Page 1

NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 1

nb magasinet

Jusspalten: SENDREKTIG PLANBEHANDLING

15. Årgang September 2012. Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.590

ÅPNER HYPERMODERNE SKAL BLI BERGEN SITT NYE HOTELL

BILANLEGG

PLANLEGGER BY PÅ ASKØY

FLOTTE KONTRLOKALER I SENTRUM TIL LEIE ALLEHELGENSGATE 2 Eiendommen gjennomgår for tiden en omfattende rehabilitering innvendig og utvendig. Fasaden vil bli "ny" og få et renere og mer moderne arkitektonisk uttrykk. De ledige lokalene som gjenstår er ca 120 kvm i 8.etasje. Lokalene har flott utsikt over vågen Kontoretasjene vil etter vår mening bli blant de mest attraktive lokaler i Bergen Sentrum. Dette er begrunnet i beliggenhet, plassering i bygget med utsikt fra Ulriken til Sandviken og at lokalene vil bli fullstendig oppgradert til dagens standard i henhold til tekniske, estetiske og miljømessige løsninger. Det er etablert kantine på ca 500 kvm i byggets 2. etasje som vil være til felles disposisjon til byggets leietakere. Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 Trond Lehmann Syversen mobil 48 17 13 15, trond@kyte.no www.kyte.no

SALG RÅDGIVNING UTLEIE


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 2

NB-Magasinet blir utgitt av Tabloidsats AS • Opplag: 15.590 • Distribuert av Posten til bedrifter i Hordaland Daglig leder: Frode Nilsen • Redaktør: Rolf E. Veland • Markedsavdeling: Atle Færevåg, Christer Heggernes, Torstein Olsen • Telefon sentralbord: 56 15 12 20

«So ropa dei alle høgt hurra!» «So ropa dei alle høgt hurra! Fekk bilete sitt i blad, sudelelida sudelidei – Nei du ser nok ikkje oss blant alle dei fine folk i floss- du kan be dei dra til Moss! sudelida sudelidei» Sitatet over, hentet fra Lillebjørn Nilsens vise om veibyggeren «Ola Tveiten», er meget beskrivende for situasjonen under åpningen av Jondaltunnelen nylig. Den 10 kilometer lange tunnelen, som binder sammen Kvinnherad med det indre av Hardanger, ble foretatt nettopp av «fine flokk i floss», representert ved selveste statsminister Jens Stoltenberg og fylkesordfører TomChrister Nilsen. I tillegg var også ordførere fra både Kvinnherad, Kvam og Jondal til stede, og regionsvegsjef Helge Eidsnes. Selvsagt er det stor stas når en statsminister kommer på besøk til en liten kommune som Jondal, og dette ble da også en folkefest som seg hør og bør, der statsministeren ble tatt imot som om han skulle være en popstjerne, ifølge informasjonssjefen i Hordaland Fylkeskommune. Snorklipping her og der i vårt grisgrendte land er god markedsføring med tanke på det kommende valget, men spørsmålet er om ikke statsministeren burde hatt en

aldri så liten flau smak i munnen ved denne anledningen. Av en total kostnad på rundt 850 millioner kroner, er regjeringen Stoltenbergs bidrag på små 30 millioner kroner, resten er betalt av meg og deg her vest, Trond Mohn (med syv millioner), pluss de 350 bilistene som vil passere bompengestasjonen ved Jondal per døgn. Med såpass lite trafikkgrunnlag kan det ta sine år før prosjektet er nedbetalt, men for folk i Hardanger betyr dette lite mot gleden over tunnelen endelig er en realitet. Her vest må vi selvsagt glede oss over ethvert fremskritt på samferdselssektoren, men samtidig ikke underslå det faktum at vi ligger håpløst på etterskudd når det gjelder veibygging kontra trafikkutvikling og verdiskapning i vår region. Vi er derfor ikke så veldig overrasket over å høre at folk i mer tettbygde strøk, eksempelvis på Sotra, stiller seg undrende til fylkets prioritering av veiprosjekter. Mens trafikken over Sotraboren stamper seg frem og tilbake med nærmere 30.000 kjøretøy i døgnet, er det ikke vanskelig å forstå at temperaturen stiger blant befolkningen når det bygges svære veianlegg andre steder i fylket enn der det trengs mest.

har det lettere med å komme til en felles enighet om prosjekter og trasevalg, enn politikerne i de ytre delene av fylket? Vi bare spør, siden saken om et nytt Sotrasamband har vært kranglet om i årevis, og ny vei til Os ennå er i det blå. Det siste nye nå er krangelen om fastlandsforbindelsen over Bjørnefjorden på E 39 mellom Stavanger og Bergen. Her ligger kimen til mye god prestisjefylt krangel og nye år med utsettelser som resultat. På toppen av det hele har vi fylkesmannen som med sin splitt og hersk-metode ikke akkurat bidrar til fortgang i utviklingen, for å si det mildt. Når vi da også vet at selve planprosessene fra veimyndighetenes sin side er under enhver kritikk når det gjelder tidsbruk, - og at de veier som faktisk bygges er underdimensjonerte med tanke på fremtidig trafikkvekst, er det til syvende og sist AS Norge sin konkurranseevne som settes på spill. På tide at vi ber «dei dra til Moss» hele hurven?

Så er spørsmålet, hva skyldes dette? Kan det ha en viss sammenheng med at de styrende politikere i Hardanger

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Vi leverer eksible innredningsløsninger og erfaglige entrepriser i næringsbygg for private og oentlige foretak.

Leverandør av DEKO løsninger 2

NB-Magasinet - september 2012

Tlf. 55 57 15 00 rmapost@innomhus.no www.innomhus.no


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 3

LOGEMANNSGÅRDEN - NORDNES

ATTRAKTIVE KONTORLOKALER TIL LEIE • • • • • •

Ca. 610 kvm kontorlokaler til leie i plan 6 Kan deles inn i 2 utleieenheter Kan innredes og tilpasses leietakers behov Attraktiv beliggenhet Utsikt over Vågen og Bryggen Mulighet for parkering

Ta kontakt med DANIELSEN EIENDOM AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

SANDBREKKTOPPEN - MIDTUN

LAGERLOKALER TIL LEIE • Ca. 500 kvm lagerlokaler til leie • God takhøyde på høylager • Varemottak og oppstillingsplass • 2 kjøreporter • Ferdig innredet med lagerreoler • God parkering • Sentral beliggenhet på Midtun Ta kontakt med TILBORDS AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

LIAMYRENE 8 - ÅSANE

LANGARINDEN 2 - ÅSANE

ATTRAKTIVE LOKALER I NYBYGG • Ca. 2.000 kvm lokaler til leie • 3 etasjer på ca. 660 kvm. hver • Salgslokaler og kontorlokaler • Kan deles inn i flere utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv beliggenhet • Innendørs parkering • Innflyttingsklar medio 2013 Ta kontakt med NYBORG EIENDOM AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

SENTRALE LOKALER TIL LEIE • • • • • •

Ca. 2.200 kvm lokaler til leie Kan deles inn i mindre enheter Fra ca. 65 kvm til ca. 1050 kvm Kan innredes og tilpasses leietakers behov Sentral beliggenhet i Åsane Sterkt handelsområde

Ta kontakt med LIAMYRENE 8 ANS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no NB-Magasinet - september 2012 3


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 4

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Her hvor bilene står parkert i dag, vil de mest trolig stå under tak når den nye Kleppestø by skal bygges om tre- fire år. Byplanlegger Bente Karlsen skal være ansvarlig for å utarbeide de nye planene for Kleppestø sentrum. (FOTO: Rolf Erik Veland)

Godt håndtverk og gode løsninger Ta oss med i planleggingen på ditt neste prosjekt

M I N D E

SNEKKERI AS KVALITET OG GODE LØSNINGER Tlf: 55 24 68 00

4

post@bergenbygginnredning.no

w w w. b e r g e n b y g g i n n r e d n i n g . n o

NB-Magasinet - september 2012

FJØSANGERVEIEN 109, 5073 BERGEN Tlf.: 55 20 54 54, Faks 55 20 54 55. firmapost@minde-snekkeri.no www.minde-snekkeri.no


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 5

Askøys byplanlegger Bente Karlsen:

HER SKAL BYEN LIGGE! Det var i det herrens år i 1070 at Norges daværende konge, Olav Kyrre, skuet ut over dalen mellom de syv fjell og uttalte at «Her skal byen ligge». I 2012 står Bente Karlsen på motsatt side av fjorden, på Kleppestø, Askøy, og sier omtrent det samme: – Her skal vi bygge et bysentrum med kulturhus, gater og torg!

Etter at finanskrisen spente bein under de tidligere planene til NCC om en by på Kleppestø, er det nå Bente Karlsen som har fått oppdraget av Askøy kommune om å starte arbeidet opp på nytt. Hun er imidlertid verken konge eller dronning, men derimot sivilarkitekt og byplanlegger, med blant annet bred erfaring fra byggesaksplaner, utredningsplaner, kommunedelplaner, så vel som private reguleringsplaner. – Jeg har vært med på det meste, men dette blir trolig det mest spennende oppdraget hittil i min jobbkarriere, sier Bente Karlsen til NBMagasinet.

områdeplanen. Kort sagt kan vi si at vi skal lage et planprogram som forteller hva kommunen ønsker å gjøre i Kleppestø-området.

Kleppestø til et kompakt og velfungerende bysentrum. Dette vil selvsagt måtte ta en del år grunnet planarbeidet og at berørte parter skal få komme med sine innspill. Jeg ser for meg at selve byggingen vil starte opp i løpet av 2015 eller -16, alt etter hvor fort høringer, innspill og saksbehandling kan gjennomføres, og hvilke aktører som kommer på banen. Det blir spennende å se, sier hun.

Utvidet – I forhold til sist ser det nå ut til at selve utbyggingsområdet i Kleppestø er utvidet? – Ja, vi har tatt med de mer perifere områdene i Kleppestø for å se alt i en helhet, ikke minst når det gjelder den fremtidige trafikkstrukturen, gang- og Var med før sykkelveier. Men selve kai-området i En stor fordel for Bente Karlsen Kleppestø vil få sin egen detaljplan for er at hun har inngående kjenndet som vil bli det fremtidige bysenskap til Kleppestø-planene fra trum. Her vil også den fremtidige tidligere. I 2007 var hun innleid strandsonen få en overordnet rolle der av Askøy kommune som konsudet skal være plass til både hurtigbåt, så lent da kommunen utarbeidet et vel som allmenn tilgang til sjø og rekrekonkurransegrunnlag utbygging Her viser Bente Karlsen frem kartet med grenselinjer for området kommunen ønsker å regulere i asjon. Jeg ser også for meg en spenav Kleppestø sentrum, og videre Kleppestø. (FOTO: Rolf Erik Veland nende utbygging langs selve Kleppestøsom rådgiver for utbygger. vågen som kan gi rom til både kaféer, – Det blir jo på mange måter å småbutikker, utstillingslokaler og andre spennende ting starte opp på nytt, men siden jeg var innleid som konsu- Andre bygger lent den gang, starter jeg ikke på bar bakke når de nye – Blir det da andre aktører som skal bygge, slik som som trekker folk til sentrum. Hovedpoenget er at dette skal bli et levende sentrum der folk ferdes og der folk planene skal utarbeides. Tvert imot ser jeg det som en eksempelvis NCC egentlig skulle gjøre sist? stor fordel at jeg var sterkt involvert i de daværende pla- – Ja. Det eneste kommunen skal gjøre på kaiområdet er også bor, sier Bente Karlsen, Askøy kommunes nye nene, for erfaringene derfra vil komme godt med i det å bygge et kulturhus, samt legge føringer for det vi byplanlegger. ønsker selve bykjernen skal inneholde. Området skal selarbeidet som nå ligger foran oss, sier hun. ges til de aktørene som legger frem de beste planene i – Ja, hva er det eksakt du og dine medarbeidere skal tråd med våre ønsker, sier Bente Karlsen. gjøre nå? – Vi skal først og fremst lage en overordnet områdeplan – Askøyfolket vil vel lure på om planene denne gangfor vei, trafikk og bebyggelse, og skal se på kollektivter- en blir en realitet, og om når dere da beregner selve minal, parkering og annet på selve kaiområdet. Deretter utbyggingen av kaiområdet vil starte? Rolf Erik Veland/NBmagasinet skal vi utvikle delplaner innenfor de enkelte sektorer i – Ja, vi jobber med et helt klart formål å utvikle rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - september 2012 5


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 6

ER DU FORB Stadig flere norske bedrifter øker fokuset på helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte, men ennå finnes det rundt 120.000 norske bedrifter som er helt uten kunnskaper om førstehjelp blant ledere og ansatte. – Det er der vi kommer inn, sier Fredrik Aasebø, daglig leder i Røde Kors Førstehjelp AS. – Det bør være en tankevekker at norske bedrifter ikke har oversikt over noe så livsviktig som dette, sier Aasebø til NB Magasinet. Tallene han viser til stammer fra en undersøkelse Røde Kors Førstehjelp gjorde blant norske arbeidstakere og bedriftsledere vedrørende deres kunnskaper og holdninger til førstehjelp. – Resultatene fra denne undersøkelsen viser at 93 prosent av befolkingen skulle ønske at de fikk tilbud om førstehjelpskurs fra jobb eller skole, og at halvparten mener faktisk at det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte kan førstehjelp, sier han. Økt fokus Likevel- det finnes lys i tunnelen. Det økte mediefokuset på hjertestans blant kjente personer innen idrett og andre miljøer, har ført til en økende bevissthet blant næringslivsledere på viktigheten av å tilegne seg førstehjelpskunnskaper, pluss det å ha en hjertestarter tilgjengelig i bedriften. De siste årene har Røde Kors Førstehjelp opplevd en kraftig økning i salget av hjertestartere, spesielt mot bedriftsmarkedet. Fra et salg på 50 hjertestartere i 2008, er dette antallet økt til mer enn 400 så langt i 2012. – Dette er selvsagt positivt for alle parter, men det er vel så viktig at folk lærer hvordan de skal håndteres når ulykken er ute. Derfor anbefaler vi bedriftene om å ta et kurs i førstehjelp før de går til innkjøp av hjertestarter. Terskelen for å ta i bruk hjertestarter må senkes, for det er kombinasjonen av kunnskap og bruk av hjertestarter som er livreddende, sier Fredrik Aasebø.

– Hjertestartere er i ferd med å bli standard førstehjelpsutstyr i mange bedrifter landet over, kan daglig leder i Røde Kors Førstehjelp AS, Fredrik Aasebø, fortelle. (Pressefoto)

Kunnskapsmangel – Det er med andre ord ennå er langt frem når det gjelder kunnskapene omkring førstehjelp? – I mange tilfeller, ja. Den nevnte undersøkelsen viser at kunnskapsmangelen omkring livreddende førstehjelp

PÅ JAKT ETTER LOKALER? Se vår hjemmeside: www.mngholding.no MNG Holding Bergen AS Tlf. 55 38 90 30 eller post@mngholding.no 6

NB-Magasinet - september 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 7

ORBEREDT PÅ HJERTESTANS? ennå er stor i norske bedrifter. Blant annet viser den at en av tre bedriftsledere synes at bedriftene deres ikke har et høyt nok sikkerhetsfokus, og hele 75 prosent av dem er ikke kjent med hvilke lovpålagte krav myndighetene setter til bedrifter vedrørende førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr, sier han. – I tillegg vet mange ledere heller ikke om det er noen i bedriften som kan yte livreddende førstehjelp dersom en medarbeider eller besøkende plutselig skulle ha behov for det, eller om bedriften har tilstrekkelig med førstehjelpsutstyr. Bare det skulle være tankevekkende nok i seg selv, og vi ser det derfor som vår oppgave å spre kunnskaper om dette ved å tilby kurs i førstehjelp i tillegg til salg av nødvendig tilbehør og førstehjelpsutstyr , sier Aasebø.

omsetningsvekst fra år til år. – Vi er antageligvis landets største leverandør av førstehjelpskurs, og har trolig Norges største nettverk av sertifiserte førstehjelpsinstruktører lokalt plassert landet rundt, kan Aasebø fortelle. – Den store forskjellen på oss i Røde Kors Førstehjelp og andre kommersielle aktører i markedet er at overskuddet ikke går i lommen på private eiere, men går i stedet tilbake til blant annet lokalkontorene og de frivillige virksomhetsdelene av Røde Kors-organisasjonen, forteller Fredrik Aasebø som i fjor kunne tilbakeføre hele 4,6 millioner kroner til lokalt og regionalt l Røde Kors over hele landet.

Erstattet spilleautomater Mens det fra tidligere var inntektene fra spilleautomater som var hovedinntektskilden til Røde Kors inntil myndighetene satte en stopper for disse, ble organisasjonen tvunget til å tenke i nye baner. Røde Kors valgte derfor å organisere salget av førstehjelpkurs og førstehjelpsprodukter i et eget kommersielt foretak, Røde Kors Førstehjelp AS, der Fredrik Aasebø (31) ble ansatt som daglig leder. Så langt har dette gått over all forventning og selskapet har blitt en stor suksess med en sterk

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA: Røde Kors Førstehjelp AS * Røde Kors Førstehjelp AS har hovedkontor på Midttun og avdelingskontorer i Oslo, Akershus og Sør- Trøndelag. * Fredrik Aasebø (31) er daglig leder. *Har de siste årene opplevd en kraftig økning i salget av hjertestartere, spesielt mot bedriftsmarkedet. * I 2011 solgte Røde Kors Førstehjelp over 400 hjertestartere. og så langt i år er det solgt og utplassert cirka 400 hjertestartere. * Røde Kors Førstehjelp hadde en omsetning på tre millioner kroner i 2009. Den ble tredoblet til ni millioner i 2010, og en ny dobling til 18 millioner i 2011. * I 2012 har selskapet ambisjoner om en omsetning på 25 millioner kroner og tar sikte på å bli det ledende selskapet innenfor førstehjelp i Norge i løpet av få år. Store deler av omsetningen til Røde Kors Førstehjelp tilbakeføres til lokalt og regionalt Røde Kors i hele Norge.

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer

Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fanasparebankeiendom.no Bergen sentrum 55 91 99 60 | Markeveien 4 c | 5012 Bergen E eiendom@fanasparebank.no

NB-Magasinet - september 2012 7


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 8

Velkommen til Storebotn NÌringspark Storebotn NÌringspark er et voksende nÌringsomrüde pü Askøy. Det er i dag rundt 100 bedrifter som har sin adresse her. NÌringsparken er strategisk plassert midt pü Askøy med kun 15 minutter fra Bergen.

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Elto Regnskap AS REGNSKAP AS

Autorisert Regnskapsførerselskap

Gulvsliping, overflatebehandling og levering av alle typer parkettgulv

Telefon 56 15 61 68 firmapost@eltoregnskap.no. www.eltoregnskap.no Storebotn 2, 5300 Kleppestø

Telefon 56 14 33 22 E-mail: post@conseptgulv.no Web: www.conseptgulv.no Adresse: Storebotn 12, 5300 Kleppestø

Stillas, tak over tak, tildekking, telt, haller, forskaling og annet utstyr til byggeplassen Storebotn 73 - 5300 Kleppestø - 55 70 70 54 www.deltasystem.no

           

 ! ""%&# ! # & &$$$ ! 

s+OBBEROGBLIKKENSLAGERMESTER s2EKKVERKIALUMINIUM INNGLASSING s.YEBALKONGER

Norges største bilglasskjede RUTESKIFT? Vi bytter! STEINSPRUT? Vi reparerer! SLITASJE? Vi sjekker! SOLFILM?9LÀNVHU

Velkommen til oss nür du trenger ü reparere eller bytte frontruten pü alle typer kjøretøy. Vi skifter bilglass uansett merke eller modell. S E Larsen Glass AS - Storebotn NÌringspark 5300 Kleppestø - Tlf. 56 14 42 10 bilglass.no - Tlf 09009

Telefon 56 15 16 50 - www.altaner.no

VI LAGER REKLAMEN DU TRENGER. ENKELT OG GREIT

"9''%6!2%2s42%,!34s-!,).'s*%2.6!2%2

Nytt hus, hytte, garasje eller ny terrasse? Vi hjelper deg!

TABLOIDSATS EKSPRESS Storebotn NÌringspark, 5300 Kleppestø Tlf 56 15 12 20 Epost: post@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

NÌringstomer i størrelse 1 til 50 DA NÌringsparken er delvis utbygd med ca 200 da, og har godkjent utvidelse pü nye 340 da nÌringsareal. Storebotn NÌringspark ble etablert i 1998 og har i dag over 100 bedrifter og mer enn 500 ansatte. Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utforming og størrelse pü tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene, sammen med vür arkitekt, etter kjøpers ønske. Vi tilrettelegger for en moderne nÌringspark der alle er hjertelig velkommen med sine virksomheter.

Fauskanger Bygg as, Storebotn 15, 5300 Kleppestø Tlf.: 56 15 15 30 - www.byggern.no/fauskanger

Askøy er en av de mest voksende kommunene i landet. Nü har vi passert 25 000 innbyggere. Flere store aktører har fütt øynene opp for Askøy, som Framo Engineering as, Frank Mohn as og Bergen Group as. For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: Kürleiv Bratli, mob 951 29 344

www.storebotn.no

STOREBOTN NÆRINGSPARK


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.03 Side 9

I denne ærverdige steinbygningen mellom Torgallmenningen og Vågsallmenningen, kommer Hansa Grand Hall Hotel innen to år. (FOTO: Rolf Erik Veland)

HER KOMMER HANSA GRAND HALL HOTEL – Det skal bli Bergens perle, et eksklusivt lite boutiqe-hotell med flotte butikker, topp service og intime, moderne rom av høy klasse - midt i «indrefileten» av Bergen, sier Steinar

Knutsen, eier av KJS Servering og innehaver av den nye Matbørsen på Vågsallmenningen. Han gleder seg stort over planene som nå settes ut i livet.

»

NB-Magasinet - september 2012 9


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 10

10

NB-Magasinet - september 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 11

Steinar Knutsen, eier av KJS Servering AS, er tydelig stolt over å ha bidratt til etablering av Matbørsen i den ærverdige Frescohallen i den tidligere børsbygningen. Nå planlegges det også hotell.(FOTO: Rolf Erik Veland)

Den nye Matbørsen, med sine syv forskjellige restauranttilbud i Frescohallen er blitt byens nye og hotteste «in-sted» i løpet av kort tid. Men dette er bare første del av planene Steinar Knutsen og hans kompanjonger Per Jørgensen og Terje Skjelbred i KJS Servering AS har for det ærverdige bygget, som tidligere har huset både børs og banker, samt turistinformasjon opptil nyere dato. Nattklubb og hotell – Først og fremst er det nå ny nattklubb i de gamle hvelvene i kjelleren som står for tur, forteller Knutsen. – Disse lokalene som nå er under full opprusting, ble tidligere brukt som lagerlokaler for bankdriften, men skal nå bli til en spennende nattklubb med 26 års aldergrense, forteller han. Navnet på den nye nattklubben blir VÅG, og på utsiden av Matbørsen henger store bannere som forkynner at «VÅG- natten blir aldri den samme» når denne åpner om få måneder. – Og deretter skal dere bygge hotell i steinbygningen bak Matbørsen? – Ja, der skal vi bygge Hansa Grand Hall Hotel, noe vi ser frem til med glede og spenning. Navnet skal gjenspeile at Bergen er en Hansa-by, mens Grand Hall sier litt om den ærverdige hallen som befinner seg like innenfor dørene. Her har DNB hittil holdt til med bankvirksomhet, men er nå i ferd med å flytte all sin virksomhet til sine nyrestaurerte lokaler vegg i vegg på hjørnet av Olav Kyrresgate.

Butikker – I denne salen skal dere altså bygge butikker og resepsjon for det nye hotellet? – Det stemmer. Vi ser for oss et nennsomt utvalg av flotte butikker for den kresne, smykker, gull, ur, sko, negledesign og annet tilsvarende. Det skal ikke bli noe konferansehotell med møterom, men et hotell for tilreisende og besøkende til vår vakre by, så vel som et treffsted for byens innbyggere som gjerne liker et glass champagne i stilrene omgivelser, kanskje mens damene får en manikyr, sier Knutsen med et smil. – Hvor mange rom får det nye hotellet? – Vi planlegger 80 rom av varierende størrelse og innredning. Disse blir lokalisert til andre og tredje i etasje i bygget. Her finnes også et loft i bygget som vi vurderer diverse bruksmuligheter for, uten at jeg kan si så mye om det nå, sier han. – Når kan vi forvente åpning av det nye hotellet? – En gang i løpet av 2014, hvis alt går etter planen.

til restaurant og sette sammen det måltidet de selv ønsker, alt fra sushi, tapas til italiensk og norsk mat med innslag av norske råvarer og kortreist mat. Dette har vist seg å være svært populært, og samtidig er det en glede for både oss og gjestene at Frescohallen igjen er tilgjengelig for alle og enhver. Mange av bergenserne har aldri satt sine ben her før, men nå kan alle se hvilken prakt vi virkelig omgir oss med her i byen, sier en tydelig stolt Steinar Knutsen i KJS Servering AS.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA Frescohallen/Matbørsen

Unikt tilbud Steinar Knutsen og kompanjongene har, siden åpningen den 22. juni i år, opplevd en fantastisk tilstrømming til det nye restauranttilbudet i Matbørsen. – Konseptet med syv forskjellige restauranter under samme tak er faktisk ganske unikt i skandinavisk sammenheng, sier Knutsen. – Vi har reist mye rundt i andre land for å finne både inspirasjon og de riktige matkonseptene til Matbørsen, men så langt har vi ikke funnet noen lignende konsepter i Skandinavia i forhold til omgivelser og mangfold av restauranter under samme tak, sier han. – Her kan Matbørsens gjester fritt vandre fra restaurant

* Frescohallen, som er en del av den gamle børsbygningen, var ferdig bygget i 1862 og utvidet i 1893. * Freskene, malt av Axel Revold (1887-1962), regnes som en av våre nasjonalskatter og er malt i perioden 1921-23. * Freskene skildrer Bergen som sentrum for en verdensomspennende handelsvirksomhet. * Gjennom 2000 kvm med syv nye restauranter er Frescohallen et unikt restaurant-torg i norsk og Skandinavisk sammenheng. * Gründerne Per Jørgensen, Steinar Knutsen, og Terje Skjelbred har hittil satset 56 millioner kroner på etableringen av Matbørsen i Frescohallen. * Selve restaurantdriften er overlatt til selvstendige aktører.

NB-Magasinet - september 2012 11


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 12

Tore Odfjell og Anja Schmidt i Odfjell Eiendom AS representerer huseierne av kvartalet i Vågsbunnen. De gleder seg over å kunne bidra til en positiv utvikling av hele området. (FOTO: Rolf Erik Veland)

ØNSKER NYTT LIV I VÅGSBUNNEN hvilket vi også har gjort. Vi har derfor samarbeidet tett med alle de nevnte instanser fra starten av, og det gleder oss stort at tilbakemeldingene derfra har vært så positive. Nå er freskene til Axel Revold endelig tilgjengelige for alle igjen, noe folk flest har gitt oss positive tilbakemeldinger på, sier Steinar Knutsen.

– Det er utrolig moro å se den suksessen KJS har oppnådd med Matbørsen, og som huseiere er vi stolte av å kunne bidra til å skape nytt liv og røre til Vågsbunnen, sier Tore Odfjell og Anja Schmidt i Odfjell Eiendom AS Da Odfjell Eiendom, sammen med Teigland Eiendom AS og JO Odfjell AS kjøpte de tre byggene i børskvartalet på Vågsallmenningen i 2007 av DNB for 370 millioner kroner, hadde de ingen faste planer om hva de skulle bruke byggene til. Turistinformasjonen holdt til i Frescohallen, i kjelleren var det skobutikk, og i steinbygget bak drev DNB bankvirksomhet. – Hele kvartalet er delt opp i tre bygg, Børsbygget fra 1880, Granittbygget fra 1920 og «Nybygget» der DNB holder til, som ble oppført i 1972, forklarer markedsansvarlig Anja Schmidt. Åpne opp – Våre ambisjoner var å åpne opp byggene og skape en tettere forbindelse mellom Torgallmenningen og Torget/Vågsbunnen, og mye av dette har vi allerede klart nå gjennom samarbeidet mellom KJS Service og DNB, sier daglig leder Tore Odfjell. – Når vi også får et unikt hotell inn i Granittbygningen, vil det pånytt komme lys i vinduene langs denne aksen, noe som vil tilføre strøket helt nytt liv. Hele byen og sentrum vil tjene på dette, mener Odfjell, som gir skryt til

12

NB-Magasinet - september 2012

Knutsen og KJS sine visjoner om å skape liv i Vågsbunnen. – Samarbeidet har vært positivt like fra de kom på banen og ville leie seg inn i den tidligere skobutikken i kjelleren, og dette var vel starten på det som i dag er blitt til Matbørsen, sier han med et smil. – Vi fikk mange henvendelser fra interessenter som ønsket seg inn i byggene, særlig på den siden som vender ut mot Torget, men så kom Steinar opp med idéen om å skape en stor restaurant i Frescohallen, og dermed var det gjort, sier han. Sprekt – Ja, det er sprekt av huseier å være med på planene vi la frem, repliserer Steinar Knutsen, som også gir ros til både Byantikvar, Riksantikvar og Bergen kommune i samme anledning. – Det er jo store verdier vi er satt til å forvalte her, og det påhviler jo oss et ansvar for å forvalte det med omhu,

Ringvirkninger – Det som også er positivt i denne sammenhenger er jo at flere aktører kommer på banen her i Vågsbunnen som følge av dette. Nå skal jo Bølgen og Moi etablere seg i tidligere Banco Rotto, mye på grunn av etableringen av Matbørsen, forteller Anja Schmidt, som i likhet med Tore Odfjell mener dette samlet sett vil gi et løft for hele Vågsbunnen, med ringvirkninger langt innover i Skostredet. –Vi etablerer også en velforening nå for nedre Vågsallmenning og skal blant annet se på muligheter for belysning og felles uttrykk på utrommene, så vi går en spennende tid i møte. Men det er jo gøy å være med og bidra til denne utviklingen, sier Tore Odfjell i Odfjell Eiendom AS.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 13

BANKDRIFT SIDEN 1855

«If he can´t learn the way you teach You must teach the way he learns»

– Vi i DNB er også stolte av å kunne bidra til at Vågsbunnen utvikler seg i positiv retning, sier distrikstbanksjef i DNB, Sylvelin Gunnarson. – Vi har drevet bank i bygningene her siden 1857, og vi vil fortsatt være med på lasset, men nå som leietakere her i kvartalet i helt nyoppussete lokaler, sier hun. å FILM p Se vår nsesenter.no ta opkope www.h

Vi tilrettelegger blant annet for sertifisering, kursing og opplæring innen sveis, plate, industri, rørlegger og industrimekanikerfaget.

Distriktsbanksjef i DNB, Sylvelin Gunnarson, er også glad for at også banken er en del av totaltilbudet i Vågsbunnen. (FOTO: Rolf Erik Veland) Gunnarson viser NB Magasinet inn i «Nybygget» på hjørnet av Olav Kyrresgate der banken nettopp er flyttet tilbake til helt nye og topp moderne omgivelser. – Vi leier nå de tre første etasjene i bygget, pluss syvende etasje der det kommer felles kantine og møteplasser for kundetreff og egne arrangementer, forteller hun. Godt samarbeide I likhet med KJS Servering, gir også Sylvelin Gunnarson skryt til huseierne Odfjell Eiendom for godt samarbeide om utviklingen av kvartalet. – Det er jo historiske bygninger vi snakker om, der bank og finans har stått sentralt i utviklingen av byen fra midten av 1800 tallet og frem til nå. Men bankdriften har jo endret seg radikalt siden den gang, og vi satt etterhvert med en bygningsmasse som vi ikke hadde bruk for lenger, sier Gunnarson. – Det endte til slutt med at Odfjell Eiendom kjøpte dette kvartalet sammen med Teigland Eiendom og JO Odfjell, og det er vi glade for i dag når vi ser den ansiktsløftingen dette har gjennomgått, og den driften KJS har fått til med Matbørsen. Selv arbeidet jeg i dette bygget på slutten av 80-tallet, men det er mange bergensere som ikke har sett hvor flott denne Frescohallen er før nå, sier Sylvelin Gunnarson, som har med seg 70 medarbeidere i de nye lokalene. Lørdagsbank – Nå har vi i tillegg til utvidet åpningstid på hverdager, åpent på lørdagene frem til klokken 16.00, og dette er blitt utrolig godt mottatt både blant privat- og bedriftskunder. Tross tilgjengelighet på nettbank og telefon døgnet rundt, er det ennå ganske mange som foretrekker å møte oss ansikt til ansikt, særlig når det gjelder viktige hendelser i kundenes liv. Da er lørdagen en god dag for mange, og på denne måten kan også vi i DNB være med til å skape liv og røre i dette sentrale området av byen, sier distriktsbanksjef Sylvelin Gunnarson.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

• Tilrettelegging av Sveisesertifisering • Sertifiseringsprøving • VG3-Klasse i plate, sveis og industrimekaniker • Sveisekurs/opplæring • Oppdatering av sveisesertifikater • Fagprøve stasjon • Opplæring / forkurs til fagprøver • NS477 Sveiseinspektør/Sveisekoordinator • Godkjent eksaminator fra Teknologisk Institutt sertifisering as • Kurs i varme arbeider • Kurs i samarbeid med våre samarbeidspartnere Våre fem ansatte er alle høyt kvalifiserte i sine jobber, og vi kan tilby opplæring i godt tilrettelagte, nye lokaler med moderne utstyr. gen eder

Telefon: 56 15 27 00 Mobil: 97 14 99 99 www.hopkompetansesenter.no Storebotn 53 A, 5300 Kleppestø Kontaktperson: Dag Wangen

NB-Magasinet - september 2012 13


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 14

Storebotn Næringspark, Askøy

Kontorer til leie

Ledige kontor-/ salgslokaler i nybygg

Lønningsflaten 13, Blomsterdalen

• • • • • •

1315 kvm kontor-/ salgslokaler til leie Direkte inngang fra parkeringsplass God parkering Kan innredes og tilpasses leietakers behov 20 minutter fra Bergen Sentrum Forventet innflyttningsklart medio 2013 For ytterligere informasjon, kontakt Askmur Eiendommer AS, tlf. 924 62623

1.etg: 1 stk kontor ca. 20m2 2.etg: Kontorer samlet ca. 100m2 For kontakt: Betongen AS Hildegunn Gausdal, tlf. 55 13 90 80 Ola Øyjordsbakken, tlf. 922 02 843

www.fanasparebankeiendom.no Bergen sentrum 55 91 99 60 | Straume | Nesttun | Åsane | E eiendom@fanasparebank.no

Straume/Sotra

Prosjektert kontor o og forretningsbygg til leie. Prosjektert kontor og forretningsbygg over 3 etasjer med parkering i underetasjen. Bygget er på totalt 3317 kvm. Lokalene kan tilpasses leietakers behov. Etasjene leveres med åpen løsning. Bygget vil få en moderne og representativ fasade med gode muligheter for profilering. Det er lagt stor vekt på gode kvaliteter og moderne design. Sentralt beliggende med kort avstand til buss og Sartor senter. Ca.12 min kjøring til sentrum.

Adresse: Skjenet 11 Areal: U.etasje: Utleid 1.etasje: 943 kvm 2.etasje: 750 kvm

14

NB-Magasinet - september 2012

Kontakt: Cecilie van der Heide E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 15

FOR SALG: TOMTEOMRÅDE REGULERT FOR BOLIG VED SJØEN I OSUNDET

Tomteområdet ligger naturskjønt til i landlige omgivelser i Osundet mellom Oøyvegen og sjøen, ca 5,5 km nord for kommunesenteret Rong. Området er på ca 89 daa, og det er tiltenkt 97 boenheter i eneboliger, rekkehus og leiligheter, 7 naust og 122 båtplasser. Området er ferdig regulert. Gode solforhold, med sol fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Kort vei til Kollsnes og Stureterminalen, og ca 20 km til Ågotnes hvor det forventes betydelig vekst i variert næringsliv og arbeidsplasser i løpet av de nærmeste år.Kort vei til skoler, barnehager og nærbutikk. For ytterligere informasjon, kontakt DNB Næringsmegling AS Rossy Addington, tlf 90 98 04 62, rossy.addington@dnb.no

5 moduler á 400m2

Askøy/Storebotn Næringspark Bli med i veksten på Askøy. Kjøp deg inn i etablert næringspark. Fra 3.200.000,- + omk

Bra 400m2 til 2000m2 (5 moduler)

Visning: kontakt Kent Røed 932 83 937

Næringseiendom i etablert næringspark for salg. Storebotn næringspark er en attraktiv næringspark kun 15 minutters kjøring fra Bergen sentrum. Næringsparken består hovedsaklig av håndtverk/lettindustri. Vi har nå for salg 5 stk. moduler á 400m2. Dvs. at her kan det kjøpes fra 400m2 og opp til 2000m2. Priser fra 3.200.000,-. Storebotn næringspark og Askøy er i sterk vekst og bedrifter som Frank Mohn skal etablere seg i området. Bli med og etabler din bedrift i en fremtidsrettet næringspark!

NB-Magasinet - september 2012 15


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 16

Ledige butikk og kontorlokaler, Strandkaien 18 Butikklokale 1. etg. ca. 135 m2 Kontorlokale 2. etg. ca. 140 m2

Kontakt oss på telefon 55 55 78 30 / 99 52 05 30 eller send e-post til: haugsdal@vestrheim-eiendom.no www.vestrheim-eiendom.no

Vi har også ledige kontorlokaler (40-160 m2) med P-plasser til leie i Strandgaten 223

3 FOR 2

B E S T I L L H Ø S T E N S A N N O N S E R N Å , F Å D E N T R E D J E G R AT I S

HØSTENS UTGIVELSER:

25OKTOBER • 15NOVEMBER • 6DESEMBER MARKEDSFØR NÆRINGSEIENDOMMER. SALG • LEIE • KJØP FOR MER INFORMASJON KONTAKT VÅR MARKEDSAVDELING PÅ TELEFON 56 15 12 20

nb magasinet

16

NB-Magasinet - august 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 17

Lokaler til leie - Tlf. 815 44 100 Rosenkrantzgt. 3

Myrdalsvegen 22 - Åsane

- Bergen sentrum

Moderne bygg med fleksible kontorløsninger.

Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg.

2. etasje Ca. 380 kvm

1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer

3. etasje Ca. 190 kvm Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Hilde.Loland@dnb.no Tlf: 913 02 720

Starvhusgt. 2 A - Bergen sentrum

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum

Meget sentrale lokaler

Meget sentrale lokaler.

3. etasje Ca. 160 kvm

2. etasje ca. 400 kvm kontor

Lokalene fremstår som et stort areal og skal rehabiliteres i samarbeid med ny leietaker.

4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler

4. etasje Ca. 200 kvm

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

DNB Næringseiendom AS forvalter ca. 1,5 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges største eiendomsforvaltere. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Bergen, Oslo og Stockholm. For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: leiekontor@dnb.no, tlf. 815 44 000, www.dnb.no

Flott beliggenhet med sjøutsikt i Straume Næringspark, Fjell

Prosjektert kombinasjonsbygg fra med seksjoner for salg Seksjoner 150 til 1200 m2 • • • • • •

Flott beliggenhet med sjøutsikt i Straume Næringspark 3600 m2 kombinasjonsbygg Næringsseksjoner for salg - seksjoner fra 150 til 1200 m2 Lokalene kan brukes til kontorer, verksted og lager Lokalene kan tilpasses etter kundens ønske Dypvannskai i nærområdet

for mer informasjon, ta kontakt med: Straume Næringsbygg as

v/ Erik Nyborg tlf 99 56 70 86 e-post: erik@coanda.no

Tegning bygg Illustrasjon

NB-Magasinet - september 2012 17


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 18

Nybygget til Sande Auto Vest

5000 KVADRATMETER BIL G I disse dager tar Sande Auto Vest i bruk et hypermoderne nybygg øverst på Drotningsvik næringspark, med salg av to bilmerker, bruktbilhall - og en ekstra omtanke for el-biler. Familiebedriften Sande Auto startet salg av Mazda i 1983 og ble raskt en stor merkeforhandler også i nasjonal sammenheng. I dag er familiekonsernet eneforhandler av Mazda og Nissan i Bergen, ved siden av Sande også selger Subaru og Hyundai. Alle disse fire merkene skal fortsatt selges fra konsernets gamle lokaler i Åsane, mens det store nyanlegget på Drotningsvik kun er viet Nissan og Mazda, i tillegg til bruktbiler. Nettopp det faktum at Sande Auto skal selge merker som ikke har noe forretningsmessig samarbeid utover en felles forhandler, gjorde at sivilarkitekt Per Hammer ved Forum Arkitekter AS fikk noen ekstrautfordringer: - Vi ønsker at både Mazda- og Nissan-kundene skal oppleve Sande Auto Vest som «sin egen» forhandler, samtidig som vi må slå sammen administrative og byggtekniske funksjoner, sier administrerende direktør Frode Sande.

18

NB-Magasinet - september 2012

Dette er nybilhallen, og de to hovedinngangsdørene åpner mot to doble kontorer for de respektive merkenes salgssjefer. Om folkene på «frontkontorene» er opptatt eller fraværende, vil siktlinjene i hallen straks føre kundens blikk mot den sentrale resepsjonen. Alle de ansatte har på sin side hele tiden full oversikt over hvem som søker hjelp i lokalet: Det er viktig at kundene slipper den forsmederlige følelsen av å ikke få kontakt med en selger når ærendet kan være kjøp av bil til mange hundre tusen kroner. Bilselgerne disponerer på sin side en rad kontorbåser HANDELSPLASS. Salgskontorene er lyse og oversiklige. Merk bruken av råbetong. Løsningen arkitekten og totalentreprenør Konseptbygg AS valgte var å holde hele interiøret i avdempete fargetoner med grå fliser, svarte og hvite møbler, samt hvite og grå metalldetaljer. Dette er supplert med utstrakt bruk av synlig råbetong. Her er det bilene som skal få sette farge. Nøytral og elegant Resultatet er luftig, moderne og åpent, men samtidig intimt nok til å være innbydende tross det nøkterne, industrielle preget. Den lave førsteetasjen er det første som møter kundene.

LUFTIG: Frittstående kontorer for salgssjefene.


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 19

L GLEDE I DROTNINGSVIK maskiner, kataloger, kaffekopper og utskrifter, samtidig som det er lett for fagfolkene å stikke hodene sammen uten å forlate kundene helt, sier Sande.

PORTER: To av innkjørsLENE til verkstedet. Kjørerampen til 2. etasje er på baksiden av bygget. med store glassvinduer bakerst i salgshallen, og ved bakveggen er det en kaffestasjon for kunder og et kundetoalett. En fellesprinter for hele etasjen er plassert litt fremskutt fra veggen, og bak den u-formete «printerskjermen» er det minikjøkken for de ansatte. Her har arkitekten også plassert en frittstående, skjermet «desk» der de ansatte kan trekke seg tilbake et øyeblikk for konferere og sjekke datakataloger. - Måle er å holde lokalet mest mulig ryddig for kontor-

Rasjonell verkstedhall Verkstedet ligger i bakkant av bygget. Her er det topp moderne arbeidsplasser for inntil 15 mekanikere, og også her er det tilrettelagt for ryddige og trivelige arbeidsforhold. Hver mekaniker får sitt personlige verktøyskap på hjul, som vedkommende tar med seg til en ledig løftebukk. Bukkene har faste arbeidsbenk av massivt tre, med supplerende verktøyskap, dispensere for olje, vann og frostvæske og ikke minst store resirkuleringsbinger. - I samarbeid med avfallshåndteringsselskapet Franzefoss finsorteres alt avfall, dette gjør at renovasjonskostnadene blir sterkt redusert. En annen nytt tiltak er at alle biler som kommer inn på verkstedet kjører over en nedfelt «målestasjon» som gjennomfører en rask, obligatorisk helsesjekk av bremser, støtdempere og styring, sier Frode Sande. - Men dette får kundene aldri se? - Jo, den som for eksempel selv vil se hva mekanikeren mener må utbedres på en bil er velkommen inn, og vi har også glassdører inn til verkstedet.

Byggets 2. etasje er todelt. På høyre side ligger bruktbilavdelingen, som har kjørerampe fra baksiden, mens den venstre delen er avsatt til kantine - med flott utsikt. En innglasset messanin fører over til administrasjonskontorene. Bruttoarealet for salgshall og verksted, lagerrom, vaskehall, maskinrom og oljedepot er 3132 kvadratmeter, mens 2. etasje, med bruktbilhall, kantine, messanin og kontorer har et bruttoareal på 1856 kvadratmeter. I tillegg kommer en 3. etasje med et bruttoareal på 1351 kvadratmeter. Hele denne etasjen er i dag utleid til et engineeringfirma.

NESTEN FERDIG: Verktøyleverandør Svenn Hammervold, Svein Arne Sveen fra Konseptbygg og Frode Sande inspiserer den «obligatoriske teststasjonen» på verkstedet.

NB-Magasinet - september 2012 19


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 20

Rundt hovedbygget har Sande planert ut store parkeringsområder og satt opp en 600 kvadratmeter stor lagerhall som kan bygges ut etter behov.

STRØMSTERK. Denne hurtigladeren kan fylle opp el-bilbatterier på 15-20 minutter, sier Frode Sande.

Vannbåret varme og varmepumpe Oppvarming skjer ved vannbåret varme fra en luft-tilvann-varmepumpe som er plassert et stykke unna hovedbygget. Supplerende oppvarming skjer med elektrokjeler, men bygget er naturligvis godt isolert, og selv om det er store glassflater har arkitekten valgt å moderere vindushøyden. I tillegg er takhøyden i salgshallen moderat av hensyn til fyringsutgiftene. Kun et relativt smalt atrium langs den indre delen av salghallen bryter takhøyden, og her fører en elegant, spesialbygget ståltrapp opp til 2. etasje. Hovedhallen er nesten nitti meter lang, med mange harde flater. Likevel er lydnivået godt dempet av de perforerte metallplatene i taket, supplert med punktdemping i form av et lavthengende «tak» over resepsjonen. Takket være varmtvannradiatorer er også viftestøyen uhørbar. Ventilasjonen er et balansert system med varmegjenvinner og sørger også for eventuell kjøling av luften til kontorlokalene. Miljøtenkningen som ligger bak oppvarmingssystem, støydemping og kildesortering er et naturlig resultat av offentlige pålegg, byggeforskrifter og renovasjonutgifter, men Frode Sande ønsker også at dette skal understreke bedriftens satsing på el-biler. Nissan er her en ledende produsent, med familiebilen Leaf som fremste våpen. - Ennå er ikke infrastrukturen for ladning av moderne el-biler godt utbygget i Norge, noe vi vil være med på å rette opp. Det er derfor flere selvbetjente ladepunkter ved bygget, inkludert en hurtiglader som fyller batteriene på 15-20 minutter. Denne ladestasjonen koster alene vel 400 000 kroner, en

investering Sande mener vil svare seg. - El-biler blir et viktig produktområde for oss, og derfor har vi sørget for å tilpasse nybygget utviklingen, understreker administrerende direktør Frode Sande. Totalt har det kostet vel 80 millioner kroner (eks. mva) å oppføre hovedbygget og lagerhallen. I tillegg kommer prisen for den 17 mål store tomten og ikke minst det kostbare verkstedsutstyret.

Jan Hanchen Michelsen Tekst og foto

LARS JØNSSON AS Leirvikflaten 11, 5179 Godvik Tlf. 55 50 69 00, Faks: 55 50 69 10 firmapost@larsjonsson.no www.larsjonsson.no

Lars Jønsson AS har levert Paroc brannsikre elementer på bygget til Sande Auto Vest AS i Drotningsvik

Telefon: 55 18 81 80 / Fax 55 18 81 81 frode.aksnes@paroc.com

20

NB-Magasinet - september 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 21

Vi er stolte som har fått være med å bygge Sande Auto Vest sitt nybygg Utbygger/Totalentreprenør www.konseptbygg.no Bergen Telefon 55 11 58 00

VI HAR LEVERT PORTER

WINDSOR DOOR AS

Hylkje, Bergen Telefon 91786411 E-post: bergen@windsor.no

Vi har utført Bærende stålkonstruksjoner og Smedarbeider trapper/rekkverk.

www.forumarkitekter.no Damsgårdsveien 16 - 5058 Bergen Telefon 55 16 59 00

GRUNN- OG BETONGARBEIDER Systemvegger og himlinger er levert og montert av

Moelven Nordia AS

Asfaltveien NO-2051 Jessheim Solheimsgaten1,9,Box 505863, Bergen Telefon: 06050 Telefax: 55 20 63 20 97 35 04 86 Telefon: 06050 Telefaks: www.moelven.no

5201 Os Telefon 56 30 06 47 www.selen.no

www.sotrabygg.no Bildøybakken 105, 5360 Kolltveit Telefon 56 33 09 00

Gode rom

Vi har utført Tømrerarbeid

Levert innvendige dører/ståldører

Vi har levert kjøkken og garderober

HTH Kjøkkenforum Bergen Telefon 55 13 02 27 • www.odinbygg.no

Fjøsangervn. 57, 5824 Bergen Tlf. 55 59 94 40 - Fax 55 59 94 41 www.hth.no

Telefon 75 03 48 00 • www.talgo.no

Komplett leverandør av

verkstedutstyr, verktøy og forbruksmateriell

lek ekkt kttr ktr tro roa oaarrb

ene ne tfør øre es av:

lll Ha Han ansen E Elek Ele ektr ektr tro AS S ww ww w.kjel kje k kjel jelll-ha l-h -h ha ansen n.no n no no

til Sande Auto Vest AS

Tlf: +47 63893300 | Fax: +47 63893360 | www.rodin.no

NB-Magasinet - september 2012 21


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 22

NÆRINGSLIVET ER VIKTIG FOR TV-AKSJONEN Uten et sterkt engasjement ute i alle fylker og kommuner vil TV-aksjonen aldri klare å få den oppmerksomheten den fortjener og trenger. Et samarbeid mellom Næringslivet og TVaksjonen Hordaland betyr mye for å øke dette engasjementet. I 2010 var det samlete bidraget til TVaksjonen fra lokalt næringsliv i underkant av 17,5 millioner kroner. Etter at flere kommuner satset på samarbeid med lokalt næringsliv i fjor ble næringslivsbidraget til TV-aksjonen i 2011 over 27,5 millioner kroner. Dette er en økning på 64%, og de positive effektene av en næringslivsstafett er mange. Et engasjert næringsliv gir økt engasjement i hele lokalsamfunnet. Vi opplever at slike steder får økt giving på bøssene, og dermed øker også det totale innsamlingsresultatet. Ved å bidra til TV-aksjonen får bedrifter mulighet til å engasjere sine ansatte, bidra til å stå opp mot urett, og en unik mulighet til assosiere seg med TVaksjonen NRK som er en sterk merkevare. TV-aksjonen genererer i snitt 4000 medieoppslag hvert år, og bidrag til TV-aksjonen er et fint utgangspunkt for å få oppslag i lokalpressen. Lokalt næringsliv har lenge manglet en plattform til å bidra til TV-aksjonen. Dette har vi gjort noe med, og har laget en egen side rettet mot bedrifter, organisasjoner og foreninger som dere finner på www.giverstafett.no. Her kan man enkelt gi et beløp til TV-aksjonen og utfordre en annen bedrift, organisasjon eller forening i lokalsamfunnet til å bidra. På den måten lager man en stafett som løpende oppdateres på nett der alle i Norge kan følge

med på bedriftene sine bidrag. De tre beste kommunen i fjor var Bergen, Fjell og Askøy . Med en kollektiv innsats har dere i år har alle muligheten til å igangsette tidenes giverstafett. TV-aksjonen NRK Amnesty International Slagordet for årets TV-aksjon er derfor STÅ OPP MOT URETT! Inntektene fra årets TV-aksjonen skal brukes til å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede gjennom aksjoner, kampanjer og oppmerksomhet. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med å organisere innsamlingen i sin kommune, og over 100 000 bøssebærere banker på over 2 millioner dører søndag 21. oktober. Denne nasjonale dugnaden har sterke tradisjoner i lokalsamfunn over hele Norge, og vi håper dere vil bidra til årets stordugnad gjennom giverstafetten!


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 23

Det du trenger

Her finner du oversikt over kvalitetsleverandører

Fagguiden Ventilasjon Storebotn 7 5300 Kleppestø

telefon: 56 15 01 47 fax: 92 97 86 08

«Det ligger i luften» Energi - Ventilasjon - Varme

Kurs og Konferanse

Kurs og konferanse Lyngbø selskapslokaler MODERNE HERLIG A/V

meny 1

MØTELOKALER

VARM LUNSJ

Møtepakke fra

UTSTYR

GRATIS

epost: firmapost@r-torgersen.no www.r-torgersen.no

på vestlandet

PARKERING

295,-

Tlf. 55 98 98 10 www.meny1.no

Catering - Selskapslokaler Arrangementutstyr

GRAVDALSVEIEN 9 - 5164 LAKSEVÅG

Regnskapstjenester

Gulv

BETONGGULV A/S Vi er en bedrift som har spesialisert oss på det komplette gulv. • Alle typer gulvstøp • Epoxy-belegg • Flytsparkel • Gulvbehandling Adresse: P.b. 54, 5207 Søfteland • Besøksadresse: Gåssandveien 7, Søfteland Tlf: 56 30 41 70 • Fax: 56 30 70 78 • post@betonggulv.no • www.betonggulv.no

Container leverandør

Garasjeporter

Rask levering, kvalitet til rett pris og lokal beliggenhet er nøkkelord for våre mange fornøyde kunder!

Tlf: 55 11 42 10 www.car-bo.no ep epost: info@car.bo.no

® Ä — ç Ý ã Ù ® Ö Ê Ù ã ›Ù ͕  ½ ƒ Ä —  Ù ç »  Ê ¦  Ö Ù ® òƒã Ö Ê Ù ã ›Ù

Reklame tjenester

Rørleggertjenester

Brosjyrer, Magasiner, Visittkort,

Sotra Rør & Sanitær AS

Konvolutter, Annonser eller Websider

Vi tilbyr: • Rørleggertjenester • Installasjoner i bolig • Installasjoner for næringslivet • VA-anlegg

Sotra Rør & Sanitær AS Tellnes Næringspark, 5357 Fjell

Tabloidsats er et expressbyrå

tlf: 56 33 61 50 fax: 56 33 62 65 epost: firmapost@sotraror.no www.sotraror.no

som raskt får deg i mål. Alt innen grafiske produksjoner - prøv oss! Ønsker du din annonse her? Ta kontakt med Telefon 56 15 12 20 firmapost@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

Tabloidsats AS Telefon 56 15 12 20


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 24

PROFILENMONA BIERING SKAL FINNE DE RETTE FOLKENE Å finne de rette folkene med den riktige kompetansen og innstillingen til å gjøre en optimal jobb, er ikke den enkleste oppgaven bedriftsledere kan gi seg i kast med. Da er det godt at det finnes spesialister på området som leter opp og finner de rette kandidatene, enten det er til gitte prosjekter eller i faste stillinger. Mona Biering (50) er en slik person.

Fra en trygg topplederstilling innen bank og finans, valgte den da 49-årige Mona Biering i fjor å hoppe av for å danne sitt eget bemanningsbyrå, Trygg Bemanning AS. Formålet er å rekruttere, leie ut kompetanse og være rådgiver for bedrifter med bemanningsbehov. – For meg var det nå eller aldri om jeg skulle gjøre noe nytt, sier Mona til NB Magasinet. – Jeg hadde gått med en gründertanke lenge om å benytte min spisskompetanse og erfaring fra bank og finans til å rådgi bedrifter og hjelpe dem i rekrutteringsarbeidet. Dessuten liker jeg å jobbe med mennesker på et litt bredere plan, så dermed ble det til at jeg hoppet jeg ut i det, forteller Mona. I tillegg til siviløkonomiutdannelsen ved NHH har hun også har tatt psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. – Det har vist seg å være en god kombinasjon i denne sammenhengen, sier hun. Vakte oppsikt Det vakte betydelig oppsikt i nettaviser landet over da Mona Biering i et intervju med Bergensavisen i fjor fortalte at Trygg Bemanning blant annet ville satse på å holde seniorer i jobb så lenge de selv ville. Nærmere 25 aviser landet over klippet artikkelen fra BAs nettsider og la den ut på sine egne sider på nettet. – Ja, det ble en utrolig respons, men det var slett ikke tilsiktet, sier Mona med en liten latter. – Jeg mente, og mener fremdeles, at det ligger et stort potensial i seniorer som velger å gå av, men som likevel ønsker å jobbe i perioder. Det er denne verdifulle kom-

petansen disse sitter inne med som jeg mener næringslivet kunne utnyttet langt bedre. Alternativet er at den bare forsvinner, sier hun. – Men næringslivet «vegrer» seg likevel mot å ta inn eldre arbeidstakere? – Ja, det henger ennå litt i at man heller satser på de unge, men jeg har stor tro på at flere arbeidsgivere vil bli mer interessert i å hyre inn erfarne kompetente seniorer i årene som kommer, enten for kortere engasjementer eller vikariater, hvilket er det seniorene selv ønsker. Det er stor knapphet av kompetanse i næringslivet, og kamp om de beste hodene. Derfor har vi ikke råd til å la eldre arbeidsvillige gå av for tidlig, mener Mona Biering. Database – Du fikk mange henvendelser fra arbeidsvillige seniorer etter oppslagene? – Ja, det viste seg at mine antakelser om at mange av de høy-kompetente seniorene godt kunne tenke seg å bidra periodevis der det var behov for dem. Mange ønsket å registrere seg for slike formål, og derfor har jeg nå bygget opp en solid database over kompetanse som kan brukes i nær sagt alle sammenhenger, sier hun. – Men det er ikke bare seniorer i denne basen din? – Nei, selvsagt ikke. Den omfatter det meste, fra fleksible studenter som ønsker å praktisere nyvunnet lærdom, til personer som ønsker større utfordringer i en jobbskiftesituasjon. Min oppgave blir å finne personer som innehar den kompetansen næringslivet til enhver tid etterspør, og kanalisere disse inn til de arbeidsoppgaver de vil passe best for. Mange bedrifter har ikke ressurser til å gjøre denne jobben selv, og det er der jeg med min erfaring kan bistå dem, sier Mona. Store krav – Det at du kaller din bedrift for Trygg Bemanning gir ikke rom for mange feilskjær fra din side? – Nei, og det er tilsiktet. Navnet signaliserer pålitelighet, tillit og lojalitet, hvilket ligger i min visjon for bedriften. Derfor stiller jeg store krav både til meg selv og til dem jeg skal formidle videre til mine kunder, og til dette bruker jeg inngående intervjuer og øvrige tester for å finne frem til rett person til rett oppgave. Kommunikasjon er

et stikkord i enhver sammenheng. – Hvilke grunnleggende krav setter du til de personer du skal videreformidle? – Jeg ser først og fremst på tre ting: Kompetanse og gjennomføringsevne. Motivasjon til å gjøre en best mulig jobb, - og sist, men ikke minst, det å kunne identifisere seg med bedriften man engasjeres av. Å finne den rette «kjemien» er grunnleggende viktig for alle parter i slike sammenhenger, sier Mona Biering med ettertrykk.

Samarbeider – Det å gå fra topplederjobb i et hektisk finansmiljø til å jobbe for seg selv må vel bety en stor omveltning for deg. Savner du ikke ditt gamle fagmiljø? – Det er klart jeg kan savne det fra tid til annen, men for meg er dette en epoke som er over, mye fordi jeg ville gjøre det jeg aller helst ønsket selv. Nå er jeg i stedet inne i et nytt miljø her på Marineholmen hvor jeg samarbeider med en rekke beslektede bedrifter og kompetente fagpersoner der vi drar veksler på hverandres erfaringer. Samtidig får jeg nye utfordringer i det å skulle markedsføre meg selv og mine tjenester overfor næringslivet, så her er det snakk om å tilegne seg ny erfaring, sier Mona med et smil. – Du henvender deg ikke bare til bank- og finansnæringen? – Nei, jeg rekrutterer både til oljesektoren, helsevesenet, byggebransjen, bank og finans, shipping- ja, kort sagt alle bransjer som etterspør ledere, management, planleggere, strategiutviklere eller annet. I tillegg driver vi med rådgiving, coaching av ledere, lederutvikling og relasjonsbygging. Skal en bedrift lykkes er man absolutt avhengig av å ha de rette folkene på rett plass. Det er det som er mitt formål og min oppgave med Trygg Bemanning, sier Mona Biering fra sitt kontor på Marineholmen i Bergen.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA: Mona Biering • Siviløkonom NHH og psykologi grunnfag ved UiB • Ulike lederutviklingsprogrammer – bl.a. DNB Topplederprogram, Mentor i Innovasjon Norge sitt lederprogram, Merkevareskolen (Bergen Branding) • Lang erfaring som leder i bank og finansnæringen; viseadm. dir. i Sparebanken Sogn & Fjordane, personaldirektør i Sparebanken Vest, banksjef for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, salgs- og markedsdirektør i DNB Finans, regiondirektør i DNB Finans
 • 12 års erfaring som toppleder • Erfaring fra ulike styreverv • Startet sin egen bedrift, Trygg Bemanning AS, våren 2011.

24

NB-Magasinet - september 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 25

Fra sitt kontor på Marineholmen i Bergen formidler Mona Biering høykompetent arbeidskraft til bedrifter med bemanningsbehov. – Navnet Trygg Bemanning AS skal signalisere pålitelighet, sier hun. (FOTO: Rolf Erik Veland)

NB-Magasinet - september 2012 25


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 26

Aktuell jus

Hva kan utbygger gjøre med sendrektig planbehandling i kommunen

Av advokat Lars S. Alsaker Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Bergen kommune har ifølge media en saksbehandlingstid for plansaker som er tre ganger lenger enn i andre større byer som Oslo og Trondheim. I Bergen er det ikke uvanlig at en reguleringsplan kan ta 6-8 år å få gjennom. I sin tur går dette ut over boligbygging og næringsutvikling. Men hva kan utbyggerne gjøre med en sendrektig kommune?

Viktigste del av en bedre kommunal planbehandling i Bergen kommune er at politisk og administrativ ledelse strammer opp egen organisasjon, og at man har ledere som faktisk styrer. Dette er politisk-administrative forhold som jeg ikke kan kommentere her. Det er også selvsagt viktig å ha i mente at en reguleringsplanprosess skal være grundig og gi mange parter mulighet til å uttale seg. Ikke all tidsbruk en unødvendig. Men det kan heller ikke være tvil om at forbedingspotensialet er enormt. Et annet forhold er at både kommune, fylkesmenn og andre myndigheter må respektere overordnet planverk. Der et privat detaljreguleringsforslag er i samsvar med kommuneplan eller områdereguleringsplan, bør det kunne være en ”fast track” mot mål. Her vil jo mange av innsigelsene og motforestillingene allerede være vurdert i overordnede planer. En ser likevel ofte at både naboer og myndigheter gis stort rom for ”revansjer” når detaljplaner skal vedtas. Her må kommunen være konsekvent, slik at kommuneplan og områdereguleringsplaner blir forutsigbare styringsverktøy – også i forhold til fylkesmenn og andre myndigheter. Også Fylkesmannen kan ha godt av en påminnelse om at vårt plansystem forutsetter respekt for overordnede planer. Men plan og bygningsloven har noen virkemidler for at kommunene ikke skal sutte på labben for lenge. Disse må utbyggerne være oppmerksomme på. I plan- og bygningslovens § 12-11 heter det at når planforslag er mottatt av kommunen, så skal kommunen senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn eller starte prosess knyttet til planprogram og konsekvensutredning dersom dette er nødvendig.

Dersom kommunen overskrider denne 12 ukers fristen kan utbygger kreve at kommunen tilbakebetaler forslagsstiller 10 % av saksbehandlingsgebyret for hver påbegynt uke forsinkelsen varer. Normalt er det dato for journalføring av det innleverte planforslaget som er avgjørende. Det heter i forskriften at et planforslag skal oppfylle definisjonen av reguleringsplan i lovens § 12-1. Hvis ikke planforslaget er fullstendig kan kommunen kreve ytterligere dokumentasjon, og fristen begynner ikke å løpe. En mye brukt kommunal strategi for å unngå gebyrreduksjon er derfor å kreve ytterligere dokumentasjon dersom saksbehandlingen ligger bakpå. Dato for ”fullstendig søknad” blir da forskjøvet. For å ha klare rammer sier derfor forskriften at forslagsstiller i oppstartmøte skal gjøres kjent med hva kommunen krever i forhold til utforming og dokumentasjon av planforslaget. Er et forslag i samsvar med spesifikasjonen fra kommunen, så kan ikke kommunen i etterkant kreve mer. Utbyggerne bør være klar over dette når oppstartmøtet med kommunen finner sted. Byggesaksforskriften har også tidsfrister for selve byggesøknaden. Forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker. Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles inne 3 uker. Klager i byggesaker skal oversendes fra kommunen til klageinstans innen 8 uker.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00

26

NB-Magasinet - september 2012


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 27

ANf

Askøy Næringslivsforening - fremmer næringslivets interesser på Askøy

"ERGEN"Y%XPERTAS YOURGUIDEANDPLANNINGPARTNERTO"ERGENANDTHEFJORDS

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Herdla Gård

ASKØYSENTER

RG H

D L

EIENDOMS FOREDLING AS

Askøy Kjøkkensenter as Juvikflaten

Tabloidsats Reklamebyrå har siden 2002 hatt mange fornøyde kunder. Tabloidsats er et lite fullservice reklamebyrå. Med solid erfaring, bred kompetanse og nære samarbeidspartnere, kan vi løse dine utfordringer både enklere og rimeligere enn mange andre. Vi tilbyr grafisk produksjon av brosjyrer, aviser, kataloger, magasiner, årsrapporter, annonser, plakater og trykksaker.

Hva kan vi gjøre for deg? - ring oss idag Tabloidsats, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø - www.tabloidsats.no - Telefon 56 15 12 20


NB_08.2012_sept_Layout 1 20.09.12 22.04 Side 28

Miljøriktige lokaler

EIENDOMSPRISEN 2007

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. Kontakt oss i dag på telefon 05588 15000 kvm – Bolig – Butikk – Kontor – Undervisning – Lager 18 stk. Leiligheter m/hybel

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

14 Ferdig 2013/20 Kanalveien 62

Kanalveien 60

Kontor Undervisning

Kontor - Undervisning - Næring

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B

DE ESI N

N DE

BØN

ES

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

S

4 Luksusleiligheter ved Nordåsvannet

R

Gamlehaugvegen 20 Kontorlokaler

S T RA N

Kanalveien 88

Tilsalgs ved Herland Eiendom AS

Vi står på for våre kunder!

For nærmere opplysninger:

«You name it»

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

NB_sept2012  

Nyheter fra Bergen og Hordaland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you