Page 1

HUSIE OCH S SALLERUPS KYRKOR

VÃ…REN 2020


...när vi lär känna varandra – så växer kärleken.

BARN OCH FAMILJ

K RÖNIK A

”Kornet har sin vila djupt i frusen jord, är ej dött, det väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.” 
Många gånger har jag sjungit psalm 204 i gudstjänst när det känts långt till våren och orden har påmint om det ständiga kretsloppet i naturen som i sig kan ses och tolkas som ett slags gudsbevis. Uppståndelsen är ett faktum, efter vinter kommer vår. Livet segrar trots allt. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Utanför ligger novembermörkret tungt, när jag skriver detta. Malmö är en ung stad där medelåldern är låg och där mycket händer på alla plan. Det är en spännande och utmanande stad att vara kyrka i och det kräver kreativitet, men också stabilitet när stormarna viner. Jag gläder mig enormt åt gemenskapen kring våra mässor i församlingshemmets kyrksal. Det är fantastiskt att uppleva hur alla olika åldrar ryms i vår mässa och hur församlingen kan bära varandra på ett kärleksfullt sätt när vi möts, både i själva gudstjänsten och vid brunchen efteråt, som ter sig nästan lika viktig som själva gudstjänstfirandet. När vi framträder för varandra som människor med många dimensioner – när vi lär känna varandra – så växer kärleken. Den erfarenheten är viktig att ta med sig ut, också utanför församlingshemmets väggar, i alla de möten vi har och även kring dem vi väljer bort när vi tar oss fram genom vår vackra stad. När våren närmar sig och vi på alla sätt går mot ljusare tider, vill vi utforska ytterligare hur vi kan göra utomhusmiljön kring vårt församlingshem ännu mer inbjudande för gemenskap och samvaro. Under våren fortsätter också det gemensamma miljödiplomeringsarbetet i Svenska kyrkan Malmö. Husie församling har kommit långt i sitt tänkande kring hållbarhet och miljö, men i diplomeringsarbetet ska man hela tiden sträva efter att bli lite bättre. Vill du bidra i arbetet kring församlingshemmet – kanske med odling – eller i vårt arbete med hållbarhet och miljö är du varmt Katarina Herbert, välkommen att höra av dig till oss! Den sista frasen i församlingsherde psalm 204 får påminna om att Gud Skaparen omfamnar Husie församling våra liv från födelse till död: ”Varje träd och ört brister i blom på sin bestämda tid. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv”!


Babykafé


Barnkyrka


TISDAGAR 10.00–12.00


SÖNDAGAR 10.00 


T o m 16 juni
 För föräldrar och barn fram tills barnen ska börja på förskolan. Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans.

Husie församlingshem Alla barn är välkomna tillsammans med föräldrar att delta i gudstjänsten. Under gudstjänsten går barn och de föräldrar som vill ut en stund till Barnkyrkan och pratar om dagens tema i gudstjänsten anpassat för barn och pysslar lite. Efter gudstjänsten serveras brunch till självkostnadspris.

Babykafé med syskon
 TORSDAGAR 10.00–12.00


T o m 18 juni 
 För barn i förskoleåldern med föräldrar. Lekstund, sångstund och fika.

Familjekafé med pyssel TORSDAGAR 14.00–16.00

T o m 14 maj 
 Slappna av en stund efter förskolan tillsammans med andra föräldrar och barn. Här finns plats för lek och bus, fika och pyssel för stora och små. Passa också på att fynda barnkläder och prylar i vår loppis.

OCH LOPPIS!


SÖNDAG 19 JANUARI 10.00 


ONSDAG 26 FEBRUARI 19.00

Andra söndagen efter trettondedag jul Vi sänder Maya Salmon som har fått tjänst i S:t Petri församling.Askonsdag

Mässa i Husie församlingshem


SÖNDAG 26 JANUARI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Tredje söndagen efter trettondedag jul Vi tar emot Gunhild Winqvist Hollman som fått fast placering hos oss i Husie.
Södra Sallerups kyrkokör medverkar.

Askonsdagsmässa i Husie församlingshem


SÖNDAG 1 MARS 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Första söndagen i fastan FREDAG 6 MARS 12.00

Världsböndagen i Husie församlingshem

Efter bönen serveras soppa. SÖNDAG 8 MARS 10.00


SÖNDAG 2 FEBRUARI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Kyndelsmässodagen Husie Junior- och Ungdomskör medverkar.

SÖNDAG 15 MARS 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Andra söndagen i fastan Må bra-kören medverkar. Mässa i Husie församlingshem


Tredje söndagen i fastan SÖNDAG 22 MARS 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Jungfru Marie Bebådelsedag SÖNDAG 29 MARS 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Femte söndagen i fastan SÖNDAG 5 APRIL 10.00


Mässa i Husie församlingshem
 SÖNDAG 9 FEBRUARI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Septuagesima Husie kyrkokör medverkar. SÖNDAG 16 FEBRUARI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Sexagesima SÖNDAG 23 FEBRUARI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Fastlagssöndagen Södra Sallerups kyrkokör medverkar.


Palmsöndagen TORSDAG 9 APRIL 19.00


Mässa i Södra Sallerups kyrkaSkärtorsdag FREDAG 10 APRIL 11.00


Långfredagsmusik i Södra Sallerups kyrka Långfredag 12 APRIL 10.00


Mässa i Södra Sallerups kyrka

Påskdagen


SÖNDAG 10 MAJ 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Femte söndagen i påsktiden LÖRDAG 16 MAJ 10.30 OCH 13.00


Konfirmation i Husie kyrka
 SÖNDAG 17 MAJ 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Bönsöndagen Husie Miniorkör medverkar. 21 MAJ 14.00


13 APRIL 14.00


Mässa med konfirmander i Husie församlingshem 


Annandag påsk Husie Ungdomskör medverkar.

Kristi himmelsfärds dag Malmö Brassband medverkar. SÖNDAG 24 MAJ 10.00


Mässa i Husie församlingshem


SÖNDAG 19 APRIL 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Söndagen före pingst

Andra söndagen i påsktiden Husie kyrkokör medverkar.SÖNDAG 31 MAJ 10.00


Pingstdagen

Mässa i Husie församlingshem


Tredje söndagen i påsktiden

SÖNDAG 7 JUNI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


SÖNDAG 3 MAJ 10.00


Heliga Trefaldighets dag

Mässa i Husie församlingshem

i

SÖNDAG 14 JUNI 10.00


Mässa i Husie församlingshem


Första söndagen efter trefaldighet

GUDSTJÄNSTER

Mässa i Husie församlingshem


SÖNDAG 26 APRIL 10.00


Fjärde söndagen påsktiden Må bra-kören medverkar.

Friluftsgudstjänst Husie församlingshem Vårmarknad 28 MARS 13.00–16.00

Husie församlingshem Försäljning, lotter, fika, mat. Alla intäkter går oavkortat till Act Svenska kyrkans fasteinsamling.

Träffhörnan
 TORSDAG 8 JANUARI, 12 FEBRUARI, 11 MARS, 8 APRIL, 13 MAJ 13.30 


Välkommen till församlingshemmet där vi träffas och samtalar med varandra helt villkorslöst under en fika. För mer info: Ulla-Britt Nordahl 0733-86 45 32

Stickkafé
 TORSDAGAR 16 JANUARI–14 MAJ 12.30–14.30 


Jämna veckor även 18.00–20.00 
 Start 23 januari. Ej 26 mars och 9 april.
 Kom och sticka till dig själv eller till förmån för vårt diakonala arbete. Ta med egna garner och ta dig tid att avsluta dina stickprojekt. Mer information: Gunilla Andersson.

Onsdagskafé 
 ONSDAGAR 15 JAN–13 MAJ 16.00–19.00


Ej 19 februari, 25 mars, 8 april
 Perfekt för dig som är på väg hem från skolan eller jobbet, väntar på ditt barn i kören eller bara råkar gå förbi och är sugen på en fika. Du möts av frivilliga medarbetare i kaféet som serverar Fairtrade och ekologiskt.

Torsdagslunch
 TORSDAGAR 16 JANUARI–14 MAJ 12.00–13.00


Ej 26 mars, 9 april, 30 april Middagsbön och måltidsgemenskap i församlingshemmet.


Loppis
 ONSDAGAR 16.00–19.00 
 TORSDAGAR 11.00–15.00


Ej 19 februari, 25 mars, 26 mars, 8 april, 9 april och 30 april Inlämning av saker till loppisen sker torsdagar 10.00–14.00. Internationella gruppen driver loppis i församlingshemmet. Alla intäkter går till internationella projekt som gruppen stödjer, bland annat i Lettland, där gruppen dels är familjestödjare, men också samarbetar med stiftelsen Pakapieni med säte i Tuckums. De är en garant för att bidragen verkligen kommer fram till de behövande. Loppisen behöver ständig påfyllning av loppisprylar, leksaker samt hela och rena barnkläder. Ej vuxenkläder. Info: Iris Lundgren, 0701-715043, iris.lundgren@gmail.com 


Samtalsgrupp för dig i sorg 
 Välkommen att anmäla ditt intresse till Husie församling. Skicka ett mail till husie.malmo@svenskakyrkan.se eller ring 040-27 93 50.

TISDAG 21 JANUARI, 18 FEBRUARI, 17 MARS, 21 APRIL, 19 MAJ 18.00–20.00


Husie församlingshem Du behöver inte vara sykunnig för att vara med. Det är den sociala samvaron och glädjen över att mötas som är viktigast. Behållningen från försäljningen av det som skapas skänks till välgörande ändamål.  Mer information: Jenny Nilsson, 0709-90 59 95.

Intressanta och spännande gäster i församlingshemmet. Alla är välkomna och det bjuds på fika. Arrangör: Lekmannakåren. 15 januari 19.00
 ”Andrum–finn ro i din själ” med Gunnel Rask 26 februari 19.00 Askonsdagsmässa med efterföljande samkväm. 18 mars 19.00
”Anna i skuggan av Albert” med Karin Lövgren Nilsson. Församlingsaftonen föregås av Lekmannakårens årsmöte som börjar 18.30. 15 april 19.00
”Skillingtryck o gamla visor” med Bo-Anders Dahlskog. 20 maj 18.30
Utfärd till Södra Sallerups kyrka där Martin Cruce och Evert Olsson berättar om kyrkan och bygden.

MÖTESPLATSER

Södra Sallerups syförening


Församlingsaftnar i Husie församlingshem


MEDITATIV MUSIK I HUSIE KYRKA 
 En plats för stillhet och meditation där musik och tystnad i samklang med rummet får stå i fokus. En lördag i månaden fylls kyrkorummet med vacker musik. Inbjudna sångare eller instrumentalister varvar musik med tystnad där du som besökare bara behöver sitta ned och ta emot, njuta av kyrkans stillhet och låta musiken tala.

Vokalensemblen Ladybird LÖRDAG 18 JANUARI 16.00


Ladybird består av Hanna Norman, Victoria Söderberg, Sara Termén och Jenny Persson. Dreams of belonging
 LÖRDAG 8 FEBRUARI 16.00


Mattias Nilsson, piano.

Trio Wolski
 LÖRDAG 7 MARS 16.00


Hanna Blomberg, fiol. Petter Ferneman, dragspel. Kristian Wolski, cittern.

Södra Sallerups kyrkokör


Husie kyrkokör

KONSERTER Magnificat

SÖNDAG 22 MARS 16.00

Husie kyrka
 En Mariakonsert där Husie kyrkokör bland annat uruppför Jens Bragdell Erikssons nyskrivna Magnificat, Marias lovsång.


Ungdomskörskonsert
 LÖRDAG 25 APRIL 16.00

Husie kyrka
 Ett samprojekt mellan V. Karabys och Husie församlings ungdomskörer. Konserten bjuder på nyskriven musik av Jens Bragdell Eriksson som bygger på ungdomars tankar.

Vårkonsert ONSDAG 27 MAJ 18.00

LÖRDAG 4 APRIL 16.00


Husie församlingshem Vårkonsert med församlingens barn- och ungdomskörer.

Doppler duo


Gloria!


Kören leds av Jens Bragdell Eriksson. LÖRDAG 9 MAJ 16.00

Monica Schmidt Andersen, blockflöjt. Tina Christiansen, orgel.

SÖNDAG 31 MAJ 16.00

Husie kyrka
 Husie och Södra Sallerups kyrkokörer sjunger en hyllningskonsert till våren och sommaren.


vi både medverka i församlingens mässor och göra egna konserter. Välkommen att provsjunga till en trevlig och ambitiös kör. Kontakta körledare Jens Bragdell Eriksson jens.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Må bra-kören TORSDAGAR 10.45–11.45

Start 16 januari 
 Välkommen att sjunga på dina egna villkor i en sångglad skara.

Husie Miniorkör ÅRSKURS F-1
 ONSDAGAR 16.15–17.00

SJUNG I KÖR Alla körer övar i Husie församlingshem Södra Sallerups kyrkokör MÅNDAGAR 18.30–20.00

Start 13 januari En glad och ambitiös damkör som sjunger i mässor samt gör egna konserter under terminen. Du är välkommen att höra av dig för en provsjungning till körledare Jens Bragdell Eriksson. jens.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Husie kyrkokör TISDAGAR 19.00–21.00

Husie Juniorkör ÅRSKURS 2–4
 ONSDAGAR 17.10–17.55

Start 15 januari

Husie Ungdomskör ÅRSKURS 5–9
 ONSDAGAR 18.05–19.05

Start 15 januari Barn- och ungdomskörernas repertoar är blandad och under terminen medverkar körerna i gudstjänster och konserter. Med de yngsta utgår sången från lekfullheten och ju äldre man blir så utmanas barnen med stämmor, noter, textförståelse och skapande. Du behöver inte ha någon förkunskap för att vara med. Kom gärna och prova! Anmälan och mer information, isabel.berggren@svenskakyrkan.se karin.henningsen@svenskakyrkan.se

MUSIK I SOMMARKVÄLL Beatleskonsert TORSDAG 11 JUNI 19.00


Janne Borgh, Mats Johansson och Husie kyrkokör inleder sommarens musikserie Musik i sommarkväll i Husie kyrka.

MUSIK

Start 14 januari Husie kyrkokör är församlingens blandade kör. Under terminen hinner

Start 15 januari


23 FEBRUARI–5 APRIL

FASTEA K

Ett liv fritt från våld

TION!

2020 års fasteaktion handlar om att leva ett liv fritt från våld. En mänsklig rättighet som för många inte realiseras. Väpnade konflikter mellan och inom stater hotar den rätten men framförallt hotas den av våldsamma konflikter mellan människor. Kriminell verksamhet orsakar fler dödsfall i världen än krig och terrorism sammantaget, och var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld i nära relationer. Tillsammans kan vi göra skillnad!

MAYA SALMON:

F

ör nästan fyra år sedan kom jag för att tjänstgöra som präst här i Husie. Det var en stadsdel som jag inte kände till så väl, men som jag såg fram emot att lära känna. Husie kyrka ligger högt över alla andra hus. Jag tror att det är den högsta punkten i Malmö. I denna kyrka predikade Malmös stora reformator Claus Mårtensson ”Herrens tukt och förmaning”. Södra Sallerups kyrka har en ännu äldre historia. Helt nära kyrkan ligger en äng och där går de stora och vackra arbetshästarna och betar – det ger en lantlig känsla så här nära stan. Tänk så många som gått före oss som har trätt in genom dessa kyrkportarna i både glädje och sorg. Församlingshemmet i Husie ligger där i korsningen synlig för alla som kommer på Sallerupsvägen. Till församlingshemmet kommer människor i alla åldrar för att träffas. Det finns så mycket fin verksamhet. De flesta söndagar ljuder församlingshemmets vackra klockstapel och vi samlas till högmässa. Efter mässan samlas vi för en stunds gemenskap över en bit mat. Allt detta ha jag fått vara med och uppleva under min tid som präst i Husie församling. Så många intressanta och fina möten och samtal jag har haft förmånen att vara med om. Jag har träffat människor i både glädje och sorg och alla lämnar ett avtryck hos mig. Jag är glad och tacksam över min tid här och vill tacka för chansen att jag fick att lära känna er och denna del av stan. Så vill jag önska Guds rika välsignelse över det fortsatta församlingsbyggandet här i Husie.

19 januari avskedspredikar Maya i mässan i Husie församlingshem. Kom och var med och sänd henne till hennes nya tjänst i S:t Petri kyrka.


Vill du bygga broar mellan andra kyrkor med annan trosinriktning och tradition i Malmö? ••• Hör av dig till diakon Sara Eriksson 040-27 93 68 sara.k.eriksson@svenskakyrkan.se


husie och s sallerups kyrkor Adresser HUSIE KYRKA
 Husie kyrkoväg 108, 212 36 Malmö Kyrkan är öppen måndag, onsdag–fredag 09.00–15.00, tisdag 10.30–15.00. S SALLERUPS KYRKA
 Södra Sallerups byväg 8, 212 36 Malmö
 Kyrkan är öppen alla dagar 09.00–15.00. HUSIE FÖRSAMLINGSHEM
 Klågerupsvägen 254, 212 32 Malmö Öppettider/telefontider församlingsexpeditionen Vardagar 10.00–12.00 och 13.00–15.00 OBS! Onsdagar 08.00–09.30 och 13.00–15.00 Telefon: 040-27 93 50
 E–post: husie.malmo@svenskakyrkan.se
 Hemsida: husiekyrka.se
 Facebook: facebook.se/husiesvenskakyrkan

Behöver du någon att prata med? Kontakta diakon eller präst.

Dop, vigsel och begravning
 Bokas via Malmö pastorsexpedition
 040-27 90 01
 pastorsexp.malmo@svenskakyrkan.se

Expedition/vaktmästeri

 Anna Lavin
 Assistent
 040-27 93 50
 040-27 93 54
 Gunilla Andersson
 Vaktmästare
 040-27 93 70
 Marie Liljenberg
 Vaktmästare
 040-27 93 59 Anneli Nilsson
 Husmor
 040-27 93 53

Präster Katarina Herbert
 Församlingsherde
 040-27 91 70 Erica Lang 040-27 93 71 Gunhild Winqvist Hollman
 040-27 92 09 Diakon
 Sara Eriksson
 040-27 93 68


Musiker
 Jens Bragdell Eriksson
 040-27 91 10 Karin Henningsen 040-27 93 83 Pedagoger Rose-Marie Axelsson
 Förskollärare
 040-27 93 56 Isabel Berggren
 Musikpedagog
 040-27 93 90


Profile for Svenska kyrkan Malmö

Kyrkoblad Husie och S Sallerups kyrkor våren 2020  

Här hittar du allt som händer i Husie församlingshem, Husie kyrka och S Sallerups kyrka våren 2020.

Kyrkoblad Husie och S Sallerups kyrkor våren 2020  

Här hittar du allt som händer i Husie församlingshem, Husie kyrka och S Sallerups kyrka våren 2020.