Issuu on Google+

Veselko Koroman

SABRANA DJELA KNJIGA III.


Urednik ŽELJKO IVANKOVIĆ Oblikovanje i prijelom BRUNO ABRAMOVIĆ Lektura i korektura AUTOR


Veselko Koroman

SABRANA DJELA KNJIGA III.


POGLED IZ ZRCALA 1974.


SUVREMENICI


POETSKA PARABOLA DUBRAVKA HORVATIĆA

Veoma je zamjetljiva težnja ovoga pjesnika da se već u prvim stihovima poeme „Groznica”1 pokuša iskazati manihejski intoniranom glosom o neprestano ostvarivanom gubitku na crti između ćudorednog kamena l j u b a v i i njemu protupoloženog kamena m r ž n j e. I život, osvijetljen susretom i stiješnjen silinom sudara tih dviju nasjelina, kao i nužnost ovakva sučeljavanja, obuhvaćeni su odmah neprihvaćanjem i jasnom sumnjom u nužnost njihova imanja: „A nema mjesta koje bi bilo zaklonom: postoji li uopće to razvikano srce?” Navedeno pitanje iz ciklusa „Torzo” u očitoj je divergenciji s temeljnim postavkama egzistencijalizma. Polazeći od rađanja i smrti kao od činjenica koje nisu „obvezni momenti ljudske egzistencije ili života uopće”, već samo njegove mogućnosti, N i c o l a A b b a g n a n o 2 zapisuje slijedeće: „Č o v j e k a r a đ a č o v j e k . To izražava ono što je tipično za egzistenciju, to jest nužnost koegzistencije: nedostatnost egzistencije sebi samoj, nužnost njenog

1

  Vlastita naklada, Zagreb, 1960.

2

  „Pozitivni egzistencijalizam, Razlog, broj 5–6, 1966., str. 426. 9


pronalaženja u koegzistenciji. Iz toga uvida proizlazi egzistencijalna mogućnost ljudske s o l i d a r n o s t i koja je temelj historijskih zajednica i navlastito ljudskih vidova egzistencije: ljubavi i prijateljstva. Egzistencijalni odnos se otkriva kao veza solidarnosti koja sokoli čovjeka u njegovoj slabosti i njegovoj nedostatnosti i obvezuje ga da drugima dade što je njemu bilo dato. Raspoznaje se tako da je egzistencija pojedinca povezana s egzistencijom drugoga i da bez nje ne može opstati. L j u b a v je tipičan oblik prepoznavanja drugoga kao d r u g o g a s e b e . Ona pretpostavlja očevidnu transparentnost jednoga za drugoga, transparentnost po kojoj je jedan za drugoga upravo ono što je za sebe sama. P r i j a t e l j s t v o umnožava sa svoje strane mogućnost razumijevanja i susreta između čovjeka i čovjeka, i prijateljstvo – kako je vidio već Aristotel – tvori temeljno zajedništvo interesa i naloga.”

Drugim riječima, egzistencijalni odnos dovodi čovjeka u priliku da se oslobodi samotničke začahurenosti, ili bolje reći – tegoba koje iz takve začahurenosti proizlaze, tako da je on zapravo najelastičniji oblik svagdanjeg humanizma. Horvatićev lirski pogled proistječe iz struje egzistencijalistički kultivirana poimanja, ali taj pogled, kako je naprijed podcrtano, ne uključuje u se i sve anticipacije egzistencijalizma. Do toga dolazi dijelom i zato što pjesnik nije u stanju, premda se i skrivao za indiferentno treće lice, da iole potisne svoju žestoku egocentričnost. Ljubav i mržnju on ne promatra izvana, s neke imaginarne pozornice, već prije svega iz sebe, očima svoje samožive individualnosti. U njegovu primjeru može se još jednom ogledati ona stara spoznaja koja opominje da čovjek nikad ne tuguje za drugim, već za sobom u tome drugom, ili obratno: s radovanjem je posve isto. Sljedstveno tome potvrđuje se također da se ljudi ne mogu voljeti onako čisto i onoliko bezinteresno koliko bi se to moglo poželjeti. U ljubavi uvi10


jek obitava zrnce taštine, i baš taj otrovni magnetizam u stanju je da je učini istodobno i potrebom i – neljubavlju! Gledano iz ovog kuta čini se posve opravdanim što Horvatić postavlja pitanje: Zbilja: „postoji li uopće to razvikano srce?”3 Ako je ljubav taština, onda ljubavi nema. A ako je narcisoidna, a takva jamačno i jest, onda je ne može ni biti. Postoji, dakle, samo mržnja. (Naravno, ovakvo uvjerenje, a osobito s obzirom na Heraklita i logiku, nije baš prihvatljivo. Dijalektika poznaje niz prigovora kojima ono ne bi moglo odoljeti. Ali, eto, u tome najposlije i jest ono bitno. Pjesnik u jednom trenutku zaboravlja naloge intelekta i počinje slijediti tragove srca, hoću reći onoga istog srca koje je sve do maločas nijekao. Nema sumnje da se upravo u tome čvorištu začinje najdublja poezija). Ljudi navaljuju na sve oko sebe, nezasiti su i ratoborni, – vječito ispred i iza zidina utvrđena grada. Njima je draga pakost i smijeh s nešto trpkosti. Gramzivi demon u njima stalno pruža svoje šape s onu stranu prsobrana. Da smlavi i prigrabi. Da dadne maha svojoj mutnoj oholosti. Ali oni ipak shvaćaju – ili će biti da do takve spoznaje dopire samo pjesnik? – da ne mogu jedni bez drugih. I to su već buđenja, istina ponešto umorna, no svejedno – buđenja. Pjesnik na jednom mjestu u ciklusu „Opsade” ovako rekreira te svjetlonosne akorde: „Jednoga dana – a bilo je to vrlo davno i nitko se od vas toga ne sjeća – sišao sam na obalu sa svojim zavežljajem (malo duhana i smokvi, boca rakije), sišao sam na obalu i rekao okupljenim ljudima: Vi niste moja braća i ja odlazim odavle. I već se uputih prema svojoj lađi, kad progovori netko među njima: Doista, možda mi nismo tvoja braća,

3 

U Horvatićevu kontekstu srce je sinonim ljubavi. 11


ali si ti naš brat. I ne možeš otići, premda ti puštamo slobodne ruke. A bilo je to vrlo davno – i nitko se od vas toga ne sjeća. Moja je lađa već istrunila, privezana dolje uz obalu.”

Međutim, u ljudskim dušama mnogo je više zlobe i slijeposti. I duše su različne. Iz iskustva se zna da najprljavije imate vi i oni. M i i j a smo posve nešto drugo. Gnjevni i zubati, ovi prvi oduvijek odapinju strijele dolje ispod utvrda grada. M i i j a se branimo. Na našoj strani je strpljenje i gordost; na vašoj sila i ufanje. Neprijatelj gine od posrnule vatre iz svoga vlastitog oružja. A u meni se odigralo već sve što se moglo odigrati. Daleko su ona vremena kad sam se bojao i vapio da mi se smiluju. Danas je znano da hrabrost vodi očaju. I da u ovoj utakmici ne može biti pobjednika. (Uostalom, zar je moguće svladati onoga tko je neranjiv?: „Ali kasnije, kad sam shvatio, najposlije kad ih prozreh, mojem smijehu nije bilo granica. I ta mi igra nadasve omili. Slatko sam se smijao noževima kojim su me boli.”). Osvajači su napokon izbezumljeni pod mrežama naše nevidljive energije. No, mi svejedno ostavljamo razbojište. Čas je kada se valja vratiti dolje prema rijeci, u „Obećanu zemlju”, gdje sve miriše po žuklini i otjecanju. Na usnama nam je još samo poruga: „Moj kralj od rđe i od plijesni moj kralj kojeg udaraju nogom moj kralj bez vranca i bez oklopa moja stara olupina moj kralj od popišanih krpa i od pepela i vaš je kralj” „Gvozdeni anđeo” pao je tako konačno da je oko njega namah sve opustjelo. Mjesto nadgrobnog spomenika ostala je zjapiti samo apokaliptična praznina.

12


NAPOMENA

„Pogled iz zrcala”, prva zbirka u knjizi Sabrana djela, III, ima sve izvorno njoj pripadajuće tekstove. Iz druge („Potraga za cjelinom”) na odgovarajuća mjesta premješteni su putopisi i razgovori, a u nju je uvršten novi tekst: predgovor antologiji hrvatskog pjesništva Bosne i Hercegovine. Trećoj zbirci („Razgovori o književnosti i ostalom”) pridodani su istovrsni tekstovi objavljeni u drugim knjigama. Kao i u ostalim svescima ovih Sabranih djela, i u ovom su napravljeni jezični ispravci uočenih pogrješaka, a uz njih i prepravci, radi ujednačenosti, gdje god je zatrebalo. Zato lik riječi i rečenica kakav sada imaju u njima – treba smatrati završnim. Samo njega ovjeravam svojim potpisom. V. K.

531


KAZALO

POGLED IZ ZRCALA (1974.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SUVREMENICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Poetska parabola Dubravka Horvatića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poezija Milovana Danojlića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Poezija Slavka Mihalića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Glasovi s rijeke Dragonje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Neobični pjesnički svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 „Sedam vječnih pitanja” A. Vuletića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Giacomo scotti: Obale tišine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Bilješke o kolekciji suvremene poezije bosne i hercegovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 „Izlazak sunca” Velimira Miloševića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Istok na bosanskim usporednicama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 PRETHODNICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Latinski stihovi bosanskih franjevaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Putnik i patnik ivan Franjo Jukić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Filip lastrić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 POTRAGA ZA CJELINOM (1996.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ESEJI I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Put do pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pojava pjesničkog barbarizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Ironija i mravlja slika svijeta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kritika i pjesništvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Potraga za cjelinom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dvije države – jedna domovina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 533


ESEJI II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Uvlake gredu – a postole stoje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 U cara Trajana kozje uši. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ESEJI III.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Bilješke o pismu, jeziku i književnosti hrvata Bosne i Hercegovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Hrvatska proza Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Sitovića do danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 KRITIKE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Ilija Jakovljević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Ilija Ladin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Miro Petrović.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Željko Ivanković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 ČLANCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Pismo bližnjima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Dva oporbena teksta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Pismo i jezik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Čuđenje i rizik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Ispunjeno poslanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 RAZGOVORI O KNJIŽEVNOSTI I OSTALOM (1998.).. . . . . . . . . . . . . 329

Dva odgovora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Moja najdraža pjesma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Sumnja je dragocjena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Razgovor s Veselkom Koromanom o poeziji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Ovdje sam susreo puno srdačnih ljudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Ovdje, u svom domu, na svome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Nemoć pred nicanjem riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Nasilje mi ne da disati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Išao sam protiv struje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Htjeli su nam zamesti povijesno pamćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Stvaralački san – apsolutna budnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Razgovor s piscem iz lektire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Hrvati su temeljni narod u „Tamnom vilajetu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Pred tajnom postojećeg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Napomena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 534


Veselko Koroman SABRANA DJELA I-IV KNJIGA III.

Nakladnik ART RABIC d.o.o., Hamdije Čemerlića 35, Sarajevo Za nakladnika GORAN MIKULIĆ Sunakladnik SYNOPSIS d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb Za sunakladnika IVAN PANDŽIĆ © ART RABIC d.o.o., Sarajevo Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez pisanog dopuštenja autora i nakladnika. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 821.163.42(497.6)-821 821.163.4(497.6)-821 KOROMAN, Veselko Pogled iz zrcala : 1974. / Veselko Koroman. - Sarajevo : Art Rabic : Synopsis ; Zagreb : Synopsis, 2016. - 534 str. ; 24 cm. - (Sabrana djela I-IV / Veselko Koroman ; knj. 3) Bilješke uz tekst. ISBN 978-9926-428-09-9 (Art Rabic, cjelina) ISBN 978-9926-428-12-9 (Art Rabic, knj. 3) ISBN 978-953-7968-41-0 (Synopsis, Zagreb, cjelina) ISBN 978-953-7968-44-1 (Synopsis, Zagreb, knj. 3) COBISS.BH-ID 23262982 CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000944943. Tisak Grafotisak d.o.o., Grude Tisak dovršen u listopadu 2016.


Veselko Koroman | Sabrana djela – knjiga III