Lyd - undervisning i lydformater, radiodrama og podcast (GRATIS læseeksemplar)

Page 1

y L Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard

- undervisning i lydformater, radiodrama og podcast

GRATIS lĂŚseeksemplar

Forlag-1LYD

- undervisning i lydformater, radiodrama og podcast

Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard radiodrama.dk


LYD - undervisning i lydformater, radiodama og podcast Š Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard Forlag-1 - Teatergruppen Talent-1 Radiodrama.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 ISBN 9788740936001 Printed in Denmark Fotos: Pixabay.com Creatice Commons Public Domain CC0L


y L Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard

- undervisning i lydformater, radiodrama og podcast

Forlag-1Indhold At gå bag om lyden side 11 Analysepunkter side 15 I begyndelsen var radioen side 17 Så kom podcasten side 19 Interview: Det uventede har en stor rolle side 25 Lyden er omkring os side 28 Reallyd side 31 Interview: Jeg kan ophæve tid og sted side 45 Effektlyd side 47 Ind i historien side 55 Kompositionsmodeller side 59 Interview: Jeg kan skabe scener med lyd side 81 Fortællingens dramaturgi side 87 Personkarakteristik side 91 Aktantmodellen side 93 En gåtur med lyd i ørene side 107 Interview: Oplev byen med nye ører side 115 Arbejdsspørgsmål side 120 Manuskripter side 135 Lillebror - et radiodrama side 137 Dramatikeren om Lillebror side 155 Eventyr fra Regnbuedalen side 161 Om forfatterne side 170 Litteraturliste side 175At gå bag om lyden Først kom lyset … så kom tegningen, skriften, musikken, teatret, radioen, fjernsynet, podcasten og ind i mellem, har mennesker til alle tider blandet elementerne sammen i det omfang fantasi, kreativitet, sprog og teknologi tillod det. Det fantastiske ved kunstens historie er, at der ikke er noget, der undervejs er blevet glemt og er uddød. Det er i sandhed blevet bevaret og udviklet. Noget er for en tid blevet umoderne og håbløst gammeldags, for en dag at blive genopdaget og få en ny modernitet, nogle gange som kitsch eller historisk interessant, men andre gange, som i radioens tilfælde, opnå stor almenbredt popula­ritet og vedholdenhed, måske fordi udviklingen ligger tæt på det originale, så der både er genkendelighedens glæde og det nye overraskende og glædelige moment. Vores øre slapper aldrig af. Det hører konstant og er vænnet til at sortere i lyde, der er vigtige for netop den situation, vi befinder os midt i. Men hvad sker der med lyden, hvis alle andre sanser for en stund bliver sat på pause? Hører vi så bedre eller anderledes eller mere intenst? Det er forskelligt for alle, men lyd kan noget, i samspil med andre elementer, og bestemt også alene.

11


Radio eller podcast kan høres bare for fornøjelsens skyld, men nogen gange kan det være interessant at gå bag om lyden. Skille tonerne ad, analysere stemmer, rum og ind­ hold. Finde ud af, hvad der er på færde i det program eller lydfortælling, man hører, og finde sin favorit lydop­levelse og forstå, hvorfor det netop er det, der tiltaler ens øre og indre mest. Internet, laptops og smartphones har en stor betydning for lydens genopståen. I det podcasts har gjort det muligt for alle, professionelle som amatører, at producere lydprogrammer, men også gjort det muligt for de fleste at høre disse programmer via deres devices, når og hvor de vil. Radioen som kunstform oplever i disse år en enorm vækst. Der eksperimenteres med lyd inden for alle genrer, generationer og samfundskulturer. Eksperimenter, der kommer os alle til gode – hvis bare vi ved, hvor og hvordan, vi skal lytte! Vi har i mange år beskæftiget os med kunstens mange ansigter, og i flere år har sanserne haft vores store interesse, herunder lyd både med og uden billeder eller ord. Denne bog handler om lyd. Den tager udgangspunkt i sammensmeltningen af lyd og teater, også kaldet radiodramatik.

12


Du vil som underviser blive præsenteret for nogle værktøjer til at forstå, analysere og fortolke lyd og radiodramaer. Alle afsnit indeholder baggrundsviden og hands-on øvelser. Øvelserne er tænkt som inspiration. Brug det, der giver mening, og gem resten eller spring det over. Bogen indeholder desuden interviews med mennesker, der til dagligt beskæftiger sig med radioens univers. Alle radiodramaer der bliver henvist til i bogen kan høres gratis på radiodrama.dk, hvor der også findes lydeksemp­ler til direkte brug i undervisningen fra indskoling til udskoling.

God lyttelyst Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard

13


Lyd er noget ganske særligt. Vi hører lyde hele tiden. Men én ting er at have en radio kørende i baggruden, noget helt andet er at have en fokuseret lytte­oplevelse, hvor fantasien kan komme hele verden rundt og tilbage igen.


Analysepunkter Ved enhver analyse er det vigtigt, at man udvælger de punkter, der giver mening i forhold til den personlige lytteoplevelse og radiodramaets handlingsforløb. Følgende punkter vil i denne bog blive gennemgået via teoretisk forklaring og eksemplarisk analysegennemgang til ­videre brug i undervisningslokalet.

Handling

Tematik

Reallyd

Effektlyd

Komposition

Dramaturgi

Anslag

Udtoning

Personer

Vurdering

15


16


I begyndelsen var radioen I slutningen af 1800-tallet sad en italiensk fysiker og radiotekniker med en opfindelse, der skulle vise sig at ændre verden og gøre afstandene mellem de syv verdensdele mindre. Guglielmo Marconi er en af radioens ophavsmænd, og han formåede som den første i verden at kommunikere over Atlanten via radiobølger. Radiotelefoni hed opfindelsen, og i første omgang blev den brugt som kommunikation med skibe og fly, senere kom radioudsendelsen; den første engelske broadcast - og dermed var grundlaget for formidling af både nyheder og underholdning for almen-befolkningen lagt. I Danmark blev radioen meget populær i mange hjem op gennem 1920erne. Frem til 1951 var der kun én radiokanal i Danmark – Statsradiofonien. Radioen spillede en stor rolle i det danske nyheds- og underholdningsbillede. Hørespil med datidens kendte skuespillere samlede fami­lien Danmark omkring radioen for at følge det næste afsnit af de populære fortællinger. Den fysiske scenekunst var i første halvdel af det 19. århundrede stadig forbeholdt det såkaldt bedre borgerskab, men på grund af radioen blev teaterklassikere af

17


Shakespeare, Holberg og Moliére pludselig hvermands­ eje – og dermed blev fin-kulturen også hvermandseje. Den nyskrevne radiodramatik fulgte datidens strømninger og blev på lige fod med den skriftlige litteratur en del af danskernes hverdagsbillede. Indtil fjernsynet kom frem i 1960’erne, var radioen den kulturbærende institution, der samlede alle danskere på tværs af social status. Danmarks Radio bevarede sit mono­pol med både landsdækkende- og lokalradio helt frem til 2003. Herefter blev der åbnet for indenrigs- og udenlandske kanaler. Alle med forskellige profiler og brands at sælge, og reklamer blev en del af sendefladen. Hørespil eller radio­dramatik fik trange kår, men fastholdt stadig en fast lytterskare. Denne lytterskare har været stærkt voksende, og smartphones med diverse apps har blandt andet gjort det muligt at lytte til radiodramatik, også mens man er på farten, hvilket er det nye i forhold til den stationære radio med fast plads i stuen. Danmarks Radio har siden 1925 haft en fiktionsafdeling, der producerer hørespil. I 2001 ændrede afdelingen navn fra Radioteatret til Radiodrama for at lægge afstand til den fysiske scenekunst. DR producerer hvert år cirka 30 timers ny radiodramatik – alle gratis tilgængelige.

18


Så kom podcasten Begrebet “podcast” dækker over lyd- og mediefiler, der er gratis tilgængelige enten via hjemmesider eller podcast apps på smart devices. Man kan abonnere på podcast, dvs. man får notifikationer, når der kommer nye episoder af ens yndlingsprogram. Mange podcasts har desuden en hjemmeside eller Facebook-side, hvorfra man kan høre episoderne, og hvor der er såkaldte shownotes, som er en kort beskrivelse af indhold. Nogle podcasts har en tilhørende videofil, der kaldes vodcast, som også kan downloades gratis. Hvad kunsterne bruger vodcast til er meget forskelligt. Nogle optager sig selv, mens de indspiller deres podcast, og andre bruger det som et visuelt medie til at understøtte den lydlige fortælling, der bliver formidlet. Der findes mange undergenrer inde for podcast området, og da det er et medie i udvikling, vil flere ganske givet kommet til. Podcast kan udgives af alle og direkte fra personlige computere. Mange amatører inden for området ekspermenterer derfor med genren. Det gør ikke det faglige niveau dårligere, måske endda tværtimod.

19


Podcast genrer:

i

Sammendrag af udsendelser Journalistiske Fiktion Educational Entertainment

Konkurrencen er stor, og for at få og fastholde lyttere, er det vigtigt, at handling og den lydlige kvalitet er i top. Podcast startede i Danmark med korte sammendrag af i forvejen kendte radioudsendelser. Når udsendelsen havde været sendt, klippede en producer showet sammen, udelod musikken og valgte det bedste fra til en podcast, som så kunne downloades senere på dagen. Den journalistiske podcast er dokumentar til øret. Uddannede journalister undersøger en specifik sag, indhenter seriøst kildemateriale og taler med forskellige kilder for at få afdækket sagen bedst muligt. Der kan også laves rekonstruktioner, hvor effektlyde livagtiggør den hændelse, som podcasten handler om.

20


Den den traditionelle radiodramatik er en fiktiv fortælling med et fremadrettet handlingsforløb. Personerne er skuespillere, der arbejder ud fra et manuskript. Det er lyden, der danner kulisserne og rammesætter, hvor fortællinger udspiller sig. Educational er den podcast, der vil formidle en form for undervisning inden for et bestemt område, eller en person, der har en passion for noget bestemt, som han gerne vil dele med andre. Det kan være historiske begivenheder, litteratursamtaler, politiske opdateringer og situationer eller … listen med emner er uendelig. Den sidste genre er entertainment genren. Denne podcast har kun et formål; at underholde lytteren – hvordan dette gøres afhænger selvfølgelig af, hvem produ­ceren er. Det kan være stand-up komikere, det kan være musiknørder, der mixer sjov musik … listen med muligheder uendelig. Fælles for alle podcastgenrer er lyden til øret. Producer klipper og mixer lyden, så det passer til indholdet med det formål at få og ikke mindst fastholde sine lyttere.

21


Øvelse: Podcast Find forskellige podcasts, evt. via app på smartphone Lyt til de første par minutter og genre­ bestem dem.

s

Se om du kan finde en podcast til alle fem genrer. Man kan lave en podcast om hvad som helst. Mange laver podcast om deres interesse - hvad skal din podcast handle om, og hvordan vil du bygge den op - samtale, interviews, anmeldelser? Beskriv din podcast.

22


Statistikkerne viser, at der i de fleste tilfælde går mellem en og tre måneder fra den første idé til den endelige podcast udkommer. Lydformater er billige både at producere og udgive. Det store arbejde ligger i at professionali­ sere sin podcast.


En af de største udfordringer ved flowradio er at fange lytternes opmærksomhed.

24


Køb bogen Det er muligt at købe “LYD - undervisning i lydformater, radiodrama og podcast” på www.saxo.com - og i boghandlen.

Copyright: Kia Lundsgaard Horan og Morten Aagaard Creatice Commons Public Domain CC0

25