Page 1

56

Etterbørs

Fredag 13. mars 2015 | Dagens Næringsliv

Kuttet til grunnfjellet Norli Libris har kuttet kostnadene ned til grunnfjellet. – Vi kjøper inn mindre av det vi ikke selger, sier bokhandelsjef John Thomasgaard. BØKER

Bjørn Eckblad Oslo Bokhandelkjeden Norli Libris, der forlagshuset Aschehoug eier 51 prosent, har vært gjennom svært røffe år med store kostnadsreduksjoner. Nå mener administrerende direktør John Thomasgaard at selskapet er klart til å ta opp konkurransen med Ark og Tanum med et lønnsomt butikknett. Norli Libris hadde 183 butikker ved utgangen av 2014. – Vi har forbedret hele innkjøpsstyringen, slik at vi kjøper inn mindre av det vi ikke selger. Vi har også forbedret verdikjeden, ved å kjøre mer av innkjøpene via eget sentrallager, sier Thomasgaard.

Flere butikker

Noen butikker er lagt ned, som det påkostede tapssluket i Grensen i Oslo. Men Norli Libris tror fortsatt på fysiske bokutsalg og kjeden åpnet flere butikker enn den la ned ifjor. – Vi har åpnet butikker i Arendal, Moss, og overtatt butikker i Ålesund og Mo i Rana, sier han. Kostbar markedsføring av bøker og andre produkter som ikke selger, er det slutt på, ifølge bokhandleren.

– Vi har redusert markedsføringen noe, ved å fjerne noen kampanjer som ikke har gitt spesielt god lønnsomhet. Det gjelder for eksempel tilbudskampanjer, blant annet på tv, som ikke var lønnsomme. Derfor er topplinjen ned – vi har tatt ut litt luft gjennom å fjerne omsetning som ikke var lønnsom, sier Thomasgaard.

Mellom Ark og Tanum

Omsetningen i Norli Libris falt fra 972 til 947 millioner kroner ifjor.

Norli Libris Årsresultat

Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt

2014 947,4 28,8 14,6

2013 972,4 15,7 -1,7

Endring -2,6 % 83,4 % -

Til sammenligning omsatte den største bokkjeden, Gyldendaleide Ark, for 1,077 milliarder kroner. Tanum, som er eid av Cappelen Damm, solgte bøker for

259 millioner kroner i 2014. Totalt ble kostnadene i Norli Libris-systemet ifjor redusert med rundt 20 millioner kroner. Langvarig konsentrasjon om kostnader og effektivisering har gått ut over konkurransekraften.

Grunnfjell

– Vi har tapt litt markedsandeler ifjor, men nå skal vi være med å ta vår del av markedsandelene. Vi har kuttet kostnadene ned til grunnfjellet og regner ikke med å

Bokomtale i løse luften

E

va Grinde hadde lørdag 7. mars en omtale av boken «Sheconomy». Det jeg imidlertid lurer på er, hvor ble det av bokomtalen? Rundt halvparten av bokomtalen dreier seg om bøker som ikke er utgitt, og om at forfatter Benja Stig Fagerland en gang har sitert feil. Som fagbokredaktør kan jeg ikke annet enn å trekke på smilebåndet. Fagbokforfattere har som regel et forlag som blant annet skal bistå med å kvalitetssikre sitater og andre referanser før publisering. Alle som har skrevet fagbok, vet at det er lett å trå feil, derfor har

Bøker Hilde B. Kristoffersen

også de fleste fagbokforlag en grundig kvalitetssikringsprosess. Når det gjelder sitatfeilene som Grinde bruker så mye spalteplass på, fremkom de i en forhåndsomtale av en dansk bok som ikke engang er utgitt, og feilene

er for lengst beklaget av Stig Fagerland. Jeg kjenner Eva Grinde som en dyktig skribent, men her gjør hun det samme som hun kritiserer forfatterne for, hun slår i løse luften. Hun presenterer blant annet feilaktig at det er forfatterne som utroper «Sheconomy» til en megatrend. Dersom Grinde hadde lest boken, ville hun blant annet funnet henvisningen til Intuit’s 2020 Report. Dette sammen med at den ene forfatterens navn er stavet feil to steder, mer enn tyder på at her har det gått fort i svingene for Grinde. Nærmest morsomt blir det forøvrig når en journalist i Dagens Næringsliv skriver at vi

skal være skeptiske til forfattere med inntjeningsmotiver. Hvilke forfattere har ikke det i tillegg til faglige og andre motiver? Grindes ensidige og utelukkende negative søkelys på Stig Fagerland i det som skal være en bokomtale, bare bekrefter at vi trenger en bok som «Sheconomy». Den tydeliggjør to av hindrene som blir presentert i boken, nemlig at kvinner ofte blir truffet på person, og ikke på sak, og at kvinner blir hengt ut hardere og lengre i mediene dersom de begår feil. Dyktige kritikere er viktig, og det er Grindes soleklare rett å kritisere boken og dens innhold, men da må hun anmelde innholdet – og ikke forfatterne.

– Vi har tatt ut litt luft gjennom å fjerne omsetning som ikke var lønnsom, sier administrerende direktør John Thomasgaard i Norli Libris. Foto: Hampus Lundgren kutte vesentlig mer, selv om det vil være behov for effektivisering hele tiden, sier Thomasgaard. Driftsresultatet ble på 28,8 millioner kroner, noe som er 13,1 millioner kroner bedre enn året før. bjorn.eckblad@dn.no

54

Etterbørs

Slagord i luften Benja Stig Fagerland lever av å være «SHEconomy-strateg» og «Womenomicsekspert». Nå har hun gitt ut bok.

Bøker Eva Grinde

S

øk på nettet og i sosiale medier gir et vell av treff der det fremgår at den danske foredragsholderen Benja Stig Fagerland er en ettertraktet økonom og internasjonal ekspert på kvinner og business. Hun er «prisvinnende ekspert på Womenomics» og har «oppnådd status som guru», heter det blant annet på det danske nettstedet «Taleforum», som formidler hennes foredragstjenester. «Award winning Sheconomy – speaker» skriver hun om seg selv på sitt eget nettsted. Torsdag ble hennes bok «Sheconomy», ført i pennen av frilansjournalist Ingvill Bryn Rambøll, lansert på Litteraturhuset i Oslo. Den er blitt en litt usammenhengende og forvirrende samling statistikk, fakta, påstander og appeller. Fagerland ønsker å bringe til torgs en ny måte å se på likestilling. Hun mener nemlig kvinner bør inn i topp-posisjoner i næringslivet ene og alene fordi det er bra for business. Dette lyder tilforlatelig. Og kjent. Blant annet var det nettopp slik næringsminister Ansgar Gabrielsens argumenterte da han fikk lovfestet kvinnekvotering til

DN 7. mars.

Sheconomy – din, min og vår business Benja Stig Fagerland, Ingvill Bryn Rambøll Fagbokforlaget

om «Sheconomy-filosofien» ser på kvinner som noe kvalitativt forskjellig fra menn og at de nettopp av den grunn bør inn i styre og stell, eller om de først og fremst er individer som bør få like muligheter uavhengig av kjønn. Ett sted i boken skriver Fagerland at det ikke er mulig å bevise at kvinnelige ledere er bra for bunnlinjen, fordi det er komplisert å isolere egenskapen kjønn fra helheten som skaper verdier i en bedrift. Men i en artikkel i Management Today som også er trykket i sin helhet i boken slår Fagerland fast at «Women consistently outperform men.» Hva mener hun egentlig? I 2013 stormet det rundt Benja Stig Fagerland. Flere artikler på Hegnar Online og i den danske avisen Politiken avslørte at hun i markedsføringen av et prosjekt «House of Womenomics» og en kommende bok: «Think like a woman – And make more money», klippet og limte inn panegyriske utsagn uttalt av internasjonale størrelser. Det var bare at uttalelsene egentlig var myntet på helt andre prosjekter. Hun la seg flat for kritikken, og boken er aldri kommet ut. Også tidligere har hun markedsført bøker. På den danske nettsiden «Taleforum» heter det blant annet: «Efteråret 2009 udkommer hun med bogen Womenomics – den nye

Hilde B. Kristoffersen, forlagsredaktør for økonomi og administrasjonsfag i Fagbokforlaget, som ga ut «Sheconomy»

Skjøn

Kvinneand øker, mens wood. Skjø den slags v

F

eiringen av morgendage internasjona kvinnedag, e anledning ti gang å sørge kvinneandelen i filmen. sørge for den, alt etter so Det er fremdeles et sty igjen til den tidligere må gen på 40 prosent kvinn nøkkelposisjoner, men a er økende. Og fremdeles produksjonen såpass lite rene tilfeldigheter gir ell gi store utslag på statistik 2014 var et rekordår, 201 som forventet, men tilsa slett ikke så verst. Skjønt i mars ifjor sa kulturminister Thorhild Widvey at 40-prosentsm ikke lenger var en priori oppgave. Til forskning.n hun senere at «Vi har set positiv utvikling, og vi s kvinnelige regissører, pr senter og manusforfatte dag. Vi motiverer bransj kjønnskvotering, uavhe at det skal stå eksplisitt mål i tildelingsbrevet til filminstitutt.» Så filmpolitisk sett er ministeren ikke for en ak regne, men en som ser p sidelinjen og håper det g Men spørsmålet er fre les hva som bør gjøres. D

Dn 20150313 hildes kommentar  

Bokomtale i løse luften Eva Grinde hadde lørdag 7. mars en omtale av boken SHEconomy. Det jeg imidlertid lurer på, er hvor det ble av bokom...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you