Page 1

Talentum Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010 15 2 2011 15.2.2011

1

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Sisältö Pääkohdat tammi-joulukuu

Toimintaympäristö

Liiketoiminta-alueet

Talous

Strategiakatsaus ja näkymät


A i l Avainluvut t

3

Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä

n. 800 000 kpl

Kokonaislukijamäärä

n. 1,4 miljoonaa

Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä

n. 1,2 miljoona

Uusia kirjoja / vuosi

n. 100

Koulutus ja seminaarit / vuosi

n. 350

Liikevaihto 2010

81 milj. euroa

Henkilöstö keskimäärin 2010

787

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Suomen ja Ruotsin johtavia br채ndej채

4

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


P채채kohdat tammi-joulukuu


Pääkohdat tammi-joulukuussa tammi joulukuussa • Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 21,2 % vuonna 2010. Ilman yritysostoja (IIR Finland Oy ja Sverige Bygger AB) ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,8 % • Ilmoitustuotot kasvoivat 32,4%, mutta vertailuluvut ovat poikkeuksellisen alhaiset. • Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 89%. Sähköistä liiketoimintaa on bisnesinformaation lisäksi tapahtumia lukuun ottamatta kaikilla kustannustoiminnan osa-alueilla. • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 2 milj. euroa (-0,9) • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman ää rahastosta h t t 0 0,02 02 euroa osakkeelta. kk lt

6

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Pääkohdat tammi-joulukuussa tammi jo l k ssa •

Vuoden 2009 viimeisenä päivänä ostettu rakennusalan bisnesinformaatioon erikoistunut Sverige Bygger ja sen tytäryhtiö Norge Bygges ovat menestyneet t t suunnitellun it ll mukaisesti. k i ti Integraatio Talentumiin on tehty onnistuneesti.

Talentum osti syyskuussa 2010 tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaan keskittyvän IIR Finland Oy:n; toimii nyt nimellä Talentum Events. Events Suomessa markkinajohtaja, ja toiminta on käynnistetty myös Ruotsissa ja Tanskassa. Integraatio on käynnissä.

Talentum siirtyi tulosyksikköorganisaatioon. Samalla ylintä ja keskijohtoa uudistettiin erityisesti Ruotsissa.

7

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Kustannustoiminta •

Suomessa –

Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 42,5% ja koko vuonna 13 13,1%. 1% Vahvimmin kasvoi toimipaikkailmoittelu toimipaikkailmoittelu.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli koko vuonna 1,4 milj. euroa.

Tulosta heikensi IIR Finland Oy –yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien oikeuksien p poistot jja integrointikustannukset. g

Talentum panosti liikevaihtoa lisääviin tuotteisiin: • Talouselämä Platinum ilmestyi joulukuussa, ja jatkossa neljä kertaa vuodessa.; Uratie.fi uudistui; joulukuussa Talentum j lk i i 28 bi julkaisi bisneskirjaa ki j sähköisessä ähköi ä muodossa. d

Muissa Pohjoismaissa –

Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisellä neljänneksellä 42,5% ja koko vuonna 56,1%. 56 1%

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli koko vuonna 1,9 milj. euroa.

Tulosta heikensivät tapahtuma- ja koulutusliiketoiminnan käynnistämisestä Ruotsissa ja Tanskassa aiheutuneet kulut sekä yrityshankinnoista aiheutuvat aineettomien oikeuksien poistot. • Ny Teknik Historia –lehti sekä digitaalisena että painettuna;Ny Teknik –lehden rekrytointipalvelun myynti kasvoi

8

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


T l t Talentum toimialan t i i l muuttuessa tt Media-toimialalla käynnissä rakennemuutos.

Talentum kehittää määrätietoisesti erityisesti sisältötuottoihin pohjautuvaa liiketoimintaa, joka on vähemmän riippuvainen suhdanteista.

Sähköisen liiketoiminnan osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta on 20 prosenttia. Sähköistä liiketoimintaa on lähes kaikilla Talentumin kustannustoiminnan osa-alueilla.

9

15.2.2011

Tuottorakenne monipuolistuu

Muut sisältötuotot 30 25

32 %

32 %

36 %

20

€ milj.

15 10 5

Levikki Ilmoitustuotot o us uo o Muut sisältötuotot

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

0 2009

2010


Talentum on kasvattanut huomattavasti sähköistä liikevaihtoaan € milj.

16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005

Online-lmoittelun kasvu

Online-sisältö HR-sektori

Ilmoitukset

10

15.2.2011

Online-sisältö rakennussektori

Sisältö

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

Online-sisältö muu

2010


Liiketoiminta-alueet


Kustannustoiminta Milj. euroa

10 12/ 10-12/ 2010

10 12/ 10-12/ 2009

1 12/ 1-12/ 2010

1 12/ 1-12/ 2009

Liikevaihto

23,3

18,4

74,8

60,8

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

1,8

2,1

3,2

0,5

Liiketulos

1,4

0,2

1,8

-3,3

Liiketulos %

6,0

0,8

2,3

-5,5

442

377

Henkilöstö, Henkilöstö keskimäärin

• Kustannustoiminnan K t t i i liikevaihto liik iht kasvoi k i 23,0% 23 0% ttammi-joulukuussa. ij l k • Henkilömäärää lisäävät hankintahetken henkilömäärinä Sverige Bygger ja Norge Bygges, yhteensä 88 henkilöä, sekä Talentum Events 46 henkilöä. • Syyskuussa yy hankittu Talentum Events ((IIR Finland)) raportoidaan p kustannustoiminnassa. 12

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Kustannustoiminnan tuottorakenne monipuolistuu Milj. euroa

10-12/ 2010

10-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Ilmoitustuotot

8,7

6,1

27,0

20,4

Levikkituotot

6,7

6,4

23,8

23,4

Muut sisältötuotot

7,9

5,8

23,9

17,0

Yhteensä

23 3 23,3

18 4 18,4

74 8 74,8

60 8 60,8

• Strategian g mukainen kustannustoiminnan tuottorakenteen monipuolistaminen p etenee suunnitellusti. • Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan kohdassa ”Muut sisältötuotot”.

13

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Suoramarkkinointi Milj. euroa

10-12/ 2010

10-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Liikevaihto

21 2,1

22 2,2

88 8,8

88 8,8

Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä

0,2

0,1

0,9

0,7

Liiketulos

0,2

-0,2

0,9

0,5

327

357

Henkilöstö, keskimäärin

• Suoramarkkinoinnin liikevaihdossa konsernin ulkopuolisten asiakkaiden osuus on kasvanut, ja Talentum puolestaan käytti vähemmän telemyyntiä. • Liettuan toimisto myytiin vuoden 2009 lopussa.

14

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Toimintaympäristö


Mediamainonnan muutokset Suomessa Euromäärän muutos muutos-% % 1-12/2010 1 12/2010

• Mainonnan määrä

kokonaisuutena lisääntyi tasaisesti vuoden kuluessa, mutta vertailuvuoden luvut olivat alhaiset.

Sanomalehdet Kaupunkilehdet

• Vuoden 2010 aikana mediamainonta lisääntyi Suomessa 6,9 69% %. • Aikakauslehdet vielä miinuksella. Suomessa ammattilehtiä ei tilastoida erikseen, toisin kuin Ruotsissa. • Toimipaikkailmoittelu lisääntyi tammi-joulukuussa 31,8 %.

2,4 8,1 Aikakauslehdet

-2,6 T l i i Televisio

12

Radiomainonta

7

Ulkomainonta U o a o ta

6,4

Elokuvamainonta

20,7

Verkkomainonta -10

33,4 0

Lähde: TNS Media Intelligence 16

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

10

20

30

40


Mediamainonnan muutokset Ruotsissa Kruunumäärän %-muutos 1-12/2010

• Vuonna 2010 mediamainonta kasvoi Ruotsissa yhteensä 18,4%. • Ammattilehdissä mediamainonta kasvoi 8,5%, yleisaikakauslehdissä l i ik k l hdi ä 11,7%. • Verkkomainonta kasvoi tammi-joulukuussa 27,6%.

Sanomalehdet kaupunki

13

Sanomalehdet maaseutu

20,9

Ammattilehdet

8,5

Yleisaikakauslehdet

11,7

Televisio

23,5

Radiomainonta

5,1

Ulkomainonta

18,7

Elokuva

26,6

Verkkomainonta

27,6 , 0

Lähde: Sveriges Mediebyråer; 17

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

10

20

30


Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, pyy, Suomi hiljalleen perässä Euromäärän %-muutos 1-12/2010 •

Mainonta on sidoksissa yksityisen kulutuksen ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen.

Talentumin mediamyynnin kasvu ylitti markkinakasvun sekä Suomessa että Ruotsissa.

Talentumin T l t i kustannustoiminnan liikevaihdosta kertyi 48 % muista Pohjoismaista, j ,p pääosin Ruotsista.

Mediamainonta Suomi

69 6,9

-2,6

Aikakauslehdet Suomi

Talentum mediamyynti Suomi

13 1 13,1

Mediamainonta Ruotsi*

18,4

Ammattilehdet Ruotsi*

85 8,5

Talentum mediamyynti Ruotsi* -10 10

32,2 0

10

20

30

* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan , ja ilman bisnesinformaatioliiketoimintaa

Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer 18

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

40


Talouskatsaus osavuosikatsaus tammi-joulukuu 2010


Konsernin avainluvut Milj. euroa

10-12/ 2010

10-12/ 2009

1-12/ 2010

1-12/ 2009

Liikevaihto

19,9 1,6

81,0

66,8

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

24,8 1,5

2,0

-0,9

Liiketulos e u os

1,1 ,

-0,8 0,8

0,3

-5,2 5,

% liikevaihdosta

4,4

-4,2

0,3

-7,8

Omavaraisuusaste %

34,4

31,4

Velkaantumisaste %

70,9

81,7

Henkilöstö keskimäärin

787

755

0,00

-0,10

0,40

0,34

0 06 0,06

-0 0,13 13

86,4

77,6

Osakekohtainen tulos, euroa

0,01

-0,02

Osakekohtainen oma pääoma, euroa Liiketoiminnan rahavirta/osake, rahavirta/osake euroa

0 07 0,07

0 03 0,03

Osakekannan markkina-arvo

20

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Kustannusliiketoiminnan liikevaihto Liikevaihto Muut Pohjoismaat

14

14

12

12

10

10 Milj. euroa M

Milj. euroa M

Liikevaihto Suomi

8 6

6

4

4

2

2

0

0 Q1

Q2 2009

21

8

15.2.2011

Q3

Q4

2010

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

Q1

Q2 2009

Q3 2010

Q4


Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eri채 Liiketulos Suomi

2,5 ,

2,0

2,0

1,5

1,5

Milj. euroa M

Milj. euroa M a

2,5 ,

1,0 0,5 0,0

0,5 0,0 -0,5

-1,0

-1,0 -1,5 Q1

Q2 2009

22

1,0

-0,5

-1,5 15

15.2.2011

Liiketulos Muut Pohjoismaat

Q3

Q4

2010

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

Q1

Q2 2009

Q3 2010

Q4


Osakekohtaiset tunnusluvut 0,02

0,60

0,01

0,50

0,00

0,40 eu uroa

eurroa

Osakekohtainen tulos

-0,01

Osakekohtainen oma p채채oma

0,30 ,

-0,02 0,20 -0,03 0,10 -0,04 0,00 -0,05 ,

Q1 Q1

Q2

2009

23

15.2.2011

Q3

Q2

Q4

2010

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

2009

2010

Q3

Q4


Konsernin omavaraisuusaste Omavaraisuusaste % 50 %

40 %

30 %

• 20 %

Konsernin omavaraisuusaste 34,4% Taseen loppusumma 64,7 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa) Konsernin oma pääoma joulukuun lopussa 17,5 milj. euroa

10 % 0% Q1

Q2

Q3

Q4

-10 % 2009

24

15.2.2011

2010

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Konsernin rahoitusasema • •

• •

Liiketoiminnan rahavirta 2 2,7 7 milj milj. euroa (- 5,8 milj. euroa). Konsernin nettovelka 12,4 milj. euroa syyskuun lopussa (31.12.2009: 12,2 milj. euroa). Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteensä 36 milj. milj euroa kolmelle/neljälle vuodelle. Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma yritystodistusohjelma. Rahoituslimiiteistä ja yritystodistuksista käytössä 13,9 milj. ilj euroa

95 %

Gearing % / Velkaantumisaste (Nettovelat / oma pääoma)

75 % 55 % 35 % 15 % 5% -5 -25 % -45 45 % Q1

Q2 2009

25

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

Q3 2010

Q4


Strategia ja n채kym채t


Talentumin strategia g •

Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.

Lähiajan tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista g kasvua tuetaan yyritysostoin. y Merkittävää potentiaalia nähdään Pohjoismaissa. Lisäksi Talentum selvittää mahdollisuuksia laajentua myös muille lähellä oleville markkina-alueille.

Tavoitteena on, että liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.

Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vähentämään riippuvuutta suhdanneherkistä tuotoista.

27

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Strategian toteutus 2007-2010

- keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen monipuolistaminen Strategian kirkastaminen Dagens Media

Yritysostot

Divestoinnit

E&T Förlag

Satama Interactive

Arbetar-s kydd

Thomson Fakta

2007

2008

Acacom 30%

Varesvuo Partners

DH Tools

Reprost Heku

Faktor Oy

SataFlexo Oy

Sverige Bygger ygg

2009

IIR Finland

2010

• 2010 Talentum vahvisti tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events. Toiminta käynnistetty myös Ruotsissa ja Tanskassa. • Toimintaa tehostettiin siirtymällä tulosyksikköorganisaatioon; lisäksi lehtien toimituksia on yhdistetty. • Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa. 28

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

2011


Toimialan ja Talentumin näkymät • Asiakkaiden aktiivisuus kasvoi vuoden 2010 aikana ensin Ruotsissa ja yhä selkeämmin myös Suomessa. Arvioimme, että maltillinen talouskasvu tukee maltillista mainonnan kasvua molemmilla päämarkkinoillamme. • Talentum arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee.

29

15.2.2011

Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen


Autamme ammattilaisia menestym채채n y .

Talentum Oyj Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 www.talentum.com

Talentum Tilinpäätöstiedote 2010  

TIlinpäätöstiedote 2010 esitys 15.2.2011