Page 1

En morgen gezond weer op

En morgen gezond weer op

Honderduit verhalen over gezondheid en zorg

Willem de Vos

Over gezondheid en zorg valt veel te verhalen. Dat doen we honderduit in En morgen gezond weer op. Over patiënten en patsers, doktoren en dokteren, zusters en zuchters, pillen en poeders, kwalen en kwakzalvers, kinds en kinderlijk, wonden en wonderen, domoren en doorzetters, geluk en geloof, lijden en leiden. Sommige verhalen zijn levensecht, uit het leven gegrepen. Andere zijn wereldvreemd of uit de duim gezogen. Weer andere ontroerend of onthutsend, grimmig of grappig. Met flair of een beetje flauw. En soms is het van allebei wat. Je kunt er de vergadering mee openen, een patiënt mee opbeuren of een tekst mee kleuren. Je kunt er ideeën mee oproepen, de wachtkamer mee verlevendigen en er zelfs de tijd mee doden. En of we morgen gezond weer opstaan, is een vraag en geen weet. Veel leesplezier, met een glimlach, een lachsalvo, een frons of een traan! Willem de Vos werkt als (interim)manager, trainer en coach in de publieke sector. In dat werk maakt hij veel en dankbaar gebruik van verhalen.

ISBN 978 90 8850 383 2

850383_morgen gezond weer op_COVER_HR.indd 1

NUR 372

swp

swp

www.swpbook.com

Willem de Vos

18-10-2012 14:57:28


2

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 2

18-10-2012 14:53:02


En morgen gezond weer op Honderduit verhalen over gezondheid en zorg

Willem de Vos

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 3

3

18-10-2012 14:53:04


En morgen gezond weer op Honderduit verhalen over gezondheid en zorg Willem de Vos ISBN 978 90 8850 383 2 NUR 372 © 2012 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot Uitgeverij SWP (Postbus 257, 1000 AG Amsterdam) te wenden. 4

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 4

18-10-2012 14:53:04


Voorwoord De honderd verhalen over gezondheid en zorg in deze bundel zijn de vrucht van mijn verzamelwoede. Ik verzamel, vertaal en bewerk bestaande miniatuurverhalen en verzin er af en toe zelf een. Ze komen uit verschillende werelden, windrichtingen en culturen. Verhalen raken mensen en blijven hangen, waar een redevoering grotendeels verdampt. Het mooie is dat je een verhaal niet hoeft uit te leggen, omdat een verhaal zichzelf uitlegt. Van deze verhalen is de bron niet te achterhalen. Vaak tref je verhalen met dezelfde strekking in verschillende gedaantes aan. Soms is de grens tussen een verhaal en een mop heel dun. Het kan zelfs gebeuren dat je een diepzinnig, wijsgerig verhaal aantreft, waarvan je de clou ook terugvindt in een moppenrubriek. Mijn passie voor miniatuurverhalen hangt samen met mijn oorspronkelijke vak, Theologie. Ik werk overigens als (interim)manager, trainer en coach in de publieke sector. In dat werk maak ik veel en dankbaar gebruik van verhalen. Met een variant op Charlie Chaplin: Een verhaal is de kortste weg tussen twee mensen Willem de Vos

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 5

5

18-10-2012 14:53:05


6

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 6

18-10-2012 14:53:05


Wandelstok Vader loopt al een tijd met een stok, maar gaat de laatste tijd steeds krommer lopen. Zo krom dat zijn kinderen hem naar de huisarts sturen. Deze onderzoekt zijn rug en zijn gewrichten en kan niets bijzonders vinden. ‘Als u op de onderzoekstafel ligt, is uw rug helemaal recht, dus ik snap niet waarom u zo krom loopt,’ zegt hij. Hij stuurt vader door naar de orthopeed. Er moet toch een oorzaak zijn voor dat kromlopen. Een van zijn kinderen brengt hem naar de polikliniek en neemt in de wachtkamer plaats. Hij schudt zijn hoofd als hij zijn vader helemaal voorovergebogen, leunend op zijn stok, de spreekkamer in ziet lopen. Hij denkt: ‘Ik kan me niet voorstellen dat daar wat aan te doen is en op ingrijpende operaties zitten we niet meer te wachten.’ Na een minuut of tien gaat de deur weer open en komt vader, keurig rechtop de wachtkamer binnenlopen. Zijn zoon weet niet wat hij ziet en zegt tegen de orthopeed: ‘U hebt een wonder verricht, hoe hebt u dat voor elkaar gekregen?’ ‘Dat was niet zo moeilijk’ reageert de dokter, ‘ik heb hem alleen maar een wandelstok gegeven die tien centimeter langer is.’

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 7

7

18-10-2012 14:53:05


Trouw Het was een drukke morgen op de polikliniek. Rond acht uur kwam een man van rond de tachtig binnen om de hechtingen in zijn duim te laten verwijderen. Hij zei meteen dat hij haast had, want hij had een volgende afspraak om negen uur. Ik vroeg hem te gaan zitten want het kon meer dan een uur duren voor hij aan de beurt was. Maar omdat ik toch niet bezig was met een andere patiënt besloot ik zijn wond direct te bekijken en ik merkte dat deze goed dichtgroeide. Ik overlegde met een van de dokters en pakte het nodige om de hechtingen te verwijderen en de wond te verzachten. Terwijl ik bezig was vroeg ik, gezien zijn haast, of hij een afspraak had met een andere dokter. Hij antwoordde: ‘Nee, maar ik moet naar het verpleeghuis om er met mijn vrouw te ontbijten.’ ‘Wat mankeert uw vrouw?’ vroeg ik. ‘Ze heeft de ziekte van Alzheimer.’ ‘Neemt ze het u kwalijk als u te laat komt?’ ‘Och, ze weet niet eens meer wie ik ben, ze herkent me al vijf jaar niet meer.’ ‘En u gaat er nog elke morgen naar toe, ook als zij niet weet wie u bent?’ Hij glimlachte en terwijl hij mij enkele klopjes op mijn hand gaf zei hij: ‘Zij herkent mij niet meer, maar ik weet nog wel wie zij is.’

8

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 8

18-10-2012 14:53:05


Arm Op een dag werd moellah Nasreddin plotseling ernstig ziek. Zijn vrouw was doodsbang dat hij het loodje zou leggen en rende naar het huis van de dokter. ‘O dokter, mijn man is ernstig ziek. Wij zijn straatarm en hebben veel kinderen. Ik ben bang dat het fout met hem afloopt en wie moet er dan voor de kinderen zorgen?’ riep zij jammerend. Toen de dokter het woord ‘arm’ hoorde, spitste hij zijn oren en zei: ‘Waarom zou je je arme echtgenoot in de moeilijkheden brengen? Als ik hem medicijnen zou voorschrijven, hoe zou hij die dan moeten betalen, terwijl jullie helemaal geen geld hebben?’ De vrouw van de moellah ging terug naar huis en vertelde alles aan haar man. Een paar dagen later ging het opeens beter met Nasreddin en hij genas spontaan. Kort daarna zocht hij de dokter op en zei: ‘Ik kom u bedanken voor mijn genezing!’ ‘Hoezo?’ vroeg de dokter, ‘Ik heb je toch helemaal niet behandeld?’ ‘Maar dat is nou juist de reden dat ik genezen ben. Als uw giftige adem mij had aangeraakt, wie weet op welk kerkhof ik dan nu gelegen zou hebben’, zei Nasreddin, waarop hij zich omdraaide en wegbeende.

En morgen gezond weer op

boekje 96 pag..indd 9

9

18-10-2012 14:53:05


En morgen gezond weer op

En morgen gezond weer op

Honderduit verhalen over gezondheid en zorg

Willem de Vos

Over gezondheid en zorg valt veel te verhalen. Dat doen we honderduit in En morgen gezond weer op. Over patiënten en patsers, doktoren en dokteren, zusters en zuchters, pillen en poeders, kwalen en kwakzalvers, kinds en kinderlijk, wonden en wonderen, domoren en doorzetters, geluk en geloof, lijden en leiden. Sommige verhalen zijn levensecht, uit het leven gegrepen. Andere zijn wereldvreemd of uit de duim gezogen. Weer andere ontroerend of onthutsend, grimmig of grappig. Met flair of een beetje flauw. En soms is het van allebei wat. Je kunt er de vergadering mee openen, een patiënt mee opbeuren of een tekst mee kleuren. Je kunt er ideeën mee oproepen, de wachtkamer mee verlevendigen en er zelfs de tijd mee doden. En of we morgen gezond weer opstaan, is een vraag en geen weet. Veel leesplezier, met een glimlach, een lachsalvo, een frons of een traan! Willem de Vos werkt als (interim)manager, trainer en coach in de publieke sector. In dat werk maakt hij veel en dankbaar gebruik van verhalen.

ISBN 978 90 8850 383 2

850383_morgen gezond weer op_COVER_HR.indd 1

NUR 372

swp

swp

www.swpbook.com

Willem de Vos

18-10-2012 14:57:28

En morgen gezond weer op  

Honderduit verhalen over gezondheid en zorg Veel leesplezier, met een glimlach, een lachsalvo, een frons of een traan!