Page 1

I. Évfolyam 2. Szám Jászberény 2012. április Szent György hava

Ingyenes kiadvány Kövessen minket a facebookon is.

Jászberényi polgárok havilapja, a nemzeti szemlélet, jó erkölcs és a hit tükrében Válasz nélkül maradt kérdések

Víz, te drága

Budai Lóránt önkormányzati beszámolója

A drasztikus víz- és csatornadíj emelésről

2012. április 11-én (szerdán), délután 13 órakor kezdődött Jászberény Város Képviselő-testületének rendes ülése. Mint ahogy mindegyik, ez is a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatókkal kezdődött. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem a polgármester urat, hogy ki a felelős a március 15-i – egyébként nagyon színvonalas - „toborzó” helyszínének kiválasztásáért. Kifejtettem, hogy a feltúrt, sóderhalmokkal és műanyag kannákkal teli tér, finoman fogalmazva is méltatlan volt az 1848-1849-es hősök emlékéhez. Polgármester úr válaszában megkért, hogy forduljak a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft vezetéséhez. Hárításból ötös! Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (azaz a bizottságok döntéseiről) szóló előterjesztés következett. Ebben a következő olvasható: A Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság utasítja a JVV ZRt. vezérigazgatóját Jászberény Város lapjának „Jászkürt” címmel történő megjelentetésére. Megkérdeztem, hogy mennyibe kerül (eszközbeszerzés, munkabér, irodabérlés, lapkiadás,terjesztés, stb.) a város lakóinak az, hogy létrehoztak egy „új” újságot, hogy saját emberüket pozícióban tartsák, és még nagyobb méretű fényképeken mosolyogjanak vissza a jászberényiekre. Hajnal-Nagy képviselő úr (a bizottság elnöke) nem tudott/ vagy nem akart pontos választ adni. Javasolta, hogy kérdezzem meg a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető ZRt. vezetését. Hárításból dícséretes! (2.oldal)

A helyi önkormányzat, tavaly december 14-én elfogadta a vízés csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendeletét, amely másnap már életbe is lépett. A rendelet a lakosságnak 21, míg a közületeknek 34%-os emelést határozott meg. De ez nem egyedüli példa, ugyan ebben az időszakban számtalan más településen is hasonló rendeletet hoztak. E mögött pedig az az országgyűlési határozat húzódik meg, miszerint 2011. december 31-től legfeljebb 4.2%-kal emelhetők meg ezek a díjak. Nyilvánvaló, hogy a települések fideszes városvezetései már jó előre megkapták a fülest, hogy tudjanak intézkedni a magasabb díjemelések okán, ahol erre szükség van. És sok településen ki is használták ezt a remek lehetőséget. Bár Juhász Dániel tagadja, hogy lenne bármilyen összefüggés az időpontokkal, és csupán véletlen az időzítés, a fent leírtak alapján mi azért ebben a véletlenben nem hiszünk. (3. oldal)

A város napja?

Most a Város napjáról szeretnék beszélgetni. Tisztában vagyok e nappal kapcsolatos történelmi háttérrel. Felemelő és kivételes, gyönyörű nap lehetett, mikor 1849. április 3-án Jászberényben tartózkodott Kossuth Lajos, továbbá a magyar hadsereg I-II-III. hadteste, és a vezérkar néhány tagja, akik innen indították el a dicsőséges tavaszi hadjáratot. A szemem előtt megjelenik a város akkori képe, ahogy az emberek feszült várakozással, szívükben büszkeséggel nézik a masírozó honvédeinket, megcsodálják daliás huszáÁprilisi szokások a Jászsági tanyavilágban rainkat. Felemelő érzés ennek a városnak polgárának lenni, és büszkén mesélni az erre járóknak, hogy részese lehetett városunk A Jászságot nagy tanyavilág jellemezte, mert sík területe, jó föld- ennek a dicsőséges és viharos időnek. (4. oldal) je és kis falvai ezt az életmódot jól kihasználhatóvá tették. A tanyák virágzása főként a két világháború közötti időben volt szembetűnő, Sajtótájékoztató Dr. Szabó Tamás munkájáról számos tanya is épült ebben az időszakban, de a tanyák egy része Április 6-án, 16 órakor az Ifjúsági házban, Dr. Szabó Tamás ormég a XIX. század második feléből való volt. Bár elég elszórtan helyezkedtek el a tanyák, az ott lakók igyekeztek jó közösséget kiépíteni, szággyűlési képviselőként végzett munkájának értékelése témáés ebben olykor segített az állam vagy az egyház is. Ezért a tanya- jában hívott össze nyílt sajtótájékoztatót a Jobbik Jászberényi Alapközpontokban iskolák, kápolnák, kisebb boltok épültek, és kisipari szervezete. Az eseményen Budai Lóránt, a Jobbik helyi elnöke, Kazai tevékenységre is számos példa akadt. Április legfontosabb ünnepe a József, a jászárokszállási és Kovács János, a jászfényszarui Húsvét volt, melyet a tanyavilágban is ugyanúgy megünnepeltek, alapszervezet elnöke mellett Bobák Zsolt választókerületi szervező. mint a városokban, de egyedi, helyi szokások is kialakultak. várták a megjelenteket (3. oldal) Ilyen volt pl. a Nagypénteki kolompolás. Jézus halálhírét tették közzé, mindenféle rossz edények ütögetésével, és így menNemzeti Est tek tanyáról tanyára a fiatalok, csoportokba vegyülve. (4.oldal)

Május 1-jén várjuk Önt is a jobbik sátornál!

Hány Ft-ot autózik el a városban? Számoljon velünk, a 4. oldalon!

Kulturális programok

Programok:

- nemzeti totó Jászberény - rovás oktatás IfjúságiHáz -kötetlen beszélgetés vendégeinkkel: Murányi Levente Vendég: Szegedi Csanád és Baráth Zsolt EP képviselő

Szerettük volna rendszeresen tájékoztatni Önöket városunk kulturális rendezvényeiről, ám ehhez nem kaptunk engedélyt Tóth Józseftől, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Úgy fogalmazott: jól megnézi, kinek ad engedélyt ezen A Szebb jövőt újság egész nap információk továbbítására...

műveltségi vetélkedőket tart

Május 11., 18 óra


2.oldal

Válasz nélkül maradt kérdések (Folytatás az 1.oldalról) Ezt követően egy kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása következett. Az előterjesztés részét képezi több új elismerés is. Ezek közül hármat szeretnék kiemelni. A Friedvalszky Ferenc közszolgálati díj (a Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselők elismerése), a Komáromy József sajtódíj (sajtóban dolgozó újságírók magas színvonalú tevékenységének elismerése) és a Város Mecénása díj (ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismerése). Ezekkel kapcsolatban a következő gondolatok jutottak eszembe, melyeket, természetesen meg is fogalmaztam. Munkahelyeket, beosztásokat, ingatlanokat és mi ki tudja mi mindent alakították át úgy, hogy a Fidesz holdudvarában lévő személyek kedvére tegyenek. Azonban a fent említett díjak rejtenek magukban némi veszélyt. Én most borítékolom, hogy jövőre kik fogják megkapni azokat. Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam és nem a pártszimpátia és az egyéni érdek, hanem a valós értékek fognak dominálni a díjak odaítélésekor. Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatban mindössze arra lettem volna kíváncsi, hogy mi van azzal a perrel, amely a tavaly ősszel kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos, és amely Döntőbizottság határozata ellen bírósághoz fordult a jászberényi önkormányzat. Sajnos válasz ezúton sem érkezett! Következett az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Szót kértem és kifejtettem, hogy az a kritérium, hogy a támogatásban részesülő házaspár egyikének legalább 5 éve helyi lakosnak kell lennie, nem biztos, hogy szerencsés, hisz kizárja az esetleg más településről Jászberényben letelepedni szándékozó házaspárokat. A város csökkenő lélekszáma pedig épp az ellenkezőjét követelné meg. A szakemberek letelepedésének támogatása kapcsán elmondtam, hogy ebben a munkavilágban egy szakembert is bármikor elbocsáthatnak. Ebben a képlékeny helyzetben az önkormányzat nem tud

befolyásolóan hatni a szakemberek letelepedésére. A másik kérdéses tényező, hogy túl nagy különbség van a fiatal házasoknak (1 millió Ft, visszatérítendő) és a szakembereknek nyújtott (3 millió Ft, vissza nem térítendő) támogatása között. Ez diszkriminációra és kiskapura ad lehetőséget. A fent említettek ügyében megfogalmazott módosító javaslataimat nem fogadta be az előterjesztő. A bizottsági üléseken és ezen a testületi ülésen is többször hivatkozott büszkén Juhász alpolgármester úr egy támogatásban részesült fiatal, egészségügyben dolgozó házaspár-ra. Kérdésemre, hogy megkapták-e már a vissza nem térítendő támogatást, a város vezetőitől határozott igen volt a válasz. Itt szeretném bejelenteni, hogy a pulpituson ülő nagyjaink - televízió közvetítés útján - belehazudtak a választók szemébe. Ugyanis az emlegetett házaspár egy fillért sem kapott! Természetesen ezt az ügyet sem hagyom, hogy csendben megússzák. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor zavar támadt az erőben. Gedei képviselő úr több módosító javaslata közül az egyiket elfogadta a testület. A szavazást követő grimaszok és összesúgások elárulták, hogy a fideszes többség nem figyelt és félrenyomta a gombot. Legutoljára neszűri ingatlanok megvásárlásáról döntöttünk. Az előterjesztést, mint ahogyan az eddigi megvásárlással kapcsolatos anyagokat, támogattam. Viszont hangot adtam elkeseredésemnek és haragomnak. Elkeseredve azért vagyok, mert egyre többen válnak meg hobbitelküktől, gyümölcsöseiktől, az életük egy nagyon fontos részétől. Mindezt nagy részben azért – és ezért vagyok dühös – mert a mindenkori városvezetés magára hagyta a neszűri embereket, a szőnyeg alá söpörte a problémákat és ezzel előidézte ezeket az áldatlan állapotokat ! A napirendi pontok tárgyalása után rákérdeztem a könyvtári Csillagda bezárására, valamint a Munkás utca jövőjére. A cigány teleppel kapcsolatos kérdésemre most sem kaptam választ, a csillagvizsgáló jövőjével kapcsolatban pedig a Jászkerület Nonprofit Kft. vezetője elmondta, jelenleg nincs elegendő anyagi forrásuk arra, hogy csillagászt foglalkoztassanak. Ezzel csak az a baj, hogy a csillagász úr, havi 25 ezer forintért végezte eddig a dolgát. Már ennyi sem futja a kultúrára...

Újabb látványos eredmény a Neszűrben

A munkacsoport operatív részlege számtalan alkalommal indítványozta a szeméttelep megszüntetését. Jómagam több megbeszélést is kezdeményeztem Jászberény polgármesterével, jegyzőjével és több iroda vezetőjével. A végső lökést az adhatta, hogy a márciusi terepszemle során egy igen érdekes „leletre” bukkantunk a szemétkupac tetején. Dr. Szabó Tamás választási propaganda molinója mosolygott ránk vissza. Ezt archiváltam és a soron következő testületi ülésen, egy napirenden kívüli felszólalás keretein belül nyilvánosságra hoztam. És láss csodát, megmozdultak a hegyek. A hosszú évtizedek óta megoldatlan probléma egy csapásra megoldódott. Másnapra az egész szeméttelep eltűnt! Összegzésként elmondható, ha az elmúlt másfél év munkájának más eredménye nem volt, „csak” ennyi, már megérte. Ugyan a város vezetése soha nem fogja beismerni de vitathatatlan szerepünk van a fent részletezett „radikális változásokban”! Budai Lóránt


3.oldal

Víz, te drága (Folytatás az 1.oldalról) Az alpolgármester úr azt is kijelentette, a hálózat felújításának egy részét a lakosságnak kell állnia. Ez az állítás azonban azért nem állja meg a helyét, mert akkor az utak felújítására, vagy a promenád átalakítására is szedhetne az önkormányzat pénzt a lakosoktól. És az alpolgármester úr sem örülne, ha a buszon a jegye mellé még néhány száz forintot kellene fizetnie, mert hamarosan fel kell újítani azt a buszt amelyen utazik, és a felújításhoz szükséges még plusz pénz. A szolgáltatásért a lakosok azért fizetnek, hogy az az előírásoknak megfelelően, zökkenőmentesen történjen. A szolgáltató köteles ezért minden olyan beruházást, felújítást is eszközölni, hogy a folyamatot fenntartsa. Ha az egyébként is magas díjak nem elegendőek a szolgáltatás fenntartásához, akkor bizony az üzemeltetés során valahol nagyon sok pénz úszik el. Persze a legegyszerűbb ilyenkor mindig az – amihez gondolkodni sem kell – hogy emeljük a díjat. De megvizsgálni azt, hogy hol mehet el a kelleténél több pénz, hol lehetne költséget csökkenteni (pl. vezetők fizetése, jutalmai,

Sajtótájékoztató Dr. Szabó Tamás munkájáról (Folytatás az 1.oldalról) A bevezetőben, Bobák Zsolt elmondta, a választások félidejében járunk, itt az ideje értékelni, hiszen a lakosság nem tud semmit a képviselő úr munkájáról. Bár a sajtótájékoztató Dr. Szabó Tamásról szól, őt mégsem hívták meg, hiszen nem ott helyben, hanem a későbbiekben várunk tőle reagálást az elhangzottakról. Mindhárom alapszervezeti elnök ugyan azt a problémát fogalmazta meg a képviselő úr munkájával kapcsolatban. Méghozzá azt, hogy Dr. Szabó Tamás nem számol be munkájáról, a havi egy fogadóóra pedig elégtelen a lakossággal való kapcsolattartáshoz. De nemcsak a la-

felesleges járművek, gépek, valamely rezsiköltség túl magas, valamely berendezés túl energiaigényes, stb.), az már komolyabb munkát igényel. Pedig muszáj megvizsgálni, mert akkor évről évre megkapjuk a kétszámjegyű emelést. Meg kell vizsgálni, és ha kell, beruházást kell végrehajtani, hol lehet kiadáscsökkentést elérni (pl. napelemes rendszer kiépítése, gázos üzemeltetésű gépkocsik, kisebb energiaigényű berendezések, stb.). Ebben kell az önkormányzatnak is segítenie, hisz neki is érdeke, hogy ne ússzon el a pénz, ebbe kell beruháznia, és erre kell hitelt felvennie, nem munkabérek kifizetésére, mint azt tette. Persze a magas vízdíjnak is van előnye, hiszen takarékosságra serkenti az embereket, így egyre kevésbé fognak pl. folyó víz mellett mosogatni, vagy mosakodni, jobban odafigyelnek majd a vízre, ami óriási kincs. De hiába a magas díj, ha a város költségvetésében az is elúszik, a lakosok pedig várják, hogy a változás vagy jön valamikor, vagy sem.. Turóczi György

Ádi büfé Jászberényben a piactéren

Nyitvatartás: H-Sz-Cs: 04-18-ig K-P: 03-18-ig Szo: 03-16-ig V: 03-14-ig

Vasárnap: Sima lángos 90Ft sajtos-tejfölös 290Ft www.adibufe.hu, 57/404-603, 0630/9533302

Meghívó

Magyar családok napjára! Lovaglás, motorozás, hintózás, íjászat, állatsimogató Jászágó, Nagyhalom dűlő, Varga tanya Május 26, 13 órától A részvétel díjtalan, bűfé és ott alvási lehetőség is van 0670/3609071

kossággal szemben nem aktív a képviselő úr, hanem a parlamentben is, az eddigi 5 felszólalása, és 10 indítványa (amiből 1 saját) alapján is a mezőny végén helyezkedik el. Az elhangzott kritikákból megállapítható, hogy Dr. Szabó Tamás, lakossági igényeket nem kielégítő munkája, elsősorban álláshalmozásának köszönhető. A polgármesteri és képviselői állása mellett további 4 helyen kell helytállnia. A Fidesz friss törvénye, miszerint 2014-től a parlamenti képviselőknek más állása nem lehet, sok olyan fideszes polgármestert helyez választás elé, akik egyben képviselők is. A Fidesz ezzel nem a gáláns oldalát mutatja meg a választók felé, hanem bebiztosítja magát a következő választások idejére. Tisztában van vele, hogy 2014-től már jóval kevesebb szavazót tudhat magáénak, míg a jelen ellenzék annál többet vihet, így e törvénnyel gyengítve az ellenzéki képviselőket és polgármester jelölteket is. Sajnos, Dr. Szabó Tamás negatívan értékelt munkája nem egyedi, számos Fideszes polgármester sem törődik kellőképpen a lakossággal és a valós problémákkal, csak a központi iránymutatást követik. Nemcsak a rossz gazdaságpolitika, ez is ne- Ultrahang diagnosztikai gatívan hat a települések fejlődésére. magánrendelés dr. Gyárfás Eszter Turóczi György radiológus szakorvos Jászberény, Szív u. 6/A vonulnak. Az önkormányzat és a rendőrség is (az Hétfő: 16-19; Szerda: 16-18 ígéretük szerint), közösen fog rendet teremteni, 0630/4233991 kamerák telepítésével, önkormányzati rendeletekkel. De figyelembe kell venni azt is, hogy a városban sajnos nincs normális szórakozóhely a fiataloknak, ez a probléma alapja. A Jobbik a közmunkaprogram hatékonyságát vetette fel. Az alpolgármester úr is elismerte, hogy a kormány közmunkaprogramja nem a legjobb, de a helyi önkormányzat igyekszik értékteremtő munka felé terelni azt.Jobbik megjelent képviselői és más lakosok is felvetették a Fazekas utca forgalmának zsúfoltságát, a közlekedési káoszt. A rendőrkapitány úr a szabálytalanul parkoló autók megbüntetésével, a képviselő úr pedig egy körforgalommal csökkentené ezt. Turóczi György

Gépészeti tervezés, 3D modellezés CAD/CAM rendszerekhez, gépészeti rajzok készítése

turoczigyorgy@invitel.hu 0620/800-6365

Tamás Zoltán, a 4 sz.v.k. képviselőjének lakossági fórumán hallottuk Április 18-án, 18 órakor kezdődött maga a fórum, a szokásos bejárás után. Szinte az egész képviselő testület képviseltette magát, így másoktól is lehetett kérdezni. Tamás Zoltán az elején beszámolt az eddig elvégzett munkáról, melyet a választókerületi pénzből finanszírozott. Számos járda, csapadékcsatorna valósult meg, és a Bimbó utca burkolata is elkészült.Több lakos problémája is volt, a Coop áruháznál lévő parkolási gondok és a teherszállítás lebonyolítása a környező boltokhoz. Bár megnyugtató válasz nem érkezett a probléma megoldására, reméljük azért foglalkoznak majd vele. Szintén többen felvetették, hogy a szórakozóhelyek és kocsmák környékén – főként a Dózsa Gy. úton – péntek és szombat éjszakánként rendkívül zajosan szórakoznak a fiatalok, italoznak, hangosan vonul-


4.oldal

15"-os Mitsubishi alufelni 4db, és felújított mountain bike olcsón eladók! 0620/800-6365

A város napja?

(Folytatás az 1.oldalról) És itt kezdődik az én nagy bánatom. Ha valóban azt szeretnénk, hogy egy büszke, magyarságtudattal, lelkében mélyen átitatott nemzet szülessen és éljen szűkebb hazánkban, miért nem figyelnek oda, hogy a programok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A dátumhoz való görcsös ragaszkodás eredménye egy gyéren látogatott rendezvénysorozat. Nevemből adódóan egyik kedvenc programom a jászdózsai Mihály-napi búcsú. Ezen a napon hajtották az állatokat a nyári szállásról a téli szállásra, fizették ki a juhászokat, a férfiak hazatértek családMindenféle nyomdai jukhoz. Misét tartottak és reggelig folyt a mulatság. munkát vállalunk - nagy mennyiségben A Jászság piciny faluja a mai napig tartja az ünnepet. És itt jön a lényeg. Mihály nap eshet keddre, - nagyon olcsón vagy szerdára, a kirakodók és vásározók nem ácsorognak az út szélén csendes magányukban. A falu a Mihály-naphoz legközelebb eső vasárnapján ünnepli ezt a régi hagyományt. Egy dologra figyelnek, hogy ez a nap szeptemberben történjen.

Áprilisi szokások a Jászsági tanyavilágban (Folytatás az 1.oldalról)

Óriás trambulin bérelhetõ! Átméröje 4.5m!

Akció: 10.000Ft+áfa (8 óra) 06-70/395-5062 06-70/395-5057

750kg össztömegű fékes utánfutó, magasítóval, lejárt műszakival, eladó! 0630/549-4546

Ez az Ön hirdetésének a helye! Hirdetésfelvétel: turoczigyorgy@invitel.hu 06-20/800-6365

Húsvét idején a tanyák udvarait szépen kisöpörték, belül pedig elkezdték a nagytakarítást, ami még a mai napig is szokás az ünnepek előtt. Húsvétkor is a legszebb ruhák kerültek elő. Az eladó lyányoknak volt a legtöbb és legszebb ruhájuk, hisz párválasztás előtt álltak. Minden ünnepre új ruhát varrtak, ezek általában magyaros jellegűek voltak, és nemzeti színű szalagot is szívesen viseltek. A férfiak öltönyszerű öltözéket vettek fel, és elengedhetetlen volt a kalap és a csizma, kortól függetlenül. Volt külön ünneplő csizmájuk is, azt bokszolták, a hétköznapi csizmát zsírral vagy faggyúval ápolták. Húsvétkor a tanyára is ugyanúgy várták a vendégeket, mint azt a mai napig is szokás, hiszen oda elmentek a távoli rokonok is. A nagytakarítás mellett ezért fontos volt még a sütés-főzés, hisz sok embert kellett ellátni. E napon a főétkezés ételei sonka, tojás, kolbász, kalács voltak, melyeket szokás volt a templomban megszentelni is, húsvét vasárnap reggelén. De ezeken kívül ebédkor levest, paprikás krumplit, kocsonyát és mákos vagy diós rétest is fogyasztottak.

Hány Ft-ot autózik el a városban? Érdemes Önnek is kiszámolnia, mennyi pénzt takarítana meg, ha mostantól kerékpárral intézné kisebb ügyeit a városban. Egy átlagos autó, 7-8 literes városi fogyasztásával, és 450 Ft-os üzemanyagárral, 32-36 Ft-ot fogyaszt el kilométerenként. Ha napi 20km-t tesz meg a városban, munkába járáshoz és apró-cseprő ügyeinek elintézéséhez az autójával, akkor heti 4500-5000 Ft üzemanyagot használ el. Azt is vegyük figyelembe, hogy egy átlagos autó városi forgalomban kb. 150-250g CO2-ot bocsát ki kilométerenként, tehát hetente 25-30kg CO2 távozik a levegőbe! Érdemes ezen elgondolkodni, és kerékpárra pattanni! Turóczi György

Az idősebbek a misére igyekeznek, a gyerekek és ifjak főznek, beszélgetnek. Távoli családtagok és elszármazottak érkeznek. A gyerekek délelőtt kiszöknek a vásárosokhoz, hogy meglessék, mi lesz a vásárfia. A férfiak, suta ürügyekkel maradnak el az aszszonyoktól, hogy a csaposnál lopva koccintsanak. A céllövölde előtt ismét találkoznak és férfiúi virtusból, haszontalan plüss figurát lőnek, hogy bizonyítsák kedvesüknek a végtelen odaadást. Ezzel szemben mi történik Jászberényben?Március végén megállunk egy hirdetőtábla előtt és egy nyomdahiba miatt idegen ország zászlójával díszített plakátról elolvassuk milyen programokról maradunk le, hiszen a jeles dátum, már megint hétköznapra esik. Az ünnep napján csupán annyi részünk van a programokból, hogy a munka után a postára sietve kis kerülőt kell tenni, ahol a rend szigorú őrei lezárták a főteret, ami üresen áll. Gyermekeink nem játszanak a főtéren, hiszen holnap iskola és a leckét meg kell írni. Aki délelőtt otthon volt, lassan munkába készül. Nem hív vendéget, hisz ki is jönne el kedden délelőtt. Megint elmúlt egy ünnep. A Város napja a város nélkül. Székely Mihály Bőséggel étkeztek, hisz a Jászságban a húsvét előtti böjtöt szigorúan betartották. Húsvétkor, amikor vendégek, rokonok voltak a tanyákon, rendszerint a nagy fa (dió vagy eper) alatt terítettek meg, ott ebédeltek, beszélgettek, iszogattak. Sajnos ezek a szokások és életvitel, a 70-es évektől kezdve a tanyavilág eltűnésével folyamatosan elfelejtődtek, ma már csak szép emlékként olvashatunk erről, vagy az idősebbek emlékezhetnek vissza. A népszokások szép hagyományait nem szabad elfelejteni, hisz korunk rohanó világában nagyon jó kikapcsolódást és szórakozást is tud nyújtani ezek felélesztése, közösségformáló hatása is jobb mint a mai szórakozóhelyeknek.

Turóczi György

Rendőrségi hírek Április 5-én a Városi Balesetmegelőzési Bizottság propaganda akció keretében 13.00-tól 18.00 óráig a Jászberény, Nagykátai úton lévő TESCO parkolójában balesetmegelőzési rendezvényt tartott. Ennek során az odalátogatók kipróbálhatták az ittas befolyásolást szimuláló szemüveget, valamint KRESZ tesztlapot tölthettek ki. A kollégák az ittas járművezetés veszélyeire és súlyos következményeire kívánták felhívni a figyelmet. Az érdeklődők részére a közlekedési szabályok változásával kapcsolatosan tájékoztatást adtak. Reméljük, egyre gyakrabban lesznek hasonló akciók.

Impresszum: Szebb jövőt, nemzeti szemléletű helyi politikai-közéleti havilap, megjelenik 10.000 példányban Kiadó és felelős szerkesztő: Turóczi György, turoczigyorgy@invitel.hu, 0620/800-6365, adószám: 63691047-2-36 Szerkesztőség: Turóczi György, Budai Lóránt, Bobákné Czeglédi Anikó, Bobák Zsolt, Katona Attila, Székely Mihály Cím: 5100, Jászberény, Uszoda u. 24, Nyomda: Győri Sándor, 5622, Kőröstarcsa, Deák F. u. 22, 0670/321-8375 Terjesztés: Tuti-Peso Kft., Hirdetésfelvétel: turoczigyorgy@invitel.hu, a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk

1. évfolyam 2. szám  

A Jobbik jászberényi alapszervezetének támogatásával megjelent nemzeti értékrendű politikai közéleti havilap.

1. évfolyam 2. szám  

A Jobbik jászberényi alapszervezetének támogatásával megjelent nemzeti értékrendű politikai közéleti havilap.

Advertisement