Page 1

2. Évfolyam 2. Szám Jászberény 2013. június Nyárelő hava

Ingyenes kiadvány

Jászberényi polgárok havilapja, a nemzeti szemlélet, jó erkölcs és a hit tükrében Ki nyer ma? 74.4 millió forint kiosztása 10 percben

„Az ki van zárva mer nemtudom.”

Jászberény Város képviselő testülete m ájus 15-én tartotta soron következő ülését. A 19 napirendi pontból álló testületi ülés legelején a fideszes többségnek sikerült 10 perc alatt kiosztani 74,4 millió adófizetői forintot. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület, Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gim názium, Új Színházért Alapítvány: Főnix Fészek Műhelyház, JVV zrt., Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft., NKSE Jászberény között osztottak szét „pártpénzt” (2.oldal)

Számos településen gondot okoz a nem dolgozó emberek foglalkoztatása, és a település költségeinek csökkentése. E kettőt azonban össze lehet kapcsolni, és m űködőképes Egy ilyen települést látogattunk meg, hogy megnézzünk egy példát és tanuljunk belőle, ha jól működik. Gyöngyöspatán a Start munkaprogram keretében m űködő program nemcsak a falu élelem ellátásának egy részét oldja meg, hanem valós, értékteremtő munkahelyeket teremt. A csökkenő bűnözés és a csökkenő rezsi kiadások mutatják, ez a program jól m űködik. De a liberális jogvédők ebbe is belekötnek, többnyire értelmetlenül.

Fidesz és az eddigi eredmények Május 7.-én Pócs János és Dr. Szabó Tam ás tartott közös lakossági fórumot, mint kiderült, pártfórumot. A fórum témája a Fidesz eddigi eredm ényeinek prezentálása volt. A rezsicsökkentés, közbiztonság, közmunkaprogram sikerességét bemutató anyagból kimaradtak a negatívumok. Az áfaemelés, az egykulcsos adó, az adójóváírás eltörlése, a telekom adó, a csekkadó, amikről nem esett szó. de a hallgatóság szemfülesebb volt, rákérdeztek ezekre…válasz természetesen nem volt.

(6. oldal)

100 éves a budapesti taxizás

(3.oldal)

Hogy senkit ne verjenek át Nap mint nap hallani a GDP, infláció, túlzott deficit kifejezéseket, de sokan nem is értik mit jelentenek ezek pontosan. A korm ány pont ezt használja ki, és hangzatos mondatokba burkolva sulykolja az emberekbe ezeket a szavakat és egyoldalú jelentéseiket. Vizsgáljuk hát m eg, mit is takarnak ezek a kifejezések, hogy mindenki képben legyen és senkit ne verjenek át. (4. oldal)

1913 június 1.-én indult el Budapesten a motoros taxizás, m ely folyamatosan váltotta fel a lovas konflisokat. A 2. világháborúig a budapesti taxizás számos dologban világelsőként volt jelen a személyszállításban, a szocializmus azonban lebutította ezt, és a szovjet minta a rendszerváltásig működött.

(7. oldal)


2.oldal

Önkormányzati beszámoló

Ki nyer ma? 74.4 millió forint kiosztása 10 percben Jászberény Város képviselő testülete május 15-én tartotta soron következő ülését. A 19 napirendi pontból álló testületi ülés legelején a fideszes többségnek sikerült 10 perc alatt kiosztani 74,4 millió adófizetői forintot.

Az előterjesztés szerint a „gondosan megtervezett kiadások ellenére” néhány szervezet jelezte, hogy „előre nem látható, vagy nem várt kiadásaik jelentkeztek, amelyek további forrást igényelnek”. Néhány kérelem céljával még egyet is tudnék érteni. Azonban a „nem várt” jelző, mint magyarázat több helyen is elfogadhatatlan. A teljeség igénye nélkül álljon itt néhány konkrét példa: A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület, a meghosszabbodott bajnoki idény miatt (többek közt szállás, utazás) felmerülő, „nem várt” többletköltségek fedezésére 5 millió Ft-ot kapott. Ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül. Az egyik, hogy nem gondoltak arra, hogy egy idény sikeresen is zárulhat? A másik, hogy hol laktak ezek a játékosok, a Hiltonban? Biztos vagyok benne, hogy költséghatékonyabban is el lehetett volna szállásolni a fiúkat. Ha már közpénzről van szó… A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének „nem várt” felújítására 2 millió forintot szánt a város. A „nem várt” jelző jelen esetben is sántít. Volt iskolám ciklusok óta a jelen „pompájában díszeleg”, ráadásul, ha az egyházat is bevonjuk az állagmegóvásba, a jászberényieknek szintén kisebb összeggel kellett volna beszállniuk a felújításba. Új Színházért Alapítvány: Főnix Fészek Műhelyház kialakításának technikai feltételeinek biztosítására 5.4 millió fedezetet biztosított a város vezetése. A kultúrát támogatni kell, ez nem lehet vita tárgya. Azonban a sürgősség jelen esetben sem indokolt. Hosszú hónapok – talán esztendő – óta tény, hogy a Jászság Népi Együttes székházának átadása után, a volt bútorbolt épületét ezen alapítvány fogja birtokba venni. Az önkormányzati tulajdonban lévő Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő

Részvénytársaság összesen 23.9 millió plusz „adófizetői támogatásban” részesült. A LEHEL Strand és Uszoda fejlesztési és felújítási forrásigénye közel 10 millió Ft. Ezen beruházás, szintén évek óta húzódó igény. A „nem várt” jelző ismételten okafogyottá vált. Emellett felvetődik a kérdés, ha már fejlesztik az uszodát, meg kellene oldani, hogy legyenek buszok, melyek rendszeresen szállítják ide a város lakóit. Ugyanis akinek nincs személygépkocsija, csak gyalog jut ki hétvégén. A termálfürdő fejlesztését közel 5 millió forinttal segített elő az önkormányzat. Kétség kívül szerencsés lehet egyegy kondicionáló terem, mofettás és mágnesterápiás helyiség kialakítása, de jelen gazdasági helyzetben nem gondolnám, hogy ezt kellene erőltetni. A Jászkürt Újság online felületének támogatására szánt újabb 1.5 millió adófizetői forint kifizetésének ellenzését talán már magyaráznom sem kell. A közpénzből finanszírozott Fidesz propaganda kiadvány – a legutóbbi 20 milliós támogatás után – hitelessége, stílusa, hangvétele és valóságtartalma miatt egyetlen forint segítséget nem érdemel… Az Állat- és Növénykert, többek közt mosdó kialakítására 6.5 millió Ft támogatásban részesült. Ennyi pénzért kíváncsi lennék, milyen plusz szolgáltatások várnak a magukon könnyíteni vágyókra. Mindenesetre a pottyantós és a márvány mosdó között biztosan meg lehetett volna találni a középutat! A szintén önkormányzati tulajdonban lévő Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft. összesen: 25.4 millió forintot kapott „nem várt” kiadásaik fedezésére. A mozitető cseréje, a Tiszti klubba való költözés valamint az Ifjúsági Házban történő új munkahelyek kialakítása szintén régóta megfogalmazott – és általam többször is hangoztatott, helytelen - ötletek és igények. Arról már nem is beszélve, hogy a Déryné Rendezvényház dísztermének festésére 2 millió forintot különítettek el. Azt hiszem nem túlzok, ha azt állítom, hogy az összeg minimum irreális! A jászberényi jegyző nevével fémjelzett, NKSE Jászberény felnőtt labdarúgó csapatának újabb 1 millió forintos támogatása már igazán csak hab a tortán… A tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentum szerint „a fenti feladatokról elmondható, hogy a város életének színesítését, hírnevének öregbítését, valamint a városlakók életének javítását szolgálják.” És három konkrét esetben egy szavam sem lenne: Ha Jászberénynek nem lenne 36 millió forintnyi kintlévősége a be nem fizetett bérleti díjakból, valamint további 60 millió a „be nem hajtható tartozásokból”. Amennyiben a költségvetés tárgyalásakor a fideszes többségű képviselő testület befogadta volna – többek közt egy krízisalap felállítására valamint az önellátás feltételeinek megteremtésére vonatkozó konkrét módosító javaslataimat. (Melyek sokkal inkább szolgálták volna a köz javát…)Valamint ha Salamon király kincstára a jászberényi Városháza alatt rejtőzne. Azonban egyik sincsen így. Így csak egy dologra tudok gondolni: A választások közeledtével elkezdődött a pénz tudatos, gyors ütemű kiszivárogtatása. Budai Lóránt


Helyi politika

Fidesz és az eddigi eredmények Május 7.-én tartotta Pócs János és Dr. Szabó Tamás közös Fideszes fórumunkat a Déryné nagytermében. A lakossági fórumként meghirdetett rendezvény tulajdonképpen egy pártpropaganda fórum volt, ahol Pócs János előadásban hallhattuk a Fidesz eddig elért eredményeit. Az előadás végén lakossági kérdésekre is válaszoltak, összességében egy jó fórum on vehettünk részt, azonban ez mit sem ér, ha nem látjuk az elért eredményeket és a mögöttes tartalmat. Nézzük hát sorban ezeket, feketén-fehéren.

A legnagyobb hangsúlyt a rezsicsökkentés kapta, ahol elhangzott, milyen pozitívumai vannak eme intézkedésnek. Valójában csak egy ilyet lehetett elmondani, méghozzá hogy a lakosság közüzemi terhei csökkennek. Azért lássuk be, ez így önm agában kevés, hiszen a másik oldalon megfizettetik ezt velünk. Méghozzá a vásárlások, szolgáltatások igénybevételekor, hiszen a cégek, vállalkozások, szolgáltatók közüzemi terhei nem csökkennek, hanem nőnek, amit ők beépítenek az árba. Nem beszélve arról, hogy rossz üzenete van ennek az intézkedésnek, m ert ez nem csökkenti az energiafogyasztást, pedig az lenne az elsődleges cél. Azt üzeni, „nyugodtan fogyassz akármennyit, mi majd levisszük az árat”. A valódi csökkentés az lenne, ha a lakosság és a vállalati szektor is folyamatosan csökkenteni tudná az energia felhasználást, kevesebb áram ot, gázt, vizet fogyasztana. Ezt energetikai korszerűsítésekkel lehet elérni. Egy ház szigetelésével, korszerű nyílászárókkal, energiatakarékos kazánnal és világítással 30-40%-os energiacsökkenést lehet elérni, amit 20-30 évig is meg lehet tartani. Ez lenne a valódi rezsicsökkentés, ha támogatnák az energetikai korszerűsítéseket. Az ez irányú lakáskorszerűsítések ráadásul rengeteg munkahelyet is teremtene az építőiparban. Egy másik fontos téma volt a közmunkaprogram. Elhangoztak a pozitívumok, miszerint a sok éve dologtalan és munkakerülő réteg végre hasznosan tölti az idejét és segély helyett így fizetést kapnak. Ez egy nagyon jó alap arra hogy ezeket az em bereket bevezessük a munka világába, azonban azt is látni kell hogy a közmunkaprogram tudománya itt m eg is áll. Az árkok gereblyézésből ők évek múlva sem lesznek munkaszerető emberek, ezt az értékteremtő munkával lehet elérni, amiről pedig szó sincs.

3.oldal

Nyírhatják a füvet, szedhetik a szemetet évekig ezek az emberek, de ha nincsenek szigorúan ellenőrizve, ha nem érzik munkájuk fontosságát, akkor soha nem áll át az agyuk a „dolgozni kell” program ra. Már több kisebb településen bebizonyosodott, hogy ahol az önkormányzat értékteremtő munkát ad a régóta nem dolgozóknak, a m agukat eddig segélyből eltartóknak, már néhány hónap elteltével már önállóan, szorgalmasan, öntudatosan végezték a munkájukat. Ez annak köszönhető, hogy tisztában vannak vele, értéket terem tenek, amiből nekik is van hasznuk. Tehát ha jól dolgoznak, akkor nekik abból több pénzük lesz, de ha rosszul végzik a kiadott feladatot, akkor lőttek a pénznek is. Ez az igazi motiváció, amit a külföldi multicégek is alkalmaznak igen hatékonyan. Az önkorm ányzatoknak tovább kell lépnie a gereblyéző közmunkásokon. Az előadás szintén fontos elem volt a földreform, amiről inkább csak negatívum okat hallunk minden médiában. Elhangzott, hogy a magyar föld védelme érdekében mennyire támogatják a kis családi gazdálkodásokat és a pályázatokban is milyen szigorú feltételeket szabtak, hogy kizárják a zsebszerződéseket. Na ez a legvisszásabb téma. A jobb és bal oldali médiában is gyakran hallani, olvasni, hogy sajnos a pályázatok nagy részét olyan vállalkozások nyerik meg, akik bár nem külföldiek, de vagy semmi közük a mezőgazdasághoz, vagy igen távol tevékenykednek a pályázandó földterülettől. Míg sok esetben a föld közvetlen közelében lakók nem nyernek ezeken a pályázatokon. Számtalan kisebb tüntetés, per, és polgári engedetlenség valósult már meg emiatt. De a kis családi vállalkozások kiem elt tám ogatása sem olyan egyértelműen jó, hiszen a néhány fős mezőgazdasági tevékenység nem hoz plusz munkahelyet, legfeljebb a fekete idénymunkát. Ezzel szemben a nagyobb szövetkezetek, mezőgazdasági vállalkozások támogatása hasznosabb lenne, hiszen ők több családot, őstermelőt is magukba tudnak foglalni, tám ogatásuk esetén pedig egyre több munkaerőre lesz szükség, az egyéni gazdálkodók pedig védve vannak tönkremeneteltől. A kormány politikája jelenleg ezeket nem támogatná, pedig hatékonyabb és gazdaságosabb üzem e ez a mezőgazdaságnak. Szintén egy fontos téma volt a közbiztonság, ahol elhangzott, a Jászberényben és a környező településeken is jelentősen megnőtt a készenléti rendőrök száma, és járőrözésük ideje. Az viszont nem hangzott el, hogy sajnos ennek ellenére a bűncselekmények száma kis mértékben nőtt, ahogy ezt a helyi márciusi önkormányzati ülésen a rendőrség beszám olójából is hallhattuk. A fórumon elhangzott eredmények rózsaszín köntösbe bújtatva jól hangoztak, de levéve ezt a köntöst, azért látszik, van még mit javítani ezeken a nagyszerűnek mondott intézkedéseken. És ne feledjük, term észetesen nem hangoztak el a lakosságot érintő negatív eredmények. Úgymint az egykulcsos adó, ami az emberek 2/3-át negatívan érintette, az adójóváírás eltörlése, ami minden alacsony jövedelműnek további bevételkiesést jelentett. De itt van még a 27%-os áfa ami Európában a legmagasabb és visszafogta a fogyasztást és a turizmust is, a telekom adó, ahol minden percért +2Ft-ot fizetünk az államnak, és a csekkadó, ami a banki


Országos politika

4.oldal

tranzakcióinkat is érinti, hogy csak a legemlékezetesebbeket említsem. Jönnek még továbbiak is, a leg aktuálisabb az útadó, ami majd jelentősen megemeli a szállítási költségeket, amik beleépülnek a termékek árába. A Fidesz politikája az elmúlt két évben semmit nem változott, pedig tanulhattak volna belőle. Ahogy Varga Mihály nyilatkozott: A Fidesz továbbra is a magas keresetűeket támogatja kiemelten, mivel tőlük várja a belső fogyasztás emelkedését, ami új lökést adhat a gazdaságnak. Pedig m ár bebizonyosodott…akinek van pénze új autóra és otthoni szaunára, az nem fog ezekből kettőt venni, hiába lesz több pénze. A belső fogyasztás nem élénkült, ezt a KSH honlapján megjelent jelentés is megerősíti. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21301.pdf Ezenkívül ajánlom mindenki figyelmébe a http://www.ksh.hu/ oldalát, ahol az első oldalon középtájon egy diagram látható a GDP, infláció, munkanélküliség, ipar és népesség alakulásáról. Tanulságos, és valós adatok.

Infláció: Azaz a pénzromlás m értéke, m ennyit veszít a pénzünk értéke az előző évhez képest. Mitől veszíti a pénz az értékét? Veszít az értékéből, ha áremelkedés van, ha a kormány nagy mennyiségű pénzt bocsájtat ki, de befolyásolják a kivetett adók és az emberek vásárló ereje is. Magas az infláció, azaz romlik a pénz, ha növekednek az árak, ha növekednek az adók, ha magasak az energia árak és ha sokat költenek az emberek. Ez bekövetkezhet egy gyors gazdasági növekedés esetén, am ikor hirtelen elkezdenek vásárolni az em berek, de bekövetkezhet egy komolyabb megszorító csomag esetén is, amikor egyszerűen csak emelkednek az árak a növekvő adók miatt. Tehát az első esetben az infláció nem káros, míg a másik esetben káros. Alacsony az infláció, ha csökkennek az energia és üzemanyag árak, és ha a lakosság nem fogyaszt, nem vásárol. Ez szintén jó jel az első esetben, míg rossz a másik esetben.

Turóczi György

Hogy senkit ne verjenek át Az elm últ hetekben egyre többet találkozhattunk a Fidesz eredményeit pozitívan propagáló hírekkel, plakátokkal, riportokkal. Azonban nem árt tisztában lenni a propagált fogalmakkal, hogy senkit ne lehessen megvezetni. Nézzük hát sorban: GDP: A bruttó hazai össztermék, amely megmutatja, hogy egy adott idő alatt mekkora értékű javakat állított elő az ország, tehát többet vagy kevesebbet termelt az előző évhez képest. Ha azt halljuk, hogy a GDP -1.5%, akkor az azt jelenti, hogy 1.5%-kal kevesebb javakat állítottunk elő az előző évhez képest.

A grafikonból látható, hogy a gazdasági válság miatt (2007-2009) mélypontba zuhant GDP a választások után (2010) növekedett, mivel a világgazdaság kilábalt, és sokan hittek a kormány jó programjának, ennek ellenére 2011-től újra folyamatosan csökken, pontosan a Matolcsy csomag óta. Vagyis a Fidesz még a világválság kezdetén (2007) bekövetkezett negatív értéket sem tudta m egtartani, bár a kilátások most javultak, az eredmény még várat.

Láthatjuk, hogy sem a magas, sem az alacsony infláció nem rossz vagy jó önmagában, csak a környezettől függ. Amikor a Fidesz azt nyilatkozza, hogy milyen alacsony az infláció, az jelen esetben azért alacsony, mert csökkentették az energia árakat, viszont a lakosság továbbra is keveset vásárol. Tehát önmagában nem pozitív. Az az optim ális, amikor az infláció évente 1-2%-ot nő, ekkor egy jól kiszámítható, folyam atosan növekvő gazdasági környezet van, ahol a lakosság folyamatosan vásárol, fogyaszt. Túlzott deficit: A mai politikánk legfontosabbnak kikiáltott tétele, a hazánkat érintő túlzott deficit eljárás. De mi is ez pontosan? Ez nem más, mint a magas állam háztartási hiány, azaz többet költ az állam, mint amennyi a bevétele. Ez hosszú távon az ország csődjéhez vezet, lásd Görögország, Spanyolország, stb., és ezt az EU nem vállalhatja be, hiszen akkor a többi országnak kell saját pénzén megsegítenie a csődbe jutott államot. Hazánk ellen 2004 óta él ez az eljárás, azaz, 2004 óta költ az ország olyan m értékben többet, ami rövid távon nem korrigálható. Ez azt is jelenti, hogy ezzel az államadósságunk is folyamatosan nő, mivel az állam többet költ. Mára elértünk egy olyan folyamatot, hogy hazánk mérlege kezd egyensúlyba jönni. Azonban az eredménynek van egy hátulütője. A kormány úgy érte el a csökkenő deficitet, hogy a megnövelt adók és járulékok bevételeiből gazdálkodott. Ez pedig azt jelenti, hogy a folyamatot kizárólag ugyan így tudja fenntartani,


Országos politika azaz romló helyzet esetén újabb adók, megszorítások árán. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a rendkívül alacsony infláció. Mint korábban is írtam, alacsony infláció akkor keletkezik, amikor nincs gazdasági növekedés és nincs fogyasztás, azaz a pénz nem mozog. Ez hosszú távon m űködésképtelen, csak rövid távon hoz eredm ényt. A hosszú távú valós megoldás az lenne, ha a csökkenő hiány a növekvő gazdasági eredményekből jönne. Ezt akkor tapasztaljuk, ha szép lassan elkezd nőni az infláció, ami a gazdasági növekedés és a lakosság költekezésének a jele. Varga Mihály még m ost is a Fidesz korábbi elképzelését erőlteti, ahogy nyilatkozta is: A Fidesz továbbra is a m agas keresetűeknek akar jobban kedvezni, mert tőlük várja a belső fogyasztás élénkülését. A 3 év tapasztalata azt mutatja, de ezt kitalálni sem nehéz, hogy a magas keresetűek sem fogyasztanak többet, mint amire szükségük van. Ez a politika halálra van ítélve. Turóczi György

Van képünk hozzá…

Ha valamit nem tudsz legyőzni, akkor alkalm azd! A radikális kifejezést már lenyúlták, a nemzeti érdeket magunkévá tették. Most az öltözeten a sor….Kíváncsi lennék rá, hogy tisztában vannak azzal a ténnyel az újdonsült „nagy Magyarok”, hogy a Bocskai viselet az 1920-as évek, a Fidesz kormány által elátkozott Horthy korszak társasági viselete volt. Székely Mihály Tamás

5.oldal

Ha szólít a Haza.. A tévé képernyője előtt üldögélek. Egy meggyötört arcú amerikai öregúr m esél a fiatalságáról. Arról a napról, mikor az első sorozó tiszt megjelent városukban és az ország első ejtőernyős alakulatába keresett embereket. A fiatal férfiak hatalmas lelkesedéssel álltak sorba az orvosok előtt. Néhányuknak nem sikerült az alkalm assági. Többen öngyilkosak lettek szégyenükben. Szégyellték, hogy testileg nem alkalmasak a szabadság védelmére. Az öregúr és én is magam elé bámultam. Manapság felfoghatatlan gondolkodás. Érdekes a kérdés, mi történne ma, ha szólítana a haza. Mert most szólít! A hazának, m a nagyobb szüksége van ifjúi lelkesedésre, erőre és idősek bölcsességére, mint valaha. Őseink csodálatos országot és világszerte híres kultúrát hagytak ránk. Erdőket, tiszta vizet és term ékeny földet. A m ai hatalom megtévesztéssel és aljas cselszövéssel mérgezi tudatunkat. Az ősi jogtól fosztogatják az örökös nem zetet. Hagyományainkat lábbal tiporják. Mindent megtesznek, hogy felejtsünk. Mi tudjuk, hogy itt a harc már nem a múltról szól, hanem a jövőről. Arról, hogy kié lesz ez az ország. Gyermekeink nyugodt szívvel és emelt fővel sétálhatnak utcáinkon. Ismerhetik és viselhetik ősi jelképeinket. Édesanyáik féltő gondossággal nevelhetik gyermekeiket, és nyugodt szívvel hajtják esténként álomra fejüket. Édesapáik becsületes, kétkezi munkával keresik meg a megélhetéshez szükséges pénzt. A munkából hazatérve, szemükben boldog mosollyal és megelégedéssel ölelhetik m agukhoz gyermekeiket, akik büszkék szüleikre. De eddig a képig még hosszú az út. Még munkahelynek hívják, de a becsületes emberek rabszolga sorban sínylődnek, a hatalmat átszövi a korrupció és az árulás. A vidéken élő embereket bűnöző hordák tartják rettegésben. Tudomásul kell venni, hogy országunkban nem lesz addig rend, amíg a bűncselekményeket nem követik valós büntetések. A munkahelyek tulajdonosainak az extra profit egy részéről lem ondva életteret és boldogulást kellene biztosítania dolgozóik számára. És talán ami a legfontosabb. A hatalommal felruházottaknak egyetlen célja lehet csupán, a haza érdeke, a nemzet becsülete. Soha sem szabad elfelejteniük, a miniszter szó eredeti jelentése szolga. A nem zet szolgája. Ezért kell küzdenünk. Minden egyes nap. Árpád vezér vére nem veszett ki belőlünk. A folytonosság hitével bíztat, azonosít. Felemeljük a fejünket és visszavesszük az országunkat. Én m ár felismertem a jeleket, megértettem mit vár el tőlem a nemzet és meg is teszem azt. Mindenkinek meg kell értenie, hogy az országnak csak kétféle állam polgára van. Hasznos és haszontalan. Bárki, aki elfogadja és tiszteletben tartja törvényeinket, gyermekeit tisztességre és becsületre neveli, családját m unkából szerzett pénzen tartja el, akkor a társadalom hasznos részéhez tartozik. Akik viszont az alapvető emberi normákat sem hajlandóak betartani és csak élősködnek a nem zeten, azok nemzetvesztők és a törvény minden szigorával és a társadalom kirekesztésével kell, hogy együtt éljenek. Minden erőmmel és igyekezetemmel azon leszek, hogy az ország sorsát jobbra fordítsam, nemzetünket az épülés irányába vezessem és dicső őseink m éltóságát, a magyar föld önállóságát megőrizzem.

Székely Mihály Tamás


6.oldal

Országos politika

„Az ki van zárva mer nemtudom.” Az évekkel ezelőtt nagy slágernek számító „Polgár Jenő” internetes sztár egyik híres mondata jutott eszembe cím gyanánt, amikor a liberális jogvédők és a nemzeti érdekek értelmetlen csatározását hallom, hiszen nagyjából ennyi értelme van a jogvédők kijelentéseinek. Két héttel ezelőtt, mint a Jobbik helyi szervezetének képviselői meglátogattuk a gyöngyöspatai Start munkaprogram munkálatait, hogy tájékozódjunk az eddigi eredményekről, tapasztalatokról. Bár a munkaprogram keretében épülő gazdaság még csak most kezd éledni, már így, kezdeti állapotában is nagyszerű eredményekről tudott beszámolni Juhász Oszkár, a település polgármestere. A gazdaságban területe pár hónappal ezelőttig susnyás, bozótos, szemetes, elhanyagolt terület volt, a körzetében pedig mélyszegénységben élő, magukat leginkább bűnözésből eltartó cigány csalások éltek.

Ezekre a családokra volt jellemző a faluban, hogy rettegésben tartották a lakosokat. A munkaprogram (és ez nem tévesztendő össze a közmunkaprogrammal) első állomása ennek az elhanyagolt területnek a művelési ággá való megteremtése volt. A mintegy 2 ha területet a munkaprogramban résztvevő munkanélküli emberekkel (zömében cigány emberek) tették művelhetővé. Az így összegyűlt több tonna fát és fahulladékot, nyesedéket az önkormányzatban nemrég vásárolt fatüzelésű kazánban égették el a télen, de nagy része még a következő télre vár. Az önkormányzat gázszámlája így 70%-kal csökkent. Nem kevésbé fontos az is, hogy egy ilyen fával és zöldhulladékkal üzemelő kazán károsanyag kibocsátása jóval kedvezőbb, mint más kazánoké. A zöldhulladék elégetésekor keletkezett CO2 mennyisége ugyan annyi, mint amennyit a növények életük során elvontak a környezetükből. Elégetéskor tehát az kerül vissza, amit korábban felhasználtak. Tehát az így kialakított és körbekerített földet szépen bevetették zöldséggel, és építettek 3 fóliasátrat is, melyben uborkát, paprikát és salátát termesztenek. A fóliában folyamatosan termő javakat az helyi iskola konyhája használja fel. Jelenleg épülőfélben vannak disznó és kecske ólak. Ezek a jószágok a még nem éghető friss zöldhulladékot fogyasszák el, húsukat pedig szintén a helyi konyha fogja feldolgozni. Még így teljesen az elején is már látható megtakarítást eredményez ez a munkaprogram, a helyi dologtalan és romboló emberek többsége pedig munkát és így pénzt talált magának, ami remek lehetőség hogy kikerüljenek a

mélyszegény és bűnözői környezetükből. Az önkormányzat és a lakosok is egyöntetűen megállapították, hogy azóta a rablások, lopások, garázdaságok száma is jelentősen csökkent a faluban, az eddig dologtalan cigány családok pedig örömmel dolgoznak, mert látják, tapasztalják annak eredményét. A közmunkaprogrammal ellentétben itt ugyanis napi 8 órát dolgoznak, fizetésért, és itt a megtermelt javakból az ő asztalukra is jut. Ennek eredményét ők is látják, a polgármester pedig rendszeresen dicséri a dolgozókat, ezzel is ösztönözve őket a becsületes munkára. És mindez nemcsak leírva, de látva is valóban szép, azonban még így is vannak olyanok, akiknek mindez nem tetszik. heti rendszerességgel jönnek a faluba a liberális jogvédő szervezetek, hogy hibát keressenek a rendszerben. Kifogásolták, hogy az elkerített földterület rossz a cigány embereknek, mert egy elkerített láger vagy gettó érzését kelti fel bennük, hogy segélyt nem kapnak a fizetésük mellé, hogy a 8 óra munka megerőltető nekik úgy, hogy előtte sosem dolgoztak, stb. A fegyveres mezőőrség pedig végképp kiverte a biztosítékot a liberális csoportoknál. És jogos a kérdés, vajon akkor hogy védjék meg a falun kívül lévő javakat?

A polgármester elmondta, mivel építés alatt álló terület, és az önkormányzat saját tulajdona, így muszáj elkeríteni, a munkáról pedig kérdezzék csak meg az itt dolgozó cigány embereket. Érdekes, hogy a jogvédők sosem kérdezik meg az érintett felet, álláspontjukat kizárólag az egyik fél – és ez általában a nekik nem tetsző – kritizálásában merül ki. Nyilván szándékosan nem beszélnek a dolgozókkal, mert félnek, nem panaszt hallanak majd, hanem követendő példát. És ez bizony egy követendő példa. Turóczi György


Történelem

7.oldal

100 éves a budapesti taxizás Az 1910-es évek elején a főváros vezetése felismerte, hogy a Budapest utcáin személyszállítást végző fiákerek egyre nehezebben tudnak lépést tartani a főváros megnövekedett forgalommal. Megbízást adott a MARTA (Magyar Automobil Rt. Arad) gyárának, hogy készítsen „géperejű járóműveket” a szem élyszállítói szolgáltatások korszerűsítése végett. 1913 június 1.-én Budapest utcáin elindultak az első motoros taxik. Az Autotaxi Rt., 25db Marta tipusú autóval kezdte m eg a modern, fiákereket leváltó személyszállítást a fővárosban.

A társaság saját karosszéria gyárában folyamatosan fejlesztették a felépítményeket, és viszonylag gyorsan, mindig új és egyre modernebb karosszériát kaptak az autók. A lenti képen már a 30-as évek elejei divatos felépítm ény látható. A tankolást is a saját telephelyükön oldották m eg.

Budapesten a taxizás világviszonylatban a legmodernebbek közé tartozott a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. A fejlesztések mind műszaki, mind a szolgáltatás terén kiemelkedőek voltak. Már az elejétől kezdve használtak taxiórát, és külön osztályt m űködtettek a talált, taxiban hagyott tárgyak visszaszolgáltatására. 1922-ben létrejött a Magyar Automobil Közlekedési Rt., aki már 150db taxival szolgáltatott, és intézte a járművek javítását, karbantartását is. Ekkor épült ki Európában először a taxi droszt, ahol sorban várakozhattak a taxik, és a világon először, már telefonon is rendelhető volt taxi

Szintén fontos volt a cég számára, hogy szakembereket is képezzen, így a saját m űhelyében iparos tanoncokat képzett, hogy a járművek karbantartása mindig megoldott legyen.

1924-ben megépült. és a 30-as évekre tökéletesített futószalagos kocsimosó is világújdonság volt, tőlünk vette át az Egyesült Állam ok is ezt a megoldást. A lenti képen már a 30-as évek végétől használt hatalmas, V8as motorral hajtott Ford kocsikat használták, ez is magyar gyártmányú volt.

A folyamatos műszaki fejlesztésből nem maradhatott ki a telefonközpont fejlesztése sem . A 40-es években is korszerű központ telefonszáma 222, ami az évek során


8.oldal

Történelem

további 2-es szám okkal egészült ki, ma már 222-2-222 számon hívható.

A 60-as évek elején végre beindult az autó im port, így több száz Moszkvics és Warszawa autó érkezett hazánkba, m elynek egy része a Főtaxihoz került. A strapabíróbb, kényelmesebb autók m ár jobban kiszolgálták az igényeket mint a korábbi Renaultok és Skodák. Az egyedi igényeket pedig a Volga autók szolgálták ki. Kombi autók m ég ekkor sem voltak, a csomagot sok esetben tetőcsomagtartón is szállították.

A háború után a túlélő taxikkal folytatta a szolgáltatást, MOGÜRT Autótaxi Nemzeti Vállalat néven. 122 túlélő autó egy része a 2-as évekből m aradt Marta és a 30-as évekből maradt Ford kocsik voltak. 1948-ban a kommunista hatalomátvétel után állami kézbe került a taxizás. Az 1971-ben m egjelent a Zsiguli, amely folyamatosan váltotta fel a Moszkvicsokat, W arszawákat, Polski Fiatokat. A gazdaságosabban üzemeltethető Zsigulik egészen a 90-es évekig egyeduralkodó típusok voltak a budapesti taxizás életében.

Az 50-es évek elejére a háborúból maradt autók tönkrementek, a Fővárosi Tanács ekkor Renault és Skoda autókkal folytatta a szolgáltatást, Fővárosi Autótaxi Vállalat, azaz Főtaxi néven. Ekkor jelent meg az autókon a fekete-fehér kockás csíkozás a taxik oldalán. 1956 után megjelentek a jóval korszerűbb Wartburg kocsik, de a lassú autóim port miatt a Renault kocsik viszonylag sokáig forgalomba voltak, ném elyik már túl az 1 milliomodik km-en.

Többen nosztalgiával tekintenek a 80-as évek taxizására, így nem meglepő, ha újszerűvé varázsolt Lada hobbi-taxival is találkozhatunk m ég a mai napig is.

Turóczi György


Kultúra

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje"

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Magyarországon is. De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az élet. Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári m unkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő term ésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyom ány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyom ányok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd királynéjárás. A pünkösd királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt.

9.oldal édes-e vagy savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a term és. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. Török basázás: Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyem bugyogóba, turbánt kötnek a fejére. Égetnivaló kölyköt választanak erre a szerepre, aki amúgy is rászolgált a verésre. Persze kitömik a ruháját szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán összeláncolt kézzel vezetik végig a falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan. A m ájusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót. Tartja a hiedelem. A Pünkösdkirály választás amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal.

A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, társaságra szükség van most is. Üzenetet hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a természet szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben megkapaszkodhatunk, és amik által továbbléphetünk. Most m ajd Pünkösdvasárnap és hétfő után, a keddek és szerdák hétköznapjaiban. Ezért fontos, hogy népszokásainkat ne felejtsük el, legyünk rájuk büszkék, hiszen ez különböztet meg és emel ki bennünket, magyarokat m ás népektől. A népszokás a kultúra hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartásmód és cselekvésmód; olyan viselkedési m ód, m elynek a közösség tagjai alávetik magukat, mert m egfelel az élő kulturális hagyom ánynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia. Székelyné Túri Anita Pünkösdi királynéjárás: A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat


10.oldal

Közélet, érdekesség, program

Jászsági ételkülönlegességek Szeretnék elindítani egy sorozatot, mely feleleveníti a jászság szokványos és néha különleges ételeit. Ezzel is emléket állítani, a jász em berek hétköznapjainak, esetleg kedvet csinálni egy merész kísérletezéshez. A recepteket a Népi ételek a jászságból című kiadvány lapjairól ollóztam ki. Ha m ár különlegességek, akkor kezdjük egy nem szokványos csemegével.

Jeles napok júniusban -

Töltött veréb Hozzávalók: 15-20 darab veréb, 15-20 dkg füstölt szalonna, zsem lemorzsa, bors, só, zsír. A verebeket szépen megtisztítjuk, majd a szalonnát apró darabokra vágjuk és a zsemlem orzsával, borssal összekeverjük. A kapott m asszával minden veréb belsejét megtöltjük. hosszú, vékony nyársat faragunk, a verebeket sorban ráhúzzuk, tepsibe tesszük, vizet öntünk alája, a tetejére zsírt teszünk. Gyakran forgatva előbb jól megpuhítjuk, majd ropogósra sütjük. Egészen különleges, finom étel.

-

Adatközlő: Horváth István Jászjákóhalma-Kapitányrét.

Rendőrségi információk közlekedőknek Az ORFK tervei szerint, június és július hónapban kiemelt feladat lesz a kerékpárok, m otorkerékpárok és az ittas vezetés ellenőrzése. Kerékpárosok ellenőrizzék kerékpárjaikat, legyen megfelelő világítás, küllőprizm a, csengő. Motorkerékpároknál szintén fontos a jó világítás, jó gumik, biztosítás, segédm otornál adásvételi, de az elsősegély csomag nem kötelező. Az autóval közlekedőknek lehet hasznos információ a Jász-Nagykun-Szolnok megyében júniusban tervezett sebességmérések helye, ideje, de ezeken a helyeken több esetben gépjármű ellenőrzést is tarthatnak. http://www.police.hu/sites/default/files/jasz-nagykunszolnok_2013._junius.pdf Jászberényben az új kedvelt, városon belüli traffipax helyek a Jászjákóhalma felé a kanyarban, valamint Nagykáta felé az Electrolux kereszteződés után. Az sebességmérő autókat könnyen fel lehet ismerni már messziről, hiszen minden esetben a forgalommal szemben parkolnak az út szélén. Jászberényben jellemzően az új Skoda Yeti autót vetik be, de az Electroluxnál egy új fehér, jelzés nélküli Renault Traffic kisteherautóból is gyakran ellenőrzik a sebességet. Ismét baleset történt a 31 sz. főút JászjákóhalmaJászapáti közötti szakaszának egyik kanyarjában. Sajnos az a szakasz elég veszélyes, évente több baleset is történik. A szakasz kanyargós és elég kátyús is, így ha valaki a kanyarban belemegy egy kátyúba, az azonnal m egdobja az autót, de sok esetben a gyors tempó is a kanyarban elegendő a kisodródáshoz. Azon a szakaszon az esetek többségében a gyorshajtás a baleset első számú oka. Plusz veszélyforrás, hogy vadveszély is van azon a szakaszon. Akik azon a szakaszon közlekednek, fokozott figyelemmel legyenek a halmozott balesetveszélyek miatt. Mindenkinek balesetm entes közlekedést kívánunk.

-

-

-

-

Június 4: Trianon emléknapja, 1920. június 4.-én az I. világháborút lezáró békeszerződést íratták alá a magyar küldöttekkel. Ezzel hazánk elvesztette 2 területének 2/3-át, mintegy 283.000 km részt és 10 millió lakost. A területek levételével az Antant azt akarta elérni, hogy ne történhessen meg újból az Osztrák-Magyar Monarchia visszaállítása és a Németországgal való fizikai szövetség. Ehhez remek alapot adott a környező kisebbségek függetlenségi törekvései. A kisebbségi törekvések egyik alapja a Monarchia kisebbségellenes politikája volt. Így az antant két legyet is ütött egy csapásra. Így alakult meg Csehszlovákia, Románia és a Szerb-HorvátSzlován királyság, azaz a későbbi Jugoszlávia. Ezek az önállósági és kisebbségi törekvések a mai napig is állandó ellentéteket szítanak nem csak saját hazájaikban, de a magyar területeken is. A balkán egy örökös puskaporos hordó marad a társadalmi sokféleség miatt. 1859. június 6.-án született Bánki Donát, gépész feltaláló. Nevéhez fűződik az első gabona elevátor, vasúti váltók, fordítók, turbinák, valamint a legismertebb találmánya a Csonka Jánossal együtt szerkesztett karburátor és azzal működő m otorok. Csonka János egészen a 30-as évekig számtalan hazai autó konstrukcióval alapozta meg a magyar autózás jövőjét. 1848 június 6.-án született Baross Gábor, a hazai vasút és hajózás fejlesztője. 1880-as években államtitkár, majd miniszter lett, így lett lehetősége a hazai vasút államosítására, fejlesztésére, nevéhez fűződik a MÁV m egalakítása. 1890-ben létrehozta az iparkamarákat és kijelölte a dunai hajózási útvonalakat. 1913 június 16.-án nyitották meg a Széchenyi gyógyfürdőt. A fürdő első kútját 1868-78 között fúrták 970m mélységben, ami abban az időben komoly feladatnak számított. A feltörő víz 75°C-os. Június 21, a csillagászati nyár kezdete, e napon a leghosszabb a nap útja a látható horizonton. A Föld déli féltekéjén pedig e napon a legrövidebb a nappal, ott akkor van tél. 1887. június 27.-én született Karinthy Frigyes, az irodalmi humor alakja. 1906-től jelentek m eg írásai, szatirikus bírálataival tükröt állított a hazai közélet alakjainak, tevékenységeiknek. A tanácsköztársaság idején elutasított a proletárdiktatúrát. 1937 nyarán halt meg.

Impresszum: Szebb jövőt, nemzeti szemléletű helyi politikai-közéleti havilap, megjelenik minden hónapban, digitális formában NMHH nyilvántartásba vétel: IO/8308-3/2012 Kiadó és felelős szerkesztő: Turóczi György, turoczigyorgy@invitel.hu, 0620/800-6365, adószám: 63691047-2-36 Szerkesztőség: Turóczi György, Budai Lóránt, Székely Mihály, Székelyné Túri Anita Cím: 5100, Jászberény, Fáy A. u. 27, Nyomtatás: igény esetén

Szebb jövőt újság 2. évfolyam, június  

A jászberényi Jobbik helyi politikai-közéleti újsága.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you