Page 1

2. Évfolyam 4. Szám Jászberény 2013. szeptember Őszelő

Ingyenes kiadvány https://www.facebook.com/JaszberenyiPolitikaKozelet http://jaszbereny.blog.hu/

Jászberényi polgárok havilapja, a nemzeti szemlélet, jó erkölcs és a hit tükrében Italozó közmunkások, elherdált milliók, pártpropaganda augusztus 20-án Budai Lóránt önkormányzati beszámolója Többek között az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről, ingatlanok eladásra történő kijelöléséről, és a jászberényi kórház alapítványának támogatásáról is döntött a város képviselő-testülete szerda délutáni soros ülésén. Honlapunk online tudósított a városháza nagyterméből.

(2.oldal)

Augusztus 20.-i ünnepség egy érdekes momentuma Az augusztus 20-i önkormányzati megemlékezésen, a Jobbik jászberényi szervezete és annak Ifjúsági tagozata, egy, a képen is látható molinót húzták ki, amikor Budai Gyula államtitkár, ünnepi beszédében rátért a földtörvényre. De mi célt szolgált ez a molinó, és miért lett úgy időzítve minden? A cikkünkből ezt is megtudhatja.

Orbán Viktor levelét megírta Az elmúlt hetekben Orbán Viktortól kaptunk mindnyájan egy levelet, melyben az államadósságról, és a túlzottdeficit-eljárásról olvashattunk. De vajon mit is jelentenek e kifejezések, és valóban úgy van e minden, ahogy azt a levél szövegében is olvashattuk? Esetleg ez csak egy trükk, vagy ez maga az igazság? A tisztánlátás kedvéért olvashat itt hasznos információkat az államadósságról. (5. oldal)

3200 Magyar Végvár Június 20-án a Gyarapodó Magyarország Alapítvány rendezésében tartott vidékstratégiai konferencián olyan, már működő példákat ismerhettünk meg, melyek alkalmasak arra, hogy egy település leküzdje a nehézségeit. A munkanélküliség, az energia árak, a bűnözés, mind egy-egy szeletet vesz el a település életéből, vagyonából, így tartva fokozatosan az elnéptelenedés felé. A jelenlegi kormánynak sajnos nincs jó stratégiája, de ezen a konferencián jó iránymutatást kaphattunk a megoldás felé. Erről olvashatnak cikkünkben bővebben. (6. oldal)

Így lesz a napfényből elektromos áram 2

(3. oldal)

Tudta, hogy 1m talajon a napfény 1kW energiát ad át a felszínnek? Ezt az energiát a természet adja nekünk, ráadásul ingyen. Szerencsére már évtizedek óta ki tudjuk használni, napelemek segítségével. Ma már nem csak a számológépeken találkozhatunk napelemmel, hanem a családi házak tetején is. De vajon tudja e, hogy hogyan lesz a napfényből elektromos áram? E havi tudományos rovatunkban erről is tanulhat. (7. oldal)


Önkormányzati beszámoló

2.oldal

Italozó közmunkások, elherdált milliók, pártpropaganda augusztus 20-án Budai Lóránt önkormányzati beszámolója Többek között az augusztus 20-i városi ünnepség szónokának felkéréséről, ingatlanok eladásra történő kijelöléséről, és a jászberényi kórház alapítványának támogatásáról is döntött a város képviselő-testülete szerda délutáni soros ülésén. Honlapunk online tudósított a városháza nagyterméből. Az ülésen, amely öt sürgősségi indítvány napirendre vételével kezdődött, Juhász Dániel alpolgármester nem vett részt. A napirend elfogadása előtt a polgármester javaslatára kivették a tárgyalandó témák sorából az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ennek tárgyalását későbbi ülésre halasztották. A képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatók kapcsán megkérdeztem a polgármestert, szó esett-e a közmunkások állománygyűlésén az alkoholfogyasztásról, az eddig elvégzett munka értékeléséről, esetleg a barbár módon történő több száz köbméter fa kivágásáról, annak alpolgármesteri engedéllyel történő hazaszállításáról? A polgármester elmondta, nagyra értékelték a tavalyi munkát, véleményük szerint jó irányba halad a jászberényi közmunkaprogram. Alkoholfogyasztásról nem esett szó.

vegye. És ez, mint tudjuk, pénzbe kerül. Elmondtam, hogy a kormánypropagandával ellentétes, valós gazdasági helyzetben nem biztos, hogy erre van szükség. A legutóbbi bizottsági ülésen kiderült, hogy az eljárás nem kerül pénzbe. De nem látok garanciát arra, hogy ez a jövőben így is marad. Ráadásul kifejeztem aggályomat aziránt is, hogy bár a polgármester szakmai véleményre kell, hogy alapozza az eljárás végeredményét, de joga lesz azt felülbírálni… A rendelet értelmében városunk első embere a már meglévő dolgokat is véleményezheti, és ha nem tetszik neki, akkor kötelezheti a tulajdonost az állapotok megváltoztatására. Ha ennek nem tesz eleget, akár 50.000 Ft pénzbírság is kiszabható lesz. Ezzel kapcsolatban összegeztem a városvezetés mentalitását: - Milliós lelépési díjakat fizetnek ki arra érdemtelen családoknak. (Munkás utca) - Fél milliárd forintot szánnak sok esetben arra érdemtelen családok lakásainak felújítására. (Komplextelep program) - Tétlenül szemlélik, hogy a közmunkások milliós károkat okoznak az önkormányzatnak, a városnak. De arra odafigyelnek és azt meghatározták, hogy: - egy szórakozóhely meddig tarthat nyitva, - egy vendéglátóhely egy évben hány lakodalmat rendezhet, - egy jászberényi hány darab kutyát tarthat, - és hány centis lehet a fű a háza előtt - most pedig abba is bele kívánnak szólni, hogy a város lakói milyen színűre színezzék a házuk falát. Tisztelettel javasoltam, hogy a város kormánypárti vezetése foglakozzon inkább a város valódi problémáival!

Erről a vitáról egy érdekes videó részlet az alábbi linken tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=0ANezcslswk&feature =youtu.be A megalkotás után de elfogadás előtt álló településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet tartalmazza, hogy az ingatlan külsején történő változtatás előtt, városunk lakóinak milyen hivatalos papírokat kell majd benyújtania a főépítésznek. (pl.: műszaki dokumentáció, műszaki leírás, helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével, alaprajzokat, metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, utcaképi vázlatot, amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik, fotódokumentációt, parkolási mérleget) Ahhoz, hogy valaki műszaki leírást, alaprajzot, metszeteket és utcaképi vázlatot tudjon benyújtani, szakember segítségét kell, hogy igénybe

Végül az augusztus 20-ai városi ünnepség szónokának felkéréséről szóló előterjesztésről szeretnék néhány szót ejteni. A polgármester szerint (idézem): Megítélésem szerint Dr. Budai Gyula érdemes lenne arra, hogy e jeles napon Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének felkérésére elmondja az ünnepi beszédet. Ezen felszólalásomban, az elmúlt néhány év városi rendezvényeivel kapcsolatos visszaemlékezésre ösztökéltem képviselő társaimat: Jakab István (Fidesz) egy jól megszerkesztett kormányzati propagandát adott elő mezőgazdaságról, iparról, közbiztonságról, egészségügyről. Pócs János (Fidesz) több szót ejtett a


Önkormányzati beszámoló, helyi politika helyi nagyvállalkozóról, Kasza Lajosról és cégéről, a Jász Plasztikról, mint az államalapításról vagy Szent Istvánról. Budai Gyula (Fidesz) pedig valószínűsíthető, hogy ő a meg nem történt elszámoltatásról esetleg a földtörvénnyel kapcsolatos féligazságokról fog beszélni… Ha ezek pártrendezvények lettek volna, Isten bizony egy szót sem szóltam volna. A jászberényi Jobbik elnökeként magam is szoktam némi politikát vinni számtalan megemlékezésünk beszédeibe. De azok párt rendezvények. Aki megtisztel bennünket, az tudja, mire számíthat. Ha már Szabó doktor polgármesterként nem kíván/ nem tud a város lakóihoz szólni, választhatott volna egy arra érdemes, mindenki által elismert személyt erre a feladatra. Véleményem szerint – melynek hangot is adtam – elvetélt és helytelen ötlet, egy városi – politikától elvileg független – rendezvényen kormánypropagandát és öntömjénezést hallgattatni a város lakóival… Nos, ha a jászberényi Jobbikon múlik, államtitkár úr felejthetetlen élménnyel tér majd haza…

3.oldal

lehetőséget a földtörvény, egy ellenzéki szakvéleményének kifejtésére, amely nem elsősorban Jobbikos, hanem inkább szakmai lenne. Bár én magam sem vagyok szakember a témában, de a törvényt mind jómagam, mind néhány párttársam is alaposan áttanulmányoztuk és ismerjük, arról szakmai véleményt kialakítani is képesek vagyunk, látjuk mind pozitív mind negatív oldalait, jövőben jelentkező hatásait. Mindezek ellenére én magam - városi képviselőként - nem kaptam lehetőséget, hogy kifejtsem véleményemet a számunkra elfogadhatatlan földtörvénnyel kapcsolatban. A másik ok pedig, hogy a júliusi rendes képviselőtestületi ülésünkön elfogadta a Fideszes többség azt a polgármesteri javaslatot, miszerint e jeles napon, a fent nevezett Fideszes képviselő mondjon ünnepi beszédet városunkban. Íme egy rövid videó a szónok személye körül kialakult képviselő-testületi vitából: http://www.youtube.com/watch?v=vmWwnOWFLU&feature=youtu.be

Budai Lóránt

Augusztus 20.-i ünnepség egy érdekes momentuma Államalapításunk ünnepén, 2013. augusztus 20-án Jászberényben mondott beszédet Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Városi rendezvényen - bár minden esetben képviseltetjük magunkat - nem szoktunk politizálni. Ebben az esetben azonban két okból is kivételt tettünk. Az egyik, hogy Jászberény közpénzen finanszírozott önkormányzati lapjában, a Jászkürt Újságban Pócs János egy egész oldalas cikkben méltatta – nem szakemberként, hanem Fideszes politikusként – a földtörvényt, csupán propaganda jelleggel fogalmazva mondta el a törvény rendelkezéseit, annak minden pozitívumával. A riportot elolvasták a Jobbik helyi szervezetének tagjai is, és megállapítottuk, hogy a képviselő úr állításai nem teljesen fedik a valóságot, több helyen csúsztatásokkal él, emiatt túlságosan egyoldalú a lakosság e fajta tájékoztatása, de mondhatnánk félretájékoztatásnak is. Ezért felkerestem a Jászkürt Újság főszerkesztőjét, Halász Lajost, és kértem, adjon

Így a Fideszes városvezetés (és hű kiszolgálóinak) döntése arra sarkallt minket, hogy a Ifjúsági Tagozatunk néhány tagjával kiegészített delegációnk a megérdemelt módon köszöntse azt az embert, aki aktívan részt vett a földtörvény megalkotásában és aki beszédét a következő szavakkal zárta: "Együtt fogjuk felépíteni az új világrendet!" Budai Lóránt


4.oldal

Helyi politika

A 6. sz. körzet fórumán hallottuk Június 17.-én lakossági fórumot tartott a 6-os körzet képviselője Juhász Dániel alpolgármester . Megjelentek a város üzemeltetés munkatársai és a polgármesteri iroda vezetői is. A fórumot jó szokás szerint a képviselő az elmúlt egy év történéseivel kezdte és a szép számmal megjelent hallgatóság elé tárta, hogy mit tervez az elkövetkezendő évben. A szokásos, és nagyjából általánosnak mondható beszámoló után a hallgatóságot kérte fel, hogy mondják el azokat a problémákat, kéréseket, javaslatokat melyek őket és a körzetet érintik. Az első kérdezőre nem kellett sokat várni, hiszen gond van, nem is kevés. Az aktuális téma az újonnan épülő kerékpárút illetve a hatvani út közlekedési problémái voltak. Több körzetbeli lakos panaszkodott a Hatvani úton átmenő nagy forgalom miatt, ami miatt néha már-már veszélyben érzik magukat. Volt, aki súly- és volt, aki sebesség korlátozást képzelne el. Nagy a teherautó forgalom az említett útszakaszon és vannak, akik nem tartják be a sebesség határokat. A készülő kerékpárút is többeket késztetett felszólalásra. Többen javasolták a kerékpárút menti szemétgyűjtők kihelyezését, és nem csak ide, hanem város szerte. Néhányan panaszkodtak, hogy megint kivágták az összes fát a kerékpárút miatt és így a Hatvani út jobb oldala elég sivár lett. Nagy probléma a kerékpárúttal, hogy sok autó kijáratot keresztez, ami balesetveszélyes. A körzet egyik legrondább építményei a hatvani úti buszmegállók. Rozsdás vázuk, szétkorhadt borításuk és betört ablakaik züllött képet festenek a környéknek. Új megállók építését ígérték. Több lakos felhozta a körzet egy szégyen foltját a Klapka-Banner utca kereszteződésében lakó cigány családokat. Ezek az együttélésre képtelen emberek folyamatosan terrorizálják, bosszantják a környező utcák lakóit. A rendőrség és a város vezetése évek óta tehetetlen velük szemben. Az érintet lakosság bejelentései alapján eddig érdemi megoldás nem született. Hiába jönnek ki a rendőrök egy bejelentésre, ahogy távoznak, minden folytatódik tovább. A helyzet egyre tarthatatlanabb és a lakók már nagyon unják a rendőrség és a városi vezetés semmittevését. Juhász Dániel erre a problémára elmondta, hogy a városvezetés a közeljövőben megoldást fog találni erre a többeket is érintő dologra. Mint azt halhattuk, megpróbálják az érintett cigány családok ingatlanait városi pénzből felvásárolni és ezzel a területre nyugalmat hozni. Nagy valószínűséggel, a Munkás utcához hasonló módon kívánják megoldani a problémát, legalábbis első hallásra ilyen gyors ötletek voltak az első javaslatok a városvezetés részéről. Ha már közbiztonsági kérdés felmerült a fórumon, szintén résztvevő rendőrkapitány úr megnyugtatta a jelenlévőket, hogy a statisztikák nem hazudnak és a bűnözés folyamatosan csökken (?). Ez a bejelentés mégsem nyugtatta meg a jelenlévőket, akik sajnos ennek pont az ellenkezőjét látják és tapasztalják. Egy hölgy elpanaszolta, hogy hiába kereste fel az egyik problémájával a hivatal munkatársát, az összevissza küldözgette őt és így nem született megoldás. Juhász Dániel ezt kétkedve fogadta és biztosította a jelenlévőket, hogy ez nem fordulhat elő. A következő felszólaló egyenesen Juhász alpolgármesternek szegezte a kérdését. A sokakat felháborító, közmunkások által elkövetett nagy értékű falopások miatt Juhász alpolgármester tervezi-e a lemondását? Hisz az alpolgármester által kiadott, és mint kiderült szabálytalan és formailag is hibás engedély birtokában történtek ezek a falopások. Juhász alpolgármester válaszában a felelőséget elhárította, és az

ügy lezártáig nem is kíván erről többet beszélni. Az alpolgármester egyébként a polgármester úrtól megrovásban részesült, a formailag szabálytalan engedély kiadása miatt. Az ügyet már a hatóság is vizsgálja, és igyekszünk folyamatosan beszámolni a történtekről mind az újságban, mind a lakossági fórumainkon. Bobák Zsolt

Van képem hozzá… A szokástól eltérően most nem lesz vicces…Úgy tűnik, polgármesterünk nem vett részt a 2013.05.29 -én történt Hungarikumok és nemzeti értékek című konferencián. Hogy hogyan jöttem rá? A város főterét lezárva most lettünk túl egy Kowalski és egy Rúzsa Magdi koncerten (és itt most nem a zenészeket szeretném minősíteni). Vidáman üvölthettük az éjszakába a „Fekete pillangó” és a „Gábriel” örökbecsű dallamait. Ingyen!!!

Augusztus elején ismét Csángó fesztivál volt. Néhány program a kínálatból: Magyar táncház: 800 Ft. „Színes világ” táncház: 1500 Ft. „Fölszállott a páva” gálaműsor: 2500 Ft. Nemzetközi táncház: 1200 Ft. A végére egy kis matematika. Egy négytagú jászberényi család a fesztivál három napja alatt a fentebb felsorolt rendezvényeken részt kívánt venni, ami valljuk be igazán nem nagy kérés az élettől, akkor pontosan 24000 Forinttal lett vékonyabb a pénztárca. És még nem volt vattacukor, vásárfia és egy sör az ekkora már elszegényedett, de kultúrával feltöltött családapának…. Mivel mindig azzal vádolnak bennünket, hogy csak vádaskodunk, de megoldást nem kínálunk, íme: Egy településhez való kötődést lehetne erősíteni egy „Város kártya” bevezetésével. Az életvitel szerűen városunkban élők igényelhetnék, mellyel a hasonló rendezvényekre kedvezményesen, akár ingyenesen is ellátogathatnának. Érezhetnék, hogy valóban számítanak. Országszerte, rendezvények százai bizonyítják, hogy életképes és színvonalas rendezvények a településre vonzanak olyan méretű vendég sereget, hogy a költségvetés még mindig megnyugtató végeredményt hozna. Egy egyszerű gesztus. Igaz nem főtér kövezés, vagy utcai panaszláda. De talán közösségépítő, összetartozást erősítő, még ha nem is „barackfa dal”. Köszönjük városvezetés! Székely Mihály


Országos politika

Orbán Viktor levelét megírta A napokban mindannyian ismét levelet kaphattunk Miniszterelnökünktől, a nemzeti konzultáció nevében, a lakosság gyors tájékoztatása érdekében. A tájékoztatás gyorsasága annyira fontos volt, hogy a leveleket elsőbbségiként adták fel. Ennek a szolgáltatásnak a díja 30 Ft, így ha 3 millió háztartásba küldött levelekkel ezt megszorozzuk, akkor az 90 millió Ft-ba került…csak az elsőbbségi tájékoztatás. Maga a levél pedig ennek többszöröse. Érthetetlenül állunk az előtt, hogy mi indokolhatta, hogy az emberek a feladás másnapján kapják meg a levelet és miért nem lett volna elég, ha csak pár nappal később. A levél a hazánkat érintő túlzottdeficiteljárás megszüntetéséről szól, hogy hazánk sikeresen visszafizette hiteleit és ez nekünk, embereknek, a mi munkánknak köszönhető. A levél valóban megnyugtató információkat közöl velünk, de sajnos a valóság nem egészen így van. Az Orbán kormány politikájának egyik fő eleme az erőltetett államadósság csökkentés és IMF hitel visszafizetés. Alapjában ez fontos lenne, de nem elsődleges a hitelek lenullázása, hiszen már Széchenyi István is azt az elvet vallotta, hogy hitel nélkül nincs fejlődés. Hazánkban a probléma nem a hitel vagy államadósság kérdésében rejlik, hanem kamatainak és feltételinek nagysága, mikéntje. Nagyon fontos lenne tehát, hogy az államadósságot felülvizsgáljuk és felülvizsgáltassuk, hiszen ezt még soha egyik kormány sem tette meg. Lengyelország néhány éve megtette, pozitív eredménnyel, így nálunk is megvan erre az esély. A Jobbik már 3 éve szorgalmazza ezt, de valamiért ezt mindig elutasítja a kormány, magyarázat nélkül. Elsőrendű feladat lenne még a gazdaság beindítása, hiszen ha gazdaságunknak sikerül profitot termelnie, akkor a kamatok visszafizetése már kisebb terhet jelent hazánknak és a lakosságnak. Ennek terheit mi is érezhetjük a mindennapjainkban, az erőltetett hitel visszafizetést pedig még jobban. Talán a Bokros-csomag idején tapasztalhattunk hasonlót, amikor elsősorban a lakosságot érintő megszorításokkal próbálták helyrebillenteni a rendszerváltozás okozta óriási és átláthatatlan gazdasági és pénzügyi torzulást. Összefoglalva tehát, nem kellene erőltetni a hitelek visszafizetését, mert a lakosság és a gazdaság issza meg a levét ez ebből eredő megszorításoknak. Az adósság és hitelek újratárgyalása enyhítené hazánk terheit, az enyhébb terhet pedig a gazdaság beindításából szerzett pluszból már könnyedén törleszthetjük. Gondoljanak csak bele, Önöknek is van hitele, milyen terhet jelentene, ha 1-2 éven belül visszafizetnék az egészet? Nem lenne jobb megoldás, ha elmennének a bankba, és egy jobb hitelkonstrukcióval, esetleg bank váltással csökkentenék a hitelük kamatait vagy annak törlesztő részletét? Ezután pedig munkahely váltással, vagy mellékállással, és/vagy kiadásai optimalizálásával (kinek mire van lehetősége)

5.oldal

megkeresett többlet vagy megtakarított kiadás pedig jelentősen megkönnyítené a törlesztő fizetését? Államadósságunk a túlzottdeficit-eljárás megszűntével nem csökken, ez nem hozza magával automatikusan. A KSH oldalán is tájékozódhatunk államadósságunkról, innen pedig két fontos adatot is leszűrhetünk. Egyrészt, nem igaz a Fidesz állítása, miszerint államadósságunk soha nem volt ilyen alacsony. Az első Orbán kormány idején, 2001-ben volt a legalacsonyabb, 52.2%, jelenleg pedig még mindig 80% körül mozog, csak kicsit csökkent. Hiába fizettünk vissza sok hitelt, az elmaradt gazdasági fejlődésünk miatti alacsony GDP, magasan tartja az adósságot. Magyarázat: ha kevés pénzünk van, de sok adósságunk, akkor minden megkeresett pénzünk nagyobb hányada megy az adósság visszafizetésére. Ha azonban sok pénzünk van, és sokat keresünk, akkor bár az adósságunk ugyan annyi, de kevesebb hányada megy visszafizetésre. Ezért fontosabb a gazdaság beindítása az államadósság csökkentésénél. Másik fontos dolog, a levél ugyan nem tartalmazza, de nagyon is aktuális, a pedagógusok témája.

A pedagógusok fizetés emelésével természetesen minden politikus és minden ember egyet ért, hiszen az ő munkájuk egy életre szól, ezért nagyon fontos. Sajnos itt ismét találkozhatunk az „állam az egyik kezével ad, másik kezével elvesz” jelenséggel. Korábban ugyanis a Fidesz oktatás reformja (Hoffman Rózsa nevéhez kötődően) megszüntették a tanári pótlékok (túlórák, osztályfőnöki pótlék, stb.) kifizetését, ezzel mintegy 1040e Ft-tal csökkent a fizetésük. Most a béremeléssel a kormány visszaadja mindezt. Végeredményben, egy átlag pedagógusnak nem változik a fizetése a korábbi évekhez képest, de lesznek, akiknek kis mértékben nől. A pedagógus életpálya modell, mint olyan pedig nem igazán létezik, hiszen a modell, eddig a minden évben 10%-os béremelést tartalmazza. Ez pedig nem egy modell, ez egy természetes dolog kell legyen. Az életpálya modellnek olyanokat kell magába foglalnia, mint a pedagógus, mint szakma és mint ember megbecsülése, mely egy életre szól, hiszen az ő munkájuk is egy életre szól. Sajnos a máig élő oktatás liberalizálás a diákoknak szinte korlátlan, a pedagógusoknak pedig korlátozott jogokat biztosít. A tanár dolga hogy tanítson, a diák dolga hogy tanuljon. Ezt az irányvonalat kell visszaállítani, mert amíg ez nem történik meg, addig a pedagógus a diákok szolgája lesz, a diákok pedig korlátlanul élhetik életüket. Turóczi György


Országos politika

6.oldal

3200 Magyar Végvár Vidékstratégiai konferencia 2013. június. 20. A Gyarapodó Magyarország Alapítvány rendezésében. Elvi alapvetés: Számunkra alaptézis, hogy egy életerős önkormányzat a következőket jelenti: társadalmilag és gazdaságilag autonóm és önfenntartó, közbiztonságot nyújt, környező tájjal egyensúlyban van. Az önkormányzatok életprogramját pedig így foglaljuk össze: Önrendelkezés, önellátás, önvédelem. Önrendelkezés a helyi közügyekre, közéletre vonatkozó döntésekben, a közszolgáltatások fenntartásában. Önellátás a mindennapok szükségleteiben. Önvédelem, hogy mindezt és a köznyugalmat biztosítsa, megőrizze. Hivatalos meghatározás szerint a közigazgatás kolosszusának két pillére van: az önkormányzatiság és az államigazgatás. ez a két egymással több szinten és formában összefonódó elem stabilizálja az államot, biztosítja annak hatékony működését. Az 1989-90 – es változás óta a magyar államigazgatást az egymást követő kormányok – a pillanatnyi politikai érdekeknek megfelelően - mindig a saját képükre és hasonlatosságukra igyekeztek formálni. Az önkormányzatiság kialakított rendszere azonban ellenállt a viharos ciklusváltásoknak, aminek az oka az 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény kétharmados státusza volt. Ez biztosította mindezidáig az önkormányzatok folyamatos működését, viszonylagos önállóságát. A 2010 óta tartó változások azonban, úgy tűnik, megpecsételték a sorsát. A 3200 település összessége jelenti a jelenlegi Magyarország 93 ezer négyzetkilométerét, így nem lehet rétegpolitikának tekinteni azt a szövetroncsolódást, amelyet a jelenlegi kormány által meghirdetett „Nagy Közigazgatási Reform” és a „Nagy közigazgatási Reform” okoz Magyarország és a magyar emberek kiszolgáltatottságának drámai növekedésében, az államgépezet működésének ellehetetlenülését vonja maga után ez a folyamat, amely egyben le is járatja egy esetleges megvalósítandó, ténylegesen indokolt átalakítás gondolatát. Régi igazság, hogy minél nagyobb, összetettebb egy rendszer, annak érdemi átalakításához annál finomabb beavatkozásokra van szükség, hogy a kollapszust és a káoszt elkerüljük. Nem lehet a piramisokat a fejük tetejére állítani – még ha esetleg indokolt is volna az évezredek alatt ideje múlt formák újragondolása – akkor sem, ha kétharmados felhatalmazása lenne rá az egyiptomi kormánynak. Sajnos, ezt a jelenlegi kormány megtette a magyar közigazgatás piramisával. Ugyanakkor az is tény, hogy a Jobbik még 2010 – ben több fontos változtatásra tett javaslatot ebben a szférában. Így például felvetette a finanszírozás, a vagyongazdálkodás, a közszolgáltatások, az államigazgatási keretek, az EU pályázatok rendszerének átalakítását. Ezek közül a jelenlegi kormány jó párat – elferdítve- a retorikája részévé tett, majd torz formában bevezetett, törvénnyé tett.

Vidékstratégiai cél: Minden vidéken élő ember számára tartósan biztosítani kell a valódi alapszükségleteik kielégítésének lehetőségét, mint a tiszta élelmiszer és ivóvíz, a megfelelő otthon és a szükséges energia, hogy erről a biztos alapról gyarapodva tudják a városokban élőket biztonságosan ellátni egészséges hazai élelmiszerrel és vonzó környezettel. Ennek megteremtése mellett további cél a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar nemzetközi versenyképességi potenciáljának lehető legteljesebb mértékű kibontakozása. A fenti célok eléréséhez biztos alapot szolgáltat a település Gazdaság Fejlesztés új szemlélete. E szemlélet szerint a helyi lakosság lehető legteljesebb ellátása/önellátása az alapvető cél, mivel ezen a piacon jelentős előnnyel rendelkeznek a helyi gazdaság szereplői a távolról érkező élelmiszeripari termékekkel szemben. A gazdasági együttműködés kibontakozásának, a területi alapon szerveződő szövetkezésnek, a kis – és középüzemek termék szerkezeti összehangolásának is ez a természetes terepe. Ebben a lokális gazdaságban megerősödő, ott biztos piacokkal rendelkező gazdálkodók és feldolgozó üzemek nagyobb eséllyel vehetik fel a versenyt a regionális-, országos- és nemzetközi piacokon. Mindezek eléréséhez alapvető fontosságú: · · · · · · · · · · · ·

·

Az EU csatlakozási szerződésünk felülvizsgálata a föld- és piacaink védelme érdekében, a vidéki népesség megtartásán túl a fiatalok visszaáramlásának ösztönzése, a közjót szolgáló agrármodell kialakítása, a minőségi élelmiszer előállítás és az idegenforgalom erősítése, stratégiai feladat a földünk és vizeink nemzeti tulajdonban tartása, a vidéki foglalkoztatás növelése 400 ezerről 6700 ezer főre, a helyi érétkesítés arányának 7 százalékról minimum 14 százalékra emelése, az ökológiai gazdálkodásba vont területek arányának 300-350 ezer hektárra emelése, a fiatal gazdák arányának 21-ről minimum 30 százalékra emelése, az alapvető élelmiszerek ÁFA tartalmának 5 %-ra történő csökkentése, a nem művelt területek önkormányzati hasznosítása demográfiai- és szociális céllal, az állampolgárokat az állam és intézményei, vagy alkalmazottai részéről ért sérelmek azonos súlyú kezelése, mint az állampolgárok mulasztásai esetében, az agrár-technokrácia elszámoltatása a közpénzek és az állami földvagyon mozgásával és felhasználásának társadalmi hasznával.

A konferencián a fenti célok és eszközök elérésének lehetőségeiről és akadályairól hallgattunk meg előadásokat, szakterületükön elismert előadóktól. Reményeink szerint az itt hallottakat a jászsági településeken is alkalmazni tudjuk, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Székely Mihály


Történelem,

tudomány

7.oldal

Augusztus 20, alkotmányunk ünnepe?

Így lesz a napfényből elektromos áram

A szocialista időszakban augusztus 20.-án alkotmányunk ünnepét tartottuk. Az 1949 évi XX. törvény alkotta a szocialista alkotmányunkat, http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365 mely szovjet mintára, az akkori kommunista hatalomátvételt követően alkották meg, és a szocialista ideológia fenntartása miatt ünnepeltük. Szándékosan tették augusztus 20.-ra, hiszen előzőleg István királyunk és az államalapítás ünnepe volt, de a szocialista eszme mindenek felett, István király pedig nagyon nem illett bele a képbe. Az 50-es években az ünnep kizárólag a pártról, a Szovjetunióról, a Nagy Sztálin elvtársról szólt, és a beszédek a felszabadulás és a szovjet kötődés sikereiről, a dolgozó nép munkájáról, mely megteremtette a kalászból az új kenyeret. A 60-70-es években már az ünnepségek ember központúbbak lettek, nem éltették már sem Sztálint, sem Lenint, de még Kádár Jánost sem, csupán fenntartották azt a szocialista eszmét, melyben az emberek boldogan éltek. Amennyiben ezt valaki másképp érezte, akkor arra gyógyír volt egy ilyen ünnepség és biztosan boldogan tért haza, munkáját pedig még nagyobb hittel a szocialista rendszer építésének szentelte. A 80-as években már visszajött a jogos igény, István király megemlékezésére, a párt ezt hagyta, hiszen nem szerette volna, ha az emberek még egyszer fellázadnak mint tették azt ’56-ban. Ekkor született meg az István a király rockopera, 1983-ban. Ha alaposan megfigyeljük a Fidesz idei és tavalyi ünnepi rendezvényeit, beszédeit, igen nagy hasonlóságot fedezhetünk fel a szocialista időkkel. A mostani rendezvényeken is leginkább a pártpropagandával találkozhatunk. A felszólalók néhány mondta erejéig érintik István királyt, az államalapítást, aztán rátérnek a politikára. A földtörvényt, oktatás reformot, rezsicsökkentést dicsérik, magasztalják a túlzottdeficit-eljárás megszüntetését, és hogy hazánkban példa értékű gazdasági folyamatok zajlanak. Muszáj ezzel a propagandával élni, hiszen az embereket meg kell győzni, sőt a fejükbe kell verni, hogy márpedig ezek az intézkedések, reformok jók, akár tetszik akár nem, mindenki fogadja el. De vajon ha tényleg olyan jók és tényleg olyan pozitív változásokat hoznak, mint azt a Fidesz hangoztatja, akkor mi értelme, hogy belénk sulykolják mindezt? Talán lehet, hogy mégsem olyan jók ezek az intézkedések, lehet, hogy a lakosság mégsem érzi a pozitív változást? Nem baj, majd rábeszéljük őket, hogy érezzék, ez jó. Ha a szocializmusban ez bejött, akkor most is be fog jönni. Turóczi György

Napjainkban a megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret kapnak, és nemcsak ipari területen, hanem már a háztartásokban is. Egyre többen használják ki a napfény ingyenes energiáját, se sokan még csak most ismerkednek a lehetőséggel. Érdemes hát kicsit többet tudni, hogyan is működik ez az ingyenes energia, melyet a természet biztosít számunkra. A nap felszínéről érkező sugárzás hő- és fény energiaként érkezik a Föld felszínére, mely energiáknak a légkör szűrő hatása miatt csupán 50%-át kapjuk meg közvetlenül. Ez is szép mennyiség, hiszen egy szép 2 napsütéses napon 1 m területre 1kW energia jut. Butaság volna ezt nem kihasználni. A nap hőjét napkollektorral, a fényét napelemmel tudjuk hasznosítani, most ez utóbbiról lesz szó részletesebben. A napelem olyan eszköz, mely a fény sugárzását, mint energiát, közvetlenül elektromos árammá alakítja át. A napelem, tehát olyan fotocellákból áll, melyet szilíciumból készült félvezetők alkotják. A látható fény, 400-800nm hullámhosszal érkezik a környezetünkbe és az egyenirányítókra. A szilícium kristály elektronjai képesek arra, hogy ezzel a hullámhosszal rá érkező fotonok (fény részecskéi) + és – töltéssel rendelkező részecskéket aktiválnak, ez pedig villamos feszültséget hoz létre. a félvezető p rétegében pozitív töltésű részecskék, az n rétegében a negatív töltéssel rendelkező elektronok találhatók. Így elkészült az elemünk.

És ahogy a háztartásban használt elemünket is úgy működtetjük, hogy a + és – sarkokat összekötjük, a 2 félvezetőből is így nyerjük ki a feszültséget. Egy 100cm nagyságú napelemben több ezer szilícium félvezető kristály található, melyeket összekötve, kb. 0.5V feszültséget, 3A áramerősséget nyerünk, ez 1.5W teljesítmény. A napelem nagyságától függ az áramerősség, a feszültség azonban nem változik. Nagyobb teljesítmény eléréséhez sok-sok cellát kell összekapcsolnunk, így keletkeznek azok a nagy napelem táblák, melyeket épületek tetején is láthatunk. Egy korszerű napelem hatásfoka 15-17%, ami elég kicsi ugyan, de mégis ingyen van. Azt is érdemes tudni, hogy a napelem sem örökéletű, 20-30 évig használható, amíg a kristályok elfáradnak, nem termelnek több töltéssel rendelkező részecskét. Hiszen ez sem lehet perpetuum mobile, mivel olyan nem létezik. A napelemben keletkezett elektromos áramot különböző villamos átalakítók segítségével 230V-os váltóárammá alakítva a háztartás számára elérhetővé lehet tenni. Sajnos hazánk még mindig nagyon le van maradva a napenergia hasznosításában. Ebben elsősorban a mindenkori kormányok a hibásak, akik nem adnak elég lehetőséget, támogatást a lakosságnak, hogy minél többen használhassák azt. Turóczi György


Közélet, érdekesség, program

8.oldal

Jeles napok szeptemberben

Jászsági ételkülönlegességek Mint az elmúlt hónapokban, most is jöjjön egy jászsági étel a Népi ételek a Jászságból című remek kiadvány lapjairól. Egyszerű, gyors és kiadós. Öreglebbencs Hozzávalók: 20-30 dkg fehér vagy füstölt szalonna, 1 kg krumpli, lebbencs tészta. A bogrács aljára szalonnát aprítunk, és azt megpirítjuk, majd ennek a zsírjába beletesszük a lebbencs tésztát, ezt is megpirítjuk, és annyi vizet öntünk rá, hogy elfője azt. A tésztán kívül krumplit is metélünk bele. Ízlés szerint sózzuk. A szalonna és a vasbogrács adja meg a pikáns ízét. Adatközlő: Turcsányi Sándorné, Számel Katalin, Jászberény

v

v

v

v

v

Székely Mihály

Így dolgozott a rendőrség a 60-as években Napjainkban sokan kritizálják – és valljuk meg joggal – a rendőrség munkáját, de azért akad számos pozitív példa is. Ez persze régebben sem volt sokkal másképp, de mintha jobban szolgálták volna a lakosság érdekeit. Álljon itt néhány érdekesség, az Autó-motor újságok 60-as évek beli számaiból, melyek példaként is szolgálhatnak: · A sok, világítás és lámpa nélkül közlekedő kerékpáros problémájára azt a megoldást alkalmazták, hogy nem megbüntetik az illetőt, hanem ott a helyszínen, kerékpár lámpát kellett vásárolniuk az intézkedő rendőröktől. A rendőrautó tele volt lámpákkal, el is fogytak gyorsan. Az akció sikeresnek bizonyult, jelentősen visszaesett a kivilágítatlan kerékpárosok száma a vidéki utakon. · A rongáló huligánokat nem vitték be a kapitányságra, nem jelentették fel őket, hanem arra kötelezték, hozzák rendbe az elkövetett kárt, ha kell saját pénzükből. Ellenkező esetben bírósági eljárás és börtön vár rájuk. Természetesen kivétel nélkül a helyreállítást választotta mindenki, ami a károsultnak is jobb megoldás volt, hiszen pár nap alatt visszaállt az eredeti állapot. · Egy faluban, elharapóztak a kis értékű éjszakai, lopások. A rendőrség 6 járőrrel, 22 óra után nagy titokban megérkezett a faluba, és különböző helyekre elbújva várták az elkövetőket. Az egyik ház előtt meg is jelentek a gyanús alakok, a rendőrök adóvevőn értesítették egymást, összegyűltek a kapuban, és a házból kijövő betörők egyenesen a rendőrök kezébe sétáltak. Turóczi György saját archívumából

v

v

1847 szeptember 1.-én nyitották meg a PestSzolnok vasútvonalat. A Nyugati pályaudvarról indult első szerelvényt Szolnokon, a Tisza pályaudvaron (a régi pályaudvar, amely a Hetényi kórház előtt található) fogadta Kossuth Lajos és Széchenyi István. Még abban az évben Petőfi és végigutazta a vonalat. Szeptember 1.-re esik a Bányásznap. 1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember első vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelő munkájának ünnepnapja. Szeptember 4, Szent-Rozália napja. Rozália a katolikus népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. 1896 szeptember 6.-án helyezték üzembe az első acetilén közvilágítást a világon elsőként Tatatóvárosban. 500 lámpát világított meg a központi berendezés. 1912-ig működött, akkor tértek át a korszerűbb villany világításra a városban. 1802 szeptember 19-én született Kossuth Lajos. Eredetileg ügyvédi végzettséget szerzett, ebben is dolgozott, mígnem az országgyűlésbe került 1832től. Ellenzéki képviselőként felkarolta a haza sorsát, mezőgazdaság és az ipar fellendítéséért, egyenlő közteherviselésért küzdött. Habsburg ellenes cikkeket, könyveket, tanulmányokat jelentetett meg, emiatt a 48-as forradalom élére került. A forradalom leverése után Angliába menekült, de onnan is tudta irányítani a Habsburg ellenes mozgalmat. 1894-ben halt meg Torinóban. 1791 szeptember 21.-én született Széchenyi István. Fiatal korában utazásai során nagy tapasztalatokat szerzett Angliában, ahol akkor robbant be az ipari fejlődés. 1825-ben már az országgyűlésben szónokolt és igyekezett hazánk fellendítéséért dolgozni. Felismerte a nemesség konzervatív gondolkodás módját és a beruházó hitelek hiányát. Leginkább a gyakorlatban mutatta meg, milyen is a fejlődés. nevéhez köthető, úgymint a Duna szabályozása, dunai és balatoni hajózás elindítása, Lánchíd felépítése. érdekes, hogy ő akkoriban Kossuth politikája ellen harcolt. A Habsburg hatalom visszaszerzése miatt elmegyógyintézetbe került. 1860-ban öngyilkos lett. Szeptember 21, a Béke világnap. 1981-ben az ENSZ Közgyűlésének nyitónapján úgy határoztak, hogy minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik a béke nemzetközi napját. Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember 21-én tartjuk ezt a napot. Az ENSZ Közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.

Impresszum: Szebb jövőt, nemzeti szemléletű helyi politikai-közéleti havilap, megjelenik minden hónapban, digitális formában NMHH nyilvántartásba vétel: IO/8308-3/2012 Kiadó és felelős szerkesztő: Turóczi György, turoczigyorgy@invitel.hu, 0620/800-6365, adószám: 63691047-2-36 Szerkesztőség: Turóczi György, Budai Lóránt, Székely Mihály, Székelyné Túri Anita, Bobák Zsolt Cím: 5100, Jászberény, Fáy A. u. 27, Nyomtatás: igény esetén

Szebb jövőt újság, 2. évfolyam, szeptember  

A jászberényi Jobbik, helyi közéleti-politikai újsága