Page 1

Technické údaje dalekohledy jsou plnûné dusíkem

EL 8.5x42 WB

EL 10x42 WB

8.5x

10x

PrÛmûr ãoãky objektivu

42 mm

42 mm

PrÛmûr výstupní pupily

4.9 mm

4.2 mm

Vzdálenost výstupní pupily

18 mm

15 mm

Zorné pole na 1000m/yardÛ

130 m

110 m

Zorné pole ve stupních

7.4°

6.3°

Zorné pole s brýlemi/stupnû

7.4°

5.6°

Zorné pole oka

62°

63°

Nejkratší ostfiená vzdálenost

1.5 m

1.5 m

Srovnání dioptrií vlevo/vpravo

± 3 dpt

± 3 dpt

5 dpt

5 dpt

56 - 74 mm

56 - 74 mm

Stmívací faktor (DIN 58388)

19

21

Optické souãástky (z každé strany)

10

10

Teplota pro používání

-25˚/+55˚ C

-25˚/+55˚ C

Skladovací teplota

-30˚/+70˚ C

-30˚/+70˚ C

4m

4m

Délka cca*

165 mm

158 mm

Šífika cca**

123 mm

123 mm

Výška cca**

64 mm

64 mm

Hmotnost cca

820 g

780 g

CZ Model Zvûtšení

Dioptrická korekce pfii ∞ Mezioãní vzdálenost

Typ spojovacího závitu stativu

* se zašroubovanými koncovkami oãnic ** s mezioãní vzdáleností nastavenou na 64mm/2.5 palce

Veškeré ùdaje pfiedstavují konkrétní hodnoty. Vyhrazujeme si právo na zmûny v konstrukci a dodávek výrobkÛ.

BA-678/2, 05/2008

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/2008_06_24_EV_EL42_TD_2008_150x195_CZ%5B1400%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/2008_06_24_EV_EL42_TD_2008_150x195_CZ%5B1400%5D.pdf

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/2008_06_24_EV_EL42_TD_2008_150x195_CZ%5B1400%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/2008_06_24_EV_EL42_TD_2008_150x195_CZ%5B1400%5D.pdf