__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

olaj, kapszula VAS MEGYEI SZUPERINFÓ

2020. április 22., 17. hét

Szombathely összefog!

559618

CBD

OGYEI engedéllyel Ellenőrzött minőségű hatóanyag www.cbdszombathely.hu Tel.: 94/788-748

559007

7-8. oldal

Ital

559448

Drink Drive

há zhozsz állítás www.drinkdrive.hu 06-30/1608-333 Nyitva: H-Cs: 18-20 P-Szo: 18-22

Nyitva: H-Szo: 8-15, v: Zárva tel.: 94/714-092

Parti Kertészet

Akárcsak más hazai városok, Szombathely is gyorsan alkalmazkodott a veszélyhelyzet okozta körülményekhez. Cikk a 2-3. oldalon. Fotó: KCs/archív

9700 Szombathely, Szatmár u. 17. Telefon/fax | 94 331 155 Mobil | +36 70 381 38 30

www.kul-lex.hu

Télikertek, teraszok lefedése, előtetők

558984

AKCIÓ! 10 mm 1UV bruttó 2.600 Ft

Anyák napjáig minden nap NYITVA, május 1-én és vasárnaponként is.

Építőipari, ipari célú műanyagok, árnyékolástechnika, ipari alpintechnika

LEXAN POLIKARBONÁT, PLEXI

Anyák napi virágvásár! Kialakult járvány helyzet miatt kérjük maszkot és kesztyűt viseljen ha vásárolni jön hozzánk.

559358

GPS: É: 47.24822 K: 16.59600 Szombathely, Muskátli u.


2

Vas megyei Szuperinfó

2020. április 22.

Szakértő válaszol

Szombathely össze

a hét társasházkezelői szakértője

A társasházi közgyűléseket új kormányrendelet szabályozza a veszély-helyzet ideje alatt

n A kormány által elrendelt veszélyhelyzet a társasházak életét is alapjaiban változtatja meg a következő időszakban.

Fotó: KCs/archív

n Akárcsak más hazai városok, Szombathely is gyorsan alkalmazkodott a veszélyhelyzet okozta körülményekhez. A többség pillanatok alatt belátta, hogy egy esetleges katasztrófa elkerülése érdekében eddigi, megszokott életünkön változtatnunk kell. A Városháza dolgozói egyik napról a másikra álltak át védekező üzemmódra, amiről dr. Károlyi Ákost, városunk jegyzőjét kérdeztük.

559319

Kollégáink az elmúlt időszakban úgy dolgoztak, hogy minden társasháznál tartani lehessen a május 31-ei határidőt, ameddig a törvény által előírt feltételek szerint szükséges közgyűlést összehívni és a tavalyi évi beszámolókat el-fogadni. Időközben hosszas várakozás után megszületett egy kormányrendelet, ami ezek elhalasztásáról döntött. E szerint a május 31-e helyett a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencven napon belül kell majd megtartani a kötelező közgyűléseket. Továbbra is él az a szabály, hogy közgyűlést kell összehívni, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével

rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben azonban dönteni csak írásbeli szavazással lehet, de ez a beszámoló közgyűlésekre nem vonatkozik. Az általunk képviselt társasházaktól és minden állampolgártól azt kérjük, figyeljenek oda egymásra, a lakóközösségekben az idős embereknek segítsenek, tartsanak össze és aki csak teheti, maradjon otthon. Ha bármi probléma van, hívhatnak, írhatnak nekünk, a személyes ügyfél-fogadás megszűnt most egy ideig nálunk is, de rendelkezésükre állunk továbbra is és, ahogy látják, ha vannak olyan halasztást nem tűrő ügyek, ahol a társasházak esetében az írásbeli szavazás is adott, jelenleg is hozható döntés.

TÁRSASHÁZAKBAN OTTHON VAGYUNK!

06 70 609 94 19 info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu

– Milyen intézkedéseket hatállyal elrendelésre. Ezek kellett meghozni a járvány mindegyike a szombathelyi kirobbanásakor? személyes kapcsolatok számának csökkentését, a vírus– Szombathely Megyei Jo- sal különösen veszélyeztetett gú Város Önkormányzata ide- idős korosztály védelmét és jekorán felismerte a helyzet a higiénés feltételek biztosíkomolyságát és súlyosságát: tását szolgálja. hogy mást ne mondjak, már február végén elrendeltük a – Mennyire működik a kétóránkénti fertőtlenítést a home office a Városháza hivatal ügyfélszolgálatán, és dolgozóival? biztosítottuk kézfertőtlenítés lehetőségét az ügyfeleknek. – Bizonyos munkakörök A város hivatalos honlapján, eleve kizárják a home ofa szombathely.hu webolda- fice alkalmazását. Egy porlon egyébként teljesen átlát- tás, takarító, karbantartó, ható módon, napi bontásban gépjárművezető, közterübárki nyomon követheti az let-felügyelő nyilvánvalóönkormányzat intézkedé- an nem tud otthonról dolseit: látható, hogy az önkor- gozni. Másoknál az intézett mányzat már a veszélyhely- ügyek típusa, az azok intézet kihirdetését megelőzően zésére irányadó szabályok is számos intézkedést hozott nem teszik lehetővé az ilyen a járvány megelőzése érdeké- jellegű munkavégzést, hiben, és csak a veszélyhely- szen azok egy részénél jogzet kihirdetésének napján 12 szabály alapján kötelező az különböző önkormányzati ügyfelek személyes megjeintézkedés került azonnali lenése, legyen szó például

anyakönyvi vagy hagyatéki eljárásról vagy éppen házasságkötésről. Szinte valamennyi ügy intézéséhez ráadásul iratok, előzmények szükségesek, amelyek a hivatali irattárakban állnak rendelkezésre. Elképzelhetetlennek tartom, hogy több tízezer – köztük például szociális helyzetre, adózásra vonatkozó különleges adatokat tartalmazó – ügy iratait vigyék ki a hivatalból a kollégák a szélrózsa minden irányába. Mindezek miatt a hivatali dolgozók 10 százaléka sem dolgozik otthonról. A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy a hivatalban megteremtsük a biztonságos munkavégzés és ügyfélfogadás feltételeit: a veszélyhelyzet kihirdetését követő második naptól kezdve olyan ügyfélszolgálati rendszert működtetünk, ami minimalizálja a személyes találkozások számát, ahol


Vas megyei Szuperinfó

2020. április 22.

– Az önkormányzati cégek közül van-e olyan, amelynél komoly változtatásokat kellett eszközölni? – Talán nincs is olyan társaság, ahol ne kellett volna. Egyrészt a társaságok egy részénél fel kellett függeszteni az eddigi működést: gondoljunk például az előadó-művészeti tevékenységet folytató társaságokra, kulturális intézményekre, amelyek nem tarthatnak előadásokat, vagy a Falco KC Szombathely kosárlabdacsapatára, ahol véget is ért az egyébként nagyon szép reményekkel kecsegtető szezon. Más cégeknél, intézményeknél, amelyek működése veszélyhelyzetben sem állhat le – sőt, még fontosabb feladataik vannak ilyen vészterhes időkben – pedig újra kellett gondolni az eddigi működést: elsősorban a járványügyi védekezés alapszabályai mentén, annak érdekében, hogy például az egészségügyi alapellátás szolgáltatásai, a szociális ellátások igénybevétele, az idősekről, fogyatékos személyekről vagy a hajléktalanokról való gondoskodás a lehető legbiztonságosabb körülmények között történhessen. Megint más cégeknél pedig az induló beruházásokat kellett újragondolni.

Közel félezer szombathelyi hivatalosan is nyilvántartásba vetette magát az önkormányzatnál önkéntesként, de rajtuk kívül is számosan segítettek és segítenek másokon a jelenlegi helyzetben. Azt, hogy ez a fajta segítés a szombathelyiek belső indíttatása, jól jelzi, hogy a veszélyhelyzet kezdetén lépcsőházak hirdetőtábláin jelentek meg olyan felajánlások, amelyekben a lakók ajánlották fel segítségüket idősebb, rosszabb egészségi állapotú lakótársaiknak, például bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekkek feladásában. De az önkormányzat hívó szavára is százak állnak rendelkezésre, hogy önkéntesként segítsenek olyan feladatok megoldásában, amire saját erőforrásainkkal hosszú távon nem lennénk képesek. A „Ne cipekedj Nagyi” akció az innovatív gondolkodás és a tenni akarás nagyszerű példája. A szombathelyiek ebben is jelesre vizsgáztak. – Amennyiben még hosszú hónapokig eltart a vészhelyzet, tud e ehhez alkalmazkodni a Városháza? – A jelenlegi megváltozott működésünk – a változó körülményekhez igazodó apró korrekciókkal – hosszú távon is fenntartható szükség esetén. Persze, azt kívánom, hogy minél előbb térjen vis�sza az élet a járvány előtti, régi kerékvágásba! -KCs/átvett-

– Meglátásai szerint milyen a szombathelyiek hajlandósága az önkéntességre, vannak e visszajelzések a Ne cipekedj Nagyi önkéntes akcióról? – Őszintén gondolom, hogy Szombathely a veszélyhelyzet idején jelesre vizsgázott az önkéntes segítésből.

n A továbbiakban is szükség van megyei szintű foglalkoztatási együttműködésre – ez az egyik legnagyobb tanulsága annak a videokonferenciának, amelyet a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014–2020 konzorciuma, Kőszeg és Vasvár önkormányzata kezdeményeztek. Az egyeztetésbe bekapcsolódtak cégek, vállalkozások, államigazgatási, szakmai szervezetek, oktatási központok, továbbá Szombathely önkormányzata és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is.

oldalán a megyei hivatal. A konferencián dr. Kondora Bálint alelnök a 2016-ban megkezdett megyei szintű foglalkoztatási együttműködés, támogatás céljait, dr. Balázsy Péter megyei jegyző pedig a megyei paktum

Fotó: facebook/archív

A koronavírus-járvány új munkamódszert hozott a megyeházára: több hete videokonferencián egyeztetnek, tárgyalnak a megye képviselői, gazdasági szereplői. Első alkalommal a járvány által leginkább érintett ágazat, a turizmus, foglalkoztatás, önfoglalkoztatás került a párbeszéd fókuszába – számolt be hivatalos közösségi

keretében elért eredményeket ismertette. Rettegi Attila, a VMSZC főigazgatója a turizmus-szakképzés témán belül a lehetőségekről és felmerülő kérdésekről beszélt, míg Breznovits István szakértő a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás témakörében adott tájékoztatást. Kovács István a Pannon Helyi Termék Nonprofit

Kft. vezetőjeként a helyi termékek értékesítésének újabb lehetőségeiről vázolt fel megoldási lehetőségeket. A résztvevők kiemelték továbbá a vállalkozások fenntartásának, vállalkozásbiztonságának kérdését, a veszteségek minimalizálásának megcélzását. Második alkalommal cégek, városvezetők, oktatási és államigazgatási szereplők részvételével folytatódott a konferenciasorozat. A megbeszélésbe bekapcsolódott több mint 20 résztvevő által megfogalmazott legfontosabb gondolat, hogy a megyei szintű foglalkoztatási együttműködésre a továbbiakban is óriási szükség van, mivel nagyban segítheti az álláskeresés folyamatát, az információáramlást. Ennek nyomatékossá tételeként létrejött a Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum. – Ez a következő – 2021-től 2027-ig tartó – időszakra való felkészülést is segíti, szolgálja majd. Most, a járvány okozta gazdasági válságban különösen szükség van olyan térre, platformra, ahol a munkaerőpiac szereplői párbeszédet folytathatnak. A jövőre nézve biztató, hogy Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára is támogatásáról biztosította a fórumot – mondta el lapunknak dr. Balázsy Péter megyei jegyző. -CSB-

CserCsiCs Faipari KFt

Ne tervrajzokat nézzen, válasszon a helyszínen!

ami a bútorhoz • Lapszabászat kell‑ék!” • Élzárás • Konyhai munkalapok • Fóliázott, fa, furnérozott, plexis- bútorfrontok • Bútorszerelvények

ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK

„Minden

Tel.: 94/540-655 FAX: 94/540-651 uzlet@csercsics.hu www.csercsics.hu Nyitva: H-P: 8.00-17.00, Sz: 8.30-12.30

Szombathelyen belváros közeli lakóparkban 559623

pedig szükséges, ott biztosítottuk azokat a feltételeket, amelyek kizárják a közvetlen érintkezés lehetőségét.

Hogyan tovább, Vas megyei gazdaság?

558989

fog!

3

liftes épületben azonnali költözéssel eladók.

30/640-5115 www.hunyadipark.hu


Vas megyei Szuperinfรณ

2020. รกprilis 22.

558193

4


Vas megyei Szuperinfó

5

Adja fel Hirdetését a Vas megyei Szuperinfóban!

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ Szombathely, Kossuth Lajos u. 17. +36-94/500-394, +36-70/383-6136 www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Acél- etes szerkez

Bomstal garázsok

Korszerű technológia!

0 Ft-tól

165.00

*sötétbarna, zöld, sötétpiros és fehér színben

Csarnokok, tárolók különböző méretben

Nyári akció!

t Színes kerti tároló 2x3 m t Kutyakennel 3x2 m

559058

Horganyzott vázszerkezet, színes lemez! 3x5 méteres

110.000 Ft

109.800 Ft Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

Az akció érvényes 2020. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig. Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

M e g r e n d e l é s : 06-30/747-7376 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

Keresse hirdetési tanácsadóinkat:

Horváth Mónika 0670/512-2882 Molnár Krisztina 0630/237-0797 Legyenek közösek a sikereink!

www.szuperinfo.hu

559117

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség megőrzésében.

558486

559855

2020. április 22.


Vas megyei Szuperinfó

2020. április 22.

Vigyázzunk egymásra, és sikerülni fog!

558069

6


Vas megyei Szuperinfó

2020. április 22.

7

Postaautó • A logo tipusai

PA zöld: C: 80, M: 40, Y: 95, K: 10

LAKÁSKERESÉS Azonnali Kp fizetéssel keresek Szombathelyen lakást 13 m Ft-ig . Csak magánszemélytől ! 06706339825 JÁRMŰ AUTÓBONTÓ Nagycenk. Gépjárművek, roncs­autók leadása, felvásárlása, HIVATALOS bontási igazolás kiállítása, teljes körű ügyintézéssel. Szállítás megoldható. Tel.: +36-20/521-9183 (Bontótéka Kft. Regisztrált autóbontó)

PA ezüst: C: 0, M: 0, Y: 0, K: 35

PA piros: C: 15, M: 100, Y: 100, K: 0

PA szürke: C: 0, M: 0, Y: 0, K: 60

PA mélyszürke: C: 0, M: 0, Y: 0, K: 85

PA ezüst: R: 177, G: 179, B: 182

PA piros: R: 210, G: 35, B:42

PA szürke: R: 128, G: 130, B:133

PA mélyszürke: R: 77, G: 77, B: 79

PA ezüst: Pantone Cool Gray 5 C

PA piros: Pantone 1795 C

PA szürke: Pantone 877 C

PA mélyszürke: Pantone Cool Gray 11 C

PA ezüst: RAL 7004

PA piros: RAL 3020

RGB

PA zöld: R: 68, G: 117, B: 65

OKTATÁST VÁLLAL Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 0670/593-2232. www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)

*59184*

CMYK

(cím: 9700 Szombathely, Söptei út 70/B., telefon: +36 94 500 280)

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT Kőműves munkák, kisebb javítások, átala-

*59566* 558489

részmunkaidős munkavállalót keresünk Feltétel: Előny: • Pontos, precíz munkavégzés • Műszaki végzettség • Érettségi bizonyítvány • Gépjármű javítással foglalkozó • Számítógépes ismeretek cégnél szerzett tapasztalat Amit nyújtunk: • Stabil vállalati háttér, • Korrekt jövedelem, cafeteria • A logo színei Jelentkezés módja: Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a szombathely@postaauto.com email címen lehetséges.

LAKÁSELADÁS Készpénz nélkül, Csok-kal, százezres törlesztővel Szombathelyen 3 szobás, felújított lakás eladó. 30/972-5045

INGATLAN

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Vonyarcvashegyen strandhoz és Balatonhoz közeli, 718 m2-es építési telek piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30/9292622

Mélyen piaci ár alatt Bükön jó állapotú, 100 m2-es, földszinti, 3 hálószobás, 2 fürdőszobás téglalakás tulajdonostól eladó. Tel.: 0630/9292-622

Használt autóját, tehergépkocsiját készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha kell házhoz megyek. 0620/910-9361, 06-20/280-9747

*58496*

*58492*

*59228*

Pantone

PA zöld: Pantone 364 C

RAL

PA zöld: RAL 6001

PA szürke: RAL 7037

*55218*

PA mélyszürke: RAL 7043

kítások, vizes penészes falak szigetelése. Szombathely-06-30/342-9248 *87962*

Redőny-akciók

*94323*

60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők, harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása. Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.

Tel.: 06-30/99-42-258

554108

Adminisztrációs munkatárs

Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny gyártása, szerelése. Redőnyjavítás, gurtni csere!

06-30/588-0444

559324

szombathelyi munkavégzés

VEGYES Fűnyírás, Fűkaszálás, Permetezés, Sövényvágás, Rotációs kapálás, Kerti Munkát vállalok. Szombathely-06-30/342-9248 *87955*

Régi pénzeket, kitüntetést, világháborús tárgyakat, fényképeket, könyveket, képeslapot, antik tárgyakat vásárolok gyűjteményembe. 06-30/589-8451 *83952*

Kovászos bagel és perec n Az elmúlt hetek négy fal között töltött idejében sokan döntöttek úgy, hogy otthon készítik el kenyerüket, zsemléiket. Kétség nem fér hozzá, hogy egy kis gyakorlással mindenki képes csodás ízeket varázsolni a családi asztalra.

I M P R E S S Z U M Ingyenes információs hetilap, a Hungária Szuperinfó laphálózat tagja. Kiadja: Maraton LapcsoportMultivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Kremser Csaba 0670/331-0700 Ügyfélszolgálat: Szombathely Széll K. u. 40. Tel: 94/511-254, 30-500-6191 Nyomdai kivitelezés: Mediaworks Hungary Zrt. Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt. Vas Megyei Szuperinfó Megjelenik minden héten 35 000 példányban Megjelenés napja: szerda Lapzárta: péntek 15.00 óra A Szerkesztőség fenntartja

magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére. Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

Azok, akik már kitapasztalták a kenyérsütés fortélyait, nevelgetik kovászukat, ideje, hogy továbblépjenek egy szintel fejjebb, és megtanuljanak bagelt, vagy perecet sütni. Segítségünkre Szabi A Pék volt, aki facebook oldalán segített a kezdő kuktáknak: Kezdjük azzal, hogy 300g érett kovászt, 350ml 38 fokos vizet, fél deci olajat, valamint egy evőkanál mézet a dagasztó tálban elkeverjük. Szitáljunk rá 750g BL55 lisztet, majd kezdjük el begyúrni. Egy perc után tegyünk bele 16g sót. 15 perc pihentetés után gyúrjuk át mégegyszer. Ezt követően takarjuk le és hagyjuk kelni 2 órán át. Ezt követően öntsük ki az asztalra és hajtogassuk meg. Újabb 2 óra pihentetés jön. (összesen az előzővel együtt 4) Az érés idő letelte után a tésztánkat 130g-os darabokra szedjük szét, hosszúkás formára hajtjuk és letakarva 20 percig pihentessük. A bageleket 20-22cm-re sodorjuk és

karikára formázzuk. Majd lisztezett sütőpapírra tesszük kelni. A perecekből 50-60 cm-es szálat sodortjunk és formázzuk alakra. A töltött perecek száljaiba lehet darált kolbászt is tenni igény szerint, és kb 60cm-re sodorjuk, így formázzuk meg. Tegyük sütőpapírra, és kenjük meg felvert tojással. Ezt követően újabb 2 óra pihenés következik. Forraljunk fel vizet, majd tegyük takaréklángra. Merjünk bele egy evőkanál szódabikarbónát, majd a bageleket, pereceket 1-1 percig főzzük oldalanként. Kiemelve tegyük őket lemezre, maggal megszórhatjuk. A pereceket egy lisztből, vízből és sóból álló,- tejföl állagú keverékkel locsoljuk meg. 220 fokon 22 percig süssük légkeveréssel. A töltött pereceket lekenhetjük újból tojással és reszelt sajttal szórhatjuk meg. Ezt 210 fokon süssük kb 18 percig. Jó étvágyat hozzá!


Vas megyei Szuperinfó

559782

2020. április 22.

A TERRA Hungária Építőgép Kereskedelmi Kft. a JCB földmunkagépek hivatalos magyarországi forgalmazója azonnali kezdéssel keres szombathelyi telephelyére

Szabados Károly

Mobil: +36 30 396 1521

Mobil földMunka-gépszerelő

MárKafüggEtlEn autóSzerviz GuMiSzereléS, centrírozáS, MűSzaKi vizSGára felKéSzítéS, GépKocSi diaGnoSztiKa

munkatársat

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: • Földmunkagépek javítása és szervizelése munkaterületen és műhelyben • Állapotfelmérés, hibakeresés és hibaelhárítás • Elvégzett munkák adminisztrációja KÖVETELMÉNYEK: • Mezőgazdasági gépszerelő, autószerelő vagy autóvillamosság szerelő végzettség • Jármű villamossági ismeretek • Jó problémamegoldó képesség • B kategóriás jogosítvány, • Megbízhatóság • Pontos, precíz önálló munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: • Angol nyelvismeret • Hidraulikus ismeretek • Felhasználói szintű PC ismeretek (Internet és MS Office) • Utazó szervizesként szerzett tapasztalat • Szombathely, vagy környéki lakhely AMIT KÍNÁLUNK: • Azonnali munkakezdés • Versenyképes jövedelem, • Céges szervizautó, mobiltelefon, laptop • Stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési és hosszú távú munkalehetőség, • Főállású, alkalmazotti bejelentett munkaviszony (egy műszak).

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát a terra.hu@terra-world.com e-mail címre a fizetési igény megjelölésével. A jelentkező jelen álláshirdetésre történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a hirdető a jelentkezés során megadott személyes adatokat jogszerűen kezelje a pályázat lezárulásáig. A pályázat lezárulását követően a hirdető a kezelt személyes adatokat törli.

CSOPORT

559897

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

H-9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 22.

Amit kínálunk:

Saját állományú mu nkavisz magyar tulajdonú csal ony ádi vállalkozásban. 100%-ban térített Volá n busz vagy vonatbérlet. Dol vásárlás termékeinkb gozói ől, ingyenes céges buszjáratok.

Ha hosszú távra keres munkát vagy esetleg csak néhány hónapra, amíg a munkahelye ideiglenesen szünetelteti tevékenységét, várjuk jelentkezését Sárvár-rábasömjéni üzemünkbe az alábbi munkakörökre:

Csomagológép kezelő, gépbeállító; Hűtőraktáros; (előny: targonca vizsga)

kézi Csomagoló

(állandó délelőtt, hétfőtől péntekig) Megváltozott munkaképességű munkatársakat is foglalkoztatunk.

@amicsirkenk.gallus

Nyílászáró kereskedés

559343

Tel.: 06 70/938-8711 E-mail: hr@taravis.hu Taravis Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. Mobil: +36 70 938 8711 Web: www.gallus.hu

Tel.: +36 20 4747 199

Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B www.nyilaszaroker.hu • info@nyilaszaroker.hu

k! ó r r á sz ya á g l í a y M in g MB é s ő min

-műanyag nyílászárók -fa nyílászárók -alumínium nyílászárók -tetőtéri ablakok -redőnyök, árnyékolás technikai szerelvények -beltéri ajtók -asztalosipari munkák

Adószám:

18899180-1-18

Számlaszám: OTP 11747006-20215309

Kérjük adója

Díjtalan felszerelés!

1%-val segítsen!

Teljes körű kivitelezés, felmérés, szállítás, beépítés, hulladékelszállítás, kőművesmunkák, redőnyök, párkányok!

Egyéb adományokat is szívesen továbbítunk a rászoruló gyermekek családjai részére! Info: laszlorita@freemail.hu

558932

n Bra

jas í d ds

Alpokalja a DAGANATOS GYERMEKEKÉRT Közhasznú Alapítvány

559001

Vas Megyei márkaképviselet

Nyitvatartás: H–P: 900–1700, Szo.: 900–1200 redőnyök, szúnyoghálók, reluxák, árnyékolók

26 éve ügyfeleink szolgálatában!

Árnyékolástechnikai szerelvények:

8

Profile for szuperinfo

Szombathely 2020.04.22.  

Szombathely 2020.04.22.