Page 1


Visjon

anitær hjelp til Dina Stiftelsen skal formidle hum og andre nødlidende flyktninger, katastroferammede politisk oppfatning uten hensyn til rase, nasjonalitet, eller religion. og delta i programmer, Dina Stiftelsen skal ta initiativ til sikte på å bedre prosjekter og prosesser som tar olkningsgrupper i levevilkår og livsstandard for bef e menneskeutviklingsland, sikre grunnleggend ing. son rettigheter og bidra til fred og for asjonsarbeid i Norge Dina Stiftelsen skal drive inform aker, nødlidendes om mennesker i nød, nødens års hvordan mennesker i menneskelige ressurser og om . Norge kan bidra til å avhjelpe nød i fredsarbeid. Dina Stiftelsen er også engasjert d kontor i Dina Fredsstiftelse er etablert me hovedstaden Kinshasa.

2


Starten

I 2002, under en reise til det Sentral-afrikanske landet Kongo, ble en blodig , to år gammel jente plassert i armene til Rune Edvardsen. Hennes fortvilte mor fortalte at lille Dina var blitt voldtatt av flere soldater. Dette ble starten på Dina Stiftelsen. I årene etter at Rune og noen av hans venner ga penger og fikk Dina behandlet på syk ehus, har hundrevis av jenter i lignende situasjon fått en ny start på livet gjennom stiftelsens arbeid .

3


Rune Edvardsen

Grunnlegger av Dina Stiftelsen

4


Dina knytter bånd og skaper muligheter Jeg hadde aldri tørt å tro at møtet med Dina i 2002 skulle føre til så mye spennende og bra for så mange. Her ser en hva en ekte historie kan skape. En liten voldtatt jente ble en redning for tusener av andre. Da jeg stod med henne i armene mine så jeg bare behovet for å hjelpe og ikke lenger enn det. Min første reaksjon var å be mine nærmeste venner om hjelp til å redde denne lille jenta. Denne kjernereaksjonen fra mange mennesker om å gi nytt håp og trygghet startet der og har fortsatt til nå.

Se andre, hjelp andre og del med andre det du har fått. Til alle dere som har bidratt med hender, føtter og midler er jeg evig takknemlig.

“Da jeg stod med henne i armene så jeg bare behovet for å hjelpe“ Og på vegne av tusener av barn: En takk som ikke kan beskrives med ord, for ny fremtid og nytt håp der alt var knust.

Det er et ordtak som gjelder i Dina familien. Hjelp andre! Det er det eneste vi ber om av de som blir hjulpet. 5


? i v r ø j g a v H Hva gjør vi?

Skoler / Yrkesutdanning

ep Voldtekt og seksuelle overgr

n er en av krigens Seksuell vold mot kvinner og bar rien fører til at barn brutaliteter. Veksten i sexindust foreldre. På blir solgt som sexslaver av sine rnsalder til godt dba Dinasentrene får barn fra spe legang og hjelp til å opp i tenårene mat, et hjem, sko lle overgrep. Mødre bearbeide traumene etter seksue av voldtekt opplever som har blitt gravide som følge iale sammenhenger. å bli utestengt fra familie og sos hjelp og møter andre i Gjennom Dina Stiftelsen får de samme situasjon.

Skole og utdanning er en viktig brikke i kampen mot fattigdom. Dina Stiftelsen driver flere skoler som gir barn verdifulle kunnskaper. Vi driver også arbeid som gir kvinner og menn yrkesopplæring.

Spedalskhet Spedalskhet er en infeksjonssykdom forårsaket av lepra-basillen. Ofrene for sykdommen opplever å bli utstøtt fra familiene og samfunnet. Infeksjonen kan behandles, men følgetilstandene er kroniske. Dina Stiftelsen driver rehabiliteringssenter der ofrene for sykdommen får et hjem og medisinsk hjelp.

6


HIV/AIDS Dina Stiftelsen arbeider i områder hvor HIV/AIDS er et stort problem. Stiftelsen hjelper ofrer for sykdommen med livsforlengende medisiner. Dette arbeidet har spesielt stor betydning for barn av aidssyke. Dersom foreldrene klarer seg til barna blir voksne, unnslipper de et liv på gaten som hjemløse.

Fredsarbeid Dina Stiftelsen er også engasjert i fredsarbeid. Dina Fredsstiftelse skal legge til rette for konfliktløsning mellom stridende grupper. Stiftelsen har tett kontakt med myndighetene i flere land og arbeider også sammen med norske myndigheter for fred og stabilitet.

Naturkatastrofer Dina Stiftelsen møter ofte på store skader etter naturkatastrofer. I flere tilfeller har stiftelsen satt i gang arbeid for å hjelpe de rammende. 7


”Soldater kom til huset vårt. De begynte å voldta meg. Min mann prøvde å redde meg. De skjøt og drepte ham. Så drepte de fire av mine barn. Nå har jeg bare min lille baby og hans storebror igjen.” Kvinne i Bukavu, Kongo

”Jeg var inne i huset vårt sammen med storesøsteren min. Vi var alene hjemme. Soldater stormet inn, og to av dem voldtok meg.” Sarah, 6 år

”Jeg var ute på markene for å sanke grønnsaker. En Interhamwe-soldat kom og truet meg med våpen. Han sa at hvis jeg flyktet skulle han drepe meg. Så dro han av klærne mine og voldtok meg. Nå vil jeg gjerne bo på Dinasenteret og få hjelp” Aline, 12 år

8


Sjelden har verden sett en krig der seksuell vold mot kvinner har vĂŚrt mer utbredt enn i Kongo.

9 5


Hvor arbeider vi?

land. Helt fra starten har DR Kongo vært hovedsatsingen, men nå øker stiftelsen sin innsats i flere Nye eiendommer blir stadig kjøpt der hjelpesenter kan etableres.

10


DR Kongo I DR Kongo raser konflikten som er den verste verden har sett siden 2. verdenskrig. Sjeld en har verden sett en krig der seksuell vold mot kvinner har vært mer utbredt enn i Kongo. Bare i Kivu -regionen, der Dina Stiftelsen har sitt arbeid, blir i følge en FN-rapport 1100 voldtekter rapportert hver måned, ti prosent er mot jenter under ti år. Barnes oldater helt ned i tiårs alderen blir rekrutert av de stridende partene. Les mer om hvor vi arbeider på dinastif

11 5

telsen.no


Vil du hjelpe? Helt fra starten, er det mange som har gjort en fantastisk innsats for å hjelpe. Felles for nesten samtlige er at de startet med to tomme hender.

Bedrifter: Flere bedrifter gir både arbeidskraft, ekspertise og materiell. Dette styrker samholdet på arbeidsplassen og dyrker frem en positiv bedriftskultur. Skoler og barnehager: Flere skoler og barnehager har engasjert seg i Dina Stiftelsen og har satt i gang innsamlingsprosjekter der inntekten går til Dina Stiftelsen.

Innsamlingsaksjoner: Mange har stor suksess med innsamlingsaksjoner i privat regi. Her er kreativiteten stor. Det kan være alt fra selskaper der gavene går til Dina Stiftelsen, bryllupsgaver, Facebook aksjoner eller privat initiativ på arbeidsplassen. Vi kommer gjerne med konkrete forslag om hvordan du eller din arbeidsplass kan engasjere dere. Sjekk også websiden vår for å se hva andre har gjort.

12


“For de ansatte i Modena betyr det mye at vi sammen kan gjøre en forskjell for de som lider mest i verden.” Pål Gundersen, daglig leder Mondena Kristiansand

13


Bli med på tur Hvert år er det flere team med frivillige som reiser for å besøke arbeidet til Dina Stiftelsen. Dette er turer de fleste kan være med på. Bli med og få en opplevelse for livet! For mer informasjon se dinastiftelsen.no

14


“Jeg er evig takknemlig for den muligheten jeg fikk. Muligheten til å se den harde virkelighet. Til å gjøre en forskjell. Og om ikke annet, bare få en liten jente til å smile, til å føle seg elsket.” Elise Ulland

15


www.dinastiftelsen.no

Konto: 3080 21 65400 Dina Stiftelsen Sarons Dal NO-4480 Kvinesdal

tlf: (+47) 38 35 75 00 fax: (+47) 38 35 75 01 epost: mail@dinastiftelsen.no

Dina Stiftelsen  

I 2002, under en reise til det sentralafrikanske landet Kongo, ble en blodig, to år gammel jente plassert i armene til Rune Edvardsen. Henn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you