Page 1

˙  Î Â ˙ Ï †‰ÏÚÙ‰†˙‡¯Â‰ Sea Navigator

∞≥≠π≤∂≤π∂¥†ÆÏË ∫‰Î¯„‰ ∞††˙¢Ù†≤≥†‰ ¯ È ˆ ȉ†ßÁ¯ ∞≥≠π≤∂≤¥∏±†ÆÒ˜Ù††∞≥≠π≤∂≤∂≤∂†ÆÏË †˙ È  ††Î Ë †‰ Î È Ó ˙ †„˜ÂÓ


‫לקוחות נכבדים !‬ ‫לפניכם חוברת הסבר מקוצרת על תוכנת "‪ "Sea Navigator‬המותקנת בארגונכם‬ ‫ניתן להעזר גם בתפריט העזרה מתוך מסךה"‪) "MENU‬סמל סימן השאלה בחלקה הימני של התוכנה(‪.‬‬ ‫"‪ "Sea Navigator‬מספקת למשתמשים אמצעי תקשורת‪ ,‬מיידי קל ומהיר‪ ,‬ואינה מחליפה את‬ ‫מכשיר הטלפון השולחני אלא מספקת ערך מוסף‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬שליחת מסרים מיידיים‪ ,‬שיחות קוליות כריזה וכו‪...‬‬ ‫תצוגת אנשי הקשר בארגון מופיעה במחיצת אנשי הקשר הציבורית כך שניתן לראות את מצבו של‬ ‫אדם בארגון‪.‬‬

‫תוכן עניינים‪:‬‬

‫מסך ראשי‪..................................................................................................:‬עמ' ‪2-4‬‬ ‫יומן שיחות‪.................................................................................................:‬עמ' ‪5‬‬ ‫קבלת שיחות‪..............................................................................................:‬עמ' ‪6‬‬ ‫חיוג לאנשי קשר‪.........................................................................................:‬עמ' ‪7-8‬‬ ‫פעולות בזמן שיחה‪......................................................................................:‬עמ' ‪9‬‬ ‫הגדרת לחיצי חיוג‪.......................................................................................:‬עמ' ‪10‬‬

‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫מסך ראשי – )טלפון(‪:‬‬

‫במסך הראשי מוצגות השיחות המתנהלות כרגע‪.‬‬ ‫ורשימת שלוחות בארגון‪.‬‬ ‫כמו כן ניתן באמצעות הלשוניות לשנות מראה וצבע‬ ‫לבחירתו של המשתמש‪.‬‬ ‫ניתן לחפש איש קשר בחלון החיפוש‪.‬‬

‫רשימת שלוחות בארגון )תיקיה ציבורית(‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫מסך ראשי ‪) -‬מראה המסך(‪:‬‬

‫במסך זה מוצג יומן שיחות אחרונות‪.‬‬ ‫לעבור בין מסך אנשי קשר לבין מסך לחצנים וירטואלים‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫מסך ראשי ‪) -‬צבע המסך(‪:‬‬ ‫לשונית המאפשרת לשנות את צבע המסך‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫יומן שיחות‪:‬‬ ‫יומן השיחות אוגר בעבור המשתמש את השיחות שבוצעו מהטלפון‬ ‫ולטלפון כאשר לכל רשומה יש סמל שונה )נענה או לא נענה(‬

‫שיחה יוצאת שנענתה‪.‬‬ ‫שיחה יוצאת שלא נענתה‪.‬‬ ‫שיחה נכנסת שנענתה‪.‬‬ ‫שיחה נכנסת שלא נענתה‪.‬‬

‫ניתן לפתוח את היומן בשתי דרכים‪:‬‬ ‫‪ .1‬ממסך "‪ "View‬לחיצה על לחצן‬ ‫"‪."Call Log‬‬ ‫ביומן השיחות ניתן לראות את כל סוגי השיחות‬ ‫נכנסות‪/‬יוצאות‪ ,‬נענו‪/‬לא נענו‪.‬‬ ‫בסרגל הכלים של יומן השיחות ינתנו אפשרויות שונות‪:‬‬ ‫המספר המסומן בטבלה‪.‬‬ ‫חיוג‬ ‫המספר המסומן‪.‬‬ ‫מחיקה‬ ‫המספר המסומן‪.‬‬ ‫שמירה‬ ‫בתוך הרשימה‪.‬‬ ‫חפש‬ ‫יומן שיחות‪.‬‬ ‫רענן‬ ‫מחיקה כללית‪.‬‬ ‫נקה‬ ‫יצוא לאקסל ושמירת הקובץ לשימוש מאוחר‪.‬‬ ‫יציאה מחלון רישום בשיחות‪.‬‬ ‫סגירה‬ ‫‪ .2‬לחיצה על לחצן התפריט‬ ‫ולאחריו "‪"Call Log‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫קבלת שיחה‪:‬‬

‫בעת קבלת שיחה יתקבל חיווי על שיחה נכנסת‪.‬‬ ‫ניתן לענות לשיחה באמצעות ‪:‬‬ ‫‪ .1‬לחיצה על לחצן "‪."Answer‬‬

‫‪ .2‬לחיצה על סמל השפורפרת בחלון ה" ‪"Active Call‬‬

‫‪ .3‬לחיצה על סמל השפופרת בחלונית קופצת מתחתית‬ ‫המסך "‪"Pop Up‬‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫חיוג לאיש קשר\טלפון‪:‬‬

‫להלן ‪ 5‬אפשרויות לחיוג‪:‬‬ ‫‪ .1‬ממסך "‪ "Phone‬פתיחת חוגת הלחיצים‪.‬‬

‫‪ .2‬ממסך "‪ "Phone‬הכנסת מספר לשורת החיוג ו "‪."Dial‬‬

‫‪ .3‬ממסך "‪Log‬‬

‫‪ "Call‬חיוג לאיש קשר מסומן‪.‬‬

‫‪ .4‬ממסך "‪ "Phone‬קליק ימני על איש קשר ו "‪"Dial‬‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫חיוג לאיש קשר\טלפון המשך ‪:‬‬

‫‪ .5‬לחיצה על לחיץ שתוכנת מראש‪.‬‬

‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫פעולות אפשריות במהלך שיחה‪:‬‬

‫להלן ‪ 7‬פעולות אפשריות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫החזק שיחה‪.‬‬ ‫משיכה מהחזק‪.‬‬ ‫התיעצות‪.‬‬ ‫וועידה‪.‬‬ ‫העברה‪.‬‬ ‫העברה למשיבון‪.‬‬ ‫השתק שיחה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


‫הגדרת לחיצים לחיוג מהיר‪:‬‬

‫במסך "‪ "View‬יש לבחור בלחיץ "‪Buttons‬‬

‫‪."Virtual‬‬

‫קליק ימני עם העכבר על הלחיץ הרצוי לתכנות‬ ‫ולבחור באפשרות "‪."Edit‬‬

‫הקשת שם איש הקשר‪,‬מספר טלפון )כולל "‪ "9‬במידת הצורך(‪.‬‬ ‫ניתן לבחור סמל לאפיון למספר הטלפון )משרד‪ ,‬בית‪ ,‬נייד‪.(..‬‬ ‫קליק על "‪ "Ok‬לסיום‪.‬‬

‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪10‬‬

‫רח' הסיבים ‪ ,18‬ת‪.‬ד‪ 7692 .‬מיקוד ‪ 49170‬פתח תקווה טל‪ 03-9262964.‬פקס ‪03-9262726‬‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬


Sea Navigator (Css)  

Sea Navigator (Css)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you