Page 1

135.0 x 220.0 mm

Veselko Koroman

SABRANA DJELA KNJIGA IV.


135.0 x 220.0 mm

Urednik ŽELJKO IVANKOVIĆ Oblikovanje i prijelom BRUNO ABRAMOVIĆ Lektura i korektura AUTOR


135.0 x 220.0 mm

Veselko Koroman

SABRANA DJELA KNJIGA IV.


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

PLAĆENE RIJEČI 2003.


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

MIRJANA VUKMIROVIĆ: OBLAKODER

(Matica srpska, Novi Sad, 1961) Mlada beogradska pjesnikinja Mirjana Vukmirović na pisanje stihova nije potaknuta nekim dubljim razlozima. Ona jednostavno hoće pjevati, i to onako kako to čine ptice nebeske, s proljeća kad ozeleni, a priroda rekne – da. Nju ne brine što počesto udara u istu žicu: „Na mome dlanu umeju da prskaju/ kokice stiska”, „Umem ja da zamrem sa dahom preko stiska”. Vukmirovićku, međutim, zaboli i sama pomisao na jesen kao na doba stišavanja i zrelosti. Kad joj se dogodi takva neugodnost, prkosno je pokuša zatomiti riječima poput ovih: „Već me poduzima gorobilje zato što neću/ da ostarim”. Ipak, bilo bi nepravedno reći da u Oblakoderu Mirjane Vukmirović nema stihova koji mogu naći put do izbirljivijeg čitatelja. Ima i takvih, uglavnom tamo gdje je vrlo primjetan utjecaj Lorke i drugih španjolskih pjesnika. Samo, pitanje je kojem autoru oni više pripadaju. Treba na kraju dodati da je autorica svoje pjesme ispisala bez interpunkcijskih znakova, a na mnogim mjestima dijelove teksta stavila u zagrade, tako da ova njezina zbirka (gledana i s te strane) djeluje lepršavo i neobvezujuće. Oslobođenje, Sarajevo, 10. studenog 1961.

9


135.0 x 220.0 mm

BORA MLADENOVIĆ: VENČANJE METALNO

(Matica srpska, Novi Sad, 1961) Dobili smo jedan veoma anemičan svezak stihova, pun zveckave igre turpija, „gvozdene trave” i kojekakvih strugotina. Mladenović je pokušao uspostaviti intiman kontakt sa stvarima i izgraditi s njima ozračje sklada i osobne utjehe. Međutim, on je bio premalo darežljiv, pa se dogodilo da je manje davao nego što je želio da mu bude uzvraćeno. Zaboravio je, ili nije mogao, imenovanim predmetima udahnuti dušu, tok i tijek. Tako su oni i dalje ostali ono što su bili – puki materijal. Pjesnik se nije uspio „vjenčati” s poezijom, on se u stvari odvojio od nje. No, pustimo da o tome progovore sami stihovi: „Odlazim pun uboda. Koraci mi se ljuljaju,/ otpadaju i ponovo regenerišu./ Iz ključaonice vrata očekuje me/ sumnja i strah i još/ ko zna koliko podmetnutih neprijatnosti/ od kojih mi se cepa prisebnost. Tako;/ prinuđen sam da prikupljam lične isprave/ i dokaze o stvarnom postojanju. Jer/ ovde svaki nepotreban pokret/ znači ropstvo ili smrt bezakonjem. Zato...” Itd. Zar ovo ne bismo mirne duše mogli tretirati kao i svaki drugi prozni tekst? Istina, takav postupak se ne bi dao primijeniti na sve Mladenovićeve pjesme. Autor se mjestimice oslobađa praznoslovlja i na časak nam otkriva pokoji zračak poezije: „Sam sam u trulim stopama avgusta na žalu/ a ti između dva bresta mleka na grudima/ 10


135.0 x 220.0 mm

skrivaš sebe od straha. Metalko,/ prošlo je nebo mladih hrizantema”. Mladenović se, s jedne strane, nemilosrdno obračunava s neljudskim djelovanjem tehnike (kao što se Kosta Abrašević obračunavao s nedaćama svoga vremena), a s druge strane, takvo njezino djelovanje predočuje izražajnim sredstvima kakva (djelomice) susrećemo, recimo, u Oskara Daviča. Na taj način njegov stih se ulijeva u pjesmu logički neuvjerljivo, te uz to ostaje, zbog neprimjerenog izričaja, bez obličke sferičnosti i spoja s ujedinjujućim tonom cjeline. Oslobođenje, Sarajevo, 17. studenog 1961.

11


135.0 x 220.0 mm

BRANISLAV GLUMAC: OTOK

(Matica srpska, Novi Sad, 1961) Privlačno je kad nas jedan pjesnik, mlad ne samo po broju proživljenih godina nego i po svom umjetničkom iskustvu, uvodi hrabro i bez glume u nova prostranstva pisane riječi. Još je privlačnije ako nas uvjeri u izvornost i moć unutarnjeg sluha koji prati tu riječ. Prva zbirka pjesama Branislava Glumca ispunja ponešto od pobuđenih očekivanja spomenutog, ali ne u tolikoj mjeri da bismo time bili zadovoljni. Naslovljena riječju simboličnog značenja i vrijednosno ujednačena na svim stranicama, ona nas poziva da odemo što dalje od svagdašnjice, uzletimo u nebesko plavetnilo, ne obazirući se na mogućnost da se otuda vratimo skrhani i još više uotočeni u sebe. Ima u ovoj zbirci stihova koji poteknu meko i zavodljivo. Nalazimo ih na onim rijetkim mjestima gdje autor skida masku i smireno započinje razgovor s bliskim stvarima. Pjesme: Radovanje, Budan čas, Fontana, Čime da te zamijenim to najbolje potvrđuju. One ujedno opravdavaju pojavu Glumčeve knjige i predstavljaju temelj na kojem se može dalje graditi. Oslobođenje, Sarajevo, 24. studenog 1961.

12


135.0 x 220.0 mm

BIO-BIBLIOGRAFIJA


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

VESELKO KOROMAN

Pjesnik, pripovjedač, romanopisac, esejist, književni kritičar, putopisac, književni povjesničar i antologičar, rodio se 7. travnja 1934. u Radišićima pokraj Ljubuškog. Potječe iz obitelji s petero djece. Njegov otac Mate (1900. – 1992.) je poljodjelac i najamni radnik, majka Matija, rodom Kraljević (1908. – 1997.), kućanica. Prva dva razreda pučke škole završava na Humcu pokraj Ljubuškog, a treći i četvrti – nakon prekida školovanja od lipnja 1943. do rujna 1946. – u Ljubuškom. Tu polazi i Nižu realnu gimnaziju (1948. – 1952.). Kako se zbog prestarjelosti ne može upisati u klasičnu gimnaziju ili učiteljsku školu, u Mostaru završava najprije srednju ekonomsku (1952. – 1956.), zatim Višu pedagošku školu (1956. – 1958.), na kojoj studira hrvatski jezik s južnoslavenskim književnostima, te nacionalnu i svjetsku povijest. Počinje raditi u osnovnoj školi u Ričici kod Kaknja, odakle nakon dva mjeseca odlazi u Pješadijsku školu rezervnih oficira u Bileći, potom na staž u Beograd (30. rujna 1958. do 10. rujna 1959.). Po povratku iz vojske ponovno je nastavnik na osnovnoj školi u Ričici, Polaže diferencijalni ispit iz latinskog jezika i upisuje se kao izvanredni student južnoslavenskih književnosti i filozofije na Filozofski fakultet u Sarajevu. Sljedeće tri školske godine studira redovito. Kao apsolvent 1963/64. predaje na Gimnaziji u Čapljini, a 1964/65. na osnovnoj školi u Doboju pokraj Kaknja. Stekavši zvanje profesora, nastavlja raditi na kakanjskoj Školi 353


135.0 x 220.0 mm

za radnička zanimanja (1965/66.) i Gimnaziji u Visokom (1. rujna 1966. do 1. studenog 1971.). Tijekom zadnjih godina rada na visočkoj Gimnaziji urednik je poezije u sarajevskom časopisu Život (br. 4, 1969. – br. 12. 1971.). Prvi siječnja 1972. iz političkih razloga (zbog teksta „U cara Trajana kozje uši”) oduzeto mu je uredničko, a dano korektorsko mjesto u nakladnom poduzeću „Svjetlost”. Deseti veljače 1973. sklapa brak s Lucijom Pranjić (1949.) iz Kotor Varoša, a iste godine rodio mu se sin Tomislav (14. XI. 1973. – 10. I. 2002.). Od 1. svibnja 1974. lektor je u spomenutoj tvrtki. Poslije mu se rađa još dvoje djece: Josipa (10. IX. 1976.) i Ivan (23. VI. 1986.). Nakon pada komunističkog sustava u „Svjetlosti” obavlja uredničke poslove: od rujna 1990. do 6. studenog 1992. Tog dana izlazi iz opkoljenog Sarajeva, te od 27. travnja 1993. radi kao savjetnik za kulturu i znanost u Predsjedništvu Hrvatske Zajednice i Hrvatske Republike Herceg Bosne, zatim u Županiji zapadnohercegovačkoj. Od početka 1995. do 1998. uređuje mostarski književni tromjesečnik Osvit. Sada živi u rodnom mjestu. Najprije je član bivšeg Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, zatim hrvatskog centra PEN-a, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1990.), Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru, Društva hrvatskih književnika sa sjedištem u Zagrebu i Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine (2008.). Dobitnik je „Poletove” nagrade za prozu, Udruženja književnika Bosne i Hercegovine za poeziju, „Goranova vijenca” za ukupni književni rad, Povelje sa Zlatnim grbom općine Ljubuški za životno djelo, nagrade „Dubravko Horvatić” za poeziju i „Maslinova vijenca”. Dosad je objavio 476 pjesama. Od toga 115 ih je uvršteno u 71 antologiju, 12 u čitanke, a 214 prevedeno na druge jezike: albanski, bugarski, engleski, esperanto, francuski, galicijski, madžarski, makedonski, njemački, poljski, rumunjski, slovenski, španjolski, talijanski, turski. 354


135.0 x 220.0 mm

DJELA VESELKA KOROMANA

Grad prema sjeveru. Pjesme. Likovni prilozi: Vladimir Puljić, Halil Tikveša. Bilješka o piscu: Alija Kebo. „Debatni klub mladih pisaca”. Mostar, 1957. Crne naranče. Pjesme. Naslovna stranica: Željko Marjanović. „Veselin Masleša”. Sarajevo, 1965. Knjiga svanuća. Pjesme. Naslovna stranica i zaštitni ovitak: Željko Marjanović. Pogovor: Miroslav Vaupotić. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1967. Svjetiljka od trnja. Pjesme. Naslovna stranica i zaštitni ovitak: Željko Marjanović. Tekst na ovitku: Iz recenzije Igora Mandića. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1971. Pogled iz zrcala. Kritike i eseji. „Svjetlost”. Sarajevo, 1974. Sjaj i rana. Pjesme. Naslovna stranica i zaštitni ovitak: Željko Marjanović. Tekst na ovitku: izvodi iz recenzija Slavka Leovca i Pere Šimunovića. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1975. Izabrane pjesme. Biblioteka izabranih stihova. „Veselin Masleša”. Sarajevo, 1975. Na tom svijetu. Pjesme. Nacrt za korice: Ivica Čavar. Pogovor: Enes Duraković. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1977. Svijet ili dvije polovice. Razmatranja. Pogovor: Kasim Prohić. Tekst na stražnjoj korici: izvodi iz recenzija Kasima Prohića i Ivana Lovrenovića. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1979. 355


135.0 x 220.0 mm

Mihovil. Roman. Naslovna stranica: Mustafa Ibrulj. Tekst na stražnjoj korici: izvodi iz recenzija Nenada Ešpeka i Enesa Durakovića. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1983. Jezik na pašnjaku. Izabrane pjesme. Idejno rješenje opreme: Branko Vujanović. Biblioteka Školjka. „Nakladni zavod Matice hrvatske”. Zagreb, 1984. Pjesme i zapisi. Izabrane pjesme i razmatranja. Predgovor: Vlatko Pavletić. Biblioteka Savremena književnost naroda i narodnosti BiH u 50 knjiga, knjiga 33. „Svjetlost”. Sarajevo, 1985. Dok vlada prah. Pjesme. Likovna oprema: Ratko JanjićJobo. Biblioteka Jugoslavenski pisci. „Naprijed”. Zagreb, 1986. Zemljom, snovi. Novelete. Likovna oprema: Sabaheta Hadžikadić. Biblioteka Savremena književnost. „Glas”. Banja Luka, 1987. Poems. (Pjesme). Fotografija na naslovnoj stranici: Fjodor Fedčešin. Pjesme izabrao i na engleski preveo Mario Suško. Predgovor: Željko Ivanković. „International literary manifestation Sarajevo poetry days” (Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije). Sarajevo, 1988. Zeleni se što je bilo. Pjesme. Likovno oblikovanje: Mustafa Ibrulj. Reprodukcija na naslovnoj stranici: Salvador Dali. Biblioteka Savremenici. „Svjetlost”. Sarajevo, 1989. Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas. Antologija. „Forum”, br. 11-12. Zagreb, 1990. Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. Antologija. Likovna oprema: Stjepan Skoko. Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa Hrvatske Republike Herceg Bosne; HKD Napredak; PCC. Mostar, Split, Međugorje, 1995. Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas. Antologija. Drugo, prošireno iz356


135.0 x 220.0 mm

danje. Likovna oprema: Stjepan Skoko. Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa Hrvatske Republike Herceg Bosne; HKD Napredak; IP Obzor. Mostar, Split, Međugorje, 1996. Potraga za cjelinom. Eseji, kritike, članci, putopisi, razgovori. Likovna oprema: Mirko Stojić. Biblioteka Portreti. „Hrvatska sveučilišna naklada”. Zagreb, 1996. Na dan svega. Pjesme. Naslovna stranica: Ivan Doroghy. Knjižnica dobitnika nagrade Goranov vijenac, I. „Tipex”. Zagreb, 1997. Razgovori o književnosti i ostalom. Biblioteka Trn, knj. 16. „K. Krešimir”. Zagreb, 1998. U zemaljsko vrijeme. Izabrane pjesme. Likovna i tehnička oprema: Luka Gusić. Izabrao, priredio i pogovor napisao: Gojko Sušac. Biblioteka Posebna izdanja. „Matica hrvatska”. Zagreb, 2000. Mihovil. Roman. Drugo izdanje. Naslovna stranica: Mustafa Ibrulj. Biblioteka Suvremenici. „Obzor”. Međugorje, 2000. Sok od velebilja. Pjesme. Grafičko oblikovanje: Anastazija Peraić. Djela hrvatskih književnika, 15. „Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo”. Zagreb, 200l. Estratto di belladonna. (Sok od velebilja). Na naslovnoj stranici: Miniatura di Julije Klović (don Giulio Clovio Croata), Grižane di Vinodol 1498 – Roma 1578. Prijevod na talijanski: Suzana Glavaš. Pogovor (La sottigliezza dell’opera poetica di Koroman – Suptilitet Koromanove poezije): Vlatko Pavletić. Tekst na preklopnicama korica: Predrag Matvejević. „Caramanica Editore”. Roma, 2002. Ljubuški. Pjesničko grafička mapa s Đurom Sederom. Urednik mape i autor predgovora: Ivo Lučić. „Signum grafika”. Zagreb, 2002. Plaćene riječi. Kritike, članci, polemike, pisma, nekrolozi, razgovori, eseji, govori, izvješća, putopisi. Biblioteka Stećak. „Naklada Jurčić”; „Matica hrvatska”. Zagreb, Ljubuški, 2003. 357


135.0 x 220.0 mm

Mihovil. Roman. Treće izdanje. Naslovna stranica: Mustafa Ibrulj. Biblioteka Zlatna knjiga. „Grafex”. Mostar, 2003. Sabrane pjesme. Posebno izdanje. Uz sedamdesetu obljetnicu pjesnikova rođenja. Vanjska oprema: Ratko JanjićJobo. „Naklada Ljevak”. Zagreb, 2004. Svijet ili dvije polovice – Sarajevski listići. Razmatranja. Likovna oprema: Mirko Stojić. Biblioteka Trn. „K. Krešimir”. Zagreb, 2004. Prijadranske kiše – Zemljom, snovi. Pripovijetke i novelete. Likovna oprema: Krešimir Kordić. Biblioteka Trn. „K. Krešimir”. Zagreb, 2005. Moja pisma suvremenicima. Likovna oprema: Krešimir Kordić. Biblioteka Trn. „K. Krešimir”. Zagreb, 2006. Deadly nightshade juice. (Sok od velebilja). Pjesme na engleskom. Prijevod: Vladimir Bubrin. „Croatian phoenix”. Toronto, 2006. Czarne pomarancze. (Crne naranče). Izabrane pjesme na poljskom. Likovna oprema: reprodukcija obrazu Gabrijela Jurkicia „Dzikie maki”. Izbor i prijevod: Grzegorz Łatuszyn´ ski. Pogovor (Posłowie – umjesto izostavljenog naslova Suptilitet Koromanove poezije): Vlatko Pavletić. „Agawa”. Warszawa, 2007. Hrvatska drama Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. Antologija. Likovna oprema: Stjepan Skoko. „Školska naklada”. Mostar, 2008. Stariji od vremena. Pjesme. Likovno i grafičko oblikovanje: Tomislava Juroš. Biblioteka Hrvatska pjesnička riječ. „Alfa”. Zagreb, 2008. Plus âge que le temps. (Stariji od vremena). Pjesme na francuskom. Prijevod: Vanda Mikšić. Pogovor (La subtiliteté de la poesié de Veselko Koroman – Suptilitet Koromanove poezije): Vlatko Pavletić. Academié des Sciences et des Arts de Bosnie-Herzégovine. Sarajevo, 2012. Älter als die Zeit. (Stariji od vremena). Pjesme na njemačkom. Prijevod: Boris Perić. Pogovor (Die Subtilität 358


135.0 x 220.0 mm

in Koromans Lyrik – Suptilitet Koromanove poezije): Vlatko Pavletić. Društvo hrvatskih književnika. Zagreb, 2013. Ja, putnik. Pjesme. Likovna oprema: Irena Lenard. Biblioteka Hrvatska pjesnička riječ. „Alfa”. Zagreb, 2014. Pjesme. Reprodukcija na naslovnici: Drago Galić: Akt. Priredio i predgovor napisao: Miroslav Palameta. Edicija: Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Knjiga 53. „Matica hrvatska”, „Svjetlo riječi”. Sarajevo, 2014. Proza I. Reprodukcija na naslovnici: Ado Opić: Potkrovlje II. Priredio: Miroslav Palameta. Edicija: Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Knjiga 54. „Matica hrvatska”, „Svjetlo riječi”. Sarajevo, 2014. Proza II. Reprodukcija na naslovnici: Alojz Ćurić: Crveni samar. Priredio: Miroslav Palameta. Edicija: Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Knjiga 55. „Matica hrvatska”, „Svjetlo riječi”. Sarajevo, 2014. Pred tajnom postojećeg. Igrokazi, razmatranja, eseji, razgovori, bio-bibliografija. Biblioteka Posebna izdanja. „Naklada Jurčić„. Zagreb, 2015. Yo, el viajero. (Ja, putnik). Pjesme na španjolskom. Prijevod: Željka Lovrenčić. Predgovor (La sutileza de la poesía de Koroman – Suptilitet Koromanove poezije): Vlatko Pavletić. „La Zonámbula„. Guadalajara, Meksiko, 2015.

359


135.0 x 220.0 mm

GLASILA U KOJIMA JE SURAĐIVAO VESELKO KOROMAN

Mlada Hercegovina, Mostar (1953-1956, 1959, 1960); Sloboda, Mostar (1957-1960); Vidik, Split (1958, 1963, 1968); Polet, Zagreb (1958); Vidici, Beograd (1960); Književne novine, Beograd (1961, 1965, 1967); Naši dani, Sarajevo (1961, 1962, 1970); Život, Sarajevo (1961 1963, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1974, 1976, 1979, 1980, 1982, 1984, 1989, 1990, 2003); Telegram, Zagreb (1961, 1962, 1966-1969, 1972); Oslobođenje, Sarajevo (19611971, 1982, 1991); Putevi, Banja Luka (1963, 1985, 1987); Mogućnosti, Split (1965, 1966, 1985, 1987); Odjek, Sarajevo (1966, 1969-1973, 1975, 1977, 1979-1984, 1987, 1989); Kolo, Zagreb (1966, 1971); Forum, Zagreb (1967, 1970, 1973, 1977, 1978, 1980, 1986, 1988, 1994, 2000, 2011); Republika, Zagreb (1967, 1968, 1971, 1979, 1987, 1992, 2011, 2013); Vjesnik, Zagreb, (1967, 1968, 1970, 1971, 1976, 1978, 1986, 1987, 1990, 1997); Izraz, Sarajevo (1967, 1968); Le journal des poètes, Bruxelles (1970); Večernje novine, Sarajevo (1970); Studentski list, Zagreb (1971); Borba, Zagreb (1971); Kršni zavičaj, Drinovci (1971); Politika, Beograd (1971, 1972); Katedra, Maribor (1973); Lica, Sarajevo (1974, 1988); Književna reč, Beograd (1974, 1984, 1987, 1990); Flaka e velläzeremit, Priština (1976); Industrogradnja, Zagreb (1978); Dialogi, 360


135.0 x 220.0 mm

Maribor (1979); Letopis Matice srpske, Novi Sad (1979); Kana, Zagreb (1979); Most, Mostar (1982, 1983, 1985); Tan, Priština (1984); Naši razgledi, Ljubljana (1985); Jukić, Sarajevo (1985); Dnevnik, Ljubljana (1986); Naš svijet, Sarajevo (1986); Iseljenički almanah ‘Bosna i Hercegovina’, Sarajevo (1986); Književnost, Beograd (1987); Slobodna Dalmacija, Split (1988, 1994, 2002, 2005); Sarajevski dani poezije, Sarajevo (1989); Słowo powszechne, Warszawa (1989); Zorza, Warszawa (1989); Književna revija, Sarajevo (1989, 1990); Napredak, Sarajevo (1990, 1992-1994); Iseljenički kalendar 1991., Zagreb (1991); Obzor, Sarajevo (1991); Večernji list, Zagreb (1991); Svjetlo riječi, Sarajevo (1991, 2009, 2011); Herceg-Bosna, Sarajevo (1992); Hercegovački tjednik, Mostar (1992); Riječ, Mostar (1992); Tomislav, Zagreb (1994); Hrvatska budnica, Mostar (1994); Athanor, Pariz (1994); Osvit, Mostar (1995-1997, 2000, 2005); Hrvati u Bosni i Hercegovini – ciljevi i mogućnosti, Mostar (1995); Hrvatsko slovo, Zagreb (1996-200l, 2003, 2004-2006, 2011-2014); Hrvatski glas, Mostar (1996); Popularna srijeda, Mostar (1997, 1999); Hrvatska misao, Sarajevo (1997-1999, 2002); Gaudeamus, Mostar (1999); Bilten Franjevačke teologije, Sarajevo (2000); Slatki plodovi zemlje hercegovačke, Čitluk (2000); Cvitak, Međugorje (2000, 2005); Status, Mostar (2004); Dobrojutro more, Podstrana (2004, 2005); Stolačko kulturno proljeće, Stolac (2005); Školarac, Međugorje (2005); Dunav u hrvatskom pjesništvu od srednjovjekovlja do danas, Zagreb (2005); Sarajevske sveske, Sarajevo (2010); Dubrovnik, Dubrovnik (2010, 2012); Bosna franciskana, Sarajevo (2011); Dnevni list, Mostar (2012); Most/The Bridge, Zagreb (2012); Jutarnji list, Zagreb (2014).

361


135.0 x 220.0 mm

NAPOMENA Kao i u ostala tri sveska Sabranih djela, i uvrštene knjige u četvrtom imaju kronološki redoslijed. Iz prve od njih („Plaćene riječi“) premješteni su na njima pripadajuća mjesta – pisma, razgovori i putopisi. U drugoj („Moja pisma suvremenicima“), uz sve izvorne, još su dva dodana teksta. Na njezinim stranicama napisao sam (2006.) sljedeću Napomenu: „Nije uobičajeno za života objaviti osobna pisma poslana uglavnom još živim suvremenicima. Ono što je mene potaknulo da u ovoj knjizi ipak učinim dostupnim čitatelju po naravi nejavne riječi, namijenjene sedamdeset i dvoma (između 139) mojih suputnika, većinom pisaca, jest sljedeće. Po mom mišljenju, čovjek treba uraditi sam sve što može, ne čekajući ničiju pomoć. Ako se zatekne u okolnostima kakve su ove bosanskohercegovačke, usred kojih je meni dano da provedem svoj vijek, onda je to još potrebnije. Mali su izgledi, naime, da će ovdje, ali i u Zagrebu, već sutra tko tiskati ove poslanice, a u njima je također sadržana moja poetika i četrdeset i dvije godine moje svagdašnjice, koja većim dijelom (od 1981. do 2006.) dospijeva pred znatiželjnika prvi put, dok manjim dodatno rasvjetljuje onu obuhvaćenu autobiografskim romanom Mihovil (1983.). Pa ipak, nakon ovog izdanja, više nema bitne potrebe objavljivati i preostala moja pisma suvremenicima. Što je najvažnije u svima – dostatno izgovaraju ovdje 438


135.0 x 220.0 mm

predstavljenaˉ. Ostala, ako se ne uzmu u obzir zanimljive pojedinosti u njima, uglavnom doriču isto. Tome domećem još samo ovo. Iz ponekog od 120 uvrštenih pisama izostavljeni su dijelovi teksta u kojima se na sličan način ponavlja što je rečeno u susjednim, a iz svih – adrese i telefonski brojevi njihovih primatelja. Nisam sačuvao, da u ovoj prigodi spomenem i to, pisma članovima najuže rodbine, i ženama – s kojima sam se dopisivao kao mladić. Imam, međutim, kod sebe u svom hercegovačkom stanu, oko četiri stotine njihovih pisama, a uz njih i pisma od gotovo svih 139 navedenih suvremenika, kojih je također oko četiri stotine. Moram naglasiti da ova zadnja ne spominjem samo zato što je u njima puno dobrih opservacija o mojim knjigama, nego i radi toga da bi do njih mogli doći književni povjesničari kad im zatrebaju – ako ona dotle budu gdje su danas, 1. veljače 2006., kada sam završio sređivanje svih do sada poslanih i primljenih pisama.” Treća knjiga („Pred tajnom postojećeg“) ostala je bez jednog igrokaza, šesnaest razmatranja, jednog eseja i tri razgovora. Ovim Sabranim djelima pridodana je cjelovita Bio-bibliografija. Na kraju pripominjem. Tekstove uvrštene u Sabrana djela ponovno sam čitao, ispravljao uočene pogrješke u njima, bdio nad njihovim grafičkim likom i odlučio ih tiskati – samo zato da ostanu u obliku na koji se može osloniti. Taj oblik je od sada konačan. Ipak, ništa mi ne jamči da u ova četiri sveska do konca 2015. napisanih djela – ne će biti tiskarskih pogrješaka. Stoga se nadam da će ih, dođe li u budućnosti do kakva ponovljenog izdanja, zamijetiti priređivač pozorniji od mene. V. K. 439


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

VESELKO KOROMAN – AUTOR BOGATE STVARALAČKE PALETE

Uz ime i djelo Veselka Koromana najčešće se, pa gotovo i isključivo, veže određenje – pjesnik. Posve razumljivim nam se čini da njegovih dvanaest pjesničkih knjiga bacaju u sjenu sve druge mu knjige, no sad kad pred sobom imamo cjelokupno njegovo djelo, k tomu djelo koje je sâm za života htio uobličiti i uobličio u svoje sabrano, integralno djelo, optičke sprave i kritičku opservaciju valja snažno okrenuti i drugim, namjerno nećemo reći ostalim, njegovim književnim djelima. To tim više jer je i potpisnik ovih redaka i sâm najčešće o Koromanu pisao kao o pjesniku. Dakako, ne mislimo pritom cjelinu njegova djela prevrednovavati, ili ne barem u ovoj prigodi, ali svakako ima smisla nešto više svjetla baciti na drugu, dosad daleko manje vidljivu ili barem manje opserviranu stranu njegova opusa. Roman, kratke priče, Koroman bi rekao novelete, iz njegovih snova, lirski i(li) filozofski mikro-eseji, on bi rekao razmatranja, te putopisni zapisi, drugi su segment njegova ukupnog djela koje bi se moglo imenovati proznim. Treći segment čine njegove književno-kritičke i esejističke prosudbe, kamo spadaju i članci, polemički tekstovi, razgovori i pisma, ništa manje važni ako već ne uvijek poetički, ono barem za integralno razumijevanje i portretiranje jedne književne po441


135.0 x 220.0 mm

jave koja na našim prostorima kontinuirano traje šezdesetak godina i ostavlja duboke tragove u književnosti i književnom životu ponajprije Bosne i Hercegovine u kojoj živi i djeluje, a onda i u cjelini hrvatskoga kulturnog i književnog prostora kojemu je jedna od reprezentativnijih markacijskih točaka. Živeći i radeći izvan dominantnih poetičkih struja u hrvatskoj književnosti, Koroman je gotovo sve vrijeme ostajao na margini, kao uostalom i jedan Petar Gudelj na jedan način, Vladimir Pavlović na drugi ili kao Boris Maruna na treći, a koji su se profilirali izvan užeg, nerijetko uskogrudnog, ekskluzivističkog hrvatskog književnog prostora u kojemu se dominantnim poetičkim strujama nisu priklanjali ni pjesnici tipa Danijela Dragojevića, koji je živio u samom fizičkom središtu te književnosti. Dakle, ta je margina bila ne samo i uvijek fizička (samo)izloiranost nego i mnogo više na što ponajbolje, a krajnje eksplicitno, ukazuje Koromanovo “Pismo bližnjima” od 21. prosinca 1989., objavljeno u “Vjesniku” 17. veljače 1990., kojim se po tko zna koji put iznova ukazuje na nevjerojatan, čak šokantno nevjerojatan odnos tzv. središta, hrvatskoga središta, prema periferiji vlastitoga kulturnog prostora, koji Koroman rezolutno, premda veoma blago imenuje nemarnošću. Takav odnos, ali ne samo u smislu kakve-takve, a kamoli cjelovite recepcije, nego i u onom najbanalnijem, u smislu najobičnijeg evidentiranja onoga što bi se u sferi kulture zvalo inventurom recentnih artefakata, emotivno boli, a intelektualno iznenađuje. A pazite, pritom malo tko uopće spominje književno-povijesno arheologiziranje kojega su se poduzimali rijetki u BiH, a među njima do 1990. prošloga stoljeća ponajozbiljnije sâm Veselko Koroman sa svojim pionirskim antologijama hrvatske poezije, proze i drame Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do naših dana, uključujući unutar njih i veoma referentne bio-bibliografske preglede, koji su zajedno s bio-bliografijama Ivana Alilovića (1986. i 1989.) i Slavka Kovačića (1991.) i definitivno otvorili ulazna 442


135.0 x 220.0 mm

vrata u povijest hrvatske kulture i pismenosti u BiH. Uh, koliko tek o toj vrsti intelektualnog Koromanova angažmana svjedoče njegovi tekstovi: polemike, pisma, eseji, članci! No, književnoga se Zagreba to uglavnom nije ticalo. Književni se Zagreb bavio samim sobom, pa je svoju tzv. „hrvatsku šutnju“, eufemistički rečeno (osobito imajući u vidu njezinu dugotrajnost!), s vremenom pretvarao i pretvorio u hrvatski kukavičluk, ili, da baš ne citiramo Matoša („Još koji dan i riječi Hrvat i Kukavica biće jedno isto“ – napisao je pred više od stotinu godina.), recimo – u nedostatak građanske hrabrosti kod onih koji su je više od ostalih, a gledom na kulturnu povijest XIX. stoljeća, trebali demonstrirati. Ili su i to samo naše romantičarske zablude preostale iz vremenâ u kojima su pisci istodobno i budili i čuvali i širili nacionalnu (samo)svijet, njezinu kulturnu integralnost i integritet!? Sve ovo sad iz perspektive cjeline, sabranih djela, iz perspektive četiriju opsežnih Koromanovih knjiga, u kojima na jednu knjigu poezije dolaze tri druge, u proznom diskursu napisane knjige, dobiva bitno druge konotacije, koliko god bi se poeziji, dakako u jednom širem kontekstu mogli pribrojiti i neki (da ne kažemo brojni) Koromanovi poetsko-filozofski mikro-eseji iz knjiga ili književnih cjelina Svijet ili dvije polovice, Sarajevski listići i Razmatranja ili pak ovim knjigama pribrojiti poneki zapisi iz formalno pjesničkih knjiga tipa „Zemaljska kugla“, a tzv. noveletama (Koromanovo imenovanje!) Zemljom, snovi i poetski zapisi napisani u proznom prosedeu kao što su, primjerice, „Legenda o vodi i o mušici“ ili „Povratak iz raja“ iz Prijadranskih kiša. Dakako, ovim promišljanjima ne prestrukturiramo Koromanovo djelo nego tek pobliže identificiramo njegova duhovna izvorišta i konstante koje uramljuju njegov duhovni profil i ukazujemo na disperziju izričajnih modela. A ne treba mnogo pameti da se vidi kako su cjeline Svijet ili dvije polovice, Sarajevski listići ili Razmatranja iz jednog te istog inspiracijskog, 443


135.0 x 220.0 mm

duhovnog izvorišta premda je između prvih i posljednjih od njih razmak od cijelih 36 godina. A Koroman jest netko tko živi svoje konstante, i tko tako, na njima gradi i svoje knjige. Gradi ih kao projekte, što nam najeksplicitnije pokazuju njegove posljednje pjesničke knjige, napose one objavljene u ovom stoljeću, koje su strožije pjesnički koncipirane od prethodnih, koje su rađene kao unaprijed osmišljeni i u izvedbi precizno vođeni projekti. Kažemo to za pjesničke knjige, a takvoga je tipa, primjerice, i prozna knjiga Zemljom, snovi. Ipak, u cjelini njegovih sabranih djela, evidentno je i na prvi uvid, mogli su zapisi iz ovih triju cjelina/knjiga (poetskofilozofskih zapisa) biti zajedno okupljeni, integrirani, kao što su to, premda posve različita i pisana u većem vremenskom rasponu (42 godine), njegova pisma suvremenicima, da se autor odlučio sabrana djela strukturirati kako drukčije doli, dominantno pa ipak ne isključivo, kronološki. Jednako tako vidimo i njegovo esejističko djelo, gdje primjerice predgovori njegovim antologijama hrvatske poezije, proze i drame u BiH pripadaju jednoj cjelini, koliko god u svojem nastanku bili vremenski udaljeni, kao uostalom i njegovo bavljenje tim fenomenom, hrvatskom književno-povijesnom tradicijom u BiH, koje se proteže na bezmalo cijelih pola stoljeća. I kako god se konstante Koromanova književnog aktiviteta odčitavaju iz cjeline njegova književnog djela, bilo da na tu cjelinu gledamo na njegov ili na naš, ili pak na neki posve treći način, u njegovu je djelovanju moguće odčitavati i stanke, mjesta odmorišta, udaljavanja i pripreme za vraćanje u novu djelatnu etapu. Ti su odmaci ponajvidljiviji upravo u njegovim proznim ekskurzima, premda ne uvijek i eminentno narativnim djelima, kamo bi, kao najreprezentativniji primjer, išao roman Mihovil, njegovo najopsežnije pripovjedno djelo. Ili, na sličan način knjige/cjeline Zemljom, snovi; Prijadranske kiše, pa i njegovi putopisi ili kratki igrokaz Punoljetnost. Da, moglo bi se reći kako to nije tipičan Koroman, pa ipak je u 444


135.0 x 220.0 mm

integralnosti njegova djela i osobito pak stilski, riječ o čistom i autentičnom Koromanu, autoru koji bilo što da piše cijeli život u raznim oblicima piše uvijek i samo jednu jedinu knjigu – knjigu vlastita života. Međutim, etape tog Koromanova književnog, etičkog i poetičkog te društvenog aktiviteta fizički (ovdje – kronološki) mjerljive su na Koromanov način, ali smo, sad kad imamo cijeli mozaik pred sobom, posve sigurni da će ih svako buduće kritičko vrednovanje, ono koje će ih u budućnosti gledati s distance ili iz neke ptičje perspektive (sub specie aeternitatis), koje će taj aktivitet diferencirati žanrovski ili tematsko-motivski, čitati na posve nov i drukčiji način. A u tom će se novom odčitavanju, u toj novoj recepciji, koliko god on bio primarno pjesnik, i baš stoga što je to neupitno i općepoznato, Koroman odčitavati i u drugim segmentima. Kao autor romana, pripovjedač, putopisac, esejist, kritičar, antologičar i književni povjesničar, epistolograf, angažirani intelektualac, važan (su)dionik književnog života, ali jednako tako i komparativno, ponajprije unutar vlastitih poetičkih diskursa, a onda i unutar većih cjelina, ponajprije književnosti i kulture kojoj ili kojima pripada, a malo što od toga jedva da je u dosadašnjoj kritičkoj recepciji ozbiljno i relevantno dotaknuto. U tom će se smislu neko buduće odčitavanje sveukupnog djela Veselka Koromana, po našem dubokom uvjerenju, vrtjeti oko najmanje pet temeljnih stožera. Poeziji koja ga je i učinila jednom od najvažnijih književnih pojava našega jezika zadnjih šest desetljeća, a poradi stvaralačkog erosa koji u sebi nosi, i dalje će se pridavati središnje mjesto. Poetsko-prozni mikro-eseji filozofske provenijencije što se svi mogu podvesti pod nazivnik koji ih najbolje i određuje – Svijet ili dvije polovice, a koji su u najbližem srodstvu s Koromanovom poezijom, bit će iščitavani kao pjesnikov Weltanschauung, više nego kao obično pobočno-poetičko određenje. 445


135.0 x 220.0 mm

Posebna će se pozornost morati posvetiti njegovu kulturalnom angažmanu koji se, po našem najdubljem uvjerenju temelji, ali nipošto ne i iscrpljuje, na njegovim trima antologijama hrvatske književnosti u BiH, s pripadajućim im predgovorima i bio-bibliografijama, zatim na eseju „Bilješke o pismu, jeziku i književnosti Hrvata Bosne i Hercegovine“, te na dvama tekstovima s početka sedamdesetih godina prošloga stoljeća, koji su utemeljili i snažno usmjerili taj angažman što ga jednako znače i simboliziraju njegovi politički i kulturološki i danas nimalo manje relevantni eseji „Uvlake gredu – a postole stoje“ i „U cara Trajana kozje uši“. Pripovjedna proza koja nipošto nije među autorovim ambicioznijim književnim aspiracijama, koliko god se autor i u njoj literarno i (auto)biografski realizirao, morat će biti prvi put ozbiljno pročitana. I najposlije, suptilnija će se recepcija morati posvetiti krajnje personaliziranim poetičkim tekstovima što ih čine njegovi autopoetički tekstovi, dakle intervjui, a tu prije ostalih mislimo na one najopsežnije, dane Vlatku Pavletiću, Krešimiru Šegi i potpisniku ovih redaka, te na njegovo pristupno predavanje u ANUBiH. Svi ovi za ovu prigodu raslojeni ili pak snažno naglašeni segmenti Koromanova djela i djelovanja nisu nimalo ekskluzivistički postulirani. Oni se samo iz cjeline razlistaju kao slojevi jedne stamene građevine koju snažno podupire sva tehnička oplata kojom je autor opremio i oplemenio svoja djela (biografija, bibliografija, literatura, kronologija, brojne bilješke), a što je kod Koromana oduvijek bilo mnogo više od popratnih tehnikalija. Da, i taj su segment njegovih sabranih djela – njegova sabrana djela! Njegov biobibliografski autoportret. Nepogrešivo koromanovski! Jer, jedva da postoji pisac, izuzme li se možda Dragutin Tadijanović, koji se tako brižno i s takvom skrupuloznošću odnosi prema vlastitom djelu i njegovu bio446


135.0 x 220.0 mm

bibliografskom opisu kao Koroman. Stoga s mnogo razloga i možemo na koncu reći – ako su njegove tri antologije bile njegov projekt: pospremiti stvari prije sebe, onda su njegova sabrana djela, sa svim im priloženim dodacima, njegov definitivni projekt: pospremiti stvari iza sebe. Sarajevo, svibnja 2016. Željko IVANKOVIĆ

447


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

KAZALO

PLAĆENE RIJEČI (2003.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 KRITIKE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mirjana Vukmirović: Oblakoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bora Mladenović: Venčanje Metalno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Branislav Glumac: Otok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Branislav Glumac, Zvonimir Majdak, Alojz Majetić: Pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dragan Božić: Zarobljenik bez broja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Slavko Šantić: Vrlo duge svetlosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Petar Gudelj: Isus je sam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lion Fojhtvanger: Jevrejski rat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nikola Šop: Astralije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zoran Joksimović: Senke vetrovima odnesene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ferenc Deák: Ponoćni ribar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Slavko Mihalić: Godišnja doba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Augustin Stipčević: Zapaljena truba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dijana Dan: Otimači sna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jovan Hristić: Orest; Čiste ruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rajko Čukić: Čovek od zemlje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fedor Šešun: Jahači vetra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Slavko Luković: Pustopoljski soneti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dimitrije Nikolajević: Trenutak i ptice; Predeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Saša Trajković: Voleti; Antonije Marinković: Mladić bez adrese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 449


135.0 x 220.0 mm

Zlatko Tomičić: Revolucionarni kalendar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ČLANCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

O književnom naslijeÐu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krstjanska sljedba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prigovor jednom projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvije, tri uvodne napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 51 52 54

POLEMIKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ime jedne književnosti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obaviješteni i neobaviješteni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od činjenica do mešetara.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prepisano izvješće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izvješće ipak ima autora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preuzeti naslov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O preuzetom naslovu još jednom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 61 64 66 67 68 70

NEKROLOZI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Zbogom, Mak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ESEJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Dvije temeljne stvari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Obaviti svoj posao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 GOVORI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Riječ na osnivačkoj skupštini Društva hrvatskih književnika Herceg bosne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Riječ prigodom uručenja ‘goranova vijenca’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 IZVJEŠĆA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Izvješće o radu Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne 0d Osnivačke skupštine u Neumu do 23. svibnja 1996... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 MOJA PISMA SUVREMENICIMA (2006.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Izet Sarajlić, 1964.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Augustin Stipčević, 1966.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Vlatko Pavletić, 1971.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Plaćene riječi (Pismo Upravnom odboru Udruženja književnika Bosne i Hercegovine), 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Zlatko Gorjan, 1975.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 450


135.0 x 220.0 mm

Ivan Krtalić, 1976.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Milivoj Slaviček, 1976.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zlatko Vince, 1976.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Ivan Krolo, 977... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Šime Vučetić, 1977.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Dubravko Jelčić, 1978.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Danilo Kiš, 1978.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Mate Šimundić, 1978.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Dubravko Jelčić, 979.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Taras Kermauner, 1979... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Miroslav Vaupotić, 1979.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Stjepan Babić, 1980... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Veno Taufer, 1980... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Igor Zidić, 1980.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Milivoj Slaviček, 1982.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zvonimir Mrkonjić, 1982.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Zvonimir Mrkonjić, 1983.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Dragutin Tadijanović, 1983.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Saša Vereš, 1983.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Velimir Laznibat, 1985... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Stijepo Mijović Kočan, 1985.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Vlatko Pavletić, 1986.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Dubravko Horvatić, 986.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Maja Jerković, 1986.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Andrija Zirdum, 1986.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Milivoj Slaviček, 987.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Dragutin Tadijanović, 1987.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Draško Ređep, 1987.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Dubravko Horvatić, 1987.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Gojko Sušac, 1987.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dubravko Jelčić, 1988.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Janko Bubalo, 1988... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Marinko Leko, 1988.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Vlatko Pavletić, 1988.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Drago Bajt, 1989.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Milivoj Slaviček, 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Dubravko Jelčić, 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Vlatko Pavletić, 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Slavko Mihalić, 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Slavko Mihalić, 1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

451


135.0 x 220.0 mm

Boris Maruna, 1990... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Andriana Škunca, 1991.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Vlado Gotovac, 994.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Vlatko Pavletić, 1994.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Franjo Topić, 1994... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Luko Paljetak, 1994... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Zlatko Tomičić, 1994... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Slavko Mihalić, 1995.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Dubravko Jelčić, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Milan Ivkošić, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Ivan Kušan, 1996... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Ante Matijašević, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Vesna Parun, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Ivo Frangeš, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Vlatko Pavletić, 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Srećko Lipovčan, 1996... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Vinko Brešić, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Ivan Kušan, 1997... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Miroslav S. Mađer, 1997... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Ante Matijašević, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Ante Stamać, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Božidar Petrač, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Slavko Mihalić, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Dubravko Jelčić, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Vinko Brešić, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Dubravko Horvatić, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Miroslav S. MaÐer, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Gojko Sušac, 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Ivo Frangeš, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Ante Matijašević, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Zvonimir Mrkonjić, 1998... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Neven Jurica, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Mirko Marjanović, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Vlaho Bogišić, 1998... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Vlatko Pavletić, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Alojz Majetić, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Tonko Maroević, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Dubravko Horvatić, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Božidar Petrač, 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Slobodan P. Novak, 1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Vlatko Pavletić, 2000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 452


135.0 x 220.0 mm

Mile Maslać, 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Stjepan Šešelj, 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Sudionik povjesničaru, 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Mile Maslać, 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Vlatko Pavletić, 2001... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Ivan Božičević, 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Sead Begović, 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Stanko Lasić, 2001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Virgilije Nevjestić, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mirjana Jurišić, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Tonko Maroević, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mile Stojić, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Drago Štambuk, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Tonko Maroević, 2002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Ljerka Lukić, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Vjekoslav Boban, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Sead Begović, 2003... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Slavko Mihalić, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Siniša Vuković, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Vinko Grubišić, 2003... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Borislav Arapović, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Darko Lukić, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Karmen Milačić, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Vinko Brešić, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Pero Budak, 2004... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Hrvoslav Ban, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mirjana Jurišić, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Vinko Grubišić, 2004.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Joja Ricov, 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Ante Žužul, 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Ivan Božičević, 2005... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Dragutin Tadijanović, 2005.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Dubravko Jelčić, 2005.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Vinko Grubišić, 2006.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 ABECEDNI POPIS NEZASTUPLJENIH PISMOPRIMATELJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

PRED TAJNOM POSTOJEĆEG (2015.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 ESEJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Poezija i moji susreti s njom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Hrvatska drama Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 453


135.0 x 220.0 mm

BIO-BIBLIOGRAFIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Veselko Koroman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Djela Veselka Koromana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Glasila u kojima je suraðivao Veselko Koroman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Kronološki popis objavljenih tekstova Veselka Koromana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Kritički osvrti na djelo Veselka Koromana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Izvanknjiževni osvrti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Napomena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Željko Ivanković: Veselko Koroman – autor bogate stvaralačke palete. . . . . . . . 441

454


135.0 x 220.0 mm


135.0 x 220.0 mm

Veselko Koroman SABRANA DJELA I-IV KNJIGA IV.

Nakladnici ART RABIC d.o.o. Hamdije Čemerlića 35, Sarajevo SYNOPSIS d.o.o., Maršala Tita 32, Sarajevo SYNOPSIS d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb Za nakladnike Goran Mikulić Fadila Halvadžija Ivan Pandžić © Veselko Koroman i nakladnici Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez pisanog dopuštenja autora i nakladnika. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 821.163.42(497.6)-821 821.163.4(497.6)-821 KOROMAN, Veselko Plaćene riječi : 2003. / Veselko Koroman. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2016. - 454 str. ; 24 cm. - (Sabrana djela I-IV / Veselko Koroman ; knj. 4) Veselko Koroman - autor bogate stvaralačke palete / Željko Ivanković: str. 441-447. - Bio-bibliografija: str. 351-437. - Bilješke uz tekst. ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina) ISBN 978-9926-428-13-6 (Art Rabic, knj. 4) ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina) ISBN 978-953-7968-45-8 (Synopsis, Zagreb, knj. 4) COBISS.BH-ID 23263238 CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000944944. Tisak Grafotisak d.o.o., Grude Tisak dovršen u veljači 2017.

Veselko Koroman | Sabrana djela – knjiga IV  

Kao i u ostala tri sveska Sabranih djela, i uvrštene knjige u četvrtom imaju kronološki redoslijed. Iz prve od njih („Plaćene riječi“) premj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you