Page 1

‫חיוג חוזר‪ :‬לחיצה על * )יחייג המס' האחרון(‬ ‫דיבורית‪ :‬מענה לשיחה ללא הרמת שפופרת‪ ,‬ומעבר לשיחה ברמקול כאשר השפופרת מורמת‪.‬‬ ‫תכנות הלחיצים‪ :‬כל לחיץ יכול להכיל יעד אחד)שלוחה פנימית‪/‬טל' חיצוני‪/‬תכונה(‬ ‫‪ .3‬חיוג המס' הרצוי‬ ‫‪ .1‬חיוג ‪139‬‬ ‫‪ .4‬לחיצה נוספת על הלחיץ שתוכנת‬ ‫‪ .2‬לחיצה על הלחיץ המיועד לתכנות‬ ‫*בתכנות מס' טל' חיצוני‪ ,‬יש לחייג לפני המס' קוד גישה לקו חוץ בד"כ "‪."9‬‬ ‫בטול תוכן לחיץ‪" :‬חדש מחליף ישן" – יש לחזור על צעדי התכנות מחדש‪.‬‬ ‫העברת שיחה‪ :‬לחיצה על לחיץ "העברה‪ "Xfer/‬חיוג מס' השלוחה הרצויה וניתוק‪.‬‬ ‫ניתן להתחרט ע"י לחיצה שוב על "עברה‪ "Xfer/‬לפני ניתוק‪/‬מענה‪.‬‬ ‫ועידה )‪ 3‬משתתפים בלבד(‬ ‫במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף‪ ,‬לחיצה על לחיץ "‪ "Conf‬חיוג‬ ‫לגורם הנוסף )פנים או חוץ( לאחר המענה לחיצה על לחיץ "‪."Conf‬‬ ‫* ניתן להוריד את המשתתף האחרון ע"י לחיצה נוספת על "‪"Conf‬‬ ‫החזק שיחה )‪ (Hold‬הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה )אם קיימת במרכזיה(‬ ‫במהלך שיחה לחיצה על "‪ "Hold‬תכניס את השיחה להמתנה‪.‬‬ ‫במצב פנוי לחיצה על "‪ "Hold‬תשחרר את השיחה מהמתנה‪.‬‬ ‫)לידיעה!!! אין מגבלה לכמות השיחות ב‪ ,"Hold" -‬השיחות יצאו בסדר שהוכנסו(‬ ‫לקט שיחות בקבוצה‪/‬חטיפת שיחה מותנה בהגדרת הקבוצה ע"י טכנאי תדיראן‪:‬‬ ‫שלוחה מצלצלת בקרבתך? חיוג קוד ‪ 76‬והשיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫לקט שיחות ישיר )חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה(‪:‬‬ ‫חיוג קוד ‪ 77‬וחיוג מס' השלוחה המצלצלת והשיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫חניה‪-CAMP /‬נודניק פנימי על שלוחות בארגון‪:‬‬ ‫בחיוג לשלוחה פנימית‪ ,‬בהישמע צליל תפוס‪/‬אין תשובה בשלוחה ניתן להפעיל נודניק‪.‬‬ ‫לחיצה על לחיץ חניה‪)camp /‬המופיע ע"ג הצג(‪.‬‬ ‫כשהשלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך‪ ,‬יש לענות לשיחה ע"מ לבצע את ההתקשרות‪.‬‬ ‫סורק – נודניק למספרי טל' חיצוניים בלבד‪:‬‬ ‫בחיוג למס' טל' חיצוני ‪ ,‬בהישמע צליל תפוס‪ ,‬לחיצה על סורק)המופיע ע"ג הצג(‪.‬‬ ‫הסורק יחייג את המס' המבוקש אוטומטית כל מס' שניות )כאשר השלוחה במצב פנוי בלבד(‪.‬‬ ‫מס' הטל' המחוייג יופיע ע"ג הצג במצב פנוי והדיבורית תהבהב‪ .‬יש לבצע מענה לשיחה‪.‬‬ ‫עקוב ‪ -‬הפניית השיחות לשלוחה אחרת‪) :‬כל השיחות יופנו לשלוחה ע"פ סוג ה"עקוב" שנבחר(‬ ‫לחיצה על "עקוב"‪ ,‬בחירת סוג ה"עקוב" וחיוג שלוחת היעד )תופיע נקודה מודגשת ליד ה"עקוב" (‬ ‫ביטול עקוב אחרי‪ :‬לחיצה על "עקוב " בחירת סוג ה"עקוב" ולחיצה על "צא"‬ ‫הערה‪ :‬קודי התכונות במרכזיה משתנים בהתאם לצרכי הארגון‪.‬‬ ‫בד"כ הספרה הראשונה מוחלפת ובמקום ‪ 1‬נחייג ‪.2‬‬ ‫דוגמא‪ :‬קוד גישה לתכנות לחיץ ‪ 139‬והקודים במרכזיה הוחלפו ל‪ ?2 -‬הקוד יהיה ‪ 239‬ולא ‪.139‬‬ ‫באותו אופן יוחלף כל קוד המתחיל בספרה ‪ 1‬ל‪) 2 -‬או לכל ספרה אחרת בהתאם לשינוי(‪.‬‬

‫תא קולי‪:‬‬ ‫הוראות הפעלה לתיבה קולית )מותנה ברכישה מתדיראן( יועברו בנפרד ע"י נציג‬ ‫תדיראן‪/‬אחראי תקשורת בארגונך‪.‬‬

‫רח' היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ .96213‬טל'‪.03-9262964 :‬‬ ‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬


‫הוראות הפעלה לטלפון ‪ IP‬מסוג ‪207M/208M‬‬

‫כאשר הטלפון במצב "מנוחה" מופיעות ‪ 4‬תכונות ע"ג הצג‪:‬‬ ‫התצוגה משתנה בהתאם למצב בו הטלפון נמצא‬

‫עקוב‪) :‬הפניית השיחות לשלוחה אחרת(‬ ‫לחיצה על "עקוב"‪ ,‬בחירת סוג ה"עקוב" וחיוג שלוחת היעד‬ ‫ביטול עקוב אחרי‪ :‬לחיצה על "עקוב " בחירת סוג ה"עקוב" ולחיצה על "צא"‬ ‫א"ב‪:‬אלפון)מותנה ברכישה(‬ ‫תכונה המאפשרת חיפוש שלוחות בארגון ע"פ שם‪/‬ספר טלפונים אישי‪.‬‬ ‫לחיצה על א"ב מאפשרת חיפוש ע"פי הקשת האותיות של האדם אותו מחפשים‪,‬‬ ‫כמו כן לחיצה על חדש מאפשרת הכנסת שם חדש לספר הטלפונים‬ ‫שיחה‪ :‬תצוגת שיחות נכנסות\יוצאות‬ ‫לחיצה על שיחות‪ ,‬בחירת נכנסות או יוצאות‪ ,‬יופיעו מס' הטלפון‪ ,‬וניתן לדפדף בהם באמצעות מקשי‬ ‫הדפדוף‪) .‬שיחות שנענו יופיעו עם סימן ‪ \/‬בצד שמאל‪ .‬ניתן לחייג למס' בלחיצה על "חייג" או למחוק‬ ‫בלחיצה על "מחק"‪.‬‬ ‫דואר‪ :‬השארת‪/‬קבלת הודעת טקסט)הודעה קבועה בנוסח‪" :‬קריאה מ‪("....‬‬ ‫השארת הודעה‪ :‬חיוג לשלוחה הרצויה ולחיצה על "דואר")ידליק נורית הודעה בשלוחת היעד(‬ ‫קבלת הודעה‪ :‬לחיצה על "דואר" ובחירה נוספת ב"דואר" יפתח תפריט אפשרויות לבחירתך‪.‬‬

‫רח' היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ .96213‬טל'‪.03-9262964 :‬‬ ‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬

T2078 M  
T2078 M  

T2078 M Tadiran

Advertisement