Page 1

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÉTHETILAPJA 2003. szeptember 15.

LI. évfolyam, 10. szám. Emberi

hibát véteni nem

lehet

Katedra című rovatunkban elsőként Bácsi Jánost, a tanárképző főiskolai kar gyakorló általános iskolájának igazgatóját kérdeztük munkájáról és kutatásairól. 7. oldal

Maga nyelvén

A pazarlást megakadályozó eszközökről

NÉGY PILLÉR ÉS SOKKAL TÖBB ÉRV Magyar Bálint a felsőoktatás reformjáról Ha új kollégiumot építünk, abba az esélyegyenlőség jegyében pályázhatnak majd a hallgatók. A megemelt ösztöndíj, a diákhitel és a lakhatási támogatás együtt olyan kollégiumokat tud finanszírozni, ami már versenytársa lehet az albérleteknek.

Az integrációval elindult felsőoktatási reformfolyamat nem állhat le. Az oktatási miniszter nagy erőkkel vonult fel Szegeden. Megnyitotta az egyetem és a magyar felsőoktatás új tanévét, majd egy kiállítást is, azután oktatási fórumot tartott, végül a Cora áruházban érvelt a sulinet-program mellett. Míg az egyetem vezérkara a hagyományteremtő felvonulást abszolválta, az őrizedenül hagyott rektori dolgozóban interjúvoltuk Magyar Bálintot. -Ha egy miniszter tanévet nyit valahol, érveket is kell gyűjtenie a választásához. Tehát miért épp Szeged? - Először: a Szegedi Tudományegyetem az integrációs folyamatok kidolgozásában és létrehozásában példa-

mutató módon járt el. Másodszor: a város felsőoktatása olyan súlyú, hogy azt a tudás nemzetközi összehasonlításaiban is jól jegyzik. Harmadszor: ez a jó hír még arra is adott erőt, hogy a demográfiai apály idején, ellentétben az intézmények többségével, növelje az ide jelentkezők számát. Ahol minőségi oktatás és kutatás folyik, oda szívesen néz be a miniszter. - Mi is benéztünk a minisztérium honlapjába és láttuk azt a sokat vitatott koncepciót, ami a reform folytatásához ad támpontokat - Köszönöm, hogy így fogalmaz, mivel ez valóban vitaanyag. Az integrációval elindult felsőoktatási reformfolyamat nem állhat le. Ezt sürgeti a

Grecsó

tudós?

Cikkünkben megpróbáltunk képet alkotni arról, hogy milyen lehetőségei vannak az SZTE hallgatóinak a nyelvtanulás terén. A témáról megkérdeztük a hallgatókat is. 8- 9. oldal

sokat emlegetett bolognai folyamat, mely a tudás és az oklevél különböző szintjeire is vonatkozik, és ezt írja elő számunkra a gazdaságos működés igénye. - Mi fog változni? Mely területeken várható átszervezés? - A reform a felsőoktatás egészét érinti, de jól kirajzolódik ennek négy pillére: a képzési, amibe az akadémiai viszonyrendszerek is beletartoznak, a belső intézményvezetést érintő kérdések, az irányítási és a finanszírozási. Most a viták időszakát éljük, de egy dologban biztosak vagyunk: teljes modernizációra szorul a felsőoktatás. folytatás a 3. oldalon

kétszer

A Faludy-díjas Grecsó Krisztián Az én eurorégióm című fogalmazása az irodalmi rovatban, míg Petró János az íróról készített arcképe a portrék között olvasható. 10. és 13. oldal

SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT OKTATÓK Többféle típusú egyetemista létezik. Van ugye először is a szó eredeti értelmének megfelelő, oldszkúl hallgató, aki a régi gyakorlatnak megfelelően minden órán ott van, fennmaradó szabadidejét pedig könyvtárazással és tanulással tölti. Ők a kisebbség. Ott van aztán egy nagyobbik hányad, az újhullámos réteg, alak a bővített felsőoktatásnak köszönhetik ittlétüket. Körükben a lelkesedés eltérő méreteket ölt, tanulnak, készülnek, de azért szabad és kevésbé szabad idejükben frekventálják a különböző alkoholmérő műintézményeket is. Körükben már előfordul a puskázás a vizsgán, illetve ödetek kölcsönzése dolgozatokhoz már publikált anyagokból. Végül ott vannak a megélhetési egyetemisták, akik jobb híján választották az egyetemet, mondjuk úgy, munkanélküliség helyett. Ők a lavírozó típusúak, akik megpróbálják minél kisebb erőfeszítéssel kibekkelni a diplomáig hátralévő időt, utána meg majd meglátják. Ami a csoportokat illeti, megfigyelhető egy bizonyos kialakult minta óraválasztási szokásaikat illetően. Az első csoport szigorúan a kutatási irányának megfelelően válogat órákat, alkalmasint többet is, mint amennyire szüksége van, sőt hajlandó kredit nélkül is auditálni. Nekik mindegy, hogy az adott oktató mennyire szigorú, vagy mennyit követel, csak hasznosítható anyagot tanítson. A második csoport már más szempontokat is számításba vesz. Számukra lényeges, hogy az oktató jó fej legyen, élvezetesek legyenek a szemináriumai és lehetőleg ne kelljen túl sokat olvasni vagy készülni az óráira. A harmadik csoportra jellemző a legkomolyabb sakkozás az órákkal és időpontokkal. Ennél a rétegnél például ritkán fordul elő, hogy egy óra dél előtt kezdődjön, vagy hogy ne lehessen leadni rá szemináriumi dolgozatként egy már korábban többször, esetenként négy-öt alkalommal leadott, Vagy internetről letöltött irományt. Számukra már komolyabb helyezkedést igényel, hogy minimális erőfeszítéssel végigmenjen az ember, de ez is kivitelezhető, hiszen köztudott, hogy melyik oktató órájára nem kell készülni semmit az ötösért. Az oktatók hallgatói véleményezése tehát, ha úgy tetszik, máris működik, ha nem is formális keretek között. Ami a hivatalos verziót illeti, az ETR-en elvileg már az idei év februárjától működnie kellene az erre alkalmas programnak, aki azonban odakattint, az láthatja a véres valóságot, vagyis inkább egy üres képernyőt. A legfrissebb verzió szerint már csak az van hátra, hogy a karok kidolgozzák a véleményezésre vonatkozó szabályzatukat, valamint, hogy az ETR programozói is elkészítsék a működő programot. Az előbbire egy hónapot mondtak, az utóbbira nincs pontos időpont, de állítólag a téli vizsgaidőszakban már használható lesz. Kérdés, milyen eredménnyel. Ugyanis éppen a fentebb vázolt hallgatói igények differenciálódása miatt különböző diákoknak merőben eltérő véleményeik vannak bizonyos oktatók munkájáról. Hogy csak egy verziót vázoljak, elképzelhető például, hogy egy tényleges oktatásra túl sok energiát nem fecsérlő, de sokat nem is követelő tanár hosszú éveken keresztül kiváló minősítést kap, miközben munkájával a legcsekélyebb mértékben sem járul hozzá a hallgatók tudásának gyarapításához, miközben felkészült, de szigorú és sokat követelő professzorok esedeg negatív minősítésre ítéltetnek. Az a tény is figyelemre méltó, hogy mennyire különbözik hasonló beállítottságú egyének elképzelése ugyanarról a személyről. Elképzelhető, hogy az a hatalmas tudású tanár, aki mondjuk nekem nagyon szimpatikus lazább, közvedenebb stílusa miatt, másnak esedeg kevésbé elfogadható, mert úgymond képtelen tisztelettel tekinteni rá. Bizonyos fokú véleményezésre persze szükség van. A jelenlegi tervek alapján azonban három egymást követő félévben kell egy oktatónak negatív minősítést kapnia ahhoz, hogy ennek következményei legyenek. Ergo, ha mondjuk van egy oktatóm, akinél kötelező óráim vannak, de valamiért mindenkinek baja van vele, akkor mire sikerül ezt a vezetés tudtára is adni, addigra valószínűleg már nem lesz nála órám. Az is kérdéses, hogy mi van például akkor, ha egy klikk összefog egy oktató ellen, hogy mondjuk valamilyen okból betegyenek neki. Erre is láttunk már példát. Kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan sikerül ezt a rendszert összegyetemi szinten tető alá hozni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott már hasonló próbálkozásokkal korábban is, némely tanár kitöltetett egy erre vonatkozó kérdőívet, mások nem, de egy biztos, én egyik eredményről sem értesültem hivatalosan. Ennek a kissé esedeges rendszernek a kötelező jellegű bevezetése viszont biztos szül majd kisebb-nagyobb ellentéteket, melyeket nem biztos, hogy mindig könnyű lesz feloldani. Azért bízzunk benne, hogy a rendszer végeredményben a javunkra válik, hiszen valamilyen visszajelzésre mindenképpen szükség van. Ha pedig így lesz, akkor vannak további remek ödeteim. Legyenek jellemezhetőek az egyetem további szerves és szerveden egységei, úgy, mint infrastruktúra, tanulmányi osztályok, könyvtárak, HÖK-ök, satöbbi. Hátha az ellenőrzés réme egyeseket hatékonyabb munkára serkent. T. P. Z.


2

SZEGY

PRO DOKTORANDIS DÍJ MÁDL FERENCNEK A doktori képzés érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Pro Doktorandis díjat vett át Mádl Ferenc köztársasági elnök a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) vezetőségétől szeptember 10-én Budapesten. Az oktatói, közigazgatási és támogatói kategóriában alapított elismerést idén nyolcan vehették át a szervezet megalakulásának nyolcadik évfordulóján. A díjazottak között volt Bazsa György, az Országos Doktori és Habilitációs T a nács elnöke, Róna-Tas András, a Magyar Akkreditációs Bizottság doktori testületének vezetője, Kroó Norbert, az M T A főtitkára és Szendrő Péter, a gödöllői Szent István Egyetem rektora. A támogatói kategóriában a Mol Rt. részesült elismerésben.

IRODALOM

2003. SZEPTEMBER 15.

TANÉVNYITÓ ÉS DÍSZOKLEVELEK ÁTADÁSA A JGYTFK-N

EUROPA-TANULMANYI K Ö Z P O N T A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN Az európai uniós ismeretek oktatására, a kutatás segítésére Európa Tanulmányi Központot hozott létre a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola. A központ feladata az egyes főiskolai szakok tematikájának uniós ismeretekkel való bővítése, valamint az európai uniós ismeretek oktatása a közép-dunántúli régió szakemberei számára. A főiskola hallgatóinak és a régió lakosságának európai uniós ismeretszerzését, valamint az intézményben folyó kutatást, képzést és oktatást segíti a főiskolai könyvtár európai uniós, gyűjteménye, amelyet egy 10 millió forintos PHARE-pályázat segítségével alakítottak ki. Vízi László Tamás, a központot működtető társadalomtudományi tanszék vezetője rámutatott arra, hogy Székesfehérvárott tervezik egy olyan oktatási központ kialakítását, ahol az európai uniós pályázatok elkészítéséhez, a projektek megalkotásához és menedzseléséhez, a marketing kommunikáció bonyolításához értő szakembereket képeznek.

ELHUNYT TELLER EDE A világhírű atomfizikust szeptember 9-én, életének 95. évében a kaliforniai Stanfórdban érte a halál. Teller Ede 1908. január 15-én született Budapesten. A Műegyetemen kezdte, majd Németországban folytatta egyetemi tanulmányait, és 22 évesen doktorált. 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba. Fontos szerepe volt ott a védelmi kutatásokban, részt vett az amerikai atombombát kifejlesztő Manhattan-tervben. A tudóst a hidrogénbomba atyjának is nevezték a fegyver kifejlesztésében játszott fontos szerepéért. A csillagháborús tervként emlegetett stratégiai védelmi kezdeményezés támogatója volt, legutóbb pedig a rakétavédelmi rendszer kérdései foglalkoztatták. Munkásságáért számos kitüntetést kapott, egyebek között az Albert Einstein-díjat, az Enrico Fermi-díjat, a Nemzeti Tudományos Érdemérmet, idén júliusban pedig George Bush elnöktől a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet. A tudós már nem tudott elmenni a fehér házi ünnepségre, nevében a lánya vette át az elismerést. Teller Ede akkor az azt mondta: abban látja kitüntetése okát, hogy a hidrogénbomba elkészítésében való közreműködésével segítette a hidegháború áldozatok nélküli megnyerését. Ö r ö m é t fejezte ki afelett, hogy Magyarország integrálódik Nyugat-Európához, és azt ajánlotta, hogy az ország építsen ki minél szorosabb kapcsolatokat az Egyesült Államokkal. A Magyar Tudományos Akadémia 1991-ben tiszteletbeli tagjává választotta. A világhírű tudós 1994ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést, s 2001-ben elsőként neki ítélték oda az újra bevezetett Corvin-láncot.

A MAGÁNKOLLÉGIUMOKÉ A JÖVŐ Az oktatási tárca az idén hárommilliárd forintot szánt az egyetemeknek, főiskoláknak felújítási célokra: ebből azonban a teljes épületállomány, azaz nemcsak a kollégiumok felújítását kell(ene) kigazdálkodni. A diákszállások felújítását pályázatok útján támogató Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány a tavalyi kétmilliárd forint után az idén mindössze 30 millió forintból gazdálkodhat. A szaktárcánál nem is tagadják: nincs pénz a kollégiumok felújítására, újak építéséhez pedig végképp hiányoznak a források. Pedig a hallgatók egyre többen vannak: az elmúlt tizenkét évben számuk megháromszorozódott. Az 1990-9l-es tanévben még minden második hallgató élvezhette a kollégiumi lét örömeit, most a 47 ezer férőhelyre 170 ezer hallgató volna jogosult (aki nem az intézmény helyén lakik és nappali tagozatos, elvben beköltözhetne a diákszállóra). Hely híján azonban válogatni kell köztük: többnyire a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján rangsorolják a hallgatókat. A kormány a megoldást a magántőke bevonásában - hivatalos nevén a Public Privát Partnership-programban - látja. Az elképzelések szerint a vállalkozók az egyetem vagy a főiskola által rendelkezésre bocsátott telken építenének új kollégiumot, esetleg az intézmény egyik meglévő épületét alakítanák át diákszállóvá. Az üzemeltetést a vállalkozó és az egyetem is végezhetné: a befolyt összegek azonban a befektetőt illetik - megállapodástól függően elétérő ideig, de többnyire 25 évig. Az ingyenes internetelérési lehetőség miatt az albérletnél várhatóan kecsegtetőbb szállásért legföljebb havi száz eurót (25 ezer forint) kérhetnének a hallgatóktól. Az oktatási tárcánál igyekeznek leszögezni: ezzel nem a szociális kollégiumi ellátást szeretnék kiváltani, továbbá, hogy az árakat az albérleti viszonyokhoz kell mérni. Az első magántőkéből létesülő kollégiumok építése - összességében mintegy háromezer férőhellyel - várhatóan egy év múlva kezdődhet meg Debrecenben, Gödöllőn, Lágymányoson és Miskolcon.

Árvay Lászlóné átveszi az arany díszoklevelet. Fotó: Nagy Szeptember 6-án a Belvárosi Moziban tartotta tanévnyitó ünnepségét az S Z T E Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. Az idei tanévben 2896 (949 nappali és 1947 levelező tagozatos) első évfolyamos hallgató kezdi meg tanulmányait a karon, ahol összesen 8788 hallgató tanul. Ünnepi beszédet mondott, és az elsőéveseket hallgatóvá fogadta: Galambos Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, főigazgató. Személyi változásokat jelentett be Tóth Szergej főiskolai tanár, főigazgató-helyettes: tanszékvezető megbízást kaptak: Homor Géza főiskolai docens a Biológia Tanszékre, Bene Kálmán főiskolai tanár a Magyar Irodalom Tanszékre, Baráthné Hajdú

Ágnes főiskolai tanár a Könyvtártudományi Tanszékre, Galgóczi László egyetemi tanár a Magyar Nyelvi T a n székre, Forgácsné Drahota Erzsébet főiskolai tanár a Német Nyelv- és Irodalom Tanszékre, Szegfű László főiskolai tanár a Történettudományi Tanszékre, Borsi Istvánné kollégiumigazgató a T e leki Blanka Kollégiumba, Szénási Ferenc főiskolai tanár az Olasz Nyelv- és Irodalom Tanszékre, Seres László egyetemi tanár a Kémia Tanszékre, Hoczopán Anna főiskolai docens a Román Nyelv- és Irodalom Tanszékre, GombosJózsef főiskolai tanár az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékre, Janowszky Sándor főiskolai docens a Pedagógiai és Tanítóképző Intézetbe.

László

Szintén szeptember 6-án rendeztek ünnepséget azon pedagógusok számára, akik több évtizeddel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az S Z T E J G Y T F K Tanácsa nevében Galambos Gábor főigazgató köszöntötte azokat a tanárokat, tanítókat és óvónőket, alrik évtizedeken át munkálkodtak az ország felnövekvő nemzedékeinek nevelésén. A Főiskola Kari Tanácsa szakmai tevékenységük elismeréseként rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelet adományozott oklevelük megszerzésének 70, 65, 60 és 50. jubileuma alkalmából. Az idei évben 5 rubin, 7 vas, 23 gyémánt és 207 arany, összesen 242 díszoklevél adományozására került sor.

T A M O G A T O T T EGYETEMI, FOISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ ROMÁKNAK A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati úton évente pénzügyi keretet biztosít egyetemi, főiskolai előkészítő bonyolításához. Az előkészítőn Hajdú Bihar megye, Borsod-Abaúj Zemplén megye, H e ves megye, Nógrád megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, Pest megye,

Szolnok megye, Baranya megye lakosai vehetnek részt Az egyetemi, főiskolai előkészítő pályázat a 2003/2004es tanévre gimnázium vagy szakközépiskolai 4. évfolyamon tanuló roma fiatalok, valamint korábban érettségizett ugyancsak roma származásúak számára biztosítja a részvételt Kellő

számú jelentkező esetén a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vállalja az előkészítő megszervezését és finanszírozását Az előkészítő időtartalmáról és a tantárgybeosztásról a jelentkezők és a választott szakok ismeretében az egyetem, főiskola tájékoztatja a résztvevőket

A FELSOOKTATAS KOZUGY A felsőoktatás, a tudomány, a „szürkeállomány'' társadalmi megbecsülése közügy. Magyarország a tudástársadalom építése során akkor lehet sikeres, ha ezen értékek alapján versenyez - hangoztatta Kiss Péter kancelláriaminiszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 222. tanévnyitó ünnepségén. A miniszter kifejtette: ma már önmagában nem jelent garanciát a diploma, de épp „tekmtélyvesztése" hozta meg a tudás rangját Ha sok helyen adnak diplomát, felértékelődnek azok az egyetemek, amelyek gyorsan képesek a piaci viszonyokra reagálni - fűzte hozzá. Kiss Péter rámutatott: a Műegyetem olyan intézmény, amely képes volt a tudomány „megőrizendő érté-

keit megtartani", az új kihívásokra választ adni, ezáltal a felsőoktatás zászlóshajójává válni és az is maradni. Az intézmény nem csupán megőrizte versenyképességét, hanem töhb mint 200 éves múltjához képes örökifjú - tette hozzá a miniszterelnöki hivatalt vezető politikus. Detrekői Ákos rektor köszöntőjében elmondta, hogy ez az utolsó tanév, amelyet még nem az Európai Unió tagországának intézményeként kezdenek meg. Az egyetemvezető az integráció kapcsán a kihívások között említette, hogy a BME sikeresen csatlakozzon az európai felsőoktatási és kutatási térséghez. Közölte: a mostani tanévben néhány műszaki területen kísérleti jelleggel elindulhatnak a bolognai folya-

matban rögzített, kétciklusú képzési szerkezetnek megfelelő oktatási formák. A tanévnyitón Mádl Ferenc köztársasági elnök kitüntetéses doktori címet igazoló gyűrűt adott át György András műszaki informatikusnak, az intézmény volt hallgatójának, aki eddig minden tanulmányát - általános iskolától a doktori szigorlatig - kitűnő eredménnyel végezte. Az alma mater falai között idén több mint 3 ezer elsőéves hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait az egyetem nyolc karán. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) 6 százalékkal több hallgató nyert felvételt idén, a diákok mintegy 40 százaléka került be felvételi útján.


2003. SZEPTEMBER 15. folytatás az 1. oldalról Ennek sok eleme függ össze egymással, ezért egyszerre több kérdésben kell változtatni. A gazdálkodás, nem az intézmények önhibájából, mindenütt pazarló. Az irányítás, -megítélésünk szerint, korszerűtlen. Ha azt mondom, hogy az összefüggő elemeket egyszerre kell változtatni,

lyek azután szabadon dönthetnek arról, hogy ezt az új státust kívánják-e. Az új státus valóban hasonló lehet a közhasznú társasághoz, de mégsem az, hiszen az egyetem egésze egy még nem létező, a gazdálkodó egységekre és az állami finanszírozású költségvetési intézményekre egyszerre jellemző formát kap. A vita többek között ennek a kialakítására, megtervezésére indult.

EGYETEMIÉLETS támogatások rendszeréhez. Ezek is összefüggő elemek: ha új kollégiumot építünk, abba az esélyegyenlőség jegyében pályázhatnak majd a hallgatók. A megemelt ösztöndíj, a diákhitel és a lakhatási támogatás együtt olyan kollégiumokat tud finanszírozni, ami már versenytársa lehet az albérleteknek. - Konkrétan mit terveznek a belső munkavállalás kérdésében?

Működő tőkét akarunk bevonni a kollégiumi helyzet radikális javítása érdekében. Fotók: Nagy akkor abban az is benne van, hogy a gazdálkodó cégekhez jobban hasonlító egyetemi szervezetnek és annak irányításának is hasonlítania kell a gazdasági társasági formához. Sok kritika éri a jelenlegi finanszírozást és az egyetemek költséghatékonyságát. Nos, ezek a kritikák jogosak, tehát változtatnunk kell. Minden reformnak ez a szerkezete. - Az egyetem tehát a közhasznú társaságokhoz hasonló formát fog ölteni? - A koncepció az, hogy az egyetemek nagyobb gazdasági önállóságot kapnak. Első lépésben önállóbb állami-költségvetési szervek lesznek, ame-

- Erin tik-e a tervezett változások az egyetemisták helyzetét, jogállását? - Két fontos területen mindenképp. Az egyik az, hogy működő tőkét akarunk bevonni a kollégiumi helyzet radikális javítása érdekében. A másik cél pedig az, hogy könnyebbé tegyük az egyetemisták belső, kari vagy tanszéki munkavállalását. - A működő tőke nem adja majd olcsóbban a helyet, tehát kompenzáció nélkül épp a kevésbé tehetősek szorulnak majd ki az új kollégiumokból. - Ennek a veszélyét mi is látjuk, ezért hozzá fogunk nyúlni a szociális

László

- Amikor egyetemista voltam. ' ugyanúgy munkát kellett végeznem a tanulás mellett, mint a mostaniaknak. Én annak idején szociológiai kérdőíveket tölttettem ki. A maiak is gyakran vállalnak tanszéki negyed-, harmad- vagy félállást, de a kifizetésnek hihetetlen nagy adminisztrációs terhei vannak. A mi dolgunk az, hogy az élet normális menetének megfelelően lehetővé tegyük a hallgatók gyors, csaknem automatikus és az indokoladan terheket nélkülöző, belső munkavállalását. D.I.

MAGYAR BÁLINT N E M TAMOGATJA A HALLGATÓK TERHEINEK NÖVELÉSÉT Magyar Bálint szeptember 7-én Szegeden a tanévnyitót követő sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy az utazási kedvezmények átalakításával kapcsolatban nem támogat olyan koncepciót, amely növelné a hallgatók terheit. Olyan megoldást kell szorgalmazni, amely összességében még nagyobb kedvezményt nyújt a diákoknak mondta az oktatási miniszter. „Az alapvető dilemma az, hogy (...) mindenfajta utazást egyforma kedvezménnyel támogassunk, vagy a

hallgatók tanulmányi helye és lakhelye közötti utakat a korábbihoz képest még nagyobb kedvezményben részesítsük" - közölte Magyar Bálint. A diákutazások támogatásának csökkentési tervéről a Napi Gazdaság számolt be, a lap tudni vélte, hogy kétszeresére is emelkedhetnek a hallgatók utazási költségei. A Pénzügyminisztérium azzal indokolta . a kedvezmények átalakításának tervét, hogy jövőre nem nő a támogatási keret, és abból akarják megol-

dani a naponta ingázó dolgozók és hallgatók bejárásának-ingyenessé tételét is. A diákhitel kamatának növekedésével kapcsolatban a miniszter kifejtette, azt szeretné, ha a hallgatók terhei nem növekednének. A diákhitel törlesztése során a hitelt igénylők egyszerre fizetnek kamatot és kezelési költséget, a kormány úgy gondolja e két tényező belső arányán lehetne változtatni - tudatta a mi- i . niszter.

L E F U T O T T AZ ELSŐ ROHAM A HSZI-N A korábbiaktól eltérően az idén szeptemberben a bérletek és könyvcsekkek érvényesítésével egyidejűleg került sor a diákigazolványok érvényesítésére is. A diákigazolvány érvényesítések esetében az EFK átvételével a korábbihoz képest 700 fővel több ügyfelet kellett kiszolgálni, mint tavaly - mondta a Szegedi Egyetem érdeklődésre Fekete Csaba, a Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetője. Idén az eddigiekhez képest három új kar: az EFK, a SZÉF és a ZFK hallgatói is kaptak bérletet, ez mindösszesen 1700

fővel nagyobb ügyfélszámot jelent, mint a korábbi félévekben. A tanév első hetében 8464 hallgató fordult meg az irodán úgy, hogy ügye elintézést is nyert. 'A legtöbben 2212-en 9-én, kedden voltak. Az elmúlt tanév hasonló időszakában a kiosztott bérletek száma 6491 volt, tehát a plusz feladat - diákigazolvány érvényesítés - ellenére is sikerült kb. ugyanazt a tempót tartani - jelentette ki az iroda vezetője. A munkában körülbelül húszan vettek részt, programozók, szervezők, segítők. Az ügyfelekkel tizennégyen

foglalkoztak, közülük tízén ügyfélszolgálati munkatársként, négyen pedig a hallgatókat irányították. A többiek a háttérben segédkeztek, illetve végezték az egyéb, szokásos ügyfélszolgálati feladatokat. Az elvégzett munka nagyságát jól szemlélteti, hogy a biztonsági követelményekben némileg különböző - bár hasonló jellegű munkát végző - okmányirodákban egy Szeged méretű városban az ötven-hatvan munkatárs nyolcszáz és ezer közötti ügyet intéz el egy átlagos napon.

ZEGY

3

LACI BÁCSI EMLÉKÉRE Nagy László 1934. február 24-én született. 1959-ben kapott tanári oklevelet a Magyar Testnevelési Főiskolán. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára 1962-ben került, ahol labdarúgást, és adétikát oktatott Főiskolai adjunktusnak 1967-ben nevezték ki. Az élsportban is dolgozott, 1972-től 1976ig az akkori SZEOL NB. I-es labdarugó csapatának pályaedzője volt. 1989ben tanszékvezető helyettesi, míg 1991-ben docensi kinevezést kapott T ö b b mint harmincévnyi kiemelkedő pedagógusi munka után 1995. december 20án nyugdíjba vonult, de nem vált el a pályától. Továbbra is dolgozott, nevelt, oktatott mint óraadó tanár, és 2001-ben már létesítmény vezetőként vállalt komoly feladatokat a Topolya sori sportpályán. Még fekvő betegként is a diákjainak üzent, hogy bár testben nem képes, de lélekben velük van... ...emlékeimben a személye a legfontosabb. Mikor a múlt egy darabját nézem gondolataimban a saját élményem, egyéni tapasztalatom, és benső összefüggéseim vezetnek nem tudom megtenni, hogy elvonatkoztassam önmagamtól. A buszon ültünk, egy futballviadalról jöttünk haza felé. Zoli hátrafordult, telefonját kikapcsolta, és komoly tekintetébe fájdalom vegyült - Laci bácsi elment Az üveget kezdtem bámulni. A táj színfoltokká olvadt formaözöne, az üveg nedves lélegzetnyomai, a pára, és a könny fény-űzése emlékeimbe sodort. A fűben ülök lábamat rázom, futni készülök A szülők a kerítésbe csimpaszkodnak A felvételizők szerény kaotikumban töltik meg a sportpályát. Felállók a rajtvonalhoz indulok és egy baráttal beszélgetek Egy magas, tiszteletteljes tanár jön felém. Szelíd-mély hangján megszólít. Komoly szavakban tanácsot ad és... igen ott a tekintetében észreveszek valamit. Valami bíztató, huncut pajkosságot. Szeretet villan szemében, a tekintély kényszerétől leplezett szeretet. Az ifjú suhancok elbizakodottságát kordában tartó, bölcs tanári kacsintás, mely már az első napon ledobta ruháját Fény sugárzott szeméből, a szigor zsebre dugta kezét, és az a fény fülembe rezdült - Nem olyan vészes ez fiam, csak hát a nevelés, tudod, a te érdekedben. - majd a tekintet elfordult tőlem, és egy másik diákot bíztatott, a többit, mindenkit De már szaladnak is az évek A „VM" rendszer, az élcelődő kritika a lábtenisztudásomról, az anekdoták a lányok óráiról. Egy újabb kritika a hétvégi mérkőzésünkről, azzal a megnyugtató kacsintással. A vizsga, egy kettes, és a befelé fordító bólintás. A sítábór, az a lenyűgöző elegancia, ahogy az idős tanár minden fiatalon túltesz. Beszélgetések a fociról, családról, nőkről, életről... mindig mosolyogva, és vidáman... Az üveget bámulom, s értem Laci bácsit Elkezdtem felnőni, és innen az ifjú kor mélységéből, messzebbre látok Megköszönni szeretném azt a fényt a tekintetében, ott az első napon, és végig a főiskola éveiben. Amit akkor, csak humorként, kedves mosolyként éltem, az most Laci bácsi tekintetére emlékezve megfesti értelmem, és derűt varázsol. Laci bácsi maga volt a derű, a megtöltő, erőt adó szeretet, leplezheteden mosoly, amit most igyekszem életem középpontjába állítani. Köszönöm Tanár úr! Isten áldjon Laci bácsi! Dobó Csaba

TALALMANYOK KIÁLLÍTASA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN Ötödik alkalommal rendezte meg a hódmezővásárhelyi Ötletklub 13 egyesület az találmányok kiállítását és vásárát. Az Idea 2003 elnevezésű rendezvény kiállítói szeptember 12. és 14. között mutatták be újdonságaikat a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának társalgójában. A nemzetközi bemutatón közel 60 kiállító vonultatta fel újdonságait, köztük olyan neves feltalálók is, akik külföldi díjakkal dicskedhetnek. A felnőttek mellett a gyerekek ötletei is teret kaptak a kiállításon. A Magyar Szabadalmi Hivatal már évek óta figyelemmel kiséri a rendezvényt, olyan találmányokat keresve, melyek szabadalmaztatásra érdemesek.

VILÁGVALLÁSOK KERTJE A DÓM T É R E N Világvaljások kertje címmel a Magyarországon működő egyházakat, felekezeteket, hitközösségeket bemutató kiállítást szerveztek szeptember 10-től 14-ig a szegedi Dóm téren. A kiállítás célja: megjelentést biztosítani a magyarországi egyházaknak. Az érdeklődők megismerhették a különböző vallási irányzatokat, a felekezetek szervezeti működését, könyvkiadóikat és kiadványaikat, karitatív tevékenységüket. A tizenhat kiállító között volt számos keresztény felekezeten es szerzetesrenden kívül a Szegedi Zsidó Hitközség, a Magyar Iszlám Közösség, a Magyarországi Krisnatudatú Hívők Közössége és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszéke is. Máté-Tóth András, a vallástudományi tanszék vezetője megnyitó beszédében elmondta: sokan vannak, akik vallásosak, vannak, akik a maguk módján azok és még többen vannak, akik érdeklődnek az iránt, ami érték. Idézte Max Müllernek, a vallástudomány atyjának szavait, melyek akár a rendezvény mottójául is szolgálhattak volna: „Aki egyetlen vallást ismer, az egyet sem ismer igazán". A tanszékvezető kiemelte: a kiállítás nem misszionáló program a cél, a sokféle valláshoz kapcsolódó kultúra bemutatása. A rendezvényhez kapcsolódóan a Fiatal Baloldal a Dóm téren Barátság Fesztivál 2003 címen könnyűzenei koncerteket szervezett.


4

SZEGY

ÚJ ÉPÜLETBEN A GÖRÖG KATOLIKUS FŐISKOLA Szeptember 6-án, szombaton szentelték fel a nyíregyházi Szent Atanáz G ö rög Katolikus Hittudományi Főiskola új épületét. A római Szent Gergely Egyetem (Gregoriana) Pápai Keleti Intézetének befogadott intézményeként működő főiskola közel egymilliárd forintért épült. Az új oktatási központ a helyi önkormányzattól adományként kapott 3400 méteres telken, a város központjában épült fel. A 3250 négyzetméteres, négyszintes épületben konferencia-, előadó-, szemináriumi- és tanácstermeket, számítógépes könyvtárat, olvasótermet, tanári szobákat, irodákat, kiszolgáló helyiségeket, valamint kápolnát alakítottak ki. A modern oktatási központot Zenon Gorcholewski bíboros, a Vatikán Katolikus Nevelés Kongregációjának prefektusa, világi rangja szerint oktatásügyi minisztere és Keresztes Szilárd, az iskolafenntartó I lajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke áldotta meg.

EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

LÁTVÁNYOS FEJLŐDÉS AZ EGYETEMEN Beruházások a Szegedi Tudományegyetemen

UNIÓS ZÁSZLÓ KERÜL AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMRE Hargita megye prefektusa felszólította a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának vezetőségét, hogy függessze ki a román nemzed lobogót a székház homlokzatára, ellenkező esetben az oktatási intézmény 2550 millió lejes pénzbírságra számíthat - számoltak be a romániai magyar lapok. Lányi Szabolcs, az egyetem csíkszeredai karának dékánja a magyar nyelvű közéleti napilap hasábjain megállapította: baráti szóként értékeli a prefektúráról érkezett figyelmeztetést „A prefektus egyik munkatársa hívott fel és tájékoztatott, hogy az egyetem törvényen kívül áll, ugyanis tanügyi intézményként ki kell függesztenünk a román zászlót" - mondta. A dékán hangsúlyozta, hogy a Sapientia-egyetem nem kíván törvényszegő, vagy egy újabb zászlóügy részese lenni. Ezért megtette a lépéseket a szükséges anyagok beszerzésére, már csak a rektori utasításra várnak. „Nagyon jól fog mutatni a román nemzeti lobogó a Sapientia-egyetem homlokzatán az Európai Unió és Csíkszereda város zászlaja mellett Ugyanis ezeket is szándékunkban áll kitűzni" - közölte az egyetem dékánja, hangot adva reményének, hogy az egyetem nem a hasonló esetek miatt, hanem az oktatás terén elért eredményeinek köszönhetően válik ismertté.

ÚJ MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI NEVELÉS T E R Ü L E T É N Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés címmel háromnapos környezeti nevelési konferenciát rendeztek Szegeden. A tanácskozáson négy földrész 19 országából több mint száz vendég vett részt Varga Attila, az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársa az eseményt értékelve elmondta: a konferencia egyik célja a tanárképzés és az iskolákban folyó munka közelítése volt Ennek kiváló módszere, ha hallgatók gyakorló tanításait nemcsak arra használják fel, hogy a tanárjelölt fejlődjön - bár ez az elsődleges cél - , hanem az akciókutatás segítségével az iskola munkáját, pedagógiai módszereit is értékelik. Az egyetem szaktudását tudja így használni az általános vagy középiskola a közoktatás fejlesztésére. A tanárszakos hallgatók nemcsak tanítani tanulnak meg, de a gyakorlatok során kialakul a saját munkájuk értékelésének képessége is és megismerkednek az iskolafejlesztés módszereivel is. A konferencia résztvevő a környezeti nevelés területén futó különböző programokat mutattak be Üj-Zélandtól kezdve, Ausztrián át Svédországig. A legtöbb esetben különböző egyetemi tanszékek együttműködéséből jönnek létre ezek a kurzusok, a tudományközi kooperáció előnyeit kihasználva. •— Egy ismertetett Svédországi példa alapján úgy tűnik sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, ha a környezeti nevelés számára nem alakítunk ki külön intézményeket, hanem a különböző területek horizontális együttműködésével hozzuk létre a képzést - hangsúlyozta Varga Attila. Itt az egyes intézmények saját jól megalapozott tudományos eredményeiket közösen használják fel a környezeti problémák megoldása terén, kiegészítve az új pedagógiai módszerekkel. A tudományos munkatárs közölte az egyik előadáson egy olyan ausztrál programot ismerhettek meg a vendégek, ahol nemcsak az egyetem illetve az iskola együttműködéséről van szó. Üj-Dél-Wales-ben bevonták a munkába az összes témában érdekelt minisztériumi háttérintézményt és a helyi közösséget A projekt célja, hogy az egész társadalmat átszője a környezeti nevelés. A Juhász Gyula Főiskolai Kar és az Algyői Altalános iskola együttműködését ismertető beszélgetésen merült föl, hogy a diákok teljesen mást látnak, mint, amit a társadalomban tapasztalnak. Varga Attila úgy vélte: csak az hozhat megoldást, ha a környezed nevelők nem zárkóznak be az iskolába, és nyitnak az egész közösség felé, ennek egy kiváló példája volt az ausztrál kezdeményezés. - Nem véledenül került ez a konferencia pont Szegedre - mondta Varga Attila. Itt azért tudott rendkívül mélyen beleivódni mind a hallgatókba, mind az iskolákba a környezeti nevelés, mert a főiskolán oktató tanárok aktívan részt vesznek a Csemete környezetvédelmi egyesület munkájában is. Délelőtt az akadémiai tudást adják át a hallgatóknak a főiskolai órákon, majd délután a civil szervezet keretében a gyakorlati munkát irányítják. A konferencia résztvevői megismerhették az osztrák példát is, ahol formalizált csapatok vannak, amelyeket az iskolák, a kutatóintézetek, a tanárképző intézet és a helyi közösség egy-egy delegáltja alkot Ők döntik el az adott évben mi lesz az a téma, amivel foglalkoznak. Itt nem új intézményeket hoznak létre, hanem a már meglévő csoportok horizontális együttműködésével hoznak létre programokat Szakmai körökben közismert a Dán Neveléstudományi Egyetem példája mondta Varga Attila ahol vannak diszciplináris tanszékek, ezek feladata egyfelől az alapkurzusok megtartása, másrészt a tanszékek munkatársai részt vesznek horizontális programokban is. Ezek a projektek is majdhogynem ugyan olyan adminisztratív rangú egységek, külön költségvetéssel, mint a tanszékek. Van például egy Egészség és környezeti nevelés program, melyben a tíz különböző tanszék munkatársa döntik el, mivel foglalkoznak az adott témában.

A B T K udvara augusztus közepén még elég riasztó képet nyújtott. Fotó: Az Ady téren épülő Tanulmányi és Információs Központ az egyetem történetének Klebelsberg Kunó óta legnagyobb fejlesztése. Közép-Európa egyik legnagyobb felsőoktatási beruházásának bokrétaavató ünnepségét szeptember 7-én tartották Magyar Bálint oktatási miniszter jelenlétében. Az eseményen Tráser Ferenc, az S Z T E Gazdasági- és Műszaki Főigazgatója elmondta: több mint 7,7 milliárd forint a beruházás teljes összege, ebből 892 millió forint, amit a Széchenyi tervből kapott az O M nem a város és nem az egyetem - a Gazdasági Minisztériumtól. Az épületben helyett kap az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi Számítóközpont és lesz egy hétszázfős, valamint három darab kettőszázfős konferenciaterem is. A könyvtár alkalmas lesz 2,2 millió könyvtári egység - könyv, újság, folyóirat, C D - tárolására, ebből négyszázezret szabadpolcos olvasótermekben helyeznek majd el. A huszonnégyezer négyzetméteres komplexum építéséről a főigazgató közölte: a vasbeton szerkezet elkészült, a tervek szerint novemberre az épületet „bezárják", vagyis erre az időpontra beépítik a nyílászárókat, beüvegezik a

tetőt, elkészülnek a függönyfalak. így minimális fűtés mellett a tél folyamán megindulhatnak a belsőépítészeti munkák. Az építkezés várhatóan 2004. júniusára készül el, a komoly logisztikai feladatnak ígérkező költözés és a kötelező próbaüzemek után várhatóan jövő év októberétől már az egyetem polgárai is birtokba vehetik az épületet A Bölcsészettudományi Kar Egyetem utcai épületének állaga annyira megromlott, hogy nem lehetett tovább halasztani a rekonstrukciót, másrészt nagyon szerencséden lett volna az a disszonáns helyzet, hogy egy 21. századi szupermodern épület mellett egy múlt századi leromlott áll. A Bölcsészkar több mint 160 millió forintért gyors, feszített ütemű felújítást kezdeményezett. A munkások a homlokzat, a tetőbádogozás, a nyílászárók, és a vizesblokkok hibáit javították ki. A tetőt sem hagyhatták régi állapotában, mert helyenként beázott, ezért a teljes esővíz-elvezető rendszert is felújították. Az épület ablakainak 25 százaléka olyan rossz állapotban volt, hogy azokat ki kellett cserélni, egy másik 25 százaléknyit felújítottak, a felét pedig csak újramázolják. Javult a belső komfort is: kicserélték a vizes-

orio

blokkokat, bővítették a mellékhelyiségeket Elsősorban a kar adminisztrátorai által - nyáron is - használt szobákat, 23 irodát klímaberendezéssel látnak el. A tervek szerint október végére fejeződik be a munka. A rekonstrukció összesen 169 millió forintba kerül, amit a bölcsészkar három évig tartó nadrágszíj-összehúzás árán kuporgatott össze. A Tanárképző Főiskolai Kar évente több mint 100 millió forintot fordít saját forrásaiból épületeinek felújítására. A Szilléri sugárúti épületet 1994-ben vásárolta az akkori főiskolai vezetés, a 60 millió forintos vételárat azonban csak 1998-ban fizették ki, és akkor indulhatott meg a felújítás. T a valy kicserélték a nyílászárókat, az szintén több mint 10 millió forintba került A közelmúltban a Szilléri sugárúton dolgozó tanszékek saját költségvetésükből 6 millió forintot ajánlottak fel egy ottani számítógépes terem és egy ifjúsági klub kialakítására. Az idén nyáron a külső homlokzat és a tető tatarozására kerített sort a főiskola. A 20 millió forintos beruházás munkálatai a napokban zárulnak le. Cs.L.-K. Z. G.

BENYÚJTOTTAK AZ INNOVACIOROL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT Várhatóan szeptemberben kezdi érje el, s ennek felét az üzleti szféra fitárgyalni a parlament a kutatás-fej- nanszírozza. A tervezet alapvető célkilesztési alapról szóló törvényjavaslatot tűzésként említi az innovációs és a ku— közölte Magyar Bálint a tudomá- tatás-fejlesztési tevékenység feltételeinyos és technológiai attasék 8. konfe- nek, a gazdaság versenyképességének renciáján tartott sajtótájékoztatón. Az javulását, valamint a nagy hozzáadott előterjesztés szerint az állami pénz- értéket termelő munkahelyek számáalap a központi költségvetési forrás nak növelését A javaslat rögzíti a pámellett, a gazdasági társaságok által fi- lyázati támogatások nyújtásának alapzetett járulékból gazdálkodhat A mi- elveit, rendelkezik a szellemi tulajdon niszter a továbbiakban felhívta a fi- elismeréséről, megfelelő szintű védelgyelmet arra, hogy az Európai Unió méről. A szaktárca vezetője előadásátagállamaiban a kutatás-fejlesztésre ban kitért arra, hogy a kutatás, fejleszfordítandó forrásoknak 2010-re el kell tés és innováció 2004-6 között mintérniük a G D P 3 százalékát, oly mó- egy 100 millió eurós többletforrással don, hogy az összeg kétharmada válla- számolhat az unió regionális fejlesztélati forrásból származzon. A szaktárca si alapjából. Magyar Bálint szólt arról szerint ezért kívánatos, hogy a ma- is, hogy a felsőoktatási reform keretégyarországi kutatás-fejlesztési ráfordí- ben szeretnék élesen elkülöníteni az tás 2006-ra a G D P 1,8-1,9 százalékát egyetemek büdzséjében a kutatás-fej-

lesztésre fordítható forrásokat Jelenleg ez az intézmények költségvetésének 5-10 százalékát teszi ki, a miniszter szerint viszont legalább ezek egynegyedét kell a jövőben elérnie. A tervek szerint az egyetemisták intézményen belüli munkavállalása járulék- és SZJA-mentessé válna a jövőben, ami vonatkozna a kutatás-fejlesztési tevékenységre is. Vizi E. Szilveszter, az M T A elnöke arról beszélt, hogy a gazdaság területéről a kutatás-fejlesztési tevékenységbe beáramló források 2004-ben előreláthatólag 24, 2005ben 34 milliárd forintot tesznek ki, míg 2006-ra elérhetik a 43 milliárd forintot Elmondta: az ezer főre számított kutatói létszám fele az uniós átlagnak, és egyharmada például az írországiénak.


EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

NEM ELEG AKARNI, TANULNUNK KELL

SZEGY

5

VAS-, GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁSOK A JOGI KARON Az ötven, hatvan és hatvanöt évvel ezelőtt végzett diákjainak szervezett diplomaátadót a jogi kar a rektori hivatalban. Az ünnepségen Szabó Imre dékán és Telegdy Gergely, a jogi kar hallgatói önkormányzatának elnöke mondott köszöntőt, majd három vas-, tizenegy gyémánt- és két aranydiplomát adtak át a hajdani diákoknak.

Tanévnyitó a Szegedi Tudományegyetemen

AZ OKTATÁS VERSENYKÉPESSÉ T E H E T Trianonnal elvesztettük a nyersanyagforrásainkat, de a magyar oktatás színvonalával képesek vagyunk versenyben maradni a gazdaságban - jelentette ki a H í r T V stúdiójában a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Vizy E. Szilveszter emellett arról is szólt, hogy véleménye szerint a magyar gazdaság még nem ismerte fel hazánk szellemi tőkéjének erejét.

NEMZETKÖZI MATEKVERSENY: KIEMELKEDŐ MAGYAR SIKER

Az egyetem tanévnyitó ünnepsége a professzori kar díszmenetével indult. Fotó: Nagy A politika felelőssége, Hogy biztosítsa a feltételeket a felsőoktatás számára a sikeres európai integrációhoz mondta Magyar Bálint oktatási miniszter a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján. Az S Z T E szeptember 7-én délelőtt tartotta tanévnyitó ünnepi tanácsülését. A rendezvény vendége volt Magyar Bálint oktatási miniszter, aki az S Z T E ünnepségével nyitotta meg a magyar felsőoktatás 2003/2004-es tanévét. A tanévnyitóra elfogadta a meghívást Néda Árpád, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem rektorhelyettese, Stefan Oltcan és Nicoara Toader dékánok. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemet Kovács Béla rektor, az ungvári Nemzeti Egyetemet Valentyina Vlagyimirovna Barcsan dékán és Marina Joszifovna Pilas dékánhelyettes képviselték. Az egyetem tanévnyitó ünnepsége - hagyományteremtő szándékkal - a professzori kar díszmenetével indult: az egyetemi és főiskolai tanárok az egyetemi zászló alatt, az egyetemi hajdú vezetésével vonultak a Dugonics téri főépület elől a Szegedi Nemzeti Színházba. A színházban Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatója prózával köszöntötte a tanévnyitót. Magyar Bálint oktatási miniszter ünnepi beszédében arról szólt, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás a magyar felsőoktatást is komoly kihívás elé állítja: csak akkor érvényesülhetünk az; európai tudástérségben, ha kellően tehetségesek, kitartóak és felkészültek vagyunk. A kormányzat felelősége, hogy biztosítsa a felsőoktatás számára a megfelelő kereteket -

mondta a miniszter. Ezt a célt szolgálja a felsőoktatási reform folyamat. A felsőoktatási reform kiteljesedéséhez szükséges a törvényi szabályozás átdolgozása - közölte Magyar Bálint. A miniszter a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén vázolta a felsőoktatás jelenlegi helyzetét és ismertette a reform eddigi legfontosabb lépéseit. A koncepció vitája folyik, a törvénytervezet az idei év végén, a jövő év elején kerül az Országgyűlés elé, a szavazás 2004 tavaszán várható — mondta. A szabályozás átalakításának első alappillére a képzés szerkezetének megújítása, tehát az akadémiai reform a bolognai folyamat célkitűzéseinek megfelelően - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: a felsőoktatás az Európai Unióban akkor lehet sikeres, ha az intézmény vezetése és működése hatékonyabbá válik. Az intézményi státuszt illetően a koncepció három alternatívát tartalmaz: az autonóm és felelős gazdálkodást lehetővé tevő felsőoktatási intézményi státuszt, a jelenlegi helyzetnek megfelelő költségvetési intézményi státuszt, illetve lehetőség nyílna arra, hogy az intézmény tulajdonosa közhasznú társaságként jelenjen meg. A finanszírozási reform többszintű struktúrát hoz létre, amely kiszámíthatóvá teszi a támogatások rendszerét, v a l a m i n t lehetőséget biztosít többletforrások bevonására. Ha pótlólagos források nincsenek, nincs igazi reform — jelentette ki a miniszter. Szabó Gábor, a Szegedi T u d o mányegyetem rektora először megköszönte Mészáros Rezsőnek, az egységes S Z T E első rektorának munkáját. Ezt követően arra kérte az első

László

éves hallgatókat, hogy tegyenek meg mindent tudásuk gyarapítása érdekében. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán a rektor elmondta: rajtunk múlik, hogy úgy élünk, dolgozunk, alkotunk-e, hogy az elkövetkező évek mérföldkövet jelentsenek a mi és az utánunk következő nemzedékek életében. Mint mondta, ehhez az egyetem úgy járulhat hozzá, hogy nem a féltve őrzött tudás letéteményeseként, hanem a hasznos ismeretek tárházaként, az élhető világ eddigieknél is hatékonyabb segítőjeként dolgozik. Szabó Gábor rektor bejelentette, hogy 2006 a Szegedi Tudományegyetem éve, az intézményi gyökerek 425 éves, a jogelőd intézmény fennállásának pedig 8$ éves évfordulója lesz. Az ünnepi tanácsülésen átadták a Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat Pellioniszné Paróczai Margitnak, a Richter Gedeon Rt. emberierőforrás igazgatójának és Bajkó Attilának, a K&H Bank Rt. szegedi fiókigazgatójának, valamint az egyetem Sajtódíját Sulyok Erzsébetnek, a Délmagyarország főmunkatársának és Tráser Lászlónak, a magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiója szerkesztőjének. Egyetemi tanári kinevezést kapott Benet Iván, az M T A Közgazdaságtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Főiskolai tanári kinevezést vett át Pintérné Jármay Katalin (SZTE EFK), Dékányné Szénás Éva (SZTE JGYTFK), Tódrné Horváth Ágnes (SZTE JGYTFK) és Horváth né Ahnássy Katalin ( S Z T E SZÉF). Az ünnepi tanácsülést az első éves hallgatók eskütétele zárta. KZ.G.

TANÉVNYITÓ A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLÁN Szeptember 10-én rendezték az S Z T E Zeneművészeti Kar tanévnyitó ünnepségét, melyen részt vett Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora is. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Szegedi Tudományegyetem szeptember 1 jétől egy színes és muzikális új karral, a zeneművészeti főis-

kolával gazdagodott. Gratulált az újonnan kinevezett habilitált profesz szóróknak, Icincsi Mária operaénekesnek és Kerek Ferenc zongoraművésznek, a tizenegyedik karként működő főiskola főigazgatójának. Kerek Ferenc köszönetet mondott mindazoknak, akik önzetlenül támogatták

az akkreditációt, és bejelentette: a jövőben önálló egyetemi szakok indítását is tervezik, azaz a távlati cél az egyetemi karrá válás. A tanévnyitó végén esküt tettek az I. évesek, és Kirnyák Melindának, Tóth Zsuzsannának valamint Tóth Orsikának átadták a köztársasági ösztöndíjat.

Idén Kolozsváron rendezték az egyetemi hallgatók 10. Nemzetközi Matematikaversenyét, melyen - általában helyi válogatóversenyek alapján - 3 földrész 20 országának 54 egyeteméről összesen 185 diák vett részt. A legjobbaknak kiosztott összesen 5 Kiemelt Első Díj (Grand First Prize) közül hármat magyar diák nyert el: Gyenes Zoltán és Zábrádi Gergely, akik az E L T E matematikus szakos hallgatói; Terpai Tamás, szintén az E L T E matematikus szakos hallgatója, de miután az idei évet - a három évvel ezelőtti verseny megnyerésével elnyert ösztöndíjjal — Londonban töltötte, ezért idén ő a University College London-t képviselte. A harminckét Első Díjas diák között is volt öt magyar diák: Németh András és Rácz Balázs a Budapesti Műszaki Egyetemről, (Isikvári Péter és Harangi Viktor az ELTE-ről, valamint Varjú Péter Szegedről. Emellett Ambrus Gergely (Szeged) és Zsbán Ambrus (BME) Második Díjat, Horváth Illés (BME) és Kevei Péter (Szeged) pedig Harmadik Díjat nyertet A diákok és a csapatvezetők közel egy hetet töltöttek Kolozsvárott. Maga a verseny két napos volt: mindkét napra 6 feladat jutott, amiket 5 óra alatt kellett befejezni. A kiemelt első díjhoz összesen legalább 11 feladatot kellett megoldani. Ez. a teljesítmény a három magyar diák mellett még a Fehérorosz Állami Egyetem két diákjának - Ivan Loszevnak és Alexandr Usnicsnak - sikerült, akik holtversenyben abszolút első helyen végeztek. A BME csapatát Prőhle Péter, a szegedieket Röst Gergely, az ELTE-seket pedig Keleti Tamás vezette. Az E L T E csapatának válogatásában, valamint a nemzetközi zsűriben részt vett Kós Géza is.

FELVÉTELI KERETSZÁMOK A KÖVETKEZŐ TANÉVRE Az Oktatási Minisztérium a jövő tanévre is 62 ezer hallgató felvételét javasolja államilag finanszírozott képzési formában a felsőoktatási intézményekbe, a tárca előterjesztéséről a napokban tárgyal a kormány - közölte Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár a Fidesz sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagálva. Pokomi Zoltán, a Fidesz alelnöke bírálta a jelenlegi kormányt, mert az, állítása szerint, a felsőoktatási törvény tervezett változtatásával csökkenteni akarja a hallgatók létszámát. Mang Béla tájékoztatása szerint a következő tanévben nappali tagozaton 54.000-en, esti és levelező tagozaton 8000-en tanulhatnának. Főiskolákra 33.500 hallgató, egyetemekre 20.500 diák nyerhetne felvételt. A felsőoktatási helyettes államtitkár beszámolt arról is, hogy a minisztérium előterjesztése szerint a jelenlegi 5000-ről 8000-re bővülne a felsőfokú szakképzésbe bekapcsolódók száma. Erre a képzésre jövőre felvételi nélkül, eredményesen letett érettségivel is lehet majd jelentkezni, s a diákok 2005-től hallgatói jogviszonyba kerülnek. Mang Béla rámutatott, a munkaerőpiac részéről "erőteljes jelzések" érkeznek, hogy szükség lesz ilyen gyakorlatorientált képzésben részt vett szakemberekre a pénzügyi, a műszaki és az agrárterületeken. Kitért arra is, hogy a 2002. októberi adatok szerint a 18-22 éves korosztály 34 százaléka folytatott felsőfokú tanulmányokat, ami valószínűleg a 2003/2004es tanévben a demográfiai változások következtében még kedvezőbb lesz. A felsőoktatási helyettes államtitkár az Orbán-kormány oktatási miniszterének felsőoktatási fejlesztésekről megfogalmazott kritikájára azt mondta: 2002ben 14,9 milliárd, 2003-ban 11,9 milliárd forint jut ilyen célokra. Mang Béla reményét fejezte ki, hogy ez az összeg jövőre növekedni fog. Megjegyezte: a kormányváltás után világossá vált, hogy a fejlesztési programnak az elképzelt 60 milliárd forintos keretösszegéről nincsenek szerződések, ez a mindenkori költségvetés függvénye. A helyettes államtitkár elmondta: megtörtént a magántőke bevonását célzó PPP-program keretében az első kollégiumi beruházások engedélyezése. Emellett készen van 8 egyetem campusfejlesztési terve, amelynek alapján lízínges formában új laboratóriumok, tantermek építése valósulhat meg. A programban elsősorban budapesti egyetemek - például a közgazdaságtudományi és a Semmelweis Egyetem - kapcsolódnának be. A kollégiumoknál 3(M0, a campusoknál 40-50 milliárd forintos tőkebevonással számol a szaktárca. Mang Béla szólt arról is, hogy a kormány által jóváhagyott innovációs törvény és innovációs alap lehetőséget biztosít majd arra, hogy a felsőoktatás 12 miilián] forintos többletforráshoz jusson.


6

SZEGY A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

EGYETEMI ZENEI VERSENYT hirdet az egyetem nappali tagozatos és PhD hallgatói számára. A versenyen a komolyzene ill. a népzene körébe tartozó (esedeg a komolyzene és a könnyűzene határterületére tartozó), összesen 5-10 perc műsoridejű hangszeres vagy vokális szólódarabok és kamaraművek, ill. eredeti (nem zeneszerzői feldolgozású) népzenei anyag énekes vagy autentikus hangszeres előadásával lehet részt venni. Szólistaként a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos és PhD hallgatói indulhatnak, kivéve a Konzervatórium hallgatóit ill. a JGYTFK ének-zene szakos hallgatóit. Kamaracsoportok esetén az előadók maximális létszáma hat fő; a tagok legalább felének az SZTE hallgatójának kell lenni. A versenyzők esetleges zongora- vagy egyéb hangszeres kísérője bárki lehet.

EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

OSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL IDÉN NYOLCADSZOR

A verseny a jelentkezők nagyobb száma esetén várhatóan két fordulós; a selejtezőt követő döntő során nyilvános hangversenyen ítéli oda a szakzsűri a díjakat, pénzjutalmakat. A hangszeres és az énekes versenyzők, valamint a komolyzenei és a népzenei előadók külön kategóriában versenyeznek, a győzteseket külön-külön díjazzák. Az Egyetemi Zenei Verseny kategóriái: I. Komolyzene I.A Vokális komolyzene (szólisták és együttesek) I.B Hangszeres komolyzene (szólisták és együttesek) II. Népzene II.A Népdaléneklés (szólisták és együttesek) II.B Hangszeres népzene (szólisták és együttesek). Az Egyetemi Zenei Verseny 140.000 Ft összdíjazású. A versenyekre november második felében kerül sor.

A fesztivál ünnepélyes megnyitója október l-jén 18 órakor lesz az Aulában.

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

EGYETEMI VERSÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT hirdet az egyetem nappali tagozatos és PhD hallgatói számára. A pályázóknak magyar szerzők három szabadon választott versével vagy prózájával kell nevezniük, az egyik mű írójának kortárs alkotónak kell lennie. Egy-egy vers ill. próza műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet. A zsűri egy első (20.000 Ft), egy második (15.000 Ft), egy harmadik díjat (10.000 Ft), valamint egy jutalmat (5.000 Ft) oszt ki. A versenyre november második felében kerül sor. Az előadói versenyekre az SZTE Kulturális Irodában (Dugonics tér 13. II. em.) kapható nevezési lapon lehet jelentkezni 2003. november 8-ig. A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Szegedi Egyetem

SZERELMES VERS PALYAZATOT hirdet az egyetem hallgatói, oktatói és valamennyi dolgozója számára. Bárminemű egyéb megkötés nélkül: olyan verseket várunk, amelyek a vers fikciója szerint közvedenül a „szerelem első látásra" pillanata után következtek, s kizárólagos céljuk a megpillantott és azonnal megszeretett személy által felkeltett érzelmek és indulatok kifejezése. Egy pályázó egy Szerelmes Verssel jelentkezhet, melynek maximális terjedelme egy gépelt oldal, az ennél hosszabb írásokat a bírálók automatikusan kizárják a versengésből. A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni, amelyben egy újabb zárt boríték a jelige feloldását (név, beosztás, kar, egység, értesítési cím) tartalmazza. A zsűri egy Pályadíjat (20.000 Ft) és két Jutalmat (10-10.000 Ft), valamint különdíjakat oszt ki. Mindkét Szerelmes Vers Pályázat leadási határideje, helye: 2003. november 15., SZTE Kulturális Iroda .(Dugonics tér 13. II. emelet) A pályaművek megjelennek a Szegedi Egyetemben. Minden egyes verseny és pályázat díjait szakzsűri ítéli oda. A versenyek ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztó Gálaműsorára 2003. december 11én 18 órakor kerül sor az egyetem Aulájában.

Október 1-2l-ig szervezi meg az SZTE Kulturális Irodája Szeged egyik legnagyobb, legszínesebb összművészeti seregszemléjét, az őszi Kulturális Fesztivált. A programokat a lehető legszélesebb körből válogatják a szervezők, elsősorban egyetemisták számára, de minden látogató megtalálhatja a számára érdekes produkciót. A programok ingyenesek, kivéve a Grand Café filmvetítéseit, illetve a koncerteket a SZOTE Klubban, az IH-ban és a Miumiuban, de ezeken a helyeken is rendkívül kedvező árú diákjegyek kaphatók. Bár szeptember 30-án a fesztivál hivatalosan még el sem kezdődött, nagyon érdekes kiállítás nyílik ezen a napon - közölte Tajtí Gabriella, a Kulturális Iroda vezetője. - A JGYTFK Rajz-Művészettörténet Tanszék művésztanárainak munkáiból rendezünk tárlatot az egyetem Dugonics téri Aulájában. A fesztivál ünnepélyes megnyitója október l-jén 18 órakor lesz ugyanitt, ahol Szabó Gábor rektor köszönti a résztvevőket és a vendégeket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz néptáncgála a Dugonics téren mégpedig 2-án majd az Ez Gáz együttes koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Szintén csütörtökön, de már este 20 órakor ad koncertet a Fool Moon a Millenniumi kávéházban. - A közelmúltban megjelent C D vel büszkélkedő vokálegyüttes produkciója után mindenkit szeretettel várunk a SZOTE Klubba, ahol egy fergeteges Fesztivál Nyitóbuli lesz Roy és Ádám közreműködésével mondta a fesztivál főszervezője. A hét utolsó napján a Móra Ferenc Múzeumban nyílik meg az írók fürdőnadrágban című kiállítás. A Pe-

Öszi — Kulturális^,

Fesztivál

tőfi Irodalmi Múzeum fotógyűjteményéből összeállított tárlaton magyar írókat és költőket ismerhet meg a közönség a századelőtől a hatvanas évekig, a szokványostól eltérő viseletben. Talán az „erősebbik" nem számára is vonzóvá teszi az eseményt, hogy számos kép látható majd az írófeleségekről és a múzsákról is. A következő hét egyik első programja Paulikovics Pál gitárművész koncertje lesz a Bartók Béla Művelődési Házban. Másnap, kedden szintén a művelődési ház ad helyet Eifert János fotóművész diaporáma estjének. A Tarantino rajongóknak szól a SZOTE Klub október 8-ai Alkonyattól pirkadatig című programja. Könynyű kitalálni, estétől reggelig Quentin Tarantino műveit vetítik a klubban. Aki a filmek helyett a könnyűzenét választja, annak az Ifjúsági Házban a helye ezen a szerdai napon. Itt a Cotton Club Singers és a BeshodroM ad közös koncertet „sinatranekemtenemmutogatol" címmel. Másnap a jazz szerelmeseit a Millenniumi Kávéház Enyedi Sugárka és zenekara koncertjével várja. A félidejéhez érkező fesztivál egyik legnagyobb közönségérdeklődésre számot tartó programja a Nézőniűvészeti Főiskola. A Bartók Béla Művelődési Házban bemutatandó darabot, a Tatabányai Jászai Mari Színház és a Krétakör Színház közös produkcióját, Árkosi Árpád rendezte, a főszereplők Scherer Péter és Mucsi Zoltán.

Ahogy az lenni szokott, a Dugonics téri Aulában két kiállítás tekinthető meg a fesztivál ideje alatt, idén a másodikat Máté Bence fiatal természetfotós műveiből rendezik október 11-ei kezdettel. A fesztivál utolsó hetének hétfőjén az Aulában Kulka János önálló estjén énekel. Másnap a SZOTE Klubban Jamie Winchester és Hrutka Róbert ad, a szervezők reményei szerint a tavalyihoz hasonlóan sikeres koncertet. Új szórakozóhely nyílik Szegeden a Londoni körút 3. szám alatt. A Miumiuban két kiváló, nemzetközi hírű basszusgitáros - Krzysztof Scieranski és Vasvári Pál - ad jazzkoncertet Double Bass címmel, október 14-én. A felújított és megszépült Grand Caféban október 15-én, szerdán Keresztury Tibor könyvbemutatójának lehetnek részesei az odalátogatók. Egy szegedi „klasszikus", a Volvox lép fel másnap a SZOTE Klubban. Akik kíváncsiak rá, a Görögök Összes Regéit és Cselekedeteit ismerhetik meg Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr és Gáspár András előadásában a Miumiuban. Október 17-én a Várban mutatják be a Szegedi Nemzeti Színház művészei - Szerémi Zoltán és Megyeri Zoltán - Mrozek Emigránsok című kamaradarabját. A fesztivál egyik záróeseménye a Duo Medici koncertje lesz. Karín Leitner fuvola- és Duccio Lombardi hárfaművész az Osztrák Kulturális Intézet támogatásával mutatkozik be. A részletes program a Szegedi Egyetem következő, szeptember 29-ei számában, illetve a hónap végén megjelenő műsorfüzetben olvasható. K. Z. G.

DOKTORAVATAS AZ AOK-N A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa Szabó Gábor rektor elnökletével szeptember 13-án a Szegedi Nemzeti Színházban rendkívüli ünnepi ülés keretében orvosdoktorokat avatott. Az egyetem 121 magyar nyelvű tagoza-

ton, és 23 angol nyelvű tagozaton végzett volt diákjai közül 25-en summa cum laude, 85-en cum laude, 34-en rite minősítéssel kaptak diplomát. Az idegennyelvű képzésen végző hallgatók közül hat amerikai, 3-3-3 görög,

indiai, izraeli, 2-2 brit, török és l - l norvég, ciprusi, nigériai, illetve grúz állampolgárságú. A doktoravató ünnepségen Varga Tibor dékánhelyettes fogadta orvosdoktorokká a tanulmányukat befejező 143 medikust.


SZEGY

EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

7

EMBERI HIBÁT VETENI NEM LEHET

Beszélgetés Bácsi Jánossal a tanárképző főiskolai kar gyakorló általános iskolájának igazgatójával - FHuinnt nyelvészként általános iskolát igazgat Mesélne egy keveset a szakmai előzményekről? - Tősgyökeres szegedi vagyok, szüleim is szegediek voltak. Petőfitelepen jártam általános iskolába, utána a Radnóti Miklós Gimnázium matéma tika-fizika tagozatán érettségiztem. A felvételinél nagy dilemma volt, hogy matematika-magyar szakpár híján melyiket válasszam, végül a magyar mellet döntöttem, de később nagy hasznát vettem a matematikának is. A tanárképző főiskola magyar-történelem szakos tanári diplomája után az egyetemen is elvégeztem a magyar szakot. Itt megismertem és megszerettem az általános nyelvészeti tanszéket, elsősorban a szemantika elméleteket, majd felvételt nyertem az általános és alkalmazott nyelvészeti tanszékre, ahol a harmadik diplomámat szereztem. Csábítottak is a főiskola nyelvészeti tanszékére, és nagy dilemma volt számomra, hogy egy viszonylag egyenes tudományos karriert, vagy a pöttöm gyerekeket válasszam, akiket nagyon szeretek. Végül maradtam a gyakorlóban, de óraadóként most is tanítok a főiskolán. - Tíz évvel ezelőtti gyakorló iskola igazgatójává választották. - Sokan nem hiszik el, de nem akartam az iskola igazgatója lenni. Amikor Veszprémi László igazgató úr a hatvankettedik életévét betöltötte, a közoktatási törvény értelmében új igazgatót kellett választani, a testület pedig nem akart külsőst felkérni erre a feladatra. Ekkor kezdett a testület nagyobbik része agitálni, hogy adjam be a pályázatomat, így végül beadtam a derekamat Ez alatt a tíz év alatt történtek kísérletek az oktatás megreformálására. Ön miként élte meg ezeket, mi az, amit jónak, esetleg rossznak tart és mi az, amin változtatna? - Én még visszább mennék, ha szabad. Abba a korosztályba tartozom, akik a '78-as törvény változásai óta mindent végigélt. Mikor főiskolai hallgató voltam, még tanulnom kellett az 1978-as tantervet, annak előzményeit, meg az utána következőt is. Iszonyú nagy feladat az, hogy azoknak a pedagógusoknak, akik a rendszerváltás előtt álltak munkába, és akiknek azt sulykolták be akár havi rendszerességgel rendezett továbbképzéseken, hogy a sokoldalúan fejlett szocialista embertípust kell kinevelni, most át kell állniuk az élethosszig tanulás koncepciójára. Ez utóbbi teljesen más módszereket és tanterveket igényel. Problémának azt látom, hogy a politika még mindig túl erősen szól bele az oktatásba, olyan értelemben, hogy a kormányok presztízskérdést csinálnak abból, hogy a saját tantervük valósuljon meg. A magyar alsófökú oktatás könnyűszerrel lehetne Guinness rekorder, hiszen jelenleg elsőtől nyolcadik osztályig három érvényben lévő tanterv, tankönyvcsalád és óraszám alapján folyik az oktatás, melyhez minden iskolának meg kell csinálnia a minőségbiztosítást Nem tett jót az oktatásnak a tankönyvpiac szabadversenyessé válása sem. Ami a tanárokat illeti, nem arattam osztatlan sikert ezzel a nézetemmel, de vallom, hogy ma Magyarországon három típusú tanár létezik: egy, ald tanítja a tankönyvet, egy, aki tanítja a tantervet, és van egy harmadik réteg, akik a gyermeket tanítják, tudják mire van szüksége, és fütyülnek arra, hogy éppen milyen tankönyvcsalád vagy tanterv van érvényben. A közeledő EU csatlakozás és rendszerváltás pozitív hatása megnyilvánul például az írott nyelv elsajátítására fordított idő kitolásában. Most

Új sorozatunkban a Szegedi Tudományegyetem iskolateremtő, meghatározó személyiségei közül szándékozunk bemutatni néhányat. Elsőként Bácsi Jánost, a tanárképző főiskolai kar gyakorló általános iskolájának igazgatóját kérdeztük munkájáról és kutatásairól. már három év áll a gyermekek rendelkezésére. A 2003-as közoktatási törvény már az általános iskolákat is képzési szakaszokra osztja, és kitolja az alapozási időszakot Feltédenül jó dolog továbbá, hogy egyre több gyermekjogot kell megtartani. Jó az is, hogy a szülő-iskola kapcsolatot a törvény másképpen rendezi. Először kicsit visszarettentünk az iskolaszéktől, de most már örülünk neki, mert hatalmas segítséget jelent Ami kellene, az egy kis nyugalom, hogy egy tantervet végigvihessünk, és utána hajtsuk végre a korrekciókat - Nemrég vezették be Itt van a az áj szabályt, amelynek értelmében harmadik osztályig nem lehet buktatni, hacsak a szülő nem kén ezt - Igen, és nagyon jó dolognak tartom. Ha valakit iskolaérettnek tartanak és mégis megbukik, azért nem a gyerek a hibás, hanem a tanár. Nem tudósokat kell nevelnünk, az az egyetem feladata. Az egész oktatási felfogással az a baj, hogy az óvodában már alsós anyagot, felsősöknek gimnáziumit, gimnazistáknak egyetemi szintű anyagot oktatnak, hogy átmenjenek a felvételin. Nagyon sok gyereket, mire bekerül a felsőoktatásba, óriási csalódás ér. Sokszor csodálkozunk, hogy az amerikai gyerekek irgalmatlanul kevés lexikális tudást halmoznak fel, de mire egyetemisták lesznek érdekes módon ez a tudás kiegyenlítődik. Eközben rengeteg, az élethez fontos dolgot megtanulnak. Ezért mondom én azt, hogy általános iskolában egyáltalán nem kellene buktatni. — Említette a különböző tanártípusokat Ön, mint a gyakorló iskola igazgatója, hogyan látja a következő generáciád — Két véglet van. Vagy nagyon jók, és öröm velük dolgozni, vagy összeszorul az ember szíve, hogy kapnak tanári diplomát Ők viszont azzal vígasztalnak bennünket - és itt megint egyfajta poli-

re lehetne használni. Nekem azonnal beindult a fantáziám, létrehoztunk egy konzorciumot, melynek tagja az MTA kutatócsoportja, a kaposvári siketek általános iskolája, és a gyakorló iskola. Az egyik fejlesztő pedagógussal, Kerekes Judittal majdnem három év munkájával készítettünk egy gyakorisági szótárt, amelyben mind a tizenhárom érvényben lévő általános iskolás tankönyv anyagát feldolgoztuk az informatikusok segítségével. Ez nagy emberi munkát igényelt, hiszen a számítógép az alapszavakkal még elboldogult, de a toldalékos formákat már nem bírta kezelni. Ebből választottuk legnagyobb szükség a szeretetre, az empátiára. ki aztán a kétezer leggyakrabban előforduló szót, amitikai-társadalmi probléma fedezhető fel ket elsős, másodikos tanulók felmond- hogy ők csak a diplomáért csinálják és tak nekünk. Az igazi munka ezután kezsoha nem fognak tanítani. Általában ez dődött, mert ezt a mérheteden menyígy is alakul, döntő többségük tényleg nyiségű hanganyagot szegmentálni kelnem lép tanári pályára. lett, ami azt jelenti, hogy a szavakból - Milyen a megoszlási arány a két egy számítógépes program segítségével csoport között? egyesével le kellet választani a fonémá- Én azt mondanám, hogy öt- kat, ami viszont a világon egyedülálló ven-ötven százalék De el kell mond- adatbázist eredményezett, hiszen az erjam, hogy a rosszak nem azért nagyon re a korosztályra jellemző, valamivel rosszak, mert buták, hanem egyszerűen több, mint felmillió fonémát tartalmaz. nincs tanári ambíciójuk, márpedig álta-A megjelenő program viszont inlános iskolában szakmai hibát el lehet gyenesen hozzáférhető lesz. követni, de emberit nem, mert itt van a - Feltédenül meg kell említeni, legnagyobb szükség a szeretetre, az hogy a kutatásokat az IKTA-4 támoempátiára. gatta, amiért cserébe mi vállaltuk, -Ön részt vesz a BeszédMester ne- hogy legkésőbb 2004. februárjától a vű, olvasástanításra alkalmazható szoft- program a honlapunkról ingyenesen ver fejlesztésében is. letölthető lesz. Az ősz folyamán be- A tudományos munkáról soha mutatjuk a szoftvert a Hungarodidakt nem mondtam le. Az alapvető célom kiállításon, hogy egy kis reklámot is mindig is az volt, hogy a modem tudo- kapjon. Az utolsó tesztelések valószímányok eredményeit a mindennapok nűleg a jövő héttől kezdődnek a mi kis didaktikájába minél gyorsabban, haté- elsőseinkkel, amik alapján, ha kell, fikonyabban hasznosítani tudjam. így nomítunk a rendszeren, utána pedig kerültem kapcsolatba a Magyar Tudo- feltesszük az internetre, vagy ha valamányos Akadémia mesterséges intelli- ki küld egy C D - t , akkor arra is felmágencia kutatócsoportjával, és egy be- soljuk. - A komplexitás miatt a program szélgetés során ők említették, hogy készítettek egy valós idejű beszédfelisme- nem lesz túl nagy illetve teljesítményrő rendszert, csak nem tudják, hogy mi- igényes?

A kormányok presztízskérdést csinálnak abból, hogy a saját tantervük valósuljon meg Fotók: Nagy László

- Az informatikus kollégák gondoltak arra is, hogy ezt a programot az ország összes általános iskolájában lehessen használni, ezért úgy írták meg, hogy egy 486-os gépen is fusson, tehát még Pentium osztályú gép sem kell a működéséhez. - A BeszédMester tehát egyaránt használható kezdő és hallássérült gyermekek oktatására is. - Én azt gondolom, hogy négy területen is használható. A szurdopedagógiában, tehát a siketek oktatásában feltédenül. Itt a nagy előny az, hogy a hívókép, tehát ami a képernyőn megjelenik és kiejti a beszédhangot, valós időben vissza is jelez. A siket gyermekek nagy része ugyanis azért lesz néma is, mert a tanulás folyamatából hiányzik az audotórikus kontroll. A mi rendszerünk viszont ezt a kiesett kontrollt vizuálisan képes helyettesíteni. Ez a szoftvernek egy teljesen különálló része, ennek a működéséhez egy kis webkamerára is szükség van, hogy a gyermek a saját illetve a szurdopedagógus beszélőszervének mozgását a képernyőn végig tudja követni. Különböző játékos programok vannak, melyek segítenek megtalálni a megfelelő hangmagasságot, hangerősséget, melyek meg-felelő gyakorlás mellett sikeresen segítik a tanulást. A program hiányossága, hogy elsősorban az öt-kilenc éves gyermekek hangját ismeri fel, a felnőttekét nem. Mivel felnőtt siketnémák is vannak, a további hanganyag feldolgozásával meg kell oldani, hogy bármilyen beszédhangot felismerjen a rendszer. Feltédenül nagyon fontos lesz a f program a logopédiában, kiváltja a nehézkes, úgynevezett tükörmódszert, ugyanis amíg korábban tükörben látott kép alapján, kellet megtanulnia beszélni, a program segítségével csak egy mikrofonra van szüksége, és addig gyakorol, amíg helyes visszajelzést nem kap. Nagyon jó a program grafikája is, melyet Majzik Andrea készített, akinek rengeteg munkája van benne. Ezen túl nem csak a beszédhibák javítására, hanem bizonyos dyslexiás problémák kezelésére is használható a szoftver. Fejlesztő pedagógusaink lagyűjtötték az összes problematikus fonémapárt, melyek akár vizuálisan, akár akusztikusán közel állnak egymáshoz, és különböző játékos feladatokat építettek rájuk. Használható a program továbbá az olvasástanítás menetében differenciált foglalkozásra, akár azok érdekében, akik lemaradtak, akár azokéban, akik gyorsabb ütemben haladnak, sőt, én azt vallom - bár ez a nézetem nem túl népszerű - hogy egy gyermek egyedül is meg tud tanulni olvasni a program segítségével, felnőtt irányítás nélkül. A programot ugyanis úgy állították össze az informatikusok, hogy az egérhasználaton kívül semmi mást nem igényel, képek segítségével lehet előre haladni. - Milyen tervei vannak a jövőre nézve? - Többé-kevésbé már a következő projekten is dolgozunk, a szótár felhasználásával szeretnénk készíteni egy olyan programot, ami képes a szemantikai háló kezelésére és nagy valószínűséggel megjósolja azt, hogy a gyermekek a beszédtanulás menetében milyen szócsoportokat tanulnak meg a leghatékonyabban. Ez fóleg a különböző nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásában segítene sokat Ennek az alapja is egy félmillió szavas virtuális hálószótár lenne, most erre keressük a megfelelő támogatást Tóth Péter Zoltán


8

SZEGY

IRODALOM

2003. SZEPTEMBER 15.

MAGA NYELVÉN TUDÓS?

Az idegennyelv-tanulás esélyei a Szegedi Tudományegyetemen

A

hallgató nyelvtudása tehát az egyik legfontosabb ismérve lesz a közeljövőben. Az Unióba belépő országok szakembereinek ugyanis versenyképessé kell válniuk a jelenlegi tagállamok szakembergárdájával, ami a szakmai tudáson kívül még egy dolgot jelent, a színvonalas nyelvtudást. Hogy ehhez képest mi a helyzet egyetemünk háza táján, azt hűen bemutatják a következő adatok. A magyar felsőoktatási intézmények nagy része (kb. 60%) biztosítja hallgatói számára a minisztérium által javasolt heti négy nyelvórát négy féléven át, és csupán kilenc százalékuk nem. E kis csoport egyik tagja a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), ahol is átlagosan nem éri el a hármat ez az óraszám. Ehhez hozzátéve azt, hogy vannak olyan karok az SZTE-n, ahol az idei évben a végzősök 20-40%-a nem kapta meg a diplomát - nagy részük a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt - , elmondhatjuk, hogy jó néhányuk bizony „nem való a felsőoktatásba", de főleg azt, hogy nehézségei lesznek, ami a nemzetközi megmérettetést illeti. E gondolatoktól indítva megpróbáltunk képet alkotni arról, hogy milyen lehetőségei vannak az SZTE hallgatóinak a nyelvtanulás, nyelvvizsgázás terén, milyen körülmények fogadják őket, és nem utolsó sorban tudni szerettük volna, hogy mi az oka a jelenleg nem túl fényes eredményeknek. A felsőoktatásban tanulóknak a diplomához legalább egy középfokú A és B típusú nyelvvizsga kell ugyanazon nyelvből. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez a diploma egyik alapfeltétele, hiszen sok intézményben támasztanak ugyan más elvárást a hallgatók elé, de ezek szinte kivétel nélkül jóval magasabb követelmények, mint az egy középfokú C típusú vizsga. A felsőoktatásban tanulóknak jelenleg 26%-a hoz magával nyelvvizsgát középiskolai éveiből. Aki nem rendelkezik középfokú C típusú nyelvvizsgával egyetemi évei kezdetén, és azt legálisan akarja megszerezni, annak nagyjából három lehetősége van. Vagy magántanárt fogad, akinek az óradíja ma Szegeden átlagosan 800-1000 Ft körül mozog, vagy beiratkozik a nyelviskolák egyikébe, amiből szép számmal találunk a környéken. (A nyelviskolákról lásd keretes írásunkat.) A legkézenfekvőbb azonban, hogy az A magyar lakosság 19,2 százaléka mondta magáról a 2001. évi népszámlálás adatai szerint, hogy az anyanyelvén kívül legalább egy nyelven képes másokat megérteni és magát megértetni, összehasonlítás képpen az idegen nyelvet ismerők aránya az Európai Unióban 53 százalék. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt évtizedben az idegen nyelven beszélők száma és aránya is megduplázódott: az 1960. és 1980. évi népszámlálások alkalmával a népességnek csak alig egytizede tudott anyanyelvén kívül egy másik nyelven, míg 2001-ben a lakosság 19,2 százaléka mondta magáról, hogy a magyaron kívül legalább egy nyelven elboldogul. Az 1960. évi népszámlálásnál a férfiak 9,1, a nőknek 8,2 százaléka beszélt idegen nyelvet, 1980-as évektől napjainkig ez az arány fokozatosan megfordult, és 2001-ben már a férfiak 18,9 és a nők 19,5 százaléka tudott legalább egy idegen nyelven. A KSH szerint

„Az a hallgató, aki nem tud elolvasni egy cikket idegen nyelven, nem érti meg egy külföldi oktató előadását, vagy nem tud levelezni más nemzetiségű barátjával, nem való a felsőoktatásba" - mondta Magyar Bálint oktatási miniszter szeptember 7-én Szegeden, egy közoktatási konferencián.

A felsőoktatásban tanulók 26%-a hoz magával nyelvvizsgát a középiskolából. Fotó: Nagy egyetemhez tartozó Idegennyelvi Központban (IK) veszi fel a neki szükséges, illetve szimpatikus órát. A központ a régi Idegennyelvi Lektorátusból alakult át nagyjából egy éve, és célja, hogy összegyetemi szinten segítse a hallgatókat a diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzésében, és ezen túlmenően minél szélesebb körű szaknyelvi képzést biztosítson. A szaknyelvi vizsga azért is látszik egyre fontosabb tényezőnek, mert az idegen nyelvű szaktudás növeli a külföldi munkaszerzés esélyeit, a külföldi tudományos programokba való beilleszkedést, szakmai kapcsolatok kialakítását. Az átlagos diák, és főleg az átlagos diákpénztárca számára mindenképpen az utóbbi változat, az IK nyelvórái tűnnek a legkedvezőbbnek, ahol az egyetemi karok bizonyos számú ingyen órát biztosítanak hallgatóik számára. Azonban a dolog itt sem fenékig tejfel, sőt! Az IK háza táján mostanában problémák adódtak, a tanulócsoportok átstrukturálódtak, a létszámok

csökkentek. A központot súlytó gondok okai szerteágazóak, és igen kényes szférákat is érintenek, tájékoztatta lapunkat az IK vezetősége. Hogy megértsük a helyzetet, mindenekelőtt tisztában kell lennünk a működési struktúrával. Régebben a Nyelvi LekAz SZTE karai * által finanszírozott nyelvórák heti lebontásban (4 félévig) GYTK TTK AOK

2 2 2 -az idei évfolyamtóltói, felette 3 EFK 4 ÁJTK 2 GTK 4 JGYTFK 4 ВТК 3 (A nyelvszakosoknak 2) SZÉF 3 * Az MFK és a ZFK az Idegennyelvi Központtól függetlenül oldaja meg a nyelvoktatást.

László

torátus az egyetem központi költségvetéséből kapta a pénzt, aktuális hallgatói létszámtól függetlenül, ugyanúgy, mint a többi közös intézmény, a könyvtár, vagy a sportközpont. A helyzet azonban nemrég megváltozott. Az IK-nak most már az egyetemi karok utalják a pénzt, mégpedig saját hallgatói létszámuknak megfelelő arányban. Ez voltaképp logikus lépés lenne, azonban a karok önállósága e döntésben elég nehéz helyzetet teremtett. 2001-ben a felsőoktatási helyettes államtitkár javaslatban fogalmazta meg, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára minimum négy féléven át legalább heti négy ingyenes nyelvóra az előirányzott a megfelelő tudásszint elsajátításához. Ez azonban csak javaslat volt, és egyébként sem utasíthatta az egyetemeket, hiszen azok autonóm intézmények. Debrecenben mégis tartották magukat a felvetéshez, ellenben Szegeden, kemény viták után a dékánok kimondták, hogy a saját karukon csak az általuk meghatározott számú

A NYELVTUDÁS MAGYARORSZAGON az arányok módosulása szorosan öszszefügg azzal, hogy a nők iskolázottsági szintje megelőzte a férfiakét. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint az érettségivel mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők 27 százaléka mondta, hogy anyanyelvén kívül beszél egy másik nyelven. Az egyéb szellemi foglalkozásúak körében ez az arány még az egyharmadot sem éri el. Az 1990. évi népszámláláskor a vezetők, irányítók negyede sem beszélt idegen nyelven. Körükben a nyelvtudás növekedésének oka, hogy az elmúlt évtizedben a magyarországi vállalatok jelentős hányada került külföldi irányítás alá. A szolgáltatásban dolgozók ötöde, az iparban, építőiparban dolgozók tizede ismer idegen nyelvet. Az 1990. évi adatok szerint a négy fő korcsoporton belül a 60 évesnél idősebbek beszéltek a legnagyobb arányban (11,4 százalék) az

anyanyelvükön kívül még egy nyelvet, ugyanez az arány 2001-ben már a 15-39 éves korosztály körében volt a legmagasabb, mintegy 30 százalék az 1990-es 11,2 százalékkal szemben. Altalánosságban elmondható: ma a 40 éven aluliak körében háromszor többen beszélnek idegen nyelvet, mint 11 éve. A fiatalok körében az arányszámok gyors növekedésének oka az iskolai oktatás keretében bevezetett kötelező, sokszor nem egy, hanem két nyelv oktatása, illetve az egyetemi, főiskolai diploma megszerzésének nyelvvizsgához kötése. A magyar nyelvoktatás hiányosságaira mutat rá a Marketing Centrum felmérése, melyből kiderült: azon nyolcadikosok közül, akik öt éve heti csaknem öt órában tanultak idegen nyelvet, a diákok majdnem harmada egy pohár vizet sem tudott kérni az adott nyelven. A szaktanárok

88 százaléka vélte úgy, hogy egy diák átlagosan legfeljebb heti 6 órát fordít nyelvtanulásra, a nyelvtanárok 52 százaléka szerint heti 6-8 órára lenne szükség ahhoz, hogy a diákok öt éven belül vizsgát szerezzenek egy olyan nyelvből, amelyet még nem tanultak. Arra a felvetésre, hogy az iskolákban inkább csak egy nyelvet kellene tanítani, mint többet ugyanannyi órában, a diákok 39 százaléka adott pozitív választ. Az EU-tagországok lakói anyanyelvükön kívül leginkább - 41 százalékos arányban - angolul beszélnek. A svédek 81 százaléka, a hollandok 80, a dánok 78 százaléka beszéli a nyelvet. Az olaszok a maguk 39, a spanyolok és portugálok a maguk 36 százalékával kicsit hátrébb tartanak, de még mindig nem annyira, mint a magyarok, akiknek a felmérés szerint mindössze 9,2 százaléka tud angolul. Az EU-ban 19 száza-

nyelvórát hajlandóak finanszírozni, hiszen a hallgatóknak karonként más a nyelvtudásigénye, és más az odaérkezők nyelvtudási szintje is. A érvelés nem alaptalan, azonban az intézkedések mögött könnyű megsejteni a kényszerű spórolás szándékát. Alig van ugyanis olyan kar, amelyik az előirányzott négy órát biztosítja hallgatóinak, legtöbbjük a heti kettő mellett döntött, (ld. a táblázatot). Nem csak az ingyenes órák száma változik karonként, hanem az is, hogy az adott kar mikor építi be a képzési tervébe a nyelvoktatást, azaz hányadik félévig engedélyezi a nyelvórák látogatását diákjainak. Az általános képzés elsőmásodévben van ugyan, de a szaknyelvi képzésre kiszabott határidő nagyon eltérő. A helyzet tehát az, hogy vannak heti két, három, illetve négy órát igénybe vevő (venni tudó) tanulók a csoportokban. Mivel a csoportokat nem lehet homogén módon összeállítani, hiszen a hallgatók időbeosztása karonként, szakonként és évfolyamonként is változó, ezért nem lehet külön heti három, két illetve négy órás társaságokat kialakítani. Összehangolni szinte lehetetlen a rendszert, a vezetőség meglátása szerint mármár anarchia uralkodik a központ folyosóin. Elmondásuk szerint, míg régebben korládanul vehetett fel a hallgató nyelvórát a Lektorátuson, gyakran tettek több nyelvből is középfokút a diákok, ami ma nem követelmény, tehát meg sem próbálják, és aki megpróbálja is, kicsúszik az egy középfokú megszerzésére kialakított órakeretből, tehát valami költséges megoldás után kell néznie. Torkos Béla helyettes vezető nosztalgikusán emlékezett vissza, hogy régen rengeteg felső fokú kurzust indítottak, hisz nagy volt az érdeklődés, most tízegynéhányan járnak felsőfokú előkészítőre, míg az újrakezdő csoportokba ötvenen, százan jelentkeznek. - Ebben a rendszerben sérülnek a tanulók tanulási esélyei, sőt, nem egyenlő feltételekkel indulnak a mindenkitől elvárható nyelvtudás megszerzéséért, ugyanakkor pedig azt hangoztatják az illetékes szakemberek, hogy fel kell nőni az Európai Unió követelményszintjére. - összegezte a helyzetet Torkos Béla. A mostani évkezdéstől vezetett be az IK egy - kényszermegoldásként is értelmezhető - intézkedést annak érdekében, hogy egységes lékkal, a második helyen a francia nyelv áll. Az Egyesült Királyságban és Írországban például minden negyedik lakos beszél franciául. Magyarországon 2001-ben a lakosság "alig több mint egy százaléka beszélte a nyelvet. Az unió tagországaiban a harmadik helyen a német áll, amit második nyelvként a lakosság mintegy 10 százaléka beszél. Nálunk a német 9,4 százalékos aránnyal első az anyanyelven kívül beszélt nyelvek rangsorában. A 957 ezer főleg magyar anyanyelvű németül tudó mellett még több mint 33 és fél ezer német anyanyelvű is él Magyarországon. Az anyanyelvükön kívül románul közel 82 ezren, szlovákul 47 ezren, horvátul 26 ezren, szerbül pedig 20 ezren tudnak. Az Európai Unió negyedik leggyakrabban használt nyelve a spanyol. Itthon az uniós átlag mindössze egy tizede, azaz a lakosság 0,2 százaléka beszél ezen a nyelven.


csoportok alakulhassanak ki. Azon hallgatóknak, akiknek kara csak heti két, vagy három órát engedélyez térítésmentesen, lehetőségük nyílik arra, hogy a négy órás kurzusokat ki tudják használni, bár csak térítés ellenében. Heti két, illetve három órával kiegészíthető az adott óraszám, 250 forintos óradíj ellenében, ami így félévenként 3500, illetve 7000 Ft-ot jelent. Azok a hallgatók és Ph.D hallgatók is élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik már igénybe vették a számukra díjmentesen biztosított nyelvóra-keretet, ám még szeretnének nyelvet tanulni. Az órák díja az ő esetükben sem változik. Ez az intézkedés, amellett, hogy talán megoldást kínál a problémára, még egy dolgot szolgál. Az IK-tal szemben nemrég támasztott követelmény az, hogy jövedelmet termeljen. Mivel azonban a központ külsősöknek - azaz nem SZTE hallgatóknak nem hirdet órát, nem nehéz kitalálni, hogy ezt a profitot vajon kiknek a zsebéből igyekeznek kitermelni, illetve kitermeltetni a reformerek. Jogi lehetőség ugyan van arra, hogy nem egyetemi hallgatóknak is hirdessen meg az IK kurzusokat, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, mikor is az így meghirdetett kurzusokra is zömmel egyetemisták jártak, idén eltekintettek hasonló kurzus indításától. Érdekes körforgást indíthat be ez a forma az egyetem által a hallgatóknak kifizetett

SZEGY

EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15. összegek (ösztöndíj, lakhatási támogatás, szociális támogatás, stb.), és a hallgatók által az egyetemnek befizetett pénzek között, és az sem biztos, hogy minden hallgató vállalni tudja ezt a plusz költséget, akármilyen elenyésző is legyen az órák díja. Kérdés az is, hogy mennyire lesz versenyképes az IK, ha részben elveszti ingyenességét. Bár az IK a „civil" nyelviskolák java részénél magasabb szakmai szinten áll, és óradíja is messze azoké alatt marad, a technikai színvo-

nal, és a nagyon fontos marketing terén nem tudja velük fölvenni a versenyt. (Jelenleg hazánkban a diákok 40%-a tanul idegen nyelveket iskolán kívül.) Az IK vezetői hangsúlyozták, hogy nem csak a finanszírozási változások jelentenek gondot, nagy probléma az órarendek összehangolatlansága is. Igen gyakran azért maradnak le hallgatók a kifejezetten őket célzó órákról (például az üzleti angolról azok, akiket megcéloznak vele), mert

ütközik más óráikkal. Az ügy nem annyira megoldhatatlan, mint aminek látszik, hisz több kar is meghatározott idősávot hagy szabadon a nyelvórák számára. Ha ez általánossá válna, jóval könnyebb lenne a hallgatók helyzete. A probléma harmadik pillére a tanulók gondolkodásmódja. Sokan nem érzik a nyelvtanulás fontosságát, és csak késve jönnek rá, hogy érdemes lett volna tanulni. Az IK nemrégiben készített felmérése szerint a

NYELVISKOLÁK SZEGEDEN Nyelviskola, mint égen a csillag, és minőségük is legalább olyan sokféle. Ha itt szeretne tanulni az ember, nem árt tudni, hogy milyen az ádag, mielőtt kiválasztaná a megfelelőt. Az iskolák nyelvkínálatát a bőség jellemzi, bár elsősorban a főbb nyugat-európai nyelveket fedik le. Angol, német, olasz, francia, spanyol az általános kínálat, de akad szép számmal szerb nyelvóra is. Gyakori az olyan intézmény is, ahol csak egy nyelvre specializálódtak, ezek általában jóval többet nyújtanak hallgatóiknak, és többségük rendelkezik valamiféle anyaországi kapcsolattal, amit tanulóik ki is használhatnak. Sok helyen segítik diákjaikat az ösztöndíjhoz jutásban, munkaszerzésben, sőt babysitterként is kiközvetítik. Előnyük továbbá, hogy az anyaország ál-

tal elismert nyelvvizsgákat adnak ki. A mennyit mennyiért kérdésében is bő a választék, van heti kétszer, háromszor két órás kurzus, de van heti három alkalommal négyszer negyvenöt percet adó is. Az óradíjak is széles skálán mozognak. A legtöbb helyen 400-600 forint egy óra, azonban rengeteg kedvezmény létezik, a diákbónusztól az egy összegben való fizetésig. Ilyenkor általában 1015%-os engedményre számíthatunk, de néhány helyen 50%-kai is kecsegtettek minket. Több szintről kezdhetjük a nyelvtanulást, szinte mindenhol legalább négy-öt kategória közül választhatunk nikszfersténtől a pörfiktig, sőt van, ahol előzetes szintfelmérő után osztanak csak csoportba minket. További előnye a nyelviskoláknak, hogy csu-

pán pár fős csoportokkal dolgoznak, az ádag négy és nyolc között van. A szaknyelvi kínálat - az igényeknek megfelelően - egyre bővül. Jogi, orvosi, művészeti, de főleg gazdasági, üzleti szaknyelveket is hallgathat a kedves kuncsaft - gyakran nem is emelt árért ha kedve tartja. A legmeglepőbb adat azonban, hogy a megkérdezett szegedi nyelviskolák zömébe nagyobb részt egyetemi, főiskolai hallgatók járnak. Arányuk általában - a nyári szünetet leszámítva - 60-70% körül mozog, de van olyan iskola is, ahol ez eléri a 90%-ot. A diákok nagy része a diplomához kötelező nyelvvizsga megszerzéséért, kisebb, ám gyorsan bővülő csoportjuk külföldi ösztöndíj, vagy munkavállalási szándék miatt jár nyelviskolába.

9

nyelvi kurzusokra járó hallgatók jelentős része heti fél, illetve egy órát fordít a nyelvtanulásra, pedig az jórészt gyakorlás kérdése. Szemléletváltásra van szükség, ami idővel be is fog következni, ám addig még sokan keserű tapasztalataikból fogják csak belátni, hogy az Unióval nemzetközibbé váló környezetben a nyelvtudás alapérték. Az egyetemnek azonban itt akadna tennivalója, hiszen tisztában van a nyelvtudás fontosságával, és láthatja, hogy hallgatóinak zömére ez nem mondható el, mégsem teszi kötelezővé diákjai számára a nyelvórákat. Bár ezt valószínűleg egyszerűbb leírni, mint megtenni, de azért célra vezetőbb pedagógia volna. Mindezeket összegezve úgy látszik, hogy sem a karok, sem a hallgatók egy része nem veszi igazán komolyan a nyelvtanulást. Ha minden változatlan marad, végzőseinket keserű tapasztalatok fogják érni az elhelyezkedésnél, a karok vezetőségének meg le kell nyelni a nem túl rózsás nyelvtudási mutatókat. Elgondolkodtató azonban, hogy az SZTE, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, megengedheti-e magának, hogy az egyetemek közt most kialakuló versenyben csúnya öngóllal kezdjen. Hauptmann Tamás Csécsi László fotók: orio

A NYELVTUDÁSRÓL Ő S Z I N T É N Bagdi Anita (III. történelem)

Német szakos vagyok. Középiskola után rögtön felvételiztem, és szerencsére sikerült is bejutnom az egyetemre. A felvételi előtt egy hónappal kezdem el magánórákat venni. Szeretnék még egy nyelvvizsgát szerezni. Az egyetemen belül lenne is lehetőség, hogy órákra járjak, de szerintem ezek a kurzusok nem elég intenzívek.

Szőke Annamária (II. társadalombiztosítás)

Garai Zoltán (gyógyszerész)

Várkonyi Imre (IV. közgazdász)

kolába, az angolra pedig Angliában tanultam, ott magánórákat is vettem.

Németből és angolból van nyelvvizsgám. A német középfokút már középiskolában megcsináltam, angolból pedig külföldön szereztem egy nemzetközi bizonyítványt.

Verók Annamária (TV. jogász)

! I .^tffl

I

I

H

|

Középiskolában angolul és németül tanultam, de az ottani nyelvoktatás nem volt elég egy középfokúhoz, ezért még nem csináltam meg a nyelvvizsgát. Mivel az angolt hoszszabb ideig tanultam, abból szeretnék bizonyítványt szerezni. Úgy gondoltam, az egyetem keretein belül fogok felkészülni a nyelvvizsgára.

(IV. német)

Fehér Márton (II. gyógyszerész)

Nagy Katalin

A német nyelvvizsgát már középiskolában megszereztem. Nyelvtagozatos osztályba jártam, ahol emelt óraszámban tanultuk a nyelvet, ez elég volt a nyelvvizsgához. Nem kellett magánórákat vennem.

(III. amenKanisztika-II. spanyol)

in

Még középiskolás koromban nyelvvizsgáztam angolból a Rigó utcán. Készülés közben magánórákra is jártam. Mostanában nem akarok új nyelvet tanulni, mert németből is van nyelvvizsgám, igaz, hogy az csak középfokú.

Szilágyi Emese

Nekem nincs nyelvvizsgám, nyelvszakos vagyok. A spanyol felvételire otthon készültem, nem jártam nyelvis-

MILYEN A JO NYELVISKOLA?

A középiskola harmadik osztályában szereztem nyelvvizsgát angolból, de ez már régen volt, azóta egy kicsit megkopott a tudásom. N e m volt szükségen magántanárra, mert általános iskolában már emelt szinten tanultam az angolt. Szeretnék megtanulni egy másik nyelvet is, de mostanában nincs rá időm, és még nem is találtam meg azt a nyelvet, amit leginkább szeretnék elsajátítani.

A nyelviskolák helyzetéről Légrády Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke nyilatkozott a Szegedi Egyetemnek. A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 12 éve alakult, és a minőségi nyelvoktatás széles körben való elterjesztését tekinti feladatának. Az európai minták alapján egy 98 szakmai szempontot tömörítő minőségbiztosítási rendszert dolgozott ki, és azok a nyelviskolák, amelyek ezen a vizsgán keresztülmennek, megkapják az

ún. minősített nyelviskola címet, és egy kis piros Q betűvel jelölik meg magukat. Ez a 98 szakmai szempont azt vizsgálja, hogy milyen az oktatás színvonala, és a tájékoztatás a valóságnak megfelelő állításokat tartalmazza-e. A magukat nyelviskolaként definiáló cégek száma 5-600-ra tehető Magyarországon, ezekből körülbelül 200 foglalkozik ténylegesen nyelvoktatással. A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének közel 70 tagja van, ebből 22, vagy 23 minősített. Az oktatás kifejezetten drága tevé-

kenység, hogyha azt jó minőségben végezzük. Éppen ezért a 189 forintos, meg 220 forintos, autóbuszmegállóba kitett hirdetéseken lévő nyelviskolák nem tudják abból az árból fenntartani a nyelvtanárt, megfizetni a szakmai vezetést, könyvtárat és egyebeket. Én azt ajánlom a nyelvtanulóknak, hogy ha iskolát választanak, keressék a piros Q betűt, amely a minőség védjegye a nyelvoktatásban. A minősített nyelviskolák listájáról a www.nyelviskola.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Nemzetközi középfokú angol nyelvvizsgám van, amivel jelen pillanatban sajnos nem sokat érek, mert akkor csináltam meg, amikor ezt akkreditálni kellett volna, de érettségi miatt ezt nem tudtam megtenni. Most újra nekifutok a vizsgának, és remélhetőleg kapok egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgát.


10

SZEGY

IRODALOM

SZÍV ERNŐ: ÖSSZEGYŰJTÖTT SZERELMEIM Az már idegesítő, ahogyan írok, s mindennek, de mindennek a végén megpróbálkozom egy utolsó mondattal. Addig nem is engedek semmit ki a kezemből, vagyis nem látja szemetes, amíg ez az utolsó mondat nincs meg. És akkor itt van Szív Ernő. Hát ez a srác bőven hajaz. Lazán és könnyedén odateszi az utolsó mondatot, ahová kell. Tegyük fel, rám hasonlítasz, idő nem vész el, olvasol a buszon. Tedd ezt, nem haszontalan. Na, szóval nálam úgy működik, hogy felütöm a könyvet. Ilyenkor jönnek a rövidebbek, inkább kettő befejezve, mint egy félbe hagyva. A hosszabbak maradnak estére a kádba. Például egy megálló az ÉS EGY ILYEN BESZELGETÉS. Olvasod, fasza, mondod, ki ír már ilyen banális dolgokat, mondod, ülsz a buszon, de végig olvasod, mert rövid. És akkor, ez a Szív Ernő fogja, berakja az utolsó mondatot, na ez az mondod, ez az, amiért ma felkeltem, mert ez én vagyok, ott a lapon, ott a betűk között, ott én vagyok, mondod. De Szív Ernőnek mindez kevés. Nem elég, hogy felbosszant, hiszen eddig az utolsó mondatok az én szerepem volt, fogja és ír egy utolsó zöngét, AZ U T O L S Ó KÉPESLAP címmel, s ennek a végére is a leghanyagabb eleganciával beszúr egy utolsó mondatot. Szív Ernő már stílus, ha olvasod, ráismersz, egyszer majd nagy elődökhöz hasonlítják, sőt néha már ma is. A lapokon a legnagyobb természetességgel sétálnak át nők, dánok, oroszok, tökmindegy milyenek, mindben felismered társaid, mert hová is lennénk mi, szavak mögé rej-

SZÍV

ERNŐ

ÖSSZEGYŰJTÖTT SZERELMEIM

tőző férfiak, ha nem lennének Ők, az életünket kitöltő, irányító, lelkünket ápoló nők. Ezek az írások visszaadnak valamit, ami hiányzik napjainkból, hogy létezik még hírlapírás, hogy a hírlapíró mégiscsak több, mint valamelyik újság munkatársa, s Szív szívemet különös érzelemmel tölti meg, mert mindez ma, mindez itt Szegeden, kézzelfoghatóan, előttünk történik. Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim Darvasi László Magvető Kiadó - 2003 294 oldal - 1990,- Forint

A KOZELETI KAVEHAZ PROGRAMJA SZEPTEMBER 15-26.

Szeptember 15.18 ón Városháza Sajtószoba: VÁNDORÚTON. Magyar cserkészek Portugáliában. Vendégek: Hefher Róbert, Topa Gyula Dezső. Házigazda: Ványai László. Videó projektoros vetítés. Szeptember 16.18 óni Király Kőnig Péter Zeneiskola: ESTI MUZSIKA Közreműködnek: Pethő Villő (zongora) és muzsikus barátai Gál Szilvia (fuvola) és Ludmány Sebestyén (cselló). Házigazda: Meszlényi László a Konzervatórium tanára. Szeptember 17. 17 óra Találkozás: A Deák Ferenc Gimnázium előtt, bejárás után a 104-es teremben: A GYEVI TEMETŐ. Vendég: Tóth Tamás temetőkutató. Házigazda: Dr. Szabó László önkormányzati képviselő. Szeptember 18. 18 óra Royal Szálló: A RÉGIÓNK VASÚTJA Vendég: Ka posvári Péter igazgató a MAV RT. szegedi területi képviselője. Házigazda: Dr.Wayer Péter jogász. Szeptember 19. 18 óra Juhász Gyula Művelődési Központ Díszterme: MIND E N T BELE, KÉKESI DÓRA. Házigazda: Pleskonics András (Plesi). Szeptember 22.18 óra Bartók Béla Művelődési Központ Díszterme: SZÍNFALAK MOGOTT. Vendég: Törönykőy Attila ( Szegedi Nemzeti Színház). Közreműködnek: a művész barátai. Házigazda: Juray Miklós tanár. Szeptember 23. 18 óra Városháza Házasságkötő terem: "VILLÁMOT SZÓR A FESTETT ÉG..." Vendég: Ragány Zoltán. Közreműködik: Nagy Lóránt f.h. Szeptember 24. MTESZ Székház (Kígyó u. 6.): 1943. BALATONSZÁRSZÓ MAI SZEMMEL. Vendég: Dr. Bíró Zoltán főiskolai tanár. Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő polgár. Szeptember 25. 17 óra Szegedi Művész Klub a Rókusi Művelődési Házban (Kossuth L. sgt.53.): Liebmann Béla fotóművész tárlata. Megnyitja: Tandi Lajos újságíró. Történeti alkotmányunk sorsa Dr. Ruszoly József SzentGyörgyi-díjas professzorral Polner Zoltán költő beszélget. Szegedi Szépírás est. Szeptember 26. Bartók Béla Művelődési Központ Díszterme: ZENÉS BESZELGETÉS NAGY GABRIELLA ÉNEKMŰVÉSSZEL. Zongorán közreműködik: Dombiné Kemény Erzsébet főiskolai tanár. Házigazda: Kiss Ernő népművelő. Szeptember 29. 18 óra Városháza Házasságkötő Terem: A HARMADIK "ELEIM. Biztonságpolitika, diplomácia a város kitörési pontja lehet? Vendég: Tóth László a Biztonságpolitikai Központ elnöke. Beszélgetőtársak: Kisimre Ferenc és Pavlovits Miklós. Szeptember 30. 18 óra Városháza Díszterem: VISSZAEMLÉKEZÉS VASZIRA. Sinkó György 80 éves. Vendégek: Sinkó György Liszt-díjas, Érdemes művész és Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, Szeged város díszpolgára. Zongorán közreműködik: Kerek Ferenc zongoraművész. Háziasszony: Dr.Kovács Miklósné Nóvák Mária. Könyvbemutató.

2003. SZEPTEMBER 15.

Grecsó Krisztián:

AZ EN EUROREGIOM (fogalmazás)

Énnekem azért jó, mert én ottan délen Eurorégióban lakom, és kulturálisan már a határon is át gondolhatok. Egyszer például tanácskoztam román író kollégákkal, Arad egy köpésre van mitőlünk, hát nagy-nagy szeretettel vendégül láttak ottan engem, hogy végre táguljon a látóhatárom, és kilássak a Vármegyéből. A román tanácskozás minden elvárásomnak eleget tett, és annyira az únió jegyében zajlott, hogy csak na, bár, bevallom, néha azért eszembe jutott, milyen klafa lenne egy tolmács. De így legalább fölfedezhettem szeretett Eurórégióm másik nyelvének latin gyökereit, a román nyelv finom dallamíveit. Nem is csoda, hogy idővel eszembe jutott Peredi bácsi, aki egyetlen egyszer ádátogatott az én Eurorégiómba, és mikor észrevette, hogy Szentes és Orosháza között az eurovonatot, ha kínlódva is, de megelőzi egy boronáló eurotraktor, léket kapott benne az eszme, de aztán megnyugodott, mert behajolt a vagonba egy majorságbeli euroszellem a lenyitott ablakon, és azt tanácsolta neki, szálljon ki, mert Szentetornya határában kísért az egykor oly hatalmas Hunyadi birtok valamennyi euroszelleme, és ott laknak a parasztszínház egykori színészei is, akik mára patentül eurokomfromok posztumusz, ott a Szelecsi család például, akik egy Ödipuszt, egy negyedik Henriket és egy Tartuffe-öt adtak az olimpuszi oszlopokkal megtámasztott, illatos, fehér falu, lombkoronával fedett parasztszínháznak, szóval jól jár Peredi bácsi, ha leszáll, mert ez a eurotáv kocogva hamarabb megvan, a euro-

parasztok szelleme errefelé szárnyal, és vállukra veszik, mert amíg azok a régi népek éltek, akik ugyan tudatában nem voltak az európaiságnak, de a vérükben ott buzogott, szóval akkor nem csak az álmok füstje, vagy az ételek, italok szaga, a testek nyers íze volt a fejükben, hanem a görög, francia és anglus tragédiák mondatai, ebben az eurorégióban boglyarakás közben Plautus és Moliere monológokat szavaltak, és porzott az irtózatos saller, ha a legény aratás közben Shakespeare-t tévesztett, mert ahogy Justh Zsiga bácsi mondta mindig, a görög temperamentumhoz legközelebb a délvidéki paraszté áll, és már mi lenne az európai eszme, ha nem ez, hogy mi saját koszos kezünkkel ringatjuk a görög bölcsőt. Ezért is képezte Justh Zsiga bácsi a saját anyját vízbefojtó, kedvesét megmérgező, önmagát föl-fölakasztgató eurolegényt: nevet, múltat és kort rakva mögé. És Peredi bácsi saját bevallása szerint tényleg majdnem leszállt, hogy megérezzen valamit a kopasz tarlón mezídáb rohangáló Szophoklész mondatokból, az el nem temetett emberi testek, és elágazásban meggyilkolt apák kiáltásából, de akármennyire is mozdult volna a lelke, a lába megbénult, úgy érezte, még a majorság tölgyfainak árnyékában sem bírná ki, hogy kiért az Örökkévaló által fölügyelt világból, hogy túl van minden elképzelhetőn, fantáziával föltölthetőn, és csak az öregasszonyok délibábbá billegő alakjából, a távolságtól vibráló kendőiből következtethetne arra, hogy valaha is járt ember ezen a gyűlöletes, kiátkozott és

elfeledett délvidéken, hogy hangzott el itt akármilyen mondat is, nemhogy Szigligeti, Molnár, vagy Kacsóh, hogy sírtak itt anyák, kártyáztak, dühöngtek, nevettek itt emberek... Bevallom, én szeretem az Eurorégiómat, mert népek élnek barátságban egymással, ami az én lelkemnek melegséget okoz. Ha például a szomszédos országból (de ne feledjük ugyanebből az Eurórégióból) bálányi csíkos szatyrokkal látogatóba jönnek hozzánk eurorégiós pajtásaink, akik ipari mennyiségű margarint, mosóport, baconnal töltött sertésbordát, pizza tésztát, pacalpörkölt-konzervet, mangó és kiwi üdítőt, rohadó banánt, egész guriga trappista sajtokat, és ki tudja még, mi egyebet cipelnek ki a vasútállomás peronjára, akkor a hangosbeszélőbe már jó negyed órával az érkezés és továbbindulás előtt bemondja egy euroéletunt hang, hogy a Prágából Kürtösön át Bukarestbe tartó eurocity a négyes vágányra érkezik. Ilyenkor meglepően gyorsan rohangálnak a román férfiak és nők, mintha egy soha le nem merülő akkumulátor hajtaná őket, ez az akkumlátor akkor is működik tovább, mikor a kárörvendő eurohang, mintha mi sem történt volna, bemondja a hangosbeszélőbe, hogy a Prágából Kürtösön át Bukarestbe tartó eurocity a kettes vágányra érkezik. Semmi helyesbítés, csak hogy oda. És a heresérves régiótársak sírós szemmel emelik a mázsákat megint, miközben a hatalmas szerelvény be robog, akár a tartós emlékezetbe ez a rövid, mégis végeláthatatlan jelentéseket hordozó euromondat, azonnal.

Gyukics Gábor: IMPROPTU szuszogasa cselló a zivatarban félhomály a szoba lélegzet-visszafojtva őrködik az éjszakában

Hajlongó ágakon fénylő levelek őszi vihar esőcsepp remeg a drót szúnyoghálón az ablakon át megcsókolja arcom a szél lány alszik a matracon

Gyukics Gábor: IMPROPTU Glistening leaves on the bowing branches autumn storm raindrops tremble on the wire mosquito net through the window the wind kisses my face

a girl sleeps on the wide futon mattres her soft panting is a cello in the tempest in the twilight the room with bated breath protects the night

GRECSO KRISZTIÁN író, 1976-ban született a Csongrád megyei Szegváron. Ma Békéscsabán él. Járt a Körösi Csorna Sándor Tanítóképző Főiskolára, majd a Szegedi Tudományegyetem magyar szakán végzett A békéscsabai Bárka irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat szerkesztője. Pletykaanyu című novelláskötete az utóbbi évek legnagyobb induló könyvsikere volt, túl van a harmadik kiadásán, és a 2002-es budapesti Európai Első Prózakötetesek Fesztiválján képviselhette Magyarországot. írásai többek között az Alföldben, Beszélőben, Élet és Irodalomban, Jelenkorban, Tiszatájban, Holmiban és a 2000-ben jelennek meg. Készülő regényét A Klein-naplót folytatásokban közli az Élet és Irodalom. Kötetei: Vízjelek a honvágyról (versek) - Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1996, Angyalkacsinálás (versek) - JAK-fiizetek, Budapest, 1999, Caspar Hauser (versek) - a Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványa 2001, Pletykaanyu (novellák) -Jelenkor Kiadó, Budapest- Pécs, 2001, 2.-3. kiadás: 2002. Díjai: Gérecz Attila-díj (1996, az év legjobb első verseskötete), Soros alkotói-díj (1998, riport kategória), Móricz Zsigmond ösztöndíj (1999), Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíja (2001), Örkény István ösztöndíj (2002), Faludy-díj (2002).


EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

PÉCSI TŰKOR A Pécsi Egyetemen már több éves hagyománya van a hallgatói véleményezésnek. Szegeden a Hallgatói Önkormányzatok most dolgoznak a kari szabályzat kidolgozásán. A véleménynyilvánításnak előző félévben még nem volt meg az informatikai feltétele, bár az ETR-en már jelölték ezt a lehetőséget. Ha mind a szabályozás, mind az informatikai háttér adott lesz, a hallgatók az téli viszgaidőszakban már élhetnek ezzel a jogukkal.

A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSRŐL

Szubjektív objektív Mindenki tudja: visszacsatolás nélkül egyetlen szervezetet sem lehet tartósan működtetni. Ezért van szükség az oktatásban is formalizált visszacsatolásra, amelynek egyik fontos eszköze a felsőoktatásban, az oktatói munka hallgatói véleményezése. ígv méltán szentel a Fészek egy különszámot (X. évfolyam 7. szám melléklet, 2003. március 6.) a kérdésnek, pontosabban a legutóbbi 2 félév értékelési eredményei bemutatásának. Maga a rendszer, jó egy évtizedes múltra tekint vissza a Pécsi Közgazdaságtudományi Karon. Természetesen, mint a demokratizálódás és az új szemléletű jogszabályalkotás terméke. Az elmúlt években jól-rosszul, többé-kevésbé szervezetten, kisebb-nagyobb megbízhatósággal működött a hallgatói véleményezési rendszer, de mindig a viták és az eltérő interpretációk középpontjában. Tisztségeimnél fogva, hosszú időn keresztül volt módom látni a véleményezési rendszerünk működését. Megtapasztaltam mindkét fél érveinek artikulálását, akár többféle szereposztásban és hangszínben is. írásommal a vitákat sem folytatni, sem lezárni nem kívánom, sőt a rendszer tökéletesítése sem tisztem (már). Csupán néhány objektív megjegyzést kívánok tenni, természetesen szubjektív felhanggal. (Nem titkolva, hogy a szóösszetételt a közszolgálati televízió egyik műsorából kölcsönöztem.) Tehát:

lezettség és fenyegetettség fenntartásában. N e kem ki kell töltenem, engem értékelnek. Ebben a tekintetben a Kar a PTEn belül jó helyet foglal el: egy-egy kivételtől eltekintve, a rendszer minden félévben fenntartotta önmagát. Létezésével hozzájárult a minőségbiztosítási rendszer működéséhez, és segítette a kari vezetés munkáját. Összekötő kapcsot és nem elválasztó árkot jelentett (jelent) hallgatók és oktatók között. Köszönet illeti a Cs. A-hoz hasonló H O T képviselőket, akik folyamatosan életben tartották a véleményezési rendszert a KTK-n. 2. Az akkreditáció A magyar felsőoktatásban szigorú akkreditációs rendszer működik. Ennek keretében a Karokat és a szakokat - lényegében - személyekre akkreditálják. Ezek a személyek a Kar, a szak vezető oktatói: tudományos fokozattal, habilitációval rendelkező egyetemi docensek és egyetemi tanárok. Ha ilyenek nincsenek kellő számban, nincs akkreditáció. Karunk egyedülálló sajátossága a magyar közgazdasági felsőoktatásban, hogy saját akkreditációs erővel rendelkezik. A mi programjaink saját, főfoglalkozású oktatóinkra vannak jóváhagyva, a pécsi KTK-n mindig ismeretlen volt az IC professzorok intézménye - eltérően más iskoláktól. További egyedi pécsi sajátosság, hogy a mi (az Önök) professzorai, docensei akkreditációs erejüket szinte kivétel nélkül a pécsi Karnak adják, vagyis nemigen tanítanak máshol. Ezért meg őket illeti köszönet. Függetlenül attól, hogy az aktuális osztályzatuk korábbi önmagukhoz, vagy a fiatalabb kollegáikhoz viszonyítva az aktuális hallgatói értékelésben éppen hogyan alakul. 3. Az oktatási programok száma és szintjei

1. A rendszer Nincs tökéletes értékelési rendszer, így az oktatók és az oktatómunka hallgatói véleményezésének sincs egy legjobb módja. A dolog lényege és fő előnye magában az értékelés tényében áll, a kölcsönös köte-

Ugyancsak objektív tény, hogy a Karnak számos (pontosan 8) különböző szintű képzési programja van. A szóban forgó hallgatói értékelési rendszer ezek közül kettőre (úgy mint: magyar nyelvű alapképzés és szakképzés) terjed ki. (Személy sze-

rint nekem, mind a 8 programon van tárgyam, és ezzel a Karon messze nem vagyok egyedül.) Könnyű elképzelni és belátni, hogy nem mindenki nyújt egyformát minden szinten. Képzési szintek szerint jelentősen eltérhet a hallgatói megítélés. A tárgy jellege, az oktatás módszertana, a hallgatók életkora, képzettsége és érdeklődése alapján. Ennek nyomai is vannak, hiszen a többi programon is van formalizált értékelési rendszer. A kari vezetésnek az oktatómunkát és az oktatót, tevékenységének teljes köre alapján benne a tudományos és közéleti aktivitását is - kell megítélnie, ezért csupán a nappali tagozatos hallgatók (egy részének!) véleményezése alapján, például a munkaviszonyra vonatkozó következtetéseket hiba (bűn) lenne megfogalmazni. Ugyanakkor a képzés szerkezete a Karon csakis mátrix jellegű lehet: a költségvetés korlátai nem teszik lehetővé a szintekhez kötött oktató gárdák elkülönítését. 4. A pozitív megerősítés és az önértékelés szükségessége Mindenkinek, aki kilép a deszkára szüksége van mindkettőre - de nem azonos mértékben. Az arányok sok mindentől függnek: habitustól, életkortól, személyiség-jellemzőktől, nemtől, tudástól, a szákmai tapasztalattól, a kudarctűrő képességtől stb. Ebből következően az értékelések fogadtatása is jelentősen eltérő. Sok éves tapasztalatom szerint, az idősebb kollegák önértékelése sok esetben szigorúbb, mint a hallgatóké, és jobban tudnak ítélni a hallgatói szemekből az órán, mint a félév végén kapott hallgatói osztályzatokból. És esetükben hol van az a korábban megélt élmény, hogy Tudásom 110%-át. adtam az órán, mert 10%ra ott jöttem rá? (És ez a reveláció erejével hatott az előadóra is, a hallgatóságra is!) Javításokra van szükségünk. Igen, javításokra: a partnerség jegyében, a kölcsönösség alapján. Sok sikert valamennyiünknek! Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető Decanus Emeritus

N Ő H E T A PEDAGOGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK NORMATÍVÁJA Az Oktatási Minisztérium tervei szerint jövőre a jelenlegi 14 500 forintról 16 ezerre nőne a pedagógustovábbképzési normatíva éves összege - mondta el Magyar Bálint Pilisborosjenőn. A normatíva reálértéke 1997 óta mintegy 30-40 százalékkal csökkent tette hozzá a miniszter. Beszámolt arról, hogy a felhasználók a továbbképzési normatívát nem költhetik másra, azt azonban maguk dönthetik el, hogy milyen programon vesznek részt. Magyar Bálint kifejtette: a köz-

oktatás tartalmi megújítása akkor lehet sikeres, ha az erre való felkészülést a tanárok továbbképzési rendszere is támogatja. Sipos János közoktatási helyettes államtitkár elmondta: a pedagógusoknak hét év alatt összesen 120 órás továbbképzésen kell részt venniük Az iskolák minden évben beiskolázási tervet készítenek, amelyben rögzítik hogy az adott tanévben melyik pedagógus vesz részt továbbképzésben. A tárca vezetője beszámolt arról is, hogy a kétszintű érettségi 2005-ös beveze-

tése kapcsán a pedagógusok felkészítésére a közeljövőben pályázatot ír ki az oktatási tárca. Elmondta: az informatikai tárcával közösen mintegy 1 milliárd forint értékben pályázatot hirdettek. A keretösszeg egyik felét a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek műveltségterületi, szaktárgyi felosztásának megfelelő digitális tananyagok készítésére fordítják a 7-12. évfolyamokon, a fennmaradó forrásból pedig az oktatásban használható adatbázisokat hoznak létre.

SZEGY 11

TANÉVNYITÓ A MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KARON A SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar 2003/04-es tanévnyitóját szeptember 12-én rendezték a hódmezővásárhelyi Bálint Sándor Művelődési Központban. Mucsi Imre rektorhelyettes és főigazgató köszöntötte az elsősöket, akik mintegy 340-en iratkoztak be a karra. A főigazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta, mekkora jelentősége lesz az idei tanévnek, hiszen megkezddésekor még nem, de befejeződésekor már az Európai Unió tagjai leszünk. Kiemelte a posztgraduális képzések, valamint szakmai tanácsadás szerepét, melyekkel a magángazdálkodókat próbálják segíteni munkájukban. Vásárhelyet, mint a mezőgazdaságban élenjáró várost - Ady elnevezését követve - „Paraszt Párizzsá" szeretné varázsolni. Azt, hogy milyen jelentősége van a mezőgazdaságnak az ország életében Szabó Gábor rektor is elismerte, hangsúlyozva, hogy a vidéki emberek áldozatos munkája nélkül a városokban egész egyszerűen nem lenne mit enni. Az uniós csatlakozásokra visszatérve az egyetem rektora megjegyezte: „nem szanatórium az EU...". A gólyákat üdvözölve elmondta, nemcsak a szakmai, hanem az idegen nyelv illetve a számítástechnika ismeretek elsajátítása is fontos, hiszen ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek már a ma mezőgazdaságában is. Beszéde végén kiemelte, a mezőgazdasági főiskolai kar hallgatóit szeretettel várják Szegeden, hiszen attól, hogy Vásárhelyen van az iskola, Szegedhez tartoznak, és részünk van az egyetem életében. Marton István az FVM Oktatási-Kutatási-Fejlesztési Főosztály osztályvezetője a megnyitón kijelentette, a magyar agrár ágazat sikerre van ítélve. Az FVM által minden évben felmért tanüzemek közül az SZTE MFK Tanüzeme országos harmadik helyezést ért el. Az ezt bizonyító oklevelet az osztályvezető a megnyitón adta át a kar főigazgatójának. Mucsi Imre megköszönve az elismerést hangsúlyozta, Bicsérdy Gyula nyáron leköszönt főigazgató nélkül nem érhette volna el a főiskola az eredményt. A megnyitó végén Szabó Gábor rektor és Mucsi Imre rektorhelyettes egyetemi illetve főiskolai polgárrá fogadta a gólyákat.

SZENT-GYÖRGYI KIÁLLÍTÁS SZEGEDEN Szent-Györgyi Albert, Szeged város Nobel-díjas tudósa születésének 110. évfordulóján, 2003. szeptember 16-án nyílik a Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályának (Fekete Ház) 2004. február 29-ig látható kiálítása, mely a világhírű magyar tudós életének és munkásságának állít emléket. Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született Budapesten, régi erdélyi nemesi családból. Tanulmányait a tudományegyetem orvosi karán nem tudta befejezni, mert 1914-ben bevonult katonának. Miután az orosz fronton megsebesült, szabadságolták, ekkor, 1917-ben, doktorált, majd megnősült. Ezt követően az olasz harcteret is megjárta. A háború után először a pozsonyi egyetemen dolgozott, majd feleségével és leánygyermekével vándorútra indult, végül Cambridge-ben állapodott meg és 1927-ben a kémiának is doktora lett. Miután 1921-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem ideiglenesen Szegedre került és elkészültek az új egyetemi épületek, az Orvosi Vegytani Intézet vezetésére, Klebelsberg javaslatára, Szent-Györgyi Albertet hívták meg, aki hazatért és 1928. szeptember 29-én letette hivatali esküjét. Ekkor már nemzetközileg elismert tudós volt. 1931-ben bejelentette C-vitamin találmányát, amiért számos hazai és külföldi elismerés után 1937. október 28-án Nobel-díjjal tüntették ki. 1937. december l-jén Szeged város díszpolgára, 1938. április 7-én a szegedi egyetem díszdoktora, május 6-án az MTA rendes tagja. Az egyetem dékánja, majd rektora. Fiatalokból kinevelt kutatógárdájával újabb és újabb kutatási eredményeket ért el. Demokratikus reformjai és antifasiszta magatartása miatt, 1940-től széleskörű sajtótámadások érték. 1942-től a nevét viselő antifasiszta polgári ellenállási mozgalom vezetője. Hitler már 1943-ban követelte kiadatását, 1944-től a Gestapo is üldözte. A háború után a budapesti egyetem vegytani tanszékére került. A fasizmus által üldözött, az ellenállási mozgalomban részt vett tudósra most országos feladatok vártak. A Magyar Természettudományi Akadémia, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, több fontos korabeli testület vezetője, tagja. 1947-ben azonban az éppen Svájcban tartózkodó Szent-Györgyi olyan jelzéseket kapott, hogy a kezdődő bizalmatlansági légkör az ő személyes szabadságát is veszélyezteti. Ezért nem tért haza és az Egyesült Államokban telepedett le. Itt hamarosan a rákkutatás meghatározó szaktekintélye lett, emellett háborúellenes, atomháború ellenes tevékenységével tűnt ki. Az 1970-es évektől a magyarországi sajtó egyre többet foglalkozott vele. 1973-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává fogadta, emigrációjából ekkor érkezett először haza. Részt vett az MTA Szegedi Biológiai Központjának avatóünnepségén, a Magyarok Világszövetsége elnökségének tiszteletbeli tagja lett. 1978. január 7-én a magyar koronát hazahozó küldöttség tagjaként érkezett Budapestre. 1985. április 22-én a Psalmus Humánus című, Szent-Györgyiről készült film ősbemutatóját Szegeden tartottták. 1986-ban a SZOTE'Központi Könyvtára Szent-Györgyi Múzeum létesítését kezdte meg. 1986. október 22-én bekövetkezett halála után Szeged város tanácsa, a Szegedi Akadémiai Bizottság, a JATE és a SZOTE közös megemlékezésén (1986. december 15.) bejelentették hogy a szegedi orvosegyetemet Szent-Györgyi Albertről nevezik el. 1987. december 10-én került sor a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem nagyszabású névadó ünnepségére, majd december 11-én a tudós szobrának leleplezésére a Magyar Pantheonban, volt intézetének bejárati ajtaja mellett. A Orbán Imre és Medgyesi Konstantin által rendezett kiállítás végigvezeti a látogatókat Szent-Györgyi Albert életének főbb állomásain. Fotók, okmányok, elismerő oklevelek plakettek tanúskodnak az életpálya meghatározó pillanatai-* ról. A tárlat a tudós munkásságához kötődő és kimondottan személyes tárgyakat is bemutat, mint például szegedi egyetem gyönyörű ünnepi asztali térítőjét (melyen Szeged és Kolozsvár címerei láthatók), a szegedi egyetem rektorának és dékánjának szent koronáit, Szent-Györgyi mikroszkópját, asztalát, írógépét, szemüvegét. Tremészetesen hangsúlyos szerepet kap a C-vitamin kutatás és a legbecsesebb kitüntetés, a Nobel-díj. Herczeg Gábor


12

SZEGY

INGYEN SMS-KULDO PROGRAMOT KÍNÁL A MICROSOFT A cég a honlapján olyan segédprogramot kínál ingyenes letöltésre, melylyel Windows XP alapú gépekről rövid szöveges üzenetek küldhetők GSM hálózatokra. Bár a program működéséhez továbbra is szükség van egy mobiltelefonra, könnyebbséget jelenthet, hogy a szöveget a mobilok kényelmeden billentyűi helyett egy teljes méretű PC-billentyűzeten lehet begépelni. A programmal küldött SMS-ek után a felhasználónak éppen úgy fizetni kell a mobilszolgáltatónak, mintha a telefonon írta volna meg azokat. Az SMS Sender elnevezésű program csak szöveges üzenetek írására alkalmas, nem képes MMS üzenetek kezelésére, vagy beérkezett SMS-ek fogadására sem. Sajnos a szoftver magyar nyelven nem érhető el, így hazánk felhasználóinak is meg kell elégedniük valamely idegen nyelvet beszélő változattal.

IRODALOM

2003. SZEPTEMBER 15.

TOBB, MINT RENDSZER ETR - egy szoftver, melyet mindenki használ

A szeptemberi tanévkezdésre teljessé vált és minden felsőoktatási intézményben elindult a kreditrendszer, amelyben a diákok szabadon választhatnak tantárgyakat, maguk állíthatják össze órarendjüket, és eldönthetik, laza vagy kemény félévet vállalnak-e.

CISCO IP TELEFONIA A DEBRECENI EGYETEM FELÚ J Í T O T T KOLLÉGIUMAIBAN A Debreceni Egyetem két kollégiumának felújítása során, a generálkivitelezést követően az épületek számítógépes és telefonhálózatának kialakítására is sor kerül. Konvergált adat-hang infrastruktúrát építenek ki, így a telefonforgalom is az adathálózaton keresztül történik. Ezzel tovább bővül a Cisco IP telefóniát használó hazai felsőoktatási intézmények köre. A rekonstrukció és az egységes adat-hang infrastruktúra részeként a két épületben új számítógépes (LAN) hálózatot alakítanak ki, amelyhez a Cisco Systems Catalyst típusú hálózati eszközeit választották. A kollégiumi szobákba összesen 151 darab Cisco IP telefont telepítenek. Mivel az IP telefonkészülékek kommunikációja a számítógépes adathálózaton keresztül történik, nem szükséges külön telefonhálózat kiépítése. A kollégiumi szobákban üzemelő IP telefonok mellékként, ingyenesen hívhatók az egyetem hálózatán belül. Az IP telefonía rendszer kapcsolódik az NUFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda) jelenleg 26 akadémiai intézményt összekapcsoló VoIP hálózatához, amelyen szintén költséghatékonyan érhetők el a hazai akadémiai szféra eddig már csadakozott intézményeiben dolgozó oktatók, kutatók és hallgatók. A két kollégium épülete Cisco AiroNet vezeték nélküli bridge-ek segítségével kapcsolódik az egyetem központi informatikai hálózatához, amelyen nemcsak adat-, hanem hangforgalom is zajlik. A vezeték nélküli technológiának köszönhetően nem volt szükség az épületek közötti 1 km-es távolságot áthidaló, vezetékes hálózat kiépítésére, így a telepítéshez szükséges idő is a töredékére csökkent. A lokális vezeték nélküli hálózatot az egyetem nemcsak adat-, hanem hangforgalomra is használja: a campuson kipróbálásra kerül 4 db vezeték nélküli IP telefon, ezeket az egyetem informatikai központja teszteli és készíti elő a későbbi, szélesebb körű bevezetést. A Wireless IP telefonía alkalmazásával az egyes mellékek a campus bármely pontján elérhetők, a felhasználók a helyi hálózaton belül ingyenes hívásokat kezdeményezhetnek.

MICROSOFT A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FIATALOKÉRT A Microsoft Magyarország Kft 50 ezer U S D (közel 12 millió Ft) ajánlott fel a Nemzed Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskolája és Kollégiuma számára. Az iskola és kollégium tanulói fogyatékkal élő illetve szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, akik magas szintű számítástechnikai oktatásban részesülnek. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző, Speciális Szakképző Iskolája és Kollégiuma 1997-ben kezdte meg működését A három intézményegységből álló együttes mindegyikében van számítástechnikai képzés, a nyíregyházi központi intézményben pedig kizárólagosan a számítástechnika felhasználására épülő szakmai képzés folyik. A Microsoft Magyarország - az anyavállalat adományozási politikájával összhangban - a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány által fenntartott intézmény számára 50 ezer U S D értékű támogatást adományozott A felajánlás segítségével az iskola számára lehetővé válik a számítógéppark korszerűsítése, amely 60 darab, négy évnél idősebb, számítógép lecserélését jelenti. Az újonnan beszerzett, modern számítógépek közül 50 darab a nyíregyházi központi intézmény számítógépparkjának fejlesztését szolgálja, 5-5 darab pedig a balassagyarmat-nyírjesi, illetve a Bakonyszentkirály-Sövénykúton található tagintézményekbe kerül. Mindemellett 3 darab szkenner és különféle hálózati eszközök is beszerzésre kerülnek, az új 19"-os monitorok a fogyatékkal élő, látáskárosult fiatalok hatékonyabb tanulását segítik. Ezen fejlesztések megteremtik az alapot egy olyan korszerű technológiákkal felszerelt számítástechnikai laboratórium létrehozására ahol a legmodernebb Microsoft alkalmazások - Windows XP és Office XP professzionális változatai fútnak. Az intézmény tanulói 14 és 25 év közötti, az egész országból érkező, szociálisan hátiányos helyzetű illetve fogyatékkal élő fiatalok és fiatal felnőttek. A fogyatékos és szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok egyik legnagyobb problémája, hogy lakóhelyükhöz kötöttek, ahol munkalehetőségeik korlátozottak. A számítástechnikai ismeretek számukra a „világot" jelentik: az itt megszerzett számítástechnikai ismereteknek köszönhetően a diákok lehetőséget kapnak a hazai és nemzetközi kapcsolatteremtésre, információszerzésre vagy akár távmunka vállalására. Az iskolában folyó számítástechnikai képzés hozzájárul személyiségük fejlesztéséhez, szociális helyzetükből eredő hátrányaik leküzdéséhez.

A rendszer egy óra alatt körülbelül tízezer kurzusjelentkezést tud kezelni. Fotó: orio. Ennek technikai előfeltételei vannak, hiszen a hagyományos adminisztrációs nyilvántartás az új körülmények között már nem működik. Olyan komplex elektronikus rendszerekre van szükség, amelyek ádáthatóvá teszik az intézmények működését mind az oktatók és a diákok, mind az intézményvezetés számára. A hazai felsőoktatásban jelenleg két komplex tanulmányi rendszert alkalmaznak, az SDA Stúdió Kft. által kifejlesztett Neptun 2000 Egységes Tanulmányi Rendszert és a Dexter Kft Egységes Tanulmányi Rendszerét (ETR). Azt, hogy a programoknak mit kell tartalmazniuk, az Oktatási Minisztérium határozta meg még 1999-ben. Jelenleg a Neptun 2000 működik tizennyolc állami, hat egyházi és három magán felsőoktatási intézményben. A Dexter ETR-t kevesebb intézmény használja, de ide tartoznak a legnagyobbak, mint az ELTEI, a PTE vagy a Szegedi Tudományegyetem. 1999 márciusában kezdték el használni Szegeden az ÁRION hallgatói nyilvántartási rendszert, ami bizonyos szempontból az ETR elődje volt. Az ekkor bevezetett diákigazolványok nyilvántartására vonatkozó szigorú szabályoknak megfelelő és több ezer hallgató gyors és kényelmes kiszolgálására egyaránt alkalmas programot és logisztikai rendszert kellett kiépíteni. A Dexter-rel 1999 elején közösen kifejlesztett program sikerét jelzi, hogy szinte változtatások nélkül került be az ETR-be, és az alkalmazott megoldások más, hasonló funkciójú program számára jelentettek követendő mintát Az ETR a legtöbb közveden felhasználót kezelő egységes informatikai alkalmasai Magyarország eddigi történetében. Az ETR kifejlesztésére hosszas felkészülést követően 2000. február 18-án adott megbízást az Oktatási Minisztérium, azzal a céllal, hogy a fejlesztés eredménye az egész magyar felsőoktatás számára hasznosuljon. Több felsőoktatási intézménynyél és az Oktatási Minisztériummal

közösen, gondos előkészítő munka után 2000. októberében a rendszerterv elfogadását követően indult meg az alkalmazások fejlesztése. A fejlesztés eredményeként elkészült rendszer elsőként 2001. május 2án került éles üzembe helyezésre a Pécsi Tudományegyetemen. A tervezés, a fejlesztés és az éles használatbavétel folyamatát az Oktatási Minisztérium megbízottai rendszeresen felügyelték. Az Egységes Tanulmányi Rendszert 2001. szeptember 1-je óta használják az SZTE-n, és 2002. februárja óta már az ETR-en keresztül veszik föl a hallgatók a kurzusokat Jelenleg minden kar ebben a rendszerben tartja nyilván hallgatóit, ez alól csak a Budapesti Médiaintézet kihelyezett képzése a kivétel - mondta Makay Árpád, az SZTE Számítóközpont vezetője. A rendszer tárolja az egyetem elődintézményei hallgatóinak adatait 1990-ig visszamenőleg. Számuk hozzávetőleg nyolcvanezerre tehető. Nap, mint nap - különösen a kurzusfelvétel és a vizsgára jelentkezés idején - 28-30 ezer hallgató használja a programot Körülbelül ezerötszáz oktató tud vizsgákat meghirdetni az ETR-en keresztül, míg a kurzusok meghirdetését 100-150 tanszéki adminisztrátor intézi. Rajtuk kívül a hallgatók adatait a tizenegy kar tanulmányi osztályainak közel száz munkatársa kezeli. Az alkalmazott információtechnológia olyan megoldást nyújt, mely skálázhatósága - és ezen keresztül költséghatékonysága - révén hosszú távon is fenntartható. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a hallgatói létszám vagy a bevezetett szolgáltatások növelését anélkül képes követni, hogy változtatásokat kelljen végezni a már bevezetett alkalmazásokon vagy adatokon. Az ETR a hallgatói nyilvántartás területén a hallgatóról nyilvántart minden adatot, mely nélkülözhetetlen az adminisztrációhoz, statisztikákhoz. A program az intézményi struktúrának megfelelően nyilvántartja az oktatókat, az általuk tartott kurzusokat,

ezzel is segítve az intézményi irányítást Az ETR pénzügyi moduljai integráltan, teljesen lefedik a hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységet és képes könyvelési adatokat biztosítani bármilyen gazdálkodási rendszer irányába. Számtalan módon fogadhat hallgatói befizetéseket és teljesíthet kifizetéseket, melyről számlát vagy igazolásokat nyomtat Támogatja a hallgatói tanulmányi ösztöndíjak kiszámítását és felosztását, akár hallgatói önkormányzatok aktív bevonásával is. Az ETR szerver oldalon Windows operációs rendszeren fút, az adatbázis szerver Microsoft SQL, a webszerver MS IIS. Szegeden egy adatbázis szerver és három webszerver szolgálja ki a kéréseket. A legnagyobb egyidejű forgalom egyes jogi kari vizsgákra jelentkezés kezdő időpontjában szokott lenni, volt olyan, hogy hatszáz egyidejű kérés futott be. — A rendszer egy óra alatt körülbelül tízezer kurzusjelentkezést tud kezelni, ha nagyobb az igény, akkor várni kell - mondta a Számítóközpont vezetője. Makay Árpád közölte, lehetne több információt, magasabb szintű szolgáltatást adni a hallgatóknak, de a bővítések tervezése során mérlegelni kell a szerverek teherbíró képességét. Az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokat összegezve elmondta: a szoftver az alapfunkciókat teljesíti, de a változó követelményeknek megfelelően folyamatos tartalmi fejlesztéseket igényel. A számítóközpont munkatársai a változó — és sokszor nem kifejezetten hallgatóbarát - tanulmányi és vizsgaszabályzatoknak megfelelően folyamatosan építik be a szoftverbe az egyes tanegységek egymásutániságának ellenőrzését A központ vezetője a legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy a hallgatók informálásának területén az elmúlt felévben sikerült jelentős fejlesztéseket végrehajtani. K.Z.G.


UJ AKROPOLISZ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

ARCKEPEK:

GRECSÓ KRISZTIÁN Két-három éve Darvasi és Podmaniczky mellett igen ígéretes tárcanovellák jelentek meg a Délmagyarország hasábjain. írójuk, Grecsó Krisztián ma a Békéscsabán megjelenő Bárka folyóirat szerkesztője. Mikor kerestem, az interneten megjelölt címen egy iskolát találtam, de a jól bevált kisvárosi hírlapíró szindróma működött, Krisztián nevét kimondva többen is útbaigazítottak. A Szegedi Egyetem előtt megmerítkeztem egy kicsit a Tanítóképző Főiskolán, onnan kerültem át az egyetemre, s akkora itt, az irodalmi kapcsolatok már megindultak, közben a Bárka vezetése is átalakult. Már az egyetem voltam, de tartottam a kapcsolatot az itteni kiadómmal. Az első kötetem itt jelent meg a Tevannál. Beválasztottak, mint Gatal, külső munkatársat a Bárka szerkesztőségébe. Az egyetem alatt mindvégig külsősként dolgoztam ide. Ötödéves koromra azt mondta a főszerkesztőm, még egy státusz lenne, de ez kényszerhelyzet is, mert a munka is annyira felgyülemlett, hogy gondoljam meg, jönni akarok, vagy nem akarok jönni.

Az író, szerkesztő éppen korrektúrákat postáz, amikor benyitok hozzá. Nem kell sokáig ismerkednünk, közveden és barátságos, kérdeznem se kell. Én ragaszkodtam Szegedhez nagyon, de semmiféle értelmiségi megtartóereje, onnantól hogy elvégezted az egyetemet Szegednek nincsen. Nincs egy darab munkahely, bölcsészként meg végkép nem. Nem is tudtam volna ott kiteljesedni úgy, hogy olyan munkát kapjak, ami irodalomközeli, és szívesen csinálom, mert van értelme.

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

Hiába próbálnám a beszélgetés fonalát valahogyan Krisztián körül tartani, újra és újra elkalandozunk, beszélgetünk Pilinszkyről vagy Móriczról, szentesi őrült fazonokról, mint amilyen Badár, Szegedről, a városról, közös ismerősökről. Mindenkiről szeretettel mesél, úgy érzem, ez az ember nem tud haragudni senkire.

Az előadások helyszíne: 6721 Szeged, Berzsenyi u. 3. Tel: 452-183, e-mail: szeged@ujakropolisz.hu, webwww.ujakropolisz.hu. Szeptember 18. 19.00: Sziúk: a Fehér Bölény gyermekei. Előadó: Papp Tibor. Szeptember 20. 10.00: Erdőtakarítási akció. Találkozó a Berzsenyi u. 3. előtt Szeptember 24-től szerdánként 19.00. Életrevaló Filozófia - 17 hetes bevezető kurzus. Különböző korok, kultúrák (India, Tibet, Kína, Egyiptom, Görögország, Róma, Hermetikus tudományok) tanításai alapján. A bevezető előadásra a belépés ingyenes. A kurzus díja 1000 Ft/hónap.

Szegeden sok barátom van, a tanárok között is sok baráti viszony alakult ki a végére, ez többek között az írói szerepnek is volt köszönhető. A Grand Café körül Erdélyi Agiék, a Szilasiék, a Kovács András, Ilia tanár úr, az egész már inkább gyökeredzett a városból, mint az egyetemen, és magát a várost is nagyon szeretem, nekem még most is az a „város".

TÖBB M I N T ÖTEZER SULINETES GÉP

Grecsó Krisztián Szegváron született 1976-ban, Szegeden végzett a bölcsészkaron. Békéscsabán él feleségével, mára több kötetes szerző, Pletykaanyu című kötetének első kiadását újranyomták, jelenleg a harmadik kiadás kapható az üzletekben. Petró János

KARCKEPEK: XÉNIA LASKOVSKI „A japánok a nyelvükön beszélő külföldiekkel is nagyon tartózkodók. Zárkózottságukkal a közösségüket védik a felbomlástól, ezért a messziről jött ember mindig egy kicsit kívülálló marad. Van, aki ezt nehezen viseli és elmenekül. Én elfogadtam." - mondja a tizenegy éve Japánban élő orosz Xénia Laskovski (38), aki kivételt erősítő szabályként külföldi nő létére a telefonközpont-építéssel és hálózatfejlesztéssel foglalkozó japán N E C Co. orosz osztályának három éve ügyvezetője. Xénia a Szovjetunió végnapjaién, az 1991-92 év politikai és gazdasági mélypontján hagyta ott a moszkvai Energetikai Intézet matematika oktatói katedráját. A huszonéves tanárnő turistaként került Japánba, de már az új élet megalapozásának eltökélt szándékával. Igaz, az új életnek ekkor már másodszor futott neki, 1985-től másfél évet Jugoszláviában élt makedón férjével, aki után a válást követően is megtartotta a Laskovski nevet. A szigetországban angol nyelvű gazdasági iskolában tanult egy évet, ahol rátalált a N E C Co. álláshirdetésére. A sors apró jeleiből olvasó Xénia a véleden eseményekből is úgy érezte, jó helyen jár. „kevés pénzem volt, az első évben csak a legszükségesebbekre költhettem. Aztán a N E C állásinterjújára menet találtam egy százdollárost. Es még az állást is megkaptam." A környezetét mind jobban megértő, japánul is tanuló Xénia néhány év múlva már a cégen kívül is kamatoztatta nyelvtudását; a Globális Problémák Inézetének japánban tartandó szimpóziumának orosz szervezőjét segítette tolmácsként A szervezőt Mihail Gorbacsovnak hívták. „Furcsa volt civilben látni a Szovjetunió utolsó főtitkárát Nem akarok erről beszélni, de az igazság az, hogy a vele való találkozást követően egy illúzióval lettem szegényebb." - ad lelkének egy szeletébe betekintést Xenia, aki egyébként az orosz általános véleménytől eltérően kedvezőbben ítéli meg Gorbacsov politikai pályafutásának következményeit. A japán munkaadó cég orosz munkaerejét egyre jobban megbecsülve, Xéniát Londonba küldi üzleti tanulmányinak folytatására, ami után

SZEGY 13

EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

már ügyvezetőnek nevezik ki. „Lassan hiteles lettem a szemükben. Volt türelmem és erőm hozzá, hogy ezt elérjem" - mondja a szabadidejében az ezotéria iránt érdeklődő, trópusi tengereken könnyűbúvárkodó Xénia, akit azonban e cél elérése után új cél vezérel: a közeljövőben Oroszországba tér vissza, egy, a NEC. Co-hoz hasonló profilú orosz cég kereskedelmi igazgatójaként. - Apám nagyon kétségbeesett, amikor megtudta, hogy Japánban akarok élni. Világháborús katonaként érthetetlennek tartotta, mit kereshetek az egykor ellenséges Japánban. -Bár Japán előtt már trenírozta a családot, hiszen korábban a szintén legfeljebb félbaráti Jugoszláviába költözött - 1985-ben számunkra minden, ami a határon túl volt, elérheteden világot jelentett Amikor jugoszláviai férjemmel Makedóniába indultunk, azt hittem Európa nyílik meg előttem. Nagy csalódás volt, ami ott ért, nem csak a szegénység, az albánok és makedónok közti folyamatos szembenállás miatt, hanem mert az engem befogadó család tradicionális muzulmán női szerepre akart nevelni. Ez a férjemmel is konfliktushoz vezetett, következő évben már újra otthon voltam. De ma is tartjuk az ismeretségünket -Hat évvel később aztán Japánba menL Miért nem Európába? -Valóban sok ismerősöm próbált szerencsét nyugaton. Engem azonban vonzott a Távol-Kelet - És az ottani tradicionális női szerep már nem volt olyan fenyegető? - Ott a magam ura voltam, tudtam, mit akarok. Valóban nagyon ne-

héz hitelessé válni a szemükben, nőként és külföldiként, és ez messze nem csak nyelvi kérdés. De mindent megtettem érte, illetve tudomásul vettem, ha áthatolhatadan akadályba ütköztem. Akkor inkább megkerültem. - Azonban nem lehet könnyű megkülönböztetni a megkerülendő és a legyőzendő akadályokat Honnan tudta mi rejtőzik az udvarias mosolyok mögött? - Ez a legnehezebb. Japánban az információ közvetetten áramlik. Nem egyenesen jut el hozzád, egyszerűen terjed, míg egyszer csak magától értetődőségként a részeddé válik. Ezt nehéz megérteni, nekem sem sikerült igazán, de tény, hogy a mi fogalmaink szerint egyenesen sosem mondanak senkinek semmit, mégis mindenki tudja a dolgát - Azért a munkáján kívüli hobbiját, a könnyűbúvárkodást nehéz lehet így elsajátítani. Ott is rébuszokból kellett kihámozni, hogyan kerülendő el a vér nitrogénszintjének életveszélyes növekedése? - Hát, lehet, hogy szerencsém volt, én külföldi oktatótól tanultam. A könnyűbúvárkodás egy csodálatos világot nyit meg. Legutóbb Malajziában jártam, ahol a Dél-Kínai-tengerben korallzátonyok között hajóroncsokat nézhettem meg. Az a világ kicsit Japánra emlékeztetett: gyönyörű és érinthetetlen. Olyan világ, amely csodálatos, de sosem válhatsz igazán a részévé. - Végül ezért hagyja el Japánt? - Nagyon szeretem Japánt, és sosem fogom egészen elhagyni. Ha csak az ottani szusi-bárokra gondolok és arra, hogy ilyen néven milyenek működnek Moszkvában, máris nagyon hiányzik. Azonban egy-két éve már valóban keresem a módját annak, miként tudnék Oroszországba visszatérni. Erre most lehetőség nyílt, miután egy orosz cég kereskedelmi igazgatói állását elnyertem. Korábban voltam egy jósnőnél, aki azt mondta, hogy saját házra, otthonra van szükségem. Én is ezt éreztem, így biztos vagyok benne, jól teszem, hogy hazatérek. Nyilas Gergely

Többé-kevésbé beváltották, de nem múlták felül az előzetes várakozásokat a Sulinet Expressz eddigi eredményei. Az akció lényege, hogy az iskolás gyermeket nevelő vagy felsőoktatásban tanuló adófizetők három éven keresztül a befizetett adójukból 60 ezer forintot visszakapnak, ha az akció keretében számítástechnikai eszközt vagy szolgáltatást vásárolnak. A szaktárca adatai szerint szeptember 9-ig 5362 számítógépes konfigurációt, 7223 egyedi terméket, illetve 286 szoftvert értékesítettek az adókedvezményes akció keretében. Az eddig eladott több mint 5000 gép közül 152 notebook (hordozható számítógép), illetve 151 márkás asztali gép található, a döntő többség a „rugalmas konfiguráció" kategóriába tartozik. A márkás noteszgépek átlagára 325 ezer, a márkás PC-ké 232 ezer forint, a rugalmas konfigurációk átlagosan 162 ezer forintba kerültek.

A JATE KLUB PROGRAMJA SZEPTEMBER 15-27.

Szeptember 15. 21 óra: T T K - s buli. Házigazda: Mátrai Róbert, a Kisteremben Dj. Breki. Szeptember 16. 20 óra: Hobo Blues Band Tom Waits-estje „Rómeó vérzik" címmel. Szeptember 17. szerda 21 óra: I. Jogász buli A Nagyteremben DJ. Alma, a Kisteremben DJ. Egon. Szeptember 18. 21 óra: Student est - Újdonságok nosztalgiával Házigazda: Varga B. László. A Kisteremben Nosztalgiabuli Molnár Lajossal. Szeptember 19. 22 óra: Party dj. Palotai-val. Szeptember 20. 22 óra: Mi-Csoda Buli. A Nagyteremben DJ. Alma és DJ. Egon, a Kisteremben DJ. Alacsony és DJ. Immyboy. Szeptember 22.21 óra: BTK-s buli. Házigazda: Mátrai Róbert, A Kisteremben Dj. Tóth Gergely. Szeptember 23. 20 óra: Színházi előadás: Gábriel Garcia Merquez - Szerelmes Számvetés egy ülő férfi előtt (monodráma). Előadja a Páger Antal stúdió. Szereplő: Boros Tápai Kornélia. Rendező: Franyó Róbert Szeptember 24. 21 óra: Közgazdász est A Nagyteremben DJ. Alma, a Kisteremben DJ. Egon. Szeptember 25. 21 óra: Pál Utcai Fiúk (PUF) - utolsó szegedi koncert! 22.30tól Student est - Újdonságok nosztalgiával I lázigazda: Varga B. László. A Kisteremben Nosztalgiabuli Molnár Lajossal. Szeptember 26. 21 óra: Dagar koncert. Utána Yonderboi Party. Resident: DJ. Fraser. Szeptember 27. 22 óra: Mi-Csoda Buli. A Nagyteremben DJ. Alma és DJ. Egon, a Kisteremben DJ. Alacsony és DJ. Immyboy.

A Közéleti Kávéház ajánlja: ESTI MUZSIKÁRA G Ő Z Ö L Ö G A KÁVÉ Tény, hogy a nyár végeztével egyre rövidülnek a nappalok, és egyre hosszabbá válnak az éjszakák. Az ősz beálltával nemcsak hosszabbak, hanem érezhetően hűvösebbek is lesznek az esték. Ilyen „zord" időszakban igencsak megnő az értéke egy kellemes, testet és lelket egyaránt melengető ESTI MUZSIKÁNAK, amelyet ezúttal Pethő Villő és muzsikus barátai nyújtanak át a közönségnek 2003. szeptember 16-án, kedden a Király Kőnig Péter Zeneiskola Nagytermében. Pethő Villő a Konzervatórium tanársegédje, már többször is volt a Kávéház vendége, legutóbb éppen a Sebők György emlékest kapcsán, muzsikus társai azonban eddig még nem mutatták meg magukat és tehetségüket a kávéházi közönség előtt Gál Szilvia, aki miután Békéscsabán, a Konzervatóriumban befejezte tanulmányait, Grazban csiszolgatta fuvolatudását két éven keresztül, mostanában a német nyelvet tanulmányozza behatóbban az Egyetemen. A muzsikát azonban nem feledte el, 2002 decemberében ő nyerte meg az Egyetem Zenei Versenyét, ezen kívül aktívan szervez különböző komolyzenei koncerteket, fellépéseket is. Ludmányi Sebestyén, a Konzervatórium csellista hallgatója 2001-ben II. helyezést ért el a Kertész Ottó tiszteletére megrendezett versenyen, Budapesten. Sebestyén már többször lépett fel Pethő Villő zongoristával, tehát hátuk mögött több - kamarakoncerten szerzett - tapasztalattal, már összeszokott párosnak bizonyulnak. Az együttzenélés fortélyainak elsajátításában Sin Katalin, illetve Papp Katalin tanárnők voltak az ifjú művészek segítségére. A közös munka már csak azért sem lehetett kis feladat, hiszen Villő egyetemi munkája mellett a Soltvadkerti Művészeti Alapiskola tanára is. A művésznőt, aki szerint a diákok között a zongora még mindig az egyik legnépszerűbb hangszer, a főiskola alatt Radányi Mária, míg az egyetemi évek során Kerek Ferenc képezte. Az esti muzsikálás alkalmával összeállítást hallhatunk többek között Csajkovszkij, Saint-Saéns, Chopin, illetve Debussy műveiből, az est házigazdája Meszlényi László, a Konzervatórium tanára lesz. Katona Norbert


14

SZEGY

IRODALOM

2003. SZEPTEMBER 15.

VILÁGZENE MAGYARUL Beszélgetés a Ghymes két tagjával

A

Szabadtéri Játékok világzenei gálaestjén egy indiai és egy afrikai zenekar társaságában a Ghymes szórakoztatta a Dóm téri közönséget. Buják Andor zenész és Szarka Tamás zeneszerző, szövegíró a Fogadalmi templom lépcsőjén üldögélve válaszolt a kérdéseimre.

- Ez egy világzenei gálaest, ú viszont nem szeretitek, ha a Ghymest világzeneként emlegetik. Ali a baj ezzel a kategóriával, hogyan határoznátok meg a stílusotokat? B. A.: Amikor elkezdték használni ezt a fogalmat, akkor mindent belevettek, a jót, a rosszat egyaránt. Általában azt nevezték világzenének, amit nem sorolhattak máshova. Akkor úgy éreztük, hogy nem akarunk belekerülni abba a nagy zacskóba. Ma már ez egy kicsit kiforrta magát, és csak azt nevezik világzenének, ami meg is üti azt a szintet. Sz. T.: Nem szeretem, ha így nevezik, mert nem az! De nekem tulajdonképpen mindegy, én játszom ezt a zenét, attól függetlenül, hogy hogy hívják. Szerintem más zenekarok is így vannak ezzel: ha sikere van, akkor azért mindegy, ha nincs sikere, akkor meg azért mindegy, hogy nevezik azt a stílust, amit játszik. Az elnevezés tizedrendű dolog. - A zenekar jövőre már húsz éves lesz, mégis csak néhány éve, a Rege című albummal jutott el a szélesebb magyar közönséghez. B. A.: Mi minden lemezen ugyanolyan alapossággal dolgoztunk, úgyhogy nekünk nem tűnik úgy, hogy a Regétől indult be a szekér. Az igaz, hogy a közönség többsége azzal az albummal ismert meg bennünket, de szerencsére vásárolják a régebbi lemezeket is, és ugyanúgy tetszik az embereknek. Az biztos, hogy nem voltunk rendesen reklámozva. -És a Regét jobban reklámozták? B. A.: Ügy kezdődött, hogy először a Tűzugrást adtuk ki Budapesten, és utána jött a Rege, de szerintem a Tűzugrás koncertjei, és fejlődése juttatott el minket odáig, hogy a Rege lett az, amit már szélesebb tömegek is megvettek. - „AD a mai napig szájról szájra terjedünk, mint a népmesék"mondtad az egyik interjúban. Hogyan tud a zene felülkerekedni a modern üzletpolitikán? Sz. T.: Ehhez meg kellett érni. Mi már 19 évesek vagyunk. Ha későn is, de megtörtént a csoda velünk is. Én ezt csodának tartom, mindenki hívhatja, aminek akarja. Jöttment senkiháziak voltunk Galántáról, senki nem gondolhatta komolyan közülünk, hogy egyszer- ezrek {esznek kíváncsiak a koncertjeinkre. Nem is beszélve arról, hogy külföldre is nagyon sokat hívnak bennünket. Amikor elkezdtünk saját zenét játszani, akkor jött egy fordulat a zenekar életében. Nem egy perc alatt történt, nem egy hónap alatt, de úgy érzem, a 90-es évek végén a zenekar nagyobb lendületet vett. Ügy gondolom, ha valaki jó zenét, jó szöveget nagyon sokáig és nagyon jól ad elő, akkor végül New York-tói Tokió-ig mindenhol sikere lesz. Ez biztos! B. A.: Azt mindenki láthatja, hogy nekünk nincs akkora reklámunk, mint azoknak a híres zenekaroknak, akik a TV-ben vannak. Húsz év alatt sokat beleinvesztáltunk a zenekarba, az energiánkat, a pénzűn-

Mi speciális helyzetben vagyunk, nekünk más érzéseink is vannak azon kívül, hogy szerelmesek, szegények vagy gazdagok vagyunk, és hogy problémáink vannak ezzel, azzal, amazzal. Ezeken felül még gondjaink lehetnek azzal is, hogy milyen nyelvén beszélünk. Ha azt mondom az asztalnak, hogy asztal, az nálunk nehézségeket okozhat. Magyarországon ilyen nincs. Ezért különleges a helyzetünk.

A mi koncertjeinkre már a név miatt jönnek az emberek. Fotók: Csécsi ket, a munkánkat, az időnket, és hosszú távban gondolkodunk továbbra is. Aki néhány slágerre épít, az úgy próbálja eladni magát, ahogy a TV-ben látjuk, és él pár évig. De az úgy is van hangolva, hogy nem hagy maradandót. Ettől függetlenül, mi azt szeretnénk, ha nagyon jó biznisz lennénk bárkinek, aki minket meghív. A meghívások csak akkor jönnek, ha a házigazda is bízik abban, hogy eljön a közönség, és nem lesz neki veszteséges a koncert. - A 90-es évek elején már bejártátok az egész világot, Magyarországon viszont nem lehetett hallani rólatok Sz. T.: Az egy reklámfogás, hogy mi jártunk Tokió-ban, meg játszottunk New York-ban. Persze játszottunk, de minket nem azért

Buják Andor

vittek oda, mert a Ghymes együttes vagyunk, hanem mert magyar zenét játszottunk, vagy pedig a kinti magyarok hívtak bennünket. Ez más zenekarral is megtörténik Magyarországon, bármelyik folklór együttes elmondhatja magáról, hogy bejárta a világot. Ezt azért mondtam el, mert most már nem így van. Most már nem Ungarishe Chardas van kiírva a plakátra, ha mi elmegyünk nyugatra játszani, hanem az, hogy Ghymes együttes. Ma már miattunk jönnek el az emberek. Ha eljön ide egy brazil együttes, akkor elmegyünk a koncertre, mert brazil, de a neve tizedrendű dolog. Mi elértük, hogy a mi koncertjeinkre már a név miatt az emberek, és nemcsak fesztiválokra járunk. Jövő héten például Spanyolországba megyünk,

László.

ahol önálló koncertünk lesz, és most hallottam, hogy akkora az érdeklődés, hogy másnap meg kell ismételni a fellépést. Ennek az az oka, hogy a spanyol rádió nagyon komolyan kezdte játszani a dalainkat. Szlovák ismerőseim nemrég voltak a Kanári szigeteken, és mondták, hogy kétszer hallották a zenekart a rádióban. A bazsarózsát Spanyolországban már velünk énekli a közönség. A magyarországi rádiók viszont egyáltalán nem játsszák a zenénket. Tisztelet a kivételnek. - A zenekar tagjai korábban rockzenét, komolyzenét, régizenét és népzenét is játszottak. A Ghymes mindből hordoz magában valamit. Mennyire volt tudatos ennek a stílusnak a kialakítása?

Szarka Tamás

B. A.: A tagok lelkülete, játékmódja, valamint a megírt zenék és szövegek valahogy ezt hozták ki. Meglátszik a lemezeken a fejlődés is, én azt hiszem, hogy ez a folyamat mutat valamilyen utat, és remélem a következő lemez még jobb lesz. Mi azt is ugyanolyan szívesen fogjuk játszani, mint az előzőeket. - Több interjúban is feltették nektek a kérdést: miért szerepel két szlovák nyelvű dal a legújabb lemezeteken? Mit gondolsz, miért lepi meg az embereket, hogy egy felvidéki magyar zenekar nem csak az anyanyelvén énekel? B. A.: Lehet, hogy nem tudják, hogy mi Szlovákiából származunk, és nyitottak vagyunk mindenféle nemzetiség iránt. A szlovákok nagyon szívesen hallgatják a dalainkat magyarul is, ezért kaptak ajándékba két szlovák nyelvű dalt. Sz. A.: Joggal meglephette az embereket, mert ilyet eddig még nem csináltunk, pedig lassan húsz év van mögöttünk. Tudni kell, hogy minden lemezünket két országban adjuk ki, egyrészt Magyarországon egy nagy kiadónál, másrészt Szlovákiában. A két szlovák dalt csak a szlovák kiadásra tettük rá. Nem a szlovák piacot céloztuk meg, mert az elenyésző. Elég sok szlovák fiatal jár a koncertjeinkre, és szeret minket, annak ellenére, hogy magyarul énekelünk. Mi elfogadjuk a szeretetüket. Tudjuk milyen erő kell ahhoz, micsoda beidegződéseket, helyenként gyűlöletet kell legyőzni azért, hogy eljöjjön egy szlovák Galántára egy magyar nyelvű koncertre. Ehhez nagy erő kell. És ha ez megvan, akkor mi nyugodtan adhatunk ilyen ajándékot a szlovák gyerekeknek. Egészen biztos, hogy mi segítettünk a szlovákok és a magyarok közeledésében. Van néhány ember, aki szlovák létére elkezd magyarul tanulni, hogy megértse a dalainkat. Ha valaki ezt el tudja érni Szlovákiában vagy Romániában, akkor már megérte ez a 19 év. Gyakran hídnak neveznek bennünket, mi ezt eleinte nem igazán gondoltuk komolyan, de egy ideje már tudatosan felvállaljuk. - Amikor a Gbymes történetéről írott könyv kapcsán arra kértek hogy összegezd az eddigi pályafutásotokat, akkor azt válaszoltad, hogy „csak nemrég lett nagykorú az együttes. Most indul csak el igazán a munka!" Milyen munka kezdődik most? Mik a távolabbi terveitek? . Sz. T.: Ügy érzem, hogy Magyarországon már ismerik a dalainkat, de mi más országokban is szeretnénk megjelenni, akár még úgy is, hogy lefordítják a szövegeinket, és más nyelven is énekelünk. Az sem baj, ha magyarul éneklik a dalainkat, mint például Spanyolországban, de nem zárkózunk el más nyelvek elől sem. Mi magyarok vagyunk, és hiszem, ezt már nem kell bizonyítanunk, akkor sem, ha Angliában, vagy Amerikában angolul éneklünk. Van még olyan város, ahol nem játszottunk, és van még olyan ember Európában, aki nem ismeri a Ghytnes együttest. Ez lehet a cél. B. A.: A célunk a világhír, és a maradandóság. Valaki biztos elő fogja venni a lemezeinket évtizedek múlva is, ha más nem, akkor a rokonság. Cs. L.


EGYETEMI ÉLET

2003. SZEPTEMBER 15.

SZEGY 15

UT STUTTGARTBA Egy sorsfordító kéztörés Szabics Imre 1981-ben született egy rendkívül sportos családba, édesanyja kiváló úszó és kézilabda játékos volt Nagynénje, Szabics Magdolna a BSE és a magyar válogatott legendás kosárlabdázója. Imi válogatott édesapja példáját követve cselgáncsozni kezdett Mindenképpen a sajnos kommentár illik ahhoz a súlyos, nyílt kéztöréshez, amely véget vetett a még éppen csak bontakozó dzsúdó-karriernek, azonban biztosak lehetünk abban, hogy ma számos futballrajongó áldja érte az égieket A Madách amellett, hogy Szeged egyik legszínvonalasabb általános iskolájának számított, legendás volt sporttevékenységét illetően is. Imre gyorsan a kézilabdacsapatban találta magát, mellette már a Szeged labdarúgó edzéseit látogatta rendszeresen. A cselgáncs után ezekben is sikeresnek bizonyult. A választás a focira esett. 1992-ben megnyílt a Tisza-Volán Focisuli, követve az akkor még egyedinek számító pesti, illetve debreceni kezdeményezéseket. Imre alapító tagnak számított a Szalai István keze alatt dolgozó első korosztálynak. Bár az induló keretnél egy évvelfiatalabbvolt - ebben a korban ez még rengeteget számít - , nem volt kérdéses, hogy helye van a csapatban. Amikor Szalai mestert arról kérdeztem, hogyan emlékszik vissza a 12 évesen hozzá kerülő Szabics Imrére, elsőként a hiheteden alázatot és szeretet említette a labdarúgás iránt, amely tulajdonságok óriási győzniakarással párosultak. Imre edzésekre fel órával hamarabb érkezett, és utolsók között ment öltözni a tréningek végén. A család óriási segítséget nyújtott Iminek céljai megvalósításához. Az edző legszívesebben az olyan történetekre emlékszik vissza, amikor még a családi programokat is a vasárnapi edzések időpontjához igazították Szabicséknál. A Szegedi Dózsa serdülő játékosaként ekkoriban játszottam ellene először. A magyar foci akkoriban hagyományosan rossz utánpótlásában bontakozó játékosok számára meglehetősen szokatlan stílusa volt. Bár egy fejjel alacsonyabb volt, mégis szemtelenül csípett, ütött-vágott, nagyon kellemeden ellenfel volt. Ha az ember ritkán leszerelte, már csúszott is utána. Az ember egyszer lassabban eszmélt egy beadásnál, vagy indításnál, és mehettünk közepet kezdeni. Imre, ma gyakran a Sport 1-en látható jó szokása szerint nem szokott megijedni a gólhelyzetektől. Nem trükközött, nem bonyolódott bele saját cseleibe, inkább rengeteget mozgott és minden idegszálával gólt akart rúgni. Lékó Péter, hogy korábban sok sakkozó nyújtott kiválót más szakvagy művészeti területen. A mai sakkszemlélet viszont fölösleges tudásnak elfecsérelt energiának tekinti, ha valaki például memoriterekkel bíbelődik Nincs is rá lehetőség. S mivel nem is kedveli a szereplést, szükségtelennek tart minden olyan produkciót, ami nem hasznosul közvetlenül a sakkozásban. Azt tartja, hogy azok a sakkozók akik művészeti magaslatokra is eljutottak, egy másik korszak mintáit követték Ők annak az elvárásnak akartak megfelelni, amit a külvilág követel egy különleges elméjű embertől. Lékó Péter viszont a mai sakkvilág szigorú törvényei szerint él. Azt vallja, hogy eredményt csak úgy érhet el, ha minden energiáját a sakkozásra fordítja. Nincs például jogosítványa. Ügy érzi, hogy a sakktól rabolna el időt, ha

Szabics Imre manapság a magyar foci talán legnagyobb csillaga. Bár jó magyar szokás szerint sokan messiásnak tartották első válogatott meccsei után, ma, amikor zsinórban két válogatott meccsen sem talált az ellenfelek kapujában már rá is csak legyintenek. Hogy megpróbáljuk helyén kezelni a dolgokat, annak igyekeztünk utánajárni, vajon milyen út vezetett Szegedről a Bundesligába. egész csapat egykupacban

Mentalitás és munka a focisuliban

ünnepelt, és még az amúgy mindig kőkemény mesteren is a meghatottság jelei mutatkoztak A torna gólkirálya Szabics Imre lett. A mester szerint Imre 1994-ben magam is a története jól példázza azt, focisuliba igazoltam. Meghogy a tehetség bárhol utat lehetősen zárt közösségbe tör magának, esetünkben kerültem, Szalai mester akár Szegedről is. Még Vomár két éve alakítgatta silán játékosként bekerült a keresen csapata mentalitámagyar serdülőválogatottsát. A fegyelem volt a kulcsba. Hogy itt, vagy a számos szó, és a labdarúgás iránti Ferencváros elleni edzőalázat mindenekelőtt. Nem mérkőzésen, esetleg valaárt felidézni, hogy akkorimelyik kupán figyeltek-e fel ban a tipikus utánpódásrá a zöld-fehérek nem tunevelés öt kör kocogásból dom, de nem is érdekes. és kétkapus játékból állt. Szerződtetése nem volt Vajon miért éljük máig a problémamentes, hiszen magyar foci egyik legsötéImrének a tanulás legalább tebb korszakát? Szalai Istolyan fontos volt, mint a ván NB l-es játékosi, edzői sportkarrierje. Szegeden tapasztalatai és saját mentaakarta befejezni a középislitása alapján szakított ezzel kolát, a Deák Ferenc Gima módszerrel. Nem volt náziumban. Nemcsak a futpersze problémamentes ballra készült, már akkor Jelenleg talán a türelem a legfontosabb. mindezek elfogadtatása, de sem. a gyerekek még könnyen Szalai István külön megkért, váltanak A mesternek permajd ügyvédként is édesapja nyomdo- mindenképpen írjam le, hogy Szabics sze számos összezördülése volt játéko- kaiba lépjen. Imre ugyanolyan kedves játékosa volt, saival, így Imrével is, de ez így terméA legnagyobb visszatartó erő elle- mint az, akiből nem lett labdarúgó, de szetes egy csapatban. A történethez nére - a régióban nem volt nívós el- az élet valamely más területén sikeres hozzá tartozik hogy akkoriban az ál- lenfél, a 10-20 gólos győzelmeknek lett. A mester még egy dologhoz ratalánosan konzervatív megyei futball- pedig nem volt túl sok szakmai értel- gaszkodott. Véleménye szerint egy jászakma igen féltékenyen és kritikusan me - , a Volán különböző rangos tor- tékos kiteljesedése nem kapcsolható pislogott a focisulira. Utólag persze nákra már folyamatosan kapta a meg- egy edző munkájához. Hozzátett valanincs miről vitatkozni. Mindenki is- hívókat. Amellett, hogy itt végre a ha- mit Imre mentalitásához, játéktudásámeri az elkallódott szegedi tehetségek zai utánpótlás élmezőnyével szemben hoz, de egy edzője sem állíthatja, hogy történetét, akik ma jelenleg jó esetben lehetett lemérni a focisuli erejét, jó já- Imre az ő nevelése lenne. Persze a kapa megye valamelyik osztályában ját- tékával, bárki felkelthette a legna- csolatuk máig nagyon jó, ha Imre Szeszanak A focisuli szívós munkával ki- gyobb magyar klubok érdeklődését. geden jár, gyakran felkeresi egykori nevelt egy jelenleg Bundesliga játé- Jól példázza mindezt az 1995-ös Csa- edzőjét. kost, emellett az első felnőtté vált kor- ba Kupa, ahol a Volán, legyűrve a Béosztály gerince ma az NBI/B-s FC késcsabát, az egy évvel fiatalabb maSzeged játékosa. gyar válogatottat legyőző NyíregyháEbben a közegben is unikum volt zával mérkőzött a fináléban. A rendeImre hozzáállása, e lap hasábjain már zők azzal kedveskedtek a döntősökNyilasi Tibor már az ifi B-ben felirtuk egyszer, hogyan fakadt sírva Imi, nek, hogy egy igazi NB l-es pályán figyelt Szabics játékára, ő vitte fel a mérkőzhettek a Kórház utcában. A amikor Pista bá lecserélte egy edzőnagy csapatba 17 évesen. Villámkarrimeccsen. Nem volt hangadó az öltöző- nyírségiek igazolták jó hírüket, már ert futott be, igazi sas volt a Fradi zöld ben, „csak" edzett és tanult Mert a ta- kettővel vezettek amikor Szabics tíz egén, sokan máig emlegetik a ÜL Keperccel a lefújás előtt szépített. Innennulás volt a klubvezetés által képviselt rületnek vágott négy gólját. életfilozófia másik pillére. Az akkori től már a legendák homályába vész a Fél év elteltével, 17 és fél évesen csapat nagy része ma már diplomás, folytatás. Sokan úgy emlékeznek, került Ausztriába, a Sturrn Graz csahogy a bíró már emelte a sípját, hogy vagy még a megszerzéséért hajt Imre a patába. Gyakorlatilag gyerekként Madách után a Deák Ferenc Gimnázi- véget vessen a mérkőzésnek mire Im- csöppent egy idegen országba, a nére kiszúrva a játékvezető végzetes umba járt, majd a Ferencváros játékosamozdulatát, 30 méterre a kaputól lőtt. met nyelv sem ment még akkor igaként rázúduló elfoglaltság mellett is felHalálpontos emelését a kapus már zán. Sokan megkérdőjelezték döntését vették a Szegedi Tudományegyetem nem érhette el. A tizenegyes rúgások- akkoriban, a magyar sztárságot, osztJogi Karára - azt hiszem érthető, jelenban a Volán bizonyult jobbnak Az rák névtelenségre cserélte. Kezdetben leg halaszt - hogy a sport után egyszer a Graz második csapatában, a negye-

Távol az otthontól

EGY KÜLÖNLEGES ELME órákat venne. Arra hivatkozik, hogy a világranglista első tíz játékosa között is kivétel az, aki maga vezeti az autóját. Itt Topalovra és Barejevre kell gondolnunk Erre a tudásra, véli Péter, sem neki, sem a hozzá hasonló zseniknek nincs szükségük, illetve néha azt érzi: jó lenne autót vezetni, de a megtanulásra nem jut elegendő idő. Fölösleges tudás a számtan is. „Nem tudok írásban osztani" — mondja legnagyobb megdöbbenésünkre. Amit lehet, fejben végez el, amire viszont már neki sincs kapacitása, az már túl nagy szám, és ez őt nem is érdekelheti. Azt elfogadja, hogy a sakk sok egyéb mellett a matematika tudományához van igen közel, de e tény és a

képletek ismerete között nem lát szoros összefüggést. Azt mondja, az ő szintjükön a játékosok tíz-tizenkét lépés kombinációjával kalkulálnak és bonyolult állásnál szükséges is e 10-12 lépés kiszámítása. Más állásnál viszont negyedik-ötödik lépés után inkább struktúrákat, terveket, mint konkrét, mezőkhöz kötött pozíciókat lámák így lesz egy sakkjátszma építmény, zenemű vagy természettudományos törvény. A részletek akkor formálódnak amikor az egészet már megálmodta az alkotó. Lékó Péter a játszmáit kísérő fontos részletek mindegyikére úgy emlékezik, mintha tegnap történt volna. Pontosan fel tudja idézni, hogy a nyolcéves korában játszott parti előtt

mit gondolt, milyen érzéssel ült asztalhoz, s hogy utána az elemzésen mit mondott a partnere. Minden torna helyszínét és időpontját jegyzetek nélkül idézi fel. Tudja, hogy kivel utazott, s hogy kikkel tartotta telefonon vagy interneten a kapcsolatot. Száznál több torna több ezer partiját vagy ezek legfontosabb lépését őrzi a memóriája. Hosszú beszélgetéseink közben előfordult, hogy telefonhoz hívták A dolgozószoba sakktábláján ekkor néhány ismert szituációt állítottunk elő. Belépett, és az íróasztalhoz igazított fotelszékbe huppanva, a táblára épp csak töredék pillanatnyi szempillantást vetve vágta rá kimondadan kérdésünkre a választ. És azt mondta, hogy

dosztályban kapott játéklehetőséget Tóth Attila, Imre egyik legjobb barátja, egy évvel Imi után igazolt Ausztriába. Mindössze 70 kilométerre laktak egymástól, így heti rendszerességgel találkoztak Attila ily módon szemtanúja volt Imre fejlődésének a grazi évekről ő informált. Imre nagyon gyorsan felvette a grazi edzések ritmusát, de hiába volt a felkészülési edzőmeccsek gólkirálya, a grazi nagy neveket (Amoah, Jurán, Vastic, Kócian) nem lehetett kiszorítani az elsőcsapatból. Bár kevés játéklehetőséget kapott, egy pillanatra sem csüggedt. Legszembetűnőbb változás a fizikai erejében mutatkozott, és még magabiztosabb lett. Az utolsó ausztriai szezonjában egyre többször léphetett pályára, a kínálkozó lehetőségekkel pedig szinte mindig élt. Jó ajánlólevél volt a Sturrn nyolc UEFA kupa mecscsén lőtt hat gólja, köztük a Rómában, a Lazio ellen szerzett. Nem csoda, hogy szerződése lejártához közeledve egyre több csapat kereste meg. Hetente felröppent egy új csapat neve, Imre azonban semmit sem árult el. Senki sem tudta, hogy Stuttgartba igazol majd, még édesapja sem. Jelenlegi csapatába lényegesen könnyebb volt a beilleszkedés, mint Grazba, hiszen már volt neve a nemzetközi futballéletben. Az első edzések után a fiatalabb játékosok rögtön „felkarolták", elvitték vacsorázni, megmutatták neki a várost. Nagyon könynyen befogadták ez azért sokat elárul Imre képességeiről. Iminek mindig egészséges önbizalma volt, a sikert jól kezeli, nem változott. Ha teheti, akár csak egy napra is, azonnal jön Szegedre, hogy a családdal és a barátokkal töltse az időt. Néhány nappal ezelőtt, a SZVSE stadionban bukkant fel, hogy meglátogassa egykori csapattársait és edzőjét A biztos családi háttérnek köszönhetően soha nem volt rajta különösebb nyomás, ha a foci nem jön be, az élet más területein is sikeres lehetett volna, ahogy a focikarrier után minden bizonnyal lesz is. Magabiztos, semmi miatt nem aggódik Nem lelkizik egy kihagyott helyzet miatt, már a következő lehetőséget keresi. Jelenleg talán a türelem a legfontosabb, hogy a Stuttgart két kiváló csatára, Kuranyi és Cacau mögött kivárja a megfelelő pillanatot és jó szokása szerint éljen is vele. Azt hiszem a grazi évek tökéletesen bizonyították, hogy ezzel nem lesz gond. Abban is biztos vagyok, hogy számos válogatott góljának fogunk még tapsolni, itt viszont nekünk szurkolóknak kell türelmesnek lennünk Ha pályafutása töreden lesz, nem jön közbe semmilyen komoly sérülés, akkor legalább még egy lépcső benne van Imrében, természetesen felfelé. B.G. „ez Tilburg". Vagy: „98-ban Dortmund." A lényegest a lényegtelentől egyeden szempont alapján különbözteti meg: az adat fontos-e a pályafutása számára. Tizenegy éves volt, amikor kijelentette, hogy világbajnok akar lenni. Huszonkettő, amikor apósa, Arshak Petroszjan csak azzal a feltétellel vállalta el a főedzői szerepet, ha Péter mindent alárendel a világbajnoki cím megszerzésének. Nem kellett nehéz döntést hoznia, mivel egész lénye, gondolkodása sakkból van, s mert igazi versenyző típus, nem is lehet más célja, mint világelsőnek lenni. Ez a cél osztályozza fontosnak és elhanyagolhatónak az élete dolgait. (folytatjuk) Dlusztus Imre


16

SZEGY

IRODALOM

2003. SZEPTEMBER 15.

TÍZ NAP A VÖLGYBEN II. Július 28. hétfő Kicsit visszaveszünk a lendületből, úgy döntöttünk. Tovább alszunk, már aki, én nem, úszkálok délelőtt a Balatonban. Akaiin szálltunk meg, Kapolcs kocsival húsz perc. Jó döntés volt, előző évben ennyi idő alatt teljesen lealázott a sátor. Délután Vigántpetenden kezdünk, kirakodóvásár, a színpadon Szegedről az Ez Gáz. N e m véletlenül jöttünk. A zenét mi ismertük, tudtuk mit várhatunk, kezdetben néhány néző, kora délután van, s nagyon meleg. Egy-két szám után szépen gyülekeznek, taps is van, a lányok is lelkesek a színpadon. Átnézünk Kapolcsra, vásári forgatag és üvegfestés, mesejáték. Kitépem magam a Malomszigetről, irány a Királykő Kocsma, KönyvElő Galkó Balázzsal. Én még beférek, velem együtt harminc ember, a többiek az ajtóban vagy az udvarról hallgatják, amennyire lehet. Galkó könyökvédővel, mint egy jó könyvelő, a sarokban asztal, olvasólámpa, az asztalon egy láda könyv. Kipakolja, és sorban felolvassa a szerzőket, lehet választani. Harmincan egyszerre határozatlanok vagyunk, aztán Radnótival kezdünk. Galkó felolvas, mint ahogyan később Nagy Lászlót, Adyt, Örkényt vagy József Attilát, de tekintete gyakran a nézőkön pihen, úgy mondja tovább, s ha egy kötetet nem talál, az se baj, elszavalja a verset fejből, ha már szóba hozta. A kicsiny helyiségben, nem lehet több nyolc négyzetméternél, a leveg ő elfogyott, meleg van, fülledt meleg. Mégse megy el senki, aki nem bírja, leül a döngölt agyag talajra, az legalább jó hűvös, és hallgatjuk a verseket, az idő gyorsan száll. N e m tudtam, hogy ennyire rövid lehet egy óra. Gyerünk Pulára, több okból is. Háy János van a Bárkában, és meghalok, ha nem ihatok egy korsó sört. Háy őszinte és m e g n y e r ő egyéniség, válaszai szellemesek és magabiztosak. Viszonylag sokan ülünk a kocsmában, és mindenki figyel. Jól időzítve, jó anyagokat olvas fel, néha dőlünk a röhögéstől. Szerettük volna megnézni a Faluházban a Mrozek-darabot, de a Bárka faluban kicsit esetlegesen mennek a dolgok, az előadásra sorszámot osztanak, de sohasem akkor, amikor megkérdezzük, kell-e sorszám. Végül mindig kellett. N e m baj, átmegyünk Taliándörögdre, időben sorba állunk, megnézzük a Parasztoperát, igaz láttuk már Szegeden, de kell ez nekünk többször is. Most sem csalódtunk, s hogy ismertem a darabot, időt szakíthattam a nézők megfigyelésére is. Amikor a szereplők ilyen és ehhez hasonló mondatokat énekeltek, „fiatal koromban még egy bunkó paraszt voltam", egy srác sikoltozva nevetett, de kevesebb volt az értetlen tekintet, mint a befogadó. Zavaró csupán az a magyar lány volt, aki az amerikai N e m zetközi Színházkutató Intézet színészeit próbálta leültetni. Teljességgel nem illet az agresszivitása a hely szelleméhez, kiabált, intézkedett, egy tizenéves kislány kabátját félredobta, aki édesanyjának foglalta a helyet, kizavart volna húsz nézőt az első sorból, egyébként is, mit keresnek itt nézők. Színészi alázat elsajá-

S Z E G E D I EGYETEM Ä Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m kéthetilapja Főszerkesztő: Dlusztus Imre.

Gospel az öcsi katolikus templomban. títása érdekében át akartam küldeni a Beregszászi Magyar Színházhoz, de meg voltam félemlítve. D e minden jó, ha a vége jó, és az volt. Hazafelé Pulán Jancsó filmet akartunk nézni, de este igen jól mulatott a társaság, én pedig nem szeretek mások sörében üldögélve mozizni, ezzel egy nap ismét eltelt.

Július 29. kedd Megjöttek a gyerekek, vége a szabadságnak. Öten vagyunk a kocsiban, a stoppos lányoknak lőttek. A programegyeztetés is húzós lett, egyre inkább sofőrnek érzem magam. Délután azért elindulunk, Vigántpetend az első állomás ma is. A színpadon ismét hazai zenekar, a Detroit együttes Hódmezővásárhelyről. Jazz-rock zenét játszanak, ebben a felállásban másodszor. En-

nek ellenére profi, jól pörgő előadás. N e m először jut eszembe, hogy régiónk lazán ellátna egy falut programmal. Taliándörögdön a kocsmában Ráth-Géber Attilával találkozunk, aki emlékszik a 8.15-ös csoport előadásaira a JATE Klubban tudja, kiről van szó, igen a Titi, kislányának vett jégkrémet. N o s ez egy négy-öt órás jégkrém lett, és sörök, és vörös borok. Tavaly Dörögdön a Völgy ideje alatt faragott ki a kőből egy angyalt, és most is itt van, mert egyébként mikor Carrarában, mikor Svájcban és néha itthon. Az angyalt megnéztük, rajtam kívül mindenkinek angyal, de sajnos nekem hiányos a térlátásom, a kő, valójában szépen kifaragott, benne van a forma. Végleg itt ragadtunk, minden elkezdődött már, kimegyünk a Lőtérre, tudjátok gyöngyfűzés, már három nő van a feladatra, s nem mellesleg a színpadon a Harisnyás Pipi. Komolyan

mondom, nekem most pont ez kellett. Beültem az első sorba, köröttem vagy ötven gyerek. Egyszer próbáljátok ki, ha igazán akarjátok élvezni a játékot, ez az igaz út. A Pipit játszó kislány teli találat, olyan cserfes, hogy annál jobban nem lehet. Végig nagy intenzitással játszik, talán ha kétszer hibázza el. Feltétlenül szólni kell Illyés Róbertről, aki szinte minden fontos felnőtt szerepet maga játszott, szám szerint kilencet. Csak az átöltözések száma is világcsúcs lehet, s minden szerepben hiteles volt. Az est leszállt, mindenki fáradt és éhes, haza megyünk. Majd holnap...

Július 30. szerda Irány Kapolcs, vért adunk, kell a napijegy az ifjúságnak. Az ifjúság nem ad vért, ők elfogadják a napi jegyet. Este Öcsön Kispál lesz, biztos

a szakadás, de azért irány Öcs, kiegészítő jegyet kell venni. Biztos, ami biztos, Pulán a Bárkában megkérdezzük, estére kell-e sorszám. A válasz a szokásos, miért kellene? Ha már Öcsön vagyunk, nem ugrálunk, csak öten öt fele szakadunk, kiállítások, nézelődés, csocsó, koncert a templomban. Ez utóbbi voltam én. A katolikus templomban „vájtfül" koncert, Puka Laura hegedűn, Szénási Annamária csellón játszott. Csodálatos zene, szép, kerek akusztika és gyönyörű fiatal zenészek. Elvoltam, gond nélkül. Utánuk Dr. Valter Godspel következett, jó hogy én már bent terpeszkedtem, így jutott mindenkinek hely. Különös társaság, afféle templomi cigányok, színes ruhákban, fegyelmezetten, hiba nélkül játszottak. Egy pár számot élveztem, de később olyan lett, mint a rágógumi. N e m tudtam kiköpni, pedig másoknak tetszett, még az ablakból is hallgatták. Vége, futás, Pulán Bergman darabot játszanak. N e m hiszitek el, de éppen sorszámot osztottak, fejetlen kavalkádnak álcázva. Elegem lett, menni akartam, de páromból kitört a kielégítetlen ősanya, s mi az neki ilyenkor, ezer ember közül megszerezni a 27-től 31-ig terjedő sorszámokat. Annyira meghatódtam, innom kellett néhány korsó sört, no persze jöttek a jeges tea, chips igények is rendesen, a kassza egyre soványabb. A darab megért minden fáradtságot, ezen az estén jótékonyan megbocsátottam a Bárkásoknak. Mintha csak egy Bergman filmet láttam volna, ismertem minden mondatát, a Jelenetek... és a Fanny és Alexander járt végig a fejemben. A Bárka végzős stúdiósai szépen, mély átéléssel játszották el a darabot, az egésznek hangulata volt. Már rég Öcsön jártunk, még nem eresztett el a darab. Kettéváltunk, Kispál vagy Babos Project Romani. A klastrom faluban éjjelre igen hideg szél fújt, a koncertet bevitték a sátorba. Szerencsére a pusztában találtunk egy sörpadot, így a sátorban már igen felkészült utazók benyomását keltettük, s amíg a többség szerteszaladt a pusztában sörpadok után kutatva, szépen letelepedtünk pontosan a keverőpult tövébe. A koncert késett, csak hírek érkeztek, merre jár éppen Jelinek Emil. Várakoztunk csendesen, tudjátok ez mit jelent egy sörsátorban. Aztán Babos mégis csak összeszedi a csapatot, belekezdenek. Szám közben beront Emil, törzsi az érzés, magához veszi a ceglédi kannát s valami elképesztő energiával esik a mikrofonnak. Hullámzik a zene, a nézőtéren az egységnyi hely újra minimum rekordot dönt. A Romantikos Katinka iskolázott, kulturált hangjával, szerény előadás módjával egészen elkápráztat, akárcsak Jelinek Emil, azzal a mérhetetlen erővel, amivel minden egyes számba beleveti magát. Ha már késtek, nem kicsinyeskednek, játszanak nekünk vagy két órát. Hajnal van, nyomás a kölkökért Öcsre, Delhi főutcája nem lehet zsúfoltabb este, mint az öcsi országút hajnal kettőkor. Szerencsére mindenkit megtalálunk, mindenki boldog, irány a Balaton. (folytatjuk)

Marakodás a sorszámokért Pulán. Fotók: Petró .Annamária

Petró János

Szerkesztőség: Bóka G á b o r , Csécsi László,

Szerkesztőség: 6722 Szeged, Gyertyámos u. 13.

Kiadja a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m .

T i p o g r á f i a : H - m o l l , Budapest.

Hauptmann

Telefon: (62) 547 - 595. Fax: (62) 547 - 596.

Felelős kiadó: Szabó G á b o r rektor.

T ö r d e l é s : K e l e m e n Z o l t á n Gergely.

E-mail: szegyszerk@vnet.hu.

6720 Szeged, D u g o n i c s tér 13.

T a m á s , N a g y László,

Gergely, P e t r ó János, T ó t h

Nyilas

Péter Zoltán,

T ó t h - S z e n e s i Attila.

E g y ü t t m ű k ö d ő partnereink: az Invitel Rt. és a

Szerkesztőségi titkár: Horváth Gréta.

Pannon GSM.

N y o m d a : L a p c o m Kft. nyomdája, Szeged. ISSN 0230-791X

T e r j e s z t i a Studio X Bt., Szeged.

Sze 2003 010  

Szegedi Egyetem 2003. 10. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you