Åge fortsatte sin møteserie tirsdag formiddag med en inspirerende bibeltime om evangeliets fire hjørner, inspirert av den legendariske kanadisk/amerikanske evangelisten, Aimee Semple McPherson, som grunnla Foursquare Church i Los Angeles i begynnelsen av det forrige århundre. Åge fortalte først om første gangen han besøkte Sarons Dal i 1969, og hvordan han siden den gang, hele tiden har visst at det fins mye mer å oppleve som kristen. - Evangeliet er rikt, mye større enn du tror. Det fins mye mer. Jeg var en sulten kristen helt fra begynnelsen. Denne sulten har drevet meg videre i livet til stadig nye erfaringer med Jesus, framholdt Åge, og fortsatte deretter å utdype det fire-foldige evangelium som McPherson forkynte: Frelse av nåde på grunn av Jesu blod, helbredelse i Jesu navn som del av forsoningen, kraften i Den hellige Ånd (dåpen i Den hellige Ånd) og det faktum at Jesus Kongen kommer igjen.

Evangeliet om helbredelse

- I dag skal jeg undervise om den andre siden av frelsen; en side som det er svært viktig å ta vare på. Som mange vet talte Jesus arameisk. Bibelen gjengir flere arameiske ord som Jesus brukte i situasjoner der Han helbredet syke mennesker, begynte Åge sin bibeltime onsdags ettermiddag. - Et eksempel på et arameisk ord gjengitt i Bibelen er ordet Effata, som betyr: Lukk deg opp! Jesus brukte dette ordet da han helbredet den døvstumme mannen som er omtalt i Markus 7:32-34. Jesus talte direkte til guttens ører, som ble åpnet.

SEMINAR: Arnfinn Clementsen:

Takknemlighet - en nøkkel til vekst - Takknemlighet skaper en vekstkultur i menigheten, mener Arnfinn Clementsen. Av Harald Mydland

-Takknemlighet er en holdning, en nøkkel til st orhet. Det er en velsignelse å være blant takknemlige mennesker. Takknemlige mennesker er store, herlige mennesker. De er sjenerøse; de er givere, de er avgjørende for trivselen i menigheten, poengterte Sarons Dal-veteranen, Arnfinn Clementsen, i sin bibeltime onsdag formiddag.

Bytt ut selvfølgeligheten med takknemligheten

- Vi kan fort ta ting som en selvfølge, men jeg tror det er viktig å bevare en holdning av takknemlighet i hverdagen. Takk Gud under alle forhold! - Det vil ikke si at vi skal takke Gud for alt det som skjer med oss ukritisk, men vi kan bevare en holdning av takknemlighet til Gud under alle forhold i livet, poengterte Arnfinn Clementsen, og utfordret folk til å bytte ut selvfølgeligheten med takknemlighet.

- Det er fantastisk med Jesus. Bibelen forteller at Han gikk omkring og gjorde vel og helbredet de syke. Salme 33:9 sier: Han talte og det skjedde, Han befalte og det sto der.

- Legg vekk bekymringslista, og lag heller ei liste med ting å takke Gud for. Det fins nemlig mange ting i livet verdt å takke for.

- Et annet fantastisk eksempel fra Bibelen er Josva. Han hadde en befalende, frimodig tro, som gjorde at han til og med befalte solen og månen om å stå stille. Og det ble slik, helt til folket hadde fått hevn over sine fiender, jfr. Josva 10:1213.

Mange ting å takke Gud for

Jesus befalte sykdommer om å gå

- I Markus 5:41 finner vi historien om den lille piken som ble vekket til live. Jesus tok barnet i hånden og sa til henne: Talita kumi! Oversatt betyr det: Lille pike, Jeg sier deg, stå opp! Bibelen sier at piken stod opp med en gang og gikk omkring. - Denne dimensjonen hører troen til. Gud har kalt oss til å ha denne dimensjonen med i vår tro. Den beste måten å gjøre Jesu gjerninger på, er å gjøre gjerningene på samme måten som Jesus gjorde de, proklamerte Åge, og minnet om at Jesus har gitt oss autoritet til å bruke Hans navn. - Ikke bare de første kristne skulle gjøre Jesu gjerninger; også de siste skal gjøre det samme. Noen ganger innebærer det å gi en ordre, avsluttet Åge, og minnet om at vi har noe som legene ikke har, nemlig muligheten til å be i Jesu navn.

- Du kan takke Gud for selve livet, familien og din neste. Takk Gud for de naboene du har. Takk Gud også for den menighet du tilhører. Den er helt sikket ikke perfekt, men du kan takke Gud for den likevel. - Takk Gud for land og folk. Når ba du sist for de ledende i landet? Du trenger ikke å være enig med den politikk de fører, men Bibelen oppfordrer oss til å be for dem som er i ledende posisjoner. - Til sist: Takk Gud for det du har, og ikke minst: Takk Gud for at Han ga oss Jesus. Frelsen er en gave fra Gud. Ingen kan bli frelst ved gode gjerninger; vi kan alle takke Gud for at Jesus ga sitt liv for oss. Derfor kan vi gi våre liv til Han, avsluttet Arnfinn Clementsen.

Se hele talene på troensbevis.no eller bestill de på CD, DVD eller på minnepenn.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

13


Thomas Åleskjær med høyaktuelle budskap til stevnefolket:

Frelsesvisshet - verdens største mangelv - Jeg har mange gode minner her fra dette stedet, men også meget stor forventning til hva som skal skje ut fra Sarons Dal i de kommende år, sier Thomas Åleskjær, nylig innsatt hovedpastor i Oslo Kristne Senter etter sin far Åge. Mandag underviste han om frelsesvisshet, tirsdags kveld holdt han en fantastisk preken om å ha fokus på Jesus og Hans gjerninger, og ikke være opptatt med å plassere synd.

Av Harald Mydland - Det er synd at vi skal måtte bruke så mye tid på oss selv, når hovedfokuset skal være der ute. Men det fins en mangelvare i verden i dag, større enn mangelen på mat, klær og infrastruktur: Det er frelsesvisshet. Dette er verdens største mangelvare i dag, proklamerte Thomas Åleskjær, på sin meget aktuelle bibeltime mandags formiddag.

Frelsesvisshet fører til disippelsskap - Med frelsesvisshet kommer også frelsesbevissthet; det vil si bevisstheten om disippelskap, etterfølgelse av Jesus, understrekte Thomas, og siterte 2Kor 5:19, som sier at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. - På grunn av dette tilregner Gud oss ikke våre synder, og Han har lagt forlikelsens tjeneste ned i oss. Jesus døde for alle mennesker, men hver enkelt må ta et personlig standpunkt og ta imot frelsen. Det er vår oppgave å forlike verden med Gud, ved å gi dem tilgivelsens budskap. - Jesus sa i Johannes 6:35: Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noen sinne tørste. Jesus er den som tilfredsstiller våre behov, møter våre lengsler, og gir oss frelsesvisshet.

Heller en romjulskristen - Det fins en enorm rastløshet i dag, men freden og tilfredsheten fins i Jesus, poengterte Thomas, som fortalte at han i barndommen likte mye bedre romjulen, enn adventstiden. I adventstiden ventet de på det som skulle skje, men i romjulen senket roen og freden seg, og de gledet seg over de gavene de hadde fått. - Kristenlivet er en romjulsopplevelse. Hemmeligheten er å oppdage det du allerede har fått og glede deg i det, sa Thomas Åleskjær.

Se hva Gud kan gjøre Thomas fulgte tirsdags kveld opp med en fantastisk preken om å ha fokus på hva Gud kan gjøre i et menneskes

14

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


Far og sønn på scenen i Sarons Dal.

vare situasjon, istedenfor å være opptatt av å plassere synd. Thomas hentet teksten fra Johannes kap. 9:1-3, om mannen som hadde vært blind fra fødselen av. - Helt siden Adam har mennesker søkt etter å plassere synd. Hvem har syndet? Hvem kan jeg anklage? Hvem kan jeg skylde på i den og den situasjonen? - Jesu disipler gjorde det samme i tilfellet med den blinde mannen. Skulle de anklage og fordømme han ut fra noe han eller hans foreldre hadde gjort, eller skulle de syns synd på ham fordi han var et offer?

Åge Åleskjær ledet kveldsmøtet som hans sønn Thomas Åleskjær talte på.

- Se heller på Guds gjerning og hva Han kan gjøre i en situasjon. Det var det Jesus gjorde. Synden hadde ingen relevans i tilfellet med den blinde. Det relevante var hva Gud kunne gjøre. - Slutt å spørre: Hvem har syndet? Stå heller opp og ta ansvar. Fokuser på Jesus og Hans løsning, proklamerte Thomas.

Guds gjerninger skulle bli åpenbart - Jeg tror det kommer en generasjon som sier at: Alt er mulig for Gud! Mange stiller spørsmål som: Hvorfor har jeg dårlig økonomi? Hvorfor sliter jeg med dårlig helse? Hvorfor er jeg singel når jeg ønsker en partner i livet?

Håvard Kilvær ledet lovsangen hele stevneuken i sammen med et stort team.

- Mange er opptatt av hva som er galt med dem, eller de legger skylden på andre. Poenget er at alt dette egentlig er irrelevant for hva Gud kan gjøre i din situasjon. - Jesus sa om den blinde mannen: Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. - Saken er at vi alle har syndet, men la oss heller ha fokus på løsningen: Jesus Kristus. Han er svaret. Ingenting er umulig for Ham. Det er fullt mulig å ha det korrekte standpunkt eller analyse i et gitt tilfelle, men det hjelper deg ikke ut av situasjonen. - Jesus er løsningen. Kom til Ham å la Han få åpenbare sine gjerninger på deg, sa Thomas Åleskjær, som i tillegg til møtene i stevnehallen, hadde et forrykende stand-up show i «digg-teltet» mandags kveld.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

15


Pastor Somet sammen med Rune Edvardsen i Sarons Dal.

Tilgir Pol Pots fangevoktere Under Stevnet fikk Troens Bevis gleden av å ha besøk av Pastor Somet (61) fra Kambodsja. Etter å ha overlevd fengsling, tortur og tvangsgifte under Pol Pots regime, er det to ting som er blitt viktig for han. Det ene er å tilgi sine fiender, og det andre er å vinne sine landsmenn for Kristus.

Av Bente Rognmo Thakre - Jeg opplevde og så med mine egne øyne grusomhetene som ble begått under Pol Pots regime, og jeg følte meg helt knust over alle dem som døde uten å kjenne Jesus, sier Pastor Somet. Han forteller at i 1963 hadde han gitt opp alt håp i livet da han traff en innfødt evangelist som vitnet for han. Somet tok imot troen på Jesus, som senere skulle bli det som gav han styrke til å overleve det grufulle regimet til Pol Pot som varte fra 1975 til 1979. I denne perioden døde 25 prosent av Kambodsjas befolkning på grunn av henrettelser, feilernæring, sult, tvangsflytting ut i jungelen, tortur og mangel på medisinsk hjelp. I faktiske tall dreier det seg om 1-3 millioner mennesker som ble utryddet under styret til Khmer Rouge. 16

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

- Da Pol Pot tok makta i 1975 hadde jeg ti søsken, da året var omme var det kun en av dem som fremdeles var i live, husker Somet. Ytterst nød Folk i Kambodsja levde i ytterst nød. De sultet i hjel og ble tvunget til å flytte ut til jordbruks kollektiver i jungelen der de måtte jobbe 16-20 timer i døgnet. I tillegg tvangsgiftet de par som ikke kjente hverandre. - Jeg ble selv tvangsgiftet med min kone. Soldater stilte oss opp på to rader med 60 av oss på hver side. Så valgte de ut to og to som måtte gifte seg. Selv valgte jeg å bli hos min kone etter at Pol


Pots regime tok slutt. Vi har fem barn sammen og for fem måneder siden reiste min kone hjem til himmelen, forteller han. Somet forteller videre at etter at han ble tvangsgiftet anklaget regimet han for ting som han ikke hadde gjort, og fengslet han. - I løpet av de åtte månedene jeg var fengslet ble jeg flyttet mellom fire forskjellige fengsler, og de torturerte meg i dem alle. - De slo og sparket meg til jeg svimte av og tok en plastpose rundt hodet på meg, sier Somet, og viser til bilder på en video der han tar kameramannen ut på en gressplen. - Her pleide det å være en brønn. Det var hit de slepte meg mens jeg var bevisstløs etter at jeg ble torturert og lot meg våkne morgenen etterpå av morgenduggen i gresset. - I det siste fengselet jeg satt var det 80 fanger, men etter at Pol Pots regime ble oppløst, var det kun 15 av oss som hadde overlevd, tilføyer han. TIlgir I 1979 vant Vietnam en krig mellom de to landene og reddet Kambodsja fra Pol Pots onde regime. - Jeg er ennå veldig takknemlig for at Gud holdt meg i live gjennom de onde årene, sier Somet, som forteller at da krigen var over flyttet han tilbake til Porsat provinsen der han var svært glad for å være tilbake hos familien sin igjen. Der plantet han snart en kirke med 150-200 nye troende som tok imot jesus gjennom kirkens virke. I dag er Pastor Somet øverste leder for alle kirkene i provinsen Porsat. - Jeg vet at det er vanskelig å forstå, men selv om Pol Pot regimet har behandlet meg urettferdig, har jeg et nådefullt hjerte for dem, og jeg har prøvd å glemme og å tilgi det de har gjort. Somet husker spesielt en episode etter frigjøringen da han traff den ene fangevokteren som slo han så hardt at han svimte av før han ble dratt bevisstløs ut til brønnen.

Opptatt av fremtiden Men Somet er mer opptatt av fremtiden enn fortiden. Han brenner for at sine landsmenn skal få høre evangeliet. - Landet har tatt buddhisme som statsreligion. Vi ønsker å fri en gruppe mennesker som er villig til å gå ut til landets 15 millioner innbyggere med evangeliet. Problemet vårt er at vi har flere som gjerne vil reise ut som innfødte evangelister på fulltid, men nå må de jobbe som drosjesjåfører, klatre i palmetrær for å sanke palmeolje og lignende ting for å tjene til livets opphold for familien og seg selv. Med støtte fra vesten kan de gå ut full tid med evangeliet, forklarer Pastor Somet. Slik kan vi hjelpe Det er her Troens Bevis nå vil trå støttende til. Som en del av Troens Bevis sin nye storsatsning i Sørøst Asia, også kalt “Operasjon Asia”, er fokuset å underholde 1000 nye innfødte evangelister i Nepal, Bhutan, Burma, Laos, India, Thailand, Vietnam, Indonesia og Kambodsja. Siden Normisjon og IMI kirken i Stavanger allerede har etablert ett godt arbeid i Kambodsja, vil de gjennom et nytt samarbeid med Troens Bevis følge opp arbeidet med de nasjonale som Troens Bevis samler inn støtte til. Det var også IMI kirken som ordnet besøket og tok med seg Pastor Somet til Sommerstevnet slik at misjonsvennene i Sarons Dal skulle få anledning til å høre og treffe den fantastiske pastoren. Troens Bevis har som mål å skaffe fast underhold til 200 innfødte evangelister i Kambodsja. En evangelist vil trenge et månedlig underhold på 500 kroner. Den 19. oktober vil Troens Bevis sammen med IMI kirken arrangere en stor konsert i Imi Forum i Stavanger til inntekt for evangelister i Kambodsja. Du kan se historien om Pastor Somet på en video som ligger ute på troensbevis.no/Asia. Her kan du også se mer fra satsingen i Sørøst-Asia.

- Han kjente meg igjen med en gang, og det var tydelig at han ble redd, for det var mange etter krigen som tok hevn og skadet eller drepte soldatene og fangevokterne som hadde plaget dem under Pol Pots regime. - Men jeg sa til han jeg skal ikke skade deg. Jeg tilgir deg, og Jesus elsker deg. Jeg kunne se at han hadde vanskelig for å tro det, minnes pastoren.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

17


SEMINAR: Hans Martin Skagestad:

VI TRODDE DE ANDRE GJORDE DET - Folk rundt oss trenger Jesus. De færreste kommer til våre menigheter. Vi må være der ute hvor folk er, sier Hans Martin Skagestad, evangelist i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Av Harald Mydland

- Vi ser at Jesus frelser mennesker i dag. Har du tro for at Han kan bruke deg? Jesus ønsker og vil bruke alle mennesker, både gamle og unge, forkynte Hans Martin Skagestad på sitt seminar fredag formiddag. Han fortalte om sin sønn på tre år som ba til Jesus for helbredelse for Hans Martins rygg. - Jeg våknet en tidlig morgen med fryktelige ryggs merter. Da min lille sønn på tre år hørte dette, la han hånden på pannen min og ba til Jesus: «Jesus, ta bort «au’ene» til pappa!» Tro det eller ei; smertene forsvant og jeg ble momentant helbredet. «Vi trodde de andre gjorde det» Hans Martin fortalte deretter en gripende historie fra USA, der en mann plutselig begynte å slå løs på sin kone midt på gata. Folk stimlet seg sammen og beskuet det hele, men ingen grep inn. Med ett trakk mannen fram en kniv og stakk kona, som døde etter kort tid. Da politiet kom til stedet ville de vite hvor mange som hadde bevitnet hendelsen. I alt 100 personer hadde sett hva som skjedde. Da politiet spurte hvorfor ingen hadde ringt og gitt beskjed tidligere, svarte de alle unnvikende: «Vi trodde de andre gjorde det!» - Det er mange mennesker rundt oss som trenger å høre om Jesus. Dette angår deg og meg. Vi kan ikke forholde oss passive og vente på at andre skal gjøre det. Vi er her for at Jesus ønsker å bruke oss. Vekkelse er ikke noe som kommer og går; den er her inni oss, understrekte Hans Martin.

Synnøve Aanensen spiller i Kvinesdal sentrum under nattåpent.

Appell i Sommernatten Synnøve Aanensen sang og Åge Åleskjær talte til flere hundre under nattåpent i Kvinesdal sentrum tirsdag kveld.

Av Bente Rognmo Thakre Tradisjonen tro var det nattåpent i Kvinesdal sentrum tirsdag kveld etter kveldsmøte i Sarons Dal, til glede for stevnedeltagere og bygdefolk. I tillegg til gode tilbud i butikkene, holdes det også ett friluftsmøte med sang og appell hvert år. Denne gangen var det Synnøve Aanensen som underholdt er lydhørt publikum med kjente og kjære gospelsanger. - Det er fantastisk kjekt og nå et så bredt publikum med sangen min. Jeg ønsker jo å formidle noe gjennom musikken min, så når folk kommer og takker meg med tårer i øynene, slik som i kveld, betyr det veldig mye for meg, sa Synnøve Aanensen etter konserten. Åge Åleskjær holdt heller ikke tilbake de gode nyhetene om frelsen under appellen der han talte om røverne på korset.

«Hvem skal jeg sende?» - I profeten Jesaja 6:8 spør Gud: «Hvem skal Jeg sende, og hvem vil gå for oss?. Jesaja svarer: «Se, her er jeg. send meg!»

- Det var en av røverne som skjønte det. Han skjønte hvem Jesus var. Han sa, «tenk på meg når du kommer til ditt rike», sa Åleskjær mens han minnet tilhørerne om hvor enkelt og lett Jesus har gjort det for oss og komme til Han.

- Jesus sender deg ut i ditt område, til din nabo, til din skolekamerat. Vi trenger alle å si det samme som Jesaja: «Herre, her er jeg. Send meg!». Jesus har bruk for oss alle.

- Det er så enkelt å bli frelst at hver den som kaller på Jesus skal bli frelst. Det er nok å si; «Jesus tenk på meg». Eller ganske enkelt «Hør min bønn», forklarte Åge Åleskjær de flere hundre tilhørerne som stod og lyttet rundt paviljongen.

- Like før Han reiste tilbake til sin Far, ba Jesus disiplene om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet. De skulle ta over. Det samme skal du og jeg. Det er vi som representerer forandringen. Vi skal forandre landet, proklamerte Hans Martin.

- Det som er så fint med et slikt friluftsmøte er at publikum er jo helt annerledes enn på et vanlig møte. Her ute i sentrum er terskelen lav for å stoppe opp og lytte, og vi håper jo at sangen og ordene har nådd frem til flere hjerter i kveld, tilføyde Synnøve mens hun pakket opp utstyret sitt.

Vi trenger vekkelse i Norge - Si aldri at noe sted er stengt. Vi må ta evangeliet videre på ethvert sted. Jeg ber om at vi som lever i dag, skal ta evangeliet lengre ut. Vi trenger en Guds rike mentalitet. Ikke si at pastorer og evangelister skal gjøre det. Nei, Guds menn og kvinner skal gjøre det. - Det er ikke snakk om Afrika; det er snakk om ditt nærområde. Vi trenger vekkelse i Norge, og det er vårt ansvar. Vi må reise oss. Vi er Kongelige prester satt i en unik posisjon i Kristus Jesus. Ingen kan røre deg på grunn av den posisjonen du har i Ham, framholdt Hans Martin, og minnet om at Jesus ga oss kraft og autoritet i misjonsbefalingen. - Vi må kort og godt bestemme oss for å vinne landet for Jesus, avsluttet Hans Martin.


Bønneskolen fylte Kirken i Dalen med:

Fantastiske muligheter - Gjennom bønneskolen ber vi for misjonsarbeidet ut fra Sarons Dal, og utvikler samtidig bønnelivet til den enkelte, sier bønnegeneral Kjell Haltorp.

Av Harald Mydland - I år er det seks år siden Aril Edvardsen ba meg lede morgenbønnen under sommerstevnet. Vi kalte det bønneskole med undertittelen: «Fantastiske muligheter». - Det har vært veldig inspirerende å se veksten i bønnesamlingene, ikke minst i år da vi har fylt Kirken i Dalen hver morgen kl. 08:30, sier den entusiastiske bønnekjempen Kjell Haltorp, som har stått i spissen for bønneskolen gjennom hele denne perioden. To hovedelementer - Bønneskolen har to hovedfokus: For det første ber vi for det store misjonsarbeidet som går ut fra Sarons Dal. Vi inviterer ledere for ulike virksomhetsgreiner til våre samlinger, og ber om Guds velsignelse og ledelse over arbeidet. - Det andre fokuset er at deltakerne får utvikle sitt eget personlige bønneliv. Lønnkammeret er lik lønningskammeret. Dette å ta tid sammen med Jesus, samtidig som at Han elsker å ha tid sammen med oss er fantastisk, jfr. Matteus 6:6. - Jesus sier: Gå inn i ditt lønnkammer. Be til Gud. Din Far som er i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret er det beste stedet for stillhet og erfaring av Guds nærvær; det ideelle sted for fellesskap med Gud, sier Kjell Haltorp. Stedet for lønnspålegg - Lønnkammeret er stedet for lønnspålegg; det vil si resultater som Gud gir i forhold til våre behov. Ikke minst dette året har vi fått mye tilbakemeldinger og god respons. - I Johannes 15:7 sier Jesus noe svært viktig: Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. - For oss alle er dette med bønn en utvikling, for å kunne se mer og mer av Guds herlighet. Nøkkelen til bønnesvar er å takke Gud, tro Hans ord, samt det å begynne der vi er. Avsett tid. Utvikle ditt bønneliv litt etter litt. - En maratonløper må begynne i det små; deretter utvikle seg litt etter litt. Husk at «knelogi» er den beste form for «teologi». - En kristen på kne kan utrette langt mer enn en filosof på tåspissene. Sammen med Gud får du inntrykk som deretter kan komme til uttrykk, sier den humoristiske og inspirerende bønnegeneralen Kjell Haltorp.

SEMINAR: Anne Christiansen:

VI ER KALT TIL Å FORKYNNE ORDET Av Harald Mydland

- Våre liv må stemme overens med det vi sier og tror på, men vi skal selvsagt forkynne evangeliet med ord, sier Anne Christiansen. - Vi skal forkynne Guds Ord. Vår livsførsel skal bygge opp under det vi sier, men det er viktig å understreke at vi skal forkynne ved bruk av ord, begynte Anne Christiansen sin inspirerende undervisning torsdag formiddag. Anne minnet om det velkjente ordtaket: Forkynn evangeliet, om nødvendig: «Bruk ord». Noen sier at det var Frans av Assisi som sa dette, men det er ikke helt sikkert. Ordtaket kan imidlertid misforstås dit hen at det ikke er så viktig å bruke ord, men Guds Ord må ikke holdes tilbake i våre liv, understreket Anne. Det finnes ikke frelse i noe annet navn enn Jesus - I Apostlenes Gjerninger 4:12 gjør apostelen Peter det klart, at det fins ikke frelse i noe annet navn enn navnet Jesus. Peter og Johannes hadde en enorm frimodighet. De var ulærde menn av folket. Folket har en stor og viktig oppgave med å forkynne Ordet. - Folkets rådsherrer og Israels eldste var redde for at dette skulle spres blant folket. De ville stanse folket i å forkynne, og begynte å true dem. - Det fins krefter som ikke vil at vi skal forkynne evangeliet i Jesu navn. Men vi kan ikke la oss begrense av de negative kreftene i samfunnet. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi er Jesu etterfølgere som trengs for at folk skal bli frelst, understrekte Anne, og fortalte om sin barndom hvor hun var svært sjenert og begrenset: - Men Jesus forvandlet meg til en frimodig jente, sa Anne, som i en årrekke har stått i spissen for Jesus Kvinner i Norge. Forkynn evangeliet der du er - De forkynnerne som trenger å komme på banen i dag, er de som forkynner der de er; på arbeidsplassen, i nabolaget, på skolen, etc. - Den hellige Ånd vil hjelpe oss slik at vi kan gi folk det ord de trenger, framholdt Anne, og viste til misjonsbefalingen i Markus 16: 15, der Jesus befalte oss å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Vi skal være Jesu vitner der vi er. Bibelen sier om disiplene i Markus 16:20: Og de gikk ut og forkynte evangeliet overalt, og Herren virket sammen med dem, og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. - Vi skal tale og ikke tie. Dette er kanskje den største vekkelsesutløseren som fins i Norge i dag, avsluttet Anne sin inspirerende bibeltime. TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

19


Hvorfor bruke tiden på regninger, når du kan bruke tid på det du vil? Noen ting bør du slippe å tenke på – som at regningene blir betalt i rett tid uansett hvor du befinner deg. AvtaleGiro er tilpasset de forbrukerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine, og dette kan du gjøre med din faste givertjeneste til Troens Bevis. Med AvtaleGiro besørger banken at din

at din givertjeneste betales direkte fra konto på forfallsdato. Om ønskelig kan betalingen stoppes i nettbanken. Avtaleendringer kan gjøres i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken. AvtaleGiro inngås ved å fylle ut skjema og sende til oss. Du kan også registrere avtalen på troensbevis.no/avtalegiro.

Inngå automatisk givertjeneste


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurset “Det Nye Liv”

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Oppdrag Asia

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov

kr. _________ per måned

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: * Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto

* Beløpsgrense per trekkmåned kr.

3080 30 08090

Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen. Belast min Konto. KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

Fast trekkdato den 20. i hver måned, eventuell annen trekkdato:

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Person nr:

Navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle andre beskjeder til Troens Bevis:

Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway|mail@troensbevis.no|Tlf:(+47) 38 35 75 00|Fax:(+47) 38 35 75 01|Web: troensbevis.no


FÅ DIN EGEN INNFØDTE EVANGELIST! Hva jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). DUskalKAN FÅ Bestem DIN EGEN STEDSFORTREDER! hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte evangelist. Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem mye dupresentasjon kan gi hver måned. Be regelmessig for Hva vil jeg motta? Bilde oghvor vitnesbyrd fra din evangelist. din innfødte Rapporter framisjonær. arbeidet din evangelist tar del i. Nyhetsbrevet Høsten i Flammer og misjonsbladet Troens Bevis. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. Rapporter fra arbeidetSarons din misjonær tarKvinesdal, del i . Nyhetsbrevene Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Dal, 4480 Norway. Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no mye misjonstoff og andre interessante aritkler.

Ta kontakt med:OM SKATTEFRADRAG Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, OPPLYSNINGER 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og for norske givere. DetSKATTEFRADRAG er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person OPPLYSNINGER OM For gaver slik til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gisinnbetalt 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at nummer, at vi kan sende oppgaven over årsbeløp til likningsmyndighetene samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for (alle siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, dette gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på slik at en vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle telefon: 38 35 75 00, eller oss dette e-post: mail@troensbevis.no siffer). Da(+47) kommer fradraget inn sende som egen post i på selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: Du kan også skrive til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Eller skriv til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


Slik jeg ser det! Foran Stortingsvalget 2013 Denne gang:

Arnfiinn Clementsen, Kai Johansen, Lil emor Åleskjær, David Andrè Østby

Vi nærmer oss høstens Stortingsvalg, og valgtid er alltid en spesiell tid i et land, og det er viktig og naturlig at alle som tror på kraften i bønn er på banen. Jesus sier at hans kirke er verdens lys og jordens salt, og derfor er det ingen tvil om at den har en stor oppgave i samfunnet. Gjennom bønn og samfunnsengasjement er vi med og former utviklingen i landet. Derfor er det mange enkeltpersoner og kirker som i disse dager engasjerer seg i bønn fram til valgdagen 9. september. Bibelen oppfordrer oss, framfor alt, til å be for alle mennesker, for de som styrer og regjerer, og for alle i ledende stillinger (2 Tim 2:1-4). Paulus setter dette i sammenheng med at Gud vil at alle skal komme til tro og bli frelst. Sterke ord og et sterkt løfte! Det betyr rett og slett at når vi ber for de som styrer og er i ledende posisjoner ber vi samtidig om frelse for alle mennesker! Selvsagt er det aller viktigste at vi gjør dette hele året, ikke bare i en bønneaksjon, eller rett foran et valg. Bibelordet motiverer oss til å be hele tiden! Likevel er det viktig at de troende er på banen når det er viktige faser som f. eks. valg i en nasjon. Bønn og bevisstgjøring får da virke sammen. Jeg har sett dette fungere på en positiv måte ved flere valg de siste tyve årene. Det er viktig å understreke at bønn foran et Stortingsvalg ikke et partipolitisk framstøt. Det handler ikke om å be for spesielle partier eller regjeringsalternativer, men om å bruke valgtiden til en positiv og kraftfull bønnetid for land og folk. Vi vil be for valgkampen, om en ren og ryddig valgkamp, og at viktige verdisaker for landets framtid skal bli fokusert i media og politiske arrangement. Vi vil be om at kvinner og menn med integritet, som vil bygge landet på

Prinsippielt mener jeg at det er rom for kristne i ulike partier, og kristne som andre mennesker vil befinne seg ulike steder på den partipolitiske skala. Det må være plass for ulike syn innen den kristne familien, hvis ikke er jeg redd for at vi fjerner oss både fra kristentroens grunnverdier og demokratiet. Denne holdning må også prege våre bønner, ikke minst i det offentlige rom. For samfunnsengasjerte kristne og verdibaserte mennesker er det mange dilemmaer både til høyre og venstre i politikken. En kristen politiker må forholde seg til at politikken ikke leves i en “gudsstat”, men i denne verden. Det er umulig å tenke svart-hvitt her, kristne verdier finnes faktisk på begge sider av den politiske akse, og kristne verdisaker profileres også med ulik tyngde langs den politiske akse. Det blir for enkelt å si at høyresiden målbærer de kristne verdier, mens venstresiden avkristner landet, slik enkelte hevder. Mange gir politikerne skylden for det som er negativt i samfunnet. Ja, politikerne må selvfølgelig ta sitt ansvar. Men det er den levende kristne kirke som er verdens lys og jordens salt, og vår oppgave er å be for landet og stå opp frimodig for våre verdier og positivt påvirke inn i alle områder av samfunnslivet, og ikke minst i politikken! Samtidig må vi skille menighet og politikk, og ikke noe politisk parti er eller skal være en menighet. Derimot trenger vi mange engasjerte kristne i politikken. Så i stedet for å beklage alt galt samfunnet, og i stedet for å klage på politikerne, kan vi be for dem, og vi kan ledet av Den Hellige Ånd være en avgjørende påvirkningsfaktor for landets framtid! Min oppfordring er: Be for landet og valget, og bruk for all del stemmeretten 9. september!

Bibelens verdier, vil bli valgt inn på Stortinget. Vi vil be om og oppmuntre folk til å ta samfunnsansvar og bruke sin stemmerett. Samtidig har vi et sterkt fokus på det aller viktigste, at Norge skal få høre evangeliet - de gode nyhetene om Jesus, og at mennesker skal bli frelst. Det kan være fristende for noen i sin iver å bruke sitt bønneliv til å fremme visse politiske partier, eller be for eller imot regjeringsalternativer. Hva den enkelte ber om privat kan selvsagt ingen legge seg opp i eller bestemme, men jeg ser ikke noe grunnlag for en slik type bønn i Guds Ord. Å be imot ugudelighet, avkristning eller bestemte regjeringsalternativer blir feil fokus. Vi følger Paulus anvisning og takker og ber land og folk, for alle mennesker, og for alle i høye stillinger. Men vi kan med frimodighet be om at Bibelens verdier og gode samfunnsbyggende områder skal løftes fram i valgkampen. TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

23


Våre faste støtteannonsører - Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma.

Mosvold & Co Vi støtter misjonen til unådde folkeslag.

SIGBJØRN HJORTHAUG

Sigbjørn

Fysioterapeut/ Hjorthaug Manuellterapeut

Kulturkvartalet

www.manuellterapeuten.no

UTLEIE AV NÆRINGSLOKALER G.T. EIENDOM AS

Utleie av Næringslokaler

4016 Stavanger Mob: 90 56 06 60

SRK SRK

HMS system

Igland Eiendom

Tlf 91 62 62 67 www.ssrk.no

-Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeid.

Kongsberg Papir

NorDan

Kontorrekvisita Datarekvisita Rengjøring Emballasje Catering Tørkemateriell www.k-p-e.no

Vaktmester Markussen

ARENDAL

post@k-p-e.no

TRENGER DU VERKTØY? -vi har det du trenger! Trenger Sveiseutstyr du verktøy? Kompressorer Luftverktøy Håndverktøy Forbrukervarer

Takk til våre annonsører!

Tlf: 37 25 37 00 Fax: 37 25 37 01 Pb. 311, 4892 Grimstad lloyd@primainvest.no Prima primagruppen.no

Gruppen

Kontakt: Tikomanik A/S Tlf: 69141546/91107946 VERKTØY SPESIALISTEN

Symaskinreparatøren

Symaskinreparatøren

Tlf 959 95 096 • oystein.haugen@symaskin.as reparasjoner i mer enn 30 år

Kjøper forretningsbygg, - prosjekter og - tomter

Hamek AS Hamek AS

Støtter Dina Stiftelsen Telefon 69 21 26 80

Klimasystem

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00


VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Vi støtter BØRRE Utleie av Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse VÅRE for ditt firma også! FASTE S Næringslokaler. VåreVÅRE faste støtteannonsører Vi støtter FASTE STØTTEPARTNERE! misjonen BØRRE FEVANG A/S Kontakt Troens Bevis på 38 35 S 7 Vi støtter VÅRE FASTE BØRRE Utleie av FASTE Troens Bevis på 38 35 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE misjonen - Kontakt TroensKontakt Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. til unådde FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 7 Vi støtter misjonen KJØP / SALG BØRRE FEVANG A/S 4016 Stavanger Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! til unådde folkeslag UTLEIE AV ASTEOG STØTTEPARTNERE! misjonen KJØP / SALG til unådde FEVANG A/S G.T. Eiendom AS BØRRE Utleie av EIENDOMMER KJØP / SALG folkeslag Mob: 90 56 06 60 BØRRE Utleie av OG UTLEIE AV Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! 4016 Stavanger ASTE STØTTEPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde A/S folkeslag BØRRE OG UTLEIE AV Næringslokaler. EIENDOMMER VÅRE FASTE STØTTEPARTN KJØP / SALG BØRRE FEVANG A/S Bevis på 38 TLF 35Mosvold 75 00 for for ditt firma også! Sigbjørn . 32 27&støtteannonse 49 00 Co EIENDOMMER Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00 for for ditt VÅRE FASTE STØTTEPARTN Hjorthaug FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP /støtteannonse SALG f UFO trafikkskole Kulturkvartalet TLF. 32 27 49 00 4016 Stavanger

Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! bevis magasin JanUar 201 Kontakt Troens Bevis på 38 35 752010 00 for støtteannonse fortroens ditt firma også! troens bevis magasin JanUar Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

KONGSBERG PAPIR ENGROS

aler.

A/S m AS LG nger

AV LG MER 6AV 60 MER 9 00 9 00

MED: nn, MED att og: nn, ning att og ning

dé?

bedriften?

artner

ontor Arendal 00 35 09 der.no ontor

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

gasin JanUar 2010

RE RE A/S

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

KONG

sitt misjonsarbeide

• Datarekvisita • Rengjøring troens bevis magasin JanUar 2010 Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide • Datarekvisita

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering Askeladden 4 skudd går uavkortet KONGSBERG PAPIR ENGROS 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker dinuavkortet bedrift å innenfor: Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. EVi og Støtter Troens Bevis støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide www.k-p-e.no samtidig • handle Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd gårtiluavkortet E-mail: fornuftige priser. Rådgivning - Design -3614 Førtrykk - Trykk - Ferdiggjøring - Distribusjon KONGSBERG til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Støtter Troens Bevis Kongsberg 40% av vårt overENGROS Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros KONGSBERG PAPIR tiscali.no senderØnsker katalog. sitt misjonsarbeide dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og Kongsberg Papir Engros er grossist på 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 priser. Ønsker bedrift å / tlfE-mail: Trøngslafornuftige 9, 4400din Flekkefjord 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming støtte misjonen Papir Engros er grossist på tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring E-mail: fornuftige priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell tiscali.no sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

KONG

Kongsbe forbruks

•Kongsb Konto

•forbruks Datar

Konto •• Tørke

EIENDOMMER KJØP / SALG Å i Troens Stavanger Bevis på 38 35 75 00 UTLEIE for /støtteannonse for ditt TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG AV støtter arbeidet i KJØP SALG Vi støtter OG UTLEIE AV B x KONGSBERG KJØP / SALG VI HJELPERPAPIR DEGENGROS MED: EIENDOMMER Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 0060 OG Troens Bevis Vi stø EIENDOMMER Mob:UTLEIE 90 56 06AV Regnskap, lønn, OG gUtleie av misjonen V I HJELPER DEG MED : EIENDOMMER fakturering, skatt og d Næringslokaler. Vi stø TLF. 32 27 49 00 misjon I EIENDOMMER HJELPER DEG MED: Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til V unådde Telefon 92 21skatt 44 19og fakturering, Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misjon V I HJELPER DEG bedriftsrådgivning unå fakturering, og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 skatt 27MED 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folkesl UTLEIE AV VI HJELPER DEG MED: OG KJØP / SALG bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal folkes Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 fakturering, skatt og: OG V I HJELPER DEG MED Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 fakturering, skatt og: Autorisert regnskapskontor Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning EIENDOMMER Regnskap, lønn, Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal bedriftsrådgivning fakturering, skatt og Autorisert regnskapskontor TLF. 32 SRK 27 49 00 Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 fakturering, skatt og Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Igland Eiendom bedriftsrådgivning Utleie av Næringslokaler Tlf.: 37 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Autorisert regnskapskontor TLF . 32 27 49 00 Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Støtter Troens Bevis

Kongsberg Papir Engros er grossist på Har du en god forretningsidé? forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på Ønsker du å videreutvikle bedriften? innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. - din samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Har du en god forretningsidé?

• Rengjøring

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481

• Datar

40% av v • Tørke skudd går til misjons

40% av v Ønsker di skudd gå støtte mis til misjons samtidig h fornuftige Ønsker d Ta kontak støtte mis sender ka samtidig

fornuftige Ta kontak sender ka

Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

3614 KONGSBERG sparringspartner www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

E-mail: www.aider.no kbg.papirengros@ tiscali.no

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

- din sparringspartner

www.aider.no

Teorikurs både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter -Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet for Autorisert regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet.

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet.

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no Autorisert regnskapskontor

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Vi lagerfører rimelige reservedeler V I iHJELPER DEG MED: 37 00traktormerker. 35 00 - Fax: 27 00 35 09både til de flesteTlf.: kjente Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerførerJan rimelige reservedeler Husk at vi også har et stort 8utvalg i Arendal Trafikklærer: Verdens Evangelisering i arbeidet for Strømsbusletta - 4847 Tlf.: 37i 00 35 00 - Fax: og 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand til kjente med traktormerker. både Songdalen åde nå fleste du de unådde evangeliet. hytteruter, Tlf.: kraftoverføringsaksler, 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419et Husk at vi også har stort utvalg fakturering, skatt og i traktorseter, hydraulikksentraler og Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til deØkonomi-deler fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis støtter Troens Trafikklærer: Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 HuskVerdens at vi Alt også har et stortdu Evangelisering iutvalg arbeidet Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. dette finner i våri for Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 32 77 Katalog38 2110 på04 hele 912 sider. Mobil: 922 14 419 Kontor: 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Økonomi-deler AS støtter Troens DU KAN fÅ TROENS Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet sylindere. Alt dette finner du i vår for til de fleste kjente traktormerker. Aud & Øyvind Gloslie både Songdalen BEVIS GRATIS HVER å nå du de unådde med evangeliet. Kontor: 38i 10 04 00 og Privat: 3821 01 32 77 troens bevis magasin JanUar 2010 Katalog på hele 912 sider. Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 Kristiansand Viden lagerfører rimelige reservedeler Bestill idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 01 32 77 Selvstendige Distributører SE SIDE 3. til de fleste kjente traktormerker. Aud OSS. &Herbalife Øyvind Gloslie både Songdalen og www.klimasystem.no Kontor: 38i 10 04 Autorisert regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis hydraulikksentraler og DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate traktorseter, 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan00Noreid Verdens Evangelisering i arbeidet for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie å nå du de unådde med evangeliet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter, kraftoverføringsaksler, Støtter Troens Bevis Privat: 38 01 Selvstendige Herbalife Distributører Katalog 21- Fax: på 27 hele Mobil: 92232 1477 419 Tlf.: 37 00 35 00 00 912 35 09sider. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 Vi lagerfører rimelige reservedeler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf.Den 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. koster kr. 50.69 10 23 00 Verdens Evangelisering i arbeidet for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente med traktormerker. www.okonomi-deler.no både i Songdalen og OSS. SIDE 3. 1 Aud & Øyvind Gloslie å nå du de unådde evangeliet. Kontor: 38 10 04 00 1 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele Husk at vi også har et stort utvalg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 PAPIR ENGROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for Vi KONGSBERG lagerfører rimelige reservedeler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN fÅ TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører til de fleste kjente både i Songdalen og Kongsberg Papir Engrostraktormerker. er grossist på Kontor: 38reservedeler 10 00 traktorseter, hydraulikksentraler og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUJan KAN TROENS Trafikklærer: Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS forbruksvarer innenfor: Vi lagerfører rimelige Husk at vi Alt også har finner et stortdu utvalg 69 10 23 00 Verdens Evangelisering sylindere. dette i våri Kristiansand Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Øyvind Gloslie til kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 hytteruter, kraftoverføringsaksler, 1 åde nå fleste du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77 • Kontorrekvisita • Hobby/forming Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: 922 14 419 KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører traktorseter, hydraulikksentraler og MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 OSS. SE SIDE 3.i Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører sylindere. Alt dette finner sitt misjonsarbeide Utleie av du i vår Kongsberg Engros er grossist på 3. OSS. SIDE Aud & Øyvind Gloslie til deDronningensgate fleste kjente traktormerker. Kontor: 38Papir 10 04SE 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler og 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: Telefon 922 14+47 419913 35 222 • Tørkemateriell • Catering 692510 Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner i vår Næringslokaler. Bestill den idag. Den koster kr. 50.sitt du misjonsarbeide Privat: 38 01 32• ENGROS 77 KONGSBERG PAPIR Støtter Troens Bevis hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38 10 04 00sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 1 Askeladden 4 skudd går uavkortet 69 10 23 00 Kongsberg Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR sylindere. Alt dette finner du iENGROS vår 1 3614 KONGSBERG til misjonsformål. forbruksvarer innenfor: 1 Privat: 38 01 32 77 • Tørkemateriell • Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. G.T. Eiendom AS KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 Engros er grossist på Ønsker din bedrift å • Kontorrekvisita • Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.Fax: 32 72 85 81 forbruksvarer innenfor: støtte misjonen og

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00

Økonomi Verdens å nå du

ASTE STØTTEPARTNERE! Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Kongsberg Papir VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! NorDan VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firmaVaktmester også! Markussen Økonomi-deler Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for Øk dittonomi-deler firma også! AS FASTETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter RE VÅRE VÅRE STØTTEPART Teor onomi-deler AS Økonomi-deler KontaktVÅRE Troens BevisFASTE på 38 35 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! misjonen A/S bådefor iS Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teor Øk Øko Kriso Vi støtter Kontakt Bevis påTroens 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! annonse? VilBØRRE du Troens støtte Bevis med en

Arendal 7 00 35 09

m.no 0

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE Ring oss på (+47) 38 35 75 00

til unådde Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen LG FEVANG A/S Vi støtter misjonen FEVANG A/S Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag OENS AV TEPARTNERE! til unådde slie HVER misjonen Vi støtter til unådde MER FEVANG A/S KJØP / SALG AKT 22 øtteannonse foronomi-deler ditt/firma også! KJØP SALG 3. Øk AS slie Økonomi-deler folkeslag 4016 Stavanger FEVANG A/S OG10 UTLEIE AV DU KAN fÅ TROENS 69 23 00 tilAud unådde VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag 222 FEVANG A/S OG UTLEIE AV & misjonen Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER 9 00 KJØP / SALG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler EIENDOMMER KONTAKT Telefon +47 913 35 222 69 90 10 56 23 06 00 60 KontaktTakk Troens Bevis på 38 35MÅNED, 75 00SE for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! EIENDOMMER folkeslag Mob: til unådde OG UTLEIE AV KJØP / SALG SIDE 3. Øk AS Aud OSS. & Øyvind Gloslie Økonomi-deler Vi støtter ENGROS 69 10 23 00 KJØP / SALG Gruppen Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 Prima TLFdu . 32 27 49 00 EIENDOMMER OG AV Trenger verktøy? Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag TLF . 32 27UTLEIE 49 00 AV OG til våre misjonen 10 23 00 MED: EIENDOMMER Vi 69 1 1 støtter EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS nn, TLF 32 27 49 00 til .unådde annonsører! att og TLF. 32 27 49 00 misjonen VI HJELPER DEG MED: ning TLF .DEG 32MED 27 V I HJELPER : 49 00 FEVANG A/S folkeslag Regnskap, lønn,

oens Bevis nsarbeide

www.k-p-e.no samtidig handle til www.okonomi-deler.no E-mail: fornuftige priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi tiscali.no sender katalog. www.okonomi-deler.no

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Mobil 922 14 419 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering ●

g

5 80 5 81

no

ontor Arendal 7 00 35 09

ngros@

Har du en god forretningsidé?

Regnskap, lønn,

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

fakturering, skatt V I HJELPER DEG MED fakturering, skatt og:

og bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, fakturering, skatt og - din sparringspartner bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Strømsbusletta - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 835 00 - Fax: 27 00 35 09 Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no Verdens Evangelisering i arbeidet for Autorisert regnskapskontor

KJØP / SALG OG UTLEIE AV EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00

Symaskinreparatøren Teorikurs

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

VI

HJELPER MED: KongsbergDEG Papir Engros Askeladden 4 Regnskap, lønn, 3614 KONGSBERG Tlf. 32 72 85 80 fakturering, skatt og Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og bedriftsrådgivning www.k-p-e.no samtidig handle til 40% av vårt overskudd går uavkortet til misjonsformål.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

Hamek AS

Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Vi lagerfører Tlf.: 37 00 35rimelige 00 - Fax:reservedeler 27 00 35 09 I iHJELPER DEG til de fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED Autorisert regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg i Arendal Verdens Evangelisering i arbeidet for Strømsbusletta - 4847 Regnskap, lønn, Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Kristiansand å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, Tlf.: kraftoverføringsaksler, Evangelisering i arbeidet for 37 00 35 00 - Fax: 27 00 Verdens 35å 09 skatt og nå du fakturering, de unådde med evangeliet.

V

traktorseter, hydraulikksentraler og sylindere. Alt dette finner du i vår Katalog 21 på hele 912 sider. Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler 69 10 23 00

:

ervedeler

ormerker. Bevis på rt utvalg i

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

Vi mi til folk

Dronningensgate 95 46 Mob www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 95 4 Mob www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi tiscali.no sender katalog. ●

til unådde folkeslag

Klimasystem

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Vi lagerførerJan rimelige reservedeler Trafikklærer: Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis til debedriftsrådgivning fleste kjente traktormerker. Vi lagerfører rimelige reservedeler både i Songdalen og Verdens Evangelisering i arbeidet for Mobil: 922 14 419 vi også har et stort utvalg i til åde fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og nåHusk du de at unådde med evangeliet. Kristiansand hytteruter, kraftoverføringsaksler, Husk at vi også har et stort utvalg i Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Kontor: 38 10 04 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Økonomi-deler AS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Trafikklærer: Janog Noreid til de sylindere. fleste kjente traktormerker. både i Songdalen Verdens Evangelisering i arbeidet for Alt dette finner du i vår Trafikklærer: traktorseter, hydraulikksentraler og Jan Noreid å nåhar du de unådde med evangeliet. Husk at vi Alt også et32 stort utvalg Privat: 38 01 77 Katalog 21 på hele 912 sylindere. dette finner du i vårisider. Kristiansand Mobil: 922 14 419 hytteruter, kraftoverføringsaksler, Viden lagerfører rimelige reservedeler Bestill koster kr. 50.- Mobil: 922 14 419 Katalog 21 på idag. hele Den 912 sider. traktorseter, hydraulikksentraler og til de Den fleste kjente traktormerker. både Songdalen Trafikklærer: Jan Kontor: 38iNoreid 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Bestill den idag. koster kr. 50.sylindere. Alt dette finner du i et vår Husk at vi også har stort i Kontor: 38 10Kristiansand 04 00 8 - 4847 Arendal utvalg KatalogStrømsbusletta 21 på hele 912 sider. Mobil: 922 14 hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 419 01 32 77 00 35 00koster - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 BestillTlf.: den37 idag. Den kr. traktorseter, og Privat: 38 01 32 77 Jan Noreid Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 1050.04 00 Trafikklærer: Kontor: 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: Privat: 38 01 32922 77 14 419 Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

ASTETeorikurs STØTTEPARTNERE!

oens Bevis rbeidet for angeliet.

6 både i w S Trafikklær Øk Øko Kriso 6 Mobil: 92 Trafikklærw Kontor: 3 Mobil: 9 Privat: 3 Kontor: 3 Privat: 3

å nå du de unådde med evangeliet.

slie

222

Selvstendige Herbalife Distributører

BØRRE

ring

kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Tlf. 32 72 Støtter Troens Bevis 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletil tilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: E-mail: fornuftige priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi • Kontorrekvisita • Hobby/forming tiscali.no sender katalog.

forming

Papir Engros n4 SBERG

• Hobby/forming

Tlf.tlf.32 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 3872 1085 0480 00 Ønsker bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Papir 40% av vårt overMobil 922Kongsberg 14 støtte misjonen og 419 Askeladden 4 skudd går uavkortet www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering 3614 KONGSBERG til misjonsformål. E-mail: fornuftige priser.

ssist på

• Kontorrekvisita

Økonomi Vi lagerf Verdens til åde nå fle du Husk at Vi lagerf hytterute til de fle traktorse Husk at sylindere hytterut Katalog traktorse Bestill de sylindere Katalog Bestill de

www.okonomi-deler.no DUAud KAN fÅ TROENS & Øyvind Gloslie Aud & Øyvind BEVIS GRATIS HVER Telefon +47Gloslie 913 35 222 Selvstendige Herbalife Distributører KONTAKT +47 913 35 222og både i Songdalen Øk AS Økonomi-deler 38Telefon 35MÅNED, 75 00 for støtteannonse foronomi-deler dittonomi-deler firma også! Selvstendige Distributører 69 10 23AS 00 SE SIDE 3. Øk Aud OSS. &Herbalife Øyvind Gloslie Økonomi-deler Kristiansand www.okonomi-deler.no ●

Kontor: 38 10 04 00

Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 tlf. 38 10 04 00 Verdens Evangelisering Mobil 922 14 419i arbeidet for ●

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet.

Vi lagerfører rimelige reservedeler til de fleste kjente traktormerker. Husk at vi også har et stort utvalg i hytteruter, kraftoverføringsaksler, traktorseter, hydraulikksentraler og sylindere. Alt dette finner du i vår Katalog 21 på hele 912 sider. Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

Te

båd

Trafik Mob Kon Priv


Miniplaneten 2013 - fyllt lek, m

Miniplanet har nok en gang slått alle tidligere rekorder. Med 100 påmeldte barn fra 2 til 4 år, og med mange på venteliste, er det kun plassen som er begrensingen.

Av Cecilie Nyland Vanja og Peter Haltorp var hovedledere for fem året, og var godt fornøyde med årets Miniplanet. - Det er tydelig å se at barna virkelig koser seg på Miniplaneten, forteller Vanja. - En ting er at de storkoser seg med alle de flott aktivitetene, men det jeg tror barna setter aller mest pris på, er en hel uke sammen med mamma og pappa. På Miniplaneten er det jo sånn at foreldrene er sammen med barna, og det setter nok mange av barna skikkelig pris på. I år hadde Miniplaneten hatt egen ansiktsmaler, var på tur med hest og kjerre, badet i badelandet til Sarons Dal og ikke minst hadde de en egen sangstund hver formiddag. - Sangstunden er utrolig populær blant barna. De får sine egne rytmeinstrumenter og deltar på alle sangene. De gir absolutt alt de har! Det mangler ikke på engasjementet, smiler Vanja, som er i gang med evalueringen for neste år. – Neste sommer ønsker vi plass til enda flere barn. Vi kommer nok ikke til å selge dagspass, for leiren kommer nok til å bli helt full hele uken. Derfor oppfordrer jeg foreldre til å være tidlig ute med påmeldingen som åpner fra 1. januar 2014.

26

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


t til bristepunktet med moro og ikke minst, folk!

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

27


Barneplaneten 2013 – med Også i år måtte den populære Barneplanet stenge en uke før leiren startet, da det var store utfordringer med å få nok gruppeledere. Det endelige tallet ble 288 barn i alderen 5-8 år som deltok, og de fikk en svært minneverdig uke i Sarons Dal.

Av Cecilie Nyland Familiemøtene med Janne og Kåre Skuland, med Prinsesse Perle, Kong Kvitekvast og hele gjengen i Lykkeborg har i flere år været en stor suksess hos barna i Sarons Dal. Det var det heller ikke noe mindre i år. Hver dag samlet barna seg inne i Sarons Dal-hallen til disse utrolig kreative møtene med inspirerende forkynnelse tilrettelagt aldersgruppen. Deretter ble barna delt inn i grupper, og gikk fra den ene spennende aktiviteten til den neste aktiviteten inne på Sarons Dal-området. I år var skumparty i et stort basseng en slager. I tillegg var bading, grilltur med de eldste barna og ikke minst vannsklie noen av de mest populære aktivitetene. Hvert år deles det ut en leirbok, der det står litt om hvert enkelt familiemøte med spørsmål, plass til å lime inn bilde av gruppen sin, samt skrive hilsener og teksten på alle san¬gene som ble sunget i løpet av stevneuken. - Jeg tror at med så dyktige ledere, og med så mange varierte og spen¬nende aktiviteter, er det som gjør at barna har det så bra på Barneplaneten, sier hovedleder Klaus Espegard. - Jeg kan ikke skryte nok av alle gruppelederne og teamet her på Barneplaneten. De ser barna, engasjerer dem, lytter til dem og er dyktige på å kommunisere med denne alders¬gruppen. Og når det gjelder barna selv, så er det jo bare den mest fantastiske gjengen du kan tenke deg! De gir av seg selv, kommer med store forventninger og sprer mye glede. En uke med mange inntrykk. En uke med masse moro. Er det rart leiren blir full?

28

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


Jesus og barna i sentrum!

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

29


Juniorplaneten – årets dundr Med en dag i Sørlandsbadet, en dag i Kongeparken og resten på en skole i nærheten av Sarons Dal, var det ikke noe å si på aktivitetsnivået på den nye Planeten.

Av Cecilie Nyland - Alle burde hatt muligheten til å ta besøke JuniorPlaneten under stevneuken, sier hovedleder Terje Eikin. – Vi ble stasjonert på en flott skole i nærheten av Sarons Dal, med et utrolig vakkert uteområde. Jarle Waldemar har hatt den ære av å være leirprest, og var i sitt ess. Ja, han scorer 12 på en skala til ti. - Dette har bare vært gøy, fortsetter lederen for Planeten. – For å oppsummere det litt kort, har det vært fantastiske barnemøter, gøye aktiviteter, flotte barn, og så tror jeg vi har fått de aller beste medarbeiderne på hele Planeten! Den eneste utfordringen er at vi på en eller annen mate må få plass til enda flere barn til neste år. I år var det dessverre mange som ikke fikk plass, og det må vi prøve å gjøre noe med til neste år. Jeg tror alle, både voksne og barn, har hatt en herlig sommeruke i Sarons Dal, avslutter Eikin.

30

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


ny planet en rende suksess!

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

31


KidzPlanet – Små menn For mange er 11 til 12 år tiden for å ta et personlig valg om man vil følge Jesus. Dette er noe KidzPlanet i Sarons Dal legger til rette for.

Av Cecilie Nyland Gudstjenestene på KidzPlanet har i år hatt et høyt tempo og flott lovsang med Emeline og Sunniva. Planeten har også vært preget av masse humor og et sterkt budskap om Jesus. Leiren ble delt inn i tre grupper; sport, villmark og dans. Sportsgruppen hadde sine turer til Kvinesdal stadion der de blant annet løp en mil. Villmarksgruppen brukt hele stevneuken på å bygge opp en camp i en skog i nærheten av Sarons Dal. Dansegruppen som besto av 30 entusiastiske dansejenter hadde også en flott uke der de fikk lære mye nytt. I tillegg var alle gruppene innom den årlige raftingsturen i Mandalselva, noe som er et høydepunkt for mange av deltakerne. Trygve Watne og Lennart Iveland var hovedledere og var utrolig fornøyde etter årets leir. Mest av alt var de svært fornøyde med alle gruppelederne og medarbeiderne som gjorde stevneuken uforglemmelig for nærmere 200 barn.

32

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


nesker tar store valg!

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

33


YouthPlanet - forandrede liv Et nytt rekordår med 228 deltagere gjorde at YouthPlanet til en knallsuksess. Over 20 ungdommer ble frelst i løpet av stevneuken.

Av Cecilie Nyland YouthPlanet for ungdommer mellom 13 og 18 år og er en aktivitetsleir med valgfrie aktiviteter, samtidig som den har et sterkt Jesusfokus med morgen- og kveldsmøter. Årets Youth-pastor, Thomas Neteland, kan fortelle at i år var det hver kveld var flere frelsessøkende på møtene, og opp mot 20 ungdommer ble frelst i løpet av uken. - Det er utrolig flott å se ungdommer søke Jesus, og merke at alt arbeidet både før, under og etter leiren gir resultater. Også i år måtte vi si nei til flere ungdommer som ikke fikk plass på Planeten, forteller en sliten, men fornøyd leirsjef, Harald Nysæter. - Vi får prøve å gjøre noe med dette til neste år, og vi har allerede flere nye aktiviteter under planlegging. Tirsdagskvelden samlet alle deltakerne seg på badelandet i Sarons Dal, og arrangerte et Hawaiiparty. Her var det DJ fra England, masse leker, bra musikk, god mat og høy stemming. - Det trengs nærmest 50 medarbeidere for å gjennomføre YouthPlanet, og det er bare å bøye seg i støvet for den innsat¬sen de legger ned. De som neste år er for gamle til leiren, inviteres til å bli med som medarbeidere i 2014. Se bilder fra leiren på troensbevis.no eller på Facebook: YouthPlanet Sarons Dal

34

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013


TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

35


Tre tidsaktuelle budsk

En stemme for de stemmeløse - Jesus kom ikke for å samle tilhengere, men for å kalle etterfølgere, sier Egil Svartdal, som talte tre ganger under stevneuka i Sarons Dal. På lørdag talte Egil Svartdahl om kristen enhet, og på avslutningsmøtet søndags kveld talte han et flott budskap om Guds velsignelse.

Av Harald Mydland - Jeg pleier å bli invitert som taler på en mengde sommerstevner og festivaler, og ber til Gud for å få Hans budskap for sommeren. Denne gangen har jeg opplevd at Gud har gitt meg et budskap om å være en stemme for de stemmeløse, begynte Egil Svartdahl sin tale fredags kveld.

Høstens valg er et verdivalg

- Som mangeårig pastor har jeg valgt å være partipolitisk uavhengig. Vi må bestemme oss for hvilke verdier vi vil stemme på, før vi velger hvem vi vil være på parti med. - Før var jeg radikal, med årene er jeg blitt mer liberal. Da jeg var ung var jeg mer progressiv, nå er jeg mer moderat. Noen vil tenke at Egil Svartdahl har fått seg et navn, en posisjon. - Men tidlig lovet jeg Gud at jeg aldri skulle velge jobb ut fra hvor jeg kan tjene mest, men ut fra hvor jeg kan tjene flest og best, sa Egil, og viste til 1Tim 2:1-2, der Gud formaner oss til å be for alle mennesker i posisjon i samfunnet. Det viktigste er ikke fargene, men verdiene.

Opprøreren fra Galilea

- Min oppgave er å tegne et bilde av Jesus. Ingen har tatt bilde av Ham, men det forunderlige er at de bilder som portretterer Ham er så like. Jeg syns faktisk at noen

36

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

av dem passer best til pynt, fordi fremstiller en Jesus som verken er Gud eller menneske. - Det fins tider da vi skal gå stille i dørene, men også tider da vi skal markere oss. Jesus gikk ikke alltid stille i tempeldørene. I Lukas 23:5 anklager de Jesus for at Han oppvigler folket. Det koker i Jerusalem. - Det store spørsmålet ved høstens valg er ikke hvilket parti vi skal stemme på. Vi skal først og fremst være på parti med Jesus. Mange vil ha med Jesus på sitt parti, gjerne mot de andre, men vi må være på parti med Ham, sa Egil.

Jesus kaller etterfølgere

- Jesus kom ikke for å samle tilhengere, men for å kalle etterfølgere. Han er både omsorgsfull prest og radikal profet. Han er både inkluderende og ekskluderende. - Vi tenker rett og galt, og vil være på parti med dem som har rett, mot dem som har feil. Jesu radikalitet var ikke i ord, men i handlinger. - Da Jesus kom seirende ut av ørkenen og proklamerte sin tjeneste i Lukas 4:18-19, sa folket ikke amen. De hørte det som en krigserklæring, raste mot Ham, og prøvde å skyve Han utfor stupet. Mens Hans tid var ikke kommet.


kap fra Egil Svartdahl: - Vi er skapt som enkeltmennesker, men skal sette fellesskapet foran alt. De ideelle organisasjonene oppstod etter krigen, og er ikke til for medlemmene, men for å dekke andres behov. I dag er det flest interesseorganisasjoner, som er opptatt av sine egne medlemmer. - Menighetene sier nei til individualistene, men ja til fellesskapet. Uavhengighet er ikke løsningen. Det handler om gjensidig avhengighet der vi ærer hverandre

Ta imot velsignelsen

På avslutningsmøtet søndags kveld talte Egil Svartdahl et oppløftende budskap om Guds velsignelse. Gud er nær til alle tider og på alle steder. - Når dette møtet er over skal du vite at du er velsignet, begynte Egil Svartdahl. Man får jo bare en sjanse til å gi et godt førsteinntrykk. Noen ganger blir dette det eneste, men med Gud er det annerledes. - Det første Gud gjorde da Han skapte mennesket i sitt bilde, var å velsigne dem. Gud vil velsigne deg også, ikke bare én gang, men hele tiden. Gud velsigner gjennom hele Bibelen. Forskjellen i menneskers liv er Guds velsignelse. Velsignelse er Guds natur og vesen.

Gud velsigne alle

- Vi behøver ikke å smalne inn hvem vi vil velsigne. Guds velsignelse gjelder for alle mennesker uansett hudfarge, fattige og rike, syke og friske, fortsatte Egil, og fikk hele salen til å reise seg mens han leste velsignelsen fra 4.Mos 6:24-26.

- Jesus er en frigjører og Hans evangelium et frigjørings budskap. Han kom ikke for å ødelegge oss, men for å frelse oss.

Åndenes enhet

Egil Svartdahl fortsatte lørdags ettermiddag sin møteserie med et frigjørende budskap om åndens enhet. - Enhet er ikke at alle tenker og mener likt. Men åndens enhet gir rom for frihet og improvisasjon i skjønn harmoni. Målet er at vi alle sammen skal utgjøre en symfoni. - I Guds skaperverk fins det en fantastisk harmoni i farger. Hans mål med oss er at vi skal omskapes til en harmoni i et samstemt samspill. Kan hende at noen tror kristendom er en privatsak, men de forvirrer hele poenget, framholdt Egil, og leste fra Rom 12:4-5, om at vi alle er lemmer på Jesu legeme.

Sett fellesskapet foran

- Det fins bare ett legeme, men mange lemmer. Vi er hverandres lemmer. Vi skal ikke bare komme sammen, men be og arbeide sammen. Oppskriften på suksess er at vi samhandler og finner tonen.

- Dette er ikke bare ord, men Guds godhet i handling. Nåde er noe av det vakreste ordet som fins i Bibelen. Nåde er det lille ordet som skiller evangeliet om Jesus, fra alle andre religioner, religiøse systemer og regler. - Der det er slutt på nåden, er det slutt på fellesskapet eller ekteskapet. Nåde og tilgivelse hører sammen. Alt jeg har fått, er til Guds ære. Ved Guds nåde er vi det vi er, jfr. 1.Kor 15:10. - Det fins et ansikt som lyser over deg og følger deg hele tiden. En dag skal vi se Ham ansikt til ansikt.

Jesus slutter aldri å velsigne oss

- Da Jesus samlet disiplene for siste gang, var de ikke klar over at Han skulle skilles fra dem. Bibelen sier at Han løftet hendene og velsignet dem, jfr. Lukas 24:50-51. - Dette inntrykket av Gud skal vi bringe videre til andre. Du og jeg representerer to åpne hender og et smilende ansikt som velsignet alle mennesker, avsluttet Egil Svartdahl, før de dyktige sangerne Monica og Håvard Kilvær med band, sang velsignelsen.

- Materialisme er som narkotika for egoismen; med fokus på mitt og mine behov. Dette fører til individualisme, og er ikke Guds Ånd.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

37


50 års jubileum for sommerstevnene markert lørdags kveld.

Festkveld med framtidsperspektiv - Vi er født til å ta del i det fullbrakte verket som Jesus gjorde på korset, sa Rune Edvardsen blant annet, i sin svært personlige og gripende tale under festkvelden lørdags kveld.

Av Harald Mydland

Til tonene «Deg være ære» marsjerte en flaggborg på 20, presis kl. 19:00, gjennom stevnehallen, og fram til plattformen, for å symbolisere de rundt 100 nasjonene hvor Troens Bevis Verdens Evangelisering i dag driver sin virksomhet. Dermed var jubileet i gang! Festkvelden ble ledet av Sten Sørensen, som innledningsvis minnet om de visjonene Gud ga til Aril Edvardsen, om misjon til unådde folkeslag som hans livsgjerning, og visjonen om stedet Sarons Dal. Hele forsamlingen stemte i «kristenfolkets nasjonalsang»: Navnet Jesus blekner aldri», før det ble vist en film med historisk tilbakeblikk, samt kommentarer fra Kari og Rune Edvardsen, Bjørn Bergmann, Jan Ernst Gabrielsen, og flere stevnedeltakere.

Hilsen fra kristenfolket i Norge

To representanter for kristenfolket i Norge fikk deretter ordet, og ga uttrykk for hva Sarons Dal har betydd gjennom årene. Sigmund T. Kristoffersen, leder for pinsebevegelsen i Norge, delte personlige erfaringer fra Sarons Dal, og vektla tro, pionerånden og misjonsinspirasjon, samt den generelle betydningen Sarons Dal har hatt for svært mange i Norge.

38

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011 TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

38

Hilde Sirnes, prost i Lister og representant for statskirken, hadde personlig ikke noe lang tradisjon i Sarons Dal, men opplevde under studietiden på Menighetsfakultetet, at mange hadde inspirasjon fra Sarons Dal. Kristoffersen håpte Troens Bevis vil fortsette med misjonsinspirasjon i årene som kommer. Sirnes anbefalte at den flotte satsningene på Planetene under sommerstevnene må fortsette og helst øke, og etterlyste flere kvinnelige forkynnere.

Det er fullbrakt!

- På korset ropte Jesus ut: Det er fullbrakt! Det betyr ferdig, at ingen mennesker har fått mandat til å legge noe til. Vi er født til å ta del i dette fullbrakte verket, begynte Rune sin dyptgripende tale, og fortsatte: - De fleste valgene i livet tas ikke når allting er perfekt, men på det tidspunkt og i den situasjon du er, når de må tas. Tenk på disiplene. Da Jesus hadde fullført sitt verk måtte de overta. De var alle helt vanlige mennesker, da Jesus kalte dem. - Det er slik med oss også. Det skjer noe når Jesus går forbi. Disiplene sviktet da det gjaldt som mest. Det var ikke mye Han ba dem om, likevel sviktet de. Men Jesus døde og Guds plan ble fullbyrdet.


- Mange venter på at omstendighetene må legges til rette før man tar kallet på alvor. Det er ikke sikkert at du skal dø for Jesus, og det er ikke sikkert du vet helt hva du skal gjøre for Ham: Men uansett: Gjør noe! Utgjør en forskjell! Vent ikke til alle ting er trygge, formante Rune.

Dagen som forandret Runes liv

- Jeg vokste opp med verdens beste foreldre. En spesiell dag forandret mitt liv, fortsatte Rune, og fortalte om dagen han befant seg i Uganda, og Kari sendte beskjed om at Aril var syk. - Hvis mamma sender en slik beskjed; da vet jeg at det er alvor. Da jeg satte meg i flyet på vei til Nairobi, kom beskjeden på SMS: «Pappa er død!» Jeg gråt som en unge.

Jesus er veien – Følg Han!

- Ingen har lykkes før på Zanzibar, der pappa hadde sin siste kampanje, men vi skal lykkes, proklamerte Rune, som allerede har hatt flere kampanjer på øya, og planlegger flere. - Facebook har i løpet av sju år klart å bli verdensomspennende. Overalt hvor jeg reiser i verdens finner jeg Coca Cola og mange andre av de elementære tingene vi trenger daglig. Er det rett at vi i Norge har hatt evangeliet i 1000 år, mens millioner enda ikke har hørt evangeliet? - Tenk på alle bønnene som er bedt og bes i Norge. I de fleste tilfellene er du selv bønnesvaret. Mange mennesker har i dag ikke forstått Guds vilje.

- Jeg visste ikke hvor vondt folk kan ha det, men det vet jeg nå. Det var så enormt uverdig å se pappa ligge der de hadde lagt han, pakket inn i plast. Stanken i «likhuset», rotet. Ingenting stemte.

- Det er vanlige mennesker som deg og meg som vinner folk for Jesus, avsluttet Rune sin svært gripende preken denne flotte jubileumskvelden siste lørdagen under Sommerstevnet 2013.

- «Pappa er ikke her», sa mamma, og la til: «Men Rune: Kallet er her! Kjenner du det?» Det er det største vitnesbyrdet jeg noensinne har fått. Mammas tro holdt i den mest utenkelige situasjon.

Været under siste delen av Sommerstevnet nådde de store høyder, med temperaturer opp mot 30 grader. Det første til at festdeltakerne ble servert båtis under jubileumsfesten, et artig og populært innslag i den varme sommerkvelden i Sarons Dal.

- En stemme hvisket i mitt indre: «Nå kan du bakke ut! Alle vil forstå deg og gi deg sympati». - Men jeg ba: «Skal jeg gå videre nå, må kallet få meg!» Mamma sa: «Nå blir ikke livet ditt mer det samme. Heller ikke for Sølvi og familien.»

Se talen på troensbevis.no eller bestill på CD, DVDeller på minnepinne.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011 TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

39

39


Digg-teltet: Med felleskap på agendaen Digg-teltet under Sommerstevnet i Sarons Dal byr på mer en god mat etter kveldsmøtet.

Av Bente Rognmo Thakre Mandag kveld under Sommerstevnet åpnet Digg-teltet dørene for den første av tre kvelder der det ble tilbudt god mat og underholdning etter kveldsmøtet. En rask titt inn i teltet åpenbarte en varm og lun stemning med særdeles hyggelige medhjelpere som sørget på at alle hadde nok mat og drikke. Da det meste av maten var fortært, tok Thomas Åleskjær mikrofonen for en halvtimes stand-up som fikk latteren til å sitte løst hos de fleste. Det gikk i lokal dialekt forvirring, karismatiske predikanter og hvordan det var å vokse opp i Groruddalen, situasjoner tatt på kornet som folk lett kunne identifisere seg med. Etterpå presiserte Thomas Åleskjær at hans mål var kun å få folk til å le og kose seg, noe han også klarte.

40

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

Initiativtaker og leder for Digg-teltet, Helge Flatøy, forteller at hensikten med teltet er nettopp det, å skape ett hyggelig sosialt fellesskap som også gir en naturlig anledning til å bli kjent med andre rundt langbordene. - Jeg har klart å samle en utrolig flott gjeng med medhjelpere som deler min visjon for disse kveldene. De gjør alt de kan for at folk skal kose seg, føle seg oppvartet og sett. Alle jobber gratis og nyter ingen personlige fordeler av å være med på disse kveldene. Vår misjon er å tilby en kveld der folk kan hygge seg, le litt og kanskje finne nye venner. Om de gjør det, er vi veldig fornøyde, fortalte Helge Flatland.


Personlig og gripende fra Svein Andersen Både tårene og latteren satt løst, da Svein Andersen, «Norges største predikant», frimodig delte sine livserfaringer fredag morgen.

Av Harald Mydland - Jeg kunne ha vært en av Nokas-gjengen i dag, innrømmet Svein Andersen, da han innledet sin både gripende og muntre tale fredag formiddag, ved å vitne om sin frelsesopplevelse.

Pappa: Kom deg opp

- Jeg ble frelst i 1973, og leste gjennom Bibelen tre ganger i løpet av det første året. Forut for det hadde jeg sju søndagsskolekort fulle av stjerner; likevel var jeg i realiteten på full fart bort fra Gud.

«Pappa, kom deg opp. Det dreier seg jo kun om penger. Herren kan velsigne deg og gi deg det tapte igjen. Uansett arbeider vi med det vi liker og som Gud har kalt oss til».

Det er nå eller aldri!

- Jeg bladde i Bibelen og fant ordet om at den som ingen krefter har, skal få stor styrke. Det smalt i meg i det jeg erfarte realiteten i dette verset. Det gjaldt meg.

- En stemme sa til meg: «Det er nå eller aldri». Jeg var på møte i Metodistkirken i Moss, denne ene gangen kun for å tekkes min mor. Egentlig bar jeg på et usynlig skilt hvor det stod med store bokstaver: «Uinteressert». - Inne på bønnerommet tok jeg imot Jesus og ble født på ny. Dagen etter våknet jeg som et nytt menneske. Fram til dette øyeblikk hadde jeg vært butikktyv. Etter frelsesopplevelsen brukte jeg ett år av mitt liv på å betale tilbake det jeg skyldte. - Vi gikk fra butikk til butikk, og stjal også epler, mange epler. Vi stjal faktisk så mange epler at vi solgte dem etterpå, innrømmet Svein, og la til at han faktisk kunne ha vært en av Nokas-gjengen i dag, dersom Gud ikke hadde grepet inn i hans liv.

Herren taler på ulike måter

- Herren har talt til meg på ulike måter gjennom livet, som oftest i «den stille susen», men mest av alt gjennom sitt ord, Bibelen, fortsatte Svein, og berettet om tiden da han drev med valutatransaksjoner. Dette var like før finanskrisen. Han investerte hele sparepengene i utenlandsk valuta. I løpet av ei børsuke tapte han 200 000 kroner. - Jeg ba til Gud og Han ba meg ringe megleren på mandag og trekke meg ut av hele greie. Gud sa at det ikke var Han som hadde ledet med i valutahandelen, sa Svein, som imidlertid ble overtalt av megleren til å fortsette fordi «ingen trekker seg ut av markedet nå!» Svein lyttet til rådet og ventet. Mot slutten av uka hadde han tapt 500 000 kroner. Slik fortsatte det i flere uker til. Gud talte, men Svein ventet etter råd fra megleren. Da tapet hadde nådd hele to millioner kroner, ringte han megleren og sa at nå var det slutt.

- Noen ganger sender Herren en profet. Da er det viktig at vi lytter. Jeg lå under pulten på kontoret mitt fullstendig utslått, da sønnen min kom inn og sa:

- Herren ga meg en ny plan i sju punkter hvordan vi skulle snu selskapet. I tillegg til tapet jeg hadde lidd, hadde vi liggende regninger for 700 000 kroner. Jeg gjorde i ett og alt det Herren hadde bedt meg om, fortalte Svein.

Mistet kona

- Da jeg mistet Heidi, kona mi, trodde jeg at livet var slutt. Da sendte Gud datteren min på seks år. Denne gangen lå jeg under salongbordet i stua, liksom for å variere litt. Datteren sa: «Pappa, jeg har en god ide. Hvis vi holder sammen og ber til Gud. Da kanskje Han kan sende meg en ny mamma, og deg en ny kjæreste. Og så ba hun: «Kjære Gud: Du helbredet ikke mamma når hun var syk. Det syns jeg var dårlig gjort. Nå ber jeg deg å sende meg en ny mamma, og pappa en ny kjæreste. Og hvis ikke vet jeg ikke om jeg kan tro på deg lenger» Jeg satte opp 14 punkter på ei ønskeliste. 14 dager etter Heidis død traff jeg henne, som Gud hadde i vente for meg. Hun drev med ekstremsport, mens jeg hadde flyskrekk og var redd for alt mulig. For å imponere henne hoppet jeg i fallskjerm fra over 4000 meters høyde. - I dag er jeg gift med denne flotte dama og har notert 167 gode sider hos henne, sa Svein Andersen, som grep svært manges hjerter denne fredags formiddagen, samtidig som de fleste fikk seg en utrolig god latter. Tilhørerne kvitterte med trampeklapp for den ærlige talen.

- Samuel i Bibelen måtte høre tre ganger fra Gud, før han forstod at det var Herren. Jeg var atskillig tregere, innrømmet Svein, som måtte låne penger av faren og slekta for å betale tilbake det han skyldte.

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

41


Ett stort Stevne på fremmarsj - Det har vært ett stort Stevne som jeg opplever er på fremmarsj, og som gir grunnlag til å tenke mer, større og enda bedre i årene fremover, sier Rune Edvardsen.

Av Bente Rognmo Thakre - Som OL presidenten sa i Lillehammer i 1994, sier jeg “the best Stevnet ever” utaler en fornøyd Rune Edvardsen like etter Sommerstevnets siste møte søndag kveld. - Jeg tror sjelden noen gang at vi har fungert så bra i alle ledd. Forkynnelsen har truffet blink, lovsangsledelsen har fungert veldig greit, og Planetarbeidet med alle barna og ungdommene yrer som aldri før og vokser fra år til år. Og i tillegg opplever jeg at teamledelsen som ligger i bunnen er veldig spennende, fremhever Rune Edvardsen.

Barna toppet kaken

Rune har ikke lyst til å fremheve enkelte høydepunkt fremfor andre, men innrømmer at for han var nok det største å se hvor bra Planetene med 920 barn og 207 ledere og medarbeidere fungerte. - Jeg føler at de er blitt noe av det viktigste på Stevnet, og det vi lykkes mest med. Her kommer vi bare til å satse ennå sterkere i tiden fremover. Jeg tror at mange av bana og de unge som kommer hit vil være en viktig del av den nye, unge generasjonen for Guds rike her i Norge. Når jeg ser på alle foreldrene som bringer barna sine på Planetene og ikke minst stiller opp selv, synes jeg det er ett fantastisk signal om hva Gud ønsker å gjøre blant oss. - Jeg ønsker heller ikke å fremheve enkelte forkynnere, men forkynnelsen har fulgt en tråd og truffet blink i møte etter møte. Det har vært alvor, gleder og velsignelse. Givergleden har også vært god, noe som alltid er ett godt tegn. Jeg føler at Sarons Dal virkelig er det inspirasjonssenteret som vi sier at det er. Når vi sier noe, så høres det. - Også er jo deltagerne fantastiske. Så mye fantastisk og så mye spennende historier som de har. Det store høydepunktet er jo egentlig at vi får treffe våre partnere, poengterer Edvardsen.

Intensiverer arbeidet

- Nå skal vi i Troens Bevis intensiverer arbeidet ennå mer utover høsten og vinteren. Det skjer spennende ting på alle fronter. Vi går inn i nye områder i Asia og vi hører fra ca. 18 000 Jesus søkende muslimer hver måned gjennom vår arabiske satellitt kanal. Det blir nye kampanjer i utlandet mens teamet vårt i “Sammen for Norge” skal bygge ungdomsarbeid på Birkeland og på Ørsta utenfor Volda. Også opplever vi partnerskap med nye menigheter som jeg tror er utslagsgivende for mye av det som vil skje fremover. Vi skal stå sammen for misjon som aldri før.

42

TROENS BEVIS MAGASIN SOMMERSTEVNET AUGUST 2013

En spesiell takk

- Jeg vil også gjerne si en helt spesiell takk til alle våre partnere og misjonsvenner som var med på å gjøre dette stevnet et av de beste noensinne. I sommer fikk vi feire Stevnets 50.års jubileum, og det er kun på grunn av alle våre fantastiske partnere som ber for arbeidet og ellers står sammen med oss. Må Gud velsigne dere alle i året som kommer, også ser jeg frem til å treffe dere på Stevnet i 2014! Vi minner om at dere hele tiden kan sjekke ferske misjonsnyheter fra Troens Bevis på troensbevis.no og Facebook. Også håper vi at dere hjelper oss med å spre de gode nyhetene videre, spesielt over de sosiale media!


Jubileumsgave til Misjonsarbeidet I anledning Sommerstevnet sitt 50. års jubileum har en god Sarons Dal venn utfordret folk på Sommerstevnet til å gi en takknemlighetsgave til Troens Bevis. Han begynte å tenke på hva Sarons Dal har betydd for han og familien gjennom årene, og fant ut at han ville utfordre 50 personer, inkludert seg selv, til å gi en gave på 50 000 kroner. Der er naturligvis ikke alle som har anledning til å gi en gave på den størrelsen, men vi vil allikevel gi utfordringen videre til våre misjonspartnere som ikke var på Stevnet i år. Kanskje det kan være ett annet beløp som kjennes riktig ut for deg i anledning 50. års Jubileet? Enten det er 500 kroner, 1500 eller 15 000 håper vi at du vil være med å støtte misjonsvirksomheten med en ekstra Jubileumsgave i sommer. Vår bønn er at Troens Bevis skal fortsette å være en velsignelse både for det norske folk og de tusener som fremdeles venter på å få høre evangeliet til frelse. Tusen takk for gaven!

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

43


Neste års Sommerstevnet er: 12. juli - 20. juli 2014 Vi gleder oss allerede. Vi håper på enda et rekordår!

Vi trenger enda flere medhjelpere til neste års Sommerstevnet og til Planetene. Klarer vi og få enda flere Stevnehelter til Planetene, kan vi øke antall barn. Det hadde vert fantastisk B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis - August 2013  
Troens Bevis - August 2013  

- et misjonsmagasin for Troens Bevis Verdens Evangelisering.