Autisme

Page 1

AUTISME swpbook.com


2e druk

LIFEHACKS VOOR MEIDEN MET AUTISME Handige tips voor dagelijkse problemen Els Blijd-Hoogewys, Marleen Bezemer & Audrey Mol ISBN 9789088509797

swpbook.com/2255


MINDER STRESS, MINDER AUTISME Plan C Marjon Kuipers-Hemken & Saskia Buma ISBN 9789088509438

SWP

swpbook.com/2209


PL AN B 5e druk

Een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie Marjon Kuipers-Hemken & Gijs Horvers ISBN 9789088506505

SWP

swpbook.com/1687


AUTISME ONTR AFELEN

2e druk

Introductie over autisme met het Socioschema

Martine F. Delfos

ntr od u He ctie t is ove sse bela r auti n v ng st d alt te rijk o eM o m ntw AS1 rdene ik P n. at e kelin (Men en g ta en rege met l vee nb een eeft l soci oog a ijd aal an . jo ng erbe eld te v en m erl ak iez en en. he t pp elijk ati on es derz au is auti oek tist sm er, is . Z ch e, m e is ged et in rag vers da chil t s.n len l -

Martine Delfos ISBN 9789088507274

Autisme ontrafelen

eers te nm en idd no g en els de stee d b an eschri nege s uit jft nd pro een b dan e ject allo ons dis is o n is che pm om reti ken erkel sc nis ij ur he m van k hee od d el e n A ft ook len sp o en ali erger pmer teit heb kesver b an en en der ing te

Ma rtin eF .D

Aut

ism

9

78

90

88

50

72

74

ove Introd r au uct ti ie m sme Soc et het iosc hem a

e on

tra

elfo s

fele

n 2e

dru

k

swpbook.com/1962


is n et iettegeb auti ied uit sme ver , ook tr eor aagie orie van ver gaa sn t eek elde e Ms uitAS 1P dia g ate nose, n tism zien t a e, de uti sm e oek te sterk v ra ng gen e erd n van iep en. du id nd elijk en be-

PIC

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

en in

an ie kti r van jk am voorilie en

9

OW

O-S

ER

IE

DE

EL

1

Over de ontwikkeling van een mens met autisme

Martine F. Delfos en Norbert Groot

kin d nse eren on n me tw t ksu ikkealite g v it. an het

beid

AUTISME VANUIT EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

5e druk

78

90 ww

88

w.s w

50

pb

oo

69

k.c

om

18

Martine Delfos Ma r No tine rbe F. D rt G elf roo os t

ISBN 9789088506918

Aut

ism een va e ont nui per wikk t spe elin ctie gsf Vij fd

ed

r uk

swpbook.com/1207


ONDERNEMEN(D) MET AUTISME Inspirerende ondernemers­ verhalen met praktische tips voor een succesvol bestaan als zelfstandige Marijn Bon ISBN 9789088508721

SWP

swpbook.com/2130


6e druk

OVERPRIKKELING VOORKOMEN Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD Barbara de Leeuw ISBN 9789088507939

SWP

swpbook.com/2037


ALLEM A AL AUTISTISCH Tussen hulp, hoop en hype Gerrit Breeuwsma ISBN 9789088509032

swpbook.com/2168


EEN VREEMDE WERELD

10e druk Ma

rtin

eF

.D

elf

os

Over het autismespectrum (ASS) Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

Martine Delfos (ASS) verleners, en de mensen zelf

ISBN 9789088508028

9

N

78

97

90

ww

8

90

88

w.s

wp

88

50

50

bo

80

80

ok

.co

2

8

28

Martine F. Delfos

NUR 895

ISB

m

Ov

SWP

er Vo het a or ut we oude isme ten rs, sp sch pa ect ap rtn rum pe ers (A rs , h SS en ul ) de pve me rle ns ner en s, zel f

swpbook.com/2046


3e druk

HOUVAST Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum Anneke Groot ISBN 9789088505973

SWP

swpbook.com/1829


WAT KUN JE DOEN… Een serie help-oefen­boeken voor kinderen in de basis­ schoolleeftijd

SWP SWP SWP

www.swpbook.com/ boeken/156/ wat-kun-je-doen-als


AUTISME IN MIJ 2e druk

Een interactief informatieboek Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan ISBN 9789085605942

swpbook.com/1397


IK EN AUTISME 9e druk

Thuis en op school Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan ISBN 9789085605300

swpbook.com/1017


DE WERELD VAN LUUK 6e druk

Een therapeutisch verhaal over autisme voor kinderen van 6 tot 10 jaar Martine Delfos ISBN 9789085605133

SWP

swpbook.com/867


2e druk

ZELFSTANDIG WONEN MET AUTISME Hoe werkt dat? Renske Castricum & Katja Stil ISBN 9789088502835

SWP

swpbook.com/1120

www.autismekennisbank.nl

www.wta.nu

Hét digitaal naslagwerk over Autisme

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Uitgeverij SWP | P ostbus 12010 | 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | 020 - 330 72 00 | klantenservice@mailswp.com | www.swpbook.com