Page 1

LEERGANG

EX PERT I SE I N O U DE RSCH A P Wat beweegt een ouder om soms zó onbegrijpelijk te reageren of niet mee te werken aan datgene wat voor het kind zo nodig is? Is dit een vraag die u uzelf regelmatig stelt? Dan bent u niet de enige. Veel professionals die werken met kinderen in het onderwijs, welzijn en (geestelijke) gezondheidszorg ervaren de contacten met ouders als belastend. Het blijkt vaak niet eenvoudig om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen, hoezeer zij hun best ook doen. Kennis over ouderschap is nodig om echt te kunnen begrijpen wat ouders beweegt om zich soms onbegrijpelijk, onbenaderbaar of emotioneel te gedragen. De leergang is opgebouwd uit twee modules, iedere module duurt een dag.

MODULE 1:

MODULE 2:

BASISMODULE EXPERTISE IN OUDERSCHAP

VERDIEPINGSMODULE EXPERTISE IN OUDERSCHAP

Deze module legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen. Tevens krijgt u handvatten om daar waar het lastig wordt terug te keren naar de ouder begeleidende positie en in verbinding te blijven met de ouder.

De verdiepingsmodule gaat dieper in op de theorie en behandelt het denkschema met bufferprocessen. ‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas, de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat een beroepskracht in zorg, welzijn en onderwijs kan doen om ouders te kunnen helpen bij het (her)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.

INFORMATIE & AANMELDEN: Aanmelden en aanvullende informatie vindt u op:

logavak.nl/leergang-ouderschap

Logavak Opleidingsgroep | 020 622 77 95 | info@logavak.nl | www.logavak.nl/leergang-ouderschap


LEERGANG

EX PERT I SE I N O U DE RSCH A P ACCREDITATIE

INCOMPANY

Voor dit aanbod is accreditatie mogelijk bij diverse beroepsgroepen. Eerdere accreditatie is toegekend door Registerplein, SKJeugd en Registerleraar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De training incompany laten verzorgen? Dat kan! Mail uw naam, telefoonnummer, locatie en het gewenste aantal deelnemers naar info@logavak.nl en ontvang geheel vrijblijvend een offerte!

DOCENT: JOSÉ KOSTER Met haar achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs en vervolgens als projectleider in de Taal- en Opvoedingsondersteuning heeft José Koster (1971) ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd)zorg. Zij leverde actieve bijdragen aan bijeenkomsten en werkconferenties over relevante thema’s rondom opvoeding, jeugdbeleid, VVE-voorzieningen, CJG, ouderbegeleiding en Triple-P. In haar werk kwam zij in aanraking met ouders met heel diverse culturele- en sociale achtergronden. In de afgelopen jaren volgde zij vele congressen en trainingen en voltooide zij de opleidingen General Management (ISBW), Post Bachelor Coaching & Begeleiding (NCOI) en een opleiding op maat tot docent/trainer in de ouderschapstheorie (Hogeschool Zuyd) en de driejarige opleiding Professionele communicatie’ (Phoenix Opleidingen).

Locatie:

Amsterdam

Cursusduur:

2 dagen

Niveau:

HBO

José nam deel aan diverse initiatieven op het terrein van oudergericht werken. Momenteel geeft zij vanuit haar eigen onderneming ‘José Koster, Expertise in Ouderschap’ onderwijs, training en coaching aan beroepskrachten en diverse hogescholen. Daarnaast werkt zij als Coördinator ‘Home-Start’ en is daarmee ‘partner’ binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin. José nam deel aan de functiegroep Opvoedondersteuning van de beroepsvereniging Phorza. Zij schrijft de vaste rubriek ‘Ouders in Beeld’ in het tijdschrift Ouderschapskennis.

Aanvullende informatie & aanmelden: logavak.nl/leergang-ouderschap

Profile for BV Uitgeverij SWP

Expertise in Ouderschap  

Als u met kinderen werkt, dan werkt u met ouders. Verloopt de communicatie tussen u en de ouder ook weleens stroef? Snapt u niet waarom de o...

Expertise in Ouderschap  

Als u met kinderen werkt, dan werkt u met ouders. Verloopt de communicatie tussen u en de ouder ook weleens stroef? Snapt u niet waarom de o...

Profile for swpbook