Kinderopvangcoach

Page 1

Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost info@logavak.nl www.logavak.nl Tel: 020 622 77 95

KINDER OPVANG COACH

Inclusief Jaarabonnement op BBMP BELEID BESTUUR MANAGEMENT & PEDAGOGIEK IN HET KINDCENTRUM No 3 | 18

‘Op school weten ze niet dat er minder geld is en dat wil ik ook niet.’ kinderen in armoede | Rammelen aan het hek van de bso | alle kIndeRen kansRIJk | vooRkom soCIale UItslUItInG | dashboaRdmonItoR PedaGoGIsChe PRaktIJk | 35 JaaR bevloGen kIndeRoPvanGPedaGoGIek

10

24

01 BBMP 03_18 cvr(3).indd 1

In 6 opleidingsdagen volledig IKK gecertificeerd coach!

Kinderopvangschool.nl/coaching

Kinderopvangschool.nl/coaching

38

09-04-2018 11:46:45


Wil jij bijdragen aan verdere professionalisering en goed voorbereid aan de slag gaan als coach? De benodigde kennis, vaardigheden en uiteraard jouw basishouding komen aan bod in deze gedegen zesdaagse opleiding.

Dit heb je geleerd aan het

Programma De opleiding bestaat uit zes dagen met de volgende thema’s:

einde van de opleiding:

WW kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken (dag 1-werken aan eigen gespreksvaardighe-

Dag 1: Jijzelf als coach

den, open vragen stellen, actief luisteren)

WW is in staat tot het herkennen en erkennen van ver-

Dag 2: Ik en jij

schillende leerstijlen bij medewerkers

WW heeft kennis van en hanteert feedbackregels WW kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan

Dag 3: Jijzelf in het team Dag 4: Jij als pedagogisch coach

medewerkers

WW is in staat een vertrouwensband met medewerkers

Dag 5: Jouw power en jouw intuïtie

Hoe bepaal je je positie ten

In de dagelijkse praktijk van een

opzichte van de collega’s die je

kinderopvangcoach kom je vele

coacht? Door zorg te dragen voor

uitdagingen tegen. Tijdens de

de coachrelatie die je aangaat

opleiding reflecteer je met elkaar

en jouw aandeel goed onder de

op hoe je handelt, denkt en voelt

Iedere opleidingsdag start om 9.30 uur en

loep te nemen, bereik je het beste

in uitdagende situaties en hoe je

eindigt om 16.30 uur

resultaat. Jouw betrokkenheid kan

elkaar kunt coachen daarbij. Deze

het verschil maken. Je leert hoe je

ervaring neem je mee naar je

opdracht op de werkvloer. Een

Na het afronden van de opleiding ben je uitgegroeid

intellectueel stimulerend beschik-

werk.

verslag daarvan mail je door aan

tot Kinderopvangcoach. Dit betekent dat je een hou-

de trainer. Dit geeft input voor de

ding als coach hebt ontwikkeld, kennis hebt opgedaan

baar bent en hoe je mensen mo-

Dag 6: De coach als flexibele, warme alleskunner

tiveert. Daarnaast krijg je zicht op

De opleiding is opgebouwd uit

volgende opleidingsdag. Je maakt

van verschillende coachingsmethodieken en – instru-

hoe jij als teamcoach je team kunt

kennisoverdracht, ervaringsoefe-

je eigen ontwikkelingsverhaal

menten en dat je vaardigheden hebt ontwikkeld om

empoweren. Met als doel samen

ningen, rollenspelen en groepsdis-

tijdens deze opleiding, waarvan je

pedagogisch medewerkers te coachen. Je voelt je ste-

het verschil te maken voor kinde-

cussies. Na iedere opleidingsdag

op de laatste dag een presentatie

viger staan in het omgaan met de uitdagingen tijdens

ren, ouders en collega’s.

ga je aan de slag met een

geeft.

het coachen en je bent in staat om een presentatie te geven om te inspireren en motiveren.

op te bouwen en te onderhouden

WW zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in

WW kan confronteren – een spiegel voorhouden WW is in staat om op een transparante wijze medewerkers te coachen binnen een hiërarchische relatie

WW kan knelpunten en / of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen

WW kan een (individueel/ groepsgericht) coachingsplan opstellen

WW weet hoe de kwaliteit van het functioneren van

Docenten

medewerkers te bewaken en dit te bespreken met

Extra:

de leidinggevende BELEID BESTUUR MANAGEMENT

& PEDAGOGIEK IN HET KINDCENTRUM

No 3 | 18

Een jaarabonnement op

Studiemateriaal:

het managementblad voor de kinderopvang

Je ontvangt een uitgebreide en exclusief voor deze

BBMP (Beleid, bestuur, management en pedagogiek) is inbegrepen;

kinderen in armoede

‘Op school weten ze niet dat er minder geld is en dat wil ik ook niet.’

| Rammelen aan het hek van de bso | alle kIndeRen kansRIJk | vooRkom soCIale UItslUItInG | dashboa RdmonItoR PedaGoGIsChe PRaktIJk | 35 JaaR bevloGen kIndeRoP vanGPedaGoGIek

zie ook www.bbmp.nl

10 24 38

01 BBMP 03_18 cvr(3).indd

1 09-04-2018 11:46:45

Aanmelding: Docent:

Hoofddocent:

Susan van Asten

Wilmie Colbers

Docent:

Anne-Job Rodenburg

Kijk snel op kinderopvangschool.nl/coaching of neem contact met ons op via: 020 622 77 95

opleiding gemaakte coaching-reader.

info@logavak.nl

Vooropleiding: De opleiding ‘de Kinderopvangcoach’ is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die zich verder willen ontwikkelen en die een passie hebben om te willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang. Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding of HBO.


Wil jij bijdragen aan verdere professionalisering en goed voorbereid aan de slag gaan als coach? De benodigde kennis, vaardigheden en uiteraard jouw basishouding komen aan bod in deze gedegen zesdaagse opleiding.

Dit heb je geleerd aan het

Programma De opleiding bestaat uit zes dagen met de volgende thema’s:

einde van de opleiding:

WW kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken (dag 1-werken aan eigen gespreksvaardighe-

Dag 1: Jijzelf als coach

den, open vragen stellen, actief luisteren)

WW is in staat tot het herkennen en erkennen van ver-

Dag 2: Ik en jij

schillende leerstijlen bij medewerkers

WW heeft kennis van en hanteert feedbackregels WW kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan

Dag 3: Jijzelf in het team Dag 4: Jij als pedagogisch coach

medewerkers

WW is in staat een vertrouwensband met medewerkers

Dag 5: Jouw power en jouw intuïtie

Hoe bepaal je je positie ten

In de dagelijkse praktijk van een

opzichte van de collega’s die je

kinderopvangcoach kom je vele

coacht? Door zorg te dragen voor

uitdagingen tegen. Tijdens de

de coachrelatie die je aangaat

opleiding reflecteer je met elkaar

en jouw aandeel goed onder de

op hoe je handelt, denkt en voelt

Iedere opleidingsdag start om 9.30 uur en

loep te nemen, bereik je het beste

in uitdagende situaties en hoe je

eindigt om 16.30 uur

resultaat. Jouw betrokkenheid kan

elkaar kunt coachen daarbij. Deze

het verschil maken. Je leert hoe je

ervaring neem je mee naar je

opdracht op de werkvloer. Een

Na het afronden van de opleiding ben je uitgegroeid

intellectueel stimulerend beschik-

werk.

verslag daarvan mail je door aan

tot Kinderopvangcoach. Dit betekent dat je een hou-

de trainer. Dit geeft input voor de

ding als coach hebt ontwikkeld, kennis hebt opgedaan

baar bent en hoe je mensen mo-

Dag 6: De coach als flexibele, warme alleskunner

tiveert. Daarnaast krijg je zicht op

De opleiding is opgebouwd uit

volgende opleidingsdag. Je maakt

van verschillende coachingsmethodieken en – instru-

hoe jij als teamcoach je team kunt

kennisoverdracht, ervaringsoefe-

je eigen ontwikkelingsverhaal

menten en dat je vaardigheden hebt ontwikkeld om

empoweren. Met als doel samen

ningen, rollenspelen en groepsdis-

tijdens deze opleiding, waarvan je

pedagogisch medewerkers te coachen. Je voelt je ste-

het verschil te maken voor kinde-

cussies. Na iedere opleidingsdag

op de laatste dag een presentatie

viger staan in het omgaan met de uitdagingen tijdens

ren, ouders en collega’s.

ga je aan de slag met een

geeft.

het coachen en je bent in staat om een presentatie te geven om te inspireren en motiveren.

op te bouwen en te onderhouden

WW zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in

WW kan confronteren – een spiegel voorhouden WW is in staat om op een transparante wijze medewerkers te coachen binnen een hiërarchische relatie

WW kan knelpunten en / of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen

WW kan een (individueel/ groepsgericht) coachingsplan opstellen

WW weet hoe de kwaliteit van het functioneren van

Docenten

medewerkers te bewaken en dit te bespreken met

Extra:

de leidinggevende BELEID BESTUUR MANAGEMENT

& PEDAGOGIEK IN HET KINDCENTRUM

No 3 | 18

Een jaarabonnement op

Studiemateriaal:

het managementblad voor de kinderopvang

Je ontvangt een uitgebreide en exclusief voor deze

BBMP (Beleid, bestuur, management en pedagogiek) is inbegrepen;

kinderen in armoede

‘Op school weten ze niet dat er minder geld is en dat wil ik ook niet.’

| Rammelen aan het hek van de bso | alle kIndeRen kansRIJk | vooRkom soCIale UItslUItInG | dashboa RdmonItoR PedaGoGIsChe PRaktIJk | 35 JaaR bevloGen kIndeRoP vanGPedaGoGIek

zie ook www.bbmp.nl

10 24 38

01 BBMP 03_18 cvr(3).indd

1 09-04-2018 11:46:45

Aanmelding: Docent:

Hoofddocent:

Susan van Asten

Wilmie Colbers

Docent:

Anne-Job Rodenburg

Kijk snel op kinderopvangschool.nl/coaching of neem contact met ons op via: 020 622 77 95

opleiding gemaakte coaching-reader.

info@logavak.nl

Vooropleiding: De opleiding ‘de Kinderopvangcoach’ is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die zich verder willen ontwikkelen en die een passie hebben om te willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang. Je hebt minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding of HBO.


Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost info@logavak.nl www.logavak.nl Tel: 020 622 77 95

KINDER OPVANG COACH

Inclusief Jaarabonnement op BBMP BELEID BESTUUR MANAGEMENT & PEDAGOGIEK IN HET KINDCENTRUM No 3 | 18

‘Op school weten ze niet dat er minder geld is en dat wil ik ook niet.’ kinderen in armoede | Rammelen aan het hek van de bso | alle kIndeRen kansRIJk | vooRkom soCIale UItslUItInG | dashboaRdmonItoR PedaGoGIsChe PRaktIJk | 35 JaaR bevloGen kIndeRoPvanGPedaGoGIek

10

24

01 BBMP 03_18 cvr(3).indd 1

In 6 opleidingsdagen volledig IKK gecertificeerd coach!

Kinderopvangschool.nl/coaching

Kinderopvangschool.nl/coaching

38

09-04-2018 11:46:45