Premium 1/18

Page 1

Premium 1/18


Sisällys

3 Mitä vakuutus ja riskienhallinta on? 7 Helsingin Excursio 10 Uuden apulaisprofessorin esittely

13 Trainee-ohjelma Aonilla 18 Avuksi opintojen suunnitteluun

Vuoden ensimmäinen hallituskuva. Anni.K ja Santeri puuttuvat kuvasta.

22 Hallitusesittely 2018 31 Yhteistyökumppanimme 32 Tulevat tapahtumat

Tariffin hallitus edustamassa Boomin 50-vuotis juhlaviikonlopun cocktailtilaisuudessa.

1


2


Riskienhallinta, sosiaalivakuutus ja vakuutustoiminta. Riskienhallinta tutkii ja opettaa erilaisia keinoja lähestyä riskejä, sekä kuinka ymmärtää ja hallita niitä. Riskienhallinnassa opetellaan analysoimaan sekä yleisiä liiketoiminnallisia riskejä, että erilaisten casejen kautta yrityssidonnaisia riskejä. Riskienhallinnan opiskelijat oppivat tutkimaan yritysten liiketoimintaa riskien kautta, etenkin painottaen yritysten tapaa hallita omia riskejään. Riskienhallinta läpileikkaa kaikki yrityksen toiminnot sekä suomalaisissa, että kansainvälisissä yhtiöissä. Riskienhallinnan voi käsittää yleiskäsitteeksi, minkä alle vakuuttaminen, sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla lasketaan.

A

lkuvuodesta eräs tuttuni kysyi minulta, mitä vakuutustiede on ja mitä vakuutuksessa ja riskienhallinnassa tutkitaan ja opetetaan. Siinä hetkessä jouduin hetken miettimään, ennen kuin osasin vastata, minkälaisena itse näen vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan. Nyt vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan opetussuunnitelmatyön alettua, on näkemykseni pääaineestamme edelleen kirkastunut. Vakuutus ja riskienhallinta jakaantuu nimellisesti kahteen eri alueeseen, vakuutukseen sekä riskienhallintaan, mutta nämä kaksi termiä nivoutuvat useissa eri tapauksissa yhteen, muodostaen vaikeasti ymmärrettävän kokonaisuuden. Helpompaa on ajatella opintosuuntamme kolmen eri aihealueen kokonaisuutena:

Sosiaalivakuutuksessa opiskelijat pääsevät tutkimaan valtiollisella tasolla kansalaisiin kohdistuvia riskejä, sekä näiden riskien vakuuttamista. Sosiaalivakuutuksessa tutustutaan erityisesti eri

3


tapoihin, joilla erityisesti Suomessa yhteiskunta vakuuttaa kansalaisia erilaisilta terveydellisiltä sekä toimeentuloon liittyviltä riskeiltä. Selkeitä kokonaisuuksia sosiaalivakuutuksessa ovat muun muassa yleinen sairausvakuutusjärjestelmä sekä suomalainen eläkejärjestelmä. Sosiaalivakuutus yhdistää itseensä eri tieteenaloja, kuten yhteiskuntatieteitä, taloustiedettä sekä rahoitusta.

Näiden teemojen kautta on helpompi ymmärtää, mitä kaikkea vakuutustiede opettaa ja miten sen opiskelun voi kääntää konkretiaksi. Harva vakuutuksen ja riskienhallinnan kurssi opettaa vain yhtä aihealuetta, vaan nämä eri aihealueet usein muodostavat eri osia kursseista, sekä opettavat samoja asioita eri näkökulmista. Uuden opetussuunnitelman visiona on selkeämmin viestiä, mitä aihealueita jokainen kurssi sisältää.

Kolmas aihealue muodostuu yleisestä vakuutusliiketoiminnasta. Vakuutusliiketoiminnassa tutkitaan vakuutusyhtiöiden toimintaa Suomessa ja globaalilla tasolla, sekä sitä, millaisia tuotteita vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisille riskeille, niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin näkökulmasta. Vakuutusliiketoiminnan tutkimus lähestyy alaansa hyvin erilaisista näkökulmista, niin lainsäädännön antamista reunaehdoista kuin esimerkiksi sijoitustoiminnan tärkeydestä liiketoiminnan mahdollistajana.

Mikko Malmström Tariffin puheenjohtaja

4


5


6


Helsingin Excu Puoliltapäivin siirryimme Salmisaareen työeläkeyhtiö Varman vieraaksi. Varman teemoina olivat yhtiön yleinen esittely, työeläkeyhtiön sijoitustoiminta, miten sitä tehdään vastuullisesti sekä millä tavoin työeläkeyhtiöt pyrkivät erottautumaan toisistaan.

Tariffi järjesti tämän vuoden Helsingin excursionsa perjantaina 13.4. Tällä kertaa kohteina olivat Accenture ja Varma. Koska ohjelma alkoi 9:30 Helsingissä, lähdimme Tampereelta jo aikaisin aamusta liikkeelle.

Päivä oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja kehittävä, josta osallistujat saivat varmasti uusia ajatuksia konkretisoimaan opintojen parissa saatavaa teoriaa. Palaute oli positiivista niin osallistujilta kuin Accenturelta ja Varmaltakin.

Ensimmäiseksi vierailimme Accenturella aivan Helsingin keskustassa. Aamupalan jälkeen saimme kuulla tekoälystä vakuutusalalla ja sen vaikutuksesta tulevaisuuden työvoimaan. Lopuksi ennen Accenturen tarjoamaa lounasta pääsimme ideoimaan teknologian mahdollistamia uusia liikeideoita vakuutusalalle. Kireästä aikataulusta huolimatta ryhmät toivat esille hyviä avauksia, joilla oli tarkoitus tehostaa vakuutusyhtiöiden toimintaa ja parantaa asiakkaiden palvelukokemuksia.

7


8


9


Uuden apulaisprofessorin esittely Kuka olen? Olen Elias Oikarinen, 1.9. alkaen vakuutustieteen apulaisprofessori TY:n johtamiskorkeakoulussa ja siihen saakka akatemiatutkija Aalto-yliopistossa. Koulutustaustaltani olen taloustieteilijä. Kauppatieteiden tohtoriksi valmistuin vuonna 2007 Turun kauppakorkeakoulusta. Turussa perheen kanssa majailemme ainakin vielä, mutta juuret ovat Oulussa.

Turussa ehdin toimia useissa eri tehtävissä vuodesta 2000 lähtien ja viimeiset viitisen vuotta olen ollut akatemiatutkija. Olen urallani tehnyt runsaasti tutkimustyötä – erityisesti asuntomarkkinoiden toimintaa ja kiinteistösijoittamista koskien – ja julkaissut lukuisia tutkimusartikkeleita. Olen opettanut noin 15 vuoden ajan useilla eri kursseilla ja ohjannut luonnollisesti myös monia opinnäytetöitä. Turun ja Aallon lisäksi olen opettanut ”vuosikaudet” Oulun yliopistossa dosentin roolissa. Pää-toimeni on ollut siis

Mitä olet työurasi aikana tehnyt? Päätyöni on opiskelujen jälkeen ollut aina yliopistossa – viime syksyyn saakka Turun kauppakorkeakoulussa ja sittemmin Aaltoyliopistossa. Lisäksi olen vieraillut pidempiä jaksoja Cambridgen, Geneven ja Melbournen yliopistoissa ja toiminut Oulun yliopistossa rahoituksen dosenttina vuodesta 2012 lähtien.

10


tyypillistä yliopistotutkijan/-opettajan hommaa.

liittyvää tutkimustyötä, väitöskirja-ohjausta sekä mahdollisesti joitain hallintotehtäviä – tyypillisiä professorin tehtäviä siis. Toki työnkuvaan kuuluu myös yliopistojen ”kolmannen tehtävän” mukainen yhteiskunnalli-nen vaikuttaminen monella eri tavalla.

Yliopistotyön ohella olen kouluttanut työelämässä olevia kiinteistöalan ammattilaisia ja konsultoinut lukuisia yrityksiä. Jonkin verran minulle on ehtinyt kertyä kokemusta myös erilaisista luottamustehtävistä ja muusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta esimerkiksi eri ministeriöiden työryhmissä. Nykyisin olen mm. Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo-pankin) hallintoneuvostossa ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan sijoitusvarallisuutta hallinnoivan yhtiön hallituksessa.

Ensi lukuvuonna opetukseeni kuuluvat kurssit ”Risk management and supervision of financial institutions”, ”Vakuutuslaitosten sijoitustoiminta” ja kvantitatiivisten menetelmien osuus kurssilla ”Kauppatieteellisen tutkimuksen me-netelmät”. Mitä odotat uudessa työtehtävässä?

Tutkimukseni, opetukseni sekä yliopistomaailman ulkopuolinen työskentelyni kaikki ovat vahvasti sidoksissa riskienhallintaan ja esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaan.

Odotan innolla (itselleni) uusien mielenkiintoisten kurssien opettamista ja yhteistyötä oppisuunnan muun henkilökunnan kanssa. Voin tehdä edelleen tutkimusta samoista teemoista kuin aiemminkin ja hyödyntää aiempaa tutkimustani ja opetustani opetustyössä Tampereella, mutta vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan osalta minulla on paljon

Millaisia tehtäviä tulet apulaisprofessorina hoitamaan? Työ tulee sisältämään opetuksen ja graduohjauksen ohella vakuutustoimintaan ja riskienhallintaan

11


uutta opittavaa. Toivottavasti opiskelijoiden kanssa syntyy mukavasti vuorovaikutusta kursseilla ja muutoinkin. On ylipäätään hienoa päästä mukaan kehittämään opintosuunnan opetusta ja tutkimusta johtamiskorkeakoulussa. Mistä sinut tavoittaa, kun aloitat työt apulaisprofessorina? Työhuoneen tarkka sijainti ei ole vielä selvillä, mutta kaiketi se tulee olemaan kohtuullisen lähellä oppisuunnan muita työhuoneita. Koska asun edelleen Turussa, en ole paikalla jokainen arkipäivä, mutta sähköpostitse minut kyllä tavoittaa (sähköpostiosoite ei ole vielä tiedossa).

12


ja lisäksi olen lukenut sivuaineena myös yritysjuridiikkaa ja vero-oikeutta sekä laskentatoimea. Hain työharjoitteluun Aonille, kun näin kiinnostavan ilmoituksen koulumme sähköpostilistalla ja kiinnostuin työharjoittelupaikan tuomista mahdollisuuksista tutustua vakuutusalaan eri näkökulmasta. Olin aiemmin työskennellyt vakuutusyhtiössä korvauspuolella henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksien parissa ja halusin laajentaa vakuutusalan osaamistani, johon koin kansainvälisesti toimivan vakuutusmeklariyrityksen tarjoavan loistavan mahdollisuuden.

Harjoittelu Aonilla, traineet kertovat harjoittelujaksostaan

"Aonilla pääset tutustumaan monipuolisesti vakuutusmaailmaan ja syventämään osaamistasi", kertoo Iida Jäykkä Olen 23-vuotias viidennen vuoden kauppatieteiden opiskelija Tampereen Yliopistosta. Opintosuuntani on vakuutustiede ja riskienhallinta

13


Dokumenttien käsittelyä ja rekrytointia

semiskäytäntöjä vuosikertomusten perusteella sekä kartoittanut erään konserniyhtiön tytäryhtiöiden tärkeimpiä riskejä toimialan, koon ja alueen mukaan.

Oma työharjoittelujaksoni on ollut mahtava kokemus ja olen oppinut todella paljon vakuutusmeklaritoiminnasta, eri vakuutuslajeista sekä vakuutusehdoista. On ollut mielenkiintoista nähdä, millaisia vaihtoehtoja vakuutusyhtiöt tarjoavat yrityksille ja miten meklarit pystyvät niihin vaikuttamaan.

Projektit ovat olleet erittäin palkitsevia, sillä niissä olen päässyt tuottamaan hyötyä suoraan asiakkaalle. Lisäksi olen päässyt valmistautumaan asiakastapaamiseen, seuraamaan meklarin päivittäistä työtä sekä tutustumaan rekrytointiprosessiin avustavan työhaastattelijan roolissa. Kaiken kaikkiaan harjoittelu on antanut todella laajan kuvan vakuuttamisesta ja on ollut hienoa nähdä, kuinka erilaisia työtehtäviä harjoittelujakson aikana olen päässyt kokemaan.

Päivittäisiin työtehtäviini on kuulunut vakuutusdokumenttien käsittely, joista erityisesti ajoneuvovakuutusten käsittely on ollut vastuullani. Kaikki saapuvat dokumentit ja laskut kulkevat meidän tiimimme kautta meklarille ja myöhemmin asiakkaalle. Tämän vuoksi olen päässyt tutustumaan todella laajasti erilaisiin vakuutusdokumentteihin, kuten vakuutuskirjoihin. Lisäksi olen päässyt mukaan myös erilaisiin projekteihin, joissa olen muun muassa analysoinut Suomen suurimpien yritysten ylimmän johdon palkit-

Globaali verkosto tuo lisää mahdollisuuksia Aonilla on yksi maailman laajimmista kansainvälistä verkostoista, joka tarjoaa sen asiakkaille mahdollisuuden saada konsultointia

14


myös globaalisti. Lisäksi Aon tarjoaa myös riskienhallintapalveluita, jonka avulla asiakkailla on mahdollisuus saada erittäin kattavasti tietoa sen riskeistä ja sen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Vakuutusmeklarin tehtäviin kuuluu asiakkaan vakuutuksien kokonaisvaltainen hoito aina vakuutusturvan kilpailuttamisesta jatkuvaan huolenpitoon. Vakuutusmeklari auttaa niin ehto- ja hintamuutoksien selvittämisessä kuin vahinkotilanteissakin. Näin mahdollistetaan se, että yrityksellä on aina tarpeellinen vakuutusturva. Traineen työtehtävät ovat olleet tässä avustavia tehtäviä, jotka ovat mahdollistaneet meklareiden työn sujuvuuden.

tyminen sekä halu luoda asiakkaille heille parhaiten sopivia ratkaisuja. Voin ehdottomasti suositella trainee-kokemusta kaikille vakuutusalan opiskelijoille ja vakuutusalasta kiinnostuneille. Aonilla pääset tutustumaan monipuolisesti vakuutusmaailmaan ja syventämään osaamistasi.

Fiina Oljemark yhdistää ympäristöasiat ja riskienhallinnan

Opiskelen Helsingin yliopistossa ympäristö- ja luonnonvaraekonomian koulutusohjelmassa. Minua kiehtoo ympäristöasioiden linkittyminen niin talouspolitiikkaan kuin myös yritysten ja kuluttajien arkeen: miten saada taloudellisesta toiminnasta vähemmän ympäristöä kuormittavaa puuttumatta liikaa markkinoiden vapaaseen toimintaan. Hakeuduin Aonille suorittamaan tutkintooni sisältyvää työharjoittelua.

Työharjoittelu on ollut loistava tilaisuus saada laaja-alaisempaa kokemusta vakuutusalalta. Kokonaisuudessaan kolme kuukautta kestänyt trainee-jakso on mennyt todella nopeasti hyvässä porukassa. Aonissa yhdistyy laaja-alainen asiantuntijuus, jatkuva kehit-

15


Aon on kansainvälinen vakuutusmeklariyritys, joka auttaa asiakkaitaan liiketoiminnan riskien kartoittamisessa ja vakuuttamisessa. Aon toimii konsultin tavoin neuvonantajana asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä. Ennestään tietämykseni Aonista ja ylipäätään vakuuttamisesta oli melko vähäinen. Jostain syystä minua on kuitenkin jo pidempään kiinnostanut vakuutusmaailma. Hain rohkeasti traineen paikkaa ja nyt saan paraatipaikalta seurata globaalin vakuutusalan yrityksen päivittäistä toimintaa. Työskentelen neljä kuukautta traineenä back office -tiimissä, jossa työtehtäviäni ovat vakuutusasiakirjojen käsittely ja erinäiset projektityöt.

valtaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja pääset osaksi kansainvälistä asiantuntijaorganisaatiota.

Jos olet kiinnostunut Aonin trainee-jaksosta, ota yhteyttä Sari Hiidenniemeen: sari.hiidenniemi@aon.fi, puh. 040 8282 589.

Suosittelen hakemaan Aonille harjoitteluun, jos olet kiinnostunut oppimaan yrityksien kohtaamista riskeistä ja niiden vakuuttamisesta. Traineenä saat kokonais-

16


17


opintojaksojen järjestämisestä (mitä, missä, milloin?). Opetussuunnitelma laaditaan tavallisesti kolmen vuoden ajalle. Viimeisin opetussuunnitelma on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien ja se päättyy ensi lukuvuoden 20182019 jälkeen. Opetusohjelma taas päivitetään vuosittain.

Avuksi opintojen suunnitteluun

O

pintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen ovat olennainen osa yliopisto-opiskelua. Suunnittelun merkitys korostuu etenkin kauppatieteiden laaja-alaisessa kandidaatin tutkinnossa, jonka voi räätälĂśidä hyvinkin omannäkĂśisekseen. Valinnanvapaus tuo nimittäin mukanaan vastuuta – kauppatieteiden opiskelijoille ei voida laatia valmiita mallilukujärjestyksiä, joissa koko ensimmäisten vuosien opintopolku olisi puolestanne aikataulutettu (ja tiedetään, TTY:llä tämä kai on mahdol-

Vaikka emme voi tarjota opiskelijoille täysin valmiita suunnitelmia ja lukujärjestyksiä, jotain voimme sentään tehdä, nimittäin luoda suositellun suoritusaikataulun opintosuuntamme omien kurssien osalta. Oheisessa kuviossa 1 onkin nyt esitettynä kaikki vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnan opintojaksot vuosi- ja perioditasolla. Pyrimme opintosuunnassa pitämään kiinni tästä perusrungosta, jotta opintojen suunnittelu onnistuisi pidemmälläkin aikavälillä. Tämä runko kuitenkin hiukan elää vuosittain kuten opetusohjelmakin. Tässä siis listattuna tärkeimmät huomiot sekä muutokset verrattuna aiempaan opetusohjelmaan.

lista đ&#x;˜Š) . Opintojen suunnittelun kaksi raamattua ovat opinto-opas sekä opetusohjelma. Opinto-oppaasta lĂśytyy tiedot tutkintojen vaatimuksista (mm. pakolliset perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä pakolliset menetelmä- ja kieliopinnot) ja opetusohjelmasta lĂśytyy tiedot kaikkien näiden

18


Kandiopinnot:

tekoälysovelluksen vakuutusalalle ja oppivat tätä kautta ymmärtämään tekoälyn sovellusmahdollisuuksia. Kurssi on vapaaehtoinen, ja se sisällytetään pääsääntöisesti kandintutkintoon.

Kandiseminaarin voi (edelleen) aloittaa joko 1. tai 3. periodilla. Seminaarista järjestetään infotilaisuus edellisellä periodilla (eli syksyn seminaarista huhti-toukokuussa ja kevään seminaarista marras-joulukuussa). Infotilaisuudesta tiedotetaan sähköpostitse (Tariffin lista) sekä opetusohjelmassa, eli olkaa hereillä, kun kandin tekeminen alkaa olla ajankohtaista!

Maisteriopinnot: Graduseminaari alkaa tulevaisuudessa vain yhden kerran lukuvuodessa, eli syksyllä 1. periodissa. Näin ollen gradun tekoa ei enää pysty aloittamaan kesken lukuvuoden. Huomioikaa tämä ehdottomasti opintosuunnitelmissanne!

Kurssi ”KATVRA24 Sijoitustoiminta” siirrettiin 2.periodiin (aiemmin ollut 1. periodissa) ja sen suositeltu suoritusajankohta on jo 2.vuonna. Kurssi pakollinen vuonna 2017 ja sen jälkeen aloittaneille.

Vapaaehtoinen maisterikurssi “KATVRS52 Risk management and supervision of Financial institutions” järjestetään 1. periodilla luentokurssina (viime lukuvuonna ei ollut toteutusta lainkaan, koska kurssi vaihtelee vuorovuosittain kurssin KATVRS53 kanssa). Lisäksi kurssin nimeen on tullut pieni muutos (laajennettiin koskemaan finanssilaitoksia pelkkien vakuutuslaitosten sijaan).

IBM:n ja ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriohjelman kanssa yhteistyössä viime syksynä pidetty kurssi ”KATVRA00 Tekoäly ja vakuutustoiminta” keräsi hyvää palautetta ja se toteutetaan uudelleen ensi syksynä, 1. periodissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät uuden

19


Kurssia ”KATVRS53 Enterprise risk management” ei pidetä lainkaan ensi lukuvuoden aikana (tämä kurssi vaihtelee vuorovuosittain kurssin KATVRS52 kanssa). Kurssi on vapaaehtoinen.

koskevien toiveiden ja muutosehdotusten osalta. Mikäli kaipaat opinto-ohjausta tai mieleesi tulee kysymyksiä liittyen opintojen suunnitteluun tai suorittamiseen, niin ole yhteydessä vakuutuksen ja riskienhallinnan yliopisto-opettaja Jarna Kulmalaan (jarna.kulmala@staff.uta.fi).

Uutena vapaaehtoisena maisterikurssina tänä lukuvuonna alkoi ”KAMVRS99 Modern Risk Management”, joka toteutetaan myös ensi lukuvuoden keväällä.

Aurinkoisia suunnitteluhetkiä!

Ensi lukuvuoden opetusohjelma julkaistaan huhti-toukokuussa ja ilmoittautumiset ensimmäisen periodin kursseille alkavat elokuussa. Lisäksi jo ennakkotietona, että ensi lukuvuoden aikana teemme opetussuunnitelmatyötä seuraavalle kolmivuotiskaudelle (20192022), ja tavoitteena on uudistaa hiukan kurssien sisältöjä ja rakenteita. Opiskelijat ovat mukana suunnittelutyössä ja heitä edustavat kokouksissa Tariffi ry:n puheenjohtaja Mikko Malmström sekä koulutuspoliittinen vastaava Saku Saarela. Heihin voi olla yhteydessä opetusta ja ohjausta

20


21


hallituksessa tilavastaavana ja sitä aikaisempana vuonna muun muassa Pareton sekä FreezeBeesin hallituksissa.

Hallitusesittely

Tariffin hallituksessa toimiminen on antanut minulle entistä monipuolisempaa kuvaa ainejärjestöjen toiminnasta sekä opiskelijatoiminnasta ja opiskelusta. Tariffi on toimintansa puolesta esiintynyt erityisesti edukseen asenteella, jonka mukaisesti Tariffi pyrkii aina toimimaan laatu edellä. Opinnoissa minua kiinnostaa erityisesti sosiaalivakuuttamisen ja vakuutustoiminnan sovellutukset ja opintojen ohella työskentelen OP Vakuutus Oy:n verkkokaupassa asiakasneuvojana. Moikka! Olen Mikko ja toimin tämän vuoden Tariffin puheenjohtajana. Koordinoin ja johdan hallituksen toimintaa sekä edustan hallitusta sekä koko yhdistystä ulospäin. Minulle hallitustyöskentely ei sinänsä ole uutta, toimittuani viime vuoden Boomin

22


timinen. Tariffin tapahtumat kuitenkin järjestetään kaikkien hallituslaisten kesken yhdessä, jolloin tapahtumavastaava on päävastuussa tapahtumasta, mutta ei kuitenkaan joudu tekemään kaikkea yksin. Vaikka en syksyllä olekaan mukana, voin jo tämän puolen vuoden perusteella suositella hallitushommia erittäin lämpimästi. Mikäli tapahtumavastaavan pestistä on jotain kysyttävää, vastaillaan joko minä tai syksyn tapahtumavastaava Anni mielellämme kysymyksiin!

Mun nimi on Elina ja olen kolmannen vuoden vakuutustieteen opiskelija. Toimin tämän kevään Tariffin tapahtumavastaavana ja syksyksi suuntaankin sitten sateiseen Britanniaan. Pääasiassa mun hommia on ollut tapahtumien, kuten Helsingin Excun, käytännön järjestelyistä huoleh-

23


hommiin pääsen vasta kesän puolella. Muun hallituksen työskentelyä seuranneena odotan jo kovasti mukaan pääsyä ja erityisesti tulevia tapahtumia. Opiskelun ohella olen työskennellyt korvauskäsittelijänä vakuutusyhtiö Turvassa, minne palaankin Suomeen palattuani. Vapaa-aikani käytän mieluiten matkustellen ja kavereiden kanssa, mutta välillä eksyn myös kuntosalille tai lenkkipolulle.

Olen Anni, toinen tämän vuoden tapahtumavastaavista. Olen kolmannen vuoden opiskelija ja pääaineeni on vakuutustiede. Ensi syksynä pääsen siis maisteriopintojen pariin. Vakuutustieteen lisäksi olen opiskellut myös paljon laskentatoimea ja markkinointia. Vietän kevätlukukauden vaihdossa Etelä-Ranskassa, joten

24


Sidosryhmävastaavana toimenkuvaani kuuluu yritysyhteistyöstä vastaaminen sekä linkkinä toimiminen opiskelijoiden ja Tariffin välillä. Tällä hetkellä Tariffilla on kuusi yhteistyökumppania, Accenture, Aon, Elo, If, Turva ja OP Vakuutus. Tuoreimman sopimuksen OP Vakuutuksen kanssa pääsin itse solmimaan aina lounastapaamisesta alkaen allekirjoittamiseen saakka. Toimiminen tehtävässä on jo nyt antanut valtavan paljon. Lukuisat kontaktit alan työpaikkoihin ja erilaisiin, hyvin monipuolisiin yrityksiin on ykkösjuttu. On todella siistiä päästä neuvottelemaan suurien yritysten kanssa sopimusten koukeroista, järjestää heidän kanssaan yritysvierailuita ja kehittää vakuutuksen ja riskienhallinnan opintoja opiskelijoiden toivomaan suuntaan.

Olen Riku, ensimmäisen vuoden kauppatieteen opiskelija ja Tariffin vuoden 2018 hallituksen sidosryhmävastaava. Tariffin ammattimainen ote ainejärjestötoimintaan, viime vuoden vakuutuscase ja vanhempien opiskelijoiden kertomukset saivat minut hakemaan hallitukseen.

25


saanut vakuutustieteen opintojen lisäksi paljon käytännön kokemusta vakuutusalasta. Vakuutuscase on yksi vakuutusvuoden tärkeimpiä tapahtumia, ja projektivastaavana olen vastuussa sen järjestämisestä. Tulossa on varmasti mieletön tapahtuma yhteistyökumppaniemme kanssa, joten suosittelen erittäin lämpimästi kaikkia osallistumaan!

Olen 3. vuoden opiskelija ja toimin Tariffin projektivastaavana. Kevätlukukausi on tänä vuonna sujunut vaihto-opiskelun merkeissä Prahassa, mutta kohta on aika palata Suomeen kesätöiden pariin. Työskentelen vakuutusyhtiö LähiTapiolassa korvausneuvojana irtaimistopuolella, joten olen

26


toimenkuvina ovat yhteyden aktiivinen ylläpito henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä sekä opiskelijakyselyiden kerääminen ja käsittely yhdessä henkilökunnan kanssa.

Tämä lukuvuosi on koposektorilla siitä mielenkiintoinen, että koko vakuutuksen ja riskienhallinnan opetussuunnitelma uudistetaan entistä ajankohtaisemmalle tasolle yhteisvoimin opiskelijoiden toiveiden ja henkilökunnan visioiden avulla. Aiheeseen liittyen kerättiin alkukeväästä laaja opiskelijakysely, joka tuotti kiitettävän määrän vastauksia (joista jokainen käytiin henkilökunnan ja Tariffin kokouksessa läpi). Uudistukseen ehtii vielä omalta osalta vaikuttamaan tulevan kevätlukukauden opiskelijakyselyn kautta, joten kehotankin kaikkia vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelijoita tuomaan omat näkemyksensä, palautteensa ja etenkin toiveensa esille kyseisen kyselyn välityksellä!

Morjensta! Olen toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija ja myöskin Tariffin hallituksen jäsen nyt toista vuotta. Ensimmäinen hallitusvuosi meni tiedotusvastaavan kengissä, josta hyppäsinkin näihin kopon kiiltäviin saappaisiin täksi lukuvuodeksi. Koulutuspoliittisen vastaavan tärkeimpinä

27


aloitan syksyllä kandin kirjoittamisen. Intohimoni on riskienhallinta ja erityisesti olen kiinnostunut terveys- ja kyberriskeistä. Työskentelen tällä hetkellä vahinkovakuutysyhtiössä, jossa pääsen päivittäin seuraamaan vakuutusmaailman myllerrystä.

Hei! Vastaan Tariffi ry:n taloudesta, mikä sisältää paljon numeroiden pyörittelyä ja ongelmien ratkaisua. Käytännössä hoidan siis yhdistyksen laskut, kirjanpidon, pankkiasiat ja rahaliikenteen. Pestin tehtävät ovat olleet mukavan monipuolisia. Opiskelen toista vuotta vakuutustiedettä ja

28


politiikan, kauppatieteiden ja tuotantotalouden opintoina. Tiedotusvastaavana huolehdin Tariffin näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa ja ylläpidän Tariffin omia verkkosivuja. Välitän ainejärjestön ajankohtaiset asiat ja työpaikkailmoitukset Tariffin omalle sähköpostilistalle ja vastaan myös kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä Premium-lehdestä. Aloitin työt asiakasneuvojana vakuutusyhtiö Turvassa alkuvuodesta. Sain työpaikkavinkin Tariffin hallituksen kokouksessa, joten jo pelkästään tämän vuoksi voin suositella ainejärjestötoimintaa jokaiselle. Tariffissa toimiminen mahdollistaa hyvien tyyppien kohtaamisen ja työelämässä tarvittavien taitojen hiomisen.

Moi! Olen toisen vuoden kauppatieteilijä ja toimin tämän vuoden Tariffin tiedotusvastaavana. Olen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta riskienhallinasta ja opinnoissani se näkyy monipuolisina kurssimerkintöinä vastuullisen liiketoiminnan, kansainvälisen

29


hommia tehdään kuitenkin porukalla, joten autan muita tarpeen mukaan. Olen joukon musta lammas, sillä opintosuuntani ei ole vakuutus ja riskienhallinta, vaan laskentatoimi. Tämä ei kuitenkaan estänyt lähtemästä Tariffiin mukaan, vaan sivuaineilijanakin pääsin hallitukseen mukaan. Vaikka olenkin tehokkaasti täyttänyt kalenteriani myös jaostohommilla, työnteolla ja opiskelulla, niin olen tyytyväinen, että lähdin mukaan ja pääsin tutustumaan tähän mahtavaan porukkaan. Meikäläisen voi syksyllä löytää järjestämästä niin Tariffin kuin Boomin tapahtumia, tekemästä kirjanpitoa toimistosta, smurffiviikoilta tutoroimassa sekä toivottavasti Linnasta kirjoittamassa kandiani.

Olen Santeri, toisen vuoden opiskelija ja toimin tänä vuonna Tariffin hallituksen sihteerinä. Pestikohtaisiin tehtäviini kuuluu lähinnä Tariffin kokouksissa pöytäkirjojen tekeminen, mikä ei ole kovinkaan aikaavievää. Tariffissa

30


Accenture https://www.accenture.com/fi-en

Aon Finland http://www.aon.com/finland/

Elo https://www.elo.fi/

If https://www.if.fi/henkiloasiakkaat

Turva https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat

OP https://uusi.op.fi/henkiloasiakkaat

31


- Tariffin ja VOO:n Mökkifest 14.-15.7.2018

- Tariffi mukana Smurffiviikoilla

- Johtajuussymposium 06.09.2018

- Vastuullinen riskienhallinta yhdessä Shangri-Lan kanssa - Vakuutuscase 26.10.2017

- Op-ilta - Tariffin Pikkujoulut & sääntömääräinen syyskokous


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.