Page 1

kijk voor meer informatie op www.bcjz.nl

BCJZ - Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken

Informatie voor ouders Om een bijzondere curator vragen Niet alleen ouders maar ook het kind kan om een bijzondere curator vragen. Dit kan door een verzoek te richten aan de rechtbank te sturen. Het is fijn als iemand hiermee kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld via de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in de gemeente waar het kind woont. Kijk voor een Kinder- en Jongerenrechtswinkel in de buurt op: www.kinderrechtswinkel.nl. Deze folder is uitgegeven door Medling / BCJZ, Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken. Contactgegevens: www.BCJZ.nl

Wat is een bijzondere curator voor iemand, wat doet hij of zij precies?

020-6227795 info@BCJZ.nl Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Wij leggen het graag aan u uit. BIJZONDERE CURATOR IN

JEUGDZAKEN

Š 2017 BCJZ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medling

.nl BIJZONDERE CURATOR IN

JEUGDZAKEN


kijk voor meer informatie op www.bcjz.nl

BCJZ - Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken

Wat is een bijzondere curator? In de Nederlandse wet zijn rechten en plichten van ouders, voogden en minderjarige kinderen opgenomen. Wanneer deze rechten en plichten botsen met elkaar kunnen de belangen van een minderjarig kind onder druk komen te staan. Als de belangen van u als ouder/voogd en de belangen van de minderjarige tot een conflict leiden waar u samen niet meer uitkomt, dan kan een bijzondere curator uitkomst bieden.

Werkzaamheden van de bijzondere curator? De bijzondere curator krijgt van de rechter de vragen voorgelegd waarover hij dient te adviseren. Deze vragen zijn voortgekomen uit een zitting waarbij u aanwezig bent geweest. Het kan ook zo zijn dat u of uw kind een verzoek heeft ingediend bij de rechter tot het benoemen van een bijzondere curator. De bijzondere curator wordt aangesteld als de rechter advies van de bijzondere curator van belang acht voor de uitkomst van de zaak. In beide gevallen gaat de bijzondere curator eerst met uw kind praten omdat de bijzondere curator het belang van uw kind behartigt. Voor het gesprek met uw kind heeft de bijzondere curator geen toestemming van u nodig omdat de rechter hem/haar heeft benoemd. Nadat de bijzondere curator uw kind gesproken heeft, nodigt hij/ zij u en (eventueel) overige betrokkenen uit voor een gesprek. Dit om informatie te krijgen die de bijzondere curator gebruikt om te bemiddelen en om het advies aan de rechter te onderbouwen. De bijzondere curator verzamelt informatie waarna hij/zij het advies schrijft. Dit advies wordt besproken tijdens een rechtszitting waar de bijzondere curator aanwezig is om eventuele vragen direct te beantwoorden. Hierna zal de rechter een beslissing nemen. De rechter neemt niet altijd alles over wat de bijzondere curator heeft geadviseerd.

Wanneer wordt een bijzondere curator benoemd? Een bijzondere curator wordt benoemd op het moment dat er vragen zijn over de opvoeding van het kind en de situatie waar het kind in verkeerd. Denk hierbij aan een scheiding met veel strijd tussen de ouders of een (mogelijke) uithuisplaatsing. Algemene opvoedvragen, zoals over de hoeveelheid zakgeld, leiden niet tot de inzet van een bijzondere curator.

Hoe wordt een bijzondere curator aangevraagd? Een rechter kan altijd, als hij/zij dat nodig acht, zelfstandig een bijzondere curator benoemen. U, uw kind en andere betrokkenen kunnen de rechter om een benoeming van een bijzondere curator verzoeken. Voor u en andere betrokkenen is de tussenkomst van een advocaat hierbij nodig. Uw kind kan zelf, door bijvoorbeeld een brief te schrijven, bij de rechtbank om een bijzondere curator vragen. Loopt uw kind met de vraag rond om een bijzondere curator in te schakelen dan is er de folder ‘de bijzondere curator voor het kind’. De rechter beoordeelt altijd of het wenselijk is om in de desbetreffende situatie een bijzondere curator te benoemen.

Wie kan als bijzondere curator worden benoemd? De rechtbank heeft een lijst met gekwalificeerde bijzondere curatoren. Het is gewenst dat dit professionals zijn met expertise in de gespreksvoering en omgang met kinderen alsmede kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen en het juridische proces. De rechter benadert de bijzondere curator om deze te verzoeken om als bijzondere curator op te treden. Zodra deze bijzondere curator akkoord is, worden benodigdheden zoals persoonlijke gegevens als naam en telefoonnummer vanuit de rechtbank verzonden aan de bijzondere curator.

Kosten bijzondere curator De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed door de gesubsidieerde rechtsbijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de bijzondere curator zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. Anders kan het zo zijn dat de kosten deels bij u als ouder(s) komen te liggen. Voor meer informatie: www.rvr.org


kijk voor meer informatie op www.bcjz.nl

BCJZ - Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken

Wat is een bijzondere curator? In de Nederlandse wet zijn rechten en plichten van ouders, voogden en minderjarige kinderen opgenomen. Wanneer deze rechten en plichten botsen met elkaar kunnen de belangen van een minderjarig kind onder druk komen te staan. Als de belangen van u als ouder/voogd en de belangen van de minderjarige tot een conflict leiden waar u samen niet meer uitkomt, dan kan een bijzondere curator uitkomst bieden.

Werkzaamheden van de bijzondere curator? De bijzondere curator krijgt van de rechter de vragen voorgelegd waarover hij dient te adviseren. Deze vragen zijn voortgekomen uit een zitting waarbij u aanwezig bent geweest. Het kan ook zo zijn dat u of uw kind een verzoek heeft ingediend bij de rechter tot het benoemen van een bijzondere curator. De bijzondere curator wordt aangesteld als de rechter advies van de bijzondere curator van belang acht voor de uitkomst van de zaak. In beide gevallen gaat de bijzondere curator eerst met uw kind praten omdat de bijzondere curator het belang van uw kind behartigt. Voor het gesprek met uw kind heeft de bijzondere curator geen toestemming van u nodig omdat de rechter hem/haar heeft benoemd. Nadat de bijzondere curator uw kind gesproken heeft, nodigt hij/ zij u en (eventueel) overige betrokkenen uit voor een gesprek. Dit om informatie te krijgen die de bijzondere curator gebruikt om te bemiddelen en om het advies aan de rechter te onderbouwen. De bijzondere curator verzamelt informatie waarna hij/zij het advies schrijft. Dit advies wordt besproken tijdens een rechtszitting waar de bijzondere curator aanwezig is om eventuele vragen direct te beantwoorden. Hierna zal de rechter een beslissing nemen. De rechter neemt niet altijd alles over wat de bijzondere curator heeft geadviseerd.

Wanneer wordt een bijzondere curator benoemd? Een bijzondere curator wordt benoemd op het moment dat er vragen zijn over de opvoeding van het kind en de situatie waar het kind in verkeerd. Denk hierbij aan een scheiding met veel strijd tussen de ouders of een (mogelijke) uithuisplaatsing. Algemene opvoedvragen, zoals over de hoeveelheid zakgeld, leiden niet tot de inzet van een bijzondere curator.

Hoe wordt een bijzondere curator aangevraagd? Een rechter kan altijd, als hij/zij dat nodig acht, zelfstandig een bijzondere curator benoemen. U, uw kind en andere betrokkenen kunnen de rechter om een benoeming van een bijzondere curator verzoeken. Voor u en andere betrokkenen is de tussenkomst van een advocaat hierbij nodig. Uw kind kan zelf, door bijvoorbeeld een brief te schrijven, bij de rechtbank om een bijzondere curator vragen. Loopt uw kind met de vraag rond om een bijzondere curator in te schakelen dan is er de folder ‘de bijzondere curator voor het kind’. De rechter beoordeelt altijd of het wenselijk is om in de desbetreffende situatie een bijzondere curator te benoemen.

Wie kan als bijzondere curator worden benoemd? De rechtbank heeft een lijst met gekwalificeerde bijzondere curatoren. Het is gewenst dat dit professionals zijn met expertise in de gespreksvoering en omgang met kinderen alsmede kennis van de ontwikkelingsfases van kinderen en het juridische proces. De rechter benadert de bijzondere curator om deze te verzoeken om als bijzondere curator op te treden. Zodra deze bijzondere curator akkoord is, worden benodigdheden zoals persoonlijke gegevens als naam en telefoonnummer vanuit de rechtbank verzonden aan de bijzondere curator.

Kosten bijzondere curator De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed door de gesubsidieerde rechtsbijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de bijzondere curator zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. Anders kan het zo zijn dat de kosten deels bij u als ouder(s) komen te liggen. Voor meer informatie: www.rvr.org


kijk voor meer informatie op www.bcjz.nl

BCJZ - Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken

Informatie voor ouders Om een bijzondere curator vragen Niet alleen ouders maar ook het kind kan om een bijzondere curator vragen. Dit kan door een verzoek te richten aan de rechtbank te sturen. Het is fijn als iemand hiermee kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld via de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in de gemeente waar het kind woont. Kijk voor een Kinder- en Jongerenrechtswinkel in de buurt op: www.kinderrechtswinkel.nl. Deze folder is uitgegeven door Medling / BCJZ, Kennis- en informatieportal voor de bijzondere curator in jeugdzaken. Contactgegevens: www.BCJZ.nl

Wat is een bijzondere curator voor iemand, wat doet hij of zij precies?

020-6227795 info@BCJZ.nl Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Wij leggen het graag aan u uit. BIJZONDERE CURATOR IN

JEUGDZAKEN

Š 2017 BCJZ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medling

.nl BIJZONDERE CURATOR IN

JEUGDZAKEN

Bijzondere Curator informatiefolder voor ouders  

Wat is een bijzondere curator voor iemand, wat doet hij of zij precies? Wij leggen het graag aan u uit. info: http://www.bcjz.nl/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you