__MAIN_TEXT__

Page 1

Ouderschap na een vechtscheiding: laat kinderen weer kind zijn

Niet die methodiek, maar DEES!

Een nieuwe interventie bij vechtscheidingen om ouders weer hun ouderrol in te laten nemen en kinderen hun kindpositie.

7920 SWP folder Dees.indd 1

15-05-18 10:19


Wanneer ouders scheiden, zijn kinderen betrokken. Bewust of onbewust,

kinderen blijven nooit helemaal ontzien van de gevolgen van een scheiding. Door de (echt)scheiding verandert de houvast van het gezinsleven

voor de kinderen. Kinderen van ouders in een vechtscheiding krijgen zo

mogelijk nog meer te verduren. Niet alleen moeten zij leren omgaan met het feit dat de oude situatie niet meer bestaat; ook worden zij nogal eens geconfronteerd met of zelfs ingezet in de onderlinge strijd van hun ouders. Voor kinderen is het belangrijk dat zij voelen dat hun ouders voor hen

beschikbaar blijven en van hen blijven houden. De voortdurende ouderlijke

strijd heeft voor kinderen dan ook vaak zowel op de korte als op de lange termijn ingrijpende, negatieve gevolgen.

Bestaande methodieken zijn lang niet altijd toereikend gebleken. Want hoe zorg je ervoor dat deze ouders hun rol als ex-partners loslaten, maar wel

gezamenlijk en op een verantwoorde manier het ouderschap oppakken in het belang van de kinderen?

Het werd tijd voor een nieuwe methode die antwoord geeft op deze vraag:

DEES (De-Escalatie bij v(echt)Scheiding). Deze methode is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling (www.medling.nl). De methodiek richt zich op de-escalatie van de onderlinge conflicten tussen vechtschei-

dende ouders en geeft zo antwoord op de vraag uit de maatschappij over de omgang met vechtscheidingen.

7920 SWP folder Dees.indd 2

15-05-18 10:19


DEES

EĂŠn seizoen haalt DEES de ouders uit hun onderlinge contact, neemt zij de regie over aangaande de zorg- en contactregeling en laat de ouders focussen op en werken aan de-escalatie. De begeleiders maken vooraf een DEES-seizoensplan, waar de netwerkcontacten van ouders en kinderen belangrijke ondersteunende, uitvoerende taken in vervullen. Tijdens de duur van DEES worden de ouders door een vast programma ieder apart digitaal (opdrachten, lezen) en persoonlijk (gesprekken) begeleid door hun eigen begeleiders. Ook de kinderen maken gebruik van een eigen begeleider. De begeleiders overleggen met elkaar en zetten samen de lijnen uit binnen het vaste kader van DEES. Verder is er een belangrijke rol weggelegd voor het sociale netwerk van zowel ouders als kinderen. Na drie maanden, wanneer het conflict gede-escaleerd is en de ouders in staat zijn hun ouderrollen opnieuw te bekleden, voeren zij opnieuw de regie over hun gezamenlijke ouderschap.

7920 SWP folder Dees.indd 3

15-05-18 10:19


Fundament van DEES

Bent u professional en heeft u te maken met mensen in een vechtscheiding?

Bent u als professional betrokken bij ouders met ernstige scheidingsproblematiek? Zit u soms met de handen in het haar of heeft u interesse om wat nieuws te proberen? Laat u dan samen met uw collega’s opleiden tot DEES-begeleider! Een DEES-traject behoeft drie begeleiders: twee voor de ouders (elke ouder werkt met zijn/haar eigen begeleider) en een voor de kinderen. Daarom is het wenselijk om per organisatie minimaal drie professionals op te leiden. DEES leidt u zo op, dat u alle drie de begeleider-rollen kunt bekleden.

Verwijsschema

DEES is een geschikt programma, wanneer: • Er minderjarigen betrokken zijn bij de scheiding; • De ouders juridisch ouder zijn; • De ouders ernstige conflicten voeren in de (ex)partnerposities; • De ouders hun (gezamenlijke) ouderposities niet innemen; • De ouders het kind-perspectief van hun kind niet vertegenwoordigen; • Ouders de kinderen in hun onderlinge strijd inzetten;

7920 SWP folder Dees.indd 4

• De ouders voldoende Nederlandse taalvaardigheid beheersen; • Er geen sprake is van voorliggende aantoonbare verslavingsproblematiek bij een of beide ouders*; • Er geen sprake is van voorliggende gediagnosticeerde psychiatrische/aantoonbare problematiek bij een of beide ouders*.

Indien deze stellingen overeen komen met de situatie waarin uw cliënten zich bevinden, is DEES een geschikt programma. * Indien er wel sprake is van voorliggende aantoonbare verslavingsproblematiek óf van voorliggende gediagnostiseerde psychiatrische/ aantoonbare problematiek bij een of beide ouders, dan is deelname aan DEES alleen mogelijk met ondersteuning van de persoonlijke begeleider van de betreffende ouder. Is deze niet beschikbaar en voert de verslavingsproblematiek of de psychiatrische/persoonlijke problematiek de boventoon, dan is deelname niet mogelijk. Mocht gaandeweg het DEES-programma blijken dat een van de hierboven beschreven problematieken belemmerend werkt, dan kan de DEESbegeleider het programma voor de betreffende ouder voortijdig eindigen. Besproken wordt dan of DEES voor de andere ouder (gedeeltelijk) en voor het kind wordt voortgezet.

15-05-18 10:20


7920 SWP folder Dees.indd 5

15-05-18 10:20


DEES-opleiding

5 redenen om voor DEES te kiezen!

1. DEES is een unieke methodiek voor ouders in een vechtscheiding. De methodiek focust zich volledig op de-escalatie van het conflict tussen ouders en zorgt er zo voor dat zij het belang van het kind weer voorop zetten. Door middel van gesprekken met de DEESouderbegeleider en opdrachten uit het online programma, richten ouders zich afzonderlijk van elkaar op zelfreflectie, ontplooiing en het de-escaleren van het conflict. 2. De kinderen worden actief betrokken in het traject. Zij krijgen de ruimte hun emoties te uiten en worden ontschuldigd, waardoor zij de kindpositie weer kunnen innemen. Ook vindt er een terugkoppeling plaats van de kinderen naar de ouders. 3. De regie over het gezamenlijk ouderschap wordt gedurende het drie maanden durende programma overgenomen door de

7920 SWP folder Dees.indd 6

DEES-begeleiders. Ouders werken ieder met een eigen DEES-begeleider; voor de kinderen is er één DEES-begeleider; 4. Het netwerk van ouders én kinderen speelt een actieve rol gedurende DEES; Het netwerk wordt bijvoorbeeld betrokken bij de zorg/omgangsregeling, zodat deze doorgang vindt zonder dat ouders elkaar kunnen treffen. 5. Binnen DEES wordt gewerkt met zelf ontwikkelde, ondersteunende materialen, waaronder een DEES-reader, het DEES-onlineouderprogramma, DEES-kindwerkbladen, DEES-gezinspoppetjes en DEES-takenkaartjes. In een vierdaagse training leidt Medling academy de ervaren hbo-plus professional op om de methodiek DEES onder licentie in de praktijk vorm te geven. Gedurende de training maken deelnemers de DEES-methodiek eigen en ver-

15-05-18 10:20


diepen zij zich in vechtscheidingsproblematiek en de-escalatietechnieken. De trainings wordt gegeven door de ontwikkelaars van DEES.

Licentie

Deze training kan ook ‘op maat’ worden aangeboden. Op verzoek kunnen verschillende onderdelen uit de training apart worden verzorgd. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u mailen naar info@logavak.nl.

■ DEES Gezinspoppetjes (1 sets van 8) ■ DEES Takenkaartenset ■ DEES Kindwerkbladen (set van 25 stuks) DEES materialen netwerkbijeenkomst (set van 25 stuks)

Accreditatie Accreditatie is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen met 54 punten (ID nummer SKJ200337). Accreditatie bij Registerplein (ID nummer: 302411) levert 8.7 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. En 54 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

7920 SWP folder Dees.indd 7

DEES wordt uitgevoerd onder licentie.

DEES-materialen*

* Elke cursist ontvangt na deelname een set DEES Gezinspoppetjes, een takenkaartenset en een kindwerkblad. DEES is inmiddels gevolgd door en ingevoerd bij de volgende (jeugdzorg)organisaties: • Pactum • Parlan • Yvoor • Lindenhout

15-05-18 10:20


Medling

DEES is ontwikkeld en in het leven geroepen door Medling. Medling biedt kennis en informatie over bemiddeling, mediation en conflicthantering op ieder niveau. Op deze manier helpt Medling mensen, teams en organisaties conflicten te bejegenen en te accepteren als een gangbaar en potentieel gezond aspect van hun leven en werken. Met conflicten omgaan op een effectieve, moedige en productieve manier is: elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn, om daardoor de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en benutten. Medling is een samenwerkingsverband van Logavak en Van Lith Mediation.

Contact Voor vragen, overige informatie en vrijblijvende offertes kunt u contact opnemen met Logavak Telefoon: 020 622 77 95 • E-mail: info@logavak.nl • Adres: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Zie voor meer informatie en het actuele trainingsaanbod www.medling.academy of www.logavak.nl

7920 SWP folder Dees.indd 8

Meer informatie over mediation en (conflict)bemiddeling vindt u op het kennis- en informatieportal www.medling.nl

Voor meer informatie over DEES, de training en de licentieovereenkomst/tarieven kijkt u op www.dees.website

15-05-18 10:20

Profile for BV Uitgeverij SWP

Niet die methodiek, maar DEES!  

Ouderschap na een vechtscheiding: laat kinderen weer kind zijn. Een nieuwe interventie bij vechtscheidingen om ouders weer hun ouderrol in t...

Niet die methodiek, maar DEES!  

Ouderschap na een vechtscheiding: laat kinderen weer kind zijn. Een nieuwe interventie bij vechtscheidingen om ouders weer hun ouderrol in t...

Profile for swpbook