Årsberetning 2017

Page 1

ÅRSBERETNING 2017 SAMMEN HJÆLPER VI SMILET PÅ VEJ

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER


FORMANDEN BERETTER TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER ER EN DANSK HUMANITÆR ORGANISATION S­ TIFTET I 2002 MED FORMÅLET AT FORBEDRE TANDSUNDHEDEN FOR VERDENS UDSATTE.

ÅRSBERETNING 2017 Tekstansvarlig Louise Munch Thomsen Layout og grafik Fetch Grafik Billeder TUG Jjumba Martin Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 1256 København K Danmark www.tug-dk.org Tlf: +4533487703 tug@tug-dk.org CVR-nr: 27552765

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

Året, som er gået, har været begivenhedsrigt for Tandsundhed Uden Grænser (TUG). De to store projekter, som vi driver i Rwanda og Palæstina, udvikler sig med flotte resultater. Vores frivillige på dentalmissionerne yder en stor indsats for at afhjælpe her og nu behovet for at eliminere tandpine. Længere inde i årsberetningen kan du læse mere om, hvad vi udretter og om de udfordringer, der også knytter sig til det at drive udviklingsarbejde. I 2017 kunne vi markere TUG’s 15 års jubilæum. Det har været nogle lærerige år, hvor TUG har taget nogle store udviklingsspring undervejs. Nu er TUG blevet moden, og derfor har vi i øjeblikket fokus på, hvordan vi kan videreudvikle organisationen i en retning, så vi sikrer, at TUG fortsat udfolder sit potentiale. TUG når langt ud og gør en stor forskel for mange mennesker. Vores arbejde er dog kun muligt på grund af den brede støtte og opbakning, vi får. Derfor er der mange, som skal have tak, og som har del i succesen. Tak til vores sponsorer og partnere for den generøse økonomiske

støtte. Tak til alle vores medlemmer for opbakningen. Uden penge ingen aktiviteter. Tak til alle de udsendte, som bruger kræfter og økonomiske ressourcer på at deltage i arbejdet. Ligeledes vil jeg gerne rette en varm tak til medarbejderne på vores sekretariat for deres engagement og meget store indsats. Også tak til de frivillige, som gør en stor og engageret indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og vores to frivillignetværk på universiteterne i Aarhus og i København. Tak fordi I alle hver på jeres måde bidrager til, at TUG kan gøre en forskel for nogle af de mest udsatte mennesker i verden.

Bo Danielsen Formand for Tandsundhed Uden Grænser


DET AKUTTE ARBEJDE Hvert halve år udsender vi mange frivillige, som yder akut hjælp til støtte for vores længerevarende og forebyggende projekter. De udsendte har i årets løb udført et stort arbejde i Rwanda og i Palæstina, hvor de har hjulpet flere tusinde børn og voksne. De har smertelindret og boostet den forebyggende indsats med undervisning om god mundhygiejne. De yderst primitive forhold med den uundværlige pandelampe som eneste lyskilde, en konstant strøm af patienter, en begrænset mængde instrumenter og sprogforbistring giver et undertiden over-

vældende arbejdspres. Det kræver motivation og samarbejde. Utroligt mange mennesker ønsker behandling og skulle gerne have det, da de ofte har gået langt og ventet længe på at modtage hjælp.

"

”PÅ ET TIDSPUNKT VAR HELE HOLDET INVOLVERET I EKSTRAKTIONEN AF EN ENKELT TAND. NÅR ÉN GIK TRÆT, TOG DEN NÆSTE HANDSKERNE PÅ. TANDEN KOM UD TIL SIDST. PATIENTEN VAR TRÆT MEN GLAD, DET VAR HOLDET OGSÅ!” - TANDLÆGE ELISABETH WILLEMOES JØRGENSEN, UDSENDT TIL RWANDA

39 FRIVILLIGE HAR VÆRET UDSENDT FORDELT PÅ FEM TEAMS

2.913 BØRN OG VOKSNE HAR MODTAGET BEHANDLING 3.484 BØRN OG VOKSNE HAR FÅET UDLEVERET TANDBØRSTE OG TANDPASTA

OG MODTAGET UNDERVISNING OM KOST OG KORREKT TANDBØRSTNING UNDER MISSIONERNE

"

PÅ GRUND AF BOSÆTTELSERNE I OMRÅDET BOEDE BEBOERNE I LEJREN I TELTE OG HAVDE KUN MULIGHED FOR STRØM VIA SOLCELLER SAMT VAND FRA EN BRØND, SOM DE SELV HAVDE ANLAGT. VORES ’KLINIK’ BLEV SAT OP I EN HYTTE, SOM NORMALT BLEV BRUGT TIL GÆSTER. DEN BESTOD AF STENVÆGGE MED NOGLE PRESENNINGER SOM TAG. TIL INDRETNING AF ’KLINIKKEN’ FANDT DE LOKALE BEBOERE PLASTIKSTOLE SAMT ET ENKELT BORD FREM, HVORPÅ VI KUNNE HAVE INSTRUMENTER, MENS VI BEHANDLEDE PATIENTERNE.” – SOMMERENS UDSENDTE TEAM I PALÆSTINA OM ARBEJDSDAGEN I EN BEDUINLEJR

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 3


UDVIKLINGSARBEJDET ASMA PROJEKTET I PALÆSTINA ASMA er en arabisk forkortelse for ”sunde tænder bedre fremtid”. Ved at løfte palæstinensiske børns tandsundhed sikrer vi, at de går en sundere fremtid i møde. Som det fremgår af screeningstallene, er det i den grad nødvendigt. De omtrent 6.500 børn fra vores 29 projektskoler på Vestbredden har i gennemsnit 8,7 tænder med synlig caries og døjer deraf med tandpine. Det går ud over deres trivsel. I årets løb har vi sikret, at de nu for første gang oplever tandbørstning, som en fast del af skoledagen. Projektet, der havde sin begyndelse i efteråret 2016, er for alvor blevet udfoldet i årets løb i tæt samarbejde med vores lokale partner, The Palestinean Medical Relief Society. Lærere fra projektskolerne har modtaget træning i at varetage den daglige tandbørstning, og forældre er blevet informeret om, hvordan de plejer deres børns tænder. Foruden vores partner opbygger vi også sundhedsfaglige gruppers know-how inden for forebyggelse og akut behandling. Vi har indgået et samarbejde med det største universitet på Vestbredden, Al-Quds University. Her er tandlægestuderende blevet trænet i feltbehandling, og i det kommende år påbegynder vi en række af forelæsninger. Således ruster vi en fremtidig generation af palæstinensiske tandlæger til i højere grad at kunne hjælpe deres befolkning med at forebygge tandsygdomme. Det er også blevet til en del møder med repræsentanter fra det palæstinensiske sundheds- og undervisningsministerium. Det er vigtigt at skabe gode relationer, så vi med tiden kan overbevise dem om, at skolebaseret forebyggelse er vejen frem i deres sundhedsstrategier. Projektet gennemføres med en Danida-bevilling fra CISU. Børn med mindst én tandsygdomsdiagnose

95%

Børn der udtrykker tandpine i screeningsøjeblikket

46%

Børn med blødende tandkød

92% 0

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 4

20

40

60

80

100


BPOC PROJEKTET I RWANDA

80% 2015 2016 2017 60%

40%

20%

0% Aktuelt tandpine

Blødende tandkød

Synlig caries

Procent af børn fra 2., 4. og 6. klasse fra projektskolerne

I 2015 blev det nuværende skolebaserede tandsundhedsprojekt igangsat som en modificeret udgave af WHO-konceptet Basic Package of Oral Care (BPOC). Projektet inkluderer over en treårig periode 18.000 børn på 13 folkeskoler samt deres lærere og forældre. Det overordnede mål er at forbedre børnenes tandsundhed og generelle sundhed samt at øge samfundets ansvarlighed for bæredygtige skolebaserede tandsundhedsinitiativer. Hver skoledag vasker børnene hænder og børster tænder superviseret af deres lærere og de tre projektansatte, der desuden underviser børnene, lærerne og forældrene i hygiejne og sundhed. Hensigten er, at lærerne i løbet af projektet kan overtage tandsundhedsundervisningen, og i den anledning blev projektet i 2017 færdig med at udvikle en ’Manual for School Teachers’. Vi har oprettet en ’Oral Health Promotion Committee’ med nøglepersoner inden for sundhedsområdet, herunder fra ministerier, tandlægeskole, tandlægeforeninger og sundhedsorganisationer. Komiteens hovedopgave er at fungere som fortaler for en national plan for samfundstandplejen i Rwanda. Projektet står foran sin afslutning, og vi har derfor indsamlet data til en slutevaluering. Resultaterne er bemærkelsesværdigt gode, hvad der fremgår i grafen. Der er dog ét formål, som mangler at blive opfyldt: at gøre projektet økonomisk bæredygtigt. Men viljen til det øges år for år. Desuden mangler der stadig nogle afgørende beslutninger på nationalt plan, før projektets strategi kan blive spredt til flere steder i Rwanda. Derfor har vi indsendt en ansøgning til CISU om et nyt treårigt projekt, der både skal få opfyldt målet om økonomisk bæredygtighed og inkludere nye aktiviteter.

PROJEKT SUND MUND I INDIEN Siden 2013 har vi formået at løfte tandsundheden for 1.200 børn fra 22 små landsbyer i det sydlige Indien. Gennem projektet har viden spredt sig endnu længere ud i samfundet. Børnene har i dagsinstitutionen dagligt børstet tænder for at blive kvit med tandsygdomme og smerter i tænderne, og de har lært, hvad som er godt og skidt for tænderne. Med disse simple og billige metoder er det lykkedes at løfte børnenes tandsundhed betragteligt. Screeninger fra projektstart til projektets afslutning i 2017 taler deres eget tydlige sprog. Projekt Sund Mund er foregået i samarbejde med et lokalt kvindecenter, Women Workers Training Centre, som arbejder med projekter i de omkringliggende landsbyer. Her har vi uddannet lærerinder fra dagsinstitutioner, som hver dag børster tænder med børnene. Gennem projektet har der været en tæt forældrekontakt, som betyder, at langt størstedelen af familierne i dag børster tænder morgen og aften. Det praktiserede de slet ikke, da projektet startede. Ydermere har halvdelen af landsbyerne valgt at fortsætte projektet på egen hånd i daginstitutionerne. Vi er meget stolte af, hvordan lokalbefolkningen har taget projektet til sig, og vi håber, at viden fra projektet vil fortsætte med at sprede sig gennem generationer og dermed gennem tiden nå ud til mange flere. 100%

90%

2017 2013

80%

40% 20%

35 %

FÆRRE HULLER I TÆNDERNE BLANDT BØRNENE VED PROJEKTETS AFSLUTNING

60%

10%

17% 2%

0% Plakfrie børn

Børn med tandpine

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 5


AKTIVITET I DANMARK ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR Igen i år har vi deltaget på den store dentalmesse SCANDEFA i Bella Center og ved vores hovedpartner Plandents markedsdage, hvor vi stod klar til at fortælle om vores arbejde. Vi var en del af Verdens Bedste Nyheders årlige kampagne, som har til formål at fortælle danskerne, at u-landsbistanden skaber flotte resultater og gør stor nytte. I disse tider med mange katastrofer rundt om i verden, tror vi på, at det er godt at minde hinanden om alt det gode, der også skabes. Vores frivillignetværk i Aarhus og København har ydet en stærk indsats i årets løb med afholdelse af flere arrangementer. De frivillige lægger mange timer i forberedelserne og det ses på resultaterne: der har været flot fremmøde og mange penge er indsamlet til fordel for vores arbejde.

FOTOUDSTILLINGEN ”RWANDA VISER TÆNDER” I efteråret kunne vi med stolthed præsentere fotoudstillingen ”Rwanda Viser Tænder” med pletskud fra vores udviklingsarbejde i det østafrikanske land. Udstillingen blev fyret af med en festlig fernisering i Verdenskulturcentret på Nørrebro. Trods silende regn mødte 120 nysgerrige deltagere op. Vi lagde ud med et oplæg ved projektleder Sten Nørmark og den ugandiske fotograf Jjumba Martin, som har taget billederne. Derpå blev der skruet op for stemningen, da ’Rwanda Youth in Denmark’ optrådte med dans og musik, og leverede en livlig lydkulisse til en aften med afrikansk mad og flotte billeder. Efterfølgende har “Rwanda Viser Tænder” vandret rundt på forskellige lokationer landet over og har fået flot opmærksomhed. I 2018 bortaktioneres billederne, hvor man har mulighed for at købe sit favoritbillede med hjem til stuen eller klinikken.

WORLD ORAL HEALTH DAY Hele verdens tandsundhedsdag den 20. marts blev markeret både ude i vores projektlande og herhjemme for at sætte fokus på, at alle mennesker har ret til god tandsundhed. Det er i den grad nødvendigt, for caries er den mest almindelige ikke-smitsomme sygdom i verden. På Panum Instituttet i København havde vores frivillignetværk opstillet en ’dentalmissionsklinik’ fra Rwanda, der afspejlede de forhold, som vores mange udsendte arbejder under. Vores mål er at skabe et årligt event på denne dag, som kan vokse sig større og større.

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 6


2017 - ØKONOMISKE FORHOLD Vi arbejder med at forbedre tandsundheden i udviklingslande ad to veje: 1) gennem langsigtet udviklingsarbejde hvor vi sætter fokus på forebyggelse, og 2) gennem akut tandbehandling.

Indtægter I 2017 udgjorde vores indtægter i alt 1.359.995 kroner, hvilket er en fremgang i forhold til 2016. Dette skyldes bl.a., at det lykkedes os at indgå et nyt samarbejde med en ny hovedpartner. Årsregnskabet giver udtryk for en stor stigning i indtægter fra virksomheder. Dette er dog overvejende en konsekvens af en ændring i periodiseringen af indtægterne i 2016. Støtte fra virksomheder ligger på et fortsat stabilt niveau og er foreningens største indtægtskilde. Der har været en fremgang i indtægterne fra sponsorklinikker. Dette betyder meget for os, ikke kun finansielt, da opbakning fra dentalbranchen er afgørende.

Indtægterne fra kampagner er ligeledes øget i 2017, hvilket primært skyldes opbakning fra tandklinikker, som donerer gamle guldtænder. I 2017 er der registreret 828 medlemmer, hvilket cirka er på samme niveau som året før. Ligesom i det forgående år har vi set en stigning i antallet af følgere på vores sociale medier og dermed en øget interesse for vores arbejde.

Projektudgifter Der blev i 2017 anvendt 194.768 kroner af vores midler (ekskl. CISU-midler) på aktiviteter i udviklingslande. Derudover anvendes en stor del af foreningens lønudgifter på projektledelse og koordinering af både dentalmissioner og det langsigtede udviklingsarbejde. I 2017 fandt en afsluttende projektrejse afsted til Indien for at evaluere effekten af ’Projekt Sund Mund’, som nu er endeligt afsluttet. I 2017 afholdtes udgifter for hhv. 916.533 kroner og 926.331 kroner i de CISU-finansierede projekter i Rwanda og Palæstina. Dette dækker dog ikke over de af TUG egenfinansierede lønudgifter til projektledelse og koordinering.

Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Foreningens frivillige er i stort omfang med til at drive arbejdet og projekter til ganske få penge. Det store antal arbejdstimer, som de frivillige lægger i forbindelse med vores projektarbejde samt deres rejseomkostninger i forbindelse med dentalmissionerne, er ikke værdisat i regnskabet. Ligeledes modtog vi i 2017 en række gratis ydelser, materialer og udstyr, som indgik i vores arbejde og som heller ikke er medregnet i det reviderede regnskab.

Div. aktiviteter: 5% Offentlige midler 17% Fonde: 28%

Private donationer: 2%

2017: 1.360.000 2016: 1.090.000

Medlemmer: 15% Sponsorklinikker: 3%

2015: 1.371.000 2014: 1.419.000 2013: 1.221.000

Virksomhedsdonationer: 30%

Her kom støtten fra

Omsætning (afrundet til hele tusinder) og ekskl. de store bevillinger fra CISU

TAK Tak til følgende for økonomisk støtte og opbakning i 2017 Hovedpartnere Colgate-Palmolive A/S Plandent A/S Tandlægeforeningen Tandlægernes Tryghedsordninger Pluspartnere Deloitte Partnere Cenger Danske Tandplejere HK Kommunal Praktiserende Tandlægers Organisation Sponsorklinikker Centrumklinikken dinTANDLÆGE Hobro dinTANDLÆGE silketand.dk Espergærde Tandlægerne Korsør Tandlægeklinik Platan Tandklinik Rosenklinikken Tandlægerne på Sjælør Boulevard Tandklinikken Samsøgade Tandklinikken SmukkeSmil Tandlæge Bente Canter Tandlæge Lisbet Vang-Pedersen Tandlæge Raili Jeppesen Tandlægehuset Faaborg Tandlægehuset i Borup Tandlægerne Grundtvigsvej 18 Tandlægerne Rask & Bach Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne Vejlevej 41 Offentlige donorer CISUs Civilsamfundspulje Kulturstyrelsen (Tips- og Lotto Midler) Fonde Augustinus Fonden BHJ Fonden Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Erik og Magda Sterregaards Fond Fonden af 17-12-1981 Frantz Hoffmanns Mindelegat Gudrun og Erik Kauffeldts Fond Jubilæumsfonden af 12-08-1973 Lund Fonden Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Novo Nordisk Fonden Torben og Alice Frimodts Fond Velux Fonden Øvrig støtte og donation Ansatte Tandlægers Organisation dinTANDLÆGE GC Nordic Krebs Ergonomi Københavns Tandlægeforening Manunision Nordenta Småkryb ApS Straumann Danmark ApS Tandex Zenith Dental ApS Samarbejdspartnere De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Aarhus Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) ÅRSBERETNING 2016 SIDE 7 SOS-Children’s Villages (Rwanda) Women Worker’s Training Center (Indien)


TAK TIL ALLE

UDSENDTE I 2017

ÅRSBERETNING 2016 SIDE 8 TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.