Presentatiegids SV Voorwaarts Twello - Seizoen 2018/2019

Page 1

jaargang 27Voorwoord

Daarom is het een eer…

Sportvereniging Voorwaarts

De 27e presentatiegids ligt op dit moment voor u. Hebt u de mooie cover al goed bekeken? Daar ziet u een mooie samenvatting van onze prachtige omni-vereniging. Vijf sportende leden die de afdelingen Beach, Gymnastiek, Handbal, Voetbal en Volleybal vertegenwoordigen. Sterker nog: zij vertegenwoordigen ruim 2200 leden van een kerngezonde club. Want dat mogen we op deze plaats rustig stellen: Voorwaarts is gezond en daar zijn we onze leden, vrijwilligers en sponsors enorm dankbaar voor. Als u dit leest, denk daar dan even aan en als u de sponsors en vrijwilligers binnenkort tegen komt. Bedank ze dan even door het opsteken van uw hand. Als blijk van (h)erkenning. Is leuk!

Opgericht 14 mei 1934 Kerklaan 2a 7391 AN Twello Telefoon (0571) 27 13 32 Uitgave Studio Response Zwaluwenweg 6

Zojuist heeft u de bladzijde teruggeslagen om de cover nog eens extra te bekijken. Blader nu snel even door de hele gids heen. Be- en verwonder u over zoveel mooie foto’s en verhalen. Neem dan na uw snelle quickscan de tijd om de gids op uw gemakkie te lezen. Ben je voetballer? Lees dan ook eens de pagina’s van de andere afdelingen. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Je krijgt dan een mooi beeld van de hele omnivereniging, waar jong en oud, man en vrouw kan sporten op prestatief en recreatief niveau. En dat op een plezierige en respectvolle wijze. Daar staat s.v. Voorwaarts voor. Daarom vinden wij het als redactie altijd weer een eer om dit magazine voor zo’n leuke club te mogen en kunnen maken. Wij wensen u veel leesplezier en een heel sportief seizoen!

7384 SK Wilp Telefoon (06) 12 14 16 74 Eindredactie Rob Klunder Redactie Paul Diks, Hans Haagen, Eric Klein Swormink Rob Klunder, Ralph Tip

De redactie.

Teksten

In dit nummer o.a.:

Hans Haagen, Eric Klein Swormink, Rob Klunder, Ralph Tip en

3 Omni say is omni do 5 Gymnastiek voor iedereen. Maar dan ook echt voor iedereen! 11 Volleybalmannen voor het eerst in 2e divisie! 15 Selectie Volleybal Heren 17 Tukker aan het roer bij volleybaldames Voorwaarts 21 Selectie Volleybal Dames 27 Op wedstrijdniveau beachvolleyballen bij Voorwaarts 31 Jochem de Weerdt wil Voorwaarts naar de eerste klasse loodsen 40 Hoofdselectie Voetbal 44 De familie Berendsen zit vol met ‘Voorwaarts DNA’ 53 John Stegeman, trainer Go Ahead Eagles: ‘De beleving is zó intens’ 56 Moudy heeft weer plezier, mede dankzij Voorwaarts 63 Helma Meijerman: “Er valt nog steeds wat te winnen” 69 Selectie Handbal Dames 75 ‘Na ieder sportweekend draait de facilitaire dienst op volle toeren’ 77 Bemiddelen bij een vervelende situatie 79 De Business Vrienden van Voorwaarts

René Vorderman Fotografie Evert v.d. Worp Fotografen Ontwerp en advertentie exploitatie Studio Response Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan Druk 2.250 exemplaren

5

27

44

53

56

75

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van uitgever.

1 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

ColofonVoorwaartsdomein(en)

Omni say is omni do Het visitekaartje van onze vereniging die nu dus voor de 27e keer voor u ligt.

5 oktober

Jeugdbingo

Het magazine is in de loop der jaren

­nadrukkelijker samenwerking zal voor

12 oktober

Mannenbingo

geëvolueerd van puur voetbal naar

zowel de sponsor als Voorwaarts interes-

omni. En laat die omni-gedachte nou

sant(er) zijn.

28 november

Sinterklaasmiddag

22 december

Kerstbingo

6 januari

Nieuwjaarsreceptie

het thema zijn voor de komende twee seizoenen. Althans op bestuurlijk niveau.

Het organisatorische plaatje ziet er zoals

Daar waar de afdelingen Beach, Handbal,

onderstaande afbeelding uit. Zoals gezegd:

Gymnastiek, Voetbal en Volleybal in het

in de komende twee seizoenen zal er

1 maart

Kindercarnaal

zogenaamde sportdomein het komende

nadere invulling worden gegeven aan dit

seizoen vooral hun eigen “ding” moeten

model met als doel “slimmer, beter, effi-

maart/april

Potgrondactie

doen wordt er op de andere terrein-

ciënter” waardoor het voor de vrijwilligers

30 mei

Gezinsfietstocht

en nadrukkelijker de synergie gezocht.

beheersbaarder (en nog leuker) wordt.

Dan hebben we het over de domeinen

En als de energie na een aantal jaren wat

gezellige middag N.n.t.b.

“ondersteuning”, “markt” en “horeca &

minder wordt, dan kan het stokje wat

events”. Mooi voorbeeld van de synergie

makkelijker worden overgegeven. Alles in

is de ledenadministratie. Er was een

het belang van de continuïteit van onze

dubbele ledenadministratie: één omni

club. De aanpassing van de bestuurs­

en verschillende ledenadministraties bij

structuur zal samengaan met de aan-

de afdelingen. Nu hebben alle afdelingen

passing van de huisregels en statuten en

eenzelfde Sportlink-administratie. Met

uiteraard aansluiten bij de missie en visie

één druk op de knop kan daaruit één

voor de komende pakweg 5 jaar.

omni overzicht worden gemaakt. In de

kubbtoernooi

N.n.t.b.

Toneel 2019 De data voor de toneel­ uitvoeringen zijn: 8, 9, 15 en 16 februari 2019. Ons clubgebouw wordt aangepast waarbij

nieuwe structuur krijgt dit onderwerp

Ondertussen draait de vereniging

er diverse scenario’s zijn. Van nood-

voortaan een plaats onder verant-

“gewoon door”. En dat dankzij alle

gedwongen verbouwingen (keuken en

woordelijkheid en coördinatie van het

vrijwilligers. We zijn financieel gezond en

asbestsanering) tot nieuwbouw “omdat

bestuurslid “Ondersteuning”. Een ander

kunnen c.q. moeten ondertussen ook

we toch bezig zijn en ons huis nu wellicht

dankbaar voorbeeld is de sponsoring:

belangrijke beslissingen nemen.

duurzaam klaar kunnen zetten voor de komende 20 jaren”. Daarnaast zal opnieuw de capaciteit van

Voorzitter OMNI

de zaal en de velden op de agenda staan. Het faciliteren van onze leden staat

Penningmeester OMNI

Vice Voorzitter OMNI

Secretaris OMNI

Bestuurslid Marktdomein

Bestuurslid Ondersteuningsdomein

Bestuurslid Horeca & Events

immers voorop. Dat is onze “core business”. Verderop in deze gids staat de “Infographic” met een gegevens van de omni-vereniging SV Voorwaarts. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afgesproken om samen op een positief kritische wijze Voorwaarts te blijven gaan en elkaar te helpen. We hebben omni gezegd. Dan moeten we het samen ook doen. Kortom: omni say is omni do.

Voorzitter Beach

Voorzitter Gymnastiek

Voorzitter Handbal

Voorzitter Voetbal

Voorzitter Volleybal

Met vriendelijke groet, Een trots Centraal bestuur.

3 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaar ts Twello

Als Centraal Bestuur zijn we al 26 jaar trots op de presentatiegids.

Jaarplanning OC 2018/20195 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Tekst: Rob Klunder

Gymnastiek voor iedereen. Maar dan ook echt voor iedereen! Iedereen die aan gymnastiek wil doen, moet dat bij Voorwaarts kunnen uitoefenen. Die brede visie heeft het gymnastiekbestuur voor de komende jaren uitgestippeld. En met iedereen bedoelt het bestuur dan ook écht iedereen. Man, vrouw, jong, oud. “Onze missie is om kinderen van 1 jaar tot en met ouderen van 90 jaar aan het sporten te krijgen”, zegt voorzitter Marike Smit. Marike kijkt vol enthousiasme terug

dus de éénjarige broertjes en zusjes, ook

op de afgelopen jaren, maar misschien

konden gymmen. Die ouders gaven het

nog wel met meer enthousiasme naar

aan de leidsters aan en de leidsters waren

de toekomst. “Met het vernieuwde

zo enthousiast dat het bestuur dat

sportaanbod lopen we met Voor-

enthousiasme ook graag beloond.”

waarts wéér voorop. Het is echt uniek dat

kinderen van 1 jaar oud al bij ons kunnen

En dus kunnen de allerjongste leden

sporten”, zegt Marike vol trots. De

sinds afgelopen januari op zaterdag-

gymnastiekafdeling is de afgelopen jaren

ochtend sporten. “Het enige criterium

gestaagd gegroeid en dat komt mede

is wel dat de ouders altijd aanwezig

door een verbreding van de doelgroep.

moeten zijn, maar verder worden er

De afdeling speelt dan ook graag in

geen eisen aan de 30-minuten durende

op verzoeken van ouders. “De kleu-

activiteit gesteld. En daarna kunnen

ters gymmen al jarenlang op zaterdag­

de broertjes en zusjes gymmen, die

ochtend en verschillende ouders vroegen

tegelijk met de ouders meekomen.

zich de laatste tijd af of de allerkleinsten,

Zo bouwen we aan een opvolgend

aanbod voor elke leeftijd.” De afdelingsvoorzitter wijst erop dat de afdeling ook leden van tachtig jaar oud kent. Het gymnastiekaanbod is daarmee dus zeer breed. Toch kan de afdeling nog nét iets completer worden, stipt Marike aan. “Wat zou het leuk zijn als er ook nog meer mannen zich gaan aanmelden. Dan bereiken we echt iedere doelgroep.” Mochten Voorwaarts-leden nog meer wensen hebben, dan zijn zij altijd welkom om ideeën in te brengen. Marike bena­ drukt dat het bestuur graag nauw contact houdt met haar leden. Daardoor kan de afdeling op wensen inspelen. “We krijgen veel vragen van ouders en daarvoor zoeken we altijd naar het beste aanbod. Het bestuur geeft leidsters vervolgens de volledige vrijheid om een nieuwe activiteit te ontplooien. “We zijn blij en trots op onze leidsters, dat ze de volledige verantwoordelijkheid nemen. Wij geven ze alle vrijheid en daardoor kunnen zij zich ook helemaal ontwikkelen. Dat biedt een win-win-situatie. Want wil je groeien, dan heb je goede leiding nodig. Daar knokken we voor. En als mensen zien wat Voorwaarts uitstraalt, dan heeft dat aantrekking.”


Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

ns ri 2019 is o Per 1 janua s in Twello: nieuwe adre 91 AK

t 49, 73

Koppelstraa

Autoschadebedrijf De Wilde Twello Engelenburgstraat 2 - 7391 AM Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade Wij herstellen voor alle verzekeringsmaatschappijen


CIOS goede uitvalsbasis voor stage bij SV Voorwaarts

We maken kennis met Wouter van Vemden en Luca Lenderink.

Voorwaarts. “Gymnastiek vind ik wel het

­Allebei 17 jaar en afkomstig uit Twello. Beide studenten aan het

leukste vak op het CIOS. Bij Voorwaarts

CIOS in Arnhem met als specialiteit Sport en Bewegen. Ze lopen

kijken we mee met de leiding, we hebben

stage binnen de afdeling gymnastiek als assistent bij het turnen en

zeker ook invloed op de invulling van de

gymnastiek algemeen.

lessen wanneer we leuke ideeën hebben. De ervaring bij Voorwaarts helpt om een

Wouter en Luca kennen elkaar al vanaf

de afdeling voetbal heeft Wouter stage

de middelbare school via de opleiding

gelopen als scheidsrechter bij de pupillen

Sprengeloo richting SDV (sport, dienst-

en volgde daar ook een cursus voor.

verlening en veiligheid). Daarna zijn ze

Nu is hij samen met Luca sinds eind

de opleiding gestart aan het CIOS in

2017 actief als stagiair binnen de afdeling

Arnhem. Wouter heeft ook al een aardig

gymnastiek. Wouter: “Ik vind het leuk

Voorwaarts verleden.Vanaf zijn 6e jaar

om zelf te sporten en andere mensen te

heeft hij 11 jaar lang gevoetbald bij

leren en te laten sporten. Daarom heb ik

Voorwaarts. Afgelopen seizoen moest

voor een nieuwe ervaring gekozen bij de

hij stoppen omdat het niet meer te

gymnastiek.” Luca kent geen Voorwaarts

combineren viel met studie, stages en

verleden en is via het CIOS en zijn

werk. Sporten is echt hun passie. Binnen

contact met Wouter binnen gekomen bij

goede sportdocent te worden.” De middelen bij Voorwaarts zijn volgens hen ruim voldoende. “Niet alleen de faciliteiten spelen een rol maar ook de gezelligheid”, vertelt Luca. Natuurlijk staat er aan de Zuiderlaan een prachtige turnhal. En de goede samenwerking met SV Twello is er dan ook. Meestal wordt er één keer per maand daar op de zondagochtend getraind. Wouter is wel duidelijk over de toekomst van de jeugd binnen de gymnastiek afdeling: “Er zit echt potentie in onze jeugd. Je ziet sommige meiden bij de gymnastiek dingen doen, die een gemiddeld kind op die leeftijd niet kan. Het is zeer belangrijk dat de jeugd aan het gymnasten blijft, omdat gymnastiek je algemene ontwikkeling aanzienlijk verhoogd. Ook is het leuk om te doen en de meiden die nu op gymnastiek zitten krijgen er een fijn en gezond gevoel bij om te sporten. Na deze stage wil ik graag verder als leiding binnen de afdeling gymnastiek.” Ze zijn beiden enthousiast over hun stage traject en over de vereniging. “Turnen is een hele afwisselende sport en heeft zeer veel leuke en verschillende onderdelen. Je leert heel veel van de stages bij de club. We worden goed begeleid door de stagebegeleidster Lisa Brouwer die het contact met het CIOS onderhoudt en de andere leiding van het turnen.” Doelstelling van allebei is om zeker nog langer aan deze club verbonden te blijven. Tekst: Hans Haagen

7 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

‘Van voetbal tot gymnastiek, zo breed mogelijk ontwikkelen qua sport’


Nieuw bedrijfspand nodig? Kies voor de overtreffende trap van bouwen. Gefundeerd op een bouwproces dat één doortimmerd geheel vormt. Op samenwerking waarbij alle partijen elkaar blindelings vinden. We willen ook úw verwachtingen overtreffen. Uw uitdaging, hoe complexer hoe beter, is welkom.

Referenties AUPING • DEVENTRADE ITS • AMECO • PEINEMANN P+R ZUTPHEN • POSTNL RUYS VLOEREN • METOS PROMOHOUSE • BREUSTEDT RUITENBERG INGREDIENTS VERHEUL TRANSPORT

Alg. ad. 190x135 (halveA4liggend_Opmaak 1 03-05-16 16:41 Pagina 1 033_Advertentie_190-140 - 2018-08-22.indd 1

EIGENTIJDS

BETROKKEN

23-8-2018 16:58:02

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

TRANSPARANT

HERKENBAAR

Thuis in de Stedendriehoek Van den Belt makelaars is een deskundig, eigentijds en toonaangevend makelaarskantoor gevestigd in Twello. Wij zijn zeer betrokken bij al onze klanten en zijn door onze centrale ligging in de gemeente Voorst altijd dichtbij. Voor gewoon een kop koffie of vrijblijvend adviesgesprek kunt u te allen tijde bij ons binnen komen lopen. Wij helpen u graag.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello Telefoon (0571) 273377 info@vdbeltmakelaars.nl www.vdbeltmakelaars.nl


Binnen de afdeling Gymnastiek verzorgt

Als de dames nat bezweet, met een rood

Om overtuigd te geraken kunt u gratis

Karin Pol sinds september 2017 de

hoofd en een voldaan gevoel richting

deelnemen aan een proefles. Karin sluit

Bodyfit avonden in de gymzaal aan de

kleedkamer gaan, is mijn missie geslaagd.

af met haar enthousiasme over deze club

Wassenaer Obdamstraat. Deze relatief

Ik geef de les alleen en heb volledige

en deze activiteit binnen de gymnastiek

nieuwe activiteit wordt door haar met

vrijheid van invulling.”

afdeling: “SV Voorwaarts is een mooie,

veel enthousiasme en energie verzorgd.

gezonde club om trots op te zijn! Ze

Wat is nu precies Bodyfit en vanwaar die

Naast haar drukke gezinsleven is Karin

doen veel voor hun leden en zijn continue

‘plus’? Karin vertelt enthousiast: “Het is

ook werkzaam als Office Manager bij het

bezig met de ontwikkeling en verbreding

een combinatie van het vroegere aerobics

‘Duurzaam Inzetbaarheid Centrum’ in

van hun aanbod.”

en een aantal oefeningen, o.a. armen,

Deventer, een bedrijf dat zich bezighoudt

buik, benen en billen. Dit uitgevoerd met

om mensen die in onregelmatige diensten

Vooralsnog bestaat deze dynamische

lekkere muziek eronder en… klaar. Het

werken zo vitaal mogelijk te laten blijven .

groep alleen uit dames, maar iedereen kan

is laagdrempelig, de bewegingen zijn een-

Bodyfit 50 plus is daarnaast natuurlijk een

aan Bodyfit doen en haar streven is zeker

voudig en goed te volgen. Voor de dames

mooie aanvulling op het begrip vitaliteit.

om de groep uit te breiden. Met ingang

die meer uitdaging willen, heb ik altijd

van het nieuwe seizoen wordt er een

een moeilijkere variant. Die plus geeft aan

Op de vraag waarom ik naar ­Voorwaarts

speciale les voor mannen geïntroduceerd

dat de leeftijd vanaf 50 jaar is en hoger.

zou gaan voor deze sport en niet

die Karin ook gaat verzorgen. Houdt de

Maar dat zie ik absoluut niet terug in het

gewoon naar een sportschool is dit

website in de gaten voor meer informatie.

fanatisme en enthousiasme bij de dames.

wel duidelijk: “In reguliere sportscholen

We gaan er van uit dat de heren na het

Ik probeer ze dan ook iedere week uit te

worden weinig lessen aangeboden voor

lezen van dit artikel net zo enthousiast zijn

dagen om een extra tandje bij te zetten

de ‘oudere’ generaties. Dat vind ik jammer.

als Karin zelf.

en het maximale uit zichzelf te halen.”

Het is juist belangrijk om, naarmate je ouder wordt, gezond en vitaal te blijven

Karin heeft zelf ook een aardig verleden

en te blijven bewegen. Bij Voorwaarts

binnen de gymnastiek afdeling van Voor-

zijn we constant zoekende naar nieuwe

waarts. Ze heeft ook zelf in het oranje/

lessen om het aanbod hierin te vergroten.

zwarte turnpakje rondgelopen: “Als klein

Daarnaast is het sociale aspect ook niet

meisje zat ik eerst bij de gymnastiek, later

onbelangrijk, iedereen kent elkaar wel er-

werd dat turnen. Uiteindelijk ben ik in de

gens van en dat draagt bij aan een gezellig

selectie beland o.l.v. Cor de Bruijn. Na

en sportief samenzijn.”

een aantal jaren ben ik overgestapt op jazzdance, een groep van Wil Maters.”

Bodyfit geeft ook maar weer eens aan dat tegenwoordig de leeftijd

Via Studio Perfect in Deventer kwam ze in

van 50 het nieuwe 40 is. Dat

aanraking met het lesgeven, duo lessen als

bewijzen deze sportieve dames

stepinstructeur gaven aan haar de boost

iedere week opnieuw.

om verder te gaan qua opleiding in het lesgeven. Haar zus Miranda Pol, bestuurslid van de huidige afdeling, wist daar natuurlijk van en benaderde haar om bij Voorwaarts in te stappen. Inmiddels voelt ze zich als een vis in het water bij deze fanatieke groep: “De les voorbereiden, lekkere muziek erbij en dan kijken of je de hele groep mee kunt krijgen. Mijn streven is om veel variatie aan te brengen in de

Nat bezweet, met een voldaan gevoel richting kleedkamer, dan is de missie geslaagd…

lessen, dus niet iedere week hetzelfde. Tekst: Hans Haagen

9 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Bodyfit 50 plus, vijftig is het nieuwe veertig!


THE WORLD BEHIND your CURTAINS. . .

Bekende eigenschappen van de Forest gordijnrails zijn: • Eenvoudig te buigen met simpele buigapparaten • Snelle installatie d.m.v. Smart Klick ® technologie • Multifunctionele, uitwisselbare steunen • Inklikbare glijders • Geruisloos openen en sluiten van de gordijnen

W

W

W

.

F

O

R

E

S

T

G

R

O

U

P

.

N

L

Forest Group Nederland B.V. tel.: +31 (0)570-622850 fax: +31 (0)570-625284

“Samen werken aan de mooiste verbouwingen dat is onze passie!”

AANBOUW VERBOUW NIEUWBOUW ONDERHOUD RESTAURATIE

T. 0571-841866

BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL


Het was een beetje per ongeluk, maar het feestje was er niet minder om. De volleybalmannen hadden voorafgaand aan de competitie wel de ambitie van de top 3 uitgesproken, maar toen de nummer 2 ineens niet wilde promoveren en de 3e plek ook steeds steviger in handen kwam van de ploeg van trainster Marloes Leusink kwamen promotie-degradatie wedstrijden in zicht.

Ook Gideon Baksteen en Maarten

Qua power, qua kracht is het verschil niet

Schilpzand stoppen. Daar tegenover staat

zo heel erg groot denk ik. En we gaan ons

de komst van een nieuwe spelverdeler,

midden meer moeten benutten. Daar

Jordy Bernards van Alterno uit Apeldoorn

ligt winst voor ons. Het zou ook mooi

en een nieuwe middenman Bas Ruiter

zijn als we meer publiek gaan trekken.

van Avior uit Deventer. Ik denk dat er in

Volle tribunes, net als bij Dames 1 van de

de basis een volwaardig 2e divisie team

handbal. Volleybal op dit niveau is prachtig

staat. Weet je, soms opent het wegvallen van je beste aanvaller ook weer mogelijk­heden voor anderen.”

elkaar gezeten en besloten er dan ook maar vol voor te gaan. “

waarts mee doen met het

afgedwongen. Maar het onverwachte bracht denk ik ook heel veel ontspanning met zich mee. En daar lag ook het verschil met onze tegenstander Arvevo die dus tegen degradatie streed. Wij mochten, zij moesten.” De rest is bekend. Voorwaarts won in Arnhem, in het hol van de leeuw met 3-2 en promoveerde voor het eerst in de historie van de club naar de Tweede divisie. “De ontlading was geweldig!” Voorwaarts dus op ongekend niveau, onbekend niveau ook. Een prachtige uitdaging voor het team dat wel wat veranderingen zal ondergaan. “Ja er gaan er een paar weg en er komen er een paar bij.” Het verlies van Harmen Arendshorst lijkt op voorhand het grootst. “Ja natuurlijk is dat jammer. Harmen had jaren ere­divisie gespeeld, die gaan we wel missen ja. Maar daar is niks aan te doen, hij verhuist naar Steenwijk. Spelverdeler Teun Stroeve moest afgelopen seizoen vanwege een knieblessure al stoppen met volleybal. Dat is ook echt balen, voor Teun zelf natuurlijk nog het meest.

maar ook een jaar zien dat dit niveau bij ons past!”

landelijke bekertoernooi. Dat hoort bij de tweede divisie. En zo zal er meer veranderen: “Ik denk dat bij ons vooral de foutenlast omlaag moet. Daar ligt een

“We hadden die 3e plek immers zelf

een mooi jaar, een leerjaar, waarin we willen laten

Voor het eerst mag Voor-

“We hebben met z’n allen bij

om naar te kijken! Het wordt

verschil ­tussen 2e en 3e divisie.

Tekst: Ralph Tip

11 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Volleybalmannen voor het eerst in 2e divisie!


12 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Volleybal Seizoen 2018-2019 Tweede divisie B


Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Heren

13


Nieuwe en gebruikte

FIETSEN E-BIKES SCOOTERS en alle bijbehorende

REPARATIES en ONDERHOUD Oude Rijksstraatweg 44, Twello | (0571) 27 11 44


Seizoen 2018-2019

Marloes Leusink Trainer/coach

Jordy Bernards Spelverdeler

Enno Boersma Spelverdeler

Mark Brul Middenaanvaller

Rutger de Croon Passer/loper

Bart van Diepen Middenaanvaller

Wilco Kleine Passer/loper

Jacco Lemmen Libero

DaniĂŤl van Ommen Passer/loper

Bas Ruiter Middenaanvaller

Erik Tijhuis Diagonaal

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Volleybal

15


Ook dit jaar weer een warme douche voor allen die Voorwaarts een warm hart toedragen

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken Centrale Verwarming - Elektra Service en Onderhoud Voor Particulieren en Bedrijven

Specialisten in Familierecht Uit elkaar met respect voor elkaar

MR. MEDIATORS ADVOCATUUR COACHING & SCHEIDINGSMEDIATION

mr B.P.G. (Barthold) Dijkers vFAS familierechtadvocaat Erfrechtadvocaat vFAS en Mfn geregistreerd mediator Coach

Vestiging Twello Binnenweg 7, 7391 GK E bdijkers@mrmediators.nl M (06) 25 12 08 38 T (085) 750 04 74 www.mrmediators.nl


Tukker aan het roer bij volleybaldames Voorwaarts

17

een mooie mix van ervaring en jonge

Ik hou er van als speelsters zelf naden-

van Dames 1. De 47 jarige Tukker is de

speelsters. Ja, er zijn enkele belangrijke

ken, ik wil het team verantwoordelijk-

opvolger van Wilco Kleine. De volley-

speelsters vertrokken, maar weet je dan

heid geven. Ik geef tips en handvaten. Ik

baldames van Voorwaarts handhaafden

kan de rest opstaan! Ik durf ook niet

ben bij de wedstrijden ook niet zoals

zich afgelopen seizoen op de laatste

te voorspellen waar we eindigen. Dat

die trainer van Atletico Madrid (Diego

speeldag. Dat scenario willen zowel de

is ook altijd afhankelijk van je tegen­

­Simeone - red.) die de hele wedstrijd te

nieuwe trainer als zijn team dit seizoen

standers, van blessures en bij vrouwen

keer gaat. Mijn pijlers?

vanzelfsprekend vermijden.

ook van zwangerschappen. Kijk nu ook maar. We missen nu

Ik wil vooral een hecht team maken en ik vind het een uitdaging om

Schoppmann is een kind van de

ook twee meiden wegens

speelsters beter te maken.

bekende Twentse volleybalclub Pollux uit

een zwangerschap (Floor

Dat was ook waarom Jan

Oldenzaal. Hij speelde er en begon er

Deten en Ruth Watti-

Berendsen een blijvertje is

als trainer.Volleybal was niet zijn eerste

mena).”

in de volleybalwereld, hij

keuze: “Toen ik een jaar of 10 was zei

maakt speelsters aantoon-

de schoolarts tegen me dat mijn rug

Schoppmann brengt dus

sterker moest worden en dat ik dan het

een karrevracht aan erva­

beste waterpolo of volleybal kon gaan

ring mee en weet goed wat

spelen.Volleybal was een prima keuze,

hij wel en niet wil: “Ik ben

maar met mijn rug is het nooit meer

als trainer geen

goed gekomen.” Schoppmann trainde

­politieagentje.

een waslijst aan clubs in Twente, altijd op divisie niveau. Hij trainde ook de dames van Dynamo in de Topdivisie, maar zijn mooiste jaren beleefde hij toch bij Pollux. Hij was er assistent van toptrainer Jan Berendsen in de Eredivisie. “Daar heb ik veel van geleerd. Omdat Jan ook de jeugd van Oranje trainde, stond ik er soms alleen voor. Moest ik in de halve finale van het Nederlands kampioenschap ineens tegen Dela Martinus, waar toen alle internationals speelden. Mijn concurrent aan de overkant was Avital Selinger, prachtig. Het was ook de tijd dat volleybal boven alles kwam. Ik trainde regionale selecties, de RTC’s (regionale trainingscentra) van nu. Toen wilde ik zo hoog mogelijk acteren. Dat heb ik nu niet meer, ik ben nu op zoek naar sfeer.” Niet gek dus dat de tegenwoordig in Deventer wonende Schoppmann terecht kwam bij Voorwaarts: “Ik kende de club van naam uit de Derde Divisie en ik ken ook al enkele speelsters. We hebben

baar beter” Tekst: Ralph Tip

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Michel Schoppmann is de nieuwe trainer


18 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Volleybal Seizoen 2018-2019 Derde divisie B


Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Dames

19


Hietweideweg 4

Een goede adviseur scoort altijd!

7391 XX Twello 0571 27 33 55 info@snpadviseurs.nl

voorheen:

www.snpadviseurs.nl

MAAK NU UW EIGEN MOODBOARD OP WWW.DETUINENVANBOSCH.NL

Our energy Your power Bredenoord brengt de energie om succesvol en krachtig te kunnen ondernemen. Juist daar waar energie niet altijd zeker en vanzelfsprekend is. Bredenoords energie zorgt ervoor dat haar klanten kunnen werken zoals zij dat willen. Gegarandeerd! Overal ter wereld, vandaag en morgen. • • • •

| Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl

detuinen vanbosch

Betrouwbaar 24/7 support Snel en flexibel Duurzame oplossingen

www.bredenoord.com

+31 (0)55 301 85 01 rental@bredenoord.nl


Seizoen 2018-2019

Michel Schopmann Trainer/coach

Floor Deten Midden

Demi Drewes Diagonaal

Chantal van Gelder Diagonaal

Lisanne Jansen Holleboom Spelverdeelster

Marloes Leusink Passer/loper

Esmee Plat Spelverdeelster

Paula Speckmann Midden

Mirthe Timmerman Passer/loper

Romy Wolters Libero

Ruth Wattimena Passer/loper

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Volleybal

21


Badkamers

Wand- vloertegels

Behang- woonaccessoires

abc BADKAMERS

BADKAMERS

Kom kijken en informeer naar al onze aanbiedingen

MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK OP ABCBADKAMERS.NL

Stockholmstraat 2 7418 GG Deventer Tel. 0570 622124


23

Al 38 jaar spelen ze samen in hetzelfde team. Ze zijn inmiddels alle drie al jaren Oma en hun klein­ kinderen volleyballen ook. En Marian Bevers, Dinie Horstink en Willemien de Croon volleyballen nog altijd, in Dames 6. “We zijn afgelopen seizoen keurig 3e geworden hoor. En afgelopen week heb­ ben we met z’n drieën nog de 1e prijs gepakt op het beachtoernooi op Bussloo!” Fanatiek zijn ze dus nog steeds. Maar de meest fanatieke tijd, daar zijn ze het roerend over eens, was toch wel de tijd dat Jaap Dost trainer was bij Dames 1.

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Tekst: Ralph Tip


24

“Die man heeft een hele grote rol

iedereen een cadeautje en een gedicht.

gespeeld in onze volleybalontwikkeling.

Echt heel leuk!”

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hij is de trainer waar we het meest van geleerd hebben. Hij was bloedfanatiek en

Het grootste deel van dit bewuste

daardoor wij ook. Hij dwong ook af dat

team zorgde enkele jaren later voor de

je alles deed wat hij vroeg. Je zeurde ook

historische promotie naar de Derde

niet. Iedereen luisterde ook naar hem. Hij

dames gieren het uit van het lachen als

divisie, uniek voor Voorwaarts. “Moesten

was zijn tijd vooruit; hij ging wedstrijden

deze herinnering naar boven komt. “Jaap

we bij de technische commissie komen

van ons filmen en die gingen we dan

wilde alleen slapen en er moest vanwege

om te praten of we voor die derde divisie

nabespreken. Dan kreeg je het echt te

de ruimte iemand bij zijn vrouw op de

wilden gaan. We hebben het gedaan, maar

horen hoor: Wat doe jij daar? Waarom sta

kamer. Hij wees Bets aan. Bets wilde niet,

jij daar? Waarom doe je dat? Ja dat ging er

maar ze moest!”

wel op hoor. Toch lag het fanatisme niet alleen bij de We gingen op trainingskamp naar Hoen-

trainer. “Het kon ook omdat we zelf ook

derloo en hij gaf ons van te voren de

wel fanatiek waren. We hadden ook echt

opdracht om hesjes te naaien met zakken

wel een goede mentaliteit. Als je een

er op. In die zakken konden dan zakjes

wedstrijd aan de kant zat, dan leerde je

met zand (zie foto). Daarmee moesten

daar van, zo zagen wij dat. Moet je ze nu

we dan hardlopen, springen, smashen. Dat

af en toe eens horen… We waren echt

zou in deze tijd niet meer kunnen. Maar

heel serieus met volleybal bezig toen.

we deden het want we wisten dat hij

Een vriendenteam was het niet, we zagen

ons beter kon maken. Dat trainingskamp

elkaar niet echt buiten het volleybal om.

was ook een echt trainingskamp hoor, er

Niet dat we niet met elkaar konden

werd keihard getraind, binnen en buiten!

opschieten hoor. We zaten echt wel eens

We moesten ook gewoon zelf koken, zelf

tot één uur, half twee ‘s nachts in het café

afwassen. Oh ja en Bets van Voorst moest

bij de sporthal, dat was toen nog boven.

bij de vrouw van Jaap op de kamer.” De

Bets had met Sinterklaas ook altijd voor

Jaap Dost Jaap Dost was een volleyballegende in de regio Deventer. Een echte SVS

man (Schalkhaar) die vele teams daar,

maar ook bij andere clubs trainde.

Bij SVS was Dost verder actief als bestuurslid, scheidsrechter, coach etc.

Dost werd vanwege zijn grote ver-

diensten voor het volleybal in 2007

onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is ook erelid

van SVS, inmiddels met Devolco’88

gefuseerd tot Avior. Jaap Dost was

gedurende twee periodes trainer van Dames 1 van Voorwaarts. De dames

liepen met hem weg: ‘’de beste

trainer die we ooit gehad hebben.”

Jaap Dost overleed in maart 2017.

Hij werd 89 jaar.


25 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

vlogen er na een jaar al weer uit.”

En we gaan elk jaar met z’n drieën een

Marian Bevers (1953) werkt niet

De herinneringen aan toen zijn goed. “Het

dag uit. Ja we kennen elkaar door en door,

meer maar is mantelzorger, past heel veel

was een prachtige tijd, pittig maar mooi.

dat is echt heel bijzonder.”

op bij haar 12 kleinkinderen en speelt dus

En we hadden allemaal onze kwaliteiten.

Henny Blokzijl (1961) is gestopt met

nog in Dames 6.

Er sprong niet echt iemand uit, we hadden

volleybal, geeft les bij Fit en Fun en werkt

Ria Man in ‘Veld geen informatie.

geen vedette, we waren als team goed.

op de kraamafdeling van het Deventer

Wilma Wijnbergen is verhuisd naar

Iedereen had zijn eigen taak en deed wat

Ziekenhuis.

Loo Bathmen en werkt in het Deventer

ie moest doen. We kwamen Jaap in de

Johan Nijendijk was coach van

Ziekenhuis

jaren erna nog vaak tegen bij andere clubs

Dames 1, is nog actief bij Voorwaarts als

Dinie Horstink (1953), ook nog actief

en we zochten elkaar dan altijd op. Het

coördinator horeca in het clubgebouw

in Dames 6, werkt op de administratie bij

was gewoon echt een bijzondere man.”

en werkt bij restaurant en partycentrum

adviesbureau Van de Ven in Deventer.

En opeens komt een andere herinnering

Bello in Hall.

Annet Jutten (1969) (achter het

aan de bijzondere trainer naar boven: “Als

Jos Willems was met zijn autobedrijf

stuur) heeft een administratieve baan en

hij begon met training geven deed hij altijd

destijds sponsor van Dames 1

wint veel prijzen met haar duiven.

zijn gebit in zijn broekzak…hahaha…”

Kitty Pannenkoek was toen invaller

Jaap Dost (zie kolom)

Volleyballen doen Marian Bevers, Dinie

bij Dames 1, speelde niet in dat team.

Willemien de Croon (1951)

Horstink en Willemien de Croon dus nog

Lucy Beltman (1962) moest door een

ontbrak vanwege werk op de foto met

steeds. 50 jaar al dezelfde sport waarvan

rugblessure stoppen met volleybal. Woont

de auto, maar staat linksboven op de foto

38 jaar samen in hetzelfde team. En het

in Twello en is praktijkverpleegkundige bij

met de hesjes met zandzakken. Werkt

verveelt nog steeds niet: “We willen echt

de huisartsen daar.

op de kraam­afdeling van het Deventer

nog door. We hebben wel tegen onze

Bets van Voorst (1953) is gestopt

Ziekenhuis en speelt dus nog steeds in

kinderen gezegd dat ze het ons moeten

met volleybal vanwege knieproblemen.

Dames 6.

zeggen als het er niet meer uit ziet. En

Dinie Wijnbergen (1952) is met de

weet je wat leuk is, als het volleybal­

VUT gegaan en doet nog aan recreatief

seizoen klaar is wandelen we samen.

volleybal in Teuge.27 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Tekst: Rob Klunder Foto: Peter Donderwinkel

Op wedstrijdniveau beachvolleyballen bij Voorwaarts Is volleyballen je passie en baal je ook zo

is ook niet zo dat ze elke week een wed-

van die zomerstop? Dan is beachvolley-

strijd hebben. Daardoor is de verplichting

ballen een ideale uitkomst. Voorwaarts

ook niet heel groot, maar heb je toch iets

organiseert in de zomermaanden een

om naar uit te kijken.”

beachcompetitie waardoor er ook in de zonnige maanden op wedstrijdniveau kan

De 31-jarige Helga volleybalt zelf al sinds

worden gevolleybald. Elke vrijdag spelen

haar puberjaren. Dat deed ze in Enschede,

de mannen en vrouwen om de week hun

tussendoor een jaartje in Nijmegen en

wedstrijden. Helga Blauw, zelf ook actief

Diepenveen en sinds vijf jaar bij Voor-

volleybalster, is degene die de competitie

waarts. Het werd vijf jaar terug al snel

jaarlijks in goede banen leidt en doet dat

duidelijk dat Voorwaarts de club was waar

met plezier voor de andere leden. “Ik vind

ze zou gaan spelen. “Bij Voorwaarts is er

het belangrijk dat je zelf ook wat aan de

gelegenheid tot het spelen van beach-

club bijdraagt.”

volleybal, en dat was echt een voordeel. Ik speel in de winter competitie in de zaal,

voor de poule-indelingen, stelt wedstrijdschema’s op en verwerkt na afloop de uitslagen van de wedstrijden. Ze doet het met plezier, ook al kost het wat van haar vrije tijd. “Ik ben gevraagd om wat voor de club te doen. Ik vind het ook belangrijk dat je iets aan de club bijdraagt. Ik ben coördinator van de beachtrainingen geweest en tegenwoordig dus coördinator van de beachcompetitie. In de winter ben je vaak even druk met de voorbereidingen, maar als het eenmaal loopt, dan loopt het ook goed.” Helga heeft het afgelopen seizoen 17 dames en 12 herenteams mogen indelen. Deze teams bestaan uit allemaal Voorwaartsleden. Al is het een wens om in de toekomst die competitie uit te breiden met meerdere clubs.

“Er komen steeds meer beachvelden in de omge-

Voorwaarts organiseert sinds twee jaar

maar als ik een voorkeur moet uitspreken

een beachcompetitie. Deze competitie

en ik kan ook het hele jaar beach spelen,

wordt altijd op een vrijdagavond gespeeld.

dan kies ik voor beachvolleybal. Dat is

Dit moment in de week is bewust ge-

toch wat relaxter en je bent veel meer in

“Het is een wens om in de toekomst een

kozen legt Helga uit. “Vrijdag is voor veel

actie.”

competitie met andere clubs op te zetten.

mensen een fijne avond, waarop ze geen

ving, dus er komen kansen.”

Daarmee kunnen we dan het niveau

andere verplichtingen hebben. Mannen

Helga organiseert op de achtergrond de

ook automatisch verhogen en dat zou

en vrouwen spelen om de week, dus het

beachcompetitie. Zij is verantwoordelijk

helemaal top zijn!”


Beste service ĂŠn persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis! Expert Twello

Duistervoordseweg 11 (0571) 271346


De populariteit van beachtennis is het afgelopen jaar flink ­gegroeid.

wordt, probeer je ook wat voor de club

Steeds meer mensen zien het zomerspelletje op de beachvelden

te betekenen. Er ligt genoeg werk en die

wanneer ze op het sportpark zijn. Het resulteert in een grote ­interesse, tot vreugde van Mark van Triest. Hij zet zich in om beachtennis verder te ontwikkelen en met succes. Sinds afgelopen jaar wordt er ook een beachtenniscompetitie georganiseerd.

taken probeer je dan op te pakken”, zegt de 39-jarige sportdocent vastberaden. Aan het begin van het beachseizoen buigt Mark zich over trainingsgroepen. Wie kan wanneer beachtennistraining volgen,

Beachtennis is sinds een kleine twee jaar

geen ervaring voor te hebben, maar het is

welke momenten zijn er trainingsvelden

aan het sportaanbod van Voorwaarts

heel toegankelijk. En daardoor kan jong en

beschikbaar en meer van die organis-

toegevoegd. De bekendheid hiervan

oud het spelen.”

tische knelpunten. Maar tevens is hij ook verantwoordelijk voor de beachtennis-

is wellicht nog niet zo groot, maar de populariteit van het spelletje groeit zeker

Mark is, weliswaar met een tussenpose,

competitie. Daar komen allerlei mensen

door. Mark merkt dat er steeds meer

al meer dan twintig jaar verbonden aan

op af. “We ­organiseren elke maand een

mensen bekend raken met beachtennis.

Voorwaarts. Hij heeft zowel gehandbald

toernooi, waar zowel leden als niet-leden

“Veel mensen die over het park lopen

als gevolleybald in de zaal, maar is nu

aan mogen deelnemen. Dit is nog redelijk

kijken aandachtig wat we doen en denken

ook aan de beachtak gehecht. Uiteraard

recreatief, en omdat de sport nog wat

dan: ‘Hé, dat is een leuk spelletje!’ Dan

speelt hij zelf ook beachtennis. “Het is

kleiner is kom je vaak dezelfde mensen te-

nodig ik hen uit om eens een balletje te

zo’n direct en snel spelletje. Dat is hart­

gen. Je kan ook aan verschillende mensen

komen slaan, want beachtennis is een

stikke leuk om te doen. Dus als ik moest

gekoppeld worden voor een toernooi.

sport dat je echt moet ervaren”. Mark kan

kiezen tussen enkele sporten, dan zou

Dan komen mensen uit heel het land.

de populariteit van beachtennis dan ook

ik altijd voor beachtennis kiezen. Het is

­Onlangs hadden we nog deelnemers uit

verklaren. “Het is een relaxed spelletje,

alleen jammer dat het maar in een paar

het westen van Nederland die hele-

waarbij gezelligheid een belangrijke factor

zomermaanden te spelen is.” Tevens is

maal naar Twello komen. Er ligt dus veel

is. Iedereen die speelt is heel relaxed en

Mark als vrijwilliger nauw betrokken bij

potentie!”

wil het spelletje zelf beleven. Je hoeft er

de club. “Daar waar je enthousiast van

Tekst: Rob Klunder

29 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

“Het plezier van beachtennis is iets dat je echt moet ervaren”


In Twello alleen bij Profile Hafkamp

5 JAAR GARANTIE

beidsloon , motor en ar rantie

Ook op accu

in plaats van

ksga

2 jaar fabrie

GRATIS Op alle

nieuwe E-bike’s

branden?” r! r e v n ë ie r lo u “Ca lorieën per u 50 ca Tuinieren - 3

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve “Johnny Dijkman” Rijksstraatweg 189 7391 MN Twello T: 0571-274926 / 06-51935827 E: isidorushoeve@gmail.com W: www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl


Nieuwe hoofdtrainer van Voorwaarts is een mensenmens

Een goed gevoel. Dat heeft Jochem de Weerdt bij Voorwaarts. De

en daardoor heb ik de zaterdag om bij de

oud Go Ahead Eagles prof staat komend seizoen voor de hoofd­

jongens zelf te gaan kijken.” Dat Voor-

selectie van de Twellonaren en heeft er bijzonder veel zin in. Zijn gevoel bij de club is goed en dat is voor hem een belangrijke maat­ staf. In een vooruitblik op zijn eerste jaar bij Voorwaarts spreekt de nieuwe hoofdtrainer over zijn gevoel, zijn verwachtingen en zijn aanpak voor het nieuwe voetbaljaargang.

waarts een zondagvereniging is, was niet het enige dat de Apeldoorner van zijn nieuwe club wist. Hij is direct eerlijk en openhartig. “Ik kende Voorwaarts wel van naam, want ik speelde vroeger in de jeugd van CSV Apeldoorn regelmatig tegen

Het zijn eindelijk wat minder warme

en heeft drie zoons. Drie dagen in de

Voorwaarts. Ik wist in welke kleuren ze

dagen, na de lange hittegolf van deze

week is hij als docent Media, Vormgeving

voetballen en ik wist dat het een omni-

zomer, als we richting het hoofdveld aan

en ICT werkzaam. Tevens heeft hij een

vereniging is. Maar heel eerlijk gezegd

De Laene lopen. Op het kunstgrasveld

eigen bedrijfje waarbij hij een landelijk

hield het daar wel een beetje bij op.”

begint een jeugdteam weer aan de

programma coördineert dat gericht is

eerste training, maar vanaf een bankje

op afvallen en een gezonde leefstijl. “Nee

Na de gesprekken met het voetbal­bestuur

hebben we zicht op het hoofdveld dat er,

stilzitten kan ik niet. Ik vind het leuk om

kwam hij al gauw achter alle andere

ondanks de enorme droogte waarmee

met verschillende dingen bezig te zijn”,

eigenschappen van Voorwaarts en er

Nederland wekenlang kampte, bijzonder

zegt de nieuwe oefenmeester duidelijk.

vormde zich een goed gevoel bij de club.

fraai bij ligt. “Het begint nu wel weer te

Jochem, woonachtig in Apeldoorn, heeft

“Nadat ik de gesprekken had gevoerd

kriebelen om te beginnen”, moet Jochem

met Voorwaarts een club om de hoek.

merkte ik pas hoe stabiel deze club is,

de Weerdt eerlijk toegeven. Jochem is

Nu hij zich aan Voorwaarts verbonden

dat Voorwaarts een heel goed beleid

de vervanger van Kick Maatman, die

heeft, kan hij meer tijd in zijn gezin steken.

hanteert en dat de faciliteiten prima

door zijn werkgever Go Ahead Eagles

“Mijn zonen zijn alle drie voetbalfanaten.

zijn hier. Natuurlijk heb ik ook in mijn

werd doorgeschoven als assistent van

Voorwaarts speelt natuurlijk op zondag

omgeving navraag gedaan en iedereen

hoofdcoach John Stegeman. Het werk als assistent was voor de Deventenaar niet meer te combineren en daarom werd hij gedwongen om afscheid bij Voorwaarts te nemen. Het plotselinge vertrek sloeg een enorm gat in de toekomstplannen van Voorwaarts. Het voetbalbestuur moest daardoor naar de allerhoogste versnelling doorschakelen om een vervanger in huis te halen. Maatman polste en tipte Jochem, die elkaar van hun tijd bij Go Ahead Eagles kennen. Trainer worden van Voorwaarts, dat leek Jochem wel wat. “Laat Voorwaarts maar eens bellen, zei ik. We gingen het gesprek aan en toen ging het ineens snel”, kijkt Jochem terug op die voorjaarsmaanden. Laten we kort kennismaken; Jochem de Weerdt, 41 jaar oud, is getrouwd

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

“Kiezen voor een positieve ­benadering”

31


32 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Als we ons tijdens het seizoen kunnen ontwikkelen, hoog eindigen en stiekem een periode kunnen pakken, dan zou dat erg mooi zijn.

was erg positief dat ik naar zo’n mooie

wordt verzekerd. Jochem raakt direct

graag naar een hoger team en daarom

club als Voorwaarts kan. Het gevoel is

bekend met de betrokkenheid van de

maakte ik de stap naar de senioren. Bij

echt goed en dat is belangrijk voor mij.”

vrijwilligers van de club.

Go Ahead kon dat niet.” Jochem koos

De oefenmeester spreekt zijn bewon-

voor het avontuur en koos er voor om

dering uit voor de manier waarop Voor-

Trainersvak is een

als hoofdtrainer aan de slag te gaan

waarts de zaken voor elkaar heeft. “Ik

­ervaringsvak

bij NSC in Nijkerk en een jaar later bij

heb bij clubs gewerkt waar mensen heel

Voorwaarts is de derde club waar

DOS’37 in Vriezenveen. Hoewel de

veel taken tegelijkertijd hadden, en het

Jochem als hoofdtrainer aan de slag gaat.

prestaties in de 1e klasse niet slecht

daardoor niet goed uit de verf kwam.

Al snel na zijn actieve carrière besloot

waren, gingen trainer en laatstgenoemde

Maar hier bij Voorwaarts gaat het alle-

de Apeldoorner voor het trainersvak te

club afgelopen seizoen toch uit elkaar.

maal veel gemoedelijker. Dat is mooi om

kiezen en startte als de assistent bij zijn

Jochem was blij met de interesse die

te zien.” Terwijl de laatste aantekeningen

jeugdliefde CSV Apeldoorn, waarvan

Voorwaarts bood, maar benadrukt dat

van deze opmerkingen worden genot-

het eerste jaar onder oud-prof John

zijn gevoel bij de club doorslaggevend

eerd, wordt er half meegeluisterd door

van Loen. Na drie seizoen maakte hij

was. “Ik ben echt een mensenmens en

het hoofd van de werkploeg, dat achter

de overstap naar zijn andere grote

doe veel op gevoel en intuïtie. Als de klik

ons bankje mee staat te luisteren. Niet

liefde; Go Ahead Eagles. Twee seizoen

met Voorwaarts niet zo goed was, was ik

zozeer om de verhalen uit eerste hand

was hij jeugdtrainer in Deventer. “In

dit seizoen waarschijnlijk helemaal geen

te vernemen, maar meer om Jochem bij

die seizoenen heb ik ontzettend veel

trainer geweest.”

te praten over de huidige staat van de

geleerd. Het trainersvak is een ervar-

accommodatie. De middelste lichtmast

ingsvak. Je moet veel meemaken en de

Positieve benadering, daar leer

wordt gemaakt en het hoofdveld is net

omgeving van Go Ahead heeft mij heel

je meer van

doorgezaaid. Richting de start van de

veel geleerd. Ik werkte samen met Jan

Schuin in ons blikveld staat de dugout.

competitie moet alles in orde zijn, zo

Kromkamp bij de jeugd, maar ik wilde

Nu nog een oase van rust, maar straks


Doelpuntenmachine op Youtube

33

Voor fanatieke Go Ahead Eagles fans zal bij de naam Jochem de

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Weerdt direct een belletje gaan rinkelen. De oud prof speelde meer dan 130 wedstrijden in het betaald voetbal voor de Deventer volks­ club en wist daarin meer dan dertig keer trefzeker te zijn. Wie nog even wil genieten van de doelpunten die hij in de jaren 1996-2004 in het Go Ahead Eagles shirt heeft gemaakt, moet naar Youtube gaan. In een bijna zes minuten durend filmpje worden verschillen­ de doelpunten aan elkaar geregen. “Al had ik er wel meer mogen ­maken”, zegt de oud-aanvaller met een knipoog.

is het de plek waar Jochem samen met assistent Resit Schuurman zijn ploeg staat te coachen. Jochem en Resit kennen elkaar ook al langere tijd en hebben samen bij de Eagles gevoetbald. De rijke ervaring die het duo heeft gaan ze overbrengen op de selectie. “Maar verwacht van mij geen enorme schreeuwerd die supporterstaal uitslaat langs de lijn. Ik blijf rustig en probeer op een positieve manier te coachen”, geeft de nieuwe oefenmeester een kijkje in zijn manier van werken. “Schreeuwende trainers vond ik zelf ook altijd ver­­ velend. Dan riepen ze na een gemiste

Doelstellingen voor komend

wel een redelijk beeld te vormen bij de

seizoen

groep. “Er zijn jongens die al heel lang bij

Uitkijkend over het hoofdveld staat het

elkaar zijn en dat is goed. Je kan merken

scorebord in de verte te wachten op

dat dit echt één team is. Ik denk dat daar

de vele doelpunten die het dit seizoen

de kracht van dit team zit.” Voorwaarts

hopelijk moet verwerken. Nu staat de 0-3

heeft zich de afgelopen jaren genesteld als

eindstand nog op het bord. Het is één van

stabiele tweedeklasser en die prestatie wil

de stille getuigen van verloren oefen­

Jochem gaan evenaren. Over een echte

wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, de club

doelstelling spreekt hij zich echter niet

waar Jochem meer dan 130 wedstrijden

uit. “Een echte doelstelling hebben we

in het betaald voetbal voor uitkwam

niet geformuleerd. Dat kan ik nu ook niet

tussen 1996 en 2004. Uitgerekend tegen

echt uitspreken. Maar ik ben een trainer

de club die hem zo nauw aan het hart

om te winnen. Er zijn drie prijzen in het

ligt, ontbrak hij. “Op diezelfde avond ik de

amateurvoetbal; een periode, een beker

eindmusical groep 8 van zijn jongste zoon,

en een kampioenschap. Daar gaan we

die de basisschool hierna gaat verlaten.

dan ook ons best voor doen.” Toch zou

Bij zoiets moet je aanwezig zijn, dat kan je

Jochem het ook prettig vinden wanneer

nooit overdoen”, zegt Voorwaarts’ nieuwe

mensen ‘zijn hand’ terugzien in het elftal.

trainer resoluut. Het onderstreept zijn

“Ik zit op voetbal om de bal te hebben.

sociale karakter. Tijdens zijn vakantie in

We gaan manieren zoeken om op

Spanje genoot hij van zijn gezin, laadde hij

verschillende mogelijkheden een tegen-

de accu op, maar stiekem liet Voorwaarts

stander te verslaan. Dat heeft tijd nodig,

hem ook niet los. Vlak voor de vakantie

maar we gaan zeker proberen aanvallend

vroeg hij de selectie een formulier in

te spelen.”

te vullen met wat persoonlijke vragen. Die heeft hij op het strand rustig door

Nog één blik wordt op het hoofdveld

gelezen. “Je bent een team en als je

geworpen, voordat Jochem zich gaat

mensen in je team hebt moet je weten

voorbereidingen op een nieuwe trainings­

wat er speelt. Daarom heb ik de jongens

avond. Want, zo zegt Jochem met een

wat vragen voorgelegd zodat ik ze ook al

glimlach: “Die 0-3 moeten we immers

We gaan goed observeren in wed­­

wat beter leer kennen.” Hoewel Jochem

gauw zien om te draaien op dat bord.”

strijden en daarop inspelen. Daar bereik

slechts enkele trainingen achter de rug

je veel meer mee.”

heeft met zijn nieuwe ploeg, begint hij al

kans: ‘die bal moest erin’. Ja dat wist ik zelf ook wel. Daar word je echt niet beter van. Ik ben altijd positief en benoem graag de dingen je er wel zijn, in plaats van de dingen die er niet zijn.

Tekst: Rob Klunder


Grondwerk & Sierbestrating Schutting & Veranda Beplanting & Gazon Zwemvijver tot beregening Levering materiaal voor de doe-het-zelver

06-10516655 hoveniersbedrijfjutten.nl

Voor alles in en om uw tuin!


Indeling 2e Klasse J 2018-2019 Overwetering Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Overwetering Koekoeksweg 11 B 8121 CS Olst Telefoon (0570) 56 16 93 Website: www.overwetering.nl

ATC ’65 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Slangenbeek Torenlaan 60 7557 AG Hengelo OV Telefoon (074) 242 47 83 Website: www.atc65.nl

SV Schalkhaar Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Wijtenhorst Wijtenhorstkampweg 45 7433 PS Schalkhaar Telefoon (0570) 62 35 12 Website: www.schalkhaar.nl

Barbaros Aanvang wedstrijden: 14.30 uur Sportpark Veldwijk Kuipersdijk 46a 7552 BJ Hengelo Telefoon: (074) 243 81 11 Website: www.scbarbaros.nl

SDC ’12 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Molendijk Molendijk 18 7591 PT Denekamp Telefoon: (0541) 35 19 19 Website: www.sdc12.nl

Bon Boys Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Greune Kolenbranderweg 11 7482 SE Haaksbergen Telefoon (053) 572 41 06 Website: www.bonboys.nl

FC Suryoye-Mediterraneo Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Wesselerbrink Geesinkweg 244 7544 RB Enschede Telefoon: (053) 477 80 03 Website: www.fcsuryoye.nl

Columbia Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Winkewijert Winkewijertlaan 80 7334 CM Apeldoorn Telefoon: (055) 533 49 40 Website: www.avvcolumbia.nl

Vogido Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Het Wooldrik Tegelerweg 66 7535 CJ Enschede Telefoon (053) 431 92 27 Website: www.vogido.nl

Luctor et Emergo Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Horst Horstlaan 3 7602 AM Almelo Telefoon (0546) 86 43 73 Website: www.luctor-et-emergo.nl

Voorwaarts Twello Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark de Laene Kerklaan 2a 7391 AN Twello Telefoon (0571) 27 13 32 Website: www.voorwaartstwello.nl

MVV ‘29 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Frielink Almeloseweg 145 7615 NA Harbrinkhoek Telefoon (0546) 87 04 03 Website: www.mvv29.nl

WSV Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Voorwaarts De Voorwaarts 450 7321 MG Apeldoorn Telefoon (055) 366 64 72 Website: www.wsv-apeldoorn.nl

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Achilles ‘12 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark ‘t Wilbert Oude Bornseweg 101 7556 GW Hengelo Ov Telefoon: (074) 291 90 52 Website: www.achilles12.nl

35


Met dank aan alle adverteerders in deze 27e edite van de Presentatiegds


Programma Voetbal

10 maart 2019

23 september 2018

2 december 2018

17 maart 2019

30 september 2018

9 december 2018

24 maart 2019

7 oktober 2018

16 december 2018

7 april 2019

20 januari 2019

14 april 2019

21 oktober 2018

27 januari 2019

21 april 2019

28 oktober 2018

3 februari 2019

12 mei 2019

4 november 2018

10 februari 2019

19 mei 2019

18 november 2018

17 februari 2019

26 mei 2019

2018/2019 Achilles ‘12 Schalkhaar SDC ‘12 Columbia Luctor Et Emergo Sc. Overwetering Barbaros Bon Boys WSV Vogido FC Suryoye-Med. MVV ‘29 ATC ‘65 Voorwaarts T Bon Boys Achilles ‘12 Schalkhaar WSV SDC ‘12 Sc. Overwetering Barbaros

- ATC ‘65 - FC Suryoye-Med. - MVV ‘29 - Bon Boys - Voorwaarts T - Vogido - WSV - - - - - - -

- FC Suryoye-Med. - Luctor Et Emergo - Vogido - MVV ‘29 - Columbia - Voorwaarts T - ATC ‘65

14 oktober 2018 Vogido Columbia MVV ‘29 FC Suryoye-Med. Luctor Et Emergo ATC ‘65 Voorwaarts T

Barbaros Sc. Overwetering Achilles ‘12 SDC ‘12 Schalkhaar Luctor Et Emergo Columbia

- - - - - - -

Bon Boys Sc. Overwetering Barbaros WSV Schalkhaar SDC ‘12 Achilles ‘12

Bon Boys - WSV Achilles ‘12 - FC Suryoye-Med. Schalkhaar - Barbaros SDC ‘12 - Vogido Columbia - Luctor Et Emergo Sc. Overwetering - ATC ‘65 Voorwaarts T - MVV ‘29 WSV - Achilles ‘12 Vogido - Voorwaarts T Luctor Et Emergo - Sc. Overwetering FC Suryoye-Med. - Columbia MVV ‘29 - Bon Boys ATC ‘65 - Schalkhaar Barbaros - SDC ‘12 Achilles ‘12 - Barbaros Schalkhaar - Bon Boys SDC ‘12 - WSV Columbia - ATC ‘65 Luctor Et Emergo - Vogido Voorwaarts T - FC Suryoye-Med. Sc. Overwetering - MVV ‘29 Bon Boys - SDC ‘12 WSV - Schalkhaar FC Suryoye-Med. - Sc. Overwetering Vogido - Columbia MVV ‘29 - Achilles ‘12 ATC ‘65 - Voorwaarts T Barbaros - Luctor Et Emergo

Columbia - Schalkhaar Vogido - Barbaros FC Suryoye-Med. - MVV ‘29 Luctor Et Emergo - WSV Voorwaarts T - SDC ‘12 Sc. Overwetering - Achilles ‘12 ATC ‘65 - Bon Boys Schalkhaar - Sc. Overwetering Achilles ‘12 - Columbia Bon Boys - Voorwaarts T WSV - Vogido SDC ‘12 - Luctor Et Emergo MVV ‘29 - ATC ‘65 Barbaros - FC Suryoye-Med. Achilles ‘12 - Schalkhaar Vogido - MVV ‘29 Columbia - WSV Luctor Et Emergo - Bon Boys ATC ‘65 - FC Suryoye-Med. Voorwaarts T - Barbaros Sc. Overwetering - SDC ‘12 Bon Boys - Sc. Overwetering Schalkhaar - Voorwaarts T WSV - ATC ‘65 SDC ‘12 - Achilles ‘12 MVV ‘29 - Luctor Et Emergo FC Suryoye-Med. - Vogido Barbaros - Columbia Achilles ‘12 - Bon Boys SDC ‘12 - Schalkhaar Columbia - MVV ‘29 Vogido - ATC ‘65 Luctor Et Emergo - FC Suryoye-Med. Sc. Overwetering - Barbaros Voorwaarts T - WSV Bon Boys - Schalkhaar WSV - SDC ‘12 Vogido - Luctor Et Emergo MVV ‘29 - Sc. Overwetering FC Suryoye-Med. - Voorwaarts T ATC ‘65 - Columbia Barbaros - Achilles ‘12 Achilles ‘12 - MVV ‘29 Schalkhaar - WSV SDC ‘12 - Bon Boys Columbia - Vogido Luctor Et Emergo - Barbaros Sc. Overwetering - FC Suryoye-Med. Voorwaarts T - ATC ‘65 Bon Boys - Columbia WSV - Barbaros Vogido - Sc. Overwetering MVV ‘29 - SDC ‘12 ATC ‘65 - Achilles ‘12 FC Suryoye-Med. - Schalkhaar Voorwaarts T - Luctor Et Emergo Achilles ‘12 - Vogido Schalkhaar - MVV ‘29 Luctor Et Emergo - ATC ‘65 SDC ‘12 - FC Suryoye-Med. Columbia - Voorwaarts T Sc. Overwetering - WSV Barbaros - Bon Boys

WSV - Bon Boys Vogido - SDC ‘12 FC Suryoye-Med. - Achilles ‘12 MVV ‘29 - Voorwaarts T ATC ‘65 - Sc. Overwetering Luctor Et Emergo - Columbia Barbaros - Schalkhaar Bon Boys - MVV ‘29 Achilles ‘12 - WSV Schalkhaar - ATC ‘65 SDC ‘12 - Barbaros Columbia - FC Suryoye-Med. Voorwaarts T - Vogido Sc. Overwetering - Luctor Et Emergo Bon Boys - Achilles ‘12 Schalkhaar - SDC ‘12 WSV - Voorwaarts T FC Suryoye-Med. - Luctor Et Emergo MVV ‘29 - Columbia ATC ‘65 - Vogido Barbaros - Sc. Overwetering Achilles ‘12 - SDC ‘12 Columbia - Barbaros Vogido - FC Suryoye-Med. Luctor Et Emergo - MVV ‘29 ATC ‘65 - WSV Sc. Overwetering - Bon Boys Voorwaarts T - Schalkhaar Bon Boys - Luctor Et Emergo Schalkhaar - Achilles ‘12 SDC ‘12 - Sc. Overwetering WSV - Columbia MVV ‘29 - Vogido FC Suryoye-Med. - ATC ‘65 Barbaros - Voorwaarts T FC Suryoye-Med. - Barbaros Luctor Et Emergo - SDC ‘12 Columbia - Achilles ‘12 Vogido - WSV Voorwaarts T - Bon Boys Sc. Overwetering - Schalkhaar ATC ‘65 - MVV ‘29 Achilles ‘12 - Sc. Overwetering Bon Boys - ATC ‘65 Schalkhaar - Columbia WSV - Luctor Et Emergo SDC ‘12 - Voorwaarts T MVV ‘29 - FC Suryoye-Med. Barbaros - Vogido Vogido - Schalkhaar Columbia - SDC ‘12 Luctor Et Emergo - Achilles ‘12 MVV ‘29 - WSV FC Suryoye-Med. - Bon Boys ATC ‘65 - Barbaros Voorwaarts T - Sc. Overwetering Bon Boys - Vogido Achilles ‘12 - Voorwaarts T Schalkhaar - Luctor Et Emergo WSV - FC Suryoye-Med. SDC ‘12 - ATC ‘65 Sc. Overwetering - Columbia Barbaros - MVV ‘29

37 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

25 november 2018


• Grafverzorging van begin tot eind • Vijvers en bloembakken • Beeldentuin • Steigerhout • Bestrating • Beton- en ballastblokken

Zutphenseweg 4B (De Kar) Tel: 055 - 301 08 61 E-mail: dekouswijken@gmail.com www.kouswijkjansen.nl

JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt


39 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Voorwaarts - Go Ahead Eagles • 10 juli 2018 (Fotografie: Erik Pasman)


40

Hoofdselectie Voetbal Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Seizoen 2018-2019


41

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello


Seizoen 2018-2019

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Voetbal

42

Jochem de Weerdt Hoofdtrainer

Resit Schuurman Assistent trainer

Tino Broekhof Teammanager

Robin Hafkamp Keeperstrainer

Marieke ten Have Verzorgster

YoĂŤl Finke Keeper

Bastiaan Lubberts Verdediger

Niels Pereboom Verdediger

Nino Wattimena Verdediger

Nick Linthorst Middenvelder

Daan Stormink Middenvelder

Joey Teering Aanvaller


43

Herman Bril Assistent scheidsrechter

Jos Linthorst Assistent scheidsrechter

John Hafkamp Keeperstrainer

Mattijs Straatman Verdediger

Mattijs Kamphuis Verdediger

Mark Mulder Verdediger

Pim Havekes Verdediger

Rick Timmermans Middenvelder

Luuk Grieving Middenvelder

Lars Teunissen Middenvelder

Nando Manuputty Middenvelder

Mutaties Seizoen 2018-2019

Can Bayraktar Aanvaller

Vertrokken Sammie Fiddani Ismar Maglajlic Rick ter Riele

ASV De Dijk Amsterdam Futsal Apeldoorn Gestopt

Nieuw Pim Havekes Can Bayraktar Bora Akman

Eigen jeugd Turkse Kracht Deventer SV Helios

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Jan Selhorst Teammanager


44

‘ Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…’

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

De familie Berendsen zit vol met ‘Voorwaarts DNA’ Vreemde uitdrukking blijft het, maar het staat wel zo in de boeken. Het bloed kruipt in dit geval juist wel waar het gaan kan, namelijk richting de Laene. Tonnie Berendsen, geboren in Apeldoorn, ging voor zijn werk bij het toenmalige bouwbedrijf B.Kers vaak richting Twello. Hij kon samen met Ties Klein Swormink een mooie bouw­ kavel aan de Molendwarsstraat bemachtigen en ze zijn samen die plek in gaan vullen. Ja, een kolfje naar hun hand. Twee vrienden en ook samen bouwers. Dat kwam Voorwaarts later nog goed van pas… Tonnie en zijn vrouw kregen 3 zoons,

de ploeg weer stil stond voor het rode

de oudste (John) was al vanaf zijn zesde

stoplicht. Maar naast de humor ook altijd

actief als voetballer en dus ook vaak op

gevoel voor rechtvaardigheid, eerlijk-

pad met de club. Op pad betekende toen

heid, recht door zee, en vooral het ‘met

vaak op de fiets richting Deventer. De

elkaar doen’. Later bekleedde hij diverse

leider van het toenmalige elftal was niet

bestuursfuncties binnen het voetbal- en

veel ouder als John. Tonnie kon er niet bij

ook het centraal bestuur. Gezien zijn

dat zulke jonge gasten al de verantwoor-

ervaring in de bouwwereld nam hij ook

delijkheid hadden voor zo’n team. Hij

de rol op zich van ‘uitvoerder’ bij de

wilde toen perse als teamleider aansluiten

bouw van het huidige clubgebouw. En

om al deze jonge voetballers in goede

de uitbreiding van de kleedkamers daar

banen te leiden tijdens hun fietstochten

pal naast, van ontwerp tot aan uitvoering,

naar uitwedstrijden en natuurlijk ook bij

hij regelde het. Tonnie benadrukt dat

de wedstrijd zelf. ‘Zo is het gekomen...’,

er een mooi team stond dat het met

Tonnie werd leider van het team van zijn

elkaar realiseerde. Dat hij later nog werd

oudste zoon. Niet alleen bij jeugdelftal-

benoemd als ‘lid van Verdienste’ in de

Van trainer van de allerjongste jeugd

len, maar ook bij het eerste en tweede

tijd van Gerard Meeuwsen, daar pronkt

tot aan de junioren A1. Lid van de TC

elftal was hij elftalbegeleider in de ‘glorie

hij niet mee. ‘Nogmaals, we deden het

junioren en pupillen. Nog steeds is hij

tijden’ van Ton Brinkman, Henk Spikkert

met z’n allen en het plezier stond altijd

volop actief, onder meer als trainer van

en Joop van het Einde. Ja, de humor is er

voorop’. Alle drie zijn zoons hebben

de JO19-3 en assistent trainer JO17-1.

nog steeds bij Tonnie, inmiddels 80 jaar

aardig gevoetbald bij de club. Degene

oud. Wie bij hem bij uitwedstrijden mee

met het meeste talent is René. De jong-

René leerde zijn vrouw Belinda kennen

reed wist al dat er vlak voor de plaats

ste telg uit de familie heeft zijn ambities

op hun toenmalige werk in Apeldoorn.

waar gespeeld werd de auto geparkeerd

aardig waar gemaakt. Hij speelde 250

Belinda volleybalde toen in Dames 1

werd bij het bord ‘Centrum’ . Daar stapte

wedstrijden in het eerste voetbalelftal.

bij Dynamo Apeldoorn. Na een paar

Tonnie uit en vroeg aan een willekeurige

Blessures noopten hem om tijdelijk te

seizoenen maakte zij de overstap naar

voorbijganger de weg naar het centrum...

stoppen. Inmiddels is hij weer actief op

Dames 1 bij Voorwaarts. Daar heeft zij

Ook kon je er op wachten dat hij stopte

de zondagmorgen in Voorwaarts 11.

jarenlang in het eerste team gespeeld.

voor het stoplicht op het moment dat

Daarnaast is de lijst van andere taken

Inmiddels speelt ze bij Dames 3.

het groen was. Even wachten op oranje

die hij opgepakt heeft binnen de club

Daarnaast is Belinda ook actief geweest

en dan snel door rijden zodat de rest van

te groot om allemaal te benoemen.

voor de TC volleybal en nu nog steeds


45 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

actief voor de kledingcommissie en draait

aantal jaren gevolleybald in Heren 3.

ze met een vriendinnen groep op de

valt nog te bezien, geeft ook René aan. Tonnie komt inmiddels nog geregeld

zaterdag­morgen ook kantinediensten.

Het toeval wil dat de familie Berendsen

op het complex om te kijken naar de

Belinda en René runnen nu samen het

uitbreiding kreeg met ook 3 sportieve

verrichtingen van zijn kleinzoons. En laten

administratiekantoor EQ Administraties in

zoons, hoezo ‘zo vader, zo zoon’? Rob,

we trouwens ook de Golden Retriever

Twello en zijn in die hoedanigheid ook lid

Stan en Cas zijn alle drie ook vanaf

Loes niet vergeten, zij is ook één van de

van de Business Vrienden van Voorwaarts.

hun vierde levensjaar al voetballer. Ze

meest trouwe supporters van de familie.

René werd na het stoppen met het voet-

begonnen bij de populaire Mini League.

René en Loes komen vaak langs om naar

bal ook aangesproken op zijn k­ wa­liteiten

Aan de opzet van deze competitie voor

de voetbal te komen kijken. Wat voor de

als bestuurder. Omdat hij zo vaak

de allerkleinste voetballers heeft ook

nieuwe generatie de toekomst brengt

aanwezig was bij het volleyballen werd

Rob nog zijn bijdrage geleverd. Cas en

binnen Voorwaarts is afwachten. We

hij gevraagd om mee te denken over het

Rob voetballen nog steeds met veel

denken dat deze wel wordt voort gezet!

Vierhofsteden Toernooi. Uiteindelijk werd

plezier. Stan moest afgelopen seizoen

hij voorzitter van de commissie en heeft

stoppen vanwege zijn zaterdagbaan bij het

hij 10 jaar deel uit gemaakt van de VHT

distributiecentrum van de Dekamarkt. Het

commissie. Hij heeft zelfs ook nog een

eerste elftal als doel voor deze generatie

Tekst: Hans Haagen


WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN! Nu samen op het Marktplein 3 te Twello. Voor al uw administratie, belastingen, hypotheken & verzekeringen.

Marktplein 3, 7391 DE Twello. www.eqa.nl | www.wunderinkverzekeringen.nl

Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

40 jaar 2

5000 m showroom

Badkamers, keukens en tegels

Kom langs of maak online een afspraak op gijsbertsbv.nl Vlijtseweg 190 | 7317 AM Apeldoorn | Tel.: 055 5219175

Wellness en meer...


Voorwaarts JO19 4e Divisie G

Voorwaarts JO17 1e Klasse

Beekbergen | Eerbeekse Boys | SV Epe Groen Wit ‘62 | KCVO | Oene Robur et Velocitas | VIOS V. 1 | WSV csv Apeldoorn

Voorwaarts JO15 1e Klasse 10

Colmschate ‘33 | Diepenveen Go Ahead Deventer | Groen Wit ‘62 Helios | Robur et Velocitas SC Klarenbeek | SP Teuge SV Twello | Schalkhaar Sportclub Deventer

Voorwaarts JO13 1e Klasse 07

Colmschate | Diepenveen Eerbeekse Boys | Groen Wit ‘62 Robur et Velocitas | SP Teuge SJO Oeken/Brummen | Schalkhaar Sportclub Deventer | csv Apeldoorn

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

ATC ‘65 | Be Quick ‘28 | Bon Boys Longa ‘30 | PH | Rigtersbleek Rohda Raalte | Stevo | TVC ‘28 Tubantia | Vogido | WSV

47Voorwaarts JO11 1e Klasse 06

Voorwaarts JO09 1e Klasse 08

Albatross | Columbia | SV Epe Go Ahead Deventer Robur et Velocitas | SEH | SP Teuge Sc. Overwetering | Schalkhaar Sportclub Deventer | WSV

Voorwaarts JO08 Hoofdklasse 5

Excelsior ‘31 | HHC Hardenberg JVC Dedemsvaart | NEO Oranje Nassau | Rohda Raalte SV Schalkhaar | TVC ‘28 | ZAC

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Albatross | Colmschate ‘33 Eerbeekse Boys | FC Zutphen Groen Wit ‘62 | Robur et Velocitas SP Teuge | SV Twello | WSV v.v. Dieren

49


Woudweg 7, Teuge | Weteringstraat 4, Twello Telefoon: 055-3231210 | info@haverkamp.nl I.v.m. 2 vestigingen graag contact opnemen om een afspraak te maken.


51

Marc Mölder , Technisch Coördinator jeugd afdeling voetbal

Marc Mölder is inmiddels een bekend gezicht binnen de afdeling

Voorwaarts met plezier twee keer in de

voetbal. Hij is 43 jaar en woonachtig met zijn vrouw en 2 kinderen in

week kan trainen en wedstrijden kan

Terwolde. Hij is afgelopen seizoen begonnen aan zijn 2e periode bij onze club. Op zijn 22e jaar was hij ook al bij Voorwaarts trainer. Na 3 seizoenen C1 was hij daarna nog 5 seizoenen actief als coach bij de A1 junioren. In die periode haalde hij ook zijn trainersdiploma TC 1 waarmee hij werkzaam kan zijn als hoofdtrainer in het gehele amateurvoetbal.

optimale randvoorwaarden. Met eigen trainer(s) en begeleiders plus voldoende materiaal. Het wij-gevoel en ons-kent-ons karakter binnen deze vereniging maakt het heel plezierig werken bij Voorwaarts.”

Na 12 jaar als hoofdtrainer in het zondag-

de selectie teams zodat zij goed op de

voetbal actief te zijn geweest (bij Hattem,

hoogte zijn wie er over komen en wat zij

KCVO, Markelo, VenL en Loenermark)

kunnen verwachten.”

heeft hij vorig jaar bewust gekozen om als trainer actief te zijn op de zaterdag.

De dubbelfunctie levert hem voldoende

Op dat moment was er een vacature bij

uitdagingen op, en Marc is enthousiast

de JO19-1 ontstaan en na een gesprek

en bevlogen. Hij heeft vanuit het bestuur

met Luuk Berends, bestuurslid technische

zeer goede ondersteuning. “Omdat

zaken, is hij gestart als trainer JO19-1 en

afgelopen seizoen mijn eerste jaar was

technisch coördinator jeugd. Marc is dus

als technisch coördinator en ik natuurlijk

naast trainer van het selectieteam bij de

ook nog actief ben als trainer van de

junioren ook beleidsbepaler en zorgt voor

JO19-1 werk ik zeer nauw samen met

goede doorstroming naar de senioren.

Luuk Berends. In samenspraak met elkaar

“Het bewaken van het voetbaltechnische

zetten we de technische lijnen uit. Samen

beleid bij de selectie teams en de selectie-

stellen wij de trainers aan voor de selec-

teams indelen is één van mijn taken. Dit

tie elftallen. Hierbij kijken we eerst of we

doe ik in samenwerking met de technisch

deze kunnen invullen vanuit de vereniging

coördinatoren van de O13 – O11/10

en wanneer dit niet het geval is gaan

en O9/8 en de huidige selectietrainers.

we extern op zoek naar een geschikte

Daarnaast begeleid en ondersteun ik

trainer.” Natuurlijk kijkt een technisch

de trainers van de selectieteams. Maar

coördinator met andere partijen binnen

afgelopen seizoen was ook het opstarten

de afdeling voetbal naar de toekomst. Dat

van de cursus ‘Positief coachen’ van de

is ook een belangrijke taak. “Binnen een

KNVB voor de trainers van JO11 t/m

jeugdopleiding ben je altijd afhankelijk van

JO19 en het organiseren van de pupillen-

lichtingen maar ik denk dat er voldoende

trainers cursus van de KNVB een mooie

potentie aanwezig is in alle jeugdelftallen

uitdaging.”

om ook in de toekomst de selectie te voorzien van voldoende eigen talentvolle

De TC jeugd is verantwoordelijk voor

spelen op zijn eigen niveau onder

voetballers.”

zowel de pupillen als de junioren: “Als technisch coördinator heb ik contact

Marc, wat is jouw goede gevoel om

en overleg met de TC senioren over de

werkzaam te zijn binnen deze club?

doorstroming van onze talenten naar

“Zorg dragen dat elke jeugdspeler bij

Marc gaat ook komend seizoen gemotiveerd aan de slag. “Ook dit seizoen blijf ik door gaan als trainer van de JO19-1 en als technisch coördinator jeugd. Het is nog steeds een mooie uitdaging.” Hopelijk heeft Voorwaarts nog lang plezier van deze ervaren en gedreven trainer. Tekst: Hans Haagen

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

‘Voldoende potentie aanwezig voor de toekomst!’53 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

‘De beleving is zó intens’ Een club naar zijn hart, dat is Go Ahead Eagles. John Stegeman (42)

Eagles en Cambuur zijn verhaal vertelt.

is vol motivatie aan de slag gegaan in Deventer. Een kennismaking

Dagjesmensen en gepensioneerden laven

in zijn woonplaats Epe, waar de trainer vrijuit spreekt over de

zich in het dorpscentrum aan de zon en

verwachtingen, regionaal talent, het belang van herkenbaarheid

de vogeltjes kwetteren er vrolijk op los.

van een club én mentale begeleiding. “Is toch niks mis mee?”

Op het tuinhuis van het gezin Stegeman

Tekst: René Vorderman • Foto’s: Erik Pasman

prijkt een houten bordje uit Curaçao, de vakantiebestemming afgelopen zomer. “We zijn twee weken weggeweest en dat

John Stegeman houdt van een voetbalbe-

ogen van de supporters. Maar de beleving

leving zonder opsmuk. Puur, rauw. Zo was

is zó intens. Ze zullen hun club nooit in de

de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles

steek laten en als het tegenzit gaan ze nog

weleens jaloers op de teammanager met

harder schreeuwen. De Adelaarshorst zit

wie hij werkte bij Heracles Almelo. Deze

altijd vol, ongeacht het niveau waarop Go

Edwin van Lenthe maakte zo nu en dan

Ahead speelt en de plaats op de ranglijst.

een trip naar het buitenland om een of

Waar zie je dat nou? Ik maak weleens de

andere kelderkraker te bekijken. “Edwin

vergelijking met NAC en Feyenoord. Het

ging bijvoorbeeld naar de Engelse derde

publiek zit er bovenop en praat met hart

divisie, naar clubs als Oldham Athletic

en ziel over de club. Toen ik als jochie in

en kwam altijd terug met mooie verhalen;

Epe mocht kiezen waar ik op de tribune

over wedstrijden in krakkemikkige

wilde staan, koos ik direct voor Go Ahead.

stadionnetjes met een bak bier en een

Een mooie club in een volkswijk, ik stond

vette hap. Dat is de romantiek van de

vlakbij de B-Side.”

voetballerij. Ja, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen.”

Het jochie is een man geworden maar wonen doet Stegeman nog altijd in Epe.

Van alle profclubs in Nederland komt

Met zijn vrouw en zoons Thijs (11) en

Go Ahead Eagles vermoedelijk het dichtst

Joost (10) in een bescheiden vrijstaand

bij die sfeer in de buurt. Als trainer van

huis vlakbij het dorpscentrum. “Dit is de

Heracles voelde Stegeman zich er dikwijls

plek waar ik me goed voel, hier kom ik tot

als de vijand bejegend. In de goede zin van

rust.” Dat is onmiddellijk te begrijpen op

het woord en de oefenmeester vond het

de mooie zomerdag waarop de ex-voet-

prachtig. “Je zag nog net niet de haat in de

baller van onder meer Vitesse, Go Ahead

was echt even nodig. De laatste periode bij Heracles was zwaar en emotioneel, vanwege het afscheid bij die club. Tegelijkertijd was ik ook al druk met Go Ahead. Ik moest gas terugnemen en de batterij opladen. Dat is prima gelukt. Ik straal weer energie uit, volgens mij.” Een opgeruimd gemoed heeft de nieuwe coach van de Deventer profclub zeker. Stegeman praat, bij koffie, cake en bastognekoeken, vrijuit over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld de videoscheidsrechter (‘vind ik helemaal niks’). Het spel wordt wel eerlijker, maar er blijft altijd discussie en ik erger me er kapot aan dat een wedstrijd drie of vier minuten stilligt’), het verwachtingspatroon aan de Vetkampstraat (‘moeten we naar beneden bijschroeven’) en amateurvoetbal (‘de nieuwe Jens Toornsta’s vind je ook bij Rohda Raalte, Voorwaarts en FC Zutphen’).


54 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Ik moest gas terugnemen en de batterij opladen. Dat is prima gelukt. Ik straal weer energie uit, volgens mij.

Sparren

Mental coaching in de sport. In Amerika

zit. Het kan helpen daarover te praten,

Mentale begeleiding komt ook aan bod,

is het al jaren de normaalste zaak. “Elke

zodat je een bepaalde gemoedstoestand

daarover praat Stegeman zelfs zeer

honkballer, elke American footballspeler

kunt oproepen wanneer je het veld op-

uitgebreid en bijna bevlogen. Hij heeft

heeft daar een personal coach”, weet

gaat. Het is belangrijk dat je – ondanks

net een gesprek met sportpsycholoog

Stegeman. “In Nederland wordt toch nog

wat er speelt in je leven – negentig minu-

Paul van Zwam achter de rug. “Toen ik

vaak gedacht dat je een doetje bent als

ten lang jezelf kunt zijn en maar aan één

hoofdtrainer werd, in de zomer van 2014,

je mentale begeleiding wilt. Maar waarom

ding hoeft te denken: zo goed mogelijk

dacht ik dat het goed zou zijn met iemand

eigenlijk? Er is toch niks mis mee? We trai-

voetballen.”

te kunnen sparren over mijn handelen en

nen spelers technisch, tactisch en fysiek.

het waarom daarachter. Maar ook over

Ik vind mentaliteit ook een component

Van Zwam gaat de complete technische

teamprocessen en ontwikkeling. Het is

dat je kunt ontwikkelen. Zeker omdat het

staf van Go Ahead Eagles bijstaan. Ook

denk ik heel goed om te reflecteren op

voetbalvak veel moeilijker is geworden.

spelers kunnen op hem een beroep doen.

jezelf en het is prettig als iemand je daarbij

Iedereen zit er bovenop met camera’s en

Het is een van de nieuwe winden die met

ondersteunt. Mensen in je omgeving

telefoontjes en alles wordt breed uitge-

de komst van Stegeman door de Adelaar-

praten je toch vaak naar de mond. Je

meten. Voor spelers is de druk vele malen

horst waait. Na met Heracles Almelo een

hebt ook mensen nodig die kritisch zijn,

groter dan pakweg twintig jaar geleden.

stabiele eredivisionist te zijn geworden

die jou laten inzien: dat had je anders

Dat wordt weleens onderschat. Boven-

en zelfs Europees voetbal te hebben

moeten doen. Voor de goede orde: Paul

dien heb je soms nu eenmaal problemen

gehaald, zocht Stegeman nieuwe prikkels.

zegt niet wat ik moet doen, hij laat me zelf

in het leven; een ruzie met je vrouw of

Die vond hij bij Go Ahead Eagles, met zijn

nadenken.”

een periode dat je minder goed in je vel

vorige club als lichtend voorbeeld. “Wat


langs de zijlijn om de klappen op te vangen. Zij bleven rustig en zo hoort het. Bij club leed zeven nederlagen op rij, maar Martin van Geel bleef rustig en zoeken naar oplossingen. Giovanni van Bronckhorst mocht aanblijven als trainer, won de beker, werd kampioen en won opnieuw de beker. Je moet door de korte termijnresultaten heen kijken en oog houden voor het proces dat in gang is gezet. Hoewel ik snap dat de druk soms groot is, vind ik het een brevet van onvermogen als je continu van trainer wisselt.” Stegeman hoopt Go Ahead Eagles weer een herkenbaar smoel te geven, de trots

profvoetbal en werd vorig jaar clubtopscorer van Heracles. Go Ahead moet dat soort talenten goed in kaart brengen.” Stegeman heeft voor twee jaar getekend en is zeer gemotiveerd. “Ik kom in een nieuwe organisatie terecht, ga veel ervaring opdoen, veel leren, maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk ook presteren. Go Ahead Eagles is een club die op dit moment bij me past en daarom zie ik het als de juiste stap in mijn carrière.”

“Ik ben gek van het

in Deventer terug te brengen. Hij erkent

spelletje, misschien zelfs

de regionale kracht van een profclub en

wel een vakidioot en wil

is dan ook een voorstander van de jeugd­

het maximale uit mijzelf

opleiding van de roodgelen. “Het zou mooi zijn elk jaar een speler te kunnen

en de club halen.”

afleveren bij het eerste.” Bij Heracles haalde hij Europees voetbal met tien

Een sociale vent, dat is Stegeman ook.

spelers die binnen een straal van twintig

Wanneer het gesprek voor deze

kilometer van Almelo woonden. “Dat

presentatiegids ten einde is, geeft hij zijn

zorgt voor verbondenheid. Mensen vinden

bezoek een blikje cola mee voor de fiets-

dat leuk, ze komen die jongens tegen in

tocht terug naar Twello. Zulk soort gedrag

dorpen en hoeven geen Engels tegen ze

doet het natuurlijk nooit slecht. Dat in

te praten. Ik geloof ook niet echt in huur­

combinatie met klinkende resultaten, kan

lingen. Hoewel wij Julian Lelieveld huren

er zomaar toe leiden dat in Deventer

van Vitesse, vind ik dat je met zoveel

en omstreken over enige tijd een oude

veertig kilometer verderop in Almelo kan,

mogelijk eigen jongens moet spelen.

reclameslogan wordt afgestoft: ‘Stegeman,

kan in Deventer denk ik ook. Het is wel

Daarom moet Go Ahead goed om zich

daar houden wij van’.

belangrijk dat je de emotie er een beetje

heen blijven kijken, ook bij omliggende

uithaalt en niet gaat roepen dat je zo snel

amateurverenigingen. Neem een jongen

mogelijk wilt promoveren. Want dat gaat

als Reuven Niemeijer. Hij werkte anderhalf

als een zwaard boven de club hangen. Go

jaar geleden nog op de administratie van

Ahead moet eerst een stabiele organisatie neerzetten, een stabiele factor worden in de eerste divisie en vanuit die positie de stap maken naar de eredivisie. Hoewel je nooit moet weglopen voor een toevals­ treffer als promotie.” Brevet van onvermogen Hij wijst weer op Heracles, waar trainers vaak meerdere seizoenen zitten, maar kijkt ook met goedkeurig naar de handelswijze van PSV en Feyenoord. “Toen er bij PSV vorig jaar gezeik was, stonden Toon Gerbrands en Marcel Brands bij trainingen

55

Quick ’20, maakte alsnog de stap naar het Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Feyenoord ging het begin 2016 slecht, de

een automobielenbedrijf, voetbalde bij


56

Vluchten van Damascus naar Twello. Over schaduw en zon.

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Moudy heeft weer plezier, mede dankzij Voorwaarts

Ik wil graag succesvol worden in Nederland met een goede baan en een mooi huis met mijn vriendin

Je bent 14 en wordt vanwege de oorlog door je vader eerst op de bus gezet. En daarna op een boot. Alleen. Je begrijpt je vader, maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is de eerste zet naar uiteindelijk gezinshereniging in een ander land. Maar je kunt je ouders en zus niet missen. Zie je ze ooit weer? En wanneer? Waarom overkomt het mij of ons? Moudy komt uiteindelijk in Twello en gaat voetballen bij Voorwaarts. Hieronder het verhaal van een Palestijnse vluchteling voor wie de zon uiteindelijk ook weer is gaan schijnen. Zijn officiële voornaam is Ahmad. Maar iedereen noemt hem Moudy. Zijn moeder wilde hem eigenlijk al de roepnaam Moudy geven, maar het is gebruikelijk om je kind te vernoemen naar opa. Daarom werd het Ahmad. Ahmed Atweh, geboren op 29 januari 1999 in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Het land dat vanwege de Syrische Burgeroorlog al jaren dagelijks in het nieuws is. Moudy bracht daar zijn jeugd door. Samen met zijn vader, moeder en oudere zus. In 2012, Moudy was 13 jaar, moet het gezin vluchten. De oorlog kwam te dicht bij. En die achtervolgde hen ook. Iedereen moest vluchten en zeker als je Palestijn bent. Daarom trokken ze elke 3 maanden verder, telkens op zoek naar een veiliger plek. In de vluchtelingenkampen was er soms ook rust. Moudy kon dan doen wat hij het liefst deed: voetballen. Dat deed hij op een zeer behoorlijk niveau. Het geweld van de bombardementen heeft Moudy zeer bewust meegemaakt. De aanval op het grootste vluchtelingenkamp in Syrië in 2014 was voor de vader van Moudy de reden om zijn zoon naar Turkije te sturen. Het werd te gevaarlijk voor het gezin en daarnaast was vader bang dat Moudy gerekruteerd zou worden voor het leger. Deze stap was ook noodzakelijk om uiteindelijk samen in een ander land te kunnen komen. Moudy vertelt: “Mijn vader heeft eerst circa $ 5.000 betaald voor de latere boot-

tocht en verkocht toen ook zijn nog enige bezit, de auto, voor € 900. Dit bedrag kreeg ik mee voor onderweg. Ik moest met de bus naar de grens van Turkije waar een vriend van mijn vader mij tijdelijk op zou vangen. En ik wist dat ik verder moest omdat mijn vader me de opdracht had gegeven door te reizen naar Duitsland of Nederland, want deze landen maken gezinshereniging mogelijk. Maar ik wilde zelf graag naar Nederland vanwege het voetbal. Na circa 3 maanden in Turkije te zijn verbleven moest ik met de boot van Turkije naar Italië. Met 200 vluchtelingen op een overvolle boot van circa 10 meter lang waardoor je alleen kon staan of zitten. Die reis duurde 13 dagen. Ik leefde op snickers en voor de eerste 5 dagen had ik 1 liter water. De kapitein heeft de boot nog 2 dagen stilgelegd omdat hij te weinig betaald zou hebben gekregen. In Italië werden we opgevangen in een kamp van het Rode Kruis. Ik ben toen eerst een uur onder de douche gaan staan. De volgende dag moesten we met de trein van Zuid Italië naar Milaan. Daar heb ik nieuwe en schone kleren gekocht om door te reizen. Alle mensen waarmee ik op de boot zat gingen hun eigen weg. Ik sprak gebrekkig Engels en probeerde te achterhalen hoe ik van Milaan naar Nederland kon reizen. Uiteindelijk hielp een lieve mevrouw van de informatiebalie mij en kon ik een treinkaartje kopen van Milaan naar Amsterdam. Ik weet niet hoe

het kwam en of ik niet goed heb opgelet, maar ik zat ineens in Parijs, waar de politie mij oppakte omdat ze zagen dat ik een minderjarige vluchteling was. Er werden vanwege EU-regels en recht op EU-geld vingerafdrukken genomen, maar gelukkig kon ik ook met mijn vader bellen. Die vertelde mij dat ik toch door kon en moest reizen. Uiteindelijk kwam ik op 12 oktober 2014 in Amsterdam aan. Daar heb ik me bij de internationale politie gemeld en één dag later mocht ik naar het AZC in Ter Apel. Na 3 of 4 dagen werd ik overgeplaatst naar Budel, maar dat was een AZC voor volwassenen. Daarom moest ik na 3 dagen weer verhuizen. Dit keer naar de jeugdzorg in het AZC in Winterswijk. Ik kreeg les in de Nederlandse taal en probeerde zelf de taal ook zo snel mogelijk onder de knie te krijgen


57 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

door veel met de begeleiders, nieuwe vrienden en mijn voogd te praten. Na 3 a 4 maanden kon ik me al behoorlijk verstaanbaar maken en de procedure voor een verblijfsvergunning was toen ook afgerond. Begin 2015 moest ik vanuit ­Winterswijk naar het AZC in Almelo. Vanaf dat moment ging het pas echt beter met me. Ik beheerste de taal steeds beter, kreeg vrienden en kon voetballen bij Luctor et Emergo en PH. In Almelo is toen ook gezinshereniging aangevraagd. Deze procedure duurt circa 1 jaar. Uiteindelijk kwamen mijn ouders en zus ook naar Nederland. Ik had ze 3 jaar niet gezien. Dat was best emotioneel, maar ook wel moeilijk. Ik had 3 jaar lang alles zelf moeten doen en nu bemoeiden mijn ouders zich in eens weer met mij. We hebben 6 maanden samen in het AZC

in Almelo gewoond en kregen toen een huis in Twello toegewezen. De directrice van het AZC kende iemand in Twello en vroeg hem of er mogelijkheden waren om bij Voorwaarts te komen voetballen. Ik heb toen in mei 2016 een paar keer meegetraind en na de zomerstop kwam ik in de A2 (JO19-2). In het begin had ik het moeilijk in Twello. Wilde elke dag wel terug naar Almelo, naar mijn vrienden. Maar door het voetballen bij Voorwaarts kreeg ik ook hier vrienden. Daarnaast kon ik dankzij Ruben Korten bij de Jumbo aan het werk. Nu voel ik me thuis in Twello en wil ik niet meer terug naar Almelo. Ik heb een opleiding gevolgd als “helpende” en werk nu in een verpleeghuis voor demente bejaarden. In september 2018 ga ik weer naar school omdat ik uiteindelijk in de jeugdzorg wil werken. Met het voetballen gaat het wat minder. Door de ­onregelmatige diensten kan ik niet altijd

trainen en voetballen. En ik ben iets te veel gaan roken, haha, dus het niveau dat ik in Syrië had haal ik helaas niet meer. Als ‘statenloze vluchteling’ kan ik niet meer terug naar Palestina. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil graag succesvol worden in Nederland met een goede baan en samen met mijn Nederlandse vriendin over 10 jaar een mooi huis. Ik ben Nederland dankbaar. Heb geen last van discriminatie. Ook de heer Binnendijk van de Jumbo en Voorwaarts ben ik dankbaar omdat ik er mag werken, voetballen en vrienden heb gemaakt. Ik heb veel meegemaakt en de moeilijke momenten liggen altijd op de loer om me verdrietig te maken. Maar de zon is nu sterker dan de schaduw.” Tekst: Eric Klein Swormink


Gemakkelijk, gezellig, geregeld Bekijk ons volledige aanbod

dagtochten • groepsreizen • bedrijfsuit jes • school reizen • meerdaagse groepsreizen www.tcr-tours.nl • info@tcr-tours.nl • 0572 - 35 35 35

Raccordement 8b, 7391 BT Twello

Twello

Medisch Centrum Terwolde ‘het Groene Hart’ Leliestraat 6, 7396 AN Terwolde

Huisartsenpraktijk Roessingh Voorst Schoolstraat 11, 7383 CC Voorst

Huisartsenpraktijk F.Y. Kuypers Wilp

Rijksstraatweg 55, 7384 AC Wilp

Praktijk voor fysio- en manuele therapie Sportfysiotherapie, fysiofit Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

Zorg en revalidatie na een sportblessure is een onderdeel van ons zorgaanbod. Kijk op www.deboombosch.nl voor meer informatie.

Tel: 0571 -275871 Fax: 0571 -274622


Een laagdrempelige kweekvijver waar kinderen met plezier de

De instroomgroep blijkt een succesvolle

eerste stappen op het voetbalveld kunnen zetten. Samen met

formule, want steeds meer kinderen

vriendjes ­lekker plezier hebben en dan maar kijken of ze voet­ bal daadwerkelijk een leuke sport vinden. Zo omschrijft Djon The de i­nstroomgroepen van Voorwaarts. Djon is al jaren de drijvende kracht achter deze jongste tak van de voetbalafdeling en met succes: de instroomgroepen zijn niet meer weg te denken bij Voorwaarts en de basis voor een verdere voetbalcarrière. De allerkleinste voetbaltalentjes van de

Voor Djon is het belangrijk dat de

club kunnen op woensdagmiddag en

instroomgroepen bol staan van het

zaterdagochtend tegen een bal trappen

plezier. Prestatie is hier nog helemaal niet

op het kleine kunstgrasveld aan De Laene.

belangrijk. “Soms weten kinderen niet of

Djon staat op die momenten als coördi-

ze voetbal wel leuk vinden. Dan moet

nator van de instroomgroepen ook (bijna)

je ze ook niet dwingen. Ze moeten het

altijd langs de lijn.

zelf ervaren. Daarom mag elk kind op ieder moment komen meetrainen. Er is helemaal geen strenge selectie en als de

“Ik probeer er altijd te zijn omdat ik graag betrokken blijf. Ik wil heel graag ook de ­ouders van de kinderen bij de club betrekken en dan is het belangrijk dat je zelf ook aanwezig bent.” Djon is komend jaar voor het zesde ­ seizoen coördinator van de instroom­ groepen. Hij regelt alles zodat vakbekwame en gedreven trainers, meestal vaders met een voetbalverleden, de juiste spullen krijgen en de handen vrij hebben om een leuke training te bedenken en te geven. Zelf geniet hij elk jaar weer enorm van de spelvreugde die de MiniToppers hebben. “Het is zo leuk om die kinderen te zien spelen, ze zijn zo onschuldig, ­ontwapenend en enthousiast.” Tekst: Rob Klunder

­kinderen het dan leuk vinden blijven ze vanzelf bij de club”, legt Djon de werkwijze uit. Niet alleen Djon en de trainers zorgen er voor om de trainingen leuk en plezierig te maken, maar ook andere mensen en commissies binnen Voorwaarts zorgen hiervoor. Zoals de staat van de velden, de fraaie accommodatie aan de Kerklaan en het materiaal.

we-ten de instroomgroepen te vinden. Dat is wel anders in tegenstelling tot de eerste jaren, waarin Djon behoorlijk aan de bekendheid moest werken. “Vroeger stond ik letterlijk te flyeren bij basisscholen, maar dat is niet meer nodig. Voorwaarts heeft de zaken zo goed voor elkaar, dat de werving bijna automatisch gaat. En de uitstroom van kinderen is bijzonder laag. Dat is een goed teken!” Naast de trainingen kunnen de kinderen ook deelnemen aan de Voorster Minileague. Deze minicompetitie is in 2010 geïntroduceerd en is een aanvulling op de trainingen. “Negen clubs in de gemeente zijn hieraan verbonden en elke week wordt er bij een andere club gespeeld. Ook tijdens deze Minileague staat het plezier weer centraal. Djon: “Er worden wel wedstrijden gespeeld, maar er wordt geen stand bijgehouden. De kinderen weten altijd zelf wel of ze winnen of niet. Dat geeft het enthousiasme van de kinderen maar aan.”

59 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Met veel plezier de eerste trappen tegen een bal geven


Open dag Verkopen?

BIEZE, UW MAKELAAR VOOR RESULTAAT!

zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur NIJBROEK, Middendijk 3

In het buitengebied met vrij uitzicht over de weilanden gelegen vrijstaande woonboerderij (De Kleine Ruytenbergh) met o.a. 5 slaapkamers, een inpandige garage en een fraai aangelegde tuin rondom. De woonboerderij stamt van origine uit 1820 en is geheel gerenoveerd waarbij o.a. de originele gebinten intact zijn gelaten. Perceeloppervlakte 3.095 m², woonoppervlakte 268 m², inhoud 1.251 m³.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

TWELLO, Verdistraat 21 In rustige en kindvriendelijke woonomgeving gelegen helft van een dubbel woonhuis (1978) met moderne keuken en badkamer, 4 slaapkamers, verlengde stenen garage [ca. 30 meter] en royale achtertuin met meerdere terrassen op het noord-westen. Perceeloppervlakte 292 m², inhoud 518 m³, woonoppervlakte 139 m².

TWELLO, Raccordement 116 Licht, ruimte en comfort! In het dorpscentrum gelegen 4-kamer appartement (2011) op de 1e verdieping met balkon, eigen parkeerplaats en fietsenberging in het souterrain. Het complex is voorzien van een afgesloten entree met videophone intercominstallatie en lift. Woonoppervlakte 123 m², inhoud 350 m³.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Koopsom € 299.000,- v.o.n.

TWELLO, Abraham Crijnssenstr. 17

TWELLO, Klokkenkampsweg 38

In rustige en kindvriendelijke woonomgeving gelegen, verrassend ruime, helft van een dubbel woonhuis (1968) met royale woonkamer, 4 slaapkamers en diepe achtertuin (ca. 16 meter diep!) met veel privacy en meerdere zonneterrassen. Perceeloppervlakte 339 m², woonoppervlakte ca. 206 m², inhoud ca. 660 m³.

In de kom van het dorp gelegen vrijstaand woonhuis (1987) met 3 slaapkamers, aangebouwde garage met vliering en royale fraaie tuin. Perceeloppervlakte 965 m², woonoppervlakte ca. 160 m², inhoud ca. 450 m³. De grond is uitgegeven in erfpacht. De kosten hiervoor bedragen ca. € 4.375,- bruto per jaar.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 348.000,- k.k.

Een succesvolle verkoop!

Locatie: BuddezandVraag 7 - 13een in Wilp persoonlijk advies op maat!

TWELLO, Acacialaan 4 Enkweg 36 WILP, Grotenhuisweg 40 Vier luxe nieuwbouwVOORST, appartementen te huur in het landelijk gebied in de WILP, eVZEnkweg de14AFliert Op een aantrekkelijke locatie gelegen vrijstaande woning met 3 slaapkamers, aangebouwde garage/berging, carport en fraai aangelegde voor- en vrij gelegen achtertuin. Perceeloppervlakte 374 m², woonoppervlakte 120 m², inhoud 500 m³.

Aan de rand van het dorpscentrum gelegen karakteristiek helft van een dubbel woonhuis (1930) met 3 slaapkamers, diverse bijgebouwen en oprit voor meerdere auto’s op een ruim perceel van 420 m². Perceeloppervlakte 420 m², woonoppervlakte ca. 96 m², inhoud ca. 340 m³.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Interesse in een nieuwe woning?

De

NVM

Open

Huizen

Dag

op

zaterdag 31 maart biedt u veel kansen! Op deze dag kunt deze woningen zonder

afspraak

vrijblijvend

bezichtigen. Kijk voor alle deelnemende woningen op www.bieze-makelaars.nl

In het buitengebied met vrij uitzicht over de weilanden gelegen geschakeld vrijstaand woonhuis (1966) met 3 slaapkamers, diverse bijgebouwen waaronder garage, plantenkas en diverse schuren en een fraai aangelegde tuin rondom met veel vrijheid. Perceeloppervlakte 965 m², woonoppervlakte ca. 110 m, inhoud ca. 325 m³.

Nabij recreatiegebied Bussloo, in de dorpskern van Wilp (Posterenk) gelegen onder architectuur gebouwd vrijstaand woonhuis (bouwjaar 1999) met 4 slaapkamers, inpandige garage, vrijstaande berging en tuin rondom. Perceeloppervlakte 485 m², woonoppervlakte 148 m², inhoud 600 m³.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Veilingstraat 22 - 7391 GM Twello Telefoon 0571 - 27 44 94 twello@bieze-makelaars.nl

w w w . b i e z e - m a k e l a a r s . n l


Het is een warme zomeravond in juni als Mike Assink de bestuurs-

Het lijstje met namen wordt steeds

kamer aan De Laene uitstapt. De 24-jarige Mike is coördinator van

langer en langer. Dat elk teamlid zich op

de JO10- en 11 en heeft zich zojuist al moeten buigen over de

zijn ­eigen manier inzet voor de club is

teamindelingen van het komende seizoen. Enkele zweetdruppels

typerend voor de vriendengroep. “Zelfs de

veegt hij van zijn voorhoofd. “Dat waren wel weer leuke gesprek­

geblesseerden van ons team zijn altijd aan-

ken”, zegt hij met een knipoog terwijl hij naar zijn vriend Justin

wezig bij de wedstrijd en zetten zich voor

Clemenkowff (23) kijkt die hem opwacht. “Maar je leert er ook veel

het team in. Zo is Lex altijd druk met ons

van, voegt hij er aan toe.”

team, waar hij bijvoorbeeld alles regelt. Hij is echt de Tino van ons team” grapt Mike, die verwijst naar de hard­werkende leider

Mike en Justin zetten zich allebei fanatiek

ziet er tegelijkertijd de voordelen van in.

in voor de Twellose club. Naast het coör-

“Het geeft veel voldoening als je ziet dat

dinatorschap is Mike o.a. verantwoordelijk

anderen plezier hebben dankzij jouw werk.

voor het regelen van de pupil van de

Dat voelt heel dankbaar. Maar tegelijkertijd

week en bekleedt hij met zijn expertise

leer je dankzij vrijwilligerswerk ook veel

als veiligheidsadviseur een adviserende

mensen kennen. Sterker nog, ik heb mijn

rol bij de oefenwedstrijd tegen Go Ahead

huidige baan er zelfs aan te danken.”

zijn. Als we ergens hulp nodig hebben,

als pupillenscheidsrechter, maar doet nu

Het duo is naast hun vrijwilligerswerk ook

en binnen no-time hebben we genoeg

veel communicatieklusjes en organiseert

binnen de lijnen actief voor Voorwaarts.

verschillende evenementen, zoals de

Komend seizoen spelen ze in Voor-

succesvolle Mannenbingo. Het kost ze veel

waarts 5. Binnen dat team, dat bestaat

vrije tijd, maar ze doen het met ple-

uit 23 jongens, liet of laat iedereen zijn

zier. “Sommige werkzaamheden moeten

­Voorwaartshart spreken. “Bijna iedereen

gewoon gebeuren voor de club en kosten

is wel eens trainer of leider geweest”,

veel tijd, maar het is wel een hobby van

begint Justin, die daarna samen met Mike

ons”, zegt Mike, die het ook als leerzaam

menig teamlid eens de revue laat passeren.

ervaart. “We zijn nog best jong en soms

“Cedric, Martijn en Remco zijn nog trainer,

heb ik ook behoorlijke gesprekken met

Luuk en Coen waren trainer, Jason doet

ouders. Daar leer je ontzettend veel

altijd bardienst met Thijs en zo kunnen we

van.” Ook Justin doet alles met plezier en

wel doorgaan.”

Eagles. Justin is daarentegen ooit begonnen

van het eerste elftal. En dat iedereen zo betrokken is, vinden de jongens zelf ook bijzonder. “Het is een mooie eigenschap van iedereen. Het scheelt ook wel dat we een vriendengroep buiten Voorwaarts om dan hoeven we maar even te appen mensen”, erkent Mike. Voorwaarts is dan ook een populair gespreksonderwerp binnen de groep. “We zien elkaar soms vijf keer in de week, mede dankzij Voorwaarts. We lopen elkaar dan ook vaak te triggeren. Ondanks dat we weten dat we allemaal veel voor de club doen, vragen we toch aan elkaar: ‘Wat doe jij eigenlijk voor Voorwaarts?’ Juist daardoor is iedereen extra betrokken.” Tekst: Rob Klunder

61 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Binnen en buiten het veld inzetten voor Voorwaarts‘’Er valt nog steeds wat te winnen’’ Die zijn nu al enkele jaren achter elkaar

dames van Voorwaarts. Er is dus nog liefde van twee kanten.

kampioen geworden en die willen

“Het goede gevoel bij de club is belangrijk voor mij, maar ook de

ook met hun vrouwenteam naar de

sportieve uitdaging is er nog. Er is nog steeds wat te winnen.”

­Eredivisie.”

Meijerman zegt het na een fantastisch

want het zou best kunnen gebeuren.

debuutseizoen voor Dames 1 in de

We zijn nog de enige club in de eerste

Eerste Divisie waarin Voorwaarts zelfs

divisie waar niet met hars gespeeld

nog in de buurt kwam van promotie

mag worden…” Kampioen worden en

naar de Eredivisie. “Het was natuurlijk

­promoveren is geen doel voor Meijer-

geweldig geweest als we waren gepro-

man. “Jeugd inpassen, hogerop met die

moveerd, maar laten we ook realistisch

jeugd, dat is waar we mee bezig zijn.

zijn. De club Voorwaarts kan dat op dit

We trainen nu 1 keer in de week met

moment niet aan. En dat is ook niet erg.

Dames 1, Dames 2 en de A1 samen.

Maar we moeten er wel mee aan de slag,

We nemen ook regelmatig meiden van de A mee.” Meijerman beseft goed dat het nieuwe seizoen een lastig sei­zoen wordt. “Het tweede jaar is altijd lastig, teams kennen ons nu, maar wij kennen hen ook. En in het tweede sei­zoen in de Tweede Divisie werden we kampioen. Maar Volendam is er

Meijerman wil ook niet te veel naar andere ploegen kijken. “Onze kracht is nog steeds dat we een team zijn met allemaal Twellose meiden. Een echt, hecht team.” Daar komt nu iemand van buiten af bij. Quinty Veerman (19) komt over van Tweede divisionist DFS uit Arnhem. “Ja dat was even wennen voor de meiden. Hoezo komt er iemand bij vroegen ze? Weet je, dit kan vaker gaan gebeuren. Wij halen niet, maar als je zo hoog speelt ben je wel aantrekkelijk voor goede handbalsters.” Quinty Veerman meldde zich zelf: “Ik loop stage in D ­ eventer bij Fysics, mijn vriend woont er ook en ik kende Aniek Koers van school. Ik vroeg of ik mee mocht trainen. Daarna hebben we gezeten en heb ik besloten bij Voorwaarts voor mijn kansen te gaan voor Dames 1.

bijvoorbeeld nieuw bij.

“Speelsters moeten meer leren een wedstrijd te lezen, meer zelf in een wedstrijd kunnen bepalen wat te doen.”

Met Veerman er bij begint Dames 1 dus aan het tweede seizoen in de Eerste Divisie. Een jaar om verder te bouwen, vindt Meijerman: “En ze mogen meer gaan praten, coachen. Ze kijken nog te veel naar mij. Wat ik ze zeg doen ze. Zelf mag ik nog meer kijken hoe ik een wedstrijd tactisch kan veranderen. Op welk moment doe ik wat, dat is voor mij nog een leermomentje.”

Tekst: Ralph Tip

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Helma Meijerman begint aan haar vierde seizoen bij de handbal­

63Programma Handbal

19/20 januari 2019

8/9 september 2018

10/11 november 2018

26/27 januari 2019

15/16 september 2018

17/18 november 2018

2/3 februari 2019

22/23 september 2018

24/25 november 2018

9/10 februari 2019

29/30 september 2018

8/9 december 2018

16/17 februari 2019

6/7 oktober 2018

15/16 december 2018

23/24 februari 2019

13/14 oktober 2018

22/23 december 2018

2/3 maart 2019

20/21 oktober 2018

5/6 januari 2019

9/10 maart 2019

27/28 oktober 2018

12/13 januari 2019

16/17 maart 2019

2018/2019 KRAS/Volendam - Hercules Fit & Fun/Voorwaarts - Fortissimo Gemini (Z) - Bentelo E&O - DSS Z.A.P. - Westsite HV Quintus 2 - PCA/Kwiek Anytime Fitness/BFC - Green Park Aalsmeer Hercules - Fit & Fun/Voorwaarts PCA/Kwiek - Gemini (Z) DSS - Z.A.P. Bentelo - KRAS/Volendam Westsite - Anytime Fitness/BFC Green Park Aalsmeer - HV Quintus 2 Fortissimo - E&O Anytime Fitness/BFC - DSS PCA/Kwiek - Bentelo Gemini (Z) - Green Park Aalsmeer Fit & Fun/Voorwaarts - KRAS/Volendam Z.A.P. - Fortissimo HV Quintus 2 - Westsite E&O - Hercules Hercules - Z.A.P. KRAS/Volendam - E&O Bentelo - Fit & Fun/Voorwaarts DSS - HV Quintus 2 Green Park Aalsmeer - PCA/Kwiek Westsite - Gemini (Z) Fortissimo - Anytime Fitness/BFC E&O - Fit & Fun/Voorwaarts PCA/Kwiek - Westsite Gemini (Z) - DSS Z.A.P. - KRAS/Volendam Anytime Fitness/BFC - Hercules Green Park Aalsmeer - Bentelo HV Quintus 2 - Fortissimo KRAS/Volendam - Anytime Fitness/BFC Bentelo - E&O DSS - PCA/Kwiek Fit & Fun/Voorwaarts - Z.A.P. Westsite - Green Park Aalsmeer Hercules - HV Quintus 2 Fortissimo - Gemini (Z) Anytime Fitness/BFC - Fit & Fun/Voorwaarts PCA/Kwiek - Fortissimo Gemini (Z) - Hercules Z.A.P. - E&O Westsite - Bentelo Green Park Aalsmeer - DSS HV Quintus 2 - KRAS/Volendam Hercules - PCA/Kwiek KRAS/Volendam - Gemini (Z) DSS - Westsite Bentelo - Z.A.P. E&O - Anytime Fitness/BFC Fit & Fun/Voorwaarts - HV Quintus 2 Fortissimo - Green Park Aalsmeer

Westsite - Fortissimo PCA/Kwiek - KRAS/Volendam DSS - Bentelo Green Park Aalsmeer - Hercules Anytime Fitness/BFC - Z.A.P. Gemini (Z) - Fit & Fun/Voorwaarts HV Quintus 2 - E&O Hercules - Westsite KRAS/Volendam - Green Park Aalsmeer Bentelo - Anytime Fitness/BFC Fit & Fun/Voorwaarts - PCA/Kwiek E&O - Gemini (Z) Z.A.P. - HV Quintus 2 Fortissimo - DSS Westsite - KRAS/Volendam PCA/Kwiek - E&O DSS - Hercules Z.A.P. - Gemini (Z) Green Park Aalsmeer - Fit & Fun/Voorwaarts HV Quintus 2 - Anytime Fitness/BFC Fortissimo - Bentelo KRAS/Volendam - DSS Hercules - Fortissimo E&O - Green Park Aalsmeer Fit & Fun/Voorwaarts - Westsite Z.A.P. - PCA/Kwiek Anytime Fitness/BFC - Gemini (Z) HV Quintus 2 - Bentelo PCA/Kwiek - Anytime Fitness/BFC DSS - Fit & Fun/Voorwaarts Bentelo - Hercules Westsite - E&O Gemini (Z) - HV Quintus 2 Green Park Aalsmeer - Z.A.P. Fortissimo - KRAS/Volendam Hercules - KRAS/Volendam Westsite - Z.A.P. PCA/Kwiek - HV Quintus 2 DSS - E&O Bentelo - Gemini (Z) Green Park Aalsmeer - Anytime Fitness/BFC Fortissimo - Fit & Fun/Voorwaarts KRAS/Volendam - Bentelo Gemini (Z) - PCA/Kwiek Anytime Fitness/BFC - Westsite Fit & Fun/Voorwaarts - Hercules Z.A.P. - DSS HV Quintus 2 - Green Park Aalsmeer E&O - Fortissimo Hercules - E&O KRAS/Volendam - Fit & Fun/Voorwaarts Bentelo - PCA/Kwiek Westsite - HV Quintus 2 DSS - Anytime Fitness/BFC Green Park Aalsmeer - Gemini (Z) Fortissimo - Z.A.P. PCA/Kwiek - Green Park Aalsmeer Anytime Fitness/BFC - Fortissimo Fit & Fun/Voorwaarts - Bentelo E&O - KRAS/Volendam Z.A.P. - Hercules Gemini (Z) - Westsite HV Quintus 2 - DSS

KRAS/Volendam - Z.A.P. Hercules - Anytime Fitness/BFC Westsite - PCA/Kwiek DSS - Gemini (Z) Bentelo - Green Park Aalsmeer Fit & Fun/Voorwaarts - E&O Fortissimo - HV Quintus 2 PCA/Kwiek - DSS Gemini (Z) - Fortissimo Anytime Fitness/BFC - KRAS/Volendam E&O - Bentelo Green Park Aalsmeer - Westsite Z.A.P. - Fit & Fun/Voorwaarts HV Quintus 2 - Hercules Hercules - Gemini (Z) E&O - Z.A.P. KRAS/Volendam - HV Quintus 2 DSS - Green Park Aalsmeer Bentelo - Westsite Fit & Fun/Voorwaarts - Anytime Fitness/BFC Fortissimo - PCA/Kwiek Westsite - DSS PCA/Kwiek - Hercules Anytime Fitness/BFC - E&O Green Park Aalsmeer - Fortissimo Z.A.P. - Bentelo Gemini (Z) - KRAS/Volendam HV Quintus 2 - Fit & Fun/Voorwaarts E&O - HV Quintus 2 KRAS/Volendam - PCA/Kwiek Hercules - Green Park Aalsmeer Bentelo - DSS Fit & Fun/Voorwaarts - Gemini (Z) Z.A.P. - Anytime Fitness/BFC Fortissimo - Westsite DSS - Fortissimo PCA/Kwiek - Fit & Fun/Voorwaarts Gemini (Z) - E&O Anytime Fitness/BFC - Bentelo Green Park Aalsmeer - KRAS/Volendam Westsite - Hercules HV Quintus 2 - Z.A.P. Hercules - DSS Anytime Fitness/BFC - HV Quintus 2 KRAS/Volendam - Westsite Bentelo - Fortissimo Gemini (Z) - Z.A.P. E&O - PCA/Kwiek Fit & Fun/Voorwaarts - Green Park Aalsmeer Bentelo - HV Quintus 2 Westsite - Fit & Fun/Voorwaarts PCA/Kwiek - Z.A.P. DSS - KRAS/Volendam Gemini (Z) - Anytime Fitness/BFC Green Park Aalsmeer - E&O Fortissimo - Hercules Hercules - Bentelo KRAS/Volendam - Fortissimo Fit & Fun/Voorwaarts - DSS Z.A.P. - Green Park Aalsmeer Anytime Fitness/BFC - PCA/Kwiek HV Quintus 2 - Gemini (Z) E&O - Westsite

65 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

3/4 november 2018


66 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie Handbal Seizoen 2018-2019 Eerste divisie Landelijk


Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Dames

67


7 DAGEN PER WEEK

OPEN

7 DAGEN PER WEEK

OPEN

NAZOMERDEAL SPORT DE EERSTE MAAND GRATIS u

Schrijf je nu in en sport de EERSTE MAAND helemaal

GRATIS!

*

Bovendien krijg je

50% KORTING

Schrijf nu in en *sport op hetjeinschrijfgeld! de eerste maand GRATIS!* * alleen i.c.m. met ons resultaat abonnement (12 mnd).

* Bij inschrijving in januari i.c.m. ons resultaat abonnement (12mnd).

STARTS HERE!

Kijk voor meermeer informatie Kijk voor informatie op onze website op onze website

WWW.FIT-FUN.NL WWW.FIT-FUN.NL

JACHTLUSTPLEIN 3 \\ 7391 BW TWELLO \\ TWELLO TEL: 0571 \\- 274843 JACHTLUSTPLEIN 3 \\ 7391 BW TEL: 0571 - 274843 TAPIJTSTRAAT 3 \\ 7413 BZ \\ TEL: 0570\\- 627297 TAPIJTSTRAAT 3 DEVENTER \\ 7413 BZ D DEVENTER TEL: 0570 - 627297 VELDKANTWEG 12 \\ 6961 HJ TEL: 0313\\- 659191 VELDKANTWEG 12 EERBEEK \\ 6961 HJ\\EERBEEK TEL: 0313 - 659191


69

Seizoen 2018-2019

Hoofdselectie Handbal

Silvia Vredegoor Teammanager

Alineke Ros Hoek

Aniek Koers Opbouw

Birgitte Huis in ‘t Veld Keepster

Ellen van der Scheer Hoek

Laura Deijk Opbouw

Melissa van Delsen Opbouw

Merlin Fakkert Cirkel

Patricia Brincker Hoek

Quinty Veerman Cirkel

Sharin Aal Hoek

Suzanne Groenen Keepster

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Helma Meijerman Trainer/coach


70

Sportcentrum Fit & Fun Twello, BSOsport Kinderopvang en PMC Nederland

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

De nieuwe hoofdsponsor(s) van de afdeling Handbal De afdeling Handbal van s.v. Voorwaarts heeft een nieuwe hoofdsponsor. Of beter: een trio dat samen hoofdsponsor is: Sportcentrum Fit & Fun, BSOsport Kinderopvang en PMC Nederland nemen de plaats in van Eurobottle. De logo’s van deze drie bedrijven pronken het aankomende seizoen op het shirt van Dames 1. Een mooie deal. Niet alleen vanuit commerciële en ideële gronden, maar zeer zeker ook vanuit hun betrokkenheid. De 3 eigenaren Ronald Brinkerink, Rinald Kloppenberg en Rob Hoogeveen zijn namelijk “meer dan gemiddeld betrokken” bij de handbalsport in het algemeen en Voorwaarts Dames 1 in het bijzonder. Even voorstellen:

Sportcentrum Fit & Fun Twello

PMC Nederland

BSOsport Kinderopvang

De eigenaren van Fit & Fun zijn Ronald

Rob Hoogeveen is compagnon van het

Rinald Kloppenberg is eigenaar van

Brinkerink en Lars Fridrichs. Naast Twello

Paramedisch Centrum Nederland. Van

BSO-sport Kinderopvang en lid van de

runnen zij ook 2 andere sportscholen in

PMC dus.

­Technische Commissie van de afdeling

Deventer en Eerbeek onder de naam Fit

Handbal. De locatie van BSOsport

& Fun. Fit & Fun Twello staat niet alleen

Bij PMC kunt u terecht voor een breed

Kinderopvang is gevestigd aan de Kerklaan

op het shirt, de dames 1 van de afdeling

scala aan behandelingen. Het PMC is

2 in Twello. Laat dat nou net de accom-

handbal spelen in de competitie onder de

gespecialiseerd in Sportfysiotherapie,

modatie van s.v. Voorwaarts zijn, aan De

naam Fit & Fun Voorwaarts.

manuele therapie en sportrevalidatie.

Laene.

Rob: “Onze therapeuten zijn geschoold In het sportcentrum Twello werkt een

volgens de meest recente standaard en

Malou Verhoef vertegenwoordigt de

enthousiast team, waar vele mensen

staan voor kwaliteit geregistreerd. Zo bent

vestiging Twello. Malou: “Onze BSO­sport

dagelijks of wekelijks sporten om Fit te

u verzekerd van de best mogelijke behan-

Kinderopvang staat volledig in het teken

worden of blijven. Maar wel met Fun,

deling met optimaal resultaat. Er zijn in

van bewegen. Door een complete

want dat is minstens zo belangrijk: sporten

ons centrum diverse specialisten beschik-

kinderopvang organisatie en een lopende

met plezier. De speelsters van Dames 1

baar zoals; een fysiotherapeut; een sport-

structuur kunnen we met gediplomeerde

en 2, A1 en B1 zijn ook regelmatig in het

fysiotherapeut; een manueeltherapeut en

mensen bewegen op niveau aanbieden.

sportcentrum te vinden, om in samen-

een sportpodoloog (schoenadvies). Maar

Kinderen op een leuke en sportieve

spraak en afstemming met trainers/tech-

ook voor een ontspanningstherapeut,

manier begeleiden tijdens sport en spel

nische commissie nog sterker te worden.

sportdiëtiste, dry needling, echografie of

geeft ons voldoening. Wij streven dit ook

Uiteraard zijn alle leden van SV Voor-

ontspanningstherapie/ademtherapie, bent

bij de kinderen na in onze kinderopvang.”

waarts welkom om naast de teamsport

u bij ons op het juiste adres!”

en de sfeer van een vereniging individueel “bij te trainen”.

Rob is bij de afdeling Handbal betrokken vanuit aanvulling in begeleiding op het

Ronald en Lars hebben onlangs het pand

gebied van fysiotherapie, fitheid en

in Twello aangekocht. Deze zal op korte

­blessurepreventie.

termijn een flinke metamorfose ondergaan.


71 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

“Ik wens de teams veel sportief succes. Met de extra krachttraining bij Fit & Fun moet dit wel goedkomen.” Ronald Brinkerink

“PMC wenst alle ­sporters en begeleiders een sportief en blessure­vrij seizoen toe. Topzorg voor SV Voorwaarts Handbal!” Rob Hoogeveen

“Naast de fijne samen­ werking aan de Laene wenst BSOsport handballend Voorwaarts veel sportiviteit, gezellig- en snelheid in het spel toe. Bewegen geeft iedereen energie.” Malou Verhoef


RIJKSSTRAATWEG 88 | 7391 MT TWELLO | TELEFOON (0571) 27 46 68 INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL | WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL


Twee jonge mannen in de vrouwenwereld van handballend Voorwaarts

73

In de vrouwenwereld van het handbal bij Voorwaarts vallen twee

Twee jonge mannen dus in de meid-

jonge mannen op. Tim Bloemen (20), trainer van de C1 en Jesse van

en- en vrouwenwereld van het handbal

Delsen, (21), trainer van de A1. De één handbalt al van jongs af aan, de ander moest jaren lang niks van handbal hebben. “Ik weet nog dat ik was wezen zwemmen

bij Voorwaarts, een bepaalde manier van

bij de Scheg. Mijn vader vond dat ik lui

spelen. Snelheid is heilig, de snelle break

was. Hij zei: Jij gaat maar eens handbal-

hoort bij Voorwaarts. We zitten met de

len dan moet je wel. Ik vond het super,

trainers ook bij elkaar om het daarover

ben nooit meer ben gestopt.” Maar Tim

te hebben. We willen elkaar ook beter

Bloemen ging niet alleen spelen, vanaf zijn

maken!

13e werd hij ook al trainer. Het begon als maatschappelijke stage, maar ik ben door gegaan.”

bij Voorwaarts. “Het is een tendens, er handballen steeds minder mannen. Wij vinden het niet erg, het is prima werken bij de meiden van Voorwaarts. Voor de meiden is het misschien lastig als ze af en toe iets hebben waar ze liever met een vrouw over praten. Maar verder ervaren wij vooral dat ze het fijn vinden dat ze een jonge trainer hebben die nog meer in hun belevingswereld zit.” Ambities zijn er ook bij beide mannen. “1 of 2 speelsters per jaar die de overstap maken naar Dames 1, dat

“Ik vind het geweldig om anderen iets te leren, om ervaring over te brengen.”

zou mooi zijn en het kan!”, zegt Jesse van Delsen. Daar wil ik aan meehelpen. En verder dit jaar mijn eerste trainerscursus doen. Bloemen heeft zijn pad al uitgestippeld: “Ik wil mijn volgende trainersdiploma

Jesse van Delsen speelde zelf basketbal maar had wel handballende zussen. Het ging bij ons thuis alleen maar over handbal. Ik werd er soms gek van. Totdat zus

halen, ga volgend seizoen ook training geven op de handbalschool in Raalte. Op termijn wil ik naar het buitenland en mijn droom is om bondscoach te worden.”

Melissa hoger ging spelen, bij Dames 1 kwam en hij zag dat het niveau omhoog ging. “Toen vond ik het pas leuk worden. En toen kwam Lisette Niesink van de technische commissie een keer bij ons thuis. Ik ­vertelde haar toen wat ik van

Snelheid is heilig, de break hoort bij Voorwaarts

de wedstrijd vond die we hadden gezien. Vlak daarna vroeg ze of ik trainer wilde worden.” Ze krijgen dus de A1 en de C1 onder hun hoede. Hun doel is helder: Meiden klaar stomen voor Dames 1 en Dames 2. Opleiden, daar gaat het om. We hebben een rode draad

Tekst: Ralph Tip

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Ik wil bondscoach worden!


TRAFFIC ‘Meer dan alleen drones...’

Mozartstraat 118, Twello Tel: 06 4201 3506

Puur MIDWEEK van lekker eten, gezelligheid, gastvrijheid en elkaar Dorpsstraat 12, 7391 DD Twello, (0571) 27 70 23 www.swinckelsintwello.nl, info@swinckelsintwello.nl


Maandagmorgen is ‘schoonmaak morgen’

De ochtend na het succesvolle weekend

Inmiddels draait Agnes van Brink al meer

werken, maar er is natuurlijk ook tijd voor

met het Brinta Boys toernooi en het

dan 35 jaar deze diensten, een unicum!

de laatste nieuwtjes rondom en buiten het

Familievoetbal is er vroeg op de maandag-

Allemaal hebben ze natuurlijk ook een

clubgebeuren. Ook Johan Nijendijk schuift

morgen al weer volop activiteit rondom

Voorwaarts achtergrond: of zelf gesport

aan, hij is ook altijd aanwezig om de nodige

de Laene. Niet alleen de ‘groenploeg’, BSO

bij de club en daarnaast partner, familie en

hand- en span­diensten te verrichten voor

sport en leerlingen van het Veluws College

(klein)kinderen die nu actief zijn.

dit team. Inmiddels is hij ook al een klein

zijn actief op het sportcomplex. Ook

beetje lid van deze enthousiaste groep.

binnen in het clubgebouw staat de groep

Het gehele seizoen staan zij iedere

Johan: “Ja, ik ben er ook iedere maan­

schoonmaaksters al weer vroeg paraat om

maandagochtend om 8.30 uur in de start-

dagochtend, ook gezien de inkoopactivi-

het clubgebouw weer spik en span in orde

blokken om, gewapend met een lekker

teiten vanuit de kantinecommissie. Maar

te maken.

sopje, een spons en dweil, het clubgebouw

wat deze dames voor de club doen is

weer fraai achter te laten voor een nieuwe

uniek. Daar mogen we echt blij mee zijn.”

Maar zijn ze wel zo bekend? Ze werken

sportweek. Alles wordt onder handen

Bijna alle dames hebben nog wel neven­

als vrijwilligsters wel ietwat in de luwte van

genomen, van bestuurs­kamers tot aan

activiteiten binnen de club, naast supporter

het sportgebeuren binnen onze vereniging.

het toilet gedeelte en natuurlijk keuken

van de (klein)kinderen ook meedraaien

Ze zijn niet altijd zichtbaar. Maar wat een

en bar. Ook het keukenlinnen wordt niet

met bardiensten en bij het eerste voet-

luxe dat er zo’n groep is die de handen uit

vergeten en thuis gewassen voor het

balelftal op de zondag zorgen voor de

de mouwen steekt om na wederom een

volgende weekend. Het is wel iedere week

broodjes en het wassen van de kleding van

intensief gebruik van de centrale ontmoet-

weer afwachten wat hun te wachten staat.

de spelers.

ingsplek op het sportcomplex, het gehele

Zo is er na dit weekend met de extra

clubgebouw iedere maandagochtend

festivi­teiten ook veel extra werk. Maar

De dames benadrukken dat uitbreiding van

onder handen te nemen. Wanneer deze

het geeft wel voldoening en natuurlijk

deze gezellige groep zeer welkom is. Ze

enthousiaste dames dit niet zouden doen

speelt de gezelligheid ook mee. Zoals

zien graag een toevoeging van twee extra

dan mag Voorwaarts zeker een externe

iedere vrijwilliger die achter de schermen

krachten om de werkdruk te verlichten.

schoonmaakdienst in de arm nemen. Voor

zoveel bete­kent voor de club, verdient dit

We kunnen u verzekeren dat het naast het

hun is het inmiddels de normaalste zaak

ook wel eens aandacht. We drinken een

nodige werk ook iedere maandag een zeer

van de wereld, zij zijn er in gegroeid, vaak

bak koffie en er valt geen enkele stilte.

mooie sociale ochtend is.

gestart via contacten binnen de vereniging.

Nee, deze groep komt niet alleen om te

Tekst: Hans Haagen

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

‘Na ieder sportweekend draait de facilitaire dienst op volle toeren’

75


Voorwaarts informatief 2018 Aantal leden 2018

Sportpark “De Laene” Kerklaan 2A 7391 AN Twello

E­mailadres afdeling

Postbus 134

Beach

VOLLE YB AL

7390 AC Twello Telefoon

302

Website www.voorwaartstwello.nl

282 1.069 307

Facebook SV Voorwaarts Twello

236

Twitter

HANDBA L

@SVVoorwaarts

336

ALGEME EN

VOETB AL

(0571) 27 13 32

info@beachsporttwello.nl

H AC BE

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Algemene informatie

M GY

76

Gymnastiek

info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com

Handbal

secretaris.handbal@voorwaartstwello.nl

Voetbal

secretaris.voetbal@voorwaartstwello.nl

Volleybal

voorzitter.volleybal@voorwaartstwello.nl

E­Mail info@voorwaartstwello.nl

Aanbod sport

Social Media

Aanmelden nieuwe leden

Beach

Beach

Facebook Beachsport Twello

Beach Training teams

79 teams

Beachcompetitie teams

28 teams

Gymnastiek

Instagram Beachsport Twello

Gymnastiek Facebook Voorwaarts Gym

Jeugd • Peutergym • Jongensgym • Kleutergym • Minigym• Turnen • Dans • Ballet

Handbal

• Streetdance

Facebook Voorwaarts Handbal

www.beachsporttwello.nl

Gymnastiek

info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com

Handbal

leden.voorwaarts@gmail.com

Voetbal

ledenadm.voetbal@gmail.com

Volleybal

tc.volleybal@voorwaartstwello.nl

Volwassenen • BodyFit 50+ • Dames gym 50+ • Essentrics • Perfect Pilates • Dance for Fun 35+ • Relaxercise

Jeugd

6 teams 12 teams

Pupillen

20 teams

Junioren

13 teams

Senioren

17 teams 4 teams

Volleybal Jeugd + Cool Moves Volley 13 teams Senioren Recreanten

Facebook Voorwaarts Voetbal

Toneel Volleybal Facebook Voorwaarts Volleybal

Voetbal

Zaalvoetbal

Ontspanningscommissie

Twitter @DeLaene

Handbal Senioren

Voetbal

12 teams 6 teams

w w w. Instagram Voorwaarts Volleybal Twitter @volleybaltwello

Business Vrienden van Voorwaarst

voorwaartstwello.nl


Vanaf komend seizoen heeft Voorwaarts een vertrouwenspersoon

77

Persoonlijke problemen, die je alleen wil bespreken met iemand

hij achter de computer, vloog naar de

die volledig neutraal is. Die geen mening vormt, maar juist zoekt

website van Voorwaarts en bood zijn

naar oplossingen. Zo’n persoon heeft Voorwaarts vanaf dit seizoen

diensten ­belangeloos bij de club aan. “Het

binnen haar gelederen. Voorwaarts-leden kunnen met persoonlijke

wonen in Twello bevalt mij prima en ik

dilemma’s namelijk bij Jan Werkhoven terecht. Hij is aangesteld als

zie altijd een enorme drukte langs mijn

Vertrouwenspersoon. Daarmee zet Voorwaarts een nieuwe stap,

huis richting Voorwaarts fietsen. Het is

in tijden van allerlei ‘Metoo-discussies.’ Al is het belangrijk om te

een gezellige club, daar wil ik graag wat

benadrukken dat er hiervoor géén aanleiding toe was. “Maar het is

voor betekenen.” Maar ondanks dat Jan

toch juist geweldig om te kunnen zeggen dat Voorwaarts óók dat

­Voorwaarts een warm hart toedraagt,

goed geregeld heeft?”

hoopt hij natuurlijk zo min mogelijk te moeten bemiddelen. “Uiteraard kom ik

De media stonden de afgelopen maanden

om de mens. Ik wil de waardigheid van de

vol met schandalen van #Metoo. Het

mens behouden”, zegt Jan bevlogen.

bestuur van Voorwaarts vond dat een goede aanleiding om te handelen. “De

De duizendpoot beet zich vervol-

Metoo-discussie heeft veel losgemaakt in

gens vast in verschillende studies,

de sportwereld. Er was veel bedekt, maar

zoals coaching en mediator. Hij

hoe is dat bij Voorwaarts? We hebben

beschikt inmiddels over verschil-

gelukkig die signalen niet, maar we kunnen

lende diploma’s en heeft zijn eigen

maar beter proactief handelen”, zegt

praktijk waarin hij als vertrouwen-

de 66-jarige Jan Werkhoven. Hij is vanaf

spersoon en bemiddelaar optreed. Die

komend seizoen de vertrouwenspersoon.

rol is hem op het lijf geschreven.

Jan verhuisde ruim tien jaar geleden naar

“Ik ben allergisch voor

Twello, nadat hij de hele wereld had rond-

rechtszaken. Bemiddelen,

gereisd. Jan kan buigen op een imposant

dat is geweldig. Dat is

curriculum vitae en heeft op verschillende

iemand helpen, zonder

(management)posities veel meege-

te onderhandelen. Het

maakt in het bedrijfsleven. Van hoofd

klinkt misschien een

ontwikkelaar bij een grote Nederlandse

beetje zwaar, maar

Oliemaatschappij, tot theaterdirecteur

je geeft iemand dan

in Hoogeveen; als hij maar met mensen

weer zin in het leven.

kan werken die hij om zich heen heeft.

Dan zie je iemand

Jan voelde zich als directeur meermaals

opfleuren en dat

verantwoordelijk voor zijn personeel. Een

vind ik prachtig.”

dreigend faillissement, dat even onverwacht als oneerlijk was, zette Jan op een

Een band met

gegeven moment flink aan het denken.

Voorwaarts is

“Het doet mij zeer als ik zie hoe we soms

het enige dat in

met elkaar om gaan. Dan knaagt er iets

zijn leven nog

aan mij en dan wil ik knokken voor de

zo’n beetje

maatschappelijke gerechtigheid. En mis­

ontbrak,

schien ben je, als je zo denkt een slechte

sinds hij naar

ondernemer, maar zo zit ik nou eenmaal

Duistervoorde

in elkaar. Het economische gewin vind ik

verhuisde. En

helemaal niet meer belangrijk. Het gaat

dus kroop

regelmatig wel langs bij de club. Ik kom wel kijken. Maar ik blijf altijd ­onafhankelijk.”

Tekst: Rob Klunder

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Bemiddelen bij een vervelende situatie


78

Business Vrienden van Voorwaarts

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Seizoen 2018-2019

Rowlin Beheer BV

Houtwal Beheer BV

C.V. • DAKBEDEKKING • GAS • WATER • SANITAIR • RIOOLONTSTOPPING

HORSTINK

Arbeidsrecht & Coaching

KICK

SCHOLTEN

Elizen

Consultancy

JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt

Demo Clean

THE STOCKROOM

interieurarchitecten

VAN DE POEL

ADVIES

Difference Together BV


Bijdrage voor Voorwaarts

Met ruim 80 Business Vrienden

Even terugkomend op die 60%. U zou zich af kunnen vragen: waar

van Voorwaarts, zie de

gaat dat nou heen? Nou, hieronder treft u een opsomming van

logo-pagina hiernaast.

de bestedingen over de afgelopen seizoenen waaraan de Business Vrienden een bijdrage hebben geleverd:

Het is een mooie formule dat is zeker. Het bewijs zit hem in

• kosten scheidsrechterscursus (afdeling Volleybal)

de groei van het aantal leden

• reiskosten (afdeling Handbal)

en het enthousiasme tijdens de

• trainingsweekend 1e en 2e elftal (afdeling Voetbal)

activiteiten. Ontstaan in 2009 en

• dag van Voorwaarts (afdeling Volleybal)

inmiddels is deze “entiteit”

• bosaball Klompenfeest 2011/2012 (omni)

vanuit het oogpunt van zowel

• trainingsstage (afdeling Handbal)

beleving als financieel niet meer

• materiaal afdeling (Gymnastiek,Voetbal en Handbal)

weg te denken binnen

• financiering kunstgrasveld (2), beachvelden, multifunctioneel

SV Voorwaarts Twello.

­handbalveld (omni) • aanschaf polo-shirts kantinepersoneel (algemeen)

Commercie en sociaal = Commercieel

• opleidingskosten (afdeling Volleybal)

Sponsoring waarbij het wederzijds belang

• kosten maken sponsortoolkit (omni)

optimaal wordt gediend. De Vrienden

• zwem-activiteit alle jeugdleden (omni)

betalen Euro 750 per jaar: 60% is voor

• kosten beleidsplan (afdeling Voetbal)

de vereniging en 40% wordt gebruikt

• drukkosten (afdeling Toneel)

voor de financiering van de activiteiten

• shirts begeleiding Volleybal

van de Vrienden. Onderling gunnen de

• bijdrage in kosten jeugd-voetbaldagen (thema Go Ahead Eagles)

Vrienden elkaar veel “handel” en de

• bijdrage actie Go Ahead Eagles against ALS (algemeen)

leden van ­Voorwaarts hebben deze groep

• bijdrage opleidingsplan (afdeling Volleybal)

ook steeds meer top of mind. Maar vele

• bijdrage activiteit afdeling Gymnastiek (thema Valentijn)

Vrienden hechten met name ook waarde

• bijdrage schoolhandbaltoernooi (afdeling Handbal)

aan de ideële en sociale aspecten: het

• Wim Kieft bij s.v.Voorwaarts, voor alle vrijwilligers (algemeen)

steunen van de vereniging waar hun

• Bjorn Kuipers bij s.v.Voorwaarts, voor alle vrijwilligers (algemeen)

­kinderen sporten, het van elkaar leren en

• Bijdrage in "Dag van Voorwaarts" diverse seizoenen (algemeen)

de gezelligheid tijdens de activiteiten.

Tekst: Eric Klein Swormink

Activiteiten Vrienden Die overige 40% wordt ook goed besteed, reken daar maar op. Het mooie is dat de leden zich wel eens afvragen hoe het allemaal kan van die 40%. Als we die gedachte kunnen blijven waarmaken, dan zitten we snor. Het bestuur van de Business Vrienden

79 Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaar ts Twello

Een mooie formule


80

KLEDINGSPONSORS

Presentatiegids | 2018-2019 | SV Voorwaarts Twello

Elizen

Consultancy

De Wegenscanners

Demo Clean

KLEEDKAMERSPONSORSWij zijn trotse supporter van SV Voorwaarts!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.