Page 1

NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 1

nb magasinet

Jusspalten: URIMELIGE AVTALER

15. Årgang DESEMBER 2012. Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.590

VIL BYGGE SIGNALBYGG

VOKSER I FJELL

STÅR KLART TIL NESTE JUL

TIL LEIE I HAUKÅS NÆRINGSPARK – ÅSANE Handels- og næringslokaler under utvikling til leie i Åsane. Langs E39 like nord for sentrale deler av Åsane ligger Haukås Næringspark med ca. 90 mål ferdig regulert tomt. Reguleringsformål er industri, lager og arealkrevende vareslag. Ferdig utviklet vil bygningsmassen utgjøre ca. 40.000 m² fordelt på salgs- og kombinasjonslokaler med meget god parkeringsdekning og eksponering. Coop Obs Bygg er etablert med byggevaresenter på 8.000 m² og Nordisk Dekk Import har overtatt 2.900 m² til grossistlager. Det blir 4 felts vei til næringsparken når Eikåstunnelen åpner og ny rundkjøringsløsning i Vågsbotn er på plass høsten 2014. Vi kan tilby utleie av bygg/lokaler i henhold til leietakers spesifikasjoner. Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 Geir Nordstad mobil 94 79 38 70 geir@kyte.no

FINN-kode 37312786

www.kyte.no

SALG RÅDGIVNING UTLEIE


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 2

NB-Magasinet blir utgitt av Tabloidsats AS • Opplag: 15.590 • Distribuert av Posten til bedrifter i Hordaland Daglig leder: Frode Nilsen • Redaktør: Rolf E. Veland • Markedsavdeling: Atle Færevåg, Christer Heggernes, Torstein Olsen • Telefon sentralbord: 56 15 12 20

Problemet ligger i byråkratiet De mange debattene den senere tiden om hvordan næringslivet på Vestlandet skal løse sine rekrutteringsbehov har avstedkommet mange kreative tanker, i tillegg til reelle handlingsplaner som eksempelvis kampanjen om Vekstlandet som ble presentert under stor oppslutning i Bergen 26. november. Denne kampanjen, som blir omtalt som landets største rekrutteringskampanje noensinne, skal iverksettes fra februar, og rulle i tre år fremover. Hvilke resultater dette vil gi, er altfor tidlig å si noe om nå, men det som er klart er at det her dreier seg om en virkelig kamp om de kloke hodene, - en kamp som Vestlandet hittil ser ut til å tape. Tall som ble lagt frem under Vest Næringsråds konferanse i Fjell den 29. november, viser nemlig at det kun er 5,2 ingeniører per 1000 innbyggere i vår region, mens det i Midt-Norge er hele 12,6 ingeniører per 1000 innbyggere. Ja, selv i Rogaland er tallene mer enn det dobbelte, 10,6 ingeniører per 1000, mot altså 5,2 hos oss. Faktisk ganske skremmende, da behovene for kompetanse og kunnskap i vår vekstregion neppe er mindre

enn de nevnte regionene, snarere tvert imot. Et naturlig spørsmål melder seg da: «Hvorfor er det slik forskjell?» Svarene er like forskjellige som de miljøene de skriver seg fra. Noen nevner for få studieplasser. Selv om søkningen til Høgskolen i Bergen er den høyeste i landet, etterlyses en større innsats fra myndighetene på flere studieplasser innen høyere utdanning. I fjor ble det uteksaminert 360 ingeniører på bachelornivå ved Høgskolen i Bergen, men ikke alle ble værende her. Høgskolerektor Ole Gunnar Søgnen etterlyser bedre samhandling mellom HiB, Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH). Han mener det er for liten tilgang på lærerkrefter og for lite kompetanseoverføring fra bedriftene. Noen peker på tilrettelegging av jobber for to personer, barnehager, skoleplasser, et bedre internasjonalt skoletilbud, og satsing på handel i nærmiljøene der folk bor, mens andre peker på en tettere samhandling mellom skole og næringsliv. Andre igjen tar høyt til orde for flere lærlingeplasser og bedre lærlingeordninger. Erna Solberg lover en sterkere satsing på dette om hun kommer til makten neste år. Samtidig peker hun på at bergensregionen ikke har klart å «selge seg inn» på

samme måte som eksempelvis NTNU i Trondheim. Hun mener derfor at aktiv markedsføring av regionens store muligheter, og ikke minst karrieremuligheter for den enkelte, må satses sterkere på fremover. Men det virkelige problemet er det få som snakker høyt om: Det blytunge byråkratiet som fungerer som en effektiv bremsekloss på all vekst og utvikling. Så lenge veier og annen infrastruktur i vår region står i stampe sammenlignet med utviklingen og veksten i vårt næringsliv, vil trafikkveksten og køproblemene bare vokse på seg fra dag til dag. Det er uforståelig for de alle fleste at planprosesser for nye veier, broer og jernbane skal bruke mellom ti til 30 år i byråkratiet før spaden kan settes i jorden. Om ikke det blir større fart i bygging av vei og jernbane fremover, vil det vi opplever av køer i dag trolig bare være småtterier i forhold til det vi vil måtte hanskes med i årene som kommer. Kampen om de kloke hodene her i vest, bør også være en kamp mot sendrektigheten i byråkratiet sentralt. Det vil selv Erna Solberg forstå.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

BEST PÅ INNREDNING AV NÆRINGSBYGG Vi planlegger og uører fleksible og plassbygde innredningsløsninger lpasset alle typer næringsbygg. Vår organisasjon har gjennomførings­ evne og kompetanse l å ivareta alt fra enkle innredningsoppdrag l komplekse flerfaglige entrepriser. Tlf. 55 57 15 00. firmapost@innomhus.no www.innomhus.no

2

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 3

NESTTUN SENTRUM

TÅRNHJØRNET - SENTRUM

FREMLEIE AV KONTORLOKALER

ATTRAKTIVE OG SVÆRT SENTRALE KONTORLOKALER TIL LEIE

• Ca. 314 kvm kontorlokaler til leie i Plan 6 • Kan deles inn i 2 utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Sentral beliggenhet på Nesttun • Stor takterrasse • Kort vei til Bybanen

• Ca. 90 kvm kontorlokaler til leie i Plan 2 • Ca. 90 kvm kontorlokaler til leie i Plan 6 • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv og sentral beliggenhet • Veldrevet eiendom

Ta kontakt med

Ta kontakt med

A2G Gruppen AS v/Leif-Ove Olaisen

AS Tårnhjørnet v/Leif-Ove Olaisen

Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

LOGEMANNSGÅRDEN - NORDNES

ATTRAKTIVE KONTORLOKALER TIL LEIE • • • • • •

Ca. 610 kvm kontorlokaler til leie i plan 6 Kan deles inn i 2 utleieenheter Kan innredes og tilpasses leietakers behov Attraktiv beliggenhet Utsikt over Vågen og Bryggen Mulighet for parkering

Ta kontakt med DANIELSEN EIENDOM AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

NEWSECTM AS

LANGARINDEN 2 - ÅSANE

ATTRAKTIVE LOKALER I NYBYGG • Ca. 2.000 kvm lokaler til leie • 3 etasjer på ca. 660 kvm. hver • Salgslokaler og kontorlokaler • Kan deles inn i flere utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv beliggenhet • Innendørs parkering Ta kontakt med NYBORG EIENDOM v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

NB-Magasinet - desember 2012 3


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 4

SLIK BLIR AKER SOLUTIONS NYBYGG Ett år frem i tid, i desember 2013, vil Aker Solution kunne flytte inn i dette flotte nybygget på Ågotnes. Aker Solutions har doblet omsetningen på tre år, og regner med en tilsvarende vekst de neste tre årene.

De nye kontor-fasilitetene som er under bygging på CCB-basen skal gi dem 430 nye kontorplasser. I tillegg er to nye verksteder og to nye logistikk-haller under bygging. Bygger for fremtiden - Vi vil da ha totalt fem verksteder og seks logistikk- og lagerrom, forteller Montserrat F. Telseth, Business Development Manager hos Aker Solutions. – Dette er en enorm utvidelse, men vi gjør dette for å kunne håndtere den forventede veksten i serviceleveranser til den norske kontinentalsokkelen, sier Telseth til Vest Næringsråd, der hun på deres desembertreff sist uke informerte om Aker Solutions videre utviklingsplaner på Ågotnes. – Vi har hatt en enorm vekst de siste årene, og på tre år har vi doblet kapasiteten vår, og omsetningen tilsvarende. De neste tre årene forventer vi at veksten fortsetter, og innen 2017 regner vi med å utvide staben fra 725 ansatte til 1000 ansatte, sier Telseth. For å håndtere den nåværende etterspørselen, leier Aker Solutions nå ulike fasiliteter i Ågotnes-området. Ringvikrninger – Vil vi få se noen ringvirkninger av Aker Solutions sin vekst hos lokal leverandørindustri? – Dette er en god mulighet for lokal industri, både i byggefasen, hvor lokale leverandører driver prosessen fremover sammen med oss, men også etter at byggefasen er over. Vi vil få en større bredde og en økt kapasitet, og dermed et bedre tilbud. Dette vil igjen generere flere oppdrag for lokal industri og mulighet for underleverandørene til å utvikle seg teknisk, sier Montserrat F. Telseth i Aker Solution

Slik blir det nye kontorbygget på Ågotnes, som skal huse 430 kontorplasser. (ILLUSTRASJON: Arkitekt Rolv Eide)

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Kilde: Vest Næringsråd.

Rask levering, kvalitet til rett pris og lokal beliggenhet er nøkkelord for våre mange fornøyde kunder!

QUICK BUILD

NÅ UT TIL NÆRINGSLIVSLEDERE I HORDALAND KVALITET OG GODE LØSNINGER Tlf: 55 24 68 00

4

post@bergenbygginnredning.no

w w w. b e r g e n b y g g i n n r e d n i n g . n o

NB-Magasinet - desember 2012

nb magasinet


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 5

Lokaler til leie på Askøy Tomten har meget sentral beligenhet i Storebotn Næringspark, like ved krysset mellom RV562 og Erdalsvegen, dvs hovedvegen Nord-sør på Askøy. Det er skissert et bygg på 8.200 m2. Bygget vil bli tilrettelagt

med gode parkeringsforhold og egner seg spesielt godt for varehandel og kontorvirksomhet, med blant annet over 180 lett tilgjengelige parkeringsplasser.

Se fullstendig prospekt på www.tertnes-holding.no

Kort avstand til det meste Horsøy: 3. min. Kleppestø: 5. min. Bergen sentrum: 12. min. Straume, Sotra: 13. min. Åsane: 21. min. Flesland: 22. min • GASSTOMTEN AS utvikler, regulerer og bygger ut eiendommen i Storebotn Næringspark, Askøy

Hanøytangen

Storebotn Næringspark

• Ledelsen i selskapet har lang erfaring fra lignende prosjekter • Vi ønsker tett dialog med din bedrift for å diskutere dine muligheter

For mer informasjon, kontakt styreleder i Gasstomten AS, Stein Lønne, Mobil 982 85 132 E-post: stein.lonne@tertnes-holding.no Horsøy

Askøybroen

Meget sentral beliggenhet Stadig flere veletablerte bedrifter beslutter å lokalisere seg i Storebotn Næringspark på Askøy.

Post: Gasstomten AS c/o Tertnes-Holding AS Glasskaret 1b 5106 Øvre ervik

NB-Magasinet - desember 2012 5


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 6

VEKSTLANDET VOK

Markedssjef Tobby Sander Tomassen i Business Region Bergen har travle dager med å skaffe hovepartnere og støttespillere til rekrutteringskampanjen Vekstlandet som skal iverksettes fra januar neste år.

– Joda, Vekstlandet virker, og vi har allerede fått på plass flere hovedpartnere, sier markedssjef Tobby Sander Tomassen i Business Region Bergen. I øyeblikket er tre personer fra Business Region Bergen hver dag i kontinuerlige møter med næringsbedrifter for å få på plass minst 20 hovedpartnere til kampanjen. Flere er allerede i boks.

Halvannen uke etter at landets største rekrutteringskampanje noensinne, «Vekstlandet», ble lansert med nærmere 300 deltakere i salen, er de første hovedpartnerne i boks. Blant disse er KCA DEUTAG , et av verdens ledende boreselskaper med hovedkontor i Aberdeen. I Norge har de rundt 1000 ansatte, hvorav cirka 800 jobber offshore. Hovedkontoret er på Espehaugen i Bergen. – Siste halvåret har KCA DEUTAG ansatt 40 ingeniører, men de har fortsatt et stort rekrutteringsbehov, så for dem er denne kampanjen midt i blinken når det gjel-

der å synliggjøre KCA DEUTAG som et spennende selskap å arbeide for, forteller en entusiastisk Tomassen. Flere er klare Fra før har Det Norske Veritas tegnet seg som hovedpartnere, men da NB Magasinet gikk i trykken, hadde Tomassen enda flere «store» bedrifter klare til å tegne seg som hovedpartnere. – Du kan få en fullstendig liste av meg før jul, for jeg regner med at de fleste brikkene vil falle på plass før den tid. Så her må man raske på om man vil være blant hoved-

PÅ JAKT ETTER LOKALER? Se vår hjemmeside: www.mngholding.no MNG Holding Bergen AS Tlf. 55 38 90 30 eller post@mngholding.no 6

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 7

FAKTA

OKSER PÅ SEG partnerne i kampanjen, sier Tobby Sander Tomassen. Med seg i arbeidet har hun kommunikasjonssjef i Business Region Bergen, Tone Hartvedt, samt en innleid avgangsstudent fra NHH som holder orden på møtebookingen. Støttespillere – Vi skal også ha en rekke andre støttespillere til denne landets største rekrutteringskampanje, og alt dette jobber vi med hver dag fremover mot jul, sier hun. – Hva er prisen for å bli hovedpartner i denne kampanjen, og hva får man igjen for investeringen? – Et hovedpartnerskap i Vekstlandet ligger på 500.000 kroner, og da får man profilert sin bedrift i alle sammenhenger der Vekstlandet deltar, enten det er i annonser, på sosiale nettsteder, i arrangementsammenheng eller annet. Aktiviteten kommer til å bli stor og omfattende for å skape nok oppmerksomhet, og ambisjonene er høye, sier hun. – Blant annet skal vi ha egen «bergensdag» i Trondheim der hovedpartnerne får anledning til å komme i direkte dialog med potensielle jobbsøkere og studenter for å fortelle dem om karrieremuligheter i vår region. Bare det i

seg selv bør være verdt pengene alene, mener Tomassen. Stor oppmerksomhet Allerede første uken etter lanseringen, kunne Business Region Bergen registrere stor oppmerksomhet om Vekstlandet- kampanjen, både i trykte medier og på nett. – Vi har fått medieomtale så langt borte som i Tyrkia, og i Sverige, pluss at vi fikk fire sider alene i Aftenposten. I tillegg kommer sosiale medier som eksempelvis Twitter der Vekstlandet-kampanjen lå blant de syv mest omtalte ved en anledning. Dette viser bare hvor stor nyhetsinteresse det er omkring et slikt stort tiltak som dette, sier Tobby Sander Tomassen, som har møteboken så godt som fullsatt allerede. – Det skal bli mye jobbing og mye moro frem mot selve kampanjestarten i januar, sier hun.

Vekstlandet:

Dette får bedriftene igjen som hovedparter: * Profilering av bedriften og vekstmennesker i bedriften. * Synliggjøring av bedriften til potensielle arbeidstakere. * Tilgang til en rekrutteringsbase på 8000 Vekstlandskandidater, både erfarne og nyutdannede. * Virksomhetsprofilering og deltakelse på arrangement i Grieghallen med 800 kvalifiserte kandidater og deres ledsagere. * Bedriftsbesøk av potensielle arbeidstakere og mulighet for speedintervjuer. * Egen side på Vekstlandet.no og eksponering av virksomheten på førstesiden. * Lokal og nasjonal pressedekning i kampanjeperioden – inklusiv PR-aktivitet for den enkelte partnerbedrift. * Omfattende profilering i sosiale medier: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. * Logo i Vekstlandet-annonser og på reklamemateriell og invitasjoner. * Eksponering av virksomhetens ledige stillinger på Vekstlandet.no. * Samarbeid med finn.no * Profilering og deltakelse på Vekstlandets egen rekrutteringsdag i Trondheim (NTNU). * Vekstlands-lauget: Plass i en rådgivende partnergruppe for kampanjen.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer

Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fanasparebankeiendom.no Bergen sentrum 55 91 99 60 | Markeveien 4 c | 5012 Bergen E eiendom@fanasparebank.no

NB-Magasinet - desember 2012 7


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 8

Per Atle Tellnes, administrerende direktør i TelleGruppen, er i ferd med å bygge opp en attraktiv næringspark like sør for Fjell sentrum. (FOTO: Rolf Erik Veland)

Tellnes Næringspark har ennå 30 mål med plass til flere bedrifter.

ØKT AKTIVITET I TELLNES NÆRINGSPARK Da det flotte, moderne nybygget til Vest Caravan i Tellnes Næringspark i Fjell kommune ble åpnet medio november, ble dette på mange måter selve symbolet på den fremtidsrettede aktiviteten næringsparken er inne i. – Nå legger vi aktiv til rette for nye etablerere, sier Telle Gruppens administrerende direktør, Per Atle Tellnes.

FAKTA TELLE-GRUPPEN: * Konsernet Telle Gruppen har hovedkontor i Tellnes Næringspark og består av en rekke datterselskap som driver blant annet med boligproduksjon, eiendomsutvikling, tekniske og administrative tjenester og byggevarehandel. * I tillegg hører Vest Caravan AS til konsernet. * Aktivitetene drives over store deler av Vestlandet. * Gruppen har en omsetning på cirka 250 millioner kroner og en meget solid økonomi.
 * Konsernet har en del næringsarealer som er klargjort for bygging. * I Tellnes Næringspark (midt på Sotra) er det cirka 30 dekar ledig areal som er planert og byggeklart, og ytterligere 30 dekar som ikke er planert. * I tillegg blir det om kort tid ledige næringslokaler som har god profilering mot hovedveien som blant annet går til Sund kommune. 
 * Ønsket aktivitet i Tellnes Næringspark er virksomheter knyttet til «hjem og fritid» i vid forstand. * Dette innebærer blant annet all aktivitet knyttet til boligproduksjon, fritidsmarkedet og butikker.

8

NB-Magasinet - desember 2012

Fra den spede starten i 1983 der trebedriften B Telle Trearbeid etablerte seg på det da jomfruelige industriområdet noen kilometer sør for Fjell sentrum, har dette vokst til en næringspark på 125 dekar i dag, med et ytterligere potensial til utvidelser. – Vi venter bare på endelig avgjørelse for hvor den nye veitraséen skal gå forbi her, før vi kan gå videre med våre planer, sier Tellnes. Telle Gruppen har bygget sitt hovedkontor sentralt i næringsparken, og fra sitt sjefskontor i andre etasje har Per Atle Tellnes vid utsikt over det relativt flate området. Ni bedrifter er allerede etablert i dagens næringspark, men ifølge Tellnes er det ennå ledige tomter i parken, ferdig planert og klar til bygging. Salg eller utleie – Vi har i dag cirka 30 dekar som er ferdig planert til bygging, og disse skal vi enten selge eller leie ut, forteller han. – Er det spesielle typer bedrifter dere ønsker hit? – Vi har vel signalisert at vi er på utkikk etter bedrifter innenfor begrepet «Hjem og fritid» i utvidet forstand, men det er ingen betingelser, vi er åpen for fleksible løsninger. Vi har jo allerede en god miks av bedrifter her i parken, alt fra bobilsalg, bilverksted, til trearbeide, rørlegger, byggevarehandel, elektriker og boligbygging,. Får vi inn bedrifter som kan gi synergieffekter i form av kjøp og salg av tjenester til hverandre, så har vi ingenting imot det, sier Tellnes. Fordeler – Drar dere fordeler av slike synergieffekter i næringsparken i dag? – Så absolutt! Som et eksempel på nyttig samarbeid og synergieffekter kan jeg bare nevne Vest Caravans nye bygg til 30 millioner kroner. Dette bygget har B Telle Trearbeid hatt totalentreprisen på, et bygg som vi er utrolig stolte av. Vest Caravan på sin side, benytter verksteds-

tjenestene til Sund Auto på motsatt side av næringsparken når bobilene trenger service og vedlikehold på det tekniske. Så dette med å utnytte synergieffekter har vi god erfaring med, sier Tellnes med et smil. – I tillegg er det også et utstrakt samarbeide mellom bedriftene når det gjelder boligproduksjon og næringsutvikling. Spesielt mellom B Telle Trearbeid og Sotra Takstol, Algrøy Elektro og Sotra Rør og Sanitær, legger han til. Ny standard – Dette nybygget til Vest Caravan setter vel også en ny standard for næringsparken? – Helt klart. Det er et flott moderne bygg som ligger godt synlig ut mot veien, og signaliserer fremtidsrettede løsninger. Ikke minst betyr det også et enormt løft både for bedriften og for de ansatte som skal jobbe i bygget. Sund Auto og Algrøy Elektro har også fått bygget moderne og funksjonelle bygg, og vi vil nok se at hele næringsparken vil fremstå som moderne og attraktiv når nye bygg begynner å reise seg her om ikke altfor lang tid, sier Per Atle Tellnes, administrerende direktør i TelleGruppen.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no


.

NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 9

(FOTO: Lions Club, Sotra)

Daglig leder i Vest Caravan AS, Atle Skogrand, fikk besøk av to ordførere under åpningen av deres forretningsbygg i Tellnes Næringspark. Fra venstre: Sund- ordfører Ove Bernt Trellevik, Atle Skogrand og Fjell-ordfører Eli Berland. (FOTO: Telle Gruppen)

NY ÆRA FOR VEST CARAVAN Atle Skogrand, daglig leder i Vest Caravan AS i Tellnes Næringspark er ikke i tvil: – Nybygget vårt innebærer en helt ny æra for oss, sier han. At ikke mindre enn to ordførere var til stede da nybygget til 30 millioner kroner ble åpnet med brask og bram i midten av november, viser at begivenheten har stor betydning for næringslivet i begge kommunene. – Parken ligger jo strategisk plassert midt mellom to kommunale sentra, og det er klart at arbeidsplassene her er attraktive for folk i begge kommunene. Vi har dessuten et godt samarbeide på næringsutvikling i Sotra-kommunene allerede gjennom Gode Sirklar, så dette er noe vi applauderer. Vi ser også frem til en utvidelse av Tellnes Næringspark, sier Sund-ordfører Ove Bernt Trellevik til NB Magasinet. Eksklusive bobiler Vest Caravan, som eies 76 prosent av TelleGruppen, har holdt til i Tellnes Næringspark siden starten i 2007, da som leietaker hos B Telle Trearbeid. – Nybygget her representerer en monumental oppgradering av lokaliteter for oss, sier en tydelig stolt Atle Skogrand, som ikke behøvde å gå særlig langt etter totalentreprenør i dette tilfellet. – Nei, det ble vår tidligere utleier, B Telle Trearbeid som tok seg av den jobben, og det er vi meget fornøyd med, sier Skogrand. Det nye bygget er på 1580 kvadratmeter grunnflate, og er bygget over tre etasjer, med et totalt areal på 3500 kvadratmeter. – Vi benytter selv hele første etasje til butikk, utstillingslokaler for bobiler, og en annen del til service på interiøret. Det motortekniske servicearbeidet overlater vi til våre naboer i parken, Sund Auto, forteller Atle Skogrand.

For utleie – Dere har dermed kontorlokaler for utleie i de øverste etasjene? – Det er korrekt. Vi har i alt hele 2000 kvadratmeter for utleie, men disse kan innredes etter behov, så der kan være plass til flere leietakere. – Hva vil et slikt nybygg som dette ha å si for dere som bedrift? – Det er først og fremst et signal om at vi satser seriøst, og vil fremstå som en seriøs og kvalitetsorientert bedrift. Våre kunder investerer i livskvalitet og forventer dermed gjerne en viss eksklusivitet, som vi med dette kan tilby dem. Derfor forventer vi også en viss omsetningsøkning i tiden fremover, og tar høyde for dette både når det gjelder bemanning og utvidelse av vårt produktsortiment på utstyrssiden. – Du ser det ikke som et minus å ligge såpass langt fra sentrum? – Nei, absolutt ikke. De som er på utkikk etter bobiler og kvalitet reiser gjerne langt for å finne dette. Vi har til og med hatt kunder fra Finmark i vår butikk, så en knapp halvtime fra Bergen sentrum betyr ingenting. Vår plassering her i Tellnes Næringspark kunne neppe vært bedre, sier Atle Skogrand med overbevisning.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA Vest Caravan AS: * Fritid Vest startet opp med salg av caravan i næringsparken allerede i 1983. * Vest Caravan AS overtok etter Fritid Vest og startet opp 1. mars 2007 med salg av Dethleffs bobiler og campingvogner. * Selskapet er en del av Telle Gruppen. * I tillegg er KV Bilservice AS v/Vidar Arefjord med som interessent i selskapet. * Selskapet har fra 2013 seks ansatte, men regner med å utvide til åtte på sikt. * Ved å bygge et nytt stort Campingsenter, ønsker Telle-gruppen å synliggjøre intensjonen om å videreutvikle Tellnes Næringspark til et område med hovedtema «HJEM OG FRITID». * Selskapet har inngått eksklusiv importavtale for Dethleffs og Sunlight Caravans og Motorcaravans for Bergen, og dekker distriktet fra Sognefjorden i nord til Haugesund i sør. * I 2012 ble det også inngått avtale om å bli forhandler av merket Carthago.


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 10

– Her skal bygget ligge, sier Stein Lønne, daglig leder i Tertnes Holding AS. Over nyttår starter grunnarbeidene på det som trolig kommer til å bli selve signalbygget i Storebotn Næringspark på Askøy. (FOTO: Rolf Erik Veland)

10

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 11

NYTT SIGNALBYGG I STOREBOTN

Skisse av det planlagte bygget slik det vil fremstå sentral ved innkjørselen til Storebotn Nåringspark.

Innen vinteren er omme vil grunnarbeidene på den såkalte «Gasstomten» i Storebotn industriområde på Askøy starte opp. – Dette er selve inngangsporten til Storebotn, og da fortjener den et skikkelig signalbygg, sier Stein Lønne, daglig leder i Tertnes Holding. Sammen med Åmodt Invest AS og Anders O GrevstadGruppen, står Tertnes Holding som eiere og utbyggere av den sentralt plasserte tomten i den stadig voksende industriparken på Askøy. Grunnen til at den kalles «gasstomten» kommer seg av at Askøy kommune på 90-tallet klargjorde området til å ta imot gass fra den da planlagte gassledningen som skulle gå fra Kollsnes til Bergen, med en sidearm inn mot Hauglandsosen og Horsøy på Askøy. En gassledning ble da lagt i jorden fra Storebotn ned til sjøen i selve Hauglandsosen, kun et «steinkast» fra Horsøy, men fremføringen fra Kollsnes ble aldri noe av. – Her ligger ledningen ubrukt den dag i dag, og det er slett ikke umulig at den kan nyttiggjøres fremdeles, muligens til utnyttelse av sjøvarme, selv om vi ikke har tatt stilling til dette per i dag, sier Stein Lønne. – Vi kommer til å vurdere ulike miljøvennlig løsninger når det gjelder oppvarming av nybygget, legger han til. Glassfront Lønne viser frem planer av det planlagte næringsbygget som etter planen skal huse dagligvarer i første etasje, samt utleie til mer plasskrevende varehandel i andre og tredje etasje. I tillegg kommer et mindre areal i fjerde etasje midt på bygget. Denne midtdelen vil få en glassfront fra bunn til topp over fire etasjer, og vil bli liggende med front direkte ut mot krysset riksvei 562 og Erdalsveien. – Det vil bli et meget bra blikkfang når man kommer

nordfra, og samtidig vil krysset bli utbedret med en mer oversiktlig og bedre avkjørsel østover mot Erdalsveien, forteller Lønne. Stort Den ni mål store tomten ble kjøpt i 2009, og det nye bygget vil samlet få en gulvflate på 8500 kvadratmeter. Stein Lønne regner med en totalkostnad på bygget på vel 100 millioner kroner. – Det unike med bygget er at det vil bli liggende på en flat tomt med høydeforskjell i bakkant. Dette vil føre til at lokalene i andre og tredje etasje vil få direkte kjøreadgang fra baksiden og godt med parkeringsplasser på begge plan. Tilgangen til førsteetasjen vil få komme i front, og her blir det både utendørs- og innendørs parkering, forteller Lønne. Åmodt Entreprenør skal stå for grunnarbeidene, som Lønne håper kan ta til første halvdel av 2013. – Reguleringsendringen legges ut til høring i disse dager, og deretter skal saken til andregangs behandling i kommunen. Deretter håper jeg at vi kan sette spaden i jorden før våren, sier han. – Har dere inngått konkrete leieavtaler allerede? – Nei, det er litt for tidlig i løpet ennå, men vi har selvsagt hatt følere ute. Så langt er det klart at det kommer en dagligvarehandel på første plan, mens vi ser for oss mer plasskrevende varehandel som f.eks bil- eller båtforretninger på andre og tredje plan, uten at dette på noen måte er fastlagt. Det kan like gjerne bli andre ting, sier han.

– Hva med den fjerde etasjen? – Den vil trolig passe best som kontorlokaler og mindre næringsvirksomheter. Disse vil uansett ble meget attraktive med sin unike beliggenhet kun 12-15 minutter fra Bergen sentrum, sier Stein Lønne, daglig leder i Tertnes Holding AS.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA Storebotn Næringspark, Askøy * Næringspark med over 100 bedrifter og rundt 500 arbeidsplasser per i dag * Området er godkjent for utvidelse med cirka 340 dekar * Ligger sentral plassert langs RV 562 på Askøy, cirka fire kilometer fra Askøybroen * Kjøretid fra Bergen cirka 12-15 minutter * Kort avstand til Framo Engineerings nye anlegg på Horsøy

NB-Magasinet - desember 2012 11


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 12

SANDBREKKTOPPEN - MIDTUN

LIAMYRANE 8 - ÅSANE

LAGERLOKALER TIL LEIE

SENTRALE LOKALER TIL LEIE

• Ca. 500 kvm lagerlokaler til leie • God takhøyde på høylager • Varemottak og oppstillingsplass • 2 kjøreporter • Ferdig innredet med lagerreoler • God parkering • Sentral beliggenhet på Midtun

• • • • • •

Ta kontakt med TILBORDS AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

Ca. 2.200 kvm lokaler til leie Kan deles inn i mindre enheter Fra ca. 65 kvm til ca. 1050 kvm Kan innredes og tilpasses leietakers behov Sentral beliggenhet i Åsane Sterkt handelsområde

Ta kontakt med LIAMYRANE 8 ANS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

DEADLINE NESTE UTGAVE

21. JANUAR KONTAKT OSS PÅ TELEFON 56 15 12 20 12

NB-Magasinet - desember 2012

nb magasinet


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 13

Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en riktig God Jul!

Er du på jakt etter nye lokaler? Se mer info på våre nettsider www.odfjell-eiendom.no

nb magasinet Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, tlf.: 55 21 50 00

Mjåtveit Næringspark – skreddersydde næringsarealer Visjonen for Mjåtveit Næringspark er å fremme gode synergier, et trivelig miljø som stimulerer til nyskapning og vekst i lokalsamfunnet. Salget av næringstomter er i full gang og de første tomtene er grovplanert og overlevert til kjøper. • Tenker du og din virksomhet på nye lokaler? • Behov for mer plass? • Behov for mer effektive lokaler? Kontakt Lene Haug mob 47 64 61 93, lene@liegruppen.no eller se mer info på www.mjaatveitparken.no Kun 2 km. fra Frekhaug kommunesenter

WWW.MJAATVEITPARKEN.NO

FOR SALG:

PLANERT TOMT REGULERT TIL INDUSTRI/NÆRING PÅ ESPEHAUGEN

Adresse: Espehaugen 27, 5258 Blomsterdalen Matrikkel: Gnr. 107, bnr. 470, 472 og 473 Ferdig planert tomt beliggende i Espehaugen næringspark, ca. 2 km sør for Bergen Lufthavn, Flesland og ca. 17 km fra Bergen sentrum. Tomten kan deles opp, og man kan legge til grunn salgspris kr. 2.150,- pr. kvm

Planområdet er på ca 20,7 daa brutto, og ca 15 daa netto. I reguleringsbestemmelsene er det vedtatt tillatt bebygd areal på 50% (eks parkbelte). Tillatt BYA er 7.500 kvm. Regulering av gesimshøyde 12m, med tilpasning i forbindelse med innflygningssone til Flesland. Tomten er ferdig planert, og det er fremlagt vann og avløp til eiendommen.

Kontakt megler for prospekt eller ytterligere informasjon: Rossy Addington tlf. 90 98 04 62 rossy.addington@dnb.no www.dnb.no/naringsmegling

Velegnet eiendom til bruk for industri, verksted eller kombinert kontor og engrosvirksomhet.

NB-Magasinet - desember 2012 13


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.21 Side 14

Lokaler til leie - Tlf. 815 44 100 Folke Bernadottesvei 40 - Fyllingsdalen

Rosenkrantzgt. 3

- Bergen sentrum

• Hele bygget ledig fra 2014 • Leies ut samlet eller oppdelt • Hver etg.: 2200 kvm • Samlet m/ u.etg.: 14.510 kvm • 156 parkeringsplasser • Kantine

Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg. 1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer

Kontakt Hilde.Loland@dnb.no Tlf: 913 02 720

Skissetegning

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Det planlegges en oppgradering av bygget - i samarbeid med fremtidig leietaker. Energimerking av bygget er under arbeid.

Myrdalsvegen 22 - Åsane

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum Meget sentrale lokaler.

Moderne bygg med fleksible kontorløsninger.

2. etasje ca. 400 kvm kontor

2. etasje Ca. 380 kvm

4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler

3. etasje Ca. 190 kvm

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Hilde.Loland@dnb.no Tlf: 913 02 720

DNB Næringseiendom AS forvalter ca. 1,4 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges største eiendomsforvaltere. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Bergen, Oslo og Stockholm. For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: leiekontor@dnb.no, tlf. 815 44 000, www.dnb.no

Storebotn Næringspark, Askøy

Ledige kontor-/ salgslokaler i nybygg

• 1315 kvm kontor-/ salgslokaler til leie • Direkte inngang fra parkeringsplass • Kan innredes og tilpasses leietakers behov

• 20 minutter fra Bergen Sentrum • Forventet innflyttningsklart medio 2013 • God parkering

For ytterligere informasjon, kontakt Askmur Eiendommer AS, tlf. 924 62623 14

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 15

Tellnes Næringspark

2000 m2 til leie

Ledige næringslokaler B Telle Trearbeid etablerte seg og startet næringsparken i Tellnesskiftet i 1985. Siden den gang har morselskapet Telle Gruppen utvidet parken betraktelig og i dag er parken i god vekst med tematikken «hjem og fritid» i vid forstand. Caravanbygget, hvor Vest Caravan holder til, har ledige kontorlokaler på ca. 2000 m2 i andre og tredje etasje. Moderne lokaler som kan deles opp og tilpasses etter leietakers ønske. Det er også gode parkeringsfasiliteter.

Ta kontakt med Telle Gruppen vedrørende kontorlokaler for små og store bedrifter. Vi kan også tilrettelegge for stor varehandel. I tillegg bygger vi ut tomter for utleie og salg. Vi er fleksible og kan skreddersy løsninger for deg!

TELLE GRUPPEN Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Telefon 56 31 20 80 – firmapost@telle-tre.no Foto: Lions Club, Sotra

5 moduler á 400m2

Askøy/Storebotn Næringspark Bli med i veksten på Askøy. Kjøp deg inn i etablert næringspark. Fra 3.200.000,- + omk

Bra 400m2 til 2000m2 (5 moduler)

Visning: kontakt Kent Røed 932 83 937

Næringseiendom i etablert næringspark for salg. Storebotn næringspark er en attraktiv næringspark kun 15 minutters kjøring fra Bergen sentrum. Næringsparken består hovedsaklig av håndtverk/lettindustri. Vi har nå for salg 5 stk. moduler á 400m2. Dvs. at her kan det kjøpes fra 400m2 og opp til 2000m2. Priser fra 3.200.000,-. Storebotn næringspark og Askøy er i sterk vekst og bedrifter som Frank Mohn skal etablere seg i området. Bli med og etabler din bedrift i en fremtidsrettet næringspark!

NB-Magasinet - desember 2012 15


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 16

Rune Larsen i Rula Design er fornøyd med «lysekronen» som er meget iøyefallende i showrommet.

Fornøyde innflyttere i Eidsvåg fabrikker. Foran Therese Østerbø og Ingunn Sørheim fra Fora Form. Bak fra venstre Karsten Berentsen, Petal og Frode Aksnes, Paroc.

Møtelokale med fikse løsninger.

16

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 17

FORNYELSE I EIDSVÅG Like siden 1972, da tekstilproduksjonen i ærverdige Eidsvåg fabrikker opphørte for godt, har eierne AS Eidsvåg Fabrikker stått for en kontinuerlig utvikling av eiendomsmassen. Siste uke kunne fire bedrifter åpne et felles nyoppusset show-rom i hovedbyggets andre etasje.

– Vår plan er å fortsette utviklingen av våre områder i Eidsvågs nærområde, og har hovedfokus på forvaltning, drift og utvikling av eiendom og næringslokaler her i Eidsvåg. Denne utviklingen inkluderer også boliger og båtplasser, i tillegg til næringslokaler, sier daglig leder, Jørgen Urdal til NB Magasinet. – Vi forvalter i dag cirka 13. 000 kvadratmeter næringslokaler, fordelt på fire bygg i nærområdet, der rundt 95 prosent er utleid til enhver tid, sier han. Moderne lokaler – Er hele den gamle fabrikken pusset opp? – Det har gått i forskjellige faser, der vi blant annet har leid ut enklere lagerlokaler som ikke har vært gjort så mye med, men utenom det har vi i dag moderne lokaler med sjarm og karakter utenom det vanlige, med ideell beliggenhet og sjøutsikt innerst i Eidsvåg. Som utleier er vi også forpliktet til å følge alle nye brannkrav, slik at restaureringen i mange tilfeller har vært foretatt i takt med det, forteller Urdal. – Hvilke typer bedrifter er det som leier hos dere? – Hovedsakelig mindre bedrifter fra noen få til femten ansatte, som enten har kontorer her, eller driver med business to business-salg. Ellers har vi alt fra rørleggerbedrifter, dyrlege, fabrikkutsalg av bunadsstoffer, kontorer av ymse slag og nå sist, showrom for møbelprodusenter, belysning og fasade. Totalt har vi vel 75 leietaker fordelt på de fire bygningene i området, så det er litt av hvert, sier Jørgen Urdal.

Felles showroom Torsdag 6. desember kunne fire selvstendige bedrifter feire innvielsen av et 300 kvadratmeter felles showrom i den tidligere tekstilfabrikken i Eidsvåg. Dette er bergensavdelingene fra møbelprodusenten Fora Form fra Ørsta, fasadeprodusenten Petal fra Vik i Sogn, den internasjonale isolasjonsprodusenten Paroc og lysdesignerbedriften Rula Design. – Vi har litt av de samme kundene, så det er veldig greit å samle seg på ett sted, sier interiørkonsulent Ingunn Sørheim i Fora Form. Hun er en av fem ansatte i bergensavdelingen for møbelprodusenten Fora Form fra Ørsta. – Våre møbler er myntet på bedriftsmarkedet, og består av stoler og sittegrupper til kantiner, konferanserom, kontorer og annet, og det er kanskje ikke så veldig kjent på privatmarkedet, sier hun. – Men det er greit å ha beliggenhet i Eidsvåg? –Ja, kjempebra. Her er masse forskjellige bedrifter, kun fem ti minutter å kjøre fra byen, pluss en svær parkeringsplass, så vi synes det er kjekt med et slikt fellesskap som dette. Ved at vi er litt beslektet på bedriftskundemarkedet, kan vi også dra gjensidig nytte av hverandre, så dette er bra, sier en fornøyd Ingunn Sørheim fra de nye lokalene i gamle Eidsvåg Fabrikker.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - desember 2012 17


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 18

Høgskolerektor Ole Gunnar Søgnen mener at det er for få lærerkrefter for Mastestudenter, og etterlyser samtidig et bedre samarbeid mellom universitet og høyskoler for å få utdannet flere ingeniører i regionen. (FOTO: Rolf Erik Veland)

DÅRLIG INGENIØRDEKNING Mens det i Midt-Norge bor hele 12,6 ingeniører per 1000 innbyggere , er tallene kun 5,2 per 1000 i Hordaland. Vekstlandet-kampanjen har altså mye å kjempe om. Hvordan vinne kampen om talentene? Det var spørsmålet som ble belyst av en rekke foredragsholdere under Næringskonferansen i Fjell Rådhus nylig. Denne var arrangert av Vest Næringsråd og Gode Sirklar, i samarbeid med Askøy Næringslivsforening, Askøy kommune og Business Region Bergen. Taper i kampen Rektor Ole Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen (HiB) presenterte tall som langt på vei bekrefter at vestlandsbedriftene taper kampen om ingeniørkompetansen. Ikke noe annet sted i landet er det så mange innbyggere mellom hver ingeniør, som på Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre & Romsdal). Mens det i Hordaland kun er 5,2 ingeniører blant 1000 innbyggere, er det 10,6 – mer enn dobbelt så mange i Rogaland. I Midt-Norge bor det 12,6 ingeniører per 1000 innbyggere – tre ganger så mange som på Vestlandet. Oslo og Akershus er

den nest mest populære regionen for ingeniører. Flere studieplasser - Det er ikke rekrutteringen som er problemet. Bachelorstudiet i undervannsteknologi på Straume er landets mest populære – flere studieplasser er løsningen, påpekte masterstudent Daniel Eliassen, som var en av foredragsholderne under den god besøkte konferansen. Høgskolerektor Ole Gunnar Søgnen mente imidlertid at hovedutfordringen er rekruttering av faglig personell. – Masterutdanningen krever høy kompetanse og forskning. Det er for liten tilgang på lærerkrefter og for lite kompetanseoverføring fra bedriftene, sa Søgnen, som etterlyste bedre samhandling mellom HiB, Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH). Trenger 300 neste år Framo Engineering/Schlumberger på Horsøy trenger alene opp mot 300 ingeniører neste år, kunne viseadministrerende direktør i avdeling subsea, Atle Ingebrigtsen, fortelle. – Vi har derfor etablert et eget kontor på Østlandet som jobber med rekruttering. Vi bruker sosiale medier, nett og aviser for å komme i kontakt med søkere, og har egne arrangementer på HiB og UiB, sa Ingebrigtsen, som villig delte sine rekrutteringstips for de mange tilhørerne.

Aker Solution MMO har på sin side fått god drahjelp fra Nav EURES Hordaland til å hente opp ingeniører fra Portugal. - Vi ble utfordret av Nav EURES til å delta på en messe i Portugal, og fikk veldig god oppfølging både før, under og etter messen. Ingeniørene som vi rekrutterte har vært hos oss i ett år, og vi er veldig fornøyde med dem, sa Aker Solutions HR-rådgiver Morten Krebs. Rådgiver i NAV EURES i Hordaland, Stig Løland mente derfor at Norge måtte være mer synlig nede i Europa. - Vi kjenner arbeidsmarkedet i Europa. Det er 10.000 ledige ingeniører i Portugal, men kampen om kompetansen er også en kamp mellom landene. Norge må være mer synlig i Europa, for Norge er et attraktivt arbeidsmarked. Spørsmålet er hvor langt bedriftene er villige til å strekke seg når det gjelder kravet om språk, men språk kan læres etterhvert, påpekte Stig Løland fra NAV EURES.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Drahjelp fra Nav (Kilde: Vest Næringsråd)

18

NB-Magasinet - desember 2012


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 19

Det du trenger

Fagguiden Ventilasjon

Her finner du oversikt over kvalitetsleverandører

på vestlandet Utleie Reklametjenester

• Anleggstoaletter • Letthus (Mannskapsvogner) Storebotn 7 5300 Kleppestø

telefon: 56 15 01 47 fax: 92 97 86 08

«Det ligger i luften» Energi - Ventilasjon - Varme epost: firmapost@r-torgersen.no www.r-torgersen.no

Vi lager visittkort og mye annet du trenger...

Herdlagard.no

Ring 977 56 15 12 20 Telefon 01 314

Herdlagard.no

Garasjeporter

Regnskapstjenester

Tlf: 55 11 42 10 www.car-bo.no ep epost: info@car.bo.no

® Ä — ç Ý ã Ù ® Ö Ê Ù ã ›Ù ͕  ½ ƒ Ä —  Ù ç »  Ê ¦  Ö Ù ® òƒã Ö Ê Ù ã ›Ù

Ønsker du din annonse her? Ta kontakt med Tabloidsats AS Telefon 56 15 12 20

VEISALT 25 kg og 1000 kg på lager Strøkasser i flere størrelser!

portoppdrag! s n a r t r fo s s Kontakt o

Skarholmen, Tlf. 56 15 11 30 • post@waagen.no • www.waagen.no Åpningstider: Mandag - fredag: 07.30-16.30 Lørdag: 09.00-13.00 NB-Magasinet - desember 2012 19


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 20

FOR MANGE AVDRAGSFRIE BOLIGLÅN

Kort men godt

Tall fra norske banker viser at svært mange norske boliglånskunder har sikret seg avdragsfrihet, melder nettstedet E24.no. Dette bekymrer Finanstilsynet .

DNB Boligkreditt har utestående 96 milliarder kroner til kunder som ikke betaler avdrag på lånene. Dette utgjør hele 48 prosent, eller cirka halvparten av kundene, ifølge Finansavisen.

Ved kun å betale renter kan lånekunder spare tusenvis av kroner i måneden. Rundt halvparten av de avdragsfrie boliglånene er belånt over 70 prosent av boligens verdi, som er Finanstilsynets øvre grense. – Tydeligvis ser vi at en del banker har et stykke igjen. Rundt halvparten av disse avdragsfrie lånene kan være forsvarlig, men vi liker ikke den andre halvparten, sier Erik Lind Iversen, tilsynsrådgiver i Finanstilsynet til E24.

Skandiabanken opplyser at 23 prosent av boliglånene deres per i dag er avdragsfrie. Banken tilbyr opptil 20 år avdragsfrihet, etter individuell vurdering. Dette utgjør 4 milliarder kroner.

160 milliarder avdragsfrie Nordea har gitt 29 prosent av boliglånene avdragsfrihet. Dette utgjør 60,3 milliarder kroner, da boliglånene per tredje kvartal var på 208 milliarder.

Til sammen finnes det altså boliglån for minst 160 milliarder kroner som det ikke betales en krone i avdrag på. I snitt er de avdragsfrie lånene i Norge på 3,8 år. Dette har sunket fra 4,3 års løpetid i fjor.

Danske Bank (tidligere Fokus) ønsker ikke oppgi tilsvarende tall. De sier at kunder med belåningsgrad innenfor 70 prosent kan få fem års avdragsfrihet, mens de innenfor 60 prosent kan få ti år.

NÅ KOMMER VIKARBYRÅDIREKTIVET I januar 2013 trer det omstridte vikarbyrådirektivet i kraft i Norge. Hovedprinsippet i det er at innleide skal likebehandles med ansatte i innleiebedriften. Mange tror vikarbyrådirektivet kun berører vikarbyårene. Det er ikke riktig. Direktivet berører i høy grad også alle de virksomhetene som leier inn arbeidstakere fra vikarbyråer eller bemanningsforetak. Og dem er det etterhvert mange av i norsk arbeidsliv. Det innebærer at innleide vikarer skal ha minimum de samme arbeids- og ansettelsesvilkår som de ville hatt dersom de var ansatt direkte i bedriften for å utføre det samme arbeidet. Det betyr i praksis at de har krav på de samme rettighetene tilknyttet lønn, arbeidstid, overtid, pauser, hvileperioder, nattarbeid, ferie og kompensasjon på helligdager som ansatte i bedriften de er innleid hos.

20

NB-Magasinet - desember 2012

Dette prinsippet er en klar innstramming i forhold til dagens diskrimineringsregler.

Reglene vil gjelde både for private bedrifter og offentlig sektor ved innleie av arbeidskraft både fra norsk og utenlandske vikarbyråer som opererer i Norge. Det er vikarbyårene som har arbeidsgiveransvaret for sine ansatte og også plikten til å etterleve reglene om likebehandling. Men dersom denne plikten ikke etterleves, kan innleier bli solidarisk ansvarlig for betaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring. Disse reglene om solidaransvar gjelder først fra 1. juli 2013, et halvt år etter at vikarbyrådirektivet trer i kraft. (Kilde E24.no)


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 21

STØRST PÅ SERTIFISERING AV SVEISERE

Hop Kompetansesenter er landets største på sertifisering av sveisere. Nylig mottok flere elever fagbrev og kursbevis. Selskapet holder til på Askøy og ble startet i 2008 for å tilby kompetansen til bedrifter, NAV og andre som trenger kompetanseheving i sveis og mekaniske fag. Daglig leder Dag Vangen forteller at 60 personer har nå fått fagbrev eller kursbevis ved senteret. Stolte elever som mottok fagbrev og kursbevis hos Hop Kompetansesenter. Her sammen med lærere og daglig leder Dag Vangen.

TENTE JULEGRAN OG SANG Fylkesordfører Tom Christer Nilsen både tente gran og sang i kor under det årlige julebesøket i Edinburgh siste torsdagen i november, Tradisjonen tro ledet fylkesordføreren en delegasjon fra Hordaland fylkeskommune til Edinburgh der oppdraget var å tenne julegranen. Dette er en årlig gave fra Hordaland til innbyggerne i Edinburgh som takk for hjelpen de ga norske sjømenn under andre verdenskrig. Etter juletretenningen, som samlet mer enn 15.000 tilskuere på the Mound, nedenfor Edinburgh Castle, var det adventskonsert i St Giles katedralen - et samarbeid mellom Kultur- og idrettsavdelingen i Hordaland fylkes-

kommune og Edinburgh University Chamber Choir. Dette er et høydepunkt for mange i Edinburgh og en fin mønstring for norsk kultur. Over 800 tilskuere kom for å oppleve fylkesmusiker Reidun Horvei (kveding/sopran), Geir Botnen (klaver) og Håkon Høgemo (hardingfele), men fylkesordføreren var også her en av dem som opptrådte. Koret «Roots» fra Askøy, der fylkesordføreren synger bass, fremførte et gospelstykke under konserten. De hadde også gleden av å synge sammen med Edinburgh University Choir under ledelse av dirigent Eric von Ibler.

KICKSTART PÅ NYÅRET Nytt år - nye muligheter! heter det i en optimistisk førjulshilsen til de næringsdrivende i regionen. VNR ønsker å gi næringsdrivende en kickstart på det nye året, og allerede 22. januar inviterer VNR til årets første medlemstreff på CCB, Ågotnes. Her vil deltakere få en fersk markedsinformasjon og møte nøkkelpersoner fra næringslivet i regionen. Nærmere program vil bli utarbeidet etter hvert, heter det i meldingen på vnr.no (Kilde: Vest Næringsråd)

(Kilde: Hordaland Fylkeskommune)

NB-Magasinet - desember 2012 21


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 22

Aktuell jus

Også urimelige avtaler skal holdes! Prinsippet om at ”en avtale er en avtale” står sterkt i norsk rett. Dette har Høyesterett fastslått atter en gang nå i høst, med den konsekvens at gullkantede leieavtaler kan bestå til evig tid. Ikke bare er de immune mot avtalelovens lempingsregel, de er også arvelige.

At avtaler skal holdes slik de er inngått er et eldgammelt prinsipp som vi har forankret i Kong Christian V’s Norske Lov fra 1687. Her heter det at ”En hver er pliktig at efterkomme hvis hand med Mund, Hand eller Segl lovet og indgået haver”. 325 år senere står prinsippet sterkere enn noen gang. I oktober behandlet Høyesterett en tvist knyttet til et leieforhold i næringsbygg. Utleier anførte at slike avtaler for det første ikke kan arves og videre at denne konkrete avtalen var så gunstig for leietaker at den måtte tilsidesettes som urimelig i medhold av avtaleloven § 36. Uoppsigelig leiekontrakt Etter oppføring av et næringsbygg ble det inngått en leieavtale om butikklokaler for dagligvaredrift. Husleien var satt til kr 97 270 per år og skulle kun reguleres på bakgrunn av økte driftskostnader. Leietaker ga et pantelån til utleier på kr 262 000 og fikk en pantobligasjon for beløpet. Obligasjonen kunne bare overføres til andre sammen med leieretten. Leietaker kunne si opp avtalen etter reglene i husleieloven, mens for utleier var avtalen uoppsigelig så lenge leietaker etterlevde kontrakten. Avtalen inneholdt ingen tidsbegrensning og leietaker hadde adgang til å fremleie lokalet etter samtykke fra utleier. Leiekontrakten ble overdratt sammen med pantobligasjonen, og den nye leietakeren drev selv dagligvarebutikk i lokalene til han gikk av med pensjon. Han fikk da samtykke til å fremleie til en større dagligvarekjede for leie tilsvarende kontrakten med utleier. I fremleiekontrakten forbeholdt leietaker seg en tilleggsleie som per 1999 utgjorde 3 % av butikkens omsetning, i tillegg til leien til gårdeier. Da leietaker døde i 2009 var leiesummen til gårdeier på kr 519 000, mens tilleggsleien utgjorde kr 947 656. Gårdeier tapte med andre ord nesten en million i leieinntekter på denne ordningen. Enken til leietakeren arvet leiekontrakten med tilhørende pantobligasjon, og fortsatte å motta leieinntekter på lokalet. Utleier motsatte seg da overføringen og anførte dessuten at avtalen var ugyldig etter avtaleloven § 36. Fra medhold i tingretten til tap i Høyesterett Utleier fikk medhold i sitt krav av tingretten. Retten bestemte at avtalen var urimelig i henhold til avtaleloven § 36 og fastsatte en utløpsdato for leieforholdet. Tingrettens dom ble anket til lagmannsretten, som fastslo at avtalen

22

NB-Magasinet - desember 2012

Av advokatfullmektig Marthe Rørstad Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

ikke kunne tidsbegrenses som i tingretten. Lagmannsretten kom likevel til at den økonomiske ubalansen gjorde avtalen urimelig og ga adgang til indeksregulering av leien. Utleier anket dommen til Høyesterett. Et enstemmig Høyesterett var klar i sin tale: utleier tapte på alle punkt. Avtaleloven § 36 kom ikke til anvendelse på forholdet og leiekontrakten kunne arves. Profesjonelle må passe på seg selv Høyesterett la blant annet vekt på at det var uttrykkelig angitt i kontrakten at leieforholdet nærmest var uoppsigelig for utleier. Det ble videre lagt til grunn at dette måtte ha vært tilsiktet ettersom begge parter var profesjonelle aktører. Det hadde i tillegg vært advokat inne i bildet på det tidspunktet avtalen ble inngått. Høyesterett mente dessuten at utleier hadde en sikkerhetsventil ved at fremleie krevde samtykke fra utleier. Utleier kunne dermed sikre seg mot et slikt ubalansert utfall ved å stille vilkår til samtykket. At det ikke ble gjort måtte utleier ta på sin egen kappe. Leieavtalen ble følgelig bestående slik den opprinnelig var inngått og enken fikk beholde fremleieinntektene på en million årlig. Det viste seg altså nærmest umulig å tilsidesette en kontrakt mellom to næringsdrivende fordi den er ”urimelig” etter avtaleloven § 36. Det er fordi profesjonelle aktører forutsettes å være i stand til å vareta egne interesser. Dersom retten hadde hatt en vernet interesse å ta hensyn til, eksempelvis forbrukerhensyn, er det mulig at utfallet ville blitt annerledes. Høyesterett forteller oss dermed at det skal svært mye til for å tilsidesette eller endre en ubalansert avtale, og terskelen er høyest når det gjelder en avtale mellom to næringsdrivende. Det gamle prinsippet om at avtaler skal holdes slik de er inngått står fremdeles svært sterkt i norsk rett.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 23

Velkommen til Storebotn NÌringspark Storebotn NÌringspark er et voksende nÌringsomrüde pü Askøy. Det er i dag rundt 100 bedrifter som har sin adresse her. NÌringsparken er strategisk plassert midt pü Askøy med kun 15 minutter fra Bergen.

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Elto Regnskap AS REGNSKAP AS

Autorisert Regnskapsførerselskap

Gulvsliping, overflatebehandling og levering av alle typer parkettgulv

Telefon 56 15 61 68 firmapost@eltoregnskap.no. www.eltoregnskap.no Storebotn 2, 5300 Kleppestø

Telefon 56 14 33 22 E-mail: post@conseptgulv.no Web: www.conseptgulv.no Adresse: Storebotn 12, 5300 Kleppestø

Stillas, tak over tak, tildekking, telt, haller, forskaling og annet utstyr til byggeplassen Storebotn 73 - 5300 Kleppestø - 55 70 70 54 www.deltasystem.no

           

 ! ""%&# ! # & &$$$ ! 

s+OBBEROGBLIKKENSLAGERMESTER s2EKKVERKIALUMINIUM INNGLASSING s.YEBALKONGER

Norges største bilglasskjede RUTESKIFT? Vi bytter! STEINSPRUT? Vi reparerer! SLITASJE? Vi sjekker! SOLFILM?9LÀNVHU

Velkommen til oss nür du trenger ü reparere eller bytte frontruten pü alle typer kjøretøy. Vi skifter bilglass uansett merke eller modell. S E Larsen Glass AS - Storebotn NÌringspark 5300 Kleppestø - Tlf. 56 14 42 10 bilglass.no - Tlf 09009

Telefon 56 15 16 50 - www.altaner.no

VI LAGER REKLAMEN DU TRENGER. ENKELT OG GREIT

"9''%6!2%2s42%,!34s-!,).'s*%2.6!2%2

Nytt hus, hytte, garasje eller ny terrasse? Vi hjelper deg!

TABLOIDSATS EKSPRESS Storebotn NÌringspark, 5300 Kleppestø Tlf 56 15 12 20 Epost: post@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

NÌringstomer i størrelse 1 til 50 DA NÌringsparken er delvis utbygd med ca 200 da, og har godkjent utvidelse pü nye 340 da nÌringsareal. Storebotn NÌringspark ble etablert i 1998 og har i dag over 100 bedrifter og mer enn 500 ansatte. Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utforming og størrelse pü tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene, sammen med vür arkitekt, etter kjøpers ønske. Vi tilrettelegger for en moderne nÌringspark der alle er hjertelig velkommen med sine virksomheter.

Fauskanger Bygg as, Storebotn 15, 5300 Kleppestø Tlf.: 56 15 15 30 - www.byggern.no/fauskanger

Askøy er en av de mest voksende kommunene i landet. Nü har vi passert 25 000 innbyggere. Flere store aktører har fütt øynene opp for Askøy, som Framo Engineering as, Frank Mohn as og Bergen Group as. For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: Kürleiv Bratli, mob 951 29 344

www.storebotn.no

STOREBOTN NÆRINGSPARK


NB_11_2012_desember_Layout 1 04.12.12 23.22 Side 24

k

Vi ønsker alle våre forbindelser en God Jul og et Godt Nytt År!

EIENDOMSPRISEN 2007

Miljøriktige lokaler Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. Kontakt oss i dag på telefon 05588 15000 kvm – Bolig – Butikk – Kontor – Undervisning – Lager

FAV-bygget – Minde. Kontor - Undervisning

14 Ferdig 2013/20 Kanalveien 62

Kanalveien 60

Kontor - Undervisning - Næring

Kontor - Undervisning

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B

Møblerte kontorlokaler N

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

DE

BØN

ES

S

R

Gamlehaugvegen 20 DE ESI N

S T RA N

Kanalveien 88

Tilsalgs ved Herland Eiendom AS

Vi står på for våre kunder!

For nærmere opplysninger:

«You name it»

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

NB_12.2012  
NB_12.2012  

Nyheter fra Hordaland

Advertisement