Page 1

Mujo /Sakib/ Bešić

OPLEMENJIVANJE ORGANIZACIJE U PREDUZEĆU KRITERIJI I ALGORITMI U PRAKSI – TEMELJI ZA SIGURNO I EFIKASNO RUKOVOĐENJE I ODLUČIVANJE

Sarajevo 2016.


Sadržaj I– I– I– I–

PREDGOVOR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FOREWORD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VORWORT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÖNSÖZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II – UVOD

11 12 13 14

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

III – OSNOVNE DRUŠTVENE POJAVE I USLOVI ZA ANALIZU STANJA POTREBNI ZA RAZUMIJEVANJE PROCESA OPLEMENJIVANJA ORGANIZACIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 1. OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA EKONOMSKE I PRIVREDNE POJAVE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 1.1. OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA EKONOMSKE I PRIVREDNE POJAVE U SVIJETU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 1.2. OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA EKONOMSKE I PRIVREDNE POJAVE U EVROPSKOJ UNIJI _ _ _ _ _ _ 20 1.3. OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA STANJE U OBLASTI EKONOMIJE I PRIVREDE U BIH _ _ _ _ _ _ _ 21 2. ANALIZA SADRŽAJA VEZANIH ZA UGROŽAVANJE EKONOMSKOG I PRIVREDNOG SISTEMA BIH _ _ _ _ _ _ _ _ 23 3. MEĐUSOBNA ZAVISNOST ČINILACA MATRICE PRIRODNIH PROCESA U PRIRODNOM I DRUŠTVENOM AMBIJENTU BIH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 4. AKTUELNA PITANJA VEZANA ZA RECESIJU I ŠANSA ZA OPORAVAK OD FINANSIJSKE KRIZE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 5. POKAZATELJI EKONOMSKOG I PRIVREDNOG STANJA KOJE IMPLICIRA MOGUĆI BANKROT DRŽAVE BIH _ _ _ _ _ _ 28 5.1. STANJE REALNOG SEKTORA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 5.2. POKAZATELJI VEZANI ZA NEZAPOSLENOST I PAD INVESTICIJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 5. 3. POKAZATELJI VEZANI ZA MOGUĆI SCENARIO PROPADANJA DRŽAVE BIH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 …5


MUJO

/SAKIB/ BEŠIĆ

6. GENERATORI DRUŠTVENO-EKONOMSKE KRIZE U BIH _ _ _ 31 7. NOVA ŠANSA I PRETPOSTAVKE ZA RJEŠENJE KRIZE I BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE _ _ _ _ _ _ _ 32 IV – POLAZNE OSNOVE I GLAVNI ELEMENTI ZA ANALIZU SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _ 34 1. PREDUZEĆE KAO POJAM I UTICAJ ELEMENTA DRUŠTVENOG SISTEMA NA PREDUZEĆE _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 2. OSNOVNI KIBERNETSKI ASPEKTI ORGANIZACIJE SISTEMA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 3. CILJ PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 4. ZADATAK PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 5. OSNOVNI FAKTORI UTICAJA NA PREDUZEĆE _ _ _ _ _ _ _ 39 6. OSNOVNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PREDUZEĆA I PRINCIPI FUNKCIONISANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 V – METODOLOŠKE OSNOVE VEZANE ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _

43

VI – KRITERIJI U PRAKSI VEZANI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 1. KRITERIJI ZA USMJERAVANJE BUDUĆEG DJELOVANJA RADI OSTVARIVANJA PLANSKIH ZADATAKA _ _ _ _ _ _ _ 48 2. KRITERIJI U OBLASTI PRESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 3. KRITERIJI U OBLASTI UPRAVLJANJA PREDUZEĆEM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49 4. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE POSTOJEĆE ORGANIZACIJE I INFORMACIONOG SISTEMA _ _ _ _ _ _ _ 49 5. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA RUKOVOĐENJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 6. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE POSTOJEĆEG SISTEMA PROIZVODA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 7. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE STANDARDIZACIJE I KVALITETA PROIZVODA I USLUGA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51 8. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE TEHNOLOŠKE SPOSOBNOSTI PROIZVODNJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51 6…


OPLEMENJIVANJE ORGANIZACIJE U PREDUZEĆU

9. KRITERIJI ZA OCJENU I OPLEMENJIVANJE/UNAPREĐIVANJE SISTEMA VLASTITOG UČEŠĆA NA TRŽIŠTU _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52 10. KRITERIJI ZA OCJENU I OPLEMENJIVANJE POSTUPKA FORMIRANJA CIJENA PROIZVODA I USLUGA _ _ _ _ _ _ _ _ 52 11. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA KOOPERACIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53 12. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA SNABDIJEVANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53 13. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA POVEĆANJA PRODUKTIVNOSTI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54 14. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA SMANJENJA TROŠKOVA POSLOVANJA I PROIZVODNJE _ _ _ _ _ _ _ _ 54 15. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE KADROVSKE FUNKCIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55 16. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA INVESTICIJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56 17. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE POSTUPKA DONOŠENJA GODIŠNJEG PLANA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56 18. KRITERIJI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA PLANIRANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 VII – ALGORITMI U PRAKSI VEZANI ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _ 58 1. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA IZRADE PLANA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59 2. ALGORITAM U OBLASTI PRAĆENJA REALIZACIJE PLANA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA _ _ _ _ _ _ _ 60 3. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA IZRADE I PRAĆENJA REALIZACIJE FINANSIJSKOG PLANA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61 4. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA INOVACIJAMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62 5. ALGORITM U OBLASTI TRANSFERA ZNANJA I TEHNOLOGIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63 6. ALGORITAM U OBLASTI PRAĆENJA VIŠIH OBLIKA SARADNJE SA SISTEMIMA U ZEMLJI/INOZEMSTVU _ _ _ _ 64 7. ALGORITAM U OBLASTI SISTEMSKOG ORGANIZOVANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 …7


MUJO

/SAKIB/ BEŠIĆ

8. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG SISTEMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66 9. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMA STANDARDIZACIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67 10. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA NOVIH PROJEKATA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68 11. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA AUTONOMNIH PROFITNIH CENTARA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69 12. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMA OPTIMIZACIJE RASPOLOŽIVIH KAPACITETA _ _ _ _ _ _ _ _ 70 13. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMSKE LOGISTIKE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 14. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMA KVALITETA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72 15. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMA SARADNJE S VELIKIM POSLOVNIM SISTEMIMA _ _ _ _ _ _ _ 73 16. ALGORITAM U OBLASTI RAZVOJA SISTEMA INVESTICIJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74 17. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA I RAZVOJA INDUSTRIJSKOG INŽENJERINGA _ _ _ _ _ _ _ _ 75 18. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PLANIRANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76 19. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA IZRADE FINANSIJSKOG PLANA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77 20. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PLASMANA SREDSTAVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78 21. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA FINANSIJSKE KONTROLE I IZVJEŠTAVANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79 22. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA KNJIGOVODSTVA I FINANSIJSKE OPERATIVE _ _ _ _ _ _ _ 80 23. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA RAZVOJA MARKETINGA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81 24. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA SISTEMSKIM PITANJIMA MALOPRODAJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82 25. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA SISTEMSKIM PITANJIMA VELEPRODAJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 26. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PROMOCIJE I PROPAGANDE _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84 8…


OPLEMENJIVANJE ORGANIZACIJE U PREDUZEĆU

27. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA – PRAVNI ASPEKT RADA PREDSTAVNIČKE MREŽE U INOZEMSTVU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85 28. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA – EKONOMSKI ASPEKT RADA PREDSTAVNIČKE MREŽE U INOZEMSTVU _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86 29. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA OBRAZOVANJA I RAZVOJA KADROVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87 30. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA MJERENJA I VREDNOVANJA RADA I UNAPREĐIVANJA SISTEMA MOTIVACIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88 31. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA PRAVNIM POSLOVIMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89 32. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA PRAVNIM POSLOVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTIMA _ _ _ _ _ _ 90 33. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTIMA I ODNOSA S JAVNOŠĆU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91 34. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA INTERNOG INFORMISANJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 92 35. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA ADMINISTRATIVNO-STRUČNIM POSLOVIMA _ _ _ _ _ _ _ _ 93 36. ALGORITMI VEZANI ZA SLOŽENE STRUKTURE/OBLIKE PREDUZEĆA SASTAVLJENE IZ VIŠE KONKRETNIH PROIZVODNIH PRAVACA RAZVOJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94 36.1. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PLANIRANJA, USKLAĐIVANJA I PRAĆENJA PLANOVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94 36.2. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PLANIRANJA, USKLAĐIVANJA I PRAĆENJA INVESTICIJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95 36.3. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PRAĆENJA PROIZVODNJE, ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA I OSTVARENOG KVALITETA PROIZVODA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96 36.4. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA PRAĆENJA VIŠIH OBLIKA SARADNJE S INOZEMSTVOM I USKLAĐIVANJA NASTUPA NA TRŽIŠTU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97 …9


MUJO

/SAKIB/ BEŠIĆ

36.5. ALGORITAM U OBLASTI RUKOVOĐENJA POSLOVIMA IZRADE SANACIONIH PLANOVA/PROGRAMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VIII – STRATEŠKA PITANJA VEZANA ZA OPLEMENJIVANJA SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ 1. OSNOVNA PRETPOSTAVKA ZA STRATEŠKE PROMJENE ORGANIZACIJE PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. OPLEMENJIVANJE ORGANIZACIJE PREDUZEĆA I PITANJE OPSTANKA PREDUZEĆA NA TRŽIŠTU _ _ _ _ _ 3. STRATEŠKA RJEŠENJA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA ZA BUDUĆNOST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.1. IMIDŽ PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.2. RAZVOJ INFORMACIONO–UPRAVLJAČKOG SISTEM PREDUZEĆA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.3. RAZVOJ INTEGRALNOG SISTEMA STANDARDIZACIJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.4. RAZVOJ INTEGRALNOG SISTEMA KVALITETA _ _ _ _

98

99 99 101 102 103 106 107 113

IX – ZAKLJUČCI I PREPORUKE VEZANE ZA OPLEMENJIVANJE SISTEMA RADA I POSLOVANJA U PREDUZEĆU _ _ _ _ _ _ _ _ 117 KLJUČNE RIJEČI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120 RECENZIJE RECENZIJA 1 – prof. dr. Štefo Šorn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121 RECENZIJA 2 – prof. dr. Duljko Hasić _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125 RECENZIJA 3 – dr. Ismet Kumalić _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127 POPIS LITERATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129 BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137

10 …


II – UVOD

Nema više konstanti, moramo se naučiti živjeti s neizvjesnošću i promjenama. Drugim riječima rečeno, cijeli svijet je na prekretnici i svima je jasno da su stari putevi postali »slijepe ulice«, kojima više niko ne može ići. To važi za pojedinca, preduzeća i društva u cjelini. Brzi razvoj nauke, tehnike i tehnologije, a posebno u oblasti telekomunikacija, informatike i robotike, trgovine, transporta bitno utiče na organizacijsku strukturu preduzeća, odnosno na odnose preduzeća i njegovog okruženja. Stoga nam se čini da je Peter Drucker bio potpuno u pravu kad kaže »Preduzeće će tokom narednih decenija više ličiti na kliniku ili simfonijski orkestar, nego na tipično proizvodno preduzeće.« /107/ Intenzitet i brzina promjena daju novu dimenziju organizacijskim izazovima, kao i mogućnostima za rješavanje organizacijskih problema. Naučna organizacija je time, i praktično i teorijski, dobila ono mjesto koje joj je bilo odavno namijenjeno. Javljaju se novi pogledi na organizaciju. Organizacija je danas čovjek, koji ima mozak – upravljačku funkciju, srce, jetru, noge, ruke itd. – poslovne funkcije, krvne sudove – informacione tokove i krv-kvalitet, što ukazuje na svu složenost modernih gledanja na organizaciju. Takva gledanja na organizaciju dovela su do velikog broja koncepcijskih rješenja u svijetu, od kojih je najznačajniji tzv. »7S« model, razvijen u SAD-u, i »Z« model, razvijen u Japanu. Osnovne karakteristike organizacijskih struktura, koje su zasnovane na tim modelima su stabilnost i fleksibilnost. Naša preduzeća imaju mnogo otvorenih problema. U uslovima »vrtoglavog« rasta entropije, čiji su osnovni uzroci neprilagođenost organizacijske strukture i neusklađenost odnosa između preduzeća i njegovog okruženja, modeliranje i oblikovanje organizacijske strukture preduzeća postaje centralni problem, a promjena jedina konstanta. U vezi s tim, Philip Crosby kaže: »Promjena je naš prijatelj kad njome upravljamo, a katastrofa ako se mijenjamo samo radi promjena.« /34/ … 15


MUJO

/SAKIB/ BEŠIĆ

Zakon o preduzećima najavio je značajne promjene u privredi. Stvoreni su institucionalni uslovi za transformaciju i prestrukturiranje preduzeća i privrede u cjelini. Glavni smisao promjena je sadržan u potrebi za izgradnjom efikasnijih sistema organizacije, upravljanja i rukovođenja. Međutim, potrebno je naglasiti da u dinamičkom poimanju društva, preduzeća i preduzetništva to nije moguće postići bez promjena u strukturi vlasništva sredstava i kapitala, odnosno bez naučnog prilaza rješavanju organizacijskih problema. Peter Drucker kaže: »Organizacija preduzeća će se zasnivati na naučnoj osnovi... Bit će to organizacija preduzeća zasnovana na informatici.« /107/. S obzirom na to da institucionalni uslovi nisu više presudan faktor kod modeliranja organizacijske strukture preduzeća, to su organizatori danas u situaciji da sami postavljaju kriterije i algoritme te na bazi njih oplemenjuju/unapređuju postojeće sisteme rada, odnosno projektuju optimalna i objektivna organizacijska rješenja, a radi veće efikasnosti i uspješnosti preduzeća. Imajući u vidu cijeli kompleks problema, može se reći da u literaturi, kad su provođena istraživanja za ovo djelo, na domaćem jeziku nije bilo cjelovitih rješenja, koja su posebno tretirala pitanja i probleme kriterija/algoritama za oplemenjivanje/unapređivanje sistema rada i poslovanja u preduzeću. Istraživanje je provedeno 1990./1991. god. u okviru velikog istraživanja na »Projektu društvenih ciljeva BiH«, u okviru »DC IX – TO12 Tehno-ekonomsko-sociološki modeli u produktici«, a u okviru zadane teme »Istraživanje modela funkcionisanja i metoda projektovanja organizacijske strukture samostalnih organizacijskih jedinica i integralnih proizvodnih sistema«. Projekt je finansiran i sredstvima iz »Fonda za razvoj nauke u BiH«. /87, 88, 89./ Polazeći od vlastitih iskustava u rješavanju problema iz područja organizovanja, upravljanja, rukovođenja, osiguranja kvaliteta, ocjene tehnološke sposobnosti preduzeća, razvoja baze podataka, standardizacije i informacionog sistema itd., na ovom mjestu, uz svijest o ograničenjima, mogućim greškama, željama i drugačijem mišljenju, izložen je jedan sistem kriterija/algoritama, odnosno metodološke osnove, koje treba imati u vidu kod oplemenjivanja/unapređivanja postojećeg sistema rada u odnosu na različite aspekte rada. Pored toga, za potpuno razumijevanje 16 …


OPLEMENJIVANJE ORGANIZACIJE U PREDUZEĆU

potreba oplemenjivanja/unapređivanja postojećeg sistema rada, osim kriterija/algoritama i metoda, treba znati cilj, zadatak, faktore uticaja, strukturu i principe funkcionisanja, kako je i pokazano u sadržaju koji je prezentovan. Prezentovani sadržaj je rezultat naučnog i praktičnog iskustva autora stečenog kroz postdiplomski studij na Mašinskom fakultetu Sarajevo i stručnim simpozijima, odnosno velikim poslovnim sistemima BRATSTVO Novi Travnik i UNIS Sarajevo. U razradi sadržaja kombinovano je više metoda u istraživanju, analizi i prezentaciji konkretnih rješenja. Poseban akcent stavljen je na korištenje kompleksne analitičke metode u projektovanju organizacije, strukturne sistem analize, operacionih istraživanja, ankete i upitnika ispitanika u određenim konkretnim slučajevima. Vodeći računa o metodološkoj prezentaciji odgovora na postavljena pitanja, koja su postavljena kao okvir, u ovoj metodologiji oplemenjivanja organizacije preduzeća sadržaj je podijeljen na određena poglavlja. Tako su u poglavlju III opisane najvažnije društvene pojave i uslovi za analizu stanja, koje determinišu organizacijsko prilagođavanje preduzeća promjenama u svjetskom, evropskom i regionalnom okruženju BiH, odnosno u aktuelnom društveno-ekonomskom sistemu BiH. Četvrti dio knjige opisuje polazne i glavne elemente potrebne za analizu sistema rada i poslovanja u preduzeću, koji su temelj za razumijevanje temeljnih pojmova svakog preduzeća, njegove definicije sa stanovišta kibernetskog upravljanja, osnovnog cilja, zadatka, faktora uticaja i principa funkcionisanja željene organizacijske strukture konkretnog preduzeća. U petom poglavlju, u najkraćem prikazu, metodološki, sa stanovišta osnovnog toka u procesu, odgovornosti i poželjnih efekata, odgovoreno je na pitanja: šta, kako, ko, kada i gdje treba da radi u ostvarivanju zadanog cilja, odnosno izvršavanja projektovanih zadataka radi postizanja sinergetskog efekta ukupnog sistema. Budući da se pri rješavanju organizacijskih problema ne mogu koristiti stabilne i univerzalne jedinice mjere za mjerenje organizacijskih pojava i promjena, onda se koriste kriteriji za njihovo optimiranje. U šestom i sedmom poglavlju, u odnosu na najvažnije … 17


MUJO

/SAKIB/ BEŠIĆ

aspekte funkcionisanja sistema predstavljen je jedan poželjan sistem kriterija/algoritama, čijom se primjenom u praksi funkcionisanja ostvaruju željeni efekti i osigurava opstanak preduzeća u njegovom širem/užem okruženju. Prikazani sadržaj u svim naznačenim poglavljima ostao bi »slijepa ulica«, ako mu se ne otvori »prozor/pogled« u budućnost. U tom kontekstu, u osmom dijelu predstavljena je suština strateških pitanja vezanih za: imidž preduzeća; razvoja jedinstvenog informacionog sistema u preduzeću odnosno mjesta standardizacije i kvaliteta u okviru jedinstvenog informaciono-upravljačkog sistema preduzeća, kroz razvoj baze podataka, što je dugo vremena zanemarivano na domaćem tržištu informacionih sistema; integralnog sistema standardizacije i integralnog sistema kvaliteta, sa stanovišta strukture međunarodnog standarda ISO 9000, modela EU normi i najvažnijijih koraka u funkcionisanju projektovanih rješenja. U devetom dijelu izvedeni su relevantni zaključci, koji su važni za razumijevanje i provođenje mjera i aktivnosti kod oplemenjivanja/unapređivanja sistema rada u preduzeću i postizanja ravnoteže odnosa u društveno-ekonomskom i privrednom ambijentu, u kojem preduzeće živi i opstaje. Sadržaj knjige će, osim stručnjacima koji se profesionalno bave poslovima organizovanja, poslužiti strateškim menadžerima i procesnim rukovodiocima, koji imaju probleme u svojim preduzećima te, s tim u vezi, trebaju da stalno oplemenjuju/unapređuju svoj sistem rada i poslovanja, u dinamičkoj tržišnoj utakmici za opstanak preduzeća.

18 …


Mujo /Sakib/ Bešić Oplemenjivanje organizacije u preduzeću Autorsko izdanje Izvršni nakladnici Synopsis d.o.o., Zagreb Vlade Gotovca 4 Synopsis d.o.o., Sarajevo Maršala Tita 32 Za izvršne nakladnike Ivan Pandžić Fadila Halvadžija Recenzenti Prof. dr. Štefo Šorn Prof. dr. Duljko Hasić Prof. dr. Ismet Kumalić Prijevod na engleski Ivana Krstanović i Ajdin Bešić Prijevod na njemački Elmina Halaba Prijevod na turski Mehmed Kukuruzović i Ajdin Bešić Lektori Aida Čaušević i Amila Čeho Grafička obrada crteža Senad Bešić i Amer Čeho

© Copyright: Mujo Bešić Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez pismenog dopuštenja autora i nakladnika.

ISBN 978-953-7968-25-0 (Zagreb) ISBN 978-9958-01-023-1 (Sarajevo) CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000921433. Tisak u tiskari »GRAFOTISAK«, Grude dovršen aprila/travnja 2016.

Mujo Bešić | Oplemenjivanje organizacije u preduzeću  

Knjiga je rezultat autorova znanstvenog i praktičnog iskustva stečenog kroz postdiplomski studij na Mašinskom fakultetu Sarajevo i stručnim...

Mujo Bešić | Oplemenjivanje organizacije u preduzeću  

Knjiga je rezultat autorova znanstvenog i praktičnog iskustva stečenog kroz postdiplomski studij na Mašinskom fakultetu Sarajevo i stručnim...

Advertisement