Premium 2/16

Page 1


SISÄLLYS 1

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

4

HALLITUSTEHTÄVÄT ESITTELYSSÄ

8

VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNNAN AKREDITOINTI JA SERTIFIOINTI FERMASSA

9

URATARINA – JUSSI KIURU, ELO

12 FINANSSIALAN DIGITALISAATION MAHDOLLISUUDET JA UHAT -SEMINAARI 16 VAKUUTUSCASE 2016

HAE TARIFFIN HALLITUKSEEN VUODELLE 2017


Puheenjohtajan palsta Moro moro! Vuoden 2016 alkaessa lähestyä loppuaan on tuttuun tapaan aika julkaista myös vuoden toinen Premium-lehti. Niin ikään tuttuun tapaan päivittelen tällä palstalla sitä, kuinka nopeasti aika onkaan taas kulunut. Tämän vuosipuoliskon osalta se johtuu varmasti siitä, että Tariffissa on tapahtunut paljon. Oikeastaan syyspuolen tapahtumat alkavat ainakin omassa ajanlaskussani jo kesältä, jolloin jatkoimme hedelmällistä ja hauskaa yhteistyötämme VOO ry:n kanssa kutsumalla veroilijat mukaan Tariffin perinteiselle, järjestyksessään viidennelle Mökkifestille. Kintulammen retkeilymajalla käytiinkin ennenkuulumattoman monipuolinen kattaus koviin tieteisiin liittyviä keskusteluja ankaran saunomisen, rillaamisen, Beer Pong -mestaruuskisojen ja yleisen hassuttelun lomassa. Varsinaisen syyslukukauden yliopistolla starttasi Tariffin aktiivinen läsnäolo Smurffiviikoilla Boomin Kerhomöhinöissä, JKY:n Johtajuussymposiumissa sekä Kastajaisissa.

koko toimialalle. Oli ilo huomata, kuinka sankoin joukoin tariffilaiset osallistuivat seminaariin! Vuoden monipuolisimmaksi tapahtumaksi ja ylpeydenaiheeksi nousi jälleen tänä vuonna kolmannen kerran järjestetty Vakuutuscase-tapahtuma, jossa yhteistyökumppanimme Accenture, Aon, Elo sekä Turva antoivat opiskelijoista koostuville ryhmille case-tehtävät ratkottaviksi. Vakuutuscasesta kerättiin myös ensi kertaa palautetta sekä opiskelijoilta että yhteistyökumppaniyrityksiltä, ja palaute on ollut päätähuimaavan positiivista. Kirsikkana kakun päälle yhteistyökumppanimme Accenture järjesti vakuutustietelijöille jälleen viime vuoden kokemusten perusteella hyväksi havaitun pikatyöhaastattelutapahtuman, joka niin ikään sai jälleen kiitosta

Pelkkää hupailua ja haalarimerkkejä Tariffin syksy ei kuitenkaan ole ollut, vaan tarjolla on ollut myös harvinaisen tiukka paketti aitoa asiaa. Lokakuun alussa Finanssivalvonta kutsui meidät kuulemaan finanssialan toimijoiden ja valvojan näkemyksiä digitalisaation uhista ja mahdollisuuksista 1


sekä opiskelijoiden että Accenturen puolelta. Lisää Fivan seminaarista ja Vakuutuscase 2016 -tapahtumasta voit lukea tapahtumien omista jutuista.

kokemusta. Uusien toimijoiden on nyt kuitenkin aika ottaa viestikapula ja viedä Tariffin toimintaa edelleen seuraavalle tasolle. Tästä Premiumista löydät Tariffin hallituksen 2016 laatiman hallitustoiminnan pestikohtaisen esittelyn sekä terveiset uusille hakijoille. Kannustan kaikkia hallitustoiminnasta kiinnostuneita kysymään kaikesta siitä liittyvästä rohkeasti meiltä, sekä ennen kaikkea saapumaan syyskokoukseen.

Tänä vuonna sekä kevään että syksyn numerojen ilmestymisaikaa aikaistettiin, joten tämän lehden tullessa painosta Tariffin yhdistetty syyskokous ja pikkujoulut -konsepti on vielä edessä. Keväällä pohdiskelin tällä palstalla sitä, että hallitustoiminta muodostunee itselleni enemmän voimavaraksi kuin ikäväksi työtaakaksi. Hallituksen toimikauden lähestyessä loppuaan voin käsi sydämellä todeta, että näin on todella tapahtunut ja Tariffin hallitustoimintaan mukaan lähteminen oli ehdottomasti yksi opiskeluaikani parhaita päätöksiä. Tänä vuonna on kehitetty toimintaa eteenpäin, pedattu pohjaa tulevaisuudelle ja pidetty hauskaa mahtavalla porukalla. Jokainen meistä on saanut hyödyllistä ja työelämässäkin arvostettua

Kaikille lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen ja pikkujouluihin torstaina 24.11.2016 tekemään Tariffille tulevaisuutta ja juhlistamaan vakuutustieteen ilosanomaa vielä kerran tänä vuonna! Hyvää loppuvuotta 2016, erinomaista joulua sekä menestystä vuodelle 2017 – nähdään pikkujouluissa, Niko

2


3


paneiden merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta, ja sidosryhmävastaavan tehtäviin kuuluu erityisesti näiden yritysyhteistyösuhteiden ylläpito. Kuluvana vuonna 2016 sidosryhmävastaavana olen päässyt rakentamaan uusia yhteistyösopimuksia sekä sopimaan käytännön tasolla yhteistyöstä yritysten kanssa, kuten esimerkiksi Vakuutuscasesta tai Accenturen kanssa järjestetystä työhaastattelupäivästä. Sidosryhmäyhteistyö ei ole kuitenkaan pelkkää yritysyhteistyötä, vaan pestinhaltijana voi päästä myös mukaan tai tuurailemaan esimerkiksi Boomin aktiiviryhmien tapaamisiin tai JKY:n kokouksiin. Kysy lisää sidosryhmätyöstä Volmarilta. Pestin ollessa vielä hyvin uusi siihen on myös helppoa vaikuttaa toimijakohtaisten preferenssien pohjalta.

Hallitustehtävät esittelyssä Tariffin puheenjohtajan tehtävänä on johtaa muuta hallitusta. Tärkeintä puheenjohtajan tehtävässä on pitää koko toiminnan langat käsissään yleisellä tasolla ja tietää, missä mennään, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kuka tekee mitäkin. Konkreettisimpana käytännön työnä puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokousten esityslistat sekä johtaa kokouksia. Puheenjohtaja on myös tarvittaessa yhteydessä niin jäsenistöön, yritysyhteistyökumppaneihin kuin henkilökuntaankin ja edustaa Tariffia erilaisissa tilaisuuksissa ja esimerkiksi Tamyssa ja JKY:ssa. Puheenjohtajalla onkin, jo yhdistyksen sääntöjen mukaan, viime kädessä valta ja vastuu kaikesta, mitä Tariffi tekee. Vastuullista tehtävää ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Tariffin hallitustoiminnassa kaikki ovat perinteisesti tehneet vähän kaikkea, ja apua kaikkiin kysymyksiin ja ongelmiin saa sekä omalta hallitukselta että edeltäjiltä. Lisäksi kukin hallitus voi organisoida tekemisensä ja vastuut niin joustavasti kuin haluaa. Niko suosittelee - kysy Nikolta puheenjohtajuudesta! 

Tariffin talousvastaava hoitaa yhdistyksen talousasioita. Juokseviin tehtäviin kuuluvat kirjanpito, muun hallituksen tiedottaminen yhdistyksen taloustilanteesta sekä tapahtumien budjetointi. Vuodenvaihteessa tilinpäätös sekä vuosibudjetin laatiminen ovat talousvastaavan päätehtävinä. Talousvastaava istuu Tariffin rahakirstun päällä, joten tehtävässä on huomattavasti vastuuta taloudellisten resurssien kohdentamisessa yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Talousvastaavakin on perinteisesti mukana kaikessa yhdistyksen toiminnassa aina

Sidosryhmävastaava tuli uutena pestinä mukaan Tariffin hallitukseen vuodelle 2016. Tariffissa on tunnistettu erityisesti yritysyhteistyökump-

4


yrityssuhteiden hoidosta puiden pilkkomiseen Mökkifestillä -vaikka toki istuva hallitus tarkemmat roolinsa itse voikin määritellä. Lisäksi se kuuluisa Tariffin pankkikortti löytyy talousvastaavan taskusta! Talousvastaavalle riittävät perustiedot kirjanpidosta, sillä tehtävässä voi halutessaan ottaa melko paljon mallia aiempien vuosien toimintatavoista. Aiemmat talousvastaavat auttavat tässä toki myös mielellään. Tapio osaa kertoa tehtävästä kahden kauden kokemuksella -vastuullinen tehtävä tuo lisäarvoa joka CV:een.

kin, mutta ainakin tänä vuonna pöytäkirjojen teko on sujunut luontevasti näin! Kokonaisuudessaan tapahtumavastaavan pesti on melko vapaamuotoinen mutta jos tästä kuitenkin heräsi kysymyksiä, niin ota yhteyttä Ninaan. 

Tiedotusvastaavan vastuulle kuuluu ensisijaisesti erilaisten ilmoitusten välittäminen jäsenistölle sähköpostilistan kautta, sosiaalisen median tilien hallinnointi ja julkaisujen tekeminen sekä verkkosivujen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavan Premium-lehden taittaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Vaikka julkaiseminen on tiedotusvastaavan tehtävä, tulee suuri osa materiaalista kuitenkin melko valmiina pääasiassa muiden hallituslaisten ja yhteistyökumppaneiden kautta. Avuksi työskentelyssä on näppäryys tietokoneen kanssa. Erityistä osaamista tehtävä ei kuitenkaan vaadi, vaikkakin näppärä tekijä osaa taatusti loihtia paremman näköisen lehden kuin tämä, jota juuri selaat. Vuoden 2016 tiedotusvastaavalta kyseinen taito selkeästikin puuttuu, mutta keskeisempää on lehden tekeminen. Vapaamuotoisesti ja vastuuta jakaen tehtävä sujuu mukavasti eikä turhaa stressiä tästä hommasta tarvitse ottaa. Jos haluat tietää tehtävästä tarkemmin tai jokin jäi askarruttamaan, Jukka kertoo mielellään lisää.

Tariffin tapahtumavastaava hoitaa tittelinsä mukaisesti kaikkea tapahtumien järjestämiseen liittyviä asioita. Tapahtumien suunnittelu toteutetaan yhdessä koko hallituksen kanssa ja tapahtumavastaavalle jääkin enemmän käytännön hommia, kuten tilojen varaamista, facebook-eventtien luontia ja tarjoilujen hankkimista. Käytännössä kaikki hallituslaiset ovat tänä vuonna hoitaneet tapahtumiin liittyvä asioita joustavasti yhdessä ja uskon, että se onnistunee myös tulevassa hallituksessa. Tapahtumavastaavan pesti on itseasiassa otettu käyttöön Tariffissa vasta pari vuotta sitten, sihteerin tilalle. Tämä on johtanut siihen, että tapahtumavastaava on hoitanut myös sihteerin tehtävän, eli hallituksen kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisen. Tuleva hallitus pääsee tietenkin itse miettimään, kuka haluaa tehdä mitä-

5


Koulupoliittisen vastaavan ensisijainen tehtävä Tariffissa on toimia linkkinä vakuutustieteen pääaine –ja sivuaineopiskelijoiden sekä opetushenkilökunnan välillä. Tänä lukuvuonna tämän yhteistyön toimesta takaisin opetusvalikoimaan saatiin esim. Sijoitustoiminta-kurssi, joka oli erittäin suosittu ja pidetty opiskelijoiden keskuudessa. Lukukausien lopussa koulutuspoliittinen vastaava laittaa myös tyytyväisyyskyselyä kursseista ja opiskelusta yleisesti opiskelijoille ja raportoi siitä yhdessä muun hallituksen kanssa opetushenkilökunnalle. Työ on mielekästä, henkilökunta ottaa palautteen aina erittäin positiivisesti vastaan ja palautteella saa oikeasti muutosta aikaiseksi.

Parasta Kopo:n työssä on se, että voit itse päättää, kuinka paljon teet asioita. Minimi on pitää huolta vakuutustieteen aineesta, mutta mikäli olet kiinnostunut koulutuspolitiikasta tai vaikka T3-muutoksesta ylipäätänsä, on loputon määrä kollegioita, kokouksia jne. sinulle avoinna. Luonnollisesti kopo osallistuu myös kaikkien tapahtumien järjestämiseen siinä, missä muutkin hallituksen jäsenet. Kopon homma on hauskaa, omatoimista, aikaansaavaa ja ei vie liikaa aikaa. Ja mikä tärkeintä, näyttää hyvältä CV:ssä! Mikäli kysymyksiä tulee hommaan liittyen, Esa vastailee niihin mielellään.

Yhteystiedot löydät Tariffi ry:n nettisivuilta tai voit laittaa viestiä myös Facebookissa.

6


7


MAlle tehtiin yksityiskohtaiset selvitykset henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta, tutkimusalueista, vierailevista luennoitsijoista ja opetusmenetelmistä.

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan akreditointi ja sertifiointi FERMAssa

Varsin perusteellisen arvioinnin tuloksena FERMA ilmoitti 23.6.2016 että, Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnalle ”Master´s Degree Programme in Business Studies – Specialization in Insurance and Risk Management” / University of Tampere on saanut akreditoinnin FERMAN Rimap sertifikaatio-ohjelmaan. (Löytyy FERMAn sivuilta RIMAPosiosta)

Vuosi sitten syksyllä 2015 vakuutustiede käynnisti yhdessä Suomen Riskienhallintayhdistyksen kanssa hakuprosessin vakuutustieteen opetusohjelman akreditoinnista ja sertifioinnista FERMAssa (Federation of European Risk Management Associations). Tarkoituksena oli vahvistaa Vakuutustieteen profiilia ”ainutlaatuisena” oppiaineena Suomessa sekä saada vakuutustieteen opinnoille ja opetukselle kansainvälinen status, jota meiltä valmistuneet opiskelijat voisivat hyödyntää valmistumisen jälkeen esimerkiksi työpaikkoja haettaessa. Vakuutustieteen henkilökunta uskoo, että sekä akreditointi että sertifiointi ovat merkittävä positiivinen tekijä, joka lisää Tampereen yliopistossa suoritettujen vakuutustieteen opintojen arvostusta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Käytännössä akreditointi ja sertifiointi tarkoittavat kahta asiaa. Vakuutustieteen pääaineopiskelija tulee jatkossa samaan todistukseensa merkinnän tai liitteen, että hänen suorittamansa Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintokokonaisuus on akreditoitu FERMAssa ja täyttää RIMAP (Risk management proffesional) vaatimukset. Sertifiointi puolestaan tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa FERMAn järjestämä sertifiointikoe, jonka läpäisemällä saa erityisen sertifioinnin riskienhallinnan osaamisestaan. Nämä prosessit ovat käytännön järjestelyjen osalta vielä hieman kesken ja pyrkimyksenä on, että vielä loppuvuoden aikana saamme ohjeistukset Fermasta / Suomen Riskienhallintayhdistykseltä.

Akreditointihakuprosessin aikana vakuutustieteen ja riskienhallinnan opintosuunnan kaikki opintojaksot ja niiden kuvaukset käännettiin englanninkielelle ja sisältöihin tehtiin hienosäätöä. Opintojaksojen sisällöt ”avattiin” ja lähetettiin FERMAan, missä ne arvioitiin RIMAP-luokittelujen perusteella. (RIMAP = Risk management professional). Lisäksi FER-

Aarno Ahteensivu, KTL, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 8


Uratarina – Jussi Kiuru, Elo

- Toimintomme työ sisältää paljon asiakaspalvelua puhelimitse tai sähköpostitse, mutta tapaamme myös säännöllisesti asiakasyritysten ylintä johtoa ja henkilöstöä auttaaksemme asiakasyrityksiä hallitsemaan ja ehkäisemään henkilöstönsä työkyvyttömyysriskiä, Jussi kertoo. Eläkekäsittelyn moniosaaja Jussi aloitti työuransa Ilmarisessa työkyvyttömyyseläkehakemusten eläkekäsittelijänä. Tällöin hän harjaantui eläkkeiden laskennassa ja eläkepäätösten antamisessa sekä näihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Ilmarisesta työura jatkui Eläke-Fenniaan, missä Jussi työskenteli eläkekäsittelypäällikkönä ja vastasi kaikkien eläkelajien käsittelyprosessista Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön fuusioon asti.

Dynaaminen tekeminen motivoi Työeläkeyhtiö Elossa asiakaspalvelupäällikkönä työskentelevä Jussi Kiuru valmistui Tampereen yliopistosta 15 vuotta sitten. Jussi luki vakuutustiedettä pääaineenaan ja sivuaineena kansantaloustiedettä. Kaksi ensimmäistä vuotta hän opiskeli tiiviisti Tampereella, mutta kolmantena vuonna työt pitivät miestä Helsingissä ja opiskelutkin hoituivat sieltä käsin.

Opiskeluitaan suunnitteleville Jussi suosittelee kaikkea sellaista, mikä kehittää loogista ajattelua. Jos nyt pitäisi valita, niin tilastotiedettä hän lukisi enemmän. Mutta yhtä tiettyä oikeanlaista opintoyhdistelmää ei Jussin mielestä ole. - Kaiken työn oppii parhaiten tekemällä. Asenne, halu oppia ja oikeanlainen nöyryys ratkaisevat enemmän kuin luetut kurssit. Opettele asettamaan itsellesi kovia tavoitteita ja tee kaikkesi, että pääset tavoitteisiisi, Jussi vinkkaa.

Elossa Jussi vastaa noin 15 hengen toiminnosta, joka käsittelee Elon suurten yritysasiakkaiden henkilöstön työkyvyttömyyseläke- ja ammatillisen kuntoutuksen hakemuksia.

9


Jussi kokee, että työssä haastavinta on saada kaikki motivoitumaan työstään ja toimimaan yhteisten tavoitteiden ja päämäärien eteen. Häntä itseään motivoi monipuolinen työ, josta saa kohtuullisen korvauksen, osaavat työkaverit ja dynaaminen tekeminen. Vastapainoa työlle Jussi saa perheestään ja kestävyysurheilusta, kuten Ironman-kisoista ja maratoneista. Mitkäs

ovat sitten ne parhaat muistot opiskeluajoilta? - Kun nimi löytyi tentin läpäisseiden listalta, hyvät bileet sekä päivä, jolloin palautin gradun, Jussi hymyilee.

10


11


Tuominen, joka esitteli Finanssivalvonnan uuden, valvottavia varten perustettavan Innovaatio-HelpDeskin. HelpDeskin tarkoituksena on luoda myönteistä ilmapiiriä finanssi-innovaatioiden kehittämiseen ja tehostaa niihin liittyviä prosesseja sekä avata keskustelua Finanssivalvonnan ja Fintech-toimijoiden kesken. Yhä useamman toimijan kehittäessä uusia digitalisaatioon pohjautuvia innovaatioita, jo alkuvaiheessa ongelmakohtia tunnistava ja asiantuntija-apua fasilitoiva HelpDesk tulee varmasti tarpeeseen.

Finanssialan digitalisaation mahdollisuudet ja uhat -seminaari Digitalisaatio on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia jokapäiväiseen elämään ja liiketoimintaan vaikuttavia muutostrendejä. Erityisen suuria vaikutuksia digitalisaatiolla on finanssitoimialaan, ja Finanssivalvonta järjestikin Helsingissä 4.10.2016 FinTech-seminaarin, jossa käsiteltiin finanssialan digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Tapahtumaan osallistui Finanssivalvonnassa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja varallisuudenhoitoyrityksissä työskentelevien sekä muuten finanssitoimialan kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten ohella myös alan opiskelijoita - Finanssivalvonta nimittäin kutsui Tariffin osallistumaan seminaariin. Paikalle Marina Congress Centeriin saapui viitisentoista vakuutustieteen opiskelijaa pysyttelemään ajan hermolla ja kuulemaan Finanssivalvonnan ja alan toimijoiden käytännön näkökulmia jo teoriassa monilta opintojaksoilta tuttuun aiheeseen.

Seuraavassa osuudessa kuultiin kotimaisten alan toimijoiden näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista finanssialaan. OP Ryhmän digitaalisen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen johtaja Harri Nummela avasi ison toimijan vastausta murroksen asettamaan haasteeseen käyttäen OPn uutta strategiaa esimerkkinä. Koska digitalisaatio näyttäytyy asiakkaalle entistä saavutettavampina ja monipuolisempina palveluina, asiakaskokemuksen asettaminen toiminnan keskiöön on Nummelan mukaan hyvin tärkeää sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Nummela kuvasi, että perinteisen finanssitoimijan on toimittava digitalisaation myötä kahdella rintamalla uuden digitaalisen liiketoiminnan tullessa olemassaolevan rinnalle. Suomalaisista FinTech-startupeista ehkä tunnetuimman perustaja Tuomas Toivonen puolestaan kertoi yrityksensä Holvin tarinan. Toivonen toi esille

Seminaarissa paneuduttiin digitalisaation finanssialan liiketoimintamalleihin tuomiin muutoksiin, sääntelyn rooliin kehityksen mahdollistajana tai jarruttajana sekä digitalisaation mukanaan tuomiin kyberriskeihin ja niiden hallintaan. Avauspuheenvuoron piti Finanssivalvonnan johtaja Anneli

12


omien kokemustensa kautta sitä, kuinka konservatiivisena ja jäykkänä pidetylle alalle pystytään innovatiivisuuden, ketteryyden ja oikeiden asiakassegmenttien sekä kumppanuuksien avulla tuomaan jotakin aidosti uutta toimien samalla silti perinteisessä mielessä täysiverisenä finanssitoimijana. Mandatum Lifen liiketoiminnan kehityksen johtaja Petri Vieraankivi avasi seminaariväelle monille tariffilaisille teorian tasolla tuttuja älyvakuutuksen käsitettä, älyvakuuttamisen toimialarajoja rikkovia kumppanuusverkostoja ja tulevaisuuden vakuutustoiminnan entistä proaktiivisempaa ja riskienhallinnallisempaa roolia.

HelpDesk tervetullut askel samaan suuntaan. Gorter puolestaan kertoi FinTech-toiminnasta Alankomaissa, joka on ollut Euroopan kärjessä kehityksessä ja havainnollisti esimerkein FinTech-ilmiöön liittyvää hypeä sekä sitä, kuinka yhä useampien toimialojen yritykset pyrkivät pääsemään siihen mukaan. Viimeisinä esityksinä kuultiin Kyberturvallisuuskeskuksen päällikkö Antti Kiurun ja poliisin kyberkeskuksen päällikön Timo Piiroisen katsaukset kyberriskeistä ja niiden hallinnasta. Puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että digitalisaation merkityksen kasvu kaikilla elämänalueilla on nostanut kyberrikollisuuden määrää ja sitä myöten lisännyt kyberriskejä. Finanssialan toimijoiden on otettava kyberrikollisuus erityisen vakavasti, sillä rahaan liittyvä liiketoiminta on rikollisuudelle houkutteleva kohde. Toistaiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole merkittävässä määrin realisoitunut finanssialan toimijoihin kohdistuneita kyberriskejä.

Seminaarin kolmannella osuudella puheenvuoron saivat ulkomaiset vieraat: Yhdistyneen Kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn David Geale sekä Alankomaiden De Nederlandsche Bankin Janko Gorter. Geale kertoi FCA:n vuonna 2014 aloittamasta Project Innovatesta, jossa säännellyt finanssialan toimijat voivat tietyin edellytyksin kokeilla uusia innovaatioita kevyemmin prosessein rajatulle asiakasjoukolle niin kutsutussa ”regulatory sandboxissa” ennen niiden täysipainoista markkinoille viemistä. Projekti ja sen merkittävät tulokset saivat useammankin seminaarikävijän pohtimaan, voisiko vastaavanlainen järjestely onnistua Suomessakin. Vaikka lainsäädäntömme ei sitä toistaiseksi mahdollista, on Finanssivalvonnan Innovaatio-

Seminaarin päätti Ylen Matti Toivosen vetämä paneelikeskustelu, johon osallistuivat OPn Harri Nummela, Holvin Tuomas Toivonen, muun muassa Accenturella ja McKinsey & Companyn palveluksessa finanssialan liiketoimintastrategioita työstänyt asiantuntija Ilkka Ruotsila sekä Finanssivalvonnan markkina- ja menettelytapavalvonnan osastopäällikkö Jarmo Parkkonen. Oli todella mielenkiin-

13


toista saada mahdollisuus seurata neljän näin kovatasoisen alan ammattilaisen keskustelua ajankohtaisista aiheista, ja päivän aikana esille tulleita aiheita ruodittiin paitsi Matti Toivosen, myös yleisön esittämien terävien kysymysten pohjalta.

teistä näkemystä todetessani, että digitalisaatio on, oikeita kumppanuusverkostoja rakentamalla ja oikeaa osaamista hyödyntämällä, haasteellinen mutta aivan uutta liiketoimintaa luova mahdollisuus, johon jokaisen finanssialan toimijan Suomessa kannattaa – ja on ennen pitkää myös pakko – ennakkoluulottomasti tarttua.

Seminaarin teeman mukaisesti finanssialan digitalisaatiota alan toimijoiden näkökulmasta kuvaa hyvin monelle tuttu lausahdus ”uhka vai mahdollisuus?”, jota varmasti pohditaan ankarasti monessa suomalaisessa pankissa, vakuutusyhtiössä ja varallisuudenhoitoyrityksessä. Uskon kuitenkin edustavani tariffilaisten yh-

Tariffi kiittää Finanssivalvontaa kutsusta mielenkiintoiseen seminaariin, herkullisia fetawrapeja sekä brownieita unohtamatta. Tulemme mielellämme myös ensi kerralla!

14


15


kastelemalla Topdanmarkin toimintaympäristöä ja pohtimalla siellä piileviä riskejä ja mahdollisuuksia. Ryhmä nosti esityksessään esille myös asiakaskeskeisyyden ja digitaalisuuden sekä kuunteli yritysedustajien neuvoja mm. esityksen ulkoasun suhteen.

Vakuutuscase 2016 Kolmatta kertaa Tariffin ja Vakuutustieteen henkilökunnan yhdessä järjestämä Vakuutuscase –tapahtuma oli tänäkin vuonna tiivis pakkaus erilaisia case-tehtäviä ja opiskelijoiden keksimiä innovatiivisia ratkaisuja. Tänä vuonna Vakuutuscasen puitteeksi valikoitui Y-kampus, joka toimi erinomaisesti sekä tehtävien ja ratkaisujen esittelyyn että kahvitteluun. Caset opiskelijoille olivat kehitelleet Accenture, Aon, Elo ja Turva ja tehtävät poikkesivat täysin toisistaan, eli kaikille todellakin löytyi jotakin. Niille, joille tämä tapahtuma ei ole tuttu: ideana on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että opiskelijoista koostuvat ryhmät ratkovat kukin yhden yrityksen kehittelemän casen ja pääsevät sitten esittelemään ratkaisunsa muille. Tuomaristo valitsee mielestään parhaan ryhmän, joka palkitaan maineen lisäksi myös konkreettisesti. Tämän jälkeen suunnataan jatkoille.

Aonin tehtävänanto oli varsin laaja ja sisälsi myös kv-näkökulman. Case lähti liikkeelle Helsingin Pasilan Tripla-projektista, ja ryhmä haastettiin pohtimaan mm. minkälaisia riskejä tällaiseen projektiin sisältyy, mitkä riskit ovat vakuutuskelpoisia ja mitä haasteita näin suuren projektin vakuuttamiseen liittyy. Ryhmäläiset pääsivät haistelemaan kansainvälisiä tuulia pohtiessaan miten Triplan vakuutuksen suunnittelu, tarjouskilpailu ja toteutus poikkeaisivat jo esitetystä, jos projekti sijaitsisikin Suomen

Accenture oli haastanut ryhmänsä pohtimaan tanskalaisen vakuutusyhtiön Topdanmarkin suhteita sen kumppaneihin. Ideana oli lähteä kehittämään kumppanuus-käsitettä syvemmälle, ja pohtia keitä Topdanmarkin ekosysteemiin kuuluu tai voisi tulevaisuudessa kuulua, ja miten tämä poikkeaa tavallisesta kumppanuusajattelusta. Accenturen ryhmä tarttui tähän käytännönläheiseen caseen tar-

16


sijaan Saksassa, Yhdysvalloissa tai Brasiliassa. Ryhmä ehti esityksensä aikana sekä esitellä Tripla-projektin tarkemmin että käydä haasteita ja niihin soveltuvia ratkaisuja kattavasti läpi. Esille nousivat mm. liiketoiminta-, vahinko ja henkilöriskit sekä ajatus yhden vakuuttajan riittämättömyydestä ja tarpeesta jatkuvaan riskienkartoitukseen. Kansainvälisten projektien vakuuttamiseen liittyviä erityisyyksiä ryhmä esitteli kätevällä listauksella, josta näki heti mitä erityisiä riskejä he ajattelivat kohdistuvan mihinkin maahan.

harvinainen. Elon ryhmä pääsi pohtimaan minkälainen tila olisi ideaali ja minkälaisia haasteita sellaisen perustamiseen mahdollisesti liittyisi. Elon ryhmä oli keksinyt mielenkiintoisia tapoja ottaa coworking-tilasta enemmän irti esimerkiksi liikuteltavien seinien ja erinäköisten kaikille tilaa käyttäville tarjottavien palveluiden kautta. Myös tilan käyttäjille yhteisen intran mahdollisuutta pohdittiin yhteistyötä tukevana välineenä. Turvan case pohjautui asiakaskokemuksen kehittämiseen. Ryhmä sai tehtäväkseen käydä läpi dataa, kuten asiakaspalautteita ja pohtia uudenlaisia tapoja hyödyntää tätä dataa tehokkaammin asiakaskokemuksen parantamiseen. Lähtökohtana ryhmä määritteli mistä kanavista dataa on mahdollista kerätä ja miten sitä hyödynnetään tällä hetkellä. Konkreettisia parannusehdotuksia ryhmällä oli runsaasti, mm. asiakkaisiin kohdistuvan kontaktimäärän kasvattaminen korvausprosessin aikana, korvausprosessin sujuvoittaminen sekä sosiaalisessa mediassa aktivoituminen. Viimeisenä käytännön neuvona toimi asiakkaalta suoraan saatu palaute: ”Puolitetaan hinnat”.

Elon case oli kenties kaikista vapaamuotoisin. Elo antoi ryhmälleen melko vapaat kädet suunnitella Elolle coworking-tila, eli työskentelytila, jossa toimii usea eri toimija. Coworking-tilojen ideana on edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta eri kokoisten toimijoiden kesken ja vaikka konsepti on jo rantautunut Suomeen, on se täällä vielä melko

Ryhmien ratkaisujen esitysten päätteeksi opiskelijat pääsivät nauttimaan päiväkahveista samalla, kun tuomaristo siirtyi pohtimaan päivän parasta ryhmää. Caset ja siten myös esitykset olivat hyvin erilaisia mutta jokaisessa päästiin kiinni aiheeseen syvälle ja

17


pohdinta voisi mahdollisesti tuoda Turvalle. Onnea voittajille! Voittajien julistamisen ja skumppalasien kilistelyn jälkeen oli aika sanoa heipat Y-kampukselle ja siirtyä juhlistamaan voittajia Sauna 57:lle. Isot kiitokset kaikille osallistumisesta ja erityiskiitos vielä Accenturelle, Aonille, Elolle ja Turvalle mahtavien case-tehtävien kehittelystä! Tariffi kuittaa vielä tähän väliin, että opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella ainakin esitysaikaa tullaan tulevaisuudessa pidentämään 

löydettiin tuoreita näkökulmia. Päivän parhaaksi valikoitui kuitenkin pohdinnan jälkeen Turvan ryhmä. Päätöksen takana oli ennen kaikkea uudet, innovatiiviset ideat ja konkreettinen hyöty, jota opiskelijoiden

18


Tariffin pikkujoulut 2016 Tervetuloa Tariffin pikkujouluihin! Vuoden viimeiset vakuutustieteen pirskeet järjestetään tänä(kin) vuonna YTHS:n saunatiloissa, torstaina 24.11. Saunatiloista löytyy myös allas, joten pool party –fiilis on taattu! Pikkujoulut toimivat samalla myös Tariffin syyskokouksen paikkana, joten jos hallituspesti tulevalle vuodelle kiinnostaa niin tätä ei kannata missata! Paikalle voi siis ilmestyä klo 18.30 alkaen, ja pyrimme aloittamaan syyskokouksen noin klo 19. Silloin pääset kuulemaan mitä Tariffi on saanut aikaan tänä vuonna, minkälaisia tehtäviä hallituksen jäsenet hoitavat sekä tietysti myös hakemaan Tariffin hallitukseen vuosimallia 2017! Kun illan syyskokous-osio on hoidettu sujuvasti pois alta, päästään kunnon pirskeisiin! YTHS:n saunalta löytyy myös uima-allas, joten halukkaiden kannattaa ottaa uimakamppeet mukaan. Tariffi tarjoaa myös erilaista naposteltavaa ja juotavaa, joten omia eväitä ei tarvitse ottaa mukaan! Kaikki boomarit ovat tervetulleita!

19


Kiinnostaako kokemus hallitustyöskentelystä? Haluatko parantaa jo valmiiksi erinomaisia työllistymismahdollisuuksiasi? Hae Tariffin hallitukseen ja hanki tärkeää kokemusta hallitustyöskentelystä, jota myös työnantajat arvostavat. Työskentely ei ole vaikeaa etkä ole tekemässä asioita yksin! Lue tässä lehdessä esitellyt hallitustehtävien kuvaukset ja hae mieleiseesi tehtävään. Tariffi ry:n vuoden 2017 hallitus valitaan 24.11.2016 Tariffin pikkujoulujen yhteydessä järjestettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Ehdolle voit asettua saapumalla paikalle klo 19 alkavaan kokoukseen. Lue lisää Tariffin Facebook-sivuilta sekä tapahtumaeventistä.

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.