Page 1

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM

ÉVKÖNYVE 1996/1997


A Jรณzsef Attila Tudomรกnyegyetem ร‰vkรถnyve 1996/1997

Szeged Hungaria 1999


Kiadja D R . MÉSZÁROS R E Z S Ő

egyetemi tanár rektor

Szerkesztőbizottság D R . KETSKEMÉTY ISTVÁN

professor emeritus elnök

D R . MARÓTI EGON

D R . SZENTIRMAI LÁSZLÓ

professor emeritus

igazgatóhelyettes

D R . BALOGH ELEMÉR

egyetemi docens

Lektorálta D R . HOMOKI N A G Y MÁRIA

egyetemi docens oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek Iványi-Szabó Éva főkönyvtáros, a szakirodalmi munkásság összeállítója, Dr. Rácz Béláné főkönyvtáros, a kötet technikai szerkesztője . H U ISSN 0133-4468


TARTALOMJEGYZÉK

I. Dr. Zentai Mária rektorhelyettes beszéde az egyetem 1996. szeptember 10-i tanévnyitó közgyűlésén II. A 75 éves szegedi felsőoktatás jubileumi ünnepségének rendezvényei III. Az egyetem vezetői IV. Az Egyetemi Tanács V. A Kari Tanácsok tagjai VI. Egyetemünk dolgozói VII. Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma VIII. Egyetemünk díszdoktorai IX. Kitüntetésben részesítettek X. Rubin- vas- gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek XI. Tudományos fokozatot nyert oktatók XII. Habilitáltak névsora az 1996-97-es tanévben XIII. Évfolyam- és (szak)csoportfelelős oktatók XIV. Kulturális élet XV. Tanszékeink külföldi vendégei XVI. Az oktatók és tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai '...... XVII. Oktatási tevékenységre fordított összeg 1997-ben XVIII. Elfogadott egyetemi pályázatok XIX. Kollégiumok . XX. Köztársasági ösztöndíjas hallgatók XXI. Az egyetem doktori képzési programjai, vezetői és hallgatói .. XXII. Diplomát szerzettek névsora XXIII. Doktorrá avatottak névsora XXIV. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1996ban publikált szakirodalmi munkássága XXV. Szerzői névmutató

7 9 13 15 17 19 71 73 75 77 79 81 83 85 87 105 137 139 147 149 153 163 215 235 375

3


TABLE O F C O N T E N T S

I. Address delivered on 10 September 1996 by the Vice-Rector of the University, Dr. Zentai Mรกria at the opening session of the new academic year II. Programmes for the celebrations of the 75 th anniversary of higher education in Szeged III. Officers of the University (The Administrative Board of the University) IV. The University Council V. Members of the Faculty Counsil VI. The s t a f f o f the University VII. Number of student and staff VIII. Honory doctor's degrees conferred by the University IX. Members of staff awarded distinctions X. Ruby, Iron, Diamond and Golden Diploma recipients XI. Academic degree recipients XII. Lectures habiliated at the University in 1996-97 XIII. Members of faculty responsible for student groups XIV. Cultural activity at the University XV. Visitors to the University departments from abroad XVI. Members of the academic staff on official visits abroad XVII. Expenses devoted to educational activity in 1997 XVIII. Grants won by the University XIX. Halls of residence XX. Students awarded the Scholarship of the Republic of Hungary XXI. PhD courses of the University: programmes, directors and students XXII. List of graduates XXIII. University Doctor's degree recipients XXIV. Publication list of the academic staff for 1996 XXV. Author index to the publication list

7 9 13 15 17 19 71 73 75 77 79 81 83 85 87 105 137 139 147 149 153 163 215 235 375 5


5.


I. DR. ZENTAI MÁRIA REKTORHELYETTES BESZÉDE AZ EGYETEM 1996. SZEPTEMBER 10-1 TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN A József Attila Tudományegyetem tanévnyitó ünnepi tanácsülésén köszöntöm az egyetem minden polgárát, a szegedi felsőoktatási intézmények és a szegedi önkormányzat képviselőit, és külön üdvözlöm első éves hallgatóinkat. Az elmúlt és a most kezdődő tanév közötti határhelyzetben az évnyitó egyszerre alkalom az emlékezésre és a várakozásra, készülésre. Mindig így van ez, de 1996 különleges év: az emlékezés és összegzés nemcsak az előző tanévet idézi. 1996. október 12-én a szegedi felsőoktatás fennállásának 75. évfordulóját ünnepli egyetemünk. i Az indulás nem volt derűs. Az első világháború utáni békeszerződések komor történelmi háttere előtt költözött az egyetem Szegedre. A város önnön legjobb kulturális és oktatási hagyományaihoz és regionális vezetőszerepéhez méltóan döntött, amikor befogadta és segített megteremteni az indulási feltételeket. Az azóta eltelt évtizedeknek viszontagságos korszakai és nagy pillanatai egyaránt voltak; elég talán Szent-Györgyi Albert profeszszor Nobel-díjára utalni. De történetünket végigtekintve hisszük, hogy j ó és rossz időkben egyaránt az egyetem híven teljesítette hármas feladatát: az emberi tudás értékeinek őrzését, gyarapítását és terjesztését. Ma is ez a dolgunk, erre törekszünk a jelen gyorsan változó, nehezedő körülményei között is, úgy, hogy mindig tudatában kell lennünk, mi mindannyian: oktatók, hallgatók, egyetemi dolgozók, az egyetem minden polgára összetartozunk és egymásra vagyunk utalva. Örvendetes, hogy-évről évre nagyon sok hallgató szeretne egyetemünkön tanulni. Az idén felvett több mint 2100 elsőévessel 6 és fél ezerre emelkedik a nappali tagozatos hallgatóink létszáma; esti és levelező oktatásban pedig további 2500-an vesznek részt. A gyors létszámemelkedés azonban gondokat is okoz, nagyon prózai nehézségeket tanterembeosztásban, a kollégiumokban, a véges befogadóképességű könyvtárban és számítógépes termekben. Ezek mellett a tanulás, tanítás és kutatás mégiscsak minden másnál fontosabb és mindannyiunk számára közös céljaink szem előtt tartva sok türelmet és egymás iránti megértést követelnek. 7


Gróf Széchenyi István 1825. november 15-én, néhány nappal a nevezetes akadémia alapító diétái ülés előtt írta naplójába a következőket: „A legtöbb baj a világon onnan származik, hogy az emberek nem értik egymást. Én még soha életemben nem láttam oly tiszta és világos írást, melyet ne lehetett volna különféle módon értelmezni. És ez a nyelv tökéletlenségéből származik; mert egyik nyelv sem alkalmas arra, hogy tisztán és határozottan fejezzük ki, amit mondani akarunk és amit érzünk. Meggyőződésem azonban, hogy az emberek fel fognak még fedezni valamit aminek segítségével eszméiket majd kristályos tisztasággal közölhetik." Nem hiszem, hogy a vágyott „valami" maga a tudomány vagy egyik ága lenne. De erősen hiszem, hogy minden igaz tudás és tudomány legerősebb törekvése: a természet, a társadalom és önmagunk megértése. Széchenyi nagy bizalommal hitte, hogy a megértés zavarai kiküszöbölhetők, és ezen az úton el lehet indulni a világ bajainak orvoslása felé. Nem tudom, a 20. század végén mi tudunk-e ugyanúgy bízni. De a tudományos megértés és az emberek közötti megértés egyaránt fontos a munkánkban tudományos feladatként és az egyetem mindennapi életének gya^ korlatában is. Nem szigetként létezünk. A nyáron elfogadott új felsőoktatási törvény következtében az együttműködés követelménye és az egymásrautaltság helyzete a jövőben a szegedi felsőoktatási intézmények mindegyikére jellemző lesz: az 1996-97-es tanév az integrációs tervezés éve lesz. Az új tanév arra is módot ad, hogy új formákat tervezzünk és kezdjünk kialakítani, gazdagítva jövőbeli hallgatóink választási lehetőségeit.

8


VI. A 75 ÉVES SZEGEDI FELSŐOKTATÁS JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉNEK RENDEZVÉNYEI

1996. O K T Ó B E R 11-12. Ünnepi program 1996. október II. 10.00

11.00 14.00 17.30 18.00

A hallgatói önkormányzatok vezetői köszöntik a diákokat, s megnyitják a rendezvényt. (Dóm tér) Grafikai- és fotókiállítás megnyitója (JATE Klub) A JATE Baráti Kör alakuló ülése (Auditórium Maximum) A professzori kar talárban a Központi Épületből a Dóm térre vonul Egyetemünk hallgatói köszöntik az Alma Matert (Dóm tér) 1996. október 12.

8.30 11.00 15.00

(szombat)

Ünnepi Szentmise a Fogadalmi Templomban Ünnepi Egyetemi Tanácsülés és Honoris Causa Doctor avatás a Szegedi Nemzeti Színházban Az új Honoris Causa Doctorok tudományos előadásai (Aula, Rektori Tanácsterem) 1996. október 13.

9.00

(péntek)

(vasárnap)

Kirándulás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba Jubileumi ünnepség hallgatói programja 1996. október 9.

(szerda)

„Száz év képeslapokon". A Dugonics téri egyetemi épület fotói 1897-től napjainkig.

9


1996. október 11. 10.00 10.00

11.00 14.00

16.00 17.00 18.00 19.00

Népművészeti kirakodóvásár, tankönyv és használtáru cserebere (Dóm tér) Filmklub (JATE Klub) Sikerfilmek és amatőr filmek a Tóth Ákos és a Snitt Öntevékeny csoport válogatásában Grafikai és fotókiállítás (JATE Klub) 2 REAL és a Napfény fotóklub munkáiból Néptáncgála (Dóm tér) Bálint Sándor Néptáncegyüttes Borica Néptáncegyüttes Százszorszép Kamara Néptáncegyüttes Üllési Fonó Néptáncegyüttes Tápéi Topogó Néptáncegyüttes Molnár Dixiland koncert Szeged Városi és MÁV Fúvós Zenekar (Dóm tér) Jubileumi ünnepség (Dóm tér) Volvox koncert (Dugonics tér) 1996. október 12.

10.00 12.00 17.00

18.00 19.00 19.30 20.30 21.00

(péntek)

(szombat)

Egyetemi és főiskolai sportnap (Ady tér) Hallgatói-oktatói, férfi-női labdarugó és kosárlabda bajnokság A JATE könnyűzenei együtteseinek bemutatkozása (JATE Klub) Egyetemi színpadok bemutatói (JATE Aula) J G Y T F Történettudományi Tanszék hallgatói - Szent Gellért élete képekben Egyetemi Színkör - Romhányi est Herfli Davidson koncert (JATE Klub) Smink Színpad - Sanzonest Our Group - S. Beckett: Come and Go Jubileumi Buli (JATE Klub) Hallgatók

sportrendezvényei

A szegedi felsőoktatás 75 éves jubileuma alkalmából, az ünnepségekhez kapcsolódva az alábbi sportrendezvényeket szervezte a Testnevelési Tanszék, a Hallgatói Önkormányzattal és a Károlyi Kollégium sportbarátaival karöltve: 10


1996.

szeptember-október

Országos egyetemi-főiskolai teniszbajnokság UNIVERSITAS kajak-kenu regatta Jubileumi 75 kilométeres kerékpártúra J A T E - K L T E sporttalálkozó UNIVERSITAS sporttalálkozó labdarúgásban és kosárlabdázásban á József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola részvételével.


III. AZ EGYETEM VEZETŐI

Rektor: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár. Általános és tudományos rektorhelyettes: DR. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár. Oktatási rektorhelyettes: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens. Ifjúsági rektorhelyettes: DR. CZÚCZ OTTÓ egyetemi tanár. K a n c e l l á r : D R . SZABÓ IMRE. G a z d a s á g i i g a z g a t ó : KÁRPÁTI TLBORNÉ.

Közalkalmazotti Tanács elnöke: DR. VARKONYI ZOLTÁN docens.


VI. AZ EGYETEMI TANÁCS

Elnöke: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. BALÁZS MIHÁLY docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, D R . NAGY FERENC e g y e t e m i t a n á r , D R . PACZOLAY PÉTER d o c e n s , D R . RÜSZOLY JÓZSEF e g y e t e m i t a n á r , D R . CSÚRI KÁROLY d o c e n s , D R . KENESEI ISTVÁN e g y e t e m i t a n á r , DR. SZAJBÉLY MIHÁLY d o c e n s ,

DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a tagja, D R . CSIRIK JÁNOS e g y e t e m i t a n á r , D R . HATVANI LÁSZLÓ e g y e t e m i t a n á r , D R . DOBI JÁNOS s z a k v e z e t ő t a n á r , DR. MADER BÉLA k ö n y v t á r i g a z g a t ó ,

FEKETE CSABA a Hallgatói Önkormányzat elnöke, MARÓTHY KORNÉL az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, VIRÁG TAMÁS az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, MAGYAR ROLAND a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r h a l l g a t ó j a , TÓTH JÓZSEF a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r h a l l g a t ó j a , HERVAY TIBOR a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r h a l l g a t ó j a , SIMON GYÖRGY a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r h a l l g a t ó j a .

Tanácskozási jogú tagok: DR. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár, általános és tudományos rektorhelyettes, DR. KUKOVECZNÉ D R . ZENTAI MÁRIA d o c e n s , o k t a t á s i r e k t o r h e l y e t t e s ,

DR. C z ú c z OTTÓ egyetemi tanár, ifjúsági rektorhelyettes.

15


Állandó meghívottak: DR. SZABÓ IMRE k a n c e l l á r , KÁRPÁTI ZOLTÁNNÉ g a z d a s á g i i g a z g a t ó , D R . SZENTE MAGDOLNA a z F D S Z e l n ö k e ,

DR. VÁRKONYI ZOLTÁN a Közalkalmazotti Tanács elnöke, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ az Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettese.

16


VI. A KARI TANÁCSOK TAGJAI

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, dékán, D R . BALOGH ELEMÉR d o c e n s , d é k á n h e l y e t t e s ,

DR. BÉRCZI IMRE egyetemi tanár, D R . BESENYEI LAJOS e g y e t e m i t a n á r , D R . BODNÁR LÁSZLÓ e g y e t e m i t a n á r ,

DR. CZÚCZ OTTÓ egyetemi tanár, D R . FARKAS BEÁTA d o c e n s , D R . HOMOKI NAGY MÁRIA d o c e n s , D R . KALTENBACH JENŐ d o c e n s , D R . KATONA TAMÁS d o c e n s , D R . MAJSA JÓZSEF a d j u n k t u s ,

DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ a Dékáni Hivatal vezetője, DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, D R . PACZOLAY PÉTER d o c e n s , d é k á n h e l y e t t e s ,

DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, D R . RUSZOLY JÓZSEF e g y e t e m i t a n á r , D R . TÓTH LAJOS d o c e n s , D R . TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ d o c e n s , d é k á n h e l y e t t e s , D R . VARGA PÉTER t a n á r s e g é d ,

Hallgatók: SOLYMOSI LÁSZLÓ a K a r i H Ö K e l n ö k e , GERECZ KRISZTIÁN, HAJDÚ ZOLTÁN PÉTER, MARÓTHY KORNÉL, OROSI RENÁTA, SZABÓ ÁKOS, PÉTER, TÉGLÁS BOTOND, VIRÁG TAMÁS, ZŐDI ZITA.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR BALÁZS MIHÁLY docens, dékán, D R . BÉNYINÉ D R . FARKAS MÁRIA d o c e n s , D R . BÜKY LÁSZLÓ d o c e n s ,

17


D R . BASSOLA PÉTER e g y e t e m i t a n á r ,

DR. BERTA ÁRPÁD egyetemi tanár, BOGDÁNY EDIT k ö n y v t á r o s , D R . CZACHESZ ERZSÉBET d o c e n s , D R . FELEKY GÁBOR d o c e n s ,

DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár. D R . KOCSIS MIHÁLY a d j u n k t u s , D R . RESCH BÉLÁNÉ d o c e n s ,

Hallgatók: MAGYAR

ROLAND

a

kari

HÖK

elnöke,

KÓSZÓ

ANTEUSZ,

KÖVESDI

MARIANN, KURUCZ É V A , MAGYAR CSABA, T Ó T H GÁBOR.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, dékán, DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, D R . CZÉDLI GÁBOR d o c e n s , DUNAI PÉTERNÉ t a n s z é k i e l ő a d ó , D R . GALLÉ LÁSZLÓ d o c e n s , D R . GYÉMÁNT IVÁN d o c e n s , D R . HANNUS ISTVÁN d o c e n s , D R . KEVEI FERENCNÉ d o c e n s , D R . KUBA ATTILA d o c e n s , DR. M A R Ó Y PÉTER d o c e n s ,

DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, DR. MOLNÁR ÁRPÁD egyetemi tanár. D R . NAGYPÁL ISTVÁN e g y e t e m i t a n á r ,

DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, D R . SZENDREI ÁGNES e g y e t e m i t a n á r .

Hallgatók: BOTLIK

ANIKÓ

kari

HÖK

elnök,

CSIZMAZIA

GÁBOR,

FEKETE

CSABA,

HERVAY TIBOR, ILLÉS TAMÁS, MIZSÁNYI ATTILA, NÉMETH LÉNÁRD. SIMON GYÖRGY, STRŐBER MÓNIKA, TÉSITS ANETT.

18


VI. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI* A) TANSZÉKEK, KARI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK AZ E G Y E T E M S Z Á M Í T Ó K Ö Z P O N T J A Vezető: DR. MAKAY ÁRPÁD docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Vezetőhelyettes: SCHERER FERENC rendszerprogramozó. Csoportvezetők:

ÉSIK

ZSUZSANNA

NIKA

ZSUZSANNA,

DR.

MADARÁSZ

ISTVÁN, M O R Ó T A M Á S . T u d o m á n y o s m u n k a t á r s : D R . D U R S Z T E N D R É N É PALÁSTI KATALIN. -

Rendszer mérnök: DR. SÁRA ATTILA. P r o g r a m t e r v e z ő m a t e m a t i k u s : H O R V Á T H N É JÁHNI GABRIELLA. Programozó

matematikusok:

D R . M Á T É EÖRSNÉ SZABÓ ÁGNES,

MENDEI

Á R P Á D , PATAKI ERZSÉBET. Rendszerprogramozók: TIBOR,

DOMBOS

DR.

BORÚS

KÁLMÁN,

ANDRÁS, FEJES

CSÚRI MIKLÓS,

PÉTER,

FELFÖLDI

DIAMANT ZOLTÁN,

KALOCSAI TIBOR, T Ó T H A B O N Y I M I H Á L Y , UHLJÁR ATTILA.

Rendszergazda: HIDY PÁL. H á l ó z a t k a r b a n t a r t ó k : SÁNTA ATTILA, Z O M B O R I Z O L T Á N . P r o g r a m o z ó : KOVÁCS A N N A . S z á m í t ó g é p e s a d a t r ö g z í t ő : A H R A S GIZELLA FÁBIÁN GIZELLA.

Számítástechnikai munkatárs: DR. VARGA TIBOR. S z á m í t á s t e c h n i k a i l a b o r á n s : GULYÁS LENKE. S z á m í t ó g é p m ü s z e r é s z : OSVÁTH G Á B O R .

'

O p e r á t o r o k : FARAGÓ BÉLA, J U H Á S Z ZSOLT, O L Á H Á G N E S , TELEKI ANITA, T E N K I TIBOR, V A D Á S Z ZOLTÁN, V A R G A A N D R E A .

Számítógép műszerész: BARTA GYULA. I r o d a v e z e t ő : SZEBENYI M I H Á L Y N É PAPDI ROZÁLIA. G a z d a s á g i e l ő a d ó : DR. VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA. Ü g y i n t é z ő : D O B Ó KÁROLYNÉ H E G E D Ű S Z S U Z S A N N A . G o n d n o k : BÁRKÁNYI JÁNOS.

* Az 1997. február l-jei állapotnak megfelelően.

19


Takarító:

BALLÁNÉ FÁTYOL ANIKÓ, BERKI ISTVÁNNÉ ANDÓ

VERONKA,

KOMÁROMI SÁNDORNÉ HEGEDŰS MÁRIA, SÁRA ILDIKÓ. P o r t á s o k : DANI JÁNOSNÉ BI'RÓ MÁRIA, HENRIK JÓZSEFNÉ MÁRKI IRÉN, TERBÉNÉ SAVANYA PIROSKA.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS V e z e t ő : D R . TORKOS BÉLA n y e l v t a n á r . N y e l v t a n á r o k : BARNA GYÖRGY, BÉLTEKI PÁLNÉ VARGA OLGA, D R . BÉRCZI IMRÉNÉ BÓJÁK JULIANNA, D R . BRAUN MELINDA, D R .

CSERNUSNÉ

TÓTH ANNAMÁRIA, DÖMÖTÖR RÓZA, DURSZT FERENCNÉ D R . KUN MARIANNA, FÁBIÁNNÉ SEREGI RÓZSA, GÁTI GYULÁNÉ D R . CSALA KATALIN,

GYÉMÁNT

MAGDOLNA

SZELEI

MAGDOLNA,

VENDEL, KELLER VENDELNÉ ERŐSS ÁGNES, D R .

KELLER

KÖRTVÉLYESINÉ

MÁTRAI EDIT, KRIVECZKY KATALIN SZABÓ KATALIN, LÉVAI JUDIT, DR. MARSINÉ KOVÁCS GABRIELLA, D R . SÁNDOR LÁSZLÓNÉ KIRSCH URSULA, SZABÓ ZOLTÁNNÉ TÓTH GABRIELLA, THOMAS WILLIAMS. L e k t o r : SOMA SHOKO. E l ő a d ó : BALLÁNÉ KISS VERA. H i v a t a l s e g é d : SLMON MLKLÓSNÉ GÁRDIÁN MÁRIA.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tanszékvezető: SZABÓ JÓZSEF főiskolai docens. T e s t n e v e l ő t a n á r o k : BÉLTEKI PÁL, GYARMATI LAJOS, KECSKEMÉTI GÁBOR, LENGYEL '

GÉZA,

PRÓTITY

SÁNDOR,

DEBRECZENYNÉ

DR.

TÓTH

KATALIN, D R . HEIDRICH GÁBORNÉ KUTI MÁRIA, FRENKÓ CSILLA, D R . TRÉNYINÉ DR. RÁKÓCZI ZSUZSANNA, D R . BOROS-GYEVINÉ SZALAI ANDREA.

G o n d n o k : DIENES GÉZA. Pályamunkások:

FOGAS

ÁRPÁD,

GELLÉN

ZOLTÁN,

NÉMETH

NÉMETH LAJOS, PAP TAMÁS. T a n s z é k i a d m i n i s z t r á t o r : HORVÁTH GÁBORNÉ MÁRKUS TÍMEA.

20

ENDRE,


b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár. D é k á n h e l y e t t e s e k : D R . BALOGH ELEMÉR d o c e n s , D R . PACZOLAY PÉTER d o c e n s , DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ d o c e n s .

AGRÁRJOGI ÉS K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. TÓTH LAJOS docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. VERES JÓZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. BOBVOS PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. T a n s z é k i a d m i n i s z t r a t í v ü g y i n t é z ő : CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA.

ALKOTMÁNYJOGI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN ny. egyetemi tanár, az államés jogtudomány doktora. A d j u n k t u s o k : D R . KISS BARNABÁS, D R . TÓTH KÁROLY.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SKULTÉTINÉ VŐNEKI ZSUZSANNA.

BÜNTETŐJOGI ÉS B Ü N T E T Ő ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. CSÉKA ERVIN ny. egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. SZABÓ ANDRÁS, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). T a n á r s e g é d e k : D R . FARAGÓ MÉSZÁROS JUDIT, D R . VISNYEINÉ D R . JUHÁSZ ZSUZSANNA. T a n s z é k i a d m i n i s z t r a t í v ü g y i n t é z ő : GERA ANTALNÉ GÁBOR OLGA.

21


JOGBÖLCSELETI ÉS JOGSZOCIOLÓGIAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). Docens: DR. VASTAGH PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . BADÓ ATTILA. T a n á r s e g é d : D R . NAGY TAMÁS.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: VÁSÁRHELYI TÜNDE.

JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. D o c e n s e k : DR. UNiv. BALOGH ELEMÉR, DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a ( f é l á l l á s o n ) , D R . UNIV. HOMOKI NAGY MÁRIA,

DR. STIPTA ISTVÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Tanszéki adminisztratív ügyintéző: MARVANEK JUDIT.

KÖZIGAZGATÁSI JOGI ÉS P É N Z Ü G Y I JOGI T A N S Z É K

Tanszékvezető: DR. KALTENBACH JENŐ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Docens: DR. VÁRNAY ERNŐ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . JÓZSA ZOLTÁN, D R . KAMPLER BÉLA, D R . LALUSKA PÁL, D R . TÓTH KINGA.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZABÓ ILONA. MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. C z ú c z OTTÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. NAGY LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. ZAKAR ANDRÁS, a pszichológiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . HAJDÚ JÓZSEF, D R . HEINERNÉ D R . KECSKÉS ARANKA, D R . ÚJVÁRI JÓZSEF.

22


T a n á r s e g é d : D R . BRÓDY JÁNOS.

T u d o m á n y o s segédmunkatárs: DR. DIÓS ÉVA. T a n s z é k i a d m i n i s z t r a t í v ü g y i n t é z ő : CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA.

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BODNÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY KÁROLY, az állam- és j o g t u d o m á n y doktora. D o c e n s : D R . UNIV. BLUTMAN LÁSZLÓ.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: DR. FARKAS KORNÉLIA (félálláson).

NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARTONYI JÁNOS docens, az állam- és j o g t u d o m á n y kandidátusa.

P O L G Á R I J O G I ÉS P O L G Á R I E L J Á R Á S J O G I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. BESENYEI LAJOS egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. KEMENES BÉLA ny. egyetemi tanár, az állam- és j o g t u d o m á n y kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. BÉRCZLLMRE, az állam- és j o g t u d o m á n y kandidátusa. Docens: DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és j o g t u d o m á n y kandidátusa. A d j u n k t u s o k : JUHÁSZNÉ D R . ZVOLENSZKI ANIKÓ, KÓNYÁNÉ D R . SIMICS ZSUZSANNA, DR: PAPP TEKLA, D R . SZABÓ IMRE ( f é l á l l á s o n ) . T a n á r s e g é d e k : D R . GELLÉN KLÁRA, D R . HEGEDŰS ANDREA.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZAKÁTS GABRIELLA.

POLITOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PACZOLAY PÉTER docens, az állam- és j o g t u d o m á n y kandidátusa (félálláson). Docens: DR. FÁBIÁN GYÖRGY a politikatudomány kandidátusa. 23

/


A d j u n k t u s o k : D R . GÉCZI JÓZSEF, D R . KOVÁCS LÁSZLÓ a p o l i t i k a t u d o m á n y kandidátusa,

DR.

KOZMÁNÉ D R .

UNIV. S o ó s

EDIT,

DR.

LÖFFLER

TIBOR, D R . MAJSA JÓZSEF, D R . MOLNÁR JUDIT.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kiss GYÖRGYNÉ VARGA ANIKÓ.

RÓMAI JOGI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. JAKAB ÉVA, az állam- és jogtudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d : D R . VARGA PÉTER. N y e l v t a n á r : D R . DÉKÁNY IMRÉNÉ.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: MARVANEK JUDIT. STATISZTIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. KATONA TAMÁS docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). A d j u n k t u s : D R . SZONDI ILDIKÓ.

Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZABÓ ILONA.

KÖZGAZDASÁGI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. FARKAS BEÁTA docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. A d m i n i s z t r a t í v ü g y i n t é z ő k : BÁNKI ÁGNES, PALLAG RITA, SZILÁGYINÉ SÉRA ZSUZSANNA.

ELMÉLETI KÖZGAZDASÁGTANI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Docensek: DR. ANDRÁSSY ADÉL, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. FARKAS BEÁTA,

a

közgazdaságtudomány

kandidátusa,

MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . MOZSÁR FERENC.

24

\

DR.

SÍPOS


MARKETING-MENEDZSMENT TANSZÉK „ Tanszékvezető: DR. SALLAI MIKLÓS docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. • A d j u n k t u s : D R . MÁLOVICS JÁNOSNÉ ( f é l á l l á s o n ) . T a n á r s e g é d e k : D R . JÓNA ILDIKÓ, GARAMHEGYI ÁBEL.

P É N Z Ü G Y T A N I TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOTOS KATALIN egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora (félálláson). Docens: DR. ÉGETŐ EMESE, a közgazdaságtudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d : D R . HORVÁTH FERENC.

REGIONÁLIS A L K A L M A Z O T T G A Z D A S Á G T A N I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. LENGYEL IMRE docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa.

SZÁMVITELI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. FARKAS BEÁTA docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Tanársegédek: BuzÁS ÉVA, DEÁK ISTVÁN.

CÍMZETES EGYETEMI

TANÁROK

DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ, a történelem tudomány kandidátusa, DR. HENCZ AURÉL, az állam- és jogtudomány doktora, DR. HORVÁTH TIBOR, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KATONÁNÉ DR. SOLTÉSZ MÁRTA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KERTÉSZ IMRE, az állam- és jogtudomány doktora, DR. KOVÁCS TIBOR, az állam- és jogtudomány doktora, DR. PLKLER KORNÉL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. 25


CÍMZETES E G Y E T E M I D O C E N S E K DR. HALÁSZ KÁLMÁN, D R . POPOVICS BÉLA, DR. R Á C Z ATTILA, a z á l l a m - é s

jogtudomány kandidátusa, DR. SZÉP GYÖRGY.

D É K Á N I HIVATAL H i v a t a l v e z e t ő : D R . MÁRKUS A N D R Á S N É T Ó T H ÁGNES. O s z t á l y v e z e t ő : H E R C Z E G N É D R . N É M E T MÁRIA. F ő m u n k a t á r s : RUTTAI JUDIT. E l ő a d ó k : BÁTHORY ANDRÁSNÉ SZABÓ ÉVA, CSAMANGÓ IMRÉNÉ KÉGLI JULIANNA, MÁSODY

HÁGELMANNÉ EDITH

SZÉP

MIKSI

EDTH,

PAPP

EMESE,

LEHOTAI

KRISZTINA,

SZÜTS

ZSUZSANNA,

LAJOSNÉ

SZEMES ERIKA, TAKÁCS JUDIT. T e c h n i k u s : SZÜTS LÁSZLÓ. H i v a t a l s e g é d : FÁBIÁN SÁNDORNÉ BALOGH ÉVA. P o r t á s o k : BALOGH GÁBORNÉ MOLNÁR ÉVA, GULYÁS LAJOSNÉ NAGY IRÉN. T a k a r í t ó k : CSAMANGÓ JULIANNA, LENCSE GÉZÁNÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET, PERECZ VINCÉNÉ LAJKÓ ERZSÉBET, PERECZ JUDIT, TÚRY

KYNGA,

UNGI ISTVÁNNÉ FÖDI MARGIT, VŐNEKI KÁROLYNÉ NÉMETH ILDIKÓ.

KARI K Ö N Y V T Á R K ö n y v t á r v e z e t ő : FORRÁS LÁSZLÓNÉ D R . TÖRÖK KATALIN. K ö n y v t á r o s o k : FRANCZIA JUDIT, HENN LÁSZLÓNÉ TÓTH ILONA, KOVÁCS ILDIKÓ,

PATYI ZOLTÁNNÉ

SCHRIFFERT

ERIKA,

TÖRÖK

ZOLTÁNNÉ

BENEDEK KATALIN. F é n y m á s o l ó : ERDÉLYI SZABOLCS.

c) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. BALÁZS MIHÁLY docens. Dékánhelyettesek:

tanár. 26

D R . BAGI IBOLYA d o c e n s , D R . J. NAGY LÁSZLÓ e g y e t e m i


ANGOL-AMERIKAI

INTÉZET

M e g b í z o t t i n t é z e t v e z e t ő : D R . RESCH BÉLÁNÉ D R . MARINOVICH SAROLTA

docens.

A N G O L N Y E L V I ÉS I R O D A L M I T A N S Z É K T a n s z é k v e z e t ő : DR. RESCH BÉLÁNÉ D R . MARINOVICH SAROLTA d o c e n s , a z

irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. NÓVÁK GYÖRGY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora. D o c e n s e k : D R . FEDERMAYER ÉVA, ( m e l l é k á l l á s b a n ) , D R . KONTRA MIKLÓS,

a nyelvtudomány kandidátusa, DR. ROZSNYAI BÁLINT, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, az irodalomtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . BÓDIS KLÁRA, DURHAM DÁVIDNÉ D R . KERTAI MÁRIA, D R . KISS ATTILA, D R . ZSÉLYI FERENC, a z i r o d a l o m t u d o m á n y

kandi-

dátusa. T a n á r s e g é d e k : ANNUS IRÉN, BAJNÓCZI BEATRIX, BARÁT ERZSÉBET, BUKTA KATALIN, CURLEYNÉ RÓNAY ZSUZSANNA, DONALD W .

PECKHAM,

FEJÉR KATALIN, FENYVESI ANNA, GOMBOSNÉ HAAVISTO KIRSI, KISS ANIKÓ, MÁRTONNÉ RITTER MÁRIA, MOLNÁR EDIT, KATALIN ( m e l l é k á l l á s b a n ) , PÁLOS ILDIKÓ, SUSZCZYNSKA MALGORZATA, SÍK PÉTER, THÉKESNÉ NÉMETH ANIKÓ, TÓTH GABRIELLA, VAJDA ZOLTÁN, VÉGH ESZTER. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k : MOLNÁR ANITA, VÁSTYÁN RITA. L e k t o r o k : EDWARD KELLY. JEREMY PARROTT.

Vendégtanár: MANUÉLA NOSKE. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : P . BALOGH ANDREA, BERNÁTH ANDRÁS GÁBOR, BUDAI ZSUZSANNA, CRISTIAN RÉKA, KOPÁR LILLA, SZENTGYÖRGYI SZILÁRD, WAPPEL MÓNIKA. K ö n y v t á r o s o k : GAZDAGNÉ BALOGH ÉVA, SZEKERESNÉ PÁLDI RITA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : JUHÁSZ VIKTÓRIA, SZÉPNÉ UNGÁR ERIKA.

GERMÁN FILOLÓGIAI INTÉZET

Megbízott intézetvezető: DR. CsÚRl KÁROLY egyetemi tanár. 27


NÉMET NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BASSOLA PÉTER docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: ZRÍNYI ANDREA tanársegéd. M e g h í v o t t d o c e n s : DR. PAVICA MRAZOVIC. A d j u n k t u s o k : D R . B E R N Á T H N É D R . SZABÓ CSILLA, DR. HANSEL ISTVÁN. T a n á r s e g é d e k : GYÁRFÁS EDIT, SÁNDOR CLAUDIA, SZKLENÁR JUDIT. L e k t o r o k : COLLÍN SCHOLZ, GEORG KLEIN, GUIDO SCHNEIDERS

(DAAD-

l e k t o r ) , FLÓRIAN SOBANSKI ( B O S C H - a l a p í t v á n y ) . P h D ö s z t ö n d í j a s o k : KISPÁL TAMÁS, SCHEIBL GYÖRGY, GAÁL ZSUZSANNA. K ö n y v t á r o s o k : BOGDÁNY EDIT, RIGÓ JUDIT.

Tanszéki ügyintéző: NAGYNÉMEDI PÁLNÉ. NÉMET IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERNÁTH ÁRPÁD egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa. M e g b í z o t t t a n s z é k v e z e t ő : D R . BÁRÓTINÉ D R . GAÁL M Á R T A d o c e n s , a z iro-

dalomtudomány kandidátusa. Meghívott docens: DR. HEGEDÜS-KOVÁCSEVICS KATALIN, az irodalomtudomány doktora. Docens: SLFLISNÉ DR. KOCZISZKY ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : HÁRS ENDRE, KATONA TÜNDE.

Tudományos segédmunkatárs: SZABÓ ERZSÉBET. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BOHÁCS ZOLTÁN, BOMBICZ ATTILA, HORVÁTH MÁRTA, RÁFI DÉNES, VECSEY ZOLTÁN.

OSZTRÁK IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSÚRI KÁROLY egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa. O s z t r á k l e k t o r : D R . CHRISTIAN OBERWAGNER. T a n á r s e g é d : AUCKENTHALER ANITA.

Tudományos segédmunkatárs: TÓTH ZSUZSANNA.

MAGYAR INTÉZET Megbízott intézetvezető: DR. BÜKY LÁSZLÓ docens. 28


MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BÜKY LÁSZLÓ docens, a nyelvtudomány kandidátusa. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . MARÓTI EGONNÉ D R . KORCHMÁROS VALÉRIA

adjunktus. Egyetemi tanár: DR. SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudomány doktora. D o c e n s e k : D R . BÉKÉSI IMRÉNÉ D R . FEJES KATALIN, a n y e l v t u d o m á n y k a n -

didátusa, DR. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR. BRATINKA JÓZSEF, DR. FORGÁCS TAMÁS, a n y e l v t u d o -

mány kandidátusa.

'

T a n á r s e g é d e k : NÉMETH MIKLÓS, D R . ZSIGRI GYULA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : KOVÁCSNÉ M A J Ó ZSUZSANNA.

FINNUGOR N Y E L V T U D O M Á N Y I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MlKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MÉSZÁROS EDIT docens, a nyelvtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . KOZMÁCS ISTVÁN, D R . SIPŐCZ KATALIN.

Lektorok: NYKANEN JAANA finn lektor, DR. RAISZA SIRMANKINA mordvin lektor. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k : DOLOVAI DOROTTYA, TÓTH JUDIT. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : KOVÁCS OTTILIA, MOLNÁR JUDIT, NAGY BEÁTA, TÓTH SZILÁRD.

Tudományos ügyintéző: KECSKÉS JULIANNA.

*

ÁLTALÁNOS N Y E L V É S Z E T I TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MALECZKI MÁRTA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. LERCH ÁGNES adjunktus. Docens: DR. BÁNRÉTI ZOLTÁN, a nyelvtudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktus: DR. NÉMETH T. ENIKŐ, a nyelvtudomány kandidátusa. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : Á B E L PÉTER, GAÁL JUDIT, KISS KATALIN, SÁRIK PÁL.

29


RÉGI M A G Y A R IRODALMI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. BALÁZS MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: DR. ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : DR. FONT ZSUZSANNA, SZILASI LÁSZLÓ. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BÍRÓ GYÖNGYI, B . KISS ATTILA, LATZKOVITS MIKLÓS, MOLNÁR ANTAL, POZSÁR ANNAMÁRIA, SCHAFFER ANDREA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : D R . CSETRI LAJOSNÉ SZABÓ É V A , BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SÁFCA.

KLASSZIKUS MAGYAR IRODALMI ÉS M É D I A T U D O M Á N Y I TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZAJBÉLY MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CSETRI LAJOS, az irodalomtudomány doktora. D o c e n s e k : D R . KUKOVECZNÉ D R . ZENTAI MÁRIA, a z

irodalomtudomány

kandidátusa, DR. SZÉLES KLÁRA, az irodalomtudomány kandidátusa. F ő m u n k a t á r s : D R . HAVAS HENRIK. A d j u n k t u s : D R . BARANYAI ZSOLT. T a n á r s e g é d e k : D R . GÁNGÓ GÁBOR ( m e l l é k á l l á s b a n ) , MIKOLA GYÖNGYI. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : KOVÁCS ZOLTÁN, MILBACHER RÓBERT, RÁKAI O R SOLYA, ZWICKL ERIKA.

Művelődéstörténeti

Tanszéki

Kutatócsoport

Csoportvezető: KESERŰ BÁLINT professor emeritus, az irodalomtudomány kandidátusa. ,

M O D E R N MAGYAR IRODALMI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. SZIGETI LAJOS SÁNDOR docens, az irodalomtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. OLASZ SÁNDOR docens, az irodalomtudomány kandidátusa. 30


Docens: DR. ILIA MIHÁLY, az irodalomtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . CSERJÉS KATALIN, D R . KOVÁCS ANDRÁS. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BENDE JÓZSEF ATTILA, FEKETE VINCE, GYÖREI ZSOLT, HAFNER ZOLTÁN, HANKOVSZKY TAMÁS, KÖTÉL EMŐKE,

LAKATOS

MIHÁLY, MARGITAI GÁBOR, SZILÁGYI JUDIT, ÚJVÁRI EDIT, VARGA PIROSKA, VIRÁG ZOLTÁN. K ö n y v t á r o s : KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ GÁL ERZSÉBET.

ÖSSZAHASONLÍTÓ I R O D A L O M T U D O M Á N Y I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. FRIED ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . SZABÓNÉ D R . KÜRTÖSI KATALIN d o c e n s , a z

irodalomtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY, az irodalomtudomány doktora. Docens: DR. ODORICS FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s : D R . PÁLNÉ D R . WENNER ÉVA. T a n á r s e g é d e k : KOVÁCS SÁNDOR, KELEMEN ZOLTÁN, HÓDOSY ANNAMÁRIA. PhD

ösztöndíjasok:

BOCSOR

PÉTER,

DOMONKOS

JOHANNA,

FABULYA

ANDREA, FOGARASI GYÖRGY, FRÁTER VERONIKA, HEGYI PÁL, KÖBLE CSILLA, PATAKI VIRÁG, SÁNTA ATTILA, SCHLACHTOVSZKY CSABA, VARGA ANIKÓ, VARGA EMESE.

Tanszéki ügyintéző: OLÁH ANIKÓ.

NEOLATIN KULTÚRÁK INTÉZETE Megbízott intézetvezető: DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár. FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PENKÉNÉ DR. JANCSKI OLGA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. PÁLFY MIKLÓS docens, a nyelvtudomány kandidátusa. 31


Docensek: DR. ALBERT SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. KOVÁCS ILONA, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s o k : KOVÁCS JÓZSEF, D R . NÉMETH JENŐ, D R . SALY NOÉMI, D R . GÉCSEG ZSUZSANNA, VERESSNÉ D R . FARKAS ILDIKÓ. T a n á r s e g é d e k : GYIMESI TÍMEA, SÚJTÓ LÁSZLÓ, SZÁSZ GÉZA, VIDA ENIKŐ. Lektorok:

LUCIE

BERTOT,

VANESSA

BOURBON,

BÉATRICE

JOURDAN,

MAYLIS MARTLAL, PIERRE D E SMEDT ( b e l g a l e k t o r ) . P h D ö s z t ö n d í j a s o k : ÁDÁM ANIKÓ, BÁRDOS MIKLÓS, KOVÁCS KATALIN.

Könyvtáros: ILLÉS TÍMEA. Tanszéki ügyintéző: GÁL TÜNDE.

O L A S Z N Y E L V I ÉS I R O D A L M I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. KELEMEN JÁNOS meghívott egyetemi«tanár. a filozófiatudomány doktora (mellékállásban). Tanszékvezető-helyettes: DR. BAKONYI GÉZA docens, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Egyetemi tanár: DR. PÁL JÓZSEF, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. ÖRDÖGH ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . DORÓ GÉZÁNÉ, DR. SZÉNÁSI FERENC ( m e l l é k á l l á s b a n ) , DR. SZKÁROSI ENDRE ( m e l l é k á l l á s b a n ) , DR. VÍGH ÉVA.

Tanársegéd: FÓRIÁN JUDIT. L e k t o r o k : DOTT. E z i o BERNARDELLI, DOTT. ALESSANDRO ROSSELLI. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : MÁRTON MARGIT IBOLYA, NAGY JÓZSEF, SZILVÁSSY ORSOLYA.

Tanszéki ügyintéző: C s ú c s EDIT. Neolatin

Tanszéki

Csoport

Vezető: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s : DR. LÁZÁR ISTVÁN.

HISPANISZTIKA TANSZÉK

'

Tanszékvezető: DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. 32


Docens: DR. DORNBACH MÁRIA, a néprajztudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s : D R . TÓTH ÁGNES. T a n á r s e g é d e k : BERTA TIBOR, CSIKÓS ZSUZSANNA, PRAEFORT VERONIKA. T u d o m á n y o s m u n k a t á r s : BATÓNÉ D R . KACZUR ÁGNES. L e k t o r o k : LINTA FERREIRA, NARCISO M . CONTREAS. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : LÖKÖS ISTVÁN ZOLTÁN, NAGY MARCEL.

ÓKORTUDOMÁNYI, NÉPRAJZI ÉS ORIENTALISZTIKAI INTÉZET Megbízott intézetvezető: DR. WOJTILLA GYULA docens.

ALTAJISZTIKA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERTA ÁRPÁD egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Docens: DR. IVANICS MÁRIA, a történelemtudomány kandidátusa. Török lektor: HAKAN AYDEMIR. T a t á r l e k t o r : ZÓJA NYIKOLAJEVNA DMITRIJEVA. PhD

ösztöndíjasok:

KINCSESNÉ NAGY

ÉVA,

LÉNÁRT ESZTER,

PORCIÓ

TIBOR, SÍPOS JÁNOS, ZILAHI MARIANN. K ö n y v t á r o s : OKOS KÁROLYNÉ D R .

Tanszéki ügyintéző: KOVÁCS SZILVIA. Magyar

Őstörténeti

Kutatócsoport

Vezető: DR. RONA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a M a g y a r Tudományos Akadémia tagja. Tudományos segédmunkatárs: CSÁKI ÉVA.

KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TAR IBOLYA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. TEGYEI IMRE (mellékállásban). 33


Adjunktus: DR. DÉR TERÉZIA. N y e l v t a n á r : D R . DRASKÓCZYNÉ SZÉKELY MELINDA. T a n á r s e g é d : MAYER PÉTER.

Vendégprofesszor: DR. HANS-ARNIM GÁRTNER (Heidelberg). T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT.

Bizantinológia

és Középlatin Filológia Tanszéki

Csoport

Csoportvezető: DR. OLAJOS TERÉZIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . SZIGETINÉ D R . GALÁNTAI ERZSÉBET.

ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. WOJTILLA GYULA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos főmunkatárs, a történelemtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. MARÓTI EGON ny. egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. T a n á r s e g é d e k : HAMAR IMRE ( m e l l é k á l l á s b a n ) , FARKAS ZOLTÁN. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT.

RÉGÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TROGMAYER OTTÓ docens, a régészettudomány kandidátusa (mellékállásban). Docens: DR. FODOR ISTVÁN, a régészettudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s o k : D R . B . TÓTH ÁGNES, D R . KÜRTI BÉLA ( m e l l é k á l l á s b a n ) , D R . HORVÁTH FERENC ( m e l l é k á l l á s b a n ) . T a n á r s e g é d e k : LÖR1NCZY GÁBOR ( m e l l é k á l l á s b a n ) , D R . VÖRÖS GABRIELLA

(mellékállásban). NÉPRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. JUHÁSZ ANTAL egyetemi tanár, a néprajztudomány kandidátusa. Docensek: DR. BARNA GÁBOR, a néprajztudomány kandidátusa, DR. BELLON TIBOR, a néprajztudomány kandidátusa. 34


PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Megbízott intézetvezető: DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens, a neveléstudomány kandidátusa.

NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSAPÓ BENŐ docens, a neveléstudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY JÓZSEF, a neveléstudomány doktora. D o c e n s e k : D R . CSIRIKNÉ D R . CZACHESZ ERZSÉBET, a

neveléstudomány

kandidátusa, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, a neveléstudomány kandidátusa, DR. PUKÁNSZKY BÉLA a neveléstudomány kandidátusa, DR. VIDÁKOVICH TIBOR, a neveléstudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . BARÁTH TIBOR, D R . KOMLÓSSY ÁKOS, a n e v e l é s t u d o -

mány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : LESZNYÁK MÁRTA, D R . ZSOLNAI ANIKÓ.

T u d o m á n y o s segédmunkatársak: KEMECSEI GYÖRGYNÉ (mellékállásban), VASS VILMOS ( m e l l é k á l l á s b a n ) . PhD

ösztöndíjasok:

CSÍKOS CSABA, DOMBOVÁRINÉ KOROM

ERZSÉBET,

JÓZSA KRISZTIÁN, MOLDOVÁN JUDIT, MOLNÁR EDIT KATALIN, TARKÓ KLÁRA, ZOLTÁN PATRÍCIA. K ö n y v t á r o s : KLÉNER JUDIT. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : CSOMOR JÁNOSNÉ BENKOVICS ÁGNES.

PSZICHOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. VAJDA ZSUZSANNA docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. ERŐS FERENC, a pszichológiai tudomány kandidátusa (mellékállásban). T u d o m á n y o s főmunkatárs: DR. SZOKOLSZKY ÁGNES. A d j u n k t u s o k : D R . CSABAI MÁRTA, D R . GYIFKÓ MÁRIA, D R .

KÖRÖSSY

JUDIT, D R . SZENES MÁRTA.

Tanársegédek: CSÓRSZ ILON A, SZABÓÉVA. T u d o m á n y o s segédmunkatárs: GÉCZY ISTVÁN. Technikus: OLÁH LÁSZLÓ. 35


SZLÁV INTÉZET Megbízott vezető: DR. SZALAMIN EDIT docens. Tanszékvezető: DR. SZALAMIN EDIT docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. KOCSIS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. H. TÓTH IMRE, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. BAGI IBOLYA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. FEJÉR ÁDÁM, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. LEPAHIN VELERIJ, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZŐKE KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . BALÁZS L . GÁBOR, D R . BARÓTI TIBOR, D R .

BIBOK

KÁROLY, D R . BOGNÁR FERENC, D R . FERINCZ ISTVÁN, DR. KUGLER KATALIN. T a n á r s e g é d e k : ERDEI ILONA, GENÁT ANDREA ( m e l l é k á l l á s b a n ) ,

KACZIBA

ÁGNES, VARGA ZSUZSANNA.

T u d o m á n y o s segédmunkatárs: SAJTOS NATÁLIA. Lektorok:

DR.

SZAVELINA

BANOVA,

DR.

PAVLE

PAPULIN,

VERASKA

TAMARA VASZIUEVNA, JAN PESINA. PhD

ösztöndíjasok:

BERNÁTH

ANDREA,

DOBÓNÉ

DR.

KATONA

JUDIT,

ÉRCZES ANNAMÁRIA, KREPLER ERZSÉBET, POZSGAI ISTVÁN, SZABÓ SZILVIA.

Dokumentátor: GYÖRGYEINÉ LOGIN ADRIENN. Könyvtáros: VÁRADI MÁRTONNÉ ZAKARIÁS SAROLTA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : VARGA JENŐNÉ SZALMA ÁGNES.

TÁRSADALOMELMÉLETI INTÉZET Megbízott intézetvezető: DR. CSEJTEY DEZSŐ docens.

FILOZÓFIA T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. CSEJ-TEY DEZSŐ docens, a filozófiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. HELLER ÁGNES, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a tagja (mellékállásban). 36


Docensek: DR. GAUSZ ANDRÁS, a filozófiai tudomány kandidátusa, KISSNÉ DR. NÓVÁK ÉVA, a szociológiai tudomány kandidátusa, DR. KAPOSI MÁRTON, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. KOCSONDI ANDRÁS, a f i l o z ó f i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , DR. SIMON

FERENC, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ TIBOR, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban). A d j u n k t u s o k : D R . DÉKÁNY ANDRÁS, D R . GYENGE ZOLTÁN, DR. KRÉMER SÁNDOR, D R . NAGY SÁNDOR ( m e l l é k á l l á s b a n ) , D R . TÓTH JÁNOS. T a n á r s e g é d e k : CSONTOS SZABOLCS, MOGYORÓDI EMESE. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : SZABÓ ÁGNES.

,

SZOCIOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FELEKY GÁBOR docens, a szociológiai tudomány kandidátusa. D o c e n s : D R . PÁSZKA IMRE. T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s : D R . UTASI ÁGNES.

Adjunktus: D r . KATONA PÉTER. T a n á r s e g é d : D R . BALOG IVÁN. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : LENCSÉS GYULA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő : SZIROVICZÁNÉ DUFKA IBOLYA.

TÖRTÉNETI INTÉZET M e g b í z o t t i n t é z e t v e z e t ő : D R . TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ d o c e n s .

K Ö Z É P K O R I É S K O R A ÚJKORI M A G Y A R T Ö R T É N E T I T A N S Z É K T a n s z é k v e z e t ő : DR. TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ d o c e n s , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y

kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KRISTÓ GYULA, a történelemtudomány doktora. A d j u n k t u s o k : D R . KORDÉ ZOLTÁN, D R . KOSZTA LÁSZLÓ, D R . PETROVICS ISTVÁN. T u d o m á n y o s m u n k a t á r s : D R . LELE JÓZSEF. T a n á r s e g é d : DÁVID TAMÁS.

37


PhD

ösztöndíjasok: SAROLTA,

GÁLFFY

HORVÁTH

LÁSZLÓ, ANDREA,

DR.

GLCZL

KOLÓ-SZUJÓ

ZSOLT,

HOMONNAI

EDIT,

KURECSKÓ

MIHÁLY, PITTI FERENC, POLGÁR SZABOLCS, REGÉNYI KUND MIKLÓS, STOSSEK

BALÁZS,

SZABADOS

GYÖRGY,

SZÁNTÓ

RICHÁRD,

THO-

ROCZKAY GÁBOR. D o k u m e n t á t o r : TÓTH KLÁRA. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : MIKUSKA TIBORNÉ, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA.

ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI M A G Y A R T Ö R T É N E T I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ docens, a történelemtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. BELÉNYI GYULA docens, a történelemtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. SOÓS KATALIN, a történelemtudomány doktora. A d j u n k t u s : D R . DEÁK ÁGNES. T a n á r s e g é d : SZABÓ PÁL CSABA. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : PELYACH ISTVÁN. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : MIKUSKA TIBORNÉ, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA.

TÖRTÉNETI S E G É D T U D O M Á N Y O K T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MAKK FERENC egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . R I G Ó N É D R . PÉTER IRÉN a d j u n k t u s .

Docens: DR. HAJNÓCZI GÁBOR, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktusok:

D R . ALMÁSI TIBOR, D R .

KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT,

DR.

SEBŐK FERENC, D R . SERFŐZŐ ZOLTÁN. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : MIKUSKA TIBORNÉ, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA.

KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI E G Y E T E M E S TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ZIMONYI ISTVÁN docens, a történelemtudomány kandidátusa. 38


A d j u n k t u s o k : D R . CSERNUS SÁNDOR, KERTÉSZNÉ D R . VARGA BEÁTA. T a n á r s e g é d e k : GALAMB GYÖRGY, MÁRTON ALFRÉD. T a n s z é k i ü g y i n t é z ő k : MIKUSKA TIBORNÉ, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA.

ÚJ- É S L E G Ú J A B B K O R I E G Y E T E M E S T Ö R T É N E T I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KÖVÉR LAJOS adjunktus. Docensek: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KARSAI LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa, DR. PÁNDI LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR. KUKOVECZ GYÖRGY, DR. T O M K A B É L A .

Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár K ö n y v t á r o s o k : KÖFALVl TAMÁS, D R . PELSŐCZL GYÖRGYI, TANDORI MÁRIA.

Hungárián Studies Vezető: DR. SZÖNYI GYÖRGY ENDRE docens, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Ü g y i n t é z ő : BERNÁTH ANDREA.

Alkalmazott

Vallástudományi

Kutatócsoport

Vezető: DR. MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS tudományos főmunkatárs (mellékállásban). Tudományos segédmunkatárs: TÓTH-SOMA LÁSZLÓ. Nyelvi Laboratórium Technikus: PÉTERVÁRI LAJOS. PC Laboratórium T e c h n i k u s : SOMOGYI ÁKOS.

39


CÍMZETES EGYETEMI

TANÁROK

D R . FÓNAGY IVÁN, a n y e l v t u d o m á n y d o k t o r a , D R . KOZMA TAMÁS, a n e v e -

léstudomány doktora, DR. NAGY GÉZA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. PLRNÁT ANTAL, az irodalomtudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI DR.

BÁNFALVI

JÓZSEF,

a

DOCENSEK

neveléstudomány

kandidátusa,

DR.

HAVASI

ZOLTÁN, a z i r o d a l o m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . KŐHALMI KATALIN, a

történelemtudomány (néprajz) kandidátusa, DR. OROSZ LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. VONSIK GYULA, a filozófiatudomány kandidátusa.

DÉKÁNI

HIVATAL

H i v a t a l v e z e t ő : KELEMEN ÉVA. O s z t á l y v e z e t ő : D R . KOTHENCZ MIHÁLY.

Pályázati referensek: KESERŰ GIZELLA (félállásban), ZILAHI TIBOR (félállásban). Informatikai referens: SZÁNTÓ JÓZSEF (megbízással). E l ő a d ó k : IFKOVICSNÉ BÉRES MARGIT, LENGYELNÉ KAFKA ERIKA, OLÁH ANIKÓ,

OLÁHNÉ

JAKUS

ZSUZSANNA,

SZABÓ

MÁRIA,

SZVOBODA

ILONA, TAJTI JÁNOSNÉ, TÖRÖK GÁBORNÉ, VARGÁNÉ FARKAS KATALIN. Hivatalsegédek: HORVÁTH ERZSÉBET,

GÁBOR

JÓZSEFNÉ

FERENCNÉ LAKATOS

SZABÓ

KOVÁCS

MARGIT,

ILONA,

LÁSZLÓNÉ,

KISS

MÁRTA

HAJDÚ

ISTVÁNNÉ,

JÓZSEFNÉ SÁNDORNÉ

KOVÁCS BERTA

ERZSÉBET, OLÁH JÓZSEFNÉ, RÁCZ LAJOSNÉ GULYÁS MÁRIA, RITTER GÁBORNÉ,

SAJGÓ ISTVÁNNÉ, TAKÁCS SÁNDORNÉ,

VECSERNYÉSNÉ

ZÖLD ÉVA.

d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár. D é k á n h e l y e t t e s e k : D R . GULYA KÁROLY e g y e t e m i t a n á r , D R . FÜLÖP ZOLTÁN

docens, DR. PAPP KATALIN docens. 40


BIOLÓGUS

TANSZÉKCSOPORT

T a n s z é k c s o p o r t v e z e t ő : KOCSISNÉ D R . MIHALIK ERZSÉBET d o c e n s , a b i o l ó -

giai tudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa.

ÁLLATTANI ÉS SEJTBIOLÓGIÁI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Docens: DR. FEKETE ÉVA, a biológiai tudomány kandidátusa. T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s : DR. KARCSÚ SAROLTA. T a n á r s e g é d e k : D R . BOROS ANDRÁS, PÁLFI ÁRPÁD, VÍZI SÁNDOR. L a b o r á n s o k : KAJTÁR ANIKŐ, GYŐRFINÉ KOSZTRA MÁRIA. S z a k l a b o r á n s : AMBRUS JÓZSEFNÉ KOZMA ZSUZSANNA. I r o d a v e z e t ő : K i s s GYÖRGYNÉ SERES ANIKÓ. T a k a r í t ó : FARKAS SÁNDORNÉ.

BIOKÉMIAI TANSZÉK T a n s z é k v e z e t ő : ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ D R . GULYÁS MAGDOLNA d o c e n s , a

biológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NEMCSÓK JÁNOS egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora (félálláson). D o c e n s : D R . LEHOCZKI ENDRÉNÉ D R . SIMON MÁRIA, a b i o l ó g i a i t u d o m á n y

kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR.

KISS JÁNOSNÉ D R . DEÉR ARANKA, D R .

KOTORMÁN

MÁRIA ( h e l y e t t e s í t ő ) , DR. SZEGLETES TIVADAR.

T u d o m á n y o s segédmunkatárs: TÓTH LAJOS. P h D h a l l g a t ó k : BANKA LAJOS, HERMESZ EDIT, JUHÁSZ MIKLÓS, KRIZSIK ANDRÁS, LÁSZLÓ KINGA, VARANKA ZSOLT, VÉRTESI ADÉL. E l ő a d ó : DOBÓ FERENCÉ KOLLÁR ERZSÉBET. L a b o r á n s o k : BRULICHNÉ BALÁZS ÁGNES, F . VADADI LÁSZLÓNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET. S e g é d l a b o r á n s : K i s s ANDRÁSNÉ JUHÁSZÉVA.

41


BIOTECHNOLÓGIAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. KOVÁCS KORNÉL docens, a biológiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . NENÉNÉ D R . TÁBITH KLÁRA, D R . TÓTH SÁNDOR. V e z e t ő a s s z i s z t e n s : KÉRI GYÖRGYNÉ SÓS ILDIKÓ. E l ő a d ó : RALTIK ERIKA.

EMBERTANI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. FARKAS GYULA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . BOROS JÓZSEFNÉ D R . MARCSIK ANTÓNIA d o -

cens, a biológiai tudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. LIPTÁK PÁL ny. egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. PÁLFI GYÖRGY, a biológiai tudomány k a n d i d á t u s a , MAGYARY ZOLTÁN.

Tudományos segédmunkatárs: JUST ZSUZSANNA. Ü g y i n t é z ő : DUNAI JÓZSEFNÉ TÓTH JUDIT. S z a k m u n k á s : JUDIK PÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. H i v a t a l s e g é d : FOGAS IMRÉNÉ AMBRUS KATALIN.

GENETIKAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MARÓY PÉTER docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZIDONYA JÁNOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. MINK MÁTYÁS, a biológiai tudomány kandidátusa. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : CSIHA JUDIT, GIRMA W A R O BIRU, KOMONYI ORBÁN, PÁL MARGIT. V e g y é s z t e c h n i k u s o k : BAKOTA ADRIENN, SZIROVICZA GÁBORNÉ. T i t k á r - ü g y i n t é z ő : CZAKÓ ANGÉLA. T e c h n i k u s o k : ÁRVÁNÉ STEIN KATALIN, DOMOKOSNÉ TÓTH MELINDA. S e g é d l a b o r á n s : JENEI MÁRIA. T a k a r í t ó : KOVÁCS LÁSZLÓNÉ.

42


MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok:

DR.

AVASINÉ

DR.

KUCSERA

JUDIT,

DR.

MANCZINGER

LÁSZLÓ, D R . VÁGVÖLGYI CSABA.

Tudományos munkatárs: DR. VARGA JÁNOS. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : PFEIFFER ILONA.

Műszaki ügyintéző: NAGY LAJOS oki. középiskolai tanár. Ü v e g t e c h n i k u s : KOVÁCS KÁROLY. K ö n y v t á r o s : KREISCH ISTVÁNNÉ. F ő e l ő a d ó : D R . PALÁGYI ANDRÁSNÉ KONCZ ILONA. T e c h n i k u s o k : ALTORDAI GIZELLA, DEÁKNÉ KULCSÁR MELINDA. L a b o r á n s o k : KOVÁCSNÉ DEÁK JUDIT, LELE M Á R I A , PETRINA ERZSÉBET. S e g é d l a b o r á n s : BÓDI FERENCNÉ. H i v a t a l s e g é d : BOROS MÁTYÁSNÉ BÖRCSÖK IRÉN.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. állásán Tudományos segédmunkatárs: NAGY ÁGNES. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : PAPP TAMÁS, RINYU EDIT, T Ó T H BEÁTA.

MTA

Kutatócsoport

Tudományos munkatárs: DR. PALÁGYI ZSUZSANNA. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k : ANTAL ZSUZSANNA, HAMARI ZSUZSANNA.

Balaton

Kutatócsoport

Tudományos segédmunkatárs: SOMOGYVÁRI FERENC. K u t a t á s i s e g é d e r ő : PALÁGYI ANDREA.

N Ö V É N Y É L E T T A N I TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ERDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes:

D R . GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ D R . TARI IRMA

ad-

junktus, a biológiai tudomány kandidátusa. 43


Professor emeritus: DR. ZSOLDOS FERENC ny. egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Docens: DR. SZABÓ MARGIT, a biológiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . PÉCSVÁRADÍ ATTILA, MAINÉ D R . CSISZÁR JOLÁN.

Tanszéki munkatárs: DR. VASHEGYI ÁGNES. Tudományos segédmunkatárs: NAGY GABRIELLA. Könyvtáros: ÁBRAHÁM EDIT. • Ügyintéző: PÁL ERIKA. T e c h n i k u s o k : NÓVÁK CSABÁNÉ, PRÁGAINÉ TÓTH ERIKA, LÁJTÁR TÍMEA. L a b o r á n s o k : HEGYESINÉ TANDARI MÁRIA, KISPÁLNÉ SZABÓ IBOLYA, VÁRI SÁNDORNÉ SZÁK KOCSIS MÁRIA.

Hivatalsegéd: FARKAS KÁRÓLYNÉ PERECZ ERZSÉBET.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, a biológiai tudomány kandidátusa. ' Tudományos tanácsadó: D r . KEDVES MIKLÓS c. egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, a Sejtbiológiai és Evolúciós Mikropaleontológiai Laboratórium vezetője. Docensek: DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. MARÓTI IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. LASKAY GÁBOR, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. LEHOCZKI ENDRE, a biológiai tudomány doktora. A d j u n k t u s : D R . BAGI ISTVÁN. T a n á r s e g é d : NAGY ERIKA. K ö n y v t á r o s : ÁBRAHÁM EDIT. E l ő a d ó : SZÉKELYNÉ KOVÁCS KLÁRA. T e c h n i k u s : D R . KORMÖCZINÉ LÉGRÁDI MÁRIA. T u d o m á n y o s ü g y i n t é z ő : MEDVEGY ANNA, KÁLMÁN KATALIN. Laboránsok:

ERDÖDI ÁGNES,

KAPÁSNÉ TÖRÖK ÉVA, KÁROSSY

ÁGNES,

PORKOLÁB ERZSÉBET, SZIVÁK RITA A P R Ó RITA, VASAS GABRIELLA. H i v a t a l s e g é d e k : ÁGOSTON BÉLÁNÉ HARCSÁS ERZSÉBET, NAGY SZILVESZTERNÉ HEGYKÖZI KATALIN. T a k a r í t ó : SÁNTA IMRÉNÉ HALÁSZ IRÉN.

PhD ösztöndíjas: KERTÉSZ RÓBERT.

44


FÜVÉSZKERT Kertvezető-. D R . PULICS JULIANNA D R . SZÉLL JULIANNA. T e c h n i k a i s z a k o k t a t ó : D R . SZÖLLŐSI ISTVÁN. G o n d n o k : B o z ó ISTVÁN. S z a k m u n k á s o k : DOMBI FERENC, DOMBI FERENCNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA, DUDÁS LAJOSNÉ KOVÁCS MÁRIA, DICSŐ LAJOSNÉ BÁRKÁNYI IBOLYA, KNÁB

JÁNOS,

RUDAS

KATALIN,

SZÁRAZ

GYULÁNÉ,

SZÉCHENYI

FERENCNÉ TANÁCS GIZELLA, TAKÁCS ILLÉS. Betanított

munkások:

HEGEDŰS

JÓZSEF,

KOVÁCS

T.

ISTVÁNNÉ

KISS

JULIANNA, TÓTH IMRÉNÉ ÜGYES ERZSÉBET. T a k a r í t ó : HEGYKÖZI JULIANNA. P o r t á s o k : HÓBOR ANDRÁSNÉ HEGEDŰS ÉVA, ISASZEGI JÓZSEFNÉ HANGYÁL JULIANNA, NÓGRÁDI JÁNOSNÉ GYURIS JULIANNA.

ÖKOLÓGIAI TANSZÉK T a n s z é k v e z e t ő : D R . GALLÉ LÁSZLÓ d o c e n s , a b i o l ó g i a i t u d o m á n y k a n d i d á tusa. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . GYÖRFFY GYÖRGY a d j u n k t u s . A d j u n k t u s o k : D R . MARGÓCZY KATALIN, D R . HORNUNG ERZSÉBET,

DR.

KÖRMÖCZI LÁSZLÓ. T e c h n i k u s : NÉMETH CSABA. T a n á r s e g é d : HORVÁTH ANDRÁS. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : KOVÁCS ÉVA. L a b o r á n s : SZÉKELY ÁGNES. PhD

ösztöndíjasok:

MARTHA

ALVARADO,

DOMBOS

MIKLÓS,

KRAUSZ

KRISZTINA, MOLNÁR NÓRA, SZABADOS KLÁRA. T u d o m á n y o s ü g y i n t é z ő : FERENCZ BEATRIX.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK T a n s z é k v e z e t ő : DR. TOLDI JÓZSEF e g y e t e m i tanár, a biológiai t u d o m á n y d o k t o r a . T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : DR. ERDÉLYI LAJOS d o c e n s , a b i o l ó g i a i t u d o m á n y kandidátusa. E g y e t e m i t a n á r : D R . BÁRÁNYI ATTILA, a b i o l ó g i a i t u d o m á n y d o k t o r a ( f é l álláson). 45


Docens: DR. SZENTE MAGDOLNA, a biológiai tudomány doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. ROJIK IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. T a n s z é k i m u n k a t á r s : HUSZTA SÁNDOR. T a n s z é k i m é r n ö k : GYULAI FERENC. T u d o m á n y o s ü g y i n t é z ő k : K i s ZSOLT, VARGA CSABA.

Technikus: DOBÓ FERENC (nyugd.) E l ő a d ó : OSZTROLUCZKINÉ JUHÁSZ MAGDOLNA. L a b o r á n s : BERKÓ ANIKÓ. H i v a t a l s e g é d : ZŐDI MIHÁLYNÉ. T a k a r í t ó - k é z b e s í t ő : GORTVA MIHÁLYNÉ. Á l l a t g o n d o z ó - l a b o r á n s : MÉSZÁROS GABRIELLA.

Tudományos tanácsadó: DR. LÁSZLÓ FERENC, az orvostudomány doktora. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : FARKAS TAMÁS, VIRÁG TAMÁS, ZSÍROS VERONIKA.

BIOLÓGIAI IZOTÓP L A B O R A T Ó R I U M Laborvezető: DR. MATKOVICS BÉLA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tudományos munkatárs: DR. DO Qui HAI. D o c e n s : D R . SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ D R . VARGA ILONA, a b i o l ó g i a i t u d o m á n y

kandidátusa. K i e m e l t s z a k m u n k á s : CSONKA MIKLÓSNÉ KOROM ÁGNES.

BIOLÓGIAI

SZAKMÓDSZERTAN

T a n á r s e g é d e k : D R . OLÁHNÉ HEGYI ANDREA, D R . NAGY LÁSZLÓNÉ ANTAL ERZSÉBET.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus. 46


BIOFIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MARÓTI PÉTER egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. SZALAY LÁSZLÓ, a fizikai tudomány doktora. Docens: DR. LACZKÓ GÁBOR, a fizikai tudomány doktora. Adjunktus: DR. NAGY LÁSZLÓ, a biológiai tudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : KÁLMÁN LÁSZLÓ, KERESZTINÉ TANDORI JÚLIA, D R . LACZKÓNÉ TURZÓ KINGA. E l ő a d ó : DUNAI PÉTERNÉ MARÓTI ILONA. T e c h n i k u s : DOROGI ZOLTÁN. L a b o r á n s o k : D R . LASKAY GÁBORNÉ TÓTH JUDIT, MOLNÁR ESZTER. H i v a t a l s e g é d e k : KOTHENCZ LAJOSNÉ HORVÁTH MÁRIA, D'ANGELO RÓBERT.

ELMÉLETI FIZIKAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. KAPUY EDE ny. egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora, DR. IGLÓI FERENC, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. GLLDE FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok:

D R . BARTHA FERENC, D R .

BOGÁR FERENC,

DR.

VARGA

ZSUZSANNA. M o d e l l e z ő f i z i k u s : LAJKÓ PÉTER. P r o g r a m o z ó f i z i k u s : BENEDEK CSABA. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BÓR JÓZSEF, CZIRJÁK ATTILA, PARAGI GÁBOR, SZALMA FERENC. E l ő a d ó : REMZSŐ BERNADETT. H i v a t a l s e g é d : LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA.

Vendégprofesszor: DR. TORÓ TIBOR (Temesvár). V e n d é g k u t a t ó : D R . GERGELY ÁRPÁD LÁSZLÓ ( K F K I R M K I ) , a f i z i k a i tu-

domány doktora.

47


KÍSÉRLETI FIZIKAI T A N S Z É K

Tanszékvezető: DR. SZATMÁRI SÁNDOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : DR. MOLNÁR MIKLÓS a d j u n k t u s .

Egyetemi tanár: DR. HEVESI IMRE, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. NÁNAI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. PAPP GYÖRGYNÉ D R . PAPP KATALIN, a n e v e l é s t u d o m á n y k a n d i d á t u s a . A d j u n k t u s o k : D R . BOR PÁLNÉ D R . BALI KATALIN, D R . GINGL ZOLTÁN, D R . KISS LÁSZLÓ BÉLA, DR. MICHAILOVITS LEHEL, D R . TÖRÖK MIKLÓS, DR. VAJTAI RÓBERT.

Tudományos főmunkatársak: DR. SZATMÁRY KÁROLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VIZE LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa (nyugdíjas). T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : CSISZÁR IMRE. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BAKONYI ZOLTÁN, BELEZNAI CSABA, KISS LÁSZLÓ, LŐRINCZ KÁROLY, NAGY TAMÁS. K ö n y v t á r o s : D R . ANDÓ ISTVÁNNÉ BABOS ÁGNES.

T u d o m á n y o s ügyintéző: SZABÓ ÉVA. E l ő a d ó : BÁN LAJOSNÉ LAKATOS MATILD. Műszaki

ügyintézők:

EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA, IVÁNYI ZOL-

TÁNNÉ HÓDI VALÉRIA, KÖRMÖCZI BÉLA, KOVÁCS JÁNOS. T e c h n i k u s : SZÁNTÓ ZOLTÁN.

Szakmunkások: HEGYES PÉTER, RÓZSA SZILVESZTER. S e g é d l a b o r á n s : FODOR ANDRÁSNÉ KASZA MÁRIA ILONA. H i v a t a l s e g é d : K i s s ANTALNÉ PÓPITY ZSUZSANNA.

O P T I K A I ÉS K V A N T U M E L E K T R O N I K A I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes:'DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. RÁCZ BÉLA, a fizikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. HEBLING JÁNOS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. OSVAY KÁROLY, a f i z i k a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . VÁRKONYI ZOLTÁNNÉ D R . BÁLINT ERZSÉBET, a fizikai t u d o m á n y k a n d i d á t u s a .

48


A d j u n k t u s o k : D R . HARANGOZÓ JÓZSEF, D R . HILBERT MARGIT, D R . KLEBNICZKI JÓZSEF, D R . MOZSÁRNÉ D R . FARKAS ZSUZSANNA, T a n á r s e g é d e k : HORVÁTH ZOLTÁN, KOVÁCS ATTILA.

Tudományos ügyintéző: BENKŐ ZSOLT. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : CSETE MÁRIA, ERDÉLYI MIKLÓS, FERINCZ ISTVÁN, GERETOVSZKY

ZSOLT,

KASZÁS

GÁBOR,

KURDI

GÁBOR,

LUCZA

TAMÁS, MECHLER ÁDÁM, PÉTER JÁNOS. T e c h n i k u s o k : FRANK BÉLA, SÍPOS BÉLA.

Szakmunkás: BÓDOG FERENC. T a n s z é k i e l ő a d ó : NÉMETH JÁNOSNÉ FARKAS ARANKA. Hivatalsegédek:

FARKAS LÁSZLÓNÉ TÁLAS MÁRIA,

SCHWARZ JÁNOSNÉ

HORESNYI ILONA, UMHÁIZER MÁRIA. L a b o r á n s : D R . BENKOVICS SÁNDORNÉ CSEPLÉNYI MARGIT.

MTA Lézerfizikai

Tanszéki

Kutatócsoport

Kutatócsoportvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a M a g y a r Tudományos Akadémia tagja. Kutatócsoportvezető-helyettes: DR. VINKÓ JÓZSEF tudományos főmunkatárs, a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN ny. egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora, professor emeritus. Tudományos főmunkatárs: DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, a fizikai tudomány kandidátusa. T u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k : D R . BOZÓKI ZOLTÁN, D R . HESZLER PÉTER, a fi-

zikai tudomány kandidátusa, DR. TÓTH ZSOLT. Tudományos

segédmunkatársak:

HOPP BÉLA, IGNÁCZ FERENC, SNEIDER

JÁNOS. Ü z e m m é r n ö k ö k : MAJKUT FERENC, TÓTH JÓZSEF.

Gazdasági ügyintéző: B ó z s ó SÁNDORNÉ SZŰCS ÉVA. M ű s z a k i ü g y i n t é z ő k : BARTHA NOÉMI, OZSVÁTH MÁRTA. V e g y é s z t e c h n i k u s : CZVIK ELVIRA. L a b o r a t ó r i u m i a s s z i s z t e n s : HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA.

Szakmunkás: VlLLlM JÓZSEF.

49


FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, a földtudomány doktora.

ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Professor emeritus: DR. MEZŐSI JÓZSEF, a földtudomány doktora. A d j u n k t u s o k : D R . MOLNÁR SÁNDOR, D R . PÁPAY LÁSZLÓ. T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s : D R . VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ D R . TÓTH IRÉN, a

földtudomány kandidátusa. T a n s z é k i m u n k a t á r s a k : D R . MOLNÁR ÁRPÁDNÉ FILEP ERIKA, PÁL MOLNÁR ELEMÉR, M . TÓTH TIVADAR, a f ö l d t u d o m á n y k a n d i d á t u s a . P h D ö s z t ö n d í j a s : RAUCSIK BÉLA.

Szakalkalmazott: KISS JENŐ (nyugdíjas). T a n s z é k i t e c h n i k u s : BERTALAN ÁKOS. E l ő a d ó : BÚKOR JUDIT. L a b o r á n s : D R . PÁPAY LÁSZLÓNÉ LENGYEL ERZSÉBET. M ű s z a k i r a j z o l ó : BÁLINTNÉ MOLNÁR É V A . H i v a t a l s e g é d : IFJ. SÁNDOR VILMOSNÉ NÉMETH ERZSÉBET.

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK M b . t a n s z é k v e z e t ő : D R . KEVEI FERENCNÉ D R . BÁRÁNY ILONA d o c e n s ,

a

földrajztudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus. Egyetemi tanár: DR. KOPPÁNY GYÖRGY, a földrajz (meteorológia) tudomány doktora. A d j u n k t u s : DR. UNGER JÁNOS. T a n s z é k i m u n k a t á r s : CSIKÁSZ JÁNOS.

50


T a n á r s e g é d : SÜMEGHY ZOLTÁN. Ü g y i n t é z ő : MARÓDI MIHÁLYNÉ DUDÁS ÁGNES. M ű s z a k i r a j z o l ó : NAGY ISTVÁNNÉ SÍPOS MÁRIA. P h D h a l l g a t ó k : GULYÁS ÁGNES, KISS ANDREA.

F Ö L D T A N I ÉS Ő S L É N Y T A N I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. SzÓNOKY MIKLÓS adjunktus, a földtudomány kandidátusa. PhD

ösztöndíjasok:

DR.

MOLNÁR

SÁNDORNÉ KISS ÁGOTA,

SZÖLLŐSY

LÁSZLÓ.

Tanszéki munkatárs: HUM LÁSZLÓ. Ü g y v i t e l i d o l g o z ó : BARKÓCZI ZOLTÁNNÉ SZELEI KATALIN. S z a k m u n k á s : PLGNLCZKLNÉ TÁPAI IBOLYA. H i v a t a l s e g é d : MAKOVITS LÁSZLÓNÉ RAJKI MÁRTA.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK

*

Tanszékvezető: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . ABONYI GYULÁNÉ D R . PALOTÁS JOLÁN d o -

cens, a földrajztudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BECSEI JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. BURGER KÁLMÁNNÉ D R . GIMES ANNA, k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y d o k -

tora, DR. KRAJKÓ GYULA, a földrajztudomány doktora. T a n á r s e g é d : KOVÁCS CSABA. T a n s z é k i m u n k a t á r s : D R . SZÓNOKY MIKLÓSNÉ D R . ANCSIN GABRIELLA. K ö n y v t á r o s : MOLNÁR ISTVÁNNÉ BALOGH GIZELLA. E l ő a d ó : DOBÓ MÁTYÁSNÉ RÉVÉSZ ROZÁLIA. M ű s z a k i r a j z o l ó : DUSKA IBOLYA BABANYECZ IBOLYA.

Hivatalsegéd: KOROM DEZSŐNÉ MOLNÁR MAGDOLNA. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BAJMÓCZY PÉTER, GARAMHEGYI ÁBEL. D e m o n s t r á t o r o k : BOA ZSOLT, BOROS LAJOS, KOVÁCS GYÖRGY ATTILA.

51


TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : D R . KEVEI FERENCNÉ D R . BÁRÁNY ILONA d o c e n s ,

a földrajztudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. JAKUCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Docensek: DR. ANDÓ MIHÁLY, a földrajztudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. RAKONCZAI JÁNOS, a földrajztudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . FEHÉR JÓZSEF ( n y u g d í j a s ) , D R . MUCSI LÁSZLÓ,

DR.

TÓTH IMRE ( n y u g d í j a s ) . T a n á r s e g é d e k : D R . BALOGH IMRE, BARTA KÁROLY, M . TÓTHNÉ FARSANG ANDREA.

Műszaki ügyintéző: FÁBIÁN TAMÁS. PhD

ösztöndíjasok:

BORZA

TIBOR,

GAZDA

LÁSZLÓ,

GÉCZI

RÓBERT,

KARANCSI ZOLTÁN. E l ő a d ó : KÁLLAINÉ SZŰCS MARGIT.

Műszaki rajzoló: MOLNÁRNÉ KASZA-KATALIN. D e m o n s t r á t o r o k : DORMÁN^" GÁBOR, H O T K E D I T , KISS RICHÁRD. R e n d s z e r a d m i n i s z t r á t o r : BÓDIS KATALIN.

INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: GYENIZSE PÁL tanársegéd.

ALKALMAZOTT INFORMATIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KUBA ATTILA docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. CSENDES TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. DOMBI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. MÁTÉ EŐRS, a műszaki tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR. KATONA ENDRE, D R . TÚRI LÁSZLÓ.

52


Tanársegédek:

ALEXIN ZOLTÁN, DUDÁSNÉ NAGY MARIANNA,

HORVÁTH

TAMÁS, NAGY ANTAL, NYÚL LÁSZLÓ, PALÁGYI KÁLMÁN, D R . VÁG-

VÖLGYI SÁNDOR. Programozó matematikus: SEBŐ MARIANNA. PhD

ösztöndíjasok:

FARKAS

LEVENTE,

HALMAI

CSONGOR,

SZILÁGYI

GYÖNGYI, TÓTH NÁNDOR. E l ő a d ó : KELLER PÉTERNÉ ÖRDÖG ÁGNES. K ö n y v t á r o s : MAKULA LÁSZLÓNÉ CSANÁDI ZSUZSANNA. H i v a t a l s e g é d : IMRE ZOLTÁNNÉ VASS KATALIN. T a k a r í t ó n ő : SÜLYI MIKLÓSNÉ BARTOS IRÉN.

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. ÉSIK ZOLTÁN docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docens: DR. BARTHA MIKLÓS, a matematikai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . BARTALOS ISTVÁN, D R . DÉVÉNYI KÁROLY, D R . GOMBÁS ÉVA, D R . HORVÁTH GYULA, D R . VIRÁGH JÁNOS. T a n á r s e g é d e k : DÁNYI GÁBOR, SZÉLES TLBOR. E l ő a d ó : D R . ÜRMÖSNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA.

P h D hallgatók: HOLLÓ CSABA, SZÁSZ PÉTER, SZÉKELY MELINDA. Takarító: NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA.

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSIR1K JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BOHUS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. GÉCSEG FERENC, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia tagja. Docens: DR. FÜLÖP ZOLTÁN, a matematikai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . FÜVESI ISTVÁN. Tanársegédek:

BERNÁTSKY LÁSZLÓ,

GYENIZSE PÁL,

PLUHÁR

ANDRÁS,

SCHRETTNER LAJOS.

53


P h D ö s z t ö n d í j a s : KOVÁCS GYULA. K ö n y v t á r o s : DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA. S z ö v e g s z e r k e s z t ő - l e í r ó : GYURIS MÁRTA. T a k a r í t ó n ő : KÖVESDI LAJOSNÉ GÁRDIÁN PIROSKA.

MTA Mesterséges Intelligencia Tanszéki

Kutatócsoport

Vezető: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos

főmunkatársak:

DR.

GYIMÓTHY TIBOR

PhD,

DR.

TÚRÁN

GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos JELASITY

segédmunkatársak: MÁRK,

KOCSOR

BLÁZSIK ANDRÁS,

ZOLTÁN,

FRIDRICH

SZEPESVÁRI

CSABA,

MÁRTA, TÓTH

ISTVÁN, TÓTH LÁSZLÓ. T u d o m á n y o s ü g y i n t é z ő k : MAGYAR FERENC, NAGY MARIANNA. P h D h a l l g a t ó k : KÓKAI GABRIELLA, KRÉSZ MIKLÓS,

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. HALÁSZ JÁNOS docens, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. LABÁDI IMRE docens, a kémiai tudomány kandidátusa.

ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HALÁSZ JÁNOS docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. FEJES PÁL, a kémiai tudomány doktora, DR. VARGA KÁROLY, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. HANNUS ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. TASI GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . SCHÖBEL GYÖRGY.

54


Tudományos főmunkatárs: DR. HERNÁDI KLÁRA, a kémiai tudomány kandidátusa. P h d ö s z t ö n d í j a s o k : FUDALA ÁGNES, KÓNYA ZOLTÁN, VARGA JUDIT. Vegyésztechnikusok:

BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ BENCZE KATALIN,

CSONKA ZOLTÁNNÉ MAROS MÁRIA.

Mechanikus: MIKLÓS JÓZSEF. Könyvtáros: MÁRKUSNÉ VEZÉR ANIKÓ. E l ő a d ó : FARKAS TIBORNÉ BEZDÁN ANNAMÁRIA. H i v a t a l s e g é d : SZABÓNÉ PORCIÓ ILONA. D e m o n s t r á t o r o k : KUKOVECZ ÁKOS, MÉHN DÓRA, TAMÁSI ANIKÓ.

FIZIKAI K É M I A I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. NAGYPÁL ISTVÁN egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. RAUSCHER ÁDÁM docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BÁN MIKLÓS, a kémiai tudomány doktora, DR. GUTMAN IVÁN, a k é m i a i t u d o m á n y d o k t o r a , D R . NÓVÁK MIHÁLY, a

kémiai tudomány doktora, DR. VISY CSABA, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BOGA ENDRE, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . DÖMÖTÖR GYULA, a k é -

miai tudomány kandidátusa, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓS, a kémiai tudom á n y k a n d i d á t u s a , D R . HACKL LAJOSNÉ D R . TÖLGYESI MARGIT, a

kémiai tudomány kandidátusa, DR. KÖRTVÉLYESI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ TERÉZIA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZŰCS ÁRPÁD, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok:

DR.

ADAMKOVICH

ISTVÁN,

DR.

ANDOR

JÓZSEFNÉ

DREVENI IRÉN, D R . BÁLINT IMRE, a k é m i a i t u d o m á n y

DR.

kandidátusa,

D R . BERKESI OTTÓ, D R . KUTSÁN GYÖRGY. Tanársegédek:

DR.

HORVÁTH

DEZSŐ,

KÓSZÓ

KATALIN,

DR.

LUKÁCS

ZOLTÁN, PEINTLER GÁBOR, D R . TÓTH ÁGOTA.

Tanszéki mérnök: DOBOS LÁSZLÓ. F ő k ö n y v t á r o s : JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA ÁGNES. M ű s z a k i ü g y i n t é z ő : D R . RAUSCHER Á D Á M N É N A G Y MÁRIA.

55


I g a z g a t á s i ü g y i n t é z ő : MEHRAN ARANKA ÁGNES. Ü g y v i t e l i a l k a l m a z o t t : ILLÉS ERIKA. T e c h n i k u s o k : CZAKÓ RÓBERT, CSEHÓ ISTVÁN, NAHÓCZKY ENDRÉNÉ DÁVID ERZSÉBET. K i e m e l t s z a k m u n k á s : SZŰCS JÁNOS. S z a k m u n k á s : TAKÁCS LÁSZLÓ. L a b o r á n s o k : BACSA ANDRÁSNÉ PÁLINKÁS ÉVA, BÁLINT ÁGNES, FAZEKAS GÉZÁNÉ CSAJKÁS TERÉZ, NAGY ZOLTÁNNÉ LOVAS IBOLYA, SZÚROMI SZILVIA. H i v a t a l s e g é d e k : ALUEVICSNÉ KOVÁCS ERIKA, NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA, SZTECOV1CS JÁNOSNÉ. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : HORVÁTH ATTÍLA, NAGY KRISZTINA, ZSOMBOK ZSOLT.

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető:

D R . DÉKÁNY IMRE e g y e t e m i

tanár,

a kémiai

tudomány

doktora. T a n s z é k v e z e t ő - h e l y e t t e s : DR. PATZKÓ ÁGNES a d j u n k t u s . D o c e n s e k : CSÁKINÉ D R . TOMBÁCZ ETELKA, a k é m i a i t u d o m á n y

kandidá-

t u s a , D R . KIRÁLY ZOLTÁN, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a . A d j u n k t u s o k : BAKÓNÉ D R . SZEKERES MÁRTA, D R . BALÁZS JÁNOS,

DR.

BERGER FERENC. T a n á r s e g é d : TURI LÁSZLÓ. E l ő a d ó : LAGDÁNNÉ SZÉLPÁL ÉVA. T M B ö s z t ö n d í j a s : REGDON IBOLYA. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : HARASZTI TAMÁS, PERNYESZI TÍMEA, SZŰCS ANNA. V e g y é s z t e c h n i k u s o k : BÁSTHYNÉ TATÁR JULIANNA, CSENDES ÉVA, OCSKÓ JÓZSEFNÉ MIKÓ KATALIN. L a b o r á n s : TÉGLÁS JUDIT. H i v a t a l s e g é d : TÓTH JÁNOSNÉ. M M k u t a t ó i á l l á s o n : RÁCZNÉ KUHN KLÁRA v e g y é s z t e c h n i k u s .

SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI T A N S Z É K T a n s z é k v e z e t ő : D R . ERDÓHELYI ANDRÁS d o c e n s , a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i dátusa. 56


Tanszékvezető-helyettes: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktusok:

DR.

NÓVÁK MIHÁLYNÉ D R .

HAJDÚ ÉVA,

DR.

SCHÖBEL

GYÖRGYNÉ D R . GILDE ANNA ( n y u g d í j a s ) .

Tudományos segédmunkatárs: HANCZ ANDRÁS. T a n s z é k i m é r n ö k ö k : MOLDOVÁN GERGELY, OSZKÓ ALBERT. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : K i s s ATTILA, ÓVÁRI LÁSZLÓ, SZABÓNÉ FODOR KRISZTINA. Ü g y i n t é z ő : NÉMETH ANIKÓ. T e c h n i k u s : JENEI ZOLTÁN. S e g é d l a b o r á n s : NYÁRI JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA.

MTA Reakciókinetikai

Kutatócsoport

Vezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos tanácsadó: DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. BÁNSÁGI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BERKÓ ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. DEÁK LÁSZLÓ, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . KLIVÉNYI GÁBOR,

a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RASKÓ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. * Tudományos munkatárs: EGRI LÁSZLÓ. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k : CSERÉNYI JÓZSEF, SZŐKE ATTILA.

SZERVES KÉMIAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. PENKE BOTOND egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. BARTÓK MIHÁLY, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. MOLNÁR ÁRPÁD, a kémiai tudomány doktora, DR. SCHNEIDER GYULA, a k é m i a i t u d o m á n y d o k t o r a , D R . WINCZE IRÉN, a

kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. APJOK JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, CziNKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GÖNDÖS GYÖRGY, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NOTHEISZ FERENC, a kémiai tudomány doktora, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN, a kémiai 57


tudomány kandidátusa, DR. WÖLFLING JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSIGMOND ÁGNES, a kémiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR. BUCSI IMRE, DR. CZOMBOS JÓZSEF, D R . FELFÖLDI KÁROLY, DR. HACKLER LÁSZLÓ, DR. KIRÁLY ZOLTÁNNÉ, D R . MASTALÍR ÁGNES.

Tanszéki mérnökök: DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RÓZSA TARJÁNI MÁRIA. T a n s z é k i s e g é d m u n k a t á r s : NAGY FERENCNÉ SZŰCS ÉVA. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BEREGSZÁSZI TÍMEA, FRANK ÉVA, SZÖLLÖSI GYÖRGY, TAPOLCSÁNYI PÁL. Vegyésztechnikusok:

FORGÓ

IRÉN,

DR.

DÖMÖTÖR

GYULÁNÉ,

ÓZDI

ERZSÉBET ( n y u g d í j a s ) , KALMÁR ANNA. F ő e l ő a d ó : VASSNÉ PETŐFI SYLVIA. E l ő a d ó : SZŐKE JÁNOSNÉ. F ő k ö n y v t á r o s : KAZA ILONA ( n y u g d í j a s ) . E l e k t r o m ű s z e r é s z : ERDÉLYI TIBOR. L a b o r á n s o k : BORBÉLY ATTILÁNÉ, GABNAI JÁNOS, TÓTH SZILVIA. S e g é d l a b o r á n s o k : LÁZÁR FERENCNÉ, NAGY FERENCNÉ WINCZHEIM AMÁLIA.

M M kutatói álláson lévők: Tudományos főmunkatárs: DR. SÁRKÁNY JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. T u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k : D R . HEGYES PÉTER, DR. SZENDL ZSUZSANNA. V e g y é s z t e c h n i k u s o k : KORÓDI GIZELLA, OCSKÓ JÓZSEF. Ö n á l l ó mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE (nyugdíjas), GAJDACSI ANDRÁS (nyugdíjas).

MTA Organikus

Katalízis

Kutatócsoport

T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s : DR. TÖRÖK BÉLA, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a .

S Z E R V E T L E N ÉS A N A L I T I K A I K É M I A I T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. KISS TAMÁS egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. DOMBI ANDRÁS docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BURGER KÁLMÁN, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia tagja, DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. P r o f e s s o r e m e r i t u s : D R . HUHN PÉTER, a k é m i a i t u d o m á n y d o k t o r a .

Docensek: DR. ÁCS GÁBOR, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GAJDA TAMÁS, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , DR. GALBÁCS ZOLTÁN, a

58


k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . HORVÁTH ISTVÁN, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . LABÁDI IMRE, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . NAGY LÁSZLÓ, a k é m i a i

tudomány

kandidátusa,

DR.

NEMES

GÁBORNÉ DR. VETÉSSY ZSUZSANNA, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , DR.

PÉTER ANTAL,

a

kémiai

tudomány

kandidátusa,

DR.

SERES

ISTVÁN, a k é m i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . VÉBER MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : CSIKKEL CSABÁNÉ D R . SZOLNOKI ANNA, D R . JÁKY KÁROLY. T a n á r s e g é d : GALBÁCS GÁBOR. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s : FÖGLEIN KATALIN. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : GAJDÁNÉ SCHRANTZ KRISZTINA, ILISZ ISTVÁN, JÓRI ZOLTÁN, LAKATOS ANDREA, LÁSZLÓ ZSUZSANNA, ÖRDÖGHNÉ OLAJOS EDIT, TÖRÖK GABRIELLA. E l ő a d ó k : K i s s CSILLA, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS VERONIKA. D e m o n s t r á t o r o k : JANKOVICS HAJNALKA, NAGY JUDIT. K ö n y v t á r o s : PALOTÁS ANDREA. V e g y é s z t e c h n i k u s o k : CSISZÁRNÉ KACSALA KATALIN, HALASINÉ VARGA ILONA, HALÁSZ LAJOSNÉ GESZTELYI-NAGY

KATALIN,

SEBŐKNÉ KISS

MA-

RIANNA, SZABÓ KÁROLYNÉ JANCSIK MÁRIA, SZŰCSNÉ TÓTH KATALIN. L a b o r á n s o k : GERENDELI FERENCNÉ GÉCZI ILONA ARANKA, MÁRAMAROSI . IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA. M e c h a n i k u s : SIMON NÁNDOR. K i s e g í t ő : FODOR TAMÁSNÉ RÓZSA MÁRIA. T a k a r í t ó k : PÁLFI ISTVÁNNÉ CSILLAG ILONA, TÓTH JÁNOSNÉ MAKRA BERTA. WUTSCH SÁNDORNÉ KÉRI ILONA. MTA

Biokoordinációs

Kémiai

Kutatócsoport

T u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k : B u z Á S NORBERT, GYURCSIK BÉLA, DR. WITTMANN GYULA. T u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k : BÓDI ISTVÁN, SZORCSIK ATTILA, TÖRÖK IBOLYA. Ü v e g t e c h n i k u s : FlTUS ZOLTÁN. M ű s z e r é s z : SEBŐK LAJOS. L a b o r á n s o k : MAYER GELLÉRT, NAGY FERENCNÉ SZÉKELY ROZÁLIA. Üvegtechnikai Műhely M ű h e l y v e z e t ő : ASBÓTH CSABA. Ü v e g t e c h n i k u s o k : KÖRMENDY MIKLÓSNÉ FAZEKAS MÁRIA, REISZ FERENC. 59


MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. CZÉDLI GÁBOR docens, a matematikai tudomány doktora, DR. KLUKOVITS LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa.

ALGEBRA ÉS S Z Á M E L M É L E T T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. CZÉDLI GÁBOR docens, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. CSÁKÁNY BÉLA, a matematikai tudomány doktora, DR. SZENDREI ÁGNES, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MÁRIA, a matematikai tudomány doktora, DR. CZÉDLI GÁBOR, a matematikai tudomány doktora, DR. KLUKOVITS LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . ZÁDORI LÁSZLÓ. T a n á r s e g é d e k : D R . KATONÁNÉ HORVÁTH ESZTER, D R . MEGYESI GÁBOR, D R . SZÉKELY ZOLTÁN. PhD

hallgatók:

DORMÁN MIKLÓS,

MARÓTI MIKLÓS,

SZITTYÁI

ISTVÁN,

TAKÁCH GÉZA.

ANALÍZIS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. HATVANI LÁSZLÓ, a matematikai tudomány doktora, DR. KÉRCHY LÁSZLÓ, a matematikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 60


Docensek: DR. DURSZT ENDRE, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH JÓZSEF, a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . TERJÉKI

JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. MAKAYGÉZA, a matematikai tudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : KOSZTOLÁNYI JÓZSEF, NÉMETH ZOLTÁN, RETKES ZOLTÁN. T M B ö s z t ö n d í j a s : WIANDT TAMÁS. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BERTÓK KORNÉL, DÁLYAY ZSUZSANNA, FÜRNÉ PAPP KITTI.

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR, a matematikai tudomány doktora, DR. KRÁMLI ANDRÁS, a matematikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. TANDORI KÁROLY, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. HEGEDŰS JENŐ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SIMÁNYI NÁNDOR, D R . STACHÓ LÁSZLÓ, a m a t e m a t i k a i

tudomány

kandidátusa. A d j u n k t u s : D R . VIHAROS LÁSZLÓ. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : BALÁZS LÁSZLÓ, BEN KŐ PÁLMA, HORVÁTH

BOKOR

RÓZSA.

G E O M E T R I A TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. HAJNAL PÉTER, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. KINCSES JÁNOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KURUSA ÁRPÁD, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZÖNYI TAMÁS, a matematikai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : D R . CSÚRL JÓZSEFNÉ PAÁR PIROSKA ( n y u g d í j a s ) , D R . GEHÉR LÁSZLÓ ( n y u g d í j a s ) , D R . GÉVAY GÁBOR, D R . KOZMA JÓZSEF, D R .

ÓDOR TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. T a n á r s e g é d e k : NAGY GÁBOR, SZEMŐK ÁRPÁD. P h D ö s z t ö n d í j a s o k : KOVÁCS ISTVÁN, MATIEVICS ISTVÁN.

61


HALMAZELMÉLETI ÉS M A T E M A T I K A I LOGIKAI T A N S Z É K Tanszékvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. HAJNAL PÉTER, a matematikai tudomány kandidátusa. Docens: DR. KRISZTIN TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. A d j u n k t u s o k : DR. SZABÓ LÁSZLÓ IMRE, D R . VARGA ANTAL. P h D h a l l g a t ó k : BENKÖ DÁVID, SZEPESVÁRI CSABA.

A Matematikai Tanszékcsoport nem oktató dolgozói I n t é z e t i t i t k á r : NAGY KATALIN. I r o d a v e z e t ő : D R . HAJNALNÉ DÉKÁNY KATALIN.

Számítástechnikai rendszergazda: DUSIK ANDRÁS. E l ő a d ó k : BITÉNÉ TILLINKÓ ÁGNES, KOLOZSINÉ FÖLDVÁRI ETELKA, SAMÚ JÓZSEFNÉ FEJES EDIT. S z a k k ö n y v t á r v e z e t ő : VARGA FERENCNÉ FEKETE PIROSKA. K ö n y v t á r o s : D R . HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISTÓ ERZSÉBET. H i v a t a l s e g é d e k : GÉMES LÁSZLÓNÉ, ROVÓ ISTVÁNNÉ, VINCZE JÓZSEFNÉ.

MAGÁNTANÁROK D R . REITER JÓZSEF o s z t á l y v e z e t ő , É G I S G y ó g y s z e r g y á r , D R . SERES LÁSZLÓ

főiskolai tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, DR. SZÉLL TAMÁS ny. egyetemi tanár.

CÍMZETES EGYETEMI

TANÁROK

D R . BÉRCZES TIBOR, a k é m i a i t u d o m á n y d o k t o r a , D R . BERNÁTH JENŐ. a

biológiai tudomány doktora, DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. FODOR GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. FRANK JÓZSEF, a mezőgazdasági tudomány doktora, DR. FRIEDRICH PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. GUCZI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, DR. KALÁSZ HUBA, a kémiai tudomány doktora, DR. KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 62


D R . LACZKÓ LÁSZLÓ, á f ö l d r a j z t u d o m á n y d o k t o r a , D R . PAÁL ZOLTÁN,

a kémiai tudomány doktora, DR. PÁLYI ISTVÁN, a biológiai tudomány doktora, DR. RÉVÉSZ PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. SIMONCSICS PÁL, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. TÓTH JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. VENETIANER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. WOLLEMANN MÁRIA, az orvostudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI D R . BICZÓK FERENC,

a biológiai

DOCENSEK

tudomány

kandidátusa,

DR.

CSATÁRI

BÁLINT, a f ö l d r a j z t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . CSONGOR GYÖZÖ, D R . DUDA ERNŐ, a b i o l ó g i a i t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . ERDEI PÉTER, a

mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. GAUSZ JÁNOS, a biológiai tudomány doktora, DR. GYŐRI ISTVÁN, a matematikai tudomány doktora, DR. KÉRTÉSZ ÁDÁM, a földrajztudomány kandidátusa, DR. KROLOPP ENDRE, a f ö l d t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . LÖRINCZ ANDRÁS,

a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MARGITFALVI JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . SÁGI FERENC, a b i o l ó g i a i

tudomány

kandidátusa,

DR.

SIMON

IMRE, a f ö l d r a j z t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , D R . SIROKMÁN FERENC, a k é -

miai tudomány kandidátusa, DR. SZABAD JÁNOS, a biológiai tudomány doktora, DR. SZAJÁNI BÉLA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. TOMASZ JENŐ, a k é m i a i t u d o m á n y d o k t o r a , D R . ZSOLT JÁNOS, a b i o -

lógiai tudomány kandidátusa.

DÉKÁNI

HIVATAL

H i v a t a l v e z e t ő : D R . S Z A B Ó N É D R . TÜRKÖSSY ANIKÓ. I g a z g a t á s i f ő e l ő a d ó : KÁDÁRNÉ KOVÁCS EDIT. I g a z g a t á s i e l ő a d ó : ANNUS EDIT. E l ő a d ó : HAJDÚ ISTVÁNNÉ GORA EDIT. T a n u l m á n y i O s z t á l y v e z e t ő j e : KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. T a n u l m á n y i f ő e l ő a d ó : MEZEI KÁROLYNÉ RÁCZ ILONA.

63


Tanulmányi

előadók:

BOROSNÉ NACSA ILDIKÓ, BÖRCSÖK EDIT,

SZABÓ

ATTILÁNÉ NYILAS ILDIKÓ, SZABÓ MÁRTA. H i v a t a l s e g é d : KÓRÁSZ ANTALNÉ BÁNDI ROZÁLIA.

B) EGYETEMI KÖNYVTÁR I g a z g a t ó : D R . MADER BÉLA.

Igazgatóhelyettesek: DR. BAKONYI GÉZA, az irodalomtudomány kandidát u s a , DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ. O s z t á l y v e z e t ő k : DR. ALMÁSINÉ D R . HÉVÍZI NATÁLIA, D R . KOKAS KÁROLY, D R . MADER BÉLÁNÉ D R . KISS MÁRTA. Csoportvezetők:

DR.

FICZKÓ

ILDIKÓ, KERESZTES MAGDOLNA, D R . NÉMETH JENÖNÉ D R .

DR.

ASZALÓS

PATAKI

MÁRTA,

MÁRIA.

NÉMETH

KÁROLY,

TIBORNÉ

DR.

BILUSKA

BAKONYINÉ

ÁGNES,

TANDORI

VASSNÉ PRÁGAI MÁRIA, W A I T Z ERIKA. F ő k ö n y v t á r o s o k : DR. GAUSZ JÁNOSNÉ TELEKI SÁRA, IVÁNYI-SZABÓ ÉVA, D R . KEVEHÁZI KATALIN, D R .

KLUKOVITS LAJOSNÉ D R .

PARÓCZY

KATALIN, D R . KOCZKA KATALIN, D R . KORMÁNYOS ANDRÁS, KUNOS MIKLÓSNÉ

DR.

BÍRÓ EMESE,

DR.

NAGYMIKLÓSI

ERZSÉBET,

PELSÖCZI GYÖRGYI, PINTÉR ÉVA, D R . RÁCZ BÉLÁNÉ D R . KATALIN,

DR.

SEBESI JUDIT,

SZABÓ ENÉH,

TÓTHNÉ

DR.

MOJZES

DR.

KAZAI

MAGDOLNA, D R . VARGA ANDRÁS. I n f o r m a t i k u s o k : KÁRMÁN LÁSZLÓ, SÁNDOR ÁKOS, ZAWIASA RÓBERT. Könyvtárosok:

ALMÁSI LÁSZLÓNÉ KONTER

KATALIN,

ARANYI

ZOLTÁN,

BOKORNÉ VANGEL EDIT, COSTEA TAMARA, D O B Ó ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA, DOMBOVÁRI JÁNOSNÉ PUSKÁS MÁRIA, ENGELHARDT MÁRIA, FEKETE LÓRÁNDNÉ VECSERNYÉS ÉVA, KATONA

KÁROLYNÉ

SZVOBODA

HASKÓNÉ ELŐ

MÁRIA,

KECSKEMÉTI

HENRIETT, JÁNOSNÉ

VARGA MÁRIA, KISSNÉ NYÍRI GIZELLA, DR. KOVÁCS ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA, KÖFALVI TAMÁS, KRISZTIN EDINA, D R . LACZKÓ SÁNDOR, MATUSKA

ÁGOTA,

MOLNÁR

ANDREA,

MOLNÁR

JÁNOS,

MOLNÁR

SZILVIA, NAGYNÉ PAPP KATALIN, D R . ÖTVÖS PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA. PADLÁS ZSUZSANNA, PAULIK ÁGNES, PÁLFY ANNA, RÁKOSI CSABÁNÉ

SEBŐK

ILONA,

PINTÉR TIBOR,

RIGÓ JUDIT GRÁCIA,

SERÉDINÉ

BALOGH ZSUZSANNA, SZABÓ PÁLNÉ ROSZIK M Á R T A VALÉRIA, SZALAI ANIKÓ, SZÁNTAI KIS ÁGNES, VIDA ANDREA. I g a z g a t á s i ü g y i n t é z ő : SIKETNÉ TOLNAI ZSUZSANNA.

64


Szakmunkások: ROZÁLIA,

BALOGHNÉ KOCSIS

KOVÁCS

ANTALNÉ

ILONA,

BARNA

FÖRGETEG

GÁBORNÉ

ILONA,

SZABÓ

BOZAI

LAJOSNÉ

TAKÁCS MÁRIA. F é n y m á s o l ó : JUHÁSZ FERENCNÉ B ALLA ROZÁLIA. R a k t á r o s o k : BALOGH KÁROLYNÉ KIRÁLY MÁRIA, BÁNKI NAGY ENDRE, DOBÓ SÁNDORNÉ SEBŐK ZSUZSANNA, KERESZTES GYÖRGYNÉ GYURIS ERZSÉBET, KRAJCZÁR ISTVÁNNÉ KIRÁLY ILONA. R u h a t á r o s - t a k a r í t ó : BÖRCSÖK JÓZSEFNÉ TANÁCS VALÉRIA,

ENGELHARDT

SEBESTYÉNNÉ, FOGAS PÁLNÉ, KOPASZ LÁSZLÓNÉ, SIMON MAGDOLNA.

C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA a) S Á G V Á R I E N D R E G Y A K O R L Ó G I M N Á Z I U M I g a z g a t ó : D R . KÁNITZ JÓZSEF. I g a z g a t ó h e l y e t t e s e k : KISS DEZSŐ PÉTER, D R . KOVÁCS LÁSZLÓ, SZILÁGYI ZSUZSANNA. Tanárok:

AMBRUSNÉ

BALOGH IRÉN,

DR.

BULLÁS

RÓZSA,

BALOGH TAMÁS,

ARMEIXE

DOBROWOLSKI,

BÁROK ISTVÁN,

BARRA

BÉKÉI LÁSZLÓNÉ KISS IDA, BÍRÓ ZSOLT, BLÁZSIKNÉ

ANIKÓ,

KARÁCSONY

LENKE, BOGNÁRNÉ KOCSONDI ANDREA, CSIGÉR ISTVÁN, D R . DOBI JÁNOS, D R . FARKAS ÁRPÁDNÉ MOLNÁR IDA, D R . FARKAS ISTVÁN, FARKAS ZOLTÁN, FILÓ RÉKA, FODOR ZSOLT, FRÖLICH LAJOS, FÜLEKI TAMÁS,

GYŐRI

JÓZSÁNÉ

ISTVÁN,

MOCSAI

HOMOLYA

ANDREA,

ERNŐ,

JUHÁSZNÉ

DR.

JÓZSA

MÉSZÁROS

GYÖRGY,

MÁRIA,

DR.

KAMARÁS GYÖRGY, D R . KARDOS JÓZSEF, D R . KISS LAJOSNÉ BALOGH KLÁRA, KONFÁRNÉ NAGY KLÁRA, KOVÁCS CSILLA, KOVÁCS ISTVÁN, KRÁMLI GYÖRGYNÉ VARGA MÁRTA, LAJOSNÉ D R . BERKES MÁRIA, LAKLIA MÁRTA, TIBOR,

DR.

KATALIN,

LÁSZLÓ GYÖRGYI,

MOLNÁR

DR.

ANDREA,

NÉMETH

DR.

ENDRE,

LISZKAI MIHÁLY, NAGY

DR.

SÁNDOR,

NÉMETHNÉ

MÉSZÁROS NAGYISTÓK

VARGA

ÉVA,

NIKOLÉNYI GÁBOR, ÖVEGES ENIKŐ, PELL RÓZSA, PIGNITZKY BEÁTA, PINTÉR

GABRIELLA,

KIRÁLY

KATALIN,

RUZSÁLI

ZSOLT,

PRÓKAINÉ RIXER

DR.

SZABÓ

MÁRTA,

SCHMIDT

ÉVA,

DR.

PUKÁNSZKYNÉ

ROZGONYI-BORUS

JÓZSEF,

DR.

SERES

FERENC, LÁSZLÓNÉ

MAGÓCSI EDIT, SZAJBÉLYNÉ HEGEDŰS GIZELLA, SZASZÁKNÉ TÓTH JUDIT,

SZÉCSI KATALIN,

SZILÁGYI ZSUZSANNA,

SZÖGINÉ

CSISZÁR

65


ILONA, TARCSAY TAMÁS, TÓTH KÁROLY, T Ó T H N É SCHULCZ HEDVIG, URBÁNNÉ

MATYUSKA

MARIANN,

VARGA

BÉLÁNÉ

FRANK

JUDIT,

VARGÁNÉ D R . NÁDHÁZI ÁGNES, W E I S Z G Y Ö R G Y , W I A N D T ANIKÓ. Óraadó

t a n á r o k : ALMÁSI ATTILA, B O R O S TIBOR, ERDEI ILONA,

FARKAS

EMESE, HAVELKA GYÖRGY, JUSZT ZSUZSANNA, D R . KOVÁCS LÁSZLÓ, LÉVAI JUDIT,

PETRITY JAKAB,

SÍPOS IBOLYA,

SCHEIBL

GYÖRGY,

SOMOGYI GYÖRGYNÉ, STREITMANN JUDIT, SZÁNTÓ JÓZSEF. L e k t o r o k : DÁVID CURLEY, GEORG KLEIN, S A B A H B E N G U E S S A S . T e c h n i k a i d o l g o z ó k : BÍRÓ IMRE, BÍRÓ M Á R T A , B O R I MIHÁLYNÉ GÉMES ILONA, CZESZNAK MIHÁLYNÉ SZIGONY ERZSÉBET, FÁTYOL JÓZSEFNÉ SÁROSPATAKI KATALIN,- HÉJA KÁROLY, HORVÁTH ISTVÁNNÉ BOZÓKI ERZSÉBET,

HOTORÁNNÉ

TÖRÖK

ERIKA,

KATONA

ANTALNÉ

PAPP

RÓZSA, MÉSZÁROS GYULÁNÉ B Ö G R E IDA, N A G Y FERENCNÉ ZAKAR ANNA, NEMCSÓK LAJOSNÉ SZABÓ MARGIT,

PETRI BÁLINT,

TÓTH

IBOLYA, ZSIVIN LÁSZLÓNÉ DRAGON MÁRIA.

b) SÁGVÁRI E N D R E G Y A K O R L Ó Á L T A L Á N O S ISKOLA I g a z g a t ó : D R . M A K K FERENCNÉ D R . KISS JULIANNA. I g a z g a t ó h e l y e t t e s e k : D R . ILA-TÓTH FERENCNÉ TÁLAS ILONA, D R . SZILASSI LAJOSNÉ DR. FOGARASI MARGIT. Pedagógusok: JÓZSA

BARANYINÉ BERKES ANGÉLA, ERZSÉBET,

CSANÁLOSI

BÚCSÚ FERENC,

BÉLÁNÉ

SZABÓ

ÉVA,

BÚCSÚNÉ CSONKÁNÉ

VÉGVÁRI OLGA, D R . FÁBIÁNNÉ PÁGER A N N A , GYARMATI LAJOSNÉ BODOR

GABRIELLA,

ANIKÓ,

DR.

HALÁSZ ZSUZSANNA,

KAMPLERNÉ

KOCSIS

ILONA,

JUDT MÓNIKA, KAZI

KÁLLAI

ZSUZSANNA,

DR.

KECSKEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰSNÉ LAKATOS KATALIN, KISS ILDIKÓ, D R . KOPASZNÉ BAKOS ANIKÓ, KORMÁNYOSNÉ HORVÁTH IVETT, DR. KOVÁCS GÉZÁNÉ KELEMEN M Á R T A , KRAJKÓ GYULÁNÉ BEZDÁN EDIT, LÉNÁRD JUDIT, LUKÁCSNÉ CSÁVÁS ZSUZSANNA, MÁCSAI ISTVÁNNÉ M Á D L MÁRIA, MITRING ÉVA, D R . N E M E S GÁBOR, NÉMETHNÉ ASZÓDI KATALIN, D R . NÉMETH KÁLMÁNNÉ B E R E K IZABELLA, ÖZVEGY JUDIT, D R . PÁLFY MIKLÓSNÉ PAPP OLGA, PATONAINÉ KÖKÉNYESI KATALIN, PÉNZES JÓZSEF, PÓPITY JÁNOSNÉ V A S S IRMA É V A , SASHEGYI TÍMEA. SELMECZKYNÉ PETES ANDREA, D R . SOMLAI

TIBORNÉ

DRAHOS

KLÁRA,

SÍPOS ERZSÉBET IBOLYA, SOMOGYI

DALMA,

DR.

SOMOGYI

GYÖRGYNÉ D R . BALOGI KORNÉLIA, STREITMANN JUDIT, D R . SZILÁGYI JÁNOSNÉ ERDEI RÓZSA, D R .

66

SZILÁGYI KÁROLYNÉ M Ó S ÉVA,

DR.


SZILÁGYINÉ NAGY É V A , TARCSAY TAMÁSNÉ SZÁNTÓ GYÖRGYI, TARY GÁBOR, TARYNÉ SZABÓ ÉVA, TÍMÁR CSABA, T Ó T H JÓZSEFNÉ SZALAI ERIKA,

DR.

VALÉRIA, ILDIKÓ,

TÓTH

RÓZSA,

DR.

TÓTHNÉ

TÓTHNÉ VARGA ERZSÉBET, VASTAGNÉ

JAKAB

ANDREA,

SÁGODI TERÉZIA,

VÁRVÖLGYI VINCZE

PÁLNÉ

ISTVÁNNÉ

TÓTH TANKÓ

WINTER

ANDREA, D R . VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA. K ö n y v t á r o s : FELFÖLDI LÁSZLÓNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA. P é n z ü g y i e l ő a d ó : KOVÁCS MÁRIA PAPDI MÁRIA. I s k o l a t i t k á r : SZAUER KÁROLYNÉ GÖNDÖS ETELKA. F o t ó t e c h n i k u s : LOVÁSZ KÁROLY. O k t a t á s t e c h n i k u s : MLHALIK DEZSŐ. T e c h n i k a i d o l g o z ó k : B o z s ó JÓZSEFNÉ KISS ERZSÉBET, FARAGÓ SÁNDORNÉ POTYKA ÉVA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ RÉBÉK N A G Y ILONA, KOVÁCS ISTVÁNNÉ KOROM

IRÉN,

LUKÁCSEVICH

LÁSZLÓNÉ

ERDEI

MAGDOLNA,

NACSA

GÁBORNÉ GAZDAG ZSUZSANNA, RÚZSA B . LÁSZLÓNÉ CSIKÓ IRMA, TÓTH JÓZSEFNÉ KOVÁCS ROZÁLIA, VARGA GÁBORNÉ RÉBÉK N A G Y ERZSÉBET, ZSOLDOS MIKLÓSNÉ T E R H E S ANNA.

D) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI a) REKTORI HIVATAL I r o d a v e z e t ő : ÖRDÖGH M Á R I A . O s z t á l y v e z e t ő : BALOGHNÉ MOLNÁR GABRIELLA. S z e m é l y ü g y i r e f e r e n s : G R E S Ó ERZSÉBET. F ő e l ő a d ó : ÁCS-SÁNTA LAJOSNÉ D R . SEBŐK JOLÁN. D o c e n s : D R . FÁBRICZ KÁROLY. B e l s ő e l l e n ő r : KOVÁCS JÁNOSNÉ MAGYAR IBOLYA. Előadók:

MIHÁLYI NOÉMI,

NÁDASINÉ LANGÓ GABRIELLA,

DR.

VARGA

ANDRÁSNÉ MAGYAR M Á R T A . A d m i n i s z t r á t o r : RÁKOSI BERNADETT. I k t a t ó : TANÁCS ERIKA. H i v a t a l s e g é d : MIKLÓS ANTALNÉ DOROGI MARGIT.

b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG K a n c e l l á r : D R . SZABÓ IMRE. G a z d a s á g i i g a z g a t ó : KÁRPÁTI TIBORNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET.

67


F ő m é r n ö k : SZABÓ ZOLTÁN. Osztályvezetők:

BÁSTHY

GÁBOR,

BENCZE

CSABÁNÉ

VAJDA

KATALIN,

SZÖLLÖSI ERVIN, D R . SZŰCSNÉ D R . BERENCZKI É V A . Osztályvezető-helyettesek:

HERMANNÉ

NAGY

ETELKA,

PÓSA

TIBORNÉ

BALÁZS ROZÁLIA, SZABÓ FERENCNÉ CSÁNYI KATALIN. C s o p o r t v e z e t ő k : BALLÁNÉ HORVÁTH KATALIN, C Z O M B O S ISTVÁN, JENEINÉ SZÖGI ERIKA. F ő e l ő a d ó k : ANTAL ILDIKÓ MARGIT, ARDAI IMRE, BITE JENŐNÉ DANCSÓ ANNA, CZIROK ENDRÉNÉ D R . LASKAI ÉVA, D U D Á S N É V A S S ESZTER, D U R Ó JÓZSEF, D R . GURKA ZOLTÁN, HORESNYI BÉLA, KÖBLÖS ENDRE, KÖBLÖS

KATALIN

OLÁH

KATALIN,

KŐVÁGÓ

PÁLNÉ

KOLLÁR

MAGDOLNA, SEBESTYÉN TIBOR. E l ő a d ó k : BALOGH GYÖNGYI, B Á N ZOLTÁNNÉ P A P P MARGIT, TATÁR JULIANNA, BALÁZSNÉ,

GÁDZSERNÉ

POTOCZKI MARGIT,

CSANÁDI GYÖRGYNÉ

ÉVA,

KOTOGÁNY

HAVJÁR

VESZTERNÉ

UHRIN

ILONA,

KRISZTINA,

JUHÁSZ-KATALIN,

VIRÁGH

GYÉMÁNT

HESZEGI

KISSNÉ FARKAS

ARANKA,

MATUSKA

BÁSTHYNÉ

MARGIT, ÁDÁMNÉ

JUDIT,

JÓZSEF,

FODOR

RÓBERTNÉ SZIGETI

KOCSIS

SZIL-

NAGYNÉ

SZÉL

ZSUZSANNA, OLTVÁNYI JÓZSEFNÉ BARTA JULIANNA, P A P P ISTVÁNNÉ CSORDÁS ERZSÉBET,

DR.

P E P Ó JÁNOSNÉ GÁBOR

ANIKÓ,

PUSKÁS

' ERIKA, RÓZSI TIBORNÉ PÓNUSZ JUDIT, SINKÓ ERIKA, SUTI ILDIKÓ, SZABÓ IMRÉNÉ MOGYORÓSI ZSUZSANNA, SZIGETFALVI ILONA, SZŐNYI JÁNOSNÉ

RENGEY

ILONA,

TÓTH

KRISZTINA,

VARGA

GYÖNGYI,

VARGÁNÉ GUBOLYA É V A , ZAGYI KATALIN, ZSIROSNÉ TÁCSI ILDIKÓ. Ü g y i n t é z ő : FARKAS JÁNOSNÉ SZŐNYI VIKTÓRIA. F ő m u n k a t á r s a k : FODORNÉ M A Y E R KLÁRA, KUZMÁN JÓZSEFNÉ SZABÓ IRÉN ETELKA. T i t k á r s á g v e z e t ő : M O H O S IMRÉNÉ DOBAY ERZSÉBET. Irodavezetők:

GYURCSEKNÉ D R .

NAGY BEÁTA,

DR.

SZABÓNÉ

KOVÁCS

VERONIKA.

Jogtanácsos: DR. K ó s z ó ISTVÁN. R e n d s z e r g a z d a : FÖLDESINÉ ÁBRAHÁM KATALIN. A d a t r ö g z í t ő : HALÁSZ RITA. G o n d n o k s á g v e z e t ő : KARA ISTVÁNNÉ KIRÁLY É V A . I r a t t á r o s o k : CZOMBOS ISTVÁNNÉ HEGEDŰS ROZÁLIA, NYÉKI JÓZSEF. A d m i n i s z t r á t o r : BALOGNÉ CSONKA JUDIT. Gépírók:

FÖLDI ZSUZSANNA, HUBAI G Á B O R N É FODOR IBOLYA,

IMRÉNÉ BARTOS HAJNALKA, TEMESINÉ BÓDI TÍMEA.

68

MOHOS


É p ü l e t n y i l v á n t a r t ó : VlSNYEl JÓZSEF. K é z b e s í t ő : PAPP ISTVÁN. H i v a t a l s e g é d e k : KŐMŰVES ZOLTÁN ISTVÁNNÉ ZSIKAI ERZSÉBET, VÖRÓSNÉ NYERGES ANNA.

Gondnokság G o n d n o k s á g v e z e t ő : TÓTH GYÖRGY. G o n d n o k o k : CZIROK ENDRE, DURÓ JÓZSEFNÉ SÍPOS ILONA, KISS MÁRIA, MÓZES ISTVÁNNÉ KOVÁCS MÁRIA. A n y a g b e s z e r z ő : BOROS TAMÁS. Takarítók:

FUTÓ ISTVÁNNÉ GOMBOS ROZÁLIA,

FÜRI SÁNDORNÉ PAKAI

ILONA. S e g é d m u n k á s o k : LUTERÁNUS JÓZSEF, PÁL GYÖRGY.

Gépjárműszolgálat E l ő a d ó : DUNAI PÉTER. G é p k o c s i v e z e t ő k : Á c s LÁSZLÓ, BALOGH ANTAL, BALOGH ZOLTÁN, BARA SÁNDOR, K o c s i s ANDRÁS, NÁDHÁZI PÁL, SIMON MIHÁLY, VUJKOV JÓZSEF. G é p k o c s i s z e r e l ő : FODOR FERENC.

Rendészet D i s z p é c s e r : MOLNÁR ANDOR. Rendészek: JÓZSEF,

BÖJTHE

Szűcs

SÁNDOR,

DUDIK

ISTVÁN,

FEJES

GÁBOR,

MÁRTA

ISTVÁN.

P o r t á s o k : CSAMANGÓ KÁROLY, GYARMATI LAJOS, KELE ISTVÁNNÉ FOGAS ILONA, LEHOTAI JÓZSEF, MOLNÁR JÁNOS, NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA, NÉMETH ISTVÁNNÉ KAJDA ÉVA, PETÁK ANTAL, PRISKIN LÁSZLÓNÉ PEREGI PIROSKA, SIMON FERENC, SISÁK LAJOSNÉ KOKAS MARGIT, SZABÓ PÉTERNÉ MISKOLCZI MÁRIA, SZIKE ISTVÁN, TANÁCS ERNÖNÉ VARGA ROZÁLIA. Őrök:

GARAMSZEGI

KÁROLY,

HEGEDŰS

MIKLÓS,

HUSZTA

LÁSZLÓ,

SZEKERES ISTVÁN, TANÁCS ISTVÁN.

Karbantartó Üzem M ű s z e r é s z e k : KERSCH LÁSZLÓ, KRISTÓPÁL, SPRÁJCER PÁL.

69


Kazánházak Fűtők:

BITE FERENC,

SÁNDOR,

BORDÁCS MIHÁLY,

BÖRCSÖK

SÁNDORNÉ

BÖRCSÖK ISTVÁN,

MAGYAR

IRÉN,

BÖRCSÖK

DOBRA

LAJOS,

GÁSPÁR JÁNOS, HEGEDŰS TIBOR, KISS FERENC, NAGY LAJOS, OLÁH JÓZSEF, PAPP JÁNOS, SÁNTA FERENC, SZÉLL CSABA, SZÉLL MÁTYÁS. SZŰCS IMRE, TÓTH PÉTER, ÚJVÁRI FERENC.

J A T E Press F ő s z e r k e s z t ő : SZŐNYI ETELKA. G a z d a s á g i ü g y i n t é z ő : ÁDÁM JÓZSEFNÉ B Ö K Ő MAGDOLNA. A d m i n i s z t r á t o r : KÁDÁR ILONA. Szakmunkások:

DAMIÁN

ZOLTÁNNÉ

PAPP

ERZSÉBET,

HÁNYI

PÉTER,

MOLNÁRNÉ VÁSÁRHELYI ERIKA, PAPP ERIKA, SERES GÁBOR, SERES ZOLTÁN,

SZATMÁRI

JÓZSEF,

SZIEBER

ZOLTÁNNÉ

SZŐKE

NAGY

ETELKA. B e t a n í t o t t m u n k á s : SZÖGI LÁSZLÓNÉ TANÁCS ILONA. H i v a t a l s e g é d : BORKA ANDREA.

Központi A n y a g r a k t á r R a k t á r v e z e t ő : MOLNÁR ISTVÁN. A n y a g b e s z e r z ő : Á c s BÉLÁNÉ TAKÁCS ZSUZSANNA.

Segédmunkás: SlSA LÁSZLÓ. Egyetemi Ó v o d a Óvónők:

KASZA ZSOLTNÉ GALGÓCZI JUSZTINA,

MÁRIA,

KÖRÖSI

MÁRIA,

MADARÁSZNÉ

DR.

HORVÁTHNÉ

SZÁSZ

ÉVA,

TITI

MARÓTI

LÁSZLÓNÉ PÁLYI JULIANNA, PÁVÁNÉ MUDRONY BEÁTA. D a j k á k : BENCS FERENCNÉ VINCZE VERONIKA, BÉLECZKI IMRÉNÉ KIRÁLY IBOLYA, FOGAS JÁNOSNÉ CSISZÁR ROZÁLIA, -ANNA.

70

GOMÁNYNÉ

LANTOS


VIL AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA

Az egyetem dolgozóinak

létszáma*

Oktatók Kutatók Igazgatási és tanszéki adminisztratív dolgozók, oktatási és kutatási segédszemélyzet, valamint fizikai dolgozók Egyetemi Könyvtár Gyakorló iskolák Nevelő tanárok Óvoda Összesen

563 fő 37 fő 703 81 118 7 10

fő fő fő fő fő

1587 fő Az egyetemi hallgatók

A) A nappali tagozatos hallgatók Állam-és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar Összesen

létszáma *

létszáma: 1655 2613 2135 6403

fő fő fő fő

B) Az esti és levelező tagozatos hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozat Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Böcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

18 1717 714 137

fő fő fő fő

Hallgatók összesen

8989 fő

Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma

1149 fő

* Az 1996. okt. 31-i állapotnak megfelelően

71


VIII. EGYETEMÜNK DÍSZDOKTORAI

Az Egyetem Rektorától az Egyetemi T a n á c s határozata alapján az 1 9 9 6 - 1 9 9 7 - e s tanévben Doctor Honoris Causa címet kaptak: 1996. szeptember 9-én D r . KANKARE, JOUKO a Turkui Egyetem Analitikai Kémiai Intézetének professzora, DR. LAGALY, GERHARDT a Kiéli Egyetem Szervetlen Kémiai Intézetének professzora. 1996, október 12-én DR. PERROT, JEAN a párizsi Sorbonne és az École Pratique des Hautes Études nyugalmazott professzora, DR. LADIK JÁNOS az Erlangen-Níirnberg-i Friedrich-Alexander Egyetem Elméleti Kémiai Intézetének professzora. 1996. november 26-án DR. SMITH, GERARD V. a Dél-Illinoisi Egyetem Kémiai Intézetének profeszszora. 1996. december 6-án D r . FÖRSTER, HORST a Hamburgi Egyetem Fizikai Kémiai Tanszékének professzora, DR. HUMPHRIES, PETER a Trinity College Genetikai Intézetének professzora.

73


IX. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTEK

A Magyar Köztársaság

Tiszti

Keresztje:

D R . JAKUCS LÁSZLÓ p r o f e s s o r e m e r i t u s .

Szent-Györgyi

Albert

díj:

D R . CSÉKA ERVIN p r o f e s s o r e m e r i t u s .

Apáczai Csere János díj: D R . BERNÁTH ÁRPÁD e g y e t e m i t a n á r .

Művelődés

Szolgálatáért:

D R . VARGA TIBORNÉ g a z d a s á g i e l ő a d ó .

Magyar Felsőoktatásért

emlékplakett:

D R . RESCH BÉLÁNÉ d o c e n s . ERDÉLYI ÁGNES k o l l é g i u m i g a z g a t ó .

Pedagógus

Szolgálati

Emlékérem:

D R . ANDOR JÓZSEF d o c e n s , D R . BALÁZS JÁNOS a d j u n k t u s , D R . HOFSZANG JÓZSEF a d j u n k t u s ,

DR. KAMARÁS GYÖRGY szakvezető tanár, DR. KARDOS JÓZSEF szakvezető tanár, DR. MATKOVICS BÉLA egyetemi tanár, D R . SCHŐBEL GYÖRGY a d j u n k t u s ,

DR. SERES LÁSZLÓNÉ szakvezető tanár. Akadémiai díj (megosztva): DR. MOLNÁR ÁRPÁD egyetemi tanár. Kiss Árpád díj: DR. CSAPÓ BENŐ egyetemi tanár, D R . PUKÁNSZKY BÉLA d o c e n s .


Zemplényi

Géza díj:

D R . SCHNEIDER GYULA e g y e t e m i t a n á r .

Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriumának díja: DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, akadémikus. Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói díja: DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár. Humboldt-díj: DR. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, akadémikus. Encomienda del Merito Civil (spanyol): DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár. József Attila Emlékplakett: FRANCOISE ALLAIRE tanácsos (Francia Nagykövetség) DR. KESZTYŰS TIBOR főtanácsos (Göttingen) D R . KETSKEMÉTY ISTVÁN p r o f e s s o r e m e r i t u s .

Bartucz Lajos Emlékplakett: DR. MICHAELFINNEGAN professor (Kansas State University) Professor Emeritus cím: DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN nyugalmazott egyetemi tanár.

76


RUBIN-, VAS-, GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁVAL KITÜNTETETTEK

Egyetemünk rektorhelyettese DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA egyetemi docens a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. R u b i n d i p l o m a : D R . ZÉTÉNYI JÁNOS j o g á s z . Vasdiploma:

DR.

FÓRIÁN

SZABÓ

LÁSZLÓ,

LÁSZLÓ, WALTHIER REZSŐ j o g á s z o k ,

DR.

LEŐKE

BÉLA,

PRAEFORT FERENCNÉ

RÉCZEI közép-

iskolai tanár. G y é m á n t d i p l o m a : D R . ARÁNYI MIKLÓS, D R . Á T S FERENC, D R . BARDÓCZ JENŐ, D R . BERTÉNYI LÁSZLÓ, D R . BOGNÁR LÁSZLÓ, D R . BRUCKNER TIBOR,

DR.

DOBOS LÁSZLÓ,

DR.

ELEK

LÁSZLÓ,

DR.

GALÁNTAI

LÁSZLÓ, D R . GÉMES LAJOS, D R . HABERMANN KÁROLY, D R . JURAY IMRE, D R . KŐVÁRI JÁNOS, D R . MÜLLER MIKLÓS, D R . PAPP ENDRE, DR.

SÉRA GYULA,

WINKLER

LÁSZLÓ

D R . TALPAI EMIL,

DR.

jogászok,

ISTVÁNNÉ,

CSETHE

VÁKÁR

SZILÁRD, LIELI

DR.

ISTVÁN,

LENGYEL ALBERTNÉ, D R . TÁLASI ISTVÁNNÉ, D R . SASVÁRI KÁLMÁN, URBÁN ERZSÉBET, VITKAI ARANKA k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k . Aranydiploma: FÁBIÁN

D R . BENEDEK DEZSŐ, LAJOS,

DR.

GYÖNGYI

D R . FÁBIÁN GÁBOR ÁRPÁD, ISTVÁN,

DR.

JÁRAY

ERNŐ,

DR. DR.

KOROMPAI BÉLA, D R . PODHRADSZKY LÁSZLÓ, D R . STÉPÁN JÓZSEF, DR.

ÚJVÁRI FERENC j o g á s z o k ,

ENDRÉNÉ,

HALÁPI FERENCNÉ,

GARAMSZEGI LOSONCZI

JÓZSEF,

GRIGERCSIK

ZOLTÁNNÉ,

MAROSVÁRI

GYULÁNÉ, D R . TÍMÁR LAJOSNÉ, D R . CSÚRI ILONA, FEUER GYÖRGY, D R . HORVÁTH JÁNOSNÉ, JEGES SÁNDOR, D R . LÁNG LÁSZLÓ, RÁCZ

JÁNOS középiskolai tanárok.

77


XIV. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK

Tudományok

doktora

fokozat:

DR. BERTA ÁRPÁD, egyetemi tanár, Altajisztika Tanszék, DR. BÁLINTNÉ D R . SZENDREI MÁRIA d o c e n s , A l g e b r a é s S z á m e l m é l e t T a n -

szék, ERDŐHELYI ANDRÁS docens, Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék, ÉSIK ZOLTÁN docens, Számítástudomány Alapjai Tanszék, GALLÉ LÁSZLÓ docens, Ökológiai Tanszék, HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, DR. LEHOCZKI ENDRE, tudományos főmunkatárs, Növénytani tanszék, DR. NOTHEISZ FERENC docens, Szerves Kémiai Tanszék. DR. DR. DR. DR.

Kandidátusi DR. DR. DR. DR. DR. PhD

fokozat:

BERKESL OTTÓ adjunktus, Fizikai Kémiai Tanszék, ILIA MIHÁLY docens, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, KIRÁLY ZOLTÁNNÉ adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék, KÖRMÖCZI LÁSZLÓ adjunktus, Ökológiai Tanszék, TÓTH JUDIT docens, Alkotmányjogi Tanszék. fokozat:

DR. BÁLINTNÉ DR. TÓTH ÁGNES adjunktus, Történeti Segédtudományok Tanszék, DR. BUCSI MIHÁLY adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék, DR. FORGÁCS TAMÁS docens, Magyar Nyelvészeti Tanszék, DR. GUTMAN IVÁN egyetemi tanár, Fizikai Kémiai Tanszék, DR. KISS JÁNOSNÉ adjunktus, Biokémiai Tanszék, DR. MUCSI LÁSZLÓ adjunktus, Természeti Földrajzi Tanszék, DR. PÁPAY LÁSZLÓ adjunktus, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 79


DR. PAPP GYORGYNÉ docens, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. PFEIFFER ILONA adjunktus, Mikrobiológiai Tanszék, DR. SZABÓ IMRE docens, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, DR. SZENDI ZSUZSANNA docens, Szerves Kémiai Tanszék, DR. SzKÁROSl ENDRE docens, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus, Földtani Tanszék, DR. TANDÓRI JÚLIA tanársegéd, Biofizikai Tanszék, DR. TOMKA BÉLA adjunktus, Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, DR. TÓTH KÁROLY docens, Alkotmányjogi Tanszék, M. TÓTHNÉ DR. FARSANG ANDREA tanársegéd, Természeti Földrajzi Tanszék, DR. TÖRÖK MIKLÓS adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. VAJTAI RÓBERT adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék.

80


XIV. HABILITÁLTAK NÉVSORA AZ 1996-1997-ES TANÉVBEN

DR. ERDŐHELYI ANDRÁS egyetemi tanár, JATE, Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék, DR. GALLÉ LÁSZLÓ egyetemi tanár, JATE, Ökológiai Tanszék, DR. GRACZYNSKA, EWA WANDA tudományos főmunkatárs, Mathematical Section of the Technical University of Opole, Lengyelország, DR. HALASY KATALIN docens, Budapest, Állatorvostudományi Egyetem, DR. JANSZKY JÓZSEF tudományos igazgató, Budapest, M T A T T K L Kristályfizikai Kutatólaboratórium, » DR. KEVEINÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, JATE, Természeti Földrajzi Tanszék, DR. LEHOCZKI ENDRE egyetemi tanár, JATE, Növénytani Tanszék, DR. LŐRINCZ ANDRÁS tudományos főmunkatárs, Budapest, M T A Izotópkutató Intézete, DR. NAGY LÁSZLÓ docens, JATE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, DR. NOTHEISZ FERENC docens, JATE, Szerves Kémiai Tanszék, DR. PUSZTAY JÁNOS főiskolai tanár, Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, DR. RÁCZ ATTILA főiskolai tanár, Budapest, Államigazgatási Főiskola, DR. SZEBENYI PÉTER igazgató, Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, DR. TASSONI, LUIGI docens, Pécs, JPTE, Olasz Tanszék.

81


VIII. ÉVFOLYAM- ÉS (SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR I. évesek évfolyamfelelőser. Biológia-kémia szak: NAGY ERIKA tanársegéd, Biológia szak: DR. PÉCSVÁRADI ATTILA adjunktus, Biológia-egyéb szak: DR. PÉCSVÁRADI ATTILA adjunktus, Biológus szak: DR. VÁGVÖLGYI CSABA adjunktus, Fizika-matematika szak: DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus, Fizika és fizika-egyéb szak: DR. FARKAS ZSUZSANNA adjunktus, Fizikus szak: GÁL JÁNOS tudományos segédmunkatárs, Földrajz tanárszak: KOVÁCS CSABA tanársegéd, Geográfus szak: DR. UNGER JÁNOS adjunktus, Matematika

szak:

KATONÁNÉ HORVÁTH ESZTER t a n á r s e g é d

és

RETKES

ZOLTÁN tanársegéd, Matematikus szak: DR. HEGEDŰS JENŐ docens és DR. STACHÓ LÁSZLÓ docens, Programozó matematikus szak: PALÁGYI KÁLMÁN tanársegéd, Kiegészítő programozó matematikus szak és számítástechnika tanár szak: N A G Y ANTAL t a n á r s e g é d ,

Kémia-fizika szak:, BÚZÁS NORBERT tudományos segédmunkatárs, Kémia tanárszak és kémia-egyéb szak: DR. TÖRÖK BÉLA tudományos munkatárs, V e g y é s z s z a k : CSÁKINÉ D R . TOMBÁCZ ETELKA d o c e n s é s D R . SZEKERES

MÁRTA adjunktus, , Környezettan-egyéb szak: BÚZÁS NORBERT tudományos segédmunkatárs, II. évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: DR. FEKETE ÉVA docens, Biológia szak: DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ docens, B i o l ó g i a - e g y é b s z a k : D R . HALASY KATALIN d o c e n s é s D R . KUCSERA JUDIT

adjunktus, B i o l ó g u s s z a k : D R . MIHALIK ERZSÉBET d o c e n s é s D R . TOLDI JÓZSEF d o c e n s ,

Fizika-matematika szak: DR. SZATMÁRY KÁROLY tudományos főmunkatárs, 83


F i z i k a - e g y é b szak: SNEIDER JÁNOS tudományos segédmunkatárs, Fizika és fizikus szak: DR. BARTHA FERENC adjunktus, Földrajz és f ö l d r a j z - e g y é b szak: DR. MOLNÁR SÁNDOR adjunktus, Geográfus szak: DR. RAKONCZAI JÁNOS docens, Matematika tanárszak: DR. VIHAROS LÁSZLÓ adjunktus, Matematika és matematika-számítástechnika szak: DR. GÉVAY GÁBOR adjunktus, Matematikus szak: DR. KRÁMLI ANDRÁS egyetemi tanár és DR. VIHAROS LÁSZLÓ adjunktus, Programozó matematikus szak: HORVÁTH TAMÁS tanársegéd, Közgazdasági p r o g r a m o z ó matematikus és számítástechnika tanári szak: NYÚL LÁSZLÓ t a n á r s e g é d ,

K é m i a - m a t e m a t i k a szak: DR. WITTMANN GYULA tudományos munkatárs, K é m i a - f i z i k a és kémia tanárszak: DR. HERNÁDI KLÁRA tudományos főmunkatárs, Vegyész szak: HORVÁTH DEZSŐ tudományos segédmunkatárs és TÓTH ÁGOTA t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s .

111. évesek évfolyamfelelősei: B i o l ó g i a - k é m i a szak: KERTÉSZ RÓBERT tanársegéd, Biológia szak: DR. PÁLFI GYÖRGY tudományos munkatárs, B i o l ó g i a - e g y é b szak: HORVÁTH ANDRÁS tanársegéd, Biológus szak: DR. BOROS ANDRÁS tanársegéd, Fizika-matematika szak: DR. TÖRÖK MIKLÓS adjunktus, Fizika és fizika-egyéb szak: DR. VARGA ZSUZSANNA adjunktus, Fizikus szak: DR. OSVAY KÁROLY docens és KÁNTOR ZOLTÁN T M B ösztöndíjas, Földrajz szak: M . TÓTHNÉ FARSANG ANDREA tanársegéd, F ö l d r a j z - e g y é b szak és geográfus szak: D r . MAKRA LÁSZLÓ adjunktus, Kémia-matematika szak: GALBÁCS GÁBOR T M B ösztöndíjas, Kémia és k é m i a - e g y é b szak: DR. ADAMKOVICH ISTVÁN adjunktus és K ó s z ó KATALIN tanársegéd, Vegyész szak: DR. GAJDA TAMÁS docens, Matematika szak és matematika-számítástechnika szak: KOSZTOLÁNYI JÓZSEF t a n á r s e g é d é s D R . ZÁDORI LÁSZLÓ a d j u n k t u s ,

Matematikus szak: DR. SZABÓ LÁSZLÓ adjunktus, Programozó matematikus szak: KOLB ZOLTÁN tanársegéd, Közgazdasági programozó matematikus szak és számítástechnika-bölcsész szak: DR. TÚRI LÁSZLÓ adjunktus. 84


XIV. KULTURÁLIS ÉLET

1996 októberében a Szegedi Felsőoktatás 75 éves jubileuma alkalmából a Hallgatói Önkormányzattal együtt rendeztünk a Dóm téren, a JATE aulában és a JATE Klubban kulturális programokat, melyeken elsősorban a művészeti csoportjaink léptek fel. Novemberben Dr. Mészáros Rezső rektor úr nyitotta meg az aulában Fontos Sándor festőművész Emlékkiállítását. December 12-én tartottuk hagyományos Díjkiosztó Gálaműsorunkat, ahol a hallgatók részére kiírt pályázatok (hibás szonett, kultúrnovella, karikatúra pályázat) és az előadói versenyek (szavaló- és zenei verseny) díjait adtuk át. Az 1996/97-es tanévben a Kulturális Titkárságon bejegyzett öntevékeny csoportok száma 82-re emelkedett. Továbbra is legnépszerűbb és nemzetközileg is elismert a Szegedi Egyetemi Énekkar, az Universitas Bálint Sándor Néptáncegyüttes és az Universitas Szimfonikus Zenekar. Az 1997-es évben emlékezetes, színvonalas kiállításokat rendeztünk az aulában, többek között Gérard Guy francia festőművész, Kovács Pál fotóművész, Rajczi Zoltán festőművész, Simon László szobrászművész és ZekeHajas Ilona ikonfestő művésznő tárlatát, melyet Tempfli József megyés püspök úr nyitott meg. Júniusban a Szegedi Nemzeti Színház Évadzáró Ünnepségén adtuk át a hallgatók szavazatai alapján az 1996/97-es évad közönségdíjait két fiatal prózai színésznek, Létay Dórának és Mészáros Tamásnak. Október 15-17-ig rendeztük meg Dr. Mészáros Rezső rektor úr védnöksége alatt az Őszi Kulturális Fesztivált és a Kárpátok - A Mi Medencénk Diáktalálkozót. Ezen a rendezvényen nemcsak a szegedi felsőoktatási intézmények hallgatóinak kínáltunk bemutatkozási lehetőséget, hanem a határon túli magyar diákok számára is. A fesztivált közönségsikere és országos sajtóvisszhangja alapján rendkívül sikeresnek érezzük; a továbbiakban minden év október első felében kerül megrendezésre. Októberben az Őszi Kulturális Fesztivál rendezvényeivel nyílt meg a felújított JATE Klub. Új klubvezetővel kezdte az idényt a szabadidőköz85


ú

pont, Maróthy Kornél végzős joghallgatóként 1998. júniusig tartó megbízással irányítja a klub életét. A következő hónapok a megnyitás 25. évfordulója jegyében teltek, a nagy sikerű programsorozatban a könnyűzenei rendezvények mellett színházi előadások, költői estek és népzenei programok is szerepeltek. 1997. október l-jétől új fejezet kezdődött az egyetem kulturális életében. Rektori határozattal megszűnt a Kulturális Titkárság, helyét és kibővített feladatkörét a Kulturális Iroda vette át, melynek munkatársait pályázat útján választották. Kulturális referensként Tóth Attila, programszervezőként Tajti Gabriella áll az Universitas hallgatóinak és oktatóinak rendelkezésére. Az iroda feladata az egyetem kulturális életének szervezése, - az öntevékeny és művészeti csoportok nyilvántartása, munkájuk koordinálása, pályázati figyelőrendszer működtetése, önálló programok (kiállítások, hangversenyek, előadások, művész-közönség találkozók, fesztiválok) szervezése, a hallgatók részére évente kiírt alkotói és előadói versenyek lebonyolítása, a Klubtanács munkájának irányítása, a Kulturális Kuratórium pályázatainak gondozása, valamint helyi és országos információs adatbázis működtetése kulturális és szabadidős programokról.

86


XIV. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI

Egyetemi Könyvtár CAMP, Beatrice kulturattasé, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 1 nap, 1996. nov. 19. PHILIPS, Sean könyvtárigazgató, Dublin, Univ. Coll. 1 nap, 1996. döe. 5. SLMPSON, Bili könyvtárigazgató, Dublin, Trinity Coll. 1 nap, 1996. dec. 5. KABDEBÓ, Tamás könyvtárigazgató, Saint Patricks Coll. Maynooth, 1 nap, 1996. dec. 5. GEHRKE, Stefanie, Minerva, Bécs, 1 nap, 1997. ápr. 28. Ságvári Endre Gyakorló Altalános

Iskola

NURCHESI, Mario tanár, Oliena, Általános Iskola, 6 nap, 1996. okt. 4 - 9 . D'ALFONSO, Anna tanár, Padova, Általános Iskola, 8 nap, 1997. júj. 2 - 1 0 .

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék SOJKA, Klaus professzor, Hamburg, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. 7 - 1 1 . Környezetijog. I. és 5 nap, 1997. ápr. 7 - 1 1 . Környezeti jog. II. és 5 nap, 1997. jűl. 2 3 - 2 7 . Tervezet egy európai környezetvédelmi egyezményről. Alkotmányjogi Tanszék PAUTI, egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. dec. LEGRAND, M. egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. GUTTINGER, Philippe egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. BOUINEAU, M. egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. dec. NICOLAS, Valerie egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1997. febr. CARCASSON, M. egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1997. márc. 87


HUGLO, Jean-Guy egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. FLORENCE, Massias egyetemi oktató, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék GROPP, Walter egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. 6 - 1 3 . A bűncselekmény- és szankciótan egyes súlyponti kérdései a német büntetőjogban. BISCHOF, Joseph docens, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. 6 - 1 3 . A bűncselekmény- és szankciótan egyes súlyponti kérdései a német büntetőjogban. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék KLOHE, Dieter rektor, Mannheim, F H Bund, 6 nap, 1997. febr. 2 - 8 . Die berufliche Beratung in_Deutschland. ERTELT, Bernd-Joachim professzor, M a n n h e i m , F H Bund, 6 nap, 1997. febr. 2 - 8 . Berufswahlvorbereitung in der Schule. A Tanszék Nemzetközi M u n k a j o g i Szemináriumot tartott 1997. augusztus 11-16., 18-23. és 2 5 - 3 0 . között az alábbi résztvevőkkel: AUPRANTIS, N. professzor, Tracia, Egyetem, . BARRÉ, A. professzor, Québec, Egyetem, DAUBLER, W . professzor, Bremen, Egyetem, , GAGNON, J. D. professzor, Montreal, Egyetem, GREBER, D. Y. professzor, Geneve, Egyetem, IWAMURA, Masahiko professzor, Tokyo, Egyetem, LABORDE, J. P. professzor, Bordeaux, Egyetem, NAGEL, S. G. Conseil de l ' E u r o p e - Council of Europe, NEAL, A. professzor, Leichester, Egyetem, SERVAIS, J. M. professzor, Nemzetközi M u n k a j o g i és Szociális Jogi Társaság főtitkára, SEVERYNSKI, M. professzor, Lódz, Egyetem, VERDIER, J. M. professzor, Párizs, Egyetem, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék WEBER, Günter professzor, Düsseldorf, Egyetem, 8 és 3 nap, 1996. okt. 1 4 17. és 1997. márc. 10-13. Az Európai Közösség j o g a .

88


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ANGOL-AMERIKAI INTÉZET NOSKE, Manuéla vendégtanár, California, Egyetem, 2 év, 1995. szept. 1 1997. aug. 31. RAND, Wade Mosby vendégtanár, Chicago, Egyetem, 1 év, 1996. szept. 1-től. NEEMANN, Jessica vendégtanár, Knoxville, Tennessee, Egyetem, 3 hónap, 1996. szept. 20-dec. 20. WOOLLAND, Brian vendégtanár, Reading, Egyetem, 8 nap, 1997. febr. 20-28. BALES, Kent R. professzor, Minneapolis, Egyetem, 4 hónap, 1997. febr.máj. Postcolonial versions of America.

GERMÁN FILOLÓGIAI INTÉZET Német Irodalomtudományi Tanszék A Tanszék 1996. szept. 15-17. között Hermann Brochról konferenciát tartott az alábbi külföldi vendégekkel. ANGELOVA, Penka, Veliko Tirnovo. Polyhistorismus und mnemotechnisches Verfahren bei Broch und Canetti. ' BABIC, Josip, Belgrád. Fragen und Perspektiven einer Broch-Rezeption in Jugoslawien. BENEDIKT, Michael, Bécs. Brochs Wertvoraussetzung zwischen Positivismus und dem Unvordenklichen. DOPPLER, Bernhard, Paderborn. Hermann Brochs Drama „Die Entsühnung". DURZAK, Manfréd, Paderborn. Das Érbe des polyhistorischen Romans. GABOLDE, Isabelle, Párizs. Diskontinuitat-Aufbau einer Architektonik, Syntax einer Architektur. HACKERMÜLLER, Rotraut, Bécs. Die Heilsarmee in Hermann Brochs Román Die Schlafwandler. KESSLER, Michael, Rottenburg-Stuttgart. Oszillationen. Über die motorik von Konstruktion und Dekonstruktion am Beispiel von Hermann Brochs Román Die Verzauberung. KOHLENBERGER, Helmut, Freilassing. Hermann Broch zur Selbstzerstörungstendenz in der Demokratie. KONSTANTINOVIC, Zorán, Innsbruck. Hermann Broch und die MitteleuropaIdeologie. 89


LÜTZELER, Michael, Saint Louis. Hermann Brochs Essays zur Kultur der Moderne (1933-1948). MAHRDT, Helgard, Göttingen. Kunst ist Sittlichkeit. Überlegungen zur Asthetik und Etik bei Hermann Broch. MILADINOVIC-ZALAZNIK, Mira, Ljubljana. Die Rezeption belletristischer W e r k e Brochs in Slowenien. REICHMANN, Ewa, Bielefeld. Weiblichkeit im werk von H e r m a n n Broch. RINNER, Fridrun, Marseille. Zur Rezeption von Hermann Broch im Frankreich. RlTZER, Mónika, Lipcse. Hermann Broch und C. G. Jung: Zur Entstehung des Bergromans. SAGNOL, Marc, P á r i z s - D r e z d a . Die Trauer im Brochs T o d des Vergil. SCHLOCKER, Georges, Párizs. Triumph des Geschichtelerzáhlers. RAGOTZKY, Hedda egyetemi tanár, Siegen, Egyetem, 2 hét, 1996. szept. 2 9 okt. 11. Német Nyelvészeti Tanszék VÖLZING, Paul-Ludwig egyetemi tanár, Siegen, Egyetem, 10 nap, 1997. febr. 16-26. Satzgliedstellung, Syntax im W ö r t e r b u c h . ZSENIN, Mariann szinkrontolmács, Bécs, Fordító- és T o l m á c s k é p z ő Intézet, 6 nap, 1997. febr. 16-22. Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék A Tanszék Kaiser Franz Joseph I. als literarische Gestalt in den Literaturen der k.u.k. Monarchie und der Nachfolgestaaten címmel nemzetközi konferenciát rendezett 1996. szept. 2 3 - 2 5 . között az alábbi külföldi résztvevőkkel: CvRKAL, Ivan, Pressburg. Franz Joseph I. in der slowakischen Literatur des 19. und 20. Jhds. DECLOEDT, Leopold, Bécs. „Der gute alte Herr von S c h ö n b r u n n . " Achtzig Jahre Franz Joseph-Mythos in der österreichischen Literatur. Dl STEFANO, Giovanni, Münster. Franz Joseph I. in der italienischen Literatur des 20. Jhds. DOSCHEK, Jolanta, Bécs. Das Bild Franz Josephs in der Erzáhlung „Wiosna" von Brurio Schulz. GRDINA, Igor, Laibach. Die Eiche und der Hügel werden erschüttert, die Treue der Slowenen nicht. 90


KONSTANTINOVIC, Zorán, Innsbruck. Franz Joseph in der Familienchronik von Dejan Medakovic. MARECEK, Zdenek, Bécs. Európa tanzt Walzer. Z u m Kaiser Franz JosephBild in der tschechischen Literatur des 20. Jhds. MESTAN, Antonin, Prága. Franz Joseph I. in der tschechischen Literatur des 19. Jhds. SlMONEK, Stefan, Bécs. Das Bild Kaiser Franz Josephs in der ruthenischen Literatur. SLAWINSKI, Ilona, Bécs. Die Gestalt Kaiser Franz Josephs im Spiegel der Bukowina. STRELKA, Joseph, Albany. Kaiser Franz Joseph I. als literarisches Symbol der Multiethnizitat der Donaumonarchie. WAGENER, Hans, Los Angeles-Göttingen, Kaiser Franz Joseph für Jung und Alt. Das Bild Kaiser Franz Josephs bei Félix Salten. WEIGEL, Róbert, Auburn. Franz Joseph I. bei Hermann Broch. WEISSENBERGER, Klaus, Houston. Bild und Funktion Kaiser Franz Josephs im W e r k Hugó v. Hofmannsthals. WOLDAN, Alois, Salzburg. Franz Joseph in der polnischen Literatur des 19. Jhds.

MAGYAR INTÉZET Finnugor Nyelvtudományi Tanszék RÉDEI Károly egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, kétszer 1 nap, 1996. nov. 29. és 1997. márc. 21. Az Isten szó eredete. A nem személyes névmási eredetű igei személyragjaink eredete. OJAMAA, Triinu tudományos kutató, Tartu, Egyetem, 1 nap, 1996. nov. 28. A nganaszan népzene. FEOKTYISZTOV, Alekszandr egyetemi tanár, Szaranszk, Egyetem, 2 nap, 1996. dec. 4 - 5 . A Masztorava eposz. HÁMÁLÁINEN, Simo docens, Joensuu, Egyetem, 1 nap, 1997. márc. 7. A mai finn irodalom. Régi Magyar Irodalmi Tanszék RAABE, Paul direktor, HaHe, Zentrum für Pietismusforschung, 1 hét, 1997. nov. Das Buchkultur in Deutschland in 1 6 - 1 7 Jahrhundert. Francke und der hallische Pietismus. 91


Modern Magyar Irodalmi Tanszék FÁJ Attila professzor, Genova, 1 hét, 1996. okt. 10-17. A Jónás-téma a világirodalomban. KIBÉDI VARGA Áron professzor, Amsterdam, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. 1219. A neoretorika alapjai. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék JÓZSA T. István egyetemi tanársegéd, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. Új jelenségek az erdélyi irodalomban. WOOLLAND, Brian docens, Reading, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. 21-26. Színházi szemiotika.

NEOLATIN KULTÚRÁK INTÉZETE Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék HÁMON, Philippe egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. szept. 3 0 okt. 4. Littérature et architecture. L'ironie. Le réalisme. DÉMORIS, René egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. 7 - 1 1 . L'esthétique des Lumiéres. Littérature et peinture. SCHNE1DER, Jean-Paul egyetemi tanár, Strasbourg, Egyetem, 1 hét, 1997. márc. 15-22. Diderot: Jacques le Fataliste. La montagne dans le littérature des Lumiéres. BERTHO, Sophie egyetemi tanár, Amsterdam, Egyetem, 8 nap, 1997. ápr. 7 13. L' ekphrasis littéraire. Goethe et Proust. Marcel Proust. POPIN, Jacques egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 3 nap, 1997. ápr. 10-12. Voltaire: Dictionnaire philosophique. JACQUIN, Gérard egyetemi tanár, Angers, Egyetem, 3 nap, 1997. ápr. 10-12. Tristan et Yseult. LESCURE, Richárd egyetemi tanár, Angers, Egyetem, 3 nap, 1997. ápr. 1012. Didactique du FLE. CHANTEAU, Bruno csoportvezető, Angers, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. 1 - 8 . DUPONT-TUSSEAU, Estelle egyetemi oktató, Angers, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. 1-8. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék TASSONI, Luigi egyetemi tanár, Pécs, Egyetem, 10 nap, 1996. szept. 20-30. PhD kurzus. BORGHELLO, Giampaolo egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 1 hónap, 1996. okt. 1-30. Pasolini. 92


CAMERINO, Giuseppe Antonio egyetemi tanár, Lecce, Egyetem, 4 nap, 1997. ápr. 2 2 - 2 5 . Italo Svevo. RUSPANTI, Roberto egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. 5 - 7 . Hispanisztika Tanszék RUVALCABA, Jesus oktató, Mexikóváros, U N A M Szociológiai Intézet, 3 nap, 1997. ápr. 7 - 9 . Indián kérdés Chiapasban. Identitás és modernizáció Mexikóban. PERPIGNÁ-ROBERT, Fernando nagykövet, Spanyolország Nagykövetsége, 1 nap, 1997. jűn. 5.

ÓKORTUDOMÁNYI, NÉPRAJZI ÉS ORIENTALISZTIKAI INTÉZET Altajisztikai Tanszék RIBATZKI, Volker P h D hallgató, Helsinki, Egyetem, 8 hónap, 1997. jan. 1 aug. 31. Mongol nyelvek. SEMIENEC-GOLAS, E w a adjunktus, Krakkó, Egyetem, 4 nap, 1997. ápr. 2 2 25. Török szavak és kifejezések Henryk Sienkiewicz műveiben. Klasszika-Filológiai Tanszék SCHMIDT, Ernst A. professzor, Tübingen, Egyetem, 5 nap, 1997. febr. 2 4 28. Fiktionale Okkasionalitát. Zur Funktion fiktiver Gelegenheiten in der horazischen Lyrik. W e s e n und Bedeutung der M e t a m o r p h o s e bei Ovidius. GARTNER, Hans Ármin professzor, Heidelberg, Egyetem, 1 hónap, 1997. márc. 1 - 3 1 . Régészeti Tanszék LAZAROVICI, Gheorghe igazgató, Kolozsvár, M ú z e u m , 3 nap, 1997. márc. A neolitikum Erdélyben. NLCA, Marin igazgató, Craiova, Román T u d o m á n y o s Akadémia Régészeti Intézete, 3 nap, 1997. márc. Az Alduna-vidék neolitikuma. Néprajzi Tanszék LÖNNQVIST, BO tanszékvezető, Jyváskyla, Egyetem, 10 nap, 1997. márc. 1 7 27. Eine minoritát im Zentrum und Peripherie.- Über die ethnische Identitat der Finnlandschweden. „Das fremde Volk" im Klassenzimmer. 93


Über Feldarbeit in der Schule und die versteckte Schulkultur. Everyday life, civilisation and popular culture in Finland during the period 15002000. Everyday life in Norway. NlEWOLA, Olympia diák, Lodz, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 31-aug. 6. Researches on folk religiosity in Poland. NOSKOVA, Jana diák, Brno, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 31-aug. 6. Research 1 on exchange of goods in the Czech Republic. PALMER, Niel diák, Edinburgh, School of Scottish Studies, 1 hét, 1997. júl. 31-aug. 6. SKRIBIC, Nevena diák, Zágráb, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 31-aug. 5. General survey of approaches on research of popular religion. STRANG, Carol diák, Edinburgh, School of Scottish Studies, 1 hét, 1997. júl. 31-aug. 6. Ethnological research in the School of Scottish Studies (Niel Palmerrel).

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Neveléstudományi Tanszék RENEGAR, Sandra oktató, 10 hónap, 1996. s z e p t - 1 9 9 7 . jún. Ali of us know more than each of us: Cooperative learning in higher education. TENORTH, Heinz-Elmar professzor, Berlin, Egyetem, 4 nap, 1996. okt. 1 6 20. Pedógiai historiográfia a totalitariánus és posztmodern illúziók vége után. VERHELST, Norman oktató, Arnheim, CITO, 1 hét, 1996. dec. One parameter logistic models. ALDERSON, Charles egyetemi tanár, Lancaster, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. The methodology of researching language abilities. BONWELL, Charles oktató, St. Louis, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. The active learning continuum: Choosing activities to engage students in the classroom. KLANER, Kari Joseph egyetemi tanár, Aachen, Egyetem, 1 hét, 1997. máj. Az induktív gondolkodás fejlesztése. A gondolkodás kutatásának irányzatai Németországban.

94


SZLÁV INTÉZET Szláv Filológiai Tanszék APRESZJAN, Jurij Gyerenyikovics akadémikus, Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia, 5 nap, 1996. dec. 9 - 1 3 . Az integrális nyelvleírás alapjai. GLOVINSZKAJA, Marina Jakovlena tudományos főmunkatárs, Moszkva, Orosz Tudományos Akadémia, 5 nap, 1996. dec. 9 - 1 3 . Grammatikai változások a mai orosz nyelvben. RÓKAY Péter professzor, Újvidék, Egyetem, 1 hét, 1997. febr. 6 - 1 2 . ARKAGYEVA, Tatjana Grigorjevna professzor, Szentpétervár, Egyetem, 1 hét, 1997. márc. 10-15. SKUFOV, Blagoj tudományos főmunkatárs, Szófia, Bolgár Tudományos Akadémia, 3 hét, 1997. ápr. 17-máj. 5.

TÁRSADALOMELMÉLETI INTÉZET Filozófia Tanszék A Tanszék 1996. szept. 2 5 - 2 8 . között jubileumi Descartes konferenciát tartott A karteziánizmus 400 éve címmel az alábbi külföldi résztvevőkkel. BEYSSADE, Jean-Marie, Párizs, Egyetem, Dieu et la nécessité des principes physiques chez Descartes. BEYSSADE, Michelle, Párizs, Egyetem, L'infinitude de la volonté humaine selon Descartes. BLANCO FERNANDEZ, Domingo, Granada, Egyetem, La rectification de l'ontologie cartézienne chez Merlau-Ponty. CLRLUGEA, Corina Anca Eugénia, Kolozsvár, Egyetem, La logique de l'invention des vérités chez Descartes. FERRARI, Jean, Dijon, Egyetem, Sur le cogit, derechef... G L I C K M A N , Vered, Tel-Aviv, Egyetem, The problem of consciousness and the burden of the Cartesian heritage. HAJÓS József, Kolozsvár, Cluj's connections with Descartes in the 17th and 18th century. LEOCA, Serban-Ilie, Kolozsvár, Egyetem, Le cogito en tant que syntheze onto-épistémologique. LOSONZ, Alpár, Újvidék, Egyetem, The transformations of rationalism. MACDONALD, Paul S., Durham, Egyetem, Descartes's simple and complex natures and part-whole theory. 95


MARION, Jean-Luc, Párizs, Egyetem, Essai d ' u n e interprétation nonsolipsiste de l ' e g o du cogito. NEMECZ, Alin, Kolozsvár, Egyetem, Descartes et le probleme du solipsisme. PANDIT, Giridhari Lal, Delhi, Egyetem, F r o m open society to open universe. RÖD, W o l f g a n g professor emeritus, Innsbruck, Egyetem, Metodischer Zweifel und moderner Skeptizismus (Humes Zweifelsa'rgumente als Antwort auf Descartes.) SOUAL, Philippe, Bastia, La liberté et les passions chez Descartes. VERESS Károly, Kolozsvár, Egyetem, T h e Cartesian idea of God in the hermeneutical approach. VETŐ Miklós, Párizs, Egyetem, La liberté selon Malebranch et la philosophie de la volonté. RÖD, Wolfgang professor emeritus, Innsbruck, Egyetem, 11 nap, 1997. ápr. 7 - 1 7 Metodischer Zweifel und moderner Skeptizismus (Humes Zweifelsargumente als Antwort auf Descartes.). Szociológia Tanszék TAR Zoltán, 3 nap, 1996. nov. 15-18. Interetnikus viszonyok az Egyesült Államokban. ELLINGSTADT, M a r c P h D hallgató, Wisconsin, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. 25-29.

TÖRTÉNETI INTÉZET Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék RÓKAY, Péter professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. 1 6 - 1 7 . BEECH, George professzor, Kalamazov, Egyetem, 13 nap, 1997. ápr. 7 - 1 9 . The development of Feudalism as reflected in the Conventum of Aquitaine (c. 1030). TONNERRE, Noel-Yves professzor, Angers, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. 5 - 9 . A szerzetesség az ezredforduló körül. PSAT, Dominique Ioagua tudományos kutató, Auxerre, C N R S , 2 nap, 1997. máj. 12-13. A-középkor és az egyháztörténet Franciaországban. Középkori Egyetemes Történeti Tanszék GÖCKENJAN, Hansgerd tudományos főtanácsadó, Giessen, Egyetem, 5 nap és 14 nap, 1996. okt. és 1997. márc. Eskü és szerződés a nomád népeknél. 96


Történeti Segédtudományok Tanszék POINSOTTE, Valérie docens, Angers, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. 2 1 - 2 7 . A levéltárosképzés az angers-i egyetemen.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Állattani

és Sejtbiológiai

Tanszék

HUMPHRIES, Peter professzor, Dublin, Trinity College, 3 nap, 1996. dec. 5 - 8 . HOFFMAN, Paula L. professzor, Denver, Egyetem, 6 nap, 1997. jan. 2 0 - 2 5 . Biotechnológiai Tanszék FILIPIC, Bratko assistant professor, Ljubljana, kétszer 2 hét, 1996. szept. 2 5 okt. 8. és 1997. ápr. 2 1 - m á j . 4. Embertani.Tanszék A Tanszék 1997. március 16-23. között nemzetközi konferenciát tartott Anthropology of past and present populations címmel az alábbi külföldi résztvevőkkel: CzÉKUS Géza tanár, Szabadka, Iskola, 2 nap, 1997. márc. 2 1 - 2 2 . Anthropological presentation of skeletons from the verusic-na (Vojvodina, Yugoslavia) cemetery from the sarmatian age (4th-5th centuries). DUTOUR, Olivier professzor, Marseille, Egyetem, 8 nap, 1997. márc. 16-23. The great plague of Marseilles (1720-1722): New anthropological data. FINKE, Lutz professzor, Jena, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. 2 1 - 2 2 . A deformed skull of the 5th century in Thüringia. FLNNEGAN, Michael professzor, Manhattan, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. 2 1 - 2 2 . Traumatic injuries in osteoarchaeological samples. SUSANNE, Charles professzor, Brüsszel, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. 2 1 - 2 2 . BRUNET, Christian professzor, Marseille, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 2 9 - 3 0 . DUTOUR, Olivier professzor, Marseille, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 2 9 - 3 0 . GUERINEL, Gérard professzor, Marseille, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 2 9 - 3 0 . KASBARIAN, Michel professzor, Marseille, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 29-30. LÉONETTI, Georges professzor, Marseille, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 2 9 - 3 0 . 97


FINNEGAN, Michael professzor, Manhattan, Egyetem, 5 nap, 1997. júl. 20-25. CASTELANA, Concepcio professzor, Barcelona, Egyetem, 1 nap, 1997. jún. 30. Mikrobiológiai Tanszék CROFT, James professzor, Birmingham, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 10-13. RASPOR, Peter professzor, Ljubljana, Egyetem, 1 nap, 1996. okt. 16. VoiGT, Kerstin kutató, Jéna, Egyetem, 4 nap és 1 nap, 1996. dec. 2 7 - 3 0 . és 1997. jan. 8. ROHMER, M. professzor, Strasbourg, Francia Akadémia, 2 nap, 1997. márc. 11-12. SLAVINOVA, Iva kutató, Brno, Egyetem, 6 nap, 1997. jún. 9 - 1 4 . HINNEN, Albert professzor, Jéna, FSU, 3 nap, 1997. aug. 13-15. Növénytani Tanszék MARC, Philip docens, Lyon, Egyetem, 3 nap, 1997. aug. Növényélettani Tanszék BOGEMANS, Joost tudományos főmunkatárs, Brüsszel, Egyetem, 5 nap, 1997. márc. 14-18. Technology and horticulture of new halophytic crops. ASARD, Han professzor, Antwerpen, R U C A , 6 nap, 1997. máj. 2 1 - 2 6 . Involvement of an N A D H : A F R reductase and a b-type cytochrome in trans-plasma membrane electron transport in plants. LlPS, Hermán professzor, Sede Boqer, Egyetem, 11 nap, 1997. jún. 27—júl. 7. SÁGI, Moshe tudományos munkatárs, Sede Boqer, Egyetem, 7 nap, 1997. jún. 30—júl. 6. Ökológiai Tanszék JONES, Anne professzor, Huddersfield, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 10-13. LOPEZ, Alejandro professzor, Madrid, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 10-13. LUCAS, Bernd professzor, Jena, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 1 0 - 1 3 . PECO, Begona professzor, Madrid, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 10-13. SUSANNE, Charles professzor, Brüsszel, 3 nap, 1996. okt. 10-13. MARKÓ Bálint egyetemi hallgató, Kolozsvár, Egyetem, kétszer 1 hónap, 1996. nov. 1 - 3 0 . és 1997. febr. 2 5 - m á r c . 25. FINKE, Eckhard oktató, Jena, Egyetem, 1 hét, 1997. j ú n . 16-22. Modelling and computer simulation of ecological processes. 98


LADISLAV, Miklós tanszékvezető, Pozsony, Kutatóintézet, 1 hét, 1997. jún. 16-22. The territorial system of ecological stability: new concept of nature and landscape conservation. ONATE, Jüan J. oktató, Madrid, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. 16-22. Agroenvironmental policy in the UE: Experience and perspectives for the future. PALACIOS, Maria Antónia oktató, Madrid, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. 16-22. Environmental contamination of Pt, Rh and Pd from automobilé catalyst. WOOD, Paul oktató, Huddersfield, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. 16-22. The impact of drought and groundwater abstraction on English chalk streams. Összehasonlító Élettani Tanszék SLMEK, Vladimír egyetemi tanár, Brno, Egyetem, 1 hét, 1997. máj. 22-30. Teaching of physiology of Masaryk University. Biológiai Izotóp Laboratórium GABRYELAK, Teresa oktató, Lódz, Egyetem, 4 nap, 1997. jan. 21-24. RESZKA, Edytá PhD hallgató, Lódz, Egyetem, 4 nap, 1997. jan. 21-24.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Elméleti Fizikai Tanszék TORÓ Tibor professzor, Temesvár, Egyetem, 3 hét és 1 hét, 1996. dec. és 1997. márc. Részecske-asztrofizika - egy új tudományág. In memóriám Andrej Szaharov. FEHÉR László Humbolt ösztöndíjas, Bonn, Egyetem, 1 hét, 1997. febr. A globális Liouville-egyenlet. LADIK János professzor, Erlángen-Nürnberg, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. A tér-idő általánosított metrikájáról és kvantálásáról. Kísérleti Fizikai Tanszék BULSARA, Adi R. professzor, San Diego, Naval Command Control and Surveillance Center, 1 hét, 1996. szept. 7 - 1 3 . Somé recent results in the research of stochastic resonance. ROSS, Ian professzor, Oxon, Rutherford Appleton Laboratory, 1 hét, 1996. nov. 2 - 8 . Large KrF amplifiers. MAROWSKY, Gerd professzor, Göttingen, Laser-Laboratory, 4 nap, 1996. nov. 12-15. Activities in the Laser-Laboratory Göttingen. 99


Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék BOCCARA, Claude kutató-professzor, Párizs, École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, 3 nap, 1996. dec. 11-13.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék LARGEAU, Claude tudományos igazgató, Párizs, Egyetem, 6 nap, 1996. szept. 2 8 - o k t . 3. DERENNE, Sylvie tudományos kutató, Párizs, Egyetem, 6 nap, 1996. szept. 2 8 - o k t . 3. EBNER, Fritz egyetemi tanár, Leoben, Egyetem, 3 nap, 1997. júl. 2 2 - 2 4 . PAMIC, Jákob osztályelnök, Zágráb, Horvát T u d o m á n y o s Akadémia, 3 nap, 1997. júl. 2 2 - 2 4 .

KOSZTOLÁNYI, Charles egyetemi tanár, Nancy, Mineral Ressources Dep., 2 nap, 1997. júl. 2 6 - 2 7 .

MOUSTAFA, Alan egyetemi tanár, Tanta, Egyetem, 2 nap, 1997. aug. 2 6 - 2 7 . Fossil coral-reefs in the A q u a b a Gulf.

INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Informatikai Tanszék FERNANDEZ, Inmaculada Garcia professzor, Almeria, Egyetem, 7 nap, 1996. okt. 6 - 1 2 . JARVI, T i m o professzor, Turku, Egyetem, 4 nap, 1996. okt. 9 - 1 2 . SQOUROS, Nikitas professzor, Athén, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 10-12. STRONGIN, Román egyetemi tanár, Nizsnij N o v g o r o d , Egyetem, 1 hónap, 1996. dec. 2 1 - 1 9 9 7 . jan. 20. GRISHAGIN, Vladimír docens, Nizsnij Novgorod, Egyetem, 1 hónap, 1996. dec. 2 1 - 1 9 9 7 . jan. 20. TODD-POKROPEK, Andrew professzor, London, Egyetem, 10 nap, 1997. júl. 10-20. Medical image processing. SURMA, Marian professzor, Lódz, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 12-18. Image processing of dynamic studies in nuclear medicine.

100


JLANG, Xiao-Yi professzor, Bern, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 12-19. Processing of rangé images. I PÁZMÁNY Dénes professzor, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 12-19. Image compression. VAIDA, Mircea professzor, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. 12-19. Pattern recognition. LONCARIC, Sven professzor, Zágráb, Egyetem, 3 nap, 1997. júl. 13-16. Image segmentation. HERMÁN, T. Gábor professzor, Philadelphia, Egyetem, 4 nap, 1997. aug. 2 4 27. Báyesian discrete tomography based on various tessellations of space. CENSOR, Yair professzor, Haifa, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. 2 4 - 3 0 . Algorithms for binary mátrix reconstruction motived by mátrix balancing algorithms and their roots in algorithms which use Bregman projections. Számítástudomány Alapjai Tanszék lTO, Masami egyetemi tanár, Kyoto, Egyetem, 10 és 4 nap, 1996. szept. 6 15. és 1997. júl. 11-15. Shuffle-dosed languages. On shuffle product of languages. ACETO, Luca docens, Aalborg, Egyetem, 1 hét, 1996. nov. A managerie of non-finitely based process semantics f r o m ready simulation to completed traces. BLOOM, Stephen L. professzor, Hoboken, Stevens Inst. of Technology, 2 hét, 1997. jan. STEINBY, M a g n u s egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 10 nap, 1997. jún. 1 3 23. Directable automata. Számítástudományi Tanszék WOEGINGER, Gerhard docens, Graz, Egyetem, 2 hét, 1997. febr. 2 4 - m á r c . 8. Approximability of minimizing the totál flow time on a single machine. BURKARD, R. professzor, Graz, Egyetem, 4 nap, 1997. márc. 2 3 - 2 6 . Efficiently solvable special cases of NP-hard combinatorial optimization problems. BUNKE, Horst professzor, Bern, Egyetem, 2 nap, 1997. márc. 2 9 - 3 0 . VOGLER, Heiko professzor, Drezda, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. 1 - 6 . TLETAVAINEN, Aimo egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. C D M A cyclic codes and character sums. 101


MCMILLEN, ROSS o k t a t ó , S h e f f i e l d , E g y e t e m , 2 h é t , 1 9 9 7 . m á j . 1 0 - 2 1 . S o f t -

ware engineering-introduction. SALOMAA, Arto egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 2 hét, 1997. máj. 16-30. Thin and slender languages.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék NAGY, Jários B. professzor, Namur, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. 1 - 1 7 . KARGE, H. G. professzor, Berlin, 3 nap, 1996. nov. 11-13. FÖRSTER, Horst ny. professzor, Hamburg; Egyetem, 3 nap, 1996. dec. 4-6. Kis- és nagyfrekvenciájú spektroszkópiás vizsgálatok zeolitok felületén. BOYSE, Bradford Baton Rouge, LaRoche Industrie Inc., 3 nap, 1996. dec. 12-14. TOBA, Makoto docens, Tsukuba, Nat. Inst. of Materials and Chem Res., 10 hónap, 1997. febr. 6 - d e c . 2. NIWA, Shu-Ichi professzor, Tsukuba, Nat. Inst. of Materials and Chem. Res., 2 nap, 1997. febr. 14-15. MIZUKAMI, Fujio professzor, Tsukuba, Nat. Inst. of Materials and Chem. Res., 12 nap, 1997. márc. 26-ápr. 6. Application of sol-gelmethod in catalyst preparation. KOTASTHANE, A. N. kutató, Puné, Catalysis Division, Nat. Chem. Lab., 2 nap, 1997. ápr. 7 - 8 . Isomorphous substitution in zeolite frameworks. Synthesis of Co-Ferrierite (FER). ,RAJU, Dávid H. kutató, Hyderabad, Indián Inst. of Chem. Technology, 2 nap, 1997. ápr. 7 - 8 . TATSUMI, Takashi professzor, Tokyo, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 18-19. Stabilization of mesoporous molecular sieves toward catalytic application. SUGI, Y. professzor, Gifu, Egyetem, 2 nap, 1997. ápr. 2 8 - 2 9 . Alkylation of biphenyl over zeolite catalysts. MAGER, Sorin professzor, Kolozsvár, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. 2 8 - 3 0 . Somé applications of the N M R spectrometry in the organic chemistry. DANGWAL, V. S. kutató, Uehradun, Indián Inst. of Petroleum Catalyst Preparation, 1 nap, 1997. jún. DONGARE, M. K. kutató, Puné, Nat. Chem. Lab., 1 nap, 1997. jún. 102


Fizikai Kémiai Tanszék LANGENHOVE, Hermán Van professzor, Gent, Egyetem, 4 nap, 1996. szept. 11-15. Air and plánt pollution by monoaromatic hydrocarbons. JANDERKA, Pavel docens, Brno, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. Indirect electroorganic synthesis. NAKAMOTO, Kazuo professzor, Milwukee, Egyetem, 4 nap, 1996. okt. 2 9 nov. 1. STEDMAN, Geoffrey oktató, Swansea, Egyetem, 6 nap, 1996. nov. 2 - 7 . Minimising nuclear waste. Kolloidkémiai Tanszék LAGALY, G. egyetemi tanár, Kiel, Egyetem, 5 nap, 1996. szept. 7 - 1 1 . FENDLER, J. H. egyetemi tanár, Syracuse, Egyetem, 4 nap, 1996. szept. 19-22. KOOPAL, Luuk egyetemi tanár, Wageningen, Department of Phys. and Colloid Chem., 3 nap, 1996. szept. 27-29. Non ideál adsorption equations. LYKLEMA, Hans egyetemi tanár, Wageningen, Department of Phys. and Colloid Chem., 3 nap, 1996. szept. 2 7 - 2 9 . Electrokinetic phenomena in capillaries and plugs. SHALL, Norbert tudományos osztályvezető, Moosburg, Süd-Chemie AG, 2 nap, 1997. febr. 3 - 4 . ENGELHARDT, Thomas mérnök, Moosburg, Süd-Chemie AG, 2 nap, 1997. febr. 3 - 4 . KLUMPP, Erwin csoportvezető, Jülich, Forschungszentrum Jülich Inst. für Angew. Phys. Chem., 12 nap, 1997. ápr. 8 - 1 9 . NARRES, H. D. osztályvezető, Jülich, Forschungszentrum Jülich Inst. für Angew. Phys. Chem., 8 nap, 1997. ápr. 12-19. JOHNSTON, Cliff docens, West-Lafayette, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. 14-16. MCFEE, Bili intézetigazgató, West-Lafayette, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. 14-16. FENDLER, J. H. egyetemi tanár, Potsdam, Egyetem, 1 hét, 1997. máj. 23-29. RUFFMAN, Bastian PhD hallgató, Kiel, Egyetem, 1 hónap, 1997. júl. 1-31. DOOME, Roger PhD hallgató, Namur, Egyetem, 2 hét, 1997. júl. 14-27. /

Szerves Kémiai Tanszék WULFF, Christian PhD hallgató, Göttingen, Egyetem, 1 hónap, 1997. jún. 28—júl. 28. 103


Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék PALOPOLI, Claudia adjunktus, Rosairó, Egyetem, 1 hónap, 1996. szept. 1 0 okt. 10. A Cr2+-ion szerepe a szénhidrátok kromáttal való oxidációs reakciójával. SLETTEN, Einar egyetemi tanár, Bergen, Egyetem, 4 nap, 1997. márc. 2 - 5 . DNS dodekamerek és fémionok kölcsönhatása. FEKETE Tünde gyógyszerész, Marosvásárhely, Gyógyszertári Központ, 6 nap, 1997. ápr. 2 1 - 2 6 . PELLERITO, Lorenzo egyetemi tanár, Palermo, Egyetem, 1 hét, 1997. máj. 14-20. Ónorganikus komplexek szerkezete és egyensúlyi viszonyai. FUNABIKI, Kyoto egyetemi tanár, Kyoto, 3 nap, 1997. jún. 1 8 - 2 0 . COSTISOR, Otilia kutató, Temesvár, RTA, Szervetlen Kémiai Laboratórium, 2 hét, 1997. júl. 12-26. PRINC, Ecaterina kutató, Temesvár, RTA, Szervetlen Kémiai Laboratórium, 2 hét, 1997. júl. 12-26. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport PRINCE, Kevin tudományos programvezető, Trieszt, E L E T T R A , Sincrotrone Trieste, 1 nap, 1996. szept. 6. Fresh news on the b e a m lines at Sincrotrone Trieste. KNÖZINGER, Helmut egyetemi tanár, München, Egyetem, 5 nap, 1997. jún. 16-20. Characterization of basicity of solid catalysts by probe molecules.

MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Analízis Alkalmazásai Tanszék MALKOWSKI, Eberhard docens, Giessen, Egyetem, 3 nap, 1996. nov. 2 2 - 2 4 . Spaces of difference sequences of higher order. Geometria

Tanszék

MARTINI, Horst professzor, Chemnitz, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék MASTROIANNI, G. professzor, Potenza, Basilicata, 5 nap, 1997. aug. 2 1 - 2 6 .

104


XVI. AZ OKTATÓK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI ÚTJAI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Egyetemi

Könyvtár

MADER Béla igazgató, Bécs, Minerva Kiadó, 2 nap, 1996. szept. meghívás. - Göttingen, Egyetemi Könyvtár, .4 nap, 1996. okt. tanulmányút. - Bécs, Minerva Kiadó, 2 nap, 1997. jún. meghívás. SZENTLRMAI László igazgatóhelyettes, Bécs, Minerva Kiadó, 2 nap, 1996. szept. meghívás. - Göttingen, Egyetemi Könyvtár, 4 nap, 1996. okt. tanulmányút. - Bécs, Minerva Kiadó, 2 nap, 1997. jún. meghívás. Központi Idegennyelvi Lektorátus KELLER Vendel nyelvtanár, Drezda, Szász Tanártovábbképző Akadémia, 12 nap, 1997. aug. tanulmányút. MARSINÉ KOVÁCS Gabriella nyelvtanár, Drezda, Szász Tanártovábbképző Akadémia, 12 nap, 1997. aug. tanulmányút. SÁNDOR Lászlóné nyelvtanár, Drezda, Szász Tanártovábbképző Akadémia, 12 nap, 1997. aug. tanulmányút. Ságvári Endre Gyakorló Altalános Iskola SZILASI Lajosné igazgatóhelyettes, Padova, Iskola, 1 hét, 1997. ápr. tanulmányút. SOMOGYI Györgyné szakvezető tanár, Padova, Iskola, 1 hét, .1997. ápr. tanulmányút.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Alkotmányjogi Tanszék TRÓCSÁNYI László tanszékvezető docens, Strasbourg, EU Tanács, 1996. nov. rendezvény. - Párizs, Egyetem, 2 hónap, 1996. dec.-1997. jan. tanulmányút. 105


Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék NAGY Ferenc egyetemi tanár, Freiburg, Max-Pianck Inst., 1 hónap, 1997. aug. tanulmányút. FANTOLY Zsanett tanársegéd, Maastricht, Egyetem, 1 hónap, 1997. aug. tanulmányút.

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék POKOL Béla egyetemi tanár, Regensburg, Egyetem, 4 5 nap, 1996. nov.-dec. tanulmányút. NAGY Tamás tanársegéd, Groningen, Egyetem, 3 hónap, 1997. j ú n . - a u g . tanulmányút.

Jogtörténeti Tanszék RUSZOLY József egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1996. szept. rendezvény. BLAZOVICH László egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1996. szept. rendezvény. BALOGH Elemér docens, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1996. szept. rendezvény. - Göttingen, Egyetem, 4 hét, 1997. jan. tanulmányút. - Trier, Egyetem, 4 hét, 1997. júl. tanulmányút. HOMOKI NAGY Mária docens, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1996. szept. rendezvény.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék NAGY László professor emeritus, Brüsszél, Egyetem, 3 nap, 1996. szept. rendezvény. - Leiden, Holland Munkajogi Társ., 6 nap, 1996. nov. rendezvény. - Strasbourg, Európa Tanács, 4 nap, 1997. máj. rendezvény. ZAKAR András docens, Mannheim, F H Bund Arbeitsverwaltung, 1 hét, 1996. szept. vendégoktató. Berufswahltheorien. - Párizs, INETOP, 5 nap, 1997. febr. rendezvény. - N á p o l y , ISFOL, 5 nap, 1997. márc. rendezvény. - M a n n h e i m - N ü r n b e r g , F H - B A , 6 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. HAJDÚ József adjunktus, Leiden, Egyetem, 4 nap, 1996. szept. konferencia. - T o k i ó - N a g o y a , Japan Inst. of Labour, 6 hét, 1997. m á j . - j ú l . tanulmányút. Japanese studies in Hungary. 106


Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék VÁRNAY Ernő docens, Temesvár, Egyetem, 2 nap, 1997. febr. 2 5 - 2 6 . meghívás. Regulatory framework of credit institutions in Hungary. Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi

Tanszék

HEGEDŰS Andrea tanársegéd, Jéna, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. rendezvény. Politológiai

Tanszék

PACZOLAY Péter tanszékvezető docens, Granada, Egyetem, 1 hónap, 1997. aug. tanulmányút. FÁBIÁN György docens, Aalborg, Egyetem, 3 nap, 1997. jún. rendezvény. MAJSA József adjunktus, Trier, Egyetem, 28 nap, 1997. ápr.-máj. tanulmányút. MOLNÁR Judit adjunktus, Aalborg, Egyetem, 28 nap, 1997. máj. tanulmányút. Római Jogi Tanszék MOLNÁR Imre egyetemi tanár, Brüsszel, Egyetem, 5 nap, 1996. szept. konferencia. - B é c s , Egyetem, 5 nap, 1996. szept. konferencia. - Graz, Egyetem, 1 hónap, 1997. máj. tanulmányút. - Mannheim, Egyetem, 4 nap, 1997. jún. szimpózium. - Pozsony, Egyetem, 6 nap, 1997. júl. konferencia. - Lipcse, Egyetem, 3 nap, 1997. júl. cserekapcsolat. JAKAB Éva docens, Bécs, Egyetem, 1996. szept. 2 6 - 2 9 . kongresszus. Deutscher Rechtshistorikertag. - Pozsony, Egyetem, 1997. júl. 6 - 1 1 . rendezvény. Statisztikai és Demográfiai Tanszék KATONA Tamás tanszékvezető docens, Szentpétervár, ENSZ Európai Gazd. Biz., 3 nap, 1996. szept. 2 - 4 . rendezvény. Legal backgrounds of statistics-present situation prospects, application and confidence. - Washington, Nemzetközi Stat. Intézet, 4 nap, 1996. szept. 9 - 1 2 . rendezvény. Reliability and timeliness of macro-economic statistics in Indonesia (Comments to the Sugito Suwito's paper). - Liszabon, ENSZ Európai Gazd. Biz., 3 nap, 1996. szept. 25-27. rendezvény. 107


- Szöul, Nemzetközi Stat. Intézet, 3 nap, 1997. márc. 31—ápr. 2. rendezvény. Lifestyle and nutrition. - Isztambul, Nemzetközi Stat. Intézet, 6 nap, 1997. aug. 2 2 - 2 7 . rendezvény. Elméleti Közgazdaságtani Tanszék Farkas Beáta tanszékvezető docens, Aalborg, Egyetem, 3 nap, 1996. aug. 29-szept. 1. tanulmányút. Hungárián régiónál policy in the case of Csongrád country. - Brüsszel, Európai Unió, 6 nap, 1996. dec. 10- 15. rendezvény. - Heerlen, Egyetem, 6 nap, 1997. febr. 1-6. rendezvény. Hungárián economíc situation.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ANGOL-AMERIKAI

INTÉZET

KENESEI István egyetemi tanár, Durham, Egyetem, 5 nap, 1996. szept. 1418. konferencia. - Edinburgh, Egyetem, 6 nap, 1997. ápr. 4 - 9 . konferencia. Adjunets and arguments in ex-situ focus. KONTRA Miklós docens, Cardiff, Egyetem, 6 nap, 1996. szept. 3 - 8 . konferencia. On undoing and redoing corpus planning in Hungary. SZŐNYI György Endre docens, Soluthurn, 1 hét, 1996. szept. 7 - 1 3 . konferencia. The politics of literary theory in post-communist scholarship. - Bécs, Egyetem, 11 nap, 1996. nov. 19-29. vendégoktató. Garaczi László és a legújabb magyar próza az irodalomelmélet tükrében. BÓDIS Klára adjunktus, Salzburg, Salzburg Seminar, 1 hét, 1996. szept. 7 14. vendégoktató. ^ - Prága, 6 nap, 1996. okt. 17-22. konferencia. Reflections on a Beckett workshops. Kiss Attila adjunktus, Bloomington, Egyetem. 9 hónap, 1996. szept. 9 1997. jún. 30. tanulmányút. NÓVÁK György adjunktus, Párizs, Egyetem, 11 nap, 1996. szept. 10-21. konferencia. The Bayeux tapestry and the poetics of history. - Coventry, 8 nap, 1996. dec. 8 - 1 5 . konferencia. - Denver, USIA, 1 hónap, 1997. jún. 27—júl. 25. tanulmányút. 108


ANNUS Irén tanársegéd, New York, Egyetem, 1 hónap, 1997. júl. 1-30. tanulmányút. BARÁT Erzsébet tanársegéd, Longhborough, Egyetem, 19 nap, 1997. febr. 10-28. ösztöndíj. - Bécs, Egyetem, 24 nap, 1997. jún. 3 - 2 7 . tanulmányút. GOMBOSNÉ HAAVISTO Kirsi tanársegéd, Lancaster, Egyetem, 1 hónap, 1997. jan. 22-febr. 22. tanulmányút. MOLNÁR Anita tanársegéd, Belfast, Egyetem, 3 hónap, 1996. okt. 1-dec. 20. tanulmányút. SUSZCZYNSKA Malgorzata tanársegéd, Lancaster, Egyetem, 1 hónap, 1997. jan. 22-febr. 22. tanulmányút. - Hull, Egyetem, 13 nap, 1997. jún. 30—júl. 12. tanulmányút. TÓTH Gabriella tanársegéd, Hull, Egyetem, 15 nap, 1997. jan. 16-30. tanulmányút. - L e i d e n , Egyetem, 106 nap, 1997. ápr. 1—júl. 14. tanulmányút.

GERMÁN FILOLÓGIAI INTÉZET Német Irodalomtudományi Tanszék BERNÁTH Árpád egyetemi tanár, Varsó, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. 8 - 1 3 . rendezvény. Auslands-Germanistik in Mitteleuropa. - Köln, Heinrich Böll Alapítvány, 4 nap, 1996. nov. 2 0 - 2 4 . egyéb. - Siegen, Egyetem, 1 hét, 1997. jan. 2 0 - 2 7 . cserekapcsolat. - Köln, Heinrich Böll Alapítvány, 4 nap, 1997. márc. 19-23. egyéb. - Kolozsvár, Egyetem, 16 nap, 1997. ápr. 8 - 2 4 . vendégoktató. BARÓTINÉ GAÁL Márta docens, Siegen, Egyetem, 1 hónap, 1997. jan. 14febr. 15. cserekapcsolat. KOCZISZKY Éva docens, Berlin, Egyetem, 20 nap, 1996. dec. 1-20. tanulmányút. - Berlin, Egyetem, 13 nap, 1997. jan. 2 - 1 5 . tanulmányút. KATONA Tünde adjunktus, Bonn, 6 nap, 1996. okt. 1 - 6 . rendezvény. Neue Aspekte zu Georg Wérnhers Tátigkeit. BOGDÁNY Edit könyvtáros, Innsbruck, Osztrák Könyvtárosok Egyesülete, 4 nap, 1996. szept. 3 - 7 . tanulmányút. Német Nyelvészeti Tanszék BASSOLA Péter egyetemi tanár, Amszterdam - Mannheim, 12 nap, 1996. szept. 27-okt. 8. egyéb. 109


- A m s z t e r d a m , 4 nap, 1997. jan. 2 3 - 2 6 . kongresszus előkészítés. - Bonn-Mannheim-Brüsszel, Egyetemek, 2 hét, 1997. máj. 12-31. egyéb. Deutsch in Ungarn in den 90er Jahren. - Amszterdam, 1 hét, 1997. aug. 3 - 1 0 . kongresszus. Deutschungarische Substantivvalenz Wörterbucharbeit. BERNÁTHNÉ SZABÓ Csilla adjunktus, Siegen, Egyetem, 1 hónap, 1997. jan. 14-febr. 15. cserekapcsolat. GYÁRFÁS Edit tanársegéd, Siegen, MOE, 3 hónap, 1996. nov. 1-1997. jan. 31. ösztöndíj. Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék CSÚRI Károly egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 2 hét, 1996. okt. 13-27. egyéb. - Salzburg, 3 nap, 1996. nov. 3 - 6 . egyéb. - Siegen, Egyetem, 1 hónap, 1997. jan. 2 - 2 6 . cserekapcsolat. - Los Angeles, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. 14-21. konferencia. Zum Österreich-Bild in der ungarischen Literatur nach 1945. - Innsbruck, Egyetem, 1 hónap, 1997. máj. 17-jún. 17. tanulmányút. AUCKENTHALER Anita tanársegéd, Bécs, Egyetem, 9 hónap, 1996. okt. I 1997. jún. 30. tanulmányút.

MAGYAR INTÉZET Magyar Nyelvészeti Tanszék BÜKY László tanszékvezető docens, Róma - Nápoly, 1 hét, 1996. szept. 9 15. kongresszus. The angel and the devil in poetry of László Nagy. - Kolozsvár, Egyetem, 4 nap. 1997. máj. 22-25. rendezvény. Aktuelle Gliederung eines Karinthy-Gedichtes. SZABÓ József egyetemi tanár, Maribor, Egyetem, 4 nap, 1996. nov. 6 - 9 . rendezvény. Die Lage der ungarischen Sprache in der Slowakei. - Kolozsvár, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. 2 2 - 2 5 . rendezvény. Geschichte und folklorische Betrachtungsweise in dem Wortschatz des Szegediner Dialekts. B. FEJES Katalin docens, Kolozsvár, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. 22-25. rendezvény. Die Möglichkeiten der Interpretation von Syntagmenkomplexen. FORGÁCS Tamás docens, Regensburg, 4 nap, 1996. okt. 8 - 1 1 . rendezvény. Die Sprachkultur des Ungarischen. Ein Überblick. 110


MOKÁNY Sándor docens, Brno, Egyetem, 6 nap, 1997. ápr. 22-27. cserekapcsolat. Narodnaja etimologija vo vremeni i. v. pröstranstve. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék MIKOLA Tibor egyetemi tanár, Tartu, Egyetem, 3 nap, 1997. máj. 22-24. konferencia. Mediális igék az észtben és a magyarban. - Helsinki, Finn. Tud. Akadémia, 5 nap, 1997. máj. 31—jún. 4. egyéb. - Tartu, Egyetem, 3 nap, 1997. aug. 2 1 - 2 3 . egyéb. DOLOVAI Dorottya tudományos segédmunkatárs, Turku, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. 12-16. cserekapcsolat. TÓTH Judit tudományos segédmunkatárs, Turku, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. 12-16. cserekapcsolat. Régi Magyar Irodalmi Tanszék BALÁZS Mihály tanszékvezető docens, Halle, Zentrum für Pietismus Forschung, 1 hét, 1996. okt. rendezvény. Antitrinitarismus unter 1 Türkenherrschaft. - Varsó, Inst. Historiczny, 1 hét, 1997. ápr. egyéb. KESRŰ Bálint professor emeritus, Zentrum für Pietismus Forschung, 2 hét, 1996. okt. rendezvény. Frühpietismus im Karpatenbecken. FONT Zsuzsanna adjunktus, Halle, 2 hónap, 1996. okt. 1-nov. 30. tanulmányút. Klasszikus Magyar Irodalmi és Médiatudományi Tanszék SZAJBÉLY Mihály tanszékvezető docens, Graz, Forum Stadtpark, 4 nap, 1997. ápr. szimpózium. SZÉLES Klára docens, Baarn, Mikes Kör, 3 nap, 1996. okt. konferencia. Miron: költészet vagy ideológia. BARANYAI Zsolt adjunktus, Göttingen, Egyetem, 4 év, 1994. ápr.-1997. ápr. vendégoktató. Modern Magyar Irodalmi Tanszék SZIGETI Lajos Sándor egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 8 nap, 1996. szept. kongresszus. Evangéliumi esztétika a modernségben. - London, Egyetem, 5 nap, 1996. dec. konferencia. Poetry and iconology. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék FRIED István egyetemi tanár, Bécs, Európa Forum, 4 nap, 1996. dec. rendezvény. Ostmitteleuropaische Probleme. 111


KÜRTÖSI Katalin docens, V a n c o u v e r - T o r o n t o - M o n t r e a l , Egyetemek, 6 hét, 1996. szept.-okt. tanulmányút. - Colorado Springs, College, 5 nap, 1996. okt. vendégoktató. Hungárián film. - Reading, Egyetem, 10 nap, 1997. jan. vendégoktató. Canadian drama. - Halle, Egyetem, 5 nap, 1997. jún. vendégoktató. Canadian drama. - Puebla, Egyetem, 10 nap, 1997. j ú n . - j ú l . rendezvény. Hungárián national theatr. ODOR1CS Ferenc docens, Kolozsvár, Egyetem, 2 hét, 1996. okt.-nov. vendégoktató. Elmélet és történet. - Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1996. dec. konferencia. A túldirekt poétikája. - Parajd, Egyetem, 1 hét, 1997. j ú l . - a u g . szimpózium. Az ártatlanság poétikája. - Szabadka, Kosztolányi Irodalmi Tábor, 2 nap, 1997. aug. vendégoktató. A posztmodern hagyománya. KOVÁCS Sándor tanársegéd, Szöul, Egyetem, 1 év, 1996. szept.-1997. szept. vendégoktató.

NEOLATIN KULTÚRÁK INTÉZETE Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék PENKE Olga tanszékvezető docens, Angers, Egyetem, 2 hét, 1997. jan. cserekapcsolat. Les representations de la ville dans les romans Hongrois du XVIIIe siécle. KOVÁCS Ilona docens, Párizs, Egyetem, 2 hét, 1997. jún. tanulmányút. FARKAS Ildikó adjunktus, Angers, UCO, IPLV, 10 nap, 1997. máj. 2 7 - j ú n . 8. tanulmányút. GÉCSEG Zsuzsanna adjunktus, Aix-en-Provence, Egyetem, 2 hét, 1997. aug. rendezvény. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék KELEMEN János egyetemi tanár, Róma, Magyar Akadémia, 5 nap, 1996. okt. rendezvény. - Udine, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. - Róma, Magyar Akadémia, 5 nap, 1997. máj. rendezvény. 112


BÉNYINÉ FARKAS Mária docens, Venezia, 2 hét, 1996. szept. kongresszus. - Udine-Róma, Egyetemek, 10 nap, 1996. nov. tanulmányút. FÓRIÁN Judit adjunktus, Udine, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. tanulmányút. VÍGH Éva adjunktus, Udine-Róma, Egyetemek, 10 nap, 1996. nov. tanulmányút. ZENTAINÉ KOLLÁR Andrea tanársegéd, Udine, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. BERNARDELLI, Ezio lektor, Udine, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. cserekapcsolat. Hispanisztika Tanszék ANDERLE Ádám egyetemi tanár, Liverpool, Egyetem, 6 nap, 1996. szept. 18-23. rendezvény. Identidad y modernizáción en América Latina. - Innsbruck, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. 16-23. egyéb. - M a d r i d , Levéltár, 10 nap, 1997. jan. 12-23. tanulmányút. - Pozsony, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. 2 8 - 3 1 . rendezvény. Hungaros en América Latina. - Madrid, Levéltár, 2 hét, 1997. júl. 9 - 2 2 . kutatás.

ÓKORTUDOMÁNYI, NÉPRAJZI ÉS ORIENTALISZTIKAI INTÉZET Altajisztika Tanszék BERTA Árpád egyetemi tanár, Utah, Provo, Egyetem, 9 nap, 1997. jún. rendezvény. Names for the sun in the Turkic languages (kun, künas, and quyas). - Párizs, Inst. Hongrois de Paris, 6 nap, 1997. jún. rendezvény. On the Turkic origin of the names of the Hungárián tribes. IVANICS Mária docens, Isztambul, Egyetem, 4 nap, 1996. okt. rendezvény. Osmanli-Avusturya harbinde kirim Tatarlarinin faaliyeti. Klasszika-Filológia Tanszék TAR Ibolya tanszékvezető docens, Udine, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. 7 - 1 1 . cserekapcsolat. Problemi della stuttura degli Metamorfosi di Ovidio. - Velence, Egyetem, 1 nap, 1997. ápr. 9. egyéb. - Dresda, Egyetem, 5 nap, 1997. júl. 1-5. tanulmányút. Ovids Metamorphosen: unum et totum? 113


OLAJOS Terézia egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. konferencia. Un contingent hongrois au service de Byzance en Italie. Contribution a l'histoire des rapports entre Constantin Monomaque et le roi hongrois André Ier. Ókortörténeti Tanszék WOJTILLA Gyula tanszékvezető docens, Tübingen, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. 29-szept. 5. tanulmányút. Régészeti Tanszék HORVÁTH Ferenc adjunktus, Karanovo, Bulgár Akadémia, 1996. okt. rendezvény. - Salzburg, Egyetem, 10 nap, 1996. okt. rendezvény. Interlacing between the North and the South during the Laté Neolithic of South Hungary. - Ann Arbor, Egyetem, 2 hét, 1997. jún. vendégoktató. Néprajzi

Tanszék

JUHÁSZ Antal egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. cserekapcsolat. A magyar tanyarendszer kialakulása és jellege. - Rábé, Majdán, 1 hét, 1997. júl. 2 0 - 2 6 . tanulmányút. BARNA Gábor docens, Chaves, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. 19-25. rendezvény. The candle-bearers confraternity - in the service of god and the community. - Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 1 hét, 1997. júl. 7 - 1 3 . rendezvény. A búcsújáróhelyek tájszervező szerepe. - M á r i a r a d n a , 10 nap, 1997. aug. 8 - 1 8 . tanulmányút. BELLON Tibor docens, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. cserekapcsolat. A magyar tanyarendszer kialakulása és jellege. - Lendva, Magyar Nemzetiségi Kulturális Központ és Múzeum, 1 hét, 1997. jún. 19-24. tanulmányút.

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Neveléstudományi Tanszék CSAPÓ Benő egyetemi tanár, Krakkó, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. rendezvény. The impact of social-political changes on the development of sciences in Hungary. 114


- Athén, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. Improving cognitive abilities in schools: Constrains and promises. SZEBENYI Péter tudományos tanácsadó, Mexikóváros, 1 hét, 1997. márc. rendezvény. Reforms in Hungary. - D ú r b a n , 10 nap, 1997. jún. rendezvény. - Melbourne, 5 nap, 1997. aug. meghívás. Curriculum development in Hungary. CZACHESZ Erzsébet docens, Södertalje, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. konferencia. Intercultural confucts of teacher training students'. ZSOLNAI Anikó adjunktus, Leiden, Department of Education, 1 hét, 1997. jan. tanulmányút. The relationship between children's social competence, learning motivation and academic achievement. LESZNYÁK Márta tanársegéd, München, Egyetem, 1 év, 1996. okt. 1-1997. szept. 30. tanulmányút. MOLNÁR Edit Katalin tanársegéd, Amsterdam, Egyetem, 1 hónap, 1997. f e b r tanulmányút. VASS Vilmos tanársegéd, Jeruzsálem, Yad Vashem, 2 hét, 1997. márc. 2 3 ápr. 6. tanulmányút. - Lvov, European Council, 4 nap, 1997. jún. 12-15. rendezvény. Pszichológia

Tanszék

VAJDA Zsuzsanna tanszékvezető docens, Bath, Egyetem, 5 nap, 1997. júl. rendezvény. Is childhood lost? - Lancaster, Egyetem, 4 nap, 1997. júl. egyéb. SZOKOLSZKY Ágnes tudományos főmunkatárs, Storrs, Egyetem, 1 hónap, 1996. szept. tanulmányút. SZLÁV

INTÉZET

Szláv Filológiai Tanszék SZALAMIN Edit tanszékvezető docens, Belgrád-Újvidék, Egyetemek, 3 nap, 1996. okt. 8 - 1 0 . meghívás. Russkaja ustnaja literaturnaja rec v copostavlenii s vengerskoj. BAGI Ibolya docens, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. 11-15. cserekapcsolat. K o c s i s Mihály docens, Udine, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. 18-22. cserekapcsolat. 1 15


SZŐKE Katalin docens, Brno, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. 2 1 - 2 5 . cserekapcsolat. Remizov i Veselovskij. - Rovinj, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. 1-5. meghívás. Stihi Stepana Pehotlogo (o smene mások perevodcika i poéta). BALÁZS L. Gábor adjunktus, Brno, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. 11-15. cserekapcsolat. Nekotorye voprosy metodologii slavjanskoj diahronnoj morfologii. BÁRÓIT Tibor adjunktus, Odessza, Egyetem, 5 nap, 1996. nov. 2 1 - 2 6 . cserekapcsolat. Gogolevskij motiv Les'u Ukrainki. Ontologizm moezii Skovorody i ukrainskoj poezii posledujusego vremeni. - Szentpétervár-Nyizsnyij-Novgorod, Puskin Ház, 2 hét, 1997. aug. 18-30. meghívás. Bhutrenjaja forma i smysl v proizvedenijah A. S. Puskina. BOGNÁR Ferenc adjunktus, Belgrád, Egyetem, 4 hónap, 1996. szept. 1-dec. 20. részképzés. KACZIBA Ágnes tanársegéd, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1996. okt. 7 - 1 4 . cserekapcsolat. SAJTOS Natália tudományos munkatárs, Odessza, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. 23-nov. 1. cserkapcsolat.

TÁRSADALOMELMÉLETI

INTÉZET

Filozófia Tanszék KlSSNÉ NÓVÁK Éva docens, Kolozsvár, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 2 3 - 2 5 . konferencia. Böhm Károly értékelmélete. - Torontó, egyetem, 10 nap, 1997. máj. 16-25. konferencia. University women. SZABÓ Tibor docens, Amszterdam, Egyetem, 4 nap, 1996. okt. 5 - 8 . vendégoktató. La filosofía di György Lukács. - Amiens, Egyetem, 6 nap, 1996. nov. 2 2 - 2 7 . konferencia. Démokratie et societé civile en Hongrie. - Róma, Római Magyar Akadémia, 9 nap, 1997. máj. 15-23. konferencia. Dal Fordismo al Toyotismo. DÉKÁNY András adjunktus, Párizs, Egyetem, 6 nap, 1996. aug. 30-szept. 4. konferencia. L'utile et unisible. A magyar karteziánizmusról. LACZKÓ Sándor tudományos munkatárs, Kolozsvár, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. 2 3 - 2 5 . konferencia. Böhm Károly és a Magyar Filozófiai Szemle. 116


Szociológia Tanszék FELEKY Gábor tanszékvezető docens, Nagyszalonta, Diaspora Alapítvány, 3 nap, 1996. nov. 11-14. konferencia. Kisebbségi helyzet. PÁSZKA Imre docens, Temesvár, 5 nap, 1996. okt. 12-17. konferencia. Local identity and regionalism in interethnical relation. TÖRTÉNETI

INTÉZET

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék TÓTH Sándor tanszékvezető docens, Újvidék, Egyetem, 1 nap, 1996. nov. konferencia. A fehér és fekete magyarok kérdéséhez. - Kalamazoo, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. konferencia. T h e evens and importance of the Hungárián conquest ( 8 9 5 - 9 0 0 ) . KRISTÓ Gyula egyetemi tanár, R ó m a - N á p o l y , Egyetemek, 6 nap, 1996. szept. konferencia. Vallási türelem az Árpád-kori Magyarországon. KORDÉ Zoltán adjunktus, Angers, Egyetem, 3 hét, 1997. j a n . vendégoktató. Magyar középkor története. - Párizs, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. konferencia. Katonai segédnépek és a magyarok a I X - X I I . században. PETROVICS István adjunktus, Nagyszeben, 3 nap, 1996. szept. konferencia. Foreign ethnic groups and úrban development in Medieval Hungary: the case of Temesvár. - Kalamazoo, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. konferencia. T h e fading glory of a f o r m e r royal residence: the case of Medieval Temesvár. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék MARJANUCZ László tanszékvezető docens, Bécs, Collegium Hungaricum, 1 hónap, 1996. szept. 1—okt. 1. tanulmányút. SOÓS Katalin egyetemi tanár, Bécs, Collegium Hungaricum, 1 hónap, 1996. nov. tanulmányút. Die Revolution in Ungarn von 1956 und die politischen Partéién Österreichs. DEÁK Ágnes adjunktus, Bécs, Egyetem, 1 év, 1996. okt. 1 - 1 9 9 7 . szept. 30. ösztöndíj. Wesselényi's Szózat im M e e r zeitgenössischer deutscher und slawischer Broschüre. Konfidentenwesen in der Habsburger Monarchie in der Periode des Neoabsolutismus. Történeti Segédtudományok Tanszék HAJNÓCZI Gábor docens, Liége, Egyetem, 6 nap, 1997. júl. 19-24. rendezvény. T h e concept of symmetry in the early Renaissance art theory. 117


SEBŐK Ferenc tudományos munkatárs, Kalamazoo, Egyetem, .8 nap, 1997. máj. 7 - 1 5 . rendezvény. A magyar királyi tanács és az országgyűlés a Jagello-korban.

Középkori és Kora Újkori Egyetemes

Történeti

Tanszék

ZIMONYI István tanszékvezető docens, Párizs, Egyetem, 3 nap, 1997. jún. rendezvény. Les rapports hungaro-turks avant la conquéte hongroise. - G i e s s e n , Egyetem, 21 nap, 1997. aug.-szept. tanulmányút.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS

TANSZÉKCSOPORT

Állattani és Sejtbiológiai Tanszék FEKETE Éva docens, Atwerpen, Egyetem, 20 nap, 1996. aug. tanulmányút. - Lisszabon, 1 hét, 1997. júl. konferencia. Haemorheology in experimentál diabetes. MIHÁLY András tudományos főmunkatárs, Kuwait, Egyetem, 8 hónap, 1997. jan.-aug. vendégoktató. Biokémiai Tanszék ÁBRAHÁMNÉ GULYÁS Magdolna tanszékvezető docens, Jurmala, 3 nap, 1997. aug. 24-27. konferencia. Biochemical responses in fish as early sigus for detection of pqllution. Biotechnológiai Tanszék TÓTH Sándor adjunktus, Ljubljana-Maribor, Egyetem, 2 hét, 1996. dec. tanulmányút. The epidemiology of HIV infections and clinical aspects of AIDS. - Ljubljana, Egyetem, 1 hónap, 1997. jún.-júl. tanulmányút. Effect ol mediumstrength electric pulses on the surface marker expression of white blood cells. Embertani Tanszék MARCSIK Antónia tanszékvezető docens, Brno, Anatómiai Intézet, 5 nap, 1996. dec. tanulmányút. 118


PÁLFI György tudományos főmunkatárs, Marseille, Egyetem, 1 hét, 1996. nov. rendezvény. Du diagnostic paléopathologique a la paléoépidémiologie des tréponématoses. - Toulon, 1 hét, 1997. febr. rendezvény. Paléopathologie de la spondylarthrite ankylosante: a propos de nouveaux cas de Hongrie. - Marseille, Egyetem, 30 nap, 1997. febr.-márc. tanulmányút. Genetikai Tanszék MARÓY Péter tanszékvezető docens, London, 1997. febr. rendezvény. Mikrobiológiai Tanszék FERENCZY Lajos egyetemi tanár, Zürich, ETM, 10 nap, 1996. okt. tanulmányút. - Heidelberg, E M B O - G M B C , 6 nap, 1996. dec. rendezvény. - Graz, Egyetem, 2 nap, 1997. jan. tanulmányút. - Cape Town, 12 nap, 1997. márc.-ápr. kongresszus. - Vigo, 11 nap, 1997. jún. kongresszus. KUCSERA Judit adjunktus, Bled, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. VÁGVÖLGYI Csaba adjunktus, Graz, Egyetem, 2 nap, 1997. jan. tanulmányút. - Graz, Egyetem, 3 hónap, 1997. m á j - a u g . tanulmányút. - Parma, 1 hét, 1997. jún. kongresszus. PFEIFFER Ilona tudományos munkatárs, Bled, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. VARGA János tudományos munkatárs, Baarn, 6 nap, 1997. máj. rendezvény. Növényélettani Tanszék ERDEI László egyetemi tanár, Firenze, 5 nap, 1996. szept. 9 - 1 3 . rendezvény. - Sede Boker, Egyetem, 23 nap, 1997. jan. 3 - 2 6 . egyéb. Environmental stresses and plánt circadian rhythms. - Brüsszel, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. 26-szept. 2. egyéb. PÉCSVÁRADI Attila adjunktus, Firenze, 1 hét, 1996. szept. konferencia. NR and NiR activity in nitrite and chlorate-stressed rice seedlings. - Sede Boker, Egyetem, 3 hónap, 1997. máj.-júl. vendégkutató. TARI Irma adjunktus, Firenze, 5 nap, 1996. szept. 9 - 1 3 . rendezvény. Növénytani Tanszék MIHALIK Erzsébet tanszékvezető docens, London, Kew Garden, 5 nap. 1996. szept. rendezvény. Morphological differences among pin and thrum plants of two Primula species. - Edinburgh, Bot. Garden, 4 nap, 1997. ápr. rendezvény. 119

\


KEDVES Miklós tudományos tanácsadó, Alcala de Henares, 3 nap, 1996. szept. rendezvény. Les types principicaux des spores du Crétacé supréieur de Portugál. Estudio palinologico de un nivel rico en palinomorfos situado en el Barranco de Patores. - Madrid, Egyetem, 1 nap, 1996. szept. vendégoktató. Les premiere playnomorphos d'Angiospermes parus dans l'Hongrie. - Barcelona, Egyetem, 1 hét, 1997. márc. cserekapcsolat. - B a r c e l o n a , Egyetem, 3 nap, 1997. jún. cserekapcsolat. JUHÁSZ Miklós docens, Madrid, Egyetem, 3 hét, 1997. ápr. vendégoktató. Early evolution of eukaryptes. LASKAY Gábor tudományos főmunkatárs, York, Egyetem, 6 nap, 1997. júl. rendezvény. Cell-physiological changes associated with oxidative stress-induced cell death in the leaf cells of Elodea canadensis. KÁLMÁN Katalin tanársegéd, London, Kew Garden, 5 nap, 1996. szept. rendezvény. KERTÉSZ Róbert PhD hallgató, London, Kew Garden, 5 nap, 1996. szept. rendezvény. Ökológiai Tanszék GALLÉ László egyetemi tanár, Belgrád, Jugoszláv Ökológiai Társaság, 5 nap, 1996. szept. 2 2 - 2 7 . rendezvény. State assessment and monitoring - the ecological theory and the problems of implementation. - Strasbourg, ECNC, 4 nap, 1996. nov. 7 - 1 0 . rendezvény. - Wacheningen, ECNC, 3 nap, 1997. ápr. 18-20. rendezvény. - Kolozsvár, Egyetem, 4 nap, 1997. ápr. 2 6 - 2 9 . vendégoktató. Az ökológia operatív fogalma. Ökológiai szukcesszió. - Tilburg, ECNC, 3 nap, 1997, máj. 2 8 - 3 0 . rendezvény. - Firenze, Egyetem, 4 nap, 1997. jún. 5 - 8 . rendezvény. - Dálnok, Ö K O Stúdium Társaság, 10 nap, 1997. júl. 26-aug. 4. vendégoktató. Városökológia. Egyensúlyi és nem egyensúlyi közösségek. Ökológiai mintavételezés problémái. Ökológia és természetvédelem. HORNUNG Erzsébet adjunktus, Haifa, Technion. Dept. Biology, 30 nap, 1996. okt. 29-nov. 29. vendégoktató. - Haifa, Technion Dept. Biology, 24 nap, 1997. jan. 6-30. vendégoktató. - Haifa, Technion Dept. Biology, 25 nap, 1997. febr. 3 - 2 8 . rendezvény. Plasticity of a Porcellio ficulneus population under extreme weather conditions. Telescoped oogenesis and continuous breeding 120


cycle: indicators of population explosion and mass migration in isopods? The use of reproduction as an endpoint of sublethal toxicity tests. MARGÓCZI Katalin adjunktus, Tilburg, ECNC, 6 nap, 1996. szept. 26-okt. 1. rendezvény. - Kolozsvár, Egyetem, 4 nap, 1997. ápr. 2 6 - 2 9 . vendégoktató. A természetvédelmi biológia alapjai. A vegetációtan természetvédelmi alkalmazása. - Dálnok, ÖKO Stúdium Társaság, 10 nap, 1997. júl. 26-aug. 4. vendégoktató. A természetvédelmi kezelés elméletben és gyakorlatban. Összehasonlító Élettani Tanszék TOLDI József egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 1 hónap, 1996. okt. 15nov. 15. ösztöndíj. - Göttingen, Egyetem, 10 nap. 1997. jan. 2 0 - 3 0 . ösztöndíj. SZENTE Magdolna, egyetemi tanár, Göttingen, Max Planck Inst. 1 hónap, 1997. jan. vendégkutató. Inhibition and epilepsy. - Párizs, Egyetem, 6 hónap, 1997. ápr.-szept. vendégoktató. Inhibition and maintenane of epilepsy. Different of types in epilepsy. - Perugia, Egyetem, .4 nap, 1997. jún. szimpózium. - Firenze, Egyetem, 6 nap, 1997. jún. szimpózium. - Brüsszel, Egyetem, 2 hét, 1997. aug. vendégoktató. Neurobiology epilepsy. Biológiai Izotóp Laboratórium MATKOVICS Béla egyetemi tanár, Barcelona, 5 nap, 1996. okt. 1-5. rendezvény. FIZIKUS

TANSZÉKCSOPORT

Biofizikai Tanszék MARÓTI Péter egyetemi tanár, Gif-sur-Yvette, CNRS, 2 hét, 1996. nov.-dec. tanulmányút. Charge stabilization in RC mutants. - Ventura, 1 hét, 1997. febr. rendezvény. Photocycle of the RC. - Urbana, Egyetem, 1 hét, 1997. márc. tanulmányút. - Cadarache, CEA, 1 hét, 1997. jún. rendezvény. Photosynthesis under stacionary illumination. - Orleans, 4 nap, 1997. júl. rendezvény. Teaching of biophysics in Hungary. 121


KÁLMÁN László tanársegéd, Gif-sur-Yvette, CNRS, 2 hét, 1996. okt. tanulmányút. Conformational changes induced by continuous illumination in bacterial reaction center. Elméleti Fizikai Tanszék IGLÓI Ferenc egyetemi tanár, Köln-Nancy, Egyetemek, 1 hónap, 1996. nov.-dec. egyéb. Off-diagonals density profiles and conformal invariance. - Nancy, Egyetem, 2 hét, 1997. jan. tanulmányút. Density profiles in random spin chains. - Wroclaw, 4 nap, 1997. ápr. rendezvény. Aperiodic quantum spin chains. - Nancy, Egyetem, 3 hét, 1997. jún. egyéb. Random quantum spin systems. BENEDICT Mihály docens, Prága, Egyetem, 4 nap, 1997. ápr. rendezvény. Wigner function description of "atomic Schrödingers' cats". - Koppenhága, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. egyéb. - Grenoble, Egyetem, 2 nap, 1997. júl. rendezvény. - Gent-Brugge, Egyetemek, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. BARTHA Ferenc adjunktus, Antwerpen, Egyetem, 1 év, 1997. ápr.-. egyéb. BOGÁR Ferenc adjunktus, Erlangen-Nürnberg, Egyetemek, I hét, 1996. okt. . egyéb. Correlation corrected bond structures of nucleotide base stacks. - Erlangen-Nürnberg, Egyetemek, 1 hét, 1997. aug. egyéb. LAJKÓ Péter modellalkotó fizikus, Hannover, Egyetem, 10 hónap, 1996. okt. 1-1997. júl. 31. tanulmányút. Kísérleti Fizikai Tanszék SZATMÁRI Sándor egyetemi tanár, Göttingen, Laser-Laboratorium, 4 nap, 1996. dec. tanulmányút. - Göttingen, Laser-Laboratorium, 24 nap, 1997. febr. tanulmányút. - Tsukuba, TARA, 8 nap, 1997. ápr. tanulmányút. - Göttingen, Laser-Laboratorium, 1 hét, 1997. máj. tanulmányút. NÁNAI László docens, Lecce, 1 hét, 1996. okt. rendezvény. PLD of metallic nitrides and carbides on silicon. SZATMÁRY Károly tudományos főmunkatárs, Kyoto, IAU, 10 nap, 19.97. aug. rendezvény. KiSS László Béla adjunktus, Leuven, IMEC, 1 hét, 1996. nov. tanulmányút. - Lecce, Egyetem, 4 nap, 1996. nov. tanulmányút. 122


- Uppsala, Egyetem, 12 nap, 1996. dec. tanulmányút. - Eindhoven, Egyetem, 3 hónap, 1997. jan.-márc. tanulmányút. - Uppsala, Egyetem, 9 hónap, 1997. ápr.-dec. egyéb. GLNGL Zoltán adjunktus, Leuven, IMEC, 4 nap, 1996. nov. tanulmányút. - Kolozsvár, Egyetem, 4 nap, 1997. márc. tanulmányút, l/f zaj fizikai rendszerekben. - T o k i ó , TMU, 3 hét, 1997. jún. vendégoktató. - Lecce, Egyetem, 8 nap, 1997. júl. Stochastic resonance. - Leuven, 1 hét, 1997. júl. rendezvény. Biased percolation modelling of device degradation. Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék BOR Zsolt egyetemi tanár, Reims, 4 nap, 1996. okt. tanulmányút. - Párizs, 6 nap, 1996. nov.-dec. tanulmányút. RÁCZ Béla egyetemi tanár, Párizs, 6 nap, 1997. febr. konferencia. SZABÓ Gábor egyetemi tanár, Párizs, 6 nap, 1996. nov.-dec. tanulmányút. HEBLING János docens, Stuttgart, Max-Planck Inst. 1 hónap, 1996. a u g szept. tanulmányút. - Tartu, 8 nap, 1997. aug. konferencia. Strong shortening in a sincrenously pumped femtosecond optical parametric oscillator. OSVAY Károly docens, Didcot, Rutherford Appl. Lab. 13 nap, 1996. nov.dec. tanulmányút. - München, 6 nap, 1997. jún. konferencia. Efficient broadband frequency mixing using chirped pulses. - Didcot, Rutherford Appl. Lab. 4 hónap, 1997. júl.-okt. tanulmányút. KOVÁCS Attila tudományos segédmunkatárs, Hamburg, 2 hét, 1996. nov. konferencia. / - München, 9 nap, 1997. jún. konferencia. Dispersion measurement on crystals and multilayer minors with spectrally resolved White-light interferometry. - M a r b u r g , Egyetem. 6 nap, 1997..jún. konzultáció. MTA Lézerfizikai Kutatócsoport HESZLER Péter tudományos főmunkatárs, Uppsala, Angströn Lab. 5 nap, 1997. máj. tanulmányút. SZÖRÉNYI Tamás tudományos főmunkatárs, Strasbourg, 8 nap, 1997. jún. konferencia. Numerical modelling of plume expansion and thin film deposition in the pulsed laser deposition (pld) process. 123


BOZÓKI Zoltán tudományos munkatárs, Reims, 4 nap, 1996. okt. tanulmányút. - Párizs, 6 nap, 1996. nov.-dec. tanulmányút. - Reims, 6 nap, 1996. dec. tanulmányút. HORVÁTH Zoltán tudományos munkatárs, Olympia, 5 nap, 1997. máj.-jún. konferencia. Generation.of zero order Bassel beams with Fabry-Perot interferometer. RÉVÉSZ Károly tudományos munkatárs, Göteborg, Egyetem, 1 év, 1996. aug.-1997. júl. tanulmányút. TÓTH Zsolt tudományos munkatárs, Madrid, 6 nap, 1996. okt. konferencia. CSETE Mária tudományos segédmunkatárs, Trieste, Winter College on Quantum Optics, 19 nap, 1997. márc. tanulmányút. HOPP Béla tudományos segédmunkatárs, Olympia, 5 nap, 1997. máj.-jún. konferencia. Surface roughners investigations of excimer laser ablated cornea. High tensile strength sticking induced by ArF excimer laser surface treatment of poly(tetrafluorethylene). Conical structures produced by excimer laser irradiation of polymers. GERETOVSZKY Zsolt PhD ösztöndíjas, London, Egyetem, 1 év, 1996. okt.1997. aug. tanulmányút. KÁNTOR Zoltán T M B ösztöndíjas, Strasbourg, 8 nap, 1997. jún. konferencia. Numerical modelling of plume expansion and thin film deposition in the pulsed deposition (pld) process. PÉTER János PhD ösztöndíjas, Olympia, 5 nap, 1997. máj.-jún. konferencia. Self-learning optical system based a genetic algorithm driven special light modulátor.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI

TANSZÉKCSOPORT

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék SZEDERKÉNYI Tibor egyetemi tanár, Bologna, Egyetem, 11 nap, 1997. jún. tanulmányút. HETÉNYI Magdolna egyetemi tanár, Maastricht, E A O G , 3 nap, 1997. jan. egyéb. - Párizs, Egyetem, 6 nap, 1997. jún. egyéb. VARSÁNYI Sándorné tudományos főmunkatárs, Athén, IGME, 2 hét, 1997. ápr. tanulmányút. - Orleans, B R G M , 1 hét, 1997. máj. egyéb. 124


M. TÓTH Tivadar tanszéki munkatárs, Bern, Egyetem, 5 hónap, 1996. szept. 1-1997. jan. 31. tanulmányút. - Strasbourg, 5 nap, 1997. márc. 2 3 - 2 7 . rendezvény. From subduction to collision in the Central Alps: evidence from petrology and mineral chronology, and comparison with finite element models. Polymetamorphic evolution of variscan amphibolite of the ne part of the Tisia microplate, Hungary. Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék MAKRA László docens, Brno, Egyetem, 1 hét, 1996. dec. tanulmányút. UNGER János adjunktus, FT. Worth 5 nap, 1997. ápr. 1-5. rendezvény. Úrban influence on diurnal and annual air humidity patterns. Földtani és Őslénytani Tanszék MOLNÁR Béla egyetemi tanár, Marosvásárhely, 4 nap, 1997. jún. konferencia. A Maros folyó kialakulása és vízgyűjtő területének földtani felépítése. Gazdasági Földrajzi Tanszék > MÉSZÁROS Rezső egyetemi tanár, Amsterdam, Egyetem, 6 nap, 1997. márc. konferencia. New Hungárián settlement-system. - Göttingen, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. egyéb. - Fort Lauderdale, Egyetem, 6 nap, 1997. máj. konferencia. Universities and the régiónál development. BURGERNÉ GIMES Anna egyetemi tanár, Edinburgh, 5 nap, 1996. szept. 3 - 7 . » konferencia. Transition of Hungárián agriculture. - Szingapúr, 6 nap, 1997. máj. 11-16. konferencia. Land privatization. - Becej, 3 nap, 1997. jún. 18-20. konferencia. Agriculture in transition. Természeti Földrajzi Tanszék MEZŐSI Gábor egyetemi tanár, Bécs, ÉGIS, 1 hét, 1997. ápr. rendezvény. - F r e i b u r g , Egyetem, 3 hét, 1997. jún. egyéb. - Freiburg, Főiskola, 3 hét, 1997. júl. egyéb. - F r a n k f u r t / M a i n , Egyetem, hatszor 1 hét, 1997. egyéb. KEVEI Ferencné docens, Huddersfield, Egyetem, 1 hónap, 1997. máj.-jún. egyéb. - Bologna, Egyetem, 1 hét, 1997. aug.-szept. konferencia. Connection between morphology and ecological factors of karstdolines. 125

*


RAKONCZAI János docens, Karlsruhe, Főiskola, 5 nap, 1997. máj. konferencia. - Thesszaloniki, Egyetem, 5 nap, 1997. jún. egyéb.

INFORMATIKAI

TANSZÉKCSOPORT

Alkalmazott Informatikai Tanszék KUBA Attila tanszékvezető docens, Heraklion, I F O R T H , 1 hét, 1996. okt. rendezvény. - C h i c h a g o , RSNA, 10 nap, 1996. dec. rendezvény. - Daghstuhl, Egyetem, 6 nap, 1997. jan. rendezvény. - Bécs, E C R ' 9 7 , 2 nap, 1997. márc. rendezvény. - T u r k u , Egyetem, 5 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. - P h i l a d e l p h i a , Egyetem, 10 nap, 1997. jún. rendezvény. - Graz, Egyetem, 3 nap, 1997. jún. cserekapcsolat. CSENDES Tibor docens, Lausanne, EPFL, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. Multisection in internál,methods for global optimization. - Trier, Egyetem, 3 nap, 1997. aug. rendezvény. DOMBI József docens, Torino, 1 hét, 1996. okt. 13-18. tanulmányút. - L i n z , Egyetem, 1 hét, 1997. febr. 2 5 - m á r c . 1. rendezvény. - H a n n o v e r , 3 nap, 1997. márc. 13-19. tanulmányút. VÁGVÖLGYI Sándor docens, Turku, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. cserekapcsolat. ALEXIN Zoltán tanársegéd, Prága, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. konferencia. - Jyváskyla, egyetem, 4 nap, 1997. jún. konferencia. Learning ECG grammar. HORVÁTH Tamás tanársegéd, Prága, E C M L ' 97, 1 hét, 1997. ápr. rendezvény. - L i n k o p i n g , Egyetem, 3 nap, 1997. máj. rendezvény. - Sankt Augustin, G M D , 1 hét, 1997. júl. tanulmányút. NAGY Antal tanársegéd, Heraklion, IFORTH, 1 hét, 1996. okt. rendezvény. - London, U C L Dept. of Med. Phys. and Bioeng., 3 hónap, 1997. m á j - a u g . tanulmányút. NYUL László tanársegéd, Heraklion, I F O R T H , 1 hét, 1996. okt. rendezvény. PALÁGY1 Kálmán tanársegéd, Poultney, Green Mountain College, 1 hét, 1997. jún. rendezvény. - P h i l a d e l p h i a , Egyetem, 1 hét, 1997. jún. tanulmányút. 126


Számítástudomány Alapjai Tanszék ÉSIK Zoltán egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 1 hét, 1996. szept. tanulmányút. Equational properties of iteration in algebraically complete categories. - Hoboken, Egyetem, 2 hét, 1997. jan. tanulmányút. The equational theory of shuffle. - Hoboken-Los Angeles-Waterloo, Egyetemek, 2 hónap, 1997. júl.— aug. tanulmányút. The equational logic of fixed points. Shuffling languages and posets: are two models of concurrency equivalent? Számítástudományi Tanszék CSIRIK János egyetemi tanár, Daghstuhl, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. rendezvény. Dual bin packing. GÉCSEG Ferenc egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 2 hét, 1997. febr. meghívás. Algebras with dimension. - Thessaloniki, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. konferencia. Complete sets of tree automata. FÜLÖP Zoltán docens, Turku, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. cserekapcsolat. - D r e z d a , Egyetem, 1 hét, 1996. nov. tanulmányút. - Turku, Egyetem, 10 nap, 1997. jan. egyéb. - Thessaloniki, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. rendezvény. - D r e z d a , Egyetem, 1 nap, 1997. aug. tanulmányút. BOHUS Mihály adjunktus, Párizs, INT, 6 nap, 1996. nov. tanulmányút. - Ankara, METU, 29 nap, 1997. j a n . - f e b r . egyéb. Protocol testing. - Zágráb, Egyetem, 4 nap, 1997. jún. rendezvény. GOMBÁS Éva adjunktus, Thessaloniki, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. konferencia. GYENIZSE Pál tanársegéd, Turku, Egyetem, 10 nap, 1997. jan. tanulmányút. On term rewriting system preserving recognizability. - Turku, Egyetem, 2 hét, 1997. máj. rendezvény. Finite automata and formai logic. KÓKAI Gabriella tanársegéd, Grenoble, 4 nap, 1997. márc. 23-26. rendezvény. Application of inductive logic programming for learning ECG waveform. - Leuven, 4 nap, 1997. júl. 8 - 1 1 . rendezvény. IDTS: a tool for debugging and testing of prolog. SCHRETTNER Lajos tanársegéd, Sheffield-Manchester, Egyetemek, 1 hét, 1996. nov. tanulmányút. 127


- E n s c h e d e , Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. konferencia. Dynamic process interaction. - Pula, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. egyéb.

KÉMIAI

TANSZÉKCSOPORT

Alkalmazott Kémiai Tanszék KIRICSI Imre egyetemi tanár, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Társaság, 3 nap, 1996. nov. rendezvény. Szintetikus, réteges szerkezetű anyagok kitámasztása. - T o k y o , Nat. Inst. of Mat. and Chem. Res., 4 nap, 1997. aug. rendezvény. Alkylation of toluene with methanol over zeolite-disc catalyst synthesized via solid-state reactions. VARGA Károly egyetemi tanár, Wroclaw, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. rendezvény. HALÁSZ János docens, Basel, Swiss Chem. Soc. 5 nap, 1996. szept. rendezvény. Side chain alkylation and transalkylation of aromatics over basic zeolite catalysts. - Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Társaság, 3 nap, 1996. nov. cserekapcsolat. A n-butének átalakulása antimon-vanadium keverékoxidokon. - Temesvár, egyetem, 5 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. Transformation light hydrocarbon over modified zeolites. HANNUS István docens, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki társaság, 3 nap, 1996. nov. rendezvény. Freonok adszorpciójának és reakciójának vizsgálata zeolitokon. - Temesvár, Egyetem, 5 nap, 1997. máj. cserekapcsolat. Adsorption and reaction of freons over zeolites. - Namur, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. cserekapcsolat. . - Krakkó, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. TASI Gyula docens, Tsukuba, Nat. Inst. Mat. and Chem. Res., 1 hónap, 1997. febr.-márc. tanulmányút. . HERNÁDI Klára tudományos főmunkatárs, Bordeaux, 5 nap, 1997. máj. rendezvény. Preparation of mesoporous composite materials by pillaring of magadiite with silica. (Fadula Ágnessel) FADULA Ágnes PhD hallgató, Bordeaux, 5 nap, 1997. máj. rendezvény. - Krakkó, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. 128


KÓNYA Zoltán PhD hallgató, Namur, Egyetem, 8 nap, 1996. dec. cserekapcsolat. - Rolduc, 5 nap, 1997. ápr. rendezvény. VARGA Judit PhD hallgató, Brüsszel, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. Fizikai Kémiai Tanszék NAGYPÁL István egyetemi tanár, Osaka, 3 hét, 1996. aug.-szept. rendezvény. Reformulation of the Gibbs-energy change in terms of response reactions. - Amritsar, 2 hét, 1997. jan. 4 - 2 0 . rendezvény. Response reactions: an interpretive concept in chemical thermodynamics. NÓVÁK Mihály egyetemi tanár, Párizs, Int. Soc. of Electrochem, 1 hét, 1997. aug.-szept. rendezvény. Non-aqueous glucose-oxidase sensor. VLSY Csaba egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 1 hónap, 1996. okt.-nov. tanulmányút. - Turku, Egyetem, 2 nap, 1996. dec. egyéb. - Turku, Egyetem, 1 hét, 1997. ápr. cserekapcsolat. - T u r k u , Egyetem, 1 hónap, 1997. júl.-aug. tanulmányút. - P á r i z s , Int. soc. of Electrochem, 1 hét, 1997. aug.-szept. rendezvény. Mechanism of the redox transformation of poly(3-methylthiophene). KÖRTVÉLYESI Tamás docens, Omaha, School of Medicine Dep. biomed. SCI, 4 hónap, 1996. jún. 1-okt. 3. tanulmányút. SZŰCS Árpád docens, Namur, FUNDP, 3 nap, 1997. aug. rendezvény. Electrochemistry of fullerene films. - Párizs, 5 nap, 1997. aug. Electrochemistry of fullerene films. BERKESI Ottó adjunktus, Upsala, Egyetem, 4 nap, 1997. febr. 26-márc. 1. egyéb. Photothermal science - photoacoustic spectroscopy theory and practice. - Gozd Mantuljek, 4 nap, 1997. júl. 10-13. egyéb. Research fucilities in vibrational spectroscopy at the JATE. HORVÁTH Dezső tanársegéd, Newport, Egyetem, 5 nap, 1997. júl. rendezvény. TÓTH Ágota tanársegéd, Newport, Egyetem, 5 nap, 1997. júl. rendezvény. Kolloidkémiai

Tanszék

DÉKÁNY Imre egyetemi tanár, Lublin, 5 nap, 1996. szept. egyéb. Selective liquid sorption and colloid stability on hydrophylic/hydrophobic surfaces. 129

>


- Antwerpen, 5 nap, 1996. okt. rendezvény. Liquid sorption and wetting on clays, pillared clays and layer douple hydroxydes. Palladium nanoparticles in pillared clays. Sorption and microcalorimetric control of Pd/hydrogen interactions. - Amritsar, 1 hét, 1997. jan. rendezvény. The synthesis, properties and catalytic applications of size-quantized palladium particles in clay organocomplexes thermodynamic of multilayer adsorption at solid/liquid interfaces. - Chandigárh, Egyetem, 5 nap, 1997. jan. egyéb. Preparation and characterization of semiconductor nanoparticles on solid support. - New Delhi, Egyetem, 3 nap, 1997. jan. egyéb. - Syracuse, Egyetem, 5 nap, 1997. ápr. egyéb. - San Francisco, 5 nap, 1997. ápr. rendezvény. - München, 6 nap, 1997. ápr. rendezvény. - Szófia, 6 nap, 1997. júl. rendezvény. Growing of nanoparticles at S/L adsorption layer in binary liquids. - Jülich, Angew. Phys. Chem. Forschungszentrum GmbH KFA, 4 nap, 1997. aug. egyéb. - Wageningen, 5 nap, 1997. aug. rendezvény. Asphaltene adsorption on clay minerals and oil reservoirs. - G e n f , 1 hét, 1997. aug. rendezvény. CSÁKINÉ TOMBÁCZ Etelka docens, Wroclaw, 5 nap, 1996. szept. rendezvény. Partiele aggregation superimposed by conformational changes in humic acid solutions. - West Layfayette, Egyetem, 6 nap, 1996. okt. egyéb. - Indianapolis, 5 nap, 1997. nov. rendezvény. Humus coating as natural stabilizer on mineral grains. - Udine, 4 nap, 1996. dec. rendezvény. Aggregation equilibria and conformational changes in humic acid solutions. - Jülich, Angew. Phys. Chem. Forschungszentrum GmbH KFA 1 hónap, 1997. júl.-aug. tanulmányút. - W a g e n i n g e n , 5 nap, 1997. aug. rendezvény. BAKÓNÉ SZEKERES Márta adjunktus, Turku, 5 nap, 1996. szept. rendezvény. Salicylate adsorption and its effect on the aggregation state and aggregate structure in alumina dispersions. - Jülich, Angew. Phys. Chem. Forschungszentrum GmbH KFA, 1 hónap, 1997. jún. tanulmányút. SZŰCS Anna PhD hallgató, Syracuse, Egyetem, 1 hónap, 1997. febr. egyéb.


Szerves Kémiai Tanszék BARTÓK Mihály egyetemi tanár, Basel, 4 nap, 1996. szept. 8 - 1 2 . konferencia. Növel clay intercalated metál catalysts: study of the hydrogenation of olefíns clay intercalated Pd catalysts. MOLNÁR Árpád egyetemi tanár, Basel, 4 nap, 1996. szept. 8 - 1 2 . konferencia. Selective hydrogenation polyunsaturated molecules over Pd-Zr alloys. - Rolduc, 4 nap, 1997. ápr. 20-24. konferencia. Isomerization of unsaturated C4 nitriles in the presence of acidic and basic zeolites. - Limerick, 3 nap, 1997. júl. 8 - 1 1 . konferencia. Preparation, characterization, and application of new supported superacidic heteropoly acid caesium salts. GÖNDÖS György docens, Vancouver, Egyetem, 1 év, 1996. szept. 18-1997. szept. 18. tanulmányút. MESKÓ Eszter docens, Uppsala, egyetem, 6 hét, 1997. júl. 15-aug. 20. tanulmányút. PÁLINKÓ István docens, Los Angeles, Egyetem, 11 hónap, 1996. nov. 1 1997. okt. 16. tanulmányút. ZSIGMOND Ágnes docens, Dallas, Egyetem, 3 hónap, 1997. júl. 4-aug. 29. tanulmányút. Aerobic oxidations of heterogenized homogeneous complexes. WÖLFLING János docens, Göttingen, Egyetem, 6 nap, 1996. nov. 4 - 9 . cserekapcsolat. TÖRÖK Béla tudományos főmunkatárs, Párizs, 3 nap, 1996. nov. 2 0 - 2 3 . konferencia. Electrophilic transformations induced by heteropoly acids. Applications and structural studies. - Bordeaux-Arcachon, 1 hét, 1997. máj. 25.-jún. 1. konferencia. Preparation, characterization and application of chirally modified K-10 montmorillonite ion-exchanged with chiral ammónium HX (X=Cl,Br) salts. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Kiss Tamás egyetemi tanár, Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Társaság, 3 nap, 1996. nov. rendezvény. Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal: bioszervetlen kémiai és biológiai hivatkozások. - Lowvain-La-Neuve, 3 nap, 1997. jan. rendezvény. - Stoke-on-Trent, 3 nap, 1997. febr. rendezvény. Interaction of Al(III) with phosphorylated aminő acids and oligopeptides. 131


- Yokohama, 6 nap, 1997. j ú l . - a u g . rendezvény. T h e insulin mimetic comples VO(malt)2 in body fluids. - N a g o y a - K u s a t s u - K y o t o - F u k u o k a - S a g a , Egyetemek, 10 nap, 1997. aug. egyéb. T h e insulin mimetic comples V O ( m a l t ) 2 in body fluids. BURGER Kálmán egyetemi tanár, Dortmund, Egyetem, 1 hét, 1997. júl. egyéb. M ö s s b a u e r investigation of successively förmed diorganotin(IV) complexes of bioligands in quick-frozen or fixed systems. - Santiago, Egyetem, 8 nap, 1997. aug. konferencia. Coordination equilibria in solutions fixed as nanosize droplets in a mátrix Mössbauer and N M R studies. DOMBI András docens, Antverpen, 6 nap, 1996. szept. rendezvény. Photodegradation of phenol as model compound in excited T i 0 2 suspensions. M e c h a n i s m of catalysed ozone decomposition in aqueous solutions. GALBÁCS Zoltán docens, Temesvár, 1 nap, 1996. okt. rendezvény - Kolozsvár, E M E , 1 nap, 1996. okt. rendezvény. - Kolozsvár, 3 nap, 1996. nov. rendezvény. - A r a d , 1 nap, 1997. júl. rendezvény. LABÁDI Imre docens, Dublin, C O S T , 4 nap, 1997. j ú n . rendezvény. NAGY László docens, Pardubice, Egyetem, 4 nap, 1997. febr. tanulmányút. Equilibrium and structural studies ön organotion(IV) complexes with bioligands. - M a g d e b u r g , Egyetem, 1 hónap, 1997. febr. tanulmányút. PÉTER Antal docens, Edinburgh, 6 nap, 1996. szept. konferencia. Conformationally constationed deltonphin analogues with 2-aminotetralin acid (ATC) in position 3. • - Brüsszel, Egyetem, 7 nap, 1997. jún. egyéb. - Birmingham, 8 nap, 1997. júl. konferencia. Monitoring of optical isomers of unusual aromatic aminő acids. R P - H P L C methods for the separation of the enantiomers of B - a m i n o acid derivatives processing the bicyclo [2.2.1] heptane or heptane. (Török Gabriellával) CSIKKEL Csabáné adjunktus, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1996. okt. rendezvény. Calcium, magnesium and alumínium contents in lentil seeds. - Cambridge, U N I C A M , 8 nap, 1997. j a n . tanulmányút. - Arad, Egyetem, 2 nap, 1997. jún. rendezvény. Determination of macro and micro elements in papilonaceous plants. 132


GALBÁCS G á b o r tanársegéd, Gent, 1 hét, 1997. jan. konferencia. Study of topographical and compositional changes is on pyrolithits graphyte sample order surfaces used in E T V - I C P spectroscopy. ILISZ István P h D hallgató, Antverpen, 6 nap, 1996. szept. rendezvény. Photodegradation of phenol as model c o m p o u n d in excited T i 0 2 suspensions. Mechanism of catalysed o z o n e decomposition in aqueous solutions. JÓRI Zoltán P h D hallgató, Turku, Egyetem, 4 hónap, 1997. f e b r . - m á j . tanulmányút. TÖRÖK Gabriella P h D hallgató, Birmingham, 8 nap, 1997. júl. konferencia. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport SOLYMOSI Frigyes egyetemi tanár, Hamburg, 4 nap, 1996. szept. 8 - 1 2 . konferencia. An S T M study of the CO-induced structural changes of Rh crystallites supported by T i 0 2 ( l 10). - Sapporo-Tokyo, 14 nap, 1996. nov. 18-dec. 2. konferencia. Methane decomposition and reactions of hydrocarbon fragments over metál catalyst. Thermal and photo-induced activation and reactions of CH 2 , CHJ and C 2 H 5 species on metál surfaces. An S T M study on the interaction of C O with Rh nanoparticles. - Firenze, 6 nap, 1997. máj. 4 - 1 0 . konferencia. Study of C 0 2 reforming of C H 4 over Rh catalysts. - Vilamour, 13 nap, 1997. máj. 2 5 - j ú n . 7. konferencia. Molecular chemistry of alkane activation. Conversion of methane to benzene over M o 2 C catalysts. - Chicago, 6 nap, 1997. jún. 18-24. konferencia. Comparative study of the complete oxidation of dimethyl ether on supported Pt metáls. Kiss János tudományos tanácsadó, Austin, Egyetem, 2 hónap, 1996. szept. 1 - o k t . 31. egyéb. Surface chemistry of azomethane. BERKÓ András tudományos főmunkatárs, Trieste, E L E T T R A , 4 0 nap, 1996. nov. 10-dec. 20. egyéb. - Prága, Inst. of. Phys., 2 nap, 1997. márc. 2 3 - 2 5 . egyéb. - Brno, Delong Instr. 2 nap, 1997. jún. 2 7 - 2 8 . egyéb. DEÁK László tudományos főmunkatárs, Genova, 5 nap, 1996. szept. 9 - 1 3 . konferencia. T h e adsorption and decomposition of dimethyl e t h e r on clean and oxygen-covered R h ( l 11) surfaces.

133


MATEMATIKAI

TANSZÉKCSOPORT

Algebra és Számelmélet Tanszék BÁLINTNÉ SZENDREI Mária egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 10 nap, 1996. nov. egyéb. A finite non-embaddable E-unitary regular semigroup. - Klagenfurt, Egyetem, 3 nap, 1997. m á j . - j ú n . rendezvény. E-solid e-varieties are not finitely based. - St. Andrews, Egyetem, 8 nap, 1997. júl. rendezvény. Notes on Eunitary regular semigroups. SZENDREI Ágnes egyetemi tanár, Toronto, T h e Fields Inst. for Res. in Math. Sci., 4 hónap, 1996. szept.-dec. tanulmányút. W h i c h algebras can be represented by modules? T h e residual character of strictly simple term minimai algebras. I—II. - Nashvile, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. egyéb. W h i c h algebras can be represented by modules? - Montreal, Egyetem, 1 hét, 1997. nov. egyéb. A structure theorem for abelian algebras via graphs. - Varsó, Stefan Banach Int. Math. Center, 2 hét, 1997. márc. rendezvény. Existence of a compatible M a l ' t s e v or semilattice operation. - Klagenfurt, Egyetem, 4 nap, 1997. m á j . - j ú n . rendezvény. M o d u l e s in universal algebras. KLUKOVITS L a j o s docens, Klagenfurt, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. rendezvény. ZÁDORI László docens, Klagenfurt, Egyetem, 4 nap, 1997. máj. rendezvény. Categorical equivalence of finite groups. Analízis Tanszék HATVANI László egyetemi tanár, Brno, 1 hét, 1997. aug. konferencia. On stability properties of solutions of second order differential equations. KÉRCHY László docens, Sapporo, Egyetem, 1 hét, 1996. nov. 8 - 1 6 . rendezvény. Operators with regular norm-sequences. - Lille, Egyetem, 4 nap, 1997. márc. 2 0 - 2 3 . rendezvény. Operators with regular. norm-sequences. - Bloomington, Egyetem, 4 hónap, 1997. aug. 2 0 - d e c . 31. vendégoktató. MAKAY Géza docens, Brno, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. 2 4 - 3 0 . rendezvény. Periodic solutions of dissipative functional differential equations with infinite delay. 134


Analízis Alkalmazásai Tanszék MÓRICZ Ferenc egyetemi tanár, Sydney, Egyetem, 4 hét, 1997. febr.-márc. tanulmányút. The Cesaro and Copson operators on the spaces Lp and Hl. - Auckland, Egyetem, 1 hét, 1997. márc. tanulmányút. An equivalent reformulation of summability by weighted mean methods. - Adelaide, Egyetem, 2 hét, 1997. márc.-ápr. tanulmányút. The maximai Fejér operator on the spaces L1 .and H l . - Kensington, Egyetem, 2 hét, 1997. ápr. tanulmányút. Various definitions of Hardy spaces on the pláne. - Strasbourg, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. tanulmányút. An improved Menshov - Rademacher theorem. - Sophia-Antipolis, INRIA, 1 hét, 1997. jún. tanulmányút. The Cesaro and Copson operators on the spaces Lp and H l . - Ulm, Egyetem, 3 nap, 1997. jún. rendezvény. ,A new characterization of regular summability (C, 1, 1) of double series. KRÁMLI András egyetemi tanár, Bécs, E. Schrödinger Inst., 3 hét, 1996. szept. rendezvény. Decay of correlation in hyperbolic systems. - Párizs, Ecole Polytechnique, 2 hét, 1997. jan. cserekapcsolat. Ljapunov exponents of n-ball systems. HEGEDŰS Jenő docens, Brno, Egyetem, 1 hét, 1997. aug. rendezvény. On the solutions of B VP for a class of nonlinear elliptic equations. SIMÁNYI Nándor docens, State College, Egyetem, 4 hónap, 1996. aug.-dec. vendégoktató. The characteristic exponents of the falling ball model. - Jerusalem, Egyetem, 2 hét, 1997. jan. rendezvény. Studying dynamical systems by algebraic tools. STACHÓ László docens, Maribor, Egyetem, 1 hét, 1997. jan. tanulmányút. The constant of ultraprimeness in Jordán triples. - Malaga, Egyetem, 1 hét, 1997. jún. rendezvény. Weighted grids in Jordán triples. VIHAROS László adjunktus, London, Inst. of Actuaries, 1 hét, 1996. okt. tanulmányút. Geometria Tanszék SIMÁNYI Nándor tanszékvezető docens, Jeruzsálem, Egyetem, 2 hét, 1997. jan. rendezvény. Ersodicity of hard ball systems. KINCSES János docens, Dortmund, Egyetem, 1 hét, 1997. máj. konferencia. The Helly dimension of the jóin of convex bodies. 135


NAGY Gábor tanársegéd, Assisi, 1 hét, 1996. okt. konferencia. - Deinze, 1 hét, 1997. máj. konferencia. Automorphism of somé Burn loop classes. Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék TOTIK Vilmos egyetemi tanár, Tampa, Egyetem, 4 hónap, 1996. szept.-dec. vendégoktató. - Maratea, 1 hét, 1996. okt. konferencia. Weighted polynomial inequalities. - Sophia-Antipolis, INRIA, 1 hét, 1997. jún. tanulmányút. HAJNAL Péter docens, ULM, 1 hét, 1997. jún. rendezvény. KRISZTIN Tibor docens, Giessen, Egyetem, 11 hónap, 1996. nov.-1997. aug. tanulmányút. SZABÓ László adjunktus, London/Oxford, Egyetem, 1 hét, 1996. okt. tanulmányút.

136


XVII. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 1997-BEN

Előirányzat változások Megnevezés

t

Eredeti előirányzat

Kormány hatáskörben

Irányítószervi

1 235 051

19 429

166 136

M u n k a a d ó k a t terhelő j á r u l é k o k

521 192

8 393

38 4 0 4

Dologi kiadások

604 424

10 100

227 5 0 4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

479 4 0 3

Személyi juttatások

60 0 0 0

Intézményi beruházás

79 139

Központi beruházás

60 0 0 0

- 1 0 100

Módosított előirányzat

Tény

1 420 616

1 389 349

10 0 0 0

577 9 8 9

542 538

340 040

1 182 068

950 424

552 024

5 1 9 881

72 621

Pénzeszköz átadás Felújítás

Intézményi

8 001

5 000

13 001

12 3 9 0

10 9 0 0

1 900

72 8 0 0

7 0 883

84 209

7 500

160 748

148 777

89 0 0 0

89 376

29 0 0 0

5616

Kölcsönnyújtás (lakásépítés) K i a d á s o k összesen

3 039 209

27 822

636 775

364 440

4 068 246

3 729 234

Bevétel

3 039 209

27 822

636 775

364 440

4 068 246

4 150 420


XVIII. ELFOGADOTT EGYETEMI PÁLYÁZATOK A Művelődési

és Közoktatási

Tanszék

Minisztérium támogatása

K+F (kutatás és

Témavezető

fejlesztés)

Támogatás (E Ft)

ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Dr. Nagy László

510

BTK Dr. Zimonyi István Középkori és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék

.

400

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Kenesei István

500

Néprajzi Tanszék

Dr. Barna Gábor Dr. Juhász Antal

200 400

Dr. Mikola Tibor

400

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Összehasonlító Dr. Odorics Ferenc Irodalomtudományi Tanszék Fordító és Tolmácsképző Pszichológia Tanszék

300

Dr. Németh Jenő

200

Dr. Kőrössy Judit Dr. Erős Ferenc

300 300 139


Tanszék

Témavezető

Támogatás (E Ft)

Filozófia Tanszék

Dr. Csejtei Dezső

400

Hispanisztika Tanszék

Dr. Anderle Ádám

400

Kolloidkémiai Tanszék

Dr. Tombácz Etelka

200

Biofizikai Tanszék

Dr. Maróti Péter

TTK

1000

Halmazelméleti és Dr. Totik Vilmos Matematikai Logikai Tanszék

450

Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Gyémánt Iván

400

Kísérleti Fizikai Tanszék

Dr. Szatmári Sándor

500

Genetikai Tanszék

Dr. Maróy Péter

500

Algebra és Számelmélet Tanszék

Dr. Czédli Gábor

350

Növényélettani Tanszék

Dr. Erdei László

400

Összehasonlító Élettani Tanszék

Dr. Toldi József

700

Gazdasági Földrajzi Tanszék

Dr. Becsei József

200

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Csendes Tibor

300

Számítástudomány Alapjai Tanszék

Dr. Esik Zoltán

230

Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Molnár Árpád

600

140


Tanszék

Témavezető

Alkalmazott Kémiai Tanszék

Dr. Kiricsi Imre

1000

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Szabó Gábor

500

Számítástudományi Tanszék

Dr. Fülöp Zoltán

300

Fizikai Kémiai Tanszék

Dr. Szűcs Árpád

600

Természeti Földrajzi Tanszék

Dr. Rácz Lajos

300

Kísérleti Fizikai Tanszék Csillagvizsgáló

Dr. Szatmáry Károly

400

Országos Tudományos

Kutatási Alap által támogatott 1996-1999

Támogatás (E Ft)

kutatások

Tanszék

Témavezető

Támogatás (E Ft)

Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Dr. Ötvös Péter Dr. Latzkovits Miklós

Klasszika Filológia Tanszék

Dr. Lázár István

450

Néprajzi Tanszék

Dr. Juhász Antal

660

Ókortörténeti Tanszék

Dr. Wojtilla Gyula

100

Filozófia Tanszék

Dr. Heller Ágnes

550

Pszichológia Tanszék

Dr. Vajda Zsuzsanna Dr. Szabó Éva

660 600

Történeti Segédtudományok Tanszék

Dr. Makk Ferenc

1100 600

1400

141


Tanszék

Témavezető

Támogatás (E Ft)

Új- és Legújabbkori Dr. Tomka Béla Egyetemes Történeti Tanszék Dr. Lagzi István

500 200

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Dr. Nagy Ferenc

550

Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Szentpéteri István

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Dr. Bródy János

1470 372

Élettudományok Összehasonlító Élettani Tanszék

Dr. László Ferenc

1400

Biokémiai Tanszék

Dr. Nemcsók János

2400

Mikrobiológiai Tanszék

Dr. Ferenczy Lajos Dr. Pfeiffer Ilona Dr. Nagy Ágnes

1013 838 546

Ökológiai Tanszék

Dr. Gallé László Dr. Horváth András

3500 990 •

Élettelen természettudományok MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport

Hopp Béla Bozóki Zoltán

750 1166

Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. K a p u y E d e Dr. Bogár Ferenc

1438 690

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Horváth Zoltán Dr. Osvay Károly Kántor Zoltán Kelemen Lóránd

600 1200 1400 1400

142


Tanszék

Témavezető

Geometriai Tanszék

Dr. Kurusa Árpád

499

Analízis Alkalmazásai Tanszék

Balázs László

270

MTA Mesterséges Intelligencia Tanszéki Kutatócsoport

Támogatás (E Ft)

462

Szepesvári Csaba

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Dombi József

Számítástudományi Tanszék

Dr. Csirik János

1260

Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék

Dr. Hajnal Péter

1296

Fizikai Kémiai Tanszék

Dr. Nagypál István Dr. Bán Miklós Dr. Nóvák Mihály Harsányi Gábor

2100 2100 1200

Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Vincze Irén

1400

Földtani és Őslénytani Tanszék

Szöllősy László

1416

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Molnár Sándor

1360

328

1541

143

#


Pro-Renovanda „ Vendégprofesszorok

Cultura Hungáriáé alapítvány Magyarországon " szakalapítvány

Tanszék

Vendégprofesszor

Klasszika-Filológia Tanszék

Ratkowitsch, Christine

Tartózkodási idő

Támogatás összege

1 hónap

90 000 Ft

Szervetlen és Analitikai Várhelyi Csaba Kémiai Tanszék

1 hónap

90 000 Ft

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1 hónap

90 000 Ft

Széchenyi ösztöndíjasok DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. 144

B'orghello, Giampaolo

1997-ben

ANDERLE Ádám egyetemi tanár, B. SZENDREI Mária egyetemi tanár, BERTA Árpád egyetemi tanár, CZÉDLI Gábor egyetemi tanár, CSAPÓ Benő egyetemi tanár, CSEJTEI Dezső egyetemi tanár, CSEKE GYIMESI Éva egyetemi tanár, (részfoglalkozású) CsiRlK János egyetemi tanár, CSIRIKNÉ DR. CZACHESZ Erzsébet docens, CZÚCZ Ottó egyetemi tanár, DÉKÁNY Imre egyetemi tanár, ERDEI László egyetemi tanár, ERDŐHELYI András egyetemi tanár, ÉSIK Zoltán egyetemi tanár, GALLÉ László egyetemi tanár, HATVANI László egyetemi tanár, HETÉNYI Magdolna egyetemi tanár, IGLÓI Ferenc egyetemi tanár (részfoglalkozású) J. NAGY László egyetemi tanár,


DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR. DR.

KENESEI István egyetemi tanár, KEVEI Ferenc docens, KIRICSI Imre egyetemi tanár, KISS Tamás egyetemi tanár, KONTRA Miklós docens, KUBA Attila docens, LENGYEL Imre docens, MARÓTI Péter egyetemi tanár, MARÓY Péter docens, MEZŐSI Gábor egyetemi tanár, MIHALIK Erzsébet docens, MOLNÁR Árpád egyetemi tanár, NAGYPÁL István egyetemi tanár, ODORICS Ferenc docens (részfoglalkozású) PENKE Olga docens, PUKÁNSZKY Béla docens, r SIMÁNYI Nándor egyetemi tanár, SZATMÁRI Sándor egyetemi tanár, SZATMÁRY Károly tudományos főmunkatárs, SZENDREI Ágnes egyetemi tanár, SZŐNYI György Endre docens, SZÖRÉNYI László egyetemi tanár (részfoglalkozású) TOLDI József egyetemi tanár, VIDÁKOVICH Tibor docens, VISY Csaba egyetemi tanár, ZIMONYI István docens, ZSÉLYI Ferenc docens.


XIX. KOLLÉGIUMOK

Eötvös Loránd Kollégium Létszám: 56 fő Igazgató: Dr. Kérchy László egyetemi tanár. Kollégiumi tanár: Barcsi Erzsébet. Seniorok: Szöllősy László, Csűri Péter, Ráfi Dénes. Károlyi Mihály Kollégium Létszám: 474 fő Igazgató: Csányiné Garai Aranka. Kollégiumi tanár: Lakatos Mihály. Seniorok: Fejes Péter, Haraszti Tamás, Kertész Róbert, Nagy Antal, Nyúl László, Vígh Veronika. Móra Ferenc Kollégium Létszám: 320 fő Igazgató: Erdélyi Ágnes. Kollégiumi tanár: Kovács Attila. Seniorok: Bombicz Attila, Csontos Szabolcs, Gálfy László, Szilágyi Judit. Hermán Ottó Kollégium Létszám: 273 fő Igazgató: Megyery Árpádné. Kollégiumi tanár: Fazekas Marianna. Seniorok: Árvái István, Bajnóczi Péter, Dormán Miklós, Farkas Levente.

147


XXII. KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 1. Köblös Adél III. évfolyam, 2. Nagy Barbara III. évfolyam, 3. Újvári Melinda III. évfolyam, 4. Csernus Tibor IV. évfolyam, 5. Németh Andrea IV. évfolyam, 6. Schmidt Péter IV. évfolyam, 7. Somogyi Zoltán IV. évfolyam, 8. Vörös Péter IV. évfolyam, 9. Bíró Gábor V. évfolyam, 10. Czeglédy Beáta V. évfolyam, 11. Dudás Gábor V. évfolyam, 12. Harka Ödön V. évfolyam, 13. Nagy Emília V. évfolyam, 14. Szabó Levente V. évfolyam, 15. Végh Marianna V. évfolyam Közgazdász képzésben: 1. Kosztopulosz Andreász II. évfolyam, 2. Szűcs Roland II. évfolyam. Főiskolai szakon: 1. Fráter Mariann IV. évfolyam.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1. Sághy Miklós II. éves általános nyelvészet szakos hallgató, 2. Jancsó Katalin IV. éves spanyol szakos hallgató, 3. Jeremiás Zita IV. éves szerb szakos hallgató, 149


' 4. 5. 6 7. 8,

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18.

19. 20. 21.

22.

23.

Paróczi Katalin IV. olasz szakos hallgató, Remenyik Dóra IV. éves német szakos hallgató, Szakái Szilvia IV. éves német, III. éves finnugor/B szakos hallgató, Zágoni Szabó Csilla IV. éves német szakos hallgató, Zsadányi-Nagy Csaba IV. éves szociológia szakos hallgató, Andróczki Anett V. éves olasz szakos hallgató, Bagi Zoltán Péter V. éves történelem szakos hallgató, Csősz László V. éves magyar-történelem-néprajz szakos hallgató, Ecsedy Judit V. éves német szakos hallgató, Hortobágyi Ágnes V. éves német-orosz szakos hallgató, Jassó Judit V. éves matematika-olasz szakos hallgató, Kasza Péter V. éves latin-történelem szakos hallgató, Molnár Gyöngyvér V. éves matematika, IV. éves német szakos hallgató, Pászner Lívia V. éves német-matematika szakos hallgató, Péti Miklós V. éves angol-összehasonlító irodalom szakos hallgató, Sándor Anett V. éves orosz, IV. éves német szakos hallgató, Szabó Valéria Zs. V. éves angol, IV. éves szociológia szakos hallgató, Szentendrei Melinda V. éves orosz szakos hallgató, Varga Róbert Jenő V. éves francia-olasz szakos hallgató, Vértes Judit V. éves matematika, IV. éves francia szakos hallgató,

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1. Megyesi Zoltán III. éves matematikus szakos hallgató, 2. Pete Gábor III. éves matematikus szakos hallgató,

3. Sulák Katalin III. éves programozó matematikus szakos hallgató, 4. Imreh Csanád IV. éves matematikus szakos hallgató, 5. Jancsó Attila IV. éves vegyész szakos hallgató, 6. Kevei Éva IV. éves biológus szakos hallgató, 7. Varjú Katalin IV. éves fizikus szakos hallgató, 8. Balogh Zoltán V. éves fizika szakos hallgató, 9. Budavári Viktória V. éves vegyész szakos hallgató, 10. Dormány Gábor V. éves földrajz szakos hallgató, 11. Eszes Csilla V. éves biológus szakos hallgató, 12. Galajda Péter V. éves fizikus szakos hallgató, 15(


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Jankovics Hajnalka V. éves matematika-kémia szakos hallgató, Jordán Sándor V. éves vegyész szakos hallgató, Kovács Gábor V. éves földrajz-geológia szakos hallgató, Kovács György V. éves földrajz-történelem szakos hallgató, Kukovecz Ákos V. éves vegyész szakos hallgató, Schnell Róbert V. éves biológus szakos hallgató, Somlai Gábor V. éves programozó matematikus szakos hallgató, Tirián László V. éves biológus szakos hallgató.


XXL AZ EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI, VEZETŐI ÉS HALLGATÓI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Programvezető: Dr. Ruszoly József egyetemi tanár. Alprogram: Alkotmány- és jogtörténet. Programvezető: Dr. Ruszoly József egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Matúz György, Dr. Szalai Zoltán. II. évfolyam: Dr. Kiss Barnabás, Dr. Tóth Károly. III. évfolyam: Csányiné Dr. Fejes Tekla. Alprogram: A büntető igazságszolgáltatás korszerűsítése. Programvezető: Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Karsai Krisztina, Dr. Kopasz Zsolt. II. évfolyam: Dr. Bérezi Norbert Vilmos, Dr. Cserny János, Dr. Kisida Erzsébet, Dr. Koczka Ákos. Alprogram: Civilisztikai tudományok. Programvezető: Dr. Molnár Imre egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Sarkady Zsolt. II. évfolyam: Dereje Abebe, Dr. Fantoly Zsanett Zsuzsanna, Dr. Jaczkovics László, Dr. Nádai Tímea, Dr. Szabó Imre, Dr. Szigeti Zsolt. III. évfolyam: Dr. Papp Tekla. Alprogram: A közhatalom jogi és társadalmi szerkezete. Programvezető: Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Beyasemir Abebe Maru, Dr. Egyed Árpád, Dr. Harangozó Attila, Dr. Józsa Zoltán, Dr. Komáromi Zoltán, Dr. Löffler Tibor, Dr. Majsa József, Dr. Mohamed Fadhele Hussein, Dr. Udvarhelyi Miklós. 153


II. évfolyam: III. évfolyam:

Dr. Dóczi József, Katona Péter. Dr. Farkas Csaba, Dr. Petneházi Zsigmond, Péter.

Wolf

Alprogram: Nemzetközi jog és Európa-jog. Programvezető: Dr. Nagy Károly egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Dr. Császár Mátyás, Dr. Jóna Ildikó, Dr. Hegedűs Andrea, Dr. Tóth Tihamér. Alprogram: Szociális jog. Programvezető: Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Diós Éva, Dr. Horváth Ferenc Gábor. III. évfolyam: Dr. Cseh Attila, Dr. Farkas Orsolya, Dr. Kecskés Aranka, Dr. Szondi Ildikó.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR I R O D A L O M T U D O M Á N Y , IRODALOM- ÉS M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T Programvezető: Dr. Csetri Lajos egyetemi tanár. Alprogram: Művelődési és irodalmi törekvések a Kárpát-medencében korai újkorban. Programvezető: Dr. Balázs Mihály docens. Hallgatók: I. évfolyam: Pozsár Annamária, Schaffer Andrea. II. évfolyam: Bíró Gyöngyi, Molnár Antal. III. évfolyam: B. Kiss Attila, Latzkovits Miklós. Alprogram: Az irodalmi műfajok története a XVIII-XIX. irodalomban. Programvezető: Dr. Szajbély Mihály docens. Hallgatók: I. évfolyam: Zwickl Erika, Rákai Orsolya. II. évfolyam: Kovács Zoltán. III. évfolyam: Milbacher Róbert. 154

századi

a

magyar


Alprogram: A modern magyar irodalom fogalma, irányzatai, műfajtörténete. Programvezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bende József, Fekete Vince, Kötél Emőke, Margittai Gábor, Újvári Edit. II. évfolyam: Hafner Zoltán, Györei Zsolt, Szilágyi Judit, Lakatos Mihály. III. évfolyam: Hankovszky Tamás, Varga Piroska, Virág Zoltán. Alprogram: Összehasonlító irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Fried István egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Fráter Veronika, Hegyi Pál, Sánta Attila, Schlachtovszky Csaba, Varga (Sinkovics) Anikó. II. évfolyam: Fabulya Andrea, Fogarasi György, Köble Csilla. III. évfolyam: Bocsor Péter, Domokos Johanna, Pataki Virág, Varga Emese. Alprogram: A XVIí-XIX. század magyar-francia irodalma. Programvezető: Dr. Penke Olga docens. Hallgatók: I. évfolyam: Bárdos Miklós, Ádám Anikó, Kovács Katalin. Alprogram: Német irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Bernáth Árpád egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Bombicz Attila, Ráfi Dénes, Vecsey Zoltán. III. évfolyam: Bohács Zoltán, Horváth Márta. Alprogram: A XIX. és XX. század orosz világításban. Programvezető: Dr. Fejér Ádám docens. Hallgatók: I. évfolyam: Bernáth Andrea. II. évfolyam: Krepler Erzsébet. III. évfolyam: Erczes Annamária.

irodalma

kultúrtörténeti

meg-

155


Alprogram: Olasz irodalom és komparatisztika. Programvezető: Dr. Kelemen János egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Márton Margit Ibolya. II. évfolyam: Nagy József, Szilvássy Orsolya. Alprogram: Angol és amerikai irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Rozsnyai Bálint docens. Hallgatók: I. évfolyam: Bernáth András Gábor, Budai Zsuzsanna, Kopár Lilla. II. évfolyam: Cristian Réka, P. Balogh Andrea. III. évfolyam: Wappel Mónika. NEVELÉSTUDOMÁNY Programvezető: Dr. Nagy József egyetemi tanár. Alprogram: A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése. Programvezető: Dr. Nagy József egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Csíkos Csaba, Józsa Krisztián, Zoltán Patrícia. II. évfolyam: Dombováriné Korom Erzsébet, Tarkó Klára. III. évfolyam: Molnár Edit Katalin. NYELVTUDOMÁNY Alprogram: Ószláv és orosz nyelvtörténet. Programvezető: Dr. H. Tóth Imre egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Szabó Szilvia. II. évfolyam: Dr. Katona Judit. III. évfolyam: Pozsgai István. Alprogram: Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata. Programvezető: Dr. Mikola Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Tóth Szilárd. II. évfolyam: Kovács Ottilia. III. évfolyam: Molnár Judit, Nagy Beáta Boglárka. 156


ELMÉLETI NYELVÉSZET Alprogram: Elméleti nyelvészet. Programvezető: Dr. Kenesei István egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Ábel Péter, Gaál Judit, Sárik Pál. III. évfolyam: Dr. Kiss Katalin, Szentgyörgyi Szilárd. Alprogram: Német Programvezető: Dr. Hallgatók: I. évfolyam: II. évfolyam: III. évfolyam:

nyelvészet. Bassola Péter docens. Scheibl György. Gaál Zsuzsanna. Kispál Tamás.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS TÖRTÉNETI TURKOLÓGIA Programvezető: Dr. Róna-Tas András egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Porczió Tibor, Zilahi Mariann. III. évfolyam: Lénárt Eszter, Nagy Éva, Sipos János. TÖRTÉNELEM Programvezető: Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Homonnai Sarolta, Kurecsko Mihály, Polgár Szabolcs, Stossek Balázs Mátyás. II. évfolyam: Gálffy László, Giczi Zsolt, Dr. Horváth Andrea, KoloSzujó Edit, Piti Ferenc, Szabados György, Thoroczkay Gábor. III. évfolyam: Szántó Richárd. Alprogram: Nyugat-Mediterráneum és a hispán világ története. Programvezető: Dr. Anderle Ádám egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Lőkös István Zoltán, Nagy Marcel.

157


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MATEMATIKA Programvezető: Dr. Hatvani László egyetemi tanár. Alprogramok: Algebra. Programvezető: Dr. Csákány Béla egyetemi tanár. Analízis. Programvezető: Dr. Leindler lászló egyetemi tanár. Dinamikus rendszerek és sztochasztika. Programvezető: Dr. Hatvani László egyetemi tanár. Geometria és kombinatorika. Programvezető: Dr. Hajnal Péter docens. Hallgatók: I. évfolyam: Bertók Kornél, Dormán Miklós, Katonáné Horváth Eszter, Maróti Miklós, Polner Mónika, Szittya István. II. évfolyam: Balogh József, Benkő Dávid, Dályai Zsuzsa, Szemők Árpád. III. évfolyam: Balázs László, Bartha Mária, Eisner Tímea, Kosztolányi József, Németh Zoltán, Péics Hajnalka, Retkes Zoltán, Takách Géza. SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY Programvezető: Dr. Gécseg Ferenc egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bánfi Gábor, Dani László, Halmai Csongor, Harmat László, Holló Csaba, Kocsor András, Szász Péter, Szépkúti István. II. évfolyam: Apró János, Balogh János, Farkas Levente, Kalmár Zsolt, Székely Ildikó, Szilágyi Gyöngyi. III. évfolyam: Abdul Hakim Atya Farej, Hornung Tamás, Kókai Gabriella, Krész Miklós, Krúzslicz Ferenc, Pukler Antal, Tóth Nándor. FIZIKA Programvezető: Dr. Bor Zsolt egyetemi tanár. Alprogramok: Optika, lézerfizika, lézerek alkalmazásai. Programvezető: Dr. Rácz Béla egyetemi tanár. Szilárdtestfizika, lézerfény-anyag kölcsönhatások. Programvezető: Dr. Hevesi Imre egyetemi tanár. 158


Atomi rendszerek elektronszerkezete és kölcsönhatásai. Programvezető: Dr. Kapuy Ede egyetemi tanár. Biofizika. Programvezető: Dr. Maróti Péter egyetemi tanár. Fizikai képalkotó módszerek alkalmazása az orvostudományban radiológia. Programvezető: Dr. Csernay László egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bakonyi Zoltán, Benedek Csaba, Bór József, Csiszár Imre, Kaszás Attila, Kaszás Gábor, Kiss László, Kovács Attila, Szalai László. II. évfolyam: Beleznai Csaba, Erdélyi Miklós, Ferincz István, Geretovszky Zsolt, Kozma Ida, Kurdi Gábor, Lörincz Károly, Paragi Gábor. III. évfolyam: Czirják Attila, Kiss Zsolt, Kovács László, Nagy Tamás, Sass László, Szalma Ferenc. REGIONÁLIS F O L Y A M A T O K FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI ELEMZÉSE Programvezető: Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár. Alprogramok: A gazdaság és társadalom térbeli megjelenési formái és azok működési mechanizmusai. Programvezető: Dr. Krajkó Gyula egyetemi tanár. Geomorfológiai és geoökológiai értékelések. Programvezető: Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár. A városklíma és a légszennyeződés problémái napjainkban. Programvezető: Dr. Koppány György egyetemi tanár. A kőzetöv (litoszféra) földtani felépítése, ásványkőzettani és geokémiai viszonyai, fejlődése és hasznosítható ásványos anyagai. Programvezető: Dr. Molnár Béla egyetemi tanár, Dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bajmóczy Péter, Barta Károly, Gulyás Ágnes, Molnár Sándorné, Preszter Imre, Szilassi Péter. II. évfolyam: Dr. Bankó Tamás, Borza Tibor, Garamhegyi Ábel, Kiss Andrea, Kucsera' Emil, Szabó Levente, Zentai Zoltán. III. évfolyam: Géczi Róbert, Gruber László, Karancsi Zoltán, Nagwa Ahmed Ahmed Kmalil, Pál Molnár Elemér. 159


KÖRNYEZETFÖLDTAN Programvezető: Dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Tarnai Tamás. II. évfolyam: Hrabovszky Erika. III. évfolyam: Szöllősy László. KÉMIA Programvezető: Dr. Bartók Mihály egyetemi tanár. Alprogramok: Elektrokémia. Programvezető: Dr. Nóvák Mihály egyetemi tanár. Katalízis, felületés anyagtudományi kutatások. Programvezető: Dr. Solymosi Frigyes egyetemi tanár. Komplex vegyületek szintézise, reakciók és szerkezetük vizsgálata. Programvezető: Dr. Burger Kálmán egyetemi tanár. Reakciókinetika. Programvezető: Dr. Nagypál István egyetemi tanár. Szerves kémiai szintézis- és reakciómechanizmus kutatás. Programvezető: Dr. Bartók Mihály egyetemi tanár. Szilárd-folyadék határfelületek és diszperz rendszerek. Programvezető: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár. Zeolitkémia és katalízis. Programvezető: Dr. Fejes Pál egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Kis Attila, Nagy Krisztina, Óvári László, Szűcs Anna, Tapolcsányi Pál, Wéber Csaba. II. évfolyam: Beregszászi Tímea, Francsicsné Czinege Erzsébet, Frank Éva, Lakatos Andrea, M a h ó Sándor, Szöllösi György. III. évfolyam:

Haraszti Tamás, Horváth Attila.

KÖRNYEZETI KÉMIA Programvezető: Dr. Burger Kálmán egyetemi tanár. Alprogramok: Környezeti kémia és analitika. Programvezető: Dr. Galbács Zoltán docens. Kolloid rendszerek a környezeti kémiában. Programvezető: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár. Környezeti kémiai technológia. Programvezető: Dr. Halász János docens. 160


Hallgatók: I. évfolyam: II. évfolyam: III. évfolyam:

László Zsuzsanna, Prernyeszi Tímea. Fudala Ágnes, Török Gabriella. Ilisz István, Jóri Zoltán, Kónya Zoltán.

MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Maróy Péter docens. Hallgatók: I. évfolyam: Kevei Zoltán, Komoróczy Rudolf, László Kinga, Pettkó-Szendtner Aladár, Seregélyes Csaba, Somogyi Kálmán, Szlanka Tamás, Viczián András. II. évfolyam: Ferhean Ayaydin, Miskolczi Pál, Molnár Gergely, Papp Tamás, Peres M. Adrián, Temesváriné Ábrahám Edit, Tóth Beáta. III. évfolyam: Banka Lajos, Boros Éva, Fölföldi Klára, Kelemen Krisztina, Kelemen Zsolt, Keresztes Gábor, Kiss Ernő, Kissné Oláh Boglárka, Messerné Bajusz Izabella, Mészáros Tamás, Máté Zoltán, Oberschall Attila, Pál Margit, Raucs Tibor, Rinyu Edit, Selen Maratoglu, Vértesi Adél. TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA Programvezető: Dr. Gallé László egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Molnár Nóra. II. évfolyam: Ábrahám Levente, Farkas Sándor, Horváth Győző, Kálmán Katalin, Krausz Krisztina. III. évfolyam: Alvarado Frankó Martha Cecilia, Dombos Miklós, Horváth András, Nagy Erika, Szabados Klára. NEUROBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Gulya Károly egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Szikra Judit. II. évfolyam: Farkas Eszter, Körtvély Előd, Tamás. III. évfolyam: Hoyk Zsófia, Vizi Sándor.

Pálfi Árpád,

Virág

161


KÖRNYEZETI B I O K É M I A ÉS B I O T E C H N O L Ó G I A Programvezető: Dr. Nemcsók János egyetemi tanár. Alprogramok: Környezeti biokémia. Programvezető: Dr. Nemcsók János egyetemi tanár. Biotechnológia. Programvezető: Dr. Mécs Imre docens. Hallgatók: I. évfolyam: Győrfi Krisztina, Hatvani Nóra, Hermesz Edit, Kiss István, Lamper Csilla, Szekeres Szilvia, Varanka Zsolt. II. évfolyam: Ferenczy Judith, Hansel Miklós, Hargitai Attila, Hörcsik Tibor, Juhász Miklós, Kovács Krisztina, Kovács Tamás, Ködmön Csaba, Krizsik András, Rencendorj Otgonchimeg, Rozs Magdolna, Pestenácz Anikó, Szegletes Zsolt, Varga Tamás, Varvasovszki Viktória.

162


XXII. DIPLOMÁT SZERZETTEK NÉVSORA BOLCSESZETTUDOMANYI KAR Név Ábrahám Anna (finnugor) Ábrahám Anna (orosz)

Áchim Szilvia Ács Judit Adler Angelika Ágoston Zsófia Alapi Dóra Almási Zita (amerikanisztika) Almási Zita (orosz) Ambrus Andrea Andó Mónika Andok Mónika Andrasics Krisztina (kommunikáció) Andrasics Krisztina (angol) Andrási Gyula Antal Zsolt

A szakdolgozat címe Természetfölötti hiedelmek a finneknél: szellemek, manók, képzelt lények Utópikus gondolatok Dosztojevszkij munkásságában az álmok és látomások alapján Ein Volk „gestellt zwischen Tun und Nichtstun" Munkáslakások építése a századfordulón Temesváron A szintaktikai szinonímia problémái Mistakes and correction in English language teaching Literaturhistorische Aspekte der Salons der Ráhel Levin Varnhagen Images of enemy in Soviet and American political rhetoric Az orosz ellenség-kép változása a II. hidegháború idején (1979-1985) Der syntaktische Status der Adverbiale A Gulag-téma Szolzsenyicin és Salamov munkásságában Hírelemzés Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása a nyomtatott sajtó tükrében Presidental elections of the United States of America in the mirror of the press A szolnoki vár 1552. évi ostroma A nagy látványperek főpróbája 163


Antalffy Enikő Babos Krisztina Bagdy Andrea Bagó Tímea Bajcsi Ildikó Bakonyi Eszter (latin) Bakonyi Eszter (történelem) Bakonyi Nikoletta Balázs Péter Balázs Péter

Bálint Marianna Balogh Júlia Bán Mónika Edina (spanyol) Bán Mónika Edina (magyar) Barabás Rita Barlay Tamás Báti Anikó (néprajz)

Báti Anikó (történelem) Beck Artúr 'Becsy András Beda Zsolt Békési Barbara Béla Krisztina

164

Active games and discipline problems Augenblicke der Hauptheld in Heinrich Bö.lls Román „ A n s i c h t e n eines Clowns" Der englische Einfluss auf die deutsche und ungarische Sprache" Le rapport entre le genre grammatical et le genre naturel des noms en frangais „Does tv kill?" Leon Battista Alberti: De re Aedificatoria. VII. könyv Terminológiai kérdések egy humanista építészeti traktátusban Estética ed etica nel Corteggiano di Baldassare Castiglione Le despota légal des physiocrates Egy másik francia forradalom: Francois Furet és a „neojakobinus" történetírás polémiája Ásotthalom régészeti topográfiája és településtörténete Jews in thirteenth-century England Cervantes: Novelas ejemplares Az ekhós vers poétikája A dzsentri alakja Kaffka Margit életművében La nascitga del giornalismo italiano A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása Cserépfalun a XX. század második felében' A Nemzeti Alaptanterv és történelemtanítás Die Sáchsische Zeitung A századforduló polgári életmódja a gyulai Ladics család hagyatékának tükrében Language and translation Die Erzáhlkunst Christoph Ransmayrs El desarrollo de la ciudad de Buenos Aires en los siglos X V I - X V I I


Bencsik Edit (finnugor) Bencsik Edit (angol) Berthóty László Besesek Béla

Bilku Roland Bíró Andrea Bíró Zsuzsanna Blahut Boglárka Blazovich Péter Bodó Tibor Bognár Anikó Bognár Nóra Bohner Ildikó (német) Bohner Ildikó (matematika) Bojtos Ildikó (angol) Bojtos Ildikó (német) Bolega Erika Borbás Anita (angol)

Borbás Anita (hispanisztika)

Bornemisza Andrea Boróczy Kornél Bozóki János

A mordvinok hitvilágának alakulása Pentatony in Hungárián music Szent Bonaventura Breviloquiumának IV. fejezete A Demokratikus Néppárt és a római katolikus egyházi hierarchia kapcsolata 1944-1949 Elbeszélés Péterről és Feronyijáról Az emberi létezés lehetőségei a 20. században - Örkény István három drámája A bukott nő alakja Lux Terka és Kóbor Tamás regényeiben Mítoszteremtő motívumok Temesvár egyetemalapítási törekvései a X I X - X X . század fordulóján Über die Grundmotive der deutschen Sagen, ihr Wesen und ihre Herkunft A diplomata fejedelem: Portré Báthory Andrásról The power of the „Femini" discourse in Shakespeare's dramas Hochzeitsbráuche der Ungarndeutschen in Vaskút A szoliter játék és általánosításai The elderly in America Die Varietáten der deutschen Sprache Tömörkény község régészeti topográfiája The immigration reform and control act 1986 and its effects with special respect to illegal Mexican immigration Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kubai emigráció 1959-től napjainkig A Tisza V O L Á N RT public relations tevékenysége Patton in the Ardennes Battle Pápa 1600. évi ostroma 165


Böröcz Andrea Budai Márta Buknicz Orsolya Bús Bence Ceglédi Zoltán (magyar) Ceglédi Zoltán (történelem) Csányi Eszter Csányi Nóra Császár Ilma Cselényi Zsuzsanna Csényi Zsolt Csetényi Korinna (olasz) Csetényi Korinna (angol) Csikász Brigitta (kommunikáció) Csikász Brigitta (történelem) Csíki Júlia Hajnal Csíky Gábor Csörsz Emese (német) Csörsz Emese (angol)

Csúpity Szabolcs Csűri Regina

166

Az orosz és az angol beszédetikett elméleti és gyakorlati összevetése Egyenletek, egyenlőtlenségek Language aptitude and its role in successful language learning Szabó Lőrinc halálfelfogása Keresztnévkutatás a szegedi zsidók körében (1780-1944) Károlyi Mihály utolsó évtizede a historiográfia tükrében Bayerns Mundarten Analyse philosophique et politique de la pensée Managing oral mistakes in the language classes Neoshamanism: Shamanism revived or redefined? La communauté economique Europénne a travers la presse francaise L' uso del gerundio in italiano e in inglese. Analisi e confronto The Pre-Raphaelite image of women Az interjú megjelenése a magyar sajtóban Ferenc Ferdinánd a magyar sajtó tükrében (1896-1914) A XVII. századi magyar női műveltség L' obsession de la mort Das Vokalsystem des Althochdeutschen und des Altenglischen Comparison of Old English and Old High Germán vowels and their history from Proto-Indo-European to 1 lth century The use of techniques in the teaching of vocabulary Spotlight on the status of pronunciation teaching with special attention to the phonetic symbols


Czakó Gabriella Czár Szilvia Czerovszki Mariann Czugler Annamária

Czuppon Anett Dani Zita Dávid Kinga Dékány Edit

Dely Zsófia Deme Edina Dobó Adrienn Dobó Gabriella Döbrönte Katalin Duzmath Sarolta Engelhardt Orsolya Erdei Katalin Erdei László Tamás (magyar) Erdei László Tamás (filozófia)

Le pessimisme de Giono sur la nature humaine Die deutsche Orthographie und ihre aktuelle Reform A humor szerepe Ovidius Metamorphosesében Női szerep, női szerepek a XVII. századi, széttagolt Magyarországon és Erdélyben, különös tekintettel Lórántffy Zsuzsanna és II. Rákóczi György kapcsolatára The discourse of death Matematika oktatás Romániában és Magyarországon Mattia Pascal: Egy önidentifikációs kísérlet kudarca Friedrich Dürrematts Kriminalerzahlungen - die gelungensten Beispiele dieser Gattung Kádármesterség és szókincse Keszthelyen és környékén Ünnep és politika (Az 1916-os koronázás) Alcune forme fraseologiche nella lingua comune d'uso Germán borrowings in English Társadalmicélú nonprofit (kommunikáció) PR Das Nibelungenlied-Einmal andérs T o be in No-Man's-Land L'interprétataion des anomalies sémantiques Megértés-struktúrák a (poszt)modern irodalomelméletben Hermeneutika és dekonstrukció kapcsolata a XX. század filozófia gondolkodásában, különös tekintettel a megértés fogalmára 167


Erdélyi Árpád Fehér Andrea

Farkas Gertrúd Farkas Pálma Fejér Ingrid (történelem)

Fejér Ingrid (régészet)

Erbgewohnheiten bei den Ungarndeutschen in der Gemeinde Vaskút L'importance de l'enfance dans les oeuvres autobiographiques de Rousseau et de Chateaubriand Die Russlandsthematik in Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten La querra civil espanola a través de la obra de Antonie Machado A skót klánok részvétele a jakobita mozgalmakban, különös tekintettel az 174546-os felkelésre

Római importtárgyak a Csongrád megyei szarmata leletanyagban A kanizsai gyógyfürdő története Fejős Sándor A háziállatokkal való (disznó, ló, macsFekete Mónika ka, kutya) kapcsolatos szólások és közmondások a magyar és az angol nyelvben Az első magyar Kenderfonógyár törtéFerkov Jakab nete 1877-től 1995-ig La naissance de la Ve de République Ferwagner Péter Ákos L ' H u m o u r comme source de motivation Flender Anna La magnificence et la misere d' une cour Fodor Ágnes royale Xántus János Amerikában Fodor Eszter The role of observation in teacher deveFokti Krisztina lopment A téli háború és Németország Forgács Péter Frauhammer Krisztina (történe A Moson környéki németek kitelepítése és németországi integrációja lem) A búcsújárás és annak változása MáriaFrauhammer Krisztina (néprajz) káinokon Nem domesztikált (nem háziasított) álFüzy Orsolya (magyar) latok magyar és német frazémákban Phraseologismen mit Wildtiernamen in Füzy Orsolya (német) deutsch-ungarischer Relation The profound enigma of the body Garami Ildikó 168


Gábor Adrienn Gáspár Róbert Gerley Emese Géró Balázs

Girasek Edina Gombos Nikolett Gondos Orsolya (orosz) Gondos Orsolya (német) Gönczi Sándor Gőz Zsuzsanna

0

Grósz Éva Grynaeus Attila Gyöngyösi Sándor

Győri Sándor Hamvay Péter Hatvani Csaba Hatvani Gábor

Hegedűs Mónika (orosz) Hegedűs Mónika (angol) Hegedűs Szabolcs

Suggestopadie im Fremdsprachenunterricht The interplay of the semiotic and the symbolic in To the Lighthouse A keresztény j ó pásztor ábrázolás görögrómai előzményei Politische und wirtschaftliche folgen der Weltwirtschaftskrise in Österreich von 1929 bis 1933 Szilágyi Domokos és az intertextualitás Báthori István 158l-es pszkovi hadjárata A Gulag-téma Szolzsenyicin „Ivan Gyenyiszovics egy napja" című müvében Fremde Elemente im heutigen Deutsch Az M S Z M P agrárpolitikája 1957-58ban La questione de Trieste fra Italia e Jugoslavia (1945-1954) A közönségesség megnyilvánulása Gogol pétervári elbeszéléseiben A soproni testamentumok várostörténeti vonatkozásai Öröm és bánat Udvarhely vármegyében egy újjászületés kezdetén (1940. augusztus-november) Fachwortschatzunterricht in zweisprachigen Gymnasien Német László Kisebbségben című műve és korabeli fogadtatása A likvidák A gazdasági változások hatására lezajló életmód- és foglalkozásváltozás Bükkszentkereszten Alekszandr Nyevszkij alakja a legendában és az ikonon The cult of Saint Cecília in England Nemzetközi repülőtér Péren. Szárnyak és vágyak 169


Hicz János Hollósvölgyi Péter Homonnay Gergely (német) Homonnay Gergely (angol) Horváth Gábor

Nabu-naid és Babilon bukása The Heysel-tragedy in the British press Die unwirkliche Wahrheit Angels in America Premontreiek az Árpád-kori Magyarországon Horváth Imre Gazdaság és jelenségei Magyarországon 1956 és 1973 között Az 1912. február 29./március 19-i szerbHorváth Krisztián (történelem) bolgár szerződés. Az előzményektől a bukaresti békéig Ser, Ester, Haber, Tener del latin hacia Horváth Krisztián (spanyol) el espanol Hugyecz Piroska For and against? / Huszár Beáta (néprajz) Egyház és társadalom egy faluközösségben Etnosztereotipikus közmondások és szóHuszár Beáta (magyar) lások a magyar nyelvben Categorie etiche aristoteliche nel „de Hülvely Zsuzsanna Principe" di Giovanni Pontano Shall'we teach communication strategies Illyés Zsuzsanna in the classroom? Angol átvételek a mai orosz nyelvben Imre Anita Searching for identity Imre Krisztina Mormon families in dream and reality Irsa Katalin La responsabilité de l'intellectuel Iványi Margit A sikertelen kommunikáció relevanciaIvaskó Lívia elméleti megközelítése La escuela, como modelo de la sociedad Janó Mónika .Wagner hatása Nietzsche korai művéJáger Szabolcs szetfilozófiai írásaiban Marcus Minucius Félix: Octavius Jakab Csilla Mexican-Americans versus mainstream Jámbor Edina American society in the Southwest A predikatív funkciójú alany- és eszközJasinka János meghatározás esethasználata A szamizdat Beszélő Jeszenszky Zoltán (kommunikáció) Eötvös József és a forradalom - az Jeszenszky Zoltán (történelem) „Uralkodó eszmék" tükrében 170


Jókai Rita (francia) Jókai Rita (történelem) Josepovits Zsuzsa József Ágota Juhász András Juhász Eszter Kanyar Szilvia Kapaló Ágnes Káprai Judit Kárgli Rita Kármán Katalin

Kelemen Dominika Kenyeres Anita Keresztúrszki Ida Kertai Ágnes Késmárki Zita Kis Adrienn Kispéter Olga Aliz Kiss Attila Kiss Dalma Kiss Dénes Kiss Kiss Kiss Kiss

Ildikó Tímea Viktória (amerikanisztika) Viktória (angol)

Un aspect de la civilisation francaise de l'an mille Napóleon és Korzika The Catcher in the text Les possibilités de traduction du pronom francais on l'on A svájci semlegesség Valószínűségszámítási feladatok a középiskolában Szabó Lőrinc: Az Egy álmai A pronominalizáció egy esete magyar neutrális mondatokban Prohászka Ottokár és a szociális kérdés a századfordulón Sztálinvárosi életkörülmények 1950-53 The ratio of semantic transfer errors in somé Hungárián students' English compositions Rundfunklandschaften in Österreich, in Ungarn und in Deutschland Beitrage zur Geschichte von Almáskamarás bis 1945 Az örök áfium Note-taking in consecutive interpreting A tegeződés, a magázódás problematikája a magyar és finn nyelvekben Anglo-American influence on Navajo weaving Women in the American wilderness Development of EFL writing processes A mitológia és Németh László regényei Britain and the Falklands crisis in the contemporary Hungárián press Spanish influence on English Madwoman in the narrative Profession and conscience Visions of America 171


Klemm Tamás Kling Csilla Kobzos István Kocsis Márta Kocsis Zsolt Kóczán Ildikó Kocziha Magdolna Koger Zsuzsa Kókai Anriett (magyar) Kókai Anriett (történelem)

Kókai Beáta

Kokos Rózsa Komáromi Annamária Komfár Erika Komlósi Csaba Komlósi Péter Kósa Gabriella Kovács Ágnes Zsófia Kovács Attila Kovács Eszter Kovács Eszter Kovács György

172

Phraseologismen in Deutschland und in Ungarn La Mort, la Place et la Honte Regionális nyelvhasználat szociolingvisztikai vizsgálata Neutralita o non-belligerenza? Angol jelenlét a Mediterráneumban XVI-XVII. század American and French telephone openings Thomas Bernhard: Frost, ein Interpretationsversuch A panamai kongresszus Motívumok Lövik Károly rövidprózájában A szegedi Kálvin téri református egyházközség megszervezése és működése a trianoni békéig (1879-1920) The role of speech functions in language teaching including an assessment of speech act performance of students Drama und Geschichte in Friedrich Schillers „Don Carlos" Mitologikus gondolkodásmód Sinka István költészetében Maler Müller der Idyllendichter A platóni mítoszok Lineáris programozás tanítása középiskolában „La via es sueno" - Barroquismo de Calderón Exercising tradecraft Politikai katolicizmus Írországban a XIX. század első felében Les jeux de la langue francaise La relation du comique et des jeux de mots phonétiques A magyarországi katolikus középiskolák története


Kovács Katalin Kovács Krisztina

Kovács Mária Kozma Lídia Kőfalvi Kinga Kőszegi Erika Köteles Péter Kötő Attila Kőváry Zoltán Kránitz Eszter Kriston Csaba (történelem) Kriston Csaba (szociológia) Kun Adél Kutas Gabriella Kutasy Péter Lajos Nóra (francia) Lajos Nóra (matematika) Lakatos Fruzsina

Lázár Edit Mariann

Ambivalences and ambiguities in the „Catcher in the rye" and Hamlet Érseki körlevelek az anyakönyvezés témájában dr. Samassa József egri érsek munkássága idején (1894 előtt és után) A láthatatlan város motívuma az irodalomban és a zenében Lernmotivation im Unterricht Deutsch als Fremdsprache L'Ungheria del Doglioni II. Viktor Emánuel, az egyes olasz állam első királya A csehszlovákiai magyar oktatásügy helyzete a két világháború között Tanganyika az első világháborúban 1914-1918 Múlt és jövő között Csáth Géza és Nietzsche Tersánszky Józsi Jenő és az első világháború három kisregényének tükrében Polémia egy könyv körül Iskolák és különbségek a szabadidő tükrében La communication non-verbale Vajda János politikai programja két röpiratának tükrében Die Einfluss des Englischen auf das deutschen Wortgut Georges Perec „La Vie, Mode d'Emploi" Versenyek, vizsgák matematikából Franciaországban El Fenómeno de la Brujería en el país vasco y en Hungria los procesos más célebres en ambos países Élet és halál a koncentrációs táborokban Auschwitz Birkenau, a halálgyár története 1940. május 1-1945. január 18. 173


i

Lendvay Kinga Ligetfalvi Gábor Lonovics Zsuzsanna Lovas Mária Ildikó Lőkös István Maass Rita Magyar István

Major Gitta Majzik György

Makiári Mónika Maquiaba Rita

Márián Éva Dorina Markó Ágnes Marton Mónika Máté Hortenzia Máthé Adrienn Matolcsi Balázs Mátó Mónika Mátyus Norbert Mezei Ágnes 174

Tres tragedias de Federico García Lorca y su eco en Hungria Olaj és politika a Közel-Keleten, az O P E C megalakulása Dilemmas regarding marijuana Pour que les „faux-amis" ne nous trahissent pas Élő szavak (Les mots vivants) Maria und Elisabeth: Friedrich Schiller: Maria Stuart Mozzanatok a Mezőhegyesre szerződöttek és ittmaradtak életéből a század első harmadában és 1996-ban „Rolling with the Punches" Homoless chiidren in the United States A turbulent collision of embarrassed demagogues: the United States at the Paris peace conference II Fascismo dall' antisionismo alla politica razziale Regress or progress: Change in the state of the Black family between the 1950's and the 1970's Flamenco Übungstypologie zur Wortschatzarbeit Dokumentarische Filmé im Fremdsprachenunterricht Bulgakov és a Mester. A Mester és Margarita. Margarita és a Mester PR ügynökség (Burson-Marsteller) és vállalati belső kommunikáció Attese, speranze, sogni e solitudine nei romanzi di Dino Buzzati Religious tolerance between the years 1516 and 1690 Az olvasó megszólításai Dante költői müveiben Compounds in English and Hungárián


Méhes Edit Micsik Helga (angol)

Micsik Helga (spanyol) Miczák András Miklós Viktória (finnugor) Miklós Viktória (olasz) Mód László Miksa Orsolya Mohácsi Ildikó

Mohácsi Szilvia Molnár Edina

Molnár Krisztina Molnár Szilvia

Molnár Zsuzsanna (német) Molnár Zsuzsanna (matematika) Monáth Gábor Monok Hajnalka Monok Krisztina Muhr Mariann

Ki teremtette Önt? Vagy Ön saját maga teremtette önmagát? Social, economic and cultural changes in the life of Southern California. Indians in the wake of contacts with white people 1769-1852 Los indios de California del sur 1769— 1852 Interpreting A vogul igekötők a magyar igekötők tükrében II romanesco nello specchio dei dialetti italiani Az avasi magyarság szőlőkultúrája Leben, Sterben und Auferstehung der ungarndeutschen Gemeinde Etyek Das Motiv des Unterwegssein in zwei lángeren Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert A naplóíró Márai Sándor Számneveket tartalmazó német és magyar frazeologizmusok kontrasztív vizsgálata Der Gebrauch der Modi im Deutschen und im Ungarischen Zách Klára „szenvedéstörténete" a XIX. századi irodalom és képzőművészet tükrében Die Naturgedichte von Joseph von Eichendorff Egyenlőtlenségek feladatgyűjteménye Exploring ourselves: A study on trainees' video-based self-observation Das Jüdische bei Stefan Zweig Székesfehérvár története 1848-49-ben a tanácsülési jegyzőkönyvek tükrében Patron, portrait, painter in the English renaissance 175


Nagy Éva Nagy Gabriella Nagy Ildikó Nagy Krisztina Nagy Rita

Nesztler Judit

Németh Angéla Németh Beatrix Németh Henrik Németh Julianna Németh Rita

Nényei Zita Nyári Tamás Nyéki Tamás

Nyitrai Gábor Odrobina László Olajos Éva Orosz Krisztián

176

A Kisalföld című napilap 52 éve A Dunán-inneni agglomeráció társadalmi, népességi változásai 1949-1970 között A harmadfokú és negyedfokú reciprocitási tétel Alfonso el Sabio y el nacimiento de la prosa castellana, conjunciones alfonsíes Kontrastive Analyse und Interferenzproblematik im Bereich der altén und neuen deutschen und der ungarischen Rechtsschreibung Geschichte der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn mit Rückblick auf die Gemeinde Mór zwischen 1697 und 1770 Hörverstehen im kommunikativen Deutschunterricht Die Krise der grossen Koalition und der fali Habsburger Elítéltek szociológiai felmérése A Zeitwerk non-profit vállalkozás-indító PR-akcióterve Jedermann. Das Spiel von Sterben der reichen Mannes erneuert von Hugó von Hofmannsthal Camino de Santiago Magyar iskolaügy Jugoszláviában (19181941) Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Szegeden és a csatolt községekben Die Siedlungsgeschichte und die Mundart von Brennberg Claudius Terentianus latin levelei A liturgikus év Rónay György költészetében Schicksalsstunden Westungarns und der Stadt Ödenburg im Spiegel der zeitgenössischen Ödenburger Zeitung (1918-1921)


Ökrös Csaba

Papp Eszter Pál Dóra Palásti Márta Parragi Eszter (magyar) Parragi Eszter (történelem) Pálfy Angelika (német) Pálfy Angelika (orosz) Patyi Mária Pavlovits Tamás Percsi Mónika

Péter Annamária Péter Szilvia Pethe Szilvia Pilling Csilla

Pohárdi Krisztina

Polónyi Péter Pölös Tímea Praznóczy Orsolya

Eper és Bér. A JATE hallgatói mozgalmának és önkormányzatának története (1981-1994) A Balkán-hadjárat és visszhangja a szegedi sajtóban Frauengestalten in den Novellen von Heinrich von Kleist A lOOxszép magazin szerkesztése Szerb Antal novellisztikája Az értelmiség problémáinak ábrázolása a magyar filmen 1960-1972 Euphemismen in der politischen Sprache A szerelem témája Csehov és Bunyin munkásságában A budapesti pápai nuncius jelenti (19391945) La naissance de l'ordre moderne chez Descartes et Pascal Die Bevölkerung, das Schicksal und der Dialekt der einstigen deutschsprachigen Ortschaft Hodschag in der Batschka Using drama activities with adolescents A Waldorf-pedagógia német és magyar nyelvterületen A tatárjárás tükröződése az óorosz írásbeliségben Kollektivizálás, kuláklistázás, téeszesítés. Változatok az agrárium tulajdonviszonyainak erőszakos átalakítására (1948-1961) „What is aught but as tis valud?" A comparison of Shakespeare's Troilus and Cressida and chaucer's Troylus and Cryseyde Magyarországi földbirtokviszonyok az 1953. évi gazdacímtár alapján Arany János balladáinak motívumai Theorie und Praxis: Lessing „Minna" im spiegel der Hamburgischen Dramaturgié 177


Pribelszki Annamária Prókai Katalin

Prokopp Katalin Puskás Katalin Pusztai Ágnes Rácz Ildikó Rácz Kornélia Radwanski Jacek Rákosi Marianna

Remenyik Dóra Retkes Szilvia Révész Anikó Révész Rita (történelem)

Révész Rita (német) Rostás Judit Sabján Andrea Salló Sugárka

Sándor Katalin Sári Fruzsina

178

Francia feljegyzések és útleírások a reformkori Magyarországról Folgeregeln für den deutschen Satz mit besonderer Berücksichtigung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten II concilio vaticano II L' inconsolabile (Letteratura e mito nell' opera di Cesare Pavese) Cognitive organisation in simultaneous and consecutive language acquisition Social concern and conservatism: Art nouveau in Britain Spiel im Leben und Unterricht Slawomir Mrozek abszurd drámái A Minden, a Valami és a Semmi - Füst Milán lírája és Martin Buber dialogikus filozófiája Die Klassenlehrerrolle und die Waldorfschulen heute und damals Raffaello Sanzio e Marco Fabio Calvo New abstract Az orosházi evangélikus gyülekezet története 1918 novembere és 1922 júniusa között - az országos események tükrében Luther und die Reformation in der Somogyi-Bibliothek Arbeit mit authentischen Lesetexten Margit-legenda - Szécsi Margit mitologikus költői világa Fehlerbehandlung im Fremdsprachunterricht in der traditionellen und in der Montessori Methode Székesfehérvár története a tizenötéves háborúban Künstler und Bürger Bürger

Künstler oder


Sári László Schmidt Edina

Schreiber Frigyes

Sebestyén Márta Siket Angéla Simity Éva (matematika) Simity Éva (angol)

Simon Judit Simon Katalin Simon Péter Simon Sándor (történelem)

Simon Sándor (szociológia/B) Sinkó László Sándor Slezák Vanda (angol) Slezák Vanda (német) Sokac Dusica Solti Magdolna Sörös Attila Gábor Steindl Annamária

The Bogy and I in lyric poetry Der Wiedervereinigungsprozess Deutschlands unter besonderer Betrachtung diesbezüglicher Rigiditaten Egy labdarúgó-mérkőzés szünetrendszerének és mondatalkotásának vizsgálata Nyírbátor szállása; tranzit, az örökkévalóságig reménytelen-reménykedők A beszolgáltatási rendszer és az erőszakos TSZ-szervezés Szélsőérték-problémák. Feladatgyűjtemény Language choice, code-switching and interference: Hungarian-English bilingualism Aventure gidienne du román Gerhart Hauptmanns Künstlerdramen: Kollege Crampton, Michael Kramer Who is Jacob Horner? A M Á V Szegedi Üzletigazgatóságának fegyelmi ügyei a századfordulón 18981902 Iskolaválasztási stratégiák és továbbtanulás (mélyinterjúk egyetemistákkal) Das Erotische oder „die Quellen des schönen Werkes" The catcher in the text thesis Die Postmederne Eigenschaft von Texten oder Lesestrategie? Ljubav I sudbina u proznom Stavaralastvu Slobodana Selenica Cultural stereotypes in the EFL classroom Using pop songs with text. Competion activities in the EFL classroom Beitráge zur Volkskunde der Ungarndeutschen in Schomberg/Somberek 179


Stirbicz Marietta Stossek Balázs Stötzer Andrea Straub Péter Süle Katalin Szabó Ágnes Szilvia Szabó Andrea Szabó Anikó Szabó Katalin Szabó Krisztina Szabó Laura (történelem)

Szabó Laura (német) Szabó Zsuzsa (német)

Szabó Zsuzsa (orosz) Szabolcs Mária Szalai Angelika

Szalai Ingrid (német) Szalai Ingrid (angol) Szalai László Szalai Lilla 180

A római étkezés tárgyi kultúrája a Kr. u. . 1.században „Első szocialista városunk" az irodalomban The logic of the Renaissance stage Szempontok a kora avar-kori Kárpátmedence etnikai képének vizsgálatához John Adams, an American diplomát in the Netherlands 1780-1782 „Aki dudás akar lenni..." (Alkoholizmus és drogfogyasztás az irodalomban) Somé verbal and non-verbal means of maintaining discipline Örley István novellái Társadalmi riport Azione, Tempó, Spazio: Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani A dombóvári vasútvonalak kiépülése és szerepük a település fejlődésében (1872— 1919) Das Leben und die Sprache von Ofalu Die Kriese der bürgerlichen Gesellschaft und die Bibel Hebbels „Maria Magdaléna" A másik, mint költő Marina Cvetajeva „Versek Blokhoz" c. ciklusában Das Tempussystem der Mundart von Bawarz Dr. Gyöngyösi János élete és munkássága, különös tekintettel a békéscsabai évekre Wertordnung und Handlungsstruktur in Schillers Dramen Is it possible to make vocabulary learning and teaching more effective? Keresztény motívumok Dsida Jenő költészetében Ady és Párizs


Szálkái Krisztina (magyar) Szálkái Krisztina (angol) Szarvas Katalin

Szatmári Anikó Szász Zsófia (olasz)

Szász Zsófia (angol) Szécsényi Tibor Szegedi Csilla Eszter Szelényi Szilárd Széles Krisztina Szeles Mónika Szemán Andrea Széni Katalin Szentesi Anett Szilágyi Anna Szurdoki Zsuzsanna

Tábori Judit

Takács Anikó

A színneveket tartalmazó angol és magyar frazeológiai egységek vizsgálata Drama in education „Grat mystery better left alone?" Kommentierte Bibliographie der deutschungarischen, ungarisch-deutschen Fachwörterbücher zwischen 1945-1955 in Ungarn Dictionaries and their role in language teaching Elementi Greci con significato dispregiativo nel lessico del dialetto napoletano 1997 Turn-taking: The Italian way A magyar mondatszerkezet leírása HPSG keretben Intertextual analysis of Agatha Christie's Poirot novels Kinek kell a képzőművészet? A komáromi vár megerősítése a XVI. században és az 1954-es ostrom A numerus clausus törvény parlamenti vitája és sajtója Didaktische Spiele in dem schulischen Fremdsprachenunterricht Egy fikcionált női szerző Parti Nagy Lajos /Sárbogárdi Jolán: A test angyala Politeness phenomena in Hungárián as reflected in the use requests Mórahalom régészeti topográfiája és településtörténete Háufigkeitensgrad der Verwendung von Verben mit der Prápositiverganzung in Zeitungs und literarischen Texten Análisis de los errores de estudiantes Húngaros de Espanol lengua extranjera (A base de test de exámenes de ingrose) Asinius Pollio és az irodalom 181


Takács Márta

Tari Annamária

Tarjányi Éva Telek Ágnes

Telek András Thury Virág , Tihanyi Nóra Tóka Tibor Tonga Tímea Toókos Péter Tóth Barbara (német) Tóth Barbara (összeh./B)

Tóth Daniella

Tóth Ildikó Éva Tóth János Zsolt

182

The use of the English articles by the native speakers of Serbo-Croatian as the resylt of L1 interference, in comparison with the native speakers of Hungárián Ideologias dominantes y sus reflejos durante la dictadura de Francisco Franco y Bahamonde New York graffiti sub-cultures „A béke embere, a háború pápája" XII. Pius pápa levelezése a német püspöki karral 1939-1944 között a politikai és társadalmi események tükrében Neue Aspekte im Fremdsprachenunterricht des Deutschen in Ungarn Las Iglesias y los Cristianonsen Nicaragua según el Diaro Sandinista La concordance des temps dans le francai s Munkanélküliség. Gazdasági átalakulások társadalmi következményei Passiv und sein Gebrauch in Texten La lecture renanienne du Nouveau Testament Die Kommunikation und die Kommunikationsschwáche in Heimito von Román Das Analogieverháltnis zwischen dem Román „Der Untergeher" von Thomas Bernhard und dem Musikwerk „Die Goldberg-Variatonen" von Johann Sebastian Bach Számokat tartalmazó közmondások és szólások kontrasztív vizsgálata az angol és a magyar nyelvben A boszniai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig Kivándorlás Tolna megyéből 1900-1907 között a sajtó tükrében


Tóth Judit (angol) Tóth Judit (magyar)

Tóth Klára Tóth Krisztina

Tóth Magdolna Zsuzsanna

Tóth Veronika

Török Judit Turcsán Gábor Ulrich Kinga Ürge Lívia Váci Anikó Vanó Éva Varga Ágnes

Varga Csenge Varga Edina

Varga Emese

Woman and immorality in eighteenth century England Szomatikus (testrészneveket tartalmazó) magyar angol frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata Die Wurzeln der literarischen Moderne in Novalis' Beitrage zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der ungarndeutschen Siedlung Harta Rewriting a feminist myth of development: The Madwoman in the Attic articulates her story Decision making in teaching - a comparative study about experienced and inexperienced teachers Németország szerepe az európai integrációs folyamatban Construction syllabique (de nature sylabarum) - description et théorie Rosa Liksomin Kieliá A szakrális királyság az ókori Iránban La storia del dialetto romanesco A gazdasági világválság tükre a szentesi sajtóban Mondatszerkezeti vizsgálatok a szépirodalmi műfajban Márai Sándor Szinbád hazamegy és Krúdy Gyula Szinbád című müveinek kiragadott részleteiben Baka István prózai világa a Beavatkozások című kötet alapján The communicative lesson plan: The role of communicative and traditional teaching methods in modern English language teaching Quelques réflexions sur les tableaux Parisiens de Charles Baudelaire 183


Varga Éva Varga Mária Varga Mónika Varga Zsuzsanna Vass Virág Vida Zoárd Vígh Szilvia Vincze Annamária Vízkeleti Gyöngyi (orosz) Vízkeleti Gyöngyi (német) Walla Helga Wappel Mónika Zakar Dóra

Zámbó Rita Zimmermann Éva Zseni Andrea Zsilák Anita Zsögön Zoltán

184

Analisi del romanzo intitolato Noturno indiano di Antonio Tabucchi Szimbólumok, jelképek és motívumok Mészöly Miklós egyes regényeiben Plinius és az antik orvoslás Nőalakok és nősorsok Szomory Dezső drámáiban Gli elementi chimici nella lingua italiana Anglicismi nell linguaggio giornalistico La négation double en francais contemporain Female stereotypes in women's magaziné advertisements Az utópikus eszmék kritikája Dosztojevszkij műveiben Übersetzungswissenschaft-Theorie und Praxis Migration in Deutschland Problemi della lettura. Considerazioni a proposito del... „Les liaisons dangereuses" de Laclos ou la peinture du libertinage au XVIIIe siecle dans le chef d'oeuvre du román épistolaire Changing students' negatíve attitűdé towards listening comprehension A kert mint központi motívum Lesznai Anna művészetében Theoretische und praktische Probleme der literarischen Übersetzung Der ungarische Einfluss auf den deutschsprachlichen Gebieten Syntax und Konversation - Syntaktische Analysen des Gesprochenen Deutsch


LEVELEZŐ TAGOZAT Bánfalvi Zsófia Békési Dóra Békési Eszter Bércesi Edit Béres Zsuzsanna Bézsenyi Ákos Borszuk Magdolna Bönde Zoltán Zsolt Herczeg Tamás Kalmár Dóra Kalmár János Kiss Ágnes Margit Kiss Katalin Kovács Erika König Zsuzsa Lőrincz Ágnes Mészáros Ilona Mosoni Erzsébet

Mucska Péter Nagy Ágnes

Different feminities in two English Renaissance dramas A táncművészet kommunikációelméleti megközelítése A tragédia színeváltozása Die substantivvalenz Festőnövények és felhasználási lehetőségük Fizika szakos tanulók teljesítmény motivációja Erkenntnisproblem in Kleists Amphitryon Kapcsolatok a számok tükrében Das Ornament und die Dekoration mit áhnlichen Unterschieden Más színház, más állapot? A magyar rendszerváltás okai, és főbb társadalmi következményei Márchenhafte und phantastische Elemente in Tiecks „Der blonde Eckbert" Verben mit trennbaren und untrennbaren Práfixen Majorcsics Jenő, bajai sablon- és hengerkészítő műhelye Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet. PRfilm Kiss Ferenc - nyilas színészkirály Die Rolle der Márchen im Román Heinrich von Ofterdinger von Novalis Autonómiatervezetek a határon túli magyar kisebbség politikai-szociológiai gondolkodásban A szükséges és a felesleges a X V XVIII. századi városokban Einige grammatische Mittel zum Ausdruck der Modalitát im Deutschen 185


Nagy Zoltán Náhlich Erzsébet Pataki Zoltán Pekáry Andrea Reisz Ádám Rostás Mónika Somlai Balázs Szalay Erzsébet Szalontay Judit Szekeres Mónika Székely Angéla Tóth Ágnes Tóth János Tüske Gyöngyi Veszter Edit Zadravecz Edit Zahorán Edit

188

Biológia-angol

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR szak

Harmati Zsuzsanna

186

„Árnyékirodalom" riport Probleme der Kontrolié Deutschunterrichts in der Grundschule Egyetemisták Szegeden és Debrecenben Helyi néprajz tanterv a N A T szellemében Die Prásenz der deutschen Sprache in Gyula A kékfestés és kékfestőminták a DélAlföldön Kisfilmes fényképezőgépek technikái a fotóriporteri munkában Der Fremdsprachenunterricht Deutsch in der Grundschule Egy csornai nagygazdaság viseleti hagyatéka a X I X . s z á z a d b a n Médiadosszié? Das Teufelsmotiv in der Spátromantik Autonomo modo letterario di un sentimento della vita Az érzéki és az intellektuális szemlélet a Tiszta ész kritikájában Munkanélküliség, speciális munkanélküli csoportok Spiele im Fremdsprachenunterricht Die Rolle der Frau im Drama „Judith" Vegyes házasságok Békéscsabán az anyakönyvek tükrében

Az angol-magyar történeti embertani szakterminológiáról. Tanulási stílusok az angol, mint idegennyelv oktatásban

j |

i

\


Stelkovics Katalin Réka

Fordítási és szakfordítási elméletek. Angol-magyar szószedet a „növekedés" témakörben. Different traditions? Legends of the fali as an advertisment for the United States

Fizika szak András Ildikó Hertelendy Anett Király Béla János Kovács Ferenc Orbán Anita Szirtes Adrienn Hajnalka Zilahi Erzsébet Márta

Matematika-fizika

Felületvizsgálatok AFM-mel és neutronszórással A vektorszkóp alkalmazása mechanikai kísérletekben Extragalaxisok távolságának mérése Hallgatók és áltudományok Kísérletek a törtdimenziók világában középiskolai vonatkozások ^ A mechanika tanítása, tanulása szakközépiskolában Hallgatók csillagászati ismereteinek felmérése

szak

Bagány Emese

Balogh Attila Barczi Péter Fábián Emese Gyopárka Fekete Andrea Gombócz Ferenc Hegedűs Mátyás József Horváth Csaba Kis Kovács Katalin

Hogyan tegyük érdekesebbé a matematikát kultúrtörténeti elemek felhasználásával Dinamikus függvényvizsgálat ábrázolása személyi számítógépen A 7t néhány elemi közelítése és azok vizsgálata Computer tomográf modellek Nevezetes utak és vonalak gráfokban Egyenlőtlenségek Szerencsejátékok Sorok lineáris transzformációi A kreativitás fejlesztése a Jéna-plan iskolákban 187


Ladányi Andrea Magyari Gábor Máyer János Merényi Miklós Nagy Lajos Péter Viktória Simon Dóra Szabó Ferenc Székely Krisztina Éva

Szilágyi István Tisoczki Tünde Tóth Csilla Varga Zita

Matematika

Csillagászati távolságmérés A Schrödinger-egyenlet és a Diracegyenlet mértékinvarianciája A matematika és fizika egybehangolási lehetőségei a Nemzeti Alaptanterv alapján Geometriai egyenlőtlenségek - válogatott feladatok a háromszögek köréből Varázspálca és társai - Hogyan szerettessük meg a fizikát a középiskolában Fermat utolsó tétele A Fibonacci-sorozat és a Lucas-sorozat

szak

Angyal Andrea Antal Beáta Asboth Anita Ágnes

Balla Marianna Bognár Veronika Bognár Zsolt Búzás Szilárd Cs. Nagy András 188

A számfogalom felépítése a Peanoaxiómáktól a Dedekind-szeletekig Középiskolai versenyfeladatok Kísérletek mikrohullámokkal Prímfaktorizáció kvadratikus testekben Számítógép-algebrai rendszer fizikai problémák szemléltetésében Különböző fiiggvénymodellek a középiskolában

Számelmélet a középiskolában Számelméletes bizonyítások Matematikatanítás a közgazdasági szakközépiskolákban (valószínűségszám ítás, statisztika) A számfogalom felépítése a halmazelméletben Bevezetés a Fourier-sorok erős approximációjának elméletébe A harmonikus sor és néhány változata Hiperbolikus geometria tanítása középiskolában Ramsey tétele és szim-játék


Danczik Emese Denkinger Anita Duna János Farkas Ágota

Farkas Mónika Erika Hegyi Zsuzsanna Horváth Ágnes Horváth Klára Ivanics Nóra

Kardos Kinga Kiss Bence Gábor Major Krisztián Mágocsi Ágnes Medgyes Szilvia Mária Miklós Katalin Zsuzsanna Mizsányi Attila Nagy Gabriella Erika Nagy Mónika Nemes Zsuzsanna Németh Katalin Olajos Mónika Pap Judit Papp Sándor Regős Péter Stromajer Anita

A Fermat-számok Fraktálok Mindenütt folytonos, sehol sem differenciálható függvények Feladatok a komplex számok szemléltetésére a geometriában Maple segítségével A K története Matematikai versenyfeladatok a sorozatok köréből Játékos területszámítás általános- és középiskolában Rendezett algebrai struktúrák Távoktatási tananyagfejlesztés lehetőségei a hagyományos matematikaoktatás területén A luxenburgi oktatás magyar szemmel Bizonyos hálóazonosságok és a kongruenciamodalitás A Lipschitz-osztályok vizsgálata Valós és komplex függvények iterációja Számelméleti feladatok a középiskolában Szélsőérték-feladatok és egyenlőtlenségek A végtelenről középiskolásoknak A Cauchy-féle függvényegyenlet Kúpszeletek Az axiomatikus módszer alkalmazása a gimnáziumi geometria tanítása során Párosítás gráfokban Az aranymetszés Elemi kombinatorika és számelmélet a sakktáblán Végtelen sorokról a középiskolai szakkörön Sejtautomaták-konstrukció és kísérlet Pell-egyenletek 189


Süveges Katalin Szebegyinszki Rita Takách Géza Támcsu Ágnes

Sakktáblával kapcsolatos feladatok • Jensen-egyenlőtlenségek Hálóosztályok és azonosságok Néhány diofantoszi probléma elemi megközelítésben Optimális görbe keresése evolúciós programozással Univerzális sorozatok reguláris gráfokban Szakköri feladatgyűjtemény A mozgásból megelevenedő matematika (Érdekességek a Waldorf-iskola matematikatanításából) A gráfok színezésével kapcsolatos feladatok a középiskolai szakkörön Kémiai rendszerek matematikai vizsgálata

Tóth Gábor (1972-es) Tóth Gábor (1969-es) Tóth Judit Török Zsuzsanna

Vakulya Ildikó Éva Zseni Zsófia

Számítástechnika

szak Vázlatok egy gyűjteményhez

Csúri Péter

Programozó

matematikus

Nagy Mónika Edit

szak

programozási

feladat-

(párhuzamos) Az RSA titkosítás alapjai és egy megvalósítása

Kémia szak Labancz István t

Patkós Petra

190

„Mélységi márgák és savtartalmú mikroemulziók" kölcsönhatásának vizsgálata Aszfaltén ill. aszfaltén-tartalmú elegyek szorpciójának vizsgálata mélységi márgamintákon


Tóth Adrienn Varga Adrienn Beáta

Fizika-kémia

szak

Bárányi László

Dezső Gergely Giricz Adrienn Erzsébet Kürtösi Balázs

Lagzi István László Mogyorósi Károly Polyhos Csaba Gábor

Speidl Szilvia

Földrajz

Szén-tetraklorid-argon gázelegy vizsgálata csendes elektromos kisülésben A kalcit Mg-metaszomatózisa fosszilis mészkövekben

A talaj organo-komplexeinek modellezése agyagásványok szerves felületmódosításával Az átforduló pörgettyű Stöber-szilika vizsgálata kisszögű röntgenszórással Diaminok és dikarbonsavak között kialakuló kölcsönhatások vizsgálata vizes oldatokban A klorit-tetrationát front instabilitásának vizsgálata Környezeti minták nehézfém tartalmának potenciometriás stripping mérése Vízi élőhelyek minőségének jellemzése „enzimatikus" és vízanalitikai szondák segítségével A fizika és kémia tantárgyak összehangolási lehetőségei a középiskolában

szak

Anger Ferenc Viktor Bácsi Gabriella Borzán Anita Bózsó Tímea Mária Cseh Gabriella

Egy nukleáris háború hatása a környezetre Magyarország nyomdaiparának fejlődése 1945-től napjainkig A mezőhegyesi külterület átfogó településmorfológiai vizsgálata Műholdfelvételek alkalmazásának lehetőségei a földrajzoktatásban Az El Nino jelenség és globális hatásai 191


Divéky Erika Dormány Gábor

Fehér Krisztián Fenyő Tünde Csilla Fogarasi Sándor Horváth Szilvia

Juray Tünde Kóbor Balázs

Kocsis Szilvia Kacsó Péter

Kovács Gábor

Kovács György Attila Krajcsik Irén Kupó Jenő György Lencsés Barna Mérész Enikő Németh Melinda Nyilas Ferenc Péter 192

Környezeti nevelés és annak lehetőségei a földrajzoktatásban Ajka város levegőszennyeződésének értékelése poremissziós vizsgálatok alapján A ceglédi kistérség népességének társadalmi-foglalkozási struktúrája A fűtési idény és az éghajlat kapcsolata A Dunántúli-középhegység karsztvízrendszerének modellje A globális éghajlatváltozás és következményei, valamint hatása Magyarországon Az utazási-üdülési szokások alakulása Magyarországon napjainkban A körösi komplexum és környéke neogén fejlődéstörténetének egy lehetséges modellje A göcseji 'szegek' aprófalvainak település- és társadalomföldrajza A szovátai Medve-tó genetikájának és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata az erdélyi sóstavak tükrében A Ditrói szienitmasszív granitoid kőzeteinek petrográfiai és petrológiai vizsgálata A kombinált fuvarozás térbelisége Magyarországon Az élelmiszergazdaság átalakulása Békés megyében a privatizáció után Külgazdasági kapcsolatok a Balkánon, különös tekintettel Albániára India élelmiszergazdasága A világtengerek néhány környezeti problémája Szekszárd város kialakulása, jelene és fejlődési lehetőségei Világmodellek és globális modellezés


Pataki Marianna Puchner Ildikó Éva Rácz Anita

Fejlődő országok - fejlődési modellek Vízminőségi problémák a Balatonon A keleméri Mohos-tavak tájökológiai vizsgálata Kína a Föld népesedésének tükrében Komárom-Esztergom megye idegenforgalma, különös tekintettel a falusi turizmusra Tektonikus metamorfltok, különös tekintettel az ófalui milonitokra Egyenlőtlen regionális fejlődés NagyBritanniában Bányászati rekultiváció és tájrekonstrukció kérdései a Gánt-Bagolyhegy külfejtéses bauxitbánya területéről Elzász régió bemutatása, különös tekintettel az Európai Unión belül betöltött szerepére (Tarpai D-vel közösen) L. Székely Andrea Szeged könnyűiparának kialakulása, fejlődése és jelenlegi helyzete A kelta tigris: Írország mint az Európai Unió egy mintaállama Japán külkereskedelme

Rimóczy Rita Schmera Ákos

Schubert Félix Szabó Gabriella Szeitl Ágnes

Székely Andrea

Tarpai Dorottya Várhelyi Ágnes Woods Andrea Zahorán Zoltán Földrajz-angol

szak London településszerkezete. Facing the music

Barna Erika

Földrajz-magyar

szak

Lázár Fruzsina Földrajz-történelem Burján Balázs Garay Gábor

A legújabb magyar próza szak A Magyar Revíziós Liga története Földrajzi információs rendszerrel támogatott tájökológiai térképezés 193


Kudlacsek Zsigmond NagySándor

Pap József

Szikszai Csaba Vetró Krisztina

Kémiai-angol

szak

Trancsik Szilvia Éva

Kémia-matematika Gyarmati Zsuzsanna Hancsák Károly Horváth Katalin Jankovics Hajnalka Sukta Erzsébet

Biológia

Várhatóan antiaritmiás származékok szintézise

hatású

peptid-

szak Az ultrahang kémiai hatásai Kinetikus analitikai módszer alkalmazása jodidionok kimutatására Kationaktív tenzid adszorpciójának vizsgálata precipitált szilika felületén N-acetil aminosavak trifenilón(IV) komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata Szalicilsav/szalicilát hatása az alumínium-oxid szuszpenziók szerkezetére

szak

Ádám Tímea Bárkányi Tímea

194

Bethlen Gábor, a diplomata A 19. század első felének klímaváltozásai és annak következményei (Szikszai Csabával közösen) A tradicionális Európa utolsó nagy ökológiai válsága (Szikszai Csabával közösen) A projekt alkalmazása a földrajzoktatásban Csanád vármegye neoabszolutizmus-kori tisztikarának összetétele L. Nagy Sándor A turmalin ásvány megjelenésének módozatai és előfordulásának okai a dinamotermális metamorf kőzetekben

A videotechnika alkalmazása az etológia tanításában A 2,4-D és az etrel hatása a dohány kalluszok auxin autotrófiájára


Deli Dóra

Hlavay Petra Kovács Anita Kóródi Katalin

Nagy Péter Nemes Ottilia Papp Csaba Pleszkán Krisztina Simon László Zsolt

Biológia-kémia

szak

Barna Barbara

Bihari Zoltán Boda Tünde

Insperger Katalin

Jaksa Imre Csaba

Kecskés Ágnes

Egy avar kori széria embertani leleteinek metrikus feldolgozása (Bélmegyer-Csömöki domb) l^' Az élősarok növényvilága A genetika tanítása a 10-12. évfolyamon Kolinerg farmakonok hatása szomatoszenzoros kérgi neuronok kiváltott aktivitására Az etológia témakör módszertani feldolgozása Motivációs lehetőségek a biológiaórán Az evolúcióelmélet és a teremtéskutatás aktuális kérdései Az idegrendszer tanítása a 11-12. évfolyamon Idegi regeneráció vizsgálata patkány szomatoszenzoros rendszerében

GYKI 52466 egy szelektív AMPAreceptor antagonista hatása patkány agykérgi epileptikus tevékenységére A polietilén-tereftalát (PET) biodegradácója A verapamil, az omeprazol és a fenotizin származékú vegyületek hatása az auxin autotróf és heterotróf szövetkultúrákra A merkuri ionok hatása spontán és ingerléssel kiváltott posztszinaptikus válaszokra éticsiga neuronokon Cu(II)-szerin és -aszparagin komplexek vizsgálata vizes oldatban ESR-spektroszkópiai módszerrel Kompenzációs mechanizmusok reakciócentrum-szinten herbicidrezisztens szervezetekben 195


Kiss Fekete Csaba

Kovács Annamária Kunstár Andrea

Méhn Dóra Poljak Zsolt Szekeres Ágnes

Biológia-földrajz

szak

Koppány Katalin Tatai Réka

Biológia-fizika

Az unió pictorum és az unió tumidus biomonitorozásra való alkalmazhatóságának vizsgálata Búzafajták ellenállóképessége gabonavírusokkal szemben A búza fuzáriumos fertőzöttsége elleni vegyszeres védekezés hatásosságának vizsgálata Nitrogén-oxidok bomlása Cu-ZSM-5 zeolitkatalizátorokon Halak vese aminoaciláz enzimének öszszehasonlító vizsgálata Növény- és talajmintázatok kapcsolata homoki gyepen

A tengerentúli magyarság tegnap és ma... Mórahalom környezeti állapotának vizsgálata

szak

Balassa Levente

A rasszizmus és kritikája

Kémia szak Aukszi Beatrix

Ábrahám Zsuzsanna Balogh Erika

Erlei Krisztina

196

Szteroid-hidrazonok előállítása és BF3 OEt2 hatására végbemenő gyűrűzárási reakcióinak vizsgálata Módisított felületű rétegszilikátok előállítása és vizsgálata Motivációs lehetőségek a középiskolai kémia oktatásban. A kísérletek motiváló szerepe Nemionos tenzid adszorpciója talajon és az áteresztőképesség vizsgálata


Fellner Ferenc Guba Éva Kasza Lilla Blanka Kis Mónika Mária Molnár Kolos Nagy Bettina Pónya Judit Pressing Katalin Ráthonyi Ildikó

Richter Viktor Sarusi Klára

Szabó Anett Júlia

Szabó Katalin Szvoboda Julianna Telefay Csilla Teplánszki Edina

Borok szabad és kötött kénessav tartalmának meghatározása A környezetvédelem időszerű kérdései a vegyiparban Milyen eredményesen teszik fel kérdéseiket a kémia tanárjelöltek Környezetvédelmi célú fluorimetriás vizsgálatok A molekulák alakjának hálóelméleti értelmezése Freonok adszorpciója és reakciója ZSM5 zeolitokon A hipermédia lehetőségei a kémia oktatásában Oleogélek előállítása és reológiai vizsgálata Antimon-vanádium keverékoxid katalizátorok: szerkezet és katalízis a 2-butén. reakcióiban Oxidfelületek töltése és elektrokinetikai jellemzése Szervetlen savakat tartalmazó mikroemulziók, ill. polimeroldatok kölcsönhatása agyagásványokkal és tárolókőzetekkel Módosított felületi aktivitású pillérezett montmorillonitok előállítása és vizsgálata Síkfelületű és pórusos adszorbensek szerkezeti és felületi tulajdonságai Hidrogélek előállítása és reológiai sajátságai Az ellenőrzés-értékelés formái a kémiaórán Veszélyes hulladékok kezelése és a középiskolai környezeti nevelés

197


Fizika szak Balog Zoltán

II. populációs cefeidák Baade-Wesselink analízise Bolygók más csillagok körül Az analóg számítástechnika alapjai Fizikai problémák és feladatok Galileo Galilei műveiben A kettős inga kaotikus mozgásának dinamikai vizsgálata Az űrkutatás hasznosítása és problémái Növényi membránok egycsatornás mérési módszere a „patch clamp" technika bevezetésével Fázis-frekvenciamérő készülék építése laboratóriumi gyakorlatra Kontakt kettőscsillagok dinamikai vizsgálata A modern asztrofizika kialakulása Modern kozmológiai világmodellek Folyadékok excimer lézeres ablációjának vizsgálata Az M67 nyílthalmaz fotometriája Fizikai mérések és kísérletek a CASSYrendszerrel Fémek impulzuslézeres oxidációs folyamatainak dinamikája Dán és magyar tanulók természettudományos tantárgyi attitű'djének összehasonlítása Fraunhofer-féle diffrakció Digitális terepmodellezés

Boros Irina Bóla Attila Buza Hajnalka Feltein Donát Györei Szabina Kinga Horváth Ferenc

Nagy István Nederman Anikó Soós Anett Szalai Péter Szij Zoltán Szőke Csilla Tóth Andrea Tóth Szilvia Verebély Mariann

Viczencz Katalin. Veres Károly Földrajz-matematika Károlyi János Kis Márta

198

szak Kisoroszi környezeti programjának alapjai Oroszlány környezeti konfliktusainak feltárása


Tóth Krisztina

Biológus

A Habsburg birodalom második katonai, felvétele

szak

Antal Réka

Barta Fatime Bártol István Benjámin Árpád

Bodai László Csete Sándor

Csóti Tamás

Dul Csaba

Eszes Csilla

Eszterbauer Edit Fülöp Krisztina Gácser Attila Gerencsér Ákos

Iris pumila és Alkanna tinctoria telepített populációinak jellemzése vegetatív sajátságaik alapján A fotoszintetizáló baktériumokban működő hidrogenázok vizsgálata Barkóscinege párzási dinamikája fogásvisszafogás adatok alapján L(-)almasav ipari előállítására alkalmas baktériumtörzs léterehozása génsebészeti módszerrel GAGA-faktor mutánsokkal végzett kísérletek Az Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület botanikai leírása és növénytársulás transzformációinak vizsgálata klasszikus cönológiai módszerekkel Néhány azonosított éti csiga neuron elektrofiziológiai jellemzése és a pH, valamint az alumínium hatásának vizsgálata a szinaptikus áttevődés folyamatára Thysanoptera közösségek élőhely-heterogenitás indikációja homokpusztai gyepen Mutagenesis to suppress substrate inhibition in L-2 hydroxyacid dehidrogenases Morfometriai vizsgálatok magyarországi Mesocestoides (Cestoda) fajokon Változások a növények antioxidáns rendszerében só stressz hatására Killer fenotípus vizsgálata a Saccharomyces dairensis CBS 421 törzsön C M P gén vizsgálata 199


»

Gyantár Melinda Horváth Tímea Juhász Eszter Kajtor Tímea Kalmár Lívia

Kerényi Zoltán

Keserű Péter Kleffler Tünde Kovács András

Kőnig Zsuzsa Krékity Iván Lovászi Péter

Lukácsi Angéla Mátés Lajos Mató Tamás Morschl Éva Németh László

200

Cryptococcus hungaricus CBS 6569 törzs dsRNS vírusainak jellemzése A nitrit toxicitás hatása búza és rizs csí-' ranövényekre Pusztagyep fragmentumok fitocönológiai vizsgálata a Baksi pusztán Campyloöacter jejuni vizsgálata RAPDvel A só-stressz, kalcium, kálium és csatornablokkolók hatása az Aster tripolium L. sztóma működésére Poloskaközösségek szerkezetváltozásai diszturbációs hatásokra homokpusztagyepen Új lehetőség a biológiai nitrátmentesítésre Hidegtürő Trichoderma törzsek extracelluláris enzim termelése és nemesítése Vízoldható szénhidrátok mennyiségi változása napi ritmus alatt NaCl stressz hatására búzában Egyes autó immun bőrbetegségek epitópjainak túltermeltetése A z első intron reguláló elemeinek szerepe a C M P gén szabályozásában Magyarország fehér gólya (Ciconia ciconia) állományának helyzete 1941 és 1994 között Saccharomyces dairensis törzsek összehasonlító elemzése Az egér matrilin-2 gén molekuláris klónozás és jellemzése Közepes térerősségű rövid időtartamú elektrosokk hatása az emberi vérre Oxitocin antagonisták vizsgálata receptorkötés tesztekkel Árvédelmi töltések réttársulásai a Tisza völgyében


Pilisi István

Pivarcsi Andor Rákos Klára Schnell Róbert Szálkái Tímea

Szász András

Szemes Mariann Sziklai Gábor Tatár-Kis Tímea Tirián László Tóth Balázs

Vastag Mária

Mezei pocok irtó eljárások vadveszélyességének vizsgálata és annak csökkentésének lehetőségei A peripherin fehérje túltermelése transzgenikus egerekben A specifikus anti-P30 szerepe az akut toxoplasmosos szerodiagnózisában Tanuló neuronhálózat számítógépes modellje Játékos viselkedés csoportszerkezetet kialakító hatásának vizsgálata fogságban élő csimpánzoknál C G P 35348, egy szelektív G A B A B receptor antagonista hatása fejlődő és felnőtt patkányok agykérgi epileptikus tevékenységére Növényi R N S vírusok kimutatása RTPCR reakcióval A tumor nekrózis faktor alfa hatása leukémiás sejtekre Új lehetőség biológiai nitrátmentesítésre Drosophila Ketel (Importin 90) génjének molekuláris analízise Vízoldható szénhidrátok mennyiségi változása a napi ritmus alatt NaCl stressz hátására búzában Rhizomucor fajok genetikai variabilitásának vizsgálata molekuláris módszerekkel

Vegyész szak Balanyi Krisztián Báron Szilvia

Belecz Katalin Bozsó Zsolt

Természetes alapú inhibitorok vizsgálata Az alumínium-szilikátok alkalmazása katalizátorként pirido 1,2-a pirimidin származékok előállításában Mesterséges vakcinák Hexán izomerek elválasztása módosított zeolitokon 201


Budavári Viktória Csiszár Mária Dunai Beáta Filipcsei Genovéva Hajnal Andrea Hoffmann Eufrozina Horváth Anita

Jancsó Attila

Jordán Sándor

Kámán Judit Kardos Andrea Keindl Mónika

Kriván Emese Kukovecz Ákos

Nagy Andrea

Németh Róbert

202

Nafionba ágyazott gliikóz-oxidáz enzim elektrokémiai vizsgálata C 7 0 fullerén filmek elektrokémiai vizsgálata Szilikaszuszpenziók stabilitása/destabilizálása kationaktív tenzidekkel Aromás oxikarbonsavak adszorpciója kaoliniten Sztereoid-oxetánok savnitrilekkel végbemenő gyürübővülési reakciója Válaszreakciók mértéke, értelmezése és szemléltetése Szelektív oxidációs reakciók tanulmányozása titán-szilikait katalizátorokon Aminoalkoholok és származékaik átmeneti fémkomplexeinek egyensúlyi és oldatszerkezet vizsgálata Az infravörös tartomány kinetikai alkalmazhatósága. Az aldolkondenzáció vizsgálata 4-telítetlen-3-amino-szteroidok Diffúzióállandó meghatározása módosított „schlieren" módszerrel Veszélyes szennyvizek kezelése: ecetsav és fenol vizes közegű lebontása katalitikus oxidációval Vezető polimerek spektroelektrokémiai vizsgálata Structural XFAS investigations on aluminosilicates; Determination of relation between structure and activity A vas(III)-tiocianát reakció kinetikájának vizsgálata a megállított áramlás módszerével Halogéntartalmú szénvegyületek zeolitokon történő adszorpciójának infravörösspektroszkópiás vizsgálata


Indiummal és galliummal módosított mikropórusos katalizátorok a C 5 C 6 szénhidrogének átalakításában Jód-formák vizsgálata a paksi atomerőmüvi blokkok primerköri hűtővizei-, ben Biológiailag aktív Si-tartalmú vegyületek szintézise Friedel-Crafts reakciók vizsgálata FeCl} és FeCl 3 -grafimet katalizátorokon Kétfémes zeolitkatalizátorok (Pt/CuZSM -5 és Pt/CoZSM-5) előállítása és jellemzése Külső rezonátoros dióda lézeren alapuló gáz detektálás Szteroidok oxidációja káliumpermanganáttal Pd-Zr ötvözetek termikus és katalitikus vizsgálata

Rozmanitz Péter

Sallai Orsolya

Somogyi Levente Stummer Ágnes Tamási Anikó

Tóth Gergely Tömböly Csaba Varga Mónika

Matematikus

szák A Nim játék és általánosításai Rendezett algebrák kongruencia-disztributivitása a 0-nál The second Hamiltonian cycle in 4regular graphs A disztribúcióelmélet elemei; korrekt kitűzésü feladatok klasszikus és általánosított függvények körében Számítási modellek Analitikus függvények láncötbe fejtése Bizonyítási sémák

Bagyinszki Róbert Balog Krisztina Barát János Gerencsér László

Sulák Katalin Szabó Péter Gábor Tóth Péter Programozó Barta Zoltán

matematikus

szak Valós értékű FFT algoritmusok vizsgálata 203


Bodai Sándor Borsi Katalin Csonka Orsolya Réka Fali Andrea Diana Fodor István Balázs Födi Zoltán Göbölös Boglárka Gyenesi Attila Gyuris Krisztián Hanák Angéla Hársszegi Tibor Hűbér Erik Jerezánovics Rita Juray Tamás Jutási Szilvia Kemény Gyula Kocsis Árpád Kollár Rómeó Lencse Tamás Maczkó Tamás Mátrabérci Dávid Molnár Zoltán Nagy István Zoltán Oláh Gábor Palkovics Ferenc Páncsics Szabolcs Rácz Attila Ráduly Tamás Rapcsák János Sipos Attila 204

3D-s megjelenítés Egy hypermédia oktatóanyag fejlesztése Számítógépes vizualizáció az IRIS Explorer segítségével Gépjármű-nyilvántartó program Szimmetrikus mátrixok X Window grafikus felhasználói felület kialakítása Újságnyelvi szövegekben gyakoriság vizsgálatok Szeparábilis programozás Fringer protokoll megvalósítása Estelle nyelven Kémiai oktatóprogram Iterációs módszerek Adatbáziskezelés C++ rendszerbén Adatbázis szoftver szavazatszámláló rendszerhez Elkiemelési eljárások digitális képeken Oktatási intézmények videokazetta nyilvántartása A TIFF képformátum feldolgozása Megoldási stratégiák a Mahjongg problémára Kémiai oktatóprogram A fák növekedésének modellezése UNIX rendszeradminisztrációs és segédprogramok shell programozással A Tcl/Tk programozási nyelv Fraktálok Adatvizualizáció és annak megvalósítása A TIFF képformátum Logikai formulák tanulása A Rubik kocka rendezése Környezetfüggetlen nyelvtanok Halmazlefedési probléma Titkosítási algoritmusok Önszervező neuronhálók


Somogyi György

A D T W algoritmus megvalósítása izolált szavak felismerésére Csomagrádiós adatátviteli hálózatok vizsgálata Fanyelvekre vonatkozó vizsgálatok Az utazó ügynök probléma Hangrögzítés és hangfeldolgozás Fraktálok Számítástechnika oktatása, eszközei Othello játék Adásvezérlő program

Spröber Mónika Edit Sulák Katalin Szabó Mihály Szegedi Attila Tóth István Tóth Szabolcs Török Andrea Török László Programtervező

matematikus

Alb Péter Beszédes Árpád Bordé Zoltán Burgermeister Zsolt Dályay Annamária Ferenc Rudolf Gombos Bertalan Gödör Attila Hudra György Jerezánovics Judit Lakatos Attila Megyik László Mezei Tamás Nagy György Ildikó Rajda Vilmos Ritecz Attila Rittgasszer Attila Somlai Gábor

szak Lokális párhuzamos képfeldolgozó rendszer Iris interaktív rendszer GIF, JPG kitömörítés Közös elektronikus katalógus Az O P E N S I D E szoftverfejlesztő rendszer Adatfolyamdiagrammok globális elemzése Általános lemezújság formátum Végtelen impulzusválaszú, digitális szűrők tervezése Digitális terepmodellek előállítása Színes képek számítógépes feldolgozása EDI szabványos adatbázisok Piaci szimulációk Multimédia alkalmazások Geometriai oktatóprogram Információs rendszer elemzése és tervezése SSADM-mel Orvosi képsorozatok faktorelemzése Ábrázoló geometriai problémák Internet Routerek/Route-Oló algoritmusok 205


Sutóczki Miklós Szabó Csilla Szabó Zsolt Mihály Szántó Péter Szollár Zoltán Szőts Antal Tanács Attila Ungvári Szilvia Közgazdasági 1. lépcső

programozó

Bajszi István Balog János Csorba Zoltán Dósa István Sándor Gellér Sándor Gyeszat Zoltán Kertes Gábor Koch György Kovács Nándor Markot Mihály Csaba

Medgyesi Anikó Megyeri György Mikó András Pávlicz Gábor

206

A lefedési probléma Peters féle felület modellezése Absztrakt adattípusok megvalósítása C++ nyelven Heurisztikus játékstratégiák a Hex kombinatorikus játékra Utvonalkeresés Magyarország városai között W W W felületen Időkorlátos utazó ügynök probléma 3D orvosi képek megjelenítése Intelligens oktató rendszerek matematikus

szak

Numerikus kvadratúra Mikroökonómiai oktatóprogram A D U C E for Windows döntéstámogató rendszer A malomjáték megvalósítása PROLOG környezetben JATE tandíjnyilvántartási rendszer Vállalati információs rendszerek szervezése Emberi erőforrás információs rendszer Visual Basicben Adatvizualizáció A nemzetközi kereskedelem elméleteinek bemutatása Multisection stratégiák szerepe intervallumos optimalizálási algoritmusokban Üzemanyag-elszámoló információs rendszer A fogyasztói optimum Számítógépes gyakoriságvizsgálatok Kommunikációs program fejlesztése ipari környezetbe


Priskin István Sasvári Gábor Simon György Sipos Gábor Szörényi Balázs Tripolszky Zsolt Vén Andrea Zsíros Ákos

Közgazdasági II. lépcső

programozó

Börcsök Gábor Csizmadia Zoltán Egedi Péter Zsolt Eperjesi Richárd Fehér Zsolt Holczmann Balázs Ottó Hubai Zoltán Kellermann Anikó Mityók Judit Kósa Edit Körmendi János Megyik László Orovecz Mária Tornyi Zalán Lajos

Egyszerű Pascal programok átírása rekurziós sémára IGLES Általános Interaktív Nyelvoktató Rendszer Duópoliumok és a Kartell Mikroökonómiai oktatóprogram Amőba hatszögtáblán Fák esztétikus megjelenítése Védőnői nyilvántartás Kommunikációs program fejlesztése ipari környezetben matematikus

szak

Az SAP integrált számviteli és ügyviteli rendszer a Hungária Biztosító Rt-nél CD-s multimédia alkalmazás fejlesztése Borland Delphi alatt Vezetői információs rendszerek A budapesti értéktőzsde indexének elemzése A budapesti értéktőzsde 1996-os elemzése Életbiztosítások matematikai díjtartalékának számítása Értékpapír-portfóliók elemzése Válságmenedzselés Magyarországi bankkártyák 1996 Elektronikai-áruház nyilvántartó program Integrált szállodai adatbáziskezelő rendszer Piaci szimulációk normális eloszlásokkal Szponzorálás Differenciálegyenletek megoldása numerikus módszerekkel 207


Tóth Gábor Vajda Tibor Vámosi Zoltán

Felületábrázolás Struktúra-vizualizáció M F C adatbázis osztályok megvalósítása OCI-val Periodicitás a gazdaságban

Zircher Péter Fizikus szak Benedek Zsolt

Járműáramlás modellezése retardált differenciálegyenletek segítségével Doppler imaging A bakteriorodopszin alacsony pH-n megjelenő állapotainak vizsgálata Két dimenziós transzportjelenségek InGaAs/nP heteroátmenetekben Egydimenziós elektronszóró lánc transzmissziós tulajdonságai A nyalábformálás

Felföldi László Galajda Péter József Kiss György Király Sándor Zsolt Lakó Sándor. Méray Nóra

Sztérikus és elektrosztatikus hatások a másodlagos kinon stabilizációjára Bakteriorodopszin A quantum wellekben kialakuló excitonok spektroszkópiai tanulmányozása

Oroszi László Szkiva Zsolt

ESTI-LEVELEZŐ TAGOZAT Programtervező

matematikus

Bertók Attila Debreczeni György Fabulya Zoltán Kovács Attila Laky Norbert Simon Lajos

208

szak Anaglif, avagy geometria a Weben Gazdasági információs rendszer fejlesztése Rendező algoritmusok elemzése Központi pénzgazdálkodási programismertető Három irányból összefüggő bináris képek rekonstrukciója három vetület alapján A tesztelemzés módszerei és számítógépes megvalósításuk


Sőreg Viktor

Szénhidrogéntelepek prognosztikus készletbecslése Monte-Carlo módszerrel Az ÉGIS Gyógyszergyár Rt. járulék nyilvántartási rendszere Nagy méretű képek kezelése waveletek segítségével

Varga Krisztina Varga Zsolt

Programozó

matematikus

szak

Balázs István Balikó Zoltán Kutas Tibor

Információs adatszerkezetek Belső rendezési algoritmusok vizsgálata Statisztikai módszerek az Ising-modell vizsgálatában Fehérjék Dömén jóslása neuronhálózatokkal Fatermelési táblák Páros gráfok stabil párosítása Elemi függvények és transzformációik grafikus megvalósítása számítógéppel Interface fejlesztése Windows környezetben

Murvai János Nagy Frigyes Vince Szőke Gabriella Várkonyi Anita Zsíros Veronika

Posztgraduális

környezetvédő

Ágoston Lóránt

Bakos Tibor Ernő Bakó Szilárd Bálintné Szvetnyik Margit

Bíró Ilona Bódiné Kothencz Ibolya

szak Vajdaság hidrológiai rendszerei a kanizsai gyógyfürdő termálvizének részletes elemzésével A környezetgazdálkodás helyzete a kenderiparban Globális éghajlatváltozás és a D u n a Tisza közi hátság kiszáradása A környezetre gyakorolt antropogén hatások elemzése az erdőírtás és a talajmüvelés példáján Nyomszennyezők vizsgálata Helyi tanterv összeállítása a környezeti nevelés követelményrendszerének megfelelően 209


Cibula Eleonóra Csapó Katalin

Csányi Róbert

Csernus Marianna

Deme Attila Derekas László

Dékány Ferenc Erős Anikó Éva Fási András

Fekete Nagy Ágnes Fudala Ágnes Fülöp Ildikó

Gábris Attila

Gál András

Gálné Horváth Ildikó

210

A környezet-egészségügy helyzete Magyarországon Kolloidikai alapok és környezetvédelmi vonatkozásaik. Középfokú oktatási segédanyag A kőszénsalak felhasználásának környezeti radiológiai vonatkozásai kecskeméti példákon Labodár és a Vidreér természetvédelmi problémái, különös tekintettel a madárvilágra Felső-Tisza-vidék vízbázisának védelme A környezeti hatásvizsgálat, mint a megelőzést szolgáló államigazgatási eszköz Körösök vízminőségi vizsgálata Hulladékgazdálkodás a paksi atomerőműben A környezetvédelemben használatos térkatalizátorok felületének jellemzése oxiránok reakcióival Napkollektoros háztartási vízmelegítő rendszerek Vízkezelésben alkalmazható szilikátkompozit szintézise és vizsgálata A szelektív hulladékgyűjtés általános kérdései és gyakorlati megvalósítása Pécs városában A természetvédelem és az alkalmazkodó mezőgazdasági rendszerek együttműködésének lehetőségei Népegészségügyi, környezet-egészségügyi ellátás szervezeti változásai Magyarországon (1700-1997) Iskolai arborétum születése - mint értékteremtő tevékenység - lakótelepi környezetben


Hajdúné felföldi Irén Hegedűs Tünde Hegyiné Zala Izabella

Horváth István Horváth Zsolt József Gabriella

Kántás Zsuzsanna Keresztes László Kispéterné Kotogán Erzsébet

Kocsi Zoltán Kohári György Kónya Zoltán Kovács István

Kovácsné Bodor Erika Kovács Tamás Kószó Ferenc

Kráczer László

A Körösök vízminőségének változása A középfokú környezetvédelmi szakképzés helyzete Magyarországon Környezetvédelmi'jogi szabályozás Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében Természetvédelem és fenntartható fejlődés a Duna-Dráva Nemzeti Park területén A környezetre gyakorolt antropogén hatások elemzése (talajművelés, öntözés) A szakirányú környezetvédelmi oktatás helyzete, lehetőségei a mezőgazdasági szakközépiskolában A Balaton vízminősége Allapottanulmány a garéi veszélyes hulladékok tározójáról Védett és védelemre érdemes morfológiai képződmények áttekintő értékelése, felmérése Mendoza provincia szeizmikus és vulkanikus veszélyeztetettsége A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezési lehetőségei Freonok megsemmisítése A talajszennyeződések feltárása, lehatárolása, különös tekintettel a szénhidrogénszennyeződésekre A környezeti nevelés a Mohácsi park utcai általános iskolában A hulladékgazdálkodás helyzete, néhány gondolati megoldása A lakások diszfunkciójából következő egészségkárosító hatások az urbanizáció korszakában Ökológiai faktorok és környezetszenynyező anyagok szerepe a halpusztulásokban 211


Lakos István László Imre

Marton József Megyery Tamás

Mikó Rita Mittler István Molnár Sándorné Murányi Gabriella Müllek Zoltán

Nagy Béláné Jóba Andrea Nagy-Pál né Rokk Klára Németh Magdolna Németh Tamás

Németh Tímea Zsuzsanna Pintér Gáborné Szegő Éva Mária

Pintér Péter Puskás Eszter 212

Klórdioxid alkalmazása az ivóvíztisztításban A víz és vizi eredetű minták radioaktív izotóp koncentrációja a Paksi Atomerőmű környezetében Megbillent világ... Szennyvíztisztítási problémák és megoldásaik környezetegészségügyi szempontból Észak-Bácska védett illetve természetvédelemrejavasolt területei A Paksi Atomerőmű környezeti hatásai és ezek ellenőrzése Szeged vízellátásának hidrogeológiai környezeti hatásai Mórahalom környezetvédelmi programja A z egészségügyben keletkező veszélyes hulladékok környezetkárosító hatásai, a hulladékok csökkentésének és ártalmatlanításának lehetőségei Az ózon szerepe a környezetben és a környezetvédelemben Alternatív energiaforrások A Kis- és Nagyszénás növénytani értékeinek bemutatása A beruházások környezeti hatásvizsgálatának és a vállalatok környezetközpontú irányítási rendszerének szerepe az antropogén környezeti károk megelőzésében Levegőtisztaság-védelmi problémák és megoldásaik A fenntartható fejlődés környezetvédelmi vonatkozásai Komárom-Esztergom megyei középrégióban Változások a légkörben és az éghajlatban Kaposvár ivóvízellátása


Sándor Tivadar Ferenc

Schmél Zoltán Sebesvári Judit

Sipos Csilla Sipos Irén Sprok János Szabó Etelka Szatmáry Gergely Szántha Matild Ottilia

Szepessy Hajnalka Szikra Péter

Takács Éva

Tóth Zsolt

Török Gabriella

Varga Judit Vargáné Sebők Ilona

Csongrád megye dél-keleti részének ivóvíztisztítási problémái környezet-egészségügyi szempontból Halogénezett szénhidrogének az atmoszférában A felszíni vizek szennyezettségének problémái Magyarországon, környezetegészségügyi szempontból Környezeti nevelés a tanítási órán kívüli tevékenységben Globális környezeti problémák A geotermikus energiahasznosításban rejlő lehetőségek Csongrádi ivóvízbázis vizsgálata A környezetvédelem megvalósulásának lehetősége, avagy lesz-e gazdája a Földnek A környezeti nevelés szükségessége, eszmerendszere és feladatai, illeűve megvalósítása az óvodai nevelésben A környezeti hatásvizsgálat hazai alkalmazása és eredményei A környezetvédelem oktatásának kérdései és lehetőségei az általános iskola fel-ső tagozatában Az élelmiszerekben található egészségkárosító anyagok, különös tekintettel a mikroszennyezőkre • Gondolatok a környezetvédelmi neveléshez, különös tekintettel az iskolán kívüli munka egy formájára Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer kidolgozása tengeri algák aminosav tartalmának meghatározására Katalízis alkalmazása környezetbarát kémiai technológiákban Szilárd kommunális hulladékkezelés helyzete az országban, megoldási lehetőségek Csongrád megyében 213


Vágvölgyiné Albert Tünde

Zsódosné Illés Ida Zsombok Zsolt

214

Az Őszeszéki-tó környékének környezetvédelmi és rendezési terve. A tó környékének növény és madárvilága Zsombó község környezetvédelmi programja Hagyományos és vezető polimerek alkalmazása a környezetvédelmi mérésekben


XXIII. DOKTORRÁ AVATOTTAK NÉVSORA ÁLLAM- ES JOGTUDOMÁNYI KAR Név Árvái Roland Richárd Babity János Bacsa László Balog Mariann Balogi Marcell Bártfai Judit Benczúr Csaba Tamás

Bende Ildikó Bereznai István Bíró Gábor Blastyák Ilona Bodnár Zoltán Bogár Kornélia Botka László Buda György

Bús Szilvia

A szakdolgozat címe Hadsereg és politika. A magyar hadsereg a II. világháborúban A nacionalista ideológia Az 1956-os magyarországi forradalom világpolitikai összefüggései A magyar önkormányzati választási rendszer főbb jellemzői A perorvoslatok és felülvizsgálati eljárás Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz A magyarországi rendszerváltás története - a monori és a lakiteleki konferencia (1985-87) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények Lakitelektől a kormányprogramig A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapírjogban A felülvizsgálati eljárás A közúti balesetek elbírálása (közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása) Az önkormányzatok alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései A visegrádi országok és az európai integráció főbb kérdései A nemzetközileg ellenőrzött termékek nemzetközi kereskedelmének néhány jogi vonzata „Két választás Magyarországon" 215


Csepregi Zita Csőreg Anikó Czár Csaba Czeglédy Beáta Danka János Deák Szilvia Demény Attila Zsolt Disznós Mónika Dudás Dóra

Dudás Gábor János

Eszik Imre Farkas Mónika (Nagyné) Farkas Gabriella Felföldi Anikó Felföldi Enikő

Fodor Ilona

Francsics Imre Fribiczer Gabriella Gajdos István Garamvölgyi Balázs Gellén Krisztina

216

A magzati élet védelme a büntetőjogban Az ügyészség alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései A lakásépítés alakulása Magyarországon 1945-től napjainkig Biztosítási szerződések Különös váltójog Munkanélküliség Magyarországon A kábítószerek és a bűnözés kapcsolata Helyzetkép a magyarországi munkanélküliségről A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról A közigazgatási bíráskodás története, fejlődése, különös tekintettel a hazai megoldásra Pártok és koalíciók A társaság és a tagok közötti jogviszony a Korlátolt Felelősségű Társaságokban Bizonyítás a perben - különös tekintettel a szakértői bizonyításra Női bűnözés Nagykálló gazdasági és társadalmi életének változásai a rendszerváltást követő években A Magyarország által ratifikált főbb nemzetközi környezetvédelmi jogi egyezmények A lízingszerződés A hidegháború keletkezése Választói magatartások Kecskeméten Az emberölés minősített esetei a magyar, a német és a svájci büntetőjogban Az alkotmánybíráskodás elméleti alapkérdései és a gyakorlati megvalósítás főbb problémái; különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra


Goron Katalin Anna Gut Csanád Gyöngyösi Zoltán György János

Halász Orsolya Hankovszky Zita Harka Ödön Zoltán Hauk Hedvig Hámori Valéria Katalin Hegedűs János Hopka Edit Horváth Lajos Horváth Tamás Miklós

Horváth Zsuzsanna Ipacs Tamás Jakucs Anna Juhász Lajos

Kádár József Gábor Karacs Mária

A korlátolt felelősségű társaság alapításának néhány jogi problémája Periculum a római jogban A mai magyar pártstruktúra kialakulása A magyar liberalizmus eszmerendszere nemzetközi összehasonlításban (a reformkortól az 1930-as évekig) Médiaháború - a gyökerektől az elnökök távozásáig A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei A deliktuális felelősség alakulása a római jogban A reneszánsz politikai gondolkodásmód A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények Egyes közlekedési bűncselekmények minősített kérdései A privatizáció alakulása a magyar mezőgazdaságban „Politikamentes" sport Magyarországon (1848-1948) A társadalmi alrendszerek autonómiája avagy sport és politika kapcsolata Magyarországon 1948 után A korlátolt felelősségű társaság alakulása és átalakulása Fókuszban a fogyasztóvédelem A nők foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi kérdések A magyar választási rendszer rendellenességeinek vizsgálata az 1990-es és 1994-es országgyűlési képviselőválasztás eredményei alapján Környezetvédelem - jogi kényszer vagy önkéntes jogkövetés? A holland példa Jogkövetkezmények a fiatalkorúak büntetőjogában 217


Kasza Péter Kasza Péter Ferenc Kasztory Péter Kertész Szilvia Kiss Kornélia Kiss László Attila

Kiss Renáta

Koch Kriszta Kocsis Zoltán István Kollár Zoltán Kovács Éva Kovács Gergely Kovács Judit Kovács Krisztina Kovácsffy Nikolett Köck Ildikó Kun Mariann

Kurucz Ágota Laczkó András Csaba Ladnyik Edina Lajkó Ildikó 218

Egyiptom politikája Nasszertöl Szadatig A Független Kisgazdapárt története és programja A kelet-európai rendszerváltások összehasonlító elemzése Reklámszabályozás, különös tekintettel a reklámtilalmakra Az agrárjogalkotás és a rendszerváltozás összefüggései Átalakulás a magyarországi mezőgazdaságban különös tekintettel a termelőszövetkezetekre Környezetvédelmi jog, különös tekintettel a cégek csődeljárására, felszámolására Az 1995. évi LIII. törvény új vonásai A közös tulajdon használatának elméleti és gyakorlati kérdései Új gazdálkodó struktúrák jogi szabályozása az agrárágazatban A patronálástól a menedzseri szemléletű pártfogó felügyeletig A magyar-román alapszerződés és viszonya a román alkotmányhoz A tanúvédelem szabályozása Magyarországon A bírói függetlenség alkotmányos garanciái Izrael státusza a Közel-Keleten, kapcsolatai a Közel-Kelet országaival Földtulajdonszerzés árveréssel Jász-Nagykun-Szolnok megye 8. választókerületének országgyűlési képviselőválasztásai 1990., 1994. Az emberi kapcsolatok elidegenedése A franchise mint jogi konstrukció A fogyasztók védelme a büntetőjogban Magyarország külpolitikája 1990-1994.


Láng Péter Leskovics Attila Lévai Zsolt

Eger megyei jogú város önkormányzati választása 1990-1994. A politikai terrorizmus A halálbüntetés és az abolíció kérdésének alkotmányjogi és büntetőpolitikai vetülete

Lipták József

A takarékszövetkezetek pénzügyi és intézményi modernizációja, annak jogszabályi keretei

Maczelka Gabriella

Új szövetkezeti modellek jogi szabályozása Az agrárágazat állami irányítása Erőszakszervek a náci államban A nemzet és állam A méhmagzat jogi helyzete és büntetőjogi védelme A polgári peres eljárásjog alapelvei és fejlődése Németország újraegyesítése Speciális hitelkonstrukciók Magyarországon (1990-1994) Kábítószer és bűnözés Külpolitika a pártprogramokban 19901994.

Major Zsolt Majoros Gábor Márk György Márta Szilviái Mázor Róbert Merza Attila Mészáros Gábor Mészáros Milán Nagy Andrea Nagy Anita Nagy Attila Nagy Brigitta Nagy Emilia Nagy Gabriella Nagy Henriett Nagy Tímea Nagy Zsolt Nagy Zsuzsanna Andrea

Perbeszédek a büntető tárgyaláson Politikai válságkezelés Magyarországon: a „Moncloa-paktum" A kábítószerrel visszaélés Pénzforgalom, bank- és hitelviszonyok polgári jogi kérdései A szervezett bűnözés és annak megelőzését szolgáló büntetőjogi eszközök A szervezett bűnözésről általában A szervezett bűnözés hatalomra törése Magyarországon Természetjog és pozitivizmus Az igazságszolgáltatás szervezete 219


Négyessy András Nemenz András

Novotni Attila Oláh Anita Olasz József Oroján Krisztina

Papp Miklós Papp Mónika

Pártái László Péter Zoltán Pocsai Boglárka Pordán Horváth Judit Rácz Piroska Radványi Ildikó Ritli Szilvia Sahin-Tóth István Sárecz Szabina Sárközy Szabolcs Siflis Emese Simon Ágnes Simon Zsuzsanna

220

A csődbűntettről Parlamenti választások 1990-, 1994-ben és a kormányok első száz napja a sajtó tükrében Az emberölés minősített esetei Tömegkommunikáció és politika. M S Z P az első parlamenti ciklusban Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban Pártok és választások Békés megye 1. sz. és 2. sz. választókerületeiben 1990-ben és 1994-ben A kárpótlási jegy mint különös értékpapír Pénzintézetek engedélyezése Svájcban, Németországban, az Európfei Unióban és az Egyesült Államokban A szlovák nyelvtörvény A többpártrendszer kialakulása Magyarországon A magzat büntetőjogi védelme Az 120l-es ajánlás Az emberi méltóság elleni bűncselekmények A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények A személyi jövedelemadó csökkentésének egyes legális esetei Az agrárágazat állami irányítása Jogi antropológia A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás A házasság felbontási eljárás szabályozásának története Értékpapír és értéktőzsde Magyarországon A bírói szervezet alkotmányos helyzetének aktuális kérdései


Simonovits Csaba Sin Ágnes Judit Sonkoly Szilvia Soós Andrea Klára Stankovits György Szabó Attila Szabó Gábor Szabó István Tamás Szabó Levente Antal Szabó Mónika Szabó Róbert Szabó Zsuzsanna Szalontai Krisztina Szamosvölgyi Dóra Szász Eleonóra Szénás Tamás Szentpéteri Szilvia

Szeverényi Márta Szilágyi Adrienn Szilágyi Erzsébet I. Szilágyi Erzsébet II. Szurdi Béla

A FIDESZ-MPP útja a liberalizmustól a konzervativizmusig Az emberölés minősített esetei Az 1995-ös környezetvédelmi törvény új vonásai A részvénytársaságok alaptőkéjével kapcsolatosjogi kérdések Nemzetiszocialisták a képviselőházban 1935-1944. A bírósági végrehajtás szabályozásának változásai a magyar jogrendszerben A fiatalkorú csoportos bűnözés A politikai átalakulás perspektívái (1985-1989) Európa és a római j o g (A római jog továbbélése az Európai Unió jogában) A nők helyzete és a rabszolgák házassága az ókori Rómában A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények Jogszociológiai vizsgálódás a hatalom, uralom, és a jog kérdéskörében Választójog és parlamentarizmus a két világháború között A büntetőeljárás gyorsítása különös tekintettel a bíróság elé állításra A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években Békési László A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái Magyarországon 1987-től napjainkig Magyarország és a törvényhozás második kamarája Kábítószerek és bűnözés Perbeli képviselet. Az ügyvédség A részvény Magyarországon Nacionalista politikusok a sajtó tükrében 221


Tamási Zsolt

Tátrai Judit Éva Tisza Emese Tollas Mónika Torma Beatrix Tóth Andrea Tóth Angelika Tóth Beatrix

Tóth Katalin Tímea Tóth Klára Krisztina Tóth Róbert

Tóth Zoltán Tölgyvári Tamás Tyuroski Dóra Vancsura Anita

Várai Katalin Varga Norbert Varga Tamás Vas Orsolya Végh Marianna Viktória Firmino

222

Az Európai Közösség és Magyarország kapcsolatának alakulása a kezdetektől napjainkig, avagy Társulási Megállapodás: integráció vagy távolságtartás? Szenvedélybetegségek természete és büntetőjogi vonzata A szakértői bizonyítás egyes problémái ,a büntető eljárási jogban A biztosítási szerződések Új törekvések az olasz reneszánsz esztétikában A gyermek- és fiatalkori bűnözés Lakáshelyzet Magyarországon régiónként és településként A szenvedélybetegségek büntetőjogi vonatkozásai különös tekintettel a kábítószerre Az igazságszolgáltatás szervezete Demagógia a XX. századi politikai ideológiákban Lakáshelyzet Magyarországon, régiónként és településenként. A főváros helyzete A Saar-vidék speciális státusza A magyar-szlovák alapszerződés A kábítószer-élvezet büntetőjogi vonatkozásai A vertikális integráció kialakulásának gazdasági jelentősége az élelmiszergazdaság fejlesztésében Az értékpapír Hajléktalanság alakulása Magyarországon a rendszerváltás után Kormányválság és kormányzóképesség A perbeli képviselet és az ügyvédek Az ügyész vádképviselete és a vád A polgári demokrácia mítosza és valósága a Dél-Afrikai Köztársaságban


Villányi József

Zádori-Fekete Katalin Zombory Rita Éva Zudor Mónika Csilla

A párizsi parlament szervezete, hatásköre és működése megalapításától a XV. századig Értékpapírok és értéktőzsde Genetika és kriminalitás A cégbejegyzési eljárás

ESTI-LEVELEZŐ TAGOZAT Bakos Róbert Balogh Gábor Balázs Péter Bálint Krisztina Bognár Ildikó (Andrásné) Bohács Zsolt Bokor Tamás Borbély János

Bors István Bozsó János Bökő Ildikó (Marsi Zoltánné) Csizmár István Csóti Gábor Dállos Andrea

A felszámolási eljárás Az archaikus múlt vonzásában: az antikvitás és Nietsche zeneesztétikája A tanyakérdés a két világháború között, Magyarországon Viták a fasizmusról a magyar történelmi irodalomban Az országgyűlési képviselők jogállása, különös tekintettel az interpellációra Haszonélvezet az öröklésjogban Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítélésénél A honvédelmi igazgatás a magyar közigazgatás rendszerében A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái Közalkalmazotti törvény alkalmazásának kérdései az oktatás területén Az általános forgalmi a d ó j o g i szabályozásának változásai 1987-1996. A magyar vámjog új szabályozása A képviselőtestület működési folyamataiban a hatáskörök megoszlásának elvei és gyakorlata az önkormányzati törvény változásai tükrében 223


Damjanovic Gábor Dávid Gabriella (Tóthné)

Deli Csilla Dezső József Dobó István Ellenrieder Károly Farkas Erika Farkas Mónika Farkas Tamás

Feith Zoltán Fodor Éva Földvári Csaba Gazda Gyula

Gellérfi László Gonda János Gulyás Anita Gracza Zsuzsanna (Makárné) Haraszti Szilvia Hathy Zsolt

224

Asszimiláció, antiszemitizmus Magyarországon 1848-1944. Irányítás, felügyelet, ellenőrzés megvalósulása a települési önkormányzat és az általa fenntartott oktatási és kulturális intézmények tekintetében A szociális törvény és a helyi rendeletalkotás A testi sértés A menekültügy, mint közigazgatási eljárás Az európai integráció rövid áttekintése és az Európai Közösség A politikai rendszerváltás alternatívái a 80-as években Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései Az Alkotmánybíróság feladatai, helye és szerepe az államhatalmi szervek rendszerében Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon Az országgyűlési képviselők mentelmi joga és az összeférhetetlenség A kábítószer jellegű bűnözés és szankciói A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazása Az agrárjogalkotás és a rendszerváltás összefüggései Érdekvédelem az agrárágazatban különös tekintettel a kamarai rendszerre A miniszterelnök jogállása Közép-Európa új alkotmányaiban A versenyjog időszerű kérdései Az alapítvány Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya


Heller László Herczeg Enikő Husz Norina Iszer Tamás Jakó Csaba Katona Mihály Katona Zsolt Katula Gábor Kis Annamária Kiss Katalin Koncz István

Kovács Andrea Kovács Tamás Kováts Zsolt Léhner Anita Lőrincz Ildikó Márton László

Melis. János Menyhárt Attila

Környezeti hatások szerepe a bűnelkövetővé válás folyamatára Adalékok az öngyilkosság jelenségének társadalmi hátteréhez Magyarországon A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása Az üzlet világa. A kisvállalkozások helye, szerepe a gazdasági fellendülésben A hidegháború keletkezése A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata A nemzetiségek helyzete Magyarországon 1918-1939. A nemzetiségi iskolaügy A munkanélküliség Győr-Moson-Sopron megyében 1995. évben Visszaélés kábítószerrel Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának tapasztalatai A biztosítottak körének jogi szabályozása - A biztosítási kötelezettség feltételei a társadalombiztosítási törvények tükrében A helyi népszavazás néhány alkotmányjogi problémája A devizajog szabályozásának változása az 1990-es évek közepén Magyarországon Az állam funkciói. Alkotmánybíráskodás és politika A kultúrafinanszírozás problémái Magyarországon A szervezett bűnözés, különös tekintettel a romániai szervezett bűnözésre A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdonának és földvagyonának megszüntetése Svájc alkotmányfejlődésének főbb jellemzői Az enyhülés folyamata (1968-1974) 225


JVleszlényi Sándor Mészáros Mariann Molnár József Nagy Balázs Nagy Julianna (Györiné) Nahóczky Endre Panyik József Pogonyi Péter Radvánszki Jolán (Szabóné)

Ring Béla Romasz Árpád Sík László Soós Andrea Klára Stein Zoltán

Stenger József Szabó Katalin Szabó Tibor Szabó Zoltán

Szalma Renáta Szána Gyula

226

Gazdasági bűncselekmények új szabályozása A bipoláris világrendszer kialakulása A médiahatalom mint informális hatalmi ág Áz indokínai háborúk Az iraki diktatúra A szervezett bűnözés A pénzintézeti törvény első öt éve A vállalatok szervezeti átalakulásának aktuális kérdései Betegségi anyasági ellátások a BácsKiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kiskunhalasi kirendeltségénél A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás A gazdasági bűncselekmények új szabályozása Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak szabályozásának egyes kérdései A természetjogi felfogás és Hans Kelsen jogelmélete Az életfogytig tarló szabadságvesztés büntetés. A végrehajtás tapasztalatai a Szegedi Fegyház és Börtönben A menekültügyi politika Magyarországon Az új demokráciák összehasonlító elemzése Az esküdtbíráskodás problémái, különös tekintettel az osztrák gyakorlatra A szerződés érvénytelenségének elvi és gyakorlati kérdései különös tekintettel a kontárszerződésekre, valamint a feltűnő értékaránytalanság objektív esetének problémájára A cégbejegyzési eljárás A tiltott határátlépés és embercsempészés bűncselekmény szabályozásának története és elemzése


Szubally Brúnó Szuhai Ilona Tábi Tibor Tokody Béla Tóth Szilárd

Tőkei Enikő

Vancsura Zoltán Varga Zsolt

Váczi Tamás

Vörös Imre

Vucskó Adrienn

Genetika és kriminalitás A személyi szabadság korlátozásának alkotmányjogi problémái A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények Narkománia és bűnözés Az Amnesty International tevékenysége Közép-Kelet-Európában 1971-1988 között Az állam, és a keresztény egyházak kapcsolatai a két világháború közötti Magyarországon A kelet-európai rendszerváltozások öszszehasonlító elemzése A szabadságvesztéssel nem járó szankciók a magyar büntetőjogban: A közérdekű munka A média és a választások összefüggése, különös tekintettel a kecskeméti választásokra Az öngyilkosság alakulása társadalmi és demográfiai jellemzők alapján Magyarországon a XX. század második felében A csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név Antal Erzsébet Barsi László

A disszertáció címe Néhány biológiai alapfogalom fejlődése 6 - 1 6 éves korban A gyermekvédelem intézményrendszerében és a fiatalkorúak büntetés végrehajtásában alkalmazott pedagógiai tevékenység fejlődéstörténeti áttekintése 227


Biernacki, Karol

Dudás Andrea Erdei Ilona

. Erdész Mária Farkas Csaba Fórián Judit Gaál Éva Edit Gergely Anna Gyuris György Horváth Márta Iván Éva Juhász Julianna Katona Tünde Kertész Róbert Kocsis Judit

Kopasz Filoméla Gertrúd Kovács Mariann Laczkó Sándor Lénárd Tibor

228

A lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele és annak alakulása 19181926 között Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok Az orosz-magyar infinitivusos szerkezetek egybevető vizsgálata és fordítási problémái Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése A türk történelem bizánci és középlatin forrásai La communicazione non verbale e il liguaggio dei gesti A fonematikus hallás vizsgálata óvodás gyermekeknél A székesfehérvári és fejér-megyei zsidóság megsemmisítése A Tiszatáj fél évszázada A fairé igével alkotott főneves szerkezetek (V+N) frazeologizálódása A bohóc színeváltozása A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában Az album amicorium kultusza Az Alföld őstörténete a kora holocénban A beszédészlelési és beszédértési retardáció korrekciójának lehetőségei óvodáskorúak körében Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében Oroszország a spanyol állam nemzetközi kapcsolataiban Bölcselet Magyarországon Die Valenz, der mittelhochdeutschen Fotbewegingsverben und ihrer Manefestation im Text der Österreichischen Reimchronik


Molnár István Nagy Zsuzsanna Németh Csaba Nikics Anita Nyitrai Ágnes

Papp Enikő

Pigler László Pordán Ildikó Rendek Magdolna Szász Géza

Szenczi Ida Ibolya Takács Sándor Péter Tari Edit Tóth Annamária Újj Anna Mária Ungváry Jenő Zoltán Mária

Nyelvi-logikai képességfejlesztés a 8. osztályos kémiatanításban A z önismereti és személyiségfejlesztő csoportok szerepe a tanítóképzésben Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben Es möge mir vergeben werden, dass dies an mancher Stelle Literatur A mese, a vers és a képeskönyv szerepe a bölcsődés gyermekek életében és fejlődésében Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a közoktatási gyakorlatban A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében Gazdasszonyképzés Magyarországon A Karoling-Birodalom felbomlása és független territoriális fejedelemségek kialakulása a nyugati frank királyság területén Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága Számítógépek a tanulói munkában és hatásuk a tanulmányi eredményekre Cegléd környékének Árpád-kori egyházszervezete a régészeti források alapján Örkény István világa fordításban Martinovics Ignác filozófiai írásai Theodóros synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in blachernis A spanyol hadsereg a demokratikus átmenet idején

229


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dr. Univ fokozatot szereztek Bakos Ágnes Finta Csaba Hevér-Szabó Anna Just Zsuzsanna

Kiss Balázs Kufcsák Oszkár

Láng Gabriella Oravecz Ágnes

Pásztor-Turák Mónika Petőfi Sylvia

Puskás Sándor

Szeverényi Ildikó Tarjányi Zsófia

230

In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzf. rendszerek kialakítása... Kpnl metiltranszferáz molekuláris vizsgálata A hőrezisztencia és multidrog szintencia kialakulásának vizsgálata Alföldi Árpád-kori népesség biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitatív értelmezése Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire Xenobiotikumok hatása halak enzimrendszerére A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztinok kialakulására zöldülő árpa levelekben A CO kemoszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére Biológiailag aktív szilíciumvegyületek szintézise és szerkezethatás összefüggés vizsgálata Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmus kutatásban


Toldi Ottó

Tóth Éva Zádori Zoltán

OrganogeneziS indukciója cukorrépa (Beta vulgáris L.) szerv- és növénypreparátumokon Két gyakorlati példa a polimeráz láncreakció alkalmazására Víziszárnyas eredetű Parvovírusok genomjának jellemzése

Dr. Univ. címről PhD-re való átminősítettek Ádám Éva

Bucsi Imre

Deér Aranka Gálfi Márta

Gyurkovics Henrik Juhász Tibor

Kiss Endre György Lukács Ferenc Nemes Péter Német Béla Papp András

Dohány fitokróm, a gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása A fenothiazinok hatása az inter- és interacelluláris szignál transzdukcióira in vitro modellrendszereken Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában Optikai fotonok élettartamának közvetlen mérése pikoszekundumos lézerimpulzusok alkalmazásával Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban Folyékony ammóniában megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata Szintetikus és sztereokémiái vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata Kor^vulzív, illetve a sejten belőli jeltovábbítást befolyásoló vegyületek sejtszintű hatásainak vizsgálata puhatestű neuronokon 231


Paulovits Gábor Suki Béla Sirokmán Géza

Szabó Piroska Edit

Szendi Zsuzsanna

Török Miklós Imre

Vajtai Róbert Wilhelm Márta

Halpopulációdinamikai vizsgálatok sekélyvizi ökoszisztémákban Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája Az 1,3 butándiol és néhány 1,3 aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása A csirke porc mátrix fehérje gén szövetspecifikus működése, a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok Lézer-anyag kölcsönhatások vizsgálata Kvantitatív morfológiai és neuro-hisztokémiai vizsgálatok kétéltűek és hüllők retináján

PhD fokozatot szereztek Barzda, Virginijus

Buda Csaba Farsang Andrea

Geretovszky Zsolt Gergely Csilla Haracska Lajos

232

Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna Foszfolipidek szerepe hőmérséklet adaptációban Talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre Lézeres direktírás folyadékfázisú prekurzorokból Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése


Kántor Zoltán

Kurucz Éva

Mucsi László Nagy Ágnes

Pápay László

Pfeiffer Ilona Spctea, Cornelia

Tamás Gábor Tandori Júlia

Tardy János Unk Ildikó

Veress Márton

Dynamics of laser-induced thin film maching processes - Lézeres vékonyréteg megmunkálási folyamatok dinamikája A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandósult struktúrákra A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján Mikroszkópos gombák genomanalízise pulzáltatott mezejü gélelektroforézis felhasználásával Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása Phaffia rhodozyma extrakromoszómái is genetikai elemei Light-induced degradation of the D1 reaction centre protein in the photosystem II of green plants and cyanobacteria GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózaton A másodlagos kinon-akceptor működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján A BLV (Bovine leukemia vírus) tax fehérje transzaktiváló mechanizmusának vizsgálata Fedett karsztosodás az Északi-Bakonyban

233


XXIV. AZ EGYETEM OKTATÓINAK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAINAK 1996-BAN PUBLIKÁLT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA Tájékoztató A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József Attila Tudományegyetem dolgozóinak 1996 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva tartalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvényben lévő szabvány és a Könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevét - a külső társszerzőktől való megkülönböztetés miatt - nagy betűkkel szedettük. A magyar nyelven írt dolgozatok esetében, ha azokat valamely világnyelven összefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1996-ban az Egyetem alkalmazásában álltak, illetve emeritus professzorai voltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nyert, ha olyan szerzők munkájáról volt szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársaiként működtek közre. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal. A hagyományos bibliográfiai leírástól való eltérést az újonnan alkalmazott Voyager integrált rendszer használata eredményezte.

235


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF LAW AND POLITICAL LAW Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Department of Agrarian Law and Law of Environment Protection 0001

0002

Az aranykorona és a termöföld-crték / B O B V O S Pál. (Die „ G o l d k r o n e " und das Wert der fruchtbaren E r d e ) E m l é k k ö n y v Dr. N a g y Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta O e c o n o m i c a , I 1996, 7 3 - 8 2 . p. A földtulajdon és földhasználat, valamint az agrárgazdasági struktúrák az agrárjogalkotás tükrében / T Ó T H Lajos. (Das G r u n d e i g e n t u m , die B o d e n n u t z u n g , sowie die agrarwirtschaftlichen Strukturen im Spiegel der A g r a r r e c h t s c h a f f u n g ) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta O e c o n o m i c a , I 1996, 3 1 5 - 3 3 4 . p.

0003

A magyar a g r á r j o g kialakulásáról és tárgyáról / T Ó T H Lajos. (Über die Herausbildung und Gegenstand des ungarischen Agrarrechts) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 6 5 5 - 6 6 7 . p.

0004

A mezőgazdasági m u n k a j o g i szabályozása / V E R E S József. (Die rechtliche Regelung der landwirtschaftlichen Arbeit) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta j u r i d i c a et Politica, 49 1996, 7 0 9 - 7 1 8 . p.

Alkotmányjogi Tanszék Department of Constitutional Law 0005

A jogegyenlőség problémája a magyar közjogi irodalomban 1945-ig/ KISS Barnabás. (The problem of legal equality in Hungárián public law literature) Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 2 7 9 - 2 8 7 . p.

0006

Alkotmányjogi alapismeretek: Jegyzet i n f o r m a t i k a szakos hallgatók részére / KISS Barnabás. Bp.: J A T E : Budapest M é d i a Int., 1996. 99 p. Az emberi-állampolgári j o g o k alkotmányos szabályozása Közép- és Kelet-Európában / KISS Barnabás. (Constitutional regulation of h u m á n and civil rights in Central- and Eastern-Europe). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1996, 5 5 - 6 9 . p.

0007

0008

0009

236

Az emberi-állampolgári j o g o k alkotmányi szabályozásának kérdései / KISS Barnabás. In: Alapjogok és alkotmányozás. Az emberi j o g o k szabályozása az ú j a l k o t m á n y b a n . T a n u l m á n y o k . - Bp., 1996. - 1 3 3 - 1 4 7 . p. - (Jog és J o g t u d o m á n y ; 12.) A közvetlen d e m o k r á c i a a r e f o r m á c i ó és felvilágosodás korában: elméletek és intézmények / S Z E N T P É T E R I István. (Direct d e m o c r a c y in the age of R e f o r m a t i o n and Enlightenment; theories and institutions) E m l é k k ö n y v Dr. T o k a j i G é z a c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 48 1996, 2 5 5 - 2 7 2 . p.


0010

A m u n k a m e g o s z t á s és a koordináció, mint a szervezeti analízis alapja / S Z E N T P É T E R I István. (The division of labour and co-ordination as bases for organisational analysis) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 301 - 3 1 4 . p. 0011 Alkotmányfejlődési zavarok szociológiai összefüggései / - S Z E N T P É T E R I István. (The sociological relation between the disorders of constitutional development). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 3 1 - 1 4 5 . p. 0 0 1 2 M e n e d é k j o g i szabályozás az új kelet-európai a l k o t m á n y o k b a n / T Ó T H Judit. (Asylum and refugee law in the new constitutions adopted by Eastern E u r o p e a n states) Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 49 1996, 6 1 9 - 6 3 8 . p. 0 0 1 3 A parlament, az államfő és a k o r m á n y sajátosságai Közép- és Kelet-Európa új alkotmányaiban / T Ó T H Károly. ( S o m é specialities of parliemeqt, president and government in the new Central and Eastern E u r o p e a n constitutions). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 4 7 - 1 6 6 . p. 0 0 1 4 Kelet-Közép-Európa új a l k o t m á n y a i n a k szerkezete és az a l k o t m á n y o z ó hatalom problémája / T Ó T H Károly. (Problems of structure and constituent power in the new constitutions of Eastern and Central Europe) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 6 3 9 - 6 5 3 . p. 0 0 1 5 Kovács István emlékfüzet / [Szerk.: T Ó T H Károly; Előszó: T R Ó C S Á N Y 1 László; K. Schmidt Péter: Dr. Kovács István a szegedi egyetem emlékezetében]. Szeged: JATE ÁJK Alkotmányjogi Tansz., 1996. 33 p. 0 0 1 6 La justice constitutionnelle en Hongrie / T R Ó C S Á N Y I László, Jun.. E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. é v f o r d u l ó j á r a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. 4 9 1996, 6 7 5 696. p. 0 0 1 7 Az alkotmányozás elvi kérdései / T R Ó C S Á N Y I László. (Les questions theoriques de constitutionnalisation). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 6 7 - 1 8 5 . p.

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Department of Criminal Law and Criminal Law Procedure 0018 0019

0020

A 100 éves Büntető Perrendtartás perorvoslati rendszeréről / C S É K A Ervin. In: Magyar Jog, 4 3 1996, 6 6 3 - 6 6 9 . p. A büntető eljárási j o g vázlata: 2. [köt] / C S É K A Ervin, Hegedűs István, Hofszang József, Maráz Vilmosné, V i d a Mihály; [Szerk.: C S É K A Ervin; Bibi. összeáll.: J U H Á S Z Zsuzsanna], Szeged: JATEPress, 1996. 4 1 7 p. (József Attila T u d o m á n y e g y e t e m Államés Jogtudományi Kar) A büntető tárgyalás vezetéséről / C S É K A Ervin. (Direction de l'audience en procédure pénale) Emlékkönyv Dr. T o k a j i Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 8 1 9 9 6 , 6 1 - 7 2 . p.

237


0021

A z alkotmány és az eljárásjogok, különös tekintettel a büntető eljárásjogra / C S É K A Ervin. (La constitution et les droits de procédure ayant égard particulier a la procédure pénale). In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1996, 3 7 - 5 4 . p.

0022

Büntető perorvoslati rendszerünk változásai / C S É K A Ervin. ( C h a n g e m e n t s du systeme de vois de recours en procédure pénale d e Hongrie) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universuatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 161-175. p. Gondolatok az ügyészségről: b ü n t e t ő ü g y e k b e n / C S É K A Ervin. In: T a n u l m á n y o k Földvári József tiszteletére. - Pécs. 1996. - 3 6 - 4 4 . p. - (Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata: 124.)

0023

0024

0025

A bűnösségen alapuló felelősség elvéről / N A G Y Ferenc. (Über das Schuldprinzip) Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. 48 1996, 1 8 3 - 1 9 5 . p. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ű n c s e l e k m é n y e k / [ N A G Y Ferenc], In: A Büntető Törvénykönyv magyarázata. [2. köt.] Különös rész. - Bp., 1996. 4 1 6 - 4 6 9 . p.

0026 A vagyonelkobzás büntetés alkotmányi tilalma? / N A G Y Ferenc. In: Magyar Jog. 43 1 9 9 6 , 2 4 - 2 6 . p. 0027

0028 0029

0030

0031

0032 0033

Az anyagi büntetőjog és az alkotmány / N A G Y Ferenc. (Das materielle Strafrecht und die Verfassung). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 47 1996, 7 9 - 9 5 . p. Célok és alapelvek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása körében / N A G Y Ferenc. In: Magyar Jog, 43 1996, 2 0 0 - 2 0 4 . p. Célok és alapelvek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása körében / N A G Y Ferenc. In: Tanulmányok Földvári József tiszteletére. - Pécs, 1996. - 1 2 7 - 1 3 9 . p. - (Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata: 124.) Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról / N A G Y Ferenc. (Einige G e d a n k e n über den ehemaligen Universitatsprofessor und Strafrechtler in Szeged: Ferenc Finkey) E m l é k k ö n y v Dr. N a g y Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 2 3 1 - 2 4 1 . p. Speciális fogvatartási formákról: az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről / N A G Y Ferenc. (Über die speziellen G e f a n g e n s c h a f t s f o r m e n : über d i e verwaltungsrechtliche Haft und die Fremdenbewahrung). E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 3 8 5 - 3 9 8 . p. Tokaji Géza 1 9 2 6 - 1 9 9 6 : [Nekrológ] / N A G Y Ferenc. In: J o g t u d o m á n y i Közlöny. 51 1 9 9 6 , 4 8 6 . p. Tokaji Géza professzor 70. születésnapjára í N A G Y Ferenc. In: M a g y a r Jog. 4 3 1996, 5 7 4 - 5 7 5 . p.

0034

A bűn és a büntetés erkölcsi kérdései / S Z A B Ó András. Autopszia nélkül. In: Főiskolai Figyelő Plusz, 7 (2) 1996, 2 0 - 2 2 . p.

0035

Büntetőjog és alkotmánybíráskodás / S Z A B Ó András. (Droit pénal et juridiction constitutionelle) Emlékkönyv Dr. Tokaji G é z a c. egyetemi tanár születésének 70. évfor-

238


0036

0037

0038

dulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 8 1996, 2 3 9 - 2 5 3 . p. Die strafrechtlichen Ideen und Richtungen bis zur Gegenwart / S Z A B Ó András. In: Die Entwicklung der ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n Strafrechtskodifikation im 19-20. Jahrhundert. - Bp.. [1996], - 2 5 5 - 2 6 9 . p. La criminologie c o m p a r é e d'hier... aujourd'hui / S Z A B Ó András. Autopszia nélkül. In: Perspectives actuelles en criminologie. (Actes du Colloque célébrant le 25eme anniversaire du Centre International de Criminologie C o m p a r é e , les 27 et 28 février 1995, Montréal). - Montréal. 1996. - 3 7 - 4 0 . p. Szankciórendszer - büntetéskiszabás / S Z A B Ó András. Autopszia nélkül. In: 3. M a g y a r Jogászgyülés. - Bp., 1996. - 6 3 - 7 1 . p.

Elméleti Közgazdaságtani Tanszék Department of Theoretical Economics 0039

0040

0041

0042

0043 0044

A termelési függvények néhány elméleti kérdése és a m e z ő g a z d a s á g d i n a m i k u s termelési függvénye / A N D R Á S S Y Adél. ( S o m é theoretical questions of production functions and the d y n a m i c production function of the agriculture) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 7 - 2 2 . p. Az endogén növekedéselmélet néhány a s p e k t u s a / A N D R Á S S Y Adél. (Somé aspects of endogeneous growth) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 2 5 - 4 3 . p. Magyarország földalapja hasznosításának egyes kérdései / A N D R Á S S Y Adél. (Somé questions about the land utilisation in Hungary) E m l é k k ö n y v Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 48 1996, 1 1 - 2 2 . p. Az abszolút földjáradék modellezése C o b b - D o u g l a s típusú termelési függvénnyel / C Z A G Á N Y László. (The modelling of absolut land rent by the C o b b - D o u g l a s production function) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a . 1 1996, 9 3 - 1 0 9 . p. Az Európai Unióról - röviden / F A R K A S Beáta. Farkas Orsolya. Szeged: O f f i c i n a Ny., 1996. 75 p. Regionális politika Magyarországon: Tendenciák a rendszerváltás időszakában / F A R K A S Beáta. (Régiónál policy in Hungary. Tendencies in the transition process) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 1 3 5 - 1 4 4 . p.

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék Department of Philosophy and Sociology of Law 0045

Az angolszász típusú esküdtszék kritikai elemzése / B A D Ó Attila. (Critical study of the Anglo-Saxon jury). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 50 (1) 1996, 52 p.

239


0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052

A Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről / P O K O L Béla. In: Politikatudományi Szemle, 5 (3) 1996, 115-121. p. Ideológia és nyelvpolitika Európában / P O K O L Béla. In: Korunk, 7 ( 1 0 ) 1996. 91-97. p. Médiahatalom és politikai hatalom = Media power and political power / P O K O L Béla. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1995-ről, 1996, 5 8 - 7 1 . p. Vélemény Bayer József: A politikai legitimáció című doktori értekezéséről / POKOL Béla. In: Politikatudományi Szemle, 5 (2) 1996, 9 7 - 1 0 0 . p. Az európai igazságügy-miniszterek budapesti értekezletéről / VASTAGH Pál. In: Magyar Jog, 43 1996, 4 5 2 - 4 5 3 . p. Egy modern állam képe az alkotmány koncepcióban / V A S T A G H Pál. (The image of a modern state in the concept of the constitution). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 9 7 - 2 0 6 . p. Változás és stabilitás az átalakuló jogrendben / V A S T A G H Pál. In: Magyar Jog, 43 1996, 6 5 - 6 9 . p.

Jogtörténeti Tanszék Department of Legal History 0053

0054

0055

0056

0057

0058 0059 0060

0061

240

A salvus conductus és a magyar peregrináció / BALOGH Elemér. (Der salvus conductus und die ungarische Peregrination). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 5 0 (2) 1996, 18 p. Die Dogmatik des materiellen Strafrechts: Entwicklungsgeschichtlicher Überblick mit besonderer Hinsicht auf den Gesetzesvorschlag von 1 8 4 3 - 4 4 / BALOGH Elemér. In: Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodifikation im 19-20. Jahrhundert. - Bp., [ 1 9 9 6 ] . - 181-201. p. Jogtörténeti csemege: A Telegdiek pere / B A L O G H Elemér. In: Jogtudományi Közlöny, 51 1996, 151-152. p. Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban / B A L O G H Elemér. (Reformideen zum Wahlrecht im Vormárz von Zsigmond Kemény) Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 7 9 - 9 1 . p. Reformkori büntetőjogunk „bűncselekmény-fogalma" / B A L O G H Elemér. (Der „Verbrechensbegriff' unseren Strafrechts im Vormarz) Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 48 1996, 2 3 - 3 4 . p. A honfoglalás a csongrádi régióban / B L A Z O V I C H László. In: Árpád előtt és után Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. - Szeged, 1996. - 5 5 - 6 2 . p. (Szeged-Könyvek: 2.) A honfoglalás a csongrádi régióban / B L A Z O V I C H László. In: Szeged, szeptember 1996, 10-15. p. A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban: [Lexikon] / Szerk.: BLAZOVICH László; [írták: Béres Mária, B L A Z O V I C H László etc.; Lektorok: Kovách Géza. KRISTÓ Gyula, Szabó Ferenc], Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. 355 p. (DélAlföldi Évszázadok; 9.) A Szeged monográfia és a levéltár / B L A Z O V I C H László. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. - 3 5 - 3 7 . p.


0062

A temesvári és moldvai szandzsák törökkori települései: 1 5 5 4 - 1 5 7 9 / Engel Pál; [Szerk.: B L A Z O V I C H László], Szeged: C s o n g r á d M. Levéltár, 1996. 187 p. (DélAlföldi É v s z á z a d o k ; 8.)

0063

A történész két fegyvere: Gondolatok egy k ö n y v e s kirakat láttán / B L A Z O V I C H László. In: Szeged, d e c e m b e r 1996, 1 0 - 1 1 . p. 0 0 6 4 Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 11. [köt.]: 1327 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore regum a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: A L M Á S I Tibor; [Főszerk.] Julio K R I S T Ó ; [Közrem.] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: A g a p é Ny., 1996. 4 1 2 p. 0 0 6 5 Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 4. [köt.]: 1 3 1 5 - 1 3 1 7 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore r e g u m a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: K R I S T Ó Gyula; [Közrem ] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: Agapé Ny., 1996. 359 p. 0 0 6 6 Az alföldi városok és a településpolitika: 1 9 4 5 - 1 9 6 3 / B E L É N Y I Gyula; [Szerk.: B L A Z O V I C H László], Szeged: C s o n g r á d M. Levéltár, 1996. 211 p., 1 t„ 1 t. mell.. (Dél-Alföldi Évszázadok; 7.) 0 0 6 7 C s o n g r á d Megyei Levéltár / [ B L A Z O V I C H László]. In: M a g y a r o r s z á g levéltárai. B p . - S z e g e d , 1996. - 5 0 - 5 2 . p. 0 0 6 8 Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a k ö z é p k o r b a n / B L A Z O V I C H László. (Die ' Rechtslage von Gyula und seinen E i n w o h n e r n i m Mittelalter). In: A Békés Megyei M ú z e u m o k Közleményei, 16 1996, 3 5 1 - 3 6 5 . p. 0 0 6 9 Levédiától a Tisza-partig / B L A Z O V I C H László. A u t o p s z i a nélkül. In: Orbis, I (2) 1996, 2 5 - 2 6 . p. 0 0 7 0 Magyarország levéltárai / Szerk., Bev.: B L A Z O V I C H László, Müller Veronika. Bp.; Szeged: M a g y a r Levéltárosok Egyesülete, 1996. 179 p., 6 t. 0071 S z a b a d k a földesurai a középkorban / B L A Z O V I C H László. (The landlords of Szabadka in the m i d d l e ages) E m l é k k ö n y v Dr. T o k a j i Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta . Juridica et Politica, 4 8 1996, 4 9 - 6 0 . p. 0 0 7 2 S z a b a d k a földesurai a k ö z é p k o r b a n / B L A Z O V I C H László. Autopszia nélkül. In: Szab a d k a igazgatástörténetéből. 1 4 2 8 - 1 9 1 8 . - S z a b a d k a , 1996. - 3 3 - 4 4 . p. 0 0 7 3 S z a b a d k a mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a k ö z é p k o r b a n / B L A Z O V I C H László. (The development of S z a b a d k a as a market-town, and its legal situation in the middle ages) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi t a n á r születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 49 1996, 1 0 1 - 1 0 9 . p. 0074

S z a b a d k a mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a k ö z é p k o r b a n / B L A Z O V I C H László. Autopszia nélkül. In: S z a b a d k a igazgatástörténetéböl. 1 4 2 8 - 1 9 1 8 . - Szabadka, 1996. 4 5 - 5 4 . p.

0075

S z a b a d k a története a tatárjárásig / B L A Z O V I C H László. (Die Geschichte MariaTheresi-opels bis zum Tatarensturm) E m l é k k ö n y v Dr. N a g y Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 5 5 - 7 2 . p. S z a b a d k a története a tatárjárásig / B L A Z O V I C H László. Autopszia nélkül. In: Szabadka igazgatástörténetéböl. 1 4 2 8 - 1 9 1 8 . - S z a b a d k a , 1 9 9 6 . - 1 5 - 3 2 . p. Bónis György emlékülés Szegeden / F E J E S Tekla. In: J o g t u d o m á n y i Közlöny, 51 1996 9 0 - 9 1 . p.

0076 0077

241


0078

0079

0080 0081 0082

0083 0084

Gondolatok a parasztpolgár tulajdon- és birtokviszonyairól a 1 8 - 1 9 . században Szentesen / H O M O K I N A G Y Mária. ( G e d a n k e n auf den E i g e n t u m - und Besitzverháltnis des „ B a u e r n b ü r g e r s " in d e m 18/19. Jahrhunderten in Szentes) E m l é k k ö n y v Dr. Tokaji Géza e. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 4 8 1996, 1 0 1 - 1 1 4 . p. „Évenkénti országgyűlést Pesten": Áz 1848:IV. tc. létrejötte / R U S Z O L Y József. („Jáhrlichen Reichstag in Pest". Die E n t s t e h u n g des Gesetzartikels IV v o m Jahre 1848) Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica. 4 9 1996, 5 0 3 - 5 1 8 . p A debreceni jogi kar sorsa / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: KLTE-Hírek, április 1996, 2 - 8 . p. A j o g á s z p r o f e s s z o r o k és az egyetem / R U S Z O L Y József. A u t o p s z i a nélkül. In: H a j d ú Bihari Nap, március 28 1996, 12. p. A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon: 1 8 8 1 - 1 9 4 4 / RUS Z O L Y József. (Geschichte der gesetzlichen Regelung der Enteignung in Ungarn, 18811944) Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos-egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Oeconomica, 1 1996, 2 6 7 - 2 8 6 . p. Ady Endre, a debreceni j o g á s z / R U S Z O L Y József. In: J o g t u d o m á n y i Közlöny, 51 1996, 5 3 6 - 5 3 7 . p. A l k o t m á n y és h a g y o m á n y : Historikus észrevételek h á r o m alkotmányozási előmunkálatra / R U S Z O L Y József. (Verfassung und Tradition. Historische B e m e r k u n g e n zu drei Vorarbeiten einer neuen Verfassung). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 1 1 - 1 3 0 . p.

0085

A z országgyűlési népképviselet bevezetése Magyarországon: A z 1848:V. tc. létrejötte / R U S Z O L Y József. In: Társadalomtörténeti t a n u l m á n y o k . - Miskolc: Bíbor, 1996. 2 7 7 - 2 9 9 . p.

0086

Balogh páter Szegeden / R [ U S Z O L Y ] J[ózsef|. In: a M a g y a r Nemzet, szeptember 13 1996, 18. p. E u r ó p a jogtörténete: Az „ ú j a b b m a g á n j o g t ö r t é n e t " Közép- és N y u g a t - E u r ó p á b a n / R U S Z O L Y József. Bp.: Püski, 1996. 4 3 6 p. (A József Attila T u d o m á n y e g y e t e m Jogtörténeti T a n s z é k é n e k Tansegédletei; 8.) Föltárásra és éltetésre érdemes életmű: Százötven évvel ezelőtt született a jeles ügyvéd szerkesztő, Hegyesi Márton / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: Hajdú-Bihari N a p l ó , j ú l i u s 11 1996, [ ] p.

0087

0088

0089

H a g y o m á n y és a l k o t m á n y : A „szabályozási elvek" - historikus szemmel / R U S Z O L Y József. In: Délmagyarország, augusztus 17 1996, 10. p.

0090

Hazánknak tisztelt, veterán b a j n o k a : Kétszáz esztendeje született a jeles bihari reformer, Beöthy Ö d ö n / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: H a j d ú - B i h a r i Napló, d e c e m b e r 9 1996, 17. p.

0091

írások Péter László 70. születésnapjára / [Szerk.: A p r ó Ferenc, Gyuris György; Közrem.: ILIA Mihály, R U S Z O L Y József, SZIGETI Lajos Sándor], Szeged, 1996. 391 p. (A Somogyi-Könyvtár Kiadványai: 36.) Jogászképzés / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: H a j d ú - B i h a r i Napló, j ú l i u s 10 1996, 12. p. Kisajátítási törvények Magyarországon: 1 8 3 6 - 1 9 4 4 / R U S Z O L Y József. (Acts on expropriation in Hungary, 1836-1944). In: Jogtudományi Közlöny, 51 1996, 153-161. p.

0092 0093

242


0094 0095

0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102

0103

0104

0105 0106

0107 0108

0109 0110

Lois sur l'expropriation en Hongrie: 1 8 3 6 - 1 9 4 4 : Rapport général / R U S Z O L Y József. In: Congres d'Anvers, 8 - 1 1 mai 1996. „L'expropriation". - [ ], 1996. - [ ] p. Osztróvszky és Dettre: P á r h u z a m o s életrajzok / R U S Z O L Y József. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1 9 9 3 - 1 9 9 5 . Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. - 1 3 2 - 1 4 6 . p. Ötven éve történt: A köztársasági törvény születése 1 R U S Z O L Y József. In: M a g y a r Nemzet, február 2 1996, [9.] p. Péter László és a Tiszatáj / R U S Z O L Y József. In: Tiszatáj, 5 0 (1) 1996, 1 1 0 - l l l . p . Pótfelvételik a jogi karra: M é g n e m érkezett m e g a kultuszminiszter engedélye / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: H a j d ú - B i h a r i N a p , j ú l i u s 10 1996, I. p. Röszke földje és népe / Szerk. Péter László; [Lektorálta: F O D O R István, J U H Á S Z Antal, ... R U S Z O L Y József], Szeged: Röszke község Ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 504 p. 4 t. Szegedi kiskövetek: 1 8 6 1 - 1 8 6 9 / R U S Z O L Y József. In: írások Péter .László 70. születésnapjára. - Szeged, 1996. - 1 8 3 - 1 9 9 . p. - (A S o m o g y - K ö n y v t á r Kiadványai; 36.) Táblabírák és ítélőtábla / R [ U S Z O L Y ] J[ózsef|. In: Magyar Nemzet j ú l i u s 13 1996, 22. p. Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás: Kortörténeti és historiográfiai műhelyt a n u l m á n y az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről - értekezések tükrében / R U S Z O L Y József. ( W a h l p r ü f u n g und Verfassungsgerichtsbarkeit. Zeitgeschichtliche und historiographische A b h a n d l u n g über die (west)deutsche E n t w i c k l u n g nach 1945 - im Spiegel von Dissertationen) E m l é k k ö n y v Dr. T o k a j i G é z a c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 8 1006, 2 1 3 - 2 3 8 . p. Zsedényi Béla a miskolci közéletben / R U S Z O L Y József. Autopszia nélkül. In: Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. é v f o r d u l ó j a tiszteletére. - Miskolc, 1995. 4 5 - 8 9 . p. Zsedényi Béla politikai p á l y a f u t á s a a „debreceni feltámadásig": Két tanulmány - dok u m e n t u m o k k a l / R U S Z O L Y József. (Politische L a u f b a h n von Béla Zsedényi bis zur „Auferstehung in Debrecen". Zwei Studien mit D o k u m e n t e n ) . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 5 0 (11) 1996, 9 5 p. A magyar polgári börtönügy kezdetei / Mezey Barna. Bp.: Osiris-Századvég, 1995. 2 3 0 p.. In: Századok, 130 1996, 4 5 3 - 4 5 5 . p. Ismert.: S T I P T A István A miskolci j o g a k a d é m i a m ú l t j a és k u l t ú r m u n k á s s á g a : 1 9 1 9 - 1 9 4 9 / Bruckner Győző; [Szerk.: Dobrossy István, S T I P T A István], Miskolc: B - A - Z M. Levéltár: Miskolci Egyetem ÁJTK, 1996. 288 p.. (The past and the cultural activity of the A c a d e m y of Law in Miskolc, 1 9 1 9 - 1 9 4 9 ) A művelődési j o g fejlődése / STIPTA István. Autopszia nélkül. In: Művelődés, N é p f ő iskola, Társadalom, 3 (2) 1996, 2. p. Bruckner Győző, a miskolci j o g a k a d é m i a d é k á n j a / S T I P T A István. In: Bruckner Győző. - A miskolci j o g a k a d é m i a m ú l t j a és k u l t ú r m u n k á s s á g a , 1 9 1 9 - 1 9 4 9 . - Miskolc, 1996. - 1 1 - 4 4 . p. Pápa város ö n k o r m á n y z a t a a késő f e u d a l i z m u s időszakában: 1 7 3 0 - 1 8 4 7 / Hudi József. Pápa, 1995. 198 p.. In: Századok. 130 1996, 1 0 2 9 - 1 0 3 0 . p.. Ismert.: STIPTA István Zsedényi Béla alkotmányjogi nézetei / S T I P T A István. Autopszia nélkül. In: T a n u l m á nyok Zsedényi Béla születésének 100. é v f o r d u l ó j a tiszteletére. - Miskolc, 1995. 1 7 - 2 3 . p.

243


Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Department of Administrative and Financial Law 0111

A képviselői szerep, a képviselők és a hivatalnokok közötti kapcsolat jellemzői a helyi önkormányzatoknál / J Ó Z S A Zoltán. (The role of representative, the characteristics of member-officier relationship at local government). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 50 (5) 1996, 12 p.

0112

Új értékek, nyitott rendszerű közigazgatás / J Ó Z S A Zoltán. ( N e w values and opeti system in the public administration) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 2 4 7 - 2 5 7 . p. Az o m b u d s m a n szerepe a közigazgatás ellenőrzésében / K A L T E N B A C H Jenő. In: A közigazgatás és ellenőrzése. T a n u l m á n y o k a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Konferencia, Budapest, 1995. dec. 8. - Bp., 1996. - 7 1 - 7 5 . p. - (Párbeszéd Elmélet és Gyakorlat Között; 6.) Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben / K A L T E N B A C H Jenő. In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései. Oktatási anyag. - Bp., 1996. - 1 0 6 - 1 0 9 . p.

01,13

0114

0115 0116

Közigazgatás és/vagy ö n k o r m á n y z a t / K A L T E N B A C H Jenő. In: A m a g y a r közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései. Oktatási anyag. - Bp., 1996. - 6 3 - 6 9 . p Adalékok alkotmányos pénzügyi jogi k é r d é s e k h e z / V Á R N A Y Ernő. (Reflexions sur quelques problemes du droit constitutionnel des finances publiques). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1996, 1 8 7 - 1 9 6 . p.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Department of Labour Law and Social Law 0117

A szociális j o g o k többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és szükségességéről: Megjegyzések az új a l k o t m á n y előkészítésével kapcsolatos v i t á k h o z / C Z U C Z Ottó. (Possibilities and necessities of multi-level constitutional protection of social rights) Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 1 7 7 - 1 8 8 . p.

0118

S o m é comparative considerations and remarks on the possible implementation of the Japanese type industrial relations system in Hungary / H A J D Ú József. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 50 (4) 1996, 76 p. The experiences of collective b a r g a i n i n g and collective a g r e e m e n t s in Italy / K E C S K E S Aranka. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 5 0 ( 6 ) 1996, 28 p. Comparative overview / N A G Y László. Autopszia nélkül. In: L a b o u r law and industrial relations in Central and Eastern Europe. - T h e H a g u e - L o n d o n - B o s t o n : Kluwer. 1996. - 1 - 2 0 . p. Labour law and industrial relations in Central and Eastern E u r o p e / Ed.: R. Blanpain, Lfászló] N A G Y . The Hague; L o n d o n ; Boston: Kluwer, 1996. 172 p. A u t o p s z i a nélkül

0119

0120

0121

244


0122

Settlement of collective labour disputes in the Central and East E u r o p e a n contries / N A G Y László. Autopszia nélkül. In: L a b o u r law at the crossroads: c h a n g i n g employment relationships. Studies in h o n o u r of B e n j á m i n Aaron. - The H a g u e - L o n d o n - B o s ton: Kluwer, 1996. - 1 2 1 - 1 2 5 . p.

0123

T h e changes of the labour policy and labour administration in the Central and Eastern E u r o p e a n countries in the course of the political and e c o n o m i c a l transformation / N A G Y László. E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 49 1996, 4 4 1 - 4 4 5 . p. T r a n s f o r m a t i o n of labour law and industrial relations in H u n g a r y / N A G Y László. Autopszia nélkül. In: Labour law and industrial relations in Central a n d Eastern Europe. - The H a g u e - L o n d o n - B o s t o n : Kluwer, 1996. - 6 7 - 8 4 . p.

0124

Nemzetközi Jogi Tanszék Department of International Law 0125 0126 0127

0128

0129

0130

A letartóztatás jogi feltételei az európai a l a p j o g o k b a n / B L U T M A N László. In: Bírák Lapja, 6 ( 3 - 4 ) 1996, 1 7 6 - 1 9 6 . p. A z ártatlanság vélelme - a büntetőjogon kívül is? / B L U T M A N László. Autopszia nélkül. In: Bírák Lapja, 6 ( 1 - 2 ) 1996, 7 1 - 8 9 . p. A nemzetközi j o g magyar jogrendszerbeli helyének a l k o t m á n y o s szabályozásáról / B O D N Á R László. (International law in the Hungárián legal order regulated by the Hungárián Constitution). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a tae. Acta Juridica et Politica, 4 7 1996, 1 9 - 3 6 . p. T h e relationship of intemational law and d o m e s t i c law in our constitution: de lege ferenda / B O D N Á R László. E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 49 1996, 1 1 1 - 1 3 3 . p. A j o g a l a n y o k körének bővülése a nemzetközi j o g b a n / N A G Y Károly. (Enlargement of circle of the subjects in intemational law) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 3 9 9 - 4 2 6 . p . . Kollektív kisebbségi j o g o k és autonómiaváltozatok E u r ó p á b a n / N A G Y Károly. In: Népszabadság, n o v e m b e r 4 1996, 13. p.

Pénzügytani Tanszék Department of Financial Science 0131 0132

Elvesz(t)ett illúziók: A magyar bankrendszer helyzete és távlatai / B O T O S Katalin. Bp.: Közgazd. és Jogi K., 1996. 285 p. Privatizációs stratégia és privatizációs technikák Magyarországon / É G E T Ő Emese. (Strategies and technics of privatization in Hungary) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 1 2 3 - 1 3 3 . p.

245


Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Department of Civil Law and Civil Law Procedure 0133

0134

0135

0136 0137

0138

0139 0140 0141

A műszaki szellemi alkotások jelentősége, j o g v é d e l m e , j o g h a r m o n i z á c i ó s feladatok / B É R C Z I Imre. (Die B e d e u t u n g der technischen S p i r i t u e l l s c h a f f u n g e n sowie der Rechtschutz und rechtsharmonischen A u f g a b e n derselben) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 9 3 - 1 0 0 . p. A z alkotmány és a polgári j o g / B E S E N Y E I Lajos. (Die V e r f a s s u n g und das bürgerliche Recht). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 47 1 9 9 6 , 9 - 1 8 . p. Polgári j o g u n k fejlődési irányai, elsősorban a k o d i f i k á c i ó tükrében / B E S E N Y E I Lajos. (Die Entwicklungsrichtungen unseres bürgerlichen Rechtes erster Linie im Spiegel der Kodifikation) E m l é k k ö n y v Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 8 1996, 3 5 - 4 8 . p. Primenljivost pravila G Z u pravu privrednih drustava: M a r g i n a l n e beleske uz j e d a n s p o r / B E S E N Y E I Lajos. In: Pravo. T e o r i j a i Praksa, 13 ( 3 - 4 ) 1996, 8 4 - 9 3 . p. A koncessziós szerződések szabályozása n a p j a i n k b a n / K E M E N E S Béla. (Regulation o f concession contracts in our days) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 2 7 3 - 2 7 8 . p. A Ptk. szerződési j o g á n a k alapelvei történetiségében: a r e f o r m m u n k á l a t o k egyes kérdései / K E M E N E S Béla. (The historical overview of f u n d a m e n t a l principles of law of contract in Hungárián civil code; s o m é topics of reform endeavours). E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 1 9 3 - 2 0 5 . p. Bankjogi konferencia Keszthelyen / P A P P Tekla. In: Magyar Jog, 4 3 1996, 5 0 9 - 5 1 0 . p. A vitás a p a s á g bírósági úton történő rendezése / S Z A B Ó Imre. Szeged, 1996. 16 p. (Doktori Értekezés Tézisei) Novellierungen des Familiengesetzes: 1974 und 1986 / T Ó T H N É F Á B I Á N Eszter. Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 4 8 1996, 2 7 3 - 2 7 8 . p.

Politológiai Tanszék Department of Politology 0142

0143

0144

246

A rendszerváltás politikájának f o jellemzői Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában / F Á B I Á N György. (The characteristics of politics of the regime's c h a n g e in Serbia, Croatia and Slovenia). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 5 0 (3) 1996, 3 8 p. A választási rendszer szerepe az á t m e n e t b e n és átalakításának problémái / F Á B I Á N György. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1996. - 2 7 - 3 5 . p. A választási rendszerek arányossága / F Á B I Á N György, K O V Á C S László Imre. [Bp], [1996]. 207 p., Függ. 8 0 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés


0145

0146 0147 0148 0149 0150

0151 0152

0153 0154 0155 0156 0157 0158

0159 0160

0161

0162 0163

A választási rendszerek tipológiai problémái és a m a g y a r választási rendszer / FÁBIÁN György, K O V Á C S László Imre. (The typological problems of electoral systems and the Hungárián electoral system). In: Politikatudományi Szemle, 5 (2) 1996, 5 1 - 6 6 . p. Demokrácia és választás / F Á B I Á N György. ( D e m o c r a c y and elections). In: Társadalmi Szemle, 51 (6) 1996, 2 6 - 3 3 . p. Gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok 1948 és 1960 között / F Á B I Á N György. In: Mindszent története és népélete. - Mindszent, 1996. - 2 9 3 - 3 1 8 . p. Az Európai Unió és a magyar önkormányzati rendszer / [ K O Z M Á N É ] S O Ó S Edit. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1996. - 155-164. p. Politológus vándorgyűlés: Szeged: 1995: Konferenciakötet / Szerk.: G o m b o s József, Kiss Mária Rita, K O Z M Á N É S O Ó S Edit. Szeged: T O W E R - 1 9 9 3 , 1996. VIII, 231 p. Regionalizinus Európában?: Beszélgetés W o l f g a á n g Maierrel, az Európai Régiók Gyűlésének ( E R G Y ) fótitkárával / [ K O Z M Á N É ] S O Ó S Edit. In: Szeged, szeptember 1996, 4 - 9 . p. A d e m o k r á c i a esélyei a mai M a g y a r o r s z á g o n / P A C Z O L A Y Péter. In: D e m o k r á c i a és a helyi demokráciák. - Bp., 1995. - 2 5 - 3 3 . p. A politikai intézményrendszer és a politikai kultúra a rendszerváltás után / P A C Z O L A Y Péter. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1996. 103—111. p. A politikatudomány kialakulása: A politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig / P A C Z O L A Y Péter, Szabó Máté. Bp.: ICorona, [ 1996]. 265 p. Az Alkotmánybíróság / Halmai Gábor, P A C Z O L A Y Péter. In: A l k o t m á n y o s elvek és esetek. Kézikönyv. - Bp.: COLPI, [ 1 9 9 6 ] . - 1 9 - 4 0 . p. Az a l k o t m á n y o z á s cspdái / P A C Z O L A Y Péter. In: Politikatudományi Szemle, 5 ( 1 ) 1996, 8 7 - 9 2 . p. Chroniques: Hóngrie / P A C Z O L A Y Péter. Autopszia nélkül. In: A n n u a i r e intemational de j u s t i c e constitutionnelle. [Vol ] 1 1 . - Paris, 1996. - 7 9 3 - 8 1 5 . p. Constitutional and legal change during the transition from socialism to democracy in Hungary / P A C Z O L A Y Péter. Autopszia nélkül. In: Rechtstheorie, 26 (3) 1996, 2 6 5 - 2 9 0 . p. H a g y o m á n y o s elemek Közép- és Kelet-Európa új d e m o k r á c i á i n a k a l k o t m á n y a i b a n / P A C Z O L A Y Péter. (Traditional elements in the constitutions of the Central and East European n e w democracies). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 7 1996, 9 7 - 1 0 9 . p. H u m á n rights and minorities in Hungary / P A C Z O L A Y Péter. Autopszia nélkül. In: East E u r o p e a n H u m á n Rights Review, 1 (2) 1995, 1 2 9 - 1 4 0 . p. Machiavelli „ ú j állama" / P A C Z O L A Y Péter. (The „new state" by Machiavelli) Emlékkönyv Dr. N a g y Lajos 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 2 4 3 - 2 5 5 . p. Machiavelli á l l a m f o g a l m a / P A C Z O L A Y Péter. (Machiavelli's notion of state) E m l é k könyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. é v f o r d u l ó j á r a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta J u r i d i c a et Politica, 4 9 1 9 9 6 , 4 4 7 - 4 6 3 . p. Machiavelli és a reneszánsz állam / P A C Z O L A Y Péter. : R u b i c o n , 7 ( 4 - 5 ) 1996, 1 6 20. p. Stability and d e m o c r a c y of institutions / P A C Z O L A Y Péter. A u t o p s z i a nélkül. In: H u n gary - from E u r o p e Agreement to a m e m b e r status in the E u r o p e a n Union. - BadenBaden: N o m o s , 1996. - 1 8 3 - 1 9 7 . p.

247


0164

0165 0166 0167

A regionalizmus N a g y - B r i t a n n i á b a n és Magyarországon / Colin Mellors, S O Ó S Edit. (Regionalism in Britain and in Hungary). In: P o l i t i k a t u d o m á n y i Szemle, 5 (3) 1996, 3 3 - 6 3 . p. Feszültségek az Európai Unió Regionális Bizottságában / S O Ó S Edit. In: C o m i t a t u s . 6 ( 7 - 8 ) 1996, 1 0 7 - 1 1 8 . p. Lépéskényszer / S O Ó S Edit. Autopszia nélkül. In: Ö n k o r k é p , (4) 1996, 1 4 - 1 5 . p. Regionális fejlődés Európában / S O Ó S Edit. Autopszia nélkül. In: Ö n k o r k é p , (4) 1996, 1 4 - 1 5 . p.

Római Jogi Tanszék Department of Román Law 0168 0169

0170 0171

0172

Kellékszavatosság és jótállás / J A K A B Éva. In: T a n u l m á n y o k B e n e d e k Ferenc tiszteletére. - Pécs, 1996. - 1 1 3 - 1 2 3 . p. - (Studia Iuridica; 123.) Prevenció és s z a n k c i ó Platón törvényeiben / J A K A B É v a . (Právention und Sanktion in Platons Gesetzen) E m l é k k ö n y v Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 4 8 1996, 1 2 5 - 1 3 6 . p. Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im antiken R o m und in der G e g e n w a r t / J. Gebhardt. Autopszia nélkül. In: SZ, 113 199&, 6 6 7 - 6 6 9 . p. Ismert.: J A K A B É v a Q u o d neque aceat n e q u e muceat, id dabitur: A hordóban lévő bor eladásáról / J A K A B Éva. (Quod n e q u e aceat n e q u e muceat id dabitur: über den V e r k a u f von Fasswein) E m l é k k ö n y v Dr. N a g y L a j o s egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 1 6 1 - 1 7 7 . p. A jogellenesség és vétkesség kérdése a római j o g b a n / M O L N Á R Imre. In: T a n u l m á nyok Benedek Ferenc tiszteletére. - Pécs, 1996. - 2 0 9 - 2 2 1 . p. - (Studia Iuridica: 123.)

0173

A m a g á n j o g fejlődésének útja a köztársasági Rómában: Jogszabályalkotás / M O L N Á R . Imre. (Der W e g der Privatrechtsentwicklung in R o m zur Zeit d e r Republik. Rechtsnormgebung). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Juridica et Politica, 4 7 1996, 7 1 - 7 7 . p. 0 1 7 4 Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei / M O L N Á R Imre. (Römischrechtliche Vorbilder einiger Straf- und Strafprozessrechtlichen Prinzipien) . E m l é k k ö n y v Dr. T o k a j i Géza c. egyetemi tanár születésének 70. é v f o r d u l ó j á r a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. A c t a Juridica et Politica, 4 8 1996, 1 6 7 - 1 8 2 . p. 0 1 7 5 Die H a f t u n g s o r d n u n g des römischen Privatrechts / M O L N Á R Imre. E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. é v f r o d u l ó j á r a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 3 7 1 383. p. 0176

248

Gazdasági válság a császárkori Római Birodalomban / M O L N Á R Imre. (Wirtschaftliche Krise im Römischen Reich zur Zeit des Kaisertums) E m l é k k ö n y v Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis S z e g e d i e n s i s d e Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , I 1996, 2 2 3 - 2 2 9 . p.


Statisztikai és Demográfiai Tanszék Department of Statistics and Demography 0177

0178

0179

0180

Bálás Károly érték-, pénz- és árelmélete: Adalék a X X . sz. első felének hazai közgazdasági elmélettörténetéhez / B A L Á Z S József. (Die Wert-, Geld- und Preistheorie von Károly Bálás. Beitrag zur heimatlichen G e s c h i c h t e der Theorie der Wirtschaftslehre im ersten Halfte des 2 0 Jahrhunderts) E m l é k k ö n y v Dr. N a g y L a j o s egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Acta O e c o n o m i c a , 1 1996, 2 3 - 3 4 . p. Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben / B A L Á Z S József. (Die Rolle der d e m o g r a p h i s c h e n Faktorén in der Kriminalitát) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. é v f o r d u l ó j á r a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 5 3 - 7 7 . p. Kiszolgáltatottak vagyunk?: A kultúra financiális helyzete M a g y a r o r s z á g o n az átmenet időszakában, avagy: Ebek h a r m i n c a d j a / S Z O N D I Ildikó. In: Politológus vándorgyűlés. Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1995. - 2 1 3 - 2 2 0 . p. Lakások peremhelyzetben / S Z O N D I Ildikó. ( W o h n u n g e n i m Randstand). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 50 (12) 1996, 17 p.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF ARTS Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport Applied Religions Studies Research Group 0181 0182

A vaisnavizmus története / T Ó T H - S O M A László. In: H a r e Krisna fehéren feketén. Vélemények és interjúk a Hare Krisna mozgalomról. - Szeged, 1996. - 11-19. p. Hare Krisna fehéren feketén: Vélemények és interjúk a H a r e Krisna mozgalomról / Szerk., [előszó]: T Ó T H - S O M A László. Szeged: Agóra Print, 1996. 158 p.

Altajisztika Tanszék Department of Altaistic Studies 0183

0184 0185 0186

A kunok eredete: A magyarországi k u n o k korai történelme / B E R T A Árpád. Autopszia nélkül. In: Adatok Kiskunhalas történetéhez. - Kiskunhalas, 1996. - 1 1 - 2 0 . p. - (Halasi Téka; 18.) Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen / B E R T A Árpád. [Bp ], [1996], 7 0 2 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen / B E R T A Árpád. Wiesbaden: Harrassowitz, 1996. XVU1, 6 9 8 p. (Turcologica; 24.) Folklore-Texte der Chaladsch / Gerhard Doerfer, S e m i h Tezcan. W i e s b a d e n : Harrassowitz, 1994. Autopszia nélkül. In: Oriens, 1996, 3 0 8 - 3 1 0 . p. Ismert.: B E R T A Árpád

249


0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193 0194 0195

0196 0197 0198 0199

0200

0201.

Magyar törzsek és törzsnevek / B E R T A Á R P Á D . In: Honfoglalási emléknapok. Tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a J G y T F Történettudományi Tanszékén, 1995. szept. 2 7 - 2 9 . - Szeged, 1996. - 17-28. p. - (Meridionale Belvedere Kiskönyvtár; 9.) Magyarok a steppe országútján: Törzsek és törzsnevek / B E R T A Árpád. In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. - Szeged, 1996. - 3 1 41. p. - (Szeged-Könyvek; 2.) Magyarok a steppe országútján: Törzsek és törzsnevek / B E R T A Árpád. In: Szeged, január 1996, 4 - 9 . p. Symbolae Turcologicae: Studies in honour of Lars Johanson on his sixtieth birthday 8 march 1996 / Ed. by Árpád BERTA, Bernt Brendemoen, Claus Schönig; Prologue: Árpád BERTA. Stockholm: Svenska Forskningsinstitutet Istanbul, 1996. 246 p. (Swedish Research Institute in Istanbul: Transactions; 6.). Autopszia nélkül Zur Frage der Kausativsuffixe im Kiptschakischen / B E R T A Árpád. Autopszia nélkül. In: Symbolae Turcologicae. Studies in honour of Lars Johanson on his sixtieth birthday 8 march 1996. - Stockholm, 1996. - 2 3 - 2 9 . p. - (Swedish Research Institute in Istanbul. Transactions; 6.) Reformmozgalmak és szellemi áramlatok az Oszmán Birodalomban / IVANICS Mária. (Mouvements de réforme et courants d'idées dans l'Empire Ottoman). In: A Mediterráneum az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 25. p. - (Kék Füzetek; 2.) A honfoglalás előzményei / R Ó N A - T A S András. In: Magyar Tudomány. 41 1996. 9 1 9 926. p. A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe / RÓNATAS András. Bp.: Balassi K„ 1996. 412 p. 8 t. A magyar őstörténet hátterének keleti török (türk) forrásai / R Ó N A - T A S András. In: A honfoglaláskor írott forrásai. - Bp., 1996. - 11-22. p. - (A Honfoglalásról Sok Szemmel; 2.) A magyar őstörténet hátterének tibeti forrásai / RÓNA-TAS András. In: A honfoglaláskor írott forrásai. - Bp., 1996. - 2 9 - 3 4 . p . - (A Honfoglalásról Sok Szemmel; 2.) A magyarság korai története és a honfoglalás / RÓNA-TAS András. In: Rubicon, 7 (7) 1996, 4 - 8 . p. A néppé válás az újabb kutatások tükrében / RÓNA-TAS András. In: Magyar Tudom á n y u l 1996, 4 0 8 - 4 1 5 . p. An „Avar" word: terem / RÓNA-TAS András. Autopszia nélkül. In: Symbolae Turcologicae. Studies in honour of Lars Johanson on his sixtieth birthday 8 march 1996. - Stockholm, 1996. - 181-188. p. - (Swedish Research Institute in Istánbul. Transactions; 6.) Krónikák, évkönyvek, szájhagyomány: A 8 9 4 - 9 0 2 . évek eseményei / RÓNA-TAS András. In: História, 18 (2) 1996, 2 2 - 2 4 . p. Ugor, ogur or ugur?: Remarks on the name „Finno-Ugrian" / R Ó N A - T A S András. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 6 5 - 2 6 9 . p.

Általános Nyelvészeti Tanszék Department of General Linguistics 0202

250

Grammaticality judgements by Hungárián Broca's aphasics / BÁNRÉTI Autopszia nélkül. In: Brain and Language, 55 (1) 1996, 16-25. p.

Zoltán.


0203

0204 0205

0206

0207 0208 0209

0210

Modularitás a mondatfeldolgozásban: Broca-afáziás beszélőktől nyert adatok alapján / BÁNRÉTI Zoltán. In: Nyelvtudományi Közlemények, 94 ( 1 - 2 ) 1994-1995, 159178. p. Neurolingvisztikai problémák / B Á N R É T I Zoltán. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1996. - 2 7 - 3 9 . p. Nyelvészeti kutatás és oktatás / B Á N R É T I Zoltán. In: Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. I. k ö t . - P é c s , 1 9 9 6 . - 13-18. p. Bevezető: [A mai magyar nyelv leírásának ú j a b b módszerei: Tudományos ülés: Szeged, 1995. ápr. 2 6 - 2 7 ] / M A L E C Z K I Márta, B Ü K Y László. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996. 5. p. Semantic relationships between verbs and their arguments / M A L E C Z K I Márta. In: Language Sciences, 1 8 ( 1 - 2 ) 1996, 4 2 9 - 4 4 2 . p. Specificity / Ábel Péter, M A L E C Z K I Márta. In: Acta Linguistica Hungarica, 42 ( 3 - 4 ) 1994, 2 0 9 - 2 2 6 . p. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása / N É M E T H T. Enikő; [Lektor: BÁNRÉTI Zoltán], Bp.: Akadémiai K., [1996], 91 p. (Nyelvtudományi Értekezések; 142.) Az és kötőszó pragmatikai funkciójáról / N É M E T H T. Enikő. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 4 9 - 2 5 2 . p.

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of English Language and Literature 0211 0212

0213

0214

0215

0216 0217

A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén / A N N U S Irén. In: Aetas, (1) 1996, 7 5 - 8 6 . p. Tests, tips and tricks: Angol tesztkönyv felvételire és nyelvvizsgára tanácsokkal és magyarázatokkal / B A J N Ó C Z I Beatrix, KISS Anikó, HAAVISTO, Kirsi; [Lektorok: WILLIAMS, Thomas, A N N U S Irén]. Bp.: Nemzeti Tankönyvk., [1996]. 159 p. (Nyelvvizsgázzunk!) Temporal characteristics of simultaneous interpreting / D U R H A M Mária. In: Translation studies in Hungary. Ed. by Kinga Klaudy, Jósé Lambert, Anikó Sohár. Bp., 1 9 9 6 . - 165-175. p. Language planning issues of Hungárián place-names in Subcarpathia / Beregszászi Anikó ; Ford.: FENYVESI Anna. In: Acta Linguistica Hungarica, 43 ( 3 - 4 ) 1995/1996, 3 7 3 - 3 8 0 . p. Mit ér a nyelvünk, ha magyar?: A „táblaháború" és a „névháború" szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból: 1990-1994 = What is our language worth if it is Hungárián? / Ed.: Zsigmond Zalabai. Pozsony: Kalligram, 1995. 352 p. In: Acta Linguistica Hungarica, 43 ( ( 3 - 4 ) 1995/1996, 4 3 6 - 4 3 7 . p.. Ismert.: FENYVESI Anna The case of American Hungárián case: morphological change in McKeesport, PA / FENYVESI Anna. In: Acta Linguistica Hungarica, 4 3 ( 3 - 4 ) 1995/1996, 3 8 1 - 4 0 4 . p. Képző vagy nem képző? / KENESEI István. In: Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollágáitól, tanítványaitól. 2. köt. Pécs, 1 9 9 6 . - 9 2 - 9 5 . p.

251


0218 0219

0220

0221

0222

0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231

0232

0233 0234

0235

252

On bracketing paradoxes in Hungárián / KENESEI István. In: Acta Linguistica Hungarica, 43 ( 1 - 2 ) 1995/1996, 153-173. p. On the interaction of syntax and morphology in Hungárián / KENESEI István. Autopszia nélkül. In: University of Venice Working Papers in Linguistics, 6 ( 1 ) 1996, 9 7 - 1 1 2 . p. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Papers in English and American studies: Vol. 7.: Iconography in cultural studies: Papers from the international conference „Iconography East and West" Szeged, 1993 / Ed. by Attila KISS. Szeged: JATEPress, 1996. III, 212 p. Testes Könyv: I. [köt.] / Szerk.: KISS Attila Atilla, K O V Á C S Sándor, O D O R I C S Ferenc; [Ford. ellenőr.: A L B E R T Sándor; Közrém.: B O C S O R Péter, ... H Ó D O S Y Annamária, MÜLLNER András etc.; Előszó: O D O R I C S Ferenc]. Szeged: Ictus: JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996. 4 5 8 p.. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) The imagery of violence in English Renaissance tragedy : A semiotic approach / KISS Attila. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Papers in English and American studies. Vol. 7. Iconography in cultural studies. Papers from the international conference „Iconography East and West" Szeged, 1993. - Szeged, 1996. - 9 9 - 1 1 2 . p. A szlovák nyelvtörvény és az amerikai nyelvészek / K O N T R A Miklós. In: Népszabadság, febr. 23 1996, 11. p. Assimilation through vocational training: Hungárián minorities in Slovakia and Rontan i a / KONTRA Miklós. In: New Language Planning Newsletter, 1 1 ( 1 ) 1996, 1 - 2 . p. Előszó / KONTRA Miklós. In: Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Szerk.: Csemicskó István, Váradi Tamás. - Bp., 1996. - VII. p. English only's cousin: Slovak only / K O N T R A Miklós. In: Acta Linguistica Hungarica, 43 (3—4) 1995/1996, 3 4 5 - 3 7 2 . p. Fabricius-Kovács, Ferenc: [Lexikoncikk] / K O N T R A Miklós. In: Lexicon grammaticorum. Who's who in the history of world linguistics. - T ü b i n g e n , 1996. - 2 8 6 - 2 8 7 . p. Guest editor's note / K O N T R A Miklós. In: Acta Linguistica Hungarica, 43 ( 3 - 4 ) 1995/1996, 2 9 3 - 2 9 4 . p. How did Árpád talk to his people?: The language of the Magyars who crossed the Verecke Pass / KONTRA Miklós. In: Magyar News, 6 (7) 1996, 1 - 3 . p. Laziczius, Gyula: [Lexikoncikk] / Kovács Ferenc, K O N T R A Miklós. In: Lexicon grammaticorum. Who's who in the history of world linguistics. - Tübingen. 1996. - 555. p. Lexicon grammaticorum: Who's who in the history of world linguistics / General ed.: Harro Stammerjohann; Co-eds.: Sylvain Auroux, ... Miklós K O N T R A etc. Tübingen: Niemeyer, 1996. 1047 p. Magyar nyelvhasználat határainkon túl / K O N T R A Miklós. In: Magyarságkutatás. 1995-96. Szerk.: Diószegi László. - Bp., 1996. - 113-123. p. - (A Magyarságkutatás Könyvtára; 20.) Matching Hungárián and English color terms / Leslie B. Barratt, K O N T R A Miklós. In: International Journal of Lexicography, 9 (2) 1996, 102-117. p. Mit ér a nyelvünk, ha magyar?: A „táblaháború" és a „névháború" szlovákiai magyar sajtódokumentumaiból 1 9 9 0 - 1 9 9 4 / Ed.: Zsigmond Zalabai. Pozsony: Kalligram. 1995. 360 p. In: Language Problems and Language Planning, 20 (2) 1996, 160-167. p.. Ismert.: The wars over names in Slovakia / K O N T R A Miklós Nyelvországlás: a szlovákiai nyelvtörvény történelmi és társadalmi okai / József Berényi. Pozsony; Fórum Alapítvány, 1994. 145 p. In: Language Problems and Language


0236 0237 0238

0239 0240 0241 0242

0243

0244

0245 0246

0247 0248

0249

Planning, 20 (2) 1996, 160—.167. p. Ismert.: T h e wars over n a m e s in Slovakia / K O N T R A Miklós Országh László életművének n é h á n y tudománytörténeti vonatkozása / K O N T R A Miklós. In: Nyelvtudományi Közlemények, 9 4 ( 1 - 2 ) 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , 2 0 1 - 2 1 9 . p. Országh, Ladislas: [Lexikoncikk] / K O N T R A Miklós. In: Lexicon g r a m m a t i c o r u m . Who's w h o in the history of world linguistics. - T ü b i n g e n 1996. - 682. p. Phonological representation and lenition processes / T a m á s Szende. Bp.: Linguistics • Institute of the Hungárián A c a d e m y of Sciences, 1992. 269 p.. ( M a g y a r Fonetikai Füzetek; 24.). In: Acta Linguistica H u n g a r i c a , 4 2 ( 1 - 2 ) 1994, 1 1 7 - 1 1 9 . p. Ismert.: K O N T R A Miklós Társadalom és nyelvhasználat: Szociolingvisztikai alapfogalmak / Kiss Jenő: [Bírálta: K O N T R A Miklós], Bp.: Nemzeti T a n k ö n y v k . , [1995], 318 p. Joseph Conrad: A sötétség mélyén / M A R I N O V I C H Sarolta. In: Huszonöt fontos angol regény. Műelemzések. - Bp., [1996], - 1 4 2 - 1 6 0 . p. „ A m e r i k a " anglo-protestáns kisajátítása / Dávid W . Noble; Ford.: N Ó V Á K György. In: Aetas, (1) 1996, 1 4 4 - 1 5 9 . p. A szöveg, a világ, a kritikus / E d w a r d W . Said; Ford.: N Ó V Á K György. In: Testes könyv. I. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. - Szeged. 1996. - 3 0 7 - 3 3 1 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) A történelmi szöveg mint irodalmi m ű a l k o t á s / Hayden White; Ford.: N Ó V Á K György. In: Testes könyv. 1. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, O d o r i c s Ferenc. Szeged, 1996. - 3 3 3 - 3 5 4 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) Early Transylvanian antitrinitarianism: 1 5 6 6 - 1 5 7 1 : From Servet to Palaeologus / B A L Á Z S Mihály; [Transl. by György N Ó V Á K ] , B a d e n - B a d e n ; Bouxwiller: Koerner, 1996. 2 5 6 p. 1 t. (Bibliotheca Dissidentium: Scripta et studia; 7.) Hungárián history in the ninth century / K R I S T Ó Gyula; [Transl. by György N Ó V Á K ] , Szeged: Szegedi Középkorász M ű h e l y , 1996. 2 2 9 p. Blindfold in the park: a day of quasi-total physical response / Jeremy P A R R O T T . In: H U S S E papers 1993. Proceedings of the first c o n f e r e n c e of the H u n g á r i á n Society for the study of English, Debrecen, 2 7 - 2 9 January, 1993. Vol. 2. L a n g u a g e and methodology. - Debrecen, 1996. - 1 0 3 - 1 0 8 . p. English translations of Franz Kafka's w o r k s / Jeremy P A R R O T T . Autopszia nélkül. In: Book and M a g a z i n é Collector, (147) 1996, 5 2 - 6 1 , p. Ne taníts, míg nem látod a diák szemét: t a n u l m á n y a korai tanítási gyakorlatról / Jeremy P A R R O T T ; Ford.: C S O N T O S Szabolcs. In: M a g y a r Pedagógia, 9 6 (2) 1996, 1 8 5 193. p. T h e Malgudi novels of R.K. Narayan / Jeremy P A R R O T T . Autopszia nélkül. In: Book and M a g a z i n é Collector, (151) 1996, 7 2 - 8 1 . p.

0250

Thoughts f r o m no-man's-land / Jeremy P A R R O T T . Autopszia nélkül. In: Quality in English L a n g u a g e Teacher E d u c a t i o n [ Q E L T E ] Proceedings of the C o n f e r e n c e [held] in Budapest, 29 F e b r u a r y - 2 M a r c h 1996. - Bp.: T h e British Council, 1996. - 107— 108. p.

0251

W h e n East met West: Sociolinguistics in the former socialist bloc / Ed. by Jeffrey Harlig, C s a b a Pléh. Berlin; New York: Gruyter, 1995. VII, 207 p. (Contributions to the Sociology of Language; 68). In: Acta Linguistica Hungarica, 43 ( 3 - 4 ) 1995/1996, 4 3 7 439. p.. Ismert.: P E C K H A M , Donald W.

0252

Amerika, kultúra, érték, válság / R O Z S N Y A I Bálint. In: Vigilia, 61 (6) 1996, 4 3 4 - 4 3 8 . p.

253


Preparing students for success / SÍK Péter. In: HUSSE papers 1993. Proceedings of the first conference of the Hungárián Society for the study of English, Debrecen, 2 7 - 2 9 January, 1993. Vol. 2. Language and methodology. - Debrecen, 1996. - 109-112. p. 0254 European iconography East and West: Selected papers of the Szeged international conference, June 9 - 1 2 , 1993 / Ed. by György E[ndre] SZŐNYI. Leiden; New York; Köln: Brill, 1996. 263 p. (Symbola et Emblemata; 7.) 0255 Occult ascension in troubled times: The ideals mankind in Rudolf Steiner and Béla Hamvas / SZŐNYI György Endre. Autopszia nélkül. In: Ideals of mankind. - Dordrecht-Boston-London : Kluwer, 1996. - 2 9 - 4 3 . p. - (Analecta Husserliana; 49.) 0256 Semiotics and hermeneutics of iconographical systems / SZŐNYI György Endre. Autopszia nélkül. In: Bildsprache, Visualisierung, Diagrammatik. Aktén zweier internationaler Symposien, Wien, 1991 und 1993. T. I. - Wien, 1995. - 2 8 3 - 3 1 3 . p. (Semiotische Berichte; 19/1-4.) 0257 The powerful image: Towards a typology of occult symbolism / SZŐNYI György Endre. In: European iconography East and West. Selected papers of the Szeged international conference, June 9 - 1 2 , 1993. - L e i d e n - N e w Y o r k - K ö l n : Brill. 1996. - 2 5 0 263. p. - (Symbola et Emblemata; 7.) 0258 Mai amerikai regénykalauz: 1 9 7 0 - 1 9 9 0 / Abádi Nagy Zoltán. [Bp.]: Intera, 1995. 595 p.. In: Debreceni Szemle, 4 1996, 128-130. p. Ismert.: V A J D A Zoltán The estrangement of the past / Anthony Kemp. New York; Oxford: Oxford Univ. Press, 0259 1991. 227 p.. In: Aetas, (1) 1996, 176-183. p. Ismert.: „Az igazság az idő leánya'' / VAJDA Zoltán A késői kapitalizmus kulturális logikája / Frederic Jameson; Ford.. V Á S T Y Á N Rita. In: 0260 Testes könyv. I. [köt ] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. Szeged, 1996. - 4 1 3 - 4 4 1 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) Egyetemes kultúra / [ZSÉLYI Ferenc], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az 0261 ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 108-111. p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) 0262 Evelyn Waugh: Utolsó látogatás / ZSÉLYI Ferenc. In: Huszonöt fontos angol regény. Műelemzések. - Bp., [1996], - 2 5 8 - 2 7 5 . p. 0263 Kánon és teljesítmény / [ZSÉLYI Ferenc], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 112-127. p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) 0264 Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai: Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása / Szerk : FEJÉR Ádám, ZSÉLYI Ferenc. [Szeged]: JATE Bölcsészettud. Kara. 1996. 150 p. (Szegedi Bölcsészfüzetek) 0253

Filozófia Tanszék Department of Philosophy 0265

0266 0267

254

1

A civilizált halál. Reflexiók Norbert Elias esszéje kapcsán / CSEJTEI Dezső, Juhász Anikó. In: Pompeji, 7 ( 3 - 4 ) 1996, 3 0 3 - 3 1 0 . p. A haldokló magányosságáról korunkban / Norbert Elias; Ford.: CSEJTEI Dezső, Juhász Anikó. In: Pompeji, 7 ( 3 - 4 ) 1996, 2 5 4 - 3 0 2 . p. El cartesianismo de la vida: La influencia de Descartes sobre la filosofia madura de Ortega y Gasset / CSEJTEI Dezső. Autopszia nélkül. In: Teorema, 1 (1) 1996, 1-18. p.


0268

0269

0270 0271 0272 0273 0274

0275 0276 0277

0278 0279

0280 0281 0282 0283 0284 0285

0286

Ész - Élet - Egzisztencia: 5. [köt.]: A kartezianizmus négyszáz éve: [Nemzetközi konferencia, Szegeden, 1996. szept. 2 5 - 2 8 között] = Four h u n d r e d years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme / Szerk.: C S E J T E I Dezső, D É K Á N Y András, L A C Z K Ó Sándor. Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 1996. 3 1 2 p. Jósé Ortega y Gasset mediterranizmusa / C S E J T E I Dezső. (Jósé Ortega y Gasset et la Méditerranée). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 3 3 - 3 4 . p. - (Kék Füzetek ;2.) Nyílvessző és kör: Ortega y Gasset és Spengler hatása N é m e t h László g o n d o l k o d á s á r a / CSEJTEI Dezső. In: Tiszatáj, 50 (3) 1996, 7 4 - 8 3 . p. S c h o p e n h a u e r a h a l á l r ó l / C S E J T E I Dezső, Juhász Anikó. In: Pompeji, 7 (1) 1996, 1 2 1 137. p. The Cartesianism o f life / C S E J T E I Dezső. In: Ész - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 1 6 8 - 1 7 5 . p. Történelem - kulcsra készen / C S E J T E I Dezső, Juhász A n i k ó . In: Pro Philosophia Füzetek, ( 2 - 3 ) 1996, 1 2 9 - 1 6 1 . p. Ne taníts, m í g nem látod a diák szemét: t a n u l m á n y a korai tanítási gyakorlatról / Jeremy P A R R O T T ; Ford.: C S O N T O S Szabolcs. In: M a g y a r Pedagógia, 96 (2) 1996, 1 8 5 193. p. A filozófia alapelvei / René Descartes; [Ford., utószó: D É K Á N Y András], Bp.: Osiris, 1996. 155 p. (Osiris Könyvtár: Filozófia) G o n d o l k o d o m , tehát vagyok / J e a n - M a r i e Beyssade; Ford.: D É K Á N Y András. In: Pompeji, 7 (2) 1996, 2 2 8 - 2 3 8 . p. Quelques remarques sur la genese des j u g e m e n t s de valeur dans la philosophie cartésienne / D É K Á N Y András. In: E s z - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 9 5 - 9 9 . p. Tanulságok / Jean-Luc Marion; Ford.: D É K Á N Y András. In: Pompeji, 7 (2) 1996, 2 3 9 246. p. Gewissheit und Selbsttauschung : Über e i n e m Cartesianern / G A U S Z András. In: Ész Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 2 4 4 248. p. A képmutatás iskolája : Moliere: T a r t u f f e / G Y E N G E Zoltán. In: Színház, 29 (7) 1996, 3 0 - 3 1 . p. Irrationalismus und Anti-Cartesianismus / G Y E N G E Zoltán. In: É s z - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 2 4 9 - 2 5 4 . p. Kierkegaard és a német idealizmus / G Y E N G E Zoltán. [Szeged] : Ictus, [1996]. 229 p. „Egy illúzió múltja": Jegyzetek Francois Furet történelmi esszéjéhez / H E L L E R Ágnes. In: M o z g ó Világ, 22 (5) 1996, 7 5 - 8 2 . p. A szégyen hatalma: Két t a n u l m á n y / H E L L E R Ágnes. Bp.: Osiris, 1996. 349 p. (Horror Metaphysicae) A tragédia mint a mezítelen exisztencia létformája: Lukács György „A tragédia metafizikája" című esszéjén g o n d o l k o d v a / H E L L E R Ágnes. (Tragedy as the Form of Existence). In: Magyar Filozófiai Szemle, 4 0 ( 4 - 6 ) 1996, 3 2 5 - 3 3 7 . p. Adalékok a szépség f o g a l m á n a k fragmentálódásáról a posztmetafizika korszakában / H E L L E R Ágnes. In: M a g y a r T u d o m á n y , 41 1996, 1 0 9 3 - 1 1 0 4 . p.

0287

Az én Berzsenyim / H E L L E R Ágnes. In: Világosság, 37 ( 8 - 9 ) 1996, 2 3 - 3 4 . p.

0288

Az ész határa vagy a k o m é d i a etikai antropológiája / H E L L E R Ágnes. In: É s z - Élet Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 3 4 - 4 1 . p.

255


0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296

0297 0298

0299

0300 0301

0302 0303

El C o p a s o de los Ismqs Diftculta la Solidaridad / H E L L E R Á g n e s . Autopszia nélkül. In: Lateral, 3 (15) 1996. 26. p. Identitások, életterek, hatalmi terek, ismeretlen belvilágok: A saját és az idegen eredetéről / H E L L E R Ágnes; Ford.: Glavina Zsuzsa. In: Kritika, (8) 1996, 1 4 - 1 7 . p. Morálfilozófia / H E L L E R Ágnes. [Bp.]: Cserépfalvi, [1996]. 2 7 3 p. Önreprezentáció és mások reprezentációja / H E L L E R Á g n e s ; Ford.: Stébel Éva. In: Kritika, (12) 1 9 9 6 , 4 - 8 . p. Szabad vagy irányított művészet A m e r i k á b a n : György Péter: M ű v é s z e t és média találkozása a boncasztalon / H E L L E R Ágnes. In: Kritika, (2) 1996, 2 3 - 2 4 . p. Személyiségetika / H E L L E R Ágnes. In: A világ feltétele. B e d i n g u n g der Welt. A kaposvári erkölcsfilozófiai és -nevelési k o n f e r e n c i a előadásai. - [Kaposvár], 1996. - 6 13. p. T h e delicate balance of modern civilization / H E L L E R Ágnes. A u t o p s z i a nélkül. In: Internationale Politik und Gesellsehaft, (2) 1996 1 1 7 - 1 2 5 . p. „Stirb und Werde!": Lukács György viszonya a polgári kultúrához / K A P O S I Márton. In: Lukács és a modernitás. Lukács az európai gondolkodás történetében. [Konferencia. Szeged, 1994. dec. 1 ] - Szeged, 1996. - 1 5 5 - 1 6 4 . p. Az absztrakt Hegel konkrét folytatása kései olasz követőinél / K A P O S I Márton. Autopszia nélkül. In: G o n d , ( I I ) 1996, 1 8 8 - 1 9 7 . p. Benedetto C r o c e und Giovanni Gentiles H e g e l - A u s l e g u n g e n / K A P O S I Márton. Autopszia nélkül. In: Hegel-Jahrbuch 1995. - Berlin: A k a d e m i e Veri., 1996. - 6 4 68. p. Lukács György és Fülep Lajos Dante-értelmezései / K A P O S I M á r t o n . (Dante-Interpretationen von György Lukács und Lajos Fülep). In: M a g y a r Filozófiai Szemle, 4 0 ( 4 - 6 ) 1996, 3 0 3 - 3 2 3 . p. Machiavelli fogadtatása Magyarországon a felvilágosodás időszakában / KAPOSI Márton. In: Italianistica Debreceniensis, 3 1996, 8 6 - 1 0 3 . p. Philosophische Begründung bürgerlicher Werte in den G e d a n k e n von Descartes / KISSNÉ N Ó V Á K Éva. In: Ész - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 2 6 6 - 2 7 4 . p. Zur Heideggers Descartes-Kritik in Sein und Zeit / K R É M E R Sándor. In: Ész - Élet Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 2 5 5 - 2 6 2 . p. A kanti tiszta formális értéketika axio-logikai alapjai / S I M O N Ferenc. In: Pro Philosophia Füzetek, ( 2 - 3 ) 1996, 3 - 2 5 . p.

0304

Társadalomontológia / S I M O N Ferenc. Szeged: JATEPress, 1996. 120 p. (József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

0305

A megszokás mint etikai probléma / S Z A B Ó Tibor. In: A világ feltétele. B e d i n g u n g der Welt. A kaposvári erkölcsfilozófiái és -nevelési konferencia előadásai. - [Kaposvár], 1996. - 4 3 4 - 4 4 0 . p. Egy olasz egzisztencialista: Nicola A b b a g n a n o / S Z A B Ó Tibor. In: Korunk, 7 (4) 1996, 8 4 - 8 5 . p. L'héritage cartésien dans la philosophie italienne du 2 0 e m e siecle / S Z A B Ó Tibor. In: Ész - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A k a r t e z i a n i z m u s négyszáz éve. - Szeged, 1996. 2 2 8 - 2 3 4 . p. Lukács és a modernitás: Lukács az európai gondolkodás történetében: [Konferencia. Szeged, 1994. dec. 1.] / [Szerk. S Z A B Ó Tibor]. Szeged: Szegedi Lukács Kör, 1996. 2 0 6 p. (Lukács and modernity)

0306 0307

0308

256


0309 0310

0311

Mi az egzisztencializmus? / Nicola A b b a g n a n o ; Ford.: S Z A B Ó Tibor. In: Korunk, 7 (4) 1996, 8 6 - 9 1 . p. Sartre és L u k á c s a s z u b j e k t u m kérdéséről / S Z A B Ó Tibor. In: L u k á c s és a modernitás. Lukács az európai g o n d o l k o d á s történetében. [Konferencia. Szeged, 1994. dec. 1.] Szeged, 1996. - 1 0 7 - 1 2 1 . p. Kartezianizmus és az ökofilozófia / T Ó T H János. In: Ész - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 1 2 9 - 1 3 5 . p.

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Department of Finno-Ugrian Philology 0312

0313

0314 0315 0316 0317 0318

0319 0320

0321 (

0322 0323

0324

A z obi-ugor nyelvek müveitető szerkezetei / D O L O V A I Dorottya. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyvaskyla, 1 0 . - 1 5 . 8. 1995. Pars 4. Sessiones sectionum. Syntaxis et semantica. C o n t a c t u s linguistici et status h o d i e r n u s linguarum. Cetera linguistica. - Jyvaskyla, 1996. - 1 1 - 1 4 . p. Műveltető igeképzés az obi-ugor nyelvekben / D O L O V A I Dorottya. (Causative derivation in O b - U g r i c languages). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 1 9 3 - 2 0 7 . p. Szoszvai vogul szövegek / D O L O V A I Dorottya, S1PŐCZ Katalin. In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 7 3 - 7 5 . p. Megjegyzések az u d m u r t birtokos szerkezetről / K O Z M Á C S István. In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 0 6 - 2 0 8 . p. A z erza-mordvin hangjelölésről / M É S Z Á R O S Edit. In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 2 9 - 2 3 0 . p. Mordvalaisten kielisukulaistemme parissa / M É S Z Á R O S Edit. In: Ünnepi könyv Dom o k o s Péter tiszteletére. - Bp., 1996. - 1 7 7 - 1 8 2 . p. - (Urálisztikai T a n u l m á n y o k ; 7.) O nekotorüh o s z o b e n n o s z t j a h é r z j a - m o r d o v s z k o g o o t ü m e n n o g o g l a g o l o o b r a z o v a n i j a / M É S Z Á R O S Edit. In: C o n g r e s s u s octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyvaskyla, 10.-15. 8. 1995. Pars 3. Sessiones sectionum. Phonologia. M o r p h o l o g i a . - Jyvaskyla. 1 9 9 6 . - 1 5 8 - 1 6 1 . p. Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére / Szerk.: M É S Z Á R O S Edit. Szeged: J A T E Finnugor Tansz., 1996. 307 p. Beitrage zur M o r p h o l o g i e des N g a n a s a n i s c h e n / M I K O L A Tibor. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyvaskyla, 10.-15. 8. 1995. Pars 3. Sessiones sectionum. Phonologia. Morphologia. - Jyvaskyla, 1 9 9 6 . - 1 6 2 - 1 6 5 . p. Glottisverschlusslaute in enzischen N o m i n a l - und V e r b a l s t a m m e n / M I K O L A Tibor. Autopszia nélkül. In: F i n n i s c h - U g r i s c h e Mitteilungen, 1 8 - 1 9 1994/1995, 9 1 95. p. Megjegyzések az e n y e c igemódok kérdéséhez / M I K O L A Tibor. In: Ünnepi könyv Dom o k o s Péter tiszteletére. - Bp., 1996. - 1 8 6 - 1 8 7 . p. - (Urálisztikai T a n u l m á n y o k ; 7.) Zur Geschichte der auslautenden Tenues im Lappischen / M I K O L A Tibor. In: Lapponica et Uralica. 100 Jahre f i n n i s c h - u g r i s c h e r Unterricht an der Universitat Uppsala. Vortráge a m J u b i l a u m s s y m p o s i u m 2 0 . - 2 3 . April 1994. - S t o c k h o l m , 1996. - 9 9 - 1 0 2 . p. - (Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Uralica Upsaliensia; 26.) A z uráli nyelvek fosztóképzőinek eredete / M O L N Á R Judit, N A G Y Beáta. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 3 5 - 2 4 4 . p.

257


0325

0326 0327

0328

0329

0330

0331

A S á m á n - t ó l e g e n d á j a / N A G Y Beáta Boglárka. (Die L e g e n d e über den S c h a m a nensee). In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 2 1 9 - 2 2 2 . p. Hogyan születik a szerelem / Raija Siekkinen; Ford.: N A G Y Beáta Boglárka. In: Magyar Lettre Internationale, 2 0 1996, 3 8 - 3 9 . p. Infinitivnüe f o r m ü glagola n g a n a s z a n s z k o g o j a z ü k a / N . N. Kovalenko. Novoszibirszk : N a u k a , 1992. 9 3 p. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 3 4 7 - 3 5 5 . p. Ismert.: N A G Y Beáta Boglárka A melléknévfokozás kifejezési lehetőségei a vogul nyelvben / S I P O C Z Katalin. In: Ünnepi könyv D o m o k o s Péter tiszteletére. - Bp., 1996. - 2 3 5 - 2 3 9 . p. - (Urálisztikai Tan u l m á n y o k ; 7.) A z obi-ugor testrésznevek szemantikai vizsgálata: 1. [rész] / S I P O C Z Katalin. (ObUgrian body-part terms, 1.). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. SEctio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 2 2 3 - 2 4 6 . p. Poliszém kapcsolatok a vogul testrészelnevezések lexikai c s o p o r t j á b a n / S I P Ő C Z Katalin. In: C o n g r e s s u s octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyvaskylá, 10.-15. 8. 1995. Pars 5. Sessiones sectionum. Lexicologia. O n o m a s t i c a . - Jyvaskyla, 1996. 1 8 1 - 1 8 4 . p. Üdvözlet Lappföldről / N . - A . ValkeapSü; Ford.: S I P Ö C Z Katalin. In: Magyar Lettre Internationale, 20 1996, 45. p.

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of French Language and Literature 0332 0333 0334

0335

0336

0337

0338 0339

258

A filozófia elfelejtése / Jean-Luc Nancy; Ford.: Sári Andrea, A L B E R T Sándor. In: Pompeji, 7 (2) 1996, 2 1 4 - 2 2 7 . p. A giccs, a b o l d o g s á g művészete / A b r a h a m A . Moles; [Ford.: Orosz M a g d o l n a , A L B E R T Sándor], Bp. : Háttér, 1996. 188 p. 9 t. Passage des n o m s abstraits d'un discours a l'autre: p r o b l é m a t i q u e d e la traduction / A L B E R T Sándor. Autopszia nélkül. In: Les n o m s abstraits: histoire et théories. - Lille, 1996. - 1 8 9 - 1 9 8 . p. S o m é aspects of the philosophy of literary translation / A L B E R T Sándor. In: Translation studies in Hungary. Ed. by Kinga Klaudy, Jósé Lambert, A n i k ó Sohár. - Bp., 1996. - 5 3 - 5 9 . p „ Testes Könyv: 1. [köt.] / Szerk.: KISS Attila Atilla, K O V Á C S Sándor, O D O R I C S Ferenc; [Ford. ellenőr.: A L B E R T Sándor ; Közrem.: B O C S O R Péter, ... H Ó D O S Y A n n a mária, M Ü L L N E R A n d r á s etc.; Előszó: O D O R I C S Ferenc], Szeged: Ictus: J A T E Irodalomelmélet Csoport, 1996. 4 5 8 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) Formation d'interprétes et de traducteurs au Département d'Etudes Francaises de l'Université József Attila, Szeged / F A R K A S Ildikó. In: La diversification des filieres dans les D e p a r t e m e n t s d'Études Francaises des Universites et des Ecoles Superieures de Pedagogie. Seminaire, 2 8 - 2 9 Mars, 1996. C o m p t e rendű des travaux. - Bp., 1996. 2 0 - 2 1 . p. „Kezdjük a k ö z e p é n ! " / G Y I M E S I Timea. In: P o m p e j i , 7 (2) 1996, 4 3 - 4 4 . p. „Noli m e tangere": Po(i)etika a század végén / G Y I M E S I T i m e a . In: Pompeji, 7 (2) 1 9 9 6 , 6 4 - 7 3 . p.


0340 0341 0342 0343 0344 0345

0346 0347 0348 0349 0350

0351

0352

0353

0354 0355

0356 0357

0358

Különös szépségű kristálydarabok / G Y I M E S I Timea. In: Tiszatáj, 50 (8) 1996, 7 3 77. p. Marguerite Duras elragadtatása: [Nekrológ] / G Y I M E S I Timea. In: Átváltozások, (6) 1996, 1 4 3 - 1 4 4 . p. Ottlik, a m a t e u r du silence / G Y I M E S I T i m e a . In: C a h i e r s d'Études Hongroises, 7 1995, 1 7 0 - 1 8 5 . p. Pour une po(i)étique de „noli m e tangere": Essai hétérologique / G Y I M E S I Timea. Autopszia nélkül. In: Revue d'Études Francaises, (1) 1996, 1 7 7 - 1 8 8 . p. R i z ó m a / Gilles Deleuze, Félix Guattari; Ford.: G Y I M E S I Timea. Autopszia nélkül. In: E x - S y m p o s i o n , (1-5-16) 1996, 1 - 1 7 . p. Choderlos d e Laclos: Veszedelmes viszonyok: Les Liaisons dangereuses, 1782 / K O V Á C S Ilona. In: Huszonöt fontos f r a n c i a regény. M ű e l e m z é s e k . - [Bp., 1996], 6 6 - 7 9 . p. C s i p k é s térdnadrág és díszmagyar / K O V Á C S Ilona. In: M a g y a r Lettre Internationale, 21 1996, 4 3 - 4 6 . p. Exil et littérature: La période 1 7 1 1 - 1 7 3 5 d a n s l'oeuvre de Francois II Rákóczi / K O V Á C S Ilona. In: Cahiers d'Études Hongroises, 7 1995, 2 0 - 2 8 . p. Légendes hongroises autour de C a s a n o v a / K O V Á C S Ilona. Autopszia nélkül. In: Le Pont des Arts, (3) 1995, 16-17. p. Napóleon, a médiasztár: Egy mítosz alakváltozásai / Á d á m Péter, K O V Á C S Hona. In: Filmvilág, 39 (5) 1996, 4 0 - 4 3 . p. La mise en place d'une formation d'interpretes et de traducteurs a la Faculte des Lettres d e l'Universite Attila József de Szeged / N É M E T H Jenő. In: La diversification des filieres d a n s les Departments d'Études Francaises des Universites et des Ecoles Superieures de Pedagogie. Seminaire, 2 8 - 2 9 Mars, 1996. C o m p t e rendű des travaux. Bp., 1 9 9 6 . - 2 2 . p. „A k ö n y v e k n e k veleje": A felvilágosodás egy rövid m ű f a j á n a k magyarországi története: 1 7 8 0 - 1 8 3 0 / P E N K E Olga. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 8 8 - 1 0 1 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.) Bessenyei politikai gondolatai utolsó alkotói k o r s z a k á b a n / P E N K E Olga. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 15. p. - (Kék Füzetek; 1.) Denis Diderot: M i n d e n m i n d e g y J a k a b m e g a g a z d á j a : J a c q u e s le fataliste et son maitre,' 1 7 6 2 - 1 7 8 0 / P E N K E Olga. In: Huszonöt fontos f r a n c i a regény. Műelemzések. - [Bp.. 1 9 9 6 ] , - 5 4 - 6 5 . p. L'incertitude des notions morales dans l'Encyclopédie et Le Neveu de R a m e a u / P E N K E Olga. In: Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, octobre 21 1996. 4 1 - 5 0 . p. Les figures du narrateur et du destinataire d a n s l'Histoire des deux Indes / P E N K E Olga. Autopszia nélkül. In: Actes du colloque, Passau, 1 3 - 1 5 juillet, 1993. - O x f o r d , 1996. 6 9 - 7 8 . p. - (Studies on Voltaire; 333.) Les figures du narrateur et du destinataire d a n s l'oeuvre p h i l o s o p h i q u e de György Bessenyei / P E N K E Olga. In: Cahiers d'Études Hongroises, 7 1995, 2 9 - 3 7 . p. Theatre et patriotisme: L'influence des tragedies historiques de Voltaire sur la formation du theatre hongrois au XVIIIeme siecle / P E N K E Olga. Autopszia nélkül. In: Revue d'Études Francaises, ( 1 ) 1 9 9 6 , 2 3 5 - 2 5 1 . p. A közösség sugallta halálgondolat fizikai hatása az egyénre: Ausztrália, Új-Zéland / Marcél M a u s s ; Ford.: SALY Noémi. In: Pompeji, 7 ( 3 - 4 ) 1996, 3 4 0 - 3 5 6 . p.

259


0359 0360 0361 0362

0363 0364

0365 0366

0367

0368

A Krisztinaváros és a Philadelphia / S A L Y Noémi. In: Budapesti Negyed. 4 ( 2 - 3 ) 1996, 2 1 5 - 2 4 2 . p. Kávéházi kisbibliográfia / Összeáll.: S A L Y Noémi. In: Budapesti Negyed, 4 ( 2 - 3 ) 1996, 2 8 7 - 2 9 4 . p. Sartre en hongrois et sur la Hongrie: A m a g y a r vonatkozású Sartre-irodalom bibliográfiája: 1 9 3 9 - 1 9 9 6 / S A L Y Noémi. In: Existentia, 5 1995, 2 4 5 - 2 6 6 . p. Vallási hiedelmek és eszmék története: 3. [köt.]: M o h a m e d t ő l a r e f o r m á c i ó i g / Mircea Eliade: [Ford.: S A L Y Noémi], Bp.: Osiris, 1996. 347 p. (Osiris Könyvtár: Vallástörténet) Anthologie de la civilisation Francaise: T o m e 1: Des origines a la revolution / Prés. par S Ú J T Ó László. Szeged: J A T E P r e s s , 1996. III, 4 5 7 p. A Mediterráneum az európai történelemben és a politikában = La Méditerranée et l'Europe: histoire et politique / [Szerk.: K U K O V E C Z György: Közrem.: J. N A G Y László, K Ö V É R Lajos, SZÁSZ Géza]. Szeged: JATEPress, 1996. 53 p. (Kék Füzetek; 2.) Anthologie d'histoire de la civilisation francaise: T o m e 2: De la Révolution a la Grandé Guerre / Présentée par S Z Á S Z Géza. Szeged: J A T E , 1996. I 15 p. Gyarmatosítási elképzelések a 18. századi Franciaországban: Choiseul és Talleyrand / SZÁSZ Géza. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyiniesi Sándor emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 32. p. - (Kék Füzetek; I.) Korai magyar történeti lexikon: Dictionnaire de l'histoire du M o y e n Age hongrois / Dir.: Gyula Kristó; Réd.: Pál Engel, Ferenc M a k k . Bp.: A k a d é m i a i K „ 1995. 7 5 8 p. In: Cahiers d'Études Hongroises, 8 1996, 2 8 2 - 2 8 5 . p. Ismert.: S Z Á S Z G é z a Kultúrák k o m m u n i k á c i ó j a , nyelvtanítás és klasszikus irodalom / Ú J F A L U S I N É M E T H Jenő. In: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 2 4 1 248. p. - (Nyelvészeti Füzetek; 5.)

Hispanisztika Tanszék Department of Hispanic Studies 0369 0370 0371 0372

0373 0374 0375

260

„Indiázni" / E. Vila Vilar. Autopszia nélkül. In: Clio, (3) 1996, 6 3 - 6 6 . p.. Ismert.: ANDERLE Ádám [40 szócikk] / [ A N D E R L E Ádám], In: Egyetemes történeti kislexikon. (Kora újkor). Bp., 1996. - [ ] p. - ( M a e c e n a s Történelem Könyvek) A magyar Latin-Amerika története-kutatások harminc éve: [Vitaanyag] / A N D E R L E Ádám. Szeged, 1996. 3 0 p. A Mediterráneum és a spanyol külpolitika geopolitikai m e g h a t á r o z o t t s á g a / A N D E R L E Ádám. (La Méditerranée et la détermination géopolitique d e la politique extérieure de l'Espagne). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 32. p. - (Kék Füzetek; 2.) A peronizmus / Horváth Gyula; [Szerk.: A N D E R L E Á d á m ] , Szeged: Anderle Ádám. 1996. 117 p. A spanyol királynék / J.A. Vidal Sales. Autopszia nélkül. In: Clio, ( I ) 1996, 8 5 - 8 9 . p. Ismert : A N D E R L E Á d á m Az aragón kapcsolat: V. Alfonz, el M a g n á n i m o és a m a g y a r trón / A N D E R L E Á d á m . (The Aragón connection. Alfonse V., el M a g n a n i m o and the Hungárián throne). In: Történelmi Szemle, 38 (4) 1996, 4 0 1 - 4 1 1 . p.


0376

0377

0378 0379 0380

0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388

A z Újvilág mint utópia a spanyol k ö z g o n d o l k o d á s b a n / A N D E R L E Á d á m . In: A modern politikai gondolkodás .kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 25. p. - (Kék F ü z e t e k : 1.) C o n s t a n z a de Aragón en la historiográfia E s p a n o l a / A N D E R L E Á d á m . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Hispanica. I 1996, 5 13. p. Don Carlos: Őrült vagy áldozat? / A N D E R L E Á d á m . Szeged: [Szerző], 1996. 168 p. E g y h á z és hatalom Peruban / P. Garcia Jordán. A u t o p s z i a nélkül. In: Clio, (1) 1996, 1 2 6 - 1 3 0 . p.. Ismert.: A N D E R L E Á d á m Fény és pillanat: Müller Miklós f o t ó m ű v é s z spanyol k o r s z a k a / A N D E R L E Á d á m . In: Magyarságkutatás. 1 9 9 5 - 9 6 . Szerk.: Diószegi László. - Bp., 1996. - 8 9 - 1 0 3 . p. - (A M a g y a r s á g k u t a t á s Könyvtára ;20.) Károly V: E g y európai császár / H a b s b u r g Ottó. Bp.: E u r ó p a , 1994. 421 p.. In: Századok, 130 1996, 1 0 2 1 - 1 0 2 3 . p. Ismert.: A N D E R L E Á d á m K i s k u n d o r o z s m a : T a n u l m á n y o k / Szerk. Kövér Lajos, Tóth S á n d o r László. Szeged, 1995. 7 5 0 p.. In: Századok, 130 Í 9 9 6 , 7 1 7 - 7 2 0 . p. Ismert.: A N D E R L E Á d á m Kiskundorozsma halottai a második világháborúban / Kanyó Ferenc; [Szerk.: A N D E R L E Ádám]. Szeged-Kiskundorozsma: Dorozsmai Napló Baráti Kör, 1996. 151 p. 9t. Spanyol bevándorlók K u b á b a n / C. Naranjo. A u t o p s z i a nélkül. In: Clio, (3) 1996. 5 8 62. p. Ismert.: A N D E R L E Á d á m Spanyol bevándorlók Latin-Amerikában a 19. és 20. s z á z a d b a n / A N D E R L E Ádám. In: Századok, 130 1996, 1 2 9 6 - 1 3 0 3 . p. Ültetvény és politika: Tanulmányok Brazília történetéből / Horváth Gyula; [Szerk.: A N D E R L E Á d á m ] . Szeged: S Z O T E Ny., 1996. 165 p. Vallásosság és társadalom Baszk-földön: 1 4 - 1 6 . sz. / Ernesto Garcia Fernández. Autopszia nélkül. In: Clio, (2) 1996, 7 4 - 7 8 . p. Ismert.: A N D E R L E Á d á m Beszédcentrikus spanyol nyelvtan: ser, estar, hay, tener, g u s t a r / László Sándor; [Lektorálta: B E R T A Tibor], Szeged: Mozaik, 1996. 79 p.

0389

Factores externos e internos en el d e s d o b l a m i e n t o de n o m b r e s c o m u n e s en cuanto al género en espanol / B E R T A Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Hispanica, 1 1996, 6 9 - 7 7 . p.

0390

El léxico técnico en los diccionarios para la e n s e n a n z a del espanol: estudio y propuestas metodológicas / C O N T R E R A S I Z Q U I E R D O , Narciso M . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Hispanica, 1 1996, 4 1 - 5 9 . p. J. C. Onetti: La cara de la desgracia / C S I K Ó S Z s u z s a n n a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Hispanica, 1 1996, 3 3 - 3 9 . p. Números. mágicos: El simbolismo n u m é r i c o en el culto de la santería a f r o c u b a n a / D O R N B A C H Mária. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Acta Hispanica, I 1996, 1 5 - 2 1 . p.

0391 0392

0393 0394 0395

Acerca del lenguaje coloquial espanol / P R A E F O R T V e r o n i k a . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Hispanica, I 1996, 6 1 - 6 7 . p. San Jüan Capistrano durante la primera guerra mundial / T Ó T H Ágnes. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta H i s p a n i c a , 1 1996, 2 3 - 3 1 . p. Spanyolország előrevetített kudarca Felső-Kaliforniában: Ferences misszionáriusok levelezése: 1 7 6 9 - 1 7 9 5 / T Ó T H Ágnes. In: A m o d e r n politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. Tud o m á n y o s ülés Gyimesi Sándor emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. 26. p . - ( K é k Füzetek; 1.)

261


Klasszika-Filológia Tanszék Department of Classical Philology 0396

0397

0398

0399

Az o r v o s t u d o m á n y az ókori görög-római világban / D É R Terézia. továbbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 2 9 6 - 3 0 2 . Füzetek; 5.) Latin fogalmazási és beszédgyakorlatok / SZ. G A L Á N T A I Erzsébet, továbbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 2 2 9 - 2 3 2 . Füzetek; 5.)

In: A nyelvtanárp. - (Nyelvészeti in: A nyelvtanárp. - (Nyevészeti

Morávia története új megvilágításban: Kísérlet a középkori források újraértelmezésére / Boba Imre; [Ford.: P E T R O V I C S István; Latin szöveg ford.: SZ. G A L Á N T A I Erzsébet], Bp.: Magyar Egyháztörténeti E n c i k l o p é d i a M u n k a k ö z . , 1996. 197 p. ( M E T E M Könyvek; II .) Santi e Peccatori: Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria deli Archivo Segreto Vaticano 1 4 5 1 - 1 5 8 6 / Filippo Tamburini. M i l a n o : Istituto Di Propaganda Libreria Milano, 1995. Autopszia nélkül. In: S p e c i m i n a N o v a Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano P a n n o n i o Nominatae. 11 1995, 2 6 9 - 2 7 2 . p.. Ismert.: SZ. G A L Á N T A I Erzsébet

0400

Érettségi, felvételi tételek, t é m a k ö r ö k : Irodalom / [Összeáll., szerk.: Vadai István; Lektor: LÁZÁR István Dávid], Szeged: Szukits, 1996. 165 p.

0401

Szándék és valóság: Szántó Arator István m ü v e i n e k sorsa / L Á Z Á R István Dávid. In: Neolatin irodalom E u r ó p á b a n és M a g y a r o r s z á g o n . Konferencia, Pécs, 1996. m á j u s 2 4 2 6 . - P é c s , 1 9 9 6 . - 1 2 7 - 1 3 3 . p.

0402

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt / O L A J O S Teréz. In: Á r p á d előtt és után. T a n u l m á n y o k a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 9 - 2 0 p. (Szeged-Könyvek; 2.) A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt / O L A J O S Teréz. In: Szeged, február 1996, 4 - 9 . p. Bibliographische Notizen und Mitteilungen / O L A J O S Teréz. Autopszia nélkül. In: Byzantinische Zeitschrift, 89 (1) 1996, 143., 148., 1 5 1 - 1 5 2 . , 155., 158., 164., 1 6 9 170., 178-179., 185., 200., 209., 215., 2 1 8 - 2 2 0 . , 222., 2 2 4 - 2 2 7 . , 229., 238:, 240., 250., 2 5 2 - 2 5 4 . , 2 5 7 - 2 5 9 . , 284., 291., 3 0 1 - 3 0 3 . , 3 0 5 - 3 0 6 . , 3 0 8 - 3 0 9 . , 311., 313., 3 1 5 317., 328., 3 3 0 - 3 3 1 . , 3 3 3 - 3 3 4 . , 340., 344., 346., 3 4 8 - 3 4 9 . , 351., 353., 3 5 5 - 3 5 7 . p. Bibliographische Notizen u n d Mitteilungen / O L A J O S Teréz. Autopszia nélkül. In: Byzantinische Zeitschrift, 89 (2) 1996, 502., 5 0 5 - 5 0 9 . , 525., 5 2 7 - 5 2 8 . , 543., 549., 558., 5 6 9 - 5 7 1 . , 574., 5 7 6 - 5 7 8 . , 646., 6 7 0 - 6 7 1 . p.

0403 0404

0405

0406

0407

0408

262

Contribution a l'histoire des rapports entre Constantin M o n o m a q u e et le roi hongrois André Ier / O L A J O S Teréz. Autopszia nélkül. In: B y z a n t i u m : Identity, Image, Influence. 19. International Congress of Byzantine Studies, C o p e n h a g e n , 1 8 - 2 4 August, 1996. Abstracts of C o m m u n i c a t i o n s . - C o p e n h a g e n , 1 9 9 6 . - N o . 1316 Felhasználatlan forrás a peloponnésosi szlávok történetének egy fejezetéhez / O L A J O S Terézia. (Une source mai c o n n u e de l'histoire des slaves du Péloponnése). In: A Mediterráneum az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 1 5 - 1 6 . p. (Kék Füzetek; 2.) A 9. századi avar történelemre vonatkozó görög források / O L A J O S Terézia. In: A honfoglaláskor írott forrásai. - Bp., 1996. - 9 1 - 1 0 3 . p. - (A Honfoglalásról Sok Szemmel; 2.)


0409

0410

0411

0412

A nyelvtanárok továbbképzéséhez javasolt c u r r i c u l u m leírása / Bácskai Mihály, Jávor György, K ö r m e n d y Mariann, M a d a r á s z Klára, O L A J O S Terézia. In: A nyelvtanártovábbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 3 0 5 - 3 1 1 . p. - (Nyelvészeti Füzetek; 5.) A 9. századi bolgár történetre vonatkozó görög források a m a g y a r honfoglalás szemp o n t j á b ó l / S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u . In: A h o n f o g l a l á s k o r írott forrásai. - Bp., 1996. - 7 7 - 8 9 . p. - (A Honfoglalásról Sok S z e m m e l ; 2.) A z avarok története E u r ó p á b a n / S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u . In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 2 1 30. p. - (Szeged-Könyvek; 2.) Görög paleográfia / S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u . In: Bevezetés az ó k o r t u d o m á n y ba. 1. [köt.] A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Egyetemi jegyzet. - Debrecen, 1996. - 1 0 1 - 1 1 4 . p. - (Agatha; 2.)

Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék Department of Classical Hungárián Literature 0413

0414

0415

0416

0417 0418

0419

A m a g y a r nemzettudat változatai és változásai a j o z e f i n u s évtized költészetében / C S E T R I Lajos. In: Magyarságkutatás. 1 9 9 5 - 9 6 . Szerk.: Diószegi László. - Bp., 1996. 1 1 - 2 5 . p. - (A Magyarságkutatás Könyvtára; 20.) A politikai g o n d o l k o d á s tükröződése a kor m a g y a r költészetében / C S E T R I Lajos. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi Sándor emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 13. p. - (Kék Füzetek; 1.) Folytonosság és változás a felvilágosodás kori m a g y a r i r o d a l o m b a n / C S E T R I Lajos. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás k u t a t á s á n a k időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 1 5 - 3 3 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.) A históriai tarokkparti / Jókai Mór; [Utószó, s a j t ó alá rend.: G Á N G Ó Gábor], Bp.; Unikornis, 1996. 2 1 6 p. (Jókai M ó r M u n k á i : G y ű j t e m é n y e s díszkiadás; 78.). A u t o p s z i a nélkül A karthauzi / Eötvös József ; [Szöveg gond., utószó: G Á N G Ó Gábor], Bp.: Unikornis, 1996. 3 3 4 p. (A M a g y a r Próza Klasszikusai; 36.). A u t o p s z i a nélkül A lélekidomár: 1 - 2 . köt. / Jókai Mór; [Utószó, s a j t ó alá rend.: G Á N G Ó Gábor], Bp.: Unikornis, 1996. 2 0 6 , 2 1 2 p. (Jókai M ó r M u n k á i : G y ű j t e m é n y e s díszkiadás; 8 4 - 8 5 ). Autopszia nélkül A s z i m u l á k r u m elsőbbsége / Jean Baudrillard; Ford.: G Á N G Ó Gábor. In: Testes könyv. I. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács S á n d o r , O d o r i c s Ferenc. - Szeged, 1996. 1 6 1 - 1 9 3 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.)

0420

A m i családtörténet és ami n e m : Károlyi József: M a d e i r a i e m l é k e k : [Kritika] / G Á N G Ó Gábor. In: Árgus, 7 (5) 1996, 7 6 - 7 7 . p.

0421

Barátaim barátai: Böröndi L a j o s - D o l á n György: A m á s i k part (Versek - Képek), Csűrös Miklós: Géniuszok - kortársaink, Kállai Katalin: Veronai címlapsztori, Nagy Gáspár: Z ó n a i d ő , Pintér Lajos: Ezredfordulóponton, P o m o g á t s Béla: Vázlat az egészről, Vasadi Péter: A viola hatalma: [Kritika] / G Á N G Ó G á b o r . In: Árgus, 7 (2) 1996, 6 6 68. p. Die Bibliothek von Joseph Eötvös = E ö t v ö s József k ö n y v t á r a / Hrsg., eingel., Register von G á b o r G Á N G Ó . Bp.: A r g u m e n t u m , [1996]. 3 2 6 p.

0422

263


0423 0424

0425

0426

0427 0428 ' 0429

0430

0431

0432

0433 0434 0435 0436

0437

Egy az Isten: 1 - 2 . köt. / Jókai M ó r ; [Utószó, s a j t ó alá rend.: G Á N G Ó Gábor], Bp.: Unikornis, [1996], 190, 2 8 4 p. (Jókai M ó r M u n k á i : G y ű j t e m é n y e s díszkiadás; 7 9 - 8 0 . ) Egy hírhedett kalandor a XVII. századból / Jókai Mór; [Utószó, s a j t ó alá rend.: Egyed Ilona, [ G Á N G Ó Gábor]]. Bp.: Unikornis, 1996. 251 p. (Jókai Mór M u n k á i : G y ű j t e m é nyes díszkiadás; 74.). Autopszia nélkül Rab Ráby: 1 - 2 . köt. / Jókai M ó r ; [Utószó, sajtó alá rend.: G Á N G Ó Gábor], Bp.: Unikornis, 1996. 203, 185 p. (Jókai M ó r M u n k á i : G y ű j t e m é n y e s díszkiadás; 8 6 - 8 7 ). Autopszia nélkül Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról / Bényei M i k l ó s . Nyíregyháza: Stúdium; Debrecen: Kinizsi Ny., 1994. 164 p.. (Kultúrtudományi T a n u l m á n y o k ) . In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (4) 1996, 5 0 7 - 5 0 8 . p. Ismert.: G Á N G Ó G á b o r Thiers, Engels és a kereszténység szelleme: E ö t v ö s József a p a u p e r i z m u s r ó l / G Á N G Ó Gábor. In: Századok, 130 1996, 1 2 9 - 1 4 8 . p. A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban / H Á S Z - F E H É R Katalin. In: Tiszatáj Diákmelléklete, 37 1996, 19 p. Kisregények: 2. [köt.]: Akli M i k l ó s cs. kir. udvari mulattató története: A vén g a z e m b e r / Mikszáth Kálmán; [Szöveggond., utószó: H Á S Z - F E H É R Katalin], Bp.: Unikornis. 1996. 2 8 4 p. (A M a g y a r Próza Klasszikusai; 34.) Molnár Borbála levelező társasága / H Á S Z - F E H É R Katalin. (Női szerepek a társadalomban és az alkotómüvészetben. Konferencia a Petőfi Irodalmi M ú z e u m b a n , 1996. márc. 2 1 - 2 2 ) . In: Irodalomismeret, 7 ( 1 - 2 ) 1996, 3 8 - 4 4 . p. Szövegek között: [1. köt.]: Budapesti és szegedi t a n u l m á n y o k az irodalomelmélet/történet köréből / [Szerk.: B O C S O R Péter, F R I E D István, H Ó D O S Y A n n a m á r i a , M Ü L L N E R András; Lektorok: . . . K Ü R T Ö S I Katalin, K I S S Attila, F R I E D István, S Z Ő K E Katalin; Előszó: F R I E D István], Szeged: J A T E B T K , 1996. 197 p. Kísérlet a Nagyidai cigányok (újra)értelmezésére / M I L B A C H E R Róbert. (Tentative de reinterprétation des „Gitans de Nagyida"). In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (4) 1996, 4 1 5 - 4 4 1 . p. Mintha Garafilafi: A v a g y hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques Derrida szendvicséről / M I L B A C H E R Róbert. In: Tiszatáj, 50 (10) 1996, 8 8 - 9 4 . p. A hazudni b ü s z k e író / Lukácsy Sándor. [Bp.]: Balassi K., 1995. 3 6 6 p. In: Holmi, 8 (6) 1996, 9 1 7 - 9 2 2 . p. Ismert.: S Z A J B É L Y Mihály Csáth Géza S z a b a d k á j a / S Z A J B É L Y Mihály. In: Tiszatáj, 5 0 (12) 1996, 7 7 - 8 4 . p. Költészet és próza viszonya C s o k o n a i Vitéz p o é t i k á j á b a n és szépírói kísérleteiben / S Z A J B É L Y Mihály. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás k u t a t á s á n a k időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 3 1 8 - 3 2 8 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.) Rejtelmek labirintusában: Összegyűjtött esszék, t a n u l m á n y o k , ú j s á g c i k k e k / Csáth Géza; [Szerk., sajtó alá rend. S Z A J B É L Y Mihály], Bp.: M a g v e t ő , [1995], 4 8 5 p.

0438

Suszterlap - és valami m á s / S Z A J B É L Y Mihály. In: Szeged, április 1996, 3 - 4 . p.

0439

Vörösmarty Mihály elhamvadt versei / S Z A J B É L Y Mihály. In: Tiszatáj diákmelléklete, 33 1996, 16 p: [Magánlevél Galgóczi Erzsébetnek] / S Z É L E S Klára. In: M ű h e l y , 19 (Ksz.) 1996, 50. p. A szegedi örökség egyik kincséről: M ó r a Ferenc: Arany koporsójáról / S Z É L E S K l á r a In: írások Péter László 70. születésnapjára. - Szeged, 1996. - 8 8 - 9 9 . p. - (A SomogyiKönyvtár Kiadványai; 36.) A Szépfalusi-jelenség / S Z É L E S Klára. In: Hitel, 9 (6) 1996, 1 0 0 - 1 0 2 . p.

0440 0441

0442

264


0443 0444 0445

0446

0447 0448 0449

0450

0451

0452 0453

0454

Egy ezredvégi - végvári - költő: Lászlóffy Aladárról / S Z É L E S Klára. In: Hitel, 9 ( 1 ) 1996, 5 6 - 5 9 . p. Milyen az égboltunk 1996 m á r c i u s á b a n ? : Lászlóffy Aladár sűrítés-technikájáról / S Z É L E S Klára. In: Tiszatáj, 50 (6) 1996, 6 - 8 . p. Modern(?) költészet - modernt?) m o t í v u m : Lászlóffy Aladár egy m o t í v u m á n a k követése / SZÉLES Klára. In: „ M o d e r n n e k kell lenni mindenestül"(?) Irodalom, átértelmezés, történetiség. - Szeged, 1996. - 2 6 1 - 2 6 7 . p. Murteri kövek: Szembesülések, s z e m p o n t o k , alkalmak / Szépfalusi István. Bp.: Héttorony, 1995. 2 5 9 p. In: Confessio, 2 0 (2) 1996, 1 2 2 - 1 2 4 . p. Ismert.: „...a m a g y a r s á g szolgálatában, és sosem képviseletében" / S Z É L E S Klára Nagy László és K o n d o r Béla / S Z É L E S Klára. Autopszia nélkül. In: Helikon, 7 (3) 1996, 17. p. Ön-metafora: „ m i " - m e t a f o r á k : Ö n m e t a f o r a - v á l t o z a t o k a mai erdélyi költészetben / S Z É L E S Klára. In: Tiszatáj, 5 0 (1) 1996, 7 9 - 9 1 . p. S y m p h o n i a antiqua / Lászlóffy Aladár. [Pécs]: Jelenkor; [Bukarest]: Kriterion, [1995], In: Alföld, 47 (3) 1996, 7 3 - 7 8 . p.. Ismert.: Feleselés a posztmodernnel? / S Z É L E S Klára Szülőföld és posztmodern / S Z É L E S Klára. In: C o n g r e s s u s octavus internationalis f e n n o - u g r i s t a r u m , Jyvaskyla, 10.-15. 8. 1995. Pars 7. Litteratura. Archaeologia. Anthropologia. - Jyvaskyla, 1996. - 1 8 5 - 1 8 9 . p. V a n ünnep: Van mit rontani: A Nagy László recepcióhoz, 1995-ben / S Z É L E S Klára. In: „Inkarnáció e z ü s t b e n . " T a n u l m á n y o k Nagy Lászlóról. - Bp., 1996. - 1 6 0 - 1 7 4 . p. (A Petőfi Irodalmi M ú z e u m Könyvei; 5.) V a n - e értelme a műértelmezésnek?: Ha van, mi az? / S Z É L E S Klára. Bp.: Panem; M a i d e n h e a d : McGraw-Hill, 1996. 2 1 6 p. Nemzet és egyéniség: D r á m a i r o d a l m u n k az 1810-es években: a hazafiság drámái / Nagy Imre. Bp.: A r g u m e n t u m , 1993. 2 4 2 p. In: Budapesti Könyvszemle, 8 (1) 1996, 9 0 - 9 2 . p. Ismert.: Z E N T A I M á r i a Tanúit fülek és rongyon gyűlt m u n k á k : C s o k o n a i dévajságairól és megítéltetésiikről / Z E N T A I Mária. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 3 0 9 - 3 1 7 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.)

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern General History 0455 0456

0457 0458

„Krisztusért és az ő ellenségei ellen": A Maigret grófok adománylevele 1687-ből / Bev., jegyz.: C S E R N U S Sándor. In: Aetas, ( 2 - 3 ) 1996, 2 4 4 - 2 5 5 . p. A középkori francia expanzió fö irányai: Jeruzsálem, R ó m a , Trója / C S E R N U S Sándor. (Les orientations principales de l'expansion de la Francé médiévale: Jérusalem, Romé, Troie). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged: JATEPress, 1996. - 19-21. p. - (Kék Füzetek; 2.) A rövidtávú, post-secondary képzés Franciaországban / C S E R N U S Sándor. Autopszia nélkül. In: Rövid ciklusú, post-secondary képzés a felsőoktatásban. - Bp., 1995. - 4 9 - 5 5 . p. Szent Margit legendái és stigmái: Les légends et les stigmates d e sainte Marguerite / Tibor Klaniczay, G á b o r Klaniczay. Bp.: A r g u m e n t u m , 1994. 255 p. In: Cahiers d'Études Hongroises, 8 1996, 2 7 9 - 2 8 2 . p. Ismert.: G A L A M B György

265


0459

0460

0461

0462 0463

Város és vidék a nyugati M e d i t e r r a n e u m vallási életében a 10-12. s z á z a d b a n / G A L A M B György. (Ville et c a m p a g n e dans la vie religieuse de la Méditerranée occidentale a u x 1 0 e - 1 2 e siecles). In: A M e d i t e r r a n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 1 7 - 1 8 . p. - (Kék Füzetek; 2.) Az orosz politikai g o n d o l k o d á s a 1 7 - 1 8 . század fordulóján / V A R G A Beáta. In: A modern politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi Sándor emlékére... Szeged, 1996. április 1 8 . - S z e g e d , 1 9 9 6 . - 16. p. - (Kék Füzetek; 1.) A 9. századi magyarokra vonatkozó arab források: A D z s a j h á n i - h a g y o m á n y / Z I M O N Y I István. In: A honfoglaláskor írott forrásai. - Bp., 1996. - 4 9 - 5 9 . p. - (A Honfoglalásról Sok S z e m m e l ; 2.) A kazárok szerepe Kelet-Európában / Z I M O N Y I István. In: M a g y a r T u d o m á n y , 41 1996, 9 5 2 - 9 5 7 . p. Préhistoire hongroise: m é t h o d e s de recherche et vue d ' e n s e m b l e / Z I M O N Y I István. In: Cahiers d'Études Hongroises, 8 1996, 2 0 - 3 3 . p.

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern Hungárián History 0464

Kapisztránói János és a bártfai Irgalmasság A n y j a confraternitás kapcsolata / D Á V I D T a m á s . (The relation between John Capistran and the C o n f r a t e r n i t y of the Mother of Mercy in Bártfa). In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Acta Historica, 103 1996, 8 3 - 8 9 . p.

0465

Néhány gondolat a Csaba-problémáról / K O R D É Zoltán. ( S o m é remarks on the C s a b a problem). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 5 7 - 6 5 . p. A keresztény egyházszervezet kialakulása / K O S Z T A László. In: Á r p á d előtt és után. T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 1 0 5 - 1 1 5 . p. - (Szeged-Könyvek; 2.)

0466

0467 0468

0469 0470

0471

A keresztény egyházszervezet kialakulása / K O S Z T A László. In: Szeged, j ú n i u s 1996, 8 - 1 3 . p. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi pecséthasználata a 14. század közepéig / K O S Z T A László. (The authoritative use of seal in the cathedral chapter of Pécs until the middle of the 14th century). In: Levéltári Közlemények, 67 ( 1 - 2 ) 1996, 5 1 - 6 0 . p. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége / K O S Z T A László. Szeged, 1994. 3 6 2 lev. Autopszia nélkül. P h D disszertáció Pécs az Árpád- és az A n j o u - k o r b a n : 1 0 0 0 - 1 3 8 2 / K O S Z T A László. In: Pécs ezer éve. Szemelvények és források a város történetéből ( 1 0 0 9 - 1 9 6 2 ) . Történelmi olvasókönyv. Pécs, 1 9 9 6 . - 2 1 - 5 2 . p. Székeskáptalanok és k a n o n o k j a i k M a g y a r o r s z á g o n a 12. század elejéig / K O S Z T A László. (Die Domkapitel und ihre D o m h e r r e n bis A n f a n g des 12. Jahrhunderts in Ungarn). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Historica, 103 1996, 6 7 - 8 1 . p.

0472

Un prélat francais de Hongrie: Bertalan, é v e q u e de Pécs: 1 2 1 9 - 1 2 5 1 / K O S Z T A László. In: Cahiers d'Études Hongroises, 8 1996, 7 1 - 9 6 . p.

0473

A besenyők elől, a morvák rovására: A honfoglalás a közeli kortársak írta forrásokban / K R I S T Ó Gyula. In: Népszabadság, (augusztus 17) 1996, 27. p.

266


0474

A helytörténetírás irányai: Különös tekintettel a Szeged története eddig megjelent köteteire / K R I S T Ó Gyula. In: A D u g o n i c s Társaság évkönyve. 1 9 9 3 - 1 9 9 5 . Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. - 2 9 - 3 4 . p.

0475

A honfoglalás a középkori magyar történeti h a g y o m á n y b a n / K R I S T Ó Gyula. In: Magyar T u d o m á n y , 41 1996, 1 0 0 4 - 1 0 1 0 . p. A honfoglalás az írott források tükrében / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: A Debreceni R e f o r m á t u s Kollégium G i m n á z i u m á n a k é v k ö n y v e az 1 9 9 4 / 9 5 - 1 9 9 5 / 9 6 . iskolai évről. - Debrecen, 1996. - 1 5 3 - 1 6 0 . p. A honfoglalás az írott f o r r á s o k b a n / K R I S T Ó Gyula. In: Korunk, 7 (8) 1996, 1 1 3 -

0476

0477

121.p.

0478

A honfoglalók megtelepedése a K á r p á t - m e d e n c é b e n / K R I S T Ó Gyula. In: Honfoglaló őseink. - Bp., 1996. - 2 0 7 - 2 2 2 . p.

0479

A korai magyar államról / K R I S T Ó Gyula. Bp.: História: M T A Történettud. Int., 1996. 3 6 p. (História Könyvtár: Előadások a történettudomány műhelyeiből; 8.) A K ö r ö s - T i s z a - M a r o s - k ö z települései a k ö z é p k o r b a n : [Lexikon] / Szerk.: B L A Z O VICH László; [írták: Béres Mária, B L A Z O V I C H László etc.; Lektorok: Kovách Géza, KRISTÓ Gyula, Szabó Ferenc], Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. 355 p. (DélAlföldi Évszázadok; 9.) A magyar honfoglalás mítosza és valósága / K R I S T Ó Gyula. In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve. 1995. - Szeged, 1996. - 7 - 2 0 . p. A magyar kalandozó hadjáratok szezonalitása / K R I S T Ó Gyula. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. 11-15. p.

0480

0481 0482

0483

A magyar nomád állam k i a l a k u l á s a / KRISTÓ Gyula. In: Rubicon, 7 (7) 1996. 11-14. p.

0484

A székelyek eredetéről / K R I S T Ó Gyula. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 167 p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 10.)

0485

Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 11. [köt.]: 1327 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore regum a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: A L M Á S I Tibor; [Főszerk ] Julio KRISTÓ; [Közrem ] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: A g a p é Ny.. 1996. 4 1 2 p. Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 4. [köt.]: 1 3 1 5 - 1 3 1 7 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore regum a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: K R I S T Ó Gyula; [Közrem ] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: A g a p é Ny., 1996. 359 p. Árpád előtt és után: T a n u l m á n y o k a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről / Szerk., [előszó]: K R I S T Ó Gyula, M A K K Ferenc. Szeged: Somogyi Könyvtár, 1996. 179 p. (Szeged-Könyvek; 2.) Az alföldi megyék kialakulása / K R I S T Ó Gyula. In: A mi Alföldünk. - Békéscsaba, 1 9 9 6 . - 1 7 7 - 1 8 6 . p. Az Árpádok családfája / [ K R I S T Ó Gyula, M A K K Ferenc], In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 1 6 9 - 1 7 3 . p. (Szeged-Könyvek; 2.) Az orosz évkönyvek n é h á n y magyar vonatkozásáról / K R I S T Ó Gyula, H. T Ó T H Imre. (On s o m é Hungárián aspects of the Russian annals). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Historica, 103 1 9 9 6 , 2 1 - 2 9 . p. Erdély 1315-ben / K R I S T Ó Gyula. In: E m l é k k ö n y v J a k ó Z s i g m o n d születésének nyolcvanadik évfordulójára. - Kolozsvár, 1996. - 3 3 3 - 3 4 2 . p.

0486

0487

0488 0489

0490

0491

267


0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504

0505

0506

0507

Gondolatok a honfoglalásról / K R I S T Ó Gyula. In: Szeged, o k t ó b e r 1996, 1 1 - 1 3 . p. Hányan voltak a honfoglalók? / K R I S T Ó Gyula. In: História, 18 (2) 1996, 1 9 - 2 2 . p. Honfoglalás és társadalom / K R I S T Ó Gyula. Bp.: M T A Történettud. Int.. 1996. 154 p. (Társadalom- és Művelődéstörténeti T a n u l m á n y o k ; 16.) Honfoglalók / K R I S T Ó Gyula. In: Esti Hírlap, március 14 1996, 14. p. Hungárián history in the ninth century / K R I S T Ó Gyula; [Transl. by György N O V A K ] , Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 2 2 9 p. István, az Államalapító / K R I S T Ó Gyula. In: Kligl Sándor. - Szent István és Gizella. Szeged: Dugonics Társaság, 1996. - 5. p. Keánok a Kárpát-medencében / K R I S T Ó Gyula. (Keans in the Carpatian Basin). In: Erdélyi M ú z e u m , 58 ( 1 - 2 ) 1996, 5 1 - 5 8 . p. Kik éltek a honfoglalás előtt a K á r p á t - m e d e n c é b e n ? / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: Romániai M a g y a r Szó, március 19 1996, I. p. Középkorkutatás Szegeden: Egy m ű h e l y a n a t ó m i á j a / K R I S T Ó Gyula. (Research in medieval studies in Szeged). In: Történelmi Szemle, 38 (1) 1996, 1 2 5 - 1 3 3 . p. La conquete hongroise: Réalité et tradition / K R I S T Ó Gyula. In: Cahiers d'Études Hongroises, 8 1996, 9 - 1 9 . p. M a g y a r honfoglalás: Honfoglaló magyarok / K R I S T Ó Gyula. Bp.: Kossuth K.. 1996. 2 0 0 p. M i k o r jöttek be a magyarok a K á r p á t - m e d e n c é b e ? / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: Romániai Magyar Szó, április 3 1996, [ ] p. Mindszent története és népélete / Szerk., [bev.]: J U H Á S Z Antal; [Lektorok: ... B E L É N Y I Gyula, ... J U H Á S Z Antal, ... K R I S T Ó Gyula, ... T Ó T H S á n d o r László, T R O G M A Y E R Ottó], Mindszent: M i n d s z e n t város ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 655 p. 27 t. N é h á n y megjegyzés Pápa korai középkoráról / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: T a n u l m á n y o k Pápa város történetéből. 2. köt. - Pápa, 1996. - 9 - 2 0 . , 1 8 1 - 1 8 2 . , 1 9 2 194. p. O p p o n e n s i vélemény M e z ő A n d r á s „ M a g y a r o r s z á g patrociniumi helységnevei ( 1 1 - 1 5 . s z á z a d ) " című doktori értekezéséről / K R I S T Ó Gyula. In: Névtani Értesítő, (18) 1996, 1 1 2 - 1 1 7 . p. Orientacionnüe napravlenija v K a r p a t s z k o m baszszejne na poroge vtorogo tüszjacseletija / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: Z b o r n í k Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Historica, 4 3 1996, 1 9 9 - 2 0 9 . p.

0508

Pogányok voltunk, n e m hitetlenek / K R I S T Ó Gyula. In: N é p s z a b a d s á g , (augusztus 17) 1 9 9 6 , 3 7 . p.

0509

Rendszerváltás az első ezredfordulón / K R I S T Ó Gyula. In: Á r p á d előtt és után. Tanulm á n y o k a m a g y a r s á g és hazája korai történetéről. - Szeged, 1996. - 9 5 - 1 0 3 . p. - (Szeged-Könyvek; 2.) Rendszerváltás az első ezredfordulón / K R I S T Ó Gyula. In: Szeged, m á j u s 1996, 1 0 - 1 5 . p.

0510 0511

Székesfehérvár legkorábbi nevéről / K R I S T Ó Gyula. Autopszia nélkül. In: A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége. Az 1996. m á j u s 16-án rendezett t u d o m á n y o s tanácskozás előadásai. - Székesfehérvár, 1996. - 1 6 3 - 1 7 9 . p. - (Közlemények Székesfehérvár Város Történetéből)

0512

Ú j forráshely a 10. századi hercegségről? / K R I S T Ó Gyula. ( N e w source on the tenth century d u k e d o m ? ) . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 5 1 - 5 5 . p.

268


0513 0514

0515 0516 0517

0518 0519

0520

0521 0522

0523 0524 0525

0526

0527

0528

Utószó / KRISTÓ Gyula. In: Jánosi M ó n i k a . - Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban. - Szeged, 1996. - 131. p. - (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 9.) A „honi traeta": A béketárgyalások szerepe a Rákóczi s z a b a d s á g h a r c d i p l o m á c i á j á b a n és politikájában / L E L E József. In: A modern politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. T u d o m á nyos ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 1 8 . - S z e g e d , 1 9 9 6 . - l l . p . - (Kék Füzetek; 1.) A pápák sorozata 9 7 3 óta / Összeáll.: P E T R O V I C S István. In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. - Bp., 1996. - 3 2 7 - 3 3 0 . p. Boba Imre: 1 9 1 9 - 1 9 9 6 : [Nekrológ] / P E T R O V I C S István. In: Századok, 130 1996. 7 3 0 - 7 3 2 . p. Egy 14. századi temesvári bíró: Posztós Mihály / P E T R O V I C S István. (A I4th century mayor in Temesvár: Michael Posztós). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 9 1 - 1 0 0 . p. Időrendi áttekintés / [Összeáll.: P E T R O V I C S István], In: M a g y a r o r s z á g és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk.: Z o m b o r i István. - B p „ 1996. - 2 9 5 - 3 2 6 . p. Morávia története új megvilágításban: Kísérlet a középkori források újraértelmezésére / Boba Imre; [Ford.: P E T R O V I C S István; Latin szöveg ford.: SZ. G A L Á N T A I Erzsébet], Bp.: M a g y a r Egyháztörténeti E n c i k l o p é d i a M u n k a k ö z . , 1996. 197 p. ( M E T E M Könyvek; 11.) T h e role of towns in the d e f e n c e system of Medieval H u n g a r y / P E T R O V I C S István. Autopszia nélkül. In: La guerre, la violencé et les gens au M o y e n Age. I. Guerre et violence. - Ed. C T H S . , 1996. - 2 6 3 - 2 7 1 . p. A kora középkori p á p a s á g eszmetörténetének egyik legfontosabb forrása : a constantinusi adománylevél / PITI Ferenc. In: Világtörténet, 1996, 2 1 - 3 5 . p. Spanyolországi források a k a l a n d o z ó magyarok 9 4 2 . évi hadjáratáról / S Z Á N T Ó Richárd. (Spanish sourches on the H u n g á r i á n raid in 942). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 4 3 - 4 9 . p. A honfoglalás / T Ó T H S á n d o r László. In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 4 3 - 5 4 . p. - (Szeged-Könyvek; 2.) A honfoglalás / T Ó T H S á n d o r László. In: Szeged, m á r c i u s 1996, 1 4 - 1 9 . p. A honfoglalás előtti m a g y a r kalandozások / T Ó T H Sándor László. (Hungárián raids before the Conquest of Hungary). In: Hadtörténelmi Közlemények, 109 (4) 1996, 3 - 3 6 . p. A honfoglalás szakaszai / T Ó T H S á n d o r László. In: Honfoglalási e m l é k n a p o k . T u d o mányos konferencia a Honfoglalás 1100. é v f o r d u l ó j a emlékére a J G y T F Történettudományi Tanszékén, 1995. szept. 2 7 - 2 9 . - Szeged, 1996. - 8 - 1 6 . p. - (Meridionale Belvedere Kiskönyvtár; 9.) A honfoglaló magyar törzsek szállásterületei / T Ó T H Sándor László. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1 9 9 6 . - 1 7 - 2 2 . p. A honfoglaló magyarok politikai szervezete és vezetői / T Ó T H S á n d o r László. In: Honfoglaló őseink. - Bp., 1 9 9 6 . - 1 6 1 - 1 7 5 . p.

0529

A konstantinosi „ T u r k i a " értelmezéséhez / T Ó T H S á n d o r László. In: M a g y a r Nyelv, 92 (1) 1996, 5 4 - 6 3 . p. .

0530

A Porta és a tizenöt éves háború kitörése / T Ó T H Sándor László. (The outbreak of fifteen years war and the Porté). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 1 0 1 - 1 1 2 . p.

269


0531

0532 0533

0534 0535

Az első fejedelem: Árpád vagy Á l m o s ? / T Ó T H S á n d o r László. (The first prince: Á r p á d or Álmos?). In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Acta Historica, 103 1996, 3 1 - 4 2 . p. Birodalmak, államok és népek a 9. századi Kelet-Európában / T Ó T H S á n d o r László. In: Életünk, ( 6 - 7 ) 1996, 5 7 1 - 5 9 8 . p. Hungárián history in the ninth century / G y u l a Kristó; Transl. by G y ö r g y Nóvák. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 2 2 6 p.. In: C a h i e r s d'Études Hongroises, 8 1996, 2 8 6 - 2 8 8 . p.. Ismert.: T Ó T H S á n d o r László Megjegyzések a honfoglalás szakaszaihoz / T Ó T H Sándor László. In: Századok, 130 1996, 8 7 7 - 9 0 6 . p. Erdély esélyei: Báthori András fejedelemsége, 1599 / L E L E József. (The prospects of Transylvania. The principality of A n d r e w Báthori, 1599). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Acta Historica, 103 1996, 1 1 3 - 1 2 1 . p.

Mágyar Nyelvészeti Tanszék Department of Hungárián Linguistics 0536

„ Ö n d u g á j u k b a dőlt" szólások / B Ü K Y László. In: Édes A n y a n y e l v ü n k , 18 (1) 1996, 9

0537 0538 0539

0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549

270

- P-

Ami a szavak mögött van / B Ü K Y László. In: É d e s A n y a n y e l v ü n k , 18 (4) 1996, 9. p. Betűk h o m o k o n : M a j o r - Z a l a Lajosról / B Ü K Y László. A u t o p s z i a nélkül. In: Pannon Tükör, 1 (5) 1996, 7 4 - 7 5 . p. Bevezető: [A mai magyar nyelv leírásának ú j a b b módszerei: T u d o m á n y o s ülés: Szeged, 1995. ápr. 2 6 - 2 7 ] / M A L E C Z K I Márta, B Ü K Y László. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József N o m i n a t a e . Sectio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 5.p. Fölött, alatt, között / Bécs Ernő. Autopszia nélkül. In: Kláris, 5 (4) 1996, 4 1 - 4 2 p. Ismert.: B Ü K Y László Három az ötödiken: Bertók László könyvéről / B Ü K Y László. A u t o p s z i a nélkül. In: Pannon Tükör, 1 (3) 1996, 6 4 - 6 6 . p. Kalevala-fordításaink alliterációban lévő metaforáiról / B Ü K Y László. In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 5 7 - 5 9 . p. Kniezsa István, Melich János / Kiss Lajos. [Bp.]: A k a d é m i a i K., 1994, 1995. 144 p., 9 4 p. In: Magyar T u d o m á n y , 4 1 1 9 9 6 , 3 7 1 - 3 7 3 . p. Ismert.: B Ü K Y László Magyar ragozási szótár / Elekfi László. Bp.: M T A Nyelvtud. Int., 1994. In: M a g y a r Tud o m á n y , 41 1996, 1 1 0 - 1 1 2 . p.. Ismert.: B Ü K Y László Plugor M a g o r - P l u g o r Sándor: Angyallétra: [Kritika] / B Ü K Y László. In: Tiszatáj, 5 0 (12) 1996, 9 1 - 9 3 . p. Takács László költészete / B Ü K Y László. In: S o m o g y , 2 4 (6) 1996, 5 8 0 - 5 8 5 . p. Versvisszafojtva / Mózsi Ferenc. C h i c a g o : F r a m o Publ., 1990. 192 p.. Autopszia nélkül. In: P a n n o n Tükör, 1 (2) 1996, 6 4 - 6 6 . p. Ismert : B Ü K Y László A felszíni forma és a logikai f o r m a viszonya a költői nyelvhasználat vizsgálatában / B. F E J E S Katalin. In: M a g y a r Nyelvőr, 120 (3) 1996, 2 8 8 - 2 9 3 . p. A szószerkezetbokor elemzési kérdései / B. F E J E S Katalin. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. - Szeged, 1996. - 2 5 - 2 8 . p. - (A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Szegedi Területi Bizottságának Kiadványai; 5.)


0550

0551

0552 0553

0554 0555

0556 0557 0558

0559 0560 0561

0562

0563

0564

Hipotézisek és realitások a lingvisztikában / Szerk.: B. F E J E S Katalin, R. Molnár Emma. Szeged: MTA Szegedi Területi Biz., 1996. 140 p. (A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Szegedi Területi Bizottságának Kiadványai; 5.) A magyar nyelv történeti nyelvtana: II/2. kötet: A kései ó m a g y a r kor: M o n d a t t a n - Szöveggrammatika: [Kritika] / F O R G Á C S T a m á s . In: M a g y a r Nyelv, 92 (4) 1996, 3 8 5 395. p. A mondat fölötti szövegegység vizsgálata az iskolai műelemzésben / F O R G Á C S Tamás. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1996. - 117-125. p. A valenciaelmélet nyelvtörténeti a l k a l m a z á s á n a k elméleti és gyakorlati kérdései: A M ü n c h e n i Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve / F O R G Á C S Tamás. Szeged: JATE, 1996. 3 3 9 p. (Studia Uralo-AItaica: Suppl.; 5.) Adalékok mese szavunk eredetéhez / F O R G Á C S T a m á s . In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 9 5 - 9 8 . p. Béla K á l m á n Bibliographie 1 9 3 4 - 1 9 9 2 / Kiss Antal. Bloomington, 1993. 100 p. (Arcadia Bibliographica Virorum E r u d i t o r u m ; 12.). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 3 3 9 - 3 4 1 . p. Ismert.: F O R G Á C S T a m á s Böszörmény: [Szómagyarázat] / F O R G Á C S T a m á s . In: M a g y a r Nyelv, 92 (2) 1996, 2 5 5 - 2 5 6 . p. Hatékonytalan: [Nyelvmüvelés] / F O R G Á C S T a m á s . In: Édes Anyanyelvünk, 18 (2) 1996, 13. p. Kap rajta... / F O R G Á C S T a m á s . (Kap rajta... [Er freut sich darüber...]). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 2 5 5 - 2 6 0 . p. Lexikologische Ergebnisse einer historischen V a l e n z f o r s c h u n g im Ungarischen / F O R G Á C S Tamás. In: Ural-Altaische Jahrbücher, 14 1996, 9 8 - 1 1 1 . p. Szerecsenmosdatás: [Szómagyarázat] / F O R G Á C S T a m á s . In: M a g y a r Nyelv, 92 (3) 1996, 3 3 1 - 3 3 5 . p. A morfológiai értékű szókapcsolatokról / M. K O R C H M Á R O S Valéria. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. - Szeged, 1996. - 6 1 - 6 6 . p. - (A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Szegedi Területi Bizottságának Kiadványai; 5.) Csavargók megkülönböztető nevei a 14. században / N É M E T H Miklós. (Differenzierende N a m e n g e b u n g für Landstreicher im 14. Jahrhundert). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio E t h n o g r a p h i c a et Linguistica. g37 1996, 2 6 1 - 2 7 0 . p. „A nyelvi emlékek olyanok, mint a búvópatak csörgedező ágai a Föld mélyében": T á j szómagyarázatok D u b a Gyula és Gál Sándor m ű v e i b e n / S Z A B Ó József. In: Új Dunatáj, 1 (3) 1996, 4 3 - 5 2 . p. „Csak anyanyelvemen lehetek igazán é n " : Az anyanyelvi tudat, a magyarságtudat és a nyelvhasználat néhány kérdése Szlovákiában / S Z A B Ó József. In: Tiszatáj, 50 (8) 1996, 7 8 - 8 7 . p.

0565

A nyelvjárások helye és szerepe az iskolai oktatásban / S Z A B Ó József. In: Iskolakultúra, 6 ( 1 ) 1996, 6 7 - 7 4 . p.

0566

A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében NyugatDunántúlon / Guttmann Miklós. Bp., 1995. 116 p. (A M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i Társaság Kiadványai; 202.). In: M a g y a r Nyelvőr, 120 (2) 1996, 2 2 8 - 2 3 2 . p. Ismert.: Két kiadvány egy műhelyből / S Z A B Ó József

271


0567 0568

0569

0570 0571

0572 0573

0574 0575

Az ö hang eredete és az ö-zés elterjedése a m a g y a r n y e l v j á r á s o k b a n / S Z A B Ó József. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1996. - 2 9 5 - 3 0 1 . p. Deme László és a dialektológia / S Z A B Ó József. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. - Szeged, 1996. - 9 7 - 1 0 3 . p. - (A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Szegedi Területi Bizottságának Kiadványai; 5.) Mutatvány a K o p p á n y menti tájszótár c í m m e l tervezett k i a d v á n y b ó l / Sz. Bozóki Margit, S Z A B Ó József. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1 9 9 6 . - 6 5 - 7 1 . p. Nyelvjárási szöveg Öriszentpéterröl / S Z A B Ó József. In: M a g y a r Nyelv, 92 (3) 1996, 3 5 1 - 3 5 3 . p. Regionális, lexikológiai vizsgálatok a nyugati magyar nyelvterületen / B o k o r József. Bp., 1995. 117 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai; 203.). In: M a g y a r Nyelvőr, 120 (2) 1996, 2 2 8 - 2 3 2 . p. Ismert.: Két k i a d v á n y egy műhelyből / S Z A B Ó József T a n u l m á n y ú t o n Németországban / S Z A B Ó József. In: M a g y a r Nyelvjárások, 33 1996, 1 5 3 - 1 6 0 . p. Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási j e g y z ő k ö n y v e i : 1 7 4 5 - 1 7 7 1 : 1 - 2 . köt. / Ö r d ö g Ferenc. Bp.: M T A Nyelvtud. Int; Zalaegerszeg: Zala megye Ö n k o r m á n y zati Közgyűlése, 1 9 9 1 - 1 9 9 2 . 836, 880 p. In: A c t a Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 3 5 7 - 3 6 0 . p. Ismert.: S Z A B Ó József Az igenem (genus verbi) és a tranzitivitás n é h á n y alapkérdése / H. T Ó T H Tibor. [Bp.], [1996], [ ] p. A u t o p s z i a nélkül. Kandidátusi értekezés A zöngésségi hasonulás és a tünékeny m á s s a l h a n g z ó k / ZSIGRI Gyula. (Voicing assimilation a n d transient consonants). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 2 7 1 - 2 8 4 . p.

Modern Magyar Irodalmi Tanszék Department of Contemporary Hungárián Literature 0576 0577 0578 0579 0580

0581 0582

272

Költői (ön)arckép-töredékek: Pilinszky János kiadatlan leveleiből / Összeáll.. H A F N E R Zoltán. In: Tiszatáj, 50 (11) 1996, 6 2 - 7 2 . p. Részletek a H a r m a d n a p o n fogadtatásából: [Pilinszky János: H a r m a d n a p o n ] / H A F N E R Zoltán. In: Vigilia, 61 (9) 1996, 6 6 3 - 6 6 6 . p. A Nyugat mozgalmától a külföldi m a g y a r irodalomig / ILIA Mihály. [Bp ], [1996], [ ] p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés A Nyugat mozgalmától a külföldi magyar irodalomig / ILLA Mihály. [Szeged]: [Ny. n ], 1996. 3 p. (Kandidátusi Értekezés Tézisei) írások Péter László 70. születésnapjára / [Szerk.: A p r ó Ferenc, Gyuris György: Közrem.: ILIA Mihály, R U S Z O L Y József, SZIGETI Lajos Sándor], Szeged, 1996. 391 p. (A Somogyi-Könyvtár Kiadványai; 36.) L'accueil des oeuvres de Th. Gautier en Hongrie / K O V Á C S András. Autopszia nélkül. In: Nouvelles tendances en littérature comparée, 2. - S z e g e d - A m i e n s , 1996. - 139-145. p. I r o d a l o m t u d o m á n y ? ) és perszonalizmus / K O V Á C S Kristóf András. In: „ M o d e r n n e k kell lenni mindenestül"(?) Irodalom, átértelmezés, történetiség. - Szeged, 1996. 4 7 - 5 4 . p.


0583 0584

0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597

0598 0599 0600 0601 0602

0603 0604

A „korfigyelem lámpása" alatt: Világirodalom-kép és kultúraelmélet / O L A S Z Sándor. In: Forrás, 28 (7) 1996, 6 1 - 6 8 . p. A József Attila-i vershagyomány és a mai magyar irodalom / O L A S Z Sándor. In: írások Péter László 70. születésnapjára. - Szeged, 1996. - 6 3 - 7 3 . p. - (A Somogyi-Könyvtár Kiadványai; 36.) Ajtónyitás az ifjúságra: [Ágh István: Virágárok] / O L A S Z Sándor. In: Szabad Föld, szeptember 24 1996, 11. p. Annus József és a Tiszatáj / O L A S Z Sándor. In: Tiszatáj, 50 (7) 1996, 96. p. Az ifjú B a k a / OLASZ Sándor. Autopszia nélkül. In: Új Dunatáj, 1 (2) 1996, 3 3 36. p. Étellift a pokolba / Csukás István. [Bp.]: Osiris-Századvég, 1995. In: Kortárs, 4 0 (4) 1996, 112-113. p.. Ismert.: O L A S Z Sándor Helyzetkép a határon túli magyar irodalomról / O L A S Z Sándor. In: Bárka, ( 3 - 4 ) 1996, 4 - 9 . p. Illyés Gyula / Tamás Attila. Bp.: Akadémiai K., 1989. 324 p.. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 - * ) 1994, 123-125. p. Ismert.: O L A S Z Sándor Mítoszok és illúziók nélkül: Grendel Lajos modernizációs fordulata / O L A S Z Sándor. In: Tiszatáj, 5 0 ( 1 ) 1996, 104-109. p. Newton almája: Nemes Nagy Ágnes „tűnődései" a modern költői nyelvről / OLASZ Sándor. In: Orpheus, 6 ( 1 ) 1995-1996, 2 3 0 - 2 3 8 . p. Sütő András / Bertha Zoltán. In: Hitel, 9 (10) 1996, 1 0 0 - 1 0 3 . p. Ismert.: Élet és mű / OLASZ Sándor Tőzsér Árpád / Pécsi Györgyi. In: Hitel, 9 (10) 1996, 1 0 3 - 1 0 4 . p. Ismert.: Élet és mű / OLASZ Sándor Világszerűség és megalkotottság Móricz Árvácskájában / O L A S Z Sándor. In: Hitel. 9 (9) 1996, 7 8 - 8 4 . p. Zendülőkről - többféleképpen: Cocteau- és Márai-szövegek párbeszéde / O L A S Z Sándor. In: „Modernnek kell lenni mindenestül"(?) Irodalom, átértelmezés, történetiség. Szeged, 1 9 9 6 . - 169-177. p. „íme, hát megleltem hazámat"...: József Attiláról, a kutatás problémáiról / A beszélgetés részvevői: Bókay Antal, N. Horváth Béla, Szabolcsi Miklós, SZIGETI Lajos Sándor, Tamás Attila, Tverdota György. In: Új Dunatáj, 1 (4) 1996, 5 - 2 1 . p. „Magasba tartjuk tetves glóriánkat": Tornai József legújabb verseskötetéről / SZIGETI Lajos Sándor. In: Tiszatáj, 5 0 (6) 1996, 8 5 - 9 1 . p. „Metaforákkal tele, megjelenik a líra szelleme": A palackba zárt szonett szabadulása / SZIGETI Lajos Sándor. In: Tiszatáj, 50 (9) 1996, 1 0 7 - 1 1 3 . p. „Modernnek kell lenni mindenestül" (?): Irodalom, átértelmezés, történetiség / SZIGETI Lajos Sándor. Szeged: Modern Magyar Irodalmi Tansz., 1996. 274 p. „Tűzbe vetett evangélium": Baka István indulásáról és istenkereséséről / SZIGETI Lajos Sándor. In: Forrás, 28 (5) 1996, 5 6 - 6 4 . p. „Vállamon a bárányos éggel...": Bibliai motívumok Nagy László költészetében / SZIGETI Lajos Sándor. In: „Inkarnáció ezüstben." Tanulmányok Nagy Lászlóról. - Bp.. 1996. - 5 0 - 5 9 . p. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei; 5.) Evangélium és esztétikum: Bibliai motívumok a modern költészetben / SZIGETI Lajos Sándor. Bp.: Széphalom Könyvműhely, 1996. 240 p. (Aranyhal Sorozat) Evangélium és esztétikum a modernségben / SZIGETI Lajos Sándor. In: Korunk, 7 ( 1 2 ) 1996, 9 6 - 1 0 4 . p.

273


0605 0606 0607

0608

0609

Evangéliumi esztétika és m o d e r n bukolika: A Dsida-vers méltósága / SZIGETI L a j o s Sándor. In: Irodalomtörténet, 77 ( 1 - 2 ) 1996, 2 0 5 - 2 2 3 . p. Evangéliumi esztétika és m o d e r n bukolika: A Dsida-vers méltósága / S Z I G E T I Lajos Sándor. In: Tiszatáj, 5 0 (1) 1996, 5 4 - 6 9 . p. Immanens költészettörténet: A m o d e r n m a g y a r vers g e n e a l ó g i á j á h o z / SZIGETI Lajos Sándor. In: „ M o d e r n n e k kell lenni m i n d e n e s t ü l " ( ? ) Irodalom, átértelmezés, történetiség. - Szeged, 1996. - 2 7 - 4 5 . p. Két klasszikus modern vers p a r l a n d ó hangra / SZIGETI L a j o s Sándor. In: írások Péter László 70. születésnapjára. - Szeged, 1996. - 1 0 0 - 1 1 0 . p. - (A Somogyi-Könyvtár Kiadványai; 36.) (Sub)cultura interrupta: Fenyvesi Ottó költészetéről / V I R Á G Zoltán. In: Tiszatáj, 5 0 (2) 1996, 7 1 - 8 2 . p.

Művelődéstörténeti Tanszéki Csoport Departmental Group of Cultural History » 0610

„ R a j o n g ó k " Erdélyben: Profetikus irodalom és publicisztika a XVII. század derekán / K E S E R Ű Bálint. In: E m l é k k ö n y v J a k ó Z s i g m o n d születésének nyolcvanadik évfordulójára. - Kolozsvár, 1996. - 2 4 7 - 2 5 6 . p.

0611

Cyprian in Ungarn / K E S E R Ű Bálint. Autopszia nélkül. In: E m s t S o l o m o n Cyprian ( 1 6 7 3 - 1 7 4 5 ) zwischen O r t h o d o x i e , Pietismus und F r ü h a u f k l á r u n g . Vortrage des Internationalen Kolloquium v o m 14. bis 16. September 1995 in der F o r s c h u n g s - und Landesbibliothek G o t h a Schloss Friedenstein. - Gotha, 1996. - 8 4 - 9 5 . p. (Veröffentlichungen der F o r s c h u n g s - und Landesbibliothek Gotha; 34.) Paulus Michael Rhegenius, az erdélyi unitáriusok és Descartes kései n é m e t követői / K E S E R Ű Bálint. In: É s z - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - S z e g e d , 1 9 9 6 . - 2 8 5 - 2 9 6 . p.

0612

Német Irodalomtudományi Tanszék Department of Germán Literature 0613

Exkurs I: Studia poetica - eine Schriftenreihe der F o r s c h u n g s g r u p p e „Semantik literarischer Texte": Csűri Károly: Ein Prázedenzfall f ü r die Internationalisierung der Wissenschaften: Zur semiotischen Literaturtheorie von Zoltán Kanyó / B E R N Á T H Árpád. Autopszia nélkül. In: W i e i n t e m a t i o n a l ist d i e Literaturwissenschaft? M e t h o d e n und Theoriediskussion in den Literturwissenschaften: kulturelle Besonderheiten und interkultureller Austausch a m Beispiel des Interpretationsproblems. 1 9 5 0 - 1 9 9 0 . S t u t t g a r t - W e i m a r : Metzler, 1996. - 4 0 9 - 4 1 3 . p.

0614

Heinrich Böll: És száját n e m nyitotta szóra: Und sagte kein eiziges Wort, 1953 / B E R N Á T H Árpád. In: H u s z o n ö t fontos n é m e t regény. M ű e l e m z é s e k . - Bp., [1996], 2 3 9 - 2 5 3 . p.

0615

Johann W o f g a n g Goethe: W e r t h e r szerelme és halála: Die Leiden des j u n g e n Werthers, 1774 / B E R N Á T H Árpád. In: H u s z o n ö t fontos német regény. Műelemzések. - Bp., [1996], - 5 - 1 5 . p. Merre tartson az i r o d a l o m t u d o m á n y ? / B E R N Á T H Árpád. In: Alföld, 47 (2) 1996 4 2 - 4 5 . p.

0616

274


0617

Novalis: Heinrich von Ofterdingen: 1802 / B. G A Á L Márta. In: Huszonöt fontos német regény. Műelemzések. - Bp., [1996], - 2 5 - 3 7 . p. 0618 A romantikus mese mint antimese / G A Á L Márta. Autopszia nélkül. In: Új tendenciák a komparatisztikában. 2. Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Konferencia, Szeged-Amiens, 1995. szept. 2 8 - 3 0 . - Szeged: JGYTF, 1996. - 2 6 9 - 2 7 4 . p. 0619 Oszobennoszti sztrukturi „Neznakomi" Bloka / G A Á L Márta. Autopszia nélkül. In: Koncepcija i szmiszl. - Szankt-Peterburg, 1996. - 2 9 4 - 3 0 2 . p. 0620 Allegória és narráció: Botho Strauss Genet-olvasata, avagy a A fiatalember és A cselédek / HÁRS Endre. In: Pompeji, 7 (2) 1996, 4 5 - 5 4 . p. 0621 Az olvasás aktusa: Az esztétikai hatás elmélete: IV. [fejezet]: A szöveg és olvasó közötti interakció / Wolfgang Iser ; Ford.: HÁRS Endre. In: Testes könyv. 1. [köt ] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. - Szeged, 1996. - 2 4 1 - 2 6 4 . p. (deKON-KÖNYVek; 8.) 0622 Lassú olvasás: Történetek és trópusok / HÁRS Endre, SZILASI László. Szeged: Ictus: JATE Irodalomelmélet Csop., 1996. 205 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k : 7.) 0623 Az album amicorum kultusza: N é m e t - m a g y a r művelődéstörténeti kapcsolatok a weimari gyűjtemény tükrében / K A T O N A Tünde. Szeged, 1996. 160 lev. Egyetemi doktori értekezés 0624 Hölderlin a toronyban: 1806-1843: Szövegdokumentumok / Báthori Csaba. [Bp.]: Új Mandátum, 1995. 199 p. In: Holmi, 8 (1) 1996, 145-148. p. Ismert.: KOCZISZKY Éva 0625 Theodor Fontane: Effi Briest: 1895 / S Z A B Ó Erzsébet. In: Huszonöt fontos német regény. Műelemzések. - Bp., [1996], - 9 6 - 1 0 7 . p.

Német Nyelvészeti Tanszék Department of Germán Linguistics 0626 43. Altersgruppe I: Kinder / B A S S O L A Péter, Lengyel Zsolt. Autopszia nélkül. In: 0627

Kontaktlinguistik. 1. Halbband. - B e r l i n - N e w York: Gruyter, 1996. - 3 6 4 - 3 7 0 . p. Konzeption eines Substantivvalenzlexikons Deutsch-Ungarisch / B A S S O L A Péter, László Sarolta. Autopszia nélkül. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch III. - Hildesheim-New York: Olms, 1996. - 1 - 3 4 . p.

Néprajzi Tanszék Department of Ethnography 0628 0629

0630

A csépaiak ősei nyomában Hontban és Nógrádban / B A R N A Gábor. In: Honismeret, 24 (6) 1996, 4 1 - 4 5 . p. A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai = Documents of the Candle-bearer's Confraternity in Tállya / B A R N A Gábor. Szeged: J A T E Néprajzi Tanszék, 1996. 234 p. (Devotio Hungarorum; 3.). Autopszia nélkül Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata a 19-20. századi népi vallásosságban / B A R N A Gábor. (Die religiösen Gebrauche der Gesellschaft des „Lebendigen Geistigen Rosenkranzes" in der volkstümlichen Gláubigkeit des 19. und 20. Jahrhunderts). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 2 8 7 - 2 9 9 . p.

275


0631

0632 0633 0634

0635 0636

0637

0638

0639

0640

0641 0642 0643

0644

0645 0646

0647 0648 0649

276

B ú c s ú j á r á s a 17. század végi M a g y a r o r s z á g o n / B A R N A Gábor. A u t o p s z i a nélkül. In: Máriapócs 1696 - Nyíregyháza 1996. Történelmi k o n f e r e n c i a a máriapócsi Istenszülőikon első könnyezésének 300. évfordulóján. - Nyíregyháza, 1996. - 4 9 - 5 9 . p. Die Wallfahrt in Ungarn: Touristen-Wallfahrt oder religiöser T o u r i s m u s / B A R N A Gábor. Autopszia nélkül. In: Villa Rana, I 1996, 1 5 - 2 2 . p. G u n d a bibliográfia / B A R N A Gábor. A u t o p s z i a nélkül. In: Hungarologische Beitrage, 8 1996, 1 2 9 - 1 3 0 . p. Legendamesék egy alföldi kéziratos g y ű j t e m é n y b ő l : Adatok a Folklore Fellows magyar osztályának m ű k ö d é s é h e z / B A R N A Gábor. In: Ünnepi könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 3 5 - 3 8 . p. Mariazell und Ungarn: Die Verehrung der M a g n a D o m i n a H u n g a r o r u m / B A R N A Gábor. Autopszia nélkül. In: Mariazell. Schatz und Schicksal. - Graz, 1996. - 2 8 1 - 2 9 4 . p. T h e teaching of folklore in the Department of Ethnology at the University of Szeged: 1 9 2 9 - 1 9 9 4 / B A R N A Gábor. In: Acta E t h n o g r a p h i c a Hungarica, 4 0 ( 3 - 4 ) 1995, 4 7 1 475. p. Vallás - identitás - asszimiláció / B A R N A Gábor. In: A z interetnikus kapcsolatok kutatásának ú j a b b eredményei. (Az 1995-ben megrendezett k o n f e r e n c i a anyaga). - Miskolc, 1 9 9 6 . - 2 0 9 - 2 1 6 . p. Van-e református vallásos népköltészet? / B A R N A Gábor. In: Ö k u m e n i k u s tanulmányok. - Debrecen, 1996. - 7 5 - 8 8 . p. - (Vallási Néprajz; 8.) A j á s z k u n o k önmegváltása - a redemptio / B E L L O N Tibor. In: Jászkun redemptio. Emlékkönyv a j á s z k u n redemptio 250. évfordulójára. - Kiskunhalas, 1995. - 7 ll.p. A Jászkunság összefogása: T a n u l m á n y o k a J á s z k u n s á g történetéből / Szerk.: B E L L O N Tibor, Örsi Julianna. Karcag: Ö n k o r m á n y z a t [Karcag], 1996. 2 0 5 . [74] p. Autopszia nélkül Ártéri gazdálkodás az Alföldön az ármentesítések előtt / B E L L O N Tibor. Autopszia nélkül. In: A Kárpát-medence történeti földrajza. - Nyíregyháza, 1996. - 3 1 1 - 3 1 9 . p. Az ártéri gazdálkodás emlékei / B E L L O N Tibor. In: Abádszalók. - Abádszalók, 1996. 2 3 3 - 2 4 6 . p. Beklen: A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a 1 8 - 1 9 . században: történeti-néprajzi tanulmány / B E L L O N Tibor. Karcag: Karcag Város Ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 4 1 5 p. 7 t. Gazdálkodás a J á s z k u n s á g b a n a r e d e m p c i ó után / B E L L O N Tibor. Autopszia nélkül. In: A Jászkunság összefogása. T a n u l m á n y o k a J á s z k u n s á g történetéből. - Karcag, 1996. 5 7 - 7 8 . p. Határvillongás Mesterszállás és Mezőtúr között / B E L L O N Tibor. In: M ú z e u m i Levelek, 7 5 (2) 1996, 2 9 9 - 3 0 4 . p. H o m o k b a fúlt tanyák? / B E L L O N Tibor. In: Csólyospálos. T a n u l m á n y o k Csólyospálos történetéről és népéletéről. - [Csólyospálos]: Csólyospálos Község Ö n k o r m á n y z a t a , 1 9 9 5 . - 3 0 9 - 3 3 0 . p. Mesterszállás puszta használata a 1 8 - 1 9 . században / B E L L O N Tibor. In: Mesterszállás. Fejezetek a község történetéből. - Mesterszállás, 1995. - 2 5 - 3 7 . p. Z a n g u r a / B E L L O N Tibor. In: Ünnepi k ö n y v Mikola T i b o r tiszteletére. - Szeged. 1996. - 5 0 - 5 2 . p. Adattár / Összeáll.: J U H Á S Z Antal. In: M i n d s z e n t története és népélete. - Mindszent. 1996. - 5 9 7 - 6 3 2 . p.


0650

0651

0652

0653 0654 0655

0656 0657

0658 0659

0660 0661

Csongrád megye településeinek atlasza: 59 település részletes térképe / [Településismertetők: JUHÁSZ Antal, Ozsváthné Csegezi Mónika], Gyula: HISZI-MAP; Bp.: DIMAP, 1996. 74, 5 0 p. Emlékezés Kálmány Lajosra / J U H Á S Z Antal. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. 115-117. p. Faluk társadalma Szeged vonzáskörzetében / J U H Á S Z Antal. In: A társadalom néprajzi vizsgálatának eredményei és lehetőségei az Alföldön. Tanácskozások Csongrádon, I. 1993. július 3 - 4 . - Csongrád: Önkormányzat, 1996. - 7 9 - 9 7 . p. Gazdálkodás és életmód / J U H Á S Z Antal. In: Röszke földje és népe. - Szeged, 1996. 2 9 1 - 3 3 0 . p. Képek a régi szegedi népéletből / JUHÁSZ Antal. In: Szeged, január-december 1996, borító 3. p. Megint Tömörkény tanyai néprajzából / J U H Á S Z Antal. In: írások Péter László 70. születésnapjára. - Szeged, 1996. - 164-173. p. - (A Somogyi-Könyvtár Kiadványai; 36.) Mindszent a tájban / J U H Á S Z Antal. In: Mindszent története és népélete. - Mindszent, 1 9 9 6 . - 5 7 9 - 5 9 6 . p. Mindszent története és népélete / Szerk., [bev.]: J U H Á S Z Antal; [Lektorok: ... BELÉNYI Gyula, ... J U H Á S Z Antal, ... KRISTÓ Gyula, ... T Ó T H Sándor László, T R O G M A Y E R Ottó], M i n d s z e n t : Mindszent város önkormányzata, 1996. 655 p. 27 t. Móva szavunk és jelentésének változatai / J U H Á S Z Antal. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 146-149. p. Röszke földje és népe / Szerk. Péter László; [Lektorálta: F O D O R István, J U H Á S Z Antal, ... RUSZOLY József]. Szeged: Röszke község Önkormányzata, 1996. 504 p. 4 t. Szeged kisugárzó szerepe és a „szegediség" / J U H Á S Z Antal. (Die Ausstrahlung von Szeged und das „Szegediner-Gefühl"). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, 37 1996, 3 0 1 - 3 0 8 . p. Településtörténet / J U H Á S Z Antal. In: Röszke földje és népe. - Szeged, 1996. - 1 6 7 206 p. 2 t.

Neveléstudományi Tanszék Department of Education 0662 0663 0664

0665

Egy változó szakma: az iskolavezetés / B A R Á T H Tibor. Autopszia nélkül. In: Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban. - Bp.: O K K E R , 1996. - 7 6 - 7 8 . p. Holland-Magyar Vezetőképző Program / BARÁTH Tibor. Autopszia nélkül. In: Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban. - Bp.: O K K E R , 1996. - 6 3 - 6 8 . p. Adolescents' interpretation of the social contract: Gender and national comparisons / Flanagan, C., Averina, 1., Scheblanova, E., Botcheva, L., Bowes, J., C S A P Ó Benő, Jonsson, B., Koops, W., Macek, P. Abstracts of the 26 International Congress of Psychology. Montréal, Canada, 16-21 August, 1996. In: International Journal of Psychology, 31 ( 3 - 4 ) 1996, [364. p.] Adolescents' interpretation of the social contract: National and developmental differences / Connie Flanagan, Irina Averina, Elena Scheblanova, Luba Botcheva, Jennifer Bowes, C S A P Ó Benő, Britta Johnsson, Willem Koops, Petr Macek. In: Paper

277


0666

0667

0668

0669

0670

0671 0672

0673 Ö674

0675

0676 0677

presented in the s y m p o s i u m 'Social C h a n g e and Social D e v e l o p m e n t across Cultures'. 14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, Q u e b e c City, C a n a d a , August 1 2 - 1 6 , 1996. - [376. p.] Changes in the „social c o n t r a c t " in Eastern a n d Central Europe: M a l e and female adolescents' views / Elena Sheblanova, Irina Averina, L u b a Botcheva, C S A P Ó Benő, Petr Macek, C o n n i e Flanagan. In: Poster w o r k s h o p s . Social C h a n g e and Socio-Political Development across Cultures. 14th Biennial Meetings of the International Society for the S t u d y of Behavioral Development, Q u e b e c City, C a n a d a , A u g u s t 1 2 - 1 6 , 1996. 540. p. Development of inductive reasoning and its f u n c t i o n s in school learning / C S A P Ó Benő. In: Paper symposia. Fostering Learning and Inductive R e a s o n i n g Skills. [14th Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, Q u e b e c City, C a n a d a , August 1 2 - 1 6 , 1996]. - 649. p. E d u c a t i n g t h e . m i n d : W h a t school does and does not do? / C S A P Ó Benő. In: Paper presented at the s y m p o s i u m 'Shaping the M i n d through E d u c a t i o n ' . T h e G r o w i n g Mind. International C o n f e r e n c e in Honor of the Centennial of Jean Piaget's Birth, September 14-18, 1996, Geneva, Switzerland. - [44. p.] Educational r e f o r m s in Hungary: A critical assessment / C S A P Ó Benő. Abstracts of the 26 International Congress of Psychology. Montreal, C a n a d a , 1 6 - 2 1 August, 1996. In: Intemational Journal of Psychology, 31 ( 3 - 4 ) 1996, 454. p. Learning for the school or learning for the life? / B. N é m e t h Mária, C S A P Ó Benő In: Poster • presented at T h e Growing Mind. Intemational Conference in Honor of' the Centennial of Jean Piaget's Birth, September 14-18, 1996, Geneva, Switzerland - [52. p ] Standard érettségi: lehetőségek és d i l e m m á k / C S A P Ó Benő. In: Ú j Pedagógiai Szemle, 46 (9) 1996, 1 7 - 2 6 . p. A családi-kulturális tényezők hatása az olvasás elsajátítására / CS. C Z A C H E S Z Erzsébet, V I D Á K O V I C H Tibor. (Effects of family and cultural factors on reading acquisition). In: M a g y a r Pedagógia, 9 6 ( I ) 1996, 3 5 - 5 7 . p. A filmről jutott eszünkbe. T a n u l m á n y o k / Szerk.: K o p a s z Fabióla; [Előszó: CS. C Z A C H E S Z Erzsébet], Szeged: J u h á s z G y u l a Tanárk. Főisk., 1996. 109 p. Lányok és nők a kötelező o l v a s m á n y o k b a n , t a n k ö n y v e k b e n : Kísérlet egy probléma megnevezésére / CS. C Z A C H E S Z Erzsébet, L E S Z N Y Á K Márta, M O L N Á R Edit Katalin. In: Educatio, 5 (3) 1996, 4 1 7 ^ 3 0 . p. Literacy, e c o n o m y and society: Results of the first Intemational Aduit Literacy Survey. Organisation for E c o h o m i c Cooperation and Development, Statistics C a n a d a , 1995. 199 p. In: Magyar Pedagógia, 9 6 (3) 1996, 3 0 7 - 3 1 2 . p. Ismert.: CS. C Z A C H E S Z Erzsébet Olvasni tanítók / CS. C Z A C H E S Z Erzsébet, V I D Á K O V I C H Tibor. In: Új Pedagógiai Szemle, 4 6 ( 7 - 8 ) 1996, 5 2 - 6 2 . p. A tanárképzés jellemzői a kolozsvári egyetemen / K É K E S S Z A B Ó Mihály. In: Adatok Dél-Magyarország iskolaügyének történetéből. T u d o m á n y o s konferencia Szegeden 1991. - Bp., 1996. - 1 0 4 - 1 1 3 . p. - (Neveléstörténeti Füzetek; 13.)

0678

Felméri Lajos tervezete a kolozsvári középiskolai tanárképzésről / K É K E S S Z A B Ó Mihály. In: Erdélyi Tükör, 8 (4) 1996, 1 0 - 1 3 . p. %

0679

Klebelsberg K u n ó egyetempolitikai törekvéseinek f ó b b j e l l e m z ő i / K É K E S S Z A B Ó Mihály. (The main features of K u n o Klebelsberg's university policy objectives). In: M a g y a r Pedagógia, 9 6 (3) 1996, 2 5 3 - 2 6 0 . p.

278


0680 C h a n g e s in the children's misconceptions of the world / K O R O M Erzsébet, C S A P Ó

0681

Benő. In: Poster presented at T h e G r o w i n g M i n d . International C o n f e r e n c e in Honor of the Centennial of Jean Piaget's Birth, September 14-18, 1996, Geneva, Switzerland. - 9 p. Kétnyelvűség és kéttannyelvű oktatás / L E S Z N Y Á K Márta. (Bilingualism and bilingual education). In: M a g y a r Pedagógia, 9 6 (3) 1996, 2 1 7 - 2 3 0 . p.

0682 A kognitív pszichológia három fogalmazás-modellje / M O L N Á R Edit Katalin. (Three

0683 0684 0685

0686

models of the c o m p o s i n g process in cognitive psychology). In: M a g y a r Pedagógia. 9 6 (2) 1996, 1 3 9 - 1 5 6 . p. ...És a nevelés tartalmával mi legyen? / N A G Y József. In: Ú j Pedagógiai Szemle, 4 6 ( I ) 1996, 9 - 1 9 . p. Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai p r o g r a m o k készítéséhez / N A G Y József. Szeged: Mozaik, 1996. 2 0 6 p. Segítő életmódra nevelés / N A G Y József. In: Iskolakultúra, 6 (8) 1996, 9 6 - 1 0 4 . p. Vélemények az alapműveltségi vizsga koncepciójáról: Részlet / N A G Y József. In: Köznevelés, 5 2 ( 2 9 ) 1996, 5 - 8 . p.

1000 éves a magyar iskola / [Szerk.: Balogh László; Lektorálta: P U K Á N S Z K Y Béla], Bp.: Korona, 1996. 181 p. A r e f o r m p e d a g ó g i a m ú l t j a és jelene / N é m e t h András; [Lektorálta: Mészáros István, 0688 P U K Á N S Z K Y Béla], Bp.: Nemzeti Tankönyvk., 1996. 167 p. Bevezetés a pedagógiába: Szöveggyűjtemény: [Oktatási s e g é d a n y a g ] / Szerk.: Czike 0 6 8 9 Bernadett; Ford. eredetivel egybevet. P U K Á N S Z K Y Béla. Bp.: Eötvös József K„ 1996. 192 p. 0 6 9 0 Iskola- és pedagógiatörténeti kutatások Csongrád m e g y é b e n / P U K Á N S Z K Y Béla. In: Adatok Dél-Magyarország iskolaügyének történetéből. T u d o m á n y o s konferencia Szegeden, 1991. - Bp., 1996. - 2 1 - 2 4 . p. - (Neveléstörténeti Füzetek; 13.) 0691 Neveléstörténet / P U K Á N S Z K Y Béla, N é m e t h András. 4., átdolg., bőv. kiad. Bp.: Nemzeti T a n k ö n y v k . , 1996. 6 7 6 p. 0 6 9 2 Schneller István középiskolai reformterve / P U K Á N S Z K Y Béla. In: Erdélyi Tükör, 8 (4) 1996, 1 4 - 1 6 . p. * . 0687

0693

0694

0695

Tanárképzés a Kolozsvárról Szegedre költöző egyetemen / P U K Á N S Z K Y . Béla. In: Adatok Dél-Magyarország iskolaügyének történetéből. T u d o m á n y o s konferencia Szegeden, 1991. - Bp., 1996. - 1 1 4 - 1 2 2 . p. - (Neveléstörténeti Füzetek;13.) Formai operations and deductive patterns of 13- and 17-year-old students / VIDAK O V I C H Tibor. In: Poster presented at T h e G r o w i n g M i n d . International C o n f e r e n c e in Honor of the Centennial of Jean Piaget's Birth, S e p t e m b e r 1 4 - 1 8 , 1996, Geneva, Switzerland. - 8 p. Ú j kezdeményezés a pedagógusképzésben / S Z E N E S M á r t a , Z S O L N A I Anikó. In: Iskolakultúra, 6 ( 6 - 7 ) 1996, 1 7 6 - 1 7 9 . p.

Ókortörténeti Tanszék Department of Ancient History 0696 0697

Cui prodest...: A posztmodern történetírásról / F A R K A S Zoltán. In: Aetas, (4) 1996, 8 0 - 8 8 . p. História est magistra vitae / F A R K A S Zoltán. In: Antik T a n u l m á n y o k , 4 0 ( 1 - 2 ) 1996, 1 9 5 - 1 9 7 . p.

279


0698 0699

0700

0701 0702

0703 0704 0705 0706

Földtulajdon a z ókori R ó m á b a n : Földbirtokviszonyok a korai köztársaság k o r á b a n / H O F F M A N N Z s u z s a n n a . In: Aetas, (4) 1996, 8 9 - 9 6 . p. Ius publicum: Római közjog / Zlinszky János. Bp., 1994. (Osiris-Századvég Könyvtár). In: Aetas; (4) 1996, 2 3 8 - 2 4 1 . p. Ismert.: Ú j a b b szintézis a római közjogról / HOFFMANN Zsuzsanna R ó m a története / Valleius Paterculus; Ford., jegyz., utószó: H O F F M A N N Z s u z s a n n a ; [Előszó: M A R Ó T I Egon], Szeged: JATEPress, 1996. 106 p. (József Attila T u d o m á n y egyetem, Bölcsészettudományi Kar) Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok / H O R V Á T H Andrea. Szeged, 1996. 152 lev. 3 5 t. 1 mell.. Egyetemi doktori értekezés Aristotelés felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében / M A R Ó T I Egon. (Aristotle's view of j u v e n i l e competition sports as reflected in the sources). In: Aetas, (4) 1996, 5 - 1 9 . p. Egy új olympiai feliratról / M A R Ó T I E g o n . In: Antik T a n u l m á n y o k , 4 0 ( 1 - 2 ) 1996, 233. p. A tanköltemény mint irodalmi m ű f a j az ókori és középkori Indiában / W O J T I L L A Gyula. Bp., 1996. 15 p. (Habilitációs Tézisek). Autopszia nélkül Forrástanulmányok az ókori ind f ö l d m ü v e l é s történetéhez / W O J T I L L A Gyula. Bp., 1996. 8 p. (Doktori Értekezés Tézisei). Autopszia nélkül Megjegyzések az indoárja m i g r á c i ó egy figyelemre méltó modelljéről / W O J T I L L A Gyula. In: Aetas, (4) 1996, 6 8 - 7 9 . p.

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of Italian Language and Literature 0707

Nyelvi felkészítés a magyar állami és az olaszországi nyelvvizsgákra / D O R Ó Gézáné. In: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 1 8 3 - 1 8 8 . p. - (Nyelvészeti Füzetek; 5.)

0708

„Korlátozni" és „merni a tudást": Immánuel Kant: A tiszta é s z kritikája / K E L E M E N János. In: Budapesti Könyvszemle, 8 (4) 1996, 3 9 1 - 4 0 7 . p. A „rózsakeresztes" Dante: René G u é n o n : D a n t e ezoterizmusa - Szent Bernát / KELEM E N János. In: Budapesti Könyvszemle, 8 (2) 1996, 1 6 8 - 1 7 4 . p. A filozófiai szöveg megközelítésének két m ó d j a : A nyelvészeti-logikai és a hermeneutikai elemzés / K E L E M E N János. In: Világosság, 37 (5) 1996, 2 2 - 2 8 . p. A szekszualitás története / Michel Foucault. [Bp.]: Atlantisz, [1996]. In: Népszabadság, július 17 1996, 9. p. Ismert.: K E L E M E N János

0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716

280

Emberi j o g o k - e a kisebbségi j o g o k ? / K E L E M E N János. In: Világosság, 37 (3) 1996, 3 8 - 4 4 . p. II diritto ad essere se stessi / K E L E M E N János. Autopszia nélkül. In: II Cannocchiale. Rivista di studi filosofici, 3 1996, 5 9 - 6 9 . p. Mi a nemzet?: Kétszáz esztendő kérdései és kétségei: Herder historicista n e m z e t f o g a l m a / K E L E M E N János. In: M a g y a r T u d o m á n y , 41 (4) 1996, 4 8 6 - 4 9 3 . p. Nietzsche nihilizmusa és Lukács / K E L E M E N János. In: Világosság, 37 (11) 1996. 2 9 33. p. Q u a l c h e breve considerazione sul significato storico-mondiale della rivoluzione ungherese del '56 / K E L E M E N János. In: Ungheria 1956. La cultura si interroga. Soveria Mannelli-Messina: Rubbettino, 1996. - 3 3 - 3 5 . p.


0717

Az Alpokon innen és túl...: A francia forradalom hatása az olasz irodalomra / Madarász Imre. Bp.: Nemzeti T a n k ö n y v k i a d ó , 1995. 199 p. In: N u o v a Corvina, (3) 1996, 2 1 7 218. p. Ismert.: L'influsso della rivoluzione f r a n c e s e sulla letteratura italiana \ Ö R D Ö G H Éva

0718

Machiavelli il „machiavellismo sociale" in G i a c o m o Leopardi / Ö R D Ö G H Éva. In: Italianistica Debreceniensis, 3 1996, 1 0 4 - 1 1 4 . p. Szellemi teljesítmény : eszköz vagy cél? / [ Ö R D Ö G H É v a ] . In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 7 1 72. p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) A hermetikus h a g y o m á n y a 18. században / P Á L József. In: Filológiai Közlöny, 4 2 (2) 1996, 9 1 - 1 0 0 . p. Ariosto - magyarul / P Á L József. In: Filológiai Közlöny, 4 2 ( I ) 1996, 5 0 - 5 3 . p. II s i m b o l i s m o della parola nel Purgatorio: Dante: C o m m e d i a , Purgatorio, canto No XII / P Á L József. In: Neohelicon, 23 (2) 1996, 1 2 9 - 1 4 1 . p. Mors osculi: un motif syncrétique dans la Florence du 15 siecle / P Á L József. Autopszia nélkül. In: T h e force of vision. (Proceedings of the 13th congress of the International C o m p a r a t i v e Literature Association / ICLA '91.) Vol. 1. D r a m a s of desire; Visions of beauty. - T o k y o , 1 9 9 5 . - 1 8 8 - 1 9 5 . p. [Versek] / Ford.: S Z K Á R O S I Endre. In: Nagyvilág, 41 ( 5 - 6 ) 1996, 3 5 4 - 3 6 0 . p. A m á m o r szociálbiológiája : Trainspotting / S Z K Á R O S I Endre. Autopszia nélkül. In: Fényfüggöny, ősz 1996, 3 2 - 3 3 . p. Az eszeveszett Orlando / Ludovico Ariosto; Ford.: S o m o g y i Gyula. [Bp.]: Nemzeti Tankönyvk., [1994], 1273 p. In: Élet és Irodalom, 39 (13) 1995, 12. p.. Ismert.: Fordítani vagy ordítani? / S Z K Á R O S I E n d r e Bevezetés a hangköltészetbe / S Z K Á R O S I Endre. A u t o p s z i a nélkül. In: Módszertani Lapok (Magyar), 1 ( 1 - 2 ) 1995, 3 9 - 4 4 . p. Bibliográfia della fortuna di M o n t a l e in Ungheria / S Z K Á R O S I Endre. In: Italianistica Debreceniensis, 2 1995, 2 0 6 - 2 1 2 . p. Christian Ide Hintze / S Z K Á R O S I Endre. Autopszia nélkül. In: Volt, j a n u á r 1995, 7 8 79. p.

0719

0720 0721 0722 0723

0724 0725 0726

0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733

0734 0735

Dimensioni del linguaggio poetico nella poesia c o n t e m p o r a n e a / S Z K Á R O S I Endre. In: Nuova Corvina, (3) 1996, 1 7 7 - 1 8 5 . p. Európa lelke: írók, költők, irodalomtörténészek a szellem uniójáról / S Z K Á R O S I Endre. In: Európai Utas, 6 (2) 1996, 7 6 - 7 7 . p. II corpo alato: II libro dell'angelo / T o m a s o Kemeny. A u t o p s z i a nélkül. In: Rivista di Studi Ungheresi, 9 1995, 1 5 7 - 1 6 0 . p. Ismert.: S Z K Á R O S I E n d r e Kis magyar retorika / Szabó G. Zoltán, Szörényi László. Bp.: Tankönyvk., 1988. $207 p. In: Hungarológiai Értesítő, 12 ( 3 - 4 ) 1 9 9 0 - 1 9 9 3 , 1 2 9 - 1 3 0 . p. Ismert.: S Z [ K Á R O S I ] E[ndre] Kritikai kerekasztal: olasz hermetisták magyarul / [Résztvevők: Livia Cases, S Z K Á R O S I Endre, B o d o r Béla]. In: Élet és Irodalom, 4 0 (3) 1996, 1 4 - 1 5 . p. Miki titkához méltatlanul / Kenneth M c R o b b i e ; Ford.: S Z K Á R O S I Endre. In: Liget, 8 (2) 1995, 4 3 - 4 5 . p.

0736

Parczolini: [Parcz Ferenc Pasolini-fordításairól] / S Z K Á R O S I Endre. In: Élet és Irodalom, 4 0 (19) 1996, 14. p.

0737

P e r f o r m a n c é au-in C a n a d a 1 9 7 0 - 1 9 9 0 / S Z K Á R O S I E n d r e . Autopszia nélkül. In: Volt, j a n u á r 1995, 7 6 - 7 7 . p.

281


0738

0739

0740

Pillanatfelvételek egy utazásról: Franco Beltrametti / S Z K Á R O S I Endre. In: Nagyvilág, X 41 ( 5 - 6 ) 1996, 3 5 2 - 3 5 3 . p. Rögresszív: [Cikksorozat]: O n Lenn - Székely Ákos tanár úr - A megfagyott látás mozdulásai - A képek szelleme - Két tüszúrás - Lebegünk - A beszéd visszavétele: multimediális regény - A művészetek f ö l d j e - Előttünk a múlt - Beszélgetések Hajnóczy Péterről - Z a j l á t v á n y - Kezek, lábak - A kilátástalanság t u d o m á n y a / S Z K Á ROSI [Endre], In: Élet és Irodalom, 39 (14, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 32, 33, 36), (44, 45, 49) 1995, 10., 16. p. Rögresszív: [Cikksorozat]: Tilos rekviem - A művészet születésnapja - Nyelvszúrópróba - Poprogressz - Zenebeszéd - Tova - Föld alatt, föld felett, 1 - Imago, idol, idő: Föld alatt, föld felett, 2 - Két idő - Á l o m e r ő - Léglenyomatok - A szív eszei - Akik nyújtanak és akik nyúlnak - Másfél Bahia - A búcsú földöntúli t u d o m á n y a - Termés / S Z K Á R O S I Endre. In: Élet és Irodalom, 4 0 (5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29), (48) 1996, 16., 18. p. Visszatérni Közép-Európába / Cesare T o m a s e t t i g ; Ford.: S Z K Á R O S I Endre. In: Európai Utas, 6 ( 3 ) 1995, 2 6 - 3 1 . p. Tasso, cortigiano dissimulatore / VÍGH Éva. In: N u o v a C o r v i n a , (3) 1996, 1 2 9 - 1 3 7 . p.

0741 0742

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Department of Comparative Literature 0743

A társadalmi energia áramlása / Stephen Greenblatt; Ford.: B O C S O R Péter. In: Testes könyv. 1. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. - Szeged. 1 9 9 6 . - 3 5 5 - 3 7 2 . p.

0744 0745

Megváltó elméletek / B O C S O R Péter. In: Tiszatáj, 5 0 (5) 1996, 8 2 - 8 6 . p. Meta-stabil történet / B O C S O R Péter. In: S z ö v e g e k között. [1. köt.] Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből. - Szeged, 1996. - 1 9 3 - 1 9 7 . p. Szövegek között: [1. köt.]: Budapesti és szegedi t a n u l m á n y o k az irodalomelmélet/történet köréből / [Szerk.: B O C S O R Péter, FR1ED István, H Ó D O S Y A n n a m á r i a . M Ü L L N E R András; Lektorok: . . . K Ü R T Ö S I Katalin, KISS Attila, F R I E D István, S Z Ő K E Katalin; Előszó: F R I E D István], Szeged: J A T E B T K , 1996. 197 p. Jojka, versjojka, jojkavers, vers a számi (lapp) költészetben, valamint ezek fordítási problémái / D O M O K O S J o h a n n a . In: Ü n n e p i könyv M i k o l a Tibor tiszteletére. - Szeged, 1 9 9 6 . - 7 6 - 8 0 . p.

0746

0747

0748

0749

Röviden a Centrum-periféria szemiózisáról / D O M O K O S J o h a n n a . In: Szövegek között. [1. köt.] Budapesti és szegedi t a n u l m á n y o k az irodalomelmélet/történet köréből. Szeged, 1 9 9 6 . - 1 6 3 - 1 6 9 . p. „Azok a szép(?) napok...": T a n u l m á n y o k a M o n a r c h i a irodalmairól / [Szerk.: F R I E D István: Társszerk.: K E L E M E N Zoltán], Szeged: [JATE B T K ] : [Tiszatáj-alapítvány], 1 9 9 6 . 9 9 p.

0750

„Ein Kroate aus Altösterreich" / F R I E D István. In: A „szükséges népszövetség" a művelődés történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a M o n a r c h i á b a n . - Szeged, 1996. - 7 9 - 9 5 . p.

0751

„Erős várunk nekünk [a] Kufstein": A m a g y a r j a k o b i n u s o k emléke a magyar irodalomban / F R I E D István. In: Jászkunság, 4 2 (2) 1996, 1 0 6 - 1 1 4 . p.

282


0752

0753

0754

0755 0756

0757 0758 0759 0760

0761 0762 0763

0764 0765

0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772

„Kit Klió följegyzett m á r halhatatlannak...": A Bezerédjek és az irodalom / F R I E D István. In: E m l é k k ö n y v B e z e r é d j István születésének 200. évfordulóján. - [Sopron], 1996. - 8 6 - 9 8 . p. 77 ismeretlen d o k u m e n t u m a régi Nemzeti Színházból: 1 8 3 8 - 1 8 8 5 / Vál.: Staud Géza. Bp.: Múzsák, 1989. 2 2 7 p. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 - 4 ) 1994, 52. p. Ismert.: F R I E D István A „szükséges népszövetség" a m ű v e l ő d é s történetében: Irodalmi-kulturális érintkezések a M o n a r c h i á b a n / [Szerk., ford.: F R I E D István; Társszerk.: K E L E M E N Zoltán]. Szeged: J A T E B T K Összehasonlító Irodalomtud Tansz.: T i s z a t á j Alapítvány, 1996. 114 p. A feladat: Egy Márai-novella világa / F R I E D István. In: „ M o d e r n n e k kell lenni mindenestül"(?) Irodalom, átértelmezés, történetiség. - Szeged, 1996. - 1 6 5 - 1 6 8 . p. A felvilágosodás, a f o r r a d a l o m és öröksége az európai i r o d a l m a k b a n / F R I E D István. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás k u t a t á s á n a k időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 3 8 0 - 3 8 8 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.) A költői magatartás változatai: Petőfi S á n d o r 1848-as verseihez / F R I E D István. In: Irodalomtörténet, 77 ( 3 - 4 ) 1996, 2 9 3 - 3 0 7 . p. . A korai kereszténység pannóniai e m l é k e / F R I E D István. In: Credo, 2 ( 1 - 2 ) 1996, 5 4 56. p. A magyar irodalom m e g a szláv irodalmak / F R I E D István. In: Műhely, 19 ( ( 1 - 2 ) 1996, 1 0 1 - 1 0 5 . p. A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája: 1 7 7 8 - 1 9 4 8 / Lakatos Éva. Bp.: Orsz. Színháztört. Múz. és Int., 1993. 4 8 5 p. (Színháztörténeti Könyvtár; 28.). In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (4) 1996, 5 2 6 - 5 2 8 . p. Ismert.: F R I E D István A s z l o v á k - m a g y a r (irodalmi) kapcsolatok (a m ú l t b a n és a jelenben) / F R I E D István. In: Bárka, ( 1 - 2 ) 1996, 3 - 1 0 . p. A transzközép keresés lírikusai: Fiatal erdélyi költők / F R I E D István. In: Forrás, 28 (9) 1996, 7 6 - 9 3 . p. Ausgewáhlte Briefe: Knigges Leben / Adolph Freiherr von Knigge. Hannover: Fackeltráger-Verl., 1996. 3 8 4 p.. In: M a g y a r Könyvszemle, 112 (3) 1996, 4 2 5 - 4 2 6 . p. Ismert.: F R I E D István Az érzékeny neoklasszicista: Vizsgálódások Kazinczy Ferenc körül / F R I E D István. Sátoraljaújhely; Szeged: Kazinczy Ferenc Társaság, 1996. 168 p. A z irodalom (történő és történeti) megértése felé: Széljegyzetek Kulcsár S z a b ó Ernő Történetiség, megértés, irodalom című k ö n y v é h e z / F R I E D István. In: Tiszatáj, 50 (5) 1996, 6 7 - 8 1 . p. Az őrzés könyvei: Márai Sándor emigrációs regényei / F R I E D István. In: Vigília, 61 (7) 1996, 5 4 1 - 5 4 7 . p. B a k a István „ S z á m a d á s a " / F R I E D István. In: Tiszatáj, 5 0 (9) 1996, 8 8 - 1 0 6 . p. Bécsi nyárspolgár és fenség... / F R I E D István. In: „Azok a szép(?) napok...". Tanulmányok a Monarchia irodalmairól. - Szeged, 1996. - 5 2 - 6 1 . p. Beszéd és megértés között: Márai S á n d o r novellájáról / F R I E D István. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 9 9 - 1 0 1 . p. Das Wien-Bild Sándor Márais / F R I E D István. In: Neohelicon, 23 (1) 1996, 143-152. p. Die Dekonstruktion: E i n f ü h r u n g und Kritik / Peter V. Z i m a . Tübingen; Basel: Francke, 1994. 252 p. In: Helikon, 4 2 (4) 1996, 5 6 3 - 5 6 4 . p. Ismert.: F R I E D István Előszó / F R I E D István. In: A „szükséges n é p s z ö v e t s é g " a művelődés történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a M o n a r c h i á b a n . - Szeged, 1996. - 5 - 1 4 . p.

283


0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779

0780

0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793

0794

Frantisek Palacky és a magyar irodalom / F R I E D István. In: Tiszatáj, 5 0 (12) 1996, 6 9 76. p. Hazák és hazátlanságok között / F R I E D István. In: Korunk, 7 (7) 1996, 7 0 - 7 8 . p. írók Közép-Európája / F R I E D István. In: Korunk, 7 ( 1 ) 1 9 9 6 , 1 8 - 2 4 . p. Ján Kollár és a magyar irodalom / F R I E D István. In: Filológiai Közlöny, 4 2 ( I ) 1996, 2 1 - 3 0 . p. Kelemen Zoltán és Plugor Magor versei elé / FRIED István. In: Bárka, ( 1 - 2 ) 1996, 37. p. Kritikai berek / Szilágyi Márton. [Bp.]: Jak: Balassi K„ 1995. In: Kortárs, 4 0 (6) 1996, 1 1 5 - 1 1 6 . p. Ismert.: F R I E D István Kulturelle Identitaten im D o n a u r a u m : Impulsreferat / F R I E D István. In: D o n a u - R a u m für M e n s c h e n . S y m p o s i u m , 22. N o v e m b e r 1996, W a p p e n s a a l . Thesenpapiere. - W i e n , 1 9 9 6 . - 17. p. Literarische Polyphonie: Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der Literatur / Hrsg. Johann Strutz, Peter V. Zima. T ü b i n g e n : Narr, 1996. 2 5 2 p. In: Helikon, 4 2 (4) 1996, 5 6 4 - 5 6 5 . p. Ismert.: F R I E D István Magyarságtudományi kérdőjelek / F R I E D István. In: Forrás, 2 8 (2) 1996, 6 4 - 7 2 . p. Mehrsprachigkeit und Kulturbeziehungen im Ostmitteleuropa des 18. und 19. Jahrhunderts / F R I E D István. In: U n g a r n - J a h r b u c h , 22 1 9 9 5 - 1 9 9 6 , 9 7 - 1 0 9 . p. Miroslav Krleza: iz komparatistickog a s p e k t a / F R I E D István. Autopszia nélkül. In: Rijec, ( 1 - 2 ) 1996, 6 5 - 7 0 . p. Németh László Közép-Európája / F R I E D István. In: Tiszatáj, 5 0 (3) 1996, 5 0 - 5 9 . p. Ő s f ö r m á k jelenidőben / E i s e m a n n György. Bp.: Orpheusz, 1995. 2 1 2 p.. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 ( 1 - 2 ) 1996, 2 0 6 - 2 0 8 . p. Ismert.: F R I E D István Osztrák összeállításunk elé / F R I E D István. In: Tiszatáj, 5 0 (6) 1996, 4 5 - 4 6 . p. Petőfi Sándor „zenei" önarcképe / F R I E D István. In: Irodalomtörténet, 77 ( 1 - 2 ) 1996, 1 1 4 - 1 2 8 . p. Petőfi Sándor téltemetése / F R I E D István. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (3) 1996, 2 7 3 - 2 8 1 . p. Posztmodern társadalom felé? / F R I E D István. Autopszia nélkül. In: A Hét, n o v e m b e r 1 1996, 9 - 1 0 . p. Preveseji / Babic, Sava. Novi Sad: Inst. za j u z n o s l o v e n s k e j e z i k a , 1989. 140 p. In: Hungarológiai Értesítő, 13 (3—4) 1994, 1 3 - 1 4 . p. Ismert.: F R I E D István Primadonna-darab a primadonnáról / F R I E D István. A u t o p s z i a nélkül. In: Színháztudományi Szemle, ( 3 0 - 3 1 ) 1996, 1 4 3 - 1 5 2 . p. Talán így: Kisebbségi magyaróra / Bányai János. [Újvidék]: Forum, 1995, 1996. In: Kortárs, 4 0 (11) 1996, 1 1 7 - 1 2 0 . p. Ismert.: F R I E D István U n g a r i s c h - s l a w i s c h e Wechselseitigkeit in der Literatur / FREED István. Autopszia nélkül. In: Das slawische P h á n o m e n . Festschrift f ü r Antonin Mestan zu seinem 65. Geburtstag. - Prag, 1996. - 5 7 - 6 1 . p. Zentrum und Peripherie: Polykulturalitát der österreichischen Literatur / F R I E D István. Bern; Berlin: Lang, [1996], 5 9 - 7 6 . p. Klny.: Lauter Einzelfalle: B e k a n n t e s und Unbekanntes zur neueren österreichischen Literatur

0795

A kör megtörése: A hermeneutika mint fel-tárás / William V. Spanos; Ford.: H Á R T Ó Gábor. In: Testes könyv. 1. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, K o v á c s Sándor, Odorics Ferenc. - Szeged, 1996. - 4 9 - 8 7 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.)

0796

Remix / H Ó D O S Y Annamária, KISS Attila Atilla. Szeged: Ictus: J A T E Irodalomelmélet Csop., 1996. 224 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 6.)

284


0797 0798 0799

0800 0801 0802

0803 0804 0805

0806

0807 0808 0809

0810 0811 0812

0813

A szellem anarchistája: [Főidényi F. László: A tágra nyílt s z e m c. esszékötetéről] / K E L E M E N Zoltán. In: Tiszatáj, 5 0 (6) 1996, 9 4 - 9 6 . p. Drámai hős vagy regényes jellem?: [Márai Sándor C a s a n o v a - m o t í v u m á r ó l ] / K E L E M E N Zoltán. In: Irodalomtörténet, 77 ( 3 ^ t ) 1996, 4 7 7 - 4 8 8 . p. Gondolatok az Árnyékkirály és a M o h á c s című Krúdy-regények közti összefüggésekről / K E L E M E N Zoltán. In: A „szükséges népszövetség" a m ű v e l ő d é s történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a M o n a r c h i á b a n . - Szeged, 1996. - 6 3 - 6 8 . p. Hazatérés és emlékezés: Faludy György némely hazatérés-verséről / K E L E M E N Zoltán. In: Korunk, 3 (7) 1996, 1 1 6 - 1 2 2 . p. Jelentés az Előretolt Helyőrségről / K E L E M E N Zoltán. In: Tiszatáj, 50 (10) 1996, 8 1 - 8 3 . p. Még egyszer a Parmenidészröl (avagy a módszer kiúttalansága) / K E L E M E N Zoltán. In: Szövegek között. [ I . köt.] Budapesti és szegedi t a n u l m á n y o k az irodalomelmélet/történet köréből. - Szeged, 1996. - 6 7 - 7 2 . p. M ú l a n d ó e m l é k m ű az időnek: [Bogdán László: A z erdélyi kertmozi című verseskötetéről] / K E L E M E N Zoltán. In: Tiszatáj, 50 (7) 1996, 8 7 - 8 9 . p. Művészetek metszéspontjain: Cs. Tóth János tanulmánykötetéről / K E L E M E N Zoltán. Autopszia nélkül. In: Pannon Tükör, 1 (4) 1996, 75. p. Testes Könyv: 1. [köt ] / Szerk.: KISS Attila Atilla, K O V Á C S Sándor, O D O R I C S Ferenc; [Ford. ellenőr.: A L B E R T Sándor; Közrem.: B O C S O R Péter, ... H Ó D O S Y A n n a mária, M Ü L L N E R András etc.; Előszó: O D O R I C S Ferenc], Szeged: Ictus: J A T E Irodalomelmélet Csoport, 1996. 4 5 8 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.) La réutilisation et le recyclage dans le théatre: Shakespeare, Stoppard, Le Théatre de la Lune / K Ü R T Ö S I Katalin. Autopszia nélkül. In: Recyclages. É c o n o m i e s de l'appropriation culturelle. - Montreal, 1996. - 1 9 1 - 2 0 6 . p. Montreáli anziksz / K Ü R T Ö S I Katalin. In: Tiszatáj, 5 0 (4) 1996, 6 8 - 7 2 . p. „Az eltévedt lovas..." / M Ü L L N E R András. In: Irodalomtörténet, 77 ( 3 - 4 ) 1996, 4 6 1 476. p. Ágnes asszony leplei: (kriptoszemiológia) / M Ü L L N E R András. In: Szövegek között. [I. köt.] Budapesti és szegedi t a n u l m á n y o k az irodalomelmélet/történet köréből. - Szeged, 1996. - 3 9 - 4 8 . p. Fanni hagyományai: [ D E k o n F E R E N C I A II.] / [Szerk.: Odorics Ferenc, Szilasi László], In: Tiszatáj, 5 0 (5) 1996, 8 9 - 9 2 . p. Ismert.: M Ü L L N E R A n d r á s Empirizmustól a K O N s t r u k t i v i z m u s i g / O D O R I C S Ferenc. Szeged: Ictus. 1996. 159 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 9.) Interférences du discours critique et du discours littéraire dans la poésie francaise de la seconde moitie du I9e siecle / PATAKI Virág. In: Szövegek között. [1. köt.] Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből. - Szeged, 1996. - 1 0 1 111. p. A z élet eredendő nehézségének visszaállítása: Bevezetés / John D. C a p u t o : Ford.: PETE Klára. In: Testes könyv. 1. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. - Szeged, 1996. - 1 3 - 2 1 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.)

0814

Hideg hermeneutika: Heidegger/Derrida / John D. C a p u t o ; Ford.: P E T E Klára. In: Testes könyv. I. [köt.] Szerk.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, O d o r i c s Ferenc. - Szeged. 1996. - 2 3 - 4 8 . p. - ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 8.)

0815

A bejbejutott költő: Balassi Bálint m o h a m e d á n lírája / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a m a g y a r irodalomból. Főszerk.: H a l m o s Ferenc. - Bp., [1996], - 2 2 - 2 3 . p.

285


0816 0817

0818 0819

0820 0821

0822

0823 0824 0825

A hitvitázó esete a fehérnéppel: P á z m á n y és az á r m á n y / [ S Z Ö R É N Y I László]. In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: H a l m o s Ferenc. - Bp., [1996], - 3 0 - 3 1 . p. A Jókai-kódex kérdése a Szent Ferenc-legendára vonatkozó ú j a b b kutatások fényében / S Z Ö R É N Y I László. In: Tarnai A n d o r - e m l é k k ö n y v . Szerk.: Kecskeméti Gábor. - Bp.. 1996. - 2 7 3 - 2 8 1 . p. - (História Litteraria; 2.) A kőszívű e m b e r fiai / Jókai Mór; [Előszó: S Z Ö R É N Y I László], Bp.: A k k o r d , 1996. (Talentum Diákkönyvtár). Autopszia nélkül A reneszánsz disznó: Galeotto Marzio, Mátyás király kegyeltje / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: Halmos Ferenc. - Bp., [1996]. - 14-15. p. A Vigilia beszélgetése a kultúráról / ...a beszélgetésen részt vett Békés Gellért, ... S Z Ö R É N Y I László. In: Vigilia, 61 (6) 1996, 4 3 9 - 4 5 7 . p. H o p p Lajos: 1 9 2 7 - 1 9 9 6 : [Nekrológ] / S Z Ö R É N Y I László. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 ( 5 - 6 ) 1996, 7 5 6 - 7 5 8 . p. Introduzione alla questione delle minoranze in Ungheria / S Z Ö R É N Y I László. (Atti del Congresso Internazionale 11 ruolo culturale delle minoranze nella nuovarealtá europa, Trieste, settembre, 1994) Autopszia nélkül. In: Letterature di Frontiéra, 5 (2) 1996, 7 3 76. p. Kitüntetése: halál: Cronica Fráter Györgyről / [ S Z Ö R É N Y I László]. In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: Halmos Ferenc. - Bp., [1996]. - 1 8 - 1 9 . p. Komlovszky Tibor: 1 9 2 9 - 1 9 9 6 : [Nekrológ] / S Z Ö R É N Y I László. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 ( 5 - 6 ) 1996, 7 5 2 - 7 5 4 . p. L'edizione dei Commentarii e la filologia neolatina in Ungheria / S Z Ö R É N Y I László. Autopszia nélkül. In: Rinascimento. - R o m a , 1995. - 1624. p.

0826 La rispota della cultura ungherese e italiana alla

0827 0828 0829

0830 0831 0832 0833 0834

0835

286

rivoluzione del '56 / S Z Ö R É N Y I László. In: Ungheria 1956. La cultura si interroga. - Soveria Mannelli-Messina: Rubbettino, 1996. - 2 9 - 3 1 . p. M e m ó r i a Hungarorum: T a n u l m á n y o k a régi m a g y a r irodalomról / S Z Ö R É N Y I László. Bp.: Balassi K.. 1996. 219 p.

Mostantól minden másképp volt: Cenzúra a szocializmusban / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: Halmos Ferenc. - Bp., [1996], - 2 0 4 - 2 0 5 . p. Palma Ferenc Károly és a magyar művelődéstörténet / S Z Ö R É N Y I László. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 14. p. - (Kék Füzetek; 1.) Regénytöredék vagy töredékes regény?: [Kísérőtanulmány] / S Z Ö R É N Y I László. In: Szabó Dezső. - Megered az eső. Regény. - [Bp.]: Pesti Szalon, [1996], - 3 1 9 - 3 3 2 . p Szent Margit: M e s e m o n d á s / Krúdy Gyula; [ S a j t ó alá rend., utószó: S Z Ö R É N Y I László], [Bp.]: Pesti Szalon, [1996], 159 p. Tót Janus: A legnagyobb magyar h u m a n i s t a költő / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: Halmos Ferenc. - Bp., [1996]. - 1 6 - 1 7 . p. Verslábak között: Arany János rejtőzködő szerelmei / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: H a l m o s Ferenc. - Bp., [1996], - 1 1 0 - 1 1 1 . p. Vörösmarty Bábel-tornya: Milyen nyelven beszéltek az ö r d ö g f i a k ? / [ S Z Ö R É N Y I László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: H a l m o s Ferenc. - Bp., [1996], - 7 6 - 7 7 . p. A felvilágosodás századának fordulója: D ö n t ő változások kora az európai irodalomban / V A J D A György Mihály. In: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései. - Debrecen, 1996. - 3 4 - 5 4 . p. - (Csokonai Könyvtár; 8.)


0836

0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843

Ansátze der vergleichenden Literaturgeschichte in der einstigen D o n a u m o n a r c h i e / V A J D A György Mihály. In: Lauter Einzelfálle. B e k a n n t e s und U n b e k a n n t e s zur neueren österreichischen Literatur. - B e r n - B e r l i n etc.: Lang, 1996. - 8 3 - 1 0 1 . p. (New Yorker Beitrage zur Österreichischen Literaturgeschichte; 5.) Hermann Broch és a d o n j u a n i z m u s / V A J D A György Mihály. In: Pro Philosophia Füzetek, ( 4 - 5 ) 1996, 7 5 - 8 2 . p. Kontakt und Konflikt in der Monarchie: G e d a n k e n über ein kulturelles Mitteleuropa / V A J D A György Mihály. In: Neohelicon, 23 (1) 1996, 1 5 5 - 1 7 2 . p. Magyarság és e u r ó p a i s á g 1 8 9 6 - 1 9 9 6 között / V A J D A György Mihály. In: Vigilia, 61 (8) 1996, 5 9 6 - 6 0 1 . p. T h e world of the Central-European M o n a r c h y / V A J D A György Mihály. In: Neohelicon, 2 3 (2) 1996, 6 5 - 7 7 . p. Le C y g n e d e Paris / V A R G A Emese. In: Szövegek között. [ I . köt.] B u d a p e s t i és szegedi tanulmányok a z irodalomelmélet/történet köréből. - Szeged, 1996. - 8 3 - 1 0 0 . p. Géza Csáth e le psicoanalisi / W E N N E R Éva. In: Neohelicon, 23 (2) 1996, 1 0 3 - 1 0 9 . p. Valóság és illúzió a 20. század elejének trieszti i r o d a l m á b a n / W E N N E R Éva. In: A „szükséges népszövetség" a művelődés történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a M o n a r c h i á b a n . - Szeged, 1996. - 1 0 5 - 1 1 4 . p.

Osztrák Irodalmi Tanszék Department of Austrian Literature 0844

0845

0846

0847

0848

0849 0850

Semantische Feinstrukturen: Literaturasthetische Aspekte der Kompositionsform bei Wolfgang Borchert / CSŰRI Károly. Autopszia nélkül. In: Pack das Leben bei den Haaren. Wolfgang Borchert in neuer Sicht. - Hamburg: Dölling u. Galitz, 1996. - 1 5 5 - 1 6 9 . p. Ein Prazedenzfall f ü r die Internationalisierung der W i s s e n s c h a f t e n : Z u r semiotischen Literaturtheorie von Zoltán Kanyó / C S Ú R I Károly. Stuttgart; Weimar: Metzler, [1996], 4 0 3 ^ 1 2 4 . p. Klny.: W i e international ist die Literaturwissenschaft? M e t h o d e n - und Theoriediskussion in den Literaturwissenschaften: kulturelle Besonderheiten und interkultureller Austausch am Beispiel de Interpretationsproblems ( 1 9 5 0 - 1 9 9 0 ) Hrsg. von Lutz Danneberg, Friedrich Vollhardt. Existenzspharen des Ich; Ein Beitrag z u m A u f b a u der Gedichtwelten bei Georg Trakl / C S Ú R I Károly. In: Deutungsmuster. Salzburger Treffen der Trakl-Forscher 1995. Salzburg, 1996. - 6 9 - 1 0 2 . p. - (Trakl-Studien; 19.) Grundprinzipien in statu nascendi: Zyklus-Schemata und T r a n s p a r e n z s t r u k t u r in Trakls f r ü h e n Gedichten / C S Ú R I Károly. Autopszia nélkül. In: Zyklische Kompositionsformen in Georg Trakls Dichtung. - Tübingen: Niemeyer, 1996. - 4 9 - 8 5 . p. Z u m poetischen Prozess der Ich-Spaltung: Über die semantischen Mikrostrukturen von Georg Trakls „Das G r a u e n " / C S Ú R I Károly. In: Lauter Einzelfálle. Bekanntes und Unbekanntes zur neueren österreichischen Literatur. - B e r n - B e r l i n etc.: Lang, 1996. 2 2 7 - 2 5 5 . p. - ( N e w Yorker Beitrage zur Österreichischen Literaturgeschichte; 5.) Zyklische Kompositionsformen in Georg Trakls D i c h t u n g / Hrsg. v. Károly C S Ú R I . Tübingen: Niemeyer, 1996. 299 p. Autopszia nélkül „Lauter Einzelfálle": Christoph Ransmayrs R o m a n e / NIKICS Anita. In: Lauter Einzelfálle. B e k a n n t e s und Unbekanntes zur neueren österreichischen Literatur. - B e r n Berlin etc.: Lang, 1996. - 4 8 1 - 4 9 6 . p. - (New Yorker Beitrage zur Österreichischen Literaturgeschichte; 5.)

287


Pszichológia Tanszék Department of Psychology 0851 0852

0853

Ú j kezdeményezés a p e d a g ó g u s k é p z é s b e n / S Z E N E S Márta, Z S O L N A I Anikó. In: Iskolakultúra, 6 ( 6 - 7 ) 1996, 1 7 6 - 1 7 9 . p. A budapesti pszichoanalitikusok rendhagyó nézetei a gyermeki természetről és a nevelésről / V A J D A Zsuzsanna. (The unorthodox views of the B u d a p e s t school o f psychoanalysis on the nature of the child and education). In: M a g y a r Pedagógia. 96 (4) 1996, 3 2 9 - 3 3 9 . p. Az identitás külső és belső forrásai / V A J D A Z s u z s a n n a . In: A z o n o s s á g és különbözőség. T a n u l m á n y o k az identitásról és az előítéletről. - Bp., 1996. - 8 - 2 4 . p - (Scientia Humana)

Régészeti Tanszék Department of Archaeology 0854

„Őseinket felhozád...": A h o n f o g l a l ó magyarság: [Kiállítás]: M a g y a r Nemzeti M ú z e u m , 1996. márc. 1 6 - d e c . 31 / [Kiáll, rend., szerk., bev.: F O D O R István], Bp.: M . Nemzeti M ú z e u m , [1996]. 4 7 7 p. Autopszia nélkül. Angol nyelvű változatban is

0855

„Őseinket felhozád...": A honfoglaló magyarság: [Kiállítás]: Miskolc, 1995. júl. 1 7 1996. j a n . 3 1 / [Kiállításvezetőt irta: F O D O R István], [Miskolc]: [Hermán Ottó M ú z e u m ] , 1995. 16 p. Német és orosz nyelven is „Őseinket felhozád...": Régészeti kiállítás a honfoglaló magyarságról Miskolcon / F O D O R István. In: Népszabadság, szept. 15 1995, 20. p. A 8. Finnugor Kongresszus / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: M ú z e u m i Hírlevél. 1 6 ( 1 0 ) 1995, 2 9 9 - 3 0 0 . p. A gazdálkodás és társadalom változó képe / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: „Őseinket felhozád..." A h o n f o g l a l ó magyarság. [Kiállítás], M a g y a r Nemzeti M ú z e u m , 1996. márc. 16-dec. 31. - Bp.: M . Nemzeti M ú z e u m , 1996. - 2 7 - 3 6 . p. A honfoglaló magyarság / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: M a g y a r M ú z e u m o k . (1) 1 9 9 5 , 3 - 4 . p. A honfoglaló magyarság: Kiállítás a M a g y a r Nemzeti M ú z e u m b a n / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Módszertani Lapok. Történelem, 37 (1) 1996, 1 0 - 1 4 . p. A magyar honfoglalás / F O D O R István. A u t o p s z i a nélkül. In: „Őseinket felhozád..." A honfoglaló magyarság. [Kiállítás], M a g y a r Nemzeti M ú z e u m , 1996. márc. 1 6 - d e c . 31. - Bp.: M. Nemzeti M ú z e u m , 1996. - 1 1 - 1 8 . p. A magyar honfoglalásra e m l é k e z ü n k / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Hajdúdorogi Újság, j ú n i u s 8 1996, 3. p. A z ő s m a g y a r s á g etnikai tudata / F O D O R István. (The e t h n i c identity of ancient Hungarians). In: Néprajzi Értesítő, 78 1995, 2 3 - 3 4 . p. Az ősmagyarság etnikai tudata / F O D O R István. Azonos a N é p r a j z i Értesítő 77. kötetében megjelent tanulmánnyal. In: M a g y a r o k Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változ ó j e l k é p e i . T a n u l m á n y o k . - Bp., 1996. - 2 3 - 3 4 . p.

0856 0857 0858

0859 0860 0861

0862 0863 0864

0865 0866

288

Connections between early Turkish and H u n g á r i á n art / F O D O R István. A n k a r a . 1996. 1 3 3 - 1 4 0 . p. Klny.: 9. Milletlerarasi Türk Sanatlari Kongresi. Cilt 2. Dal n o m a d i s m o alla stanialita / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Gli Avari. Un popolo d'Europa. - Udine, 1995. - 7 1 - 7 8 . p.


0867 0868 0869 0870 0871 0872 0873 0874 0875

0876

0877 0878 0879

0880 0881 0882 0883

0884

0885

Das e t h n i s c h e Bewusstsein der Urungarn / F O D O R István. In: Acta Ethnographica Hungarica, 41 ( 1 - 4 ) 1996, 4 1 - 5 3 . p. Dienes István: 1 9 2 9 - 1 9 9 5 : [Nekrológ] / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Fólia Archaeologica, 4 5 1996, 7 - 1 7 . p. Dienes István szakirodalmi m u n k á s s á g a / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Fólia Archaeologica, 4 5 1996, 1 8 - 2 2 . p. Dr. Korek József: 1 9 2 0 - 1 9 9 2 : [Nekrológ] / F O D O R István. In: Fólia Archaeologica. 4 4 1 9 9 5 , 9 - 1 4 . p. Honfoglalás kori kovácsaink egyik mesterfogásáról / Dienes István; [Jegyzetekkel ellátta: F O D O R István], Autopszia nélkül. In: Fólia Archaeologica, 4 5 1996, 1 8 1 - 2 0 0 . p. Honfoglaláskori sírok Törökkanizsán és Doroszlón / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Híd, 6 0 ( 5 - 7 ) 1996, 5 8 5 - 5 9 1 . p. Honfoglalóink ötvössége / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: M a g y a r Ötvös, 7 ( 1 ) 1996, 2 0 - 2 5 . p. Hungary: Country report / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Spoils of War. International Newsletter, (3) 1996, 43. p. K voproszu o kladah kulajszkogo vremeni T o m s z k o - N a r i i n s z k o g o Priobja / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: M o j a izbrannica n a u k a , b e z kotoroj m n e ne zsity. Barnaul, 1 9 9 5 . - 8 6 - 9 7 . p. Káma-vidéki rokonaink őstörténete: Tatabányai M ú z e u m , 1996. m á j u s 2 9 - o k t ó b e r 31: Kiállítási katalógus / [Szerk.: F O D O R István; Kiállítást rend.: I.G. Sapran, F O D O R István], Tatabánya: Magyarok Térben és Időben Szervezöbiz., 1996. 62 p. Kiállítás - százezreknek / F O D O R István. In: Magyar Hírlap, szeptember 28 1996. 12. p. Korek József szakirodalmi m u n k á s s á g a / Összeáll.: F O D O R István. In: Fólia Archaeologica, 4 4 1995, 1 5 - 2 2 . p. Őseink n y o m á b a n : A vándorló, honszerző és k a l a n d o z ó m a g y a r o k képes krónikája / F O D O R István, Diószegi György. Legeza Kászló. [Bp.]: M a g y a r Könyvklub: Helikon. [1996], 135 p. Röszke f ö l d j e és népe / Szerk. Péter László; [Lektorálta: F O D O R István, J U H Á S Z Antal, ... R U S Z O L Y József]. Szeged: Röszke község Ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 504 p. 4 t. Szibériai rokonaink / Winter Erzsi. Autopszia nélkül. In: M ú z e u m i Hírlevél, 17 (3) 1996, 8 3 - 8 4 . p. Ismert.: F O D O R István T a n á c s k o z á s Mályiban a honfoglaláskor régészetéről/ F O D O R István. Autopszia nélkül. In: M ú z e u m i Hírlevél, 1 6 ( 1 2 ) 1995, 363. p. The UOOth anniversary of the Hungárián C o n q u e s t / F O D O R István. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyvaskyla, 1 0 . - I 5 . 8. 1995. Pars 8. Oratio p l e n a r i a e t commentarii. Symposia. Orationes officiales. - Jyvaskyla, 1996. - 5 - 1 3 . p. T h e Magyars of the C o n q u e s t Period / [The guide was written by István F O D O R ] , In: T h e Hungarians of the Conquest Period. [Exhibition, Miskolc], 16 M a r c h - 31 December 1996. - Bp.: Hungárián National M u s e u m , 1996. - 16 p. The restitution of works of art in Hungary / F O D O R István. Autopszia nélkül. In: Cultural treasures mouved because of war. A cultural legacy of the Second World War. - B r e m e n . 1996. - 7 9 - 8 4 . p.

0886

Tudatos honszerzés vagy fejveszett m e n e k ü l é s ? / F O D O R István. In: Rubicon, 7 (7) 1996, 1 4 - 1 7 . p.

0887

Vladimír Fjodorovics Gening: 1 9 2 4 - 1 9 9 3 : [Nekrológ] / F O D O R István. In: Archaeologiai Értesítő, 1 2 1 - 1 2 2 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , 1 9 9 - 2 0 1 . p.

289


0888

Similarities and differences in the cultural c h a n g e s and interrelations d u r i n g the Early a n d Middle Neolithic of the Southern Alföld in c o m p a r i s o n with the M i d d l e T i s z a Region in Hungary / H O R V Á T H Ferenc. Autopszia nélkül. In: T h e V i n c a culture, its role and cultural connections. International S y m p o s i u m . - Timisoara, 1996. - 1 2 5 140. p.

0889

„Őseinket felhozád...": A miskolci h o n f o g l a l á s kori kiállításról / K Ü R T I Béla. In: C o m m u n i c a t i o n e s Archaeologicae Hungáriáé, 1996, 2 4 7 - 2 5 0 . p. A honfoglaló magyar női viselet: Leletek és rekonstrukciók / KÜRTI Béla. (Die Frauentracht der l a n d n e h m e n d e n Ungarn. F u n d e und Rekonstruktionen). In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. - M i s k o l c , 1996. - 1 4 8 - 1 6 1 . p. B e m e r k u n g e n zur Chronologie und H e r k u n f t eines awarenzeitlichen Gegenstandes / KÜRTI Béla. Autopszia nélkül. In: E t h n i s c h e und kulturelle Verhaltnisse an der mittleren Donau vom 6. bis z u m 11. Jahrhundert. - Bratislava, 1996. - 1 2 5 - 1 3 2 . p. E g y honfoglalás kori tárgy eredetéhez / K Ü R T I Béla. (Zur H e r k u n f t eines G e g e n s t a n d e s a u s der Landnahmezeit). In: C o m m u n i c a t i o n e s Archaeologicae Hungáriáé, 1996, 1 5 1 163. p. Honfoglaló magyar sírok S z e g e d - C s o n g r á d i úton / K Ü R T I Béla. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. 5 9 - 6 3 . p. Szvazü Vosztoka i Z a p a d a v V I - V I I vv. n.e. po o d n o m u vidu pogrebal'nogo obrada evropejszkih avarov / KÜRTI Béla. Autopszia nélkül. In: Szurgut, Szibir', Roszszia. Ekaterinburg, 1995. - 4 8 - 5 7 . p.

0890

0891

0892

0893

0894

0895 0896

0897

0898

0899 0900 0901

0902

T o t e n o p f e r f u n d e aus S z e g e d - N a g y s z é k s ó s / K Ü R T I Béla. A u t o p s z i a nélkül. In: Reitervölker aus d e m Osten. H u n n e n + Awaren. - Eisenstadt, 1996. - 1 6 0 - 1 6 4 . p. Avar kori népesség - honfoglalás kori népesség / Barabás Katalin, G u b a Zsuzsanna, Szathmáry László, L Ő R I N C Z Y Gábor. In: H o n f o g l a l ó m a g y a r s á g , Á r p á d kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 7 9 - 8 5 . p. Kora avar kori sír Szentes-Borbásföldröl / L Ő R I N C Z Y Gábor. (Ein f r ü h a w a r e n zeitliches Grab in Szentes-Borbásföld). In: A M ó r a Ferenc M ú z e u m E v k ö n y v e . Studia Archaeologica, 2 1996, 1 7 7 - 1 8 9 . p. Ú j a b b régészeti adatok Csongrád megye területének 6 - 1 1 . századi településtörténetéhez: 2. [rész] / L Ő R I N C Z Y Gábor, Szalontai Csaba. (Neuere archaologische A n g a b e n zur Siedlungsgeschichte des Komitates C s o n g r á d vom 6. bis I I . Jahrhundert. 2 ). In: A Móra Ferenc M ú z e u m Evkönyve. Studia Archaeologicá, 2 1996, 2 6 8 - 2 9 8 . p. Die Gépidén wahrend der Hunnenzeit / B. T Ó T H Ágnes. A u t o p s z i a nélkül. In: H u n n e n + Awaren. Reitervölker aus d e m Osten. - Eisenstadt, 1 9 9 6 . - 1 1 1 - 1 1 3 . p. ... de diruto q u o n d a m monosterio ...: Szer és szermonostor / T R O G M A Y E R Ottó. In: Szeged, augusztus 1996, 4 - 9 . p. ...de diruto q u o n d a m monasterio...: Szer és Szermonostor / T R O G M A Y E R Ottó. In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 1 1 7 - 1 3 1 . p. - (Szeged-Könyvek; 2.) A magyarok bejövetele / [Feszty Á r p á d ; Szerk.: Esztergályos Jenő; Bev.: T R O G M A Y E R Ottó], Celldömölk: Apáczai K „ 1996. 63 p. 1 t. mell.

0903

Ásatások Pusztaszeren / T R O G M A Y E R Ottó. In: Csongrád Megyei Ö n k o r m á n y z a t Évkönyve. 1995. - Szeged, 1996. - 3 1 - 3 9 . p.

0904

Bevezető / T R O G M A Y E R Ottó. In: H o n f o g l a l ó magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 9 - 1 0 . p.

290


0905 0906

0907

0908

0909

0910 0911 0912 0913 0914

Előszó gyanánt Feszty Pista bátyám emlékezetére / T R O G M A Y E R Ottó. In: Szűcs Árp á d - W ó j t o w i c z Malgorzata. - A Feszty-körkép. - Bp.: Helikon, 1996. - 5 - 6 . p. Mindszent története és népélete / Szerk., [bev.]: J U H Á S Z Antal: [Lektorok: ... B E L É N Y I Gyula, ... J U H Á S Z Antal, ... K R I S T Ó Gyula, ... T Ó T H Sándor László, T R O G M A Y E R Ottó]. Mindszent: M i n d s z e n t város ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 6 5 5 p. 27 t. M ú z e u m a pusztán: az ópusztaszeri történeti e m l é k p a r k r ó l / T R O G M A Y E R Ottó. Autopszia nélkül. In: M a g y a r M ú z e u m o k , (2) 1995, 3 - 4 . p. Szer monostora és kora: régészeti kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark központi épületében / Béres M „ T R O G M A Y E R Ottó, K Ü R T I Béla etc. Ópusztaszer: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti E m l é k p a r k Közhasznú Társ., 1996. 55 p. Autopszia nélkül. Kiállításvezetö A madarasi temető római pénzei / V Ö R Ö S Gabriella, Kőhegyi M.. (Römische Miinzen des Friedhofs in Madaras). In: A n u m i z m a t i k a és a t á r s t u d o m á n y o k . 2. [köt. Konferencia Debrecenben, 1995. okt. 2 - 4 ] , - Debrecen: Déri M ú z e u m M a g y a r Numizmatikai Társ., 1996. - 1 8 9 - 1 9 9 . p. Legenda és valóság: Árpád-kori temető emlékei Szentesen / Rózsa Gábor, V Ö R Ö S Gabriella. In: Honfoglaló magyarság, Á r p á d kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 6 5 - 7 8 . p. Megemlékezés Zalotay (Schupiter) Elemérről születésének századik évfordulóján / V Ö R Ö S Gabriella. In: Archaeologiai Értesítő, 1 2 1 - 1 2 2 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , 2 0 2 - 2 0 3 . p. Mindszent legrégibb története a régészeti források tükrében / V Ö R Ö S Gabriella. In: Mindszent története és népélete. - Mindszent, 1996. - 5 1 - 7 2 . p. Sarmaten im Heer Attilas: E i n e siedlungshistorische Skizze / V Ö R Ö S Gabriella. Autopszia nélkül. In: Reitervölker aus d e m Osten. H u n n e n + Awaren. - Eisenstadt, 1 9 9 6 . - 9 9 - 1 0 4 . p. Temetkezési szokások és viselet egy dél-alföldi szarmata temetőben : Szeged-Tápé / V Ö R Ö S Gabriella. (Bestattungssitten und Trachten eines sarmatischen Gráberfeldes in der südlichen Tiefebene /Szeged-Tápé/). In: A M ó r a Ferenc M ú z e u m Évkönyve. Studia Archaeologica, 2 1996, 1 1 1 - 1 7 6 . p.

Régi Magyar Irodalmi Tanszék Department of Old Hungárián Literature 0915

0916 0917 0918

0919

Early Transylvanian antitrinitarianism: 1 5 6 6 - 1 5 7 1 : From Servet to Palaeologus / B A L Á Z S Mihály; [Transl. by György N Ó V Á K ] , B a d e n - B a d e n ; Bouxwiller: Koerner, 1996. 2 5 6 p. I t. (Bibliotheca Dissidentium: S c r i p t a e t studia; 7.) János Z s i g m o n d fejedelem és a cenzúra / B A L Á Z S Mihály. In: E m l é k k ö n y v J a k ó Z s i g m o n d születésének nyolcvanadik é v f o r d u l ó j á r a . - Kolozsvár, 1996. - 2 5 - 3 7 . p. A Tíz okok megjelenésének hátteréről / K R U P P A T a m á s . In: Iskolakultúra, 6 (9) 1996, 7 1 - 7 4 . p. Igazítás az A r g u m e n t u m és prológus a régi m a g y a r d r á m á b a n című dolgozatomhoz : ItK 1995. 5 8 6 - 5 9 5 . p. / L A T Z K O V I T S Miklós. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (4) 1996, 4 7 3 . p. „ K h o m b auss Hungern her": Ausztriai paszkvillus a hosszú háború idejéből / Ö T V Ö S Péter. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk.: Kecskeméti Gábor. - Bp., 1996. - 2 0 1 215. p. - (História Litteraria; 2.)

291


0920

0921

0922

0923 0924 0925 0926 0927 0928

[Adattár X V I - X V I I I . századi szellemi m o z g a l m a i n k történetéhez]: [18/2. köt.]: Lesestoffe in Westungarn: [Bd ] II: Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó): 1 5 3 5 - 1 7 4 0 / Hrsg. von T i b o r Griill, Katalin K E V E H Á Z I , Károly KOKAS, István M O N O K , Péter Ö T V Ö S . Harald Prickler. Szeged: Scriptum. 1996. 3 1 2 p. A Rákóczi-család könyvtárai: 1 5 8 8 - 1 6 6 0 / M O N O K István; [Ford.: Ö T V Ö S Péter; Lektorálta: K E V E H Á Z I Katalin. Péter Katalin], Szeged: S c r i p t u m . 1996. LI1, 285 p (A K á r p á t - M e d e n c e Koraújkori Könyvtárai; I.). (Bibliotheken der Familie-Rákóczi) „Környékezi már n é m i n e m ű kétség": A r a n y János: A nagyidai cigányok / SZILASI László. („He is n o w haunted by a certain kind of d o u b t " János Arany: T h e Gipsies of Nagyida). In: Irodalomtörténeti Közlemények, 100 (4) 1996, 3 9 5 - 4 1 4 . p. A szöveg öröme: Irodalomelméleti írások / Roland Barthes. Bp.: Osiris, 1996. 117 p. In: Élet és Irodalom, 6 0 (44) 1996, 13. p. Ismert.: Ex Libris / SZILASI László Az utolsó vers j o g á n : Balassi Bálint megtérése / [SZILASI László], In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk.: Halmos Ferenc. - Bp., [1996]. - 2 4 - 2 5 . p. Gut, besser, Gösser: Szirák Péter: Az Úr n e m tud szaxofonozni / SZILASI László. In: Jelenkor. 39 (9) 1996, 8 2 1 - 8 2 7 . p. Lassú olvasás: Történetek és trópusok / H Á R S Endre, SZILASI László. Szeged: Ictus: J A T E Irodalomelmélet Csop., 1996. 205 p. ( d e K O N - K Ö N Y V e k ; 7.) Pleonazmus: a vízjel retorikája: Mészöly M i k l ó s Családáradás című beszélyének domináns trópusáról: ráfogás / SZILASI László. In: Jelenkor, 39 ( 7 - 8 ) 1996. 7 0 4 - 7 1 6 . p. Turgor és ozmózis: a szilva példája: esszéesszé / SZILASI László. In: Jelenkor, 39 (5) 1996, 4 6 3 - 4 7 0 . p.

Szláv Filológiai Tanszék Department of Slavonic Studies 0929 0930 0931 0932 0933

0934

0935 0936

292

Borisz Pilnyak: Meztelen év: G o l ü j god, 1921 / BAGI Ibolya. In: Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. - [Bp., 1996], - 1 6 2 - 1 7 4 . p. Ilf-Petrov: Tizenkét szék: Dvenadcat' sztul'ev, 1928 / BAGI Ibolya. In: Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. - [Bp., 1996]. - 2 1 2 - 2 2 1 . p. , Utópia és kísérlet az orosz avantgárd prózában: Borisz Pilnyak korai regényei / BAGI Ibolya. [Bp.], [1996]. [ ] p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Nekotorüe voproszü teorii i praktiki d i a h r o n n o j morfologii szlavjanszkih szuscsesztvitel'nüh / B A L Á Z S [L.] Gábor. In: Studia Paleoslavica, 1 1996. 5 - 8 2 . p. Egy oroszországi Faust-legenda / B A R Ó T I Tibor. Autopszia nélkül. In: Új tendenciák a komparatisztikában. 2. Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Konferencia, Szeged, 1995. szept. 2 8 - 3 0 . - S z e g e d - A m i e n s , 1996. - 2 9 7 - 3 0 6 . p. Puskin szellemi aktualitásáról / [ B A R Ó T I Tibor], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 1 4 1 - 1 5 0 . p. (Szegedi Bölcsészfüzetek) Szcena iz Fauszta Puskina i ee getevszkij podtekszt / B A R Ó T I Tibor. Autopszia nélkül. In: Koncepcija i szmüszl. - S z a n k t - P e t e r b u r g , 1996. - 6 5 - 8 1 . p. O s z o v r e m e n n o m polozsenii nauki o r u s z s z k o m j a z ü k e . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica. 2 4 1996, 1 9 5 - 2 0 8 . p. Ismert.: B I B O K Károly


0937 0938 0939

0940

0941 0942 0943

0944

0945

0946

0947

0948

0949

0950

0951

0952

0953

Probléma konceptual'noj szemantiki ruszszkogo i v e n g e r s z k o g o j a z ü k o v / B I B O K Károly. In: Voproszü Jazükoznanija, (2) 1996, 1 5 6 - 1 6 5 . p. Szószemantika: elméleti kérdések és elemzések / B I B O K Károly. [Bp.], [1996]. 151 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Olvasni jó... ?: Fried István Tíz híres regény című kötetéről / [ B O G N Á R Ferenc], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. [Szeged], 1996. - 1 2 8 - 1 3 2 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Szootnosenie esztesztvennogo i n o r m a t i v n o g o v m a l e n k o j tragedii Puskina „Szkupoj ricar" / B O G N Á R Ferenc. Autopszia nélkül. In: P r o b l e m e de filologie Slava IV. Timisoara, 1996. - 3 1 - 4 1 . p. O r o s z - m a g y a r infinitivusos szerkezetek egybevető vizsgálata és fordítási problémái / ERDEI Ilona. Szeged, 1996. 157 lev. Egyetemi doktori értekezés Problemü perevoda infinitivnüh konsztrukcij / E R D E I Ilona. Autopszia nélkül. In: Vesztnik Filiala InSztituta Ruszszkogo Jazüka im. Puskina, (3) 1996, 7 2 - 7 9 . p. Ruszszkie tradicionnüe prazdniki i obücsai v prepodavanii sztranovedenija / E R D E I Ilona. Autopszia nélkül. In: Teziszü d o k l a d o v 3. M e z s d u n a r o d n o j konferencii. Teorija i praktika p r e p o d a v a n i j a szlavjanszkih j a z ü k o v . - Pécs, 1996. - 9 0 - 9 1 . p. Transzformacii infinitiva perevode hudozsesztvennoj literaturü / E R D E I Ilona. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 2 4 1996, 1 4 3 - 1 5 8 . p. Transzformacija infinitiva pri perevode hudozsesztvennoj literaturü / ERDEI Ilona. Autopszia nélkül. In: Teziszü dokladov i szoobscsenij naucsno-metodicseszkoj konferencii „Szovremennüj ruszszkij jazük: opiszanie i prepodavanie". - Budapest, 1996. - 5 8 - 5 9 . p. A Kárpát-medence kultúrája és népei / [FEJÉR Á d á m ] , In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 5 2 - 5 7 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) A német klasszika és a bibliai h a g y o m á n y , avagy mi az ontikus kultúrtörténet? / [FEJÉR Á d á m ] . In: Szellemi tekintélyek és az ész d i k t á t u m a i . A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 1 9 - 2 6 . p. - (Szegedi B ö l c s é s z f ü z e t e k ) A z európai kultúra időszerű kérdései / [FEJÉR Á d á m ] , In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 5 8 - 6 8 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Az intellektuális hatalomgyakorlás módozatai: Fried István Utak és tévutak KeletKözép-Európa irodalmaiban című könyvéről / [ F E J É R Á d á m ] , In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 7 3 86. p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Biblia és kultúra / [FEJÉR Ádám], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 2 7 - 3 2 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Heidegger ontológiája, Rahner vallásfilozófiája és az o n t i k u s kultúrtörténet / [FEJÉR Ádám], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 7 - 1 8 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Puskin versei / Baka István fordításában; [Szerk.: F E J É R Á d á m ; Előszó: BARÓT1 Tibor; Utószó: S Z A L M A Natália], Szeged: [ J A T E Szláv Filológiai Tansz.], 1996. 179 p. (JATE Kultúrtörténeti S t ú d i u m o k ) Röpirat a közélet megújulásáról / FEJÉR Á d á m . [Szeged]: J A T E Bölcsészettud. Kar. 1996. 71 p. (Szegedi Bölcsészfüzetek)

293


0954

Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai: Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása / Szerk.: F E J É R Á d á m , Z S É L Y I Ferenc. [Szeged]: J A T E Bölcsészettud. Kara, 1996. 150 p. (Szegedi Bölcsészfüzetek)

0955

T u d o m á n y és kultúra / [FEJÉR Ádám]. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 3 3 - 4 4 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Zsitie prepodobnogo Moiszeja Ugrina / F E R I N C Z István. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 24 1996, 1 6 5 - 1 8 0 . p. Sprachhistorische Wörterbuch des B u r g e n l a n d k r o a t i s c h e n / István Nyomárkay. Bp.: Szombathely: Akadémiai K., 1996. 4 2 4 p. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 2 4 1996, 2 0 8 - 2 1 2 . p.. Ismert.: K A C Z I B A Ágnes Ivan Bunyin: Arszenyev élete: Ifjúkor: Zsizny Arszen'eva, 1 9 2 8 - 1 9 3 3 / K A T O N A Judit. In: Huszonöt fontos orosz regény. M ű e l e m z é s e k . - [Bp., 1996], - 2 4 9 - 2 6 l.'p. Beloruszszkoe j a z ü k o z n a n i e v Szegede (do 1996 goda) / K O C S I S Mihály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 2 4 1996, 1 5 9 - 1 6 3 . p.

0956

0957

0958 0959

0960 0961

0962 0963

0964 0965 0966

0967

0968 0969

Cerkovnoszlavjanszkie rukopiszi v S z e g e d e / KOCSIS M i h á l y . In: Studia Paleoslavica. 1 1996, 1 6 3 - 1 6 7 . p. Iz isztorii szegedszkoj beloruszisztiki / K O C S I S Mihály. Autopszia nélkül. In: H u n g a r o - A l b o r u t h e n i c a , 1996. A z 1996. április 19-i k o n f e r e n c i a anyaga. - Bp., 1996. - 7 - 9 . p. ' Szegedszkie pisztki / KOCSIS Mihály. A u t o p s z i a nélkül. In: R o z p r a w y Komisji Jezykowej, 41 1996, 3 3 - 4 4 . p. Nekotorüe lekszikoszemanticseszkie i z m e n e n i j a v s z o v r e m e n n o j ruszszkoj publiciszticseszkoj recsi / K U G L E R Katalin. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 24 1996, 1 3 3 - 1 4 2 . p. Otcü pusztünniki i zsenü neporocsnü... / L E P A H I N Valerij. A u t o p s z i a nélkül. In: Puskin - put' k pravoszlaviju. - Moszkva, 1996. - 2 4 3 - 2 6 0 . p. Religioznaja lirika Vjacseszlava Ivanova / L E P A H I N Valerij. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 41 ( 1 - 4 ) 1996, 1 5 1 - 1 6 6 . p. Sztihotvorenie „Ikona B o g o r o d i c ü " S z i m e o n a Polockogo / L E P A H I N Valerij. Autopszia nélkül. In: H u n g a r o - A l b o r u t h e n i c a , 1996. Az 1996. április 19-i konferencia anyaga. - Bp., 1996. - 1 3 - 1 5 . p. H a n d b u c h der russischen G e g e n w a r t s s p r a c h e / Herbert M u l i s c h . Leipzig; Berlin etc.. 1993. 4 0 0 p. Autopszia nélkül. In: Russian Linguistics, 2 0 1996, 2 9 9 - 3 0 9 . p. Ismert.: P E T E István Hljusztrirovannaja prakticseszkaja frazeologija ruszszkogo j a z ü k a : Na pravah rukopiszi / P E T E István. Szeged: J A T E Szláv Tansz., 1996. 2 0 5 p. Lekcii po glagol'nomu vidu / Jászay László. Bp.: T a n k ö n y v k . , 1993. 84 p. Autopszia nélkül. In: Sborník Prací Filozofické Fakulty B r n e n s k é Univerzity, A 4 4 1996, 1 5 8 - 1 6 2 . p. Ismert.: P E T E István

0970

Lekszikologija ruszszkogo j a z ü k a dija s z t u d e n t o v - r u s z i s z t o v / P E T E István. Szeged: S Z O T E N y . , 1996. 2 1 3 p.

0971

Valencia típusok és a strukturális magyar nyelvtan / P E T E István. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1996. - 2 4 3 - 2 5 2 . p.

294


0972

0973

0974

0975 0976

0977

0978

Iszszledovanija i p r e p o d a v a n i e lingviszticseszkih diszciplin: u s z t n a j a literaturnaja recs' / S Z A L A M I N Edit. A u t o p s z i a nélkül. In: Teziszü d o k l a d o v i szoobscsenij naucsnometodicseszkoj konferencii „ S z o v r e m e n n ü j ruszszkij j a z ü k : opiszanie i prepodavanie". - Budapest, 1996. - 4 5 - 4 6 . p. Ruszszkaja usztnaja literaturnaja recs' v szoposztavlenii sz vengerszkoj / S Z A L A M I N Edit. Autopszia nélkül. In: Teziszü d o k l a d o v 4. m e z s d u n a r o d n o g o s z i m p ó z i u m a M A P R J A L , Belgrád, 1996. - 6 5 - 6 6 . p. A mélylélektan J ó b mérlegén: Carl Gustav J u n g Válasz Jób könyvére című m u n k á j á n a k értelmezése / [ S Z A L M A Natália], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 8 7 - 9 9 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Biblia és filozófia / S Z A L M A Natália; [Előszó: F E J É R Ádám], Szeged: S Z O T E Ny., 1996. 163 p. ( J A T E Kultúrtörténeti S t ú d i u m o k ) Fried István titkai n y o m á b a n : Fried István Márai S á n d o r titkai n y o m á b a n című könyvéről / „ [ S Z A L M A Natália], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 1 0 0 - 1 0 7 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Mihail Bahtyin és V j a c s e s z l a v Ivanov kultúrfilozőfiájáról Szilárd Léna könyve kapcsán / [ S Z A L M A Natália], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. A z ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. - [Szeged], 1996. - 1 3 6 - 1 4 0 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) N e m hang és füst a név... Franz R o s e n z w e i g kultúrfilozőfiájáról / [ S Z A L M A Natália], In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai. Az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása. [Szeged], 1996. - 4 5 - 5 1 . p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek)

0979

Németh László P u s k i n - k é p e / S Z A L M A Natália. Autopszia nélkül. In: Új tendenciák a komparatisztikában. 2. Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Konferencia, S z e g e d - A m i e n s , 1995. szept. 2 8 - 3 0 . - Szeged: J G Y T F , 1996. - 2 9 1 - 2 9 7 . p. 0 9 8 0 Senki sehol soha / J u h á s z Erzsébet. Újvidék: Fórum, 1992. In: Korunk, 7 (11) 1996, 1 2 1 - 1 2 4 . p. Ismert.: „Elveszített múlt és elérhetetlen j ö v ő két partja közt ingázva..." / S Z A L M A Natália t 0981 A „szent prostituált" Oroszország: Viktor Jerofejev: A z orosz széplány: R u s s z k a j a kraszavica: Ford.: Bratka László: [Kritika] / S Z Ő K E Katalin. In: Nagyvilág, 41 ( 7 - 8 ) 1996, 5 4 3 - 5 4 6 . p. 0 9 8 2 A halandó emlékezet költője: Olga Szedakováról / S Z Ő K E Katalin. In: Jelenkor, 3 9 (4) 1996, 351. p. 0 9 8 3 A költő és m ű f o r d í t ó szerepcseréje: B a k a István költészetének orosz kulturális k ó d j a / S Z Ő K E Katalin. In: Forrás 28 (5) 1996, 6 5 - 7 2 . p. 0 9 8 4 Baka István: Sztyepan P e h o t n i j t e s t a m e n t u m a / Jurij Guszev; Ford.: S Z Ő K E Katalin. In: Tiszatáj, 5 0 (9) 1996, 1 1 5 - 1 1 8 . p. 0 9 8 5 N a b o k o v : T h e rise and the fali / Viktor Jerofejev ; Ford.: S Z Ő K E Katalin. In: N a g y világ, 41 ( 7 - 8 ) 1996, 4 2 3 - 4 2 8 . p. 0986

Szövegek között: [1. kőt.]: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből / [Szerk.: B O C S O R Péter, F R I E D István, H Ó D O S Y A n n a m á r i a , M Ü L L N E R András; Lektorok: ...KÜRTÖSI Katalin, KISS Attila, F R I E D István. S Z Ő K E Katalin; Előszó: F R I E D István], Szeged: J A T E BTK, 1996. 197 p.

0987 0988

Sztyepan Pehotnijról: oroszul / S Z Ő K E Katalin. In: Tiszatáj, 50 (9) 1996, 114. p. „Ugrinü" i „ugrincü" v isztorii drevneruszszkoj pisz'mennoszti / H. T Ó T H Imre, In: Studia Paleoslavica, 1 1996, 1 6 9 - 1 7 6 . p.

295


0989 0990

0991 0992

0993 0994

A Freisingi töredékek jelentősége a magyar szlavisztika s z á m á r a / H. T Ó T H Imre. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. - Szeged, 1996. - 2 7 8 - 2 8 2 . p. A magyarok és a szlávok a 9 - 1 1 . században / H. T Ó T H Imre. In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 7 5 - 8 4 . p. (Szeged-Könyvek; 2.) A nyelvtudomány története a 20. század elejéig: C s o m ó p o n t o k és átvezető szálak / H. T Ó T H Imre. Szombathely: Savaria Univ. P. Alapítvány, 1996. XIII, 211 p. Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról / K R I S T Ó Gyula, H. T Ó T H Imre. ( ó n s o m é Hungárián aspects of the Russian annals). In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Acta Historica, 103 1996, 2 1 - 2 9 . p. Bevezetés a szláv nyelvtudományba / H. T Ó T H Imre. Szeged: J A T E P r e s s , 1996. 213 p. (József Attila T u d o m á n y e g y e t e m , Bölcsészettudományi Kar) J. Baudouin de Courtenay és F. de Saussure: Adalékok egy kérdés „visszafordításához" / H. T Ó T H Imre. In: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. - Szeged, 1996. - 4 1 - 5 9 . p. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának Kiadványai; 5.)

0995

Kniezsa István / Kiss Lajos. Bp.: Akadémiai K., 1994. 143 p. (A Múlt M a g y a r Tudósai). In: Acta' Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Sectio Ethnog r a p h i c a et Linguistica, 37 1996, 3 4 3 - 3 4 6 . p. Ismert.: H. T Ó T H Imre

0996

Magyarok a Kijevi É v k ö n y v b e n / Szövegeket vál., ford., bev., k o m m e n t á r o k : Font Márta; [Lektorálta: H. T Ó T H Imre; Ford. eredetivel összevet. F E R I N C Z István. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 3 5 0 p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 11.) Magyarországi szláv kéziratok = Slawische H a n d s h r i f t e n in Ungarn: 3. [köt ] / [Szerk.: H. T Ó T H Imre], Bp.: OM1KK Ny.: A K A P R I N T Ny., 1996. 3 4 p. Paleograficseszkoe opiszanie Ev. No. 25. / H. T Ó T H Imre. In: Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica. 24 1996, 1 8 1 - 1 9 3 . p. Saint Cyrill (Constantine) on the i m p o r t a n c e of icons / H. T Ó T H Imre. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Papers in English and American studies. Vol. 7. lconography in cultural studies. Papers f r o m the intemational conference „lconography East and W e s t " Szeged, 1993. - Szeged, 1996. - 1 5 3 - 1 5 8 . p. Szöveg a szövegben: Szt. Konstantin-Cirill m e g n y i l a t k o z á s a i b a n / H. T Ó T H Imre. In: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. - Szeged, 1996. - 3 4 1 - 3 4 6 . p. T h e evolution of literary Slovenian / Károly G a d á n y i . M e l b o u r n e : A c a d e m i a P„ 1996. 3 2 2 p. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József N o m i n a t a e . Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 24 1996, 2 1 7 - 2 2 1 . p. Ismert.: H. T Ó T H Imre

0997 0998

0999

1000 1001

1002

T h e significance of Freising manuscripts ( F M ) for Slavic studies in Hungary / H. T Ó T H Imre. Autopszia nélkül. In: Z b o m i k Brizsinszki s z p o m e n i k i . - Ljubljana, 1996. - 4 4 3 - 4 4 7 . p.

Szociológia Tanszék Department of Sociology 1003 1004

296

A tömeges áttérés d i n a m i k á j a / Christopher E d w a r d s ; Ford.: B A L O G Iván. In: Replika, ( 2 1 - 2 2 ) 1996, 2 2 3 - 2 3 0 . p. A fehérgallér színeváltozásai: Egy foglalkozási aggregátum a „ M a r x - W e b e r erőtérben" és azon túl / F E L E K Y Gábor. (Changes of the h ű e s of white collar). In: Szociológiai Szemle, ( 3 - 4 ) 1996, 3 - 3 1 . p.


1005

Rendi orientáció és j o g i mező: A z alkalmazottak s z o c i o l ó g i á j á n a k németországi nyitánya / F E L E K Y G á b o r . (Estate orientation and legal field. Starting the sociology of „white-collar" workers in Gerinany) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 2 0 3 - 2 2 3 . p.

1006

Az egyetem válságának egyes értelmezései a modern f r a n c i a szociológia-elméletben / K A T O N A Péter Zoltán. ( S o m é theoretical aspects of the university crisis in modern French sociological thought) E m l é k k ö n y v Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 4 9 1996, 2 5 9 - 2 7 2 . p. Merre tovább iskolai természettudomány?: Vizsgálatok a természettudomány iskolai helyzetéről, a középiskolások pályaválasztási szándékairól / Józsa Krisztián, L E N C S É S Gyula, P A P P Katalin. In: Fizikai Szemle, 4 6 (5) 1996, 1 6 7 - 1 7 0 . p.

1007

Történeti Segédtudományok Tanszék Department of Historical Auxiliary Studies 1008

1009

1010 1011

1012

1013 1014

1015

Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 11. [köt.]: 1327 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore regum a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: A L M A S 1 T i b o r : [Föszerk ] Julio K R I S T Ó ; [Közrem.] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: A g a p é Ny., 1996. 4 1 2 p. Az Árpád-kor alkonya: Magyarország a 13. században / A L M Á S I Tibor. In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 145— 155. p. - (Szeged-Könyvek; 2.) Az Árpád-kor alkonya: Magyarország a 13. s z á z a d b a n / A L M Á S I Tibor. In: Szeged, d e c e m b e r 1996, 4 - 9 . p. II realismo socialista nell'architettura c o m e espressione del r e g i m e totalitario / HAJN Ó C Z I Gábor. In: Ungheria 1956. La cultura si interroga. - Soveria Mannelli-Messina: Rubbettino, 1996. - 2 4 5 - 2 5 1 . p. „És erővel elfoglalta egész Pannóniát": A honfoglalás korának írott forrásai / M A K K Ferenc. Ua: Irodalmi Szemle, 39 ( 7 - 8 ) 1996, 1 4 8 - 1 5 3 . p.. In: Tiszatáj, 50 (10) 1996. 7 5 - 8 0 . p. . A turulmadártól a kettős keresztig: A korai m a g y a r - b i z á n c i kapcsolatok / M A K K Ferenc. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 31 (2) 1996, 1 5 3 - 1 7 0 . p. A turulmadártól a kettős keresztig: A korai m a g y a r - b i z á n c i kapcsolatok / M A K K Ferenc. In: T a n u l m á n y o k , közlemények a honfoglalás emlékére. 8 9 6 - 1 9 9 6 . - Nyíregyháza, 1996. - 153-170. p. Anjou-kori oklevéltár: 1 3 0 1 - 1 3 8 7 : 4. [köt.]: 1 3 1 5 - 1 3 1 7 = D o c u m e n t a res hungaricas tempore regum a n d e g a v e n s i u m illustrantia / Szerk.: K R I S T Ó Gyula; [Közrem.] Ladislao B L A Z O V I C H , Geisa Érszegi, Francisco M A K K . Bp.; Szeged: A g a p c Ny., 1996. 359 p.

1016

Árpád előtt és után: A kötet társszerkesztőjének gondolatai / M A K K Ferenc. In: Szeged, október 1996, 10-11. p.

1017

Árpád előtt és után: T a n u l m á n y o k a magyarság és h a z á j a korai történetéről / Szerk., [előszó]: K R I S T Ó Gyula, M A K K Ferenc. Szeged: Somogyi Könyvtár, 1996. 179 p. (Szeged-Könyvek ; 2.)

297


1018

Az Árpádok c s a l á d f á j a / [ K R I S T Ó Gyula, M A K K Ferenc], In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 1 6 9 - 1 7 3 . p. (Szeged-Könyvek; 2.)

1019

Egy érdekes évszázad: Magyarország a 12. században / M A K K Ferenc. In: Árpád előtt és után. T a n u l m á n y o k a m a g y a r s á g és h a z á j a korai történetéről. - Szeged, 1996. - 1 3 3 144. p. - (Szeged-Könyvek; 2.) Egy érdekes évszázad: Magyarország a 12. században / M A K K Ferenc. In: Szeged, november 1996, 4 - 9 . p. La Hongrie au milieu du Xle siecle / M A K K Ferenc. In: Cahiers d'Etudes Hongroises, 8 1996, 5 9 - 7 0 . p. Magyar külpolitika: 8 9 6 - 1 1 9 6 / M A K K Ferenc. 2., bőv., átdolg. kiad. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 2 4 3 p.. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 2.) Zsákmányért, foglyokért E u r ó p á b a n : Kalandoztunk, ahogyan kalandoztak a g e r m á n o k , a hunok, a szlávok, a n o r m a n n o k és a besenyők is / M A K K Ferenc. In: N é p s z a b a d s á g , (augusztus 17) 1996, 39. p.

1020 1021 1022 1023

1024 1025 1026

Irodalom és zene a történelemtanításban / PIHUR1K Judit, R I G Ó N É PÉTER Irén. In: Történelemmetodikai műhelytanulmányok. Szerk.: V. Molnár László. - Bp., 1996. - 7 5 - 7 9 . p. Történelem: IV: [Történelem a középiskolák számára] / S a l a m o n Konrád. Bp.: Tankönyvk., 1994. 3 0 2 p. In: T a n d e m , 1 (1) 1996, 7 - 9 . p. Ismert.: P I H U R I K Judit Gazdasági élet a két világháború között / R I G Ó N É PÉTER Irén. In: M i n d s z e n t története és népélete. - Mindszent, 1996. - 2 2 9 - 2 4 5 . p.

Új- és Legújabbkori Egyetemes Történet Tanszék Department of Modern and Contemporary General History 1027 1028 1029

1030

1031 1032 1033 1034 1035

298

A trianoni béke és a Vatikán / E Ö R D Ö G H István. In: Vigilia, 61 (7) 1996, 5 1 0 - 5 1 4 . p. Az 1 8 4 8 - 4 9 - e s magyar szabadságharc b u k á s á n a k diplomáciai háttere a szentszéki iratok fényében / E Ö R D Ö G H István. In: Aetas, ( 2 - 3 ) 1996, 1 7 4 - 1 9 1 . p. Az alkirályok kora Itáliában: 1 5 0 4 - 1 7 0 7 / E Ö R D Ö G H István. (L'époque des vice-rois en Italie /1504—1707/). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 2 3 - 2 4 . p. - (Kék Füzetek; 2.) Felségjog és abszolutizmus: Interpretációs problémák Bodin-től Bossuet-ig / E Ö R D Ö G H István. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. Tudományos ülés Gyimesi Sándor emlékére... Szeged, 1996. április 1 8 , - S z e g e d , 1 9 9 6 . - 2 3 . p. - (Kék Füzetek; 1.) [17 szócikk] / K A R S A I László. In: Magyarország a második világháborúban. Lexikon A - Z s . Főszerk.: Sipos Péter. - Bp., 1996. - [ ] p. A d e m a g ó g i a diadala Magyarországon: Szálasi / K A R S A I László. In: Rubicon, 7 (3) 1996, 14-23. p. Új könyvek a holocaustról és az antiszemitizmusról / K A R S A I László. In: Századok. 130 1996, 1 5 7 1 - 1 5 8 4 . p. A bécsi kongresszus és a Mediterráneum státusza / K Ö V É R Lajos. (Le congres de Vienne et la Méditerranée). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 4 1 - 4 2 . p. - (Kék Füzetek; 2.) A fiziokraták természetjog felfogása / K Ö V É R Lajos. In: A m o d e r n politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi Sándor emlékére.. Szeged, 1996. április 18. Szeged, 1996. - 29. p. - (Kék Füzetek; 1.)


1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043 1044

1045

1046

1047

1048

Levelek a toleranciáról / Turgot; Ford., sajtó alá rend.: B a l á z s Péter; [Lektorálta: K Ö V É R Lajos]. Szeged: J A T E Történész Diákkör, 1996. 6 5 p. ( D o c u m e n t a Historica; 29.) A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában = La Méditerranée et l'Europe: histoire et politique / [Szerk.: K U K O V E C Z György; Közrem.: J. N A G Y László, K Ö V É R Lajos, S Z Á S Z Géza], Szeged: J A T E P r e s s , 1996. 53 p. (Kék Füzetek; 2.) A modern politikai gondolkodás kezdetei: T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére...: Szeged, 1996. április 18. / [Szerk.: K U K O V E C Z György]. Szeged: J A T E Újkori Egyetemes Történeti M u n k a c s o p . : M T A Szegedi Biz. Filozófiai és Történeti Szakbiz., 1996. 34 p. (Kék Füzetek; 1.) Bölcső és példatár: A Mediterraneum az államelméletekben / K U K O V E C Z György. (Berceau réserve d'exemples: la Méditerranée d a n s les théories de l'etat). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 3 0 - 3 1 . p. - (Kék Füzetek; 2.) Európai gondolatok az amerikai periférián: A felvilágosodás modelljei az Újvilágban / K U K O V E C Z György. In: A modern politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. T u d o m á n y o s iilés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 27. p. - (Kék Füzetek; 1.) A k o m m u n i s t á k és É s z a k - A f r i k a az 1920-as évek elején / J. N A G Y László. Autopszia nélkül. In: A nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m történetéből. É v k ö n y v 1997. - Bp., 1996. 1 3 - 1 8 . p. A M e d i t e r r á n u m a 20. században: Szemelvények / J. N A G Y László. Szeged: JATEPress, [1996]. 152 p. (József Attila T u d o m á n y e g y e t e m , Állam- és Jogtudományi Kar) Algéria a háború végén / J. N A G Y László. A u t o p s z i a nélkül. In: A nemzetközi munk á s m o z g a l o m történetéből. Évkönyv 1997. - Bp., 1996. - 7 0 - 7 5 . p. Francia g o n d o l k o d ó k : E u r ó p a k é p e a 18. században / J. N A G Y László. In: A modern politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 33. p. - (Kék Füzetek; I.) H a u s s m a n i s m e , hygiénisme, pouvoirs m u n i c i p a u x en Hongrie, la reconstruction de Szeged: fin XIX siecle / J. N A G Y László. Autopszia nélkül. In: Le social dans la ville en Francé et en Europe 1 7 5 0 - 1 9 1 4 . - Paris, 1996. - 3 2 5 - 3 3 3 . p. Hongrie, T u r q u i e et Méditerranée dans les siecles X V I - X V I I : les Hongrois en la Méditerranée / J. N A G Y László. Autopszia nélkül. In: Rapporti G e n o v a - Mediterraneo - Atlantico nell'eta m o d e m a . - Genova, 1996. - 481 - 4 9 1 . p. M a g y a r o r s z á g és a Mediterraneum: Kapcsolatok és kutatási s z e m p o n t o k / J. N A G Y László. (La Hongrie et la Méditerranée). In: A M e d i t e r r á n e u m az európai történelemben és a politikában. - Szeged, 1996. - 5 1 - 5 2 . p. - (Kék Füzetek; 2.) A kelet-európai diktatúrák bukása: D o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y : 1 9 8 5 - 1 9 9 5 / [Összeáll.: PÁNDI Lajos; Lektorálta: J. N A G Y László]. Szeged: M o z a i k , 1996. 303 p.

1049

A szerb nemzeti gondolkodás kezdetei / A. SAJTI Enikő. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 18. p. - (Kék Füzetek; 1.)

1050

Források a németek Szovjetunióba történő kitelepítéséről Közép-Kelet-Európából: 1 9 4 5 - 1 9 5 3 / Ford., sajtó alá rend.: Köteles Péter; [Lektorálta: A . SAJTI Enikő], Szeged: J A T E Történész Diákkör, 1996. 23 p. ( D o c u m e n t a Historica; 28.)

299 '


1051 1052

A bank-ipar viszony a s z á z a d f o r d u l ó Magyarországán: 1 8 9 2 - 1 9 1 3 / T O M K A Béla. Debrecen, 1996. 196 p. Autopszia nélkül. PhD disszertáció A magyarországi pénzintézetek rövid története: 1 8 3 6 - 1 9 4 7 / T O M K A Béla. Bp.: G o n dolat, 1996. 132 p.

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Department of Modern and Contemporary Hungárián History 1053

1054

.

1055 1056 1057

1058 1059

1060 1061

1062

1063

1064

1065

300

Az alföldi városok és a településpolitika: 1 9 4 5 - 1 9 6 3 / B E L É N Y 1 Gyula: [Szerk.: B L A Z O V I C H László], Szeged: Csongrád M. Levéltár, 1996. 211 p„ I t.. 1 t. mell.. (Dél-Alföldi É v s z á z a d o k ; 7.) Az iparosítási politika néhány társadalmi következménye az 1950-es években / B E L É N Y I Gyula. (Einige gesellschaftliche Konsequenzen der Industrialisierungspolitik in den 1950er Jahren). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 104 1996. 8 5 - 9 1 . p. Az önálló község megteremtése: 1950 / B E L É N Y I Gyula. In: Röszke földje és népe. Szeged, 1996. - 3 3 6 - 3 9 5 . p. Egy valósághű könyv: E r d m a n n Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás M a g y a r o r s z á g o n 1 9 4 5 - 1 9 5 6 / B E L É N Y I Gyula. In: Tiszatáj. 5 0 (4) 1996, 9 3 - 9 6 . p. Mindszent története és népélete / Szerk., [bev.]: J U H A S Z Antal; [Lektorok: ... B E L É N Y I Gyula, ... J U H Á S Z Antal, ... K R I S T Ó Gyula, ... T Ó T H Sándor László, T R O G M A Y E R Ottó]. Mindszent: Mindszent város ö n k o r m á n y z a t a , 1996. 6 5 5 p. 27 t. „Az abszolutizmus vas vesszője alatt": Erdély magyar szemmel 1 8 5 0 - 5 l - b e n / DEÁK Ágnes. In: Holmi, 8 (5) 1996, 7 1 3 - 7 3 5 . p. A history of modern Hungary: 1 8 6 7 - 1 9 9 4 / Jörg K. Hoensch. 2 ral ed.. London; New York: L o n g m a n n , 1996. 3 8 9 p. In: Aetas, (4) 1996, 2 4 2 - 2 4 8 . p. Ismert.: M a g y a r történelemről idegen szemmel / D E Á K Ágnes Eötvös József levele Trefort Ágostonhoz, 1850 / D E Á K Ágnes. In: Századok, 130 1996, 1 1 9 - 1 2 8 . p. Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1 8 6 7 - 1 9 1 8 / Szarka László. Pozsony: Kalligram, 1995. 3 4 0 p. In: Budapesti Könyvszemle, 8 (2) 1996, 2 2 5 - 2 2 8 . p. Ismert.: D E Á K Ágnes N e h é z esztendők a Magyarországi Evangélikus Egyház történetében: 1 9 4 8 - 1 9 5 0 / GICZI Zsolt. (Schwere Jahre in der Geschichte der Evangelischen Kirche in Ungarn / 1 9 4 8 - 1 9 5 0 / ) . In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 104 1996, 7 1 - 8 4 . p. Az agrárszocialista törekvések társadalmi indítékai Szentesen / M A R J A N U C Z László. (Gesellschaftliche B e w e g g r ü n d e der agrarsozialistischen Bestrebungen in Szentes). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 104 1996, 2 7 - 4 7 . p. Szeged története: 3. köt.: 1, 2. rész: 1 8 4 9 - 1 9 1 9 / Szerk.: Gaál Endre. Szeged: Somogyi Könyvtár, 1991. 1214 p.. In: Levéltári Közlemények, 67 ( 1 - 2 ) 1996, 1 5 5 - 1 5 9 . p. Ismert.: M A R J A N U C Z László 1 8 4 8 - 1 8 4 9 : A szabadságharc és forradalom története / [Szerk.: Hermann Róbert; írtak: Bona Gábor, ... P E L Y A C H István etc.]. Bp.: Videopont, 1996. 4 6 3 p.


1066

1067 1068 1069 1070

1071

1956 és az osztrák politikai pártok / S O Ó S Katalin. ( 1 9 5 6 und die politischen Perteien Österreichs). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 104 1996, 5 - 2 3 . p. A szegedi M Á V Diákotthon száz é v e / [Szerk.: S Z A B Ó Pál Csaba], Szeged: „A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Szegedi Diákotthona, 1996. 2 3 6 p. Államosított társadalom: Vasutak és vasutasok a századelő Magyarországán / S Z A B Ó Pál C s a b a . Szeged, [1996], 202 lev. Egyetemi doktori értekezés Álom az államban: A vasút a magyar művelődéstörténetben / S Z A B Ó Pál Csaba. Szeged: [JATE], 1996. 6 4 p. ( M a g y a r Vasutas Könyvtár). A u t o p s z i a nélkül Országgyűlési képviselőválasztások Szepes megyében 1910-ben / S Z A B Ó Pál Csaba. (Wahlen von Parlamentsabgeordneten im Komitat Zips 1910). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, 104 1996, 4 9 - 6 9 . p. Vasutas illetmények a századeleji M a g y a r o r s z á g o n / S Z A B Ó Pál Csaba. In: Belvedere, 6 ( 5 - 6 ) 1996, 6 5 - 6 8 . p.

AZ EGYETEM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEI CENTRAL DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITY Egyetemi Könyvtár University Library 1072

Kedvenc W W W - l a p j a i m : Olaszország / B A K O N Y I Géza. In: Infopen, 4 ( 8 - 9 ) 1996. 3 2 - 3 3 . p. 1073 Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk / B A K O N Y I Géza. K O K A S Károly. Szeged, 1996. (The integrated library systems and their application in Hungary). http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/electronic/libsys/libsys.html 1074 Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban / B A K O N Y I Géza. Bp.: N.I.I.F., 1996. 39 p. (Információs Füzetek; I. 9.) 1075 [Adattár XVI-XVIII. századi szellemi m o z g a l m a i n k történetéhez]: [18/2. köt.]: Lesestoffe in Westungarn: [ B d ] 11: Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó); 1 5 3 5 - 1 7 4 0 / Hrsg. von T i b o r Grüll, Katalin K E V E H Á Z I . Károly K O K A S , István M O N O K , Péter Ö T V Ö S , Harald Prickler. Szeged: Scriptum. 1996. 3 1 2 p. 1076 Az olasz reneszánsz: Kultúra és társadalom Itáliában / Bürke, Peter. Bp.: O s i r i s - S z á zadvég, 1994. 310 p. In: Iskolakultúra, 6 (9) 1996, 9 7 - 9 8 . p. Ismert.: K E V E H Á Z I Katalin 1077 Gazdaság, társadalom 1960 és 1975 között / K L U K O V I T S N É P A R Ó C Z Y Katalin. In: Mindszent története és népélete. - Mindszent, 1996. - 3 1 9 - 3 3 2 . p. 1078 A hálózat használata a filozófia területén / K O K A S Károly. In: M a g y a r Filozófiai Társaság. Hírek, ( I ) 1996, 3 9 - 5 1 . p. 1079 Az NIIF Internet-felhasználói programjairól / K O K A S Károly, Moldován István. In: Informatika a felsőoktatásban '96 - N e t w o r k s h o p '96. Debrecen, 1996. aug. 2 7 - 3 0 . Konferencia kiadvány. 2. köt. - Debrecen, 1996. - 8 8 6 - 8 9 2 . p. 1080 Első N a g y Magyar Internet Vadászat / K O K A S Károly, M o l d o v á n István. In: Infopen, 4 (2) 1996, 2 5 - 2 7 . p.

301


1081 1082

Első N a g y M a g y a r Internet Vadászat / M o l d o v á n István, K O K A S Károly. In: Infopen, 4 ( I ) 1996, 1 5 - 1 7 . p. Gondolatok a könyvtári-informatikai szakképzés megújításáról: A hálózatok, az automatizálás és az elektronizáció kihívása és s z a k m á n k j ö v ő j e / K O K A S Károly. (On the advancement of library and information training). In: Könyvtári Figyelő, 6 (3) 1996, 4 0 3 - 4 1 3 . p.

1083

Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában / K O K A S Károly. (Our libraries in the electronic and networked world). In: Könyvtári Figyelő, 6 (4) 1996, 6 3 0 - 6 3 6 . p.

1084

Könyvtáraink az elektronizáció és a hálózatok világában / K O K A S Károly. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 31 (3) 1996, 4 3 3 - 4 4 1 . p. Miénk-e még a z Internet? / K O K A S Károly. In: Debreceni Szemle, 4 1996, 2 6 8 - 2 7 3 . p. Nyílt levél a H V G - n e k / K O K A S Károly. In: Infopen, 4 (3) 1996, 3 4 - 3 5 . p. Véget ért az Internet Vadászat első fordulója / Moldován István, K O K A S Károly. In: Infopen, 4 ( 6 - 7 ) 1996, 1 8 - 1 9 . p. Somlyai M a g d a munkássága: Bibliográfia / K O R M Á N Y O S András. In: Tehetség és társadalom a 20. századi Magyarországon. Országos tanácskozás. - Debrecen, 1996. 9 1 - 9 2 . p. Válogatott bibliográfia a rendszerváltás irodalmából / K O R M Á N Y O S András. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1996. - 2 2 1 231. p.

1085 1086 1087

1088

1089

1090 1091 1092

1093

A kései magyar Descartes-recepció / L A C Z K Ó Sándor. In: É s z - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged. 1996. - 3 0 6 - 3 1 2 . p. B ö h m Károly és a Magyar Philosophiai Szemle / L A C Z K Ó Sándor. In: Korunk. 7 ( 1 2 ) 1 9 9 6 , 6 1 - 6 6 . p. Ész - Élet - Egzisztencia: 5. [köt.]: A kartezianizmus négyszáz éve: [Nemzetközi k o n ferencia, Szegeden, 1996. szept. 2 5 - 2 8 között] = Four h u n d r e d years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme / Szerk.: C S E J T E I Dezső, D É K Á N Y András, L A C Z K Ó Sándor. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 1996. 3 1 2 p. Nietzsche-tár: Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig / [Vál., szerk.: Kőszegi Lajos; Közrem.: Kunszt György, L A C Z K Ó Sándor], Veszprém: C o m i t a t u s , 1996. 5 8 8 p. ( P a n n o n Panteon)

1094

„Helyi és regionális könyvtári rendszerek kifejlesztése, avagy hogyan áll össze almából és körtéből a gyümölcsöstál?" / M A D E R Béla. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, j ú n i u s 1996, 11-17. p.

1095

A helyi és regionális könyvtári rendszerek kifejlesztése: A könyvtári e g y ü t t m ű k ö d é s elvi lehetősége és szükségessége / M A D E R Béla. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 31 (3) 1996, 4 4 2 ^ 4 4 6 . p. Internet és a könyvtár / M A D E R Béla. In: Informatika a felsőoktatásban '96 Networkshop '96. Debrecen, 1996. aug. 2 7 - 3 0 . Konferencia kiadvány. 2. köt. - Debrecen, 1 9 9 6 . - 1 0 3 3 - 1 0 4 0 . p.

1096

1097

Dicsértessék... / Majzik Mátyás; [Szerk., előszó: M O L N Á R János]. Szeged-Tápé: Mécses Szeretetszolgálat, 1996. 72 p.

1098

„Libri in publica libraria exules scholastici": Kísérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról M a g y a r o r s z á g o n / M O N O K István. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk.: Kecskeméti Gábor. - Bp.. 1996. - 1 8 1 - 1 8 7 . p. (História Litteraria; 2.)

302


1099

A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása: A szegedi könyvtörténeti kutatások 1 9 8 0 - 1 9 9 5 : Esettanulmány / M O N O K István. (The state and financing of research in book and library history. Research in library history at Szeged, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 ) . In: Könyvtári Figyelő, 6 (1) 1996, 2 3 - 2 9 . p.

1100

A Rákóczi-család könyvtárai: 1 5 8 8 - 1 6 6 0 / M O N O K István; [Ford.: Ö T V Ö S Péter; Lektorálta: K E V E H Á Z I Katalin, Péter Katalin]. Szeged: S c r i p t u m , 1996. L1I, 285 p. (A K á r p á t - M e d e n c e Koraújkori Könyvtárai; 1.). (Bibliotheken der Familie-Rákóczi) Ahnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, G ü n s und Ö d e n b u r g im 17. J a h r h u n d e r t / M O N O K István. Autopszia nélkül. In: Burgenlandische Heimatblatter, 57 1995, 1 7 4 - 1 8 5 . p. Bibliotheken und Erudition der M a g n a t e n in Ungarn: 1 5 2 6 - 1 7 1 1 : E i n e Bibliographie / M O N O K István. Autopszia nélkül. In: Kulturelle Zentren der H a b s b u r g e r m o n a r c h i e in der Frühen Neuzeit. Vergleichende Studien zur herrscherlichen, adligen und geistlichen Kultur in Böhmen, Mahren, Ungarn und den Erblandern. Bd. 2. - Wien, 1996. - 1-43. p.

1101

1102

1103

1104 1105 1106

Descartes-recepció a K á r p á t - m e d e n c e olvasmánytörténeti forrásainak tükrében: 1 6 6 0 1740 / M O N O K István. In: Ész - Élet - Egzisztencia. 5. köt. A kartezianizmus négyszáz éve. - Szeged, 1996. - 2 9 7 - 3 0 5 . p. Die buchgeschichtlichen Forschungen in Szeged 1 9 8 0 - 1 9 9 5 / M O N O K István. Autopszia nélkül. In: Frühneuzeit-Info, 7 (2) 1996, 2 5 3 - 2 5 8 . p. Kézművesek mestersége / Bogdán István. Bp.: Gondolat, 1989. 128 p.. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 ^ t ) 1994, 169. p. Ismert.: M O N O K István La présence des auteurs francais dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526 et 1671 / M O N O K István. In: Cahiers d'Études Hongroises, 7 1995, 3 8 - 5 0 . p.

1107

Lexicon n o m i n u m h e r b a r u m , a r b o r u m f r u t i c u m q u e lingvae Latinae: Vol. I.: A - B / Ex fontibus Latinitatis ante saeculum XVII scriptis collegit et descriptionibus botanicis illustravit J o h a n n e s Stirling. Bp.: Encyclopaedia, 1995. 148 p. In: Iskolakultúra, 6 (9) 1996, 1 0 1 - 1 0 2 . p. Ismert.: E g y botanikai szőtársorozatról / M O N O K István 1108 Magyar könyvtárosok II. t u d o m á n y o s találkozója: B u d a p e s t , 1995. augusztus 2 6 - 2 7 : A k o n f e r e n c i a előadásai / Szerk.: Gerő Zsoltné, Kovács Ilona. Bp.: Orsz. Széchényi Könyvtár, 1989. 92, 2 1 3 p. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 - 4 ) 1994, 8 3 - 8 4 . p. Ismert.: M O N O K István 1109 Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok / Összeáll.: Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Hona. Bp.: Orsz. Ped. Könyvtár és Múz., 1989. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 - 4 ) 1994, 85. p. Ismert.. M O N O K István 1110 Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI-XVI1. századi M a g y a r o r s z á g o n / M O N O K István. In: E m l é k k ö n y v J a k ó Z s i g m o n d születésének nyolcvanadik évfordulójára. - Kolozsvár. 1996. - 3 9 3 - 4 0 1 . p. 1111 Ortodoxia és h u m a n i t á s / M O N O K István. In: Iskolakultúra, 6 (9) 1996, 2 8 - 3 3 . p. 1112 Über die B u c h k u l t u r Westungarns: Vorwort / M O N O K István. In: [Adattár XVI-XVI1I. századi szellemi m o z g a l m a i n k történetéhez. 18/2. köt.] Lesestoffe in Westungarn [Bd ] 2. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1 5 3 5 1740. - Szeged, 1996. - 7 - 2 5 . p. 1113

A Hornyánszky n y o m d a és az A k a d é m i a könyvkiadása / M. K o n d o r Viktória. Bp.: M T A Könyvtára, 1989. 2 0 3 p. In: Hungarológiai Értesítő, 13 ( 3 - 4 ) 1994, 7 0 - 7 1 . p. Ismert.: N. PATAKI M á r t a

1114

Gazdaság a dualizmus idején: 1 8 6 7 - 1 9 1 8 / N. PATAKI Márta. Iri: M i n d s z e n t története és népélete. - Mindszent, 1996. - 1 5 1 - 1 9 0 . p.

303


1115 1116

Bevezetés Ruszék József írásához / P I N T É R Éva. In: Pro Philosophia Füzetek, (1) 1996, 5 7 - 5 8 . p. Szegletkő / P I N T É R Tibor; [Szerk., előszó: M O L N Á R János], Szeged-Tápé: Mécses Szeretetszolgálat, 1996. 69 p.

11 17 Az önkényuralom és a dualizmus kora 1 8 4 9 - 1 9 1 8 / S E B E S I Judit. In: R ö s z k e földje és népe. - Szeged, 1996. - 2 0 7 - 2 8 9 . p. 1118 Derrida le deconstructeur / S Z A B Ó Enéh. In: P o m p e j i , 7 (2) 1996, 1 4 6 - 1 5 2 . p. Állományértékelés az egyetemi oktatást szolgáló k ö n y v t á r a k b a n / D ö m ö t ö r Lajosné, S Z E N T I R M A I László. (Collections assessment in libraries for universiy education). In: 1119 T u d o m á n y o s és Műszaki Tájékoztatás, 4 3 ( 1 1 - 1 2 ) 1996, 4 1 9 - 4 2 7 . p. Állományfejlesztési modell a Minnesotai E g y e t e m Központi Könyvtárában / Marcia Pankake; Ford.: S Z E N T I R M A I László. In: T u d o m á n y o s és Műszaki Tájékoztatás, 43 1120 ( 7 - 8 ) 1996, 2 6 2 - 2 6 6 . p.

1121

1122

1123

1124

1125

Bajor költségvetési modell és állományfejlesztés Németország új szövetségi tartományainak egyetemi könyvtáraiban / Rolf Griebel; Ford.: S Z E N T I R M A I László. In: Tud o m á n y o s és Műszaki Tájékoztatás, 4 3 (6) 1996, 2 1 5 - 2 2 2 . p. Szegedi egyetemi almanach: [1. köt.]: József Attila T u d o m á n y e g y e t e m : 1 9 2 1 - 1 9 9 5 / [Szerk.: S Z E N T I R M A I László, 1 V Á N Y I - S Z A B Ó Éva, R Á C Z N É M O J Z E S Katalin; Munkatársak: Csikós Mária, PAUL1K Á g n e s ; Előszó: M É S Z Á R O S Rezső: Lektorálta: R Á C Z Béla], Szeged: [JATE], 1996. 559 p Hitek és tévhitek: „A korona káros b e f o l y á s a " Angliában a 18. század végén / T A N D O R I Mária. In: A modern politikai g o n d o l k o d á s kezdetei. T u d o m á n y o s ülés Gyimesi S á n d o r emlékére... Szeged, 1996. április 18. - Szeged, 1996. - 31. p. - (Kék Füzetek; 1.) Die Geschichte der Bibliothek des O r d e n h a u s e s der Piaristen und des Minoritenkonvents in Szeged / V A R G A András. In: D e u t s c h e S p r a c h e und Literatur in Südosteuropa - Archivierung und D o k u m e n t a t i o n . Beitrage der T ü b i n g e r F a c h t a g u n g vom 2 5 . - 2 7 . Juni 1992. - M ü n c h e n , 1996. - 2 7 8 - 2 8 6 . p. Conceptual m a p p i n g of a database in the humanities: First results of an experiment with Sophia / Darányi Sándor, Z A W I A S A Róbert, Hajnal Zoltán. In: Journal of D o c u m e n tation, 5 2 1996, 8 6 - 9 9 . p.

Egyetemi Számítóközpont University Computer Center 1126

Az új Interfile 3.31 nukleáris medicinái a d a t f o r m á t u m és megvalósítása a m i c r o S E G A M S rendszerberi / D U D Á S N É N A G Y Marianna, K U B A Attila, M A K A Y Árpád, M Á T É Eörs. In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 1 4 - 1 6 , V e s z p r é m . - Bp.. 1996. - 2 1 5 217. p.

1127

A webmaster feladatai / T Ó T H - A B O N Y I Mihály. In: Informatika a felsőoktatásban '96 - Networkshop '96. Debrecen, 1996. aug. 2 7 - 3 0 . Konferencia kiadvány. 2. köt. - Debrecen, 1 9 9 6 . - 1 1 3 7 - 1 1 4 0 . p. Csongrád: kóborlások a Weben / T Ó T H - A B O N Y I Mihály. In: Infopen, 4 (5) 1996. 2 2 - 2 3 . p.

1128

304


Központi Idegennyelvi Lektorátus Central Department of Foreign Languages 1129

Tests, tips and tricks: Angol tesztkönyv felvételire és nyelvvizsgára tanácsokkal és magyarázatokkal / B A J N Ó C Z I Beatrix, KISS Anikó, H A A V I S T O , Kirsi; [Lektorok: W I L L I A M S , T h o m a s . A N N U S Irén]. Bp.: Nemzeti T a n k ö n y v k . , [1996], 159 p. (Nyelvvizsgázzunk!)

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Endre Ságvári Teacher Grammar School » 1130

Összefoglaló f e l a d a t g y ű j t e m é n y számítástechnikából: Oktatási és szakképesítő vizsga segédlet / [Dér István, F O D O R Zsolt, R O Z G O N Y I - B O R U S Ferenc. 3. jav., bőv. kiad. Szeged: A B A X , 1996. 191 p.

1131

A szóbeli kezdő szakasz m i n t belépő az idegennyelv-tanuláshoz / J O Z S A György. In: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. - Szeged, 1996. - 1 3 9 - 1 4 5 . p. (Nyelvészeti Füzetek; 5.) Informatika, számítástechnika: Kísérleti tankönyv: 7. é v f o l y a m s z á m á r a / R O Z G O N Y I - B O R U S Ferenc; [Lektorálta: B e d ő Andrea, ... F O D O R Zsolt etc.]. Szeged: A B A X , [1996], 9 5 p. Informatika, számítástechnika: M u n k a f ü z e t : 7. é v f o l y a m s z á m á r a / R O Z G O N Y I B O R U S Ferenc. Szeged: A B A X , [1996], 24 p. E z történt az absztrakt algebra órákon / T A R C S A Y T a m á s . In: Polygon, 6 ( I ) 1996, 4 7 - 5 3 . p.

1132

1133 1134

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF SCIENCE Algebra és Számelmélet Tanszék Department of Algebra and Number Theory 1135 1136 1137 1138 1139 1140

Magari via Malcev / C S Á K Á N Y Béla. Autopszia nélkül. In: Algebra Universalis, 36 1996, 4 2 1 - 4 2 2 . p. A Horn sentence in coalition lattices / CZÉDL1 Gábor. In: Acta M a t h e m a t i c a Hungarica, 72 (I - 2 ) 1996, 9 9 - 1 0 4 . p. Four-generated large e q u i v a l e n c e lattices / C Z É D L I Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum M a t h e m a t i c a r u m , 6 2 ( 1 - 2 ) 1996, 4 7 - 6 9 . p. Horn-formulák kísérőhálóban / C Z É D L I Gábor. [Bp ], [1996], 98 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés H o w to generate the involution lattice of quasiorders? / I. C h a j d a , C Z É D L I Gábor. In: Studia Scientiarum M a t h e m a t i c a r u m Hungarica, 32 ( 3 - 4 ) 1996, 4 1 5 - 4 2 7 . p. Lattice generation of small equivalences on a countable set / C Z É D L I Gábor. Autopszia nélkül. In: Order, 13 1996, 1 1 - 1 6 . p.

305


1141

1142

1143 1144 1145

S u b m o d u l e lattice quasivarieties and exact e m b e d d i n g f u n c t o r s for rings with prime p o w e r characteristics / C Z E D L I Gábor, G . H u t c h i n s o n . A u t o p s z i a nélkül. In: Algebra Universalis, 3 5 1996, 4 2 5 - 4 4 5 . p. Regular s e m i g r o u p s and semidirect products / B. S Z E N D R E I Mária. Autopszia nélkül. In: Semigroups, a u t o m a t a and languages. (Proc. of the C o n f e r e n c e in Porto, 1994). Singapore, 1996. - 2 3 3 - 2 4 6 . p. . T h e bifree regular E-solid semigroups / B. S Z E N D R E I Mária. Autopszia nélkül. In: S e m i g r o u p F o r u m , 52 1996, 61 - 8 2 . p. Three-generated quasiorder lattices / T A K A C H Géza. A u t o p s z i a nélkül. In: Publ. Math. Alg. and Stoch. Math., 16 1996, 8 1 - 9 8 . p. T w o lattice identities for projective geometries / T A K Á C H Géza. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum M a t h e m a t i c a r u m , 6 2 ( 1 - 2 ) 1996,>71-79. p.

Alkalmazott Informatikai Tanszék Department of Applied Informatics 1146

1147

Integrating algorithmic d e b u g g i n g and unfolding transformation in an interactive learner / A L E X I N Zoltán, G Y I M Ó T H Y Tibor, H. Boström. In: E C A I 96. 12'" European C o n f e r e n c e on Artificial Intelligence. - Wiley, 1996. - 4 0 3 - 4 0 7 . p. T h e c o n v e r g e n c e speed of interval methods for global optimization / C S A L L N E R A n d rás E., C S E N D E S Tibor. In: Computers and M a t h e m a t i c s with Applications, 31 (4/5) 1996, 1 7 3 - 1 7 8 . p.

1148 1149

A u t o m a t i k u s differenciálás / C S E N D E S Tibor. In: Polygon, 6 (1) 1996, 3 3 - 4 1 . p. Incorporating m a n u f a c t u r i n g tolerances in near-optimal design of c o m p o s i t e structures / Birna P. Kristinsdottir, Zelda B. Zabinsky, M a r k E. Tuttle, C S E N D E S Tibor. In: Engineering Optimization, 26 1996, 1 - 2 3 . p.

1150

Az új Interfile 3.31 nukleáris medicinái a d a t f o r m á t u m és megvalósítása a microS E G A M S rendszerben / D U D Á S N É N A G Y M a r i a n n a , K U B A Attila, M A K A Y Árpád, M Á T É Eörs. In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 14-16, V e s z p r é m . - Bp., 1996. - 2 1 5 - 2 1 7 . p. Learning Logic Programs with random classification nőise / H O R V Á T H Tamás, Róbert H. Sloan, T Ú R Á N György. In: Proceedings of the 6th International W o r k s h o p on Inductive Logic Programming ( I L P - 9 6 ) . - Stockholm, 1996. - 9 7 - 1 1 8 . p. Learning logic programs with structured b a c k r o u n d k n o w l e d g e : Extended abstract / H O R V Á T H T a m á s , T Ú R Á N György. In: A d v a n c e s in i n d u c t i v e logic p r o g r a m m i n g . [Amsterdam], 1996. - 1 7 2 - 1 9 1 . p.

1151

1152

1153

1154 1155

1156

306

A térinformatika oktatása és alkalmazási lehetőségei / K A T O N A Endre. In: Informatika a felsőoktatásban '96 - N e t w o r k s h o p '96. Debrecen, 1996, aug. 2 7 - 3 0 . K o n f e r e n c i a kiadvány. 2. köt. - Debrecen, 1996. - 6 2 8 - 6 3 3 . p. Bevezetés a z i n f o r m a t i k á b a / K A T O N A Endre; [Lektor: H O R V Á T H Gyula], [Bp.]: N O V A D AT, [1996], 169 p. Classifying E C G w a v e f o r m s in Prolog / K Ó K A I Gabriella, A L E X I N Zoltán, G Y I M Ó T H Y Tibor. In: Proceedings of the Fourth International C o n f e r e n c e on the Practical Application of Prolog. 2 3 - 2 5 April, 1996, L o n d o n . - 1 7 3 - 1 9 9 . p. Learning biomedical patterns / K Ó K A I Gabriella, A L E X I N Zoltán, G Y I M Ó T H Y Tibor. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the 9th Exhibition and S y m p o s i u m on Industrial Applications of Prolog (INAP-96), 1 6 - 1 9 October, 1996, Hino, Tokyo. - 1 5 9 - 1 6 8 . p.


1157

A t ö b b d i m e n z i ó s képfeldolgozás programjai és oktatásuk / K U B A Attila, Fazekas Attila, P A L Á G Y I Kálmán, N A G Y Antal, N Y Ú L László, P e t h ö Attila. In: Informatika a felsőoktatásban '96 - N e t w o r k s h o p '96. Debrecen, 1996. aug. 2 7 - 3 0 . Konferencia kiadvány. 2. köt. - Debrecen, 1996. - 6 4 9 - 6 5 6 . p.

1158

D I C O M b a s e d P A C S and its application in the education / K U B A Attila, ALEXIN Zoltán, N Y Ú L László, N A G Y Antal, P A L Á G Y I Kálmán, N A G Y M a r i a n n a , Almási L., Csernay L.. In: Proceedings of the 14th International E u r o P A C S Meeting, Heraklion, Crete, Hellas, O c t o b e r 3 - 5 , 1996. - [46—49 ] p. Educational P A C S at the Medical University in Szeged / K U B A Attila, Csernay L., Kardos L „ A L E X I N Zoltán, N A G Y Antal, N Y Ú L László, Almási L. In: C o m p u t e r assisted radiology. C A R '96. Proceedings of the International S y m p o s i u m on C o m p u t e r and C o m m u n i c a t i o n Systems for Image Guided Diagnosis and Therapy, Paris, June 1996. - A m s t e r d a m - L a u s a n n e etc., 1996. - 1027. p.

1159

1160

1161

1162

Képarchiváló és -továbbító rendszer szoftverének fejlesztése ( S Z O T E - P A C S / K U B A Attila, A L E X I N Zoltán, N A G Y Antal, N Y Ú L László, Csernay László. In: Informatika a felsőoktatásban '96 - N e t w o r k s h o p '96. Debrecen, 1996. aug. 2 7 - 3 0 . Konferenciakiadvány. 2. köt. - Debrecen 1996. - 1 1 8 6 - 1 1 9 2 . p. M i c s o d a és mire j ó a D I C O M 3.0? / C s e m a y L„ K U B A Attila, N Y Ú L László, N A G Y Antal, Almási L., Kardos L.. (A 18. M a g y a r Radiológus Kongresszus absztraktjai). In: Magyar Radiológia, Suppl. ( I ) 1996, 6 7 - 7 2 . p. P A C S at the Medical University in Szeged for educational purposes / Csernay L., Almási L., K U B A Attila, Kardos L. Autopszia nélkül. In: Radiology, Suppl. 1996, 562.

1163

1164

1165

1166

1167 . 1168

1169

PS Z O T E - P A C S : A Szent-Györgyi Albert O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m kép-archiváló és -továbbító rendszerének szoftvere / K U B A Attila, A L E X I N Zoltán, N A G Y Antal, N Y Ú L László, P A L Á G Y I Kálmán, D U D Á S N É N A G Y M a r i a n n a . In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 1 4 - 1 6 , Veszprém. - Bp., 1996. - 1 7 3 - 1 7 6 . p. Orvosi információs rendszerek a Szent Györgyi Albert O r v o s t u d o m á n y i Egyetemen: RIS, HIS" és P A C S : Információcsere a rendszerek között / Almási László, Sóti Zsolt, Csernay László, Pavelka Zoltán, Kelemen András, N A G Y Antal, N Y Ú L László, K U B A Attila. In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 1 4 - 1 6 , Veszprém. - Bp., 1996. - 1 8 4 - 1 8 6 . p. A D I C O M szabvány megvalósítása és alkalmazásai / N Y Ú L László, N A G Y Antal. In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 14-16, Veszprém. - Bp., 1996. - 1 7 7 - 1 8 0 . p. Orvosi képek fuzzy o b j e k t u m o k o n alapuló regisztrációja / P A L Á G Y I Kálmán, Jayaram K. U d u p a . In: A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. A 20. N e u m a n n Kollokvium kiadványa, 1996. nov. 1 4 - 1 6 , Veszprém. - Bp., 1996. - 1 0 7 109. p. A hierarchy of deterministic top-down tree transformations / G. Slutzki, V A G V Ö L G Y I Sándor. In: Mathematical Systems Theory, 29 1996, 1 6 9 - 1 8 8 . p. C o m p o s i t i o n s of deterministic bottom-up, top-down, a n d regular look-ahead tree transformations / G Y E N I Z S E Pál, V Á G V Ö L G Y I Sándor. In: Theoretical C o m p u t e r Science, 156 1996, 7 1 - 9 7 . p. Reguláris szűkítésü determinisztikus top-down fatranszformátorok / V Á G V Ö L G Y I Sándor. Szeged, [1996], 114 lev., Tézis: 9 lev. P h D disszertáció

307


Alkalmazott Kémiai Tanszék Department of Applied Chemistry 1170

1171

Generation and characterization of alkáli metál clusters in N a Y - F A U zeolite / B É R E S Attila, H A N N U S István, B. N a g y János, H A L Á S Z János, K1RICS1 Imre. In: N A T O Advanced Research W o r k s h o p on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8 - 1 3 . 1996. A b s t r a c t s . - P 1 2 Interconversion of unsaturated C 4 nitriles under basic conditions: [Part] 2: Catalytic and FTIR study over basic zeolites / B É R E S Attila, K Ó N Y A Zoltán, H A N N U S István, M O L N Á R Árpád, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 3 3 1 - 3 3 8 . p. Klny.: Applied Catalysis A: General, 146 1996

1172

On the dehydration-rehydration behaviour of layered d o u b l e hydroxide: a study by X-ray diffractometry and M A S N M R spectroscopy / B É R E S Attila. P Á L I N K Ó István. B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 2 5 - 3 0 August. 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996]. - 155. p.

1173

State of alkali azides in zeolites studied by thermal analysis / B É R E S Attila, H A N N U S István, KIRICSI Imre. In: Journal o f T h e r m a l Analysis, 47 (2) 1996, 4 1 9 - 4 2 6 . p. Synthesis of layered double hydroxides and their reactivities in 1-butene isomerization after calcination / B É R E S Attila, P Á L I N K Ó István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 59 (1) 1996, 4 7 - 5 2 . p.

1174

1175 1176

1177

1178

1179

1180

1181 1182

308

Thermal behavior of alkali metál azides in N a Y - F A U zeolite / B É R E S Attila, H A N N U S István, KIRICSI Imre. In: Journal o f T h e r m a l Analysis, 4 6 (5) 1996, 1 3 0 1 - 1 3 1 1 . p. Synthesis of tin(IV) silicalites (MFI) and their characterization: A M ö s s b a u e r and M A S N M R spectroscopy study / F E J E S Pál, B. Nagy János, Kovács Kristóf, V a n k ó György. [Amsterdam]: Elsevier, [1996]. 1 5 5 - 1 8 4 . p. Klny.: Applied Catalysis A: General. 145 1996 A n-butének átalakulása a n t i m o n - v a n á d i u m k e v e r é k o x i d o k o n : a szerkezeti és a katalitikus tulajdonságok kapcsolata / H A L Á S Z János, S C H M É L Zoltán, Tordai Péter. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. n o v e m b e r 15-17. - 5 9 . p. Indium and gallium containing Z S M - 5 zeolites: acidity and catalytic activity in propáné transformation / H A L Á S Z János, K Ó N Y A Zoltán, Fudala Ágnes, B É R E S Attila, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996]. 2 9 3 - 3 0 4 . p.. Klny.: Catalysis Today, 31 1996 Side chain alkylation and transalkylation of aromatics over basic zeolite catalysts / H A L Á S Z János, H A N N U S István, B É R E S Attila, H o f f m a n n E. A., KIRICSI Imre. In: 4th International S y m p o s i u m on Heterogeneous Catalysis and Fine C h e m i c a l s , September 8 - 1 2 , 1996, Basel. Book of abstracts, final p r o g r a m . P4. - 9 8 - 9 9 . p. Thermogravimetric investigation: Solid-state ion-exchange procedure of C112+, C 0 2 + , NÍ2+ and Fe2+ ions into montmorillonite / Fudala Ágnes, H A L Á S Z János, KIRICSI Imre. In: Journal o f T h e r m a l Analysis, 4 7 (2) 1996, 3 9 9 - 4 0 6 . p. A zeolitok karrierje: 1. [rész]: Összetétel, szerkezet, történet / H A N N U S István, KIRICSI Imre. In: A Kémia Tanítása, 4 (4) 1996, 3 - 5 . , p . Alkáli- és alkáliföldfém ioncserélt zeolitok vizsgálata 23Na, 27Al és 29Si szilárdfázisú N M R spektroszkópiával / H A N N U S István, R Ó Z S A T A R J Á N I Mária, B. Nagy János. KIRICSI Imre. In: Vegyészkonferencia, Eger, 1996. j ú l i u s 2 - 4 . Elöadásösszefoglalók. oldalszám nélk.


1183 Az Sn kémiai állapotának tanulmányozása Sn-interkalált montmorillonitban szilárdfázisú 119Sn NMR és 119Sn Mössbauer spektroszkópiával / HANNUS István, PÁLINKÓ István, Lázár K„ B. Nagy J„ KIRICSI Imre. In: Vegyészkonferencia, Eger, 1996. július 2-4. Előadásösszefoglalók. - oldalszám nélk. 1184 Characteristics of alkali-exchanged Y zeolites, montmorillonite, and Al-pillared mont- ' morillonite, studied by physical and chemical methods / HANNUS István, PÁLINKÓ István, TASI Gyula, BÉRES Attila, KIRICSI Imre. [Tokyo]: The Chemical Society of Japan, [1996]. 1429-1435. p. Klny.: Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69 1996 (5) 1185 Diffusion of sodium from the exteriőr to the interior surface of faujasite zeolites exchanged for different alkaline metál ions / HANNUS István, B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: Hyperfine Interactions, 99 1996, 409-414. p. 1186 Fermi resonance of Cl chlorine compounds in the adsorbed phase of zeolites: An FTIR and MAS NMR spectroscopic study / HANNUS István, KÓNYA Zoltán, B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996]. - 60. p. 1187 Freonok adszorpciójának és reakciójának vizsgálata zeolitokon IR és NMR spektroszkópiával / HANNUS István, KÓNYA Zoltán, B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 60. p. 1188 Generálion and characterization of alkali metál clusters in Y-FAU zeolite: An ESR and MAS NMR spectroscopic study / HANNUS István, BÉRES Attila, B. Nagy János, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 3 8 7 . p. 1189 Interaction of phosphorus trichloride with zeolites / HANNUS István, KIRICSI Imre, FEJES Pál, A. Fonseca, B. Nagy J., W.O. Parker, Jr„ SZENDI Zsuzsanna. In: Zeolites, 16 1996, 142-148. p. 1190 Modified activities and selectivities of silated-oxidized-reduced Pd and Pt catalysts / G.V. Smith, S. Tjandra, M. Musoiu, T. Wiltowski, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, HANNUS István, D. Ostgard, V. Malhotrá. In: Journal of Catalysis, 161 1996, 441-450. p. 1191 Step towards nanoscale Fe moieties: intercalation of simple and Keggin-type ironcontaining ions in-between the layers of Na-montmorillonite / PÁLINKÓ István, Lázár Károly, HANNUS István, KIRICSI Imre. In: Journal of Physics and Chemistry of Solids, 57 (6-8) 1996, 1067-1072. p. 1192 Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel: 5. [rész]: Foszgénnel dealuminált mordenitek vizsgálata 29Si, 27Al, 23Na szilárdfázisú MAS NMR technikával / HANNUS István, KIRICSI Imre, FEJES Pál, B. Nagy János. (Reactions of zeolites with-volatile halides, 5. Investigation of phosgene-dealuminated mordenites with 29Si, 27Al, 23Na MAS NMR technique). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (4) 1996, 203-210. p. 1193 Catalytic synthesis and purification of carbon nanotubes / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J., D. Bernaerts, J. Riga, A. Lucas. In: Synthetic Metals, 77 1996, 31-34. p. 1194 Catalytic synthesis of carbon nanotubes / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J., D. Bernaerts. In: JRDC-NWU International Workshop on pi-Electron Materials, Evanston, Illinois, August 13-14, 1996. Abstracts of presentations. C-3. - 8. p.

309


1195 Catalytic synthesis of carbon nanotubes using zeolite support / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J„ D. Bemaerts, A. Fudala, A.A. Lucas. In: Zeolites, 17 1996, 416-423. p. 1196 Fe-catalyzed carbon nanotube formation / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J., D. Bernaerts, A.A. Lucas. In: Carbon, 34 1996, 1249-1257. p. 1197 Formation of nanotubes in low pressure hydrocarbon flames / H. Richter, HERNÁDI Klára, R. Caudano, A. Fonseca, H.-N. Migeon, B. Nagy J., S. Schneider, J. Vandooren, P.J. Van Tiggelen. In: [Carbon, 34 1996], 427-429. p. 1198 Growth mechanism of coiled carbon nanotubes / A. Fonseca, HERNÁDI Klára, B. Nagy J„ Ph. Lambin, A.A. Lucas. In: Synthetic Metals, 77 1996, 235-242. p. 1199 Optimization of catalytic production and purification of buckytubes / A. Fonseca, HERNÁDI Klára, B. Nagy J., D. Bernaerts, A.A. Lucas. In: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 107 1996, 159-168. p. 1200 A Keggin-komplexet tartalmazó oldattól a kitámasztott rétegszilikátig: Egy átfogó NMR-vizsgálat eredményei / PÁLINKÓ István, B. Nagy János, Jean-Christophe Bertrand, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Vegyészkonferencia, Eger, 1996. júl. 2 4. Elöadásösszefoglalók. - [lapsz. nélk] 1201 A promising medical application of Fourier transform vibrational spectroscopies classiftcation of humán kidney stones / Kiricsi M., BERKESI Ottó, Salgó L., Kiss A., KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 77. p. 1202 Cationic mixed pillared layer clays: Infrared and Mössbauer characteristics of the pillaring agents and the pillared structures in Fe,Al and Cr,Al pillared montmorillonites / PÁLINKÓ István, Lázár K„ KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 216. p. 1203 Characterization and reactivity of nanoscale chromia fixed clay mátrix / MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, Fudala Ágnes, KIRICSI Imre, B. Nagy János. Autopszia nélkül. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. Program and abstracts. - Pl3 1204 Effect of solvents on the spectral characteristics of silico-molybdic acid H4(SiMoi204o) of the Keggin-type studied by FT-IR, UV-VIS and ESR spectroscopies / TÖRÖK Béla, Török M„ Horváth L. I., KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 389. p. 1205 From the Keggin complex containing solution to pillared layer clays: A quantitative NMR study / B. Nagy János, Jean-Christophe Bertrand, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: llth International Zeolite Conference, Seoul, Korea, August 12-17, 1996. Book of abstracts. - PP82 1206 Mixed metál pillared layer clays and their pillaring precursors / PÁLINKÓ István, Valyon József, B. Nagy János, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: The lst H.S. Taylor Conference, Nottingham, 1-4 September, 1996. Abstracts. - [lapsz. nélk ] 1207 Modified montmorillonites as potential NO decomposition catalysts: characterization by temperature-programmed reduction / Valyon J„ PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 58 (2) 249-253. p. 1208 Nanoscale redoxcatalyst: Cr- and Cr, Al-pillared layer clays characterization and catalytic activity / KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, B. Nagy János. 310


1209

1210 1211

1212 ' 1213

1214

' 1215

1216

1217

Autopszia nélkül. In: 13th International Symposium on the Reactivity of Solids, Hamburg, 8-12 September, 1996. Program and abstracts. 5-PO-336. - [lapsz. nélk.] Redox behaviour of heteropoly acid of the Keggin-type: characterization of H4(SiMoi204o) by IR, UV-VIS and ESR spectorcopies / TÖRÖK Béla, MOLNÁR Árpád, Balogh N., Horváth L.I., KIRICSI Imre, PÁLINKÓ István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996]. - 81. p. Szintetikus, réteges szerkezetű anyagok kitámasztása / KIRICSI Imre, Fudala Ágnes, BÉRES Attila. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 34. p. Infrared spectroscopic study of adsorption and reactions of methyl chloride on acidic, neutral and basic zeolites / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 391-404. p. Klny.: Applied Catalysis B: Environmental, 8 1996 Interconversion of unsaturated C4 nitriles under basic conditions: [Part] 1: An IR-UVVIS spectroscopic study in the presence of butyllithium / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 323-330. p. Klny.: Applied Catalysis A: General, 146 1996 Zeolites in the environmental protection - decomposition of chlorofluorocarbons over zeolite catalysts / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 11"1 International Zeolite Conference, Seouk, Korea, 1996. - 1509. p. Experimentál and computational tools for mechanistic study: A modified Perkin condensation leading to alfa-phenylcinnamic acid isomers / PÁLINKÓ István, TÖRÖK Béla, TASI Gyula, KÖRTVÉLYESI Tamás. In:EIectronic Conference on Trends in Organic Chemistry. ECTOC-I, 12 June-7 July, 1995. http://www.ch.ic.ac.uk/ ectoc/papers/45/ECTCIN.html Az NO kölcsönhatása Cu- és Fe-ZSM-5 zeolitokkal: ESR mérések / VARGA Judit, B. Nagy János, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: The lst Symposium on Analytical and Environmental Problems, 12 September, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. 58-67. p. In situ ESR studies on the transformation of NO over CuZSM-5 zeolites / VARGA Judit, B. Nagy János, HALASZ János, KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 4 6 1 . p. Thermogravimetric characterization of solid-state ion-exchange procédure in zeolites / VARGA Judit, Fudala Ágnes, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: Journal of Thermal Analysis, 47 (2) 1996, 391-397. p.

Állattani és Sejtbiológiai Tanszék Department of Zoology and Cellbiology 1218 A gennyes agyhártyagyulladás új modellje 14 napos patkányon, vazopresszin mérések hipothalamikus magvakban, liquorben és vérplazmában / BOROS András, Vecsernyés M., Laczi F., Szőke L., Ábrahám C., Pintér S., GULYA Károly, Temesvári P, Autopszia nélkül. In: Fiatal Magyar Kutató Gyermekgyógyászok 2. kongresszusa. -[ , 1 9 9 6 . ] - 6 . p. 1219 A new model of bacterial meningitis in 14-day-old rats with measurements of the vasopressin mRNA levels in the supraoptic and paraventricular nuclei / Temesvári P.,

311


1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

312

BOROS András, Szőke L., Ábrahám Cs. S., Pintér S., GULYA Károly. (Abstracts from the Third Annual Meeting of the Hungárián Neuroscience Society, January 25-27. 1996, Balatonfüred). In: Neurobiology, 4 1996, 382. p. Bacterial meningitis (BM) results in enhanced vasopressin gene expression in the supraoptic (NSO) but not in the paraventricular nucleus (NPV) in 14-day-old rats / Temesvári P., Szőke L., BOROS András, Ábrahám C. S., Vecsernyés M., Laczi F., Pintér S„ GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Pediatric Research, 39 1996, 381 A. p. Hipothalamikus vasopressin génexpresszió szabályozása bakteriális meningitisben / Temesvári P„ BOROS András, Szőke L., Ábrahám C., Pintér S., GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: A Magyar Idegtudományi Társaság 3. Kongresszusa, Balatonfüred, 1996. - 30. p. Consecutive enzymehistochemical and immunocytochemical demonstration of nitrefg neurons in the brain of carp: Cyprinus carpio / FEKETE Éva, HAI, Do Quy, MATKOVICS Béla. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference 2.(1618 October 1995, Suszek, Poland). - Lódz, 1996. - 152-158. p. Different distribution of S-l00 protein and glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunoreactive cells in the humán fetal small intestine / FEKETE Éva, J.-P. Timmermans, J.J. Bogers, Resch B. A., D.W. Scheuermann. Autopszia nélkül. In: Annals Anatoiny, 178 1996, 335. p. Distribution of nitrix oxid synthase and vasoactive intestinal polypeptide in developing humán fetal ileocecal junction / FEKETE Éva, J.-P. Timmermans, Resch B. A., D.W. Scheuermann. Autopszia nélkül. In: Regulatory Peptides, 55 1996, [ ] p. Effect of intraamygdaloid bombesin injection on food intake in the rat / Vígh J., Lénárd L., Hernádi L., FEKETE Éva. (Abstracts from the Third Annual Meeting of the Hungárián Neuroscience Society, January 25-27. 1996, Balatonfüred). In: Neurobiology, 4 1996, 388. p. Effect of pallidal bombesin injection on food intake in the rat / Vígh J„ Lénárd L., Hernádi 1., FEKETE Éva. (Abstracts from the 6th Annual Meeting of the European Neuropeptide Club, 16-19 June, 1996, Pécs). In: Neurobiology, 4 1996, 178. p. Ischemic preconditioning prevets reperfusion induced S-100 immunoreactivity of enteroglial cells in rat jejunum / Rózsa Zs., FEKETE Éva, Papp J. Gy.. Autopszia nélkül. In: Gastroenterology, 110 (4) 1996, A748. p. Nitric oxidé (NO): A new, but nowadays very popular free radical / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, HAI, Do Quy, FEKETE Éva. In: Current Topics in Biophysics, 20 (Suppl.) 1996, 102-106. p. Nitric oxidé (NO): A new, but nowadays very popular free radical / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Hona, HAI, Do Quy, FEKETE Éva. In: Free radicals in biology and medicine. 3rd Symposium, Lódz, 29 April-1 May, 1996. Abstracts. - 23. p. Preabsorptive satiety: effects of bombesin in the amygdala / Lénárd L., Vígh J.. Hernádi I., FEKETE Éva. ((Abstracts from the 6th Annual Meeting of the European Neuropeptide Club. 16-19 June, 1996, Pécs). In: Neurobiology, 4 1996, 156. p. Sequential pattern of nerve-muscle contacts in the small intestine of developing humán fetus / FEKETE Éva, J.-P. Timmermans, Benedeczky I., Resch B. A., D.W. Scheuermann. Autopszia nélkül. In: Histology and Histopathology, 11 1996, 112-119. p. The distribution of nitrerg neurons in the brain of carp and the effect of NOS specific inhibitors on their NADPH diaphorase activity : Preliminary note / Erdei-Griff, Cs., HAI, Do Quy, MATKOVICS Béla, FEKETE Éva. In: Neurobiology, 4 1996, 259-260. p.


1233 Béta-amiloid (Phe24-35) hatására kialakuló hisztokémiai és magatartási változások patkányban / T. Harkány, S. O'Mahony, J.P. Kelly, K. Soós, 1. Törő, B. Penke, C. Nyakas, P.G.M. Luiten, GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: A Magyar Idegtudományi Társaság 3. Kongresszusa, Balatonfüred, 1996. - 31. p. 1234 Béta-amyloid(Phe(SOjH)24-35) induces behavioral dysfunctions, impairs learning and memory and disrupts cholinergic neurotransmission in rat brain / Harkány T., S. O'Mahony, J.P. Kelly, Soós K., Törő I., Penke B., P.G.M. Luiten, GULYA Károly, Nyakas C., B.E. Leonard. Autopszia nélkül. In: European Journal of Neuroscience, 9 (Suppl.) 1996, 179. p. 1235 Chronic alumínium treatment results in alumínium deposits and affects MI muscaring receptors in rat brain / Harkány T., Lengyel Z„ Kása P., GULYA Károly. In: Neurobiology, 4 1996, 35-43. p. 1236 Studies on béta-amyloid neurotoxicity in rat brain: impact of peptide conformation, survival time and age of the animals and the modes of neuroprotection / Harkány T., G.l. de Jong, S. O'Mahony, Ábrahám I., J.P. Kelly, Soós K., Törő I., B.E. Leonard, P.G.M. Luiten, GULYA Károly, Penke B., Nyakas C.. Autopszia nélkül. In: Clinical Neuroscience, 49 1996, 22-23. p. 1237 Az új kutatási módszerek hatása az idegsejtről alkotott képre / HALASY Katalin. In: A Biológia Tanítása, 4(1) 1996, 3-5. p. 1238 Sites of synaptic junctions established by a GABAergic basket cell on an interneuron in the CA1 area of the rát hippocampus: Preliminary note / HALASY Katalin, Cobb, S.R., Buhl, E.H., Nyíri G., Somogyi P.. In: Neurobiology, 4 1996, 269-270. p. 1239 Calmodulin II génexpresszió vizsgálata ischemiás agy- és szívszövetben / PÁLFI Árpád. Pataricza M., Tekulics P., GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: A Magyar Idegludományi Társaság 3. Kongresszusa, Balatonfüred, 1996. - 13. p. 1240 Studies on calmodulin II and parvalbuinin gene expressions in ischemic brain and heart / PÁLFI Árpád, Leprán I., VIZ1 Sándor, Pataricza M„ Tekulics P., GULYA Károly. (Abstracts from the Third Annual Meeting of the Hungárián Neuroscience Society. January 25-27, 1996, Balatonfüred). In: Neurobiology, 4 1996, 357. p. 1241 Studies on calmodulin II gene expression in ischemic heart and brain / PALFI Árpád, Leprán I., VIZI Sándor, Pataricza M„ Tekulics P„ Papp Gy., GULYA Károly. (Poster at Joint Meeting of the Hungárián Physiological Society and the Románián Society of Physiological Sciences, 1996). Autopszia nélkül. In: Fiziologia. 6 (2) 1996, 20. p. 1242 The role of gabaergic interneurons in microcircuits of the cat visual cortex: Summary of thesis submitted for the degree of PhD / TAMÁS Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 97-102. p. 1243 Studies of the gene expression of calcium-binding proteins in rat brain / VÍZI Sándor. PÁLFI Árpád, GULYA Károly. (Abstracts from the Third Annual Meeting of the Hungárián Neuroscience Society, January 25-27, 1996, Balatonfüred). In: Neurobiology, 4 1996,389. p.

Analízis Alkalmazásai Tanszék Department of Applications of Analysis 1244 A strong law of large numbers for trimmed sums, with applications to generalized St. Petersburg games / CSÖRGŐ Sándor, G. Simons. Autopszia nélkül. In: Satistics and Probability Letters, 26 1996, 65-73. p.

313


1245 Extrémé values of derivatives of smoothed fractional Brownian motions / CSÖRGŐ Sándor, J. Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Probability and Mathematical Statistics, 16 1996, 211-219. p. 1246 Intermediate St. Petersburg sums / CSÖRGŐ Sándor, R. Dodunekova. Autopszia nélkül. In: Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 31 1996, 93-119. p. 1247 On the estimation of a normál variance / CSÖRGŐ Sándor, J.J. Faraway. Autopszia nélkül. In: Statistics and Decisions, 14 1996, 23-34. p. 1248 The empirical process of a short-range dependent stationary sequence under Gaussian subordination / CSÖRGŐ Sándor, J. Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Probability Theory and Related Fields, 104 1996, 15-25. p. 1249 The exact and asymptotic distributions of Cramér - von Mises statistics / CSÖRGŐ Sándor, J.J. Faraway. Autopszia nélkül. In: Journal of the Royal Statistical Society. Ser. B, 58 1996, 221-234. p. 1250 Universal Gaussian approximations under random censorship / CSÖRGŐ Sándor. Autopszia nélkül. In: The Annals of Statistics, 24 1996, 2744-2778. p. 1251 Decay of correlations in one-and-two-dimensions / KRÁMLI András. Autopszia nélkül. In: Journal of Statistical Physics, 83 1996, 167-192. p. 1252 Etűdök a biliárdról / KRÁMLI András. In: Polygon, 6 (2) 1996, 13-43. p. A quantified version of the Dirichlet-Jordan test in Ll-norm / MÓRICZ Ferenc, A H. Siddiqi. Autopszia nélkül. In: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Serie II, 1253 45 1996, 19-24. p. Approximation by weighted means of Walsh-Fourier series / MÓRICZ Ferenc, B E. Rhoades. Autopszia nélkül. In: International Journal of Mathematics and Mathematical 1254 Sciences, 191996, 1-8. p. Approximation theory and function series: Dedicated to Károly Tandori on his 70th birthday / Ed. by P. Vértes, László LEINDLER, Ferenc MÓRICZ, ... Vilmos TOTIK. 1255 Bp.: János Bolyai Mathematical Society, 1996. 367 p. (Bolyai Society Mathematical Studies; 5.) 1256 Characterization of Besov spaces in harmonic analysis / MÓRICZ Ferenc, D.V. Giang. Autopszia nélkül. In: Approximation theory and its applications. Proceedings of Silver Jubilee Celebrations of the Ramanujan Institute for Advanced Study in Mathematics, University of Madras, India, 1993. - New Delhi-London-Bangkok, 1996. - 26-39. p. 1257 Hardy spaces on the pláne and double Fourier transforms / MÓRICZ Ferenc, D.V. Giang. Autopszia nélkül. In: The Journal of Fourier Analysis and Applications, 2 1996, 487-505. p. 1258 On the Ll-convergence of Fourier transforms / MÓRICZ Ferenc, D.V. Giang. Autopszia nélkül. In: Journal of the Australian Mathematical Society Ser. A, 60 1996, 405-420. p. 1259 On the order of magnitude of Fourier coefficients with respect to uniformly bounded orthonormal systems / MÓRICZ Ferenc, NÉMETH Zoltán. In: Analysis Mathematica, 22 (3) 1996, 187-198. p. 1260 On the scientific work of Károly Tandori / MÓRICZ Ferenc. In: Approximation theory and function series. Dedicated to Károly Tandori on his 70"1 birthday. - Bp., 1996. - 7 34. p. - (Bolyai Society Mathematical Studies; 5.) 1261 The Cesaro operator on the Banach algebra of L(R2) multipliers: 1: Odd case / Dang Vu Giang, MÓRICZ Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 62 ( 3 ^ ) 1996, 433-456. p. 314


1262 The maximai Fejér operator for Fourier transforms of functions in Hardy spaces / MÓRICZ Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 62 (3-4) 1996, 537-555. p. 1263 The maximai Fejér operator is bounded from H1(T) into L1(T) / MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Analysis, 16 1996, 125-135. p. 1264 The maximai Fejér operator on the spaces Hl*and L1 / MÓRICZ Ferenc. In: Approximation theory and function series. Dedicated to Károly Tandori on his 70"1 birthday. - Bp., 1996. - 275-292. p. - (Bolyai Society Mathematical Studies; 5.) 1265 The characteristic exponents of the falling ball model / SIMÁNYI Nándor. Autopszia nélkül. In: Communications in Mathematical Physics, 182 1996, 457-468. p. 1266 On sets of uniqueness for completely additive arithmetic functions / STACHÓ László L., K.-H. Indlekofer, Fehér J. Autopszia nélkül. In: Analysis, 16 1996, 405-415. p. 1267 Parallelization strategies and experiences with the path-following method DDRP-2 / STACHÓ László L„ DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I., Szakacsits Sz.. In: 4th World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '96, Jerusalem, Israel, July 7 12, 1996.-Tel Aviv, [1996],-31. p. 1268 Reaction paths in larger chemical systems by the DDRP-2 method / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I., STACHÓ László L. In: 4 ,h World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '96, Jerusalem, Israel, July 7-12,*1996. - Tel Aviv, [1996], 267. p. 1269 Scrutinies of simple chemical reactions by the path-following method DDRP-2 / BÁN Miklós I., DÖMÖTÖR Gyula, STACHÓ László L. In: 4th World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '96, Jerusalem, Israel, July 7-12, 1996. Tel-Aviv, [1996].-266. p. 1270 Theoretical and practical aspécts of the convergence properties of the dynamically defined reaction path method / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I., STACHÓ László L. In: Journal of Computational Chemistry, 17 (3) 1996, 289-297. p. 1271 On the norm of Jordán elementary operators in standard operator algebras / STACHÓ László, B. Zalar. In: Publicationes Mathematicae, Debrecen, 49 (1-2) 1996, 127134. p. ' 1272 An improved Menshov-Rademacher theorem / TANDORI Károly, MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the American Mathematical Society, 124 1996, 877-885. p. 1273 Asymptotic distributions of linear combinations of intermediate order statistics / VIHAROS László. In: Acta Mathematica Hungarica, 72 (3) 1996, 177-189. p.

Analízis Tanszék Department of Analysis 1274 The maximai Riemann operator is bounded from H1 (T) into L1 (T) / BAGOTA Mónika. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 62 (3-4) 1996, 557-564. p. 1275 Integrál condition on the asymptotic stability for the damped linear oscillator with small damping / HATVANI László. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the American Mathematical Society, 124 1996, 415-422. p. 1276 Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek: Megoldások: 2. [köt.] / KOSZTOLÁNYI József, Mike János. Szeged: Mozaik, 1996. 297 p.

315


1277 A condition of new type on Fourier coefficients makes the ratio \\f - Sn(f)\\/En(f) bounded / LEINDLER László. In: Analysis Mathematica, 22 (3) 1996, 163-169. p. 1278 Approximation theory and function series: Dedicated to Károly Tandori on his 70th birthday / Ed. by P. Vértes, László LEINDLER, Ferenc MÓRICZ. ... Vilmos TOTIK. Bp.: János Bolyai Máthematical Society, 1996. 367 p.. (Bolyai Society Mathematical Studies; 5.) 1279 Periodic solutions of dissipative functional differential equations with infinite delay / MAKAY Géza. In: Tohoku Mathematical Journal, 48 1996, 355-362. p. 1280 Inequalities of Hardy-Littlewood type for double series / NÉMETH Zoltán. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 62 (1-2) 1996, 153159. p. 1281 On the order of magnitude of Fourier coefficients with respect to uniformly bounded orthonormal systems / MÓRICZ Ferenc, NÉMETH Zoltán. In: Analysis Mathematica, 22 (3) 1996, 187-198. p.

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrography * 1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

316

A magyarországi felsőpannóniai maar-tipusú olajpala kerogének szerves geokémiai jellemzése / [HETÉNYI Magdolna], In: Maar-típusú olajpalák Magyarországon. Szerves geokémiai jellemzők. - Szeged, 1996. - 34-73. p. A prekurzor biomassza és az ülepedési környezet sajátságainak tükröződése a kerogének tulajdonságaiban / HETÉNYI Magdolna. [Bp.], [1996], 225 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés Az egyes magyarországi maar-típusú olajpala telepek szerves anyagának geokémiai jellemzése: azonosságok, és különbségek / [HETENYI Magdolna], In: Maar-típusú olajpalák Magyarországon. Szerves geokémiai jellemzők. - Szeged, 1996. - 167-175. p. Maar-típusú olajpalák Magyarországon: Szerves geokémiai jellemzők / Szerk.: HETÉNYI Magdolna.^Szeged: JATEPress, 1996. III, 181 p. Geochemical investigation of pyroxenes from Lower Cretaceous volcanics from boreholes of the Great Hungárián Plain / MOLNÁR Sándor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996, 83-87. p. Subvolcanic basaltic dyke from Beremend, Southeast Transdanubia, Hungary / MOLNÁR Sándor, SZEDERKÉNYI Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996, 181-187. p. A Közép-Mediterráneum vulkanizmusa: Általános tektonika - Flegrei-mezők - Solfatara - Mofete - Monté Nuovo - Serapis / PÁL MOLNÁR Elemér, Kóbor Balázs. In: A Földrajz Tanítása, 4 (4) 1996, 17-25. p. The distribution of sulphur in Upper Cretaceous brown coals from Ajka (Central Transdanubia, Hungary) / PÁPAY László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996, 89-98. p. Petrographic study on Jurassic profilé near Máriakéménd village, Southern Baranya Hilly Country, S-Hungary / RAUCSIK Béla. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996, 165-180. p. The age of the so-called „bostonite" rocks of Mórágy Hill, S-Hungary / SZABADOS Csaba, Árva-Sós E. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996. 161-164. p.


r

1292 Földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása / SZEDERKÉNYI Tibor. Autopszia nélkül. In: Paleozoikum. 187. - Bp.: M. Állami Földtani Int 1996 137-151. p. 1293 Magyarázó Magyarország földtani térképe a kainozóikum elhagyásával és Magyarország szerkezetfóldtani térképe cimü térképlapokhoz: 1:500 000 / Árkai P., SZEDERKÉNYI Tibor etc. Bp.: M. Állami Földtani Int., 1996. 186 p. 1294 Metamorphic formations and their correlation in the Hungárián part of Tisia Megaunit (Tisia Composite Terrane) / SZEDERKÉNYI Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, 37 1996, 143-160. p. 1295 Outline of the metamorphic basement of Tisia composite terrane, Pannonian Basin, Hungary / SZEDERKÉNYI Tibor, Kalmár J. Autopszia nélkül. In: 30th Intem GeoL Congress. Peking, 1996. Abstracts. Vol. 3. - 70. p. 1296 Phanerozoic evolution of the Pannonian region / J. Haas, Hámor G„ SZEDERKÉNYI Tibor. Autopszia nélkül. In: 30th Intern. Geol. Congress. Peking 1996 Abstracts Vol 3. - 647. p. 1297 Pre-Mesozoic formations and their corretion in the Hungárián part of Tisia Megaunit: Tisia composite terrane / SZEDERKÉNYI Tibor. Autopszia nélkül. In: Symposium of Terranes of Serbia, held in Belgrade-Brezovica, 23-27 Sep. 1996. Abstracts. - 229. p. 1298 Revised „impact structure" at Magyarpolány, Bakony Mountains, Hungary / SZEDERKENYI Tibor. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Geophysica et Meteorologica, 12 1996, 63-78. p.

Biofizikai Tanszék Department of Biophysics 1299 Gigahetzes frekvenciatartománybeli fluorimetria és alkalmazásai biomolekulák vizsgálatára / LACZKÓ Gábor. [Bp.], [1996], 156 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1300 A biofizika felsőfokú oktatásának helyzete / MARÓTI Péter. In: Fizikai Szemle 46 (6) 1996, 214-215. p. 1301 Biofizikai példatár / MARÓTI Péter, TANDORI Júlia. Szeged: JATEPress, 1996. 194 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1302 Biomolekulák működésének elektrosztatikus szabályozása / MARÓTI Péter, TÁPAI Csaba. In: Fizikai Szemle, 46 (7) 1996, 229-234. p. 1303 Distant electrostatic interactions modulate the free energy level of QA in the photosynthetic reaction center / J. Miksovska, MARÓTI Péter. TANDORI Júlia, M. Schiffer, D K. Hanson, P. Sebban. Autopszia nélkül. In: Biocheinistry 35 1996 15411-15417. p. 1304 Proton coupled electron transfer to QB in reaction centers of photosynthetic bacteria / MARÓTI Péter, OSVÁTH Szabolcs, KÁLMÁN László. Autopszia nélkül. In: 12th Intemational Congress on Photobiology. 1996, Vienna, Austria. - 144. p. 1305 Prokarióta szervezetek fotoszintetikus reakciócentrumának szerkezete és működése / NAGY László. [Bp.], [1996], 100 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1306 Electron transfer in reaction centers of Rhodobacter sphaeroides and Rhodobacter capsulatus monitored by fluorescence of the bacteriochlorophyll dimer/ OSVÁTH Szabolcs, LACZKÓ Gábor, P. Sebban, MARÓTI Péter. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis Research, 47 1996, 41-49. p.

317

0


1307 A molekuláris biológia térhódítása a gyakorlatban: 2. [rész] / SZALAY László. In: A Biológia Tanítása, 4(1) 1996, 18-23. p. 1308 Utak a biofizikához / SZALAY László, MARÓTI Péter. In: Fizikai Szemle, 46 (6) 1996, 185-189. p. 1309 Resistance of reaction centers from Rhodobacter sphaeroides against UV-B radiation: Effects on protein structure and electron transport / TANDORI Júlia, Máté Z., MARÓTI Péter, Vass I.. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis Research, 50 1996, 171-179. p. 1310 A membránok szerkezete és funkciója közötti kapcsolat vizsgálata áramlási citométerrel / BÁLINT Erzsébet, Ocsovszki I., Béládi I., VÁRKONYI Zoltán. Autopszia nélkül. In: A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 19. Országos Lumineszcencia-Spektroszkópia Iskola, Pécs-Üszögpuszta, 1996. - [ ] p. 1311 Biofizika a középiskolában / Gál Béla, VÁRKONYI Zoltán. In: Fizikai Szemle, 46 (7) 1996, 254-256. p.

Biokémiai Tanszék Department of Biochemistry 1312 Biokémiai indikátorok a vízi környezet-szennyeződés kimutatásában / ÁBRAHÁM Magdolna, K. DEÉR Aranka, TÓTH Lajos. (Biochemical indicators in detection of aquatic pollutants). In: The Ist Symposium on Analytical and Environmental Problems, 12 September, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. - 75-82. p. 1313 Effects of immobilization on the catalytic properties and stabilities of enzymes: A survey / Szajáni B., Boross L., ÁBRAHÁM Magdolna, L. SIMON Mária. In. Advances in molecular and cell biology. Vol. 15A: Biochemical technology. - Greenwich, CT, London, 1996. - 2 0 9 - 2 2 8 . p. 1314 Xenobiotikumokat metabolizáló molekuláris rendszerek halakban / ÁBRAHÁM [NÉ GULYÁS] Magdolna. In: Biokémia, 20 (1) 1996, 21-27. p. Effects of deltamethrin on hepatic microsomal cytochrome P450-dependent mono1315 oxygenases in carp / K. DEÉR Aranka, BANKA Lajos, NEMCSÓK János, ÁBRAHÁM Magdolna. In: Journal of Environmental Science and Health B, 31 (3) 1996,637-644. p. Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása: Környezetkáro1316 sító hatások enzimszintű vizsgálata / DEÉR Aranka, Kissné. [Szeged], 1996. 81 lev., Tézis: 19, [56] lev. PhD disszertáció A NO és a NaNOí hatása a humán vörösvértestek antioxidáns kapacitására és defor1317 málódási képességére / Oláh Cs., Nóvák Z„ KOTORMÁN Márta, MATKOVICS Béla. (The effects of of NO and NaNŰ2 on antioxidant capacity and deformability of humán red blood cells). In: Fiatal Magyar Kutató Gyermekgyógyászok 2. Kongresszusa, Szeged, 1996. márc. 22-23. - 94-95. p. 1318 Pro- and antioxidant changes in blood of type 1 diabetic patients / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, KOTORMÁN Márta, HAI, Do Quy, Román F.. In: 8 Biennial Meeting [of] International Society for Free Radical Research, 1-5 October, 1996, Barcelona-Spain. Abstract book. - 71. p. 1319 Continous production of ethanol using yeast cells immobilized in preformed cellulose beads / Szajáni B., Búzás Z„ Dallmann K„ Gimesi I., KRISCH Judit, Tóth M. In: Applied Microbiology and Biotechnology, 46 1996, 122-125. p. 318


1320 Effects of immobilization on biomass production and acetic acid fermentation of Acetobacter aceti as a function of temperature and pH / KRISCH Judit, Szajáni Béla. In: Biotechnology Letters, 18 (4) 1996, 393-396. p. 1321 Szelektív hőkezelések alkalmazása enzimfehérjék izolálásában / Szemesné Németh Ágnes, Szajáni Béla, Szabó Imréné, LEHOCZKI Endréné. In: Műszaki kémiai napok '96. Veszprém, 1996. április 23-25. - 87-88. p. 1322 Characterization of acetylcholinesterase and its molecular forms in organs of five freshwater teleosts / Ferenczy J., SZEGLETES Tivadar, Bálint T„ ÁBRAHÁM Magdolna, NEMCSÓK János. In: Fish Physiology and Biochemistry, 00 1996, 00-00. p. 1323 Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra / SZEGLETES Tivadar. [Bp.], [1996], 126 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1324 Somé effect of CuS04 on carp / TÓTH Lajos, JUHÁSZ Miklós, [ifj.], VARGA Tamás, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, NEMCSÓK János. In: Journal of Environmental Science and Health B, 31 (3) 1996, 627-635. p. * 1325 Study of the operation of co-immobilized glucose-6-phosphate isomerase and glucose1 6-phosphate dehydrogenase in a flow injection system / VÉRTESI Adél, BAGI Krisztina, L. SIMON Mária. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 15-22. p.

Biológia Szakmódszertan Biological Methodology 1326 NAT: helyi tantervek: tantárgyi programok / NAGY Lászlóné. In: A Biológia Tanítása, 4(5) 1996, 3-11. p.

Biológiai Izotóp Laboratórium Biological Isotope Laboratory 1327 Antioxidant effect of bisaramil in isolated cardiac preparations / Pacher P„ Felkai R., Tószegi T., Kecskeméti V., Do Quy HAI, MATKOVICS Béla, Paróczai M„ Kárpáti E. (5. Semmelweis Science Fair, September 26-27, 1996. Abstraacts). In: International Medical Journal of Experimentál and Clinical Research, 2 Suppl. 3 1996, 28. p. 1328 Consecutive enzymehistochemical and immunocytochemical demonstration of nitrerg neurons in the brain of carp: Cyprinus carpio / FEKETE Éva, HAI, Do Quy, MATKOVICS Béla. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference 2. (16-18 October 1995, Suszek, Poland). - Lódz, 1996. - 152-158. p. 1329 The distribution of nitrerg neurons in the brain of carp and the effect of NOS specific inhibitors on their NADPH diaphorase activity: Preliminary note / Erdei-Griff, Cs., HAI, Do Quy, MATKOVICS Béla, FEKETE Éva. In: Neurobiology, 4 1996, 259260. p. 1330 A NO és a NaNOj hatása a humán vörösvértestek antioxidáns kapacitására és deformálódási képességére / Oláh Cs., Nóvák Z., KOTORMÁN Márta, MATKOVICS Béla. (The effects of of NO and NaNÜ2 on antioxidant capacity and deformability of humán red blood cells). In: Fiatal Magyar Kutató Gyermekgyógyászok 2. Kongresszusa, Szeged, 1996. márc. 22-23. - 94-95. p.

319


133!

1332

1333 1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

320

Effect of glutathione depletion on action potential characteristics of guinea-píg ventricle papillary muscles / Pacher P„ Kecskeméti V., Felkai R., Tószegi T.. MATKOV1CS Béla, Paróczai M.. (5. Semmelweis Science Fair, September 26-27, 1996. Abstracts). In: International Medical Journal of Experimentál and Clinical Research, 2 Suppl. 3 1996, 28. p. Electrophysiological effect of myocardial glutathion depletion / P. Pacher, V. Kecskeméti, R. Felkai. T. Tószegi, MATKOVICS Béla. (International Society for Heart Research, 17 European Congress, Bologna, June 18-21, 1996. Abstracts ). In: Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 28 (5) 1996, A61. p. Morphine-induced gastroprotection peptide-mediated process? / Gyires Klára. MATKOVICS Béla. In: Polish Journal of Pharmacology, 46 (4) 1994, 269. p. Nitric oxidé (NO): A new. but nowadays very popular free radical / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, HAI, Do Quy, FEKETE Éva. In: Current Topics in Biophysics, 20 (Suppl.) 1996, 102-106. p. Nitric oxidé (NO): A new, but nowadays very popular free radical / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, HAI, Do Quy, FEKETE Éva. In: Free radicals in biology and medicine. 3rd Symposium, Lódz, 29 April-1 May, 1996. Abstracts. - 23. p. Oxigén gyökök és a szervezet védekező rendszerei / MATKOVICS Béla, SZÖLLOSINÉ VARGA Ilona, Novak Zoltán. (AN-RE '95. Nemzetközi kórházi, diagnosztikai, gyógyszerészeti, fogászati, rehabilitációs kiállítás és tudományos előadássorozat, Szeged, 1995. ápr. 24-26). In: Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina, 23 (2) 1996, 76. p. Pro- and antioxidant changes in blood of type I diabetic patients / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, KOTORMÁN Márta. HAI, Do Quy, Román F. In: 8 Biennial Meeting [of] International Society for Free Radical Research, 1-5 October, 1996. Barcelona-Spain. Abstract book. - 71. p. Relationship between thr Mg++ levél and the activities of enzymes eliminating oxygen free radicals in Drosophila melanogaster / MATKOVICS Béla, Kiss I., Kiss A. S. In: 6. Magyar Magnézium Szimpózium - 6'h Hungárián Magnesium Symposium, June 17-19, 1996, Balatonszéplak, Hungary. Programme and abstracts. - [ ] p. Stress and molecular defence systems against them / MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona, Teresa Gabryelak, Román Gondko. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference 2. (16-18 October 1995, Suszek, Poland). - Lódz, 1996. - 123-130. p. The effect of glutathione depletion on electrophysiological characteristecs of guinea-pig ventricle / Pacher P.. Kecskeméti V., Felkai R., Tószegi T„ MATKOVICS Béla. Paróczai M.. In: 5th Joint Meeting of Hungárián, Italian and Polish Pharmacological Societies 20-22 June, 1996, Pécs, Hungary. Abstracts. - [ ] p. The effect of multicomponent trace element preparations without selenium on the GSH/GSSG ratio./ Mézes M„ MATKOVICS Béla, Vinczer P., Béres J., Jr.. In: 8 Biennial Meeting [of] International Society for Free Radical Research, 1-5 October, 1996, Barcelona-Spain. Abstract book. - 255. p. The mechanisms of photooxidative stress regulation / Teresa Gabryelak. Román Gondko, MATKOVICS Béla. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference 2. (16-18 October 1995, Suszek, Poland). - Lódz, 1996 - 131-137. p. Antioxidáns hatású vegyületek laboratóriumi tesztelése / SZÖLLOSINÉ VARGA Ilona. MATKOVICS Béla, Nóvák Zoltán. In: 26. Membrán-transzport Konferencia, Sümeg. 1996. május 21-24. Összefoglalók. - [Debrecen], L996: - 28. p.


1344 Az oxidatív stressz szerepe a progresszív vesebetegségek patomechanizmusában / Túri Sándor, Németh Ilona, [SZÖLLŐSINÉ] VARGA Ilona, MATKOVICS Béla. (The role of oxidant injury in progressive renal diseases). In: Magyar Belorvosi Archívum. 49 (3) 1996, 144-152. p. 1345 Összehasonlító fém, pro- és antioxidáns paraméter vizsgálatok a környezet szempontjából túlterhelt és terhelés mentes növényi mintákon / Gutái Zita, SZÖLLÖSINÉ VARGA Ilona, Szegletes Zsolt, MATKOVICS Béla. In: The 2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, 4 November, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. 84-90. p. 1346 Cardioprotective, antioxidant effect of polyamines / Valéria Kecskeméti, I. Balogh, SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla. (International Society for Heart Research, 17 European Congress, Bologna, June 18-21, 1996. Abstracts.). In: Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 28 (5) 1996, A77. p. 1347 Free radicals and humán diseases / SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference 2. (16-18 October 1995, Suszek. Poland). - Lódz, 1996. - 138-144. p. 1348 Futher proofs of the antioxidant properties of di- and polyamines / SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla, Barabás K., Kecskeméti V. In: Free radicals in biology and medicine. 3rd Symposium, Lódz, 29 April-1 May, 1996. Abstracts. - 101. p. 1349 Reactive oxygen species and humán disease / Román Gondko, Grzegorz Bartosz, SZ. VARGA Ilona. In: Bory Tucholskie - Biosphere Conservation. Conference, 2. (16-18 October 1995, Suszek, Poland). - Lódz, 1996. - 115-122. p.

Biotechnológiai Tanszék Department of Biological Engineering 1350 A hydrogenase needs functional assignment in Thiocapsa roseopersicina / KOVÁCS Kornél L., Rákhelyi Gábor. In: Hydrogenases and their environmental biotechnological applications. Workshop „Hydrogenase Structures and Functional Implications", Grenoble-France, 3"'-5'" May, 1996. - [18], p. 1351 Cloning, sequencing, and biochemical analysis of the /NiFe/ hydrogenase and putative sulfit reductase genes from Thermococcus litoralis / Rákhelyi Gábor, Zhihao Zhou, Michael W.W. Adams, KOVÁCS Kornél L.. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the International Conference „Thermophiles '96" Athens, GA, USA. - 168. p. 1352 Heat stable hydogenase sequences from mesophilic and hyperthermophilic microorganisms / KOVÁCS Kornél L., Rákhelyi Gábor, Annette Colbeu, Paulette M. Vignais. In: Hydrogenases and environmental biotechnology. Workshop „Regulation of Hydrogenase Biosynthesis", Berlin-Germany, 12'"-14"' September, 1996. - [20], p. 1353 Molecular biology, physiology, and redox centres of hydrogenases from photosynthetic bacteria / KOVÁCS Kornél L., Bagyinka Cs., Rákhelyi G. In: llth International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy. (IPS-11). [Bangalore, India, 1996]. Book of abstracts. - 231-232. p. 1354 On the microbiological contribution to practical solutions in bioremediation / KOVÁCS Kornél L., Bodrossy Levente, Bagyinka Csaba, Perei Katalin, Polyák Béla. In: Wider application and diffusion of bioremediation technologies. The Amsterdam '95 Workshop. OECD Documents. - [Amsterdam, 1996], - 381-390. p.

321


1355 Plating hyperthermophilic archea on solid surface / Rákhelyi Gábor, KOVÁCS Kornél L.. In: Analytical Biochemistry, 243 1996, 181-183. p. 1356 Propagation of thermophiles on solid média: application to anaerobic, hyperthermophilic archaea / KOVÁCS Kornél L., Rákhelyi Gábor. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the International Conference „Thermophiles '96" Athens, GA, USA, 1996.- 121. p. 1357 Cytocidal activity of humán interferon-alfa and its natural subtypes for PLA cells in vitro / B. Filipic, MÉCS Imre, TÓTH Sándor, M. Zen, S. Rozman, S. Korén. In: Periodicum Biologorum, 98 (Suppl. 1) 1996, 80. p. 1358 Antivirális fehéije elektroindukciója humán és sertés leukocytákban / SOMOGYVARI Ferenc, Kovács Krisztina, TÓTH Sándor. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 2 1 - 2 3 . - 132. p. 1359 Antivirális sokkfehérje sertés leukocytákban / TÓTH Sándor, Kovács Krisztina, SOMOGYVÁRI Ferenc. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 21-23. - 135. p. 1360 Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal / TÓTH Sándor. Szeged, [1996]. 152 lev.. Tézis: 16 lev. PhD disszertáció 1361 Közepes térerősségű, rövid tartamú elektrosokk néhány „in vitro" biológiai hatása / TÓTH Sándor, Bujdosó Erika, SOMOGYVÁRI Ferenc, Eszes Csilla, Kotnik, Vladimír, Filipic, Bratko. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 21-23. - 136. p. 1362 Porcine and humán interferons affect the growth properties and morphology of PLA cells in vitro / Filipic, B., Rozman, S., TÓTH Sándor, Korén, S„ Cencic, A.. In: European Cytokine Network, 7 (3) 1996, 563. p. 1363 Somé biological properties of electroshock-induced IFN-like proteins / Filipic, B„ TÓTH Sándor, Kotnik, V., Rozman, S„ KOVÁCS Kornél, SOMOGYVÁRI Ferenc. In: Interferons and autoimmunity. 9. European Interferon Workshop, 12.6.—14.6. 1996., Hannover. Scientific programme and abstracts. - 59. p.

Éghajlattani Tanszék Department of Climatology 1364 Somé weather events from the I4th century / KISS Andrea. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 61-69. p. 1365 A légköri ózon védelme / KOPPÁNY György. Autopszia nélkül. In: Légkör, 41 (3) 1996, 7-9. p. 1366 Aszályelörejelzési eljárások kidolgozása és verifikálása az Alföld öt körzetére / KOPPÁNY György, MAKRA László, UNGER János, CSIKÁSZ Lajos. Autopszia nélkül. In: The 2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 6 November, 1996. Book of abstracts. - 34-37. p.

322


1367 Bevezetés a paleoklimatológiába / KOPPÁNY György; [Lektorálta: MOLNÁR Béla], Szeged: JATEPress, 1996. 58 p.. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1368 International conference on Climatology and Air Pollution, Mendoza, Argentína, August 14-21, 1995/ KOPPÁNY György. In: Időjárás, 100 (1-) 1996, 274-275. p. Mutual evolution of terrestrial atmosphere and biosphere / KOPPÁNY György. In: Acta 1369 Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 31-40. p. Strong wind occurrences in Egypt during 1994 / A.A.Kh. Nagwa, KOPPÁNY György, 1370 MAKRA László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 81-88. p. 1371 The mean daily rainfall in Szeged depending on wind-direction and cloudiness: Preliminary investigation / KOPPÁNY György, KISS Andrea. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 71-79. p. 1372 Visszafordíthatatlan környezetrombolás? / KOPPÁNY György. In: Természet Világa, 127 (2) 1996, 62-65. p. A varázslatos Kína: Útikönyv / MAKRA László, Gál András. [Szeged]: [Szerzők], 1373 1996. 172 p. 8 t. Az ébredő birodalom: Földrajzi expedicíóval Kínában: 5. [rész]: Peking / MAKRA 1374 László. In: A Földrajz Tanítása, 4(1) 1996, 17-27. p. Az ébredő birodalom: Földrajzi expedícióval Kínában: 6. [rész]: A visszatérő birtokok / 1375 MAKRA László. In: A Földrajz Tanítása, 4 (2) 1996, 18-28. p. Az ébredő birodalom: Földrajzi expedícióval Kínában: 7. [rész]: Tibetben - a világ 1376 tetején / MAKRA László. In: A Földrajz Tanítása, 4 (3) 1996, 23-30. p. Light trapping of harmful insects in Péczely's macrosynoptic weather situations / 1377 Károssy Cs., Nowinszky L., Pukás J., MAKRA László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 49-60. p. 1378 A városi hősziget és a szél kapcsolata Szeged példáján / UNGER János. Autopszia nélkül. In: Légkör, 41 (4) 1996, 21-23. p. 1379 Heat island intensity with different meteorological conditions in a medium-sized town: Szeged, Hungary / UNGER János. Autopszia nélkül. In: Theoetical and Applied Climatology, 54 1996, 147-151. p. 1380 Humán bioclimatological features of Cluj-Napoca (Klausenburg), Romania and its surroundings / GÉCZ1 Róbert, UNGER János, DORMÁNY Gábor. Autopszia nélkül. In: Int. Conf. Úrban Climatology, Essen, 1996. Book of abstracts. - 191193. p. 1381 Somé bioclimatic indicators of Kolozsvár (Cluj-Napoca), Romania / GÉCZI Róbert, DORMÁNY Gábor, UNGER János. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 41-48. p. 1382 Somé consequences of the úrban heat island in a medium-sized town / UNGER János. CSIKÁSZ Lajos. Autopszia nélkül. In: Int. Conf. Úrban Climatology, Essen, 1996. Book of abstracts. - 225-227. p. 1383 Szeged városklímája: léghőmérséklet és légnedvesség / UNGER János. Szeged, [1996], 61 lev., Tézis 6 p. PhD disszertáció 1384 The main results of the nearly 30-year-old úrban climatological research in Szeged, Hungary / UNGER János. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 87-96. p.

323


Elméleti Fizikai Tanszék Department of Theoretical Physics 1385 A kvantumoptika elemei / BENEDICT Mihály. Szeged: Házi soksz., 1996. 38 p. (Elméleti Fizikai Füzetek; III/4.). Autopszia nélkül 1386 Super-radiance: Multiatomic coherent emission / BENEDICT Mihály G., A.M. Ermolaev, V.A. Malyshev, I.V. Sokolov, E.D. Trifonov. Bristol: Inst. of Physics Publ , 1996. XII, 326 p.. (Optics and Optoelectronics Series) 1387 Egy modell a mag-hullámfüggvény meghatározására egyszerű kémiai rendszerekben / BOR József. In: 19. Kémiai Előadói Napok. Szerves, Gyógyszer- és Biokémiai Szimpózium, Szegedi Akadémai Bizottság Székháza, 1996. okt. 28-30. Program és előadásvázlatok. - 30. p. 1388 Joint phase space description of atom-field interactions / CZIRJÁK Attila, BENEDICT Mihály. In: Acta Physica Slovaca, 46 (3) 1996, 343-348. p. 1389 Joint phase space distribution for atom-field interactions / CZIRJÁK Attila, BENEDICT Mihály. In: European Quantum Electronics Conference, Hamburg, 8-13 September, 1996. Technical digest. QWD40. - 125. p. 1390 Joint phase space distributions for the description of atom-field interactions / CZIRJÁK Attila, BENEDICT Mihály. Autopszia nélkül. In: Adriatics Research Conference on Quantum Interferometry, II. (ICTP), Trieste, 4-8 March, 1996. - [ ] p. 1391 Joint Wigner function for atom-field interactions / CZIRJÁK Attila, "BENEDICT Mihály. In: Quantum and Semiclassical Optics, 8 1996. 975-981. p. 1392 Continuum multiple scattering calculations for the collisions of electrons with CH4, SiH4 and GeH4 / GYÉMÁNT Iván Károly, VARGA Zsuzsanna. In: 2nd Europhysics Study Conference on Photon and Electron Collisions with Atoms and Molecules, 23-26 July, 1996, Belfast. Abstract No. 81. - 103. p. 1393 A kvantumkémia fejlődése a 20. század második felében / Pauncz Rezső; [Szerk.: GYÉMÁNT Iván]; Elhangzott Pauncz Rezső díszdoktorrá avatása alkalmából 1996. május 10-én a József Attila Tudományegyetem Aulájában. Szeged: JATEPress, 1996. 31 p. 1394 Fejezetek az elméleti mechanikából / GYÉMÁNT Iván. Szeged: Házi soksz., 1996. 65 p. (Elméleti Fizikai Füzetek; III/6.). Autopszia nélkül 1395 Common trends in the critical behavior of the Ising and directed walk models / IGLÓI Ferenc, Loic Turbán. In: Physical Review Letters, 77 (7) 1996, 1206-1209. p. 1396 Interface fluctuations on a hierarchical lattice / IGLÓI Ferenc, SZALMA Ferenc. In: MECO 21. [Middle European Cooperation in Statistical Physics '96, Bled], 18-20 April, 1996. Programme and abstracts. - Pl 1 1397 Interface fluctuations on a hierarchical lattice / IGLÓI Ferenc, SZALMA Ferenc. In: Physical Review E, 54 (2) 1996, [1106-1110], p. 1398 On the critical temperature of non-periodic Ising models on hexagonal lattices / IGLÓI Ferenc, LAJKÓ Péter. In: MECO 21. [Middle European Cooperation in Statistical Physics '96, Bled], 18-20 April, 1996. Programme and abstracts. - P10 1399 On the critical temperature of non-periodic Ising models on hexagonal lattices / IGLÓI Ferenc, LAJKÓ Péter. In: Zeitschrift für Physik B, 99 1996, 281-283. p. 1400 Surface magnetization and surface correlations in aperiodic Ising models / IGLÓI Ferenc. LAJKÓ Péter. In: Journal of Physics A: Mathematical and General, 29 1996, 4803-4814. p.

324


1401 Alagutazás félvezetőben: Ferenczi György emlékének ajánlva / PAPP György, Alfonso Baldereschi. In: Fizikai Szemle, 46 (8) 1996, 268-272. p. 1402 Indented barrier resonant tunneling rectifiers / M. Di Ventra, PAPP György, C. Coluzza, A. Baldereschi, P.A. Schulz. In: Journal of Applied Physics, 80 (7) 1996. 4174-4176. p. 1403 Core-level binding energy shifts in A1 clusters / PARAGI Gábor. In: Workshop on Electronic Structure of Complex Sysytems, Budapest, Hungary, 2.5-4.5 1996. [Abstracts]. - 24-25. p. 1404 Core-level shift of Al in clusters / PARAGI Gábor, GYÉMÁNT Iván Károly, VARGA Zsuzsanna. In: First International Workshop on DV-Xalfa Method with Special Emphasis on Inner Shell Physics and Chemistry. 2-3 September, 1996, Debrecen, Hungary. Program and abstracts. - 23. p. 1405 Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny: 1996 / HILBERT Margit. VARGA Zsuzsanna, Varjú Katalin. In: A Fizika Tanítása, 4 (2) 1996, 13-19. p.

Embertani Tanszék Department of Anthropology

f

1406 [Köszöntő] / FARKAS Gyula. In: Emlékülés és nemzetközi tudományos konferencia a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszéke fennállásának 40. évfordulója alkalmából, 1993. szept. 15-17. - Bp., 1995. 9-12. p. 1407 A kripta rejtélye és a tények / FARKAS Gyula. In: Délmagyarország, (március 18) 1995, 17. p. 1408 A történeti embertani kutatások helyzetének alakulásai Magyarországon az utolsó 50 évben / FARKAS L. Gyula. (Development of researches in historical anthropology in Hungary in the last 50 years). In: Anthropologiai Közlemények, 37 1995. 13-19. p. 1409 Adatok a békéscsabai fiatalok fejméreteiről / FARKAS L. Gyula, Nyilas Károly. (Data on the head measurements of young people in Békéscsaba /Hungary/). In: Anthropologiai Közlemények, 37 1995, 149-157. p. 1410 Az ember megjelenése a világban/FARKAS L. Gyula. In: Confessio, 20(1) 1996, 17-23. p. 1411 Characteristic parameters of head measurements in Hungárián children aged 3-18 years / FARKAS L. Gyula, Nyilas K. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 73-82. p. 1412 Experience gained in comparing empirical and predicted menarcheal age: (Preliminary report) / FARKAS L. Gyula. In: Studies in humán biology. Liber festivus. - Bp., 1996. - 2 0 9 - 2 1 4 . p. 1413 Fejezetek a biológiai antropológiából: 1. rész / FARKAS L. Gyula; [Társszerzői: Gyenis Gyula, Kocsis S. Gábor, MARCSIK Antónia], Szeged: JATEPress, 1996. 265 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1414 Fejezetek a biológiai antropológiából: 2. rész / FARKAS L. Gyula; [Társszerzői: Gyenis Gyula, Végh Gyula], Szeged: JATEPress, 1996. 125 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar)

325

.


1415 Miért éppen Szibéria? / FARKAS L. Gyula. In: Demokrata, 3 (17) 1996, 26-27. p. 1416 Ópusztaszer-Monostor lelőhely csontvázain megfigyelhető paleopatológiai elváltozások: (Előzetes ismertetés) / FARKAS L. Gyula, MARCSIK Antónia. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996.-251-264. p. 1417 Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján / JUST Zsuzsanna. Szeged, 1996. 82 lev. [30] t. Egyetemi doktori értekezés 1418 Árpád-kori népességek kapcsolatainak non-metrikus megközelítése / JUST Zsuzsanna, Mike Finnegan. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 113-123. p. 1419 Ibrány-Esbóhalom és Szegvár-Oromdülő X-XII. századi népességének összehasonlító vizsgálata kraniológiai jellegek alapján / MARCSIK Antónia, Szathmáry László, Guba Zsuzsanna, Almási László. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 143-155. p. 1420 Idiopathic bone cavities in the mandible: concepts and terminology / Kocsis G. S.. MARCSIK Antóni§| In: Studies in humán biology. Liber festivus. - Bp.: Eötvös Univ. P„ 1996.-399-403! p. 1421 Szatymaz Vasútállomás X-XII. századi embertani széria paleopatológiai feldolgozása / MOLNÁR Erika, MARCSIK Antónia, FARKAS L. Gyula, Olivier Dutour, Michel PanueJ, PÁLFI György. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 235-250. p. 1422 Activity-induced skeletal markers in historical anthropological material / PÁLFI György, O. Dutour. Autopszia nélkül. In: International Journal of Anthropology, 11 1996,41-55. p. 1423 Deux observations ostéoarchéologiques de spondylarthrite ankylosante et leur possible relation familiale / PÁLFI György, MOLNÁR Erika, J. Bérato, E. Wicker, 0 . Dutour. Autopszia nélkül. In: Revue du Rhumatisme et des Maladies Osteoarticulaires, 62 (2) -4996, 160-165. p. 1424 Előszó / PÁLFI György, FARKAS L. Gyula. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996. - 7-8. p. 1425 Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság: Antropológia: Régészet: Történelem / Szerk.: PÁLFI György, FARKAS L. Gyula, MOLNÁR Erika. Szeged: JATE Embertani Tansz., 1996. 274 p. 1426 Les marqueurs d'activité sur le squelette humain: aspects théoriques et application a des séries ostéoarchéologiques européennes / PÁLFI György, O. Dutour. Autopszia nélkül. In: Actes du XVIe Recontres Internationales d'Archéologies et d'Histoire d'Antibies. Sophia Antipolis: APDCA, 1996. - 245-269. p. 1427 Marqueurs osseux paléoenvironnementaux et d'activité sur l'os humain ancien: Résultats d'une étude de paléopathologie comparée / PÁLFI György. Autopszia nélkül. In: Annales Fyssen, 11 1996, 39-50. p. 1428 Sárrétudvari-Hízóföld honfoglaláskori széria paleopatológiája / PÁLFI György, MARCSIK Antónia, OLÁH Sándor, FARKAS L. Gyula, Olivier Dutour. In: Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Antropológia. Régészet. Történelem. - Szeged, 1996.-213-234. p. 1429 Spondylarthrite ankylosante évoluée chez un sujet du VIHe siecle / PÁLFI György.

326


. M. Panuel, Gyetvai A., MOLNÁR Erika, Bende L., O. Dutour. Autopszia nélkül. In: Journal of Radiology, 77 1996, 283-287. p. 1430 Syphilis en Europe: elle y aurait présente des l'Antiquité / O. Dutour, PÁLFI György, J.-P. Brun. Autopszia nélkül. In: Pour la Science, 220 1996, 26-27. p.

Fizikai Kémiai Tanszék Department of Physical Chemistry 1431 A kémia tanítása című módszertani folyóirat: Tervek, elképzelések / ADAMKOVICH István, KÓSZÓ Katalin. Autopszia nélkül. In: 17. Országos Kémiatanári Konferencia, Sopron, 1996. aug. 21-24. Elöadásösszefoglalók. - 2 5 . p. 1432 Természettudományi Szakmódszertanosok Találkozója: [1995. dec. 13-15.: Beszámoló] / ADAMKOVICH István. In: A Kémia Tanítása, 4 (3) 1996, 24. p. 1433 Tudod-e?: 500 kérdés kémiából / Horváth Gabriella. In: A Kémia Tanítása, 4 (4) 1996, 29. p. Ismert.: ADAMKOVICH István 1434 Scrutinies of simple chemical reactions by the path-following method DDRP-2 / BÁN Miklós I., DÖMÖTÖR Gyula, STACHÓ László L. In: 4th World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '96, Jerusalem, Israel, July 7-12, 1996. Tel-Aviv, [1996],-266. p. 1435 A promising medical application of Fourier transform vibrational spectroscopies classification of humán kidney stones / Kiricsi M., BERKESI Ottó, Salgó L., Kiss A., KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996]. - 77. p. . 1436 Alifás cink-karboxilátok képződésének és szerkezetének rezgési spektroszkópiai vizsgálata nempoláros közegben / BERKESI Ottó. [Bp.], [1996], 64 p„ Függ. 95 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1437 Analysis of disordered peak in Raman spectrum of hydrogenated amorphous carbon (aC:H) / Koós M„ Pócsik I., BERKESI Ottó. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996],-406. p. 1438 The significance of colloidal hydrocarbons in crude oil production: Part 1: New aspects of the stability and rheological properties of water-crude oil emulsions / Puskás S., BALÁZS János, Farkas A., REGDON Ibolya, BERKESI Ottó, DÉKÁNY Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 279-293. p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 113 1996 1439 Molecular complexes of Schiff bases and their nickel chelates with dipicrylamine / CSÁSZÁR József. In: ACH Models in Chemistry, 133 (1-2) 1996, 187-192. p. 1440 Parallelization strategies and experiences with the path-following method DDRP-2 / STACHÓ László L„ DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I., Szakacsits Sz.. In: 4th World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '§6, Jerusalem, Israel, July 7 12, 1996. - Tel Aviv, [ 1996], - 31. p. 1441 Reaction paths in larger chemical systems by the DDRP-2 method / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I„ STACHÓ László L. In: 4 lh World Congress of Theoretically Oriented Chemists - WATOC '96, Jerusalem, Israel, July 7-12, 1996. - Tel Aviv, [1996]. - 267. p. 1442 Theoretical and practical aspects of the convergence properties of the dynamically defined reaction path method / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I., STACHÓ László L.. In: Journal of Computational Chemistry, 17 (3) 1996, 289-297. p.

327


1443 Influence of the spatial structure of the alkyl chain on the composition of the product of the direct neutralization reaction between aliphatic carboxylic acids and zinc hydroxide / DREVENI Irén, BERKESI Ottó, ANDOR József, Mink J.. Lausanne: Elsevier, [1996]. 17-23. p.. Klny.: Inorganica Chimica Acta, 249 1996 1444 Air and plánt pollution by monoaromatic hydrocarbons / GÖRGÉNYI Miklós, Regine Keymeulen, Hermán Van Langenhove. In: The lst Symposium on Analytical and Environmental Problems, 12 September, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. 6-8. p. 1445 A method for calculating Wiener numbers of benzenoid hydrocarbons / GUTMAN Iván, Klavzar, Sandi. In: ACH Models in Chemistry, 133 (4) 1996, 389-399. p. 1446 A new recursion relation for the characteristic polynomial of a molecular graph / Vladimír R. Rosenfeld, GUTMAN Iván. In: Journal of Chemical Information and Computer Science, 36 1996, 527-530. p. 1447 A topological index based on distances of edges of molecular graphs / Ernesto Estrada, GUTMAN Iván. In: Journal of Chemical Information and Computer Science, 36 1996. 850-853. p. 1448 Algebraic structure count of somé non-benzenoid conjugated polymers / Olga BodrozaPantic, GUTMAN Iván, Cyvin, Sven J. In: ACH Models in Chemistry, 133 (1-2) 1996. 27-41. p. 1449 Benzenoid isomers with extremal Kekulé structure counts: symmetnc di-fibonacenoannelated derivatives / GUTMAN Iván, Tetsuo Morikawa, Sven J. Cyvin. In: Chemical Physics Letters, 258 1996, 13-17. p. 1450 Bezenoid isomers with extremal values of the Kekulé structure count / GUTMAN Iván, Tetsuo Morikawa, Sven J. Cyvin. In: Indián Journal of Chemistry, 35A 1996, 454457. p. 1451 Die Wiener indeks en intermolekulere kragte/GUTMAN Iván, J.H. Potgieter. In: South African Journal of Science, 92 1995, 47-48. p. 1452 Graphs with maximum singularity / GUTMAN Iván, Irene Sciriha. In: Graph Theory Notes of New York, 30 1996, 17-20. p. 1453 Joule-Thomson coefficient in systems with multiple chemical equilibria / Ilié Fishtik, Dan Geana, GUTMAN Iván, NAGYPÁL István. [Basel]: Baltzer, [1996], 365-384. p. Klny.: Journal of Mathematical Chemistry, 20 1996 1454 Matching spectra of fullerenes / J. Aihara, D. Babic, GUTMAN Iván. In: Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, 33 1996, 7-16. p. 1455 Mathematical foundation of the Hessian response equilibrium concept / GUTMAN Iván, NAGYPÁL István. [Basel]: Baltzer, [1996]. 193-203. p. Klny.: Journal of Mathematical Chemistry, 19 1996 1456 Note on Türker's approximate formula for totál pi-electron energy of benzenoid hydrocarbons / GUTMAN Iván. In: ACH Models in Chemistry, 133 (4) 1996, 415-420. p. 1457 Response reactions in chemical thermodynamics / llie Fishtik, GUTMAN Iván, NAGYPÁL István. In: Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 92 (19) 1996, 3525-3532. p. 1458 Spectral moments of polymer graphs / GUTMAN Iván, Vladimír R. Rosenfeld. In: Theoretica Chimica Acta, 93 1996, 191 -197. p. 1459 Szeged indices of benzenoid hydrocarbons / GUTMAN Iván, DÖMÖTÖR Gyula, P.C.B. Lam, W.C. Shiu, L. Popovic. In: Polycyclic Aromatic Compounds, 8 1996. 259-270. p.

328


1460 The Frank kinetic model for spontaneous chiral symmetry breaking with variable concentration of the achiral substrate / GUTMAN Iván. Tehran: National Center for Scient. Res., [1995], 231-234. p. Klny.: Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 6 1995 4 1461 Topological indices and graph polynomials of somé macrocyclic belt-shaped molecules / GUTMAN Iván, Haruo Hosoya, Darko Babic. In: Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 92 (4) 1996, 625-628. p. 1462 Topological indices based on the line graph of the molecular graph / GUTMAN Iván, Ernesto Estrada. In: Journal of Chemical Information and Computer Science, 36 1996, 541-543. p. 1463 Wiener number of hexagonal parallelograms / Wai Chee Shiu, Peter Che Bor Lam, GUTMAN Iván. In: Graph Theory Notes of New York, 30 1996, 21-25. p. 1464 Gas reactions in silent electric discharges: Part 3: Investigation of chemical reactions involving electron-molecule collisions in various mixtures of O2 with Ar, N2 or CO / SIPOS-NAGY Gabriella, HORVÁTH Dezső, DOMBI András. Autopszia nélkül. In: Ozone Science and Engineering, 18 1996, 159-171. p. 1465 Structure-retention relationships in the gas chromatography of N,N-dialkylhydrazones / KIRÁLY Zoltán, KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László, GÖRGÉNYI Miklós. Wiesbaden: Lube, [1996]. 653-659. p.. Klny.: Chromatographia, 42 1996 1466 The azomethane-initiated thermal reaction of 2-methylbut-2-ene; enthalpy of formation of the radical (CH 3 )2CH.C(CH,) 2 / Seres László, KIRÁLY Zoltán, KÖRTVÉLYESI Tamás. In: 14th International Gas Kinetics Symposium, University of Leeds, 1996. Book of abstracts. - E22 1467 Study on the quantitative structure-activity relationship (QSAR) of tolperisone-like silanes / KÖRTVÉLYESI Tamás, Petőfi Sylvia, HEGYES Péter, Farkas Sándor, PÁLINKÓ István. In: [ECHET '96. Electronic Conference on Heterocyclic Chemistry, June 24-July 22, 1996. Poster.] - [No. 51 ] 1468 Thermal reaction of (CH3)2C=C(CH3)2 in the presence of di-tert-butyl peroxide; reactions of the radicals CH3, (CH3)3C.C(CH3)2 and (CH 3 )2C=C(CH; i ).CH 2 / KÖRTVÉLYESI Tamás. Seres László. In: Journal de Chimie Physique, 93 1996, 253273. p. 1469 UHF-AMI studies on l,n (n=2,3,4,5) intramolecular H-atom transfer reactions in alkyl radicals / KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 58 (1) 1996, 27-31. p. 1470 UHF-AMI studies on 1,4 and 1 , 5 intramolecular H-atom transfer reactions in alkenyl radicals / KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 59 (1) 1996, 35-40. p. 1471 Kémiai fejtörő / Összeáll.: KÓSZÓ Katalin, Péntek Lászlóné. In: A Kémia Tanítása, 4 ( 1 ) 1996, 34-39. p. 1472 Kémiai fejtörő / Összeáll.: KÓSZÓ Katalin, Péntek Lászlóné. In: A Kémia Tanítása. 4 ( 2 ) 1996, 29-31. p. 1473 Kémiai fejtörő / Összeáll.: KÓSZÓ Katalin, Péntek Lászlóné. In: A Kémia Tanítása, 4 ( 4 ) 1996, 26-29. p. 1474 The numerical evaluation of the distortion of the EIS data due to the distribution of the nonlinear parameters of the admittance / LUKÁCS Zoltán. In: International Society of Electrochemistry. 47th Meeting, Veszprém and Balatonfüred, Hungary, September 1-6, 1996. Abstracts. - P7b-9

329


1475 A válaszegyensúlyok elmélete / NAGYPÁL István, Uie Fishtik, GUTMAN Iván. (Theory of response equilibria). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102(9) 1996, 381-390. p. 1476 Chemical waves in physical fields / NAGYPÁL István. In: 14th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Osaka, Japan, August 25-30, 1996. - 435. p. 1477 Effect of dilution on the speciation in multiple equilibrium systems in solutions / Uie Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. In: ACH Models in Chemistry, 133 (3) 1996, 231-242. p. 1478 Növel formulation of the Gibbs-energy change in terms of stoichiometrically unique response reactions / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. Tübingen: Z. Naturforsch., [1996], 1079-1083. p. Klny.: Zeitschrift für Naturforschung, 51 a 1996 1479 Reformulation of the Gibbs energy change in terms of response reactions / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. In: I4'h IUPA Conference on Chemical Thermodynamics, Osaka, Japan, August 25-30, 1996. - 443. p. 1480 Thermodynamic functions: standard versus actual changes in gas phase reactions / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István. In: ACH Models in Chemistry, 133 (4) 1996, 429-442. p. 1481 FT-IR rapid-scan TRS study of the condensation reactions of aldehydes / Jordán S., PEINTLER Gábor, BERKESI Ottó, Mink J., NAGYPÁL István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 166. p. 1482 Quantitative FT-Raman studies on equilibria of inorganic ions under extreme conditions / Fülöp I., PEINTLER Gábor, BERKESI Ottó, Mink J„ NAGYPÁL István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 446. p. 1483 A korrózió és a korrózió elleni védelem / RAUSCHER Ádám. Szeged: JATEPress, 1996. IV, 99 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1484 Synergetic effect of propargyl alcohol corrosion inhibitor and halogén ions in acidic solutions / RAUSCHER Ádám, KUTSÁN György. In: International Society of Electrochemistry. 47th Meeting, Veszprém and Balatonfüred, Hungary, September 1-6, 1996. Abstracts. - P6a-31 1485 Fullerene film electrodes in aqueous solutions / SZŰCS Árpád, A. Loix, J.B. Nagy, L. Lamberts. In: Synthetic Metals, 77 1996, 227-230. p. 1486 Fullerene film electrodes in aqueous solutions: Part 2: Effects of doping cations / SZŰCS Árpád, A. Loix, J.B. Nagy, L. Lamberts. In: Journal of Electroanalytical Chemistry, 402 1996, 137-148. p. 1487 Fullerene film electrodes with various dopants / SZŰCS Árpád, B. Nagy J., L. Lamberts. In: International Society of Electrochemjstry. 47th Meeting, Veszprém and Balatonfüred, Hungary, September 1-6, 1996. Abstracts. - P2b-28 1488 Photoelectrochemical behaviour of C60 films in various oxidation states / SZŰCS Árpád, TÖLGYESI Margit, NÓVÁK Mihály, J.B. Nagy, L. Lamberts. Lausanne: Elsevier. [1996]. 39-46. p.. Klny.: Journal of Electroanalytical Chemistry, 419 1996 1489 Somé properties of hexacyano-ferrate doped polypyrrol / TÖLGYESI Margit, SZŰCS Árpád, VISY Csaba, NÓVÁK Mihály. In: International Society of Electrochemistry. 47th Meeting, Veszprém and Balatonfüred, Hungary, September 1-6, 1996. Abstracts. - P2b-22 1490 Pattern formation in reaction-diffusion systems: Cellular acidity fronts / TÓTH Ágota. Lagzi István, HORVÁTH Dezső. In: The Journal of Physical Chemistry, 100 (36) 1996, 14837-14839. p.

330


1491 Intramolecular H atom transfer reactions in alkyl radicals and the ring strain energy in the transition structure / VISKOLCZ Béla, Lendvay G„ KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László. In: Journal of the American Chemical Society, 118 1996, 30063009. p. 1492 A new type thick film uric acid micro biosensor using uricase enzyme immobilized in electropolymerized N-methylpyrrole film / Dobay Róbert, Harsányi Gábor, V1SY Csaba. In: The 4th World Congress on Biosensors, Bangkok, Thailand, 29-31 May, 1996. Abstracts. - Mannheim, [1996], - 223. p. 1493 Electrochemical polymerization of the tetrathienyl dervatives of the carbon group elements / VISY Csaba, Jukka Lukkari, Jouko Kankare. Lausanne: Elsevier. [1996]. 119-125. p. Klny.: Journal of Electroanalytical Chemistry, 401 1996 1494 Enzymatic microbiosensors using conducting polymer films and thick film technology / Dobay Róbert, Harsányi Gábor, VISY Csaba. In: Proceedings of Eurosensors '10. The lOth European Conference on Solid-State Transducers, September 8-11, 1996, Leuven, Belgium. Vol. 3. - 945-948. p. 1495 Faradaic and capacitive type currents during the redox transformation of electronically conducting poly(3-methylthiophene) / VISY Csaba. In: Gordon Conference on Electronic Processes in Organic Materials, 1996. Session 1. July 22. Posters. [I 22.] p. 1496 Solution phase and suface coupling steps in the electrochemical polymerization of thiophene / VISY Csaba, Jukka Lukkari, Jouko Kankare. In: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, July 28-August 2, 1996, Snowbird, Utah. Abstracts. - 363. p. 1497 Super-capacitor behaviour of poly(3-methylthiophene) film / VISY Csaba, Lakatos Mónika, SZŰCS Árpád, NÓVÁK Mihály. In: International Society of Electrochemistry. 47th Meeting, Veszprém and Balatonfüred, Hungary, September 1-6, 1996. Abstracts. - L2b-9

Földtani és Őslénytani Tanszék Department of Geology and Paleontology 1498 Paleoenvironmental changes and geochemistry of loesses and paleosols in Southeastern Transdanubia, Hungary / HUM László. In: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Régiónál Conference, Hungárián Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. - Bp., 1996. - 54. p. 1499 A szegedi Fehér-tó keletkezése és vízföldtana / .MOLNÁR Béla. (Hydrogeology and development of Laké Fehér). In: Hidrológiai Közlöny, 76 (5) 1996, 263-271. p. 1500 Általános földtan: Bevezetés a geológiába: Egyetemi jegyzet / Dudich Endre; Lektorálta MOLNÁR Béla. Sopron: Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1996. 157 p. Autopszia nélkül 1501 Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület: Természetkalauz / Szerk.: Kincsek Irén; [Összeáll.: Abdái Éva, ... GYÖRFFY György, ... MOLNÁR Béla etc.; Angolra ford. Györffy Viktor], Szeged: Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, 1996. 39 p. Magyar és angol nyelven 1502 Az alapkutatás szerepe az aktív természetvédelemben / MOLNÁR Béla. (The role of baseline research in active nature conservation). In: 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park. 1975-1995. - [Kecskemét, 1996], - 98-109. p.

331


1503 Bevezetés a paleoklimatológiába / KOPPÁNY György; [Lektorálta: MOLNÁR Béla], Szeged: JATEPress, 1996. 58 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1504 Chemistry of lakes on the Danube-Tisza Interfluve, Hungary / MOLNÁR Béla. In: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Régiónál Conference, Hungárián Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. - Bp., 1996. - 87. p. 1505 Geochemistry and stáble isotope ratio of modern carbonates in nátron lakes of the Danube-Tisza Interfluve, Hungary / MOLNÁR Béla, Botz, Reiner. In: Acta Geologica Hungarica, 39 (2) 1996, 153-174. p. 1506 A Föld, amelyen élünk: 2. [köt. Földrészek, tájak, országok]: Földrajz munkafüzet a kontinensek földrajza tanulásához / Makádi Mariann; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 127 p. 1507 A Föld. amelyen élünk: 2. [köt.]: Földrészek, tájak, országok / Makádi Mariann; [Bírálók: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, JAKUCS László, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 167 p. 1508 A geológia és a képzőművészet / SZÓNOKY Miklós. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996 7-9. p. 1509 A Szeged-alsóvárosi templom és kolostor középkori terméskő faragványainak kőzettani vizsgálata és származása / Lukács Zsuzsa, SZÓNOKY Miklós. (Geoarcheológiai ankét - kőeszközök, építőanyagok vizsgálata, 1992. nov. 4 ). In: Henszlmann Lapok. (5) 1996, 34-35. p. 1510 Amiről a Szeged-alsóvárosi ferences kolostorban előkerült kőfaragványok vallanak: Stílus- és műhelykapcsolatok a művészettörténeti és geológiai vizsgálatok alapján / Lukács Zsuzsa, SZÓNOKY Miklós. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. - 54-65. p. 1511 Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 7. osztály / Kecskeméti Sarolta, Kovács Lászlóné stb.; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik. 1996. 110 p. (Jól felkészültem-e?). Autopszia nélkül 1512 Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 8. osztály / Kovács Lászlóné. Ördögh Béláné stb.; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós]. Szeged: Mozaik, 1996. 111 p. (Jól felkészültem-e?). Autopszia nélkül 1513 Negyed-és fiatal harmadidőszaki rétegsorok üledéktani és malakológiai fácieselemzései az öskörnyezeti változások megismerése céljából / SZÓNOKY Miklós. [Bp ], [1996], 30 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés

Gazdasági Földrajzi Tanszék Department of Economic Geography 1514 Állatállományunk alakulásának fóbb jellemzői / ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. In: A Földrajz Tanítása, 4 (I) 1996, 8-14. p. 1515 Csongrád megye infrastrukturális ellátottsága, különös tekintettel a határmenti térségre / ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 1996. szept. 4-6. - Szeged, 1996. - 158166. p. 332


1516 Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 7. osztály / Kecskeméti Sarolta, Kovács Lászlóné stb.; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 110 p. (Jól felkészültem-e?). Autopszia nélkül 1517 Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 8. osztály / Kovács Lászlóné, Ördögh Béláné stb.: [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 111 p. (Jól felkészültem-e?). Autopszia nélkül 1518 Mindszent gazdasága 1948-tól 1987-ig / ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. In: Mindszent története és népélete. - Mindszent, 1996. - 411-429. p. 1519 A demográfiai prognózisról / SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella. In: Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. Szerk.: Szónokyné Ancsin Gabriella, Herendi István. Szeged, 1995. - 135-142. p. 1520 Az alföldi tanyarendszer történeti földrajza: Vázlat / BECSEI József. In: A Kárpátmedence történeti földrajza. - Nyíregyháza, 1996. - 171-197. p. 1521 Válogatott fejezetek a társadalomföldrajz köréből / Szerk.: Golobics Pál, Tóth József; [Lektorálták: BECSEI József, Dövényi Zoltán], Pécs: JPTE, 1995. 307 p. 1522 Városok és tanyák az Alföldön / BECSEI József. (Towns and scattered farmsteads /tanyas/ in the Great Hungárián Plain /Alföld/)..In: Földrajzi Értesítő, 45 (1-2) 1996, 35-53. p. 1523 Horticulture and environment in the Hungárián Plain / BURGER Anna. Autopszia nélkül. In: Acta Universitatis Agriculturae, Facultas Horticulturae, (429) 1996, 385-392. p. 1524 The transition period of Hungárián agriculture: Redefining the roles for European agriculture / BURGER Anna. Autopszia nélkül. In: EAAE 8. Congress, Edinburgh, September, 1996. Abstracts. - 69. p. 1525 A Csongrád megyei birtokviszonyok változása / BURGERNÉ GIMES Anna. (Changes of land-ownership in County Csongrád). Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Oeconomica, 1 1996, 83-92. p. 1526 A magyarországi földpiac / BURGERNÉ GIMES Anna. (Land markét in Hungary). In. Statisztikai Szemle, 74 (5-6) 1996, 411-420. p. 1527 A magyarországi földpiac / BURGERNÉ GIMES Anna. Autopszia nélkül. In: Integráció az agrárgazdaságban. 38. Georgikon Napok, Keszthely, 1996. szept. 12-13. - 338-343. p. 1528 Földjáradék - földtőke - földértékelés - földpiac / BURGERNÉ GIMES Anna. Bp.: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, 1996. IV, 91 p. 1529 Kertészeti termelés Csongrád megyében / BURGERNÉ GIMES Anna. (Horticulture in county Csongrád). In: A „Lippay János" Tudományos Ülésszak (Budapest, 1996. október 17-18) előadásainak és posztereinek összefoglalói. - Bp., 1996.-394-395. p. 1530 Population of the Banat region: Basic facts and analysis / Branislav S. Djurdjev, KRAJKÓ Gyula, Constantin Vert. In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 1996. szept. 4-6. - Szeged, 1996. - 4 2 7 - 4 3 2 . p. 1531 Szeged gazdasági fejlődése és társadalmi átalakulása: 18-20. század / KRAJKÓ Gyula. Autopszia nélkül. In: A Kárpát-medence történeti földrajza. - Nyíregyháza, 1996. 327-341. p. 1532 A szegedi felsőoktatás, mint a klebelsbergi gondolat megvalósulása / MÉSZÁROS Rezső. In: Szeged, március 1996, 22-23. p. 1533 Az európai regionalizmus néhány számunkra is figyelemre érdemes eleme MÉSZÁROS Rezső. In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 1996. szept. 4-6. - Szeged, 1996. - 22-26. p.

333


1534 Szeged regionális szerepkörének jellemző vonásai a 19-20. században / MÉSZÁROS Rezső. Autopszia nélkül. In: A Kárpát-medence történeti földrajza. - Nyíregyháza, 1996. - 343-352. p. 1535 Szegedi egyetemi almanach: [I. köt.]: József Attila Tudományegyetem: 1921-1995 / [Szerk.: SZENTIRMAI László, IVÁNYI-SZABÓ Éva, RÁCZNÉ MOJZES Katalin; Munkatársak: Csikós Mária, PAULIK Ágnes; Előszó: MÉSZÁROS Rezső; Lektorálta: RÁCZ Béla], Szeged : [JATE], 1996. 559 p 1536 A Föld, amelyen élünk: 2. [köt. Földrészek, tájak, országok]: Földrajz munkafüzet a kontinensek földrajza tanulásához / Makádi Mariann; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, SZÓNOKY Miklós]. Szeged: Mozaik, 1996. 127 p. 1537 A Föld, amelyen élünk: 2. [köt.]: Földrészek, tájak, országok / Makádi Mariann. [Bírálók: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, JAKUCS László, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 167 p. 1538 Válogatott tanulmányok Magyarország társadalomföldrajzából / Szerk.: Vuics Tibor; [Lektorálták: Kőszegfalvi György, ABONYINÉ PALOTÁS Jolán], Pécs: JPTE. 1996. 250 p. 1539 Határon innen - határon túl: [Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia]: Szeged, 1996. szept. 4-6 / Szerk.: Pál Ágnes, SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella. Szeged: JATE Gazdasági Földrajzi Tansz.: JGYTF Földrajzi Tansz., 1996. 453 p. 1540 Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen / [Szerk.: SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella, Herendi István], Szeged: JATEPress, 1996. 194 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar)

Genetikai Tanszék Department of Genetics 1541

DOS, a növel pleckstrin homology domain-containing protein rcquired for signal transduction between Sevenless and Rasl in Drosophila / Thomas Raabe, Jüan RiesgoEscovar, Xiangdong Liu, Burkhard S. Bausenwein, DEÁK Péter, MARÓY Péter, Ernst Hafen. In: Cell, 85 1996, 911-920. p. 1542 Position-effect variegation in Drosophila depends on the dose of the gene encoding the E2F transcriptional activator and cell cycle regulator / C. Seum, A. Spierer, D. Pauli, SZIDONYA János, G. Reuter, P. Sierer. Autopszia nélkül. In: Development, 122 1996. 1949-1956. p.

Geometria Tanszék Department of Geometry 1543 Generalized X-ray pictures / KURUSA Árpád. In: Publicationes Mathematicae, Debrecen, 48 (3-4) 1996, 193-199. p. 1544 The shadow picture problém for nonintersecting curves / KURUSA Árpád. In: Geometriae Dedicata, 59 1996, 103-112. p. 1545 You can recognize the shape of a figure from its shadows! / KURUSA Árpád. In: Geometriae Dedicata, 59 1996, 113-125. p.

334


Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék Department of Theory of Sets and Mathematical Logic 1546 An invariance principle of Lyapunov-Razumikhin type and compartmental systems / KRISZTIN Tibor. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the First World Congress of Nonlinear Analysts, Tampa, Florida, August 19-26, 1992. - Berlin-New York, 1996. - 1371-1380. p. 1547 Asymptotic behaviors of solutions of scalar neutral functional differential equations / KRISZTIN Tibor, J. Wu. Autopszia nélkül. In: Differential Equations and Dynamical Systems, 4 1996, 351-366. p. 1548 Asymptotic periodicity, monotonicity and oscillation of solutions of scalar neutral functional differential equations / KRISZTIN Tibor, J. Wu. Autopszia nélkül. In: Journal of Mathematical Analysis and Applications, 199 1996, 502-525. p. 1549 A generalized reinforcement learning model: Convergence and applications / M.L. Littman, SZEPESVARI Csaba. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning, Bari, Italy, July, 1996. - 310-318. p. 1550 Approximate geometry representation and sensory fusion / SZEPESVARI Csaba. Lörincz A. Autopszia nélkül. In: Neurocomputing, 12 1996, 267-287. p. 1551 Convergence of Q-learning combined with spreading / C. Ribeiro, SZEPESVARI Csaba. Autopszia nélkül. In: Proceedings of ICICS'96, Tehran, Iran, 1996. - 32-36. p. 1552 Inverse dynamics controllers for robust control: consequences for neurocontrollers / SZEPESVARI Csaba, Lőrincz A. Autopszia nélkül. In: Proceedings of ICANN'96, Bochum, Germany, 1996. - 697-702. p. 1553 Neurocontrol I: Self-organizing speed field tracking / SZEPESVARI Csaba, Lőrincz A.. Autopszia nélkül. In: Neural Network World, 6 1996, 875-896. p. 1554 Robust control using inverse dynamics neurocontrollers / SZEPESVÁR1 Csaba, Lőrincz A.. Autopszia nélkül. In: World Congress of Non-linear Analysts, Greece, 1996. - [ ] p. 1555 Approximation theory and function series: Dedicated to Károly Tandori on his 70th birthday / Ed. by P. Vértes, László LEINDLER, Ferenc MÓRICZ, ... Vilmos TOTIK. Bp.: János Bolyai Mathematical Society, 1996. 367 p. (Bolyai Society Mathematical Studies; 5.) 1556 Az élet játék(a) / TOTIK Vilmos. In: Polygon, 6(1)1996, 9-21. p. 1557 On the size of distances from prescribed points / TOTIK Vilmos, Erdős Pál. Autopszia nélkül. In: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 120 1996,403-409. p. 1558 Theory of functions / Bognár János, TOTIK Vilmos. Autopszia nélkül. In: Contests in higher mathematics: Miklós Schweitzer competitions 1962-1991. Ed. by G.F. Székely. - New York-Heidelberg etc., 1996. - 150-243. p. - (Problem Books in Mathematics) 1559 Szénássy Barna: Ungvár, 1913. december II. - Debrecen, 1995. november 12. / VARGA Antal. In: Polygon, 6(1) 1996, 1. p.

Kísérleti Fizikai Tanszék Department of Experimentál Physics 1560 Laser-assisted chemical vapor phase deposition of nickel: A finite element methods / BELEZNAI Csaba, NANAI László, S. Leppavuosi, A. Unsimaki. Autopszia nélkül. In: Iunior Euromat Conference, Lausanne, August 26-30, 1996. - [ ] p.

335


1561 1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

336

1/f-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel / GINGL Zoltán. [Szeged], [1996]. 96 lev., Tézis. 12 lev. PhD disszertáció A folyamatos nem invazív vérnyomás mérés szerepe a pacemaker szindróma diagnosztikájában / Szabados S„ Kardos A., Simon J., GINGL Zoltán. Hegedűs Z„ Verzár Zs., Rudas L„ Kovács G. (A Magyar Kardiológusok Társasága tudományos kongresszusa, Balatonfüred, 1994. máj. 4-7.). Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Melléklet: Abstract könyv 1994, 30. p. A spatial non uniform l/f nőise source explains the gate voltage dependence of the l/f nőise in n-MOSTs / L.K.J. Vandamme, GINGL Zoltán. Autopszia nélkül. In: 3rd ELEN Workshop, Novembér 5-7. 1996, Leuven, Belgium. - [ ] p. A vérnyomás variabilitás alakulása fix kamrai pacemaker ritmussal élő betegeken / Kardos A., Rudas L„ Szabados S., Simon J., GINGL Zoltán. (A Magyar Kardiológusok Társasága tudományos kongresszusa, Balatonfüred, 1994. máj. 4-7 ). Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Melléklet: Abstract könyv 1994, 64. p. An extended analysis of nőise and resistance degradation within the biased percolation model / GINGL Zoltán, KISS László Béla, C. Pennetta, L. Reggiani. Autopszia nélkül. In: 3td ELEN Workshop. November 5-7, 1996, Leuven, Belgium. - [ ] p. Biased percolation and abrupt failure of electronic devices / GINGL Zoltán, C. Pennetta, KISS László Béla. L. Reggiani. In: Semiconductor Science and Technology. 11 1996, 1770-1775. p. Clinical application of Valsalva manoeuvre: measurement of baroreflex sensitivity / Simon J„ Kardos T., Török T., GINGL Zoltán, Rudas L.. Autopszia nélkül. In: A Magyar Élettani Társaság 59. vándorgyűlése, Budapest, 1994. júl. 10-13. Az előadások és poszterbemutatások összefoglalásai. - [Bp., 1994], - [ ] p. Simulation of non-uniformities in the conductivity of an inversion layer due to spatial oxidé charge fluctuations and its influence on the dependence of resistance and nőise on gate voltage / L.K.J. Vandamme, GINGL Zoltán, D. Sodini. Autopszia nélkül. In: 3rd ELEN Workshop, November 5-7, 1996, Leuven, Belgium. - [ ] p. Súlyos fokú orthostatikus hypotonia kezelése head-up-tilt fektetéssel és fludrocortisonnal / Kardos A., Avramov K., Dongo A., GINGL Zoltán, Kardos L.. Rudas L.. Autopszia nélkül. In: Orvosi Hetilap, 137 (43) 1996, 2407. p. Valsalva manoeuvre: A method for quantitative measurement of baroreflex sensitivity / Simon J., Kardos A., GINGL Zoltán, Rudas L„ Csanády M.. Autopszia nélkül. In: 2nd Alpe Adria Cardiology Meeting, Brijuni-Croatia, June 22-25, 1994. - [ ] p. Valsalva manőver: A baroreflex érzékenység kvantitatív meghatározásának eszköze / Simon J„ Kardos A., GINGL Zoltán, Rudas L. (A Magyar Kardiológusok Társasága tudományos kongresszusa, Balatonfüred, 1994. máj. 4-7.). Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Melléklet: Abstract könyv 1994, 64. p. Scaling spontaneous fluctuations in high Tc superconductor films / KISS László Béla. P. Svedlindh. L. Lundgren, J. Hudner, H. Ohlsen, L. Stolt, GINGL Zoltán. Autopszia nélkül. In: Physica B, 172 1991, 441. p. A stochastic resonator is able to greatly improve signal-to-noise ratio / LORINCZ Károly. GINGL Zoltán, KISS László Béla. Amsterdam : Elsevier. [1996], 63-67. p. Klny.: Physics Letters A, 224 1996 Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizika I. kategória III., kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai: 6. rész / MOLNÁR Miklós, FARKAS Zsuzsa. In: A Fizika Tanítása, 4 (5) 1996, 15. p.


1575 írásbeli érettségi-felvételi feladatok: Fizika: 1991-1995 / [Összeáll.: Kövesdi Katalin; Lektorálta: MOLNÁR Miklós]. Szeged: Mozaik, 1996. 143 p. (Érettségi-Felvételi Feladatok) Combined CW and pulsed laser induced oxidation of metals / NÁNA1 László, IGNÁCZ 1576 Ferenc, Tóth Sz., BAL1 Katalin, VAJTAI Róbert. In: Nonresonant Lser-Matter Intcraction (NLMI-9). International Conference, July 1-3, 1996, St. Petersburg. Session E . - 1 0 6 . p. Excimer laser induced oxidation of metals: Instabilities / NÁNAI László, Tóth Szilvia, 1577 IGNÁCZ Ferenc, BALI Katalin, VAJTAI Róbert. Fotomásolat/EGY. In: Nonresonant Laser-Matter Interaction (NLMI-9), 1-3 July, 1996, St. Petersburg-Pushkin, Russia. 306-311 p. - (SPIE Proceedings Series; 3093.) Laser induced oxidation of metals: State of art / NÁNAI László, VAJTAI Róbert. 1578 Autopszia nélkül. In: 2nd International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, Jerusalem Israel, 17-21 September, 1995. - [ ] p. Merre tovább iskolai természettudomány?: Vizsgálatok a természettudomány iskolai 1579 helyzetéről, a középiskolások pályaválasztási szándékairól / Józsa Krisztián, LENCSÉS Gyula, PAPP Katalin. In: Fizikai Szemle, 46 (5) 1996, 167-170. p. Group-velocity-dispersion-compensated propagation of short pulses in dispersive média 1580 / SZATMÁRI Sándor, Simon Péter, Matthias Feuerhake. In: Optics Letters, 21 (15) 1996, 1156-1158. p. Harmonic generation from a subps UV (KrF) laser plasma / Földes I.B., Bakos J.S., 1581 N.A. Moustafa, Veres G., Bakonyi Z., Nagy T., SZATMÁRI Sándor. Autopszia nélkül. In: 24th European Conference on Laser Interaction with Matter (ECLIM), 1996, Madrid. Book of abstracts. - 653. p. 1582 Production of intensities of 1019 W/cm2 by a table-top KrF laser / SZATMÁRI Sándor, Almási G., M. Feuerhake, Simon P. Autopszia nélkül. In: Applied Physics B, 63 1996, 463-466. p. 1583 A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége: 1993-1995 / SZATMÁRY Károly, KISS László. In: Meteor Csillagászati Évkönyv, 1997 1996, 218-220. p. 1584 Applications of wavelet analysis in variable star research: 2: The semiregular star V Bootis / SZATMÁRY Károly, GÁL János, KISS László. Autopszia nélkül. In: Astronomy and Astrophysics, 308 1996, 791-798. p. 1585 Cyclic period change of two short period pulsating stars: BE Lyn and TU UMa / Kiss László, SZATMÁRY Károly, GÁL János. Autopszia nélkül. In: CCD techniques in stellar photometry. Proceedings of the LAPPP Symposium '95 Baja, Hungary. - Bp., 1995. - 111-119. p. 1586 Középiskolások csillagászati ismereteinek egy felmérése / SZATMÁRY Károly, GÁL János, Kovács Róbert, Harnos István. In: A Fizika Tanítása, 4 (3) 1996, 12-19. p. 1587 Más csillagok bolygóinak felfedezése / SZATMÁRY Károly. In: Meteor Csillagászati Évkönyv, 1997 1996, 160-168. p. 1588 A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok / TÖRÖK Miklós. [Szeged], [1996]. [332] lev., Tézis: 23 lev. PhD disszertáció 1589 A new pump-and-probe LIDAR technique development to study tropospheric OH radical kinetics / F. Jeanneret, VAJTAI Róbert, A. Clappier, H. van den Bergh, B. Calpini. Autopszia nélkül. In: 14th International Symposium on Gas Kinetics, Leeds (UK), 7-13 September, 1996. - [ ] p. 1590 Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára / VAJTAI Róbert. Szeged, [1996]. 73 lev., Tézis: [184] lev. PhD disszertáció

337


1591 Laboratory investigations to develop a new pump-and-probe LIDAR technique / F. Jeanneret, VAJTAI Róbert, A. Clappier, H. van den Bergh, B. Calpini. Autopszia nélkül. In: 18lh International Laser Radar Conference, Berlin, 22-27 July, 1996. - [ ] p. 1592 Nonlinear aspects of laser driven oxidé deposition / VAJTAI Róbert, BELEZNAI Csaba, NÁNAI László, T.F. George. Autopszia nélkül. In: 2™1 International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, Jerusalem Israel, 17-21 September, 1995. -tlp. 1593 Nonlinear aspects of laser-driven oxidation of metals / VAJTAI Róbert, BELEZNAI Csaba, NÁNAI László, GINGL Zoltán, T.F. George. Autopszia nélkül. In: Applied Surface Science, 106 1996, 247-257. p. 1594 Dynamic study of gated saturable absorbers / VAVRA Gábor, SZATMÁRI Sándor, M. Feuerhake. In: Applied Physics B: Lasers and Optics, 62 1996, 381-387. p.

Kolloidkémiai Tanszék Department of Colloid Chemistry 1595 Habsavazási eljárás és annak előnyös hatása a környezetvédelemre / BALÁZS János, Müller József. (Foam acidising and its environmental aspects). In: The 2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, 4 November, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. - 96-97. p. 1596 Indigokarmin-oldatok készítése urológiai vizsgálatokhoz / Hübler János, BALÁZS János, Kata Mihály. In: Csongrád Megyei Orvos- Gyógyszerész Nap, Makó, 1996. szept. 20. Program és előadáskivonatok. - 24. p. 1597 The significance of colloidal hydrocarbons in crude oil production: Part 1: New aspects . öf the stability and rheological properties of water-crude oil emulsions / Puskás S., BALÁZS János, Farkas A„ REGDON Ibolya, BERKESI Ottó, DÉKÁNY Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996]. 279-293. p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 113 1996 1598 The variable thickness of the interfacial liquid phases on solids described with parallel layer model / BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - L-l6 1599 Adsorption and immersional wetting on hydrophilic and hydrophobic silicates / DÉKÁNY Imre. In: Adsorption on new and modified inorganic sorbents. - AmsterdamLausanne etc., 1996. - 879-897. p. - (Studies in Surface Science and Catalysis: 99.) 1600 Adsorption of nitrobénzene and n-pentanol from aqueous solution on hydrophylic and hydrophobic clay minerals / DÉKÁNY Imre, Farkas A., REGDON Ibolya, E. Klumpp, H.D. Narres, M.J. Schwuger. In: Colloid and Polymer Science, 274 1996, 981-988. p. 1601 Adszorpció és stabilitás organikus biner elegyekben / DÉKÁNY Imre. (Adsorption and stability on organic binary liquid mixtures). In: Magyar Kémikusok Lapja, 51 (9) 1996. 357-363. p. 1602 Analysis of movement of nanoparticles in solutions induced by lasers / BENKŐ Zsolt, BOR Zsolt, DÉKÁNY Imre. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts]. - Pl 1

338


1603 Characterization of polymer particles: [Part] 1: Competitive liquid sorption and calorimetry / R. Zimehl, B. Ruffmann, A. Vózár, DÉKÁNY Imre. In: Progress in colloid and polymer science. Vol. 101: Interfaces, surfactants and colloids in engineering. - Darmstadt, 1996. - 166-169. p. 1604 Cu-superconductors in organic catalysis: [Part] 2: The conversion of benzyl alcohol on various Cu-catalysts / Kozma B., Wojnarovits I., DÉKÁNY Imre. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 59 (2) 1996, 285-293. p. 1605 Flow microcalorimetry and competitive liquid sorption: ]Part] 1: Sorption behaviour of somé polymer networks / R. Zimehl, A. Vózár, DÉKÁNY Imre. In: Thermochimica Acta, 271 1996, 59-66. p. 1606 Folyadékkromatográfia és áramlásos mikrokalorimetria párhuzamos alkalmazása tenzidadszorpció jellemzésére / Marosi Tibor, DÉKÁNY Imre, Arié de Keizer. (Modified liquid chromatography and flow microcalorimetry for determination of surfactant adsorption). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (2) 1996, 78-82. p. 1607 Interlamellar adsorption of l-pentanol from aqueous solution on hydrophobic clay mineral / DÉKÁNY Imre, Farkas A., KIRÁLY Zoltán, E. Klumpp, H.D. Narres. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 7-13. p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 119 1996 1608 Layer-by-layer self-assembly of semiconductor particles / N.A. Kotov, DÉKANY Imre, J. Fendler. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts], - P36 1609 Layer-by-layer self-assembly of semiconductor particles / N.A. Kotov, J.H. Fendler, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 7th Annual Symposium „Photoinduced Charge Transfer: Reactive Processes in Organized Media" University of Rochester, N.Y. (USA), June 26-28, 1996. Abstracts of papers. - 54. p. 1610 Liquid sorption and wetting on clays, pillared clays and layer double hydroxides / DÉKÁNY Imre, BERGER Ferenc, Gerhard Lagaly. In: 14'" European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 20. p. 1611 Mössbauer spectroscopic analysis of FeS and FeiOj nanoparticles on silica and silicate supports / DÉKÁNY Imre, TURI László, Vankó György, Juhász Gergely, BURGER Kálmán. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts], - P50 1612 Mössbauer study of liquid solutions trapped as nanosize droplets in silicate and solid organic microemulsion carriers / BURGER Kálmán, Vértes Attila, DÉKÁNY Imre, SZEKERES Márta, NEMES-VETÉSSY Zsuzsa, BÚZÁS Norbert. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts], - P49 1613 Preparation and characterization of FeS and Fe203 nanoparticles on silica and silicate supports / DÉKÁNY Imre, TURI László, Vankó Gy„ Juhász G„ Vértes A„ BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: Nanoparticles in solids and solutions. - Dordrecht-Boston etc., 1996. - 555-568. p. - (NATO ASI Series; 18.) 1614 Preparation of CdS and ZnS particles in nanophase reactors provided by binary liquids adsorbed at layered clay and spherical silica partiele surfaces / DÉKÁNY Imre. János

339


1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

340

H. Fendler. In: Fine particles science and technology. From micro to nanoparticles. Dordrecht-Boston etc., 1996. - 443-455. p. Preparation of characterization of CdS and ZnS particles in nanophase reactors provided by binary liquids adsorbed at colloidal silica particles / DÉKANY Imre, Nagy L., TURI László, KIRÁLY Zoltán, N.A. Kotov, J.H. Fendler. Autopszia nélkül. In: Langmuir, 12 1996, 3709-3715. p. Preparation of nanoparticles in the interfacial layer of binary liquids on solid supports / DÉKÁNY Imre. In: Nanoparticles in solids and solutions. - Dordrecht-Boston etc., 1996.-293-324. p. - (NATO ASI Series: 18.) Preparation of nanosize FeS particles on SiOj and clay mineral supports: SAXS and Mössbauer spectroscopic measurements / DÉKÁNY Imre, TURI László, Homonnay Zoltán, Vértes Attila, BURGER Kálmán. [Amsterdam]: Elsevier, [1996]. 195-203. p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 119 1996 Selective liquid sorption and wetting on hydrophylic/hydrophobic adsorbents with layered structure / DÉKÁNY Imre, BERGER Ferenc, KIRÁLY Zoltán. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium, Potsdam, NY, June 16-19, 1996. [Abstracts of papers]. - 151. p. Selective liquid sorption properties of graphite-oxide and their alkylammonium derivatives / DÉKÁNY Imre, Ármin Weiss. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium, Potsdam, NY, June 16-19, 1996. [Abstracts of papers], - 112. p. Self-assembled polymer/graphite oxidé multilayer composites: transition between conductive and nonconductive states / N.A. Kotov, J. Fendler, DÉKÁNY Imre. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium, Potsdam, NY, June 16-19, 1996. - Poster 380 Self-assembly of nanostructured semiconductor films / János H. Fendler, Nicholas A. Kotov, DÉKÁNY Imre. In: Fine particles science and technology. From micro to nanoparticles. - Dordrecht-Boston etc., 1996. - 557-577. p. Semiconductor nanoparticle mediated photoelectron transfer in self-assembled polyelectrolyte-inorganic partiele composite films / N.A. Kotov, DÉKÁNY Imre, J.H. Fendler. Autopszia nélkül. In: 7th Annual Symposium „Photoinduced Charge Transfer: Reactive Processes on Organized Media" University of Rochester, N.Y. (USA), June 26-28, 1996. Abstracts of papers. - 24. p. Synthesis of semiconductor nanocrystals in multilayer mátrix / N.A. Kotov, J.H. Fendler, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 7th Annual Symposium „Photoinduced Charge Transfer: Reactive Processes in Organized Media" University of Rochester, N.Y. (USA), June 26-28, 1996. Abstracts of papers. - 53. p. The influence of asphaltene sorption on the surface hydrophobicity of clay minerals / DÉKÁNY Imre, BERGER Ferenc, Perszényi Timea, PATZKÓ Ágnes. In: 14,h European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 15. p. The solid-liquid interfacial layer as nanophase reactor for preparation of nanoparticles / DÉKÁNY Imre. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - L-15 Thermodynamical correctness of relationships relating to gas/solid physical adsorption / Tóth J„ DÉKÁNY Imre, BERGER Ferenc, KIRÁLY Zoltán. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - L-3


1627 Ultrathin graphite oxide-polyelectrolyte composites preparaed by self-assembly: transition betweén eonductive and non-conductive states / Nicholas A. Kotov, DÉKÁNY Imre, János H. Fendler. In: Advanced Materials, 8 1996, 637-641. p. 1628 Effect of external potential on the self-assembly of nanosized multilayer structures / HARASZTI Tamás, N.A. Kotov, TURI László, J.H. Fendler, DÉKÁNY Imre. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts],-P39 1629 Synthesis of semiconductor nanocrystals in multilayer mátrix / N.A. Kotov, HARASZTI Tamás, TURI László, DÉKÁNY Imre, J. Fendler. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts], - P35 1630 Transformation of carbon compounds on graphimet catalysts: [Part] 9: Structural properties and catalytic activity of Pd-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, HARASZTI Tamás, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 237-248. p. Klny.: Applied Catalysis A: General, 144 1996 1631 Palladium nanoparticles in pillared clays: Sorption and microcalorimetric control of palladium/hydrogen interactions / KIRÁLY Zoltán, BERGER Ferenc, Szűcs Anna, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts]. - P51 1632 Adsorption and aggregation of surfactants at hydrophobic and hydrophilic surfaces / G.H. Findenegg, R.H.K. Börner, KIRÁLY Zoltán, P. Marczuk. Autopszia nélkül. In: 7th Conference on Colloid Chemistry of the Hungárián Chemical Society, Eger, 23-26 September, 1996. Abstracts. - L49 1633 Aggregation und Strukturbildung von Tensiden an Grenzflachen / G.H. Findenegg, KIRÁLY Zoltán, P. Lang, P. Marczuk, R. Steitz. Autopszia nélkül. In: Chemie in Berlin und Potsdam. Potsdam, Dezember4, 1996. Abstracts. - 9 0 . p. 1634 Characterization of transition metál graphimets by isothermal gas sorption microcalorimetry / KIRÁLY Zoltán, MASTALIR Ágnes, BERGER Ferenc. DÉKÁNY Imre. NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - 0-18 1635 In situ generation of palladium nanoparticles in smectite clays / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Journal of Catalysis, 161 1996, 401-408. p. 1636 Microcalorimetric investigation of H2 sorption on Pd-graphimet catalyst / MASTALIR Ágnes, KIRÁLY Zoltán, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Workshop on Microcalorimetric and Thermal Methods in Catalysis, Puerto Rico, Mayaguez, July 6-8, 1996. Abstracts. - 03 1637 Microcalorimetric study of the adsorption and absorption of hydrogen by palladium graphimet intercalation catalysts / MASTALIR Ágnes, KIRÁLY Zoltán, BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: llth International Congress on Catalysis - 40th Anniversary, Baltimore, MD, USA, June 30-July 5, I 9 9 6 . - P 2 6 1638 Növel clay intercalated metál catalysts: a study of the hydrogenation of styrene and 1octene on clay intercalated Pd catalysts / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc,

341


1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

342

KIRÁLY Zoltán. BARTÓK Mihály, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 4'" International Symposium on Heterogeneous Catalysis and Fine Chemicals, Basel, September 8-12, 1996. Book of abstracts, final program. - 192-193. p. Palladium nanoparticles in pillared clays: Sorption and microcalorimetric control of palladium/hydrogen interactions / KIRÁLY Zoltán, BERGER Ferenc, Szűcs Anna, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. In: I4th European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 33. p. Selective sorption of phenol and related compounds from aqueous solutions onto graphitized carbon black: Adsorbtion and flow microcalorimetric studies / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, Erwin Klumpp, Hans Lewandowski, Hans D. Narres, Milán J. Schwuger. In: Langmuir, 12 1996, 423-430. p. Sorption of hydrophobic organic compounds on hydrophylic and hydrophobic surfaces / E. Klumpp, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, H. Lewandowski, H.D. Narres, M.J. Schwuger. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium [of the American Chemical Society], Potsdam, NY, June 16-19, 1996. [Abstracts of papers], - Ó70 Stability of silica particles in mixtures of non-aqueous liquids / K. Beán, KIRÁLY Zoltán, B. Vincent. Autopszia nélkül. In: Conference on Non-Aqueous Dispersions organized by the Colloid and Surface Science Group of the Society of Chemical Industry, U.K., London, 21 May 1996. Abstracts. - 7. p. The preparation and catalytic investigation of Pd nanoparticles intercalated in montmorillonite / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium [of the American Chemical Society], Potsdam, NY, June 16-19, 1996. [Program and abstracts]. - 55. p. The synthesis, properties and catalytic applications of size-quantized palladium particles in clay organo-complexes / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. In: 14th European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 42. p. The synthesis, properties and catalytic applications of size-quantized palladium particles in clay organo-complexes / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. BARTÓK Mihály. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts]. - P52 Van der Waals attraction between Stöber silica particles in a binary solvent system / KIRÁLY Zoltán, TURI László, DÉKÁNY Imre, K. Beán, B. Vincent. In: Colloid and Polymer Science, 274 11996, 779-787. p. Kolloidika laboratóriumi gyakorlatok: Határfelületek, diszperz rendszerek, tenzidek, polimerek / Szerk.: PATZKÓ Ágnes; Szerzők: BALÁZS János, BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre, KIRÁLY Zoltán, PATZKÓ Ágifes, REGDON Ibolya, SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka. Szeged: JATEPress, 1996. 200 p. József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar Talaj-tenzid kölcsönhatás, adszorpció, nedvesedés és az üledék vízáteresztő képességének változása / PATZKÓ Ágnes, DÉKÁNY Imre. In: Agrokémia és Talajtan, 45 (3-4) 1996, 229-237. p. Tenzidek hatása talajkomponensek vízáteresztő képességére / PATZKÓ Ágnes. (The effect of surfactants on the water permeability of soil components). In: The Ist Symposium on Analytical and Environmental Problems, 12 September, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. - 9-13. p.


1650 Adsorption of dodecylpyridinium chloride on Stöber silica / SZEKERES Márta, DÉKÁNY Imre, Arié de Keizer. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - P-57 1651 Cationic surfactant adsorption on variable-charge silica surfaces / SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka, DÉKÁNY Imre. In: Olaj, Szappan, Kozmetika, 45 (2) 1996, 70-77. p. 1652 Ionos tenzidek adszorpciója oxidokon összetett vizes fázisból / SZEKERES Márta, Dunai Beáta, Horváth Katalin. In: The 2™' Symposium on Analytical and Environmental Problems, 4 November, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. - 75-80. p. 1653 Salicylate adsorption and its effect on the aggregation state and aggregate structure in alumina dispersions / SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka, Ferencz Kinga, DÉKÁNY Imre. In: lOth Conference of the European Colloid and Interface Society, Turku, Finland, September 2-6. Book of abstracts. - P-V.33 1654 Salicylic acid/salicylate adsorption on alumina surface: ligand exchange an electrostatics / SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka, Ferencz K„ DÉKÁNY Imre. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - L-22 1655 Dynamic light scattering from power-law polydispers fractals: Application of dynamic scaling to humic acid / S.Z. Ren, TOMBÁCZ Etelka, James A. Rice. In: Physical Review E, 53 (3) 1996, 2980-2983. p. 1656 Humus coatings as natural stabilizer on mineral grains / TOMBÁCZ Etelka, SZEKERES Márta, E. Michéli, I. Czinkota. In: Annual Meetings [of] American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, Indianapolis, Indiana, Nov. 3-8, 1996. Agronomy Abstracts. - 215. p. 1657 Humuszanyagok hatása a talajok felületi tulajdonságaira / TOMBÁCZ Etelka, Lámfalusi Erzsébet, SZEKERES Márta, Michéli Erika. In: Agrokémia és Talajtan, 45 (3-4) 1996, 238-248.p. 1658 Magnetohydrodynamic aggregation of cholesterol and polystyrene latex suspensions / Kenneth W. Busch, Sethuraman Gopalakrishnan, Marianna A. Busch, TOMBÁCZ Etelka. In: Journal of Colloid and Interface Science. 183 1996, 528-538. p. 1659 Nagy diszperzitásfokú oxidrészecskék pH-ftiggő aggregációs állapota vizes közegben / TOMBÁCZ Etelka, SZEKERES Márta, KERTÉSZ István, TURI László. (pH-dependent aggregation state of highly dispersed oxidé particles in aqueous mediuin). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (I) 1996, 42-52. p. 1660 Organic surface modification of mineral grains / TOMBÁCZ Etelka, SZEKERES Márta, Michéli, E. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - L-51 1661 Particle aggregation superimposed by conformational changes in humic acid solutions / TOMBÁCZ Etelka, James A. Rice, Shangzhi Ren. In: The role of humic substances in the ecosystem and in environmental protection. 8"' Meeting of the International Humic Substances Society, September 9-14, 1996, Wroclaw, Poland. Abstracts. - 24. p. 1662 Scattering from sponge-like humic acid particles / TOMBÁCZ Etelka, Rice. J.A., Ren. S.Z.. In: 7th Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. - P58

343


1663 Hidrofil és hidrofób felületű kolloid Siöi-részecskék kisszögű röntgenszórása biner elegyekben / TURI László, DÉKÁNY Imre. (Small-angle X-ray scattering of hydrophilic and hydrophobic colloidal SÍO2 particles in binary liquids). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (2) 1996, 71-77. p.

Mikrobiológiai Tanszék Department of Microbiology 1664 Aspergillus carbonarius törzsek polimorfikus mtDNS-einek fizikai térképezése / HAMARI Zsuzsanna, PFEIFFER Ilona, TÓTH Beáta, KEVEI Ferenc. Autopszia nélkül In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa... által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói, 1996. aug. 21-23. - Nyíregyháza, 1996. - [ ] p. 1665 Detailed map of mitochondrial genom of Aspergillus carbonarius / HAMARI Zsuzsanna, PFEIFFER Ilona, TÓTH Beáta, KEVEI Ferenc. Autopszia nélkül. In: ECFG-3. Abstracts. - Münster, Germany, 1996. - 247. p. 1666 Molecular polimorphism and phenotypic variation in Aspergillus carbonarius / KEVEI Ferenc, HAMARI Zsuzsanna, VARGA János, Z. Kozakiewicz, J.H. Croft. Autopszia nélkül. In: Antonie van Leeuwenhoek, 70 1996, 59-66. p. 1667 Recombination of mitochondrial DNA following directed mitochondrial transmission among black Aspergilli / KEVEI Ferenc, TÓTH Beáta, A. Coenen, HAMARI Zsuzsanna, VARGA János, J.H. Croft. Autopszia nélkül. In: ECFG-3. Abstracts. - Münster, Germany, 1996. - 249. p. 1668 Transmission of mitochondria and recombination of mtDNA among black Aspergilli in incompatible and compatible relations / KEVEI Ferenc, TÓTH Beáta, B. Coenen, HAMARI Zsuzsanna, VARGA János, J.H. Croft. Autopszia nélkül. In: 8th Int. Cong. Mycol. Div. IUMS. Abstracts. - Jerusalem, 1996. - 55. p. 1669 Basidiosporulation induction by nitrogén deprivation in Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous) / KUCSERA Judit, PFEIFFER Ilona, FERENCZY Lajos. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 241. p. 1670 Phaffia rhodozyma strain CBS5905 is a petite-positive basidiomycetous yeast / KUCSERA Judit, PFEIFFER Ilona, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: 8th Int. Cong. Mycol. Div. IUMS. Abstracts. - Jerusalem, 1996. - 56. p. 1671 Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval / MANCZINGER László. Szeged, [1996]. 80 lev.. Tézis: 17, [16] lev. PhD disszertáció 1672 Chromosomal DNA preparation from yeasts of biotechnological importance / PALÁGYI Zsuzsanna, Nagy Ágnes, PAPP Tamás, FERENCZY Lajos, VÁGVÖLGYI Csaba. Autopszia nélkül. In: Biotechnology, Techniques, 10 1996, 565-568. p. 1673 Chromosomal rearrangements observed in auxotrophic and hybrid strains of Phaffia rhodozyma / Nagy Ágnes, PALÁGYI Zsuzsanna, VÁGVÖLGYI Csaba. PAPP Tamás, FERENCZY Lajos. (I2th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Buda-

344

t


1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

pest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 242. p. Efficient method of mutant isolation from the yeast Phaffia rhodozyma / PALÁGYI Zsuzsanna, VÁGVÖLGYI Csaba, Nagy Ágnes, FERENCZY Lajos. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 241-242. p. Genomic comparison among wild-type and mutant strains of Phaffia rhodozyma / Nagy Ágnes, PALÁGYI Zsuzsanna, VÁGVÖLGYI Csaba, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: ECFG-3. Abstracts. - Münster, Germany, 1996. - 251. p. Use of randomly amplified polymorphic DNA to distinguish isolates of Mucor piriformis / PAPP Tamás, VÁGVÖLGYI Csaba, Magyar K„ T.J. Michailides, FERENCZY Lajos. (12"' Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 250. p. Extrachromosomal genetic elements in Phaffia rhodozyma / PFEIFFER Ilona, KUCSERA Judit, VARGA János, FERENCZY Lajos. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 229-230. p. The effect of dsRNA viruses on the reproduction of Phaffia rhodozyma / PFEIFFER Ilona, KUCSERA Judit, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: 8th Int. Cong. Mycol. Div. IUMS. Abstracts. - Jerusalem, 1996. - 58. p. Variability and inheritance of double-stranded RNA viruses in Phaffia rhodozyma / PFEIFFER Ilona, KUCSERA Judit, VARGA János, Párducz Á„ FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: Current Genetics, 30 1996, 294-297. p. Detection and typing of Aspergillus fumigatus isolates by RAPD technique / RINYU Edit, VARGA János, FERENCZY Lajos. (I2th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 246. p. Antivirális fehérje elektroindukciója humán és sertés leukocytákban / SOMOGYVÁR1 Ferenc, Kovács Krisztina, TÓTH Sándor. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 2 1 - 2 3 . - 132. p. Antivirális sokkfehéije sertés leukocytákban / TÓTH Sándor, Kovács Krisztina, SOMOGYVÁRI Ferenc. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 21-23. - 135. p. Electrofusion of Mucor circinelloides protoplasts / SOMOGYVÁRI Ferenc, VÁGVÖLGYI Csaba, PAPP Tamás, FERENCZY Lajos. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 248. p. Electrofusion of Mucor circinelloides protoplasts / SOMOGYVÁRI Ferenc, VÁGVÖLGYI Csaba, PAPP Tamás, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: Biotechnology, Techniques, 10 1996, 607-610. p.

345


1685 Közepes térerősségű, rövid tartamú elektrosokk néhány „in vitro" biológiai hatása / TÓTH Sándor, Bujdosó Erika, SOMOGYVÁRI Ferenc, Eszes Csilla, Kotnik, Vladimír, Filipic, Bratko. In: A Magyaj" Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói. Nyíregyháza, 1996. aug. 21-23. - 136. p. 1686 Somé biological properties of electroshock-induced IFN-like proteins / Filipic, B., TÓTH Sándor, Kotnik. V., Rozman, S„ KOVÁCS Kornél, SOMOGYVÁRI Ferenc. In: Interferons and autoimmunity. 9. European Interferon Workshop, 12.6.-14.6. 1996., Hannover. Scientific programme and abstracts. - 59. p. 1687 Különböző eredetű fekete Aspergillus izolátumok fenotipikus és molekuláris jellemzése / TÓTH Beáta, HAMARI Zsuzsanna, Barna R„ VARGA János, KEVEI Ferenc Autopszia nélkül. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa... által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói, 1996. aug. 21-23. - Nyíregyháza, 1996. - [ ] p. 1688 Mitochondrial DNA recombination among compatible strains of the Aspergillus niger aggregate without using selection pressure / TÓTH Beáta, HAMARI Zsuzsanna, KEVEI Ferenc. Autopszia nélkül. In: ECFG-3. Abstracts. - Münster, Germany, 1996. 255. p. 1689 Recombination of mitochondria among compatible strains of Aspergillus niger aggregate without selection pressure / TÓTH Beáta. HAMARI Zsuzsanna. KEVEI Ferenc. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest. August 2325, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 247. p. 1690 Comparison the isolates of the postharvest pathogen Mucor piriformis using molecular markers / VÁGVÖLGYI Csaba, PAPP Tamás, Nagy Ágnes, PALÁGYI Zsuzsanna, Themis J. Michailides, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: ECFG-3. Abstracts. Münster, Germany, 1996. - 204. p. 1691 Detection of double-stranded RNA molecules and virus-like particles in different Mucor species / Magyar Klaudia, VÁGVÖLGYI Csaba, Fekete Csaba. Autopszia nélkül. In: J. G. Genetik. - Jena, 1996. - Abstracts, P60 1692 Isozyme variation among isolates of Mucor piriformis / VÁGVÖLGYI Csaba, PAPP Tamás, PALÁGYI Zsuzsanna, Themis J. Michailides. Autopszia nélkül. In: Mycologia. 88 1996, 602-607. p. 1693 Kettősszálú RNS molekulák detektálása Mucor fajokban / VÁGVÖLGYI Csaba, Fekete Csaba, Magyar Klaudia, PAPP Tamás, PALÁGYI Zsuzsanna, Nagy Ágnes. Autopszia nélkül. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa... által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói, 1996. aug. 21-23. - Nyíregyháza, 1996. - 104. p. 1694 Mucor fajok kromoszóma polimorfizmusának vizsgálata elektroforetikus kariotipizálással / Nagy Ágnes, VÁGVÖLGYI Csaba, PALÁGYI Zsuzsanna, PAPP Tamás, FERENCZY Lajos. Autopszia nélkül. In: A Magyar Biológiai Társaság Molekuláris Biológiai Szakosztálya I. Munkaértekezlete, Seregélyes, 1996. Abstracts. - 134. p. 1695 Value of substrate utilization data for characterization of Mucor isolates / VÁGVÖLGYI Csaba, Magyar K., PAPP Tamás, PALÁGYI Zsuzsanna, FERENCZY Lajos. Nagy Ágnes. Autopszia nélkül. In: Canadian Journal of Microbiology, 42 1996, 613-615. p.

346


1696 Assignment of RAPD, RFLP and isoenzyme markers to Aspergillus nidulans and Aspergillus quadrilineatus chromosomes / VARGA János, Kesztyűs K. (12th Congress of the Hungárián Society for Microbiology, Budapest, August 23-25, 1995. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (2-3) 1996, 246-247. p. 1697 Az ochratoxintermelés vizsgálata Aspergillus fajokban / VARGA János, RINYU Edit, Kevei É., KEVEI Ferenc, HAMARI Zsuzsanna, Téren J. Autopszia nélkül. In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa... által szervezett 1996. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói, 1996. aug. 21-23. - Nyíregyháza, 1996. '[]p. 1698 Immunochemical detection of ochratoxin A in black Aspergillus strains / Téren J., VARGA János, HAMARI Zsuzsanna, RINYU Edit, KEVEI Ferenc. Autopszia nélkül. In: Mycopathologia, 134 1996, 171-176. p. 1699 Molekuláris markerek alkalmazása Aspergillus fajok genetikai és taxonómiai vizsgálatában / VARGA János. Szeged, [1996]. 16 lev.. (PhD Értekezés Tézisei) 1700 Ochratoxin production by Aspergillus species / VARGA János, Kevei É., RINYU Edit. Téren J„ Z. Kozakiewicz. Autopszia nélkül. In: Applied and Environmental Microbiology, 62 1996, 4461 -4464. p. 1701 Ochratoxin production by economically important Aspergilli / VARGA János, Kevei É., Téren J. Autopszia nélkül. In: Food Micro '96. I6th International Symposium of the International Committee on Food Microbiology and Hygiene, August 27-30, 1996. Book of abstracts. - Bp., 1996. - [ ] p.

MTA Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport Automata Theory Research Group 1702 A note on connection between PNS and set covering problems / BLÁZSIK Zoltán, IMREH Balázs. In: Acta Cybernetica, 12 (3) 1996, 309-312. p. 1703 Dependence in algebras / GÉCSEG Ferenc, H. Jürgensen. In: Fundamenta Informaticae, 25 1996, 247-256. p. 1704 Tree languages / GÉCSEG Ferenc, Magnus Steinby. In: [Handbook of formai languages. Vol. 3. - Berlin-Heidelberg etc., 1996. - 1-69. p.] 1705 Attributurri nyelvtanok és alkalmazásaik a szoftvertechnológia és a mesterséges intelligencia területén / GYIMÓTHY Tibor. Szeged, [1996], 77 lev.. Tézis: 25 lev.. PhD diszszertáció 1706 Classifying ECG waveforms in Prolog / KÓKAI Gabriella. ALEXIN Zoltán. GYIMÓTHY Tibor. In: Proceedings of the Fourth International Conference on the Practical Application of Prolog. 23-25 April, 1996, London. - 173-199. p. 1707 Integrating algorithmic debugging and unfolding transformation in an interactive learner / ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor, H. Boström. In: ECAI 96. 12'" European Conference on Artificial Intelligence. - Wiley, 1996. - 403-407. p. 1708 Learning biomedical patterns / KÓKAI Gabriella, ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the 9th Exhibition and Symposium on Industrial Applications of Prolog (1NAP-96), 16-19 October, 1996, Hino, Tokyo. - 159-168. p. 1709 Digitális hálózatok / PÁVÓ Imre. Győr: Novadat, 1996. 162 p. Autopszia nélkül

347


1710 A size-depth trade-off for the analóg computation of Boolean functions / TÚRÁN György, F. Vatan. Autopszia nélkül. In: Information Processing Letters, 59 1996, 251-254. p. 1711 Learning from incomplete boundary queries using split graphs and hypergraphs / R.H. Sloan, TÚRÁN György. Autopszia nélkül. In: Computational learning theory. 2nd European Conference. EuroCOLT'95, Barcelona, Spain, March 13-15, 1995. Proceedings. - Berlin-Heidelberg etc.. 1995. - 12. p. 1712 Learning Logic Programs with random classification nőise / HORVÁTH Tamás. Róbert H. Sloan. TÚRÁN György. In: Proceedings of the 6th International Workshop on Inductive Logic Programming (ILP-96). - Stockholm, 1996. - 97-118. p. 1713 Learning logic programs with structured backround knowledge: Extended abstract / HORVÁTH Tamás, TÚRÁN György. In: Advances in inductive logic programming. [Amsterdam], 1996. - 172-191. p. 1714 Compiler construction: Proceedings of the 6'h International Conference on Compiler Construction: Linköping, 1996 / Ed. by Tibor GYIMÓTHY. Berlin; Heidelberg etc.: Springer, 1996. 355 p. (Lectures Notes in Computer Science; 1060 ). Autopszia nélkül

Növényélettani Tanszék Department of Plánt Physiology 1715 Calcium-dependent protein kinase in maize and sorghum induced by polyethylene glycol / Pestenácz Anikó, ERDEI László. In: Physiologia Plantarum, 97 1996, 360-364. p. 1716 Ion akkumuláció, sztóma mozgás szabályozás és az antioxidatív rendszerek változásai a NaCl ellátottság függvényében Aster tripolium növényekben / Barabás Katalin, ERDEI László, Kalmár Lívia, Pestenácz Anikó, Szegletes Zsolt. In: 26. Membrán-transzport Konferencia, Sümeg, 1996. május 21-24. Összefoglalók. - [Debrecen], 1996. - 39. p. 1717 Responses in polyamine titer under osmotic and salt stress in sorghum and maize seedlings / ERDEI László, Szegletes Zsolt, Barabás Katalin, Pestenácz Anikó. In: Journal of Plánt Physiology, 147 1996, 599-603. p. 1718 Nitráté reductase and nitrite reductase activity in nitrite- and chlorate-stressed rice seedlings / PÉCSVÁRAD1 Attila, ZSOLDOS Ferenc. In: Plánt Physiology and Biochemistry, 34 (5) 1996, 659-663. p. 1719 NR and NiR activity in nitrite- and chlorate-stressed rice seedlings / PÉCSVÁRADI Attila, ZSOLDOS Ferenc. (lOth FESPP Congress, Florence, Italy, September 9-13. 1996). In: Plánt Physiology and Biochemistry, Special issue 1996, 143. p. 1720 Abscisic acid and Ethrel abolish the inhibition of adventitious root formation of paclobutrazol-treated bean primary leaf cuttings / TARI Irma, NAGY Mária. In: Biologia Plantarum, 38 (3) 1996, 369-375. p. 1721 Az etilén szerepe a növekedési retardáns paklobutrazol hatására bab (Phaseolus vulgáris L.) növényeken kialakuló növekedési és fejlődési folyamatokban / TARI Irma. [Bp ], [1996], 120 lev.. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1722 Effect of nitrite and nitráté nutrition on growth and ethylene production of wheat seedlings / TARI Irma, Szén L., NAGY Mária. In: Conference on „Progress in Crop Sciences from Plánt Breeding to Growth Reguládon", 17-19 June. 1996. Mosonmagyaróvár, Hungary. - 45. p.

348


1723 Is ethylene involved in the inhibition of root growth of wheat seedlings in response to nitrite: the effect of pH / TARI Irma, Szén L., NAGY Mária, ZSOLDOS Ferenc. (lOth FESPP Congress, Florence, Italy, September 9-13, 1996). In: Plánt Physiology and Biochemistry, Special issue 1996, 238. p. 1724 The role of ethylene in the growth and development of bean seedlings treated with the growth retardant paclobutrazol: Summary of thesis submitted for the degree of candidate of science / TARI Irma. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996,93-95. p. 1725 Growth and ion transport of nitrite-stressed wheat and rice seedlings at different pH / ZSOLDOS Ferenc, VASHEGYI Ágnes, PÉCSVÁRADI Attila, E. Haunold, P. Herger. (lOth FESPP Congress, Florence, Italy, September 9-13, 1996). In: Plánt Physiology and Biochemistry, Special issue 1996, 142-143. p.

Növénytani Tanszék Department of Botany 1726 A Cleistogenes serotina cönológiai viszonyai a Kiskunsági Nemzeti Parkban / BAGI István. (Cenological relations of Cleistogenes serotina in the Kiskunság National Park). In: A „Lippay János" Tudományos Ülésszak (Budapest, 1996. okt. 17-18) előadásainak és posztereinek összefoglalói. - Bp., 1996. - 30-31. p. 1727 A Cleistogenes serotina, késeiperje elterjedési mintázata a Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi homokterületein / BAGI István, Szigetvári Cs.. (A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései 1996. február-1996. december). In: Botanikai Közlemények, 83 (1-2) 1996, 177. p. 1728 A JATE Növénytani Tanszéke cönológiai és botanikai kutatásai a Kiskunsági Nemzeti Parkban: 1984-1995 / BAGI István. (Phytocenological and botanical researches of the Department of Botany of the A.J. University in the Kiskunság National Park, 19841995). Autopszia nélkül. In: 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park. 1975-1995. A tudományos konferencia előadásai és hozzászólásai. Tudományos kutatási eredmények. Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park lg., 1996. - 133-146. p. 1729 Asclepias syriaca klónok strukturális vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi homokterületein / BAGI István, Szilágyi Z.. (A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ülései, 1996. február-1996. december). In: Botanikai Közlemények. 83 (1-2) 1996, 170-171. p. 1730 7-year study of airborne ragweed pollen in Hungary / JUHÁSZ Miklós, Járai-Komlódi M. Autopszia nélkül. In: Allergy, 51 (31) 1996, 190-191. p. 1731 A Dél-Alföld pollenmonitoringja / JUHÁSZ Miklós. Autopszia nélkül. In: Biológiai Vándorgyűlés, Gödöllő, 1996. júl. 3. Előadáskivonatok. - 55. p. 1732 A hazai fák tavaszi allergén pollentermelése / JUHÁSZ Miklós, Járainé Komlódi Magda. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. 6. köt. - Szentmihályi Ny., Zalaegerszeg, 1996. - 78-87. p. 1733 A pollen, mint környezetszennyezést jelző indikátor / JUHÁSZ Miklós. In: The 2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 4 November, 1996.- 152-159. p. 1734 A színtest evolúciója / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 4 (5) 1996, 15-19. p.

349


1735 A tapolcai Kórházbarlang „speleopalinológiai" vizsgálata / JUHÁSZ Miklós. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. 6. köt. - Szentmihályi Ny., Zalaegerszeg, 1996. 72-77. p. 1736

A virágpor mint e l l e n s é g / J U H Á S Z M i k l ó s In: A B i o l ó g i a Tanítása, 4 ( 2 ) 1996, 1 7 - 2 2 . p

1737 Aeropalynological and allergological study of grass pollen in Southern Hungary: 19891995 / Kadocsa E, Bittera I., JUHÁSZ Miklós. In: 8th Congress of the International Rhinologic Society, Ghent, Belgium, Sept. 8-12, 1996. Posters. - [278], p. 1738 Az allergiáról / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 4 (3) 1996, 19-23. p. 1739 Comparative investigation of somé perianth triats in the two morphs of Primula veris and P. vulgáris: Short communication / KÁLMÁN Katalin, MIHALIK Erzsébet. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 83-85. p. 1740 Két Primula faj makro- és mikrosztil virágú egyedei közötti morfológiai különbségek / KÁLMÁN Katalin, MIHALIK Erzsébet. (Short-styled plants of two Primula species). In: A „Lippay János" Tudományos Ülésszak (Budapest, 1996. október 17-18) előadásainak és posztereinek összefoglalói. - Bp., 1996. - 166-167. p. 1741 Morphological differences among pin and thrum plants of two Primula species / KÁLMÁN Katalin, MIHALIK Erzsébet. Autopszia nélkül. In: Conference on Reproductive Biology in Systematics, Conservation and Economic Botany. London, 1996. Book of Abstracts. - 35. p. 1742 A csökkentett deutériumtartalmú víz biológiai hatása / Somlyai Gábor, Jancsó Gábor, Jákli György, LASKAY Gábor, GALBÁCS Zoltán, GALBÁCS Gábor, Kiss A. Sándor, Berkényi Tamás. In: Természetgyógyászat, (10) 1996, 29-32. p. 1743 Eltérő származású Foeniculum taxonok illóolaj tartalmának stabilitása és ökológiai változékonysága / Bernáth Jenő, Németh Éva, MIHALIK Erzsébet, Katta Ahmed. (Stability and ecological variability of essential oil accumulation in Foeniculum taxa of different origin). In: A „Lippay János" Tudományos Ülésszak (Budapest. 1996. október 17-18) előadásainak és posztereinek összefoglalói. - Bp., 1996 - 140-141. p. 1744 In memóriám dr. habil. Sándor Gulyás (1933-1996): Bibliography of Sándor Gulyás / MIHALIK Erzsébet. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 3-8. p. 1745 In memóriám Gulyás Sándor: 1933-1996 / MIHALIK Erzsébet, Babos Károly. In: Botanikai Közlemények, 83 1996, 1-6. p. 1746 Investigation of conical structures created by ArF excimer laser irradiation of polycarbonate / HOPP Béla, BOR Zsolt, Homolya E., MIHALIK Erzsébet. Autopszia nélkül. In: Laser processing of surfaces and thin films. European Materials Research Society Spring Meeting Symposium, Strasbourg, 1996. - H-V/P54 1747 Pattern formation in plánt tissues / T. Sachs. Cambridge; New York: Cambridge Univ. P„ 1991. 234 p. In: Acta Botanica Hungarica, 39 (1-2) 1995, 187. p. Ismeri.: MIHALIK Erzsébet 1748 Reakciónorma diagrammok használata a fenotipikus plaszticitás vizsgálatában / MIHALIK Erzsébet, Böttger Katja, KÁLMÁN Katalin, NAGY Erika, Neumayer Éva. (Use of „norm of reaction diagrams" in the examination of phenotypic plasticity). In: A „Lippay János" Tudományos Ülésszak (Budapest, 1996. október 17-18) előadásainak és posztereinek összefoglalói. - Bp., 1996. - 132-133. p. 1749 Variability of essential oil accumulation in fennel affected by ecological conditions and development / Bernáth J., Német É., MIHALIK Erzsébet, Kattaa, A.. Autopszia nélkül. In: 27th International Symposium on Essential Oils. Abstracts. - 0-3-2

350


Sejtbiológiai és Evolúciós Mikropaleontológiai Laboratórium Cell Biological and Evolutionary Micropaleontological Laboratory 1750 Aspects and prospects of the TEM investigations of the fossil sporoderm / KEDVES Miklós. In: 9th International Palynological Congress, Houston, Texas, 23-28 June, 1996. Program and abstracts. - 77. p. 1751 Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structure: II / KEDVES Miklós, Kedves L. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 7. - Szeged, 1996. - 82-88. p. 1752 Cretaceous palynofloral provinces: A review / G.F.W. Herngreen, KEDVES Miklós, L.V. Rovnina, S.B. Smirnova. In: Palynology: principles and applications. Vol. 3. AASP Foundation, 1996.-1157-1188. p. 1753 Estudio paleopalinológico de un nivel rico en palinomorfos situado en el Barranco de Patones (Madrid) / Álvarez Ramis, C., KEDVES Miklós, Fernández Manón, T., Clemente Belmonte, P., Gómez Porter, P.. In: Estudios palinológicos. - Alcalá de Henares, 1 9 9 6 . - 3 - 6 . p. 1754 Estudio palinológico de un nivel rico en palinomorfos situado en el Barranco de Patones (Madrid) / Alvarez Ramis, C., KEDVES Miklós, Fernández Marrón, T., Clemente Belmonte, P. In: 11 Symposio de Palinología A.P.L.E. 18-20 Septiembre, 1996, Alcalá de Henares. Programa y resúmenes. - 56. p. 1755 High temperature effect on the pollen grains of three varieties of cultivated maize / KEDVES Miklós, Tóth A., Mészáros K., Borbola A., Benn O., Gubás T. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 7. - Szeged, 1996. - 62-74. p. 1756 Les types principáux des spores du Crétacé supérieur de Portugál / KEDVES Miklós, Ungvári E. In: 11 Simposio de Palinología A.P.L.E. 18-20 Septiembre, 1996, Alcalá de Henares. Programa y resúmenes. - 55. p. 1757 Les types principáux des spores du Cretace superieur de Portugál / KEDVES Miklós, Ungvári E.. In: Estudios palinológicos. - Alcalá de Henares, 1996. - 69-73. p. 1758 Molecular structures of the partially dissolved foot layer and endexine of Pinus griffithi McClell pollen grains / KEDVES Miklós, Tóth A., Károssy Á„ Varga A.. In: Plánt cell biology and development. [Vol ] 7. - Szeged, 1996. - 89-97. p. 1759 New data concerning the solubility of the pollen grains of the genus Quercus L.: Short communication / KEDVES Miklós, Gáspár I. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 7.-Szeged, 1996. - 56-61. p. 1760 Nuevos datos palinológicos sobre las Angiospermas primitivas del Cretácico superior de Los Alcores (Guadalix de la Sierra, Madrid) / C. Alvarez Ramis, KEDVES Miklós, T. Fernández Marrón, P. Clemente Belmonte. In: Revista Espanola de Micropaleontología, 28 (3) 1996, 101-110. p. 1761 Plánt cell biology and development: [Vol.] 7 / Ed.: M[iklós] KEDVES. Szeged. JATE, 1996. 102 p. 1762 Plánt inicrofossils from the Upper Cretaceous anf Lower Tertiary layers of Northern Spain: II / KEDVES Miklós. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 7. - Szeged, 1996.-13-36. p. 1763 Spores and pollen grains from Eocene layers of Málaga, Spain / KEDVES Miklós, N. Solé de Porta, A. Martin-Algarra. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 7. -Szeged, 1996. - 3 7 - 5 5 . p.

351


1764 Transmission electron microscopy of the fossil spores / M[iklós] KEDVES. Szeged: JATE, 1996. 149 p. 1765 Trends and new aspects of experimentál palynology / KEDVES Miklós. In: 9th International Palynological Congress, Houston, Texas, 23-28 June, 1996. Program and abstracts. - 77. p. 1766 Ultrastructural study on the pollen-microbial interactions / KEDVES Miklós, Párdutz Á„ Varga A.. In: Taiwania, 41 1996, 43-52. p. 1767 X-ray effect to the LM morphology of somé gymnosperm and angiosperm pollen grains / KEDVES Miklós, Ungvári E. In: Plánt cell biolog'y and development. [Vol ] 7. - Szeged, 1996.-75-81. p.

Ökológiai Tanszék Department of Ecology 1768 A hangyák birodalma / GALLÉ László. In: Búvár, 51 (4) 1996, 2-5. p. 1769 Élőhely-szigetek szerepe a városi élővilág fenntartásában / GALLÉ László. In: A Dugonics Társaság évkönyve. 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. - Szeged, 1996. - 49-50. p. 1770 Formicoidea közösségek szerveződése / GALLÉ László. [Bp.], [1996]. 125 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1771 Hangyák elsődleges kártétele szántóföldi és kertészeti növényeken / Vörös G., GALLÉ László. Autopszia nélkül. In: 42. Növényvédelmi Tudományos Nappok, Budapest. 1996.-93. p. 1772 Hosszútávú ökológiai kutatások, állapotfelmérés és monitoring a Kiskunsági Nemzeti Parkban / GALLÉ László. Autopszia nélkül. In: 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park. 1975-1995. A tudományos konferencia előadásai és hozzászólásai. Tudományos kutatási eredmények. - Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park lg., 1996. - 166-180. p. 1773 State assessmentcand monitoring: the ecological theory and the problems of implementation / GALLÉ László. Autopszia nélkül. In: 5th Congress of Ecology in Belgrade, Yugoslavia, 1996. Abstracts. - 98. p. 1774 Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület: Természetkalauz / Szerk.: Kincsek Irén. [Összeáll.: Abdái Éva, ... GYÖRFFY György, ... MOLNÁR Béla etc.: Angolra ford. Györffy Viktor], Szeged: Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, 1996. 39 p. Magyar és angol nyelven 1775 Auchenorrhyncha assemblages of the „Ásotthalmi Láprét" nature conservation area in Hungary: [Part] 1 / GYÖRFFY György, Abdái Éva. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 57-65. p. 1776 Intra-habitat distribution of terrestrial isopods / HORNUNG Erzsébet, M.R. Warburg. Autopszia nélkül. In: European Journal of Soil Biology, 32 (4) 1996, 179-185. p. 1777 Reproductive strategies and spatio-temporal patterns of terrestrial isopod populations: Summary of thesis submitted for the degree of candidate of science / HORNUNG Erzsébet. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996. 119122. p. 1778 Sublethal effects of an organophosphorous insecticide, dimenthoate on the isopod Porcellio scaber Latr. / Fischer E., Farkas S., HORNUNG Erzsébet, T. Past. Autopszia nélkül. In: Comparative Biochemistry and Physiology, [ ]C 1996, 61-66. p. 352


1779 Szárazföldi Isopoda populációk reproduktív stratégiái és tér-idő mintázata / HORNUNG Erzsébet. [Bp.], [1996]. 96 p., 37 mell. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1780 Toxicity of copper to Porcellio scaber Latr. (Isopoda) under different nutritional status / Farkas S., HORNUNG Erzsébet, Fischer E. In: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicológy, 57 1996, 582-588. p. 1781 Survey of the interaction between soil and vegetation in a karstecological system (at Aggtelek, Hungary) / BÁRÁNY-KE VEI Ilona, HORVÁTH András. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 81-87. p. 1782 30 years of the ecological joumal Tiscia / KÖRMÖCZI László. In: Tiscia, 30 1996,55-64. p. 1783 Spatio-temporal patterns and pattern transformations in sand grassland communities: Summary of thesis submitted for the degree of candidate of science / KÖRMÖCZI •László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 41 1995/1996, 103-108. p. 1784 Tér-idő mintázatok és mintázattranszformációk homokpusztai gyeptársulásokban / KÖRMÖCZI László. [Bp.], [1996], [ ] p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1785 Természeti értékek a Dél-Alföldön: a tudományos feltárás és megőrzés lehetőségei / KÖRMÖCZI László. Autopszia nélkül. In: A Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület Évkönyve, 2 1996, 80-84. p. 1786 Preliminary experiment for restoration of sand grassland / MARGÓCZI Katalin. Autopszia nélkül. In: First International Conference on Restoration Ecology and Sustainable Development, Zürich, 1996. Book of abstracts. - 46. p.

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Department of Optics and Quantum Electronics 1787 A membránok szerkezete és funkciója közötti kapcsolat vizsgálata áramlási citométerrel / BÁLINT Erzsébet, Ocsovszki I., Béládi I., VÁRKONYI Zoltán. Autopszia nélkül. In: A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 19. Országos Lumineszcencia-Spektroszkópia Iskola, Pécs-Üszögpuszta, 1996. - [ ] p. 1788 Natural cytotoxicity of humán NK cells and granulocytes / Mándi Y., BÁLINT Erzsébet, Béládi I. (Symposium on the Pathomechanisms and Prevention of Viral and Bacterial Diseases, Szeged, May 29-June 2, 1996. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (4) 1996, 410. p. 1789 Analysis of movement of nanoparticles in solutions induced by lasers / BENKÖ Zsolt, BOR Zsolt, DÉKÁNY Imre. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts]. - Pl 1 1790 Generation of diffraction-free beams for applications in optical microlithography / BOR Zsolt, ERDÉLY] Miklós, HORVÁTH Zoltán L., SZABÓ Gábor. F.K. Tittel. J.R. Cavallaro, M.C. Smayling. In: Workshop „Holography as Realized", June 3-4. 1996, Kecskemét, Hungary. - [lapsz. nélkül] 1791 Intracavity photoacoustic gas detection with an external cavity diode laser / BOZÓKI Zoltán, SNEIDER János, SZABÓ Gábor, Miklós A., Serényi M„ Nagy G„ Fehér M. In: Applied Physics B: Lasers and Optics, 63 1996, 399-401. p. 1792 An integrated CAD framework linking VLSI Iayout editors and process simulators / Chaitali Sengupta, ERDÉLYI Miklós, BOR Zsolt, Joseph R. Cavallaro, Michael C.

353


1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800 1801

1802

1803 1804

1805

354

Smayling, SZABÓ Gábor, Frank K. Tittel, William L. Wilson. In: [Optical laser microlithography, 9. SP1E Symposium on Microlithography... 13-15 March, 1996. Santa Clara, California. - 271- p. - (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Proceedings of the...; 2726.)] Application of nondiffracting bessel beams to optical lithography / ERDÉLYI Miklós, HORVÁTH,Zoltán L„ SZABÓ Gábor, BOR Zsolt, F.K. Tittel, J.R. Cavallaro. M.C. Smayling. Autopszia nélkül. In: 2nd Intemational Symposium on 193 nm Lithography. Colorado Springs, Co. July 30-Aug. 2, 1996. Poszter. - [ ] p. Generation of diffraction-free beams for applications in optical microlithography / ERDÉLYI Miklós, HORVÁTH Zoltán, SZABÓ Gábor, BOR Zsolt, F.K. Tittel. J.R. Cavallaro, M.C. Smayling. In: Journal of Vacuum Science and Technology B, 15 (2) 1996, 287-292. p. Sub-quarter micron contact hole fabrication using annular illumination / ERDÉLYI Miklós, BOR Zsolt. SZABÓ Gábor, Joseph R. Cavallaro, Michael C. Smayling, Frank K. Tittel, William L. Wilson. In: [Optical laser microlithography, 9. SPIE Symposium on Microlithography... 13-15 March, 1996, Santa Clara, California. - 8893. p. - (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Proceeedings of the... 2726.)] Ultrahigh resolution lithography with excimer lasers / F.K. Tittel, ERDÉLYI Miklós. C. Sengupta, BOR Zsolt, SZABÓ Gábor, J.R. Cavallaro, M.C. Smayling, W.L. Wilson. In: Gas lasers. Recent developments and future prospects. - Kluwer Academic Publ.. 1996. - 263-272. p. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizika I. kategória III.. kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai: 6. rész / MOLNÁR Miklós, FARKAS Zsuzsa. In: A Fizika Tanítása, 4 (5) 1996, 15. p. Study of the spatial coherence of the VUV Xe2+ Auger laser by holographic imaging / Tóth Cs., FERINCZ István, J.F. Young. In: [LEOS '96 conference proceedings. 9th annual meeting, IEEE Lasers and Electro-Optics Society, 18-21 November. 1996. Boston], - [304-305. p.] Temperature distribution in multilayers covered by liquid layer and processed by focused laser beam I GERETOVSZKY Zsolt, Kelemen L„ K. Piglmayer. In: Applied Surface Science, 106 1996, 422-428. p. Derivation of the pulse front tilt caused by angular dispersion / HEBLING János. In: Optical and Quantum Electronics, 28 1996, 1759-1763. p. Early light-induced charge displacement processes in bacteriorhodopsin / Groma G.I., HEBLING János, C. Ludwig, J. Kuhl. In: Ultrafast processes in spectroscopy. - New York, 1996. - 535-537. p. Optical parametric oscillator with chirped inirrors for dispersion compensation / HEBLING János, E J. Mayer, J. Kuhl, R. Szipőcs. In: Ultrafast processes in spectroscopy. - New York. 1996. - 373-376. p. Lézer indukált felület kezelések: polimer abláció és wolfram kémiai gázfázisú leválasztása / HESZLER Péter. [Bp.], [1996]. 45 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Photodissociation dynamics of gas-phase C60 probed by optical emission spectroscopy / HESZLER Péter, J.O. Carlsson, P. Demirev. In: Physical Review B, 53 (19) 1996, 12541-12544. p. Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny: 1996 / HILBERT Margit. VARGA Zsuzsanna, Varjú Katalin. In: A Fizika Tanítása, 4 (2) 1996, 13-19. p.


1806 Double protective effect of topically applied dimethindene inaleate against ultraviolet light / Blazsó G., HILBERT Margit, Gábor M. Autopszia nélkül. In: 25th Meeting of the European Histamine Research Society, Antwerp, 1996. - 63. p. 1807 Double protective effect of topically applied dimethindene maleate against ultraviolet light: Short communication / Blazsó G., HILBERT Margit. Gábor M. In: Pharmazie, 51 (7) 1996, 516-517. p. 1808 Exciiner laser induced conductivity of silver salt filled polyimide film / HOPP Béla, Z. Szilassi, K. Révész, Z. Kocsis. I. Mudra. Autopszia nélkül. In: E-MRS Laser Processing of Surfaces and Thin Films, Strasbourg, 1996. - H-V/P50 1809 Excimer laser induced surface chemical modifícation of teflon / Révész K„ HOPP Béla. BOR Zsolt. Autopszia nélkül. In: E-MRS Laser Processing of Surfaces and Thin Films. Strasbourb 1996. - H-V/P52 1810 Formation of the surface structure of polyethylene-terephtalate (PET) due to ArF excimer laser ablation / HOPP Béla, CSETE Mária, Révész K„ VINKÓ József. BOR Zsolt. Amsterdam: Elsevier, [1996], 611-616. p. Klny.: Applied Surface Science, 9698 1996 1811 Investigation of conical structures created by ArF excimer laser irradiation of polycarbonate / HOPP Béla, BOR Zsolt, Homolya E., MIHALIK Erzsébet. Autopszia nélkül. In: Laser processing of surfaces and thin films. European Materials Research Society Spring Meeting Symposium, Strasbourg, 1996. - H-V/P54 1812 Nőise investigation of laser induced grainy structure in polyimide films / Kocsis Z.. Kincses Zs.. HOPP Béla, Mojzes I.. In: [Journal of Electronic Materials, 25 (3) 1996. 13 p ] 1813 Acceleration of femtosecond pulses to superluminal velocities by Gouy phase shift / HORVÁTH Zoltán, VINKÓ József, BOR Zsolt, D. von der Linde. In: Applied Physics B: Lasers and Optics, 63 1996, 481-484. p. 1814 Coinbined CW and pulsed laser induced oxidation of metals / NÁNAI László. IGNÁCZ Ferenc, Tóth Sz., BALI Katalin, VAJTAI Róbert. In: Nonresonant Lser-Matter Interaction (NLMI-9). International Conference, July 1-3, 1996. St. Petersburg. Session E. 106. p. 1815 Excimer laser induced oxidation of metals: Instabilities / NÁNAI László, Tóth Szilvia, IGNÁCZ Ferenc, BALI Katalin, VAJTAI Róbert. Fotomásolat/EGY. In: Nonresonant Laser-Matter Interaction (NLMI-9), 1-3 July, 1996. St. Petersburg-Pushkin. Russia. 306-311 p. - (SPIE Proceedings Series; 3093.) 1816 Dynamics of laser-induced synthesis of ZnSe / KÁNTOR Zoltán, L.D. Laude. In: Journal of Applied Physics, 80 (2) 1996, 662-666. p. 1817 Dynamics of laser-induced thin film machining processes: Lézeres vékonyrélegmegmunkálási folyamatok dinamikája / KÁNTOR Zoltán. Szeged, 1996. 59 lev.. Tézis: [6] lev. PhD disszertáció 1818 Evolution of implanted carbon in silicon upon pulsed excimer laser annealing / KÁNTOR Zollán, Fogarassy E., A. Grob, J.J. Grob, D. Muller, B. Prévot, R. Stuck. In: Applied Physics Letters. 69 (7) 1996, 969-971. p. 1819 High solubility limit and precipitation of carbon in Si-based semiconductor alloys grown by pulsed excimer laser recristallization of Ge and C implanted silicon / KÁNTOR Zoltán, Fogarassy E., J.J. Grob, B. Prévot, J.P. Stoquert, R. Stuck. In: UVX 96. Les sources coherenles et incoherentes UV, VUV et X applications et developpements recents. 3eme colloque. 20-23 mai 1996, Le Mont Ste Odile. - [ ] p.

355


1820 Resonance Raman scattering of laser dyes in a travelling wave amplifier / KLEBNICZKI József, Seres J„ HEBLING János. In: Ultrafast Processes in spectroscopy. New York, 1996. - 397-400. p. 1821 New interferometric methods for group-delay measurement using white-light illumination / KOVÁCS Attila, KURDI Gábor, OSVAY Károly, Szipöcs R„ HEBLING János, BOR Zsolt. In: Ultrafast processes in spectroscopy. - New York, 1996. - 607611.p.

1822 Broadband sum-frequency generálion by chirp-assisted group-velocity matching / OSVAY Károly, Ian N. Ross. In: Journal of Optical Society of America B, 13 (7) 1996, 1431-1438. p. 1823 Efficient broad-bandwidth frequency mixing in dispersive média / I.N. Ross, OSVAY Károly. In: Optical and Quantum Electronics, 28 1996, 83-86. p. 1824 Efficient broadband sum frequency generation by chirped pulses / OSVAY. Károly, I.N. Ross. In: Ultrafast processes in spectroscopy. - New York, 1996. - 401404. p. i 1825 Efficient broadband sum frequency generation using chirped pulses / OSVAY Károly, I.N. Ross. In: Central Laser Facility. Rutherford Appleton Laboratory. Annual Report 1995-96.- 106-107. p. 1826 Measurement of the temporal contrast and pulse duration on TITANIA CPA theory and preliminary results / OSVAY Károly, I.N. Ross, J.M.D. Lister, C.J. Hooker. In: Central Laser Facility. Rutherford Appleton Laboratory. Annual Report 1995-96. 104-105. p. 1827 On Ihe origin of the dip in the KrF laser gain spectrum / M.J. Shaw, E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, J.M.D. Lister, I.N. Ross, A. Kvaran, OSVAY Károly. [New York]: American Institute of Physics, [1996]. 1815-1824. p.. Klny.: The Journal of Chemical Physics, 105 1996(5) 1828 Direct generation of subnanosecond excimer laser pulses / RÁCZ Béla, PATOCS Akos. SZABÓ Gábor, BOR Zsolt, IGNÁCZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Ultrashort processes in condensed matter. Proceedings. - New York, 1993. r [ ] p. - (NATO AS1 Series: B, Physics; 314.) 1829 Szegedi egyetemi almanach: [1. köt.]: József Attila Tudományegyetem: 1921-1995 / [Szerk.: SZENTIRMAI László, IVÁNYI-SZABÓ Éva, RÁCZNÉ MOJZES Katalin; Munkatársak: Csikós Mária, PAULIK Ágnes; Előszó: MÉSZÁROS Rezső; Lektorálta: RÁCZ Béla]. Szeged: [JATE], 1996. 559 p 1830 Reversal of drug resistance in bacteria and tumour cells by somé substituted phenothiazines / Molnár J. O., Hevér A., Ocsovszky I., Földeák S., SNEIDER János, Emődy L., Aszalós A.. (Symposium on the Pathomechanisms and Prevention of Viral and Bacterial Diseases, Szeged, May 29-June 2, 1996. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (4) 1996, 404-405. p. 1831 Szilárd mintás ETV-ICP pirolitikus grafit mintatartók felületén bekövetkező változások tanulmányozása az AFM mikroszkópia és felületanalitika módszereivel / GALBÁCS Gábor, Frank Vanhaecke, SNEIDER János, OSZKÓ Albert. In: 39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés kiadványa. Mosonmagyaróvár, 1996. szeptember 4-6. - [Bp., 1996].-119-120. p. 1832 Photon transport in luminescent solar concentrators / SÓTI Róbert, FARKAS Éva. HILBERT Margit, FARKAS Zsuzsanna, KETSKEMÉTY István. Autopszia nélkül. In: Journal of Luminescence, [ ] 1996, [ ] p.

356


1833 Time-resolved studies of ion desorption from Ca surfaces using double-pulsed laser ablation technique / Hiroaki Nishikawa, SZABÓ Gábor, Tomoji Kawai. In: Japanese Journal of Applied Physics, 35 1996, L985-L988. p. 1834 Low-fluence excimer laser irradiation-induced defect formation in indium-tin oxidé films / SZÖRÉNYI Tamás, L.D. Laude, Bertóti I., GERETOVSZKY Zsolt, KÁNTOR Zoltán. Amsterdam: Elsevier, [1996]. 363-369. p. Klny.: Applied Surface Science, 9698 1996 1835 UZ Leo and CV Cyg: two evolved contact binaries / VINKÓ József, Hegedűs Tibor, Paul D. Hendry. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 280 1996, 489-497. p.

Összehasonlító Élettani Tanszék Department of Comparative Physiology 1836 Feszültség- és neurotranszmitteraktivált ioncsatornák: Molekuláris élettani album / Szerk.: ERDÉLYI Lajos. Szeged: JATEPress, 1996. 239 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1837 Cholinergic modulation of the evoked responses of the rat barrel cortex / Kóródi K, FARKAS Tamás, ROJIK Imre, TOLDI József. (Abstracts from the Third Annual Meeting of the Hungárián Neuroscience Society, January 25-27, 1996, Balatonfüred). In: Neurobiology, 4 1996, 342. p. 1838 Muscarinic cholinergic effects on stimulus-evoked responses in rat primary somatosensory cortex: An electrophysiological study / FARKAS Tamás, Kóródi Katalin, TOLDI József. In': Acta Biologia Hungarica, 47 1996, 113-118. p. 1839 Stimulus-dependent muscarinic effects on evoked unit activity in the barel cortex / FARKAS Tamás, Kóródi Katalin, TOLDI József. Autopszia nélkül. In: Neuroscience Letters, 212 1996,61-64. p. 1840 A computer model of processes of binocular vision in the cerebral cortex / Virág Tamás, FEHÉR Ottó. In: Neurobiology, 4 1996, 27-34. p. 1841 A computer model of the visual cortex / FEHÉR Ottó, Virág Tamás. In: Neurobiology, 4 1996, 13-26. p. 1842 Nitric oxidé synthase inhibitor facilitates aminopyridine induced neocortical seizure: Preliminary note/cBoda B., SZENTE Magdolna. In: Neurobiology, 4 1996, 103-104. p. 1843 Nitric oxidé synthase inhibitor facilitates focal seizures induced by aminopyridine in rat / Boda B., SZENTE Magdolna. Autopszia nélkül. In: Neuroscience Letters, 209 1996, 1-4. p. 1844 Biphasic reorganization of somatotopy in the primary motor cortex follows facial nerve lesions in aduit rats / TOLDI József, R. Laskawi, M. Landgrebe, J.R. Wolff. Autopszia nélkül. In: Neuroscience Letters, 203 1996, 179-182. p. 1845 Neuronal plasticity induced by neonatal monocular (and binocular) enucleation / TOLDI József, FEHÉR Ottó, J.R. Wolff, Autopszia nélkül. In: Progress in Neurobiology, 48 1996, 191-219. p. 1846 Hyponatriaemia and cerebral oedemá following pituitary stalk lesion in rats, and their prevention by administration of a V2 vasopressin antagonist / VARGA Csaba, LÁSZLÓ Ferenc A., ROJIK Imre, Csáti S„ Vecsernyés M„ Gardi J„ Makara G. (6th European Workshop on Pituitary Adenomas, Berlin. Abstracts). Autopszia nélkül. In: Journal of Endocrinological Investigation, 19 (5) 1996, 16. p.

357


1847 Hyponatriaemia and cerebral oedema following pituitary stalk lesion in rats, and their prevention by administration of a V2 vasopressin antagonist / VARGA Csaba, LÁSZLÓ Ferenc A , ROJIK Imre, Csáti S.. Vecsernyés M„ Gardi J., Makara G. Autopszia nélkül. In: Pituitary ádenomas. From basic research to diagnosis and therapy. Proceedings, 6th European Workshop on Pituitary Adenomas, Berlin. 1996. - [ ] p.

Számítástudomány Alapjai Tanszék Department of Foundation of Computer Science 1848 A note on the equivalence problem of E-patterns / DÁNYI Gábor, FÜLÖP Zoltán. Amsterdam: Elsevier, [1996]. 125-128. p. Klny.: Information Processing Letters, 57 1996 1849 On domain and rangé tree languages of superlinear deterministic top-down tree transformations / DÁNYI Gábor. In: Acta Cybernetica. 12 (3) 1996, 261-277. p. 1850 Superlinear deterministic top-down tree transducers / DÁNYI Gábor, FÜLÖP Zoltán. In: Mathematical Systems Theory, 29 1996, 507-534. p. 1851 Equational properties of iteration in algebraically complete categories / ESIK Zoltán, A. Labella. Autopszia nélkül. In: Mathematical foundations of computer science '1996. Proceedings. - Berlin-Heidelberg, 1996. - 336-347. p. - (Lecture Notes in Computer Science; 1113.) 1852 Fixed-pint operations on cce's: Fundamental study: Part 1 / Stephen L. Bloom, ÉS1K Zoltán. Amsterdam: Elsevier, [1996], 1-38. p.. Klny.: Theoretical Computer Science, 155 1996 1853 Free shuffle algebras in language varieties: Fundamental study / Stephen L. Bloom. ÉSIK Zoltán. Amsterdam: Elsevier, [1996]. 55-98. p. Klny.: Theoretical Computer Science, 163 1996 1854 Iterációs elméletek / ÉSIK Zoltán. [Bp.], [1996], 32 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1855 Two axiomatizations of a star semiring quasi-variety / ÉSIK Zoltán, S.L. Bloom. Autopszia nélkül. In: Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, 59 1996, 150-152. p. 1856 Mindenható számítógép?: Vázlat / GAIZER Tamás. In: Polygon, 6(1) 1996, 23-31. p. 1857 Bevezetés az informatikába / KATONA Endre; [Lektor: HORVÁTH Gyula]. [Bp.]: NOVADAT, [1996], 169 p. 1858 A note on connection between PNS and set covering problems / BLÁZSIK Zoltán, 1MREH Balázs. In: Acta Cybernetica. 12 (3) 1996. 309-312. p. 1859 Compositions of nondeterministic automata / IMREH Balázs. Autopszia nélkül. In: Symposium on Semigroups; Formai Languages and Computer Systems. 1996. - 4453. p. - (RIMS Kokyuroku; 960.) 1860 On shuffle closures of commutative regular languages / IMREH Balázs, M. Ito. M. Katsura. Autopszia nélkül. In: Proceedings of DMTS '96. - Singapore, 1996. - 276289. p. 1861 The behaviour and simplicity of finite moore automata / András Ádám; [Lektorálta: IMREH Balázs], Bp.: Akadémiai K„ 1996. 188 p. Autopszia nélkül

358


Számítástudományi Tanszék Department of Computer Science 1862 A fuzzy model for test results certification / BOHUS Mihály, Kóczy L.T., Tarnay K. In: Proceedings of the COST 247 International Workshop on Applied Formai Methods in System Design, Maribor, June 17-19, 1996. - 194-200. p. 1863 A note on the equivalence problem of E-patterns / DANYI Gábor, FÜLÖP Zoltán. Amsterdam: Elsevier, [1996], 125-128. p. Klny.: Information Processing Letters, 57 1996 1864 Superlinear deterministic top-down tree transducers / DANYI Gábor. FÜLÖP Zoltán. In: Mathematical Systems Theory, 29 1996, 507-534. p. 1865 Composítions of deterministic bottom-up, top-down, and regular look-ahead tree transformations / GYENIZSE Pál, VÁGVÖLGYI Sándor. In: Theoretical Computer Science, 156 1996, 71-97. p.

Szerves Kémiai Tanszék Department of Organic Chemistry 1866 Térkémiai tényezők szerepe a fémkatalízisben: Székfoglaló előadás / BARTÓK Mihály. In: Kémiai Közlemények, 82 1996, 1-23. p. 1867 Structure elucidation of somé steroidal cyclisation products by NMR spectroscopy / FRANK Éva, WÖLFLING János, RÓZSA-TARJÁNI Mária, SCHNEIDER Gyula. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, October 7-9, 1996. Abstracts. - 47. p. 1868 2-Substituted hexahydroacylanthranils: synthesis and selective reactions with amines / GÖNDÖS György, Gera Lajos, Dombi György, Bernáth Gábor. Autopszia nélkül. In: Monatshefte für Cheinie, 127 1996, 1167-1171. p. 1869 Friedel-Crafts reaction with FeCb-graphite / GÖNDÖS György, Kapocsi Irén. Autopszia nélkül. In: Journal of Physics and Chemistry of Solids, 57 1996, 855-857. p. 1870 Stereochemical effects in the inass spectra of cis- and trans-2-aryl-4a.5.6,7.8a-hexahydroquinazolin-4(3H)-ones: Rapid communication / K. Pihlaja, M. Himottu, V. Orcharenko, GÖNDÖS György, Gera Lajos, Bernáth Gábor. Autopszia nélkül. In: Mass Spectrometry, 10 1996, 214-219. p. 1871 Synthesis, protonation and complex formation study of 8,13-diazasteroids and Dhomoderivatives / GÖNDÖS György, Gaizer Ferenc. Autopszia nélkül. In: 3 lM International Conference on Coordination Chemistry. Vancouver. Canada, August 18-23, 1996. Abstracts. - 192. p. 1872 Preparation and application of xanthenylamide (XAL) handlés for solid-phase synthesis of C-terminal peptide amides under particularly mild conditions / Yongszin Han, Susan L. Bontems, HEGYES Péter, Mark C. Munson, Charles A. Minor, Steven A. Kates, Fernando Albericio, George Barany. Autopszia nélkül. In: Journal of Organic Chemistry, 61 1996. 6326-6339. p. 1873 Study on the quantitative structure-activity relationship (QSAR) of tolperisone-like silanes / KÖRTVÉLYESI Tamás, Petőfi Sylvia, HEGYES Péter, Farkas Sándor. PÁLINKÓ István. In: [ECHET '96. Electronic Conference on Heterocyclic Chemistry, June 24-July 22, 1996. Poster.] - [No. 51]

359


1874 Synthesis and characterization of new pyrrole-containing.polysilanes / HEGYES Péter. J.-F. Dispa, Hevesi L., L. Jeanmart, A.-F. de Mahieu, B. Jambe, J. Deveux. Autopszia nélkül. In: Polymer, 37 1996, 1493-1499. p. 1875 List of papers published by the departments's research workers during 1995: Department of Organic Chemistry, József Attila University, Szeged, Hungary / Compiled by Ilona KAZA. Szeged: JATE Szerves Kémiai Tansz., 1996. 15 p. 1876 IR characterization of adsorbed species over supported transition metals: relevance to catalytic transformations / KISS János T., PÁLINKÓ István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996). - 94. p. 1877 Multimerization of Z-alfa-phenylcinnamic acid in solution: analysis via deconvoluted FT-IR spectra / Kukovecz Á„ KISS János T., PÁLINKÓ István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 132. p. 1878 Surface properties of silica gel and silica gel-supported ion-exchanged copper in transformations of various molecular probes: an infrared study / KISS János T.. PÁLINKÓ István, MOLNÁR Árpád. Amsterdam: Elsevier, [1996], 185-189. p. Klny.: Spectrochimica Acta Part A, 52 1996 1879 Infravörös spektroszkópiai mérések hordozós fémkatalizátorok vizsgálatához / KISS T. János. [Bp.], [1996], [2], 48 lev., Melléklet: 1-14. publ.. Kandidátusi értekezés 1880 Characterization of transition metál graphimets by isothermal gas sorption microcalorimetry / KIRÁLY Zoltán, MASTALIR Ágnes, BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. In: 7'" Conference on Colloid Chemistry in memóriám Aladár Buzágh. Eger, Hungary, September 23-26, 1996. Abstracts. -0-18

1881 In situ generation of palladium nanoparticles in smectite clays / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Journal of Catalysis, 161 1996,401-408. p. 1882 Microcalorimetric investigation of H2 sorption on Pd-graphimet catalyst / MASTALIR Ágnes, KIRÁLY Zoltán, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Workshop on Microcalorimetric and Thermal Methods in Catalysis, Puerto Rico. Mayaguez, July 6-8, 1996. Abstracts. - 03 1883 Microcalorimetric study of the adsorption and absorption of hydrogeh by palladium graphimet intercalation catalysts / MASTALIR Ágnes, KIRÁLY Zoltán, BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: llth International Congress on Catalysis - 40th Anniversary, Baltimore, MD, USA, June 30-July 5, 1996.-P26 1884 Növel clay intercalated metál catalysts: a study of the hydrogenation of styrene and 1octene on clay intercalated Pd catalysts / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, KIRÁLY Zoltán, BARTÓK Mihály, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 4th International Symposium on Heterogeneous Catalysis and Fine Chemicals, Basel, September 8-12, 1996. Book of abstracts,*final program. - 192-193. p. 1885 Palladium nanoparticles in pillared clays: Sorption and microcalorimetric control of palladium/hydrogen interactions / KIRÁLY Zoltán, BERGER Ferenc, Szűcs Anna, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. In: 14th European Chemistry at Interfaces Conference, October2l-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 33. p.

360


1886 Rétegszerkezetű katalizátorok jellemzése és aktivitásuk vizsgálata heterogén katalitikus reakciókban / MASTALIR Ágnes. [Bp.], [1996], [3], 112 lev. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1887 The effect of medium-temperature pretreatment on the active site distribution of Pt-. Pd- and Rh-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. In: Journal of Physics and Chemistry of Solids, 57 (6-8) 1996, 899-901. p. 1888 The preparation and catalytic investigation of Pd nanoparticles intercalated in montmorillonite / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. In: 70th Colloid and Surface Science Symposium [of the American Chemical Society], Potsdam, NY, June 16-19, 1996. [Program and abstracts]. - 55. p. 1889 The synthesis, properties and catalytic applications of size-quantized palladium particles in clay organo-complexes / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. In: 14th European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25, 1996, Antwerp, Belgium. Book of abstracts. - 42. p. 1890 The synthesis, properties and catalytic applications of size-quantized palladium particles in clay organo-complexes / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. [Abstracts], - P52 1891 Transformation of carbon compounds on graphimet catalysts: [Part] 9: Structural properties and catalytic activity of Pd-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, HARASZTI Tamás, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 237-248. p. Klny.: Applied Catalysis A: General. 144 1996 1892 Activation of amorphous alloy ribbons for catalytic applications / MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: International Symposium on Electrochemical/Chemical Reactivity of Amorphous Alloys, Warsaw (Poland), August 2rsl-23rd, 1996. Abstracts. - [lapsz. nélk] 1893 Activation of Cu-M (M=Ti, Zr, Hf) alloys made by mechanical alloying / MOLNÁR Árpád, Domokos László, Katona Tamás, G. Mulas, G. Cocco. Autopszia nélkül. In: 9th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials, Bratislava, August 25-30, 1996. Book of abstracts. - 502. p. 1894 Amorphous alloy catalysis: [Part] 8: A new activation of an amorphous Cu41Zr59 alloy in the transformation of methyl alcohol to methyl formate / Domokos László, Katona Tamás, MOLNÁR Árpád, Lovas Antal. Autopszia nélkül. In: Applied Catalysis A: General, 142 1996, 151-158. p. 1895 Amorphous alloy catalysis: [Part] 9: Isomerization and hydrogenation of allyl alcohol over an amorphous copper-zirconium alloy / Martinék Tamás, MOLNÁR Árpád, Katona Tamás, BARTÓK Mihály, Lovas Antal. Amsterdam: Elsevier, [1996]. 85-92. p. Klny.: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 112 1996 1896 Characterization and reactivity of nanoscale chromia fixed clay mátrix / MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, Fudala Ágnes, KIRICSI Imre, B. Nagy János. Autopszia nélkül. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13, 1996. Program and abstracts. - Pl 3 1897 Dehydrogenation of methanol to methyl formate: deuterium labeling studies / Domokos L„ Katona Tamás, MOLNÁR Árpád. In: Catalysis Letters, 40 1996, 215-221. p.

361


1898 Effect of hydrogen trealment on the structure and surface properties of Cu-Zr and Cu-Ti alloys / Katona Tamás, Varga Mónika, MOLNÁR Árpád, Lovas Antal. Autopszia nélkül. In: 9th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials. Bratislava. August, 25-30, 1996. Book of abstracts. - 417. p. 1899 lnterconversion of unsaturated Cj nitriles under basic conditions: [Part| 1: An IR-UVVIS spectroscopic study in the presence of butyllithium / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 323-330. p. Klny.: Applied Catalysis A: General. 146 1996 1900 lnterconversion of unsaturated C4 nitriles under basic conditions: [Part] 2: Catalytic and FTIR study over basic zeolites / BÉRES Attila. KÓNYA Zoltán. HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier. [1996], 331-338. p.. Klny.: Applied Catalysis A: General. 146 1996 1901 Mild and efficient telrahydropyranylation and deprotection of alcohols catalyzed by heteropoly acids / MOLNÁR Árpád, BEREGSZÁSZI Timea. In: Tetrahedron Letters. .37 (47) 1996, 8597-8600. p. Nanoscale redoxcatalyst: Cr- and Cr.AI-pillared layer clays characterization and 1902 catalytic activity / KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, B. Nagy János. Autopszia nélkül. In: 13th International Symposium on the Reactivity of Solids, Hamburg, 8-12 September, 1996. Program and abstracts. 5-PO-336. - [lapsz. nélk.] Reaction of allyl alcohol over copper catalyst prepared from an amorphous precursor / 1903 Martinék Tamás, Katona Tamás. MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: International Symposium on Electrocheinical/Chemical Reactivity of Amorphous Alloys, Warsaw (Poland). August 21-23, 1996. Abstracts. - [lapsz. nélk.] Selective hydrogenation of polyunsaturated molecules over Pd-Zr alloys / MOLNÁR 1904 Árpád, Varga Mónika, Lovas Antal. Autopszia nélkül. In: 4th International Symposium on Heterogeneous Catalysis and Fine Chemicals. Basel, September, 8-12. 1996. Book of abstracts. final program. - 144-145. p. Fémkatalizátorok aktív centrumainak jellemzése és módosítása / NOTHEISZ Ferenc. 1905 [Bp.], [1995], 34 lev. Melléklet: 36 publ.. Autopszia nélkül. Doktori értekezés Modified activities and selectivities of silated-oxidized-reduced Pd and Pt catalysts / G.V. Smith. S. Tjandra. M. Musoiu, T. Wiltowski, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. 1906 HANNUS István, D. Ostgard, V. Malhotra. In: Journal of Catalysis, 161 1996, 441-450. p. Regioselective ring-opening of oxiranes on Pd/Si02 catalysts / NOTHEISZ Ferenc. FÁSI András. BARTÓK Mihály, Dániel Ostgard, Gerard V. Smith. Autopszia nélkül. 1907 In: Catalysis of organic reactions. - New York-Basel etc., 1996. - 397-403. p. A Keggin-komplexet tartalmazó oldattól a kitámasztott rétegszilikátig: Egy átfogó NMR-vizsgálat eredményei / PÁLINKÓ István, B. Nagy János, Jean-Christophe 1908 Bertrand, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Vegyészkonferencia, Eger. 1996. júl. 2 4. Előadásösszefoglalók. - [lapsz. nélk.] 1909 Activity and regioselectivity in the ring-opening reaction of methyloxirane at metalmétal oxidé interfaces / PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: 13th International Symposium on the Reactivity of Solids, Hamburg, 8-12 September, 1996. Program and abstracts. 5-PO-333. - [lapsz. nélk.] 1910 Az Sn kémiai állapotának tanulmányozása Sn-interkalált inontmorillonitban szilárdfázisú I l9Sn NMR és 119Sn Mössbauer spektroszkópiával / HANNUS István, PÁLINKÓ István, Lázár K., B. Nagy J.. KIRICSI Imre. In: Vegyészkonferencia. Eger. 1996. július 2-4. Elöadásösszefoglalók. - oldalszám nélk. 362


1911 Cationic mixed pillared layer clays: Infrared and Mössbauer characteristics of the pillaring agents and the pillared structures in Fe,AI and Cr.Al pillared montmorillonites / PÁLINKÓ István, Lázár K., KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred. Hungary, 25-30 August. 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 2 1 6 . p. 1912 Characteristics of alkali-exchanged Y zeolites, montmorillonite. and Al-pillared montmorillonite, studied by physical and chemical inethods / HANNUS István, PÁLINKÓ István. TASI Gyula, BÉRES Attila, KIRICSI Imre. [Tokyo]: The Chemical Society of Japan. [1996]. 1429-1435. p. Klny.: Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69 1996 (5) 1913 Experimentál and computational tools for mechanistic study: A modified Perkin condensation leading to alfa-phenylcinnainic acid isomers / PÁLINKÓ István. TÖRÖK Béla, TASI Gyula, KÖRTVÉLYESI Tamás. In: Electronic Conference on Trends in Organic Chemistry. ECTOC-I, 12 June-7 July, 1995. http://www.cli.ic.ac.uk/ectoc/papers/45/ECTClN.html 1914 From the Keggin complex containing solution to pillared layer clays: A quantitative NMR study / B. Nagy János, Jean-Christophe Bertrand, PÁLINKÓ István. KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 1 lth International Zeolite Conference. Seoul. Korea, August 12-17, 1996. Book of abstracts. - PP82 1915 Hydrogen pressure dependence in the ring opening of inethyloxirane over silica-supported Pd and Rh catalysts: effect of high temperature on ring-opening routes / PÁLINKÓ István. Ocskó József. Amsterdam: Elsevier, [1996]. 261-265. p. Klny.: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 104 1996 1916 Mixed metál pillared layer clays and their pillaring precursors / PÁLINKÓ István, Valyon József, B. Nagy János, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: The Ist H.S. Taylor Conference, Nottingham, 1-4 September, 1996. Abstracts. - [lapsz. nélk.] 1917 Modified montmorillonites as potential NO decoinposition catalysts: characterization by temperature-programmed reduction / Valyon J„ PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 58 (2) 249-253. p. 1918 Multiple steady state in the hydrogenative ring opening of propylcyclobulane over Rh/SiOj / PÁLINKÓ István, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: 13'" International Symposium on the Reactivity of Solids, Hamburg, 8-12 September. 1996. Program and abstracts. 5-PO-322. - [lapsz. nélk.] 1919 On the dehydration-rehydration behaviour of layered double hydroxide: a study by X-ray diffractometry and MAS NMR spectroscopy / BÉRES Attila. PÁLINKÓ István. B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy. Balatonfüred. Hungary. 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp.. 1996], 155. p. 1920 Rearrangement reactions of alfa-phenylcinnamic acid trimethylsilyl esters upon electron impact ionization: practical and theoretical aspects / PÁLINKÓ István, Horváth Gyula, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: Journal of Mass Spectrometry, 31 1996, 823-824. p. 1921 Step towards nanoscale Fe moieties: intercalation of simple and Keggin-type iron• containing ions in-between the layers of Na-montmorillonite / PÁLINKÓ István, Lázár Károly, HANNUS István. KIRICSI Imre. In: Journal of Physics and Chemistry of Solids, 57 (6-8) 1996. 1067-1072. p. 1922 Synthesis of layered double hydroxides and their reactivities in l-butene isomerization after calcination / BÉRES Attila, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 59 (1) 1996, 47-52. p.

363


1923

1924 1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932 1933

1934 1935

1936

1937

364

Alkáli- és alkáliföldfém ioncserélt zeolitok vizsgálata 23Na, 27A1 és 29Si szilárdfázisú NMR spektroszkópiával / HANNUS István, RÓZSA TARJÁNI Mária, B. Nagy János, KIRICSI Imre. In: Vegyészkonferencia, Eger, 1996. július 2-4. Előadásösszefoglalók. oldalszám nélk. N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata / RÓZSA TARJÁN I Mária. Szeged, [ 1996]. 53 lev. Egyetemi doktori értekezés Effect of CO pressure and temperature on Cu+-CO complex in over-exchanged Cu/ZSM-5: An FTIR study / SÁRKÁNY János. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. [Bp., 1996],-285. p. Effect of water on the autoreduction level of the excessively ion-exchanged Cu/ZSM-5: An FTIR study / SÁRKÁNY János. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy. Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 283. p. FTIR study on the interaction of O2 and CO with Cu+ ions in zeolite ZSM-5: Formation and reactivity of superoxide / SÁRKÁNY János. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 92. p. Infrared study of the interaction between Lewis bases and surface hydroxyl groups of Pt/Cab-O-Sil / SÁRKÁNY János. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy. Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp.. 1996], - 284. p. Redox chemistry of Cu/ZSM-5 / T. Beutel, SÁRKÁNY János, G.-D. Lei, J.Y. Yan, W.M.H. Sachtler. Autopszia nélkül. In: The Journal Physical Chemistry, 100 1996. 845-851. p. Anti-inflammatory effects of new glucocorticoide derivatives / Blazsó Gábor, Gábor Miklós, SCHNEIDER Gyula. Autopszia nélkül. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, October 7-9, 1996. Abstracts. - 44. p. Anti-inflammatory effects of new hydrocortisone and prednisolone derivatives / Blazsó Gábor, Gábor Miklós, SCHNEIDER Gyula. In: 141" International Symposium on Medicinái Chemistry, Maastricht, The Netherlands, 8-12 September, 1996. Abstracts. P-3.18 A side-chain substituted cholesterol analóg / Böcskei Zsolt, SZENDI Zsuzsanna, Frederick Sweet. In: Acta Crystallographica, C52 1996, 1302-1304. p. Interaction of phosphorus trichloride with zeolites / HANNUS István, KIRICSI Imre. FEJES Pál, A. Fonseca, B. Nagy J„ W.O. Parker, Jr„ SZENDI Zsuzsanna. In: Zeolites, 16 1996, 142-148. p. Steroids: [Part] 53: New routes to aminosteroids / SZENDI Zsuzsanna, Dombi G., VINCZE Irén. In: Monatshefte für Chemie, 127 1996, 1189-1196. p. Hydrogenation of alfa, béta-unsaturated ketones on metál catalysts / SZÖLLÖSI György, MASTALIR Ágnes. MOLNÁR Árpád, BARTÓK Mihály. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 57 (1) 1996, 29-36. p. Acidity dependence of the trifluoromethanesulfonic acid catalyzed isobutane-isobutylene alkylation modified with trifluoroacetic acid or water / George A. Olah, Patrice Batamack, Denis Deffieux, TÖRÖK Béla, Qi Wang, MOLNÁR Árpád, G.K. Surya Prakash. Autopszia nélkül. In: Applied Catalysis A: General, 146 1996, 107-117. p. Effect of acid/hydrocarbon ratio, temperature and contact time on the isobutaneisobutylene alkylation with trifluoromethanesulfonic acid / George A. Olah, G.K. Surya Prakash, TÖRÖK Béla, Török Marianna. Autopszia nélkül. In: Catalysis Letters, 40 1996, 137-142. p.


1938 Effect of solvents on the spectral characteristics of silico-molybdic acid H4SÍM012O40) of the Keggin-type studied by FT-IR, UV-VIS and ESR spectroscopies / TÖRÖK Béla, Török M„ Horváth L. I., KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred, Hungary, 25-30 August, 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 389. p. 1939 Hydrogen pressure dependence in the ring-opening reactions of substituted cyclo-butanes over Rh/SiO? catalyst at various temperatures / TÖRÖK Béla, PÁLINKÓ István, MOLNÁR Árpád, BARTÓK Mihály. In: Journal of Catalysis, 159 1996, 500-503. p. 1940 Rearrangement of oxygen-containing compounds induced by heteropoly acíds / TÖRÖK Béla, BUCSI Imre, BEREGSZÁSZI Timea, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: Catalysis of organic reactions. - New York-Basel etc., 1996. - 393-396. p. 1941 Redox behaviour of heteropoly acid of the Keggin-type: characterization of H4(SiMoi204») by IR, UV-VIS and ESR spectorcopies / TÖRÖK Béla, MOLNÁR Árpád, Balogh N„ Horváth L.I., KIRICSI Imre, PÁLINKÓ István. In: 23. European Congress on Molecular Spectroscopy, Balatonfüred. Hungary, 25-30 August. 1996. Book of abstracts. - [Bp., 1996], - 81. p. 1942 Solid acid (superacid) catalyzed regioselective adamantylation of substituted benzenes: Catalysis by solid superacids : Part 30 / G.A. Olah, TÖRÖK Béla, Tatyana Shamma. Török Marianna, G.K. Surya Prakash. Autopszia nélkül. In: Catalysis Letters, 42 1996. 5-13. p. 1943 Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions / TÖRÖK Béla, BUCSI Imre, BEREGSZÁSZI Timea, Kapocsi Irén, MOLNÁR Árpád. Amsterdam: Elsevier, [1996], 305-311. p. Klny.: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 107 1996 1944 Alfa, béta-unsaturated aminő- and hydroxylaminosteroids / VINCZE Irén, SZENDI Zsuzsanna, Baláspiri Lajos, Kámán J.. Autopszia nélkül. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, October 7-9, 1996. Abstracts. - 32. p. 1945 Aminoalkyl carboxamidosteroids with properties influencing the immuné system / Dénes László, VINCZE Irén, HACKLER László, SZENDI Zsuzsa, SCHNE1DER Gyula. In: 14lh International Symposium on Medicinái Chemistry, Maastricht, The Netherlands, 8-12 September, 1996. Abstracts. P—12.13 1946 Steroids: [Part] 54: Aminő acylamidosteroids / VINCZE Irén, HACKLER László, SZENDI Zsuzsanna, SCHNEIDER Gyula. In: Steroids, 61 1996, 697-705. p. 1947 A fluorinated D-homoestrone derivative / Mathias Noltemeyer, Lutz F. Tietze, WÖLFL1NG János, FRANK Éva, SCHNEIDER Gyula. In: Acta Crystallographica, C52 1996, 2258-2259. p. 1948 Anti-androgenic studies of 16-methyl-substituted steroids in vitro / Tóth István, Faredin Imre, Szécsi Mihály, WÖLFLING János, SCHNEIDER Gyula, MESKÓ Eszter. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, October 7-9, 1996. Abstracts. - 62. p. 1949 High perforinance liquid chromatography analysis of 16-hydroxymethyl-estradiol-3methyl-ether diastereomers / WÖLFLING János, PÉTER Antal, Marton Gábor, SCHNEIDER Gyula. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, October 7-9, 1996. Abstracts. - 65. p. 1950 Ring expansion of steroid oxetans into dihydrooxazines / Hajnal Andrea, WÖLFLING János, SCHNEIDER Gyula. In: Electronic Conference on Heterocyclic Chemistry. ECHET 96, 24 June-22 July, 1996. http://www.ch.ic.ac.uk/ectoc/echet96/

365


1951 The ursodeoxyeholic acid loading test, a new diagnostic tool in the bacterial overgrowth syndrome / Kiss Zsuzsanna F„ WÖLFLING János. Csáti Sándor, Nagy Ferenc, Wittmann Tibor, SCHNEIDER Gyula. Lonovics János. (5,h United European Gastroenterology Week, Paris, 2-6 November, 1996.). Autopszia nélkül. In: Gut. 39 Suppl. 1996, A 173. p. 1952 A metil-vinil-keton szelektív hidrogénezése fémorganikus komplexekkel módosított katalizátorokon / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, Jean-Pierre Candy, JeanMarie Basset. (Selective hydrogcnation of methyl vinyl ketone on catalysts modified by organometallic compounds). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (4) 1996, 175-179. p. 1953 Racemization of (I S)-(-)-exo-2,4-dideuteroapopinene over Pd: Evidence for an intramolecular 1,3-deuterium shift / G.V. Smith. B. Richter. ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the 11'" International Congress on Catalysis. Baltimore, MD, USA, 30 June-5 July, 1996. Part A. - Amsterdam: Elsevier. 1996. - 251-255. p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 101.) 1954 Selective oxidation of alcohols on zeolite encapsulated cobalt salophene / ZSIGMOND Ágnes. NOTHEISZ Ferenc. Fráter Zoltán. Jan-Erling Backvall. Autopszia nélkül. In: 4th International Symposium on Heterogeneous Catalysis and Fine Chemicals. Basel. September 8-12, 1996. Book of abstracts, final program. - 188-189. p.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Department of Inorganic and Analytical Chemistry 1955 Műszeres analitikai gyakorlatok / Összeáll.: ÁCS Gábor, CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna, GALBÁCS Zoltán, PÉTER Antal. 3.. bőv. kiad. Szeged: JATEPress. 1996. 125 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1956 Protonation sequence of linear polyamines and its role in electrostatic interaction between polyamines and polyphosphates / BÓDI István, Speidl S.. Kürtösi B.. LABÁDI Imre. In: 3rd Workshop on Molecular Recognition Chemistry. 30 May-2 June. 1996. Frascati, Italy. - P5 1957 Mössbauer spectroscopic analysis of FeS and Fe^Oi nanoparticles on silica and silicate supports / DÉKÁNY Imre, TURI László, Vankó György, Juhász Gergely. BURGER Kálmán. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged, Hungary, March 8-13. 1996. [Abstracts], - P50 1958 Mössbauer study of liquid solutions trapped as nanosize droplets in silicate and solid organic inicroemulsion carriers / BURGER Kálmán, Vértes Attila, DÉKANY Imre. SZEKERES Márta, NEMES-VETÉSSY Zsuzsa, BÚZÁS Norbert. In: NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in Solids and Solutions. An Integrated Approach to their Preparation and Characterization. Szeged. Hungary, March 8-13. 1996. [Abstracts], - P49 1959 Nuclear techniques in structural chemistry / Vértes A.. Süvegh K.. Kuzmann E„ BURGER Kálmán, NAGY László, SCHRANTZ Krisztina, BÚZÁS Norbert. In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 203 (2) 1996, 399-412. p. 1960 Preparation and characterization of FeS and FeiOj nanoparticles on silica and silicate supports / DÉKÁNY Imre, TURI László, Vankó Gy„ Juhász G„ Vértes A.. BURGER

366


1961

1962

1963 1964 1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971 1972

1973

Kálinán. Autopszia nélkül. In: Nanoparticles in solids and solutions. - Dordrechl-Boston etc., 1996. - 555-568. p. - (NATO ASI Series; 18.) Preparation of nanosize FeS particles on SÍOT and clay mineral supports: SAXS and Mössbauer spectroscopic measurements / DÉKÁNY Imre, TURI László, Homonnay Zoltán, Vértes Attila, BURGER Kálmán. [Amsterdam]: Elsevier, [1996]. 195-203. p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 119 1996 A cukrok, mint gyenge komplexképzők?: Egy meglepő eredmény a szénhidrátok koordinációs kémiájában / BÚZÁS Norbert, GAJDA Tamás, NAGY László. BURGER Kálmán. In: 31. Komplexkémiai Kollokvium. Tata, 1996. jún. 5-7. - [22. p ] A vegyi fegyverkezés rövid története : 1. [rész] : Az első bevetéstől a II. világháborúig / BÚZÁS Norbert. In: A Kémia Tanítása, 4 (2) 1996. 27-28. p. A vegyi fegyverkezés rövid története: 2. [rész]: A második világégés és a hidegháborús évek / BÚZÁS Norbert. In: A Kémia Tanítása, 4 (3) 1996, 20-21. p. Coordination properties of L-cysteine and its derivatives towards diethyltin(lV) in aqueous solution: molecular basis of the biological activity of diorganotin(IV) compounds / BÚZÁS Norbert. GAJDA Tamás, Kuzmann E.. NAGY László. Vértes A., BURGER Kálmán. In: Metál ions in biology and medicine. Vol. 4. - Paris, 1996. - 94-96. p. Solution structure of dialkyltin(IV) complexes förmed with a carbohydrate-containing pseudopeptide / BÚZÁS Norbert, GAJDA Tamás, Kuzmann E., Vértes A.. BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: Cytotoxic. mutagenic and carcinogenic potentials of heavy metals related to humán environment. Przesieka, Poland, 15-26 June. 1996. - 66. p. Fázis-transzfer reagensek mint a szénhidrogének folyadékfázisú autooxidációjának katalizátorai / CSÁNYI László, JÁKY Károly. (Phase-transfer reagents as oxidation catalysts of liquid-pliase autooxidation of hydrocarbons). In: Kémiai Közlemények, 83 1996, 205-212. p. Differences in trace element contents of spring and autumn varieties of barley and oai seeds / CS1KKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss A. S. In: New perspectives in the research of hardly known trace elements and their role in life processes. Proceedings of the 7th International Symposium, Budapest, Hungary. June 1996. - Bp.. 1996. - 291-294. p. Effect of magnesium therapy on humán semen and plasma Mg levels and on Ihe volume of the ejaculate and the number and motility of spermia : Preliminary data / Kiss A.S., Viski S., Szöllősi .1., CSIKKEL-SZOLNOKI Anna. In: Magnesium Bulletin. 18 (4) 1996,96-99. p. Effect of the application of Al, Sr and Mg solutions to the leaf surface of maize, and determination of these elements by ICP-AES / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss S. A.. Mustárdy L.. HORVÁTH István. Autopszia nélkül. In: Magnesium Research. 9 (4) 1996, 263-272. p. Magnesium and calcium contents in papilionaceous plants depending on variety / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss S.A. In: Magnesium Research, 9 (3) 1996, 225. p. Somé effect of CuS04 on carp / TÓTH Lajos, JUHÁSZ Miklós, [ilj ], VARGA Tamás, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, NEMCSÓK János. In: Journal of Environmental Science and Health B. 31 (3) 1996, 627-635. p. Trace element content of soya seeds depending of the varieties and the soils / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss A. S. In: New perspectives in the research of hardly known trace elements and their role in life processes. Proceedings of ihe 7. International Symposium. Budapest. Hungary, June 1996. - Bp., 1996. - 247-250. p.

367


1974 Variety and soil dependent changes in the magnesium contents of wheat and rye grains / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss Sándor A. In: Current research in magnesium. 7th International Magnesium Symposium, Lisboa, Portugál, 1996. - London-Paris etc., 1996. - 377-378. p. 1975 Connection between sperm motility and magnesium supply / Kiss A.S., Szöllösi J.. Kovács L„ Viski S.. CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna. In: Magnesium Research, 9 (3) 1996, 227. p. 1976 Gyógyszeralapanyagok és készítmények nyomelemtartalmának meghatározása ICPatomemissziós spektrometriával / CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna. (Determination of trace element content of basic materials of drugs and that of drug preparates by ICPatomic-emission spectrophotometry). In: Gyógyszerészet, 40 1996, 257-261. p. 1977 Proton and metál ion interactions with glycylglycylhistamine, a serum albumin mimicking pseudopeptide / GAJDA Tamás, Bemard Henry, André Aubry, Jean-Jacques Delpuech. In: Inorganic Chemistry, 35 1996, 586-593. p. 1978 Stereoisomerism and equilibrium properties of oxygen-carrying cobalt(II) complexes of histamine and its derivatives / GAJDA Tamás, B. Henry, J.-J. Delpuech. Autopszia nélkül. In: Abstracts of COST Chemistry Dl Workshop, Copenhague. Denmark. 1996. - 5 5 . p. 1979 Determination of cadmium in certified reference materials using solid sampling electrochemical vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry supplemented with thermogravimetric studies / GALBÁCS Gábor, Frank Vanhaecke, Luc Moens, Richárd Dams. In: Microchemical Journal, 54 1996, 272-286. p. 1980 Szilárd mintás ETV-ICP pirolitikus grafit mintatartók felületén bekövetkező változások tanulmányozása az AFM mikroszkópia és felületanalitka módszereivel / GALBÁCS Gábor, Frank Vanhaecke, SNEIDER János, OSZKÓ Albert. In: 39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés kiadványa. Mosonmagyaróvár, 1996. szeptember 4-6. - [Bp., 1996].- 119-120. p. 1981 A csökkentett deutériumtartalmú víz biológiai hatása / Somlyai Gábor, Jancsó Gábor, Jákli György, LASKAY Gábor, GALBÁCS Zoltán, GALBÁCS Gábor, Kiss A. Sándor, Berkényi Tamás. In: Természetgyógyászat, (10) 1996, 29-32. p. 1982 Az ultrahang kémiai alkalmazásai / GALBÁCS Zoltán, Kovács Marietta, GALBACS Gábor. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 56. p. 1983 Effect of toxic elements and reduced deuterium content water on the germination of maize / A.S. Kiss, GALBÁCS Zoltán, GALBÁCS Gábor. In: [2"0 International Symposium on Metál Elements in Environment, Biology and Medicine, Temesvár, 27-29 October, 1996], - 2 1 . p. 1984 Is deuterium a toxic microelement? / GALBÁCS Zoltán, Kiss A. S., GALBÁCS Gábor. In: Proc. 7. International Trace Element Symposium, Budapest, 1996 June. - 243-246. p. 1985 Stabilis izotópok / GALBÁCS Zoltán. In: A Kémia Tanítása, 4 (4) 1996, 13-16. p. 1986 Vizek stabilis szénizotóp arányának vizsgálata / Gyapjas József. GALBÁCS Zoltán. Frank Dehairs, Ramses Van Ryssen, Sandra Marquillier. (Study of isotopic ratios of stabilé carbon isotopes in waters). In: The 2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, 4 November, 1996, Szeged, Hungary. Book of abstracts. 142-151. p. 1987 Equilibrium study on the proton, copper(II), nickel(II) and Zn(II) complexes of Dgalactamine derivatives / GYURCSIK Béla, GAJDA Tamás. Jancsó A., NAGY László. H. Lammers, J A. Peters, BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: 3rd European 368


1988

1989 1990

1991 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Conference on Bioinorganic Chemistry, Noordwijkerhout, Netherlands, 3-8 August, 1996. Book of abstracts. - B25 Lineáris és ciklusos hexapeptidek réz(II)komplexeinek egyensúlyi vizsgálata / GYURCSIK Béla, Peredyné Kajtár M., I. Vosekalna, E. Larsen. Autopszia nélkül. In: 31. Komplexkémiai Kollokvium, Tata, jún. 5-7. - 2. p. Nyíltláncú és ciklusos hexapeptidek téz(II)-komplexei / GYURCSIK Béla, Ilze Vosekalna, Erik Larsen. In: 31. Komplexkémiai Kollokvium, Tata, 1996. jún. 5-7. - [ ] p. Potentiometric and spectroscopic studies on copper(II) complexes of Iinear and cyclic peptides / GYURCSIK Béla, I. Vosekalna. E. Larsen. Autopszia nélkül. In: 2nd COST European Workshop on Activation of Small Molecules, Copenhagen, Denmark, 16-18 May, 1996. Book of abstracts. - 25. p. Robusztus távolságdefiníción alapuló osztályozási módszerek / HORVÁTH István. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 4 6 . p. Photodegradation of phenol as model compound in excited TÍO2 suspensions / ILISZ István, WITTMANN Gyula, DOMBI András. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the Régiónál Conference on Ozone, Ultraviolet Light, Advanced Oxidation Processes in Water Treatment, The Netherlands, 1996. - 515-525. p. A glikolsav és a tejsav komplexkémiai vizsgálata / JÓRI Zoltán, BÓDI István, Kövér Erika, Mátics Péter, MACHULA Gábor, LABÁDI Imre. In: 31. Komplexkémiai Kollokvium, Tata, 1996. jún. 5-7. - [ ] p. l-Hydroxyalkane-l,l-diyldiphosphonates as potent chelating agents for metál ions: Potentiometric and spectroscopic studies of copper(II) coordination / M. Dyba, M. Jezowska-Bojczuk, Kiss E., KISS Tamás, H. Kozlowski, Y. Leroux, D. El Manouni. Autopszia nélkül. In: Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions. 1996, 1119-1123. p. Hydroxamic acids as metál sequestering agents copper(II) and nickel(II) complexes of 2,6-diamino-N-hydroxyhexanamide in aqueous solutions : 2-amino-4-methylthioN-hydroxybutanamide in aqueous solution / P. O'Sullivan, J.D. Glennon, Farkas E., KISS Tamás. Autopszia nélkül. In: Journal of Coordination Chemistry, 38 1996, 271 — 280. p. Néhány citromsavszármazék réz(lI)ionnal képezett komplexei / Kiss Erzsébet, KISS Tamás, Malgorzata Jezowska-Bojczuk. (Copper(II) complexes of somé citric acid derivatives). I11: Magyar Kémiai Folyóirat, 102 (I I) 1996, 484-490. p. Oxovanadium(IV) complexes of ligands containing phosphonic acid moieties / D. Sanna, G. Micera, P. Buglyó, KISS Tamás. Autopszia nélkül. In: Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions, 87 1996, 87-92. p. Speciation of alumínium in biological systems / W.R. Harris, G. Berthon. J.P. Day. C. Exley, T.P. Fiatén, W.F. Forbes, KISS Tamás, C. Orvig, P.F. Zatta. Autopszia nélkül. In: Journal of Toxicology and Environmental Health, 48 1996, 543. p. The bioinorganic chemistry of alumínium / KISS Tamás, Farkas E.. Autopszia nélkül. In: Perspectives on bioinorganic chemistry. A research annual. Vol. 3. - LondonGreenwich, Con: JA1 P„ 1996. - 199-249. p. The interaction of aluminium(III) with phosphate binding sites: Biological aspects and implications / B. Corain, KISS Tamás, P. Zatta. Autopszia nélkül. In: Coordination Chemistry Reviews, 149 1996, 329-346. p. The interactions of AI(III) with biophosphates / Atkári K„ KISS Tamás, R. Bertani, R.B. Martin. Autopszia nélkül. In: Inorganic Chemistry, 35 1996, 7089-7094. p.

369


2002 Elektrosztatikus kölcsönhatások vizsgálata poliamin kationok és polifoszfát anionok között / LABÁDI Imre, BÓDI István. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 36. p. 2003 Estiination of stacking affinity of different aromatic compounds / LABADI Imre. Molnár J. In: 3rd Workshop on Molecular Recognition Chemistry, 30 May-2 June, 1996. Frascati, Italy. - P6 2004 Equilibrium studies, co-ordination isomers and local structure of organotin(IV) complexes förmed with carbohydrates / NAGY László, BÚZÁS Norbert, GYURCSIK Béla, T. Yamaguchi, BURGER Kálmán, Vértes A.. In: Metál ions in biology and medicine. Vol. 4.-Paris, 1996. - 131-133. p. 2005 Inhibition of reverse transcriptase activity by metál complexes of TIFF cyclic compounds / Nacsa J„ NAGY László, Molnár J„ Molnár J. O. (Symposium on the Pathomechanisms and Prevention of Viral and Bacterial Diseases, Szeged, May 29•June 2, 1996. Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 43 (4) 1996, 411. p. 2006 • Modern röntgenanalitikai módszerek / NAGY László, BÚZÁS Norbert. Szeged: JATEPress, 1996. 109 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 2007 Spectroscopic studies of iron(III) complexes of D-saccharose and D-glucose in the solid state and in solution / NAGY László, GAJDA Tamás, Kürti J„ SCHRANTZ Krisztina, BURGER Kálmán. In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 209 (1) 1996, 225-234. p. 2008 Szénhidrátok és származékaik fémkomplexeinek egyensúlyi viszonyai és lokális szerkezete / NAGY László. Szeged: JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tansz., 1996. 35 p. ([Doktori Értekezés Tézisei]) 2009 Szénhidrátok és származékaik fémkomplexeinek egyensúlyi viszonyai és lokális szerkezete / NAGY László. (Equilibrium conditions and local structure of the metallic complexes of carbohydrates and their derivatives). In: Kémiai Közlemények, 82 1996, 73-92. p. 2010 Szervetlen és fémorganikus vegyületek előállítása / Szerk.: NAGY László. Szeged: JATEPress, 1996. 79 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 2011 Waste derived zinc and copper compounds for zinc and copper nutrition of sugár beet / R. Schmidt, NAGY László, P. Reisinger, P. Szakai, Z. Czabarka. Autopszia nélkül. In: lOth International Symposium of CIEC. International Scientific Centre of Fertilizers. Braunschweig-Volkenrode, Germany, 9-11 December, 1996. - 255-262. p. 2012 Positron annihilation and IH NMR study of [Zn(l-propyltetrazole)6](BF4)2 and [Fe(methyltetrazole)6](BF4)2 complexes / Bokor M„ Marék T„ Süvegh K„ Tompa K„ Vértes A., NEMES-VETÉSSY Zsuzsanna, BURGER Kálmán. In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 211(1) 1996, 247-253. p. 2013 High performance liquid chromatography analysis of 16-hydroxymethyl-estradiol-3methyl-ether diastereomers / WÖLFLING János, PÉTER Antal, Marton Gábor, SCHNEIDER Gyula. In: 6th Symposium on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary. October 7-9, 1996. Abstracts. - 65. p. 2014 Liquid chromatography studies on the enzymatic degradation of luteinizing hormonereleasing hormoné analogues with off-line identification by mass spectrometry / PÉTER Antal, Serge Devadder, Georges Laus, Dirk Tourwé. Amsterdam: Elsevier, [1996], 137-142. p. Klny.: Journal of Chromatography A, 729 1996

370


2015 Separation of enantiomeric béta-methyl aminő acids and of béta-methyl aminő acid containing peptides / PÉTER Antal, Tóth Géza, TÖRÖK Gabriella, Dirk Tourwé. Amsterdam: Elsevier, [1996], 455-465. p. Klny.: Journal of Chromatography A, 728 1996 2016 Sidechain conformational constraints as a basis for opioid peptidomimetics / D. Tourwé, G. Tóth, K. Verschueren, E. Mannekens, T. Nguyen Thi Diem, P. Verheyden. H. Jaspers, PÉTER Antal, A. Borsodi. In: Actualités de chimie thérapeutique - 22e série. - 1996. - 9 3 - 9 9 . p. 2017 A n-butének átalakulása antimon-vanádium keverékoxidokon: a szerkezeti és a katalitikus tulajdonságok kapcsolata / HALÁSZ János, SCHMÉL Zoltán, Tordai Péter. In: Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 1996. november 15-17. - 59. p. 2018 A dibutilón(IV) kation merkapto-karbonsavakkal képzett komplexeinek egyensúlyi és szerkezetvizsgálata / SCHRANTZ Krisztina, NAGY László, GAJDA Tamás, Kuzmann Ernő, Antonin Lycká. In: 31. Komplexkémiai Kollokvium, Tata, 1996, jún. 5-7. - [21. p.] 2019 Equilibrium and structural study on dialkyltin(IV) complexes with mercapto carboxylic acids / SCHRANTZ Krisztina, NAGY László. GAJDA Tamás, Kuzmann Ernő, Antonin Lycka. Autopszia nélkül. In: Nato Advanced Study Institute, Cytotoxic, mutagenic and carcinogenic potencials of heavy metals related to humán environment, Przesieka, Poland, 15-26 June, 1996. - [ ] p. 2020 Gas phase reactions in silent electric discharges: Part 2: Chemical reactions involving electron-molecule collisions in oxygen / SIPOS-NAGY Gabriella, DOMBI András. In: Ozone Science and Engineering, 18 1996, 141-157. p. 2021 Gas reactions in silent electric discharges: Part 1: Exact calculation of the charge passed through the discharge chamber and the electric field using the electrical parameters of cicuit / SIPOS-NAGY Gabriella, DOMBI András. Autopszia nélkül. In: Ozone Science and Engineering. 18 1996, 127-139. p. 2022 Gas reactions in silent electric discharges: Part 3: Investigation of chemical reactions involving electron-molecule collisions in various mixtures of O2 with Ar, N2 or CO / SIPOS-NAGY Gabriella, HORVÁTH Dezső, DOMBI András. Autopszia nélkül. In: Ozone Science and Engineering, 18 1996, 159-171. p. 2023 Mechanism of catalysed ozone decomposition in aqueous solutions / WITTMANN Gyula, ILISZ István, DOMBI András. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the Régiónál Conference on Ozone, Ultraviolet Light, Advanced Oxidation Processes in Water Treatment, Amsterdam, The Netherlands, 1996. - 411-421. p. I

. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Department of Solid State and Radiochemistry 2024 Scanning tunneling microscopy study of the CO-induced structural changes of Rh crystallites supported by Ti0 2 (l 10) / BERKÓ András, Ménesi G„ SOLYMOSI Frigyes. Fotomásolat/EGY. In: Journal of Physical Chemistry, 100 1996. 17732-17734. p. 2025 Study of clean TiOi( 110) surface by scanning tunneling microscopy and spectroscopy / BERKÓ András, SOLYMOSI Frigyes. In: Langmuir, 12 1996, 1257-1261. p. 2026 A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon / CSERÉNYI József. Szeged, 1996. 93, XIV lev., Mell.: Tézis. PhD értekezés 2027 Oxidation of adsorbed CH3 and C2H5 species on Rh(l 11) / [DEÁK] BUGYI László, OSZKÓ Albert, SOLYMOSI Frigyes. In: Journal of Catalysis, 159 1996, 305-312. p.

371


2028

A szén-dioxid, a metán és az etán katalitikus átalakítása / ERDÖHELYI András. Szeged: JATE Szilárdtest- és Radiokém. Tansz., 1996. 16 p. Tézisszerű doktori értekezés 2029 Az etán szelektív katalitikus oxidációjának kinetikája / ERDÖHELYI András. (The kinetic of the selective catalytic oxidation of ethane). In: Magyar Kémikusok Lapja, 51 (5) 1996, 197-204. p. 2030 Reaction of carbon monoxide with water on supported irídium catalysts / ERDŐHELYI András. FODOR Krisztina, Suru Gabriella. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 131-147. p.. Klny.: Applied Catalysis A: General, 139 1996 2031 A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon / HAJDÚ Éva. Szeged, [1996], 84 lev., Tézis: 10, [29] lev. PhD disszertáció 2032 Szilárd mintás ETV-ICP pirolitikus grafit mintatartók felületén bekövetkező változások tanulmányozása az AFM mikroszkópia és felületanalitka módszereivel / GALBACS Gábor, Frank Vanhaecke, SNEIDER János, ÓSZKÓ Albert. In: 39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés'kiadványa. Mosonmagyaróvár, 1996. szeptember 4-6. - [Bp.. 1996].-119-120. p. 2033 ' Adsorption-induced structural changes of supported Pt-Rh catalysts / RASKÓ János, NÓVÁK Éva, SOLYMOSI Frigyes. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 115-121. p. Klny.: Catalysis Today, 27 1996 2034 A sikertörténet folytatása: A szép új világ régi-új építői / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, november 19 1996, 10. p. 2035 A szegedi Széchenyi-díjas akadémikusok kezdeményezéséről / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Tudomány, 41 1996, 1135-1136. p. 2036 Adsorption-induced structural changes of supported rhodium nanoparticles / SOLYMOSI Frigyes. In: Nanoparticles in solids and solutions. - [Dordrecht-Boston etc.]: Kluwer, 1996.-407-419. p. 2037 Conversion of methane to benzene over M02C and M02C/ZSM-5 catalysts / SOLYMOSI Frigyes, SZŐKE Attila, CSERÉNYI József. In: Catalysis Letters, 39 1996, 157-161. p 2038 Differenciált támogatás vagy egyenlősdi? / SOLYMOSI Frigyes. In: Népszabadság, március 9 1996, 24. p. 2039 Generation of C2H5 species: Thermal and photoinduced dissociation of C2H5I on Rh(l I I ) / SOLYMOSI Frigyes. [DEÁK] BUGYI László, OSZKÓ Albert. In: Langmuir. 12 1996,4145-4152. p. 2040 Géniusz politikusok és egyszerű tudósok / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, július 20 1996, 14. p. 2041 Nem az egyetemek pazarolnak: A tudományos kutatás és felsőoktatás / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, március 30 1996, 15. p. 2042 Nincs fontosabb, mint a tudomány érdeke: Visszatérnek-e a rendszerváltás előtti vezetők az-Akadémia élére? / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, április 27 1996, 15. p. 2043 Reflexió Pungor akadémikus hozzászólására / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Tudomány, 41 1996, 1137-1139. p. 2044 Segítsük az államot önkéntes adományokkal?: A tudomány munkatársainak anyagi felajánlásáról / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, december 27 1996, 9. p. 2045 Selective oxygen addition to adsorbed CH2 and CH3 on Pd(100) / SOLYMOSI Frigyes, KOVÁCS Imre, Révész Károly. Amsterdam: Elsevier, [1996], 121-129. p. Klny.: Surface Science, 356 1996 2046 Tartsuk itthon a Nobel-díjasokat! / SOLYMOSI Frigyes. In: Népszabadság, február 19 1996. 11. p.

372


2047 Thermal stability and reactions of CH2, CH:i and C2H5 species on the metál surfaces / SOLYMOSI Frigyes. [Amsterdam]: Elsevier, [1996], 193-203. p.. Klny.: Catalysis Today. 28 1996 2048 Több támogatást a felsőoktatásnak: A magyar tudomány az ezredforduló előtt / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Nemzet, július 31 1996, 6. p.

Természeti Földrajzi Tanszék Department of Physical Geography 2049 Dr. Jakucs László 70 éves / BÁRÁNY Ilona, KEVEINÉ. In: Földrajzi Közlemények, 120(1) 1996, 80-81. p. 2050 Ecological conditions of Hungárián karsts / BÁRÁNY-KEVEI Ilona. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 89-99. p. 2051 Geological condition of Hungárián karsts / BÁRÁNY-KEVEI Ilona. Autopszia nélkül. In: 28"' International Geographical Congress, The Hague, 1996. Abstract book. - 34-35. p. 2052 Plánt ecological survey of the Kataréti stream catchment / BÁRÁNY-KEVEI Ilona, Barta Károly, Tamási Györgyi. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35.1996, 51-65. p. 2053 Survey of the interaction between soil and vegetation in a karstecological system (at Aggtelek, Hungary) / BÁRÁNY-KEVEI Ilona, HORVÁTH András. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 81-87. p. 2054 Tectonic and geomorphic evolution of Bükk Mountains, North Hungary, with special regard to doline formation / BÁRÁNY-KEVEI Ilona. Autopszia nélkül. In: Geomorphological regions in Hungary. Dedicated to the European Régiónál Conference, Budapest-Veszprém, Hungary, 9-12 April, 1996. - Bp., 1996. - 67. p. 2055 Umweltprobleme im Boden- und Vegetationssystem von Ungarn / BÁRÁNY-KEVEI Ilona. Autopszia nélkül. In: Tübinger Geographische Studien, (116) 1996, 127-134. p. 2056 Földrajzoktatás és a sajtó / FARSANG Andrea, Bajnai Zsolt, Bende Edit. In: A Földrajz Tanítása, 4 (2) 1996, 13-17. p. 2057 Régiónál analysis of the heavy metál content of soils on the NE-pediments of the Mátra Mts / FARSANG Andrea. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 65-79. p. 2058 Regionale Untersuchungen von Bodenschwermetallen: Kausalstudie in Mátra / FARSANG Andrea. Autopszia nélkül. In: Tübinger Geographische Studien. Interaktion von Ökologie und Umwelt mit Ökonomie und Raumplanung, (116) 1996, 135-152. p. 2059 Nyitás a környezet évszázada felé/GAZDA László. In: A Földrajz Tanítása, 4 (3) 1996, 3-7. p. 2060 Humán bioclimatological features of Cluj-Napoca (Klausenburg), Romania and its surroundings / GÉCZI Róbert, UNGER János, DORMÁNY Gábor. Autopszia nélkül. In: Int. Conf. Úrban Climatology, Essen, 1996. Book of abstracts. - 191-193. p. 2061 On the geology and geomorphology of Vigyázó Mountains (Vladeasa) / GÉCZI Róbert. GRUBER László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996,44-50. p. 2062 Somé bioclimatic indicators of Kolozsvár (Cluj-Napoca), Romania / GÉCZI Róbert, DORMÁNY Gábor, UNGER János. In: Acta Universitatis Szegediensis. Pars Climatologica Scientiarum Naturalium, 30 1996, 41-48. p. 2063 Landscape changes in the Tisza river valley from the 'Turkish rule' to the 20"' century / GRUBER László, GÉCZI Róbert. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 11-20. p.

373


2064 A Föld, amelyen élünk: 2. [köt.]: Földrészek, tájak, országok / Makádi Mariann; [Bírálók: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, JAKUCS László, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, 1996. 167 p. 2065 Szeged környéki talajok / KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona. In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 1996. szept. 4-6. - Szeged. 1 9 9 6 . - 9 4 - 9 9 . p. 2066 Terep- és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban: Válogatás: Egyetemi jegyzet / KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona. FARSANG Andrea. Szeged: JATEPress. 1996. 122 p. (József Attila Tudományegyetem. Természettudományi Kar) 2067 A Duna-Tisza köz néhány táji értékének prognosztizálható változása / MEZŐSI Gábor, KEVEI Ferencné, GÉCZI Róbert. In: A termőföld védelme. OMÉK '96 Kísérő rendezvénye. - Gödöllő, 1996. - 34^18. p. 2068 Models and their geographical applications / MEZŐSI Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 1-9. p. 2069 Széleróziós vizsgálatok a Duna-Tisza közén / MEZŐSI Gábor. SZATMARI József. In: A termőföld védelme. OMÉK' 96 Kísérő rendezvénye. - Gödöllő, 1996. - 24-33. p. 2070 The future ecological value of the Hungárián landscape / MEZŐSI Gábor, BÁRÁNYKEVEI Ilona, GÉCZI Róbert. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica. 35 1996, 21-43. p. 2071 The predicted vvind erosion rate in the Carpatian Basin / MEZŐSI Gábor. Autopszia nélkül. In: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Régiónál Conference organised by the Intemational Association of Geomorphologists (IAG), Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. abstracts of papers. - Bp., 1996. - 86. p. 2072 Tüzes térinformatika/ MEZŐSI Gábor. Autopszia nélkül. ín. Térinformatika, (2) 1996, 29. p. Úrban ecological study using GIS and RS methods / MEZŐSI Gábor. Autopszia nélkül. In: 2073 28th International Geographical Congress, The Hague, 1996. Abstract book. - 399-400. p. A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján / MUCSI László. 2074 Szeged, 1996. 80 lev., Tézis 18 p. PhD értekezés/EGY Az antropogén környezetalakítás vizsgálata egy határmenti környezetvédelmi területen / 2075 Karancsi Zoltán, MUCSI László. In: Határon innen - határon túl. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 1996. szept. 4-6. - Szeged, 1996. - 216-221. p. 2076 Ökovárosok, városok ökológiája, városökológia? / MUCSI László. Autopszia nélkül. In: The 1S1 Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 12 September, 1996. - 69-74. p. 2077 Úrban land use investigation with GIS and RS methods / MUCSI László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 11 l - l 19. p. 2078 A mi Alföldünk / Szerk.: RAKONCZAI János. Szabó Ferenc. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, 1996. 223 p. 2079 A Nagyalföld, Közép-Európa síksága és települései: Függelék a Magyar Köztársaság nemzeti dokumentumaihoz az ENSZ emberi települések (Habitat II.) c. világkonferenciájára / Csatári Bálint, RAKONCZAI János. [Békéscsaba]: Nagyalföld Alapítvány. [1996], 16 p. Angol nyelvű változatban is 2080 Mit nézzünk meg az Alföldön? / RAKONCZAI János. In: A mi Alföldünk. - Békéscsaba, 1996. - 219-223. p. 2081 Assessment of wind erosion risk on the agricultural area of southern part of Hungary / SZATMÁRI József. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 35 1996, 121-135. p. 374


SZERZŐI NÉVMUTATÓ

ÁBRAHÁM Magdolna 1312, 1313,1315,1322 lásd még GULYÁS Magdolna ÁCS Gábor 1955 ADAMKOVICH István 1431, 1432, 1433 ALBERT Sándor 221, 332, 333, 334, 335, 336, 805 ALEXIN Zoltán 1146, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1163, 1706, 1707, 1708 ALMÁSI Tibor 64, 485, 1008, 1009, 1010 ANCSIN Gabriella, SZÓNOKYNÉ 1519, 1539, 1540 ANDERLE Ádám 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ANDOR József 1443 ANDRÁSSY Adél 39,40,41 ANNUS Irén 211,212,1129 BADÓ Attila 45 BAGI Ibolya 929,930,931 BAGI István 1726,1727,1728,1729 BAGI Krisztina 1325 BAGOTA Mónika 1274 BAJNÓCZI Beatrix 212, 1129 BAKONYI Géza 1072, 1073, 1074

BALÁZS János 1438,1595,1596, 1597, 1647 BALÁZS József 177,178 BALÁZS L. Gábor 932 BALÁZS Mihály 244,915,916 BALI Katalin 1576,1577,1814, 1815 BÁLINT Erzsébet 1310, 1787, 1788 BALOG Iván 1003 BALOGH Elemér 53, 54, 55, 56, 57 BÁN Miklósi. 1267,1268,1269, 1270, 1434, 1440, 1441, 1442 BANKA Lajos 1315 BÁNRÉTI Zoltán 202, 203, 204, 205, 209 BÁRÁNY Ilona, KEVEINÉ 2049, 2065, 2066 BÁRÁNY-KEVEI Ilona 1781, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2070 lásd még KEVEI Ferencné BARÁTH Tibor 662, 663 BARNA Gábor 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 BARÓTI Tibor 933, 934, 935, 952 BARTÓK Mihály 1190, 1630, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1644, 1645, 1866, 1880, 1881, 375


1882; 1883, 1884, 1887, 1889, 1890, 1891, 1895, 1906, 1907, 1935,1939, 1953 BASSOLA Péter 626,627 BECSEI József 1520,1521,1522 BELÉNYI Gyula 66, 504, 657, 906, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057 BELEZNAI Csaba 1560,1592,1593 BELLON Tibor ' 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 BENEDICT Mihály 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391 BENKŐ Zsolt 1602,1789 BÉRCZI Imre 133 BEREGSZÁSZI Tímea 1901, 1940, 1943 BÉRES Attila 1170,1171,1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1184, 1188, 1210, 1900, 1912, 1919,1922 BERGER Ferenc 1598, 1610, 1618, 1624, 1626, 1631, 1634, 1637, 1639, 1647, 1880, 1883, 1885 BERKESI Ottó 1201,1435,1436, 1437, 1438, 1443, 1481, 1482, 1597 BERKÓ András 2024,2025 BERNÁTH Árpád 613, 614, 615, 616

BERTA Árpád 183, 184, 185, 186, 187, 88, 189, 190, 190, 191 BERTA Tibor 388,389 BESENYEI Lajos 134, 135, 136 BIBOK Károly 936, 937, 938 376

BLAZOVICH László 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 480, 480, 485, 486, 1008, 1015, 1053 BLÁZSIK Zoltán 1702,1858 BLUTMAN László 125, 126 BOBVOS Pál 1 BOCSOR Péter 221, 336, 431, 743, 744, 745, 746, 805, 986 BÓDI István 1956, 1993, 2002 BODNÁR László 127,128 BOGNÁR Ferenc 939,940 BOHUS Mihály 1862 BÓR József 1387 BOR Zsolt 1602, 1746, 1789, 1790, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1809, 1810, 1811, 1813, 1821, 1828

BOROS András

1218, 1219, 1220,

1221

BOTOS Katalin 131 BOZÓKI Zoltán 1791 BUCSI Imre 1940,1943 BUGYI László lásd DEÁK László BÜKY László 206, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 BURGER Anna 1523,1524 lásd még GIMES Anna BURGER Kálmán 1611, 1612, 1613, 1617, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1987, 2004, 2007, 2012 BÚZÁS Norbert 1612, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 2004, 2006


CONTRERAS IZQUIERDO, NarcisoM.. 390 CSÁKÁNY Béla 1135 CSALLNER András E. 1147 CSÁNYI László 1967 CSAPÓ Benő 664, 665, 666, 667, 668, 669,670,671,680 CSÁSZÁR József 1439 CSEJTEI Dezső 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 1092 CSÉKA Ervin 18,19,19,20,21, 22, 23 CSENDES Tibor 1147, 1148, 1149 CSERÉNYI József 2026, 2037 CSERNUS Sándor 455,456,457 CSETE Mária 1810 CSETRI Lajos 413,414,415 CSIKÁSZ Lajos 1366,1382 CSIKKEL-SZOLNOKI Anna 1324, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 lásd még SZOLNOKI Anna CSIKÓS Zsuzsanna 391 CSONTOS Szabolcs 248,274 CSÖRGŐ Sándor 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 CSÚRI Károly 844, 845, 846, 847, 848, 849 CZACHESZ Erzsébet, CS. 672, 673 ; 674, 675, 676 CZAGÁNY László 42 CZÉDLI Gábor 1136,1137,1138, 1139, 1140, 1141 CZIRJÁK Attila 1388, 1389, 1390,1391 CZÚCZOttó 117

DÁNYI Gábor 1848,1849,1850, 1863, 1864 DÁVID Tamás 464 DEÁK Ágnes 1058, 1059, 1060, 1061 DEÁK László 2027,2039 DEÁK Péter 1541 DEÉR Aranka, K. 1312, 1315, 1316 DÉKÁNY- András 268, 275, 276, 277,278, 1092 DÉKÁNY Imre 1438,1597,1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1634, 1635, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1653, 1654, 1663, 1789, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1888, 1889, 1890, 1891, 1957, 1958,1960, 1961 DÉR Terézia 396 DOLOVAI Dorottya 312, 313, 314 DOMBI András 1464, 1992, 2020, 2021,2022, 2023 DOMOKOS Johanna 747,748 DÖMÖTÖR Gyula 1267, 1268, 1269, 1270, 1434, 1440, 1441, 1442,. 1459 DORMÁNY Gábor 1380, 1381, 2060, 2062 DORNBACH Mária 392 DORÓGézáné 707 377


DREVENI Irén 1443 DURHAM Mária 213 ÉGETŐ Emese 132 EÖRDÖGH István 1027, 1028, • ; 1029, 1030 ERDEI Ilona 9 4 1 , 9 4 2 , 9 4 3 , 9 4 4 , 945 ERDEI László 1715,1716,1717 ERDÉLYI Lajos 1836 ERDÉLYI Miklós 1790, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 ' ERDŐHELYI András 2028, 2029, 2030 ÉSIK Zoltán 1851, 1852, 1853, 1854,1855 FÁBIÁN Eszter, TÓTHNÉ 141 FÁBIÁN György 142, 143, 144, 145, 146, 147 FARKAS Beáta 43,44 FARKAS Éva 1832 FARKÁS Ildikó 337 FARKAS L. Gyula 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1421, 1424, 1425, 1428 FARKAS Tamás 1837, 1838, 1839 FARKAS Zoltán 696, 697 FARKAS Zsuzsa 1574, 1797, .1832 FARSANG Andrea 2056, 2057, 2058, 2066 FÁSI András 1907 FEHÉR Ottó 1840, 1841, 1845 FEJÉR Ádám 264, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,975 FEJES Katalin, B. 548, 549, 550 378

FEJES Pál 1176,1189,1192,1933 FEJES Tekla 77 FEKETE Éva 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1328, 1329, 1334, 1335 FELEKY Gábor 1004,1005 FENYVESI Anna 214,215,216 FERENCZY Lajos 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1683, 1684, 1690, 1694, 1695 FERINCZ István (Szláv Filológiai T.) 956,996 FERINCZ István (Optikai és Kvantumelektronikai T.) 1798 FODOR István 99, 659, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887 FODOR Krisztina 2030 FODOR Zsolt 1130,1132 FORGÁCS Tamás 551,552,553, 554, 555, 556, 557, 559, 560 FRANK Éva 1867,1947 FRIED István 431, 431, 431, 746, 746, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 986, 986,986


FÜLÖP Zoltán 1848,1850,1863, 1864 GAÁL Márta 617,618,619 GAIZER Tamás 1856 GAJDA Tamás 1962,1965,1966, 1977, 1978, 2007, 2018,2019 GÁL János 1584,1585,1586 GALAMB György 458,459 GALÁNTAI Erzsébet, SZ. 397, 398, 399,519 GALBÁCS Gábor 1742, 1831, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,2032 GALBÁCS Zoltán 1742, 1955, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 GALLÉ László 1768,1769,1770, 1771, 1772, 1773 GÁNGÓ Gábor 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 GAUSZ András 279 GAZDA László 2059 GÉCSEG Ferenc 1703,1704 GÉCZI Róbert 1380, 1381, 2060, 2061,2062,2063, 2067,2070 GERETOVSZKY Zsolt 1799,1834 GICZI Zsolt 1062 GIMES Anna, BURGERNÉ 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 lásd még BURGER Anna GINGL Zoltán 1561,1562,1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1593 GÖNDÖS György 1868, 1869, 1870, 1871 GÖRGÉNYI Miklós 1444,1465

GRUBER László 2061,2063 GULYA Károly 1218,1219,1220, 1221, 1233, 1234, 1235, 1236, 1239, 1240, 1241, 1243 GULYÁS Magdolna, ÁBRAHÁMNÉ 1314 lásd még ÁBRAHÁM Magdolna GUTMAN Iván 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1475, 1477, 1478, 1479 GYÉMÁNT Iván Károly 1392, 1393, 1394, 1404 GYENGE Zoltán 280, 281, 282 GYENIZSE Pál 1168,1865 GYIMESI Timea 338, 339, 340, 341,342, 343,344 GYIMÓTHY Tibor 1146,1155, 1156, 1705, 1706, 1707, 1708, 1714 GYÖRFFY György 1501, 1774, 1775 GYURCSIK Béla 1987, 1988, 1989, 1990, 2004 HAAVISTO, Kirsi 212, 1129 HACKLER László 1945, 1946 HAFNER Zoltán 576,577 HAI, Do Quy 1222, 1228, 1229, 1232, 1318, 1327, 1328, 1329, 1334, 1335, 1337 HAJDÚ Éva 2031 HAJDÚ József 118 HAJNÓCZI Gábor 1011 HALASY Katalin 1237,1238 HALÁSZJános 1170,1177,1178, 1179, 1180, 1188, 1215, 1216, 1217, 2017 379


HAMARI Zsuzsanna 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 687, 1688, 1689, 1697, 1698 HANNUS István 1170, 1171, 1173, 1175, 1179, 1181, 1 182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1 192, 1211, 1212, 1213, 1899, 1900, 1906, 1910, 1912, 1921, 1923, 1933 HARASZTI Tamás 1628, 1629, 1630,1891 HÁRS Endre 620, 621, 622, 926 HÁRTÓ Gábor 795 HÁSZ-FEHÉR Katalin 428, 429, 430 HATVANI László 1275 HEBLING János 1800, 1801, 1802, 1820, 1821

HEGYES Péter 1467,1872,1873, 1874 HELLER Ágnes 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 HERNÁDI Klára 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 HESZLER Péter 1803,1804 HETÉNYI Magdolna 1282, 1283, 1284,1285 HILBERT Margit 1405, 1805, 1806, 1807, 1832 HÓDOSY Annamária 221, 336, 431,746,796,805,986 HOFFMANN Zsuzsanna 698, 699, 700 HOMOKI NAGY Mária 78 HOPP Béla 1746, 1808, 1809, 1810, 1811, 1 8 1 2

380

HORNUNG Erzsébet 1776,1777, 1778, 1779, 1780 HORVÁTH András 1781, 2053 HORVÁTH Andrea 701 HORVÁTH Dezső 1464, 1490, 2022 HORVÁTH Ferenc 888 HORVÁTH Gyula 1154, 1857 HORVÁTH István 1970, 1991 HORVÁTH Tamás 1151, 1152, 1712, 1713 HORVÁTH Zoltán L. 1790,1793, 1794, 1813 HUM László 1498 IGLÓI Ferenc 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400 IGNÁCZ Ferenc 1576, 1577, 1814, 1815, 1828 ILIA Mihály 91, 578, 579, 580 ILISZ István 1992,2023 IMREH Balázs 1702,1858,1859, 1860, 1861

IVANICS Mária 192 IVÁNYI-SZABÓ Éva 1122,1535, 1829 JAKAB Éva 168,169,170,171 JAKUCS László 1507, 1537, 2064 JÁKY Károly 1967 JÓRI Zoltán 1993 JÓZSA György 1131 JÓZSA Zoltán 111,112 JUHÁSZ Antal 99, 504, 504, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 657, 658, 659, 660, 661, 880, 906, 906, 1057, 1057 JUHÁSZ Miklós 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738


JUHÁSZ Miklós, iíj. 1324,1972 JUHÁSZ Zsuzsanna 19 JUST Zsuzsanna 1417,1418 KACZIBA Ágnes 957 KÁLMÁN Katalin 1739, 1740, 1741, 1748 KÁLMÁN László 1304 KALTENBACH Jenő 113,114, 115 KÁNTOR Zoltán 1816, 1817, 1818, 1819, 1834 KAPOSI Márton 296, 297, 298, 299, 300 KARSAI László 1031, 1032, 1033 KATONA Endre 1153, 1154, 1857 KATONA Judit 958 KATONA Péter Zoltán 1006 KATONA Tünde 623 KAZA Ilona 1875 KECSKÉS Aranka 119 KEDVES Miklós 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 KÉKES SZABÓ Mihály 677,678, 679 KELEMEN János 708, 709, 710, 711,712,713,714,715,716 KELEMEN Zoltán 749, 754, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804 KEMENES Béla 137,138 KENESEI István 217, 218, 219 KERTÉSZ István 1659 KESERŰ Bálint 610,611,612

KETSKEMÉTY István 1832 KEVEHÁZI Katalin 920, 921, 1075, 1076, 1100 KEVEI Ferenc 1664,1665,1666, 1667, 1668, 1687, 1688, 1689, 1697, 1698 KEVEI Ferencné 2067 lásd még BÁRÁNY Ilona KIRÁLY Zoltán (Fizikai Kémiai T.) 1465, 1466 KIRÁLY Zoltán (Kolloidkémiai T.) 1607, 1615, 1618, 1626, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1889, 1890, 1891 KIRICSI Imre 1170,1171,1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1435, 1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1917, 1919, 1921, 1922, 1923, 1933, 1938, 1941 KISS Andrea 1364,1371 KISS Anikó 212,1129 KISS Attila 220,222 lásd még KISS Attila Atilla 221, 336, 796, 805 KISS Attila, B. 431,746,986 KISS Barnabás 5 , 6 , 7 , 8 381


KISS János T. 1876, 1877, 1878, 1879 KISS László 1583,1584 KISS László Béla 1565, 1566, 1572, 1573 KISS Tamás 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 KLEBNICZKI József 1820 KOCSIS Mihály 959, 960, 961, 962 KOCZISZKY Éva 624 KÓKAI Gabriella 1155, 1156, 1706, 1708 KOKAS Károly 920, 1073, 1075, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 KONTRA Miklós 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 KÓNYA Zoltán 1171,1178,1186, 1187, 1211, 1212, 1213, 1899, 1900 KOPPÁNY György 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1503 KORCHMÁROS Valéria, M. 561 KORDÉ Zoltán 465 KORMÁNYOS András 1088, 1089 KÖRMÖCZI László 1782,1783, 1784, 1785 KOROM Erzsébet 680 KÖRTVÉLYESI Tamás 1214, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1491, 1873, 1913 KÓSZÓ Katalin 1431,1471, 1472, 1473 382

KOSZTA László 466, 467, 468, 469, 470, 471,472 KOSZTOLÁNYI József 1276 KOTORMÁN Márta 1317,1318, 1330, 1337 KOVÁCS András 581,582 KOVÁCS Attila 1821 KOVÁCS Ilona 345, 346, 347, 348, 349 KOVÁCS Imre 2045 KOVÁCS Kornél L. 1350,1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1363, 1686 KOVÁCS László Imre 144, 145 KOVÁCS Sándor 221, 336, 805 KÖVÉR Lajos 364, 1034, 1035, 1036, 1037 KOZMÁCS István 315 KRAJKÓ Gyula 1530,1531 KRÁMLI András 1251, 1252 KRÉMER Sándor 302 KRISCH Judit 1319,1320 KRISTÓ Gyula 60, 64, 65, 245, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 657, 906, 992, 1008, 1015, 1017, 1018, 1057 KRISZTIN Tibor 1546, 1547, 1548 KRUPPA Tamás 917 KUBA Attila 1126, 1150, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164


KUCSERA Judit 1669, 1670, 1677, 1678, 1679 KUGLER Katalin 963 KUKOVECZ György 364, 1037, 1038, 1039, 1040 KURDI Gábor 1821 KÜRTI Béla 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,908 KÜRTÖSI Katalin 431, 746, 806, 807,986 KURUSA Árpád 1543, 1544, 1545 KUTSÁN György 1484 LABÁDI Imre 1956, 1993, 20Ö2, 2003 LACZKÓ Gábor 1299,1306 LACZKÓ Sándor 268, 1090, 1091, 1092, 1093 LAJKÓ Péter 1398,1399,1400 LASKAY Gábor 1742,1981 LÁSZLÓ Ferenc A. 1846, 1847 LATZKOVITS Miklós 918 LÁZÁR István Dávid 400,401 * LEHOCZKI Endréné 1321 lásd még SIMON Mária LEINDLER László 1255, 1277, 1278,1555 LELE József 514,535 LENCSÉS Gyula 1007,1579 LEPAHIN Valerij 964, 965, 966 LESZNYÁK Márta 674,681 LŐRINCZ Károly 1573 LŐRINCZY Gábor 896, 897, 898 LUKÁCS Zoltán 1474 MACHULA Gábor 1993 MADER Béla 1094,1095,1096 MAKAY Árpád 1126,1150 MAKAY Géza 1279

MAKK Ferenc 64, 65, 485, 486, 487, 489, 1008, 1012, '1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023 MAKRA László 1366, 1370, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377 MALECZKI Márta 206, 207, 208, 539 MANCZINGER László 1671 MARCSIK Antónia 1413, 1416, 1419, 1420, 1421, 1428 MARGÓCZI Katalin 1786 MARINOVICH Sarolta 240 MARJANUCZ László 1063, 1064 MARÓTI Egon 700,702,703 MARÓTI Péter 1300,1301,1302, 1303, 1304, 1306, 1308, 1309 MARÓY Péter 1541 MASTALIR Ágnes 1630, 1631, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1935 MÁTÉ Eörs 1126,1150 MATKOVICS Béla 1222, 1228, 1229, 1232, 1317, 1318, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348 MÉCS Imre 1357 MESKÓ Eszter 1948 MÉSZÁROS Edit 316, 317, 318, 319 MÉSZÁROS Rezső 1122, 1532, 1533, 1534, 1535, 1829 383


MEZŐSI Gábor 2067, 2068, 2069, 2070, 2071,2072,2073 MIHALIK Erzsébet 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1811 MIKOLA Tibor 320, 321, 322, 323 MILBACHER Róbert 432,433 MOJZES Katalin, RÁCZNÉ 1122, 1535, 1829 MOLNÁR Árpád 1171, 1203, 1204, 1208, 1209, 1212, 1878, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1943 MOLNÁR Béla 1367,1499,1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1774 MOLNÁR Edit Katalin 674, 682 MOLNÁR Erika 1421, 1423, - 1425, 1429 MOLNÁR Imre 172, 173, 174, 175, 176 MOLNÁR János 1097,1116 MOLNÁR Judit 324 MOLNÁR Miklós 1574, 1575, 1797 MOLNÁR Sándor 1286,1287 MONOK István 920, 921, 1075, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 MÓRICZ Ferenc 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1272, 1278, 1281, 1555 MUCSI László 2074, 2075, 2076, 2077 384

MÜLLNER András 221, 336, 431, 746, 805,808, 809,810,986 NAGY Antal 1157,1158,1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165 NAGY Beáta Boglárka 324, 325, 326, 327 NAGY Erika 1748 NAGY Ferenc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33 NAGY Gabriella lásd SIPOS-NAGY G. NAGY József 683, 684, 685, 686 NAGY Károly 129,130 NAGY László (Munkajogi és Szociális Jogi T.) 120,121,122, 123, 124 NAGY László (Biofizikai T.) 1305 NAGY László (Szervetlen és Analitikai Kémiai T.) 1959, 1962, 1965, 1987,2004-2011,2018 NAGY László, J. 364,1037,1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048 NAGY Lászlóné 1326 NAGY Mária 1720,1722,1723 NAGY Marianna, DUDÁSNÉ 1126,1150,1158,1163 • NAGYPÁL István 1453, 1455, 1457, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482 NÁNAI László 1560,1576,1577, 1578, 1592, 1593, 1814, 1815 NEMCSÓK János 1315, 1322, 1324, 1972 NEMES-VETÉSSY Zsuzsanna 1612, 1958,2012 NÉMETH Jenő 350 lásd még ÚJFALUSI NÉMETH Jenő


NÉMETH Miklós 562 NÉMETH T. Enikő 209,210 NÉMETH Zoltán 1259, 1280, 1281

NIKICS Anita 850 NOTHEISZ Ferenc 1190,1630, 1634, 1636, 1637, 1638, 1643, 1880, 1882, 1883, 1884, 1887, 1888, 1891, 1905, 1906, 1907, 1952, 1953, 1954 NÓVÁK Éva, KISSNÉ 301, 2033 NÓVÁK György 241, 242, 243, 244, 245,496,915 NÓVÁK Mihály 1488, 1489, 1497 NYÚL László 1157,1158,1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165 ODORICS Ferenc 221, 221, 336, 336, 805,805,811 OLÁH Sándor 1428 OLAJOS Teréz 402, 403, 404, 405, 406,407, 408,409 OLASZ Sándor 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 ÖRDÖGHÉva 717,718,719 OSVÁTH Szabolcs 1304, 1306 OSVAY Károly 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827 OSZKÓ Albert 1831, 1980, 2027, 2032, 2039 ÖTVÖS Péter 919, 920, 921, 1075, 1100 PACZOLAY Péter 151,152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 PÁL József 720, 721, 722, 723 PÁL MOLNÁR Elemér 1288

PALÁGYI Kálmán 1157,1158, 1163, 1166 PALÁGYI Zsuzsanna 1672,1673, 1674, 1675, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695 PÁLFI Árpád 1239, 1240, 1241, 1243 PÁLFI György 1421,1422,1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 PÁLINKÓ István 1172, 1174, 1183, 1184, 1191, 1200, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1214, 1467, 1873, 1876, 1877, 1878, 1896, 1902, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1939, 1941 PALOTÁS Jolán, ABONYINÉ 1506, 1507, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1536, 1537, 1538,2064 PÁNDI Lajos 1048 PÁPAY László 1289 PAPP György 1401,1402 PAPP Katalin 1007,1579 PAPP Tamás 1672, 1673, 1676, 1683, 1684, 1690, 1692, 1693, 1694,1695 PAPP Tekla 139 PARAGI Gábor 1403, 1404 PARÓCZY Katalin, KLUKOVITSNÉ 1077 PARROTT Jeremy 246, 247, 248, 249, 250, 274 PATAKI Márta, N. 1113,1114 PATAKI Virág 812 385


PATÓCSÁkos 1828 PATZKÓ Ágnes 1624, 1647, 1647, 1648, 1649 PAULIK Ágnes 1122, 15 35, 1829 PÁVÓ Imre 1709 PECKHAM, Donald W. 251 PÉCSVÁRADI Attila 1718,1719, 1725° PEINTLER Gábor- 1481, 1482 PELYACH István 1065 PENKE Olga 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 PETE István 967, 968, 969, 970, 971 PETE Klára 813,814 PÉTER Antal 1949, 1955, 2013, 2014, 2015,2016 PÉTER Irén, RIGÓNÉ 1024, 1026 PETROVICS István 398, 515, 516,517,518,519, 520 PFEIFFER Ilona 1664, 1665, 1669, 1670, 1677, 1678, 1679 PIHURIK Judit 1024,1025 PINTÉR Éva 1115 PINTÉR Tibor 1116 PITI Ferenc 521 POKOL Béla 46,47,48,49 PRAEFORT Veronika 393 PUKÁNSZKY Béla 687, 688, 689, 690, 691,692, 693 RÁCZ Béla 1122, 1535,1828, 1829 RAKONCZAI János 2078, 2079, 2080 RASKÓ János 2033 RAUCSIK Béla 1290 RAUSCHERÁdám 1483,1484 REGDON Ibolya 1438, 1597, 1600,1647 386

RINYU Edit 1680, 1697, 1698, 1700 ROJIK Imre 1837,1846,1847 RÓNA-TAS András 193, 194, 195, 196,197, 198, 199,200,201 ROZGONYI-BORUS Ferenc 1130, 1132, 1133 RÓZSA TARJÁNI Mária 1182, 1867, 1923, 1924 ROZSNYAI Bálint 252 RUSZOLY József 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 580,659, 880 SAJTI Enikő, A. 1049, 1050 SALY Noémi 358, 359, 360, 361, 362 SÁRKÁNY János 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 SCHMÉL Zoltán 1177,2017 SCHNEIDER Gyula 1867, 1930, 1931, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,2013 SCHRANTZ Krisztina 1959, 2007, 2018,2019 SEBESI Judit 1117 SÍK Péter 253 SIMÁNYI Nándor 1265 SIMON Ferenc 303,304 SIMON Mária, L. 1313,1325 lásd még LEHOCZKI Endréné SIPŐCZ Katalin 314, 328, 329, 330,331 SIPOS-NAGY Gabriella 1464, 2020, 2 0 2 1 , 2 0 2 2

SNEIDER János 1791, 1830, 1831, 1980, 2032


SOLYMOSI Frigyes 2024, 2025, 2027, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047,2048 SOMOGYVÁRI Ferenc 1358, 1359, 1361, 1363, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 SOÓS Edit, KOZMÁNÉ 148, 149, 150, 164, 165, 166, 167 SOÓS Katalin 1066 SÓTI Róbert 1832 STACHÓ László L. 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1434, 1440,1441,1442 STIPTA István 105, 106, 107, 108, 109, 110 SÚJTÓ László 363 SZABADOS Csaba 1291 SZABÓ András 34, 35, 36, 37, 38 SZABÓ Enéh 1118 SZABÓ Erzsébet 625 SZABÓ Gábor 1790,1791,1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1828, 1833 SZABÓ Imre 140 SZABÓ József 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 SZABÓ Pál Csaba 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 SZABÓ Tibor 305, 306, 307, 308, 309,310 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 410,411,412 SZAJBÉLY Mihály 434, 435, 436, 437, 438, 439 SZALAMIN Edit 972,973

SZALAY László 1307,1308 SZALMA Ferenc 1396, 1397 SZALMA Natália 952, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 SZÁNTÓ Richárd 522 SZÁSZ Géza 364, 365, 366, 367, 1037 SZATMÁRI József 2069, 2081 SZATMÁRI Sándor 1580,1581, 1582, 1594 SZATMÁRY Károly 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 SZEDERKÉNYI Tibor 1287, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,1298 SZEGLETES Tivadar 1322,1323 SZEKERES Márta 1612, 1647, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1659, 1660, 1958 SZÉLES Klára 440, 441,442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,452 SZENDI Zsuzsanna 1189, 1932, 1933, 1934, 1944, 1945, 1946 SZENDREI Mária, B. 1142, 1143 SZENES Márta- 695,851 SZENTE Magdolna 1843 SZENTIRMAI László 1119, 1120, 1121, 1122, 1535, 1829 SZENTPÉTERI István 9,10,11 SZEPESVÁRI Csaba 1549,1550, 1551, 1552, 1553, 1554 SZIDONYA János 1542 SZIGETI Lajos Sándor 91, 580, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 SZILASI László 622, 922, 923, 924, 925, 926,927,928 387


SZKÁROSI Endre 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 SZŐKE Attila 2037 SZŐKE Katalin 431, 746, 981, 982, 983, 984, 985,986,987 SZÖLLŐSI György 1935 SZOLNOKI Anna, CSIKKELNÉ 1955, 1975, 1976 lásd még CSIKKEL-SZOLNOKI Anna SZONDI Ildikó 179,180 SZÓNOKY Miklós 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1536, 1537, 2064 SZŐNYI György Endre 254, 255, 256, 257 SZÖRÉNYI László 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 SZÖRÉNYI Tamás 1834 SZŰCS Árpád 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1497 TAKÁCH Géza 1144,1145 TAMÁS Gábor 1242 TANDORI Júlia 1301, 1303, 1309 TANDORI Károly 1272 TANDORI Mária 1123 TÁP AI Csaba 1302 TARCSAY Tamás 1134 TARI Irma 1720, 1721, 1722, 1723, 1724 TASI Gyula 1184, 1214, 1912, 1913 388

TOLDI József 1837,1838,1839, 1844, 1845 TÖLGYESI Margit 1488,1489 TOMBÁCZ Etelka 1647, 1651, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 TOMKABéla 1051,1052 TÖRÖK Béla 1204, 1209, 1214, 1913, 1918, 1920, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 TÖRÖK Gabriella 2015 TÖRÖK Miklós 1588 TÓTH Ágnes 394,395 TÓTH Ágnes, B. 899 TÓTH Ágota 1490 TÓTH Beáta 1664, 1665, 1667, 1668, 1687, 1688, 1689 TÓTH Imre, H. 490, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002 TÓTH János 311 TÓTH Judit 12 TÓTH Károly 13,14,15 TÓTH Lajos 2, 3, 1312, 1324, 1972 TÓTH Sándor 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1681, 1682, 1685, 1686 TÓTH Sándor László 504, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 657, 906, 1057 TÓTH Tibor, H. 574 TÓTH-ABONY1 Mihály 1127, 1128


TÓTH-SOMA László 181, i 82 TOTIK Vilmos 1255, 1278, 1555, 1556, 1557, 1558 TRÓCSÁNYI László 15,16,17 TROGMAYER Ottó 504, 657, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,907,908, 1057 TÚRÁN György 1151, 1152, 1710, 1711, 1712, 1713 TURI László 1611,1613,1615, 1617, 1628, 1629, 1646, 1659, 1663,1957,1960,1961 ÚJFALUSI NÉMETH Jenő 368 lásd még NÉMETH Jenő UNGER János 1366,1378,1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 2060, 2062 VÁGVÖLGYI Csaba 1672,1673, 1674, 1675, 1676, 1683, 1684, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 VÁGVÖLGYI Sándor 1167, 1168, 1169, 1865 VAJDA György Mihály 835, 836, 837, 838, 839, 840 VAJDA Zoltán 258,259 VAJDA Zsuzsanna 852, 853 VAJTAI Róbert 1576,1577,1578, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1814, 1815 VARGA András 1124 VARGA Antal 1559 VARGA Beáta 460 VARGA Csaba 1846,1847 VARGA Emese 841 VARGA Ilona, SZ. 1228, 1229, 1318, 1334, 1335, 1337, 1339, 1346, 1347, 1348, 1349

lásd még VARGA Ilona, SZÖLLŐSINÉ 1336, 1343, 1344, 1345 VARGA János 1666,1667,1668, 1677, 1679, 1680, 1687, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701 VARGAJudit 1215,1216,1217 VARGA Tamás 1324, 1972 VARGA Zsuzsanna 1392, 1404, 1405, 1805 VÁRKONYI Zoltán 1310, 1311, 1787 VÁRNAYErnő 116 VASHEGYI Ágnes 1725 VASTAGH Pál 5 0 , 5 1 , 5 2 VÁSTYÁNRita 260 VAVRA Gábor 1594 VERES József 4 VÉRTESI Adél 1325 VETÉSSY Zsuzsanna lásd NEMES-VETÉSSY Zs. VIDÁKOVICH Tibor 672, 676, 694 VÍGHÉva 742 VIHAROS László 1273 VINCZE Irén 1934, 1944, 1945, 1946 VINKÓJózsef 1810,1813,1835 VIRÁG Zoltán 609 VISKOLCZ Béla 1491 VISY Csaba 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 VIZI Sándor 1240, 1241, 1243 VÖRÖS Gabriella 909, 910, 911, 912,913,914 WENNER Éva 842,843 WILLIAMS, Thomas 212,1129 WITTMANN Gyula 1992,2023 389


WOJTILLA Gyula 704, 705, 706 WÖLFLING János 1867, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 2013 ZAWIASA Róbert 1125 ZENTAI Mária 453, 454 ZIMONYI István 461; 462, 463

390

ZSÉLYI" Ferenc 261, 262, 263, 264, 954 ZSIGMOND Ágnes 1952, 1953, 1954 ZSIGRI Gyula 575 ZSOLDOS Ferenc 1718, 1719, 1723, 1725 ZSOLNAI Anikó 695,851


Nyomás és kötés készült az Officina Tannyomdában 6721 Szeged, Vadász u. 2/B 99-398 Felelős vezető: dr. Kékes Tiborné ügyvezető

Evkonyv 1996 97  
Evkonyv 1996 97  

A József Attila Tudományegyetem évkönyve az 1996/97-es tanévről

Advertisement