Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

vil lære historien om jesus

s.

04

TROENS BEVIS MAGASIN - MAI 2014 - 55 ÅRGANG

Miracle channel - vinner nye vitner

s.

24

«nå er troen blitt forankret»

s.

33

«Stå derfor fast i den friheten som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.»

Gal 5, 1.


troens bevis MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA Mai 2014 55. årgang TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag - formidle tro på vekkelse og innhøsting - gi balanserte og trosstyrkende artikler som inspirerer til vekst i hele kristenfolket

Utgis av Troens Bevis VERDENS EVANGELISERING Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Nettsted: www.troensbevis.no REDAKSJON: Ansvarlig utgiver: Rune Edvardsen Redaktør: Sten Sørensen Designer: Mariell Hovdhaugen JOURNALISTER: Bente Thakre Kåre J. Stusdal Sten Sørensen Nathalie Edvardsen FOTOGRAF: Nathalie Edvardsen Abonnement Sendes ut gratis i Norge og Norden Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 Finsk postgiro: 800014 70201790 Færøyisk postgiro: 66222 alle er N-4480 Kvinesdal

Grafisk produksjon Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer

Innhold: 04

s. vil lære historien om jesus

08

s. lar seg inspirere av gud og Rune

10

s. guds ord over en kopp te i sentral-asia

18

s. den vitenskapelige metode

s.

20

evangelister i laos når unådde landsbyer og planter menigheter

24

s. miracle channel - vinner nye vitner

27

s. arabisk jente så jesus i en drøm

33

s. «nå er troen blitt forankret»

36

s. karls historie: et liv verdt og leve

Alle har sin tid Mange har kommet til denne jord med et ønske om å være noe overfor andre. Noen ble forbilder for livsfilosofier og politiske partier. Andre står frem som ateister og samfunnsvitere som med sikkerhet uttaler seg om jordens fremtid og menneskers hensikt. Felles er at de alle vil dø en gang. Hvor mange unge som blir født i dag er opptatt med Marx, Lenin eller Darwin? Svært få svinger innom disse i sine fremtidsplaner. Svært få av de gamle politiske storheter har lenger noen som helst påvirkning overfor dagens generasjon. Var disse storheter derfor så viktige? De førte mange på villspor med sine påstander og oppfatninger. Vi har «forståsegpåere» i dag også. Noen vet at det ikke er noen Gud eller noe liv etter døden. Hvordan kan de vite det? Hvordan kan de spre håpløse framtidstanker til nye generasjoner? Det hviler et meget stort ansvar på disse som leder folk inn i sine doktriner. Det samme gjelder oss som tror at Gud skapte verden for en fremtid i håp og harmoni. Det hviler et stort ansvar på oss også. Noen av oss gjør det så vanskelig for folk å se dette budskapet, fordi vi tar med så mange egne tradisjoner og meninger inn i det. Håp er et meget viktig budskap. Uten håp forsvinner kraften til å leve. Håpets Gud er nåde, frelse og et hav av overbærenhet som ikke kan tømmes av noen. Jesus Kristus er ikke glemt. Han stråler fremdeles blant folkeslagene på jorden. Hans budskap er like aktuelt i dag. Det budskapet trenger menneskene å høre!

Ansvarlig utgiver 2

Troens Bevis Magasin mai 2014


LEDEREN

Frukt som varer Først av alt vil jeg slå et slag for Bibelen! Den er verdens viktigste bok. Jeg er takknemlig for at den har fulgt meg gjennom livet og vært min ledestjerne. Det er også gledelig å registrere alle som ønsker å bygge sitt liv og tjeneste nettopp på Skriften. Bibeltroskap er viktig, ikke minst i vår tid der nesten alt er blitt relativt og der det finnes få absolutter. Skal man forstå Bibelen rett må den leses gjennom hovedpersonen selv, Jesus Kristus. Han er selve Ordet som vi leser om i prologen i Johannes evangelium. Han er oppfyllelsen av alle skriftene, da alle skriftene vitner om Ham. Det var de skriftlærde og fariseerne som Jesus hadde mest problemer med. Disse som kjente skriftene bedre enn alle ble Jesu hovedmotstandere. De skriftlærde la vekt på å tolke Skriften mest mulig nøyaktig, her gjaldt bibeltroskap helt ned på detalj- og bokstavnivå. De skriftlærde praktiserte Bibelen, men de var ikke bibelske! Hvordan går det an? Dersom Bibelens bokstav blir viktigere enn de mennesker en skal hjelpe, da er vår bibelforståelse feil. Jesu bibel var tydelig på hvordan man skulle oppføre seg på sabbaten, likevel sier han i en slik diskusjon at Han selv er herre over sabbaten. Derfor kunne Han hjelpe mennesker også på sabbaten. Feil bruk av Bibelen kan gjøre oss ubibelske.

Bruker man Skriften uten å ha Kristi Ånd, blir det hard rett-troenhet som støter mennesker bort fra Kristus. Vi kjenner til ordene av Paulus: «Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» 2 Kor 3,6. Jeg syns vi er ved et sentralt bibelord i Joh 1, 17: «Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Nåden står først. Deretter sannheten.

«Jeg syns vi er ved et sentralt bibelord i Joh 1, 17: «Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Nåden står først. Deretter sannheten.»

Nåden uten sannheten fører feil av sted. Sannheten uten nåden fører også på avveier. Begge deler holder oss på den rette vei – og begge deler fokuserer på Jesus! Vi ønsker å være bibelske! Da må vi også være bærere av bibelens ånd. De unge har gått med et armbånd med innskriften: WWJD – What Would Jesus Do. Det er også en viktig påminnelse når vi skal anvende Skriften i vår tid.

Jesus sier en gang til noen i en diskusjon: «Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg. Men dere vil ikke komme til Meg så dere kan ha liv.» Joh 5, 39-40. Ergo er ikke Jesus bare opptatt av Skriften, men av livet som finnes i Ham. Beretningen om kvinnen grepet i hor er kjent. Ifølge Skriften skulle hun steines. Jesus møter henne med evangeliets innstilling. Hun ble ikke steinet, men fikk en ny start i livet: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!» Joh 8, 11.

Redaktør Troens Bevis Magasin mai 2014

3


Ville lære historien om Gud Her får du lese vitnesbyrd fra våre oppfølgingskontorer i Kongo, Thailand, Himalaya og Indonesia. Den yngste på åtte år kom på søndagskolen i slummen i Jakarta. Kort tid etterpå vant han begge foreldrene for Jesus! Og den eldste på 80 år fikk høre evangeliet for første gang under et friluftsmøte i Himalaya.

Av Bente Rognmo Thakre BREVKURS

Jeg heter Danile Hakiza og er FARDC-soldat i Kongo. Da jeg var ung, bodde jeg i Masisi med foreldrene mine. Vi var syv søsken, men både foreldrene og søsknene mine ble drept i krigen. Det var bare jeg og min bror som overlevde. Mens vi løp for å finne et skjulested, kom jeg bort fra broren min. Jeg fulgte flyktningestrømmen, og da jeg kom tilbake til landsbyen vår, var jeg helt alene. Da broren min dukket opp igjen etter to år hadde jeg bestemt meg for å bli soldat så snart jeg var gammel nok. Mitt vitnesbyrd er at Gud beskyttet meg mens jeg var i hæren. Alle mine venner ble drept, men av en eller annen grunn overlevde jeg. Jeg skjønte at jeg måtte lære mer om Gud. Så møtte jeg Pastor Karhendezi som fortalte meg om brevkurset til Troens Bevis. Til min overraskelse inviterte han meg hjem til seg og forklarte kurset for meg. Jeg tok hele kurset og fikk diplomet. Noen dager senere bestemte jeg meg for å bli født på ny og jeg ble døpt i februar 2014. Nå gir jeg kurset til andre soldater. Jeg forteller dem at livet til en soldat er altfor kort til at de kan gå i krigen uten å kjenne Jesus. Mine kolleger er veldig overrasket over at jeg har bestemt meg for å følge Jesus Kristus. Det er ingen som har gjort så mye for meg som Han! All takk til Gud! Thailand: Jeg heter Weena Wanrasa, jeg er 17 år og jeg kommer fra Laos, men jobber i en restaurant i Thailand. Eieren er kinesisk og han er veldig grei. Jeg begynte å lure på hvorfor han var så snill mot

Foto: Weena Wenrasa fra Laos fikk høre evangeliet i Thailand gjennom en kristen arbeidsgiver. 4

Troens Bevis Magasin mai 2014


Foto: I dette huset samles 40 kvinner som tar Brevkurset «Det Nye Liv» i Jakarta.

alle som jobbet for han. Så la jeg merke til en gruppe med folk som pleide å komme en gang i uken for å besøke sjefen min. De snakket og studerte noe sammen. En dag hentet eieren meg for å introdusere meg for denne gruppen. Jeg oppdaget at det var en fellesskapsgruppe som kom sammen for å studere Guds historie. Da ble jeg interessert og jeg ville gjerne lære historien om Gud. Jeg følte at jeg ble forandret av undervisningen, at jeg fikk fred og ble en bedre person som ikke var så oppfarende og snar til å bli sint. Nå takker jeg Gud for at han gav meg anledning til å komme hit. Gud misliker meg ikke selv om jeg er en utlending fra et annet land! Nå takker jeg Gud for brødre og søstre i Kristus som har vist meg sann kjærlighet og som oppmuntrer meg hele tiden!

som kom til tro, men de ønsket ikke å være med på bilde. Det begynte med at en en liten gutt på åtte år kom på søndagsskolen til Pastor Mantje. Den lille gutten fortalte foreldrene om Jesus, og foreldrene la merke til de positive forandringene hos gutten. De lot gutten få fortsette på søndagskolen inntil de en dag ringte Pastor Mantje for en samtale. De hadde mange spørsmål om kristendommen og pastoren gav dem Brevkurset «Det Nye Liv». Pastor Mantje fortalte også foreldrene at forholdet med Jesus er først og fremst en relasjon, og ikke en tradisjon eller en religion. Foreldrene tok imot evangeliet med åpne armer. De er fremdeles redde for at naboene skal oppdage at de er blitt kristne, så de studerer brevkurset og leser Bibelen i hemmeliget.

Indonesia: I dette huset i Jakarta kommer 40 kvinner sammen for å ta Brevkurset (se bilde). Flere av disse kvinnene er analfabeter så de trenger koordinatoren vår til å forklare kurset for seg. Vi hadde også nylig en familie

- Vi oppmuntrer dem til å åpne opp om troen, og vi tror tiden vil komme da naboene blir frelst ved Guds nåde og beskyttelse, hilser lederen for Brevkurset i Indonesia.

Troens Bevis Magasin mai 2014

5


Himalaya: Bikash Tamang (18) kommer fra en ortodoks buddhistisk familie i en avsidesliggende landsby i Himalaya. - Vi møtte han i en tebutikk, og spurte om han visste hvem Jesus er. Han svarte at han ofte så folk bære på en bok på vei til kirken på søndager, men han visste ikke hvorfor de gikk der. Evangelistteamet i Himalaya fortalte Bikash mer om Jesus og tilbød han Brevkurset «Det Nye Liv». - Da vi gikk for å følge han opp 23. februar, var han en helt ny person i måten han oppførte seg på. Han spurte oss hvordan han kunne ta imot Jesus som sin personlige frelser. Vi var overrasket over hans reflekterte spørsmål, og vi fikk be med han til frelse der og da. Vær så snill og vær med og be for han da familien hans er imot det som har skjedd. - Den siste måneden har vi dratt til mange hindu-dominerte landsbyer. Flere som aldri før har villet høre evangeliet eller tillatt kristne i landsbyen, fikk høre evangeliet fra oss. Ikke bare fikk vi dele ut brevkurset, men vi fikk også anledning til å forklare evangeliet for dem. Mange fra forskjellige bakgrunner og etniske grupper tok imot Kristus. Spesielt stor var gleden da en 80 år gammel mann tok imot Jesus som sin Frelser. Ved Guds nåde lærer vi dag for dag hvordan vi kan nå mennesker med forskjellige tankesett her i Himalaya.

6

Troens Bevis Magasin mai 2014


Vi trenger din hjelp!

VIL DU BLI EN STEVNEHELT? Fra 12. til 20. juli inviterer vi til herlige dager på Sørlandet. Da har vi et stort behov for vakter, kjøkkenhjelpere, renholdere og kioskarbeidere. Kunne du tenke deg å bidra? Ved å bidra som medhjelper er du med å gi vår visjon videre, mennesker blir møtt av Jesus, frelst, disippelgjort og mye mye mer

skjer. Vi er avhengig av folk som kan stå bak kulissene og legge tilrette for at Gud kan gjøre sitt virke. Alle medhjelpere får gratis kost og losji. Vi ønsker at alle som kan, skal overnatte på campingplassen. Vi finner andre løsninger til deg som ikke har muligheten til dette.

Det finnes tre måter å melde deg på som medhjelper: 1. Gå inn på troensbevis.no/arrangementer/sommerstevnet/stevnehelt 2. Du kan sende en mail til stevnet@troensbevis.no 3. Du kan fylle ut vedlegget som følger med og sende inn til adresse: Stevnet v/ Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Vest-Agder Du kan lese mer om medhjelper tjenesten på troensbevis.no Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på stevnet@troensbevis.no eller på telefon (+ 47) 99 20 75 31.

Håper vi ses i sommer!

Troens Bevis Magasin mai 2014

7


Lar seg inspirere av Gud og Rune Edvardsen - På julebordet det første året etter at Aril Edvardsen var død, delte Rune Edvardsen sine store utbyggingsplaner for Sarons Dal. Han sa at stedet påny skal bli et vekkelsessenter for hele Skandinavia. Det var nok flere blant de ansatte som syns Rune tok vel hardt i, men i ettertid har det vist at Stevnet har vokst, sier pastor og vaktmester i Sarons Dal, Rune Heimvoll.

Av Bente Rognmo Thakre - Rune Edvardsen «så» inn i framtiden med troens øyne. Både han og etter hvert vi andre begynte å handle på denne troen, fortsetter Heimvoll. Selv gikk Rune Heimvoll hjem etter julebordet og tenkte hvordan campingplassen kunne utvides for å romme noen av Rune Edvardsens planer. Det påfølgende stevne ble campingplassen utvidet med ti plasser, i tillegg til at parkeringsplassen også ble beslaglagt med ti nye campingplasser. Områdene mot gamle E-39 ble også etter hvert brukt, og i fjor var hele jordet mot E-39 fullt med boenheter. Det er en takknemlig og inspirert vaktmester som forteller om den siste utvidelsen: - Akkurat nå utvider vi med en ny campingplass til rundt 50 nye plasser. Den skal være ferdig til årets sommerstevne. Dermed har vi nok til sammen rundt 350 boenheter, og det må være en fordobling siden nevnte julebord for over fem år siden, sier Heimvoll med et smil. Nå får vi også god strømtilførsel til vognene, tilføyer han. Planetene er viktig Rune Heimvoll mener Planetene er en viktig årsak til veksten:

Foto: Rune Heimvoll.

8

Troens Bevis Magasin mai 2014

- For vel fem år siden var det rundt 500 barn på de forskjellige barneplanetene. Sist sommer var det rundt 930 barn. Det er jo nesten en fordobling, noe som jeg opplever at campingplassen også har hatt. Dette er et stort takkeemne, sier Heimvoll.


- Har Troens Bevis økonomi til en slik utvidelse?

Først og fremst et misjonsstevne

- Jeg vil heller si at Troens Bevis har ikke råd til å la være. Dette er jo å satse på framtiden. Får vi inspirerte barn, vil foreldre også bli tente. Norge er kanskje verdens rikeste land, og vi har penger. Dessuten trenger kristen-Norge å bli tent på misjon gjennom stevnene i Sarons Dal, svarer han.

- Hva kjennetegner Stevnet i Sarons Dal?

Vaktmester Rune Heimvoll er også glad for de gode priser entreprenørene har gitt Troens Bevis ved utvidelsen av campingplassen. Han mener det er blitt gitt en god «misjonspris» på arbeidet, noe som gleder hans hjerte.

- Det er først og fremst et misjonsstevne for hele familien. Både barn og voksne blir utfordret på å vinne sin generasjon for Jesus. Barna blir så tente, og det er et proft opplegg. Det vet jeg, for mine egne barn er med på Planetene. Rammen rundt Stevnet er den aller beste. Nå må leserne sette av datoen for uken i Sarons Dal til sommeren, avslutter den ivrige Rune Heimvoll.

Troens Bevis Magasin mai 2014

9


Guds ord over en kopp te i Sentral-Asia I mange kulturer representerer tiden det tar å drikke en kopp te, tiden det tar å bygge en tillitsfull relasjon hvor en kan dele sine innerste tanker.

Av Bente Rognmo Thakre Mannen hennes gikk på jobb en dag og kom aldri tilbake. Mary fortsatte å be og å vente engstelig på at han skulle komme hjem. Med en et år gammel sønn og et barn på vei hadde hun lite valg. Fem og tyve åre senere satt Mary i stuen til en kvinnelig misjonær. Hun begynte å dele med henne om hvor desperat hun følte seg. Selv om hun ikke lenger hadde en mann, var hun jo ikke en enke. Han kom bare ikke tilbake. Hva skjedde? Det fikk hun kanskje aldri vite, men hun kjente godt til sladderen som gikk om unge kvinner som var blitt forlatt. Hun måtte være ekstremt forsiktig med hva hun gjorde for å beskytte omdømmet sitt. Mary underviste i mange år på en skole og oppdrog sønnene til unge menn. Nå bodde hun i et fremmed sentral-asiatisk land med sin eldste sønn og hans kone og baby. Marys svigerdatter spurte stadig om hvorfor hun ikke bidro mer til familiens inntekter. Hun ville klage til mannen sin mens de alle satt i samme rom, og si at hans mor var bare en byrde for dem. Mary begynte å spise alene inne på rommet sitt. Så begynte hun å kjøpe frukt og kjeks med seg hjem fra jobb for å spise på rommet sitt så hun ikke skulle bli utsatt for mere kritikk. Men den største hjertesorgen var at sønnen som hun så kjærlig hadde oppdratt ikke ville ta henne i forsvar.

10

Troens Bevis Magasin mai 2014

Hvor skulle hun dra? Hvordan kunne hun noen gang bo alene? Det ville det bli mye folkeprat av. Mary begynte å bruke mer og mer tid over hos oss. Hun kom over for engelsktimene som jeg underviste så hun ikke trengte å gå hjem. Hun ville komme innom andre dager også. Jeg kunne se leiligheten hennes fra et av våre soverom. Hun bodde så nære, men allikevel var det ingenting jeg kunne gjøre for å forbedre relasjonen mellom Mary og svigerdatteren. Til jul gav jeg Mary et Ny-Testamente pakket inn i grønt- og gullfarget stoff. Mary var så glad for å få denne gaven fordi hun kunne lese, og nå hadde hun noe å lese. Og så visste hun også at dette var en hellig bok. Mary la boken på en hylle i rommet sitt. Men fordi hun jobbet lange dager, var hun for trøtt til å lese i den. Etter å ha utholdt hetsingen og inntatt måltidene alene på rommet, falt øynene på den Hellige Boken. Ettersom hun hadde lange kvelder alene begynte hun å lese boken. Mary kom over til huset vårt en ettermiddag. Vi satte oss ned med vår vanlige kopp med grønn te med kardemomme, og hun begynte å snakke. Hun sa at hun klarte ikke lenger å ta mishandlingen og hadde bestemt seg for å søke om asyl i et annet land. Hun ville si adjø, men hun ville også fortelle meg om noe hun hadde lest.


Hun begynte å fortelle meg historien om kvinnen som hadde blødninger og som rørte ved Jesu kappe. Hun sa at da hun leste historien visste hun hva som kom til å skje. Akkurat som henne selv, ville kvinnen bli avvist og latterliggjort fordi hun levde i en umulig situasjon. Hun trengte håp og hjelp, men så hadde hun akkurat vanhelliget en hellig mann. Mary begynte å gråte da hun fortalte meg hvordan Jesus, istedenfor å irettesette og spotte kvinnen, helbredet og velsignet henne. Mary sa, «Jeg er som denne kvinnen. Jeg vil følge Jesus som kan bringe tilgivelse og helbredelse. Denne boken er sann og jeg vil følge denne veien. » Hvor mange kopper med te hadde vi drukket sammen? Jeg vil aldri kunne telle dem, men teen representerte tiden vi brukte sammen og tiden det tar å bygge nok tillit til å dele sine dypeste hemmeligheter. Hvem vil du invitere på en kopp te (eller kaffe) denne uken? Denne historien er hentet fra en bok som heter «Samtaler med kvinner i Sentral-Asia over en kopp te.» Kilde: IMB.org

12

Troens Bevis Magasin mai 2014


Slik jeg ser det Ingen rett til å dømme Denne gangen: Arnfiinn Clementsen, David Andrè Østby, Kai Johansen, Anne Christiansen, Dessverre er det alt for lett å dømme andre. Jesus selv advarer oss mot dette. Samtidig sier Bibelen at vi skal vi ha en sunn åndelig bedømmelse, prøve alt, og holde fast på det gode. Jeg har lært gjennom livet å ikke være for «kjapp» i å karakterisere andre og sette folk i bås. Ofte plasserer vi mennesker for lettvint; konservativ, liberal, radikal, ortodoks, tradisjonell, ubibelsk, vranglærer, eller kanskje «frafallen». Når jeg har blitt bedre kjent med noen av de jeg «har satt i bås», har jeg måttet innse at jeg har tatt feil. Samtidig er det befriende og godt å vite at vi heller ikke behøver å ha en mening om alt og alle. Romerbrevet er Paulus teologiske mesterverk. I dette brevet møter vi med all tydelighet de grunnleggende problemer i menneskeheten; synd, ugudelighet, ulydighet, og menneskets manglende evne til å frelse seg selv. Men med enda større kraft møter vi Jesu fullkomne frelsesverk som har makt til å tilgi synd og gjøre et menneske rettferdig for Gud. I de siste kapitlene i Romerbrevet anvender Paulus teologien og de kristne grunnprinsippene inn i noen av livets utfordringer. Han skriver om det kristne livet i hverdagen og i menigheten. Han advarer oss mot å dømme hverandre og se ned på hverandre. «Hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror?» (Romerne 14:10)

Fordommer, forskjellsbehandling og dømmesyke bryter fullstendig med Guds kjærlighet og Jesu Kristi evangelium. Vi skal ikke se ned på hverandre, men respektere og oppmuntre hverandre. Det handler om holdninger, og uten de rette holdninger teller våre meninger lite, selv om vi kaller det troskap mot Skriften. Den kjente pastor og «coach», John C. Maxwell har sagt: «Folk bryr seg ikke om hva du mener før det vet at du bryr deg om oss!» God sagt! Gud gjør ikke forskjell på folk, og som Guds barn skal vi leve ut hans kjærlighet og hans holdninger. Paulus viser oss i Romerbrevet at alle mennesker er syndere på like fot og står uten ære innfor Gud, men alle kan også på like fot ta imot Guds rettferdighet på grunn av det Jesus har gjort (Rom 3:23-24). Med andre ord; vi står alle likt innfor Gud, og vi er alle avhengige av samme nåde. Dømmesyke må være en av de verste av alle «åndelige sykdommer». Vi setter oss selv i Guds sted og dømmer andre mennesker på grunn av deres synder, eller kanskje enda oftere på grunn av ytre ting eller kulturelle forskjeller. Det religiøse og loviske overtar for livet og friheten i Kristus. Vi skal selvfølgelig ha meninger, og vi skal stå opp for Guds Ord og det vi mener er rett. Likevel gir det oss ikke retten til å dømme. Det er viktigere å være rett enn å ha rett, og rette holdninger og motiver må være grunnlaget for det vi sier og gjør. Paulus anbefaler oss å ta hensyn til hverandre. «Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle» (Rom 14:13). Vi skal altså legge vinn på å leve slik at vårt liv og våre handlinger ikke fører til at andre snubler og faller. Med andre ord; vi skal ta hensyn til hverandres samvittighet. Friheten i Kristus Jesus er en frihet under ansvar. Noen ganger er det riktig å «demonstrere» friheten i Kristus i forhold til religiøsitet og loviskhet, og ikke legge seg under andres meninger. På den annen side skal vi ta hensyn til andre menneskers samvittighet. Kristenlivet handler ikke om lov og bud, men om å ledes av Guds kjærlighet. Vår oppgave er å leve slik at mennesker ikke føres bort fra Kristus, men at de dras til Kristus.

Foto:Arnfinn Clementsen

Troens Bevis Magasin mai 2014

13


Barne s i d e n e med Jarle Waldemar

Nå begynner det å bli godt ute. Sola titter oftere fram, og man kan lukte at sommeren snart kommer. Har dere planer for sommeren? Sarons Dal? Campingtur? Hyttetur? Biltur? Sydentur? Leir? Sommeren er fantastisk. Det å ha ferie gir mange gode minner og kanskje nye venner? I år blir det barnemøter hver kveld i Kirken i Dalen under sommerstevnet i Sarons Dal. Da har jeg med meg Emeline og Sunniva. Gled deg – det blir veldig gøy! – Jarle Waldemar

Hva liker du best? Sett strek under det du liker best? Eple eller banan? Melk eller juice? Sørlandet eller syden? Sommer eller vinter? Fotball eller stikkball? Sove eller lese? Vinterferie eller høstferie? One Direction eller Isac Elliot? Bading eller konkurranser?

5


Sammen

Guds skattkiste Slå opp i

Ta en runde sammen som familie og takk Gud for ting dere synes er bra!

Fil 4,6 Hva sier Jesus til deg?

Å være sur! Når man er sur er det lov å si stygge ord så høyt man klarer!

A

Når man er sur er det lov å være sur, bare det ikke går ut over andre eller andre ting!

B

D

Når man er sur er det lov å gå på rommet sitt og surve til man ikke er sur lenger.

C

Når man er sur er det lov til å kaste ting på gulvet slik at det knuser!

Andakten

Det er deilig å spise god frukt. Friske epler og akkurat passe modne bananer er både sunt og godt. Noen frukttrær bærer mye frukt, mens andre bærer lite. En del frukttrær får også lus eller andre sykdommer og da blir frukten lite fristende å spise. Frukten er til for å nytes av andre. Gud vil at vi skal bære frukt. Ikke epler og bananer. Men han vil at vi skal bære frukt som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23). Bibelen kaller disse for Åndens frukt. Hentet fra ”Tro i hjemmet – Familieandaktsbok” av Karina og Jarle Waldemar

Ulike spørsmål til samtale – Hva er din favoritt-frukt? – Hvilke frukter gir du til andre? – Hva kan du gjøre for å bære mer frukt?


Vinneren av en Ipad er.... Elin Børud! Av Cecilie Nyland

De siste årene har vi hatt en trekning av en Ipad blant dem som innen en viss frist har meldt seg som medarbeidere på Planetene. Dette både for å vise at vi sette utrolig pris på den innsatsen medarbeiderne faktisk gjør, og også for å sette litt fart i bestemmelsene om å bli medarbeidere – noe som gjør den videre planleggingen av leiren lettere og med forutsigbar. Den heldige vinner i år er Elin Børud. Elin har vært på Sommerstevnet fra hun var ganske liten. Besteforeldrene hennes tok faktisk sin ene sommerferieuke i Sarons Dal, så mottoet «ingen sommer uten Sarons Dal» kjenner ho godt til. «I mange år har jeg jo vært på Sommerstevnet som artist. Vi har sunget med familien (Elin er mamma til barneartistene Lisa og Sofie Børud), og ellers har jeg da bare vært stevnedeltager,» sier Elin. «Siden vi hadde så mye opplegg resten av året, så ble dette vårt fristed». Men så kom jente nr. tre - Olivia, og samtidig er konsertlivet over i den form det tidligere har vært. «Da kjente jeg at jeg ville at hun skulle få oppleve å være på leir sammen med familien. Jeg er medarbeider på Miniplaneten, og det føles utrolig godt å være med å bidra! Det gir også et enormt fellesskap som nesten overrasket meg. Det å komme med hele familien og spise

16

Troens Bevis Magasin mai 2014

måltider sammen med de andre i gul t-skjorte (altså «uniformen» til medarbeiderne på Miniplaneten) er bare helt utrolig moro.» Elin opplever også at hun hele uka møter takknemlige foreldre, som er veldig begeistret for det de gjør. At noen velger å ta en ferieuke for å være medarbeidere på Planetene, og lage en flott leir for nettopp deres barn. Ellers må hun bare reklamere litt for Miniplaneten, og konseptet med at foreldrene er der sammen med barna. «Det er bare rett og slett genialt! Det å være sammen med barna på et opplegg som er så tilrettelagt og moro en hel uke, det at man ikke sender dem bort, men deltar sammen med dem, er helt fantastisk, og lager et skikkelig sterkt bånd mellom voksen og barn. En suveren planet!», konkluderer hun. Vi trenger faktisk over 200 medarbeidere for at leiren skal kunne romme og gi bra opplegg til alle de barna som melder seg på. Har du spørsmål, ikke nøl med å ringe Planetsjef Cecilie Nyland (99207515). Hun kan svare på det aller meste i forbindelse med det å være medarbeider.


Smånytt fra Planetene Det er nå hele 524 barn og unge påmeldt på Planetene. Noen grupper begynner å fylle seg opp, men det er ennå god plass de fleste steder. Vi har også fått 108 medarbeidere, og det er vi utrolig takknemlige for! De fleste hovedlederplassene er besatt, og planlegging for de forskjellige leirene er i full gang. Vi mangler instruktører til Dans på KidzPlanet! Er det noen som kunne tenke seg å trene 30 ivrige jenter i alderen 11-12 år, så ta kontakt. Vi kan friste med at vi sørger for et rom på Internatet, kost og losji, og en fantastisk uke. Selve dansingen er fordelt på cirka fire dager. For påmelding både for barn og medarbeidere, gå inn på planeter.no YouthPlanet har flere nye linjer i år: Ridning, skating og en ny versjon av paintball. Ellers er det sannsynligvis siste året vi har motorcross, så de som har tenkt på denne linja, bør sikre seg plass i år. Ny leirsjef på YouthPlanet heter Jarl Håkon Egeli Pedersen. Han har flere år vært gruppeleder på YouthPlanet, men går nå inn i en ny rolle med mer ansvar. Intervju med han kommer i en senere utgave av Troens Bevis. Leirpastorer på YouthPlanet er i år Lillian Østrem Tveit og Kai Johansen! Dette er to spennende forkynnere som kommer til å utfylle hverandre godt, og vi er veldig takknemlige for at de har takket ja til denne jobben.

Troens Bevis Magasin mai 2014

17


Den vitenskapelige metode Alt i vår virkelighet kan bli gjenstand for undersøkelser. Vi undres ofte på ting vi ser eller opplever. Hva er bakenforliggende årsak – hva kan det komme av?

Av professor Kjel J. Tveter Vi mennesker har en innebygget nysgjerrighet som gjelder vår virkelighet. Noen kan ha stor interesse for naturen, mens andre av oss kan være mer opptatt av litteratur og filosofiske spørsmål. Men uansett hva vi interesserer oss for, vil vi ha med oss visse forutinntatte meninger når vi ønsker å fordype oss i enkelte problemstillinger. Det er nok uunngåelig, selv om vi alle vil bedyre vår nøytralitet i aktuelle sak. Det som utgjør vår bakgrunn, kan vi aldri helt flykte fra uansett hvor meget vi skulle ønske det. Den vitenskapelige metode bærer et navn som folk flest vil forbinde med det som er saklig, nøytralt, objektivt og uavhengig av personlige preferanser. Hva er så den vitenskapelige metode? Denne metoden må ha et startpunkt – et referansepunkt. I mange spørsmål vil det være ikke bare av betydning, men direkte ha en avgjørende innflytelse hvilke forutinntatte meninger vi har. Det avgjørende skille går mellom et syn på virkeligheten som regner med Guds eksistens på den ene side og et syn som fornekter Gud på den annen side. Et menneske som regner med en guddommelig autoritet, en guddommelig vilje og en allmektig Gud – det vil si teisme - vil i avgjørende spørsmål konkludere annerledes enn den som setter menneskelig fornuft og viten øverst, og som ikke regner med Guds eksistens. Skillet går mellom et teistisk og et humanistisk livssyn. Livssynet vil altså bestemme de vitenskapelige konklusjoner man trekker. Dette gjelder spesielt det syn man har på opprinnelsen – hvordan alt ble til helt i begynnelsen. Et annet viktig skille går mellom eksperimentell vitenskap og historisk vitenskap. Historisk vitenskap har vanligvis ingen eller få eksperimentelle data. Det gjelder kosmologi, astronomi, astrofysikk, geologi, paleontologi (fossilforskning), arkeologi - og engangshendelser som universets og livets opprinnelse. Bilbelforskning vil falle inn under historisk vitenskap. Det rådende paradigme

18

Troens Bevis Magasin mai 2014

– filosofisk naturalisme- baserer sin plausibilitet på eksperimentell vitenskap som oftest anses som overlegen annen vitenskap. Dr. Carol Cleland poengterte imidlertid ( i 2001) at historisk vitenskap rent metodologisk ikke er av dårligere standard enn annen form for vitenskap. Da er vi inne på dagens situasjon. Den vitenskapelige mest nærliggende forklaring kan ikke komme utenom at det er uendelig mer sannsynlig at vår virkelighet beror på en allmektig Gud enn at den skyldes tilfeldighet. Vi kan med stor trygghet regne med at universets opprinnelse ene og alene er verket til en intelligent skaperkraft – som vi vanligvis kaller Gud. Som kristen må man være klar over at ateistiske vitenskapsmenn aldri vil være enig i en slik konklusjon som de vil motarbeide med alle midler. Siden


disse vitenskapsmenn utgjør den politiske og kulturelle elite med definisjonsmakten i vår vestlige verden, vil det dominerende syn aldri bli teistisk. Vi må ikke glemme at makteliten er ateistisk. Teorier om mange univers- multivers – (m-teori) og strengteori er eksempler på ateisters forsøk på å omgå en Skaper. Å gå ut fra at kvantemekaniske forhold kunne gjøre seg gjeldende før universets opprinnelse er i strid med den generelt aksepterte Einsteins generelle relativitetsteori, men omtales stadig i et forsøk på å kunne unngå en Skaper. Jeg har personlig vært opptatt av livets opprinnelse og livets mangfold. Det har gjort at jeg er skeptisk til rådende konsensus om livet. Jeg finner ikke vitenskapelige bevis – heller ikke antydning til bevis – på at livet kan ha oppstått av seg selv. Likeledes mener jeg at det ikke finnes vitenskapelig bevist at makroevolusjon kan skje. Det er tvert imot særdeles sannsynlig at det er molekylærbiologisk umulig at makroevolusjon kan forekomme. Jeg er altså skeptisk til den rådende vitenskapelige konsensus som sier at livet har oppstått av seg selv, og at livets mangfold beror på tilfeldig evolusjon. Hvilken vitenskaplig metode er rett når det gjelder livet? Vi ser at vi ikke kommer utenom at tolkningen av resultater er avgjørende – og ikke resultatene i seg selv. Karl Popper er en av de virkelig store innen vitenskapsfilosofi. Vi kan sitere litt av hva han har gitt uttrykk for. «Som regel begynner jeg mine forelesninger med å si til studentene at en vitenskapelig metode ikke eksisterer. Jeg burde vite det, for jeg er den eneste professor i dette ikke-eksisterende tema innen britisk commonwealth.» «Han sier videre: «1. Det finnes ingen metode til å oppdage en vitenskapelig teori. 2. Det finnes ingen metode for å bekrefte sannheten av en vitenskaplig hypotese, det finnes ingen metode for verifikasjon. 3. Det finnes ingen metode for å bekrefte om en hypotese er « sannsynlig» eller sannsynligvis sann. Og videre: «Vitenskapelige teorier atskiller seg fra myter ved at de kan kritiseres, og ved at de kan modifiseres i lys av kritikk. De kan verken verifiseres eller gjøres sannsynlige.»

(Realism and the Aim of Science, side 5-7 ). Popper mente man i stedet skulle anvende falsifikasjon som metode for å vise utsagn som var falske. Bibelen granskes med vitenskapelige metoder, har jeg forstått. Mosebøkene står som eksempel på hva en slik vitenskapelig analyse vil føre til. Jeg er ikke teolog, og kan lite om dette. Men leseren kan ha nytte av kjennskap til Julius Wellhausen (1844- 1918 ) som innførte dokument teorien som har vært og fortsatt er mye anvendt. Wellhausen trodde ikke at det har vært noe tabernakel, og heller ikke at det har vært noen åpenbaring på Sinai fjell. Gud så han på som en lokal tordengud eller fjellgud. Han mente som Spinoza at Bibelen burde vurderes som enhver annen bok. Wellhausens teori førte til en reform bevegelse (med navn som Barth, og Kaufman) som imøtegikk Wellhausens synspunkter. Det kan altså ende med at til slutt blir det et personlig valg hvilken tolkning man mener er den mest sannsynlige – eller mest vitenskapelige. Den vitenskapelige metode blir da rent subjektiv - altså det motsatte av den objektivitet som vi alle forventer av ordet «vitenskap». Det er viktig å ha en genuin forståelse for at vi lever i et sekulært samfunn hvor teisme og kristen tro lett - ofte automatisk - defineres som uvitenskapelig og anses som overtro – til tross for at både universets og livets opprinnelse best forklares med skapelse. Den historisk – kritiske metode forsøker å bøte på dette ved at den menneskelige fornuft settes som øverste autoritet når Bibelen skal tolkes. Men det synes umulig å unngå at når menneskelig kløkt rangeres høyest, vil synet på en allmektig Gud svekkes i alvorlig grad. Derfor bør enhver kristen være skeptisk til en bibelkritisk metode som er basert på sekularisme og humanisme. Bibelen er en åpenbaringsbok, og forutsetter tro – tro på en allmektig Gud som naturvitenskapen fornekter. Et hovedspørsmål blir da: Er de ledende teologiske undervisningsinstitusjoner skeptiske – skeptiske nok? Et annet spørsmål følger automatisk: Er prisen for å være konsensus -skeptiker så høy at det blir en umulighet ?

Troens Bevis Magasin mai 2014

19


EVANGELISTER

Foto: Av 150 folkegrupper i Laos er 139 av dem fremdeles unådde.

Evangelister i Laos når unådde landsbyer og planter menigheter Som en del av Troens Bevis sin storsatsning i Sørøst-Asia underholder vi ti evangelister i Laos. På tross av både forfølgelse og fengsling er de ivrige sjelevinnere med sterke personlige vitnesbyrd.

Av Bente Rognmo Thakre Laos ligger inneklemt mellom Thailand og Vietnam og består hovedsakelig av fjell og skog. Den største religionen er buddhisme, og av landets 6,4 mill. innbyggere er cirka 170 000 evangeliske kristne. Kun ni prosent av landets 147 folkegrupper er nådd med evangeliet. De kristne opplever forfølgelse, og det er nesten umulig å få tillatelse til å bygge nye menighetslokaler. Derfor skjer mesteparten av

20

Troens Bevis Magasin mai 2014

veksten i undergrunnsmenigheter og husgrupper. Laos har også vært en del av den Gylne Triangel og var inntil nylig en av verdens største opiums produsenter. Det har også lett tilgang til andre narkotiske stoffer og en høy andel av befolkningen er narkomane. Fryktet åndene Mange unådde folkegrupper i Laos har en sterk animistisk


tro der de tilber og ofrer til ånder. Dette var bakgrunnen til evangelisten Pann. Han forteller at han var avhengig av narkotiske stoffer og alkohol. Han giftet seg i 2001, og ekteparet fikk etter hvert tre barn som alle døde da de kun var en måned gammel, alle på samme vis. - Heksedoktoren i landsbyen vår hadde fortalt oss at dersom vil ville ha barn måtte vi drepe og ofre noen griser og kuer til åndene. Men fordi det ikke virket fikk frykten overtaket i livet vårt, og vi våget ikke å få flere barn da vi var redde for at de ville dø på samme vis, forteller Pann. Men etter at han og hans kone tok imot Jesus i 2003 ble han løst fra både narkotiske stoffer, alkohol og frykten for åndene. - Gud satte meg fri fra fryktens ånd. Jeg kjente ikke så godt til Bibelen, men jeg visste at Jesus hadde makt over de onde åndene. Jeg fikk undervisning av en pastor og begynte å evangelisere og dele med andre hvordan Gud hadde forandret livet mitt, og mange ble frelst forteller han.

I 2009 fikk Pann gå på en bibelskole i Thailand og i 2010 plantet han en ny menighet i landsbyen Pana. - Jeg ble arrestert mange ganger av lokale myndigheter, men Gud hjalp meg hver gang. Vi har også to sunne og friske barn! Brenner for barn og ungdom En annen av de innfødte evangelistene i Laos heter Khamsai. Han er gift og her tre barn. - Før jeg tok imot Jesus i 2005 var jeg avhengig av narkotika, og jeg hadde aldri gått på skole. Men jeg så hvordan de kristne i landsbyen min elsket og hjalp hverandre, og det rørte meg sterkt. De oppmuntret meg til å ta imot Jesus, og etter at jeg tok imot troen begynte jeg å lære lahu og Laos-språket så jeg kunne lese Bibelen og lære kristne sanger som jeg kunne undervise på søndagsskolen. Jeg merket at Gud la ned i meg en byrde for barn og ungdom. Så ofte jeg kan, reiser jeg sammen med min pastor til unådde landsbyer. Da forsøker jeg alltid å holde barnemøter og få kontakt med ungdommene i landsbyen. - Hver søndag er jeg i landsbyen Ber-nung og holder søndagsskole. - Foreldrene opplever at barna har forandret seg og at de har fått en bedre oppførsel etter at de begynte på søndagsskolen. Derfor vil de ikke nekte dem å gå. To av familiene har i det siste begynt å invitere oss hjem for å spise sammen med dem. Jeg kan merke at de ønsker å ta imot Jesus, men de er redde for landsbyhøvdingen og slektningene. Deler Jesus tross trusler En annen av evangelistene er Khamla på 60 år. Han ble frelst i 1998, og forteller at før han tok imot Jesus likte han ikke kristne. Han tenkte at kristendommen var kun en form for vestlig imperialisme som de kommunistiske myndighetene hadde advart dem mot og sagt at det var en politisk bevegelse som ville ta over Laos. - Men jeg så at på tross av forfølgelsen var det ingenting som kunne stoppe de kristne. En dag opplevde jeg selv Guds kjærlighet og kraft da Han helbredet meg og gav meg nytt håp. Etter at jeg tok imot Jesus i 1998 har jeg ikke klarte å stoppe og

Foto: Den største religionen i Laos er Buddhisme og det er under tre prosent kristne i landet. Troens Bevis Magasin mai 2014

21


prate om Jesus selv om jeg stadig blir truet. Jeg har også måtte gå mange ganger til disse offiserene for å få løslatt nye kristne som de har arrestert. Tusen takk for all forbønn og støtte! Kraft-gjerninger Evangelisten Jathlee var også en narkoman og døden nær da han ble bedt for av troende i 2002. Mange av vennene hans ble også kristne da de så at Jesus hadde helbredet og satt han fri. Da han ble frelst kunne han ikke lese eller skrive, men Gud hadde et sterkt kall over hans liv og etter bibelskole plantet han flere menigheter. - For en tid tilbake begynte jeg å lære å lese og skrive lao, som er vårt offisielle språk. I tillegg studerer jeg stammespråket lahu, sier Jathlee. Flere kraftige gjerninger har også fulgt tjenesten hans. - I 2011 fikk jeg be for to som stod opp fra de døde under en evangeliseringstur inn i et nytt område, og mange kom til tro på Kristus og ble døpt. Jeg har blitt arrestert mange ganger, men jeg er ikke redd for jeg vet at om jeg blir drept, dør jeg for Kristus! Når jeg drar til landsbyene, oppfører jeg meg ofte som kjøpmann. Jeg kjøper noen leker eller klær og selger ting jeg har med, mens jeg hele tiden ser etter muligheter for å fortelle om Jesus til landsbyboerne. Myndighetene liker ikke at vi er ute og evangeliserer eller samles til møter. De siste tre månedene har jeg derfor begynt å invitere nyfrelste hjem til oss. De kommer ofte 3-4 om gangen, bor sammen med meg og familien min og blir her i to dager. Da bruker vi hele kveldene til bibelstudier. Noen ganger inviterer de nyfrelste sine slektninger eller venner til å komme sammen med dem. Jeg har brukt en del tid på å undervise to unge menn i landsbyen min. Jeg håper at de etter hvert vil reise sammen med meg for å forkynne evangeliet i Laos. Be om at jeg må være modig og sterk, slik at jeg kan leve i Guds plan for mitt liv, oppfordrer Jathlee. Truet av heksedoktor En annen evangelist som kommer fra en landsby der det var mye animisme og ofring til ånder er Donchun.

22

Troens Bevis Magasin mai 2014

- Helt fra jeg var liten ble jeg vitne til mange animistiske aktiviteter i landsbyen og jeg så kraften til de onde åndene når de virket gjennom heksedoktoren. Men en dag kom det en Guds mann til vår landsby og delte evangeliet med oss. Donchun forteller at han ble veldig glad da han fikk høre om Jesus og tok imot troen med åpne hender. Etter å ha vært på bibelskole i Thailand reiste han tilbake til Laos der han fortalte familie og venner om Jesus og plantet en menighet i landsbyen Pasak i 2002. Dette likte ikke heksedoktoren i landsbyen og han begynte en innbitt kamp mot Donchun, og fikk han arrestert flere ganger. - Under en offerseremoni for et par måneder siden, ble to av landsbyens familier besatt av onde ånder. Siden heksedoktoren ikke kunne hjelpe dem, tok de kontakt med meg. Åndene ble kastet ut, og nå underviser jeg familiene i Guds Ord. - Vi har nå planer om å plante en ny menighet i den unådde landsbyen Patang. Vår ungdomspastor, Sovern, kommer til å flytte dit for å evangelisere og ta hånd om nyfrelste. I denne landsbyen bor det omtrent 20 familier. Vær snill og be for ham og arbeidet der. Her i vår landsby har tre familier tatt imot Jesus den siste tiden. For at de skal bli sterke i troen, bruker jeg tid på å undervise dem i Guds Ord. Hver tredje måned har vi tre dager med undervisning for pastorer og evangelister. Fordi vi ikke kan gjøre dette i Laos, drar vi til et sted i Thailand, like over grensen. Neste gang regner vi med å være cirka 15 stykker fra Yao-folket. Be også om at jeg må være modig og sterk, slik at jeg kan leve i Guds plan for mitt liv, sier Donchun. Evangelisten Daw virker også i en landsby der heksedoktoren har mye makt. - For noen måneder siden ble jeg kjent med en familie som ble undertrykket av onde ånder. De var syke og hadde prøvd mange slags dyre behandlinger, men til ingen nytte. Da de bad til Jesus, kom Guds kraft og helbredet dem, og nå har hele familien på seks tatt imot Jesus som deres personlige frelser.


To andre familier ble nylig helbredet da de ble bedt for i Jesu Navn. Det resulterte i at de tok imot Jesus, og de ønsket å kvitte seg med alle avgudsbildene de hadde hjemme. Men de var redde for at de onde åndene ville komme tilbake og hevne seg og gjøre dem syke igjen, om de kastet ut statuene og bildene. Jeg tilbød meg da å komme og hjelpe dem, og sammen brente vi opp alt som kunne knyttes til avgudsdyrkelsen. Neste måned skal de bli døpt. Disse familiene trenger å lære mer om Jesus og det nye livet de har fått, så jeg kommer til å invitere dem hjem til oss to ganger i måneden, for å undervise dem i Bibelen.

Ville ikke ha Jesus i landsbyen Og evangelisten Japo forteller at han måtte finne på en original løsning da han fikk problemer med landshøvdingen. - Da jeg var i landsbyen Hobu for å evangelisere, fikk jeg problemer. Landsbyhøvdingen ønsket ikke å få Jesus til landsbyen, så han forbød meg å dele evangeliet. Men jeg hadde allerede møtt mennesker der som var svært sultne på å høre Guds Ord, så jeg var nødt til å finne en måte å gjøre det på. Løsningen ble å invitere dem hjem til meg i min landsby. Der kan jeg fritt snakke med dem om Jesus.

Ellers har jeg planer om å plante noen gummitrær. Det vil i framtiden kunne gi litt inntekt. Be gjerne om at dette vil lykkes.

Foto: Laos er en del av den Gylne Triangel og var inntil nylig en av verdens største opiums produsenter.

Troens Bevis Magasin mai 2014

23


MIRACLE CHANNEL

Foto: En liten gutt fikk det for seg at han måtte be om beskyttelse for en av våre evangelister. (illustrasjonsbilde)

Vinner nye vitner og trener kristne ledere fra muslimsk bakgrunn Tre av våre evangelister i Nord-Afrika som arbeider for Miracle Channel vinner nye vitner for Jesus, samtidig som de har ledersamlinger for nye nordafrikanske ledere.

Av Bente Rognmo Thakre - Jeg hørte evangeliet for første gang som 13-åring gjennom en sang på radioen, forteller Jamal*, som kommer fra en muslimsk bakgrunn. - Fra det øyeblikket banket Gud på hjertedøren min, men jeg ville ikke åpne fordi jeg levde et liv fylt av alkohol og

24

Troens Bevis Magasin mai 2014

narkotika. Da jeg var 19 år, hørte jeg den samme sangen igjen, men jeg stod imot. Jeg møtte en venn som er en troende og vi fikk en god relasjon. En dag mens vi var midt i en samtale begynte kameraten min plutselig å be, og jeg hørte Guds stemme tale til meg. Der og da gav jeg mitt hjerte til Herren. Jeg vet at Gud har kalt meg til å


evangelisere og plante menigheter. Nå har vi en husmenighet og vi vitner både i byen og i landsbyene oppe i fjellene, men jeg må innrømme at det er oppe blant folket i fjellene som jeg trives best! Jamal forteller også at de har hatt tre samlinger med potensielle kristne ledere fra Algerie, Tunisia og Libya og at de håper at neste gang de har en samling vil det også komme kristne fra Mauritania. Han legger til at de har hatt flere samlinger med lokale folk som ønsker å lære mer om Jesus, og de har også holdt dåp for nye troende. - Nylig var det en som kontaktet oppfølgingskontoret som hadde sett på Miracle Channel. Jeg fikk telefonnummeret og ringte til han. Han er gift og har fem barn og er en kristen! Nød for kvinner En av de andre evangelistene er Hasiba, som vi har skrevet om før. Hasiba* kommer fra Marokko. Moren hennes døde da hun var ung. Da faren giftet seg på ny, ville ikke hennes nye stemor vite av henne. Hasiba ble tvunget inn et arrangert ekteskap med en betydelig eldre mann da hun

var 15 år gammel. Ekteskapet var forferdelig for henne og hun prøvde å begå selvmord tre ganger, men ble reddet hver gang på sykehuset. Hun rømte, og begynte å bo på gaten. Etter hvert ble hun gravid. Familien ville ikke vite av henne, og selv med flere dårlig betalte jobber klarte hun ikke å forsørge seg selv og datteren. Da datteren ble syk og trengte behandling, stjal hun noen penger. Hun ble fengslet, men rett før hun skulle sone, traff hun broren sin som nå var blitt en kristen. Han passet datteren hennes mens hun sonte straffen og gav henne en bibel. I fengselet ble Hasiba en kristen. I 2002 giftet Hasiba seg med en god og snill mann som også er en pastor med nød for Nord-Afrika. Siden den gang har Hasibas hjerte vært å hjelpe vanskeligstilte kvinner. De siste tolv årene har hun vist kvinner den kjærligheten som hun selv ble nektet i så mange år, men fant da hun ble en kristen. Nå driver hun et verksted der vanskeligstilte kvinner kan lære et yrke og få hjelp i overgangsfaser. Hasiba forteller at hun har pleid å undervise kvinner i huset der de bor, men at de nå har fått leid en større garasje som de har innredet som et aktivitetssenter for kvinnene.

Foto: Evangelistene våre i Nord-Afrika opplever vinner nye mennesker for Jesus. (illustrasjonsbilde)

Troens Bevis Magasin mai 2014

25


- Jeg planter også grønnsaker på en liten jordlapp for å ha noe mat å gi bort, men det viktigste fremskrittet jeg ser her er at da andre nabokvinner så hva jeg gjorde, begynte de også å plante grønnsaker på jordlapper som ellers har ligget brakk! Vitnesbyrd fra tjenesten Hovedkontakten for evangelistene våre i dette området i Nord-Afrika er Hasibas mann. I rapporten legger han ved tre vitnesbyrd fra tjenesten deres: Drøm om rop til Gud «En av våre søsken i Herren som er med i bønneteamet vårt hadde en drøm der hun så at det steg opp et stort rop til Gud fra en ung kvinne som hadde mistet mannen sin. En del av ropet var spørsmålet hvorfor mannen måtte dø, og hvem det nå var som skulle forsørge henne og barna. Denne søsteren fra bønneteamet gikk så inn i boligområdet der hun følte at kvinnen bodde, og hun gikk fra dør til dør og spurte seg frem til hun fant huset til denne kvinnen. Det var mange folk i dette huset, så vår søster fortalte ikke at hun var en kristen, men delte drømmen som hun hadde hatt, og sa at Gud elsket henne og hadde hørt hennes rop. Den unge kvinnen var overrasket og bekreftet at det var sant. Hun ble veldig glad for invitasjonen til å komme på besøk til vår søster så de kunne prate mer.»

26

Troens Bevis Magasin mai 2014

Reddet av barnebønn «Min kone delte ut over hundre gaver for barn som noen hadde gitt henne for utdeling. Da hun nylig gikk på besøk til en av familiene som hadde fått gaver, fortalte moren i huset en sterk historie. En morgen da barna hadde samlet seg for å leke, var det en gutt som fortalte at han hadde aldri fått en gave fra noen før, og i hvert fall ikke en gave som var helt ny. Denne gutten spurte de andre barna om de ikke kunne be for damen som hadde gitt dem gavene. Moren i huset sa at barna begynte å be med en gang. Først hørte hun litt mumling og alle barna sa «amen». Så hørte hun gutten si: «..og hvis bilen til denne damen faller ned et sted, må du beskytte henne så ikke hun skader seg». Min kone spurte nøyaktig når dette var, og til hennes overraskelse var det samme uke som min kone hadde vært i en bilulykke. Bilen hennes falt ned i en stor grøft, men hun ble ikke skadet, takk til Gud! Nytt par i tjeneste «Et berberektepar som vi ble kjent med for noen måneder, siden, fortalte oss at deres visjon var å plante menigheter blant berberne. De visste ikke at det er vår visjon også, og i julen fikk de være med oss på en julefest vi holdt i en berberlandsby. Vi ber om at Gud vil bruke dem blant dette folket, og de deler allerede de gode nyhetene i evangeliet med berberne. Dette er et stort bønnesvar for oss!» * ikke virkelige navn


Foto: En muslimsk jente så Jesus i en drøm.

Arabisk jente så Jesus i en drøm Da Naiima fra Algerie opplevde en troskrise, ropte hun til Gud. Kort tid etter fikk hun en drøm hun undret seg stort over. Men det var først da hun fant Troens Bevis sin arabiske satellittkanal på TV at hun forstod hva drømmen betydde.

Av Bente Rognmo Thakre «Jeg heter Naiima og jeg bor i en stor by i Algerie. Jeg var en sterk muslim som ba fem ganger hver dag og jeg hadde lært store deler av Koranen utenat. Gjennom dette prøvde jeg å tilfredsstille Allah og vinne hans gunst. Men uansett hvor hardt jeg prøvde, fikk jeg aldri fred og jeg hadde heller ikke noe forsikring om frelse. Dette gjorde at jeg etter hvert ble hard. Jeg følte ikke kjærlighet eller medfølelse overfor andre. Det gjorde at livet etter hvert ble helt uutholdelig. En dag ropte jeg desperat til Allah etter hjelp, men jeg fikk ikke noe svar. Da begynte jeg å stille spørsmål ved troen min og Guds eksistens. Jeg gråt til Gud og ba Han vise meg om Han var virkelig. En natt da jeg falt i en dyp søvn, fikk jeg en drøm. Jeg så et gammelt, falleferdig hus som var fullt av rot og støv og en forferdelig lukt. Plutselig kom det en mann kledt i skinnende hvite klær mot meg. Han rakte ut hånden sin og gav meg et lite kors før han ble borte. Da jeg våknet neste morgen lurte jeg på hva

korset betydde fordi jeg visste at det var en sammenheng mellom det og Jesus. Jeg våget heller ikke å fortelle familien eller vennene mine om denne underlige drømmen. Men det tok ikke lenge før jeg oppdaget en kristen TV-kanal og begynte å se på den. Da forstod jeg de gode nyhetene om Jesus, og betydningen av drømmen min. Jeg ringte TV-kanalen og ble kontaktet av et oppfølgingsteam. I dag er jeg døpt og jeg går i en menighet. Livet mitt er helt forandret og jeg er blitt satt fri fra alt som bandt meg. I dag elsker jeg menneskene rundt meg og jeg føler stor medlidenhet med dem som har det vondt. All ære til Gud som svarte på bønnen min!» Miracle Channel er Troens Bevis sin arabiske satellittkanal som sender evangeliet 24 timer i døgnet til 400 millioner seere. Troens Bevis Magasin mai 2014

27


- Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma.

Vi støtter misjonen til unådde folkeslag.

SIGBJØRN HJORTHAUG Fysioterapeut/ Manuellterapeut www.manuellterapeuten.no

UTLEIE AV NÆRINGSLOKALER G.T. EIENDOM AS

4016 Stavanger Mob: 90 56 06 60

SRK HMS system Tlf 91 62 62 67 www.ssrk.no

-Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeid.

Kontorrekvisita Datarekvisita Rengjøring Emballasje Catering Tørkemateriell www.k-p-e.no

Ribe, 4770 Høvåg Tlf: 37 27 41 34 Mob: 90 84 57 90

Symaskinreparatøren

Tlf 959 95 096 • oystein.haugen@symaskin.as reparasjoner i mer enn 30 år

post@k-p-e.no

TRENGER DU VERKTØY? -vi har det du trenger!

Sveiseutstyr Kompressorer Luftverktøy Håndverktøy Forbrukervarer

Kontakt: Tikomanik A/S Tlf: 69141546/91107946 VERKTØY SPESIALISTEN

Hamek AS Støtter Dina Stiftelsen Telefon 69 21 26 80

28

Troens Bevis Magasin mai 2014

www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00


Våre faste støtteannonsører Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma

Ufotrafikkskole trafikkskole UFO støtter arbeidet i Troens Bevis

KJØPESENTER I LYNGDAL Sentrumsgården

Hegland Trykk

Telefon 92 21 44 19

PARTNERE! Takk Ribes Elektro onse for ditt firma også! PARTNERE! Sentralstøvsugerbutikken STE STØTTEPARTNERE! til våre nonse for ditt firma også! s på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! STE STØTTEPARTNERE! annonsører! Vi støtter is på 38 35 75 00 for støtteannonse VÅRE for ditt firma også! FASTE STØTTEPARTNERE! Vi støtter ASTE STØTTEPARTNERE! misjonen Kontakt Troens Bevis på 38 35 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Vi støtter VÅRE FASTE E Bevis på 38 35 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ASTE misjonen til unådde r. Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Vi støtter

sin JanUar 2010

troens bevis magasin JanUar 2010

gasin JanUar 2010

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

misjonen E S på Bevis 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! til 38 unådde folkeslag misjonen Vi støtter tilBØRRE unådde /S folkeslag Avtalegiro for støtten til Tro RE Vi støtter tilFEVANG unådde A/S misjonen folkeslag BØRRE V VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! RE A/S misjonen R folkeslag til unådde FEVANG A/S Her kan du Her kan du V KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

S r aler.

sitt misjonsarbeide

• Datarekvisita • Rengjøring troens bevis magasin JanUar 2010 Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide • Datarekvisita

• Rengjøring

Utleie av Næringslokaler.

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering Askeladden 4 skudd går uavkortet KONGSBERG PAPIR ENGROS 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker dinuavkortet bedrift å innenfor: Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. EVi og Støtter Troens Bevis støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide www.k-p-e.no samtidig • handle Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd gårtiluavkortet E-mail: fornuftige priser.- Design Rådgivning -3614 Førtrykk - Trykk - Ferdiggjøring - Distribusjon KONGSBERG til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Støtter Troens Bevis Kongsberg 40% av vårt overENGROS Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros KONGSBERG PAPIR tiscali.no senderØnsker katalog. sitt misjonsarbeide dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og Kongsberg Papir Engros er grossist på 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 priser. Ønsker bedrift å / tlfE-mail: Trøngslafornuftige 9, 4400din Flekkefjord 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming støtte misjonen Papir Engros er grossist på tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring E-mail: fornuftige priser. Askjems ann_Bobil & Caravan_Layout kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell tiscali.no sender katalog.

KONGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

Spesialist på kristen musikk og litteratur gjennom 75 år

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

Jeg ønsker og gi min månedlige gave til:

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! f

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring 60 G.T. Eiendom AS 00 for støtteannonse for•• ditt firma ••også! Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell Catering A/S m AS Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 KJØP / SALG Innfødte Evangelister 4016 Stavanger • Datarekvisita • Rengjøring R LG til unådde annonsere for forpå 38 35 75 Kongsberg Papir Engros 40% av vårt firma overfolkeslag Å iannonsere nger Troens Bevis 00 for støtteannonse for ditt også! 00 Kontakt OG UTLEIE AV • Tørkemateriell • Catering Askeladden 4 skudd går uavkortet KJØP / SALG Miracle Channel 3614 KONGSBERG AV til misjonsformål. B Avdeling Avdeling LG ditt firma ...AV ditt firma ... EIENDOMMER Kongsberg 40% av vårt overfolkeslag Mob: 90 56 06 60 Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros 00 OG UTLEIE Ønsker dinuavkortet bedrift å Østregate / Torvgaten Askeladden skudd går Vi støtter Fax: 32 72 85481Brevkurs MER 6AV 60 støtte misjonen og BOKHANDEL VESKEHUSET 3614 KONGSBERG til misjonsformål. gUtleie av 4838 ARENDAL www.k-p-e.no handle til EIENDOMMER Vi samtidig Tlf. 32 72 85 80 d E-mail: fornuftige priser. TELEFON 00 46 6085 81 TELEFON 37 00 46 50 Ønsker din bedrift 37 å post@hoyerbok.no Næringslokaler. støtter TLF . 32 27 49 00 Fax: 32 72 MER kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kampanjer misjonen D: støtte misjonen og

x BØRRE BØRRE FEVANG A/S

9 00 D g: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS 9 KJØP / SALG 4016 Stavanger g OG UTLEIE AV KJØP / SALG g MED: EIENDOMMER nn, Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 OG MED att og: EIENDOMMER nn, ning TLF. 32 49du 00 Her27kan att dal og 35 09 ning TLF.annonsere 32 27 49 for 00 dal

en?

dé?

bedriften?

35 09 artner

Teorikurs ditt firma ... både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand

ontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Arendal Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet. DEG 00 35 09bådeI iHJELPER Songdalen ogMED der.no ontor

V : Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler

Trafikklærer: Jan Noreid

Verdens Evangelisering i arbeidet for Arendal til Regnskap, lønn, Kristiansand kjente med traktormerker. åde nå fleste du de unådde evangeliet. 7 00 35 09 Mobil: 922 14 har 419et Husk at vi også stort utvalg fakturering, skatt og i

Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid hytteruter, kraftoverføringsaksler, til deØkonomi-deler fleste kjente traktormerker. bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis støtter Troens Mobil: 922 14 419 HuskVerdens at vi Alt også har et stortdu Evangelisering iutvalg arbeidet sylindere. dette finner i våri for å nå 01 du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21 på hele sider. Kontor: 38idag. 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Økonomi-deler AS støtter Troens Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den Den koster kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner du i vår til de kjente traktormerker. å nå fleste du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77 Katalog 21 på hele 912 sider. Husk at vi også har et stort utvalg i

TELEFAX 37 02 81 88 tiscali.no www.k-p-e.no

sender katalog. samtidig handle til fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

TELEFAX 37 02 81 88

TLF. 32 27 49 00 Vi fører alt av skolemateriell og har landetstid største utvalg i skolesekker Hvor det til enhver er størst behov misjonen til unådde 1 28.01.13 12.53 Side 1 VI

HJELPER DEG MED: Regnskap, lønn, V I HJELPER DEG MED Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overTlf. 32 72 85 80 fakturering, skatt og: Ønsker dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og Regnskap, lønn, 3614 KONGSBERG til misjonsformål. bedriftsrådgivning www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. fakturering, skatt og Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen bedriftsrådgivning tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

til unådde folkeslag folkeslag

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

Engangsgave

NORGES STØRSTE

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil b

VAREHUS FOR MOBIL FERIE E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

M o t ta ke r

Mottakers konto

Tro e n s B ev i s Ve rd e n s E va n g e l i s e r i n g

Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no Autorisert regnskapskontor

Teorikurs både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand både i Songdalen og Trafikklærer: Jan Noreid Kristiansand Teorikurs Mobil: 922 14 419 Trafikklærer: Jan Noreid både Songdalen Kontor: 38i 10 04 00 og Teorikurs Mobil: 922 14 419 Kristiansand Privat: 38 01 32 77

3080 30 08090

Belast min Konto. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Verdens Evangelisering i arbeidet for å nå du de unådde med evangeliet.

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler KID-nr. Verdens Evangelisering i arbeidet for til kjente traktormerker. åde nå fleste du de unådde med evangeliet. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS) Husk at vi også har et stort utvalg i Vi lagerfører rimelige reservedeler hytteruter, kraftoverføringsaksler, til de fleste hydraulikksentraler kjente traktormerker. traktorseter, og Husk at vi Alt også har finner et stortdu utvalg sylindere. dette i våri hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog på hele 912 sider. Person nr: traktorseter, hydraulikksentraler og Bestill den idag. Den koster kr. 50.sylindere. Alt dette finner du i vår Katalog 21 på hele 912 sider. Bestill den idag. Den koster kr. 50.-

EPARTNERE! PARTNERE! PARTNERE! VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Teorikurs TEPARTNERE! Vi støtter Teorikurs Vi støtter ●

Teorikurs både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand

misjonen Vi støtter misjonen til Vi unådde misjonen støtter til unådde folkeslag til unådde misjonen STE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

KONTAKT Telefon +47 913 35 222 sringpå 38 35MÅNED, 75 00SE for foronomi-deler ditt firma •også! folkeslag • Tørkemateriell Catering til unådde KJØP /støtteannonse SALG SIDE 3. Øk AS Aud OSS. & Øyvind Gloslie Økonomi-deler g Selvstendige Herbalife Distributører

Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 OG

AV EIENDOMMER

folkeslag

Støtter Troens Bevis Selvstendige Herbalife Distributører

Papir Engros n4 SBERG 1

sitt misjonsarbeide

69 10 23 00

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Bel

J

Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

både i Songdalen og Trafikklærer: Jan Noreid både Songdalen og Kontor: 38i 10 04 Kristiansand Trafikklærer: Jan00Noreid Mobil: 922 14 419 Kristiansand Her kan du Privat: 38 01 Trafikklærer: Jan Noreid Mobil: 92232 1477 419 Trafikklærer: Jan Noreid Kontor: 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår Mobil: 922 14 419 Øk onomi-deler AS Økonomi-deler annonsere for onse for ditt firma også! Kontor: 38 10tlf.04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 Troens 14 419 Privat: 38 01 32 77 Evangelisering Mobil 922 14 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no Kontor: 38 10 04 00 Bestill den idag. Den koster kr. 50.å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS evis Privat: 38 fÅ 01 32 77 AS Økonomi-deler ditt firma Navn: onse for Øk dittonomi-deler firma også! ... Kontor: 38reservedeler 10 00 de Aud Øyvind Gloslie OENS Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige 69 10 23 00 Privat: 38 01 32 77 Verdens Evangelisering Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no slie til kjente HVER bådefor i Songdalen ogogså! MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 åde nå fleste du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse ditt firma ROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører AKT 22 OSS. SEreservedeler SIDE 3. Øk onomi-deler AS Audkraftoverføringsaksler, & Øyvind Gloslie Økonomi-deler Kristiansand Vi lagerfører rimelige øtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Adresse: Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 69 10 23og 00 Den gode ferieopplevelsen… å 3. Øk AS hytteruter, slie Økonomi-deler til deDronningensgate fleste kjente traktormerker. både i www.okonomi-deler.no Songdalen www.klimasystem.no Telefon +47 35 222 Mobil 922 14 419 traktorseter, hydraulikksentraler 95 4610913 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid 69 10 23 00 Støtter TroensiBevis Husk at vi også har et stort utvalg Selvstendige Herbalife Distributører 222 Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no Øk onomi-deler AS Økonomi-deler sylindere. Alt dette finner i vår Kristiansand sitt du misjonsarbeide Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 oens Bevis hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, ng 69 10 23 Postnr./sted: på hele 912 ÅSHAUGVEIEN sider. Øk onomi-deler AS Katalog Økonomi-deler Mobil: 922 14 419 4, 3170 SEM V/TØNSBERG • 00 TLF. 33 30 13 00 • WWW.ASKJEMS.NO Mobil 922 14 419 nsarbeide www.okonomi-deler.no 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid 1 69 10 23 00 Bestill den idag. Den koster kr. 50.Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR sylindere. Alt dette finner du iENGROS vår Kontor: 38 10 04 00 KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. ENGROS Mobil: 922 14 419E-post: Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor: Privat: 38 01 32 77 ssist på Engros Kontor: 38 10 04 00 A/S DU FEVANG KAN fÅ TROENS • Kontorrekvisita • Hobby/forming G Aud & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER forming Privat: 38 01 32 77 • Datarekvisita • Rengjøring Sted/dato: Viden lagerfører rimelige Bestill idag. kraftoverføringsaksler, Den kosterreservedeler kr. 50.hytteruter,

til de fleste kjente traktormerker. m.noDronningensgate traktorseter, Autorisert regnskapskontor hydraulikksentraler og NS 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Husk at vi Alt også har Arendal et stortdu utvalg 0 Mobil 922 14 419 sylindere. dette finner i våri Strømsbusletta 8 - 4847 R hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog på hele 912 sider. Tlf.: 37 00 35 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 T traktorseter, og Dronningensgate 95 4610 Kristiansand 38 10 04 00 annonse for ditt også! Bestill den firma idag.tlf.Den koster kr. 50.-

k

Vi støtter misjonen Un til unådde folkeslag Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons ●

Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Eventuelle Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler 69 10 23 00

Troens Bevis Magasin mai 2014

beskjeder til Troens Bevis:

29


TROENS BEVIS 25 ÅR SIDEN, MAI 1989

Reis opp en hær av høstarbeidere for Pakistan Predikantseminar samlet 1300 nasjonale vitner. Av Aril Edvardsen Opplæring, trening og inspirasjon av tusener av nasjonale vitner er en av Troens Bevis Verdens Evangelisering viktigste virkegreiner. Til nå har cirka 50 000 nasjonale vitner deltatt på slike predikantseminarer arrangert av Troens Bevis i mange land. De siste månedene har vi holdt predikantseminar i Korea, Afrika, India og Sovjetunionen. Predikantseminaret i Lahore, Pakistan ble vårt første predikantseminar i 1989. Reise, mat og losji for 1300 I Den tredje verden kommer predikantene sjelden sammen. Få predikanter kjenner mange andre predikanter. De aller fleste nasjonale vitner har så små økonomiske ressurser at de har ingen muligheter til å delta på seminarer og predikantsamlinger. Derfor må vi sørge for reise, mat og opphold for de predikanter som vi inviterer til våre predikantseminar. Den største predikantsamlingen i Pakistan For predikantseminaret i Pakistan i slutten av mars og begynnelsen av april, hadde vi satt en begrensning slik at kun 1000 nasjonale vitner kunne delta, på grunn av økonomien. Men det meldte seg på hele 1500 vitner. Av disse tillot vi 1300 å komme til Lahore og delta på seminaret. Det er fantastisk å kunne tale til og inspirere 1300 nasjonale vitner, til evangelisering av unådde i et land som Pakistan. «Dette predikantseminaret ble den største predikantsamlingen i Pakistans historie», sa pastor Marqus Fida, lederen for arrangementskomiteen. Evangelisering av de unådde Predikantene kom fra over 50 organisasjoner og samfunn, men hovedtyngden kom fra Pakistans Full Gospel Asemblies, United church of Pakistan, assemblies of God og Baptistene. Jeg talte særlig om å se Guds plan og visjon for våre liv, vår tjeneste, våre byer, vårt land og generasjon – og å bli «gravid» med

30

Troens Bevis Magasin mai 2014

Guds visjon, for så å føde det fram gjennom vedhol dende bønn og Ordets forkynnelse. Jeg talte også om Pakistans unådde folk og stammer, og hvordan plante nye menigheter blant de unådde, som hurtig kan bli selvunderholdt. Hundretalls innvidde seg for de uevangeliserte På avslutningsmøtet for predikantseminaret kalte jeg frem alle predikanter som ville innvie seg for å begynne arbeid på minst ett unådd sted de neste 12 måneder, enten ved å flytte dit eller ved å besøke stedet et par dager i uken med møter. Det ble en gripende innvielsesstund, som varte nærmere en time, i det hundretalls vitner innviet seg til tjenesten for de unådde folk og byer i Pakistan. Predikantseminaret for 1300 vitner i Pakistan ble et startskudd til videre evangelisering av Pakistans titusener av unådde byer og landsbyer. Dette kommer til å gi store resultater for fremtiden, og jeg takker alle som hjalp oss å holde dette viktige predikantseminaret.


MISJONSNYTT

Israels leger behandler hundrevis av syrere På tross av fiendskapet mellom Syria og Israel har Israel satt opp tre feltsykehus ved Golanhøydene for å hjelpe skadde syrere som klarer å ta seg over grensen til Israel.

Av Bente Rognmo Thakre De to landene er teknisk sett i krig med hverandre, men det har ikke stoppet over fem hundre skadde syrere å søke medisinsk hjelp ved ett av tre feltsykehus som er satt opp ved Golanhøydene – et område som er okkupert av Israel etter Syrias nederlag etter seks dagers krigen i 1967. Nå flykter syrere inn i armene til sin regjerings erkefiende fordi sykehus og legeklinikker er blitt ødelagt av den blodige borgerkrigen. Bare i løpet av en måned før jul var det 120 syriske pasienter som fikk hjelp i Israel, men det totale antallet er ukjent da det israelske forsvaret ikke spør pasienten om identiteten. For ikke så lenge siden var det en syrisk flyktning som fødte en gutt i et av feltsykehusene, hjulpet av et israelsk medisinsk team. På tross av antagonismen fra deres arabiske nabo land, støtter den offentlige holdningen i Israel feltsykehusene.

En av to onder Det er heller ikke noe samarbeid mellom de syriske og israelske myndighetene på dette området, og mange forbehold må bli tatt for å beskytte pasientene når de skal returneres til Syria. Rundt 70 prosent av pasientene har skader i mage og brystregionen, mens 15 prosent har hodeskader. De mest alvorlige tilfellene blir fraktet til større sykehus inne i Israel. Ansatte ved feltsykehusene som tar imot skadde fra Syria håper at dette kan hjelpe Israels relasjon med Syria. - Sakte har ordet spredd seg over grensen om at Israel ikke er den onde fienden de er blitt fortalt. Israelere håper at borgerkrigen vil slutte så fort som mulig, og ingenting ville gjøre israelere mer lykkelig enn å ha en vennlig nabo som kan oppfylle drømmen deres om å spise humus i Damaskus, sier Richard Pater. Kilde: www.ibtimes.co.uk

- Israel har vært krig med Syria de siste 40 årene, men helt fra starten av krisen i Syria har Israel følt et ansvar for å hjelpe disse folkene, sier Richard Pater, direktør ved Bicoms israelske avdeling. - Folk vil hjelpe dem og de er bekymret for hva som skjer over grensen. Det er tydelig bekymring for at syrere lider. Det har ikke vært noen negativ reaksjon fra israelere overfor feltsykehusene, bekrefter han. Risikoen for at en pasient våkner opp og blir redd når han oppdager at han er på fiendtlig territorier er reell for legene og sykepleierne ved feltsykehusene. Derfor blir det ofte tatt steg for å dempe sjokket pasientene får når de våkner opp etter å ha blitt fraktet bevisstløse til syke huset. I slike tilfeller prøver de ansatte å få en annen person fra Syria til å sitte ved sengekanten.

Foto: I dag finnes det over 45 millioner flyktninger på verdensbasis. Barna er blant dem som rammes hardest når familien blir fordrevet fra sine hjemsteder.

Troens Bevis Magasin mai 2014

31


Carola kommer til Sarons Dal Carola holdt en fengende og sprudlende konsert i Sarons Dals-hallen sist sommer. Det var kvelden som samlet mest folk med omlag 3000 solgte billetter. Hun holdt konsert med fokus på sine 30 år som artist.

Av Bente Rognmo Thakre Til sommeren kommer Carola tilbake, men da i et forenklet opplegg. Hun skal holde en lovsangskonsert fredag kveld den 18. juli. - Vi er veldig glade over at Carola kommer tilbake til Sarons Dal. Til sommeren kommer hun mer som forkynner. Carola brenner for Jesus og det er fantastisk at hun vil dele noen erfaringer fra sitt kristenliv med både unge og voksne. På kvelden blir det lovsangskonsert og den vil bli spekket med herlige lovsanger og vitnesbyrd fra den kjente sangartisten fra Sverige. Dette blir bra og Carola kommer til å samle mange til sommeren også, sier en begeistret stevnesjef Sten Sørensen.


Etter Sommerstevnet i fjor:

«Nå er troen blitt forankret!» Janne mistet under oppveksten i Åseral sin bror i en drukningsulykke. Det ble inngangen til festemiljøet i bygda. Underveis ble hun alenemor, og det ble mange byrder å bære på. Men troen fra barneårene hadde likevel satt spor, og under Sommerstevnet i fjor fikk småbarnsmoren verktøyet som satte mye i livet på rett plass.

Av Bente Rognmo Thakre - Vi var her i 2012 også, men det var under Sommerstevnet i fjor at jeg opplevde at Sarons Dal ble mitt, på et vis, sier den smilende småbarnsmoren som venter sitt tredje barn i oktober og er gift med Karl Birkåsen. - Det var to ting som ble veldig viktig for meg i fjor. Det ene var barnearbeidet der jeg så gleden som mine to små hadde av å være med på Planetene. Og for min egen del må jeg si at jeg har brukt ti år på å komme dit jeg er i dag trosmessig. Jeg hadde bygd opp en mur, et beskyttelsesskjold, fordi det har vært så mange ting for meg å takle gjennom oppveksten. Summen av opplevelser og relasjoner gjorde at jeg følte meg bundet. Men under Sommerstevnet i Sarons Dal fikk jeg verktøy som fikk satt mye på plass, forteller Janne. Det var spesielt to møter som gjorde sterkt inntrykk på henne. Arnfinn Clementsen talte om takknemlighet og hvordan det å takke er en god måte å bli kvitt negative tanker. Den andre talen var prekenen til Hans Martin Skagestad da han underviste om hvordan en som er bundet kan bli fri. Janne gikk frem til forbønn og der fikk hun snakket med en veileder før hun fikk forbønn. Jeg husker hun sa at jeg måtte gå på vannet og ikke se meg tilbake. - Det opplevde jeg som veldig fint, jeg følte meg så lett og fri etterpå, det løste noe inne i meg og jeg er en helt annen person i dag enn det jeg var i fjor sommer, sier Janne.

- Nå føler jeg at jeg går på skattejakt i Bibelen, og jeg ser at vi har fått bønnesvar for mange ting i familien, men kanskje størst av alt er at jeg kan tro at Gud har hatt og har en plan med livet mitt. Det er en veldig god følelse etter alt som har skjedd. Sluttet å gå på møter Janne er oppvokst i Åseral. Rett utenfor barndomshjemmet renner elva Monn, som lengre nede i den vakre dalen blir til Mandalselva. Familien gikk i Betania i Åseral, men etter konfirmasjonen var det slutt på møter for henne. - Jeg tror egentlig jeg vokste opp i en generasjon som ungdomsarbeidet hoppet over, og derfor ser jeg virkelig verdien av det Hans Martin Skagestad gjør når han reiser rundt og starter opp ungdomsarbeid. Hadde det vært et ungdomsarbeid, hadde jeg nok fortsatt i menigheten. Men jeg opplevde vel egentlig ikke noe interesse for meg som person. Hva jeg tenkte og hvem jeg var. Det var liksom rett på sak med det eneste spørsmålet som betydde noe, nemlig om jeg var frelst, og det fikk meg til å føle meg som et prosjekt, sier hun og ler litt. Da Janne var 14 år skjedde det også en stor tragedie i familien hennes. Hun og broren hennes på 18 år hadde en hjemme-alenefest natten mellom 5. og 6. juni. Det var flom i elva som rant forbi huset deres, og broren bestemte seg for å svømme over elven.

Troens Bevis Magasin mai 2014

33


- Det var en som fikk tak i hånden hans, men så glapp det. Elva var for stri, og han druknet. Et kriseteam kom til huset vårt og det ble naturligvis et veldig medieoppstyr. Broren min hadde vært sentral i ungdomsgjengen i Åseral på den tiden. Da broren min forsvant, fikk jeg innpass i gjengen. Det var mye latter og mye historier, men baksiden var jo at det var veldig mye drikking, forteller Janne. - l typisk bygdestil var den eldste i ungdomsgjengen 60 år, så vi var en allsidig gjeng. For meg ble dette en flukt hjemmefra, der alt var trist og tungt. Mamma og pappa skilte seg etter et par år, men det hadde nok skjedd selv uten drukningsulykken. Jeg var ung og hadde lyst til å ha det moro, jeg orket ikke å gå rundt å være trist hele tiden. Men etter kort tid var det to til som døde i ungdomsmiljøet, blant annet døde bestekompisen til broren min i en scooterulykke, kun 23 år gammel. - Dette var med på å gjøre at jeg ikke fant mye mening i festemiljøet lenger. Jeg var lei av å miste folk jeg var glad i. Når Janne var på fest, var hun alltid ute etter den gode samtalen, hun søkte alltid etter noe dypere. Hun reiste på folkehøgskole for deretter å begynne på sykepleierutdannelsen. Hun fikk en kjæreste og ble gravid med sitt første barn, Noah, men skjønte fort at forholdet ikke ville fungere, og ble derfor alenemamma. - Det ble et vendepunkt i troen for meg. Det var utrolig tøft å være alenemor. Noah hadde kolikk og jeg var mye ensom. Janne flyttet til Søm i Kristiansand og følte en lengsel etter å komme tilbake i det kristne miljøet. Hun ville også gjerne finne en mann. Da hun fant Karl gjennom en kontaktannonse på nettet, var det troen hans som tiltrakk henne. - Det som slo meg først med kontaktannonsen hans var at han virket så trygg og fornøyd på bildet der har satt i solsteken på en benk i Sarons Dal. Og så hadde han

34

Troens Bevis Magasin mai 2014

skrevet at dersom han skulle settes i en bås, måtte det være den kristne båsen, husker hun. - Det gjorde inntrykk på meg! Ut fra det utsagnet leste jeg at han ikke ville settes i bås selv om andre fort kunne gjøre det. For meg betydde det mye at han nødvendigvis ikke fulgte strømmen i alt men tenkte selv.


De traff hverandre før jul i 2007 og giftet seg 9. mai 2009. Nå venter de sitt tredje barn i oktober. - Jeg føler virkelig at Gud har ledet og velsignet meg. Det å møte Karl ble et vendepunkt for meg både i troen og i livet. Og det som skjedde under Sommerstevnet i fjor sommer forløste noe inne meg. - Jeg hadde vært lukket som en betongdør for at ingen skulle såre meg igjen. Nå er jeg mye mer fri. For ett år

siden hadde jeg aldri klart å fortelle om troen min. Det var nok det som traff meg sterkest når Hans Martin Skagestad talte under Stevnet, jeg følte meg bundet, og klarte å bli fri. - Før så var jeg redd for responsen, hva folk ville si om jeg fortalte at jeg var en kristen. Nå synes jeg bare at det er spennende å se reaksjonen deres. Troen min er blitt forankret!

Troens Bevis Magasin mai 2014

35


Karls historie: Et liv verdt å leve Karl (Røksland) Birkåsen jobbet flere år i Sarons Dal på TV-avdelingen før han flyttet hjem til Birkåsen i Vest-Agder for å ta over familiegården. Han var blant annet med og filmet og redigerte flere av Aril Edvardsens store kampanjer. I dag er han en fornøyd og trygg familiemann som gjerne oppdaterer Facebook med familiebilder. Men Karl tar heller ikke livet som en selvfølge. Da han var 21 år gammel fikk han ondartet svulst på hjernen, og både livet og troen ble satt på prøve.

Av Bente Rognmo Thakre Oppvokst på en gård, var Karl vant med fysisk arbeid. Foreldrene var kristne, så troen og menigheten ble et naturlig samlingspunkt for familien. Men det var ingen som visste hvor viktig akkurat troen og menigheten kom til bli for dem. Ondartet svulst Det var da Karl kom i militæret i 1995 at han merket at noe var i ferd med å forandre seg. Plutselig klarte ikke øynene å følge gjenstander som var i bevegelse. Han ble fort sliten og fikk et stort søvnbehov. Legen i militæret mente det var et resultat av et flåttbitt. Men nesten ett år etter de første symptomene meldte sin ankomst, utviklet romjulen seg til et mareritt. Han fikk en intens hodeverk som varte i flere dager. På VAS så de straks forandringer i lillehjernen. Dette var en tirsdag. Neste mandag ble han fløyet til Rikshospitalet med diagnosen ondartet hjernesvulst. Operasjonen var satt til fredag. Hele tiden strømmet det inn oppmuntrende telefoner og kort fra folk som ville være med å be. - Heldigvis falt det meg ikke inn at jeg kunne ende opp som en grønnsak. For meg dreide det seg bare om liv eller død, sier Karl i ettertid. Rett før han skulle opereres følte han en dyp fred. De siste tankene før narkosen var en ganske enkel bønn til Jesus, «Nå er det ingenting jeg kan gjøre, så nå er det opp til deg. Det er akkurat det samme for meg om det blir himmel eller jord. Våkner jeg opp igjen så vet jeg at det er her på jorden du vil ha meg.»

36

Troens Bevis Magasin mai 2014

Uforberedt Da Karl kom til seg selv to døgn senere fikk han allikevel sjokk. En slange stakk ned i halsen og hele kroppen var full av ledninger som var tilkoblet måleinstrumenter. Da han åpnet øynene så han dobbelt, og faren kunne ikke forstå hva han sa. Det var smertefullt å snu seg, og hodet hang slapt til siden da musklene i nakken var kuttet. I ettertid hørte han at søsteren holdt på å besvime da hun så ham. Etter to uker på sykehuset ville Karl hjem til trygge omgivelser. Men etter to nye uker hjemme måtte Karl inn til Radiumhospitalet for å begynne med strålebehandling fem dager i uken de neste 30 dagene. Da Karl lurte på om han kunne reise hjem i helgene, fikk han beskjed om at det var bare dagpasienter som kunne det. - Jeg tenkte at dersom jeg ikke hadde mye tid igjen, hadde jeg lyst til å være sammen med familien. Han fikk innvilget søknad om å bli dagpasient. Så i stedet for å gi ham en tur hjem i helgene slik han opprinnelig ba om, ble Karl fløyet frem og tilbake fra Oslo til Kristiansand hver dag. Karl rister litt på hodet når han reflekterer over det kronglete regelverket, men er veldig takknemlig for at han kunne bo hjemme i den vonde tiden. - Det ble så mange bonuspoeng på flyet at jeg tok med meg en kamerat til Israel så snart jeg var frisk nok, sier han lunt. Gud var med Men det var først nå den virkelige jobben begynte. Karl måtte lære å gå igjen, han måtte lære å snakke på nytt og


å synkronisere armenes bevegelser, spesielt den høyre. Spenningen var hele tiden om han vil bli som før, om han kunne fullføre en utdannelse, få seg jobb og familie. Men alt klaffet.

satt tilbake på babystadiet fysisk, men med et voksent menneskes sinn og tanker. Allerede fire år etter operasjonen var det lite som avslørte hva han hadde vært igjennom.

- Det hele gikk på grunn av mange tilfeldigheter. Klassen jeg kom i, romkameraten på internatet, gruppen jeg ble plassert i. Gud passet på meg, sier han i dag. Karl er heller ikke i tvil om at sykdomsperioden forandret han som person. Nå er det andre ting som er viktig. Familien, det nære, det som gir trygghet.

Var du sint for at dette skjedde med deg? - Ikke direkte sint, heller spørrende om «hvorfor meg», og det har utfordret meg litt.

- Noe som egentlig er litt dumt etter operasjonen er at jeg blir så fort rørt. Det skal ingenting til før tårene kommer, enten jeg ser på en gripende film eller hører veldig bra musikk. Er det så galt da? Vel, for en gutt er det jo litt flaut kanskje. I det hele tatt tærte det veldig på selvtilliten min. Plutselig var jeg ingenting. Kunne ingenting. Det var forferdelig ydmykende. Ble vurdert av en psykolog om jeg fremdeles kunne ha lappen. Karl så ikke at gjennom andres øyne var han en helt. At han viste styrke og mot under en av de største utfordringene et menneske kan møte. Plutselig å bli

Men nå ville jeg ikke vært foruten det som har hendt. Jeg ser at det er det som er inne i oss, det som en tenker, som egentlig betyr noe. Jeg lever mye nærmere Gud og jeg er mye mer avhengig av Ham nå enn før. Jeg har sett at Jesus har seiret over alt det vonde og meningsløse som skjer med oss. Gud er virkelig større enn døden. - Prøvelser gjør oss sterkere, og Gud hjalp meg gjennom denne. Det er jo gjennom å oppleve forskjellige utfordringer at vi får ballast og erfaring. Og dette gjør at jeg kan sette meg inn i andres situasjon og fortelle andre hva Gud hjalp meg med! - Og så fant jo Janne meg gjennom kontaktannonsen min, bare det er et under! Gud har ikke bare gitt meg livet, men Han har gitt meg et liv som er verdt å leve, konstaterer den tidligere medarbeideren i Sarons Dal.

Troens Bevis Magasin mai 2014

37


da l

sd al ine

, kv Un

: w .-20 ing r 19 eld age åm erd g p led o o ms Inf gdo

Troens Bevis Magasin mai 2014

38

ons sar 20 juni20

rer ina em ge p & s llen am o TER ha us e c n.n MØ m C Jes best ww.jt juni . Tea jon av mis ing kår

. 2 .-2 14


Muslimer mister troen sin Er vi da tilstede? Leste du midtsiden i bladet? Den internasjonale presse skriver nå om det økende antall muslimer som mister troen sin. - Det etterlot et stort sort hull hos meg sier 26-årige Zaheer Rayasat til Miracle Channel. Hvem kan Jeg sende? Hvem vil gå? Hvem kan være tilstede i de titusener av muslimske hjem for å fylle disse hull? Miracle Channel er der døgnet rundt. For kun 600 kroner sender du Bibelens Gud og Jesus inn i tusener av søkende muslimhjerter i en hel time. «Jeg heter Naiima og jeg bor i en stor by i Algerie. Jeg var en sterk muslim som ba fem ganger hver dag og jeg hadde lært store deler av Koranen utenat. Men uansett hvor hardt jeg prøvde, fikk jeg aldri fred og jeg hadde heller ikke noe forsikring om frelse. Jeg oppdaget en kristen TV-kanal (Miracle Channel) og begynte å se på den. Da forstod jeg de gode nyhetene om Jesus, og betydningen av drømmen min. Jeg ringte TV-kanalen og ble kontaktet av et oppfølgingsteam. I dag er jeg døpt og jeg går i en menighet». Det finnes mange slike som Zaheer og Naiima i våre hovedområder i Nord-Afrika, Midtøsten og Gulfen, blant de åndelig sett hardeste områder i verden. Vi må være tilstede. Nå gjelder det.

Bruk vedlagt giro eller kontonummer 3080 30 43007 i Norge. Du kan også gi en gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no, eller sende en SMS med TRO(beløp) til 2377.


Sammen for Norge søker nye ettåringer. SØK NÅ! Drømmer du om misjon? Drømmer du om å se Jesus forvandle ungdom for livet? Da drømmer vi om det samme.

Vi søker etter tre ettåringer som skal jobbe i Sammen for Norge-teamet sammen med Hans Martin Skagestad og Morten Haave.

Hva med å ikke bare drømme sammen, men også jobbe sammen for at det skal skje?

Teamet skal starte opp og bygge ungdomsarbeidene, med alt det innebærer. Hverdagen blir derfor variert og består blant annet av ungdomsmøter, bønnemøter, lovsangsøvelser, bibelgrupper, skolebesøk og andre relasjonsbyggende aktiviteter.

Vi søker ettåringer som kan være med å drive misjonsarbeid i Norge i skoleåret 2014/2015. I landet vårt finnes det byer og steder uten noe kristent tilbud for ungdom, men med en lokal menighet som med litt hjelp, kan bli løsningen for stedets ungdom. Vårt mål er å hjelpe minst to slike menigheter i halvåret til å starte opp sitt eget ungdomsarbeid. Etter 6 til 12 måneder skal ungdomsarbeidene være selvgående.

troensbevis.no

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis: Mai 2014  

Troens Bevis er et 40-siders magasin som utgis hver måned. Gjennom trosstyrkende artikler holder bladet deg oppdatert på ferske misjonsnyh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you