a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Taborgroep in ‘t kort Taborgroep is een netwerk van autonome organisaties die elkaar versterken in waardegericht ondernemen. We ondersteunen scholen en sociale ondernemingen door netwerkingactiviteiten, consult, opleidingen en innovatieve projecten. De 9000 medewerkers in het netwerk hebben op die manier impact op tienduizenden mensen uit Oost- en West-Vlaanderen.

We bieden ondersteuning aan op vlak van infrastructuur, financiën, samenaankoop, HR, ICT en communicatie. NETWERKING We delen én werken samen. Een breed aanbod aan leernetwerken: structureel en ad hoc. Een netwerkhuis als connector. TRAINING We creëren en geven opleidingen op maat van het netwerk. Concreet aan de slag met de juiste input! CONSULTANCY Expertise op maat van elke vraag. Theoretisch onderbouwd, praktisch toegepast. INNOVATIE Laboratorium voor innovatieve interne en externe projecten. The night of the paradoxes was de kers op de taart van een stevige managementopleiding, een samenwerking van de Taborgroep en Antwerp Management School. Op deze avond gaven directies van 15 partnerorganisaties een inkijk in hun managementuitdagingen en hun ‘lessons learned’. Dankzij straffe pitches ontstonden boeiende discussies! 

SWISH Werkplekuitwisseling als innovatieve opleidingsvorm Het overgrote deel van wat we leren, leren we door ervaring. Dankzij een ESF-project kreeg de Taborgroep de kans om opleiding door werkplekuitwisseling te organiseren. In januari vorig jaar kwam het kersverse Swishteam voor het eerst samen, vol van ideeën en inspiratie en met veel ‘goesting’ om dit onontgonnen terrein te verkennen. Via een ontbijtsessie brachten we onze partners van het eerste uur samen. We vonden niet alleen enthousiaste pioniers bij onze partners Humival, Verburght, De Triangel, De Hagewinde, Sint-Lodewijk maar ook bij de externe partner Dienstencentrum Mozaïek uit Oostakker. Samen met hen stippelden we in de loop van het voorbije jaar het parcours uit: inhoudelijk, sociaal-juridisch en verzekeringstechnisch. We bouwden onze eigen site en lanceerden Swish via de sociale media. In juni verscheen er een whiteboardmovie die het concept uitlegde aan de hand van tekeningen.

3 Duurzame Infrastructuur

Uiteraard zet ook de Taborgroep zijn deuren open. Bij ons kan een Swisher vormingen, teamcoachings en intervisiegroepen begeleiden of zelfs een bouwdossier opvolgen. Sint-Lodewijk stelt ook zijn technische dienst en keuken open. In de Vierklaver kan je iets bijleren over zelfsturende teams. Dit is slechts een heel kleine greep uit het aanbod dat je vindt op onze website www. swish.community.

EEN ANDERE WERKPLEK OPZOEKEN GEEFT NIEUWE INZICHTEN.

www.tabor.be

facebook.com/taborvzw linkedin.com/company/taborgroep

werkveld. Swishen vraagt van de swisher dat hij buiten zijn comfortzone treedt en zijn blik verruimt. Swishen vraagt een (tijds)investering van de swisher, de coach en de betrokken voorzieningen maar we vertrouwen erop dat de investering rendeert met nieuw opgedane ervaringen, kennis, vaardigheden en attitudes.’ Ook Sabine Vispoel van Mozaïek Oostakker ziet grote voordelen: ’Ik stapte enthousiast mee in het Swishverhaal omdat ik geloof - sterker nog, omdat ik zelf heb ervaren - dat een andere werkplek opzoeken, nieuwe ervaringen opdoen, bijdraagt tot wezenlijk leren. Je wereld gaat verder open, er dienen zich nieuwe inzichten aan. Je mag kijken, vergelijken, mogelijkheden meenemen naar je eigen werkplek. Een boost voor jezelf en je team, een opportuniteit voor de werking. Gewoon doen dus.’ In 2020 bouwen we ons netwerk verder uit. Do you wish to switch? Swish!

Volgens Mia De Vleeschauwer van Humival en Ulrike Mees van Verburght is Swish de tijdsinvestering meer dan waard: ‘Swishen is voor de swisher springen in het onbekende ... Willen leren is hierbij niet genoeg. Je moet het ook doen; ervaren en meenemen naar het eigen

4 Talent & organisatie

6 Financiën-Samen-Aankoop

7 Informatie & communicatie

1


WOORD VOORAF ‘Gezocht: een intrapreneur die waardegericht ondernemen versterkt.’ Wordt dit het vacaturebericht van de toekomst? Ik ben ervan overtuigd. Een intrapreneur is een medewerker die ondernemend aan de slag gaat met eigen ervaringen van de werkplek én met feedback van allerlei belanghebbenden van binnen en buiten de organisatie. Vanuit de missie en visie van de organisatie zal hij of zij projectmatig met de aangebrachte ideeën aan de slag gaan en zo de organisatie vooruit stuwen. Intrapreneurship is belangrijk omdat je zo als organisatie de vinger aan de pols houdt bij maatschappelijke ontwikkelingen. Eigenlijk gaat het erom om de eigen werkopdracht vanuit de ‘klantenpositie’ te bekijken en zo te verbeteren/veranderen/vernieuwen. Dit kan best binnen een veilige projectruimte. Je eigen projecten bedenken, formuleren en presenteren geeft een energieboost en creëert dynamiek. Tegelijkertijd is er een duidelijke impact op de motivatie van de medewerker: eigenaarschap en betrokkenheid gaan namelijk hand in hand.

EIGEN PROJECTEN BEDENKEN, FORMULEREN EN PRESENTEREN GEEFT EEN ENERGIEBOOST.

Om bovenstaande echt waar te maken is het van cruciaal belang dat we werk maken van een cultuur waar elke medewerker met een grote mate van autonomie aan de slag kan gaan. In de functiebeschrijving zullen we geen taken meer opsommen die moeten worden volbracht, maar eerder proberen de doelen, de maatschappelijke impact van de functie weer te geven. Dat is - denk ik - waar intrapreneurs naar op zoek zijn: het verschil maken voor zichzelf en voor de organisatie. Mooi, maar te eenzaam en zo onvoldoende voor langdurig succes. Een tweede cruciaal element is verbinding in een (project)groep waar ieder wordt aangesproken op de eigen talenten en competenties, een gemeenschappelijke drive dus. Beide elementen – autonomie en verbinding – vinden we in ons netwerk, de Taborgroep, volop. Vooruit dus… de toekomst lacht ons toe. Ondertussen is deze toekomst reeds bezig. In dit jaarbeeld vind je veel mooie voorbeelden van intrapreneurship…. boeiende lectuur! Paul Ongenaert, Directeur

Kennis vermenigvuldig je door te delen Delen is het nieuwe hebben. Dan ‘hebben’ we wel wat in de Taborgroep. Steeds vaker zoeken we naar mogelijkheden om kennis en expertise te delen van en met elkaar. We doen dit al jaren via leernetwerken en gedeelde opleidingen, vooral voor technische diensten, EHBO en andere. Ook team talent en organisatie zet hier meer op in. Daarbij werken we zoveel als mogelijk vraaggestuurd. Zo wil één partner inzetten op Lean in welzijn en zorg, en kwam die vraag bij de Taborgroep. Deze vraag pikken we op, en zetten we om in een leanopleiding, op maat van de Taborgroep-partners. De impact? Deelnemers vinden elkaar, ook na de opleiding, en worden kritische vriend van elkaar. De kost van de opleiding zakt met bijna 50%. Een zelfde verhaal voor ‘visual harvesting’. Allemaal top-thema’s en opleidingen, die mogelijk worden via shared learning. Zelf een concreet idee? Laat het weten aan de adviseurs van de Taborgroep, en we maken er werk van. Ook onze kijk op leren wijzigt: de ‘one shotopleidingen’ evolueren naar trajecten, waarbij het leren een meerwaarde heeft voor de individuele deelnemer, en voor de organisatie. In 2019 zetten we in op leiderschap (junior leidinggevende, managementopleiding,

Colofon 2

…) en ook op thema’s zoals Employer branding, waar leren en doen in elkaar vloeien. Steeds meer integreren we technologie in leren. De opleiding junior leidinggevende kreeg een extra dimensie met een digitale 360° feedback tool. En in 2019 legden we ook de basis voor een grote stap in digitaal leren: partners De Bolster, Fiola, Exalta, AZ Alma, de Vierklaver, de Hagewinde, Karus en Taborgroep zelf bundelen de krachten door ‘shared technology’: we delen hetzelfde digitaal leerplatform en maken werk van digitaal leren. Twee vliegen in één klap: naast delen is digitaliseren ook prioriteit!

THEMA’S EN OPLEIDINGEN WORDEN MOGELIJK VIA SHARED LEARNING. ‘Digitalisering wordt de komende jaren een grote uitdaging voor onze sector, zowel in de zorg als in de ondersteunende processen. Als toonaangevende organisatie geven we het online leren ook in ons VTO- en onboardingbeleid een prominente plaats’ Herman Roose, Algemeen Directeur Karus.

Fully booked opleiding in lean, met als rode draad: maximale kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Coördinatie en redactie: Sarah Vandeweghe - Vormgeving: llot-grafisch ontwerp - Fotografie: Brecht De Schepper, Eva Lemay, Hilde Claeys, QUBUS – Met dank aan alle medewerkers van de Taborgroep en de partnerorganisaties - Reacties: sarah.vandeweghe@tabor.be - Verantwoordelijke uitgever: Tabor vzw, Paul Ongenaert, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent

JAARBEELD 2019 TABORGROEP


DUURZAME INFRASTRUCTUUR Hoe creëer je extra capaciteit mét aandacht voor duurzaamheid? Wat hebben Sint-Bavobasisschool, Sint-Bavohumaniora, IVV Sint-Vincentius, Basisschool Klimrek Reinaertstraat en De Boomhut met elkaar gemeen? Naast hun Taborgroep-partnerschap hebben ze ook alle vijf ingetekend op de oproep van de overheid om extra capaciteit te creëren in hun scholen én hebben ze daarvoor ondersteunende middelen toegewezen gekregen. Lieve Dierckx, consultant team duurzame infrastructuur, vertelt. Al deze scholen zijn de uitdaging aangegaan om de beloofde extra plaatsen zo snel als mogelijk te realiseren. IVV zit ondertussen in de ontwerpfase, De Boomhut staat op het punt om een ontwerpdossier in te dienen bij Agion, en dat van Sint-Bavohumaniora wordt dit voorjaar afgerond. Klimrek Reinaertstraat heeft zijn principieel akkoord al beet, heeft ondertussen een aannemer gekozen en kan aan de werken beginnen. Sint-Bavobasisschool staat het verst: zij hebben eind 2019 de klassen in gebruik genomen en zullen na de krokusvakantie kunnen spelen op de hoogste speelplaats in de Taborgroep, met zicht op de torens van Gent.

van de school én de overheid in hun gebouwen, net daar waar het stadsnet passeert. Quasi tegelijkertijd heeft de school subsidies gekregen uit de reguliere financiering (het klassieke wachtlijstdossier) en uit de pot van de capaciteitsmiddelen. Door beide dossiers te combineren in 1 groot project, wordt ook de implementatie van duurzame energie plots een haalbare kaart. Bavo gaat de uitdaging aan en heeft op basis van het nodige studiewerk beslist om de aansluiting aan te vragen. ‘De school bespaart daarmee op

zijn CO2-uitstoot en krijgt een groen(er) imago in ruil’, knipoogt logistiek directeur Gerda De Bruyne. Investeren in duurzame gebouwen Ondernemende partners kijken altijd vooruit en zoeken actief naar middelen om hun gebouwen energetisch te verbeteren. De zorgsector wordt daarin ondersteunt door VIPA die klimaatsubsidies aanbiedt voor alle energiebesparende maatregelen. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs beperkt Agion zich tot het aanbieden van renteloze energieleningen voor investeringen in isolatie, hoogrendementsketels en zonnepanelen. Voor scholen met een verouderd patrimonium die vaak nog moeten investeren in

VOORUIT KIJKEN, ACTIEF ZOEKEN NAAR MIDDELEN OM GEBOUWEN ENERGETISCH TE VERBETEREN.

dubbele beglazing of dakisolatie is er meer nodig. Mogen we hopen dat de start van dit decennium ook de start is van een actievere ondersteuning vanuit de overheid om ook de schoolgebouwen te verduurzamen?

Taborgroep-team duurzame infrastructuur is betrokken bij alle 5 de ontwerpprocessen en we stellen vast dat deze scholen ondernemende partners zijn die voor hun

DE FYSISCHE EN FINANCIËLE NORMEN HOUDEN ORGANISATIES NIET TEGEN OM MET EEN OPEN BLIK TE ZOEKEN NAAR OPPORTUNITEITEN. leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel zo veel mogelijk willen realiseren met de middelen die de overheid hen toewijst. Al het rekenen en tellen om binnen de fysische en financiële normen te blijven, houdt hen niet tegen om met een open blik te blijven zoeken naar opportuniteiten. Binnenkort zullen de leerlingen van De Boomhut school lopen in een kerk en zal IVV SintVincentius onderwijs combineren met zorg. Door af te wijken van het traditionele bouwen en te werken met een lichte structuur, een combinatie van hout en staal, kon de speelplaats op het dak van Sint-Bavobasisschool toch gerealiseerd worden. Straffe scholen, duurzame scholen? Het spreekt voor zich dat alle ontwerpen aan strenge normen moeten voldoen én dat ook het criterium ‘duurzaamheid’ wordt afgetoetst. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en andere vormen van hernieuwbare energie vinden echter moeizaam hun weg in de scholen. De terugverdientijd van deze technologieën is vaak nog te lang om hiervoor te kiezen ondanks de goedkope energieleningen van Agion. In Sint-Bavohumaniora doet de mogelijkheid zich voor om aan te sluiten op de stadsverwarming. De maatschappelijke vraag naar energieduurzaamheid valt in Sint-Bavohumaniora gelijk met een grote investering

Spelen met zicht op de torens van Gent, in de Sint-Bavobasisschool. Foto: QUBUS

Stadsverwarming? Warmtenet? Een kleine toelichting.

Gent beschikt over een net van ondergrondse leidingen die vertrekken in de elektriciteitscentrale in de Ham. In deze leidingen zit water dat op zeer hoge temperatuur verwarmd wordt met de warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Daar waar deze ‘chauffagebuizen’ ondergronds passeren, kan de verwarmingsinstallatie van een gebouw gekoppeld worden aan dit warmtenet.

De verwarmingsketel in het gebouw wordt dan vervangen door een warmtewisselaar. In dit toestel draagt het warmtenet zijn warmte over aan de verwarmingsbuizen van het gebouw. In plaats van zelf energie (gas of stookolie) te verbruiken om het water in het verwarmingscircuit op te warmen, gebruik je nu restwarmte van een productieproces die anders toch verloren zou gaan. Bovendien is er ook een milieueffect: geen

3


TALENT & ORGANISATIE Intern ondernemerschap Is het een modeverschijnsel, een HR-trend of echt het begin van een nieuwe kijk op werken in en vanuit een organisatie? Intern ondernemerschap begint steeds meer the talk of the town te worden, en traditiegetrouw verstaan mensen er niet allemaal hetzelfde onder. Dat hoeft geen probleem te zijn.

Verbeteren. Voor de één gaat het om de niet aflatende wil van een werknemer om in zijn organisatie voor betere kwaliteit te zorgen. Als we elke ochtend vastlopen tijdens het verzorgen van cliënte X, wat kan ik dan aanpassen zodat het voor haar en/of voor ons ietsje comfortabeler kan verlopen? Hier gaat het dus over ondernemend zijn. Niet wachten op een vraag of opdracht, maar zelf het voortouw nemen om iets in gang te zetten. Het kan ook gaan om het optimaliseren van interne processen, bijvoorbeeld hoe wij in ons team nieuwe collega’s op weg helpen. Vernieuwen. Anderen gaan verder dan het zoeken naar medewerkers met die eigenschap, ze mikken op mensen die voor ruimer succes van de organisatie gaan (resultaten boeken), door nieuwe zaken te ontwikkelen waarmee een organisatie bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten aanbiedt. In deze omschrijving is de impact op organisatie of bedrijf een pak groter. Vaak wordt dan verwezen naar Arthur L. Frey, werkzaam bij de Nieuwe Producten Divisie van 3M. Diens frustratie over bladwijzers die maar bleven uit zijn koorboek vallen, deed hem grijpen naar de uitvinding van Spencer Silver die een zelfklevend middel had gemaakt dat de verwachting niet volledig inloste. Door slechts een kleine rand met dat middel in te smeren maakte hij een bladwijzer die voldoende kleefde maar ook makkelijk weer weg te halen was: de post-it. In social profit en onderwijs zou het dan kunnen gaan om een dienstverlening die door één medewerker (of door een team) ontwikkeld wordt in de schoot van de organisatie en die daarna op een grotere schaal wordt verder gezet. Medewerkers als motor van innovatie Ondernemerschap begint met ideeën, véél ideeën. Die hoeven niet in een aparte afdeling ontwikkeld te worden: in alle lagen van de organisatie kunnen goede ideeën naar boven komen. Vraag is dan hoe je medewerkers stimuleert, prikkelt om met frisse nieuwe ideeën te komen? Denk eens terug aan de laatste keer dat een collega jou een idee kwam voorleggen: heb je dit aangemoedigd, het zelf verder helpen ontwikkelen?

NIET WACHTEN OP EEN VRAAG OF OPDRACHT, MAAR ZELF HET VOORTOUW NEMEN OM IETS IN GANG TE ZETTEN Zorgde je voor connectie met anderen die het idee verder mee kunnen vorm geven? Of had je het vooral over jouw twijfel, de argumenten die je zag die dat idee wel eens in de weg zouden kunnen zitten. Antwoordde je met ‘Ja, en …’ of met ‘Ja, maar …’?

Met dank aan Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond, om dit model te linken aan organisaties.

Business as usual, toch? Intrapreneurship is uiteraard belangrijk voor een organisatie: het geeft een antwoord op de vraag hoe ze innovatie en verandering kunnen realiseren, in een omgeving die snel en intensief wijzigt. Bovenstaande figuur uit de biodiversiteit illustreert dat, en toon het belang van het ‘experimenteren’. Het verschil maken Tegelijk is het jezelf kunnen toeleggen op een idee dat je verder mag uitwerken een belangrijke bron van zingeving voor medewerkers: met wat je doet zit je helemaal in lijn met de ambities van de organisatie én je kan er jouw talenten in kwijt. Betekenisvol verschil kunnen maken voor cliënten en context, dat is de maatschappelijke

DE VRAAG IS HOE JE MEDEWERKERS STIMULEERT, PRIKKELT OM MET FRISSE NIEUWE IDEEËN TE KOMEN

impact versterken of vergroten. Intrapreneurschap versterkt en motiveert op die manier medewerkers, ze zijn gelukkiger en meer betrokken. Intern ondernemerschap vergt alleszins een omgeving waarin medewerkers geraakt worden in hun drijfveren: dààr wil ik mij voor inzetten!

Na het Teamitiatief gingen aanwezigen naar huis met genoeg inspiratie om innoverend aan de slag te gaan.

4

JAARBEELD 2019 TABORGROEP


TALENT & ORGANISATIE Het lijkt minstens een beetje een contradictie dat organisaties dat intrapreneurship zouden ‘organiseren’. Zeker kunnen ze hun medewerkers versterken in onderliggende competenties, maar ze kunnen ook échte steun betekenen in het intrapreneurship. Moeten medewerkers ideeën altijd eerst voorleggen voor ze er energie in stoppen? En wat doet dat met de motivatie van mensen én met de vooruitgang van ontwikkelingen? Het gaat over zoveel meer: ideeën faciliteren, delen, bediscussiëren, managen van ideeën, versterken, enz. En de controlerende reflex on hold zetten.

INTRAPRENEURSCHIP VERSTERKT EN MOTIVEERT MEDEWERKERS, ZE ZIJN GELUKKIGER EN MEER BETROKKEN

Het begint met het creëren van een omgeving waarin medewerkers geloven in de transformatieve kracht van hun ideeën. Een win/win voor organisatie én medewerker.

Ondernemerschap. Gebaseerd op figuur van Markanta

In bovenstaande afbeelding ‘ontmoeten’ het organisatieniveau en de medewerker mekaar in het ondernemerschap. We baseerden ons op een figuur van Markanta over de ‘boven- en onderstroom’ en koppelden daar elementen aan uit de ‘Tempel van werkgoesting’ die we vaak gebruiken als het gaat over innovatieve arbeidsorganisaties. Verschillende aspecten uit de organisatie zijn belangrijk om voorwaarden te scheppen voor ondernemerschap: hebben we een helder beleid, een ambitieuze visie en slagen we daar met ons leiderschap bijvoorbeeld ook in dat door mensen te laten (aan)voelen? Tegelijk heeft het werk voor veel mensen een diepere betekenis: dààr doe ik het voor! En er is vertrouwen maar ook lef en moed nodig om dingen op te pakken waarvan de uitkomst vandaag nog niet zeker is. Als er dan in mijn organisatie geen systemen zijn die zo’n experimenteerruimte mogelijk maken, als ik mijn competenties niet kan bijschaven en/of kan inzetten, dan is de kans op ondernemerschap klein. Het gaat dus onder meer om richting bieden (bovenste helft van de figuur) en ook om richting kiezen (de onderste helft) als medewerker of als team. En hoe zorg je daarvoor? Als we graag hebben dat medewerkers, teams en afdelingen zich ondernemend gedra­gen, wat kan daar dan allemaal mee voor helpen zorgen? Op het Teamitiatief (een speciale editie van ‘het Initiatief’, april 2019) zagen we een begenadigd spreker (Mark Vandael) die ons liet zien welk werkklimaat dit soort innovatief en ondernemend gedrag in de hand kan werken. Hij leerde ons dat er verschillende denkvoorkeuren bestaan: de verhelderaar, de ideeëngenerator, de ontwikkelaar en de doener zijn veel voorkomende. Het is heel aannemelijk dat de persoon die met een schitterend en totaal nieuw idee afkomt, niet diegene is die er het volle potentieel voor de organisatie van ziet noch het best geplaatst is om de ontwikkeling tot een goed eind te brengen. Een ondernemend klimaat, of werken binnen een team met ondernemingszin, kan daar de oplossing voor zijn. Denk hierbij ook aan de Teamtimebox: door werk te maken van teamwork zetten teams stappen in hun ontwikkeling (met als doel: een ondernemend team worden?).

Mark Vandael, trainer en speaker bij Bedenk, liet ons zien hoe we ondernemend gedrag kunnen aanzwengelen in een organisatie.

Innovatie project Intern ondernemerschap leeft bij de partners van de Taborgroep. De beleidsadviesgroep, het intersectoraal adviesorgaan van de groep, gaf groen licht om een innovatieproject in te dienen over intern ondernemerschap. Focus ligt daarbij op duurzame, waardegerichte verandering en vernieuwing. Bij de Antwerp Management School en de Sociale InnovatieFabriek vonden we twee straffe partners. Bij het Europees Sociaal Fonds vonden we een interessante projectomgeving. Net voor het nieuwjaarsreces werd het projectvoorstel ingediend. Nu is het spannend wachten op goedkeuring!

Interessante bronnen en tips: Intrapreneurship in de Taborgroep is overal: een woonzorgcentrum start een werking voor jongdementie. Een organisatie voor mensen met een beperking start een inclusief dagverblijf. Een onderwijsorganisatie start een internationale samenwerking. Welk initiatief neem jij in 2020?

• • •

https://intrapreneurship.wixsite.com/nederlands Desouza, K.C., Intrapreneurship, University of Toronto Press, 2017 KULtivating ontwikkelde 75 uitdagingen voor het ontwikkelen van intrapreneurship

samen toekomst maken

5


SAMENAANKOOP - FINANCIEN Waarom aankopen met andere organisaties slim is Hoe koop je samen aan met andere organisaties? Is dat wel zo evident? Samen met enkele partners gingen we op zoek naar goede en efficiënte manieren om de krachten te bundelen. Speurwerk ‘Na afloop van het vorig contract voor onderhoudsproducten, gingen we op zoek naar een nieuwe leverancier. Begin 2019 kwamen we met enkele partners uit zowel onderwijs als welzijn samen. Ieder verzamelde de nodige info in zijn organisatie. Wat vinden we belangrijk voor onderhoudsproducten? Waar moeten we op letten? We gingen samen naar een expo voor schoonmaak- en onderhoudsproducten. Zo konden we elkaar de sneller de weg wijzen en gericht info verzamelen’, vertelt Chris De Clercq, projectmanager samenaankoop bij de Taborgroep. De Taborgroep maakte op basis van alle info en feedback uit de organisaties een bestek op. Carine Jolie, aankoopverantwoordelijke bij De Bolster Zwalm, werkte mee aan het dossier: ‘Het is moeilijk om criteria op te maken die dan de verschillende leveranciers moeten beoordelen. Wij staan niet op de werkvloer, dus het is belangrijk om info te verzamelen bij mensen die daar wél staan. Ook samen met de andere organisaties moeten we tot een consensus komen. Het is een kwestie van geven en nemen, maar dat lukte zeker!’ Blind getest Om de kwaliteit van de producten te onderzoeken gingen we met 3 organisaties blind testen. De collega’s van de Taborgroep verdeelden de producten over blanco flacons met de nodige informatie over type product en gevarenpictogrammen. De Bolster ging daarmee aan de slag. Carine Jolie: ‘Ons poetspersoneel testte voornamelijk producten voor vloer- en oppervlaktereiniging. Je hebt slechts een beperkte tijd om de producten uit te proberen. Op een tijdspanne van een drietal weken kan je moeilijk een goed beeld krijgen, ‘het geheel’ zie je pas na enkele maanden en die tijd is er niet. Het is dus zelf ook leren en zoveel mogelijk info delen met elkaar.’

IN DE WERKGROEP LEER JE VEEL EN JE LEERT ELKAAR BETER KENNEN WAARDOOR JE SNELLER ZAKEN KAN NAVRAGEN.

Infomoment ‘Wat ben je met goede professionele producten als je er niet op een professionele manier mee kan omgaan? De kracht van ecologisch en budgettair verantwoord schoonmaken zit hem in opleiding’, merkt Chris De Clercq op. ‘Daarom kwamen de potentiële leveranciers langs bij 4 partners om een inzicht te geven in hoe zij opleiding geven aan onderhoudsmedewerkers. We keken of ze een inhoudelijk goede opleiding aanboden, en of ze alles verstaanbaar uitlegden.’ Inspanningen Dat goed werk niet steeds resulteert in een positieve afloop van een dossier mochten we ervaren in deze procedure. Na de voorlopige gunning ontvingen we een klacht van de vorige leverancier. Na analyse hebben we deze als ontvankelijk beoordeeld. De Taborgroep besliste eind 2019 dan ook om de procedure stop te zetten en deze in 2020 opnieuw in de markt te zetten. Netwerken werken samen Om onze impact als groep op de markt te verhogen, werken we voor sommige dossiers samen met andere organisaties. Dit was het geval bij het dossier telefonie. ‘Samen met aankoopnetwerk Koopkoepel en Organisatie Broeders van Liefde maakten we het bestek op. Zo konden we betere voorwaarden bekomen. En de Taborgroep blijft tijdens de duur van het contract ter beschikking staan van de partners voor vragen’, geeft het samenaankoop-team nog mee.

Om blind te testen werden producten verdeeld over blanco flacons.

Verrijken ‘Het is zeer verrijkend om met andere partners samen te werken’, concludeert Carine Jolie. ‘Je leert veel en je leert elkaar beter kennen waardoor je sneller zaken kan navragen, ook voor andere aankoopdossiers. Tijdintensief is het wel, maar programma’s aanleren kosten ook tijd. Er is geen handleiding voor dit soort dossiers. Vaak trial & error. Je moet veel zelf uitzoeken en productkennis opdoen. En dan is het goed dat je bij andere mensen terechtkan! ‘

E-facturatie helpt je vooruit Wil je duurzamer én efficiënter omgaan met de papieren stroom van facturen? Hoe doen we dat bij de Taborgroep? De verkoopfacturen worden eerst gedigitaliseerd. Ze worden rechtstreeks vanuit het boekhoudpakket opgemaakt en per e-mail in PDF-vorm verstuurd. Vanaf 2020 kunnen we ook aankoopfacturen elektronisch ontvangen en zo de volledige facturatie elektronisch archiveren. Facturen die we niet in formaat UBL of XML ontvingen, maar bijvoorbeeld wel in PDF, kunnen we via aangepaste software en het boekhoudpakket Wings omzetten. Een grote tijdsbesparing! Bovendien zijn de facturen in het boekhoudpakket onmiddellijk raadpleegbaar, waardoor ook het zoekwerk vermindert. De laatste stap in deze digitalisering is de doorrekeningen van de bouwfacturen en Agion-subsidies van de onderwijspartners. We schreven aannemers, architecten en studiebureaus aan en gaven hen toegang tot ons Elektronisch Platform zodat de documentenstroom éénduidig en volledig digitaal kan worden opgezet. Weg met dat papier!

6

JAARBEELD 2019 TABORGROEP


INFORMATIE & COMMUNICATIE Werken aan merken De arbeidsmarkt is oververhit! De vraag is groter dan het aanbod! We mogen al blij zijn als we meer dan één reactie hebben op een vacature! Het is duidelijk: de krapte in social profit en onderwijs is er nu echt. Jarenlang werd het voorspeld, nu ondervindt quasi elke organisatie het in de praktijk. Een aantal partners vroegen zich af hoe ze zich meer kunnen profileren als aantrekkelijke werkgever. Wat trekt mensen aan, wat kunnen we extra in de verf zetten? Wat is ons werkgeversmerk?

EMPLOYER BRANDING IS EEN THEMA DAT ZELDEN AAN BOD KOMT IN DE NON-PROFIT, EN WAAR HEEL VEEL WINST MEE TE BOEKEN VALT.’ Partners De Bolster, De Vierklaver, Humival, Ten Dries, De Hagewinde, KBK Scholen en Exalta stapten mee in het traject Employer Branding, op zoek naar hun EVP: hun employer value proposition. We gingen op zoek naar instrumentele en symbolische factoren van ons werkgeversmerk. Daarbij werden we

deskundig en wetenschappelijk begeleid door Hogent (www.employerbranding.hogent.be). Elke deelnemende organisatie onderwierp zich aan een online audit, op zoek wat nu echt typerend is voor de eigen organisatie. Met directie werd in gesprek gegaan over waar we op willen inzetten. Zo kreeg elke organisatie zicht op de eigen EVP, en ontwikkelden we een communicatiestrategie waar die waarden scherper naar boven komen.

SAMEN HET CONCEPT ONTDEKKEN EN STAP VOOR STAP GAAN BEKIJKEN BINNEN DE EIGEN ORGANISATIE. DE TERUGKOMMOMENTEN ZIJN ER STEEDS MET VEEL FEEDBACK EN LEREN VAN ELKAAR.

Een enthousiaste groep employer branders

We vroegen ons af of er bij de Taborgroep-partners ook gemeenschappelijke krachten boven kwamen. En welja, ‘werken in team’ en ‘meaningfullness’ zijn twee symbolische factoren die bij alle deelnemende partners sterk naar voor komen. Met de baseline ‘versterkt waardegericht ondernemen’ zit het dus wel goed! Meer weten over employer branding, of graag ook ondersteuning hierbij? Neem contact op met het team Informatie en Communicatie. We helpen je graag verder!

Delphine Comijn, Projectverantwoordelijke ESF en medewerker bij Exalta, toont haar employer branding plan.

Koppen bij elkaar in de ComCom Hoe gebruik ik sociale media in mijn organisatie? Hoe maak ik een communicatieplan? Communicatiemedewerkers staan voor uitdagingen, en vaak staan ze daar alleen voor in de organisatie. Dringend tijd om koppen bij elkaar te steken. Begin 2019, tussen de sneeuwvlokken door, hielden een 20-tal communicatiemedewerkers een gezellige babbel in Compaan. Wist je dat 75% van de communicatiecollega’s graag tips en tricks en kennis wil delen met elkaar? Leren van, maar ook een klankbord zijn vóór elkaar. Samen met de Taborgroep-partners gingen we op zoek naar een formule die ons het beste ligt. De uitkomst? Een online pagina met Q&A om elkaar snel hulp te bieden, en 2 keer per jaar een offline samenkomst om te leren van elkaar of een externe. Elke Lernout, stafmedewerker communicatie bij De Hagewinde, vertelt: ‘De ComComgroep twee maal per jaar bijeenbrengen is een goed initiatief. Meestal werken communicatiemedewerkers niet in team waardoor het zeer inspirerend is om toch met functiegenoten ervaringen en kennis te kunnen delen. De informatieuitwisseling is de grootste meerwaarde: je leert hoe in de andere organisaties met diverse communicatiethema’s omgegaan wordt, je krijgt goede feedback en nuttige tips, je kan de uitdagingen voor je eigen organisatie intussen zuiver krijgen en er na dit overleg mee aan de slag gaan.‘

‘Omdat sommige deelnemers ‘enkel’ basiskennis hebben en anderen net dieper willen ingaan op een specifiek onderwerp, lanceerde de Taborgroep de formule waarbij in de voormiddag een brede basisopleiding gegeven werd en in de namiddag thema’s meer in detail besproken werden. Voor elk wat wils dus.’

Neem jij ook communicatietaken van de organisatie op zich, en wil je graag deel uitmaken van de ComCom-groep? Neem dan contact op met de sarah.vandeweghe@ tabor.be.

HET IS HET ZEER INSPIREREND OM MET FUNCTIEGENOTEN ERVARINGEN EN KENNIS TE DELEN.

‘Tijdens de tweede ComCom-bijeenkomst, met als thema ComCocktail, werd er trouwens niet alleen van de on- en offline communicatiekanalen een mix gebrouwen. Er waren aan Taborgroeps pop-upbar virgin cocktails te verkrijgen - een gezond en plezant alternatief voor koffie… Dank om de COMmunicatieCOMmunity te organiseren. Dit overleg is hét moment om je communicatiecollega’s te ontmoeten.’ Wat staat er nog op de planning? Er zijn nog heel wat thema’s waarover we het willen hebben. Crisiscommunicatie, sociale media en monitoring tools zijn daar enkele van. Een cocktail van communicatiekanalen vraagt om lekkere mocktails tijdens de pauze.

Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan Baptist

7


TABORGROEP 2019 NETWERK

WEETJES OVER HET NETWERK

Het netwerk van de Taborgroep telt 32 partneroranisaties. We splitsen ze op in twee sectoren: 11 organisaties in onderwijs en 21 in social profit (welzijn, gezondheid en sociale economie). ONDERWIJS

SOCIAL PROFIT

308.993 rollen toiletpapier, 193.558 kg aardappelen of 67.000 pakjes friet werden door het netwerk aangekocht

ORGANISATIES

11

21

301

MEDEWERKERS

2.868

vacatures werden gedeeld op onze website

6102

80

voetbalvelden kan je vullen als je alle gebouwen van onze partnerorganisaties naast elkaar zou zetten BESTUURDERS

99

379

240

kilometer heb je in de benen als je van de ene vzw-zetel van een organisatie naar de volgende fietst, een mooie ‘Tour de Tabor’ doorheen Oost- en West-Vlaanderen

PROJECTEN Projectmatige samenwerking intern of met externe partners.

Start-up

1

NETWERKHUIS Van het netwerkhuis werd gretig gebruik gemaakt door de organisaties uit het netwerk.

Pathmakers

Realiseren van duurzame en wendare infrastructuur

2

1.107

vergadermomenten in 2019

Lizet

Innovatieve projecten

Zelforganiserende teams versterken

Swish

Werkplekuitwisseling voor werknemers

3 Nieuwe trajecten

8.761

personen hebben deelgenomen aan die vergaderingen

10.301

tassen koffie en thee gedronken tijdens netwerkversterkende momenten op Tabor

Employer branding

Profilering als aantrekkelijke werknemer

Energie coach Stress- en burn-outpreventie

Digitaal leren Kennis via online leer-, oefen- en testplatform

8

JAARBEELD 2019 TABORGROEP

3.890

broodjes voorzien op trainingen en overlegmomenten

Profile for taborgroep

Taborgroep Jaarbeeld 2019  

Jaaroverzicht 2019 met activiteiten van het netwerk van de Taborgroep

Taborgroep Jaarbeeld 2019  

Jaaroverzicht 2019 met activiteiten van het netwerk van de Taborgroep

Advertisement