Page 1

Nr 2. december 2019 www.lions.se

Leo Europa Forum 2019 sidan 18

Gränslös hjälp, hjälp över gränser sidan 20


LEDARE

Vänlighet ger värme till givare och mottagare

H

älsningar Lions, Vad är vänlighet? Det är alla saker som Lions gör: Vi serverar. I våra samhällen och utanför. Men vänlighet är ett av dessa ord som kan bli överanvända, och den verkliga betydelsen går ibland förlorad. Vänlighet är varje handling som gör livet bättre för alla levande saker, även bara för ett ögonblick. Är det inte det vi verkligen gör när vi serverar mat eller donerar vår tid? Vi försöker inte ge människor ett ögonblick där de känner sig viktiga; ett ögonblick där de inte är ensamma? Vänlighet kan vara något litet: Ett träd planterat vid en stadsgata. Eller så kan den vara storslagen: Ett helt Lions-distrikt som samlar sina resurser för att bygga ett samhällscentrum

N

är nummer två av tidningen Lion hamnar framför Dina ögon, har nästan första hälften av detta verksamhetsår hunnit passera. 2019–2020 är verksamhetsåret, då vi formar och sjösätter våra nya distrikt. Nya distrikt innebär ett nytt förhållningssätt, en ny distriktskultur och mycket mer för distriktsrådet att greppa över än tidigare. Ju bättre vi håller fast vid våra mål med de nya distrikten desto lättare blir vägen framåt. När två tidigare distrikt blir ett, krävs ömsesidig förståelse och ödmjukhet inför de kulturer vi tar in i det nya boet. Olika kulturer hittar vi också mellan klubbarna. När jag var vice zonordförande och zonordförande i en zon med sju klubbar och enbart fyra mil mellan zonens gränser, såg jag tydligt hur varje klubbs kultur och sätt att arbeta var en direkt spegling av särarten av den plats och ort man fanns på, trots att vi i stort fanns i samma område. Att vi inom samma regelverk och stadgar kan behålla vår individualitet berikar Lions och förstärker klubbarna och fundamentet i vår organisation. Min profession är kemi. Ibland tänker jag på Lions Sverige som en buffertlösning. Det som kännetecknar en sådan är, att den klarar stora påfrestningar utan att ändra egenskap, men när det blir för mycket sker kollapsen omedelbart. Vad har det med Lions Sverige att göra? Jo, medlemsantalet. Just nu har vi något under 9500 medlemmar. Vi har en god tillströmning av nya Lions men likväl slutar många. Det är bara i klubbarna vi kan bli fler Lions, det är bara i klubbarna vi kan behålla våra Lions, gamla som nya. Jag vill verkligen uppmana och uppmuntra alla klubbar att göra allt ni kan för att intressera fler att bli medlemmar i Lions Club och behålla de medlemmar vi har. Var aktiva, trivs, träffas, ha roligt och gör skillnad för dem vi kan. Glöm inte att berömma, bekräfta och bejaka varandra. Det är där vi har det sociala kittet, som gör oss unika. ”We serve”. Vi hjälper är ledorden i vårt engagemang i samhällsansvar och ökad livskvalitet. Vi ska vara stolta över allt vi uträttar i samhället, både det nära och långt bort. Visst vill vi att Lions ”buffertlösning” ska hålla det kommande Lionsseklet också.

2

med fokus på jämställdhetsutbildning. När du gör rätt, känns en vänlighet också bra för den som utför det. Detta är sant för alla handlingar av vänlighet. Och det är viktigt att komma ihåg, särskilt vid denna tid på året, att donera pengar är också en vänlighet. Genom att donera erkänner du att det finns några saker som ligger utanför din förmåga att omedelbart fixa. Du säger: “Det här är större än mej och jag vill hjälpa till.” Och ett av de bästa sätten att ge är din stiftelse, Lions Clubs International Foundation (LCIF). Som er internationella president vill jag önska er alla den vinst som kommer från att ge. Må dina gärningar ge dig värme som Lions ger den här säsongen.

Vänliga hälsningar, Dr. Jung-Yul Choi Internationella presidenten, Lions Clubs International

Dr. Jung-Yul Choi

Lionsvänner Under inledningen av oktober i år arrangerades Lions Europa Forum i Tallin. Ett mycket välorganiserat EF i en fantastisk stad. Europa Forum är som en konvention i Europaformat. Temat i år var ”MARKET OF IDEAS”. Många intressanta seminarier och kommittémöten. För Dig som vill veta och lära mer om seminarierna och dess power point presentationer klicka in på: www.europaforum2019.ee och titta gärna på europaforumklippet på youtube www.youtube.com/ watch?v=Frw8Jgxd1vQ I det sammanhanget vill jag påminna om LEO klubbarnas Europaforum 2021. Det inleds med ett pre-forum i januari 2021 med det stora forumet i augusti senare samma år. Det är ett samarrangemang mellan LEO klubbarna i Danmark och Sverige. I verksamhetsplanens rekommendation ingår, att klubbarna ska avsätta SEK 30 per medlem och jag vill understryka hur viktigt det är att LEO klubbarna, nu när det för första gången är ett nordiskt arrangemang, har ekonomisk möjlighet att genomföra sitt EF. Utan tvekan kommer det att medverka till att intressera fler unga för Lions. I mitten av oktober samlades den nya MD RMK (Riksmöteskommittén) i Falun där 2020 års Lions Riksmöte kommer att hållas. Vi tittade på lokaler, hotell och Falun som mötesort. Det blir första gången MD:s Riksmöteskommitté fullt ut ansvarar för ett riksmöte. Det kommer att innehålla en hel del nyheter förutom ett intressant program – håll ögonen öppna. Inom NSR sker mycket just nu. Det var sex år sedan vi fattade beslut om nuvarande NSR-projekt. Nu är det dags igen. Samtliga nordiska länder har lämnat in varsitt förslag. De förslagen utvärderas just nu och kommer att redovisas under det kommande CC mötet i Köpenhamn 23–24 november. Beslut om vilket eller vilka projekt som NSR kommer att arbeta med bestäms under nästa års NSR möte i Köpenhamn den 17 – 19 januari. I samband med det avslutas De Glömda Barnen-projektet i Turkiet. DGB är och har varit ett alldeles fantastiskt projekt tillsammans med Lions Clubs i Turkiet. Om det är något vi ska vara stolta över är det detta. Ett hängivet och fantastiskt arbete av Nilgun och Leif Niord, tillika Per Krantz, Annica Nordell

och Mattias Öberg – när Lions är som bäst. Ett eget projekt MD 101 arbetat med är Water Means Life. Det är borrning efter vatten i Puntland i Somalia. Water Means Life är ett nationellt insamlingsprojekt som rönt stor positiv uppmärksamhet långt utanför Lions Sverige. Våra brunnsborrare hittade vatten på 260 m djup, bra vatten som går att dricka. Det kommer att markant höja livskvalitén i ett område med ungefär 150 000 människor. ” Lions tullhundar” kommer att uppmärksammas under hundmässan på Älvsjömässan den 14:e december. En av ”våra” hundar, Atte, tilldelas utmärkelsen som Årets Tullhund. Atte är sponsrad av Lions. Samhällsnyttan våra tullhundar tillför är enorm. Att Lions kan bidra till det, är ett annat fint exempel på vårt samhällsengagemang. När vi nu ändå går in december närmar vi oss Jul och Nyår. Många klubbar har aktiviteter inför och under Julhelgen. Min egen klubb har en flera decenniers lång tradition att bjuda ensamstående och hemlösa på en traditionell jullunch i Upplands Väsby under Julaftonen. Förra året hade vi mer än 300 gäster. Där behovet finns, finns Lions. Med det vill vi i Guvernörsrådet önska: EN RIKTIGT GOD JUL, ETT BRA AVSLUT PÅ DET GAMLA ÅRET OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR.

Thorbjörn Bengtsson


LEDARE

J

Så kan vi hjälpa till att sprida snällhet i jul

a visst är det en utmaning att vara tillräckligt snäll jämt och ständigt. Som att säga hej till någon okänd eller att göra någon man känner en tjänst. Men att ha ”dagens snällhet” i medvetandet skapar glädje. Förstås hos den man är snäll mot, men minst lika mycket hos en själv. Vad är då en snällhet? Här är några värda att testa: Visa omtanke genom att lyssna. Skapa glädje. Sätt upp en positiv lapp.

Beröm någons slit. Sprid ditt leende. Ställ nyfikna frågor. Lär någon något nytt. Be om ursäkt. Göm en överraskning. Humor och skratt. Städa planeten. Alla kan bidraga med något, då blir vi tillsammans starka, glada och förlänger livet. Sen vill jag tacka alla klubbar som bidragit till tidningen detta året.

God jul och ett gott nytt Lionsår 2020. Uno Hufvudsson Redaktör uno@unocom.se

Lions och miljön nu?

Lions 103:e internationella kongress 26-30 juni 2020 Häng med till Singapore! Att åka på ett av Lions internationella årsmöten, Convention, är en upplevelse för livet!

Paketresa med flygresan inkl skatt, boende 6 nätter i delat dubbelrum, anmälningsavgift, get-together party, paradväst och en reseledare kostar totalt per person - 20 111 SEK Vill du bo i enkelrum kostar paketet - 27 952 SEK USD kurs beräknad till 10.00* SEK

Anmäl senast 18 feb, 2020 till kansli@lions.se med handpenning på 3 500 SEK inbetald på bankgiro 785-7899 (märk Convention 2020). OBS! ANMÄLAN ÄR BINDADE. För mer information, se hemsidan eller kontakta kansliet.

V

erksamhetsåret 2019-2020 har en MD – miljökommitté bildats med en deltagare från vardera av de fem nya distrikten. Vi planerar att utbilda om miljöfrågor och ta vara på den kunskap som finns bland medlemmar, samt att undersöka hur vi kan minska vår egen miljöpåverkan bland annat vårt resande, våra möten, vår mat och i våra projekt. Kommittén kommer att sammanställa alla de miljöaktiviteter som pågår i klubbarna. Därmed kan vi visa hur vi bidrar till en mer hållbar situation. Några exempel är att klubbar som samlar in skräp vid kuster och vägar, stöd och samarbete med Malmö Maritima kunskapscenter, driver second hand-butiker och ordnar olika typer av loppis. Sedan år 2000 pågår ett samarbete mellan Lions i nio länder runt Östersjön i Baltic Sea Lions för att skydda Östersjöns vatten. Både nationellt och i distrikt delar Lions ut miljöpriser. Miljöpristagarna 2019 har genomfört viktiga projekt för vattenkvalitet, hållbara byggen av bostäder, ny typ av hållbar odling av tomat och fisk. En av dem, Greta Thunberg, driver på politiker och andra beslutsfattare att ta beslut som leder till att klimatmålen nås. Med Lions aktiviteter, projekt, miljöpriser och stipendier kan vi uppmärksamma och stötta miljöfrågan samt ge Lions uppmärksamhet i media. Senaste dag för att lämna förslag till miljöpristagare är den 12 januari 2020. Priset delas ut på RM i Falun. Riksmötet rekommenderar att klubbarna betalar in 10 kronor per medlem till Sveriges Lions Miljöpris. Utan pengar inget Miljöpris! Distrikt och klubbar får gärna betala in mer pengar och kan även dela ut lokala stipendier. Jan Eksvärd, Lions Knivsta Koordinator MDs miljökommitté

3


NYHETER

Stora nyheter på årets riksmöte i Falun 2020 Arrangörerna för riksmötet 2020 Falun berättar att årets riksmöte kommer att arrangeras i en anda av förnyelse och utveckling. Vårt tema är: ”Lions hjälpverksamhet lokalt och globalt” - 2020 är året då vi vågar att förändra och förnya. Riksmötesförhandlingarna kommer att vara uppdelad i 2 mötesdagar. Förhandlingarna kommer att börja 1 maj 2020 klockan 13.00 med invigning och sedan förhandlingar fram till eftermiddagen då vi ajournerar mötet för att ha trevligt i Falu regementes gamla sekelskiftes restaurang Dalasalen. Lördag andra maj så träffas vi i konferenslokalen Lugnetkyrkan som är en toppmodern konferensanläggning klockan 09.00 då vi kommer att ha ett varierat utbud av seminarier, föreläsningar och eventuellt någon överraskande intervju med någon person som ni alla känner igen. Om det är någon klubb, zon eller distrikt samt projekt som vill berätta om sin verksamhet så ta kontakt med kommittén så ska vi försöka få till tid så att ni kan berätta om er hjälpverksamhet. Riksmötesförhandlingarna återupptas 13.00 för att avslutas fram på eftermiddagen. Klubbarna som tillsammans med riksmöteskommiteen arrangerar är: LC Avesta, LC Svärdsjö, LC

EXECUTIVE OFFICERS President Gudrun Yngvadottir, Iceland; Immediate Past President Naresh Aggarwal, India; First Vice President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; Second Vice President Judge Haynes H. Townsend, United States; Third Vice President Brian E. Sheehan, United States. DIRECTORS Second Year Directors Doo-Hoon Ahn, South Korea; Sandro Castellana, Italy; Hastings E. Chiti, Zambia; William Galligani, France; Thomas Gordon, Canada; Nicolás Jara

Riksmöteskommitteen framför “Stora stöten”, gruvan I Falun.Fr v PGRO Mattias Öberg, PGRO Annette Eiserman Wickström, PGRO Annica Nordell, PGRO Finn Baangsgaard, Lions Hans-Erik Alfons och GRO Thorbjörn Bengtsson

Sundborn, LC Falun, LC Borlänge, LC Gagnef Daldockan samt LC Gagnef floda. Varför ska man då åka till Falun 1-3 maj? Där kommer ni i genuin dalamiljö uppleva ett trivsamt och intressant Riksmöte där vi kommer att fylla vår helg med Guvernörsrådsmöte, många korta föreläsningar om vår aktiviteter, träffa trevliga Lions från hela Sverige men även Lions från andra länder. En mycket trevlig dansorkester som heter Popnix, kommer att förgylla vår riksmötesmiddag på lördagskvällen. En nyhet är också att vi

Orellana, Ecuador; Ardie Klemish, United States; Alice Chitning Lau, China; Connie LeCleir-Meyer, United States; Virinder Kumar Luthra, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malaysia; Don Noland, United States; Regina Risken, Germany; Yoshio Satoh, Japan; Patricia Vannet, United States; Gwen White, United States; Nicolas Xinopoulos, United States. First Year Directors Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram Uddin Ahmed, Bangladesh;

Fakta om Lions: Lions Clubs International, Sverige är med sina 10.000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet. Lions ordförande Thorbjörn Bengtsson tel: 018-15 61 90 | PG: 90 1948-0 Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond För mer information: www.lions.se

4

kommer att under riksmötesförhandlingarna erbjuda barnfamiljer ”barnomsorg” så att man kan delta på förhandlingarna utan att behöva fundera på sina barn, den kommer att vara kostnadsfri. En bra anledning att ta med sin partner till Falun är att åka på vårt exklusiva partnerprogram till Sundborn för att se delar av Carl Larsson – gården som inte visas för allmänheten men även besöka stora Hyttnäs som ligger bredvid Carl Larsson – gården. Där bodde familjen Larssons vänner och här satte Carl Larsson sitt avtryck också. Här kommer också LC Sundborn överraska deltagarna med någon förfriskning. Partnerprogrammet sker naturligtvis till självkostnadspris. Till Falun åker man bäst tåg från tre håll. Antingen från Gävle - Falun, Stockholm Avesta – Borlänge- Falun eller Örebro – Ludvika –Falun det går också alldeles utmärkt att åka bil då vi har flera riksvägar som passerar Falun. Våra fina, prisvärda hotell heter First hotel grand Falun och Scandic Lugnet. Länken till hemsidan finns från lions.se/ medlemmar: rm2020.lion.se Välkomna Önskar GRO Thorbjörn Bengtsson och PGRO Mattias Öberg

Shoichi Anzawa, Japan; Billy J. (B.J.) Blankenship, United States; Gary F. Brown, United States; Rodolfo Espinal, Dominican Republic; Liao-Chuan Huang, MD 300 Taiwan; Jongseok Kim, Korea; Dr. Nawal Jugalkishor Malu, India; Geoffrey Leeder, England; Mark S. Lyon, United States; Heimo Potinkara, Finland; JP Singh, India; Steve Thornton, United States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey Wade, United States; Dr. Walter Zemrosser, Austria.

Kallelse till Riksmöte 2020 Härmed kallas alla medlemmar inom Lions Clubs international, MD 101 Sverige, till Riksmöte i Falun, 1 – 3 maj 2020. För ytterligare information se http://rm2020.lions.se/ Upplands Väsby Thorbjörn Bengtsson Guvernörsrådets ordförande


INNEHÅLL

Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nyheter . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Landet Runt . . . . . . . . . . . 6-15 Vi följer upp . . . . . . . . . . .16-23

18

Min väg in i Lions . . . . . . . . 24 Manusstopp nästa nummer: 12 februari 2020. OBS! När ni skickar material, märk mailet på raden “ämne” med ortsnamn. Bifoga bilder samt textdokument Word-fil eller skriv text direkt i mailet. Bilder ska vara jpg eller pdf. Bild sid 1: Lions Water Means Life i Somalia. Tidningen Lion är ett officiellt organ från Lions Clubs International. Utges efter tillstånd av The Board of Directors på 21 språk. We Serve/Vi hjälper Vi älskar att hjälpa, vi finns på plats, vi gör det möjligt. Tidningen Lion i Svensk version utges med 4 nr/år av Lions Clubs international.MD 101, Sverige. Redaktör: Uno Hufvudsson

19

Ansvarig utgivare: Bengtåke Johansson Tidningskommitté: Tomas Johansson och Uno Hufvudsson. Lions Clubs International, MD 101, Sverige Geijersvägen 24 112 44 Stockholm Telefon: 08-744 59 00 E-post: tidningenlion@lions.se Layout: Reko Reklam, Skövde. Lennart Danling Tryck: V-Tab. 2019. Posttidning B, medlemstidning.

20

22

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla läsare!

r 5


LANDET RUNT

LC Alingsås Mjukislejon till akuten

200 små mjukislejon har överlämnats till akutsjukvården på Alingsås lasarett. Fyra lionsklubbar i lasarettets upptagningsområde, LC Alingsås, LC Vårgårda, LC Herrljunga och LC Bjärke har samarbetat i aktiviteten och de små gosedjuren gör stor nytta som tröstare för små barn som kommer i kontakt med akuten. Enligt Camilla Etteborn och Maria Lycksander som båda jobbar på akuten ges gosedjuren till barn som upplevt något traumatiskt och jobbigt och lejonen har en lugnande effekt. Förutom akuten får även ambulanssjukvården och IVA gosedjur.

På bilden ses från vänster Anders Hüllert, Camilla Etteborn, Jörgen Olsson, Marie Lycksander och Per-Inge Bengtsson.

LC Avesta

Johanna Lille och Filip Lidén berättade på ett av LC Avestas månadsmöten om sina värdfamilj- och lägervistelser i Österrike respektive Schweiz. De var jättenöjda och rekommenderar andra ungdomar att åka på Lions Internationella ungdomsläger.

LC Avesta välkomnar en av sina nya medlemmar till klubben. Anna-Carin Peth står trea från vänster.

LC Arvika

Elin Balkåsen, Jössefors IK, tilldelas Lions Arvikas ungdomsledarstipendie på världslionsdagen 8 oktober. Med motivering: “För ovärderliga insatser i Arbetet med Jössefors Ik Ungdomar”. Hon blev mycket glad när Lions överraskade henne med ett diplom och en penningsumma på 4000 kr vilket överlämnades av Lions Arvikas president Lennart Rönning. Överraskning skedde på deras styrelsemöte”.

LC Borås

Lördagen den 16 november arrangerade Lions Club Borås/Ullsaxen, bouletävlingen “Kampen mot cancer” tillsammans med bouleklubben La Pomme de Pin, en propagandatävling i boule i Borås Boulehall med 128 deltagare. Alla startavgifter gick oavkortat till Lions Cancerfond Väst. Priserna utgjordes av skänkta varupriser. Tillsammans med bidrag från Lionsklubben och andra intäkter inbringade dagen c:a 30000 kr till fonden. Segrade i tävlingen gjorde Anette och Stephane Zaklada från Tjust Petanque Club, Västervik, här tillsammans med klubbens president, Lena Löfström. Klubben planerar att göra tävlingen till ett årligen återkommande arrangemang.”

6

LC Danderyd LC Danderyd delar varje år ut stipendier till elever i grundskolans avgångsklasser vid Marina läroverket, Danderyds gymnasium och Viktor Rydberg gymnasium. I år fick sju elever som premieras för gott kamratskap och goda studieresultat, 2000kr var. Bilden är från utdelningen vid Marina läroverket.


LANDET RUNT

LC Hallsberg ordnade med barnoch ungdomsfestival . . . Det händer mycket i klubben. Men det som folk pratar mest om och som var mycket roligt att genomföra, var när vi erhållit 40 000 kr från Lions Jubileumsfond. Detta för att anordna en festival för alla barn i Hallsbergs kommun lördagen den 18 maj 2019 vid Kommunens spontanlekplats. Det är tredje året vi ordnat en Barn- och ungdomsfestival i området. Varje år har vi utökat evenemanget efter önskemål från deltagarna.

I år hade vi utökat med en trollkarl och ansiktsmålning. Inom området spelade barn fotboll, korgboll och skateboard samtidigt som vi hade bollkastning med priser. Ponnyridning, hoppboll, barnkarusell, ballongklown, ungdomsmusik från vår scenvagn var fler aktiviteter inom området. Vi poppade popcorn, delade ut varm korv med bröd och dricka. Hallsbergs kommun lät oss öppna en handikapptoalett inom området. Eftersom det bor mycket nysvenskar intill området så blev det en bra blandning av barn. Vädret var soligt och bra vilket gjorde att många familjer slog sig ner i gräset. Allt var gratis för alla besökare.

och samlade in begagnade glasögon . . . Vi i Lions Club Hallsberg samlar in begagnade glasögon sedan många år. Nu har vi haft två kvällar under oktober månad då vi tvättat glasögon. Vi får hålla till i en Lions medlems företag. Vi brukar vara 8-10 personer. Det är lagom för då blir det trevligare att kunna prata med varandra. Den 8/10 och den 17/10 sorterade vi bort fodral, trasiga glas, repiga

glas, dåliga bågar innan vi tvättade, torkade och paketerade dom i banankartonger. Vi har nu 1 750 st glasögon i 7 kartonger att köra till Visian For All i Linköping. Det är en enkel aktivitet men gör bra resultat då behövande får dem. Tänk vilka kostnader de har betingat som nya genomsnitt c:a 4 000 kr/st. 1 750 x 4 000 kr= 7 000 000 kr

7


LANDET RUNT

Lions Club Hindås 45 000 kr till Lions Cancerfond Väst Lions Club Hindås arrangerade golftävlingen” Lions Singel till förmån för Lions Cancerfond Väst” tillsammans med Hulta Golfklubb, Bollebygd. Det blev en mycket lyckad dag och vinnare av tävlingen blev Michael Dawson. Många företag i bygden bidrog med pengar och 45.000 kr kunde överlämnas till Lions Cancerfond Väst. På bilden från vänster Lions President Lena Älveborn Jansson, vinnaren Michael Dawson och Lions Vice President Thomas Siesing vid prisutdelningen

LC Karlskrona

Lions Jarramas delar ut rosor på världsliondagen. Världslionsdagen uppmärksammades i Karlskrona genom att ett tiotal lionsmedlemmar delade ut rosor på stan. De gula jackorna möttes med många glada, men också förvånade och undrande miner. - Det här gör vi för att uppmärksamma Lions, men också för att tacka för allt det stöd de ger oss, säger Bengt Crona som är ansvarig för rosutdelningen. Rosorna är skänkta till Lions Club Jarramas.

Representanter från lionsklubbarna i Karlskrona, Ragnhild Book och Bengt Åkesson, delar ut medaljer till några duktiga och glada vinnare.

Gunilla Bülund från Lions Club lämnar en ros till Agneta och Jeanette Carlander.

Skolkampen i fri idrott för särskolan i Karlskrona. Ett hundratal barn från särskolan i Karlskrona genomförde skolkampen i fri idrott tisdagen den 24 september. Tävlingsgrenarna var bl a löpning, kastgrenar och längdhopp. Lions club Jarramas- Karlskrona och Lions club Karlskrona sponsrade med fina medaljer och pokaler.

LC Knivsta

Lions Club Husqvarna

Varje år utser Lions Club Knivsta Årets medmänniska och Årets ungdomsledare. Stipendiet Årets medmänniska gick till Marianne Carlbom aktiv i Rädda Barnen. Hon har engagerat sig i att hitta fadderhem åt ensamkommande asylsökande ungdomar. Hon har också varit drivande i att lära dem simma. Emma Ronström är lärare i Lagga skola och blev Årets ungdomsledare för att hon anpassar undervisningen för varje elev och hittar nya sätt att göra undervisningen underhållande och intressant. Förutom äran, får stipendiaterna 5 000 kronor var.

8

I år har LC Huskvarna tagit över den fina traditionen att stöpa Lions ljuskronor från LC Jönköping. De har under många år stöpt ljuskronor som har lyst upp många hem. LC Huskvarna har under våren och hösten stöpt ca 400 ljuskronor som vi skall sälja före jul. Vi hoppas att vi skall kunna stöpa och sälja ljuskronor under många år och på så vis få in pengar till vår verksamhet och behålla den fina traditionen.


LANDET RUNT

Ny LEO-club i Kristianstad Den 27 september 2019 blev Lion Singers LEO Club Kristianstad den 3:e LEO Club i MD 101 i Sverige. Under högtidliga former och inför ca. 80 inbjudna gäster hölls Charterhögtidligheterna i Odal Kyrkan i Kristianstad. En stolt inmarsch med flaggor och vacker sång av tjejerna, var en fantastisk start på denna högtidlighet. Invigningstalet hölls av Agneta Rydén, President i Lions Club Kristianstad, där hon bland annat uttryckte klubbens stolthet över att få vara fadderklubb för dessa ungdomar och hon önskade dom framgång, glädje och gemenskap i Lionsfamiljen. Distriktsguvernör Bengt Persson hälsade alla dessa skönsjungande ungdomar hjärtligt välkomna i Lions och han uttryckte sin stora glädje över att LEO-ungdomarna tagit sången som anledning att bilda denna LEO-klubb. Därefter delade han ut LEO-märket till var och en samt med assistans av President Agneta Rydén fick ungdomarna också en blomsterkvast som gick i Lions färger. PID Kennet Persson framförde sina och den Internationella DG Bengt Persson talar.

LEO klubben flankeras av DG Bengt Persson och PDG Eva Persson.

Presidenten lyckönskningar och överlämnade hans personliga standar och Pin. Även PDG Eva Persson framförde några värmande ord till LEO-klubbens medlemmar och lyckönskade dom all framgång. PDG Kjell Göransson, medlem i Lions Club Kristianstad, ska ha en stor eloge för sitt idoga och omfattande arbete som han tillsammans med ungdomarna gjort för att få till stånd denna LEO-klubb Efter ceremonin bjöds det på snittar och alkoholfri dryck.

DG Bengt Persson överlämnar Charterbrevet till LEO Presidenten Erica Hansson.

President Agneta Rydén Lions Club Kristianstad invigningstalar.

Lions Club Landskrona i skrattets tecken Efter lunchpausen gjorde Christina Husmark Pehrsson en presentation av Säpo som organisation, men även om hennes egen tid med Säpo som livvakt. Dagen avslutades i skrattets tecken – komikern

Martin Svensson roade och underhöll på temat ”Livet – en skrattspegel”. Dagens insamlade netto går i vanlig ordning till verksamhetens hjälpärenden.

Foto: Cornelia Opitz-Reinholdz

Lions Club Landskrona/Citadellas Föreläsningsdag, som ägde rum i helgen, kretsade den här gången kring Vatten, Mat, Trygghet och Skratt. Flemming Denne berättade om ”Rent Vatten” – ett hjälpprojekt i Tanzania. Föredraget handlade bland annat om när han bevistade en vattenanläggnings invigning och alla formalia och festligheter kring detta. Den kände Helsingborgskrögaren Torbjörn Lagmark berättade om hur han hamnade i restaurangbranschen, presenterade sin bok ”Mat för ett liv i balans”. Föredraget innehöll även en presentation av hans nya restaurangkoncept – modern matlagning med respekt och inspiration från de skånska traditionerna. Innan lunchen berättade Linda Hallberg om Landskrona Matnod – närproducerat. Lunchen bestod av en vegetarisk paj med tillbehör och kom från Clubhouse Restaurant och Bars, Häljarp.

100 förväntansfulla åhörare lyssnar när Lionspresidenten Ann-Marie Hagbjer invigningstalar.

9


LANDET RUNT

LC Luleå redovisar ett bra verksamhetsår. LC Luleå har haft ett gott verksamhetsår hösten/vintern 2018/2019. Klubben har två huvudsakliga verksamheter som skapar grunden för ett gott insamlingsresultat och möjligheter till att dela ut större gåvor.

Gråsjälören

Gråsjälören är en mindre ö (några hundra meter tvärs över) i Södra Stadsfjärden cirka 900 meter från Södra Hamn i centrala Luleå. Ön arrenderas idag av LC Luleå och byggnaderna på ön ägs av klubben. Ön har en gammal och stolt tradition som utflyktsmål för Luleåborna. Redan på slutet av 1890-talet så byggde hantverkarna/företagarna i Luleå sina första byggnader på ön. Efterhand kom det dit en restaurang och andra byggnader. Trafiken till ön var livlig och det fanns speciella båtar som trafikerade ön. På vintern fanns skidtävlingar till ön och om sommaren så var det simtävlingar. Under mitten av 1900-talet så sjönk populariteten hos Luleåborna och byggnaderna förföll. Under 70-talet revs de sista byggnaderna från förra epoken. LC Luleå tog ett initiativ under 1990 talet att låta ön återfå sin forna glans. Ön arrenderades och bygget av nya byggnader startades. Idag finns 3 byggnader. En kioskbyggnad, en värmestuga samt en finare stuga för samkväm. El och vatten drogs fram.

Norrbottens Lucia

Under många år har LC Luleå i samarbete med mediaföretag och sponsorer korat och krönt Norrbottens Lucia. Redan långt före jul börjar uttagningen av luciakandidater och de som kommit med bildar luciatåget som besöker företag och institutioner/sjukhus, under större delen av tiden före lucia. Företag betalar för luciauppvaktningen. I Luleå Domkyrka koras och krönes sedan lucian under stor pompa och ståt. Artister och körer medverkar. En överfull Domkyrka varje år. Varje år så samarbetar LC Luleå med motsvarigheten på St Lucia de Tirajana på Kanarieöarna och Gran Canaria. Uppträdande av Norrbottens Lucia inte bara i St Lucia utan även i Playa de Ingles. Själva kröningen sker i den ekumeniska kyrkan där. I den lilla orten St Lucia så är det stor uppslutning när vår svenska lucia uppträder där med sin kanariska motsvarighet. Vi är stolta i LC Luleå att varje år får ta med vår lucia och fira det med våra vänner på Kanarieöarna. Hela lucia projektet skapar en god ekonomi och goodwill för Lions. Ingen i Luleå eller länet missar vår Lucia kröning och lucian med följe ute i samhället och på företag! Totalt sett har vi i LC Luleå gett gåvor för över en miljon kronor. På distriktsmötet i Lycksele så fick Cancerforskningsfonden en halv miljon direkt. Övriga forskningsfonder har fått betydande belopp. Lokalt delar vi ut mer dryga halvmiljonen till lokala behövande personer och föreningar. Under våren har även LC Luleå fått en större donation om 4,4 miljoner kronor som skall användas både lokalt till äldre behövande men även till Cancerforskningsfonden. Lions Club Luleå har även under året utökat sitt medlemsantal. Vid varje månadsmöte så presenteras nya medlemmar. Vi är nu 66 medlemmar.

Gråsjälören på södra Stadsfjärden.

Idag vallfärdar tusentals Luleåbor och turister till ön efter isvägarna som kommunen håller öppna under säsongen. Köerna vid Lions kioskbyggnad ringlar sig runt ön. Särskilt om det är fint väder. LC Luleå delar in medlemskadern i arbetslag som har sina helger. Kiosken bemannas med cirka 8-9 personer. Våfflor är den stora magneten och välkända för alla i Luleå. Sen kan man ju fika också. Under sommarperioden är anläggningen stängd då det saknas båtkommunikationer dit. Under vårvintern i år lånade Volvo anläggningen för att lansera sin nya Volvo V60 Crosscountry. Över 400 journalister och mediafolk från hela världen besökte ön och Lions anläggning. Stor framgång. Ekonomiskt och medialt. Ekonomiskt sett är verksamheten på Gråsjälören stommen i ekonomin. Omsättningen sett till perioden för öppethållande är stor. Överskottet går in till kassan direkt där merparten av överskottet går till Lions Cancerforskningsfond eller andra fonder.

Långa köer för en Lions-våffla på Gråsjälören.

10

Norrbottens Lucia koras av chefen för Norrbottens Media.

Lions lånar ut sparkar till allmänheten gratis.

LC Luleå president Ola Berglund överlämnar en gåva om 500 000 kr till Cancerforskningsfonden.


LANDET RUNT

LC Nybro När LC Nybro fick förfrågan från Nybro Ridklubb om vi kunde hjälpa till med finnansering av en röstförstärkare som skulle underlätta kommunikationen, mellan ridlärare och elever med nedsatt hörsel, vid ridlektionerna. LP Bo-Lennart Fransson kontaktade Jubileumsfonden i ärendet. Glädjande nog förelåg möjligheten till anslag,varefter röstförstärkaren, bestående av mikrofon,batterier,förstärkarenhet och fyra högtalare inköptes. På bilderna LP Bo –Lennart Fransson vid överlämnandet av röstförstärkaren till Ridklubbschefen Ingrid Eriksson.

LC Sävedalen

LC Sjöbo

Lions Lyser på Höstmarknaden i Sävedalen

I samband med Lions Distrikt 101-S sista DM på Barsebäck Resort delade Lions Forskningsfond Skåne (LFFS) ut 1 miljon till forskare i Skåne. LFFS stödjer medicinsk klinisk patientnära forskning med prioritet Barn/Ungdom och Äldre. Sedan starten 2011 har LFFS delat ut c:a 5 miljoner.

Höstmarknaden betyder mycket för Lions Club Partille. Höstmarknaden är en stor insamlingshelg som innebär att Lions kan göra stor skillnad för många människor i vardagen. Man trängdes och trivdes vid Lions Lotteristuga och lådlotteriet är alltid lika populärt. Mötet med människor i vardagen är lite av Lions signum och är uppskattat. Alla insamlade medel går oavkortat till Lions hjälpverksamhet, lokaltinternationellt – globalt, ute i världen. Lions insamling av glasögon till fattiga människor i världen fortsätter och målet 2019 är 20000 par.

Lions Club Skänninge Thomas Ravelli var dragplåster när Skänninge Lions Club arrangerade aktivitetsdag

Söndagen den 15 september arrangerade Skänninge Lions Club en aktivitetsdag. Syftet med denna aktivitet var att få ungdomar mellan 7-20 år att prova på olika fysiska aktiviteter och för vikten av att vara med i en förening, klubben visade vad Lions gör för att hjälpa nödställda. Det deltog ett 30 tal olika föreningar som visade upp sig och så till att besökarna fick prova på vad de hade att erbjuda. Tillförfogande hade vi två idrottshallar och idrottspark och del av industriområde, transport mellan de olika arenorna skedde med

vårt egna tåg även en buss för handikappade fanns möjlighet att åka med, Exempel på olika idrotter som kunde provas på fotboll, friidrott, skidskytte, luftgevärsskytte och motorsport (ex åka med rallybil).

I samband med avslutningen uppträdde kören ”kan vi kan de” och dagen besöktes av c:a 400 personer

Kören ”Kan vi Kan de”.

Thomas Ravelli var med och provade på.

11


LANDET RUNT

Lions Club Ulricehamn 1967 startade Lions i Ulricehamn ett samarbete med Ulricehamns Tidning för att arrangera Lucia. Ett samarbete som gjort att den 53:e upplagan av Ulricehamnsbygdens Lucia nu är klar för att lysa upp vintermörkret. Det är med stolthet som vi kan konstatera att denna tradition har hållits vid liv genom åren. Tack vare det samlas också ett betydande belopp in till vår hjälpverksamheten. Lions i Ulricehamn har valt att lotta fram sin Lucia bland kandidaterna. Det blev Madeleine Hansson som får äran att bära årets luciakrona. Bilden visar fr.v. Luciageneral Bengt Cardell, Lucia Madeleine Hansson samt tärnorna Tindra Trässvall, Felicia Udd och Linnéa Stålnacke. Även Johanna Lidén ingår i truppen men saknades vid fotograferingen.

Lions Club Sundbyberg Tusentals barn vaccineras mot mässling Lions Club har ett avtal med Bill & Melinda Gates foundation avseende mässlingsvaccinering av barn. Detta innebär att fonden bidrar med samma belopp som Lions Club samlat in. Lions Club Sundbyberg har beslutat ge 25.000 kr av överskottet från årets kräft- och surströmmingsskiva till mässlingsprojektet. Det här betyder att 50.000 kr kommer att användas för inköp av vaccin, och att ca. 6500 barn kan vaccineras. Lions Club Sundbyberg vill på detta sätt tacka alla er, som på sensommarens stora fest, köpt kräftor, surströmming och varmkorv av oss, vilket möjliggjort att många barn nu kommer att bli vaccinerade. Tack för att du bistår oss i vårt hjälparbete. Lions Club Sundbyberg

LC Svärdsjö

I samband med arrangemang den 17 juli på gammelgården i Svärdsjö utdelade Lions club Svärdsjö Hederskråka till Sören Jonsson för sitt ”outtröttliga och djupa engagemang”för Svärdsjöbygden. Motiveringen är ”Du har varit en inspirationskälla för oss alla genom att sprida glädje och gemenskap på ett föredömligt sätt”.

Från vä. Hans-E Alfon Sören Jonsson och Lions pres. Peter Mannerroos

12

LC Trosa I augusti delade Lions Club Trosa ut Vandringspriset i ungdomssegling “ Lions Kanna” för 31 året. Årets pris gick till Nyköpings SS ungdomssektion. Priset delades ut 1:a gången 1988 och i år av Lions president Mona Holmberg Larsson. Dessutom överlämnades “Lions Lejon” till Ambulansen i Trosa/Vagnhärad och Region Östra Sörmland. Lejonen ges till barn som åker ambulans och är mycket uppskattat och har en lugnande effekt. En aktivitet som gjorts i många år.


LANDET RUNT

Lions Club Uppvidinge Den 31 augusti firade Harry Magnusson, som är klubbens äldsta medlem sin 90-årsdag. Harry har under hela sitt liv bott i Lenhovda. Han är mycket sportintresserad och har varit en aktiv i ortens föreningsliv. Under en period bodde Harry i Kalmar, och där kom han i kontakt med ishockey. När han 1951 kom tillbaka till Lenhovda kom han också med ishockeyn. Han var en av dem som bildade hockeysektionen i LIF, Lenhovda Idrottsförening, den 5 december 1952. Han tillhörde ishockeysektionen fram till 1970, och under flera år var han lagledare. Mellan åren 1954 – 1959 var han kassör i huvudstyrelsen, och 1970 – 1973 var Harry med i huvudstyrelsen. På grund av arbete var han tvungen att lämna styrelseup-

Lions Club Tyresö

Den 8 oktober på världsliondagen genomförde LC Tyresö tillsammans med elever i klass 6 i Tyresö skola insamling för ”De glömda barnen” i Tyresö Centrum. Alla elever deltog under 3 dagar med insamlingen som gav 17.000:-

pdragen i LIF. Harry var medlem i LIONS Club när klubben chartrades 1968. Han har varit mycket aktiv i klubbens verksamhet. Under många år var han kassör i klubben, och under senare år var han klubbens revisor. I november 2018 flyttade han till Husqvarna för att komma närmare barn och barnbarn. Även om han har flyttat från Lenhovda är han fortsatt medlem i Lions Club i Uppvidinge. Födelsedagen firades hemma hos sonen Anders, där det bjöds på buffé och kaffe och tårta. Vädret var soligt och vackert, så dagen firades utomhus. Lions Club i Uppvidinge uppvaktade med blommor och ett bidrag till Lions Forskningsfond. Några av klubbens medlemmar åkte till Husqvarna för att uppvakta honom på hans stora dag..

Lions Club Västervik

Lions Club Västervik besökte Västerviks barnavdelning de 4 september och överlämnade en gåva på 20 000kr. Pengarna kommer att användas till att ge barnen en liten ”guldkant” som genomgår tuffa behandlingar. Gåvan överlämnades till verksamhetschef Lotta Ohlsen och lekterapeut Pernilla Grönlund från Lions Per-Olof Andersson och Conny Åberg

Fredag 24 maj 2019

LC Växjö

Foto: David Färdigh

Dessa årliga stipendieutdelningar har genom åren varit höjdpunkter i klubbens numera 45-åriga verksamhet. Juryn har bestått av Karin och Kent-Inge Henrixon, Anita Liepe, Olle Sandberg, Edor Oscarsson, Bengt Lagesson

Ungdomar hedrades med stipendium. Samuel, Tove och Jacob är årets Lions-stipendiater i Växjö. Ungdomar hedrades med stipendium. Samuel, Tove och Jacob är årets Lions-stipendiater i Växjö.

13 FOTO: DAVID FÄRDIGH


Landet runt

Lions Club Reftele/Bredaryd kokar senap En kväll i november samlas ett gäng av klubbens medlemmar för att koka senap. Detta är en tradition sedan några år tillbaka där det förbrukas ca 450 äggulor, 20 kilo socker och 5 kilo margarin. De flesta är ganska möra i armarna

efter att vispat en hel kväll så besöket på gymet hoppas över denna kväll. Drygt 400 burkar ska desinficeras innan etiketter kan klistras på burkarna. Efter 4 timmar brukar senapen vara buteljerad och klar. Rykten om Lions fantastisk

goda senap har spridit sig så försäljningen går ganska enkelt i samband med julmarknaden och när det är dags för julskyltningen brukar det inte finnas många burkar kvar.

LC Skultorp

åka hem en efter en från ett lyckat läger och vistelse i ett annat land, men via sociala medier så håller Pauline kontakten nu och säkert många år framöver. Därefter en som vanligt god måltid med efterföljande månadsmöte med olika aktiviteter och bidragsgenomgång. På Oktobermötet i Lions club Skultorp var det medlemsintagning av 2 nya medlemmar.

Den yngre nya medlemmen som bidrager till en ny generation inom Lions heter Mathilda Lenz Gorner och tillsammans med sin fadder berättade att hon studerat på rymdgymnasiet i Kiruna, jobbat som reseledare i Grekland och har pojkvän i England. Den äldre gentlemannen Bo-Inge Einehag har tidigare arbetat inom byggbranschen och även med eget konsultbolag.

På bilden ser ni från v. Rune Eriksson Lions, Pauline Björk Stipendiat och Presidenten Birgitta Renström

På bilden ser ni t.v. stående: Kjell Berggren och sittande Bo-Inge Einehag, t.h. stående: Lennart Svensson och sittande Mathilda Lenz Gorner

LC Örsundsbro

I Örsundsbro ordnar Lions varje år Mickelsmäss marknad. En av Sveriges största endagarsmarknader med cirka 3 km marknadsgata och 25 000 besökare. Marknaden är en stor begivenhet långt utanför Örsundsbro. För att klara arrangemanget krävs samarbete med

cirka 30 föreningar i bygden men också med Lc Grillby och Lc Bålsta. Från marknaden går cirka 350 000 kr tillbaka till föreningarna utifrån deras insats. Naturligtvis får även Lc Örsundsbro ett bra tillskott till aktivitetskassan.

Ibland träffar man bekanta

Abbe Trollkarl var ett populärt inslag

I marknadsvimlet

Lions club Skultorp har haft månadsmöte på Vägkrogen i Skultorp som då fick besök av våran Stipendiat Pauline Björk. Mötet började med en upplevelserik presentation av Paulines resa till kroatien som ägde rum nu i sommras där hon först kom till en värdfamilj som är Lionsmedlem i Kroatien. Vistelsen under en vecka med familjen resulterade i att hon fick se hur man bor och lever i Kroatien. Därefter så åkte hon till ett Lions ungdomsläger där hon träffade likasinnade stipendiater från andra länder i samma ålder. Först var Pauline lite tveksam till andra ungdomar från olika länder med olika språk, men det visade sig att alla var mycket duktiga på engelska språket. Det blev 2 händelserika veckor med utflykter och gemenskap som säkert satt en viss prägel på hennes personlighet och nu fått många vänner för livet. Pauline avslutade med att berätta om mycket tårar när de skilldes åt på flygplatsen för att

14

Ålderskillnaden var över 50 år!


landet runt

LC Fjugesta På oktobermötet avtackades Sten Jansson, en trogen Lionsmedlem i över 40 år, med ett inramat dokument och blommor, för ett fantastiskt arbete och ovärderliga insatser i Tantzania, Morogoro, av IPDG Ulf Carlsson. Genom sitt ordinarie arbete i Gambia på 70-talet fick Sten en inblick i landets stora behov av hjälp vilket gjorde att Sten, i slutet på 80-talet, tackade ja till ett biståndsprojekt som innebar att återstarta lantbrukskooperationen, dock inte i Gambia utan i Tantzania. Under tre år bodde Sten och hans fru Inger i utkanten av Morogoro. Genom medel från Lion Fjugesta och Lion Kilsbergen byggdes 5 sjukstugor (vårdcentraler) utsprid-

da i området. Projektet startade med syfte att förbättra ögonsjukvården. Glasögon samlades in och skickades till Morogoro, starroperationer utfördes och skollärare utbildades för att se om barn behövde hjälp med närsynthet. Under årens lopp har verksamheten utökats. Ytterligare 6 vårdcentraler har upprättats för både ögon och mödravård. En operationsbyggnad har iordningställts med salar för både ögonoperationer och kejsarsnitt. På senare år har 15 barnmorskor utbildats. Några av dem har gått ytterligare ett år och vidareutbildats till instruktörer för att kunna förmedla sina kunskaper till andra. Den misstro som fanns mot sjukvården har minskat markant. Blivande mödrar kan gå flera mil för att komma till ”den bästa” mödravårdscentralen. Lions 30 – åriga

insatser har förbättrat situationen för många människor i Morogoro med omnejd.

På bilden syns President Niclas Norrman längst till höger därefter IPDG Ulf Carlsson samt ”jubilaren” Sten Jansson.

LC Sollefteå Internationella Liondagen 8 oktober. Sollefteå Lions club Nipsippan genomförde en informationsdag. Ett bokbord med ett stort antal böcker fanns till försäljning för en tia (10 kronor). Informationsblad om Lions lokala, nationella och internationella arbeten fanns med. Broschyrer om aktiviteter under verksamhetsåret för Lion Nipsippan kunde man också ta del av. Många som stannade till och instämde i det goda arbete som Lion deltar i. Pengar som samlas in går bland annat till forskning inom exempelvis cancer, diabetes, syn. Hungersnöd och katastrofer i världen.

Här ser vi Ingrid Otterström som fotar Kristina Olofsson, Sigbritt Fahlen och Marianne Eklund.

Marie Forsberg och Kent Ingelsson, Junsele har av Lionsklubbarna i Sollefteå kommun tilldelats Erik Nordiens och Lions Clubs Jubileumsstipendium.Utmärkelsen överlämnades vid Musikkafé i Junsele Församlingshem den 8 oktober 2019 av Inger Eriksson och Elvy Berglund från Junsele Lions Club.

LC Trelleborg

Lions Club Trelleborg arrangerade den 22 september en glittrande show, “Hon är jag”, en hyllning till Lill-Babs, i samarbete med produktionsbolaget “Humor, Musik och Allvar” för 300 personer. Lions Club Trelleborg bjöd den 3 september barnen på en bejublad cirkusföreställning med Cirkus Olympia. Ett arrangemang av bidrag från 100-års Jubileumsfonden.

15


Vi följer upp

V

älkomna till Västerås! Det var uppmaningen från arrangerande Lions Hallstahammar till landets Lionsmedlemmar inför Riksmötet 2019, 31 maj-2 juni, på Aros Congress Center. 519 medlemmar mötte upp till ett riksmöte där det förutom sedvanliga förhandlingar genomfördes flera lyckade aktiviteter på stan med syfte att marknadsföra Lions. Temat för mötet var vatten och en insamling till förmån för projektet Water Means Life – på cykel från Norge till Sverige - inbringade en halv miljon kronor. Cykelprojektets upphovsmän var norrmannen Jonny Steindal och arrangörsklubbens Åke

Nyquist. De cyklade mellan Norges Riksmöte i Gardemoen till Riksmötet i Västerås. Dessutom anslöt Lionscyklister från annat Dalarna. Alla cyklade för att samla in pengar till hjälpprojektet. Tala om lyckad målgång när de ”Svorske Syklisterna” nådde slutmålet vid Stadshuset i Västerås. Resultat blev inte mindre än 500 000 kronor att användas till borrning efter vatten i Somalia för att barnen och deras familjer kan få rent vatten. (I skrivande stund sprutar vattnet upp ur marken!) Vatten med rubriken Vatten inte bara ett av världens viktigaste livsmedel var också temat för gästföreläsaren Olof Gränström från stiftelsen Gapminder. Ett mycket uppskattat föredrag. Arrangerande Lions Hallstahammar hade fler aktiviteter förlagda på stan med syftet att synliggöra Lions arbete. På Melkertorget bemannade ungdomarna i LEO ett katastroftält där även Tullens sökhundar visades upp. På Sigmatorgets scen delades Livsvalitetspriset,

16

Riksmöte med Bragdlejon och Sveriges Lions miljöpris ut. Per Jansson delar ut Livskvalitetspriset till Ebba Einarsson, Robin Bryntesson, Simon José Åhlstad och Peter Vikström. Bragdlejon tilldelades Amanda Orrbo och Olof Ryberg. Jan Eksvärd delade ut det nyinstiftade Lions

Freddy Amigo Phantom of The Opera

Miljöpris som gick till Peckas Naturodlingar från Härnösand och Greta Thunberg. Greta hade dock förhinder att delta. Riksmötets internationella gäster kom från Norge, Danmark, Finland, Island, Turkiet och Palestina. På plats var också en representant för Europaforum Estland. 14 LEO-ungdomar deltog i riksmötet och med egna aktiviteter, delvis förlagda till Västerås City. Under fredagen konfererade både Guvernörsrådet och Hedersrådet. En mottagning med lunch för utländska gäster och guvernörsrådet hölls på Västerås Slott.

tal av landshövding Minoo Akhtarzand, vars far var Lions hemma i Iran. Lördagen inleddes med en innovationsfilm om Västerås varefter kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck hälsade alla välkomna. GRO Nils-Erik Borgström öppnade Riksmötet. Till ordförande valdes Alf Bakken, Lions Malung, och till om vice ordförande Sten Yngve Södergren, Lions Sölvesborg.

Banketten var välbesökt och menyn avnjöts av 355 personer. Under middagen serverades gästerna en musikquiz som genomfördes av arrangörsklubbens kvinnor. Quizen byggde på musik och kläder från olika decennier.

Värdar var landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande från Västerås Stad. Guvernörsrådets ordförande (GRO) Nils-Erik Borgström inledde eftermiddagens seminarieprogram. Det var åtta seminarier som avlöste varandra vilket gav deltagarna möjlighet att ta del av hela programmet. På fredagskvällen arrangerades Get Together där det minglades med mat och dryck. Underhållningen stod Freddy Amigo och Matti Koskinen för. Den sedvanliga invigningen med den traditionella fanparaden direkt följd av nationalsången sjöngs av Freddy Amigo, Lions Hallstahammar. Parentationen genomfördes av Madeleine Ingmarstedt, präst och medlem i Lions Avesta varefter Freddy Amigo sjöng Time to say goodbye. Invigningen var lättsam med bland annat

Efter prisutdelningen spelade Smileys för den dansanta publiken. Det var också stort intresse för utställningarna där en av montrarna var Riksmötet 2020 i Falun. En av sponsorerna - Panatlantic vatten - bjöd på Lionsvatten i vackra glasflaskor under hela riksmötet. Riksmötet 2019 i Västerås genomfördes där både kongressanläggning och restauranger samt hotell är miljöcertifierade. Det var nära


Vi följer upp

aktiviteter på stan Faktaruta: Följande personval genomfördes under Lions Sveriges riksmöte: Guvernörsrådets ordförande: Thorbjörn Bengtsson Lions Upplands Väsby Guvernörsrådets vice ordförande: Anna Maria Bernstein Lions Södertälje S:ta Ragnhild Kandidat till posten som Internationell Director: Mats Granath Lions Trollbäcken Förtroendevald revisor: Ulf Viberg Lions Västervik Förtroendevald ersättare: Hans Folkesson Lions Vetlanda Ledamot NSR Arbetsutskott: Per Jansson Lions Uddevalla Ledamot och ordförande riksvalnämnden: Kent Benediktsson Lions Malmö/Malmöhus. Ledamöter riksvalsnämnden: Ulf Carlsson Lions Vårgårda och Jan Petter Ohlsson Lions Näsåker

till allt då hela riksmötet genomfördes under ett och samma tak. Dessutom låg hotellen alldeles intill. Vid hamnen i Västerås fanns möjlighet till parkering för de som kom i husbil. Även flygbussar och Centralstationen fanns inom gångavstånd. En nöjd Riksmöteskommitté tackar för sig då Riskmötesförhandlingarna avslutades. Kristina Pettersson, Monica Persson, Lena Nyquist, Eva Metzmaa (ej med på bild)

L

Guvernörsrådets ordförande Thorbjörn Bengtssons presenterade sitt guvernörsråd för 2019-2020: Lars Ekbäck Lions Wilhelmina, Norr Svante Hanses Lions Gagnef, Mellan Gunnar Rydin Lions Kisa, Ost Östen Byström Lions Nossebro, Väst Bengt Persson Lions Alvesta, Söder

Lions Water Means Life

ions vattenprojekt Water Means Life startade borrning efter vatten och lyckades hitta mängder av rent vatten av mycket god kvalité på en av världens torraste platser i nordöstra Somalia. Vid Lions MD101 Sveriges Riksmöte 2016 beslöts att man skulle startade en nationell insamling för att borra efter dricksvatten i nordöstra Somalia.

Vi ansökte dessutom om medfinansiering hos LCIF Lions International Foundation och de beviljade 100 000 USD och vi har också fått ett stort bidrag från ABF Nedan Siljan Borlänge. Lions distrikt 101 GD Sverige har tidigare varit verksamma i nordöstra Somalia (Puntland) i form av utvecklingsprojekt på landsbygden där Lions med insamling från distriktets klubbar och med bidrag från Lions International Foundation, på initiativ från Lions Club Borlänge byggt en skola, som numera funnits i 5 år i byn Beeliwacatay, Water Means Life är namnet för Lions vatten-insatser för de mest behövande människorna i de torra områdena i nordöstra Somalia där också byn Beeliwacatay finns och vi bestämde oss för att borra första hålet i just den byn. Under september månad 2019 startade borrningen och redan efter 2 veckor kom besked att man hittat vatten med mycket god kvalité. Insamlingsperioden för projektet Water Means Life fortsätter även hela 2020 med förhoppning att kunna borra på flera ställen i nordöstra Somalia, så att fler ska kunna ha möjlighet att bo kvar och leva där.

Borlänge 21 okt -19 Kenneth Lindgren, Projektledare för Water Means Life.

17


Vi följer upp

M

Leo Europa Forum 2019

ellan den 3 och 10 augusti anordnades Leo Europa Forum, den årliga veckolånga sammankomsten för Leos från hela Europa. Årets upplaga ägde rum i Póvoa de Varzim, strax utanför Porto, Portugal. Deltog gjorde 162 Leos och 20 Lions från 27 länder – inklusive Viktor Sundman, denna gång ensam deltagare från Sverige, och nio deltagare från Danmark, som tillsammans representerade 2021 års arrangörsländer. De portugisiska arrangörerna bjöd på ett fullspäckat program. Från workshops om social innovation, marknadsföring, och framtidens europeiska Leorörelse till båttur i Porto, surfing, och en helportugisisk kväll med mat och traditionell dans. Veckan innehöll traditionella LEF-aktiviteter, såsom en internationell matmässa där varje land bjuder på sina nationella godsaker och en galakväll, men även helt nya programpunkter, såsom en flaggparad och en flash mob. En huvudpunkt under varje LEF är serviceaktiviteten, som denna gång innebar att måla om en internatskola för döva barn. Deltagarna hann även med att spela fotboll och leka med de barn som var på skolan under dagen.

S

Deltagare målar om en internatskola för döva barn under serviceaktiviteten.

Nästa år är det Italien som står värd för evenemanget, och därefter kommer turen till Skandinavien 2021. Planeringen för detta fortgår, och vi ser fram emot att välkomna den europeiska Leorörelsen för en vecka vi tror kommer bli mycket rolig och fantastiskt givande.

Den svensk-danska delegationen inför flaggparaden.

Casa Minunatas 25-årsfirande

tödföreningen för Casa Minunata ordnade en resa till Oradea för att delta i skolans 25-årsfirande. I gruppen ingick deltagare, som var med för 25 år sean när skolan planerades och första delen byggdes: Berndt Fransén LC Linköping/Valla och Thord Wilhelmsson LC Åby. Christer Fält LC Stockholm/Mässan fanns också på plats. Vid samlingen dansade och sjöng barnen i rumänska folkdräkter och även en dräkt i svenska färger var specialsydd dagen till ära. F d elever hade bjudits in till jubiléet. Vi fick bl a träffa Levente Pafi, skolans första elev, som nu studerar vid universitet. Resultatet av den insats som Lions började göra för 25 år sedan finns kvar. Den pedagogiska verksamheten inkluderar barn med funktionsnedsättningar och den har blivit ett föredöme i Rumänien. Lions ska vara mycket stolta över detta projekt. Vid jubileumsmiddagen på kvällen fick rektor Adriana du Plessis av Stödföreningen motta en gåva på 101.200 SEK som särskilt samlats in för 25-årsfirandet från LC Forshaga, LC Funäsdalen, LC Hindås, LC Kisa, LC Linköping/Valla, LC Orust, LC Stockholm/Mässan, LC Åby och privatpersoner.

18

Deltagarna gör sig redo inför flaggparaden genom Póvoa de Varzim.

På bilden syns fd elever. Närmast på bilden är Casa Minunatas första elev Levente Pafi, som nu studerar på universitet.

På bilden syns rektor Adriana du Plessis som tagit emot gåvan 100.200 SEK som Stödföreningen genom Ulla Björkström och Sune Karlsson överlämnat. (I texten står vilka klubbar som skänkt pengar till Casa Minunatas 25-årsfirande).

Bilden är från samlingen på Casa Minunata.


Vi följer upp

LC Landskrona/Citadella`s satsning på MILJÖ

I

april gick startskottet för vår miljösatsning som vi gör tillsammans med Asmundtorps skola. Första delen i projektet är att lära fjärdeklassare att våra vildbin behöver någonstans att sätta bo, att de behövs för pollineringen och att alla kan hjälpa till. Teori varvades med praktik och det gjordes fröbomber, det talades om att göra grunda bad för bina och att det inte finns någon anledning att vara rädd för dessa små kryp. Den praktiska delen i projektet var att eleverna tillsammans med träslöjdsläraren och i sällskap av oss, medlemmar från Lions Club Landskrona/ Citadella, fick bygga bihotell i olika format. Det borrades och spikades och det flödade en oerhörd kreativitet och entusiasm i lokalen. Steg två i projektet gällde de något äldre elev-

Fantastiskt arbete !

erna. Sjuorna begav sig till Lundåkrahamnen i Landskrona för strandstädning. Handskar, papperssäckar och behållare för glas och annat riskfyllt delades ut. Flera soptunnor hade stadens renhållningsföretag ställt upp. Det är viktigt att soporna sorteras. Dagen avslutades med att stadens miljöstrateg/marinbiolog tillsammans med eleverna håvade ute i vattnet och man fann bl a Östersjösnäckor, Blåmusslor, Hjärtmusslor och Strandmusslor. Samma dag åkte åttorna till Malmös stora sopstation Spillepengen där de fick en guidad tur om källsortering och en föreläsning i ämnet. Niorna åkte till Marint Kunskapscentrum i Malmö. Man började dagen med att leta skräp bland stenar och buskage. Efter invägning konstaterades att 13 kg skräp hade samlats in på 45 minuter. Eleverna fick en lärorik information om de olika delarnas nedbrytningstid, t ex 50 år för en pet-flaska. Som kuriosa nämndes att dygnskonsumtionen av plastsugrör i USA skulle räcka 2,5 varv runt jorden om rören sattes ihop. Dagen fortsatte med en visning av anläggningen och information om världens och närområdets hav och natur. Öresund har blivit mycket renare efter att bron byggdes, tack vare musslorna som samlats på bropelarna. Flera nya arter har kunnat överleva. Intressant var också informationen

om salthalten i våra sjöar och hav. Döda havet med 37 % salthalt och inget liv i vattnet till Östersjön med någon procent salthalt. Även niorna var ute i vattnet och håvade in många spännande fiskar, alger och gräs, vilket senare undersöktes noga och vi fick en bra lektion i vad det är som finns runt omkring oss när vi badar. Det var trevliga och intressanta aktiviteter tillsammans med intresserade elever och lärare. Eftersom vi hade mat med på aktiviteterna bjöd vi, Lions Club Landskrona/ Citadella, alla på en vattenflaska som säger att ”Jag älskar havet – Drick kranvatten” – ett uppskattat inslag i aktiviteten.

Årets Narkotikasökhund!

Grattis, Grattis säger vi idag till Hunden Atte och hans förare Josefin Frid. Atte har fått utmärkelsen Årets Narkotikahund 2019. Det senaste året har han tillsammans med sin förare gjort fantastiska 206 narkotikabeslag vid 152 tillfällen. De arbetar med alla typer av uppgifter med allt från fordonssök till husrannsakningar men om Josefin får välja en favorit så blir det när Atte själv får selektera i flöden med fordon eller personer. Atte och Josefin får ta emot utmärkelsen Årets narkotikasökhund på Stockholm Hundmässa lördagen den 14 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Josefin får ett resestipendium och Atte får ett smaskigt ben samt 6 månaders foder från Royal Canin och en skön säng från Biabädden. På Stockholm Hundmässa kommer även Årets polishund, Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund att få ta emot pris. Många är de Lionsklubbar som visat sin uppskattning för det arbete som tullens ”knarkhundar” gör. Deras nos är ovärderlig vad gäller att hitta eventu-

ella smugglare av diverse droger. Genom åren har denna verksamhet fått stora bidrag från Lions Club Älmhult och totalt har klubben skänkt pengar till utbildningen av två hundar. Juryn , som betod av Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör på Tullverket, Agneta Svensson, rådspresident för Svenska Inner Wheels, Ulf Uddman, vd för Svenska Kennelklubben och Felle

Fernholm, Lions Club International, motiverade sitt beslut såhär: ”Atte och hundföraren Josefin Frid är ett ekipage med stor arbetskapacitet. Hund och hundförare kommunicerar väldigt bra och Atte är snabblärd. Från att ha varit en kommandostyrd jakthund har Josefin med smart träning öppnat upp Atte till att bli en spontan och initiativrik sökhund. Ekipaget gör beslag i alla flöden, på allt från bilar och lastbilar till personer. Attes proffsiga nos är alltid igång och känner många dofter, även de som är små och svårupptäckta. Det gör att ekipaget hittar narkotika i alla former – både rena missbrukarsubstanser och narkotiska läkemedel – men även vapen och ammunition! Atte och Josefin har bara jobbat tillsammans i två år och har många fina år och fantastiska beslag framför sig. Svenska Kennelklubben motiverar priset till Atte med följande: Attes proffsiga nos är alltid igång och känner många dofter!

19


Vi följer upp

Gränslös hjälp, hjälp över gränser

G

ravurna, i flätad rotting! Det är ett resultat av hjälp över gränserna. Det hela började med: I april 2012 blev jag inbjuden att närvara vid uppstarten av Ungerska Lions dvs distrikt 119.Det var massiv demonstration av Lions där samtliga Lions klubbar hade ett stånd alt en monter. Det var uppträdande, prisutdelningar och parad genom staden. Under denna dag träffade jag flera Lions och fick reda på vad de jobbade med. Det hör till saken att varje Lions Klubb har ett sk ”skyddsobjekt” det kan vara barnhem, äldreboende, kvinnojour, skola etc.Jag träffade bla Rita Ronyai som var president för LC Royal BudaPest. Hon berättade att de hade ett barnhem som objekt och att denna låg belägen i Vac, en bit utanför BudaPest. Rita och hennes klubbkamrater berättade att hemmet bestod av föräldralösa barn och att dessa hade någon form av bokstavssyndrom.

Barnen var i åldrarna 2-14år. Vid frågan om vad vi från Sverige kan hjälpa till med fick jag omgående svaret: kläder, skor och leksaker. Vid hemkomsten började vi i LC Skanör Falsterbo att samla in och i september 2012 lastade jag bilen full med kartonger och körde ner till Ungern. Ut till hemmet och lastade av. Glädjen var stor speciellt glada var barnen åt sportskorna. Jag fick en genomgång av verksamheten av föreståndaren. Hon berättade att dessa kläder var till enorm hjälp då hon kunde använda medel som annars gått till kläder att köpa in livsmedel och annat extra till barnen. En liten solskenshistoria mitt i allt var en pojke i 10-årsåldern som hette Erik, när han fick reda på att jag heter Erik som mellannamn sken han upp och sa: Det är inte bara jag som heter Erik. Resten av dagen släppte han inte min hand. När jag åter träffade Rita och de andra så föddes iden att vi skulle samla ihop kläder och skicka till Ungern. Frågan var bara transporten. Det löstes genom att en transportfirma vid namn Waberer åtog sig att gratis transportera pallarna från Sverige till Ungern . Den första pallen gick i oktober 2012 och fram till i år har det gått i snitt en pall i veckan. För att få ihop så mycket kläder, leksaker etc har jag fått

20

hjälp från flera Lions klubbar i distriktet, för att nämna några: LC Reng Höllviken, LC Svedala, LC Romeleåsen, LC Lund, LC Staffanstorp, LC Limhamn, LC Ystad mm. Varje pall i transport kostar ca 2500 kr och varor på den ca 1500kr det betyder att omräknat i pengar har vi skickat för ca 200000 kr om året. Dessa kläder och leksaker, skolbänkar,blöjor etc har via LC Wessenlenyi BP delats ut till äldreboende, skolor mm via andra lionsklubbar i Ungern. En del har gått till en skola i östra Ungern där man satsar på att utbilda ungdomar i olika yrken, sömmerskor, byggnadsarbetare, matlagning etc. För 1,5 år sedan började vi att fundera på att utbilda ungdomar i korgbinderi. Meningen är att de i det långa loppet skall klara sig själva. Att binda korgar är en sak men att få det sålt ngt annat. Då föddes iden att ta fram en gravurna i flätad rotting. Denna finns numera att få på begravningsbyråerna i Sverige. Detta har på detta sätt blivit ett Lionsprojekt genom att vi utbildar samt säljer deras produkter. Samtidigt går 50:- av priset direkt till Lions. Man kan säga att varje urna har ett dubbelt Lionsprojekt: utbilda ungdomar samt att vi får in medel. Detta är en typ av hjälparbete över gränserna inte bara landsgränser utan även över klubbgränser. Vill ni veta mer så kan ni kontakta mig Anders Rendik LC Romeleåsen PS. En liten solskenshistoria mitt i allt. Rita som nämns har sedermera blivit min fru, man kan säga att Lions fick ihop oss.


Vi följer upp

Reserapport från Europa Forum i Tallinn, Estland 3–6 oktober 2019

E

tt förväntansfullt team från Lions Sverige åkte till Europa Forum (EF) i Tallinn 3–6 oktober. Teamet bestod av PID Bruno Ahlqvist med hustru Lion Inger, GRO Thorbjörn Bengtsson med hustru Lion Gudrun, vGRO Anna-Maria Bernstein, PGRO/ GAT Arealeader Mattias Öberg, YED Anita Hult, vYED Britt Nilsson, MDGST Ulla-Britt Bergström, PGRO Finn Bangsgaard med hustru Margareta, Lion Lina Eiserman Ålund, PDG Åke Nyquist och jag själv med hustru Ylva. Totalt deltog 1325 personer vid Europa Forum varav många utomeuropeiska deltagare från tex USA, Japan, Sydkorea, Brasilien, Indien, Kenya, Libanon. Temat för året var ”Market of Ideas” vilket genomsyrade hela EF genom nya idéer i seminarier och ett stort antal LEOs från många olika länder. LEO medlemmarna är mycket viktiga för att påverka utvecklingen av organisationen, steg för steg, och det vill till att vi Lions lyssnar och vågar pröva nya tankar och idéer! EF dagarna inleddes på torsdagen med ett mycket

Delar av det svenska teamet vid EF i Tallin och vid GAT seminariet inspirerande GAT möte samt CC möte för de nordiska ländernas GRO, då gemensamma nordiska frågor diskuterades. Bla. diskuterades vid CC mötet att ansökningstiden för ett nytt nordiskt projekt ska vara inlämnat senast den 16 oktober i år för beredning och sedan beslut vid NSR mötet i Köpenhamn den 18 januari 2020. Lions Internationella President Dr Jung Yul Choi höll flera mycket inspirerande tal om hur vi måste arbeta mer med mångfald i klubbarna och att ledarskapet alltid skall vara ett föredöme för medlemmarna. Invigningstal hölls av Estlands premiärminister Juri Ratas. Flera från det svenska teamet hade uppdrag med seminarier och föredragningar i olika kommittéer. Bla. deltog GRO Thorbjörn vid Flyktingkommitténs möte, CC mötet och European Council Meeting (samtliga länders GRO för beslut om gemensamma EF ärenden) tillsammans med vGRO Anna-Maria. Arealeader Mattias hade flera GAT möten och kan konstatera att GAT organisationen nu börjar fungera och nå ut till klubbarna men att rapporteringen från MD och distrikt måste bli bättre. Här har vi en läxa att göra. PGRO Finn och Lion Lina hade utställning om Sveriges Lions Katastroftält, vilket rönte stor uppmärksamhet bland besökarna. Sverige är det enda Lions land som har katastroftält. PDG Åke arbetar med att ta fram ett koncept för en cykelbudkavel för Vatten med flera EF länder. Idén mottogs så positivt att det utfästes att den kommer att ingå i Campaign 100! Även BSL (Baltic Sea Lions) hade ett välbesökt

Deltagande Lions vid Euro Asia Committe Meeting, EF i Tallin

GAT Arealeader Mattias Öberg och PGRO Mats Granath vid GAT seminariet, EF i Tallin

arbetsmöte samt det var flera presentationer av det framgångsrika projektet ”Kili for Kids”, med nio kvinnor och en man från olika EF länder vilka i augusti vandrade upp på Kilimanjaro för att samla in pengar till ett bygge av en skola i Kenya. YED Anita och vYED Britt deltog vid flera Youth Exchange Meetings samt Bazaren, där avtal skrivs med länder för lägerutbyten. Sverige kommer 2020 att ha ett läger ”Lions Camp Scania” arrangerat av klubbar i distrikt 101-S för att ta emot 28 internationella ungdomar, vilket betyder att Sverige kan skicka 28 ungdomar till internationella läger. Själv deltog jag vid Euro Asia Committé och presenterade resultatet av Sveriges Lions projekt 2012–2015 med uppbyggandet av en Hälsoklinik för barn och unga i Negombo, Sri Lanka samt vid Euro Africa Committé då det aktuella projektet Lions Water Means Life i Somalia presenterades. Kommitténs ordinarie svenska ledamot i Euro Africa Committé Lion Mursal Isa hade tyvärr förhinder att delta. Jag kunde vid seminariet framföra att borrföretaget precis i dessa dagar hade hittat vatten och att vattenkvalitén undersöktes i laboratorium. Nu vet vi att vattenkvalitén är mycket god och att arbetet med teknikanläggning nu pågår för att kunna försörja ca 150 000 människor i byn Beelwacatay i nordöstra delen av Puntland. Projektet Lions Water Means Life rönte både stor uppmärksamhet och uppskattning! Samtliga GRO/ Council Chairpersons från Europa hade två mötestillfällen/ Council Meetings med information, diskussion och beslutsärenden. Bla. fattades beslut om att varje land som söker att vara arrangör av EF måste bekräfta och säkerställa att de klarar ekonomin för att komma ifråga. Det beslutades även att EF 2022 blir i Klagenfurt, Österrike. Kommande års EF 2020 blir i Thessaloniki, Grekland. Ytterligare presenterades Wash (Water Sanitation Hygiene), ett EF projekt som pågått länge med fokus på vatten i Asien och Afrika, nu med förslag om att bilda en permanent arbetsgrupp. GRO har fått en förfrågan om att utse/ välja en person från MD att ingå i arbetsgruppen. Vid Council Meeting deltog 28 länder med respektive delegat och Sveriges GRO och vGRO höll den svenska fanan högt vid mötena. Vid söndagens Council Meeting presenterades LCI:s förordade (endorsed) kandidat till 3:e vice Internationell President att väljas vid den internationella kongressen i Singapore 2020, PID Fabricio Oliveira från Brasilien samt de tre ID kandidaterna från Europa inför val vid kongressen i Singapore 2020; Elena Appiani från Italien, Theresa Dineen från Irland

och jag själv från Sverige. Jag hade den stora äran att inledningsvis presenteras av PID Bruno Ahlqvist. Allt detta sammantaget är en del av Lions styrka, att träffas och knyta nya kontakter samt utbyta internationella erfarenheter, att kunna utveckla på hemmaplan. Lions är inte bara världens största serviceorganisation utan även världens största internationella nätverk och det blir så tydligt vid ett Europa Forum. Jag önskar att många Lions, LEOs, ledare och blivande ledare får möjligheten att åka till ett Europa Forum, kanske redan till Thessaloniki 2020, för att få uppleva den dynamik och det internationella engagemang Lions organisation har. Det speglas i den skillnad Lions gör för behövande människor, i våra samhällen runt om i världen. Ett stort tack till PID Kalle Elster med EF kommittén för ett föredömligt och välorganiserat Europa Forum med det intressanta och viktiga temat ” Market of Ideas”, vilket vi alla som deltog hoppas kommer att få avtryck i någon form, i våra hemländer! Mats Granath, PGRO, LC Tyresö

Presentation av projektet Kili for Kids med IPIP Gudrun Yngvadottir

ID Heimo Potinkara från Finland med hustru och ID kandidat Mats Granath från Sverige med hustru

21


Vi följer upp

Lions rent vatten

Vad händer? Uppföljning per 2019-10-23 Nio vattenprojekt har slutförts Lions Rent Vatten (LRV) har sedan starten genomfört nio olika vattenprojekt som totalt omfattar cirka 70 000 personer, ett stort distriktssjukhus, åtta vårdcentraler och tjugofyra skolor i regionen Morogoro i Tanzania. Två nya vattenprojekt under uppstart I byarna Sofi Majiji och Nguyami Idibo är nu vattenprojekt för totalt cirka 17 000 personer samt flera skolor och sjukhus under uppstart. Den direkta kostnaden för projekten är säkrad, avtal med kommunerna skrivna, projekten är detaljplanerade inklusive budget och upphandling av material, arbete m.m. har påbörjats. Tanzania och Lions Rent Vatten Tillgång till bra dricksvatten är ett av Milleniemålen. Tanzania har en lång väg kvar – cirka 44% av befolkningen saknar tillgång till säkert vatten. Vi vill genom LRV ge vårt bidrag

Effekter av genomförda projekt Vid lokal verksamhetsrevision har bl.a. verifierats att • Utbrotten av kolera upphört och ögonsjukdomar minskat väsentligt • Allmän hälsostatus väsentligt förbättrats •Väsentligt förbättrad sjukhusvård genom tillgång till rent vatten • Mindre frånvaro från skolan bl.a. på grund av att magsjukdomar minskat kraftigt • Mer tid för kvinnor att ta hand om barn och arbeta på fälten samt för flickor att gå i skolan • Minskad oro för vattenförsörjning. Tillräckligt med vatten finns alltid i närheten. till att nå Milleniemålet. Alla LRVs projekt uppfyller Tanzanias definition av tillgång till vatten - 25 liter per person och dag på ett avstånd som inte är längre än 400 meter. Behovet är gränslöst. Från länsstyrelse/ kommuner i Tanzania finns många prioriterade projekt. LRV vet hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investeringsmedel förmedlas på ett säkert sätt. LRV har som målsättning att hjälpa 100 000 personer att få tillgång till rent vatten.

Lite fakta • Alla projekt är helt finansierade före start • För varje projekt upprättas avtal avseende innehåll samt kommunens, byns och Lions Rent Vattens åtaganden. • Organisation för administration och underhåll samt utbildning av ansvariga inom byn är klart innan projektstart • Enkel och känd teknik används i alla projekt • Investeringskostnad för vatten till en person är cirka 125 kr • Alla enskilda projekt revideras till innehåll och lokal ekonomi av lokal revisor i Tanzania • Hela ekonomin står under kontroll av revisor utsedd av Lions distrikt 101S

Finansiering Kostnaden för de två vattenprojekten som nu startas upp är budgeterad till cirka 2.230 tkr. För att täcka kostnaden finns bidrag från Tanzania, LCIF ($100.000), Epiroc/”Vatten för alla” samt många Lionsklubbar, företag och enskilda personer. För att nå målsättningen med vatten till 100 000 personer krävs ytterligare finansiering i storleksordningen 1,5 mkr. LRV har fortsatt behov av bidrag. Om LRV LRV är en del av Lions Clubs International genom LC Åhus, LC Reng Höllviken och LC Hörby. LRV arbetar i nära samarbete med distrikt 101S och har erhållit betydande bidrag från klubbarna i distriktet. Stora bidrag har också erhållits från Världens Barn, LCIF, andra Lionsklubbar, företag och enskilda personer. LRV har stort stöd av Lions i Tanzania/distrikt 411C.

LRV behöver er hjälp för att hjälpa personer på landsbygden i Tanzania till ett drägligare liv! Donera 125 kr och en person får tillgång till rent vatten. Vill ni donera till en pump, en borrad brunn eller något annat – hör av er till oss. Bankgiro 334-2284 Swish 1231624758 Mer information och kontakter se www.lionsrentvatten.se

22


Vi följer upp

De glömda barnen

V

Insamlingskampanjen fortsätter till 30 juni 2020. Det är svårt och oroligt för de syriska flyktingarna i Turkiet. Stödet från Sveriges Lions är mycket välkommet och det behövs.

i får dagligen rapporter om situationen i norra Syrien och ingen av oss vet hur framtiden kommer att se ut. Vad vi däremot vet är att de syriska flyktingarna i Turkiet har det svårare än någonsin. Projektledningen för De glömda barnen besökte Adana i början av november och träffade då ledande tjänstemän. De tackar Sveriges Lions för hjälpen. Den ger många barn möjlighet till skolgång. Sedan i somras pågår en förflyttning av syriska flyktingar i Turkiet till den ort där de först registrerades. Flera tar sig över gränsen från Syrien trots att den är stängd. Detta innebär att anhopningen har ökat i de sydliga städerna. Därmed blir påfrestningarna för både flyktingarna och myndigheterna större. Det finns minst 250 000 syriska flyktingar i Adana. Samtidigt finns där många fattiga sedan tidigare. Våldsamma incidenter blir vanligare. I Adana bedöms att 40 000 barn i skolåldern inte går i skolan. Cirka 10 000 barn upp till 12 år är nu utan skola, alltså betydligt fler än tidigare. När Lions sätter upp skolmoduler ger vi några barn en bättre framtid. När många blir utan utbildning är det en framtida riskfaktor. Nu har Lions satt upp 70 skolmoduler. Efter-

som behovet av skola är så stort har man börjat undervisa de syriska barnen i tre-skift. I varje modul finns plats för 36 elever och dagligen får över 100 elever möjlighet till skolgång i en modul. Situationen är pressad men varje barn i skolan får framtidshopp, även om skoldagen bara blir några timmar. Modulerna är placerade på inhägnade skolgårdar. Där får de syriska barnen en lugn och trygg miljö till skillnad från vardagen som blir allt våldsammare. Förutom den viktiga undervisningen får eleverna en tillfällig fristad i harmoni. Bedömningen är att även om syrier skulle förpassas till en zon i norra Syrien kommer situationen med mängder av flyktingar i Adana

inte att förändras. Dels finns ingen struktur i en sådan zon, så de flesta vill inte dit och huvuddelen har etablerat sig trots de dåliga förhållanden de har i Turkiet. Därför bedömer myndighetsföreträdare i Adana att de flesta kommer att bli kvar även om zonen upprättas. Behovet av skolmodulerna finns under överskådlig framtid. Det finns gott om utbildade lärare i Turkiet. Löner för lärare som undervisar syriska elever bekostas med medel från EU och UNICEF. Det är lokaler och utrustning som saknas. Turkiet är hårt belastat av de många flyktingar som finns där med följd att skolorna inte har budget för lokaler och material. Därför blir våra moduler så viktiga. När vi beställer en modul anvisar skolmyndigheten en plats och anställer lärare. Skolmyndigheten i Adana kommer efter 1 juli, när projektet avslutas, att ta överunderhållet och driften av de moduler Sveriges Lions har bekostat. Satsningen på utdelning av matpaket fortsätter eftersom fattigdomen är utbredd. Det kommer alltfler fattiga familjer till Adana. Hänsyn måste nu tas till risken för våld vid utdelningen eftersom många försöker komma över matpaket. Det ställer krav på de skolor som hjälper oss. Det fungerar tack vare den organisation, som numer är etablerad. Skolan upprättar listor på de familjer som bedöms vara i störst behov av stöd med matpaket. Sedan kallar de dit de familjer som ska få ett matpaket. Vår matleverantör packar matpaketen och levererar dom till skolan. Varje paket innehåller basvaror för matlagning, ägg och ost.

Bidrag till detta angelägna projekt lämnas till den lokala lionklubben. Postgiro 901948-0 eller via Swish 901948-0 Skriv DGB på inbetalningen.

23


B-posttidning Avsändare: Lions Club International, Sverige Geijersvägen 24 112 44 Stockholm

J

Berättelsen om min väg in i världens största hjälporganisation, Lions

ag arbetade på ett stort byggvaruhus där jag stötte på Lions för första gången. Lions hjälpte till med inventeringen och jag som ordinarie personal blev tilldelad en person som skulle utföra räkningen av material. Denna person tyckte att jag skulle vara en tillgång för just Lions, jag var utåtriktad och hade lätt för att prata, perfekt. Han ställde då en fråga om inte skulle kunna tänka mig att bli medlem i en Lions klubb på den ort som jag bor? Visst sa jag, det kan jag väl bli. Hade inte någon som helt aning om vad Lions var för något, hade hört om att det var företrädesvis gamla personer som ”skramlar” bössor. Detta sätt att se på Lions delar jag med många ute i samhället, vi syns ju inte. Är vi Rotary eller typ Odd Fellow eller nåt? Nåväl, personen som skulle introdisera mig i den klubb som Han valt blev en sk ”Fadder ”dvs personen som ansvarade för den nya medlemmens medlemskap (jämförbart som gudfar). Jag blev högtidligen invalt i LC Gamla Upsala 6 mars 2007. Det var tydligen viktigt att den nya medlemmen placerades i ett uppdrag. Mitt uppdrag blev att ha hand om ”Tail Twister”, en sparbössa där medlemmarna fick lägga pengar i då man avbröt mötet utan att först ha fått ordet. Jag var klubbens/bössans största sponsor. Jag visste fortfarande inget om Lions. Sidan 02 Tiden gick och nu fick jag möjlighet att få ta del i den mycket goda utbildning som Lions har för olika medlemsnivåer. Detta blev vägen in i mitt medvetande och engagemang i min klubb. Blev sedan klubbens sekreterare under ett antal år. Nästa steg i min utvecklingstrappa blev att utses till VZO (vice zonordförande). Jaha, en ny okänd post, men jag tar den. Efter att den

ordinarie zonordföranden skulle sluta sitt mandat så var det dags för mig att ta ett ytterligare steg uppåt. Visste fortfarande inget om vad som krävdes utav mig som nybliven ZO (zonordförande). Sommaren gick och det blev september som jag skickades på utbildning och där blev jag varse om vad som krävdes och förväntades av mig som ZO. Utbildningen var även här mycket bra. Väl hemkommen så startade mitt uppdrag och planeringen för att göra zonmötena intressanta för klubbarnas medlemmar att gå på. Utmaningen blev att engagera intressanta och aktuella föredragshållare för att därigenom få alla klubbar att sända medlemmar. Resultatet blev att samtliga klubbar, 7 stycken, var väl representerade på samtliga möten!. Som en erkänsla ifrån distriktet, 101-U tilldelades jag den högsta utmärkelsen en enskild medlem kan få nämligen, Melvin Jones Fellow. Jag fick motta utmärkelsen ur dåvarande distriktsguvernör (DG) Thorbjörn Bengtsson med motivering, jag hade gjort en betydande förändring och utveckling av zonens arbete. Blev faktiskt lite tårögd. Denna erkänsla visar i sin tydlighet att om du som medlem eller utsedd tjänsteman/kvinna vill utföra ett meningsfullt arbete så blir du också väl uppmärksammad. Du visar på ett stort engagemang i att hjälpa där ett behov finns.

Detta medför också att du som medlem får en trygghet i att berätta för allmänheten om vad vi inom Lions gör, vi kan bemöta frågor som, vad är Lions? Ni syns ju inte osv. Om du som medlem eller förtroendevald vill utveckla dig ytterligare så finns inom Lions stora möjligheter i och med det omfattande utbildningsprogram som hjälper dig. Mitt nästa steg i min nuvarande klubb är att vara President(LP) samt har under mandatperioden 2019 – 2020 det viktiga uppdraget som koordinator för medlemsutveckling (GMT). Sammanfattningsvis skriver jag med stolthet följande: Om du får frågan att komma på ett månadsmöte och där få inblick på det arbete som Lions gör både på klubbnivå, lokalt, nationellt och internationellt, gå dit. Eller besök några utav de olika klubbarnas aktiviteter där du får träffa oss ”gulklädda” Lions som kan ge dig svar på dina frågor. Jag känner en stolthet och värme över att få tillhöra Lions och därigenom få möjlighet att hjälpa där ett behov finns. Vi ute i klubbarna brottas som bekant med vikande medlemskurva, men det är min förhoppning inte främst som GMT att det finns egentligen inga problem, det tar bara kortare eller lite längre tid att lösa dom. Tro mig, vi fixar det. Detta är en berättelse ur det verkliga livet som Lions medlem som jag stolt här har delat med mig. Jan Hallström President i LC Uppsala-Sävja Koordinator för medlemsutveckling (GMT) Lions Distrikt 101-O

Profile for Lions Clubs International MD101

Tidningen Lion nr 2/ december 2019  

Detta nummerhandlar om Leos Europa Forum 2019 i Estland, Lions hjälper över gränser, annat smått och gott från våra klubbar runt om landet.

Tidningen Lion nr 2/ december 2019  

Detta nummerhandlar om Leos Europa Forum 2019 i Estland, Lions hjälper över gränser, annat smått och gott från våra klubbar runt om landet.

Advertisement