Page 1

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010 Tammi-maaliskuu 2010 lyhyesti -

Liikevaihto 19,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa) Liiketulos (EBIT) 0,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) Liikevoitto/-tappioprosentti 0,0 % (-1,4 %) Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,01 euroa) Liiketoiminnan rahavirta 2,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa) Nettovelat 9,8 milj. euroa (12,2 milj. euroa)

Toimialan ja Talentumin näkymät vuodelle 2010 Talentumin asiakkaiden loppuvuonna 2009 alkanut aktiivisuuden kasvu jatkui vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä näkyi parantuneina myyntilukuina Ruotsissa. Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden liikevaihto kasvaa vuodesta 2009 ja että liiketulos on positiivinen. Alkuvuoden kehitys on kuitenkin selkeästi loppuvuotta hitaampaa. TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUVUT Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Liiketulos % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit % liikevaihdosta Omavaraisuusaste % Nettovelkaantumisaste % Korollinen vieras pääoma Korollinen nettovelka Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos, euroa Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur Osakekohtainen oma pääoma, euroa Osakekannan markkinaarvo kauden päätöskurssilla

1-3/ 2010 19,4

1-3/ Muutos 2009 % 17,9 8,7

1-12/ 2009 66,8

0,0 0,0 0,0 60,0 0,4 2,1 35,2 61,1 12,1 9,8 775

-0,3 -0,3 -1,4 51,0 0,3 1,9 43,7 -20,0 2,0 -3,5 787

100,4 100,4

-1,5

-0,9 -5,2 -7,8 58,8 8,8 13,2 31,4 81,7 15,9 12,2 755

0,01

-0,01

177,9

-0,10

0,06

0,01

545,0

-0,13

0,36

0,40

-8,4

0,34

88,5

72,0

23,0

77,6

17,0

TOIMITUSJOHTAJA JUHA BLOMSTER: ”Toiminta-alueillamme on tapahtunut pientä piristymistä, mutta nopeaa elpymistä ei ole näkyvissä. Ruotsissa mainonnan lasku alkoi aikaisemmin kuin Suomessa ja näyttää edelleen siltä, että se myös toipuu nopeammin. Talentumin ilmoitustuotot vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoivat Ruotsissa viime vuodesta 27 prosenttia. Mainonnan määrä seuraa yleistä taloudellista kehitystä ja usein ylireagoi suhdanteen kääntyessä. Talentumin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,7 prosenttia ja kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia. Ilman vuoden 2009

1(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

lopussa hankittua rakennusalan informaatioliiketoimintaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein konsernin liikevaihto pieneni 4,3 %. Ilmoitustuottojen osuus kustannusliiketoiminnan liikevaihdosta oli 36 prosenttia ja tilaustuottojen osuus oli 34 %. Muu sisältötuotanto, johon kuuluvat kirjat, koulutus ja informaatioliiketoiminta, kasvatti hieman liikevaihtoaan. Kustannustoiminnan liikevaihdosta kertyy 51 prosenttia Suomesta ja 49 prosenttia muista Pohjoismaista. Myönteistä on, että kustannustoiminnan liiketulos muista Pohjoismaista parani edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa. Konsernin liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa ja kustannustoiminnan 0,2 milj. euroa. Tulokseen ei voi olla tyytyväinen, mutta se on ennakoidun mukainen ja suunta on oikea. Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen on yksi painopistealueistamme. Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 75,0 prosenttia. Siihen sisältyvät vuoden 2009 lopussa hankitut rakennusalan informaatioyritykset Sverige Bygger ja Norge Bygges, joiden liikevaihdosta valtaosa kertyy digitaalisten sisältöjen tuotoista. Sähköisen liiketoiminnan osuus koko kustannustoiminnan liikevaihdosta oli 20 prosenttia. Vuoden 2010 tärkein tavoitteemme on kannattavuuden parantaminen. Kasvu orgaanisesti ja yritysostoin on myös tärkeää, mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi kehitämme toimintaamme sekä omien innovaatioiden avulla että yhteistyökumppaneiden kanssa. Panostamme voimakkaasti uusien tuotteiden asiakaslähtöiseen kehitykseen vuonna 2010.” Toimintaympäristö ja kausivaihtelu Positiivinen taloudellinen vire Talentumin toiminta-alueilla Suomessa ja Ruotsissa jatkui. Uusimmat ennusteet bruttokansantuotteen kehityksestä konsernin päämarkkina-alueilla, Suomessa ja Ruotsissa, ovat joitakin prosentteja positiivisia vuodelle 2010. Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan mediamainonta kasvoi tammimaaliskuussa 0,7 % ja erikseen aikakauslehdissä väheni 10,0 %. Mainonta verkossa kasvoi 17,7 %. Ruotsissa tammi-maaliskuussa koko mediamainonta kasvoi 4,1 % ja erikseen ammattilehdissä 1 % (Sveriges Mediebyråer). Ammattilehdissä mainonnan lasku oli vuonna 2009 huomattavasti voimakkaampaa kuin yleisaikakauslehdissä, Suomessa ammattilehtiä ei tilastoida erikseen. Talentumin ammattilaiskohderyhmien tiedon tarve säilyy arviomme mukaan korkealla taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Ammattilaisten tiedonhaun kanavavalinnat - kirjat, koulutus, seminaarit, lehdet, sähköiset palvelut - saattavat muuttua. Talentum tuottaa laadukasta sisältöä niihin kanaviin, joissa se parhaiten palvelee asiakkaitaan. Media- ja mediapalvelumarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Keväällä pääsiäisen sijoittuminen lomineen ensimmäiselle tai toiselle neljännekselle vaikuttaa vuosineljännesten tulokseen. Vertailuvuonna ja katsausvuonna pääsiäinen ajoittui vuosineljännesten vaihteeseen. Kesälomakaudella lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas neljännes on myynniltään alhaisin. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

2(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2010 Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,7 % ja oli 19,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Ilman vuoden 2009 lopussa hankittua rakennusalan informaatioliiketoimintaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto pieneni 4,3 %. Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden paransi liikevaihtoa 0,6 milj. euroa. Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 9,6 % ja oli 17,8 milj. euroa (16,3 milj. euroa) ilmoitusmyynnin kasvaessa 16,5 %. Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa oli 0,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) ja 0,0 % liikevaihdosta (-1,4 %). Kustannustoiminnan liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Konsernin kulut pienenivät noin 4 % ja 0,8 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vertailukelpoisin valuuttakurssein. Vuoden vaihteessa hankittu informaatioliiketoiminta ei sisälly tähän. Nettorahoituskulut olivat 0,3 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Konsernin verot tilikaudella olivat 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tilikauden efektiivinen veroaste oli -22,0 % (27,8 %). Konsernin katsauskauden tulos oli 0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Talentum-konsernin yhteiseläkesäätiön varat ja velat siirrettiin vakuutusyhtiölle 1.1.2010 suunnitelman mukaan. Eläkejärjestelyn tulosvaikutus -1,3 milj. euroa, esitettiin vuoden 2009 tuloksessa. Liiketoiminnan lähiajan riskit Konsernin kansainvälisen toiminnan kasvaessa konsernin tuloslaskelma ja tase altistuvat yhä enemmän valuuttakurssien heilahtelujen vaikutukselle. Katsauskaudella Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liikevaihto oli konsernin liikevaihdosta 45 % (31 %). Taseen loppusummasta Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan osuus oli 48 % (30 %). Yhtiöiden toiminta on luonteeltaan paikallista, kielialueeseen sidottua, ja valuuttamääräistä kaupankäyntiä rajojen yli on vain vähän. Tuloslaskelmaa ja tasetta ei ole suojattu valuuttakurssivaihtelulta. Yleisen taloudellisen kasvun muutokset vaikuttavat Talentumin tuottoihin ja tuottorakenteeseen. Perinteisesti konsernin liikevaihdosta noin 40 % on sidoksissa mainontaan, ja erityisesti suhdanneherkkään b-to-b-sektoriin. Nykyisessä suhdannetilanteessa mainonnan osuus on noin 33 % (31 %) liikevaihdosta. Suhdanneherkin osa ilmoitustuotoista on toimipaikkailmoittelu. Tavoitteemme on pienentää mainontaan liittyvää markkinariskiä levikkimyynnin ja sisältömyynnin tuottoja kasvattamalla. Kaikki tuotteemme ja palvelumme pyrkivät olemaan oman alansa markkinajohtajia, jolloin matalasuhdanteessakin on mahdollista menestyä. Verkkopalvelut ovat muutostekijä, joka voi muuttaa lehtien ja kirjojen ansaintalogiikkaa tilapäisesti tai pitkäkestoisestikin. Tällä kanavavalinnalla saattaa olla merkitystä konsernin tuottorakenteeseen. Erityisesti matalasuhdanteessa siirtyminen painetusta tuotteesta verkkotuotteeseen saattaa nopeutua. Mikäli emme pysty kehittämään liiketoimintaamme vastaamaan muuttuvia median käyttötottumuksia, voi se heikentää kilpailukykyä.

3(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

Suurimpien lehtien ryhmätilaukset ovat kattavuudeltaan merkittäviä ja sopimukset ovat olleet voimassa useamman vuosikymmenen. Muutokset näissä sopimuksissa saattavat muuttaa lehtien levikkejä suuresti ja vaikuttaa välillisesti mediamyyntiin. Suoramarkkinoinnissa Baltian maiden heikko taloudellinen tilanne saattaa vaikuttaa paikallisiin konsernin suoramarkkinointiyrityksiin negatiivisesti. Talouden epävakaus lisää etenkin ilmoitusmyynnin myyntisaamisiin liittyvää epävarmuutta. Luottotappioriskiä hallitaan asiakkaiden maksukykyä ennakoimalla sekä saamisten seurantaa tarkentamalla. Konsernin kassavirta, rahoitusasema ja tase Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 2,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin käyttöpääoman muutos oli 1,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen koska velkoihin sisältyy asiakkailta saadut tilausmaksuennakot 14,4 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Uusia tilausjaksoja alkaa ensimmäisellä neljänneksellä yleensä enemmän kuin viimeisellä neljänneksellä, mikä lisää ennakkomaksujen määrää. Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 60,0 milj. euroa (58,8 milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 12,1 milj. euroa (15,9 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat 2,3 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 9,8 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Talentum Oyj:llä on shekkitililimiittiä 14,0 milj. euroa ja rahoitusluottolimiittiä 20,0 milj. euroa, yhteensä 34,0 milj. euroa. Rahoitusluottolimiiteistä voidaan sääntöjen puitteissa nostaa ja maksaa takaisin lainoja limiitin juoksuaikana vuoden 2011 helmikuun alkuun saakka. Limiiteistä oli käyttämättä 22,6 milj. euroa katsauskauden lopussa. Rahoitusjärjestelyiden uudistamisesta on käynnistetty keskustelut pankkien kanssa. Konsernilla on lisäksi yritystodistusohjelma määrältään 30 milj. euroa, josta on nostettu 2 milj. euroa katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 35,2 % (31,4 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,36 euroa (0,34 euroa). Konserni ei suojaa tytäryhtiöiden hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen ja vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryhtiöhankinnoista syntyvän muuntoeron kautta. Tässä tilinpäätöksessä muuntoero pienentää konsernin omaa pääomaa 1,2 milj. eurolla, muutos katsauskaudella oli positiivinen 1,0 milj. euroa. Investoinnit Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tammimaaliskuussa yhteensä 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa), mikä on 2,1 % (1,9 %) liikevaihdosta. Muutokset konsernirakenteessa Talentum perusti Ruotsiin Talentum Business Information Group AB:n (TBIG), joka osti rakennusalan informaatioliiketoimintaa harjoittavat yritykset Ruotsissa ja Norjassa 30.12.2009. Omistuksesta oli katsauskauden lopussa 31.12.2009 sitoumus myydä 9,9 % määräysvallaton osuus konsernin ulkopuoliselle taholle ja konsernin omistus yrityksestä 31.12.2009 käsiteltiin täten 90,1 %:n määräisenä. Kauppa ei toteutunut ja konserni

4(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

käsittelee omistuksen 1.1.2010 alkaen 100 % määräisenä. Muutoksella oli vain vähäinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan. Henkilöstö Talentum-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 775 (787) henkilöä. Henkilöstö jakautui maittain seuraavasti: Suomi 379 (426) henkilöä, Ruotsi 226 (183), Norja 8 (0), Latvia 70 (62), Liettua 0 (34), Viro 87 (77) ja Venäjä 5 (5). Vuoden 2009 lopussa hankittu rakennusalan informaatioliiketoiminta kasvatti Ruotsin ja Norjan henkilömäärää yhteensä 78 henkilöllä. LIIKETOIMINTA-ALUEET 1-3/ 2010

1-3/ 2009

1-12/ 2009

Liikevaihto Kustannustoiminta Suomi Kustannustoiminta muut Pohjoismaat Suoramarkkinointi Muut Yhteensä

9,1 8,7 2,3 -0,7 19,4

10,7 5,6 2,5 -0,9 17,9

37,3 23,5 8,8 -2,8 66,8

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Kustannustoiminta Suomi Kustannustoiminta muut Pohjoismaat Suoramarkkinointi Muut Yhteensä

-0,0 0,2 0,3 -0,5 0,0

0,9 -1,1 0,4 -0,4 -0,3

1,9 -1,4 0,7 -2,1 -0,9

-

-

0,0

-0,3

-2,1 -1,8 -0,2 -0,3 -4,4 -5,2

Milj. euroa

Kertaluonteiset erät Kustannustoiminta Suomi Kustannustoiminta muut Pohjoismaat Suoramarkkinointi Muut Yhteensä Liiketulos

Kertaluonteisiin eriin vuonna 2009 sisältyvät konsernin uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut sekä eläkejärjestelystä aiheutunut lisäkulu. Molemmat sisältyvät konsernin henkilöstökuluihin. Kustannustoiminta Tammi-maaliskuu Kustannustoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 17,8 milj. euroa (16,3 milj. euroa), muutos edellisvuodesta 9,6 %. Kustannustoiminnan liikevaihdosta 51 % (66 %) tulee Suomesta ja loput 49 % (34 %) muista Pohjoismaista. Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa 16,5 % viime vuodesta. Ilmoitustuottojen osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta oli 36 % (34 %).

5(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

Milj. euroa Liikevaihto Ilmoitustuotot Levikkituotot Muut sisältötuotot * Yhteensä

1-3/ 2010

1-3/ 2009

1-12/ 2009

6,4 6,1 5,3 17,8

5,5 6,1 4,6 16,3

20,4 23,4 17,0 60,8

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

* Muihin sisältötuottoihin kuuluvat kirja- ja koulutusliiketoiminnat sekä informaatiopalvelut. Sähköisen liiketoiminnan kokonaisliikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 75,0 %. Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto oli 3,5 milj. euroa (2,0 milj. euroa), joka on kustannusliiketoiminnan liikevaihdosta 20 % (12 %). Vuonna 2009 hankitun rakennusalan informaatiopalveluyrityksen 1,7 milj. euron kokonaisliikevaihdosta pääosa on sähköisten sisältöjen tuottoja. Kustannusliiketoiminta Suomi Tammi-maaliskuu Kustannusliiketoiminta Suomen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 9,1 milj. euroa (10,7 milj. euroa), muutos edellisvuodesta -14,6 %. Ilmoitustuotot jäivät viime vuodesta 6,5 % vaikka maaliskuun myynti ylitti viime vuoden tason. Kirjamyynnin alkuvuosi oli selkeästi viime vuotta pienempi, kun joitakin vuosittain ilmestyviä teoksia julkaistaan tänä vuonna vasta myöhempinä neljänneksinä. Kustannusliiketoiminta Suomen liiketulos oli -0,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Verkossa Talentumin mediat keskittyivät rekisteröitymistä edellyttävien premium -palveluiden rakentamiseen. Uusien sisältöosioiden tavoitteena on lukijasuhteen vahvistaminen, mikä näkyy ennen kaikkea sivulatausten määrässä. Suomen Lain sähköinen palvelu suomenlaki.com avattiin täysin uudistettuna maaliskuussa. Suomenlaki.com on maksullinen bisnesinformaatiopalvelu. Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat Tammi-maaliskuu Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,7 milj. euroa (5,6 milj. euroa), muutos edellisvuodesta 55,6 %. Ilman vuoden 2009 lopussa hankittua rakennusalan informaatioliiketoimintaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 14 %. Valuuttakurssien muutokset kasvattivat liikevaihtoa 0,6 milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat edellisvuodesta 50,5 %. Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Alkuvuoden pääpainopiste oli toiminnan tehostaminen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen. Suoramarkkinointi Tammi-maaliskuu Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa), ja liiketulos oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

6(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

Talentumin vähentäessä suoramarkkinointiaan konsernin sisäinen liikevaihto pieneni noin 0,2 milj. eurolla. Vertailukelpoinen konsernin ulkopuolinen liikevaihto sen sijaan kasvoi edelleen. Liettuan yksikkö myytiin vuoden 2009 lopussa. TALENTUM-KONSERNI Varsinainen yhtiökokous Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osinko tilikaudelta 2009 Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa. Hallitus ja tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen vakuutusneuvos Harri Kainulainen, kauppaneuvos Eero Lehti, viestintäjohtaja Atte Palomäki ja diplomi-insinööri Merja Strengell. Uusina jäseninä valittiin MBA, BBA Joachim Berner ja toimitusjohtaja Kai Telanne. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Strengell ja varapuheenjohtajaksi Kai Telanne. Yhtiökokous päätti, että hallituksen kuukausipalkkiot ovat edelleen: puheenjohtaja 4000 euroa, varapuheenjohtaja 2500 euroa, jäsen 2000 euroa. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT. Osakkeet ja osakepääoma Katsauskauden päättyessä Talentum Oyj:n osakepääoma oli 18 593 518,79 euroa ja yhtiöllä oli 44 295 787 täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-maaliskuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä on 1 781 789 mikä on 4,1 % kaikkien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä katsauskauden aikana. Korkein osakkeista maksettu hinta katsauskaudella oli 2,10 euroa ja matalin 1,64 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,03 euroa 31.3.2010. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli omia osakkeita 681 000, joka on noin 1,5 % Talentumin osakekannasta ja äänimäärästä. Katsauskauden aikana ei hankittu uusia omia osakkeita. Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.3.2010 oli 49 912 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,11 %.

7(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

Hallituksen valtuudet Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010, peruuttaen aikaisemmat valtuutukset, valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Katsauskaudella oli voimassa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2009 annettu samansisältöinen valtuutus. Valtuutukset olivat käyttämättä 31.3.2010. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010, peruuttaen aikaisemmat valtuutukset, valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Katsauskaudella oli voimassa varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2009 annettu samansisältöinen valtuutus. Valtuutukset olivat käyttämättä 31.3.2010. Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä Talentum Oyj:n hallitus päätti 18.3.2010 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin johdolle. Järjestelmässä on kolme vähintään yhden ja enintään kolmen tilikauden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2010. Palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta

8(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajaksolta ansaittuihin osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Täten järjestelmän kokonaispituus on 5 vuotta. Tämänkin jälkeen yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista niin kauan kuin toimisuhde jatkuu ja yhden vuoden toimisuhteen päättymisen jälkeen. Hallitus päättää myöhemmin seuraavista ansaintajaksoista ja niiltä ansaittaviin osakkeisiin liittyvistä luovutusrajoituksista. Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2010 perustuu Talentum-konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä Talentumin osakkeen tuottoon. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 9 henkilöä ansaintajaksolla 2010. Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä ansaintajaksolla 2010, järjestelmässä annetaan yhteensä enintään 161.500 osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan jaettavista osakkeista aiheutuviin veronluonteisiin maksuihin osakkeiden antamishetkellä. Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmässä annetaan 3 vuoden aikana yhteensä enintään 484.500 Talentum Oyj:n osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan jaettavista osakkeista aiheutuviin veronluonteisiin maksuihin osakkeiden antamishetkellä. Tämä järjestelmä korvaa vastaavan sisältöisen järjestelmän, joka otettiin käyttöön 1.1.2007, ja joka päättyi 31.12.2009. Liputusilmoitukset Tammi-maaliskuussa ei ollut liputusilmoituksia. Osakassopimukset Yhtiön tiedossa ei ole, että osakkailla olisi keskinäisiä yhtiön toimintaan tai omistukseen liittyviä osakassopimuksia. Markkinatakaus Sopimus Talentum Oyj:n osakkeen markkinatakauksesta Nordea Securities Oyj:n kanssa tuli voimaan 21.6.2004. Sopimuksen mukaan Nordea Securities antaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 3 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 2500 osaketta.

9(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TAULUKKO-OSA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Milj. euroa JATKUVAT TOIMINNOT Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset Muut liiketoiminnan kulut Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Tulos ennen veroja Verot Katsauskauden tulos Muut laajan tuloslaskelman erät: Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille Määräysvallattomille osakkaille

1-3/ 2010

1-3/ 2009

1-12/ 2009

19,4 0,2 3,4 10,5

17,9 0,0 3,0 9,3

66,8 0,7 12,2 39,2

0,5 5,2 0,0 0,0 -0,2 -0,1

0,4 5,5 -0,3 0,0 0,2 -0,1

1,8 19,6 -5,2 0,1 0,2 -0,2

0,2 0,0 0,2

-0,4 0,1 -0,3

-5,6 1,5 -4,2

1,0 -

-0,2 -

1,0 0,1

-

-

0,0

1,2

-0,4

-3,1

0,2

-0,3

-4,2

0,0

0,0

0,0

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyrityksen osakkeenomistajille Määräysvallattomille osakkaille

1,2

-0,4

-3,1

0,0

0,0

0,0

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR *

0,01

-0,01

-0,10

* Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta.

10(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

KONSERNIN TASE Milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset rahoitusvelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Saadut ennakot Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009

1,2 29,5 12,0 0,0 0,1

1,5 19,9 11,3 0,2 0,1

1,3 28,1 11,6 0,1 0,1

1,8 0,2 44,9

0,4 1,7 35,1

1,8 0,3 43,3

1,2 11,6

1,3 9,0

1,3 10,5

2,3 15,1 60,0

5,5 15,9 51,0

3,7 15,5 58,8

18,6 0,0 -2,8 -0,5 3,3

18,6 0,0 -2,8 -2,6 3,3

18,6 0,0 -2,8 -1,5 3,3

-2,6 15,9 0,1

0,9 17,4 0,1

-2,9 14,6 0,3

16,0

17,5

14,9

3,1 0,1 0,1 0,5 0,2 3,9

3,1 0,2 0,5 4,1 0,4 4,1

2,9 0,1 0,1 0,4 0,2 3,7

11,9 14,4 13,4

1,9 11,0 15,4

15,8 11,2 13,1

0,1 40,0 60,0

0,4 29,4 51,0

0,1 40,2 58,8

11(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos Oikaisut liiketulokseen Käyttöpääoman muutos Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Konserni- ja osakkuusyritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Konserni- ja osakkuusyritysten luovutukset Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Muut investointien rahavirran erät Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa

1-3/ 2010

1-3/ 2009

1-12/ 2009

0,0 0,5 1,8 0,4 2,7

-0,3 0,3 0,8 -0,4 0,4

-5,2 4,1 -4,0 -0,6 -5,8

-

-

-4,3

-

-

-0,1

-0,4 0,0 -0,4

-0,3 0,0 -0,3

-1,2 0,0 -5,6

-3,9

0,0

15,0

0,0 -3,9

-0,3 0,0 0,0 -0,3

-1,4 -4,4 9,2

-1,6 3,7 0,1 -1,6 2,3

-0,2 5,7 0,0 -0,2 5,5

-2,1 5,7 0,1 -2,1 3,7

12(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

a b c d e

= = = = =

Osakepääoma Ylikurssirahasto Omien osakkeiden rahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot

Milj. euroa Oma pääoma 1.1.2010 Muut erät Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma 31.3.2010 Oma pääoma 1.1.2009 Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Osingonjako Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma 31.3.2009

a 18,6

b 0,0

c -2,8

f g h i j

= = = = =

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä

d 0,0

e -2,2

f 3,3

1,0

g

h

i

j

-2,2

14,6

0,3 -0,2

14,9 -0,2

0,2

1,2

0,0

1,3

18,6

0,0

-2,8

0,0

-1,2

3,3

-2,0

15,9

0,1

16,0

18,6

0,0

-2,8

0.0

-2,5

5,9

3,0

22,1

0,1

22,3

-2,6

-0,2 18,6

0,0

-2,8

0.0

-2,6

3,3

-2,6

-2,6

-1,7

-1,7

-1,7

-0,3

-0,5

0,0

-0,4

1,0

17,4

0,1

17,5

LIITETIEDOT Lukuun ottamatta alla kuvattuja lisäyksiä, Talentum on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2009 tilinpäätöksessään. Talentum on ottanut 1.1.2010 alkaen käyttöön seuraavat uudistetut ja muutetut IFRS-standardit: Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Standardin uudistukset vaikuttavat mm. hankinnoista kirjattavaan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Hankintoihin liittyvät menot, mm. asiantuntijapalkkiot, kirjataan jatkossa tulosvaikutteisesti. Ehdollinen kauppahinta arvostetaan käypään arvoon ja sen myöhempi muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Määräysvallattomien omistajien osuus voidaan arvostaa hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena kohteen nettovaroista. Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn. Mikäli emoyrityksen määräysvalta tytäryrityksessä säilyy, omistusosuuden muutoksista syntyvät vaikutukset kirjataan suoraan omaan pääomaan, eikä liikearvoa tai tulosvaikutteisesti kirjattavia tuottoja ja kuluja synny. Mikäli

13(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Lisäksi konserni on ottanut käyttöön IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelman (huhtikuu 2009). Muut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole konsernin kannalta relevantteja. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista. TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN 1-3/2010

Milj.euroa Ulkoinen liikevaihto Segmenttien välinen liikevaihto Liiketulos Segmenttien tulos ennen veroja

Kustannustoiminta Suomi

Kustannustoiminta muut Pohjoismaat*

Suoramarkkinointi

Muut

Yhteensä

9,1

8,7

1,5

0,1

19,4

-0,0

0,2

0,7 0,3

-0,7 -0,5

0,0 0,0

0,0

0,2

0,3

-0,5

0,0

Täsmäytyslaskelma: Segmenttien tulos ennen veroja Rahoituserät netto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Konsernin tulos ennen veroja * Sisältää 30.12.2009 hankitun bisnesinformaatioliiketoiminnan.

0,0 0,3

-0,1 0,2

14(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

1-3/2009

Milj.euroa Ulkoinen liikevaihto Segmenttien välinen liikevaihto Liiketulos Segmenttien tulos ennen veroja

Muut

Kustannustoiminta muut Pohjoismaat

10,7

5,6

1,6

0,0

17,9

0,9

-1,1

0,9 0,4

-0,9 -0,4

0,0 -0,3

0,9

-1,1

0,4

-0,4

-0,3

Suoramarkkinointi

Täsmäytyslaskelma: Segmenttien tulos ennen veroja Rahoituserät netto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Konsernin tulos ennen veroja 1-12/2009

Milj.euroa Ulkoinen liikevaihto Segmenttien välinen liikevaihto Liiketulos Segmenttien tulos ennen veroja

Yhteensä

Kustannustoiminta Suomi

-0,3 0,0

-0,1 -0,4 Muut

Yhteensä

Kustannustoiminta Suomi

Kustannustoiminta muut Pohjoismaat

37,3

23,5

5,8

0,2

66,8

1,9

-1,4

3,0 0,7

-3,0 -2,1

0,0 -0,9

1,9

-1,4

0,7

-2,1

-0,9

Täsmäytyslaskelma: Segmenttien tulos ennen veroja Kertaluonteiset erät, joita ei ole kohdistettu segmenteille Rahoituserät netto Osuus osakkuusyritysten tuloksista Konsernin tulos ennen veroja

Suoramarkkinointi

-0,9

-4,4 -0,2

-0,2 -5,6

TYÖSUHDE-ETUUDET: TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET ETUUDET Talentum konsernin yhteiseläkesäätiön lakisääteisen TyEL-eläkevastuun ja siihen liittyvien varojen hoito siirrettiin Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle

15(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

1.1.2010 ja eläkesäätiö asetettiin selvitystilaan samana päivänä. Eläkesäätiö puretaan lopullisesti, kun eläkkeiden vastuunjako vuodelta 2009 valmistuu marraskuussa 2010. TOIMINTASEGMENTIT 1.1.2010 alkaen Kustannustoiminta Ruotsi –segmentin nimi on muutettu Kustannustoiminta muut Pohjoismaat –segmentiksi. Segmentin sisältö ei ole muuttunut. Nimimuutoksen jälkeen konsernin toimintasegmentit ovat Kustannustoiminta Suomi, Kustannustoiminta muut Pohjoismaat ja Suoramarkkinointi. OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS * 1000 kpl Määrä kauden alussa Määrä kauden lopussa

1-3/2010 43 615 43 615

1-3/2009 43 615 43 615

1-12/2009 43 615 43 615

* Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella 43 614 787 kappaletta (43 614 787 kappaletta 1-3/2009). Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on 44 295 787. HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN, KESKIMÄÄRIN

Kustannustoiminta Suomi Kustannustoiminta Muut Pohjoismaat Suoramarkkinointi Muut Yhteensä

1-3/2010 194 234* 328 19 775

1-3/2009 221 183 362 21 787

1-12/2009 201 176 357 20 755

* Sisältää 30.12.2009 hankitun bisnesinformaatioliiketoiminnan 78 henkilöä. AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Milj. euroa Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Hankitut liiketoiminnot Vähennykset Myydyt liiketoiminnot Poistot Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31.3.2010 1,3 0,0 -0,1 1,2

31.3.2009 1,6 0,1 0,0 -0,2 1,5

31.12.2009 1,6 0,3 0,0 -0,0 -0,7 1,3

31.3.2010 39,7 0,4 0,0 -0,4 1,7 41,4

31.3.2009 31,3 0,2 -0,3 0,1 31,3

31.12.2009 31,3 1,0 7,6 -0,5 -1,2 1,6 39,7

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Milj. euroa Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Hankitut liiketoiminnot Vähennykset Poistot Kurssierot Kirjanpitoarvo kauden lopussa

16(18)


TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

Talentumin ruotsalainen tytäryhtiö Talentum Business Information Group AB osti Sverige Bygger AB- ja Norge Bygges AS-yhtiöiden koko osakekannan 30.12.2009 tehdyllä kaupalla. Hankinnasta syntynyt liikearvo esitetään raportointipäivän taseessa 7,6 milj. euron suuruisena, koska hankitun nettovarallisuuden käypä arvo on alustava ja riippuvainen lopullisista arvonmäärityksistä. Lopulliset käyvät arvot sisällytetään lopullisessa hankintamenolaskelmassa yritysten nettovarallisuuteen ja ne pienentävät liikearvon määrää. Lopullisen liikearvon katsotaan aiheutuvan pääasiassa asiantuntevasta henkilöstöstä ja toimialaosaamisesta. Lopullisia arvonmäärityksiä ei ole tehty ensimmäisellä neljänneksellä koska on keskitytty liiketoimintojen integrointiin. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Milj. euroa Johdon työsuhde-etuudet Eläkesäätiön kannatusmaksut Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset: Myynnit Velat

1-3/2010 0,3 -

1-3/2009 0,3 0,9

1-12/2009 1,8 3,7

0,0 0,4

0,0 0,4

0,3 0,5

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009

-

0,4 2,3 0,3

-

0,3

0,2

0,2

-

0,4

0,4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Milj. euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta Pantatut arvopaperit Yrityskiinnitys Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet Eläkesäätiön puolesta annetut vakuudet

Raportointikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat Oy Herttaässä Ab toimitti 14.4.2010 Talentum Oyj:n hallitukselle kirjeen, jossa pyydetään kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous hallituksen täydentämiseksi yhdellä jäsenellä. Oy Herttaässä Ab:n omistuksessa oli tuolloin 10,27 % Talentumin osakkeista. Talentum Oyj:n hallitus käsitteli vastaanotetun pyynnön osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Talentum Oyj:n hallitus päätti, että se kutsuu Talentum Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään pyynnössä todettua asiaa. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma – korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100

17(18)


OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2010 KELLO 9.00

TALENTUM OYJ Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 Faksi 020 4424 130 www.talentum.com

Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste (gearing)% = pääoma yhteensä x 100

Korolliset velat – rahavarat / Oma

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Tiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Yleislausunto Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan. Tulosjulkistukset 2010 Talentum suunnittelee julkistavansa toisen ja kolmannen neljänneksen osavuosikatsaukset 21.7. ja 27.10. TALENTUM OYJ Juha Blomster toimitusjohtaja LISÄTIEDOT Toimitusjohtaja Juha Blomster, puhelin 040 342 4444 Talousjohtaja Kaisa Kokkonen, puhelin 040 342 4212 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille pidetään tänään 28.4.2010 kello 11.00 Talentum-talossa, Annankatu 34 - 36 B, Kamppi, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Blomster ja talousjohtaja Kaisa Kokkonen.

Talentum Oyj Annankatu 34 – 36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 www.talentum.com

18(18)

Osavuosikatsaus Q1 2010  
Osavuosikatsaus Q1 2010  

Talentum Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010