Szegedi, Csaba : Akrilképek / Acrylics

Page 1

SZEGEDI CSABA

Akrilképek


A Szent István Király Múzeum közleményei D. sorozat 338. szám Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dr. Demeter Zsófia

HU ISSN 1216 5697 HU ISBN 978-615-5413-04-9

A katalógus szerkesztője: IZINGER Katalin, SZEGEDI Csaba Szöveg: PATAKI Gábor Fotók, grafikai terv: SZEGEDI Csaba A kiállítást rendezte: IZINGER Katalin © Szegedi Csaba és a szerzők Nyomda: Nalors Grafika Kft, Vác Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 2014. május 17 – szeptember 14. A kiállítás és a katalógus létrejöttét támogatta az intézmény fenntartója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 15. Kortárs Művészeti Fesztivál

A borítón: Vázlat akril, farostlemez 28 x 26 cm 2010
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.