Page 1

LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010

www.lions.se

Lions hj채lper handikappade i Tanzania.


LEDARE

Vi sprider ljus

Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru Judy. ”Vi kan alla bli betydelsefulla då vi gör något för andra. Det enda vi behöver är ett varmt och kärleksfullt hjärta .” -Martin Luther King. ”En människas storhet bedöms inte efter hur många priser man vunnit utan efter vad man gör för en medmänniska.”- Anonym källa. Om man få frågan om hur man definierar storhet, är jag rädd för att de flesta inte tänker på hjälp till en medmänniska. I det senaste numret av tidningen The Lion kan man läsa om framgångsrika klubbar som starkt engagerat sig i hjälpaktiviteter. De är inte bara en grupp frivilliga i största allmänhet utan Lions som är själva kärnan i samhället. De får människor att tillsammans ställa upp för varandra, något som kan ge många hjälpsökande en strimma av hopp om att kunna förändra sina liv. Det intressanta är att de här klubbarna inte skiljer sig från de flesta andra lionklubbar. De har kanske en grupp medlemmar som är speciellt motiverade och engagerade och därigenom inspirerar övriga medlemmar. Men en sak är helt säker: de här klubbarna har beslutat att lyfta klubbens lionanda till nya höjder i hjälparbetet. De är klubbar som verkligen främjar årets motto ”En strimma av hopp”. De vet, som solskenspoeten Helen Steiner Rice har skrivit, att ”Tid mäts inte efter våra levnadsår utan efter vad vi uträttar och den glädje vi sprider”. Att berömma vissa klubbar förringar på intet sätt vad andra klubbar uträttar. Allt hjälparbete är berömvärt och varje klubb skall ha tack för sitt engagemang. Men låt oss lära av varandra och inspirera varandra att bli så bra som möjligt. Att ge strimmor av hopp kräver energi, engagemang och outtröttlig osjälviskhet. Tag både idag och i morgon vara på de möjligheter och det ansvar det innebär att vara medlem i Lions. Vårt helhjärtade engagemang kommer alltid att sprida ljus både över oss själva och över dem som behöver vår hjälp att förändra sina liv.

Bästa Lionsvänner

Guvernörsrådets ordförande SvenArne Wennerberg med hustru AnnCathrin. Tiden går fort när man har trevligt, vi har nu avverkat halva verksamhetsåret och mycket har hänt ute i klubbar och distrikt. Många goda insatser har gjorts bland annat i samband med Världens Barn insamlingen och insamlingarna till Haiti och Pakistan . Ett trettiotal Lions klubbar har under hösten fått i uppdrag av Skoföretaget Skokanonen att servera kaffe en dag i deras butiker vid deras 30 års jubileum och som ersättning fick varje inblandad Lions klubb 10 000 kr. Våra insamlingar till Haiti och Pakistan har varit framgångsrika. Till Haiti har vi skickat 5 miljoner kronor och till Pakistan har vi skickat 1,5 miljoner kronor. Det distrikt som varit duktigast på att samla medel till dessa aktiviteter är distrikt S (Skåne)som är klart dominerande i dessa insamlingar. Vi skänker de människor som är utsatta för svåra situationer framkallade av dessa naturkatastrofer ”en strimma av hopp”. Medlemsantalet fortsätter att krympa.Nya medlemmar stannar i cirka 3 år. Det är viktigt att vi blir flera medlemmar för den krympande skaran får en alt större kostnadsbörda att bära. En väg för att få våra nya och gamla medlemmar att stanna i våra klubbar är att bygga upp en positiv atmosfär i klubben, zonen och distriktet. Riv ner alla negativa tankegångar, skapa trevliga och bra aktiviteter. Låta det administrativa inslaget i klubbmötet vara kort och i stället ha trevliga och informativa program på mötet. Ta även chansen att bilda nya klubbar på orter där det finns förutsättningar för flera klubbar. Flera klubbar kan och bör samarbeta med olika aktiviteter. Det finns i dag möjligheter att få bidrag från multipeldistriktet och från LCI vid uppstart av nya klubbar, ta upp era tankar med medlemsordföranden i distriktet. En ny internationell organisation håller på att sättas och bakgrunden till den är att Lions vill stärka sitt ledarskap i organisationen. Den nya organisationen kommer att bestå av två ben. Det ena benet är Global Member Team (GMT)som i huvudsak arbetar med medlemsfrågor och nybildning av klubbar och det andra är Global Leader Team (GLT) som arbetar med ledarutveckling och utbildning. Under våren kommer vi att genomföra en internationell utbildning för ledare i Lions på klubbnivå därför ber jag er i klubbarna att skicka era kommande ledare på denna utbildning, information kommer att skickas ut till er i klubbar och finnas på hemsidan. Det är viktigt att nya ledare i klubbarna anmäler sig till denna utbildning. Jag önskar er lycka till med era julaktiviteter och tillönskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

2


NYHETER Lions/LCIF förebygger blindhet i Etiopien Lions tillhandahåller trakombehandling tillsammans med partners åt 10 miljoner i Etiopien

Lions/LCIF och Gates vaccinerar 41 miljoner barn mot mässling Lions och dess internationella fond Lions Clubs International Foundation finansierar tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation en kampanj för att vaccinera 41 miljoner barn mot mässling. Det är barn i Etiopien, Madagaskar, Mali och Nigeria. Barnen som ska få vaccin ska vara i åldrarna 9 – 47 månader. Det pågår en världsomspännande kampanj för att skydda barn mot mässling och stärka rutinmässiga vaccinationer på barn. Den del som Lions/ LCIF och Bill och Melinda Gates Foundation finansierar handlar om länderna som är uppräknade ovan. Kampanjen startadei Etiopien och Madagaskar i oktober. Den kommer till Nigeria i januari 2011 och Mali i februari.

En av de mödrar vars barn blivit vaccinerat är Marie Louise Razafindrazanana. Hennes son Patrick nio månader har fått vaccin. Marie kände alltför väl till farorna med mässling eftersom en av hennes döttrar dött i sjukdomen. - Vi är mycket glada för att Lions engagerar sig i kampen mot mässling, säger Dr Walt Orenstein, ställföreträdande direktör för Gates Foundation vaccinationsaktivitet. - Då Lions är en världsomfattande organisation är Lions en viktig partner i insatserna för att se till att vaccinet når ut till de familjer som behöver det mest. - Bakom kampanjen mot mässling finns även organisationerna UNICEF, WHO, amerikanska Röda Koreset, FN och CDC = USAs Center for Disease Control.

Lions tillsammans med ett internationellt läkemedelsföretag gör tillsammans en insats för att ge behandling mot ögonsjukdomen trakom i Etiopien. Det handlar om en veckolång behandlingskampanj för att försöka kontrollera både malaria och trakom i Etiopien. Antibiotikan Zithromax® har donerats av bolaget Pfizer Inc. ”Som lionmedlemmar strävar vi efter att eliminera blindhet som kan förhindras”, säger Lions internationelle president Sid. L. Scruggs. ”Lions i Etiopien är ledare i den här kampen. ” Det här är den fjärde årliga kampanjen. Lions har hjälpt till att mobilisera mer än 14 000 frivilliga i samhället för att se till att mer än 10 miljoner människor två gånger om året får det läkemedel som kan hjälpa till att förebygga trakom och skydda dem mot andra vanliga infektioner. Samtidigt distribuerade lionmedlemmar och deras partners sängnät för att skydda mot bett av myggor som bär på malaria, man ger även utbildning om sätt att förebygga både trakom och malaria. Bahar Dar är det område i landet som är mest drab-

bat av trakom. Trakom är en sjukdom som orsakas av en bakterieinfektion och är den ledande orsaken till den blindhet som går att förhindra i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar trakom ungefär 84 miljoner människor, varav ungefär 8 miljoner är synskadade och har förlorat sin syn. Ytterligare 500 miljoner i världen befinner sig i riskzonen. Man beräknar att det finns 1 miljon etiopier som lider av allvarlig trakom och som riskerar att omedelbart bli blinda, 600 000 av dem bor i Amhara. Det är Etiopiens mål att utrota trakom i Amhara före år 2012 för alla i riskzonen, vilket innebär ca 18 miljoner människor. Antibiotika är nödvändigt för att minska trakom, plus förbättrad hygien och hand- och ansiktstvätt. LCIF har distribuerat mer än 42 miljoner doser av Zithromaz för att bekämpa trakom. LCIF har i 20 års tid engagerat sig i förebyggande och behandling av blindhet genom SightFirst-programmet. Vidare har Lions i Etiopien organiserat och stöttat tiotusentals kataraktoperationer, utbildat ögonsjukvårdare och kirurger och stöttat ögonvårdscenter på landsbygden.

Upplev Vietnam 23 febuari - 12 mars 2011. Program, se www.vietnamabc.se. Pris från 21.800 kr/person + flygskatt. Tel: 0732-41 51 30, säkrast mellan 16:00 - 18:00. Hans Ekström, Gävle. 3


Redaktören: ”Varfår får jag som president två tidningar?” Jo, för att kunna dela ut en tidning på vårdcentral, bibliotek, frisör eller annan offentlig plats. Tyvärr finns det inte medel att sända fler än en extra tidning. Men om klubbmedlemmarna, vill kan klubben ta medlemmarnas exemplar när medlemmarna läst tidningen och lägga ut även dessa lästa exemplar. Så vill jag säga en sak när det gäller bilder ni sänder in. Snälla, tänk på att ställa in kameran innan fotoögonblicket på högsta möjliga inställning av bildkvalitet. För låg inställning kan göra att det blir omöjligt att publicera bilden. En hög bildkvalitet ökar chansen till publicitet.

Innehåll

Sid

Ledare Nyheter Nyheter Specsavers Klubbporträttet - LC Sundbyberg Lions syften konkret Projekt Moshi Vi följer upp - Lions Rent Vatten Vi följer upp - GMT Ny distriktsindelning Conventionresan Världens Barn Lions i Sverige Lions i världen LEO

2 3 5 6 7 9 10 12 14 15 16 17 18 23 24

Förstasidesbilden är från projekt Moshi. Projektledare Elisabeth Hillby med några av de barn som blir hjälpta av Lions. The Lion är ett officiellt organ från Lions Clubs International. Utges efter tillstånd av The Board of Directors på 21 språk. WE SERVE. The Lion i svensk version utges av Lions Clubs International, MD 101, Sverige. Redaktör och ansvarig utgivare: Maud Nordell Tidningskommitté: Erik Bohlin, Lars G Andersson, Sven-Arne Wennerberg och Maud Nordell. Översättning: Lars Edwards Korrektur: Erik Bohlin Lions Clubs International, MD 101, Sverige Geijersvägen 24 112 44 Stockholm Telefon: 08-744 59 00 Till redaktören tryck: anknytning 2 E-post: thelion@lions.se www.lions.se Tryck: V-Tab, Södertälje. December 2010. Executive Officers President Sid L. Scruggs III, 698 Azalea Drive, Vass, North Carolina, 28394, USA; Immediate Past President Eberhard J. Wirfs, Am Munsterer Wald 11, 65779 Kelkheim, Germany; First Vice President Dr. Wing-Kun Tam, Unit 1901-2, 19/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong, China; Second Vice President Wayne A. Madden, PO Box 208, Auburn, Indiana 46706, USA. DIRECTORS Second Year Directors Luis Dominguez, Mijas Pueblo, Spain; Gary B. D’Orazio, Idaho, United States; Yasumasa Furo, Dazaifu, Japan; K. P. A. Haroon, Cochin, India; Carlos A. Ibañez, Panama City, Panama; Ronald S. Johnson, Maine, United States; Byeong-Deok Kim, Seoul, Republic of Korea; Horst P. Kirchgatterer, Wels/Thalheim, Austria; Hamed Olugbenga Babajide Lawal, Ikorodu, Nigeria; Daniel A. O’Reilly, Illinois, United States; Richard Sawyer, Arizona, United States; Anne K. Smarsh, Kansas, United States; Jerry Smith, Ohio, United States; Michael S. So, Makati, Phillippines; Haynes H. Townsend, Georgia, United States; Joseph Young, Ontario, Canada.

Maud Nordell

First Year Directors Yamandu P. Acosta, Alabama, United States; Douglas X. Alexander, New York, United States; Dr. Gary A. Anderson, Michigan, United States; Narendra Bhandari, Pune, India; Janez Bohori, Kranj, Slovenia; James Cavallaro, Pennsylvania, United States; Ta-Lung Chiang, Taichung, MD 300 Taiwan; Per K. Christensen, Aalborg, Denmark; Edisson Karnopp, Santa Cruz do Sul, Brazil; Sang-Do Lee, Daejeon, Korea; Sonja Pulley, Oregon, United States; Krishna Reddy, Bangalore, India; Robert G. Smith, California, United States; Eugene M. Spiess, South Carolina, United States; Eddy Widjanarko, Surabaya, Indonesia; Seiki Yamaura, Tokyo, Japan; Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland.

4


NYHETER

Från Europaforum Lionländerna i Europa träffades under november för Europaforum i Bologna, Italien. En stor del en stor del av programmet på Europa Forum handlade om en ny och kommande organisation för

frågorna medlemskap och ledareutveckling inom Lions. GLT och GMT (GLT = ledarutveckling; GMT = medlemsfrågor) kommer att införas på multipeldistrikten inom Lions. Meningen är att detta även ska återspeglas på distriktsnivå.

GMT och GLT kommer ersätta de nuvarande förkortningarna i dagens organisation som kallas MERL och som omfattar MDMO, MDRO, MDEO och MDLDC (multipeldistriktets medlems ordförande, retention ordförande, extension ordförande

samt ordförande för ledar utbildning). Guvernörsrådet beslutade på sitt senaste sammanträde att denna organisation ska träda i kraft nästa verksamhetsår, 2011-2012.

Översta bilden: Entren till Europaforum. Bilden bredvid: Lions ledarhundar visades upp. Bilden till vänster nederst: Mycket handlingar till mötet. Bilden till höger: På Europaforum var bland andra vice guvernörsrådets ordförande Vivianne Eriksson och guvernörsrådets ordförande Sven-Arne Wennerberg. Foto: Danska The Lion.

Jul- och nyårstängt på kontoret Julafton: 24 dec 2010 – stängt, 30 dec 2010 – stängt efter 12:00 Nyårsafton: 31 dec 2010 – stängt 3 – 8 jan 2011 - stängt Kontoret har öppet igen den 10 januari 2011. God Jul och Gott Nytt År! önskar Jan, Maud och Cynthia på kontoret. 5


VI FÖLJER UPP: SPECSAVERS

Specsavers ”suddiga” kampanj med Lions I branschtidningen Resume beskrivs Lions och Specsavers decemberkampanj som ”Specsavers suddiga kampanj”. Tidningen går till reklamfolk och där uppmärksammas att Lions och Specsavers under december kommer samla in glasögon till behövande. Vidare kommer Lions i annonser som Specsavers betalar, se bild, att synas i 80 dagstidningar under kampanjtillfället.

Tar tillfället - Vi måste ju utnyttja tillfället. Vi har beslutat att vi klubbar kommer vara närvarande i Specsavers butiker – iallafall under helgerna – för att göra reklam för Lions. Det säger Leif Jönsson, zonordförande i zon 7 i distrikt 101-S. Zon 7 har åtta klubbar. Tillsammans har de kommit överens med butikerna att Lions ska få finnas där för att informera kunder som kommer in om Lions. Klubbarna kommer att bjuda på kaffe och lussebulle och på ett trevligt sätt prata Lions. - Självklart försöker vi öka medlemsantalet i klubbarna när detta tillfälle ges, fortsätter Leif Jönsson. Även på andra håll smids det planer på att inte enbart göra det som Lions ska göra, samla in glasögon, utan även ta tillfället i akt att möta kun6

der och göra reklam för Lions i Specsavers butikerna. LC Jönköping har planer på att bjuda på pepparkakor och bjuda på alkoholfri glögg och göra reklam för Lions. - Vi har inte hunnit stämma av med butiken ännu, men det är våra planer från klubben, berättar Britt-Marie Weidby – president i klubben. Från LC Varberg berättar Robert Jeraeus , president, att klubben ska bjuda på något – kaffe eller glögg – och dela ut foldrar och prata Lions med allmänheten som kommer in i Specsaversbutiken. - Vi kommer göra en reklamdrive för Lions under två lördagar. Det är ju ett jättebra tillfälle som vi inte får missa, säger han. På www.lions.se och medlemssidan finns en projektsida om kampanjen och vad den innebär.

skänk dina gamla glasögon till någon som behöver dem. Dessutom får Du

300:-

rabatt när Du köper ett par nya glasögon.

I början på december startar vår stora glasögoninsamling till Afrika. Kom in till Specsavers med dina gamla glasögon mellan den 6–23 december så skickar vi dem vidare till någon som verkligen behöver dem. I gengäld får du 300kr i rabatt om du behöver köpa ett par nya, finns från 395kr. Din närmaste Specsavers butik hittar du på specsavers.se Välkommen in!

InsamlIngen sker I samarbete meD lIons Clubs InternatIonal, sverIge

göteborg: avenyn 21–23, vid valand-Wettergrens, 031-18 12 80. odinsplatsen 9, mellan gp-huset och svingeln, 031-15 55 20. swedenborgsgatan 5, backaplan, 031-23 65 85. mölndal: bergmansgatan 8, 031-87 52 78. alingsås: storkenhuset, kungsgatan 29 (mitt emot apoteket), 0322-63 37 90. kUngsbaCka: kungsmässan, 0300-168 85. stenUngsUnd: stenungs torg (mitt emot Coop), 0303-656 50.


KLUBBPORTRÄTTET

En småstadsklubb i en storstadsmiljö Så karakteriserar medlemmarna själva sin klubb, LC Sundbyberg, en herrklubb med 39 medlemmar. - Jag tror vi är en ganska unik storstadsklubb, att jämföra med en landsortsklubb, säger Alter Saks. Sundbyberg är en kranskommun till Stockholm. Det är en populär kommun att bosätta sig i med bra kommunikationer till storstaden. Med ett centrum och stadsbebyggelse som i en riktig stad (jämfört med en del andra förorter/ kranskommuner runt Stockholm), men ändå stora grönområden inpå knuten. Den till ytan Sveriges minsta kommun växer så det knakar, både företag och människor vill bo och arbeta i kommunen. Många nya bostadsområden är byggda och planeras i framtiden. Här finns sedan 1955 Lions Club Sundbyberg. Fast förankrad i kommunen med samarbeten med både kommunförvaltningen, politikerna, bostadsföretag, företagarna och övriga ideella sfären. LC Sundbyberg märks i sin kommun. Klubben gör en betydande samhällsinsats lokalt som märks bland invånarna. - Varje år får vi julblommor som vi personligen åker runt och skänker till gamla på äldreboenden samt till handikappade på stödboenden. Vi stödjer RIAs arbete för de hemlösa. Vi stödjer diakonernas arbete med pengar, även Frälsningsarmen. Vi jobbar med Lions Quest i skolorna och vi ger varje år ut stipendium till skolungdomar, berättar Imants Eiche.

Det som också gör att klubben märks är deras insamlingsaktiviteter. De största är julmarknaden – något som alla sundbybergsbor vet Lions står bakom. Likaså den årliga kräft- och surströmmingsskivan, då den stora affärsgatan i centrum stängs av och där det dukas upp långbord. Ett evenemang som brukar locka en 30 000 deltagare, en riktig folkfest. Denna aktivitet är den absolut största intäktskällan för klubbens hjälpkassa. På senare år har man även en vårmarknad som brukar ge lika mycket ungefär som julmarknaden till hjälpkassan. Vidare har man loppmarknad i Hallonbergen. Klubben omsätter en kvartsmiljon varje år. Den deltar i alla beslutade riks och distriktsaktiviteter. Klubben samarbetar med en klubb i Lettland, som de för övrigt var med och chartrade. Orten i Lettland som de hjälper heter Aluksne. Där hjälper LC Sundbyberg till med utrustning till barnhem och äldreboende, bland annat.

Trots omfattande nationella och internationella insatser från klubben lämnar man minst 50 % av insamlade intäkter tillbaka till lokala behov. - Vi hämtar pengarna härifrån och vill ge något tillbaka, säger Ulf-Åke Sjöström. Medlemmarna i klubben har en medelålder på 68 år. - Vi är en samling tämligen mogna herrar som trivs och därmed stannar länge, säger Alter Saks. Trots detta eller kanske tack vare detta har man ändå lycktas ta in två nya medlemmar varje år. För det fått distrikt 101-As utmärkelse ”tennfatet”. - Jag tror att det är vår gemenskap som lockar, fortsätter Alter Saks. Den yngsta medlemmen är 42 år och den äldsta 82 år. Föryngringen ligger i en blandad klubb, tror Alter Saks. Om detta råder det delade

meningar om bland medlemmarna, visar det sig. - Vi har känt varandra länge och vilken kvinna tror du skulle vilja komma in i vårt gäng?, säger en medlem. - Vi har en systerklubb i området, LC Solna/Sundbyberg Nova, som är en kvinnoklubb som vi samarbetar med. Bland annat arrangerar vi tillsammans den stora kräft/ surströmmingsskivan varje år, säger en medlem. - Jag tror i alla fall inte att det finns någon annan väg för Lions att gå om vi ska föryngra oss. Vi måste se ut som resten av samhället, insisterar Alter Saks. Hur som helst är det ”interna livet” i klubben trevligt, intygar alla. Klubben har en egen klubblokal och där bjuds det på hemlagad middag varje månadsmöte och något engagerande program. -Vi har vinprovning och haft besök från Lions i Uganda. Kort sagt, vi har det trevligt.

Bild från LC Sundbybergs stora insamlingsaktivitet, den årliga kräftskivan. Ett evenemang som de arrangerar tillsammans med damklubben LC Solna/Sundbyberg Nova. 7


LIONS SYFTEN KONKRET

Ungdomsutbytet ger värden för framtiden - Jag har träffat människor från hela världen och fått bo hos två kärleksfulla familjer som jag fortfarande håller kontakten med. Jag har också fått många kontakter bland ungdomarna, som var från hela världen, många av kontakterna kan väl hålla i en livstid, säger han.

In:

Anton Åström, till vänster på bilden, som fick uppleva ett av Lions ungdomsläger i Turkiet. ”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.” Det är ett syftena med Lions ungdomsutbyte. Varje år tar Lions emot ett antal utländska ungdomar som kommer till Sverige för att visats på ungdomsläger i Sverige. Varje år utser klubbar ungdomar som får förmånen att representera Sverige på något ungdomsläger som Lions ordnar utanför Sverige.

- En förhoppning är att genom ungdomarna skapa fred på jorden. En dag växer ungdomarna upp och en del får beslutsfattande positioner i samhället. De människor som känner till varandra från olika länder eller som har band med varandra börjar inte kriga.

Varför i hela fridens namn gör då Lions detta? Jo, detta är just att konkret arbete för att uppfylla syftet ”att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk”.

Ut:

- Lions ungdomsutbyte startade 1961 och har under resans gång fram till dags dato engagerat över 60.000 ungdomar. Det känns fantastiskt bra att vara med i den här verksamheten för att ge ungdomar med olika bakgrund, kulturer och språk en möjlighet att lära känna varandra – och få vänner för livet. Jag bara önskar att fler klubbar vill ta vara på möjligheten att skicka ut ungdomar i världen och ta emot ungdomar i sina hem. 2011 har vi ca 80 platser runtom i världen och vi tar emot ca 75 utländska ungdomar, säger Anne-Catherine Karlsson, ordförande för kommittén för ungdomsverksamhet på multipeldistriktet. Mats Granath, vice distriktsguvernör i distrikt 101-A vars distrikt planerar för ungdomsläger 2011 fyller på: 8

I denna artikel skildrar vi båda ”benen” i ungdomsutbytet: Ut och in.

Det är klubbarna som tar ut vilken ungdom som ska få resa ut till Lions internationella ungdomsläger. En klubb som varje år deltar och väljer ut en ungdom från sin hembygd/kommun är LC Skultorp. Här berättar Uno Hufvudsson i LC Skultorp om hur klubben går tillväga. - Vår klubb har följande kriterier på den ungdom vi väljer: Det ska vara någon som kan företräda Sverige utomlands, som har en personlig kapacitet – duktig i skolan exempelvis – och som annars inte har ekonomiska möjligheter att åka utomlands, berättar Uno. - Lions i Skultorp har gett mig en möjlighet som är få förunnat. I tre veckor fick jag en upplevelse som förändrat mitt liv, jag fick möjlighet att åka till Lions ungdomsläger i Turkiet, berättar Anton Åström.

Distrikten i Sverige turas om att anordna ungdomsläger i Sverige. 2011 är det distrikt 101-A(Lions Camp Mälarvik) och distrikt 101 U(Lions Camp Viking) och 101 N(Lions Camp Torp) som ska anordna. Tidningen Lion träffar Louise och Mats Granath, som båda arbetar med förberedelserna för nästa års läger inom distrikt 101-A. Båda är också erfarna arrangörer av ungdomsläger, Mats är lägerchef och hans dotter Louise är ansvarig för ungdomsvärdarna för andra gången. Lions Camp Mälarvik 2011 är den 31 juli till och med den 14 augusti. Ungdomarna bor hos värdfamilj i Sverige före lägret, det vill säga 25 juli till och med 31 juli. Cirka 25 internationella ungdomar förväntas komma och fem ungdomar från Sverige till lägret. - Det betyder att jag och mina fyra ungdomsvärdar ska ta ansvar för ungdomarna som kommer hit, att planera och se till så att aktiviteter fungerar och att finnas till för dem under lägertiden, säger Louise. - Nytt för detta läger är att en lägerdeltagare från 2008 från Slovakien kommer till Sverige för att vara ungdomsvärd på detta läger. Det kommer att bli väldigt spännande och är ett tecken på att vi inom Lions intresserar ungdomar på flera sätt, bland annat genom möjlighet till ledarskapsträning och erfarenhet genom att vara ungdomsvärd på ungdomslägret. Precis som tidigare år är det många ideella arbetstimmar som ägnas åt planering, föreberedelse och själva genomförandet. forts. på nästa sida


LIONS SYFTEN KONKRET

Louise och Mats Granath. - Varför jag gör det? Jo, för att det är så himla roligt att träffa ungdomar från andra länder och lära känna dem och deras kulturer. Det är också i lionistisk andan på lägret som förstärker kvalitén och glädjen, bland annat detta med att skapa samförstånd. När jag gör något jag brinner för och som har ett gott syfte, då kan jag lägga ned hur mycket tid på det som helst vid sidan om mina studier på KTH i Stockholm, säger Louise. Louise har fortfarande kontakt med ungdomar från olika delar i världen hon träffat på tidigare ungdomsläger. Det har även Mats. - Man får tillbaka så mycket i form av uppskattning och trevliga vänner för livet runt om i världen, fyller hon i. Både Mats och hon har hört det där om att ”det är väl många välbeställda barn från lionsfamiljer i utlandet som kommer hit”. Båda menar ändå att deras erfarenhet är att: - Övervägande delen av ungdomarna som kommer, är uttagna av klubbarna på hemorten för att klubbarna vill upp-

märksamma någon ungdom från hemorten som utmärkt sig i positiv anda i skolan eller föreningslivet med personlig utveckling på något sätt. Ungdomarna ska dock representera sitt hemland och kunna berätta om sin kultur inför alla på engelska (lägerspråk) och vara intresserade av att knyta nya kontakter, säger både Mats och Louise. Camp Mälarvik heter distrikt 101-As läger och har som tema: ” Water and culture close to the Royal Castle”. Lägret kommer vara på en kursgård som ligger vid Mälarens vatten cirka 20 kilometer från Stockholm city och alldeles i närheten av Drottningholms slott, där kungaparet bor.

- När vår klubb utser en ungdom som ska få åka på utländskt läger ska det vara någon som kan företräda Sverige utomlands, som har en personlig kapacitet – duktig i skolan exempelvis – och som annars inte har ekonomiska möjligheter att åka utomlands, berättar Uno Hufvudsson i LC Skultorp.

LC Färingsö, Spånga, Sundbyberg och Trollbäcken ingår i lägerledningen och ansvarar för planering och genomförandet. Hittills har några klubbar inom distrikt 101-A tagit på sig att vara sponsor för olika aktiviteter under lägret. Om det är fler som är intresserade att bidra med någon aktivitet eller att vara värdfamilj för en eller två ungdomar inom distrikt 101-A, går det bra att anmäla sig till: mats.granath@nacka.se 9


PROJEKT MOSHI

Humanitär hjälpinsats i Tanzania Lions sträcker ut en hjälpande hand till handikappade barn och ungdomar i Tanzania. Tillsammans med Lions Club Kilimanjaro i Tanzania ska Sveriges Lions satsa en miljon kronor på att förbättra livsvillkoren för handikappade barn och ungdomar i Moshi. Sedan tidigare har Sveriges Lions hjälprojekt i Tanzania, i Morogoro, som handlar om synvård, BB och mödravård samt hjälp med rent vatten. Detta projekt ligger i en annan del av Tanzania, nämligen i Moshi i sluttningen av berget Kilimanjaro. Projekt Moshi, som det heter, består av två delar: 1. Rehabilitering av handikappade barn och ungdomar. 2. Utbildning av handikappade barn och ungdomar, med betoning på lite äldre barn. Projektet bygger på behov som invånarna i Moshi själva 10

definierat. Projektplanen har utarbetats i samråd med invånarna. Projektet leds ifrån Sverige av LC Trollhättan och projektledare Elisabeth Hillby. I projektgruppen finns från LC Trollhättan förutom Elisabeth, Lars-Olof Wallinder och Göran Kjellebäck. Projekt Moshi fick vid Riksmötet 2010 beviljat en miljon kronor ur den så kallade pengapåsen för MD 101. Till pengpåsen bidrar klubbarna varje år, också enligt riksmötesbeslut, med pengar – 100 kronor per medlem och år. Varför då detta projekt? Elisabeth Hillby, projektledare berättar: - Precis som i många andra delar av världen är funktionshindrade barn och ungdomar utsatta för diskriminering. Varför det blev just här i Tanzania beror på att vi i projektgruppen (läs Elisbeth Hillby och hennes man) arbetat i Tanzania i nio år och känner till folket och

kulturen och de problem som finns. Jag ville göra något åt det, säger Elisabeth. - Det handlar om varje människas värde, att frigöra den potential som varje människa har. Det handlar också om fattigdomsbekämpning, att slippa tigga och att kunna försörja sig själv och kunna bidra, fortsätter hon.

Några av barnen och deras mammor som Lions ska hjälpa.

glömda och gömda barn och ungdomar som var handikappade. Här kan vi i den rika världen göra en insats. Det var så detta projekt föddes. - Naturligtvis är behovet enormt och vi kommer inte kunna hjälpa alla med detta projekt. Men kan vi bara göra något och för fler så är det bra, fortsätter Elisabeth.

Elisabeth Hillby är präst och även utbildad lärare. Hennes syn på människan som Guds skapelse genomsyrar vår intervju och det är den grundläggande synen som är skälet till viljan att hjälpa.

Genom att Elisabeth bott så länge och jobbat i Tanzania, nio år, kan hon kulturen och landet, bland annat hur det styrs. Elisabeth arbetade för Forums Syd (SIDA) i Tanzania.

- Det är en hjärtesak för mig. För det handlar om synen på människan och den fattige. Alla människor har en intelligens som han/hon begåvats med, även den fattige och utsatte. De stater som tror att det bara är de rika som kan bli något tappar intelligentia. Vi måste hjälpa även de fattiga och när jag jobbade i Tanzania såg jag alla dessa

- Tanzania är organiserat på ett bra sätt och har en viss infrastruktur. Ute i byarna styrs det genom byråd, ett visst antal familjer bildar ett område som styrs av ett byråd. Naturligtvis är det männen som styr så vårt projekt måste förankras hos dessa, annars kommer vi ingenvart. - Själv har jag fått visa på


PROJEKT MOSHI min formella utbildning hos männen jag talat med, så att de kan lita på att jag har något att bidra med. Projektet riktar sig till barnen och kvinnorna men i förlängningen hjälper det även männen, ja hela mänskligheten i en by där barnen och ungdomarna får hjälp. Lionsklubben i Moshi, LC Kilimanjaro, står som mottagare av pengarna och kommer att kontrollera att dessa används på rätt sätt och kommer därför att rapportera av med jämna mellanrum till projektledningen i Sveriges Lions. Som sagts inledningsvis är projektet uppdelat i två delar: 1. Rehabilitering och 2. Utbildning. 1. Rehabilitering. Här samarbetar Lions med YWCA = KFUK i Moshi som kommer driva själva rehabiliteringen, något de även gör annars. De har byggt upp en fungerande verksamhet kring rehabilitering av handikappade barn och ungdomar sedan år 2000. Lions pengar här gör att fler barn och ungdomar får del av rehabilitering. – Lions pengar går till att hitta fler barn och ungdomar ute i byarna, som då får chansen till rehabilitering, berättar Elisabeth.

kommer att förankra i byråden. I grupper om åtta till tio barn kommer barnen och deras mödrar att vistas vid rehabiliteringscentret i treveckorsperioder för träning och information. Sedan får de komma hem och träna hemma enligt det program man lärt sig. Lions pengar ska också gå till att utföra en viss renovering av en byggnad vid rehabiliteringscentret, där mödrarna och barnen ska bo. Tidpunkten för rehabiliteringen med Lions pengar är ett år, från september i år fram till sista september 2011. 2. Utbildning. Även här finns etablerade institutioner. Det är vid fyra folkhögskolor som utbildningen ska ske. Folkhögskolorna har en gång skänkts av Sverige till Tanzania. Det var efter en förfrågan från dåvarande presidenten Nyerere som svenska staten skänkte folkhögskolorna just för att lära byborna att läsa och skriva. Skolorna är i drift och nu kommer även handikap-

pade barn och ungdomar att få kunna gå där för att lära sig ett yrke, som de sedan kan försörja sig på när de kommer hem till byn igen. Detta tack vare pengarna Sveriges Lions bidrar med.

utbildning –de blir en tillgång för hela byn. Genom detta tror jag att attityderna och fördomarna mot handikappade därmed på lång sikt kommer att förändras. Lions insats kommer bidra till det.

Under två år kommer Lions att betala skolavgifter för tio handikappade per skola och år, totalt 80 barn/ungdomar. När utbildningen är klar får de en uppsättning verktyg med sig hem och ett yrke som de kan fortsätta med i byn. Utbildningen är mycket praktiskt och kan handla om att lära sig snickra, sy, trädgårdsodling, skomakare, väva, uppfödande av kycklingar, grisar eller kor, till och med datakunskap. Vidare ingår att lära de som inte kan läsa och skriva, samt utbildning i nationalspråket swahili och engelska.

Utbildningsprojektet med Lions pengar pågår från 1 april 2011 till och med 31 september 2013.

De kommer kunna bidra till sin och sin familjs, ja även kanske byns, försörjning när de kommer hem. På så sätt visar man också praktiskt människorna i byarna att det lönar sig att satsa på de handikappade barnen och ungdomarna och ge dem en

- Vi kommer att göra en rejäl humanitär handling till det tanzaniska folket. Det ska vi vara stolta över, avslutar Elisabeth. Tanzania ligger straxt söder om ekvatorn. Ytan är dubbels så stor som Sverige. Tanzania har 42 miljoner invånare varav 80 procent bor på landsbygden. Projekt Moshi handlar om dels staden Moshi men också byarna runt omkring, en yta motsvarande Götaland med cirka 5 miljoner invånare. Själva staden Moshi ligger på Kilimanjaros sluttningar och har omkring 300 000 invånare.

Moshi ligger på Kilimanjaros sluttningar.

– Idag vet vi inte hur många det finns som behöver det ute i byarna kring Moshi. Det vi vet är att barnen är undangömda och bortglömda. Pengarna kommer att gå till att utbilda fyra kvinnor som genom KFUKs försorg ska åka ut i byarna och ”leta fram” barnen/ungdomarna. Kvinnorna kommer att tala med mammorna och KFUK 11


VI FÖLJER UPP

Första brunnen borrad Första brunnen med rent dricksvatten till människorna i Morogoro är nu borrad och klar. - Till vår glädje visar det sig att brunnen ger rikligt med vatten och att smak och kvalité är bra, säger Jan Hult, LC Åhus och tillika projektledare för ”Lions Rent Vatten”. Målsättningen för projekt ”Lions Rent Vatten” är att under 3 år samla in 3 miljoner kronor till brunnar med rent vatten för 30 000 bybor i Tanzania. Den första brunnen som nu är borrad ligger i Melela, ett byområde med 12 000 människor i regionen Morogoro. Brunnen som borrats med pengar från”Lions Rent Vatten” kommer att ge dricksvatten till 4000 bybor samt till en hälsocentral som renoverats av Lions och en skola. Rent vatten är en nödvändighet för god hygien. Projektet ”Lions Rent Vatten” sker i samarbete med och parallellt till ett annat projekt Sveriges Lions har i Morogoro, synvård och BB/mödravård. Det projektet leds av Sten Jansson från LC Fjugesta och i förra numret av The Lion fanns en uppföljande artikel om det projektet. I och med brunnen blir klar behöver inte längre invånarna, framförallt kvinnorna, gå flera kilometer för att hämta färskt vatten. Nu pågår fas två och tre som är att utföra vattenledningar, vattenmagasin och tappställen samt att bygga ett sä12

kert brunnshus för pumputrustning och motordrivet elverk. Om brunnen uthålligt visar sig klara provpumpad kapacitet kommer ledningsnätet att förlängas till fler tappställen så att kanske totalt 8-10 000 människor i Melela kan få rent dricksvatten från Lions nya brunn. Sist men inte minst organiseras nu en administration som långsiktigt ska ansvara för ägande, säkerhet, driftekonomi och förvaltning av Melelas nya vattensystem . Pumpen och tillhörande anläggningar måste kunna skötas av byborna själva. Därför har i Melela bildats en vattenkommitté som via Lions fått utbildning i hygien, ekonomi och skötsel av vattenanläggningen. Vidare deltar Lions Club Morogoro och Dr Peter Nkulila som koordinator, även involverad i projektet synvård och BB/mödravård i Morogoro, lett av Sten Jansson. - Vi i ”Lions Rent Vatten” vill naturligtvis leverera vattenlösningar så snart som möjligt. Men utan noggranna förberedelser och förankring riskerar hjälpen att bli kortlivad, säger Jan Hult.

Brunnen borras i Morogoro.

Många brunnar från tidigare hjälpprojekt är idag tyvärr ur funktion. Främsta orsak är att byborna inte fått medverka i planering och utförande och sedan inte klarat av att sköta, underhålla, skydda och finansiera brunnen. Lions får inte göra om samma misstag. Alla som deltar i vattenprojektet är därför överens om tre saker: - att bybornas engagemang är lika viktigt som att hitta rent vatten, - att antalet år en brunn kan användas och ju fler bybor som kan utnyttja den är viktigare än antalet brunnar som utförs och - att avtal om medverkan och brukaransvar måste klaras ut innan anläggningen påbörjas. ”Lions Rent Vatten” är oerhört beroende av samarbetet med kunniga lokala aktörer. Vattenministeriets hydrogeolog Ngana hjälper till med att hitta de bästa platserna för att borra brunnar. Distriktets vatteningenjör Magumbo organiserar och utbildar vattenkommitteerna, deltar i planering samt leder fältarbetet. Byråden följer allt arbete för att kunna ta över ansvaret när vattenanläggningen är klar. 100 kronor räcker för att ge en bybo rent vatten. - Inte en stor summa för oss, men en förmögenhet för en bybo, kommenterar Jan Hult.


VI FÖLJER UPP

Projektledare Jan Hulth, LC Åhus, med den lokala ledningen för vattenprojektet i Morogoro. Den som vill följa projektet via rapporter, filmer, informationsmaterial etc, kan

gå in på hemsidan www.lionsrentvatten. se Hysch, här pågår utbildning i att skötta brunnen.

Lions i Danmark, LC Sölleröd (även sponsor av Lions Rent Vatten), har startat ett mikrolånsprojekt tillsammans med LC Morogoro. 25 000 danska kronor är lånestocken på. Bland annat har Felicia Maeda fått ett lån på 1500 kronor för att köpa kycklingar för äggproduktion. Felicia är änka och jobbar heltid på sjukhuset, arbetstiden är från klockan 5:00 på morgonen till 21:00 på kvällen. Äggproduktionen är en biinkomst för att kunna klara sin familj med tre personer.

Som en uppföljning på artikeln i förra numret om det andra projektet i Morogoro, synvård och BB/mödravård, kan The Lion berätta att chefen för Morogoro Regional Medical Officer, Dr Frida T. Mokiti skrivit till Sveriges Lions och berättat att tack vare vår insats har antalet patienter som nu kan behandlas för ögonproblem ökat markant från omkring 5000 till över 7000 per år på ett år. De bilar som Sveriges Lions också bidragit till, beskrivet i förra numret, som gör att läkarteam kan åka ut till mer avlägsna delar har också ökat antalet läkarbesök i avlägsna byar. Vidare meddelar Sten Jansson, projektledare för synvård, BB/mödravård, att Radiohjälpen/Världens Barn insamlingen bidragit med dryga 9 miljoner hittills till Morogoroprojektet från insamlingarna 2007, 2008 och 2009. Årets insamling ej med här. 13


VI FÖLJER UPP

GMT ”gänget”: Från vänster Britt Nilsson – LC Kil, Inger Löf - LC Gävle och Kenneth Persson – LC Reng/Höllviken. LC Gävle betalar medlemsavgifterna för dem.

LC Gävles yngsta medlem någonsin, Hanna Gyllin snart 19 år, får lionsmärket fastsatt av vice distriktsguvernör Mattias Öberg.

Ung klubb i klubben En klubb för yngre medlemmar i Lions i redan befintlig klubb. Alltså, en klubb i klubben. Det är ett sätt att lösa frågan om att få in yngre medlemmar i Lions. Det tror i alla fall Inger Löf- LC Gävle, en av de som arbetar med GMT inom Lions och som har distrikten 101-U, - GD, - N och – P under sina vingar. GMT står för Global Memebership Team och startades 2008 av Lions Clubs International för att få fart på nybildandet av klubbar och nya medlemmar till Lions. I Sverige fick Inger Löf rollen som GMT plus Britt Nilsson – LC Kil (distrikten A,B och VG) och Kenneth Persson – LC Reng/Höllviken ( distrikten S, SM och SV). The Lion har följt upp GMT 14

arbetet och frågat de tre hur det går och vad resultatet blivit hittills. Inger Löf är optimistiskt med detta grepp för att få yngre medlemmar till Lions: - Ja, jag tror på det här. Innan verksamhetsårets slut ska vi ha 10 stycken yngre medlemmar i vår klubb – till ”klubben i klubben”, säger hon. Redan är fem stycken intagna som riktiga medlemmar i LC Gävle, de bildar ”klubben i klubben”. - De har egna möten och får ha sina egna aktiviteter. Men de får även vara med på våra möten och vi på deras. De får också vara med på olika volontärprojekt. Kort sagt, de är riktiga Lions medlemmar och med i vår klubb, LC Gävle, fortsätter Inger att berätta.

- Många studerar och då har man inte så stor kassa, säger Inger. Fem nya medlemmar är nu intagna, som sagt. De är i åldern 18 – 23 år. En av dem är Hanna Gyllin som nyligen gått med. Vad var det som gjorde att du gick med i Lions? - Jag var uttagen av LC Gävle för vara med i ungdomsutbyte ett år. Då fick jag förmånen att komma till Holland och träffa lionsmedlemmar där.

Jag tyckte om organisationen och fick träffa så många nya människor. - Sedan när jag kom hem var jag med på LC Gävles månadsmöte och berättade om mina upplevelser i Holland. Jag fick träffa medlemmarna i LC Gävle och tyckte att de var så trevliga och gjorde bra saker. - Jag lockades också av att få var med andra människor som har liknande syn på saker och ting och ungefärligen samma värderingar. Det vill säga, en vilja att hjälpa andra och bidra till samhället, avslutar Hanna Gyllin.

Från intagningen av de nya medlemmarna i LC Gävle. Jessica Stålenberg, fadder för Hanna Gyllin, till höger. Foto: Arne Malm, LC Gävle, båda bilderna.


NY DISTRIKTSINDELNING

Lions Sverigekarta ritas om Riksmötet i Visby den 15 maj 2010 beslutade om en översyn av distriktsindelningen och Guvernörsrådet har tillsatt en arbetsgrupp, som ska lämna en första rapport till GR-möte 5 i februari 2010. Syftet är att Lions i Sverige ska bestå av fullvärdiga distrikt med en kostnadseffektiv organisation och därmed bli en ledande ideell organisation för samhällsansvar och livskvalitet. -Lions nuvarande organisation tillhör en svunnen tid och vi måste börja anpassa oss till hur samhället har utvecklats och ser ut idag och framöver, sade gruppens sammankallande, Åke Lind, LC Wä, när han redovisade hur arbetet med förslaget till distriktsindelning ska bedrivas vid det senaste GR-mötet i Ängelholm. Bakgrunden är de senaste årens medlemsutveckling, som resulterat i att antalet fullvärdiga distrikt – enligt LCI (Lions Club International) definition -minskat från tio till tre. För att vara ett fullvärdigt distrikt ska medlemsantalet uppgå till minst 1.250. Arbetsgruppen kommer att lägga stor vikt vid information och dialog med medlemmarna om sitt arbete och sina förslag. Därför kommer en speciell hemsida att öppnas från medlemssidan av www. lions.se. Hemsidan kommer att succesivt byggas på och efter en tid också innehålla en dialogfunktion.

Från vänster Bengtåke Johansson - LC Gävle, Åke Lind - LC Wä och Jan Hulth - LC Eskilstuna. -Vi kommer att ta emot synpunkter och svara på frågor eftersom vi b l a har som målsättning att våra förslag ska vara välgrundade och faktabaserade, sade Åke Lind. Och vi kommer att ha stor respekt

för enskilda medlemmars och klubbars åsikter. Arbetsgruppen räknar med att kunna lägga ett förslag till inriktningsbeslut till Riksmötet 2011 i Kalmar och, efter

en enkät till samtliga klubbar, ett slutligt förslag till Riksmötet 2012 i Gävle. Arbetsgruppen består av Åke Lind, LC Wä, Bengtåke Johansson, LC Gävle, Jan Hulth, LC Eskilstuna. 15


CONVENTIONRESAN

Upplev Lions Vill du uppleva Lions som den internationella organisation den är? Då ska du besöka Lions internationella kongress. Kommande sommar hålls den i Seattle, USA. Mellan den fjärde till åttonde juli 2011 pågår Lions internationella kongress i Seattle. Kom och träffa mer än 20 000 lionmedlemmar från ett 100-tal länder, så mycket folk brukar det vara på kongresserna. Vy över Seattle.

Resan till kongressen: Flyg & transfer Flyg Stockholm - Seattle Transport till och från Stockholm tillkommer.

9 245,00 kr

Boende: Hotel Max Seattle Slutpriset inkl flyg & transfer 18 250,00 kr OBS! Priset avser en person i delat dubbelrum. Specifikationer finns på hemsidan under ”Convention”. Inresan till USA: http://stockholm.usembassy.gov/visa-waiver---svenska.html ESTA - https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c6754DCAC5D4F-958A-6519-DFF5B81FD38F_k75AC2D4F-39A6-49B5-78C3-2E210FDF802C Mer information och information om möjliga tilläggsresor finns på hemsidan www.lions.se eller mejla kansli@lions.se

16

Det finns mängder med seminarier att delta i, för att lära sig något nytt och även där – för att träffa nya lionmedlemmar att utbyta tankar med. Du får vara med om att rösta om organisationens framtid – reell föreningsdemokrati och en rad intressanta talare. Eller vad sägs om Condoleezza Rice, USAs före detta utrikesminister? Eller Bill Gates Sr, som delar ordförandeskapet i Bill & Melinda Gates Foundation. Seattle är känd för sin flygindustri, teknik och sitt kaffe. Staden ligger runt Elliott Bay med en underskön utsikten över fartyg, berg och öar från utsiktstornet Space Needle. Kryssningar, djurpark och flygmuseum är några av stadens attraktioner. Resa dit? Se här intill. Läs också mer på www.lions.se


VÄRLDENS BARN

Så här gick det 81 miljoner blev årets resultat i Världens Barninsamlingen. Sedan starten för 12 år sedan har en miljard kronor samlats in till de fattigaste barnen i världen. Lions är med för tredje året i rad. Hur mycket Lions samlat in av de 81 miljonerna går inte att säga, då insamlingen är en gensam kraftansträngning av alla de som är med i Världens Barn, i år 12 organisationer. Det brukar, när året är slut, göras en uppskattning baserat på det klubbarna rapporterar in till sina distriktskassörer, men detta har inte skett ännu. Klart är i alla fall att alla organisationer som ingår i Världens Barn i år samlat in 40 miljoner av de 81 miljonerna, vilket är lika med resultatet 2009. I år har målsättningen uppfyllts, målsättningen var 80 miljoner. TVs insatser gav mer pengar i år jämfört med förra året. Radiohjälpen beräknar att resultatet vid årsskiftet kommer att sluta på 83 miljoner. Hit räknar de nu uppskattade intäkter som de vet kommer att komma in, insamlingen pågår till årets slut. Bästa kommun i år blev igen Sorsele kommun med 117:26 kronor per invånare. På andra plats Öckerö med 113:48 kronor per invånare. Sedan Gnosjö med 50:69 kronor per invånare. Bästa storstad blev Eskilstuna med 14:36 kronor följt av Växjö på 6:48 kronor per invånare. Bästa län blev Södermanland med 10:80 kro-

nor per invånare följt av Jönköping med 7:71 kronor per invånare. Årets raket blev Kil som gjorde en 980 procents ökning från 2009. Lions Club Gnosjö har meddelat att de själva samlat in hela 258 000 kronor till Världens Barn. LC Gnesta har meddelat att klubben samlat in över 170 000 kronor till Världens Barn, vilket naturligtvis också i högsta grad bidragit till att dessa båda kommuner hamnat högt på rankinglistan. LC Vadstena bidrog till att Östergötland hamnade högt upp på listan av bästa län. Vadstenaklubben samlade in drygt 47 000 kronor. Som tidigare år kommer Lions interna pris för bästa klubb i Världens Barn att delas ut på Riksmötet 2011 till den klubb som samlat in mest i Världens Barn. Och som tidigare år, kommer priset att vara en litografi skänkt av Lasse Åberg. Din klubb uppmanas berätta för distriktskassören hur mycket ni uppskattar att ni samlade in. Distriktskassören till MD efter årsskiftet. OBSERVERA också att precis som tidigare år kan klubbarna söka för hjälpprojekt utanför EU hos Radiohjälpen och deras pott i Världens Barn insamlingen. Detta ligger utanför de 5 % som Lions får för sitt profilprojekt från Världens Barn insamlingen. Hur man gör framgår på Radiohjälpens hemsida: www. radiohjalpen.se och länken ”så söker du bidrag” , ligger långt ned på sidan.

Så här gjorde vi LC Gnosjö

Så här gjorde vi – LC Vadstena

När Lions i Gnosjö kallar, då ställer företagen upp – mangrant. De står för 80 % av de insamlade medlen.

En annan klubb som också varit framgångsrik i insamlingen till Världens Barn är Lions Club Vadstena. De blev bästa klubb i Östergötland. Hur bar de sig åt?

258 000 kronor till Världens Barn, insamlade av en enda klubb. LC Gnosjö slår kanske rekord. Hur bär de sig åt för att få in så mycket pengar till en enda insamling? - Gnosjöandan, du vet, säger Ingmar Johansson. Nog verkar det ligga något i detta. Alla känner alla i Gnosjö – mer eller mindre. Många är företagare och/eller har kontakt med företagare på orten. Många av företagen är framgångsrika och internationellt verksamma. De har till och med en egen hemsida och marknadsför sig internationellt, se http://www.gnosjoandan.com/ Företagarna på orten står alltså för 80 % av de insamlade medlen. I klubben finns det flera företagare. Vi har ett reselotteri med 2000 lotter x 200 kronor, vilket ger 196 000 i intäkter. Det är dessa reselotter vi säljer till företagen. Företagen delar ut det som present till de anställda, berättar Ingmar Johansson. Den andra delen kommer från en aktivitet klubben har som heter Järnbärardagarna. En folkfest för gnosjöborna. Nästan 20 % av intäkterna till Världens Barn från klubben kommer från denna aktivitet. Resterande, några procent, kommer från bössinsamling. LEO Sölvesborg deltog också i insamlingen, se sista sidan i denna tidning.

- Ja, hur bär vi oss åt, funderar Felle Fernholm, medlem i LC Vadstena, på frågan. - Vi har aldrig några svårigheter att få ihop villig arbetskraft vare sig det gäller skramla med bössa eller sälja lotter eller något annat för få in pengar till att hjälpa människor som har det svårt. Vi har roligt i Lions och därför ställer medlemmarna upp, fortsätter Felle. - Vi berättar också för den som är tveksam att skänka en slant, att vi har bara ett fåtal anställda på ett mindre kontor och att detta betalas av lionsmedlemmarnas medlemsavgifter och inte av insamlade medel. Då plockar människor fram plånboken. LC Vadstena samlade in drygt 47 000 kronor till Världens Barn. Det mesta fick de in via bössinsamling. Så här gjorde vi – LC Gnesta I år igen är det Lions företagssatsning lokalt i Gnesta med omnejd som gett resultatet. Vi uppvaktar alla Gnesta företag med ett paket. Alla företag får ett tackdiplom plus annons i lokaltidningen. Beroende på hur mycket företagen skänker får de boken Noveller för Världens Barn. Denna bearbetning av företagen gav 130 000 kronor till Världens Barn. De resterande 40 000 kommer från Lions årliga loppmarknad i Gnesta, berättar Håkan Karlsson. 17


LIONS I SVERIGE slå in den i ett paket, skriva på om det är till en kille eller tjej och vilken ålder och skänka det till ett barn som kanske inte har några leksaker alls. Aktiviteten har vänt sig till barn i åldersgrupperna, förskola till klass 5 på grundskolan.

Barn på Furubergsskolan framför sina paket

Barn hjälper Barn Under september månad har Lions Club Varberg genomfört en aktivitet kallad Barn hjälper barn med syftet att

samla in leksaker som sedan skall kunna ges bort till andra barn som julklapp. Julklapparna kommer att sändas till barnhem i Litauen som lionklubben har kontakt med.

Till forskningen

Seniordag

LC Sollefteå har delat ut 50 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond i Umeå samt till Diabetesföreningen i Sollefteå/Kramfors. I november samlade klubben också in leksaker vid centrumet i Sollefteå, leksaker som går till barn i östra Europa som inte har råd med egna leksaker.

LC Partille har varit med och arrangerat seniordag i sin kommun tillsammans med andra aktörer, såsom kommunen och andra frivilligorganisationer. LC Partille ställde upp en monter där de informerade om Lions.

Kanonprojekt

Lions har blivit kontaktade av Skokanonen, ett företag som säljer skor, som erbjudit klubbarna att delta i Skokanonens 30 års firande. Företaget erbjöd klubbarna att stå för kaffeservering och för det fick klubbarna 10 000 kronor per klubb till hjälpkassan. Ett trettiotal klubbar nappade på detta och fick på så sätt ett tillskott till klubbarnas hjälpkassor. 18

För att samla in leksaker delade klubben ut kartonger till cirka 80 skolor i kommunen, med önskan om att barnen skulle kunna välja ut en leksak de inte längre leker med,

Resultatet blev överväldigande. Lions Club Varberg fyllde tre stora flyttsläp efter att ha packat om så effektivt som möjligt. Det rörande är att barnen ofta inte tog den billigaste leksaken och skänkte utan många gånger valde ut någon fin leksak. Paketen kördes till Göteborg där man lastade på en lastbil tillsammans med sjukvårdsutrustning och hygienartiklar för närmare transport till Litauen. Transporten sponsrades utav några Göteborgsklubbar.

- Vi passar alltid på att ställa upp och ställa ut och informera om vad Lions gör lokalt, i Sverige och i världen, berättar LC Partilles president Kenneth Ehnberg.

En jazz konsert

gav LC Bjuv omkring 25 000 kronor, pengar som kommer gå till att ge äldre i kommunen julblommor samt till trivselkvällar äldreboenden i vår. Vidare gav Lions julmarknad och försäljning av julkort pengar till klubbens hjälpkassa.

Kalas för äldre För femte året i rad anordnade Lions Club i Lysekil en äldredag för omkring 110 människor. Tillsammans med Lysekils kommun bjöds på mat och underhållning. Gästerna kom från pensionärsboende och sjukhusboende.


LIONS I SVERIGE Lions delar hjärtstartare

ut

Ska man få problem med hjärtat ska man få det i Falsterbotrakten. Där har nämligen Lions försett området med fem hjärtstartare. Den senaste har klubben LC Reng Höllviken skänkt till Falsterbokanalens båtklubb. De andra fyra hjärtstartarna finns vid taxistationen, tennisklubben, klubbens loppislokal och vid Höllvikens idrottsplats. Båtklubben är en av kommunens större besöksplatser. LC Reng Höllviken och båtklubben har sedan tidigare ett nära samarbete, bland annat stöttar lionklubben båtklubbens seglarskola för ungdomar.

Disco för funktionshindrade

LC Munka Ljungby har arrangerat handikappdisco. Omkring 250 stycken funktionshindrade ungdomar fick

dansa loss, umgås och äta korv, läsk och chips i obegränsad mängd. Ungdomarna fick också en CD-skiva eller discokeps med sig från festen.

I år visade 75 företag upp sig på Lions ljusvägg.

Ger utmärkelse till medmänniska

Pengarna klubben fick in gick till Världens Barn och Lions Cancerforskningsfond i Väst.

LC Gnosjö delar varje år, sedan 1993, ut ett pris ”Gnosjö medmänniska”. I år gick det

till Arne Svensson från Gnosjö för sitt arbete som spindeln i nätet för Gnosjö Hjälper – en förening med flera organisationer som medlemmar. Gnosjö hjälper driver bland annat second-hand för-

säljning på orten. LC Gnosjö är också med i ”Gnosjö Hjälper”. På bild ses Åke Svenningsson, Stig Jonsson och Boo Clenow överlämna utmärkelsen till Arne Svensson.

Lions ljus i mörker

I drygt 10 år har Alingsås kommun arrangerat något man kallas Ljus i Alingsås under oktober. På fem platser i kommunen belyses broar, byggnader med mera. Professionella ljussättare från hela världen vallfärdar till Alingsås för detta. Under evenemanget får Lions sätta upp en ljusvägg, en kraftfull projektor som på en vägg visar bilder. Där säljer Lions reklam plats och på detta sätt får klubben in omkring 200 000 kronor till sin hjälpkassa varje år.

19


LIONS I SVERIGE

Lions med hos FN förbundet I anslutning till FN dagen, som inföll söndagen den 24 oktober, arrangerade FN förbundet en aktivitet på Stockholms Central, ”speakers-corner” där de inbjudit organisationer att tala om något ämne som ansluter till det FN arbetar med för att bidraga till att uppnå millenniemålen inom mänskliga rättigheter.

Lions var inbjuden som organisation, då Lions redan var med som remissinstans vid bildandet av FN 1945. Lions representerades på plats på Stockholms Central av vice distriktsguvernör 101-A, Mats Granath.

tan. I Sverige finns över 500 klubbar och över 12 000 medlemmar som gör mycket för det. Jag vill nämna tre områden – kampen mot blindhet, diabetes och att ge utsatta människor tillgång till vatten - sade Mats Granath.

- Många olika insatser av ideellt arbetande lionmedlemmar gör tillvaron bättre för andra människor. Vi är snabba på plats vid katastrofer, till exempel Haiti och Pakis-

Sedan fortsatte han att berätta om Lions kamp mot blindhet i världen.

bota onödig blindhet för jordens människor. Det är ett målmedvetet arbete för att ge människor synen åter så att de kan studera och skaffa sig ett arbete och därmed resa sig ur fattigdom. Lions gör skillnad för millioner människor i världen, i Sverige, i det lokala klubbarbetet och inte minst vid katastrofer.

- Sedan 1925 har Lions över hela världen arbetat med att

Brödbak ger pengar

20

LC Vilhelmina/Volgsjös medlemmar har stått vid ugnen och bakat tunnbröd, som de sedan sålt på marknad. Omkring 8000 kronor blev det till hjälpkassan. Pengarna som de får in, även från julmarknad,

Cancerforskningsfond. I Vilhelmina, som ligger vid foten av fjället, bor det drygt 7000 i kommunen, varav nästan 4000 i centralorten. Här finns två klubbar LC Vilhelmina/Volgsjö och LC Vilhelmina.

Lucia och julgransplundring, går till hjälp till Pakistan, Världens Barn och Lions

På bild ses Laila Ekebro, Monica Granlund och Monica Söderlund.


LIONS I SVERIGE

LC Huddinge mot AIDS LC Huddinge har arrangerat en konsert med Star for Life och artisterna Tripel &Touch. Konserten drog in 90 000 kronor. Star for Life är en organisa-

tion med 90-konto och som arbetar för att stödja ungdomar i Afrika och arbeta mot spridningen av AIDS.

marbetet och var med och arrangerade en konsert i Huddinge, som alltså gav 90 000 kronor.

Två gånger per år turnerar artisterna Tripel & Touch och Star Choir i Sverige för att mobilisera och samla in pengar till verksamheten. LC Huddinge nappade på sa-

Star for Life och Star Choir har ett färdigt koncept. De som behövs är någon som vill arrangera konserter med dem. I Huddinge var det LC Huddinge. Kören består av barn från Afrika.

Konst gav pengar till att hjälpa LC Skara Lisa har tillsammans med LC Valle haft en vernissage och konstauktion i Skaratrakten. Konstverken har gjorts av kända konstnärer och dessa har skänkt sina alster till aktiviteten. Hela behållningen, 27 000, gick till Lions Cancerfond i Väst.

- Tanken med att göra så här från vår klubb är att vi nu är förhållandevis åldersstigna och behöver hitta nya insamlingsformer. Snart orkar vi inte fysiskt längre genomföra diverse kylslagna parkeringsuppdrag eller glöggserveringar för att få in pengar till välgörenhet. Vi sökte något vi kunde intellektuellt inomhus arrangera och då hittade vi Star for Life och deras kör, berättar Jochen Lidbeck, LC Huddinge. Klubben fick med sig tobaks-

handlare och kommunen på att sälja biljetter. Konserten som sådan blev lyckad och mycket känslosam med barnen från Afrika som uppträdde. Star for Life arbetar i två länder i södra Afrika: Sydafrika och Namibia. I Sydafrika beräknas ca 18,1 % av befolkningen vara hivpositiva. I Namibia är motsvarande siffra 15,3 %. Star for Life har kontor i respektive samarbetsland med anställda och lokala styrelser. Huvudkontoret ligger i Sverige och ansvarar för insamling och strategisk planering. För läsa mer om Star for Life, se http://www.starforlife.se För den klubb som är intresserade av att göra som LC Huddinge, kontakta: Jochen Lidbeck, mail: ann.jochen. lidbeck@spray.se 21


LIONS I SVERIGE För blinda i Vietnam Sedan ett antal år tillbaka stöder klubbar i distrikt 101S ett skolprojekt för blinda barn i Hanoi. Detta har till och med visats på CNN (TVkanal).

Lions med på ”rullstolsrace” I Värnamo anordnades under hösten tillgänglighetens dag med handikappiorganisationer, Lions, kommunen och kyrkosamfund plus hotellkedjan Scandic. Lions ställde bland annat upp med funktionärer under ett rullstols-

race, där föreningar, politiker och kyrkosamfund tävlade mot varandra. Hela arrangemanget fick god PR – även Lions – i lokalpressen. På bild ses från vänster Gunnar Karlsson, Tomas Jonsson, Kåre Johansson och Svante Hultkvist tillsammans med gästtalaren Tomas Fogdö.

Stödet går till en konstskola för blinda barn i Hanoi. Inom ramen för den ordinarie skolan har eleverna kunnat få ägna sig åt konst och detta tack vare Lions insats. Blindskolan i sin helhet är mycket fattig. Tursamt nog är verksamheten inte så jättedyr. Lions bidrag är mycket välkommet, säger Elisabeth Persson, konstvetare som är den som driver projektet på plats i Hanoi. Att arbeta med konst ger stimulans åt eleverna och utvecklar på dem på ett sätt som inget annat ämne. Att gå på konstskolan, som ligger

utanför skoltiden, är frivilligt för eleverna. Detta konstprojekt planeras nu lanserar i 13 andra provinser i Vietnam. Om Lions pengar kommer in där också står ännu så länge skrivet i stjärnorna.

Lions stöttar prostataforskningen LC Reng Höllviken har lämnat bidrag på 50 000 kronor till sjukhuset i Malmö. Stödet ges till prostataforskningen. Från lionklubben president Lennart Andersson och från sjukhuset professor Per-Anders Abrahamsson, en framgångsrik forskare inom prostatacancerforskningen, som var mycket tacksam för gåvan och lovade att komma till LC Reng Höllviken vid något tillfälle för att berätta om forskningen.

Bekostar lekpark LC Gnosjö har bekostat och invigt klubbens andra lekpark för barn. Denna gång i Hillestorp. Sedan tidigare finns en lekpark i centrala Gnosjö som LC Gnosjö bekostat. Den har blivit väldigt populär bland barn, deras föräldrar och mor och farföräldrar, säger Anders Knutsson, president i LC Gnosjö.

LC Gnosjös lekpark i Hillerstorp. 22


LIONS I VÄRLDEN OCH LCIF

Ögonundersökning i USA.

Värdet av att ge 200 kronor betyder kanske inte så mycket för dig och mig i den rika delen av världen, men för dem i den andra världen betyder det oerhört mycket. I november månad uppmanar LCIF alla lionmedlemmar att skänka US dollar 20, 50 eller 100 till LCIF. US dollar 20 räcker inte ens till en middag för två i den rika världen. För andra betyder det att livet förändras till något positivt. Ta till exempel Felicia Otero från Mexico som för US dollar 20 fick en gråstarrsoperation. Hon kan nu se sina barnbarn

för första gången. Även Dan McCarthy från Iowa vet vad en gåva på US Dollar 20 betyder. Han son har fått glasögon, något Dan inte haft ekonomisk möjlighet till att själva köpa till sonen. Studenten Liudvukas Stulpinas på en skola i Litauen vet också vad US dollar 20 betyder. Tack var det har hans skola infört Lions Quest och atmosfären i skolan har förbättrats betydligt. Varje Lions som donerar US dollar 20, 50 eller 100 till LCIF kommer att få ett speciellt pin, ”Contribution Member Pin”.

L I O N S H O P

!

r här

a klapp l u j a

ndl

Ha

Tel: 08-744 59 00 - E-post: supplies@lions.se - webshop: www.lions.se/lionshop

Ögonundersökning i Nepal.

Lions hjälper blinda Att sköta synvård i Nepal, ett land uppe i Himalayas berg, är inte lätt. För att nå ”vårdcentralen” måste 15 bärare transportera hundratals kilo med utrustning till fots uppför bergen. För att inte tala om patienterna, som måste gå långt uppför för att komma till ”vårdcentralen”. Det här vet Lions i Nepal som sedan 1994 bedriver ögonsjukvård i landet tillsammans med samarbetspartners i form av andra organisationer och lokala myndigheter. Lions i Nepal får stöd för sitt arbete från LCIF och Sight First. Totalt 9,7 miljoner US dollar har man bidragit med. Lions är framgångsrika i sitt arbete i Nepal med att minska antalet blinda. Nepal är

ett fattigt land och ett fattigt land har inte utbyggd samhällsservice, därför gör Lions över hela Nepal en enorm insats. Halva befolkningen i Nepal uppskattas leva under fattigdomsgränsen som är 1,25 US dollar per dag. Omkring 45 % av nepaleserna saknar ögonsjukvård och 80 % av de som är blinda är det på grund av starr. Vidare uppskattar man att över hälften av patienterna med synproblem är kvinnor. Då Lions är en av de ledande i landet på att bota ögonsjukdomar och ge synvård så får också Lions i Nepal mycket publicitet kring sitt arbete. Tack vare detta får Lions också många nya medlemmar, som vill vara med och stödja och arbeta med Lions. 23


B-posttidning Avsändare: Lions Clubs International, Sverige Geijersvägen 24 112 44 Stockholm

LEO

Ungdomarna i LEO Sölvesborg, från vänster: Erik, Joel (bakom), Clara, Cecilia, Maja, Moa, Ida, Maja - president och Karin.

Vi hjälpte också Världens Barn LEO klubben Sölvesborg deltog, tillsammans med LC Sölvesborg, i insamlingen. LC Sölvesborg skänkte hela lördagskassan från sin secondhand-försäljning till Världens Barn och LEO samarbetade med Mjällby IF och fick ”skramla” bössa vid deras hemmamatch mot Halmstad BK.

Vid entrén till matchen och i pauserna fick LEO ungdomarna samla in till Världens Barn. Vidare skänkte Mjällby IF en krona per publikperson denna dag till LEO ungdomarnas insamling. Totalt blev LEOs insamling nästan 9000 kronor. LEO och Lions tillsammans i Sölvesborg skänkte 30 000 till Världens Barn.

LEO fortsätter fram till jul att bidra till Världens Barn genom att de säljer boken ”Noveller för Världens Barn” i LEOs kiosk ända fram till jul.

Tidningen LION nr 3-10-11  

Sbveriges Lions offciella tidning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you