Page 1

KULTUR - REKREASJON - SHOPPING

2013 2013

N E D I U G Y Ø K S A


INNHOLD Om Askøy................................................................ 6-7 Fakta Askøy .............................................................8-9 Kleppestø .............................................................10-11 Herdla ..................................................................12-15 Strusshamn .........................................................16-19 Kultur ..................................................................20-21 Kulturminner .......................................................22-25 Kart over Askøy ...................................................26-29 Friluftsområder/Badeplasser.............................30-33 Aktiviteter turer ...................................................32-39 Aktiviteter fiske....................................................40-41 Aktiviteter med båt..............................................42-43 Kanotur i Askøys villmark...................................44-45 Seilsport...............................................................46-47 Lag og organisasjoner ........................................48-49 Serveringsteder/Fastfood .........................................54

OM ASKØYGUIDEN 2013 Opplag: 11500 Distribueres til alle husstander og bedrifter på Askøy. Legges ut på bensinstasjoner på Askøy samt Turistinformasjonen i Bergen. Tilbakemeldinger på guiden, eller redaksjonelle tips: magasin@tabloidsats.no Fotobidrag: Gunnar Furre Atle Færevåg Dag Folkestad Yngve Johnsen Geir Sollesnes Torstein Olsen John Skogheim Alexander Solaat Rødland Askøy Kommune

Produksjon kart: Meta Design AS Tekstbidrag: Rolf Erik Veland Gunnar Furre Askøy Kommune Torstein Olsen Layout / Produksjon: Tabloidsats AS Prosjektleder: Torstein Olsen

AskøyGuide 2013 Har du opplysninger, aktiviteter eller ønsker å annonsere i AskøyGuiden 2014Ta kontakt på: magasin@tabloidsats.no

2


KOMMUNESENTER

56 15 80 00 Mandag - fredag ..............08.00 - 16.00 Fra 01. mai - 30. sept. ......08.00 - 15.00 Lørdag ..................................Stengt www.askoy.kommune.no postmottak@askoy.kommune.no

Askøy folkebibliotek www.biblioteka.ivest.no 56 15 85 00 bibliotek@askoy.kommune.no

Mandag ................................08.00 - 16.00 Tirsdag ..................................08.00 - 19.00 Onsdag .................................08.00 - 16.00 Torsdag .................................08.00 - 19.00 Fredag ...................................08.00 - 16.00 Lørdag...................................10.00 - 15:00* * Lørdagsstengt om sommeren.

3


Lokaler til festlige tilstelninger, runde dager, åpne møter, kurs og samlinger: Møllesalen (80 personer) Pakkhushallen (64 personer) Steinkjelleren (36 personer) Kantinen (40 personer) Velkommen til gjestehavna i Strusshamn! Fasiliteter: Vann, strøm, toalett, dusj og vaskemaskin. Vakttelefon: (+47) 979 05 957

Kontaktinfo: Trond Berntsen (daglig leder) T: (+47) 56 15 81 70 | M : (+47) 916 92 881 E: trond.berntsen @ askoy.kommune.no

Historiske samlinger Rolf Olsen & Askøy museumslag E: post @ askoymuseumslag.no M : (+47) 918 71 30 3


www.karlsens.no

SJODDIEN – KULTUR I KONTRASTENES HAVN! sjoddien.no LivOGLyst


OM ASKØY

Askøy - island På kartet finner du Askøy som en lang smal øy som strekker seg fra sørøst til nordvest mellom de to hovedledene inn til Bergen. Avstanden fra sør til nord er ca. 22 km i luftlinje. Fergeforbindelsen mellom administrasjonssenteret Kleppestø og Bergen var lenge en av landets mest trafikkerte. Dette ble forandret da Askøybroen åpnet i 1992. Siden broen kom har kommunen vært inne i en periode med både økt innbyggertall og stor næringsvekst. I dag har Askøy nærmere 27.000 innbyggere og er med dette den største landkommunen i Hordaland. På tross av vekst og tilflytting har Askøy beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Typisk for øyen er de sterke bygdelagene med sitt rike organisasjonsliv. Ellers har Askøy en rekke spennende natur- og kulturmiljø. Askøynaturen byr på store kontraster. Mens østsiden er preget av myke og næringsrike bergarter som gir gode forhold for jord og hagebruk, er vestsiden og den nordre delen av øyen mer karrig. Et godt nett av turstier gir mange muligheter for den som vil ta seg fram til fots. Også for den som kommer sjøveien bør Askøy være et naturlig mål. Her finnes flere gjestehavner, men også fredlige naturhavner for den som søker det. Sist men ikke minst har Askøy et godt utbygget servicetilbud som kan tilby et rikt utvalg av varer, tjenester og opplevelser. Vi håper denne guiden både kan virke inspirerende og hjelpe deg til å bli bedre kjent med Askøy.

6


ABOUT ASKØY

of contrasts Askøy is a narrow island, 22 km in length and lies between the two main waterways into Bergen, in Hordaland county, on the western coast of Norway. Traditionally Askøyværingen, as the inhabitants are called, were fishermen and farmers, but from the end of the 1800s` many began to work in workshops and in industry. For many years the ferry which was the islanders connection to the mainland, was one of the busiest in the country. However this changed when the new suspension bridge was opened in 1992. Since then, the amount of industrial activity and the number of inhabitants has increased to around 26.000, making Askøy one of the largest rural communities in Hordaland. Despite the workforce and population growth, Askøy has maintained much of its charm and local communities. It is an island rich in contrasting natural beauty, with a wealth of cultural interests, historical sites, bird sanctuary and yearly sailboat race ”Askøy Rundt”. Askøy can be explored by signed posted footpaths, dropping anchor, by car, or by public transport. Last but not least, Askøy has a full range of facilities including shopping centers, swimming pools and bowling alley. We hope this guide gives you a taste of what Askøy has to offer and will inspire you to make a trip out to visit us.

7


FAKTA • Askøy kommune har ca 27.000 innbyggere og ligger i innløpet til Bergen havn • Kommunen har en ung befolkningssammensetning; gjennomsnittsalder er 35,5 år, mot landsgjennomsnittet som er 39 år • Kommunesenteret er Kleppestø • Askøy har et areal på 99,1 km2 og ligger mellom Hjeltefjorden i vest, Herdlefjorden i øst og Byfjorden i sør • Askøybroen er en av Norges lengste hengebroer. Broen ble åpnet i 1992 og hovedspennet er 850 meter, total lengde 1.056,7 meter og maksimal seilingshøyde 62 meter

Oppvekst og levekår • Askøy har 27 barnehager. 18 private og 9 kommunale. • Askøy har 18 skoler med over 4.000 elever • Askøy Forum er Vestlandets største idrettshall. Hallen ligger ved Ravnanger idrettsanlegg, med friidrettsstadion, gressbane og flere grusbaner • Askøy har et bredt kulturliv med cirka 300 ulike idretts-, friluftsog kulturforeninger • Helsetjenestene og pleietjenestene er godt utbygget, med blant annet egen legevaktsentral, 6 legesentre, 4 sykehjem, 5 eldresentre med omsorgsboliger

Kommunikasjon, arbeids- og næringsliv • Hurtigbåten Snarveien bruker 8 minutter mellom Kleppestø og Bergen sentrum (Nøstet) • Det tar ca 15 minutter å kjøre bil eller buss fra Askøybroen til Bergen sentrum • Over 2.000 foretak er registrert i Brønnøysundregistrene med adresse på Askøy • De fleste er små og mellomstore bedrifter (SMB) med under 10 ansatte • Over 50 % av arbeidsstokken har sitt arbeid utenfor kommunen

Minnestøtten etter Utøya-tragedien. Designet av Nico Widerberg.

8


FAKTA - FACTS Reiseliv, friluftsliv og handel • Herdla er et populært reisemål som har mange historiske minnesmerker og naturattraksjoner. Øya har vært kirkested fra år 1146. Herdlavalen ble brukt som flyplass under 2. verdenskrig og er nå et fredet fuglereservat med over 230 registrerte arter. Herdla har en 9 hulls golfbane og er et populært utgangspunkt for kiting og surfing • Siglingavatnet friluftspark på nordre Askøy har mange fine turløyper, fiskevann og i Kjerrgardsåsen er det satt opp et utsiktstårn hvor du får et fantastisk utsyn i alle himmelretninger • I Askøy er det 20 offentlige friluftsområder der Kollevåg er det største med sine 680 dekar. Her er flere lange sandstrender tilrettelagt for bevegelseshemmede. Her ligger også fylkesidrettsanlegget for seilsport i Hordaland • Strusshamn, med sine lange kystkulturhistorie røtter og mange kultur- og industrihistoriske bygg er kommunens største kultursenter. Strusshamn er også kirkested og har en god småbåthavn • Askøy har 5 butikksentre, hvor Kleppestø senter, Strusshamn senter og Askøy senter er de tre største.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Askøy's population is over 27,000 Askøy is 99.1 km2 Over 300 teams and organizations are registered here Askøy is the location for western Norway's largest sports hall, Askøy Forum More than 230 different species of birds have been registered on Herdla There is a county sports facility for sailing in Kollevåg Askøy bridge is Norway's longest suspension bridge Askøy municipality has 17 official swimming spots Askøy has a nudist-beach in Kollevåg The express boat "Snarveien" takes 9 minutes from Bergen Askøy is one of the municipalities in Norway with the highest increasing population Askøy is the municipality with the largest production of leisure boats in the country Herdla is the most important meeting place for kiters and surfers in the Bergen region During the occupation, the Germans built an airport on Herdla Hans Nielsen Hauge established a mill in Strusshamn in 1804 The sea battle by Florvåg in 1194 was potentially the bloodiest in Norwegian history

9


KLEPPESTØ

Kleppestø- kommunikasjons- og handelssentrum Like siden midten av 50-tallet har Kleppestø vært Askøys kommunikasjon- og handelssentrum. Herfra gikk fergetrafikken i fast rute mellom Bergen og Askøy inntil Askøybroen ble åpnet i 1992. Da overtok hurtigbåten, som i dag er en av de viktigste forstadsbanene i Bergens-regionen. På under ni minutter blir passasjerene fraktet inn til sentrum av Bergen. Opptil 400 biler kan parkere på Kleppestø kai, som i tillegg er et viktig knutepunkt for all buss- og passasjertrafikk. I Kleppestø finner man også to bensinstasjoner, en lun gjestehavn for småbåter, og her ligger også kommunens rådhus med alle offentlige tjenester. Kundetorget og Bibliotek er å finne i handelssenteret Kleppestø Senter, som i tillegg til en rekke butikker av ulike varianter, også inneholder offentlige kontorer, legekontor, apotek, tre forskjellige banker, spisesteder og vinmonopol. I parken ved Vatnavatnet finner du minnestøtten etter Utøyatragedien.

Båthavnen i Kleppestø

10


KLEPPESTØ

Parken i Kleppestø

Statuen Kipekjerringa finner du foran Rådhuset i Kleppestø

11


HERDLA Herdla er et populært reisemål med mange historiske minnesmerker og naturattraksjoner. Her finnes mange spor fra øyas lange historie som kirkested og møteplass. På den flate Herdlevalen, der tyskerne etablerte en flyplass under den 2. verdenskrig, er det nå et fuglereservat hvor det er registrert mer enn 240 forskjellige arter. Herdla har en 9 hulls golfbane og er et populært utgangspunkt for surfing og kiting.

Moreneøya Den spesielle naturen på Herdla, med flate jorder, strender og grunnar, er eit produkt av isbreen sitt arbeid. Då breen hadde si siste store framrykking for ca. 12.000 år sidan blei iskanten liggjande ved Herdla. Hit frakta isen og smeltevasselvane med seg store mengder lausmassar og bygde opp eit delta. Deltaet er i dag vel 30 meter over havnivået og dannar flata mellom Herdla Gård og Herdla Fort. Også den store sletta som vert kalla Valen er bygd opp av lausmassar frå issmeltinga. Den har fått si form ved at tidevasstraumen mellom Herdle- og Hjeltefjorden har planert ut terrassane.

”Festung Herdla” Kort tid etter okkupasjonen starta tyskarane bygginga av ein flyplass på Herdlevalen. Flyplassen var operativ alt hausten 1940 og spelte gjennom heile krigen ei viktig rolle i forhold til å hindra allierte flyangrep mot skipstrafikk og landmål. I løpet av krigen blei det også etablert eit torpedobatteri og eit kystfort på øya. Som følgje av den store tyske aktivtiten måtte alle som budde på øya, reisa frå hus og heim.

Fugleøya Herdla er den rikaste fuglelokaliteten i Hordaland med meir enn 230 registrerte arter. Det er dei spesielle naturforholda med strender og store gruntvassområde som gjer at fuglane søkjer til Herdla. Særleg under trekket vår og haust er aktiviteten stor. Mange artar, særleg vadarar, tek då ein matstopp på Herdla før dei held fram mot målet sitt. Nokre artar, særleg andefuglar, blir verande og kan treffast på Herdla gjennom heile vinteren. Av omsyn til fuglelivet er Herdlevalen og dei tilgrensande øyane og sjøområda, underlagt vernerestriksjonar. Det strengaste vernet har

Biologen på Herdla.

12


Herdlas nye kulturscene finnes p책 fortet.

When you cross Herdla bridge the landscape changes, flattens, the sky becomes higher and the ocean closer. In front of you lies an island that can offer both unique nature and dramatic history. The Moraine Island The unique nature of Herdla with its flat fields and beaches, is a product of a glacier. When the glacier made its last major shift about 12,000 years ago, the edge lay directly on Herdla, where the ice brought with it great amounts of rocks and dirt that formed a delta. The delta today, lies 30 meters above sea level, forming the stretch of land between Herdla Farm and Herdla Fort. The large plain known as Valen, is also derived from the same event, it got its shape by tidal currents between the Herdle and Hjelte-fjords which leveled out the terraces. "Festung Herdla" Shortly after the occupation, the Germans began construction of an airport on Herdlevalen. The airport was in operation in the autumn of 1940, and played an important role in stopping allied aerial attacks on ship traffic and land targets, throughout the war. There was also set up a torpedo battery and a fort on the island. As a consequence of the German activity the 111 people who lived on the island had to abandon their homes. There are still traces of the German installations on Herdla, if you take a walk around the island you will find bunkers, canons, remains of hangers and an airstrip. Bird Island Herdla has the highest number of birds in Hordaland with more than 230 registered species. It is the special natural conditions with beaches and shallow waters, that makes the birds seek out the island. The activity is especially high during migration season. Many species, Waders in particular, stop at Herdla to eat before reaching their destination. Some species, especially ducks, settle down and can be seen throughout the winter. With the bird life in consideration, Herdlevalen and the surrounding areas, are under protection by law. 13


HERDLA Prestvika nord på Valen der det er ferdselsforbod i hekketida. Samstundes som fuglane skal sikrast ro, er det også lagt opp til at du skal få oppleva fuglelivet på øya.

Besøk Herdla Herdla har mykje å by på. Her er både museum, kafe, golfbane og overnattingstilbud. Det er dessutan flotte turforhold, og gode fiske og badeplasser på øya. I Herdlevågen er det offentleg kai, det er også råd å leggja til med båt i Herdlesundet og på Skarvøy. Vindsurfarar og kitarar nyttar Herdla som base gjennom heile året. For padlarar er øya eit godt utgangspunkt for turar både langs Askøy og over mot Mæland. Anten ein driv med aktivitetar til lands eller til vanns, er det viktig at ein tek omsyn til det sårbare fuglelivet. Dette gjeld særskilt i hekketiden, men også resten av året er det artar på Herdla som ikkje bør forstyrrast.

Herdla Fort – porten til Herdla I meir enn 50 år hadde Forsvaret kystfort på Herdla, men i 2001 var det slutt. Fortet blei nedlagt og er no omgjort til friluftsområde. Herdla fort kan by påvariert natur og spennande krigsminne, men også på flott utsyn mot Herdlevalen og nordover Hjeltefjorden. Sidan fortet skal vera den nye innfallsporten for dei som besøker øya er det etablert parkeringsplass og toalett like innafor porten. Herifrå kan du anten følgja hovudvegen gjennom området , joggeløypa som går langs ytterkanten eller stinettet som leider deg til utkikkspunkt og kulturminner. Det går også sti mellom fortet og Herdlevalen. Sidan 2010 har Herdla museum presentert utstillinga av jagarflyet “Gul-16” i ein lagerhall på fortet. Dette tilbodet er no utvida med eit nytt lokale der det vert synt skiftande utstillingar. No i 2013 vert også det freda torpedobatteriet opna for publikum. Kvar søndag vert det høve til å vera med på ein guida tur gjennom eit intakt anlegg der berre mannskapa manglar. Som besøkande blir du sett tilbake til den kalde krigen og til eit trugsmålsbilete som i dag verkar fjernt, sjølv om det berre ligg 15 – 20 år tilbake i tid.

Herdla Golf Herdla golfbane er en meget populær 9 hulls bane, som blir benyttet av golfmiljøet i hele bergensdistriktet. Banen er bygget på en endemorene fra istiden. -Dette, i kombinasjon med det milde kystklimaet, gjør at banen er spillbar store deler av året.

14


HERDLA Visit Herdla Herdla has much to offer and is well suited to tourism. Here you can find a museum, a café and golf course, as well as overnight accommodation. There are also excellent conditions for walking, fishing and swimming on the island. Herldevågen is a public harbor, although docking is also available in Herdlesundet and on Skarvøy. Herdla is used as a base for windsurfers and kiters, throughout the year. For paddlers, the island is also a good starting point for trips both along Askøy, and towards Meland. Herdla can offer good conditions for swimming where the nicest sand beaches can be found on the outer edge of Herdlevalen, there is also a sand beach as soon as one enters Valen. Fishing opportunities are also good, one alternative is to try your luck under Herdla bridge!

Herdla golfbane

The Herdla golf course is a 9 hole course which is open nearly all year round. See www.herdlagolf.no Regarding trips on foot, see: "walks". Parking is available by the bridge, the golf course, and the museum. Whether your activities are on land or water, it is important to take into consideration the vulnerability of bird life. This is especially important during nesting season, but even the rest of the year there are species on Herdla that should not be disturbed more than necessary.

Torpedobatteriet på Herdla åpnet i 2013 for publikum

15


STRUSSHAMN

Idylliske småhus i Strusshamn

I Strusshamn har det vært gjestgiveri og kirke fra 1700-tallet. Her ble også den første industrivirksomheten på Askøy etablert. Strusshamn var det administrative setet for Askøy inntil nytt rådhus ble tatt i bruk på Kleppestø i 1958. Strusshamn var i sin tid en av storgårdene på Askøy, i eie av kirken, kongen og seinere av bergenske kjøpmenn med etternavn som Heiberg, Meyer, Gørbitz og Pütter. Under gården var flere strandsittere boende i sine små hus ved havna. Strusshamns gode havn, nær Bergen, la på 1700-tallet grunnlaget både for gjestgiveri og kirke og for kommunal administrasjon fra 1837. Strusshamn var i sin tid karantenehavn for skip som kom fra utenlandske havner. I 1804 satte Hans Nielsen Hauge opp en kornmølle i Strusshamn. Mølla brant ned til grunnen i 1861 sammen med Strusshamns første kirke fra 1741. Ny mølle ble reist på branntomten, mens kirken ble flyttet dit den står i dag. Etter hvert ble bygdemøllene utkonkurrert av industrimøllene. Dette gjeldt også i Strusshamn. Her etablerte Arne Johannessen fra Osterøy i 1910 en sjoddifabrikk i den gamle møllebygningen. Sjoddi lages ved at man gjenvinner spinnemateriale av naturfibre som ull, bomull og silke. I Strusshamn har det vært 100 år med møllerbruk, 100 år med sjoddiproduksjon, og de neste 100 år skal preges av kultur. annerledes kystopplevelse.

16


STRUSSHAMN Strusshamn was the home of Askøy`s first industrial business and it s first inn and church was established in the 1700's. Strusshamn was also the administrative seat for Askøy municipality until a new town hall was put to use in Kleppestø in 1958. Strusshamn was in its time one of the biggest farms on Askøy owned by the church, the king, and later by merchants from Bergen with surnames like Heiberg, Meyer, Gørbitz, Pütter. Strusshamn's good harbour near Bergen laid the foundations for the inn, church and municipal administration from 1837; and was in its time, a quarantine harbour for ships arriving from abroad. In 1804, Hans Nielsen Hauge set up a corn mill in Strusshamn, this burned to the ground in 1861 along with Strusshamn's first church built in 1741. A new mill was then raised in the church's spot and the church moved to where it stands today. After a while the village mills were competing with the industrial mills, a battle which was lost. This enabled Arne Johannessen from Osterøy, to establish a shoddy factory in the old mill building in 1910. Shoddy is made by recycling spinning materials of natural fibres such as wool, cotton and silk. In the 1930's and 40's, the shoddy factory was the biggest employer on Askøy with a hundred employees; about 80% of these were women. Shoddy production was discontinued in the 1970's, and the factory buildings today are used for cultural purposes. www.sjoddien.no Information: www.askoymuseumslag.no

17


STRUSSHAMN

5 3

4

2

1

1: Askøy Brukskunstlag, 2: Finahuset, 3: Eikemohuset, 4: Borghildstuen, 5: Gjestegiveriet Legesenter 6: Granen,

Velkommen til Sjoddien – Strusshamn kultursenter Lokalene i Sjoddien har en bygningsmessig sjel som gjør det trivelig å være i Strusshamn. Her er gode lokaler i ulike størrelser som egner seg til å arrangere møter, kurs, foredrag, ulike aktiviteter og utstillinger. Tilgang til kjøkken gjør at Sjoddien er et populært sted å feire dåp, konfirmasjon, bryllup, runde dager og andre festlige tilstellinger. Kunstnere, lag og foreninger er pådrivere for å skape aktivitet i Strusshamn og er med å formidle kunst, lokalhistorie, husflid, brukskunst og annen kultur. Strusshamn har en attraktiv og god gjestehavn som gir en annerledes kystopplevelse. I Strusshamn finner du kunstnerne Martin Haarr, Suvi Nieminen, Stine Karlsen, Christine Hoem og Jan Henning Larsen og fotograf Petter Solheim. Her er kystlag, brukskunstlag, museumslag, husflidlag, kulturvern- og historielag, motorbåtforening, designbyrå, kirke og legesenter. Se også egen annonse for Strusshamn kultursenter. Askøy Museumslag Askøy museumslag har to utstillinger i Sjoddien. I 1. etg i Møllehuset finner man utstillingen ”Hold meg under laken” om fiske og fiskeforedling på Askøy. I 3. etg i Pakkhuset er hovedutstillingen til Askøy museumslag som gjenspeiler Askøy i farne tider. Den omfatter blant annet samferdsel, kirke, skole og hjem

18


STRUSSHAMN 9 7 11

8 6

10

7: Sjoddien: Møllesalen, Museum, Pakkhushallen, Steinkjelleren, Kantinen 8: Prestehuset, 9: Maskinhuset, 10: Holmen, 11: Fargeriet

Askøy Brukskunstlag holder til i "Det Røde Hus", et strandhus som ligger i Strusshamn ved andedammen - nærmest kirken. Gjennom årene har også Borghildstuen og Eikemohuset vært brukt av laget. Naustet ved siden av "Det Røde Hus" i tatt i bruk som fast loppemarked-sted. I "Det Røde Hus" har laget utsalg av de forskjellige varer medlemmene lager. Det er hovedsakelig forskjellige strikkevarer, i tillegg trearbeider, quilting, Hardangersøm, hekling, pyntesaker, kort til alle anledninger, og selvsagt nisser og juleprodukter. Man kan også få kjøpt hjemmelagede lefser, og før jul er det også et utvalg av deilige småkaker å få kjøpt! "Det Røde Hus" er åpent tirsdag og torsdag fra 13-17, lørdag fra 1115. I adventstiden er det også åpent søndager fra 13-17. Lag og grupper ønskes velkommen også etter avtale. www.detrodehus.com - www.facebook.com/DetRodeHus Ved vågen i Strusshamn er et spesielt strandhusmiljø. Det eldste, Finahuset, er fra 1700-tallet. Askøy museumslags samlinger i Sjoddien i Strusshamn åpnes etter avtale både dag og kveld. Inngangspenger: Voksne kr 30,00. Barn (14 år) gratis. Se ellers informasjon på museumslagets internettside. www.askoymuseumslag.no Kontaktperson for omvisning i Strusshamn og Askøy rundt: Trond Nesmann Berntsen, tlf. 916 92 881. trond.berntsen@askoy.kommune.no

19


KULTUR

Askøy byr på et rikt lokalt kulturliv. Få andre kommuner kan skilte med så stor tetthet av korsangere, korpsmusikanter eller små og store deltagere innen et bredt spekter av idretter. Askøy har lange tradisjoner med kyst-, båt- og strilekultur. Med stor vekst i folketall og stadig kortere reisetid til Bergen by, er kommunen i dag en unik blanding av urban modernitet og levende kystkulturtradisjoner. Vi har fortsatt sterke bygdelag på Askøy med aktive organisasjoner og egne kulturbygg. Som eksempel kan nevnes”Kulturfabrikken” i Hetlevik. Her har bygden på dugnad rehabilitert og omformet en stor gammel sardinfabrikk til kulturhus. Våre flotte kirkebygg blir også aktivt brukt som kulturarenaer. Askøy er vertskap for fylkesidrettsanlegg for seiling i Hordaland. Dette ligger i Kollevåg og er bygget opp og drevet av Askøy Seilforening. Seilbåtkonkurransen ”Askøy Rundt”, er en stor fin årlig begivenhet. Sentralidrettsanlegget, som ligger på Ravnanger, er sertifisert for europacupstevner i friidrett. Her finner du også Askøy Forum, den største flerbruks-idrettshallen i Hordaland. Askøy har et svært rikt kulturliv. Her finnes utøvere i alle sjangere og ikke minst er aktiviteten stor blant barn og unge. Her kan alle besøke gallerier, workshops og være med på konserter.

Kulturlogen Kulturarrangør og møteplass. En viktig aktør I Askøys kulturliv Kulturlogen vil være en arena for utøvende kunstnere som ønsker å 20


KULTUR

ivareta de forskjellige stilarter og kunstformer som finnes på Askøy. Hovedmålet er å tilby et spennende kulturmiljø både for utøvere og publikum, amatører og profesjonelle utøvere. www.kulturlogen.com og Facebook/kulturlogen.

Huset i Florvåg Huset ungdomskultursenter er et moderne møtested der : • ungdom treffer andre ungdom med felles eller ulike kulturinteresser • ungdom får utfolde seg og hentet frem sitt kulturelle potensiale • ungdom får medvirke i egen fritid I Huset blir det stor grad av egenaktivisering, for eksempel band, gruppeaktiviteter, prosjekter, øvinger uten voksne instruktører/ledere, men også plass for voksenstyrte aktiviteter. Huset er organisert slik at ungdomsgrupper i aktiviteter har egne tilganger. Vi har noen ledige tider i våre rom. Kontakt oss for mer info. Hver torsdag er det mulig å komme innom for å bli kjent med Huset gjennom ulike workshops. Velkommen til en aktiv og kreativ fritid. 1000 kvm med aktivitetsrom Kontakt: Telefon: 56 158 158 Mobil: 97 05 18 80 Epost: post@huset.be - http://huset.be

ASM Askøy Sang- og Musikksamskipnad er et felles organ for frivillig organisert sang- og musikkaktivitet i Askøy kommune. ASM har som formål: - å fremme interessen for god sang og musikk. å arbeide for best mulige forhold for det frivillige sang og musikklivet i kommunen, her under samarbeid mellom lagene og mellom lagene og de kommunale myndigheter. ASM, Postboks 217, 5323 Kleppestø www.asm-askoy.no

21


KULTURMINNER

Minnestøtte for fiskebåten Spring på Ramsøy

Herdla kirke fyller 150 år i 2013

Noe av det som fascinerer med Askøy er kontrastene mellom nytt og gammelt. Her er bare noen eksempler fra Askøys rike fortid.

Kulturminner og -miljøer Steinrøyser og oppbygde terrasser vitner om tidligere generasjoners intensive utnyttelse av et i utgangspunktet karrig landskap. På Askøy har de aller fleste bruk hatt egne naust og sjøhus, gjerne samlet i viker og våger med gode havneforhold. På øya finnes en hel rekke godt bevarte naustmiljø som på Follese eller Berland.

Byggeskikk Som på resten av Vestlandet er naust, låve og uthus som regel grindkonstruksjoner. I noen bygder, som i Kjerrgarden, finner man leveggene i stein som er så typiske for strilelandet. Ellers kan man over hele øyen komme over de karakteristiske oppmurte potetkjellerne. På østsiden finnes eksempler på mer bypreget arkitektur. Dette er en følge av at mange bergensborgere satte opp sommersteder her. I Strusshamn er det et godt bevart industrimiljø med røtter tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, mens det i Florvåg er en rekke eksempler på industriarkitektur fra forrige århundre.

Fortidsminner På Askøy finnes to store gravhauger som begge bærer navnet ”Kongshaugen”. Den ene ligger på Hop, den andre på Ask. Haugene er trolig fra siste del av jernalderen, fra 500 – 1000 e.kr. På Strømsnes er det registret et bosted fra yngre steinalder. På vestsiden av Herdla har man lokalisert en voll i tilknytning til en skrent ned mot sjøen. Dette er blitt tolket som rester etter en bygdeborg . På øyen finnes også en kilde som med støtte i tradisjonen kalles ”Kongskilden”.

22


CULTURAL HISTORY Part of what is fascinating about Askøy, is the contrast between new and old. Below is just a few examples of Askøys rich history. Cultural Artifacts and Environments Heaps of stones and raised terraces tell us about earlier generations', intense exploitation of an originally barren landscape. On Askøy most small farms had their own boat houses, often in bays with good anchoring conditions. There are still plenty of well preserved boat houses like this in Follese or Berland. Building customs As with the rest of the western coast of Norway, boat houses, barns and outhouses are usually wicket constructions, but in some places like Kjerrgarden the walls are made of stone, typical for the rural areas around Bergen. Potato cellars of this kind can be found in many places around the island. On Askøys east coast, there are some examples of more urban architecture, an effect of people from Bergen building summer homes here. In Hop lies Thomas Erichsen's Minde, a protected building from the late 18th century. In Florvåg there are various examples of industrial architecture from the last century, whilst Strusshamn has a well preserved industrial site with roots in the early 1800s. Ancient Monuments Askøy has two large grave mounds, that both bear the name "Kongshaugen". One is located in Hop, the other in Ask. The mounds are believed to be from the last part of the iron age, from 500 - 1000 AD. A residential site from the early stone age has been registered in Strømsnes. On the west side of Herdla are what is interpreted as the remains of an old fortress. There is also a spring on the island which by tradition is called the "Kingspring".

23


KULTURMINNER

Husmannsplassen Træ i Follese Anlegget omfatter våningshus, saueflor, naust og jordkjeller. Træ gir et godt innblikk i levekårene til fiskere og småbrukere rundt år 1900.

”Mizpa” i Follese Den gamle stevneplassen Mizpa, var et religiøst stevnested (Navnet Mizpa er hentet fra første Mosebok og betyr vakttårn eller utsiktssted). Den spesielle talerstolen på stedet ble innviet i 1909. Senere har plassen også vært benyttet til konserter, sang og musikkstevner.

Ramsøy kystfort På Askøy finnes en lang rekke spor etter tyske festningsverk og andre installasjoner fra krigens dager. Her ble det i perioden 194142 etablert et kraftig kanonbatteri som inngikk i ”Artillerigruppe Hjeltefjord”, et system av kystfort som skulle beskytte innseilingen til Bergen fra nord.

Krokåsdalen Dette dalføret, som strekker seg fra Krokåsvågen mot Strusshamn, representerer et spennende kulturhistorisk miljø. Dette var i sin tid kirkevei for folket nord for Hauglandsosen. Her ble kommunens første vei bygget i 1850-1860.

Thomas Erichsens Minde, Hop T. Erichsen var en av Bergens rikeste menn. I 1793 reiste han den vakre fredede hovedbygningen i louis-seize stil. Han anla også en storslått hage med en 800 meter lang lindeallé ned til steinnaustene i Hopshavn.

Bergen kringkaster Bergen Kringkaster på Strømsnes ble bygget i 1936 for å gi mellombølgedekning mellom Stavanger og Vigra og vestover til Shetland. Anlegget ble oppført som totalenterprise fra Telefunken i Tyskland og representerte sin tids absolutte høyteknologi. 24


CULTURAL HISTORY

"Mizpa" in Follese Mizpa in Follese was a religious meeting place (the name Mizpa is from Genesis and means guard tower or lookout point). The special speaking chair on the site was inaugurated in 1909. During big religious meetings there could be over 4000 people attending. In later years the site has also been used for concerts, song and music events. Husmannsplassen Træ. Located by the sea in Follese, Træ is a beautiful place with a small museum. Here one can see how life was, for those living off the land and sea, around the 18th Century. Ramsøy Coastal Fort. In addition to Herdla, Ramsøy is the place where the German presence is clearest. Here, in the period 19411942, a powerful artillery canon was established as part of the "Hjeltefjord Artillery group" this was a system of coastal forts which was supposed to protect the waterway into Bergen. Krokås valley. This valley which stretches from Krokåsvågen to Strusshamn, was in its time a church road for the people north of Hauglandsosen. The first road was built here in 1850-1860, and although has been improved since then, it still follows its original path through a shifting cultural landscape. Thomas Erichsen's Minde, Hop. Thomas Eirchsen was one of Bergen's richest men. In 1793 he erected a beautiful louis-seize style building which today is protected by law. He also created a magnificent garden with an 800 meter long walkway through trees, that leads to the stone boat houses in Hop harbour. Bergen Broadcaster. Bergen Broadcaster on Strømsnes was built in 1936 to give medium wave coverage between Stavanger and Vigra and west to Shetland. In 2000 the whole facility became protected by law by Riksantikvaren, but the resolution was later changed; resulting in the tearing down of the two 150 meter high antennas. Askøy municipality is working on making the facility open to the public. 25


FRILUFTSOMRÅDER 4

2 1 3 6 5

1) Kollevåg Friluftsområde 2) Solnes Friluftsområde 3) Skorpo Friluftsområde 4) Herdla Kai 5) Strusshamn - Ved kirken 6) Træ, Follese

Foto: Kollevåg friluftsområde

Nyt de fine dagene på Askøys friluftsområder Naturen på Askøy er rik på kontraster. I øst er den rik og frodig med skog og eng – i vest og nord mer forblåst med store lyngmarkområder. Øya har mange lune viker som gir plass til badeliv og havn for båtfolket. Fiskemulighetene er mange både i ferskvann og i sjøen – fra land eller i båt. Bergen og Omland Friluftsråd forvalter 21 friluftsområder i kommunen. Blant disse vil vi spesielt nevne Kollevåg, Solnes, Skorpo og Herdla med holmer.

30


FRILUFTSOMRÅDER

Kollevåg Friluftsområde Beliggenhet: Like øst for Hanøy, Askøy vest. Areal: 680 dekar. Kollevågen var fra gammelt av bossfyllingsplass for Bergen kommune. Senere ble området total renovert og er nå et av de største og best tilrettelagte friluftsområdene i Bergensregionen. Området består av to våger, Meavågen og Vestrevågen med flere lange sandstrender og romslige grønne gressplener. På nesene mellom badevikene vokser det buskfuru. I begge vågene er det doble toalett som kan brukes av bevegelseshemmede. I Vestrevågen er det også baderampe for bevegelseshemmede. Langs svabergene i Meavågen er det stupebrett og fortøyningsbolter. Gjennom friluftsområdet slynger det seg flere gangveier og gangstier. Det går blant annet gangvei til Mjøneset som også er skiltet som fristrand (nakenbading tillatt). Kollevågen er et fint utgangspunkt for padleturer på vestsiden av Askøy. I Vestrevågen er det fint å telte, ta kontakt med friluftsrådet om du ønsker å telte i Kollevågen. 31


FRILUFTSOMRÅDER Ved inngangen til friluftsområdet er det to parkeringsplasser med plass for ca. 140 biler, likevel er parkeringen begrenset på store utfartsdager. Friluftsrådet oppfordrer derfor til å bruke sykkel eller kollektiv reisemåte. Følg bussrute 494-499 til Ramsøy, rutetider og reiseplanlegger hos Skyss. Kollevågen er en populær uthavn, med kai og fortøyningsbolter i Meavågen. I Vestrevågen er det ankring forbudt, på grunn av faren for å skade tildekkingen av den gamle bossfyllingen. Askøy seilforening leier et areal av BOF på vestsiden av friluftsområdet, der foreningen driver Askøy seilsportsenter. Området har gjesteplasser for seil og motorbåter. I Meavågen ligger også «Friluftshuset» som kan benyttes fritt av alle når det ikke er utleid. Huset er en åpen konstruksjon på gråsteinsmur med søyler av rundtømmer og torvtak, og har grillplass og sitteplasser for ca. 160 personer. Utenfor huset er det steinkai, danseplatting og utesitteplasser. Friluftshuset leies ut til ulike arrangement.

Solnes Friluftsområde Beliggenhet: Strømsnes nord for Erdal på østsiden av Askøy. Areal: 54 dekar. Vakkert, barnevennlig område. Fin badepoll med gangbroer. Stupebrett og toalett. Parkeringsplass for 85 biler. Grusveier mellom parkeringsplass og nøstet. Bord og benker. Informasjonstavle. Fine svaberg, med fortøyningsbolter på utsiden.

Skorpo Friluftsområde Beliggenhet: Øygruppen Skorpo ligger sør i Hjeltefjorden, på vestsiden av Askøy og består av Skorpo, Apalholmen, Bukkholmen og Skorpholmen samt noen mindre holmer. Areal: 440 dekar. Mellom Skorpo og Apalholmen er det en flott våg som er en mye benyttet uthavn. Innseiling fra vest. I vågen er det svaberg, en mindre kai, fortøyningsbolter, fortøyningsbøye, stupebrett og skilting. Muligheter for telting. Utegangersauer har beite på øyene. Hold derfor hunden i bånd. 32


FRILUFTSOMRÅDER

Herdla Kai Beliggenhet: Herdla i Herdlevågen. Areal: 1 dekar. Offentlig kai på Herdla. Kommer du med båt til Herdla, er dette en grei plass å legge til. Herdlevågen er et flott utgangspunkt for turer til Herdlevalen (bildet). Området er et flott turområde og sandstranden i nord, innenfor Kvitholmane blir ofte brukt til bading på varme dager. Naturreservatet på Herdlevalen og strendene rundt er det rikeste fugleområdet i Hordland. To observasjonshus er satt opp i Prestvika og Urdneset slik at publikum skal kunne få oppleve fuglelivet. I tiden 15. april til 30. september er det ferdselsforbud i et begrenset område fra Prestvika til Urdneset. Fylkesmannens miljøvernavdeling forvalter naturreservatet. På Herdla er også Herdla museum verd et besøk. Herdla er også et fint utgangspunkt for padleturer.

Strusshamn - Ved kirken Vik som passer alle, sandbunn, stupebrett. God parkering. •Suitable for everyone, sandy, diving board, good parking by the church

Follese - Træ Lagune, passer alle, sandbunn,stupebrett, basseng Dårlig med parkering. •Suitable for everyone, sandy, diving board, bad parking. Mer informasjon om badeplasser og friluftsområder For more informastion about beaches and outdoor recreation areas: www.bof.no.

33


AKTIVITETER - TURER

Slik går løypen i grove trekk fra sør til Herdla i nord. (ILLUSTRASJON: Askøy kommune)

34


AKTIVITETER - TURER

Ny turløype

Askøy på langs Har du sånn cirka åtte-ni timer til overs en dag og lurer på hva du skal bruke dem til, så hvorfor ikke prøve deg på en ny utfordring eksempelvis å gå deg en solid tur, Askøy på langs! Snart er hele løypen «T»-merket! Turveien som «åpner» 1 september 2013 vil strekke seg fra Kleppestø/Marikoven i sør og ut til Herdla Fort i Nord. Askøy er 22 km i luftlinje, og det er estimert at “Askøy på Langs” vil bli omtrent 60 km lang. Turveien følger allerede eksisterende turstier, så langt det lar seg gjøre, og oppgraderes med bark/grus på enkelte steder. Med jevne mellomrom vil det være møteplasser med hvilebenker. På turveien vil en også møte på avstikkere som tar en opp på “toppunktene” på Askøy. Dette gir folk alternativer og ulike vanskelighetsgrader å velge i. Hovedstien er lagt i nærheten av skoler, industriområder og friluftsområder, noe som gjør at det blir lettere å ta i bruk turveien og bytte ut bilen. Fullstendig kart som viser løypen i sin helhet kan kjøpes hos G-Sport, Kleppestø Senter eller hos Askøy Turlag.

35


AKTIVITETER - TURER Skotnes - Parkering: Davanger Skole Her kan man gå i gammel furuskog på opparbeidet sti. Stien ble laget i den tiden det var fastboende på stedet. De fastboende flyttet for mer enn 25 år siden.

Stølhaugen - Storevardshaugane og Pehaugen – Parkering: Fromritoppen Kjør fylkesveien mot Herdla til Fromreide. Sving av ved butikksenteret hvor det er mulig å parkere. Gå så 150 meter tilbake langs fylkesveien og ta av til venstre. Ved et lite vann finner man oppslagstavle med kart og rutebeskrivelse. Turen går gjennom et småkupert landskap med lyng og småskog. Av kartet går det fram at man kan nå høydene fra tre forskjellige startpunkter. På Pehaugen og Storevardshaugen er det mulig å sette seg ned på benker for en hvile/matpause, her finnes også en gjestebok. Stiene er godt skiltet og over enkelte blaute partier og bekker er det lagt ut broer. Arbeidene er utført av Fromreide velforening og Askøy kommune v/ Kulturavdelingen. Turen er godt egnet for alle aldersgrupper, ikke minst småbarnsfamilier. Litt avhengig av trasevalg må man beregne at turen tar 1 – 2 timer.

Herdla – Parkering: ved brua, ved golfbanen, ved museet og ved snuplass Herdla kan by på flotte turforhold for både barn og voksne. Det mest populære turområdet ligger på Herdlavalen. Man starter da ved snuplassen og følger traktorvegen utover den store gressletten. Her er det mulig å ta med både sykkel og barnevogn. Ved Paddehola er det fint å ta en rast. De fineste sandstrendene finner man helt ytterst på Valen. Av hensyn til fuglelivet er det viktig at man følger de etablerte stiene. I Prestvika er det ferdselsforbud i hekkeperioden (15.04-30.09). Fuglelivet i dette området kan man observere fra fugletårnet på Urdneset som er bygget oppå en tysk bunker.

Kjerrgarden - Kjerrgardstårnet. Den 28. mars 2009 ble Kjerrgardstårnet åpnet. En drivende dugnadsgjeng, med Heiarvang grendalag i spissen, bygde tårnet som ruver tolv meter over bakken på toppen av Kjerrgardsåsen. Hit kommer mange turfolk, fra både Nordre Haugland og fra riksveien like nedenfor. På en "god dag" har man utsikt til så mange som ti kommuner fra toppen. Follesemarko.

36


ACTIVITIES - WALKS Skotnes - Parking: Davanger School A walk through old pine forests on a well developed path. The path was made in the time when there were people living here more than 25 years ago. Stølhaugen - Stovevardshaugane and Pehaugen - Parking: Fromritoppen Take the main road toward Herdla to Fromreide. Exit by the shopping center where parking is available. Walk 150 meters, and take a left. By a big pond there is a bulletin board with a map and route description. The trip takes you through an open landscape with shrubs and small trees. There are three ways to reach the heights according to the map. At Pehaugen and Storevardshaugen there are benches for resting/eating, as well as a guest book. Paths are well marked and the wet areas and streams have bridges. The work was carried out by Fromreide Velforening and the culture department of Askøy municipality. The trip is well suited for all age groups, including families with small children. Expect the trip to take about 1-2 hours. Herdla - Parking: by the bridge, golf course, and museum Herdla can offer great hiking conditions for both children as well as adults. The most popular lies on Herdlevalen. One trail starts where the road ends following the tractor road out on the big grass plain. Bikes and prams can also be brought out here as the area is almost completely flat, Paddehola is a good place to take a rest. The nicest sand beaches can be found on the outer edge of Valen. With consideration to the bird life, it is important to follow the designated paths. It is restricted to go into Prestvika in the nesting season (15.04-30.09). The bird life in the area can also be observed from the bird tower on Urdneset which is built on a German bunker. Another good alternative is along Vesterfjæra - the stone beach toward Hjeltefjorden. You can park by the Golf course or the bridge and follow the beach to the North. If you follow a path through the woods by the end of the beach, you come across a road that leads back to the starting point. Kjerrgardstårnet.

37


AKTIVITETER - TURER

Askøy kan by på mange flotte turstier og løyper. Du kan plukke sopp og skogsbær, fiske, bade eller rett og slett bare nyte utsikten og roen i skog og mark. Her er en kort beskrivelse av noen av av de mest populære turene.

Kolbeinsvarden - Parkering: Bergheim fotballbane, Kleppe Skole Utsikten fra Kolbeinsvarden på en fin dag er storslått. Kolbeinsvarden (231 m.o.h.) og Storevarden (217 m.o.h.) er øyas to høyeste fjell. Dette er et område askøyværingene bruker mye til tur og trening. Dette viser alle navnene i boka til Askøy O-lag som ligger på toppen av Kolbeinsvarden. Til toppen går det sti både fra Bergheim, Skogedalen, Torvgarden, Steinrusten og Kleppe Skole.

Brenneklubben - Parkering: Skogen fotballbane I Follesemarken kan man lett finne en egnet rundtur. Terrenget er fint for barnefamilier. Her kan man velge mellom korte turer på omkring en time, og lengre turer på 3-4 timer. Bruk gjerne sjøstøvler, for myrene er ofte våte. Om våren (april/mai) er stiene tørre og fine. Takket være stor egeninnsats av en lokal turentusiast, er mange stier kvistet, ryddet og merket. Askøy O-lag har laget detaljerte o-kart over områder. Disse fåes kjøpt i flere butikker. Follesemarken er et lett tilgjengelig og mye brukt turområde. Parkeringsmuligheter finnes blant annet ved fotballbanen (Skogen) og Follese barneskole.

Storåsen Dronningen - Parkering: vis-a-vis Uno-X Ravnanger Terrenget mellom Ravnanger, Haugland og Ask er kanskje vårt mest brukte tur- og treningsområde. Området er dekket av gammel furuskog med innslag av plantet gran. Storåsen er mest kjent som “Dronningen”. “Dronningen” var en gammel, stor og flott furu som sto 200 meter nord for toppen, men fikk sitt endelikt etter et lynnedslag. 38


ACTIVITIES - WALKS

Askøy offers many great hiking trails and tracks. You can pick mushrooms or berries, fish, swim or simply enjoy the view and the peace of the forest. Here is a short description of some of the most popular paths. Brenneklubben - Parking: Skogen football field and Follese elementary school Follesemarken is an easily accessible and well used hiking area. The terrain in Follesemarken is good for families where you can choose between short trips of about an hour, or longer trips that last between 3-4 hours. Boots come in handy as it is often soggy, but in the summer the paths are usually quite dry. Thanks to a local enthusiast, the trails have been cleared, cleaned and marked. Detailed orientation maps may be bought in several local stores. Kolbeinsvarden - Parking: Bergheim football field, Kleppe School The view from Kolbeinsvarden on a clear day is spectacular. Storevarden (217 meters above sea level) is the islands highest mountain. This is an area the locals often use for hiking and training. The trails to the top go from Bergheim, Skogedalen, Torvgarden, Steinrusten and Kleppe school. Storåsen Dronningen - Parking: vis-a-vis Uno-X Ravnanger The terrain between Ravnanger, Haugland and Ask is probably our most used hiking and training area. The area is covered by old pine forest with some planted spruce trees. Storåsen is best known as "Dronningen" - "The Queen". Dronningen was an old, big pine tree that stood 200 meters north of the top, but was destroyed by lightning. A memorial plack has been placed where it once stood. Many tractor roads have been built in the area for logging purposes. These are well suited for skiing, if the weather is right. The terrain is easily accessible with a variety of parking options. 39


AKTIVITETER - FISKE Fritidsfiske/sportsfiske er en populær aktivitet blant innbyggere på Askøy. Hvis du ikke er ute etter laks eller sjøørret, trenger du ikke å betale fiskeavgift til staten. Til de fleste vannene på Askøy selges det ikke fiskekort. Grunneiere har fiskeretten til vannene, og du bør derfor innhente tillatelse. Så lenge dette skjer skånsomt og ikke er til sjenanse for grunneier, gir de fleste tillatelse til fiske. I sjøen kan du fritt fiske med stang og håndsnøre.

Lokal fiskeforening Askøy Jeger -og Fisker forening er tilknyttet Norges Jeger -og Fiskerforbund, og tilbyr jakt og fiskerelaterte aktiviteter for både barn, ungdom og voksne. Lokalforeningen ble dannet på Askøy i 1992. Askøy Jeger- og Fiskerforening har eget jaktutvalg, fiskeutvalg, hundeutvalg, kvinneutvalg og barn- og ungdomsutvalg. Hvert utvalg jobber for å tilby aktiviteter rettet mot sin målgruppe. Sammen danner også utvalgslederne ett styre, som jobber for å øke jakt, fiske og friluftsinteresse på Askøy, og kunne tilby varierte aktiviteter for alle. Vi ønsker også å knytte jegere og fiskere sammen med ett felles arbeid for å ta vare på naturen rundt oss. Vi vil spre kunnskap om, og utføre bærekraftig forvaltningsarbeid, slik at også den neste generasjonen kan nyte godene naturen gir oss.

Fiskevann på Askøy Her er en liste over Askøys beste fiskevann med en oversikt over hvilke fiskesorter man kan forvente å få på kroken. Oksnesvannet - ørret Storavannet - ørret Siglingevannet - ørret Lammetovannet - ørret Åsebøvannet - stor ørret Lonevannet - ørret Askevannet - ørret, gjedde Båteviksvannet - ørret, gjedde Tresvannet - ørret, gjedde

40

Tranetjørna - ørret, gjedde Fjellvatn - ørret Stømsnesvannet - gjedde, ørret Tveitavannet - ørret, røye Strusshamnvannet - gjedde Krokåsvannet - ørret Follesevannet - ørret Barsavannet - ørret, sjøørret


AKTIVITETER - FISKE Aktiviteter 2013 AJFF arrangerer en rekke aktiviteter hver måned, for både medlemmer og andre som har lyst å være med! I 2013 kan vi b.la. tilby storvilt og småviltjakt, fisketurer, kart og kompass kurs, bærtur, soppkurs, fluebindekurs, skyting og mye, mye mer! En full oversikt med flere aktiviteter og nærmere detaljer som tid og sted, finner du på våre nettsider. Vi jobber stadig for å tilby befolkningen på Askøy et variert tilbud og oppdaterer stadig våre hjemmesider med nye kurs og aktiviteter. En trenger ikke å være erfaren innenfor jakt og fiske for å delta på våre aktiviteter, vi tilbyr også grunnleggende kurs for de som ønsker opplæring på forskjellige områder.

Kontakt og mer info For innmelding eller mer informasjon om oss, gå inn på våre hjemmesider, eller send oss en e-post. Du kan også bli medlem i vår Facebook-gruppe, da søker du på «Askøy Jeger- og Fiskerforening». E-post: post@askoyjff.net

Askøy Jegerog fiskeforening

Kontakt info ligger på hjemmesiden vår www.askoyjff.net, der finner dere også tider på når arrangementene skal være og hvor. Følg med når det nærmer seg!

41


AKTIVITETER MED BÅT

Har du båt? Da finner du små og store perler som ligger på rekke og rad langs Askøys flotte vestkyst.

Ytstøy Sørvest av Herdla En stor og flott øy med mange leke- og bademuligheter for hele familien. Kai. Gode ankring- og fortøyningsmuligheter. I le for nordavinden.

Skorpo Friluftsområde Beliggenhet: Øygruppen Skorpo ligger sør i Hjeltefjorden, på vestsiden av Askøy og består av Skorpo, Apalholmen, Bukkholmen og Skorpholmen samt noen mindre holmer.

Hauglandsøy På vestsiden, sør for Ramsøy En liten hemmelig perle på vestsiden av Hauglandsøy (ved Ramsøy). Kun for småbåter. Nærmest som et stort basseng å regne.

42


AKTIVITETER MED BÅT Herdla Kai Herdlevågen Offentlig kai på Herdla. Kommer du med båt til Herdla, er dette en grei plass å legge til. Herdlevågen er et flott utgangspunkt for turer til Herdlevalen.

Skarvøy Sørsiden av Herdla På sørsiden av øyen. I sundet mellom Skarvøy og Pariserholmen ligger en mer skjermet kai for småbåter.

Skitnepollen På utsiden av Fauskanger Til tross for navnet er dette en flott plass for båtfolket (kan også nåes til fots). En labyrint av smale sjøveier fører inn til pollen. Kun for småbåter og joller.

Ferøy Vest av Follese Også kalt ”tyskerholmen”. Her er det mange bunkere og skyttergraver fra krigens dager, noe som er artig for barna. Flere båtfester i fjellet, og gode muligheter for større båter å legge seg inntil kaien.

Synnøy Vest for Fauskanger Ta turen og besøk denne badeviken på Synnøy vest av Fauskanger.

43


SPENNENDE KANOTUR

Oversiktskart over turen Man trenger ikke reise langt for å oppleve villmark om man bor på Askøy. Som en Lars Monsen kan vi også ta oss til bortgjemte steder i Askøys «dype» skoger der stillheten og naturopplevelsene er like sterke som man skulle ha vært midt I Femundmarka. Kanotur med overnatting: Ta med kano, telt, fiskestang, litt mat og drikke, samt en kanotrille til å trille kanoen på. Fra gjenbruksstasjonen (BIR) på Ravnanger går en tursti ned til Båteviksvannet, en perle I Askøys midte. Her finner man fullstendig urørt natur med kun noen få hytter ved vannet i sør. Å padle på dette vannet en blikkstille dag er en naturopplevelse av de sjeldne. I nordenden av vannet går en fjellsprekk som kun er bred nok til at kanoen går inn. Denne sprekken er cirka 15 meter lang før den ender i en liten elv som renner ned i Askevannet, 30-40 lenger nede. Dette er et stort flott vann som fortjener en oppdagelsestur i seg selv. Første rast før man padler over vannet mot øst for så å følge vannet ned mot demningen og Hopsvannet i sør. I trange sund er det gøy å sitte i kanoen og liksom føle at man er på land. Nå er det tid for en velfortjent lunsj før man padler innover og opp til Fjellvatnet, der man slår lei for natten. I Fjellvatnet biter fisken villig vekk. Stor og flott ørret, perfekt å legge på bålet. Det er lett å kose seg i egen natur utover kvelden, la stillheten råde, bare brutt av dyrelyder, før man kryper nedi soveposen. 44


I ASKØYS VILLMARK

Dagen etter begir man seg mot «sivilisasjonen». På nordsiden av Fjellvatnet går en grusvei, eller tursti, til Haugland. Det er bare å spenne hjulene på kanoen og trille vestover. Halvannen time senere er man Haugland, glad og fornøyd etter en tur i Askøys «villmark». PS. En av fordelene med å utforske Askøy er at man hele tiden er i nærheten av bebyggelse, til tross for følelsen av villmark og uoppdaget natur. Det er ikke alle steder en kan få slike opplevelser, samtidig som man har full mobildekning.

45


SEILSPORT

Regionalt seilsportsenter i Kollevåg Askøy Seilforening vart stifta 3.april 1979, og er i dag ein aktiv forening med over 500 medlemer. Me har eit aktivt regattamiljø både innan Tur & Hav og joller. Askøy Seilforening vert driven av medlemer - for medlemer. Me prøver heile tida å tilby våre medlemer stor breidde, både sportsleg og sosialt - i tillegg til tenester knytta til havn og vedlikehald av båtar. Alle tenestene som me tilbyr er basert på medlemane sin dugnadsinnsats. Askøy Seilforening utviklar, byggjer og driv Askøy Seilsportsenter i Kaggevikane i Kollevågen. Anlegget har status som Regionalt Idrettsanlegg for Seilsport i Hordaland. Store arrangementer i 2013: • 1000-mile Doublehanded Race 2013. Start 13. juni. Nederland- Norge-Shetland. Pitstop på Askøy. • World MilitarySailing Championship (CISM) Askøy Yacht Club, 26 june-4 july 2013. • 17.-18 august: Askøy Rundt arrangeres for 35. gang. • NM i Yngling - Askøy Seilsportsenter 6. til 8.september 2013.

46


SEILSPORT

1000-mile Doublehanded Race 2013 - Pitstop på Askøy Juli 2013 For 5.gong skal ein av Europas tøffaste havkappseglas gjennomførast, frå Nederland til Norge og Askøy, deretter vidare til Shetland og Lerwick.

Les mer om askøy Seilforening på http://www.askoy-seilforening.no

47


LAG OG ORGANISASJONER Teater og dans Askøy Ungdomslag Askøystrilane Askøyteateret Heiarvang Grendalag

Kom Og Dans - Ungdom På Askøy Ung Til Ung Askøy Viljen Seniordans

Barn og ungdom Ask Fritidsklubb Ask Triaklubb Askeladden Arbeidsstue Askøy Msk Speidere Askøy Ten Cafe Askøy Ungdomsforening Askøy Ungdomsforening Nlm Barnegospelkoret Stjernegnisten Barnelaget Lilja Nlm Blekkulf Askøy Brattemyra Leik Breivik Søndagsskole Follese Kfuk/Kfum, Ungdomsklubben Follese Søndagsskole Framhald Fritidsklubb Hanøy Fritidsklubb Haugland Barneteatergruppe Hetlevik Fritidsklubb Kleppe Søndagsskole,

Onsdags- Klubben Klubben Sakornet Krik Ask Marikoven Kvinne- Og Familielag's Arbeidsstue Media Mix Prosjektet Poppkornklubben Skråmestø Kvinne· Og Familielag's Smabarnstreff Skråmestø Smabarnstreff Solstrålen Barneforening Strusshamn Kvinne- Og Familielags Arbeidsstue Tenkafe (Ungdomsklubb) Træet Søndagsskole Tveit Barneforening Tveit Smabarnstreff Tveit Søndagsskole Vinn Ungdom

Idrett Ask Allianse- Idrettslag Ask Fotball Ask Friidrett Askøy Badminton Klubb Askøy Basketball Klubb Askøy Bowling Club Askøy Fotballklubb Askøy Gtf Taekwon-Do Klubb Askøy Helsesportlag Askøy Handballklubb Askøy Innebandy Askøy Karateklubb Askøy Kickboxing Klubb Askøy Orienteringslag Askøy Rasarlag Askøy Rideklubb Askøy Roklubb Askøy Rulle Klubb Askøy Seilforening Askøy Skytterlag Askøy Sportsdykkerklubb Askøy Sportsskytterlag Askøy Styrkeklubb Askøy Sykkel og Triathlon Klubb Askøy Turlag Askøy Turn og Sportsdrill Askøy Vannpolo Klubb 48

Askøy Volleyball Klubb Erdal Idrettslag Erdal Idrettslag Fotballgruppen Erdal Idrettsskole Erdal Il Wtf Taekvondo Fauskangeridrettsskole Follese Fotball Klubb Follese Trimforening Haugland Idrettsskole Herdla Golfklubb Herdla Pistolklubb Herdla Skytterlag Hetlevik Idrettslag Hetlevik Idrettsskole Hop og Hanevik Idrettsskole Idrettskolen I.L. Apollo Idrettskolen Træet Idrettslaget Apollo Idrettslaget Fenring Idrettsskolen Follese Fotballklubb Idrettsskolen i Askøyhallen Kanonballklubben Fart Kleppe Idrettsskole Libido Fotballklubb Miniskvetten Baby og Smabarn- Svømming


LAG OG ORGANISASJONER Nordsiden Idrettslag Askøy Norges Kanonballforbund Ramsøy Idrettslag Ramsøy og Hanøy Idrettsskole Ravnanger Rugbyklubb Strusshamn Hopp & Sprett

Idrettsskolen til Il Fenring Trimforeningen "Bøe'lingen" Tveit Idrettsskole Vestkantsvømmerne -avd. Askøy Vestsiden· Askøy Idrettslag Wado Ryo Karateklubb Askøy

Sang og musikk Ask Mannskor Askøy Beat Club Askøy Brass Band Askøy Hip-Hop Show Askøy Kirkekor Askøy Root Og Blues Club Askøy Svingklubb Askøy Unge Strykere Askøybeljen Barnekoret Miniglimt Bellamide Davangerskolekorps Erdal Janitsjar Erdal Skoles Musikkorps Erdal Ungdomskorps Florvag Skoles Musikkorps Follesø Musikklag Follese Skolemusikkorps Follesø Mannskor Hanøy Folkedansring Hanøy Skoles Musikkorps Haugland Skole Musikkoprs Hetlevik Musikklag Hetlevik Skolekorps Følg oss på

Hop Skoles Musikklag Kansha Ungdomskor Kleppe Bedehus Kleppe Musikklag Kleppe Skoles Musikklag Kleppestø Folkedanslag Kleppestø Skolekorps Koret Pa Sporet Kormix Kulturlogen Lerkekoret Losje Flagget Mannskoret Ljom Musikkens Venner I Askøy Roots Sangforeningen Ekko Sangsemble Ved Askøy Kulturskole Strusshamn Familiekor Strusshamn Musikkforening Strusshamn Skoles Musikklag Ten Sing-Koret Teasing Træet Skulemusikkorps Tveit Skolekorps www.facebook.com/HerdlaGK

Herdla

På spiller jenter, gutter, kvinner og menn golf i fantastiske omgivelser. Ønsker du å bli medlem med årlig spillerett, får du nå GRATIS golfkurs. Gjester er også velkommen til vår idylliske bane og hyggelige golfklubb.

Herdla GOLFBANE

GJØR EN GRÅ DAG GRØNN

49


GALLERIER / GALLERIES Galleri Haarr Atelier Havna, 5302 Strusshamn Tlf: 91 74 87 99 www.gallerihaarr.no

Per Helge Hansen Knausen senter, Flor vĂĽg Tlf: 99 16 87 51 www.perhelgehansen.no

5JEGPSTFSWJDF 4 P N N F SF O F S I F S P H E F U F S Q ĂŒ U J E F ĂŒ C F T U J M M F T F S W J DF Q ĂŒ C J M F O  . & $ " $B S 4 F S W J DF U J M CZ S Q SP GF T K P O F M M C J M T F S W J DF P H L P OU SP M M F SF S B M U BW C F U ZE O J O H GP S F O Q SP C M F N G S J T P N N F S 3 J O H P T T J E B H P H C F T U J M M U J E 5F M F GP O    #*-7&3,45&%"4 +VWJLnBUFO ,MFQQFTU 

XXXNFDBOP 50


ANNONSER

Bensin, diesel, vask, butikk og

Askøys beste BURGER?

KLEPPESTØ NOEN DRØMMER OM RIKTIG FRISYRE - ANDRE VELGER DET

Bestill neste time direkte fra din iPhone. Last ned fixit timebestilling fra App Store.

KLEPPESTØ SENTER | ASKØY SENTER | TLF. 56 14 20 04

VEDLIKEHOLDSFRITT KNUST KNUST/DUGGET T/DOG UGGE T RUT RUTE? E? I GLASS ALUMINIUM s 6 ) . 4 % 2 ( ! ' % 2 s 2 % + + 6 % 2 + s3+96%$Œ2%2 s6).$5%2 s',!334!+

Bilglass / bygningsglass Ring din lokale glassmester accord.no

T TLF. LF.  51


ANNONSER

Velkommen til Strusshamn Gjestehavn Posisjon: N60 24.129 E005 11.595

GJESTEPLASSER 20-30 BÅTER

Havneavgift pr. Døgn: Tom 34 fot kr. 100.- Over 34 fot kr. 150.Inkludert strøm Lun og god havn i all slags vær Gratis utlån av sykler fra Strusshamn Senter For mer informasjon se www.askoykystlag.no Vakttelefon 988 01 635

"9''%6!2%2s42%,!34s-!,).'s*%2.6!2%2

Nytt hus, hytte, garasje eller ny terrasse? Vi hjelper deg!

Fauskanger Bygg as, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø Tlf.: 56 15 15 30 - www.byggern.no/fauskanger

N IDE GU Y KØ AS

Følg ASKØYGUIDEN på

www.facebook.com/Askøyguiden 52


ANNONSER

1

Losjehuset på Hanevik. km fra Åsebø mot Ask Torsdag 16.00-19.00 - Fredag 10.00-16.00 Åpningstider: Torsdag 16-19 fredag og- Lørdag lørdag 10.00-15.00 10-16.30 butikkjosefine.blogspot.com - tlf 99 35 22 27

http://www.facebook.com/ButikkJosefine • Tlf: 99 35 22 27

WWW.SPV.NO | TLF. 05555

53


SERVERING / FASTFOOD Biologen, Herdla 5315 Herdla..............................................................Tlf: 56 15 08 45

Dolly Dimples 5300 Kleppestø ...............................................................Tlf: 044 40

Florvåg Pizzeria 5305 Florvåg ...........................................................Tlf: 56 15 67 77

Svingen Pizzeria AS Øvre Kleppe, 5300 Kleppestø .................................Tlf: 56 14 27 00

China Restaurant 5302 Strusshamn ...................................................Tlf: 56 15 69 00

Baker Brun AS 5300 Kleppestø ........................................................Tlf: 56 14 89 10

Restaurant Rose AS 5300 Kleppestø ........................................................Tlf: 56 15 69 88

Café Fru Luna 5300 Kleppestø ........................................................Tlf: 920 36 222

Kroa Jasmine 5305 Florvåg, ..........................................................Tlf: 56 14 30 03

Carlos Pizza Askøy Senter, ..........................................................Tlf: 56 14 48 22

Helletun Cafe Askøy Senter, ..........................................................Tlf: 97 75 35 58

Dinos Kebab Juvik, .......................................................................Tlf: 56 14 29 80

Big Bite Askøy Senter ...........................................................Tlf: 56 15 92 44

Esso Kleppestø 5300 Kleppestø .......................................................Tlf: 56 14 09 48

7 Eleven / Shell 5300 Kleppestø ........................................................Tlf: 56 14 11 66

Statoil Ravnanger 5310 Hauglandshella...............................................Tlf: 56 14 72 77

Kleppestø Grill & Pizzeria 5300 Kleppestø .......................................................Tlf: 41 24 70 45

54


ANNONSER

v/Sartor Storsenter, Sotra Tlf. 56 31 68 00

Salgsavdeling Verksted & delelager

www.lieco.no post@lieco.no

Kjøreskoler på Askøy Vi tilbyr opplæring på:

ng MC •Moped •Lett MC •Tu l + Tilhenger) (Bi E •B at) •Bil (Manuel / Autom

LAPP M 908 34 119 - www.lapp1.no

M 957 84 407 www.krokaas-trafikkskole.no

M 926 60 075 - www.haralds.no - en sikker opplæring

55


ANNONSER

Din lokale leverandør av strøm Vi er den eneste strømleverandøren som støtter lokal idrett og kultur på Askøy www.askoykraft.no e-post: kraftsalg@askoy-energi.no telefon 56 15 19 33

BDO - ET BEVISST VALG BDO er et av Norges største revisjons- og rådgivingsselskap med over 1.200 ansatte og nær 70 kontorer over hele landet. Lokal forankring og nærhet til kundene er viktig for oss. Vi er levende opptatt av næringslivet og målet er å skape den beste kundeopplevelsen. For mer informasjon: T: 55 21 24 00 / bergen@bdo.no www.bdo.no

56


ANNONSER

Lauvøy AS Storebotn 12 5300 Kleppestø E-post: post@lauvoy.no www.lauvoy.no KORTIDSLEIE OG LANGTIDSLEIE.

TA KONTAKT FOR PRISER.

Kontaktpersoner Hege Dyrdal Telefon: 47 92 35 59 E-post: hege@lauvoy.no Endre Eliassen Telefon: 40 87 42 47 E-post: endre@lauvoy.no

57


ANNONSER

DIN OPTIKER PÅ ASKØY s

Synsundersøkelser s Kontaktlinser s Stort utvalg av briller og solbriller fra verdens ledende motehus

200,RABATT

Ta med verdikupongen til oss og vi gir deg 200,- i rabatt på synsundersøkelse eller briller. (kun 1 kupong pr kunde)

Kleppestø Senter, tlf. 56 14 45 00

Tabloidsats er et fullservice reklamebyrå med kompetanse innen: Kommunikasjon / Identitet / Merkevarebygging / Kampanjer / Sosiale medier / Webdesign / Mobilapplikasjoner / Pakningsdesign / Grafisk design / Magasin- og katalog produksjon

Storebotn Næringspark - Telefon 56 15 12 20 www.tabloidsats.no

58


ANNONSER

C China hina Restaurant Rest taurant

Hair 4 Yo ou frisørsalong

STRUSSHAMN TA ANNKLIN ANNKLINIKK

-for for deg og ditt hjem

Strussham Strussh n Senter

Åpningstider: 10-20 (09-16) Rimi: 08-22 (08-21) 59


ANNONSER På Herdla kan du få nærkontakt med elementa som har forma den særprega moreneøya. Du kan leita opp dei mange spora frå 2. verdskrigen eller med varsemd nærma deg det viktigaste fugleområdet i Hordaland. Størst utbytte får du etter eit besøk på Herdla museum. På Herdla fort kan du sjå utstilt det tyske jagarflyet Gul16 og etter kvart også vitja det freda torpedobatteriet. Opningstider Herdla museum / Gul - 16 1. mars - 31. mai: Søndagar kl. 12-17. 1. juni - 14. august: Alle dagar kl. 12-17. 15. august - 31. okt.: Søndagar kl. 12-17. Herdla torpedobatteri, ope søndagar i museumssesongen. Guida turar kl. 13.00 / kl. 15.00 eller etter avtale. Oppmøte ved flyutstillinga Gul-16. Opening hours: 1 March - 31 May: 1 June - 14 August: 15 August - 30 November:

Sundays 12.00 – 17.00 Daily 12.00 – 17.00 Sundays 12.00 – 17.00

www.museumvest.no

Fjordsightseeing, havrafting. Eksklusiv matoppplevelse, fisketur, utdrikningslag og firmaturer.

www.brsh.no E-post: at-skraa@online.no tlf: 92212583 60


ANNONSER BESØK WWW.GANTIC.NO FOR PÅMELDING

NY KURSAVDELING

PÅ ASKØY

 KRAN TRUCK STROPP MASKINFØRER 

VHF  HMS FALLSIKRING PERSONLØFTER

Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Besøk oss på www.askoynf.no eller på Facebook/askoynf

130 BEDRIFTER ER MEDLEM – VI HAR PLASS TIL FLERE

ANf

Askøy Næringslivsforening - fremmer næringslivets interesser på Askøy

61


ANNONSER

34oc i vannet året rundt

Askøyhallen:

Askøy Terapibad:

Mandag 10-13 Tirsdag 17-21 (kun voksne etter kl. 19) Onsdag 10-11 Vanngymnastikk 11-13 Torsdag 17-20 (kun damer etter kl. 19) 20-21 Vanngymnastikk, damer Fredag 15-21 Lørdag 09-14

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

09-10 Vanngymnastikk 08.30-11 19-22 08.30-11 12-13 Vanngymnastikk Fredag 12-18 Lørdag 09-15 Søndag 09-17

Egne åpningstider i skolenes ferier. Se våre nettsider. www.askoyhallene.no - post@askoyhallene.no

www.catecom.no

- bestill konfirmasjonsmaten hos oss!

Catecom Catecom AS - Tlf: 41 14 14 07 firmapost@catecom.no 62


ANNONSER

 

10/.-,.+*)(('.&-*.+'%.(*'$%'###

" ' ! ! ' / % . 0 & ' . 0 $ (  . $ ' % / ' *. '%/....  .  . . . . . . - ' *  ) - % ! ) % ' # % #"'!!'/ %#%-

 

%/'*%0/)-%0!. )$)%'

%.'*+'%.0. !),"'/'*.. +'/. '$/'.0.$'$-%,'%$.. *0*'*###

" ' ! ! ' / % . 0 / ' * ) % , . 0 $ (  . $ ' % / ' *. '%/....  .  . . . . . . - ' *  ) - % ! ) % ' # % #"'!!'/ %#%63


21 alle hverdager

Gratis parkering

2

apotek

www.tabloidsats.no

Ă…pen til

Askøyguiden 2013w  
Advertisement