Sommer på Sverresborg 2024

Page 1

ARRANGEMENT

Barnas runde

Tid: 3 timer. Alder: 0 – 6 år.

Mating av gårdsdyrene 10.30, geiter, gris, ku, kaniner og høner. På gården leker du fritt i fjøset, hopper i høyet eller kjører Gråtass på lekeplassen. Is og kaffe selges i Diplom-Is kiosken. Eventyrstund 12.00 er en fin miniforestilling med levende teater. I Eventyrstien finner du de skumle, søte og forunderlige figurene fra folkeeventyrene.

Museets historieløype

Tid: 4 timer. Alder: voksen/alle.

Bli med på vår første omvisning i Gammelbyen 10.30, som fortsetter med herskapelig visitt hos Adolf Øien 11.00. Ikke gå glipp av den nydelige miniforestillingen ”Drømmen om Amerika” på småbruket Engelsjord, 13.15. Historien er både rørende og autentisk. Omvisning på bygda 14.30. Kombineres gjerne med omvisning i våre kirker 15.15. Kafè Borgstua er åpen hele dagen.

Kong Sverres forslag

Tid: 3 timer. Alder: fra 6 år.

Ved Kong Sverre sin borg, før selve platået og borgruinene, finner du Middelalderleiren. Flere spennende aktiviteter for hele familien, både pil- og bue og øksekast. Leiren er åpen fra 10.30 til 16.00. Ta utfordringen og bli en ekte Birkebeiner du også! Kl. 11.30 og 14.00.

Familien inntar Sverresborg

Tid: 5 timer. Alder: alle.

De minste blir med på mating av dyra 10.30. Lafteverksted for hele familien fra 10.30 til 16.00. Diplom-Is kiosken er åpen fra 11.00 til 16.00. Omvisning på Bygda 11.30 og 14.30. Middelalderleiren for de litt eldre barna, er åpen fra 10.30. Omvisning kirkene for de voksne 12.30. Omvisning i Gammelbyen 10.30 etterfulgt av visitt i Adolf Øiens leilighet, er koselig for både store og små. Ta med familien og bli med ”Rakkerunger på møkkarunde” i Gammelbyen, 13.00. Colonialen selger søtsaker fra 11.00 til 16.00.

Omvisninger flere ganger daglig

Gammelbyen: 10.30 og 13.30

Bygda: 11.30 og 14.30

Adolf Øiens leilighet: 11.00 og 14.00

Kirkene: 12.30 og 15.15

Det er rom for å bli med underveis.

Du rekker ikke alt på en dag

GRATIS DAG 2!

* Se hjemmeside for gjeldene vilkår.

Sankthans på Sverresborg

Søndag 23. juni 10.00 – 19.00.

Fest på museet med innholdsrikt sommerprogram, levende musikk og sankthansbål.

Brannbamsen

Bjørnis kjører to show! Egne billettpriser.

Foto: Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis.

Eventyrhelg på Sverresborg

Lørdag 31. august og søndag 1. september 10.00 – 17.00.

Eventyrlig helg på museet med levende teater. Vi kler oss ut! Finn gullmyntene som er gjemt på museet. Egne billettpriser.

Temporær utstilling

NATURETUR Eatnemevööstede

Står til 30. september.

Prosjektledere og strikkedesignere i DUODU, Rita Nylander og Anne Grut Sørum, har fått med seg et stjernelag av kunstnere- og kunsthåndverkere, som alle sier noe om sitt eget forhold til natur i denne kunstutstillingen.

Kong Sverres birkebeinere

BILLETTPRISER

Voksen: 190,-

Honnør/student: 150,-

Barn: gratis (0 –15 år, i følge med voksen)

Vi godtar ledsagerbevis. Tilgjengelighet, se hjemmeside.

KONTAKTINFO

Sverresborg Allè 13, 7020 Trondheim (+47) 73 89 01 00

E-post: sverresborg.post@mist.no

Gratis parkering og gode bussforbindelser gjør det enkelt å besøke Sverresborg.

#sverresborgmuseum

www.sverresborg.no www.kulturpunkt.org

Eventyrstund

Mandag – søndag 10.00 – 17.00

ÅPNINGSTIDER
SOMMERPROGRAM
Familieaktiviteter
Foto: Erik Børseth
22. juni – 14. august
BYEN BORGEN BYGDA VÅRE TIPS – EN DAG PÅ MUSEET
BYEN BORGEN BYGDA
Han s l okker bålet.

PROGRAM Symbol anviser oppmøtested

Mating (ca. 30 min) av gårdsdyrene

Omvisning (ca. 30 min)

Gammelbyen

Herskapelig visitt (ca.30 min) hos Adolf Øien

Historisk skoletime (Kun lørdag og søndag)

Omvisning på Bygda (ca. 60 min)

Kong Sverre (ca. 45 min) og birkebeinerne Bli en birkebeiner!

Eventyrstund

Miniforestilling (ca. 20 min)

Omvisning i

Haltdalen

Rakkerunger på møkkarunde

Vandreteater (ca. 30 min)

Drømmen om Amerika

Miniforestilling (ca. 15 min)

Omvisning (ca. 30 min) i Gammelbyen

MAT OG DRIKKE

Mating (ca. 30 min) av gårdsdyrene

Eventyrstund

Miniforestilling (ca. 20 min)

Omvisning på Bygda (ca. 60 min)

kirkene
40 min)
(ca.
Lo kirke
stavkirke og
10.00 – 17.00 Kafè Borgstua Museumskafè Kjøkkenet stenger 16.00 11.00 – 16.00 Diplom-Is kiosken Is, brus, kaffe 11.00 – 16.00 Colonialen Godteri og søtsaker 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30
11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 14.00 14.30 14.30 10.30 – 16.00 Middelalderleir Pil- og bue og øksekast
kirke
visitt
30 min)
Adolf Øien 15.15 15.30
birkebeinerne
en birkebeiner! Tavern Restaurant Tirsdag – fredag, åpent fra 15.00 Lørdag og søndag, åpent fra 14.00 www.sverresborg.no Digital guide: www.kulturpunkt.org BYEN BORGEN BYGDA P www.sverresborg.no Digital guide: www.kulturpunkt.org
Omvisning i kirkene (ca. 40 min) Haltdalen stavkirke og Lo
Herskapelig
(ca.
hos
Kong Sverre (ca. 45 min) og
Bli
22. juni – 14. august
– 17.00 10.30 – 16.00 Lafteverksted Bygg et hus med vårt laftesett Gratis parkering 5 timer 11 Risvollan Sentrum 11 Stavset Atb.no
Sommer på Sverresborg
10.00

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.