Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

OVER 100 000 SEERE KONTAKTET OSS PÅ SEKS MÅNEDER

TROENS BEVIS MAGASIN - SEPTEMBER 2012 - 53 ÅRGANG

s.

4

50 TOK I MOT JESUS UNDER JESUS TO THE NATIONS

s.

15

ET LIV I SEIER

s.

30

“Du har gitt meg glede i hjertet, mer enn de andre da de fikk korn og vin i overflod.” Salme 4:8


Innhold: Innhold:

TROENS BEVIS TrOENS BEViS

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOr

03

03

15 18

s. s. SKANDiNAViA s. s. SEPTEMBER 2012 MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE rUNE EDVArDSEN LEDEREN: 50 TOK I MOT JESUS 53. årgang PÅ LEDErKONFErANSE APriL 2011

04

MENIGHETENS s. HEMMELIGHET

52. ÅrGANG

16 25

TROENS BEVIS VIL SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅs. s. - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og ZANZiBAr SLiK JEGHEDRET SEr DET s. RUNE EDVARDSEN MED SANG OG unådde folkeslag VIL MIRACLE CHANNEL: LOVORD - formidle troTROENS på vekkelseBEVIS s. s. innhøsting røstOVER - være enogprofetisk som 100 000 SEERE KONTAKTET OSS - gi balanserte og trosstyrkende BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr settersom fokus påtilmisjon PÅog SEKS MÅNEDER artikler inspirerer s. VErDEN TiL DiNASENTErET i GOMA vekst i hele unådde kristenfolket folkeslag

04

06

26

28

08

BOLLYWOOS-KJENDIS TIL SARONS DAL FOR OG s. LÆRE OM MISJON

10

s. s. ET LIV I SEIER MiSJONSNYTT

- formidle tro på vekkelse s. UTGIS AV s. og innhøsting TROENS BEVIS MØTTE JESUS i JErUSALEM INNFØDTE EVANGELISTER: - gi VERDENS balanserte og trosstyrkende EVANGELISERING

06

RINGVIRKNINGER

artikler inspirerer til Sarons Dal, N-4480 som Kvinesdal s. Tlf.vekst (+47) 38 35 75 00 i hele kristenfolket PrEKÆrT BEHOV Fax (+47) 38 35 75 01 s. E-post: mail@troensbevis.no UTgIS aV Nettsted: www.troensbevis.no BREVKURSETs.“DET NYE LIV”:

08

TROENS BEVIS

30

GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS

30 32

12

s.

13

s.

HVEM SKAL GÅ MED HJERTET I AFRIKA OG JOBB I NORGE

Verdens Evangelisering REDAKSJON: Ansvarlig utgiver:Kvinesdal Sarons Dal, N-4480 Rune Edvardsen Tlf. (+47) 38 35 75 00 Redaktør:

s.

33

TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN

OMSOrG FOr DE FATTiGE i iSrAEL

34

ØrKENFOLKENE BØYEr KNE

Fax (+47) 38 35 75 01 JUBILEUM Sten Sørensen s. sommeren vært spesiell. Jeg har deltatt s. E-post: mail@tbve.no For meg har på flere stevner, og det er alltid Designer: positivt. Vårt eget Sommerstevne er jo alltid et høydepunkt for meg. Takk til alle dere Nettsted: www.troensbevis.no TANKEr OM LiVET BrEVKUrSET Mariell Hovdhaugen som var der, og takk til alle som husket på møtene i bønn og omtanke. Å oppleve det gode samholdet råder, er oppløftende og trosstyrkende. JOURNALISTER: Hvorforsom skjer det så lite i våre menigheter? REDaKSJON:

15

39

Bente Thakre Da Jesus gikk her på jord, hadde han har en omgangskrets de fleste av oss ville Ansvarlig utgiver: I etterkant vært av Sommerstevnet feiret jeg johvem 50-årsdagen. Det var åenrynke overveldende Kåre J. Stusdal skremt av. Han besøkte som helst, uten pannen. Det ville vært rune Edvardsen opplevelse.både Alle lykkeønskninger, gode ord og gaver, varmet mitt Hjertelig takk Sten Sørensen slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han hjerte! prioriterte å være sammen alle sammen! Jubileumsgaven som ble samlet inn den siste lørdagen under Stevnet Nathalie Edvardsenredaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med tilå gjøre. kampanjer,Hvor var enn ogsåhan storslått. Igjen, hjertelig takk! Håvard Axel Kator Sørensen Sten var, skjedde det noe. Blinde fikk synet tilbake, lamme kunne gå, og

alle som en ble sett. redaksjonssekretær: Nå er hverdagen for lengst kommet. I skrivende stund er jeg ute på reise i Afrika og FOTOGRAF: Mariell Edvardsen Tross tusenvis av møter, kanskje bare noen i uka i Norge. Hvorfor? Asia. Oppdraget kaller. Nøden og så de blir store utfordringer driverti-talls meg,frelst menneskene må få Nathalie Edvardsen Vel, i de tilfeller er det ikke noen ufrelste påønsker», våre møter tilen å ta imot forkynnelse høre evangeliet omfleste Jesus! Misjonsbefalingen er ikke «gode men befaling fra Simen Løvgren ellerutfordrer omsorg,meg fordihele vi er tiden. isolert i egne lokaler. Vi har ikke vært der ute, og møtt folk på aBONNEMENT Vårherre. Det Aina R. Eftestøl Sendes ut gratis i

deres hjemmebane.

Jeg fikk blant annet en personlig og gledelig gave fra Troens Bevis Verdens ABONNEMENT Norge og Norden Menighet er løsningen og ordningen. Evangelisering til min 50-årsdag. Det var en fisketur til Alaska. De ansatte og styret vet at Sendes ut gratis i Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år min beste avkobling er å fiske med stang. Norge og Norden i det siste er det flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkomGiro: 3080 30 43007 Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år men ognye sett. Men og skalavkobling, jeg væreog ærlig, så viktig har det dekunne siste Dansk Gaven vil gi meg krefter det er for å Giro: 3080 30 43007 postgiro: 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygstå løpet ut i en krevende hverdag. Men jeg vet jo hvilket fiske som er Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark Mange bygdefolk til «Følg menigheten, viktigst, detdemiljøet. er å «fiske» mennesker. Jesusersapositive det selv: meg, og Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter på i samme dur, uten at tonene treffer? Svensk postgiro: 7 42 87-4 Tonene fra Himmelen er “Kom som Sammen du er. Bliinspirerer med i Finsk postgiro: 800014 70201790 Takk at dere står sammen i dette viktige arbeidet. Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du oss! er Færøyisk postgiro: 66222 og oppløfter vi hverandre! Sammen er vi sterke, for Gud er med Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med er N-4480 allealle er N-4480 KvinesdalKvinesdal

menigheter Evangeliet. Gud signe alle deg rikelig! Ha en for velsignet høst! Jeg drømmer om et kristent “NAV-kontor”. På dette kontoret er det jobber i overflod, men vi trenger flere GrafiskGrafisk produksjon produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i Hegland Trykk AS, Flekkefjord hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarer

2

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

ansvarlig utgiver


.

,

Leder av Sten Sørensen

Menighetens hemmelighet Jeg ble inspirert av Bjørn Bergmann som holdt et seminar under Sommerstevnet i Sarons Dal over temaet: «Menighetens hemmelighet». Derfor vil jeg dele noen tanker med deg om dette emnet. Ordet «hemmelighet» kan også oversettes med «mysterium», altså noe som i utgangspunktet er Leder av Sten Sørensen. tildekket og lukket, men som kan bli gjort kjent. Paulus skriver at han har fått åpenbart Guds hemmelighet.

Gjeldsbrevet mot oss strøk han bort. Han naglet det til korset. Gjeldsbrevet kansellerte han, det er borte – står det i en engelsk oversettelse. Evangeliet er grensesprengende, ikke bare tilgir det synd, men synden blir strøket bort. Gud kaster den i glemselens hav. Troen på evangeliet gjør at Jesus flytter inn i våre liv. Han bor ved troen i våre hjerter.

Menighetens viktigste oppgave

La meg kronologisk få nevne: Guds hemmelighet er Når du blir anklaget av djevelen om at du ikke er en erer menighetens arbeid og ser om dette kallet blir Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering Kristus. Kristi hemmelighet erogmenigheten. I denne god nok kristen, kan dulevd si til prioritert og ut.ham: «Pass deg, han er misjon. Det første skjer i nærmiljøet og det andre De fleste tar imot evangeliet det i unge år, og heltertil menighetens jordens ender. Vi kan måle den åndelige Jesus lederen vil jeg skrive om hvaskjer som hjemme!» bor som i våre liv! Han som gjør kledde disse er aktive brukere av de moderne medier. temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge hemmelighet. maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant merke til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. til spott og spe davennlige han viste seg som over være og glade i dem.seierherre Man vinner ikke mennesker dersom vi i forkant skjeller dem ut eller har dømhar skjedd en Evangeliet stor teknologisk revolusjon de siste Menighetens hemmelighet Det er evangeliet! dem på korset. mende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som årene. Mulighetene derfor store for å spre evangebetyr jo de gode nyheter. Og disse er frelseerog er negative eller dømmende. Så enkelt er det. liet til nye grupper mennesker. forsoning: «Jeg skammer meg ikke over Kristi For en rikdom menigheten har. Vi har evangeliet! evangelium, for det er GudsDakraft til frelse foropp hver den evangelieformidlinGuds kraft ogDersom Guds vivisdom. er geniunt interessert i mennesker og viser disiplene startet skjedde dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at mann tilRom mann. foregikk på som tror, for jøde først og sågen forfra greker.» 1,Evangeliseringen 16. mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har tomannshånd eller ved at en talte til en gruppe menPaulus er klinkende klar i hva som er budskapet: «For I dag er evangeliet en hemmelighet for mange. Derfor muligheter som aldri før. nesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant er Jesus fjern og uaktuell. Menighetens oppgave er å dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.» Kor venn 2, 2. med tiden gjøreog evangeliet og Jesusnettopp kjent. Får menneskene høre ”Vi må like fullt 1. være se mulighetene i vår tid. Mulighetene har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!”

«Når du blir anklaget av djevelen om at du ikke er en god nok kristen, kan du si til ham: metoden som fantes på den tiden. ’Pass deg, han er hjemme!’ borogi våre liv!» Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesskap Senere komJesus trykkekunsten evangeliet ble formidlet som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker gjennom litteratur. Tenk hvor mange som har fått en også å være med i en menighet der barn og barnebibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjenbarn er virkelig stolte av å medvelge i samme menighet som nom det skrevne ordover har kommet Apostlene og den første menighet var klar hva til tro. om hvordan Jesus er,være vil de ham. meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformisom var deres budskap: «Det jeg har, gir jeg deg: I Ingen kan sammenlignes med Jesus. Han ruver over dlingen. I vår tid har evangelisering også skjedd gjennom Jesu Kristi, Nasareerens navn, ståogopp og gå!» alle. Han er suveren! Det er ham verden trenger radioTV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. Evangelisering Det siste som har skjedd er evangelisering– gjennom Apg. 3, 6. verdens eneste håp! på tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske internett. hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må For mange mennesker er evangeliet det være brennende hjerter som er grepet av Jesus! En av de en sistegod moderne medier som brukes er Informasjon spres som ild i tørt gress. Det morallære. Mange kan si atFacebook. det er mye godt og at det viktigste mediet i Egypt på nyåret i fornuftig i evangeliet, jamførpåstås Bergprekenen. Men forbindelse med opprøret og beseiringen av president det viktigste med evangelietMobarak er ikkevar at nettopp det er en god Ikke minst de unge Facebook. er aktive det mediet og informasjon spres morallære. For det finnes mye godbrukere moralav i ulike i stor skala.

religioner.

De elektroniske mediene er kanaler for å spre infor-

beklager Det er bare evangeliet som masjon. frelser Mange mennesker ogseg over den teknologiske utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom setter fri. Paulus er nidkjær på evangeliets vegne disse kanaler. Svært mye destruktivt formidles dessi Galaterbrevet. Han sier at om en engel fra verre så gjennom ulike teknologiske medier. Himmelen kommer ned og forkynner et annet må like fullt være venn med tiden og se mulighetevangelium, skal han væreViforbannet. I dette brevet ene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større tordner Paulus over den lovtrelldom som er blitt lagt til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn som byrder på mennesker, nå! som om ikke nådemediene finnes det en Gjennom deGuds elektroniske enorm mulighet til å spre evangeliet! La oss derfor er nok.

redaktør

bruke alle kanaler til å nå ut! Det er vår oppgave å være gode forvaltere!

Evangeliet er nok og Guds nåde rekker! Lovtrelldom er evangelisering og og egne gjerninger hindrer Menighetens evangeliet hovedoppgave i å virke. misjon. Som er menigheten den eneste Evangeliet er grensesprengende. «Slik”organisasjon” var noen av som er til for sine ikke-medlemmer, alle andre kjemper dere før. Men nå er dere vasket rene, gjort stort sett for ådere ivaretaer sine medlemmers interesser. hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi Menighetens hovedoppgave er å formidle evannavn og ved vår Guds ånd.» 1. Kor 6, 11. geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

3


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV-kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet. Du kan se kanalen på vår web side: miraclechannel.com/live.html

Over 100 000 seere kontaktet oss på seks måneder! Det er tydelig at Miracle Channels TV-program er til glede for svært mange seere, men et fåtall lar seg også provosere av evangeliet.

Av Bente Rognmo Thakre Miracle Channel har opplevd et skred av respons fra arabiske TV-seere i løpet av årets seks første måneder. Fra januar til juni hadde Troens Bevis’ arabiske satellittkanal hørt fra 107 438 TV-seere. Landene med høyest respons er Egypt, Algerie, Irak, Marokko og Sverige. Responsen kommer fra 45 land, inkludert Saudi-Arabia, Mauritania, Oman, Israel, Gaza-stripen og Jemen. Mange seere ringer for å fortelle at de har tatt imot Jesus som sin frelser etter å ha sett på Miracle Channel. Andre ringer for å fortelle at de har fått bønnesvar etter å ha bedt til Jesus, og mange ønsker seg sin egen bibel. Trusler Men spesielt den siste tiden er det enkelte seere som også lar seg provosere av evangeliet. Det er tydelig at innringningsprogrammet ”Spørsmål om den kristne tro” både gleder og provoserer enkelte av våre seere. På tross av at Miracle Channel aldri angriper eller kritiserer islam eller Koranen, har vi i juni fått flere telefoner der innringere truer våre oppfølgingsfolk dersom de ikke stopper dette programmet. Men på motsatt side av skalaen har vi også fått utrolig mange oppmuntrende vitnesbyrd og spørsmål fra seere som viser at programmet virkelig rokker ved folks oppfatning av Jesus og Bibelen. En Imam: “Det er noe jeg vil fortelle dere. Jeg liker programmet fordi dere ikke sier noe galt om islam, men dere diskuterer med kjærlighet og respekt i motsetning til enkelte andre kristne kanaler som ikke har noen respekt for muslimer. Takk.” 4

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

Abdullah: “Jeg ringer dere på lufta nå og mitt navn er Abdullah. Jeg vitner foran alle som ser programmet og verden at jeg er muslim, men jeg proklamerer fremfor Gud at Jesu død og oppstandelse er sannheten. Jesus kom til meg i en drøm, det er derfor jeg er sikker. Jeg kaller på mine muslimske brødre til å ta imot sannheten. Takk for dette programmet.” Ahmed: “Jeg er takknemlig for dette programmet. Jeg er tydelig på at jeg er muslim, men jeg følger dette programmet fordi det svarer på viktige spørsmål som har vært forvirrende for meg. Hvorfor kobler dere


legemeliggjøringen av Gud med synd? Er ikke Gud en tilgivende Gud? Jeg ønsker et svar. Takk.” Hoda: “Mitt spørsmål: Hvis Gud ville frelse menneskeheten gjennom Jesus og hans legemeliggjøring som dere sier, hvorfor ventet han så lenge? Hvorfor kom han ikke til jorden fra tidenes begynnelse? Hvorfor måtte han komme som et menneske og ikke som en engel? Hva er skjebnen til alle menneskene før Kristus? Vennligst svar. Takk for dette programmet. Gud velsigne dere.” Saied: “Jeg er muslim og jeg følger dette programmet. Sannheten er at jeg fortsatt er muslim, men sannheten må bli fortalt, programmet avslørte en rekke ting for meg som jeg har blitt lurt av i mange år. Jeg er ikke i tvil om at evangeliet er sant og programmet er å takke for det. Men nå er jeg veldig usikker på hva neste steg blir, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, vennligst be for meg.” En kvinne fra Danmark: “Etter å ha fulgt programserien en stund forstår jeg at Jesus er sannheten. Nå har jeg tatt imot ham som min personlige frelser og jeg har brutt med min gamle religiøse tilhørighet.” Ahmed: “Jeg følger programmet og jeg har nå tatt imot Jesus. Jeg vil også gjerne bli døpt og vil gjerne vite hvordan dette kan skje. Men først må jeg bli bedre kjent med Bibelen og Guds ord. Håper dere kan hjelpe meg med det.” Romany: “Tusen takk for programmet fordi det hjelper oss å forstå mer om kristendommen.” Abdullfatah: “Jeg ville bare takke dere for programmet fordi det opplyser folk. Et spørsmål, har Jesus to naturer, eller bare en?” Mohammed: “Jeg har konvertert til kristendommen. Jesus trenger ikke å bevise sin eksistens fordi han viser seg til oss gjennom troen.”


Ringvirkninger Noen ganger stiller vi oss spørsmålet om det arbeidet vi gjør bærer frukter. Vi ser jo at mennesker blir frelst blant annet på kampanjer og gjennom innfødte evangelister. Noen ganger får møter mellom to personer store ringvirkninger slik som Marcus Fida fra Pakistan her skriver:

Av Kåre Johan Stusdal Menighetsplanting For mange, mange år siden deltok jeg på leder-seminar i Lahore, Pakistan som Aril Edvardsen holdt. På dette seminaret fikk jeg kall fra Gud til å tjene ham på fulltid. Jeg fikk en visjon, kjente kallet og ble inspirert av Aril Edvardsens budskap. Jeg er på en måte stolt over å være en av mange som har latt oss inspirere av hans undervisning, og som er i menighetsplantertjenesten i dag. Noen i Pakistan gav meg tilnavnet «lille Aril» fordi jeg brukte det jeg lærte av ham i min tjeneste. Da jeg ble kalt hadde jeg ingen menighet. Den visjonen jeg fikk var å plante menigheter utover hele Pakistan på områder hvor evangeliet ikke var forkynt før. I flere år mottok jeg støtte og ikke minst forbønn gjennom Troens Bevis slik at jeg gjennom det fikk nødvendige midler og veiledning gjennom Den Hellige Ånd til å etablere menigheter. Frem til 2012 har vi plantet 257 menigheter i Pakistan, men jeg har ennå ikke nådd det antallet og de stedene som jeg så i min visjon. Kampanjer Jeg begynte tidlig med større kampanjer på offentlige steder som parker og stadioner. Da jeg begynte med dette var det mange kristne ledere som var imot det da de var redde for at det denne unge mannen hold tpå med ville ødelegge for dem. Det må også sies at det til å begynne med kom mange trusler fra fundamentalister og det ble også oppfordret gjennom aviser å stoppe disse kampanjene. Men Herren oppmuntret meg og beskyttet meg og ved Den Hellige Ånds veiledning og hjelp fikk jeg holde store kampanjer flere steder i Pakistan. Jeg har også hatt gleden av å arrangere kampanjer 6

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

med Aril Edvardsen, Rune Edvardsen og flere andre fra både Norge og andre steder. Fremdeles er kampanjer, som har blitt mer akseptert og vanlig, en viktig del av min tjeneste. Gjennom disse har tusenvis av mennesker i Pakistan fått høre evangeliet. Pastor- og lederseminarer Sammen med konferansene inviteres ofte pastorer og menighetsledere til seminar. Herren gav meg ideen om å invitere ledere fra mange forskjellige kirkesamfunn til seminarer. Dette har vært et vendepunkt for menighetene. Det å stå sammen med flere, be sammen, drømme sammen og delvis arbeide sammen har åpnet mange nye dører for Guds rike og evangeliseringen av Pakistan. Gjennom disse seminarene har mange kommet i tjenester og menighetene vokser. Freds- og harmonikonferanser Gjennom at Troens Bevis dekket utgiftene og Aril Edvardsens forkynnelse har vi fått arrangere flere freds og harmonikonferanser. Her har mange kjente muslimske og kristne ledere tatt del. Også politiske ledere har deltatt i disse. Nå ser vi en frukt av fred og harmoni, og vi opplever velvilje når vi arrangerer konferanser. Det frøet som Aril Edvardsen sådde i Pakistan vokser, og det blir holdt mange freds- og harmonikonferanser i landet.


Musikk-konferanse Vi fikk også være med å arrangere Rune Edvardsens musikkampanje. Dette var den første stor kristne musikkampanjen som hadde vært arrangert i Pakistan. Mange mennesker tok imot Jesus i denne kampanjen, da spesielt unge mennesker. Som frukt av dette igjen ser vi mange unge som har latt seg inspirere og starter med musikk for å være med å bringe evangeliet ut på den måten. Pakistans Teologiske Seminar Vi startet og driver et seminar hvor vi hvert år uteksaminerer 80–90 studenter. Hvert år er det noen av studentene som får visjon og kall til å plante nye menigheter på nye steder. Takk til Troens Bevis Jeg må takke Troens Bevis for den hjelp og oppmuntring vi har fått gjennom mange år. Jeg gleder meg over at samarbeidet ikke er over ennå, selv om støtten ikke lenger er like stor som før. Jeg ser på Aril og Kari Edvardsens som mine åndelige foreldre. Gjennom deres tjeneste har jeg lært mye og blitt inspirert. Marcus Fida Ringvirkninger får du når du satser. Det kommer ingen ringer i sjøen før noen kaster ut en stein. Takket være denne unge mannen som fikk et møte med Jesus på konferanse med Aril Edvardsen har mange tusen mennesker i Pakistan fått møte Frelseren.

Hjelp oss å spre misjonsnyhetene!

Gi Troens Bevis videre! Etter du har lest Troens Bevis blad, gi det videre til dine naboer eller venner. Eller fortell dem om vårt tilbud om ett års gratis abonnement!

Vi trenger din hjelp, så misjonsarbeidet kan vokse!

Troens Bevis Verdens Evangelisering|Sarons Dal |4480 Kvinesdal|mail@troensbevis.no|Tlf: 38 35 75 00 TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

7


Med hjertet i Afrika og jobb i Norge Etter mange års virke blant Luo-stammen i Nord-Kenya, bruker Steen Moseeg Brevkurset “Det Nye Liv” for å undervise lokale pastorer i hvordan de kan følge opp de nyfrelste.

Av Bente Rognmo Thakre Gjennom tre generasjoner med Sarons Dal-venner har Steen Moseeg gjort misjon til en livsvei. Når han besøker Sarons Dal for 18. gang i sommer, har han med seg sin afrikanske kone Jane og to vakre barn, Aaron og Rose. Med hjertet i Afrika og jobb i Norge har bioingeniøren forkynt evangeliet blant en av Kenyas fattigste stammer i både ord og gjerning siden 1997.

– Vi har hatt en del korstog, men nå har vi også gått over til pastorkonferanser, kvinne- og enkekonferanser og forebyggende hiv-arbeid. Når vi har hatt korstog har jeg undret meg over hvordan vi skal følge opp de nyfrelste, og da kom jeg til å tenke på Brevkurset til Aril. Vi underviser fra Brevkurset så de får litt ideer om hvordan de kan gjøre det, sier Steen.

– Når vi underviser pastorer om hvordan de kan følge opp nyfrelste, kom jeg til å tenke på Brevkurset “Det Nye Liv” til Aril Edvardsen. I mange år har vi nå brukt Brevkurset for å gi dem ideer som de kan bruke, og dette har hatt gitt stor suksess i arbeidet deres, forteller Steen Moseeg.

Misjon i gjerning og ord Hovedfokus for Steens virke i Kenya har vært den fattige Luo-stammen ikke langt fra Victoria-fossen. Han har hatt virke ut fra Thessalia misjonsstasjon som har vært under Norsk Pinsemisjon siden 1957. Steen og Jane var bl.a. med på å åpne en sykestue og fødeavdeling der for seks år siden.

Steen Moseeg reiste ut som misjonær for egen regning i 1997. Han er utdannet bioingeniør, og inngikk en avtale med sin norske arbeidsgiver om fast permisjon halve året slik at han kunne virke som kortidsmisjonær ute i felten. Slik tjente han til sitt eget underhold samtidig som han fikk flere måneder ute i felten. De siste årene etter at han flyttet til Norge og fikk familie, blir det en kortere tur til Kenya på en til to måneder hvert år der de overser arbeidet de har vært med å starte samtidig som de er med og reiser rundt med et team som holder kampanjer.

– Jeg har alltid vært en som har vært ute blant folket for å hjelpe. Jeg har bodd mye sammen med de innfødte i mitt virke og har lagt vekt på ikke å isolere meg på misjonsstasjonen. Bønnen min har alltid vært at vi skal være ett i Herren, og jeg bor ikke på hotell når jeg kan bo hos innfødte. Når vi er på besøk blir vi alltid stoppet av lokalfolk som husker oss og invitert hjem til dem på te, og det tar vi oss alltid tid til. Vi har alltid prøvd å gjøre praktiske ting for å forbedre levevilkårene deres, deriblant fikk vi slutt på en vidstrakt korrupsjon som gjorde at gårdbrukerne ikke fikk betalt for sukkeravlingene som de leverte til fabrikkeierne i området. De holdt på å sulte i hjel mens andre gjorde seg rike på deres avling, men det fikk vi heldigvis satt en stopper for, forteller Steen.

– Da jeg først kom til Kenya jobbet jeg med gatebarn, men nå driver jeg mest med misjon, selv om jeg fremdeles har noen gatebarn som vi betaler skolepenger for, forteller Steen.

8

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012


Med god støtte og inspirasjon fra sin kone Jane driver ekteparet nå et utadrettet arbeid for å hjelpe spesielt enker og fattige kvinner. – Jeg vet godt hva det betyr når du ikke har noe, og ingen til å hjelpe deg, forteller Jane. Da hennes foreldre døde for 20 år siden, var hun bare 11 år og fikk ansvar for sine tre yngre søsken. – Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, hvordan jeg skulle fø dem, og jeg var helt fortvilet. Men foreldrene mine var kristne, og på tross av at vi var fattige, hadde de alltid et åpent hjem og de delte det vi hadde med dem som ingenting hadde. Som elleveåring ropte jeg i min nød til Gud, også åpnet det seg en plass på Thessalia Misjonsstasjon for mine tre yngre søsken. Det ble redningen for oss, husker hun. Jane ble kjent med Steen Moseeg gjennom søsknene på misjonsstasjonen. Etter hvert fikk Jane sitt eget kall fra Gud om å hjelpe Luo-stammen sin. Mange år senere, da det ble snakk om ekteskap mellom Steen og Jane, satte Steen som betingelse at hun først kom på besøk til Norge ett år for å se om hun kunne tenke seg å bo der. Det viste seg at hun kunne det. De ble gift, har to nydelige barn sammen, hun har lært seg norsk og er i full jobb. – Men det som er ekstra hyggelig, er at min svigermor, Nanny Moseeg, som nå er 73 år gammel, har vært med oss fem år på rad til Kenya, forteller Jane.

“Jane og Steen Moseeg med barna Aaron(7) og Rose Miriam (3).”

Tre Sarons Dal-generasjoner – Nanny hadde i alle år sitt eget kall til Afrika, men kom ikke ned dit før hun var 68 år gammel for første gang. Det er viktig å huske at en aldri er for gammel for Guds kall. Det er de eldre som må nå de eldre. De hører ikke på oss unge, ler Jane. – Også er det de eldre og besteforeldrene som ber. Det er nesten den viktigste oppgaven av alle, tilføyer hun. – Men jeg må få legge til at min svigermor har støttet en innfødt evangelist gjennom Troens Bevis i Kenya siden 1965, så hun har jo hatt en stedfortreder der i mange år likevel. Steen Moseeg kan fortelle at Sarons Dal har betydd mye for dem som familie i hele tre generasjoner. – Min morfar, Valdemar Pedersen, var frafallen i mange år, men da Aril Edvardsen hadde kampanje i Borgestad på 60-tallet, kom han tilbake til Gud. Han var med på stevnet flere ganger, og han var alltid sist i seng etter kveldsmøtet og først oppe om morgenen for å gå på bønnemøte. Han gikk bort i 1983, men vi har altså vært tre generasjoner i familien som har gått her i mange år, forteller Steen. – Og da Aril Edvardsen gikk bort, bestemte vi oss for å komme hit for å vise at vi støtter Sarons Dal og arbeidet videre. Vi har vært støttepartnere i flere år, og synes det høres veldig spennende ut med den nye satsningen i Sørøst-Asia!

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

9


Solide ledere av «Je

Vi har stilt tre spørsmål til noen som sitter i styret for «Jesus to the Nations» (JTN og framtidsrettet festival som har misjon som hovedfokus. Johannes Amritzer va samlet denne junihelgen i Sarons Dal. Vi stilte disse tre spørsmålene: 1) Hvorfor er du med i styret for JTN?

Ungdomspastor i Karismakirken, Stavanger, Jan Inge Espedal: 1) – Jeg ønsker best mulig å legge til rette for at ungdommer skal få komme i berøring med Jesus slik at han kan vise dem hvilke gode planer han har for hver enkelt. I JTN-styret er vi veldig fokusert på å bygge alt rundt hovedfokuset vårt. Det enkle er ofte det beste! Ellers er det veldig kjekt å kunne være med å heie fram neste generasjon av ledere, pionerer, misjonærer og “vanlige” kristne som ønsker å utgjøre en positiv forskjell for sine medmennesker. På samme måte som ledere har trodd på meg, og hjulpet meg videre i livet, ønsker jeg å støtte og hjelpe unge mennesker. Det er også svært givende å stå sammen med kvalitetspersoner i styret som inspirerer og er en velsignelse for meg personlig. Som ungdomspastor er 10

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

2) Hvorda

man opptatt av at de som allerede tror skal bli bevart og leve nær Jesus hele livet, men de andre i JTN-styret hjelper meg til også å ha et evangelistisk fokus der man stadig ønsker å nå nye mennesker med evangeliet. 2) – JTN-festivalen i år var en meget stor suksess. Det at såpass mange ungdommer for første gang ønsket å tro på Jesus, er egentlig verdt alt. I tillegg tror jeg at alle som var på festivalen er såpass merket av Gud at det får konsekvenser for livet videre. Mange ungdommer har fått en større lengsel etter å bli ledet av Den Hellige Ånd og lytte til Guds stemme. Jeg vil særlig trekke fram kveldsmøte på lørdagen, det er fantastisk når Guds nærvær er så håndpåtakelig og hele forsamlingen er overgitt til å tilbe Jesus. Mange ungdommer ble bedt for, og det er rørende å se gledestårer hos ungdommer som blir berørt av Gud.


esus to the Nations»

N). Vi møtte dem under ungdomsfestivalen i sommer i Sarons Dal. En vellykket ar hovedtaler under årets «Jesus to the Nations». Flere hundre ungdommer var

an var JTN i år? 3) Hvorfor er JTN viktig?

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

11


3) – JTN er viktig på grunn av sitt spissede fokus på Jesus og det oppdraget han har gitt oss om å spre evangeliet til hele verden. Alt i festivalen bygger opp om dette fokuset. Jeg tror man gjenkjenner i sitt hjerte når det man er skapt for å gjøre blir fokusert på. Det er en glede å ta med seg ungdommer fra Karismakirken til JTN. Samtidig brenner jeg sterkt for at det stadig skal bli med mange flere fra menigheten jeg tilhører, og for at mange flere menigheter og ungdomsmiljøer skal få øynene opp for hvor bra JTN faktisk er. JTN er rett og slett en festival som fungerer! Ungdomspastor i Pinsemenigheten Klippen, Sandnes, Håkon Vestersjø: 1) – Jeg har sett hva JTN kan bety for ungdommer. Her blir de utfordret, istandsatt og «sendt ut»! Det handler om å få Jesus ut til nasjonene, dette vil jeg være med på! 2) – JTN i år var fantastisk (på tross av kontinuerlig regn)! Om jeg skal trekke frem mine personlige høydepunkter må det bli møtene på kveldene med fantastisk lovsang, undervisning av bl.a. Johannes Amritzer og Rune Edvardsen. Rundt 50 ungdommer tok en beslutning om å gi sine liv til Jesus. Ånden falt og mange ungdommer ble åndsdøpt. Hundrevis av ungdommer reiste hjem på søndagen fornyet og fokusert på oppdraget om å spre det gode budskap om Jesus til sin verden. 3) – JTN er viktig fordi vi er med på et viktig oppdrag. JTN er den ungdomsfestivalen som fokuserer på misjonsoppdraget vårt. Ungdommer blir utfordret til å gjøre noe med sin verden. Dette er VIKTIG og jeg håper at flere ungdom12

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

sarbeid ser viktigheten av denne festivalen og blir med til neste år!

Medpastor i Pinsemenigheten Filadelfia, Arendal, Lars Petter Flatøy: 1) – Jeg ble spurt og jeg har stor tro på festivalen. 2) – Det var en fantastisk festival i år. Enda bedre enn i fjor, selv om det var dårligere vær. Vi i styret satte oss mål og dyrket visjonen enda mer. Jeg synes vi lykkes med det. Sterkt fokus på inkludering på campen, team challenge som mange flere kunne delta i. Sterk lovsang, sterke møter, livsrelevante seminarer. Det er alltid noe som kan bli bedre. Vi vil evaluere festivalen fra a til å og forbedre til neste år. 3) – JTN er viktig fordi den gir ungdom det viktigste. Møte Gud, bli fylt av Gud og sendt ut av Gud. JTN-visjonen er: Frelsende, utrustende og misjonerende (Flatøys reviderte). JTN er en av verdens beste festivaler fordi den legger til rette for misjonsbefalingen. Ungdom frelst – nytt liv, ungdom døpt i Den Hellige Ånd – utrustende og «Gi det videre» – misjonerende.


Johannes Amritzer var hovedtaler under årets «Jesus to the Nations».

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

13


14

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012


T

50 tok imot Jesus Jesus to the Nations samlet omkring 300 betalende – nesten 100 mer enn i fjor. I tillegg kom alle lederne. Ikke siden 2004 har festivalen hatt større oppslutning og trøkk. Møtene samlet omkring 350 ungdommer og festivalsjef Helge Flatøy var storfornøyd: - Det som var mest fantastisk var at 45 personer tok imot Jesus for første gang. Og de andre fem tok i mot Jesus på nytt. - Nå evaluerer vi og gjør noen organisatoriske endringer, og så begynner planleggingen av neste års festival som er 21. til 23. juni. Festivalsjefen har stor tro på ytterligere vekst neste år: - Vi økte med 1/3 i år, og dette tar vi videre neste år. Mange kreative leirer dominerer campingen i Sarons Dal. Det er på forhånd utlyst 15 000 kr i lydutstyr for den mest kreative og inkluderende campen. Årets vinner ble Filadelfia Arendal, som ble gjort stas på i avslutningsmøtet søndag ettermiddag. Rune Edvardsen fikk det ærefulle oppdraget og være festivalens avslutningstaler: - Det er Guds vilje at alle mennesker skal høre evangeliet. Det er den ultimate Guds redningsplan at alle mennesker skal få ta imot dette kjærlighetsbudskap. Lederen for Troens Bevis ga en sterk oppfordring om å være med å spre evangeliet. 50 unge mennesker tok imot Jesus i løpet av denne helga. Et stort takkeemne!

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

15


Rune Edvardsen hedre

I anledning Rune Edvardsens 50-årsdag den 29. juli, feiret familie, venner, predikant hedersord og beste ønsker for årene fremover.

Av Bente Rognmo Thakre

16

Da Stevnet i Sarons Dal var slutt, benyttet familien til Rune Edvardsen anledningen til å invitere venner, predikantkolleger og Troens Bevis-ansatte til en festkveld for å feire Rune Edvardsens 50-årsdag, der Egil Svartdahl fikk æren av å være konferansier. I løpet av kvelden fikk gjestene et spennende innblikk i Runes liv og hva han har betydd for andre.

– Også vil jeg avslutte med å svare på det berømmelige spørsmålet om hvem jeg ville velge å være sammen med om jeg ble skipbrudden på en øde øy.

Gode ord fra familien Først ute med en hilsen var Sølvi Edvardsen, som Rune har vært gift med i 29 år og som han har tre barn sammen med. Med humor og latter fortalte hun fra den første tiden da hun traff Rune mens hun var elev ved bibelskolen i Sarons Dal og fra historien deres opp igjennom årene. Og ikke minst hvordan hun beundrer Rune for hvordan han har stått på for Jesus.

Da Svartdahl spurte henne om det er annerledes å være gift med Rune etter at han tok over arbeidet etter sin far, Aril Edvardsen, svarte hun at den største forskjellen er nok at han alltid er på jobb, og at hun ser frem til å reise mer sammen men ham i tiden fremover.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

Det ville fremdeles være Rune, men på betingelse av at øya ikke hadde mobildekning, lo hun.

Gjennom kvelden ble Runes live både minnet og hedret gjennom flere flotte sanger som familien hadde skrevet for anledningen.


et med sang og lovord

tkolleger og Troens Bevis-ansatte misjonslederen i Sarons Dal med sanger,

Geiter og andre overraskelser En hyggelig overraskelse var en videohilsen fra Erik Solheim. Den tidligere miljø- og utviklingsministeren var en spesielt god venn av Aril Edvardsen de siste årene han levde. Denne videohilsenen ble også spilt under kveldsmøtet den siste lørdagen under Sommerstevnet. I tillegg hadde TV-reporterne Geir Egeland og Håvard Axel Kator, som har reist mye med Rune i regi av Troens Bevis, laget en lattervekkende samling av Runes stand-ups foran kamera der både geiter og andre overraskelser avbryter opptakene. Beste ambassadør! Blant de mange som tok ordet utover kvelden var ordfører Odd Omland og soknepresten i bygda, Leiv Gunnar Skiftun. – Du er en av våre beste ambassadører. Du er ikke redd for å gå nye veier, sa Omland, mens Skiftun trakk frem at

etter å ha sett Troens Bevis og Rune på nært hold i flere år, kunne han trygt si at Rune bygger “Guds rike og ikke sitt eget rike”. Egil Svartdahl avsluttet den flotte kvelden med en veldig passende oppsummering av kveldens taler, før han gav det siste ordet til Rune. – I kveld har vi hørt at det faktisk går an å bli profet i egen bygd, vi har hørt et vitnesbyrd om et ekte og troverdig menneske. Rune på sin side takket for alle de gode ordene med å dele litt av sine egne tanker rundt det å bli 50 år: – Det er godt å bli 50 år. Når en er yngre måler en seg gjerne mot folk som er flinkere, men nå føler jeg at jeg kan være meg selv, nå føler jeg at jeg er så god som jeg blir og jeg føler meg så klar som det går an å bli for de kommende årene, lovet han.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

17


18

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012


Les Erik Solheims hilsen til Rune Her kan du lese hva Erik Solheim ønsket Rune Edvardsen på 50-årsdagen!

Kjære Rune “En av de sterkeste historiene jeg har vært del av de siste årene handler ikke om deg, men om din far. President Pierre Nkurunziza satt ute i bushen, han var geriljasoldat i full uniform og sammen med kameratene sine. Og en dag så han en litt småtykk predikant på en fotballstadion som snakket om Gud og behovet for fred. Og han ble så inspirert av dette at han bestemte seg for å gjøre slutt på krigen i Burundi, starte en fredsprosess og i dag er han den ubestridte lederen i landet. Og den gamle tiden da det stadig var massakrer mellom hutuer og tutsier, er over. Alle skjønner at denne pastoren snakket verken kirundi eller fransk, han snakket sørlandsk – det var Aril, og han hadde en enorm innflytelse på menneskers liv. Mange millioner mennesker i Burundi kan takke ham for det bidraget han gjorde. Du har påtatt deg å gå i store sko, det er ikke lett, men du verden hvor godt du fyller de store skoene, Rune. Jeg er kjempeimponert stadig når vi har kontakt, som i Kongo eller andre av de vanskelige stedene på jorda. Du har kunnskap, du kjenner folkene og du står på natt og dag. Jeg tror det er fordi du har dette instinktet, det er Jesu instinkt, at når du ser et menneske som lider, går du ikke uberørt forbi. Du tenker, hva kan jeg gjøre som menneske, hva kan min institusjon, hva kan Troens Bevis gjøre, og hva kan Norge som land gjøre for å hjelpe disse menneskene som lider. Hvis alle hadde mer av det instinktet, ville Norge og verden være et utrolig mye bedre sted. I virkeligheten er jo dette den gylne regel, sentral i kristendommen, men også i andre religioner: ’Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.’ Og du strekker deg til det ytterste for å gi et sånt bidrag til menneskeheten. Jeg beundrer deg, jeg skulle veldig gjerne ha vært sammen med deg på denne festdagen, jeg håper været er strålende i Sarons Dal, det er et nydelig sted, et av de flotteste stedene i Norge, jeg håper dere har en strålende fest. Jeg regner deg som en del av min utvidete familie. Jeg gratulerer deg så mye og jeg gratulerer deg og mine venner i Sarons Dal med en fantastisk feiring, men også mange, nye gode år hvor dere vil følge Jesu eksempel og forsøke å gjøre verden til et litt bedre sted!“ Du kan se video hilsen på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

19


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Ledig annonse plass Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V / SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler Ledig annonse plass 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 20 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Person nr:

Navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

Ledig annonse plass f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Din familie

Så om høsten? Min hage er …faktisk ganske fin om våren og på forsommeren. Mye blomstrer og gir et vintertrøtt hjerte glede. Misunnelig=)? Her er et stalltips – jeg sår nå! Kjøper inn løk som jeg liker, og får dem i jorda før kulden kommer. Det koster litt, og et år tok jeg meg ikke råd til det, for det er noe med det du ikke umiddelbart kan ta og føle på, ikke sant? Jeg ser jo ingen resultater av investeringen hele høsten og hele vinteren!! For å si det sånn, det var ikke så spennende å følge med i hagen den våren!! Og jeg er flink til å sette av litt penger til det hver høst nå! Kan vi overføre dette? Så klart, man kan jo lære noe av nesten alt!! Det du sår i dine barn av Guds Ord og Hans prinsipper gir som regel ikke umiddelbar frukt (…eller blomst, om du vil overføre eksempelet over). Men vi er nødt til å tenke langsiktig! ”Den som sår rikelig, skal høste rikelig”. Trenger du litt starthjelp? • Finn en andaktsbok/barnebibel og les et stykke med barna ved leggetid eller ved frokostbordet. Det trenger ikke ta lang tid. • Innfør ”ukas bibelvers”, eller ”månedens bibelvers”, og gjør aktiviteter som kan underbygge dette (se egen artikkel) • La barna gå på søndagsskole! Kanskje må du kjøre litt, kanskje må du engasjere deg selv til og med for å få et slikt tilbud. Vel…du vil høste! • Skriv ned ting dere ber for, og les det opp av og til. Trosstyrkende å se konkrete bønnesvar.

Ha en innholdsrik høst!


Din familie

Månedens Bibelvers er… Ef. 2:10 ”For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skal vandre i dem” Hvordan utnytte dette bibelverset? Her er noen tips: • Forkort det for små barn, men få med nøkkelord, snakk om hva det betyr • Tenk selv over hva det betyr, da er det lettere å videreformidle • Snakk med familien hva dette i praksis kan bety denne uka, bli enige om noe dere kan gjøre av ”gode gjerninger” • Skriv bibelverset (evnt forkortet) på parkeringsplassen med kritt, eller med en gammel leppestift på speilet=) • Spør barna ved leggetid, om de tror de gikk i noen ferdiglagde gjerninger i dag. • Gjør noe gøy, gjem godteri en lørdag, og fortell at du ”på forhånd” har lagt noe godt ferdig for dem, men det er de som må velge å ”vandre i dem”/finne veien dit=) (Dette er et eksempel som du selv kan videreutvikle, til hjelp i familien, for å lære og praktisere Guds Ord.)

planeter.no


Troens Bevis for 25 år siden

Bønn forandrer alt Av Sigurd Sørhus Dette var mottoet for årets Sommerstevne i Sarons Dal: «Bønn forandrer alt». Det ble da også fulgt opp av mange talere, ikke minst av Aril Edvardsen selv, som hadde satt opp dette mottoet. Virksomheten i Sarons Dal begynte med intens og vedholdende bønn. Aril Edvardsen brukte gjerne 8–10 timer i bønn hver dag, enkelte perioder sammen med faste. Han ble drevet inn i bønn på en slik måte at de som sto ham nær syntes det ble altfor mye av det gode. Hans byrde var frelse for millioner. Slik startet dette arbeidet som trolig allerede har ført millioner til frelse. I den første tiden brøt det ut vekkelser mange steder der Aril Edvardsen virket, og siden har mennesker blitt frelst enkeltvis og i skarevis i hans møter og kampanjer og gjennom Troens Bevis’ forskjellige virkegrener. Men det hele startet i bønn og tro. Dette har preget Aril Edvardsen og Sarons Dal hele tiden, men det har selvsagt ikke vært like sterkt alltid. Nå er Aril Edvardsen igjen kommet inn i en periode med intens bønn. Han bruker gjerne flere timer i bønn om dagen og oppfordrer alle kristne til å be minst en time hver dag, ut fra Jesu ord: «Kunne dere ikke våke en time med meg?» Bønnevekkelse De kristne ba mer før, selv om de måtte arbeide 10–12 timer om dagen. Nå er det 7–8 timers arbeidsdag. Derfor skulle vi ha god tid til å be en time om dagen. Aril Edvardsen tror Gud vil føre oss tilbake til bønn. Det er nå en bønnevekkelse over hele verden. Vi kjenner bønnevekkelsen i Kina og i Korea. I Argentina ber de ledende predikantene i timevis hver dag. Over hele verden maner Den Hellige Ånd de kristne til å gå dypere inn i bønn, være sammen med Jesus i bønn. Bønn forandrer alt Også flere av de andre predikantene tok opp dette emnet og talte om forskjellige sider ved bønn. Åge Åleskjær talte om bønn ut fra Jak.5,16 der vi finner setningen: «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» I en annen oversettelse står det: «Et rettferdig menneskes bønn gjør stor kraft tilgjengelig.» Åleskjær grep fatt i stevnets motto og pekte på noe av det som blir forandret ved bønn. Bønn forandrer deg, din familie, din by, nasjonen, ja, hele verden. Asbjørn Johansen talte i et av møtene om «inderlig bønn», ut fra Ap.gj. 12 der det står at menigheten ba inderlig til Gud for Peter som var kastet i fengsel. Arvid Fosse talte også om bønn. Han talte om vekststadier i bønnelivet og knyttet det til 1.joh2.12-14. Fosse prekte om dette med bakgrunn i det som har skjedd i pinsemenigheten i Skien, der så å si hele menigheten 26

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

Ånden», «skyter blink». Og «ber til saken er ført til seier». Bønn kan være lovsang og tilbedelse, men det kan også være åndelig krigføring. Når en får tak på disse forskjellige sidene, kommer en inn i et rikt bønneliv. Etter Arvid Fosses bibeltime var det mange som kom fram for å innvie seg med tanke på å gå sterkere inn i bønn og forbønn. Folkevekkelse og bønn Skal vi få folkevekkelse, er det ingen vei utenom bønn, mener Aril Edvardsen. Yappe-innstillingen, som vi ser både i børsspekulasjonene og ellers i samfunnet, går ut på at man skal få mest mulig med minst mulig anstrengelse. Denne holdningen har kanskje også kommet inn i de kristnes rekker, hvor man sier at bare du tror, skal du få alt. Men alle vekkelser opp gjennom tidene er blitt født fram gjennom inderlig bønn. Derfor oppfordrer nå Aril Edvardsen alle kristne til å be minst en time hver dag.


Misjonsnytt Kidnappet misjonær tenkte på korset Da lederen for en stor misjonstjeneste i India ble kidnappet av en kjent terroristbande, trodde han alt håp var ute. Men etter en stor bønneaksjon ble han plutselig løslatt en uke senere, helt uskadd.

En stor bønneaksjon ble utlyst for George. Av ukjente grunner bestemte terroristene seg plutselig for å løslate pastoren etter å ha holdt ham i fangenskap i en uke.

Pastor Ponnachan George ble 23. juli kidnappet av fem bevæpnede terrorister fra en bibelskole i Karbi Anglong-distriktet i Assam i India.

– Disse folkene er kjent for å skyte og drepe med kaldt blod for deres sak. Jeg var redd og jeg var helt overbevist om at jeg aldri ville bli løslatt. Jeg tenkte på min kone og mine små barn og følte meg veldig hjelpeløs, forteller George.

Pastoren ble holdt i en skog på et ukjent sted. Hans kidnappere truet med å drepe ham dersom de ikke fikk løsepengene de krevde. Misjonsorganisasjonen han jobber for (Gospel for Asia) opplyser at det var en “veldig stor” sum, og at de har som en regel at de aldri betaler løsepenger. I stedet tok de initiativ til en stor bønneaksjon for Ponnachan George. – Etter at han ble kidnappet, bandt de et tørkle foran øynene hans og hendene ble bundet bak på ryggen. De tvang ham til å gå flere timer dypt inn i skogen til skjulestedet deres. Gjennom hele kidnappingsdramaet truet terroristene Ponnachan med at de kom til å skyte ham, forteller talsmannen for GFA.

– Men så begynte jeg å meditere på korset, og jeg minnet meg selv om at vår leder hadde sendt meg ut med en enveisbillett til misjonsfeltet. Bibelverset fra apostlenes gjerninger 20 hvor Paulus sier at han ikke holder sitt eget liv kjært, ble en kilde til styrke. George har ansvar for en tjeneste i Karbi Anglongområdet i India, som inkluderer 26 barneskoler, tre radiosendinger i uka på karbi-, assamisk og kuki-språkene, en bibelskole, 200 menigheter og 300 misjonærer.

Indonesisk stamme feirer 50 år som kristne For 50 år siden var Sawi-folket i Papua, Indonesia, hodejegere og kannibaler, fiendtlig innstilt til nabostammene og isolert fra resten av verden. I dag regner 85 prosent av dem seg som kristne. Papua-folket har ikke hatt noen historisk kontakt med muslimske evangelister slik resten av Indonesia har. Men gjennom kristne evangelister fikk evangeliet slå rot i denne stammen. Det var i 1962 at misjonærekteparet Don og Carol Richardson reiste til Ny Guinea sammen med sin sønn i håp om å dele evangeliet med Sawi-folket. – For femti år siden møtte vi 200 nakne hodejegerkannibaler fra Sawi-folket som var væpnet med spyd og malt med krigsmaling, husker Don. – De danset rundt oss i takt til trommene deres mens de sang på deres eget tungemål.

– Tre generasjoner fra det samme folket som møtte oss i 1962 ønsket oss velkommen på nytt mens de sang seierssanger, denne gangen både på nasjonalspråket og sitt eget språk, forteller Don. – Dette var absolutt mitt livs høydepunkt! Steve var bare et spedbarn da han kom til Sawi-folket i en kano i sin mors armer. De første 13 årene av sitt liv bodde han i stammen og så hvordan evangeliet slo rot og vokste, en historie han har fortalt i boken “Freds Barnet”. – Jeg var utrolig forundret og oppmuntret av dybden i Sawi-folkets takknemlighet, 50 år senere, for det evangeliet har gjort blant dem, sier Steve. – En etter en kom menn og kvinner, ofte med tårer i øynene, og uttrykte sin store takknemlighet til familien vår og budskapet som vi brakte med oss.

Mens de bodde blant Sawi-folket, lærte Don og Carol (som gikk bort i 2004) Sawi-språket, de oversatte Det Nye Testamentet, plantet en menighet og lærte Sawiledere hvordan de skulle være hyrder for den voksende flokken med troende. 28. juni, 50 år etter at familien kom til Sawi-folket, returnerte Don og hans tre sønner, Steven Shannon og Paul, til Indonesia for å delta i en jubileumsfeiring holdt av menighetene i Sawi og kristne i fire av nabostammene som i ettertid er blitt evangelisert. TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

27


Sommerstevnet

Bollywood-kjendis til Sarons Dal for å lære om misjon! Under Sommerstevnet i Sarons Dal fikk Troens Bevis et hyggelig og uventet besøk av en ung mann fra India. Gjennom hele oppveksten i India hadde han hørt om Troens Bevis som det ultimate eksempelet på verdensmisjon, og nå ville han se stedet med sine egne øyne!

Av Bente Rognmo Thakre – Jeg kan ikke tro mine egne øyne. At nordmenn, fra verdens rikeste land, bor i campingvogner og telt med barn og hund og katt for å være med på Stevnet, sier den unge indiske mannen og ler godt. – Også camper de i regn og rett ved elven, det er ikke til å tro, fortsetter han mens han ler så han rister. Helt på eget initiativ reiste han den lange veien fra India for å med egne øyne se misjonssenteret han hadde hørt så mye om. – Jeg har tatt massevis av bilder for å vise menighetene våre i Orissa hvordan dette kan gjøres. Nå har ikke indere lenger noen unnskyldning for ikke å komme på stevner, når selv europeere kan bo i campingvogner, mener han. – Når vi inviterer til stevner har folk alltid unnskyldninger. De må jobbe, de har barn, de har en hund de må passe på, også vil de helst komme til ferdige måltider. Her bruker nordmenn ferien sin for å komme på Stevnet, de camper og tar med seg alt de trenger hjemmefra, og attpåtil regner det og er kaldt. Dette er jo helt fantastisk, og et eksempel til etterfølgelse! Ultimate eksempel Sunny Samson Dahanga sitter på en tom benkerad i Hallen og forteller at det er en venn fra Oslo som har tatt ham med til Sarons Dal. Sunnys far var bibelskolerektor hos inderen Thomas Kurien. Kurien var Aril Edvardsens gode venn og store samarbeidspartner i India i mange år, og gjennom Kuriens virke har Sarons Dal støttet flere hundre indiske innfødte evangelister, holdt store kampanjer og predikantseminarer, og medvirket til at flere tusen menigheter er blitt plantet med støtte fra Troens Bevis. Sunni forteller at gjennom hele oppveksten hans var Troens Beivis alltid løftet opp som det ultimate eksempelet på hvordan en kan drive misjon. – Når vi hadde kampanjer, ungdomssamlinger, samlet predikanter eller underviste bibelskoleelever, ble Aril Edvardsen og hans virke alltid løftet opp som det store eksempelet for oss. Spesielt fikk vi høre om Brevkurset “Det Nye Liv” og hvordan vi kunne bruke det til å nå unådde. Derfor har jeg lenge hatt så lyst til å se Sarons Dal på nært hold, og det har derfor vært en fantastisk opplevelse for meg å være her i år, forteller Sunny. Bollywood-sanger Men det er langt fra noen selvfølge at Sunny brenner 28

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

for misjon. Han forteller at på grunn av at han er god til å synge og skriver egne sanger, fikk han gjennombrudd i Bollywood, Indias store TV- og filmindustri, der han bl.a. var med i en fast TV-serie. Han hadde ikke tanke for å tjene Gud selv om han var oppvokst med den kristne troen. – Men en dag hørte jeg helt tydelig Jesus’ stemme si til meg: “Sunni, se på din egne berømmelse, alt du har fått gjøre og være med på. Men når jeg en dag skal spørre deg, hva har du gjort for meg, hva skal du da svare?” Det fikk Sunni på andre tanker, og han vendte tilbake til sin barndomstro og er nå i fulltidstjeneste som pastor i et nettverk av 260 pinsemenigheter og 300 pastorer. De har sin egen radio- og TV-kanal, driver menighetsplanting og driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Men han er fremdeles en kjent skikkelse i India og får ofte forespørsler om å opptre på offisielle arrangementer og store hindu-festivaler. – Som regel takker jeg nei og sier at nå synger jeg for Jesus, men når jeg har anledning til å synge mine egne sanger, skriver jeg alltid inn noen linjer om bibelske sannheter, og slik kan jeg bruke min fortid til å vitne om Jesus for vanlige indere, forteller han. – Også må jeg legge til at jeg er blitt veldig inspirert av å se hvordan dere driver planetarbeidet for barna under Stevnet! Når jeg kommer tilbake skal vi arrangere en tre dagers leir for barn i Nord-India, og nå har jeg fått mange gode ideer til hvordan vi kan gjøre det, sier Sunny.


Over 10 000 TV-seere fulgte Sommerstevnet på web-TV Under Sommerstevnet ble samtlige møter sendt på web-TV andre år på rad. Også i år var dette et populært tilbud, og 10 623 personer så Sommerstevnet i Sarons Dal på web-TV.

Av Bente Rognmo Thakre Troens Bevis fikk flere hyggelige tilbakemeldinger fra seere som fulgte Sommerstevnet i Sarons Dal på web-TV. I tillegg til at alle møtene ble sendt på Troens Bevis’ webside, ble også kveldsmøtene sendt over Vårt Lands nettside. Til sammen var det 10 623 seere som fulgte møtene over Internett. Hver kveld under Stevnet begynte TV-sendingen med 20 minutter fra stevnestudio med innslag fra dagens opplevelser i Sarons Dal og intervjuer med stevnegjester. – Både i år og i fjor hørte vi fra fornøyde seere, opplyser TV-ansvarlig Ariel Fåland. – Noen er på jobb i Nordsjøen, andre har av praktiske grunner ikke anledning til å være til stede på møtene, men jeg er heller ikke i tvil om at vi har nådd ut til helt nye venner som aldri har vært i Sarons Dal før. Nå håper vi at flere av disse vil ha lyst til å besøke Sommerstevnet i Sarons Dal neste år, sier han. Du kan kjøpe alle møtene fra Sommerstevnet på CD eller DVD.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

29


ET LIV I SEIER 1. Johs 4:17 «For som Han er, slik er vi i denne verden.» Jesu korsfestelse, død, oppstandelse og himmelfart er en historisk kjensgjerning for oss. På denne grunnvoll hviler hele vår frelse. Da Jesus døde og oppstod igjen, fullbrakte Han frelsesverket for oss. Han frelste oss ikke bare i synden, men også fra synden, slik at vi her i dette liv skal kunne leve et liv i seier over synden. Kristenlivets mål er hellighet, og gjennom Jesus Kristus er vi blitt satt inn i en herskerstilling over synden (Rom 5:17). I disse dager gjenoppdager tusener av kristne hva de er i Kristus Jesus, hva Jesu død og oppstandelse virkelig betyr for dem.

Av Aril Edvardsen EN NY SKAPNING Når vi mottar Jesus som vår frelser, blir vi født påny, og blir en ny skapning (Johs 1:12-13). «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» (2Kor 5:17) Dermed har enhver kristen to naturer – det gamle mennesket, som er født etter kjødet, og det nye mennesket, som er født av Ånden. «For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. (Gal 5:17). Her ligger spenningen i kristenlivet hos enhver Jesu etterfølger, når vi skal leve et liv i seier. DET GAMLE MENNESKET KAN IKKE FRELSES Mange kristne opplever nederlag og tvil i sitt kristenliv fordi de ikke kjenner sin Bibel godt nok – om det seirende livet. Mange forsøker å forbedre seg og oppdra det gamle menneske med daglig anger og bot. Men det gamle mennesket i oss – fallets vesen, kan ikke frelses. Det må dø, korsfestes med Kristus. Selv om den gamle Adam i oss går på møter hele livet, leser Guds Ord og ber til Gud, så har vårt gamle m enneske aldri blitt kristelig, forbedret, selv om vi skulle leve i hundre år.

30

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

Syndelegemet i oss kan rett og slett ikke frelses, men det er det nye livet i oss – den nye skapning, som vi fikk i våre liv da vi tok imot Jesus, som skal vokse og næres ved Guds Ord. De skjer mens vi vandrer i Ånden og blir mer og mer lik Jesus i kraft av helliggjørelsens nådeverk. DET KRISTNE PARADOKS Et paradoks er noe som tilsynelatende synes å være en motsigelse, men som likevel er sant, selv om det aldri så mye synes å motsi seg selv. Jesu korsfestelse, død og oppstandelse er ikke bare noe som gjaldt min rettferdiggjørelse, men også min helliggjørelse – vandringen med Kristus. Alt det Jesus gjorde, gjorde Han i mitt sted. Jesus var min personlige stedfortreder. Da Han ble korsfestet, var det egentlig mitt gamle «jeg» som ble korsfestet. Da Han døde, var det jeg som døde. Jesu korsfestelse, død og oppstandelse gjaldt meg personlig, og da Han satte seg i himmelen ved Guds høyre hånd, ble jeg satt der sammen med Ham. Det er dette paradoks som Bibelen åpenbarer som hemmeligheten til et liv i seier. Vi skal her stanse ved Romerbrevet 6:1-14, Galaterbrevet 2:19-20 og 5:1625 og 6:14, Efeserbrevet 2:4-7 og 1:3 og 4:17-24, samt Kolosserbrevet 2:11-14 og 3:1-6. I alle disse Skriftsteder som du bør lese gjennom, tales det om at vi er korsfestet med Jesus, død med Ham, begravet med Ham, oppreist med Ham og satt i


Himmelen med Ham. Vi skal her stanse innfor hva hver enkelt av disse ting i Jesu frelsesverk betyr for oss personlig. KORSFESTET MED KRISTUS Rom 6:6: «For vi vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skulle være treller under synden.» Her kommer det kristne paradoks til syne: «Vårt gamle menneske ble korsfestet….for at (det) skulle bli fratatt sin makt (annen oversettelse: «bli til intet»). Da Jesus ble korsfestet, ble også mitt gamle syndemenneske korsfestet med Ham. Det er et faktum. Det henger der på korset med Jesus. Og bare i kraft av troen på dette faktum, kan mitt syndelegeme bli fratatt sin makt, slik at jeg ikke mer skal tjene synden, men leve et liv i seier med Jesus. Her ligger et veldig spenningsfelt som enhver kristen kjenner til. Vi ble korsfestet med Ham, og på samme måte kjenner vi at den gamle naturen vil gjøre seg gjeldende. Men enhver av oss må lære seg til å leve i denne spenning, og hvile i tro på Jesu fullbrakte verk. Bare i kraft av troen på at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, kan vårt syndelegeme bli til intet, slik at vi kan leve det daglige seirende livet. Dette er ikke et liv i selvstrev, for da har vi allerede tapt slaget, men et liv i hvile på det fullbrakte verk. «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss (ikke av oss, men i oss ved Ånden), vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden (Rom 8:3-4). Hvilken underbar kraft det gir i mitt liv å vite at mitt gamle liv ble korsfestet med Jesus. Gal 2:20 sier: «Jeg er korsfestet med Kristus.» Gal 5:24 sier: «Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet, med dets lidenskaper og lyster.» Gal 6:14: «Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved Ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.» Paulus taler om den sannhet som et fullbrakt faktum. Men i samme brev taler han også om kjødet, som om det likevel skulle ha en mulighet til å leve, idet han sier: «Vandre i Ånden og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet…» Her har vi igjen det kristne paradoks. Men dersom vi vil hvile og tro på Jesu seiersrike fullbrakte verk, og ikke stride og kjempe i egen kraft, men motta Hans Hellige Ånd, som fra vårt innerste vil lede og drive oss, så skal vi få oppleve denne seier i livets vandel og praksis ved Kristus selv, som bor i oss ved Sin Ånd.

DØD MED HAM Rom 6:1-2: «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?» Rom 6:6-11: «For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden…» «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre.» Da Jesus døde på korset, da døde også jeg. Jeg døde bort fra alle synderegningene og all min syndeskyld. Derfor kan ingen anklage meg mer, fordi ingen kan dømme eller anklage en mann som er død, selv om han har gjort aldri så mye galt. Ingen vil tenke på å dra en forbryter innenfor retten når han er død. Derfor sier Bibelen: «Den som er død, er rettferdiggjort fra synden.» (Rom 6:7). Men i neste øyeblikk kommer det kristne paradoks inn i bildet idet Bibelen sier til oss som er død med Kristus: «La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde dens lyster.» (Rom 6:12). Det er fordi, og i kraft av at vi er døde med Ham, at vi ikke lenger skal la synden herske i våre legemer. Derfor er det at vi ikke «skal fullføre kjødets lyst», og «hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden.» (Gal 5:25)

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

31


Kol 3:3 sier: «Dere er jo døde.» Det er et faktum. Det er fullbrakt. Og derfor: «Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, osv. (Kol 3:5). Her har vi igjen det kristne paradoks. Fordi vi er døde, derfor skal vi, og i kraft av at vi er døde med Ham, døde våre jordiske lemmer. Gal 2:19-20 sier det samme: «For jeg er ved loven død for loven…jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv.» BEGRAVET MED HAM Rom 6:3-4: «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.» Kol 2:12: «da dere ble begravet ved Ham i dåpen og i den også ble oppreist med Ham ved troen på Guds verk.» Den kristne dåp er et ytre tegn og et bekjennende symbol på at vi har mottatt Jesu fullbrakte verk, og vi tilkjennegir derved at vi ved tro er blitt korsfestet ved Ham, og er død med Ham. Dermed blir vi også begravet med Ham, som i det ytre blir symbolisert ved dåpen, – og «i den blir dere også oppreist med Ham ved troen på Guds kraft», for « å vandre i et nytt liv.»

32

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

OPPVAKT – OPPREIST MED KRISTUS Da Jesus oppstod fra graven, så stod vi opp sammen med Ham, for å leve det nye livet. Det er et faktum. Ef 2:4-6: «Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av Sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst og oppreist med ham.» Rom 6:4-8: «…for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv: For hvis vi er blitt forenet med Ham i en død som er lik Hans, da skal vi også det i en oppstandelse som har likhet med Hans oppstandelse…Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med Ham.» Kol 2:12-13: «da dere ble begravet med Ham i dåpen og i den også ble oppreist med Ham ved troen på Guds verk. Han som oppreiste Ham fra de døde. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene.» Jesu oppstandelse er min oppstandelse. Hans liv er mitt nye liv. Han har ikke bare stått opp av graven, men jeg oppstod til et nytt liv, et seirende liv, sammen med Ham. Derfor sier Paulus: «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» (Gal 2:20).


Men også her kommer paradokset inn. Kol 3:1-2 sier: «Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.» For vi er oppstanden med Kristus, skal vi ikke lenger attrå de jordiske ting og leve det gamle verdslige liv. SATT I HIMMELEN MED KRISTUS I Jesus Kristus er vi plassert i den himmelske verden med alle dens rikdommer. Da Han tok plass ved Faderens høyre hånd og satte seg på Guds trone, tok vi plass sammen med Ham. Guds Ord sier: «Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise Sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» På grunn av denne himmelske stilling som vi har fått i Kristus, begynner Paulus efeserbrevet med å si: «Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus.» (Ef 1:3). Kristus er nå vårt liv. Vi er korsfestet med ham, vi er døde med Ham, vi er oppvakt og oppreist med Ham, og vi er satt i Himmelen med Ham. Vi lever i Ham. Kol 3:3-4: «Dere er jo døde og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.» Det er derfor Johannes kan si: «Liksom Han er, slik er også vi i denne verden.» Ennå er vi her på jorden, men i Ham er vi allerede i himmelen. Han er vårt liv, vårt håp, vårt anker for sjelen. Han har allerede nådd fram, og vi kommer etter. Her er det kristne paradoks. Hebr. 6:19-20: «Dette håper har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til Det indre, innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss.» Han er vårt anker for vår sjel. Dette anker er allerede innenfor forhenget i Himmelen. Og selv om vi ennå er utenfor i frådende bølger, så er ankeret trygt og fast inne i den fredfulle havnen, og vi holder nå på med å taue oss inn i fredens havn: Han er vår forløper, i Ham er vi allerede satt i himmelen. Hvilken underbar sannhet. Hvilken herlig vei til et liv i seier her på jord. Jesu kors er mitt kors, Hans død er min død, Hans oppstandelse er min oppstandelse, og jeg er satt i det himmelske med Ham og velsignet med all Himmelens velsignelse. «Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn. Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.» (Gal 2:20). Veien til dette livet går gjennom Ordet og Ånden, og er åpen for oss alle, av bare nåde, i kraft av Kristi fullbrakte forsoning. Jesu død og oppstandelse er grunnlaget for vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Gjennom den Hellige Ånd blir alt dette virkeliggjort, i våre liv ved et liv i overflod, og et liv med Åndens utrustning. (Utdrag fra boken: Fornyelse fra Jesus – Troens Bevis forlag 1972) TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

33


Sommerstevnet

”Disciples” fra Kristiansand besøkte Sarons Dal Med lærjakker og motorsykler tar medlemmer av den kristne motorsykkelgruppen ”Disciples” evangeliet til mennesker i nød.

Av Bente Rognmo Thakre

Torsdag under Sommerstevnet var det flere medlemmer fra den kristne motorsykkelgruppen ”Disciples” fra Kristiansand som hadde tatt turen til Sarons Dal for å være med på møtene. De forteller at i tillegg til å drive et aktivt arbeid fra Kristiansand rettet mot alle bikere, driver de også forebyggende rusarbeid og hjelpearbeid i Ukraina.

– Men fordi foreldrene mine er kristne og jeg har vært et bønnebarn i alle år, vet jeg at Jesus har reddet meg mange ganger, selv før jeg gav livet mitt til Jesus for ni år siden, forteller hun.

– Vi har tre avdelinger som holder til i Ukraina og to avdelinger som vi prøver å starte opp i Russland, forteller lederen for ”Disciples” i Kristiansand, Sven Olsen.

En av de tingene hun husker spesielt godt, er en gang da hun var ruset og sovnet på sofaen med et brennende stearinlys på bordet.

– Det vi ønsker er å tjene Jesus i hverdagen med motorsykkelen som verktøy. Vi prøver å være en utstrakt hånd til mennesker i nød. Og så lenge det er mennesker, er det behov for Jesus. Det synes ikke alltid på utsiden hva folk går igjennom, men når en kommer inn på selv de tøffeste er det ikke alltid at tårene er så langt unna, forteller han.

– Det hadde tatt full fyr og bordet var begynt å brenne. Da var det en person som rusket i meg og sa ”Betty, du må våkne”. Jeg sovnet igjen og personen rusket en gang til og sa: ”Betty, er du våken?” Så oppdaget jeg brannen og for opp og fikk slukket den med saft og håndklær og det jeg hadde rundt meg til å kaste på flammene. Så gikk jeg rundt i leiligheten og lette etter personen som hadde vekket meg, men det var ingen der. Jeg er helt overbevist om at Gud sendte en engel som reddet livet mitt som svar på mine foreldres bønn!

En av dem som har fått oppleve Jesus’ kraft i sitt liv, er hans kone Betty.

34

– Jeg begynte med narkotika allerede i tolvårsalderen, forteller Betty, som nå har vært helt rusfri de siste åtte årene.

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012


Knut Albert og Ingeborg Marie Songe Knut Albert og Ingeborg Marie fra Risør kan fortelle at det er andre gang de er på Sommerstevnet i Sarons Dal. – Vi hadde lyst på ferie med litt innhold og var inne og sjekket på nettet. Der fant vi stevneprogrammet for Sarons Dal og vi ville gjerne høre Per Arne Dahl. Men alt vi har opplevd har gitt mersmak. Ikke minst var det et fantastisk opplegg i DIGG-teltet med mat og underholdning etter møtet, sier ekteparet.

Eva Fossdal White og Michael White Eva og hennes britiske mann er på besøk i Kvinesdal hos familie under Stevnet. De har tatt med seg tvillingene Thommas Michael og Philippa Emily på barnesamlingene under Sommerstevnet. – Til vanlig bor vi i Stafford i England og nå er vi på besøk i hjembygda, og jeg må si at jeg synes barneopplegget er kjempebra, forteller Eva. TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

35


Sommerstevnet

Stevnehelter fra Stavanger De som har vært på kveldsmøte under Sommerstevnet har helt sikkert hilst på Tor Inge Vasshus og Aslaug Lunde. På hver sin side av hoveddøren hilser de alle besøkende velkommen.

Av Bente Rognmo Thakre

– Det er veldig hyggelig å hilse på alle som kommer på møtene. I år virker det som om det er spesielt mange som er kommet hit for første gang, sier Tor Inge Vasshus. Både han og Aslaug Lunde er med i Troens Bevis’ partnermenighet, Sola Kristne Fellesskap. – Det er spesielt kjekt at vi står her ved døra hver dag, slik blir vi kjent med mange og vi kjenner dem igjen når de kommer tilbake, sier Aslaug. – Jeg tror faktisk halve menigheten vår er med som medhjelpere i år, legger Tor Inge til. De er begge med som medhjelpere, eller Stevnehelter som det heter, for fjerde året på rad. – Det er så kjekt å få være med på Sommerstevnet, og da vi så det var behov for medhjelpere, har vi stilt opp både som vakter, veiledere og litt av hvert. Jeg føler meg litt som poteten som kan brukes til alt, sier Vasshus og smiler. Mange vil kjenne igjen Tor Inge Vasshus fra en av dem som har tatt initiativet til business-samlingene for næringslivet under Stevnet på Utsikten Hotell. Han driver et programvareselskap med 80 ansatte i flere land, og 36

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

brenner for å finne veier som næringslivet kan bli involvert i misjon eller nødhjelp. Tor Inge forteller at det var opprinnelig hans bestemor, Ingrid Kydland Johannessen, som tok ham med til Sarons Dal som ung gutt. Hans bestemor var en trofast og kjær Sarons Dal-venn i alle år inntil hun gikk bort i 1992. Aslaug Lunde kan på sin side fortelle at hun er utdannet jurist og jobber som kontorsjef ved Universitetet i Stavanger. Hun føler spesielt sterkt for Miracle Channels arbeid og har støttet Troens Bevis som giver siden 1997. Hun går i Sola Kristne Fellesskap, men gjennom sine barn har hun også sterk tilknytning til Varden menighet. – Det er spesielt den tverrkirkelige profilen som tiltaler meg i Sarons Dal, mener hun. Aslaug har en allsidig oppvekst, hun er født i London og bodde i Los Angeles før foreldrene tok familien hjem til Norge da hun gikk på ungdomsskolen. Hun er derfor kjent med flere forskjellige menigheter og ser verdien i fellesskap på tvers av forsamlingene. – Også må jeg få sagt at det er spesielt bønn som ligger på hjertet mitt, sier den smilende møteverten.


Yngve og Lisa Thoresen fra Bergen Yngve kan fortelle at de var på besøk i Sarons Dal for fem år siden og nå er de her med de to yngste barna på 8 og 13 år som er med på Planetene. – Ja, her er det jo ”voksenparkering” i stedet for barneparkering, sier Yngve og ler mens han og hans kone tar en kaffe i kafeen i Hallen. – Det er veldig bra barneopplegg, også er det veldig flott med barnesamlingene under kveldsmøtet, mener de. – Også må jeg si at kvaliteten på lovsangerne under Stevnet er meget høy, sier Yngve og røper at han spiller i lovsangteamet i Pinsemenigheten Sion Blomsterdal i Bergen.

Inger og Jakop Nystøl fra Vennesla Inger og Jakob Nystøl forteller at de er på dagstur fra Vennesla. – Vi har vært her veldig mange ganger, men det er seks år siden nå, så det er moro å se alle forandringene som er kommet, sier Jakop mens Inger forteller at hun bare var fire måneder gammel første gang hun var på besøk i Sarons Dal. – Vi lengtet vel litt tilbake også hadde vi lyst på en kjøretur. Vi tenkte vi kunne være på kveldsmøtet og så kan ungene få bade nå i ettermiddag. TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

37


Slik jeg ser det!

Tørst Gjør Den Hellige Ånd comeback i kristen-Norge? Denne gang:

David Andrè Østby, Kai Johansen, Arnfiinn Clementsen, Lil emor Åleskjær

Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. (Joh 4,13-14) Vi flyttet inn i et nytt hus for noen måneder siden. Noe av det beste ved å pakke er å finne igjen glemte skatter som har vært stuet vekk i esker på loftet. Og der, midt iblant gamle aviser, skolebøker og verdiløs utenlandsk valuta, fant jeg kassetten «Det er vekkelsesluft over landet» med Aage Samuelsen. Selv vokste jeg opp i et miljø som forventet at Gud skulle sende vekkelse; en guddommelig redningsplan for et folk som har vendt seg bort fra Gud. Men alt snakket om vekkelse virket til slutt mot sin hensikt. Mange i min egen generasjon ble skuffet, tok et oppgjør med vekkelsen som aldri kom og valgte å selv være bønnesvaret. Senkede terskler De ti siste årene har menigheter gjort en formidabel jobb for å senke terskler, åpne dører og invitere inn ikke-kristne naboer, kolleger og venner. Mange steder har det resultert i menighetsplantinger, økt aksept og mange nye kristne. Men veksten går langsomt. Kan vi ha glemt noe på veien? Jesus har kalt oss til å være hans hender og føtter på jorda. I vårt oppdrag ligger det et ansvar for å fortsette det arbeidet han startet; utbre Guds rike på jorden. Men videre sier Jesus at «vi skal få kraft» i det Den Hellige Ånd kommer over oss. Det er da det virkelig begynner. Egen kraft I fysiologien er tørst en indikator på at kroppens celler mangler væske. Og mange norske menigheter har lidd av væskeunderskudd. Kan våre forsøk på selv å være bønnesvaret ha gjort oss til åndelige strebere som har utbredt Guds rike i egen kraft? Mange kristne innrømmer nå at de kan ha «kastet ut Ånden med badevannet» i sin søken etter relevans. I den karismatiske kirkehistorien har Den Hellige Ånd ofte vært forbundet med kaos og uforutsigbarhet. Det passer ofte dårlig med et ønske å alminneliggjøre menigheten for ikketroende. Men relevans i kombinasjon med Åndskraft kan skape en eksplosjon i norske menigheter.

38

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2012

Vekkelse Ett av privilegiene ved å være lovsangsleder og kristen journalist, er muligheten for å delta på kristne sommerstevner. I løpet av et par travle sommeruker i år, deltok jeg på flere av dem. Og i år hadde de noe til felles. Enten det var i lovsangen på Skjærgårds Music & Mission festival, pinsevennenes sommerstevne eller på U-festivalen på Hedmarktoppen, møtte jeg tørste kristne. Ordet vekkelse kan defineres som «en kollektiv omvendelse, der mange på ett sted kommer til en ny religiøs erkjennelse eller overbevisning». Og Norge har hatt mange vekkelser: Den haugianske vekkelsen på 1800-tallet, den læstadianske vekkelsen fra 1848, pinsevekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet, Frank Mangs-vekkelsen i 1930 årene, Jesusvekkelsen på 70-tallet og den karismatiske fornyelsesbevegelsen i 80-årene er bare noen eksempler. Alle vekkelser begynner med en tørst. Og nå synes jeg igjen å merke vekkelsesluften over landet; kristne som søker til vannkilden. Altfor lenge har vi strevet i egen kraft. Kanskje tiden er inne for å gi Den Hellige Ånd et skikkelig comeback?


Støtt Miracle Channel med en gave i dag! Troens Bevis har flere store virkegrener og denne måneden går Troens Bevis bladets giro til Miracle Channel. Hver eneste dag kan 330 millioner arabere se evangeliet på Miracle Channel. De får høre sterke vitnesbyrd om Jesus forvandlende kraft og om veien til frelse. Mange av dem ringer oss og forteller at de har tatt imot Jesus som sin frelser etter å ha sett på programmene våre. Men for å holde dette arbeidet i gang trenger vi all den støtten vi kan få. Nå håper vi at du vil være med å støtte Miracle Channels arbeid med en gave til Troens Bevis Verdens Evangelisering. Fatah fra Bahrain: “Tusen takk for denne kanalen som åpnet mine øyne for Isa (Jesus). Jeg har alltid lengtet etter å høre evangeliet men det har ikke vært mulig fordi jeg bor i et stengt land. Vær så snill å be for araberne om at de vil åpne seg for Kristus.”

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

39


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi:“Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13)

Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten. For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway


TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

41


42

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


KAMPANJE APRIL 2012

43


46

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

Troens Bevis: September 2012  
Troens Bevis: September 2012  

- et misjonsmagasin for Troens Bevis Verdens Evangelisering