Page 1

zorgenonderwijs.nl

probleemgedrag boosheid faalangst

hoogbegaafd

groepsgevoel

Ondersteunende uitgaven voor iedereen die te maken heeft met kinderen, ouders, zorg en school en op zoek is naar instrumenten die werken.

1


probleemgedrag

Voorkom probleemgedrag

Strategieën die werken op de basisschool Kathleen Lynne Lane, Allison L. Bruhn, Mary Crnobori, Holly Mariah Menzies Vertaling Ineke Kuiper ISBN 978 90 8850 294 1 | 224 pag. | € 44,90 Probleemgedrag.swpbook.com De beschreven strategieën en technieken bieden basisschoolleerkrachten e.a een theoretisch onderbouwd, praktisch raamwerk voor het voorkomen van en het reageren op gedragsproblemen van leerlingen. Het boek biedt handvatten voor het leggen van een goede basis in een klas en gaat in op zaken als klassenklimaat, fysieke ruimte, omgaan met papierwerk etc. Een kader om de basis van leerkrachtvaardigheden te verstevigen.

2

Dit boek bestrijkt het hele continuüm aan aanpakken, en juist ook de preventieve kant, die in Nederland nog weinig aandacht heeft gekregen. Juist die preventieve kant en het feit dat het om bewezen effectieve aanpakken gaat maakt dit boek interessant voor elke leraar. Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) en Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)


BOOSHEID

Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren Training voor reactief agressieve kinderen Jim larson en John E. Lochman Vertaling Eef Baakman ISBN 978 90 8850 295 8 | 224 pag. | € 44,90 Boosheid.swpbook.com

‘Juist nu in Nederland passend onderwijs wordt geïntrocudeerd, levert dit boek een belangrijke bijdrage door vanuit een ontwikkelingsmodel te kijken naar gedrag van leerlingen.’ Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) en Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)

De beschreven aanpak richt zich op een kleine groep leerlingen, waarbij wordt aangegeven dat deze het meest effectief is als deze geplaatst wordt in het kader van een schoolbrede aanpak van het systematisch aanleren van gedrag. Hierdoor ontstaat een continuüm aan ondersteuning van alle leerlingen. In dit boek is veel aandacht voor de rol van begeleiders van deze groep leerlingen maar ook voor de rol van de leerkracht bij de transfer van geleerde vaardigheden naar de klassensituatie.

3


asperger

Omgaan met Asperger in de klas Matt Winter en Clare Lawrence ISBN 978 90 8850 271 2 | 104 pag. | € 12,50 Aspergerindeklas.swpbook.com Deze gids staat boordevol handige, direct toepasbare tips en praktische adviezen. Het gaat in op vragen als ‘Ben ik wel in staat om dit kind les te geven’ en ‘Hoe kan ik de leerling met Asperger helpen met leren’. Het boek gaat ook in op een schoolbrede aanpak om leerlingen met Asperger te ondersteunen.

echtscheiding

School en echtscheiding

Alledaagse begeleiding in een schoolbreedbeleid Angelique van der Pluijm, Margit Grevelt ISBN 978 90 8850 326 9 | 160 pag. | € 24,90 Schoolenechtscheiding.swpbook.com School en echtscheiding helpt bij het omgaan met een echtscheiding op school of binnen de groep. Het geeft concrete handvatten bij de omgang met kinderen en hun ouders tijdens een echtscheiding. Het biedt informatie en een helder kader waarin het ondersteunen van het kind, het omgaan met veranderende leerprestaties en het onderhouden van een positieve relatie met zowel de ouders als het kind centraal staan.

4


Medezeggenschap

Medezeggenschap en onderwijs

Praktische toelichting bij de Wet medezeggenschap op scholen

Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid Frederik Smit ISBN 978 90 8850 345 0 | 96 pag. | € 15,90 www.swpbook.com/1588

Frederik Smit ISBN 978 90 8850 344 3 | ca. 160 pag. | € 27,90 www.swpbook.com/1587

Help- en doeboeken

Ik en faalangst

Ik en hoogbegaafdheid Inzicht in jezelf

Nathalie van Kordelaar, Mirjam Zwaan ISBN 978 90 8560 553 9 | 64 pag. | € 11,90 Faalangst.swpbook.com

Nathalie van Kordelaar ISBN 978 90 8560 598 0 | 72 pag. | € 11,50 Hoogbegaafdheid.swpbook.com

Wij zijn een groep Versterk het groepsgevoel met verrassende opdrachten en spel Nathalie van Kordelaar, Mirjam Zwaan ISBN 978 90 8850 233 0 | 168 pag. | € 19,90 Wijzijneengroep.swpbook.com

5


Beelddenken Wat is taaldenken, wat is beelddenken? Wat gebeurt er als je in beelden denkt? Wat zijn sterke en zwakke kanten?

Denken in beelden Tineke Verdoes ISBN 978 90 8560 653 6 | gebonden | full colour 80 pag. | € 27,50 Denkeninbeelden.swpbook.com Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie. Over hoe het werkt in de hersenen kunnen kinderen, ouders en leerkrachten lezen in Denken in beelden. De voorbeelden, tips en oefeningen zijn op het onderwijs geschreven en eenvoudig toe te passen. De combinatie van informatie op kindniveau en tips voor school maken van deze uitgave een waardevol instrument dat kinderen meer zelfvertrouwen kan geven.

Denken in beelden Uitleg, tips en opdrachten voor kinderen, leerkrachten en ouders Tineke Verdoes

GYM Gymmen in de grote gymzaal Methode bewegingsonderwijs groep één en twee Gebonden kleurenuitgave met digitaal beeldmateriaal Door Joost Brandt, Harry van der Meer ISBN 978 90 8850 272 9 | 328 pag. | € 94,50 Meer informatie en materiaal: www.grotegymzaal.nl Methode bewegingsonderwijs groep één en twee Bewegen is voor kleuters een feest. Zeker met Gymmen in de grote gymzaal. Deze methode is voor iedere leerkracht inspirerend en goed uitvoerbaar.

Kijk op grotegymzaal.nl naar voorbeeldpagina’s en een demonstratiefilm!

6


Leren van spel Kinderen leren omgaan met boosheid door middel van spel Deborah M. Plummer ISBN 978 90 8850 248 4 | 168 pag. | € 21,50 Lerenomgaanmetboosheid.swpbook.com Boosheid is een normale, menselijke emotie. Sommige kinderen hebben echter moeite om hun gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen. In dit praktische handboek staat een schat aan bekende en gemakkelijk te leren spelletjes voor kinderen van 5 tot 11 jaar om sociale vaardigheden aan te leren en het helpt volwassenen om de gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen.

Kinderen sociale vaardigheden leren door middel van spel Deborah M. Plummer ISBN 978 90 8850 249 1 | 176 pag. | € 21,50 socialevaardighedenleren.swpbook.com Als kinderen sociaal onhandig zijn, worden ze al gauw vreemd of niet passend bij de sociale norm gevonden. In dit praktische handboek staat een schat aan bekende en gemakkelijk te leren spelletjes voor kinderen van 5 tot 12 jaar om sociale vaardigheden aan te leren en het helpt volwassenen om de sociale vaardigheden van kinderen te begrijpen en aan te moedigen.

Kinderen zelfrespect leren door middel van spel Deborah M. Plummer ISBN 978 90 8850 250 7 | 160 pag. | € 21,50 Zelfrespect.swpbook.com Onderzoek heeft steeds vaker aangetoond dat zelfs erg jonge kinderen weinig zelfrespect laten zien als in hun levenservaring negatieve eigenschappen de boventoon voeren. In dit praktische handboek staat een schat aan leuke en gemakkelijk te leren spelletjes die zorgvuldig zijn uitgekozen om het zelfrespect van kinderen van 5 tot 11 jaar op te bouwen en vast te houden.

Uitgeverij SWP | NINO

Distributie België: Uitgeverij EPO

Antwoordnummer 9090

Lange Pastoorstraat 25-27

1000 VV Amsterdam

2600 Berchem-Antwerpen

T. 020 - 330 72 00

F. 020 - 330 80 40

België

swp@mailswp.com

www.swpbook.com

T. + 32 (0)3 239 68 74

www.ninoboeken.nl

www.epo.be

Op de hoogte blijven van onze uigaven voor het onderwijs? Geef u op voor de nieuwsbrief. Ga naar www.zorgenonderwijs.nl en meld u aan.

7

Zorg en Basisonderwijs  

Ondersteunende uitgaven voor iedereen die te maken heeft met kinderen, ouders, zorg en school en op zoek is naar instrumenten die werken.

Zorg en Basisonderwijs  

Ondersteunende uitgaven voor iedereen die te maken heeft met kinderen, ouders, zorg en school en op zoek is naar instrumenten die werken.