Page 1

NÖT En kalvnäring som tar ett extra steg

Nyhe

KRÖNIKAN V kan bättre!

t!

HÄST NÖT Tradition och innovation på Alebäck

#1 2017

TIDNINGEN

foder

Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

Följ oss p å faceboo k!

faceboo k.com/s venskafo der

Får

Teamwork på Lillegården Välkomme n Ola Sixte nsson ny VD på S candinavi an Seed

Händelserikt 2016 för Svenska Foder 1


foder

NÖT

TIDNINGEN Nr 1 • Mars 2017 • Sedan 2003

UTGIVNING

Tidningen ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 14 000 ex till kunder, rådgivare, skolor, återförsäljare, anställda med flera. Tidningen ges ut 5 ggr/år. ANSVARIG UTGIVARE Johan Andersson johan.andersson@svenskafoder.se 010-130 29 84

INNEHÅLL

TEXTPRODUKTION Johan Andersson och Anne Wold GRAFISK PRODUKTION Malin Hansen OMSLAGSBILD Svenska Foder AB ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colorbox, om inte annat anges TRYCK Sörmlands - Printing Solutions Katrineholm

ANNONSERING

Johan Andersson, 010-130 29 84 johan.andersson@svenskafoder.se

KONTAKTA OSS

marketing@svenskafoder.se

NÄSTA NUMMER

Nästa nr beräknas vara ute i v 24 2017.

Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

Förändring är inspirerande Ett första kvartal har passerats sedan DLG-koncernens strategi presenterades och jag blev VD för Svenska Foder igen. Arbetet med rationaliseringar och effektivisering, strategiarbete, årsbokslut och en stor mängd av givande kundträffar och personalmöten med tillhörande planering har präglat min vardag fram tills idag.

Under några intensiva månader har jag tillsammans med ledningsgruppen gått igenom bolaget och gjort bedömningen att det relativt svaga resultatet för 2016 i huvudsak beror på sub-optimala spannmåls- och växtodlingsaffärer som inte har hängt tillräckligt bra ihop med logistiken. Visst är marknaden pressad med en hård prispress, men det kan aldrig vara en ursäkt för en anställd på Svenska Foder. Vi har därför under det senaste kvartalet arbetat särskilt hårt för en skapa en total omkostnadskontroll via en effektiv och slimmad organisation vars olika enheter kommer att samarbeta tätare tillsammans än tidigare. Förmågan att samarbeta och se helheten i omkostnadskalkylen ska göra oss till en effektiv partner till det svenska lantbruket. Genom att öka vår egen effektivitet och omkostnadskontroll skapar vi förutsättningar för att både vi själva, som våra kunder och leverantörer, ökar lönsamheten i verksamheten. I vår organisation ska det täta samarbetet mellan alla olika funktioner, från säljare till administration och supportfunktion alltid sätta kunden i centrum. Det är vår kundfokus som är bolagets nerv och det som kommer att göra oss till en bättre affärspartner. Det ska märkas när du gör affärer hos oss. Hör alltid av dig till oss, om du har idéer eller synpunkter på hur vi arbetar. Får vi din feedback, har vi möjlighet att göra det lite bättre. Det är vår ambition. I Tidningen berättar koncernchef Kristian Hundebøll om vår nya strategiplan Leading the way 2021. Där berättar han att eftersom lantbruksmarknaden just nu förändras i snabb takt, måste vi som koncern också förändras. En lantbrukare idag är oerhört professionell, och använder hjälpmedel som för några år sedan inte ens gick att tänka sig. Svenska Foder som organisation måste matcha denna kompetens, denna teknik. Det är vår uppgift och vi har antagit den. Att förändras innebär en utmaning. Men det innebär också en spännande ny tid. Man lär nytt, man ser nya möjligheter, och hittar lösningar. För att Svenska Foder ska attrahera människor som har stora ambitioner och som vill växa tillsammans med sina uppgifter, måste vi vara ett företag i ständig förändring. Ett företag som vill växa tillsammans med den marknad vi ska serva. Här börjar vi det arbetet. Välkommen till Svenska Foder! Vi ses ute på marknaden! Carsten Klausen VD carsten.klausen@svenskafoder.se

3041 0078 TRYCKSAK

TIDNINGEN

Nr 1 2017

2


Ser du avgörande skillnader för årets skörd?

Välkommen ut i vårvintern. Hur ser det ut därute på dina fält? Vilken skörd siktar du på och hur fångar du möjligheten att få högre skörd? Och hur mycket varierar det inom varje fält?

Att redan nu tänka igenom gödslingsstrategierna och planera för årsmånsanpassade kvävegivor lönar sig. Försök* visar på en genomsnittlig skördeökning värd 1 300 kr per ha. Men enda sättet att börja få ett hum om optimum är att gå ut på fältet och följa markens kvävemineralisering. Varmt välkommen in på www.yara.se för att se vilka hjälpmedel och produkter som gör dig träffsäkrare med kvävet. En strategi som bevisligen prickar in hög skörd, rätt proteinhalt, miljöhänsyn och lönsamhet i vått och torrt.

*Resultat från 25 försök under 2013-2015. L3-2290, Kvävestrategier i höstvete.

www.yara.se

3


INNEHÅLL

/svenskafoder

Nr 1 • Mars 2017 LEDAREN 3 Förändring är inspirerande

FÅR 8 Teamwork på Lillegården NÖT 12 En kalvnäring som tar ett extra steg GRIS 14 Stävja grisningsfeber med Sugg Prep FJÄDERFÄ 16 Nytt ekologiskt värpfoderprogram HÄST 18 Tradition och innovation på Alebäck

26

KRÖNIKAN 24 Vi kan bättre! VÄXT & SPANNMÅL 26 Tydlighet och enkelhet ger bättre affärer UTSÄDE 28 Välkommen Ola Sixtensson, ny VD på

30

38

6TOLV 32 Insekter och svamp en utmaning i

Nr 1 2017

höstrapsodlingen

GÖDNING 34 Rätt resultat kräver rätt tillförsel

14 TIDNINGEN

Scandinavian Seed Åh, vilken härlig vår

VÄXTSKYDD 36 Zypar TM - nytt verktyg för bekämpning

av örtogrås i stråsäd

säkerhetsdatablad digital

38 40 41

NYTT I KONCERNEN

37 Svenska Foder gör distribution av

4

Fyrtornet på lantbruksmarknaden Händelserikt 2016 för Svenska Foder Ett bra år för DLG - 114 miljoner till ägarna


NÖT

Rost kan förstöra grödan snabbt! Välj produkten med bevisad effekt.

Comet Pro - rosteffekt som du kan lita på! Gulrost är en av de allvarligaste svampsjukdomarna i vete. I kraftigt angripet fält är skördeökningen för en fungicidbehandling, där Comet Pro ingår, upp till 6670 kg/ha. Källa: L15-1070

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. 5 Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

foder


NYTT & NYTTIGT Produkter och tjänster inom Svenska Foder-koncernen

Att kläcka ägg har blivit en riktig trend!

Det är mycket man ska hålla reda på under de 21 dagar man får vänta på sin kyckling (i alla fall om man avlar höns). Det ska vara rätt temperatur, luftfuktighet, och inte minst ska man vända på äggen minst 2-3 gånger /dygn för att äggen ska hålla en jämn temperatur. Med en automatisk äggkläckningsmaskin vänds äggen 1 gång per timme Så här lång ruvningstid har: Hönor: 21 dagar Fasaner: 23 dagar Kalkoner: 28 dagar Ankor: 28 dagar Pärlhöns: 30 dagar Myskankor: 34 dagar

Har du oönskat fågelbesök? Nu har det flugit in en efterlängtad nyhet i vårt sortiment som håller duvor, måsar och andra skadefåglar på avstånd ifrån din tomt.

Fiol Vital

Bulvanen skrämmer effektivt iväg fåglarna med sina reflekterande ögon och dess verklighetstrogna huvud som roterar i vinden. Gift- och batterifri, färdig att sätta upp!

För dräktiga tackor, digivande tackor och lamm

Håll rov- och skadefåglar borta ifrån grödor, byggnader och trädgårdar med hjälp av en fågeldrake som flyger runt verklighetstroget i vinden med ett ving-spann på 140 cm. Draken förankras i marken med en teleskopisk stång och lina.

Den dräktiga tackan behöver både mer energi och protein. Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast sex till åtta veckor före lamning. Fiol Vital är smakligt och koncentrerat och hjälper tackan att producera maximalt med mjölk redan från start. Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. Proteinnivån i Fiol Vital är hög och är därför också väl lämpad för en hög lammtillväxt. Erbjud Fiol Vital direkt efter födseln. Hög lammtillväxt är oftast vägen till bästa lönsamhet.

Hitta din närmaste Djur&Natur-butik eller återförsäljare på www.djuronatur.se

TIDNINGEN

Nr 1 2017

6


Nytt på webben

Hitta närmaste återförsäljare - utökad sökfunktion på webben

Nu hittar du inte bara våra egna butiker utan även alla våra återförsäljare på webben. På www.djuronatur.se hittar du lätt vägbeskrivningar och öppettider till alla butiker som säljer våra produkter, från Distriktsveterinärerna i Gällivare högst upp i norr till Hjalmar Möller i Håslöv längst ner i söder. Välkommen in till någon av alla våra säljställen, du har drygt 200 stycken att välja mellan.

Hitta rätt till dig & din häst

På Djur&Natur-webben har vi underlättat för dig att hitta fodret som passar just din hästs behov. Klicka i vilka parametrar som gäller för din häst och fodren som passar visas nedan. Du hittar funktionen här:

APPTIPS Ratsit

Högskolespelet

Det finns oändligt många anledningar till att man vill eller måste ta del av offentlig information – såväl i arbetslivet som privat. Ratsit hjälper dig till smartare beslut.

Utmana dina vänner i realtid och samla poäng för att se vem som är bäst på högskoleprovet. Spelet innehåller frågor från högskoleprovets olika delmoment så att du blir bättre på högskoleprovet medan du spelar.

Ratsit vänder sig till dig som på ett enkelt och prisvärt sätt vill ta del av offentlig information om företag och privatpersoner. Uppgifterna är pinfärska och uppdateras dagligen från myndigheternas register. Utvecklare: Invativa Kategori: Verktyg Pris: Gratis Finns för: iPhone, Android

Betyg

Utvecklare: Jens Ljungblad Kategori: Utbildning Pris: Gratis Finns för: iPhone, Android

4

Distance and Area Measurement

Betyg

4

Logo Quiz Game

Är du redo för logotypen frågesport? Gissa logotyper från populära företag från hela världen! Mer än 1000 pussel att lösa, uppdelade i 20 nivåer!

Appen Distance and area measurement är en användar lösning för dig som vill mäta arean på ett markområde, oavsett om det är på åkern eller i skogen. Du förflyttar dig längs gränsen på det område som ska mätas. Med hjälp av telefonens gps registreras området i telefonen och arean räknas ut. Även längden på den sträcka du förflyttat dig mäts.

Vi kan se olika företagslogotyper varje dag och överallt. På TV, promenader längs gatan, i tidningar ... helt enkelt överallt! Hur många av dem känner du igen?

Utvecklare: Kristofer Björnson Kategori: Verktyg Pris: Gratis Finns för: Android

Utvecklare: Bubble Quiz games Kategori: Spel Pris: Gratis Finns för: Android

Betyg

3

Betyg

3

Priserna på apparna kan variera. Ofta erbjuds köp inuti appen. Tidningen ger bara tips om nyttiga appar men tar ingen ansvar om app funktioner eller ev. problem med appar eller telefoner. Installation av appar och användning sker på egen risk.

7


foder

FÅR

Teamwork på Lillegården På Lillegården i Brismene utanför Falköping bedriver man både lamm- och tidningsproduktion. Einar och Marie De Wit har etablerat ett äkta teamwork i båda delarna av gårdens produktion.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

8


FÅR

K

Utöver arbetet med tackorna

onsumtionen och efterfrågan av lammkött har ökat stadigt de senaste tio åren. Tyvärr har även importen ökat och självförsörjningsgraden av lammkött i Sverige ligger bara på 30 %. -Det är en tråkig tendens och vi hoppas att marknaden kan komma att ändras. Förutsättningarna finns med ett ökat intresse för både lammkött och svenskproducerat kött, säger Einar de Wit som tillsammans med frun Marie driver Lillegården i Brismene, utanför Falköping.

är paret också ansvariga för utgivningen av tidningen Fårskötsel, Svenska Fåravelsförbundets tidning. De sköter arbetet med tidningen själva, från insamling av texter, bilder och annonser till sättning. Fårskötsel ges ut i 3 000 ex åtta gånger om året som den enda rikstäckande tidningen om får i sitt slag. Tillsammans med tackorna och tidningsproduktionen kan paret leva på sitt fårintresse. -Tidningen är det roligaste jobb jag haft i hela mitt liv. Det är rena julafton när Marie satt tidningen och jag får första utkastet, säger Einar nöjt.

På gården finns, förutom tre hun-

dar, 350 tackor, huvudsakligen korsningar mellan finull, texel och dorset. Men här finns också en mindre flock av rasen Leicester, en brittisk köttras med vackert lockig päls. -Vi tog hjälp att räkna och för att få ihop kalkylen behöver man ha uppåt 600 tackor, berättar Marie. Att ha 350 tackor kräver nästan heltidsarbete men räcker långtifrån ekonomiskt. Därför är fortfarande fårnäringen mer som en hobbyverksamhet för många.

Fåren på gården fodras med egenproducerat ensilage. Det är noga med foderanalyserna. 2016 års ensilage tog man fyra olika analyser på. -Dessutom fodrar med Fiol Får, till både tackor och vinterlamm, och använder givetvis mineralfoder med koppar året om, berättar Einar och fortsätter: -I vinterlammsproduktionen jobbar vi inte med maximal tillväxt utan snarare lite slow. Vinterlammen får det bästa ensilaget plus en mindre giva kraftfoder, 3 hg per dag. Det är viktigt att de inte

stannar i växten under hösten utan växer minst 50-100 g per dag i genomsnitt. Men oftast växer de bättre. Eftersom lammpriserna stiger hela tiden fram till påsk har vi inte bråttom utan målsättningen är att optimera varje lamm för maximalt pris. Tacklammen är slaktfärdiga när de väger mellan 44 och 50 kg, bagglammen mellan 46 och 55 kg.

År 2010 byggdes ett nytt fårhus på Lillegården och där har paret prioriterat ekonomiskt smart. -Vår strategi var att bygga det billigaste stallet vi kunde men med bra miljö för både djur och skötare. Istället investerade vi i en riktigt bra våg och uppvärmda vattenkoppar. Fåren är också elektroniskt öronmärkta för en smidig och rationell hantering. När vi talar om framgång - och hur

det är mätbart i ett företag som Einars och Maries - har båda viktiga aspekter att dela med sig: -Kalkylen måste gå ihop och det får gärna bli något över, säger Marie. Men en annan framgång för oss som vi värderar högt är familjens välmående. Vi har alltid varit hemma när barnen kommit från skolan - det är också en sorts framgång. Vi värderar tid.

Lillegården fodrar med Fiol Får

Fiol får är ett foder med bred bas och välvalda råvaror och fin pelletskvalitet vilket är av mycket hög vikt då får är finsmakare! Fiol får är liksom våra andra foder i Fiol-sortimentet helt utan tillsatt koppar. Anledningen är att man själv ska kunna anpassa kopparnivå i foderstaten beroende på vilken ras och vilket behov av koppar som finns. Mineralfodret Deltamin får som även är tillåtet att använda i KRAV/ekologisk produktion finns både med och utan tillsatt koppar. Rebecca Nilsson, bitr. produktchef nöt

9

foder


foder

FÅR

Faktaruta

-Framgång kan också mätas i förbättringar, säger Einar. Vi har en lista med förbättringar, målet är att kunna bocka av den listan då och då. Senast bockade vi av möjligheten att kunna erbjuda ett parasitfritt bete (dvs. mark som inte har betats av samma djurslag i minst två vintrar med mellanliggande sommar) för lammen de första veckorna på våren, berättar Einar. Man kan sänka parasittrycket genom att ge lammen parasitfria beten på våren och vid avvänjningen. Lamm är känsliga för parasiter eftersom de inte har hunnit bygga upp en motståndskraft. När klimatet blir varmare trivs parasiterna. Problem med parasiter är det som kostar mest pengar av alla sjukdomar inom fårskötseln.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

På tal om sjukdomar kommer vi att

tala om bidraget Tackpengen som infördes under 2016. -Tackpengen är ett försök att snäppa upp djurhälsan i den svenska fårproduktionen. Här kvalade vi in och har ansökt. Själva ansökan var ganska krånglig, men vi ansåg att det gjorde en så pass bra peng att det var dumt att låta bli. Dessutom uppfyllde vi alla krav, berättar Marie.

På frågan vad som händer fram-

över är Marie och Einar eniga om målsättningen: att öka i takt med den ökande marknaden. Och fortsätta ha roligt!

Lammnäringen har anpassat sig till marknaden för att kunna sälja lamm året om. Konsumenten vill köpa färskt lamm och det ska gärna vara uppfött ute och ha ätit gräs. Lamm året om betyder att man måste förskjuta lamningen. Väldigt förenklat kan man säga att det finns tre sätt att jobba på: • Höstlammsproduktion. Det traditionella som innebär att man lammar i mars och april och slaktar på hösten. Det följer tackans naturliga säsong och fungerar ofta bra. Det passar bäst för ägare av Gotlandsfår och Leicester eftersom lammskinnen är bäst på hösten men samtidigt är slaktpriserna då som lägst. • Planerad vinterlammsproduktion. Lamning senare på våren eller på sommaren. Lammen går ute under hela betessäsongen och stallas in på hösten för vidareuppfödning på stall. De slaktas från jul och fram till påsk. Slaktpriserna är avsevärt högre på vintern men det krävs mer stallutrymme, foder och arbete. • Vårlammsproduktion. Tackorna lammar i januari och lammen föds upp med en högre tillväxt och slaktas mellan påsk och midsommar. Lammen slaktas när priserna är som högst men det är en intensiv produktion som kräver lite mer management av fårägaren. En fördel är att man bara har tackor utan lamm på bete vilket passar bra för att vårda naturbetesmarker av lite sämre kvalitet.

10


Trimaxx®,

Mer effektiv för ett starkare strå Trimaxx ger en effektiv tillväxtreglering* genom att minska cellsträckningen i strået. Det ger tjockare väggar och kortare strå, vilket minskar risken för liggsäd. Läs mer på www.adama.com. * 3 försök 2015, L5-1050

ADAMA Northern Europe B.V. | adama.com | Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler! Mer information: Rikard Larsson 070-292 22 28, Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70.

Spannmålsfritt och svensktillverkat! Grain Free är ett komplett HELT SPANNMÅLS­ FRITT och köttbaserat helfoder till unga och vuxna hundar av alla raser. Ett skonsamt foder med mycket låg glutenhalt, som mycket väl kan passa till foderkänsliga hundar och hundar med allergibesvär av något slag.

Besök vår hemsida www.svenskahundfoder.se för mer information

Carrier finns i 15 kg och 4 kg förpackningar förutom Super Premium och Original som endast finns i 15 kg.

High Energy finns i 15 kg förpackning. Professional även i 4 kg.

Svenska_hundfoder_annons_SvenskaFoder#1_175x120_1702.indd 1

Tel 0500-45 13 90 | info@svenskahundfoder.se

2017-02-07 16:09

11


foder

NÖT

En kalvnäring som tar ett extra steg Tidig tillväxt är billig tillväxt och en bra investering. Det säger Rebecca Nilsson, Produktchef Nöt i Svenska Foder. Här berättar hon om Delikat, kalvnäringen som lanserades förra året.

Mina kunder vill att kalvarna ska växa fort, eftersom tidig tillväxt är billig tillväxt och en bra investering. Om man erbjuder en hög giva Delikat Kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen, kommer det att löna sig för produktionen. De som har provat Delikat säger att produkten får kalvarna att må bra och att de växer så att det knakar. Då fyller produkten sin funktion. Produktionen blir bra. Och en nöjd kund är en kund som jag kan fortsätta att göra affärer med. Eric Adseke, nötfodersäljare Svenska Foder TIDNINGEN

Nr 1 2017

12


NÖT

K

alvnäring är en flexibel och hygienisk lösning som oftast också är billigare än helmjölk och ger möjlighet att sälja mer mjölk. Kalvnäring kan man koncentrera för att nå höga tillväxter.

-Erbjud en hög giva kalvnäring

de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen kommit igång, säger Rebecca Nilsson. Det kommer att löna sig. Samtidigt kan du då erbjuda kraftfoder från dag ett för att så snart som möjligt få igång konsumtionen av kraftfoder.

-Vår nya kalvnäring Delikat

har ett särskilt värde för de unga kalvarna, fortsätter hon. Den innehåller nämligen 50 % skummjölk. Skummjölk koagulerar i löpmagen. Därför hålls kalvnäringen kvar tillsammans med övriga ingredienser un-

der en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som risken för diarréer minskar. Lägg där till att skummjölken är lågpastöriserad vilket gör att en högre andel proteiner (jmf med högpastöriserad) är opåverkade och därmed tillgängliga för kalven.

Delikat är tillverkad med en patenterad skonsam torkningsteknik kal�lad Spray cooling. Spray cooling är en process där upphettat emulgerat fett har sprayats in i ett moln av nedkylt mjölkpulver. Mjölkpulvret och fettet torkar och kristalliseras snabbt. Slutprodukten blir en kalvnäring där både fett och protein blir tillgängligt samtidigt i kalvens mag/ tarmkanal. Till skillnad från andra torkningstekniker där fettet blir inkapslat av proteinet som då måste brytas ned innan fettet blir tillgängligt.

-Spray cooling ökar smältbarheten på kalvnäringen, säger Rebecca Nilsson.

Delikat är en årstidsanpassad kalvnäring som maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid. -Under vinterhalvåret fokuseras extra på kalvens hälsa genom tillsats av probiotika och särskilt höga nivåer av omega-3 fettsyror, fortsätter hon. På sommaren ligger nivåerna av aminosyror och smörfett högre för att stimulera till en högre tillväxt. Delikat är ett bra val om du bara vill använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden.

Rebecca Nilsson bitr. produktchef nöt rebecca.nilsson@svenskafoder.se

Utfodringsrekommendationer kalvnäring

Se ovanstående som minsta rekommenderad giva. Hög tillväxt under mjölkperioden visar sig senare som en högre mjölkproduktion. Kalven ska därför minst växa 800 g om dagen - varje dag. Öka gärna såväl mängden mjölk som koncentrationen, förutsatt att kalvens hälsa tillåter det. Rör ut pulvret vid 45-50oC. Fodra som ca 39oC.

13

foder


foder

GRIS

n r e b e f s g n i n s i Stävja gr med Sugg Prep I Kvidinge i Åstorps kommun i Skåne hittar man en grisproduktion som Anders Andersson drivit i nästan trettio år. Det är en solid verksamhet som har haft en bra och jämn produktion över åren. Som näringsidkare inom grisnäringen springer man ibland på problem - precis som i alla verksamheter med levande material. Här berättar Anders om sin verksamhet och hur grisningsfodret Sugg Prep 70 hjälpt honom med de problem han har haft med grisningsfeber.

D

å Anders Andersson övertog driften 1989 från sina föräldrar fanns det 60 suggor på gården och det var tämligen enkelt att komma igång. Det var en inarbetad verksamhet som han gick rakt in i - ett tacknämligt sätt att starta upp: -Det är ju såklart skillnad från om man ska starta upp helt nytt och satsa en massa pengar. Nu kunde jag gå in i en produktion som fungerade och som var inarbetad. Det var en stor fördel.

allmäntillstånd och hos suggor ses framförallt en ökad frekvens omlöpningar och kastningar. Utbrottet under juli månad 2007 kom att beröra totalt sex gårdar där ett stort antal grisar fick avlivas. -Det var ett hårt slag för mig och en jobbig tid, berättar Anders. Särskilt som det handlade om grisar utan symptom, friska grisar som ändå skulle avlivas. Det känns så onödigt och orationellt. Men jag inser givetvis att det var nödvändigt. -Efter utslaktningen stod stallarna tomma till november månad då jag satt in nya djur. Jag köpte en ny besättning på ett 100-tal djur från Skarahållet.

Sedan dess har Anders Andersson byggt om i de befintliga stallarna. 1993 gjorde han om till lösdrift för sinsuggorna och ökade suggantalet till 120. 2004 byggde han om BB. Idag har han 56 grisningsboxar i 3 grupper – en produktion med cirka 160 suggor. Tillsammans med slaktsvinsproducenten Christer Wannebro har han ett mellangårdsavtal som löpt över cirka 12 år. -Det är guld värt att ha människor som man kan lita på och som det går lätt att samarbeta och göra affärer med, säger Anders.

Sedan dess har lönsamheten gått upp och ner inom grisnäringen. Just nu är det emellertid gott gry i branschen med god efterfrågan på griskött och därpå följande lönsamhet. -Man kan inte riktigt jämföra min produktion med branschen i övrigt. Jag har ju skött allt själv här, har inga anställda, och har byggt ut efterhand i befintliga utrymmen. Det har passat mig och det gör också att jag har en acceptabel lönsamhet i företaget idag. Det ser annorlunda ut för de som har gjort stora investeringar. Men det är givetvis roligt att det är bättre efterfrågan på svenskproducerat kött.

Men även om det har varit gynnsamma år för Anders

Andersson har han också varit ute för något väldigt obehagligt. För 10 år sedan råkade gården ut för ett smittangrepp av grissjukdomen PRRS. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) är en virussjukdom som drabbar tamgrisar. Symptomen hos vuxna djur märks oftast bara på ett nedsatt

TIDNINGEN

Nr 1 2017

14


FJÄDERFÄ Keep clear, keep going.

Anders Anderssons produktion fungerar bra. Grisarna håller hullet och har 11,7 avvanda per kull. Suggorna kommer bra i dräktighet och brunst. Men under en lång tid har han haft problem med grisningsfeber. Grisningsfeber drabbar suggan under eller direkt efter förlossningen. Suggan slutar äta och kan få feber. Om infektionen hamnar i juvret ser man en eller flera inflammerade juverdelar som är svullna, röda och ömmande. Suggan ger då inte di och spädgrisarna blir snabbt nedsatta. Ibland kan även infektionen vara placerad i livmodern, och kan då uttryckas ibland annat variga flytningar. -Vi har haft problem med grisningsfeber under en lång tid, konstaterar han. Hos oss behandlar vi 40-50% av djuren. Det är på tok för mycket. -Därför var det självklart att jag ville testa Sugg Prep 70 när Anne Persson (säljare på Svenska Foder) tipsade om produkten. Allt som gör att man förbättrar resultatet och minskar antibiotikaanvändningen vill man givetvis använda, konstaterar Anders. Sugg Prep 70 är ett grisningsfoder med fokus på

fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Genom att ersätta 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger det suggan en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 motverkar förstoppning och ger mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. -Jag försöker undvika att använda antibiotika ”för säkerhets skull”. Men ibland måste man göra det för att man inte har ”råd” att få en dålig kull.

Rätt väg för både ekonomi och miljö

Idag är Anders Andersson kört tre omgångar med

Sugg Prep 70 och med mycket goda resultat. -Det var intressant för när de åt av Sugg Prep 70 såg man direkt på avföringen att den blev bättre. Den blev fuktigare i ytan, smidigare och dessutom halverades antalet sjuka. Istället för 25-30 sjuka blev det kanske bara 12-13. -Även om det inte direkt blir synbart på själva resultatet, slipper man extraarbetet med behandlingar som kommer med grisningsfebern och man slipper använda dyra antibiotikakurer, avslutar Anders.

Effektiv dammbindning är en smart investering för både infrastruktur och hälsa. Våra grusvägar blir säkrare och behagligare att köra på, och kostar mindre att underhålla. Samtidigt minskar mängden partiklar i luften. CC road® kalciumklorid ger dubbelt så god effekt som andra alternativ, och vi levererar alltid snabbt med stabil kvalitet i hela landet.

Sugg Prep 70 är en viktig del av vårt nya fiberkoncept i Svenska Foders grissortiment. Det är en produkt som ger ett snabbare grisningsförlopp. Tillsammans med Intens 70 ger man suggan bäst förutsättningar att avvänja många stora smågrisar.

Ring oss gärna på 042-453 27 00 eller läs mer på dammbindning.nu

Anne Persson, grisfodersäljare i Svenska Foder

15

TETR A Chemicals Europe AB Tel 042-453 27 00 info@tetrachemicals.com

foder


foder

FJÄDERFÄ

Nytt ekologiskt värpfoderprogram Utmaningarna har varit stora för Svenska Foder i deras satsning på ekologiska värpfoder. Men utmaningar betyder nytänk och att spetsa sin kompetens, något som gör arbetet desto roligare. När man nu kan lansera det nya foderprogrammet känns det därför extra bra menar Lars Pettersson, Produktchef Fjäderfä.

U

tgångsläget för Svenska Foders nya ekologiska värpfoderprogrammet ligger inom två helt skilda sakområden. Å ena sidan har Svenska Foder gjort en investering på fabriken Hällekis för att kunna tillsätta fiskmjöl i ekologiska foder utan att det är till problem för tillverkning av nöt- och hästfoder. Alltså en helt ny och egen tillverkningslinje. Å andra sidan uppstod det under hösten en diskussion kring innehåll av dioxin i ekologiska ägg, vilket utmynnade i äggbranschens klara önskan om åtgärder i att minska effekterna av dioxin från fiskmjöl och fiskmjölsprodukter till de ekologiska äggen. Svenska Foder antagit båda utmaningarna och lanserar nu ett nytt foderprogram för ekologiska värphöns.

Fasfoderprogram

För att uppnå en klar sänkning i andelen fiskmjöl i fodren har vi i arbetsgruppen för dioxin kommit till slutsatsen att använda högst 5 % fiskmjöl i fodret under den första fasen, fram till högst 35 veckors ålder. Det fodret heter Värp Grön Extra, alldeles som tidigare. I den andra fasen, Värp Grön Standard, kan vi tillåta som mest 4 % fiskmjöl och i den tredje fasen är andelen fiskmjöl ännu lägre. Lämplig

TIDNINGEN

Nr 1 2017

tid att gå över på fas 3 fodret, Värp Grön Light, är vid 50-55 veckors ålder. Allt med beaktande av produktionsnivå, skalkvalitet, befjädring och foderkonsumtion. Att hålla sig till denna strikta uppdelning i olika utfodringsfaser ger möjlighet att klart minska andelen fiskmjöl och samtidigt uppnå ekologisk andel i produktionen samt ge hönan ett väl balanserat och näringsrikt foder för hönans olika perioder.

Råvarusammansättning

Ekologisk spannmål är grunden i de nya fodren. Ekologiskt odlad majs finns inte att tillgå i närområden och import har därför blivit ganska dyr. Spannmålen behöver kompletteras med ekologiskt odlade sojaprodukter samt rapsprodukter och solrosexpeller. Solrosexpeller är ingen vanlig råvara i fjäderfäsammanhang men den har ganska hög halt av aminosyran metionin.

Ekologisk andel

I diskussioner mellan olika aktörer inom kontrollorganet KIWA/KRAV framgick det att kravet på den ekologiska andelen alltid ska beräknas årsvis. Det öppnade upp för att använda fasutfodrings-program, så att de mest prekära näringsbegränsningarna kan lättas något i en fas om det samtidigt kan tightas till i en annan fas som används under samma år. Att samtidigt kunna beakta den mängd grovfoder som används på gården är alldeles nödvändigt och betydelsefullt för det nya fasfoderprogrammet. Kring innehåll i de ekologiska fodren är du alltid välkommen att diskutera mera med din fodersäljare. Vi har också ett bra sortiment av koncentrat till ekologisk äggproduktion. Både om du använder fiskmjöl på gården eller inte.

Fodren innehåller en tillsats av ekologiskt godkända enzymer. Andra tillsatser i fodren är syror, betain, tarmstimulerande medel och skalförstärkaren Pidolin.

Investering i fiskmjölslinje

Leverantören av fiskmjöl till Svenska Foder har intygat att det inte ingår någon fisk från Östersjön i det ekologiskt godkända fiskmjölet. Ett arbete för att ytterligare minska nivån av dioxiner i fiskmjöl pågår och väntas ge resultat under senare delen av året. 16

Lars Pettersson Produktchef Fjäderfä lars.pettersson@svenskafoder.se


Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal!

I skadedjursavtalet ingår: Marknadens bästa avtal Direktkontakt och besök av våra tekniker

Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar.

Högklassigt skadedjursskydd Låsbara betesstationer i plåt Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm

Ring oss redan idag ! 0510 - 828 00

Skadedjursavtalet omfattar såväl förebyggande bekämpning som en effektiv insats av våra tekniker om olyckan ändå skulle vara framme.

Nomus AB – en del av Svenska Foder.

17

www.nomus.se

<<

Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen. Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.


foder

HÄST Följ Alebäck

Tradition och innovation på Alebäck Alebäck Stuteri ligger strax utanför Lidköping. Här har man fött upp hästar sedan 50-talet - på den tiden småskaligt, nu med besked. Tidningen träffade Johan Björnsson som äger/leder driften.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

18


HÄST

I

nuläget har man ca 70 fölande ston, 90-100 avelsston och ca 60 unghästar. Närheten till Axevalla var vid starten en avgörande faktor till att farfar Björnsson började med häst. Numera spelar geografin mindre roll och Alebäck har en betydande roll i hela Travsverige.

Filosofin kring uppfödningen

handlar primärt om hästarnas välmående. Det är också viktigt att de växer fort men samtidigt kontrollerat, med hållbarhet och balans. Fina, representativa hästar att visa på upp på auktion är också av vikt. -Det är ju det man tittar på själv när man ska köpa en häst, säger Johan och fortsätter: -Man vill ha så mycket sto som möjligt för pengarna. Och med det menar jag kombinationen av prestation och härstamning. Man måste välja att fokusera på det ena eller det andra, annars blir det ohyggligt dyrt. Vi på Alebäck brukar värdesätta prestation högst.

På gården producerar man

sitt eget grovfoder. Det handlar om ca

15 000 inplastade fyrkantsbalar per år och mycket säljs vidare, bland annat till Norge. Vallarna består av egen fröblandning med timotej som huvudgräs för att få ett strukturellt bra foder med goda fodervärden. Vallarna etableras med havre eller korn som skyddsgröda. Man tar två skördar per år, där första skörden bärgas under juni juli. Under denna period bärgas ett foder som lämpar sig utmärkt till högpresterande hästar i tävlingsstall och dylikt. Detta foder skördas då proteinvärdena sjunkit till önskvärda nivåer. Andraskörden bärgas under september månad och blir ett något sprödare foder som man på Alebäck anser vara ypperligt till ston och unghästar som kräver mycket energi från sitt grovfoder. Svarthavre ingår också i foderstaten, som är en fetare variant än vanlig vithavre och därför kan ge uthålligare hästar. Dessutom är svarthavren inte lika förädlad som den vita havren och blir således inte lika känslig för smittor.

Unghästarna fodras med

HippoGrow Alfa och mineralerna HippoSelection Mineral Strenght.

Kuriosa om Alebäck Stuteri

-Samarbetet med Svenska Foder har fungerat bra hela tiden. Det är alltid enkelt att komma till tals och dryfta eventuella funderingar med sin säljare. Man vet vad man får och man vet att innehållsdeklarationen stämmer, det är det viktigaste. Att det finns ett eget labb hos Svenska Foder känns också tryggt, säger Johan.

Ingen dag är den andra lik i arbetet på ett stuteri. -Jag vill se mitt arbete som en förmansposition, säger Johan. Jag vill vara med i arbetet och vara tillgänglig, men jag vill absolut inte detaljstyra och lägga mig i allt. Jag vill ge min personal ansvar. Och de är fantastiska! Otroligt duktiga medarbetare. -Men jag tittar in till unghästarna varje dag, även om personalen redan gjort det. Det är för att det är mig kunderna ringer och frågar och då måste jag vara uppdaterad. Under december månad

– den tidpunkt då Tidningen besöker Alebäck Stuteri - jobbar Johan och hans anställda mest med unghästhantering. Det

På Alebäck fanns på åttiotalet en riktig kändis som satte stuteriet på kartan ordentligt. Ideal Du Gazeau kan beskrivas som en av Europas bästa travhästar genom tiderna som satte DUBBLA segrar i elitloppet. Ideal du Gazeau verkade på stuteriet i hela åtta säsonger!

19

foder


foder

HÄST

-Jag vill se mitt arbete som en förmansposition. Jag vill vara med i arbetet och vara tillgänglig, men jag vill absolut inte detaljstyra och lägga mig i allt. Jag vill ge min personal ansvar. Och de är fantastiska! Otroligt duktiga medarbetare, säger Johan.

är lågsäsong och tid för planering. Johan arbetar också med att laborera med ljussättningen hos unghästarna, för en tidigare könsmognad. Icke dräktiga avelsston sätter man på ljusbehandling under vintern för att de ska komma tidigare i brunst. -Normalt sett växer unghästarna som mest när de kommer ut på bete och då kan man ju tro att det beror uteslutande på en utökad foderstat i form av gräs. Det är jag emellertid inte så säker på. Kan det inte istället vara så att det är denna tid då unghästen blir könsmogen – och med könsmognad kommer tillväxthormonerna, såsom testosteron för hingstar och östrogen/progesteron för stona. Kan man då tillföra ljus för att simulera ett längre dygn, skulle man ju i så fall förlänga den ordentliga tillväxtperioden med flera månader. -Det ska bli intressant att se resultatet!

Tre snabba till Johan Björnsson:

Hur kommer travsporten se ut om tio år? ”Om man ska våga sig på en framtidsspaning inom hästnäringen så handlar det främst om att modernisera och bli mer mediebaserade. Man måste modernisera arenorna och göra sporten mer lättillgänglig och definitivt gratis. En annan viktig parameter är att det måste fokuseras mer på sporten som sådan, inte bara på odds och vinstpengar. Man måste odla nörderiet, såsom åsiktsforum med mera, där man diskuterar häst. Själv är jag inte ett dugg intresserad av spelsnacket, men hästarna däremot! Vad gör du i framtiden? Oj, svårt att planera långt fram, men på något vis är jag kvar i hästvärlden. Lantbruk är ju något brett och vi är öppna för utveckling. Min bror kommer till exempel att starta kycklingproduktion under 2017 och bygger två stora stallar här intill. Vad gör du när du är ledig? Cyklar mountainbike. Det är skönt med en ventil i vardagen. Och såklart umgås med min familj. Ser en del trav också, det måste medges.

HippoGrow Alfa är ett utmärkt fiberrikt proteinfoder som passar alla hästar där det fattas protein i foderstaten. HippoGrow Alfa är också bra för hästar med känslig mage, eftersom den har ett lågt stärkelseinnehåll. Susanne Edlund, säljare i Svenska Foder TIDNINGEN

Nr 1 2017

20


Musk HÄST bygga eluppnde fo der

foder

Finn

åde i müslisb

HippoGrow HippoGrow

pelletsfo och r

m

• at

t • Sve rka n ve

nsktillverk ve

erkat • tillv S sk

Svensktil l

• Proteinrikt färdigfoder för alla hästar • Låg andel stärkelse och hög fibernivå för god mag- och tarmhälsa • Komplett med mineraler och vitaminer vid rekommenderad giva

HippoGrow – en del av Hippofamiljen.

För närmaste återförsäljare: www.djuronatur.se•Kontakt21växel 0510-828 00


OPTILAB

OPTILAB - ETT LABORATORIUM FÖR LANTBRUKSBRANSCHEN Vi har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska, samt av analystjänster inom vår koncern. Nu tar vi nästa steg och erbjuder vår analysportfölj, vår teknik och vår erfarenhet till andra företag som är i behov av kvalificerade analystjänster. Optilab är en del av Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. Det innebär att vi har ett stort kontaktnät och en stabil grund där visionen är att etablera oss som ett av de större laboratorierna i branschen. Kontakta oss så lägger vi gemensamt upp ett analyspaket som passar era behov, samt diskuterar fram de bästa svarsalternativen. Ni kan då även utnyttja våra förmånliga rabatter.

DET HÄR ÄR OPTILAB: • Laboratoriet är beläget i Lidköping. • Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser. •

Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning.

• Noggrann kontroll av ingående råvaror och färdiga foderprodukter. • Utför analyser till lantbrukskunder, häst- ägare samt foder- och spannmålsfirmor.

Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser för mögel och toxiner i foder, grovfoder och spannmålsprodukter.

Nyhet!

Webbshop Grovfoder

Det händer saker på grovfodersidan på Optilab. I år öppnar Optilabs nya webbshop där du kan beställa grovfoderanalyser riktade mot häst, nöt och får. Vi erbjuder både näringsanalyser och hygienanalyser. I samband med detta kommer vi även utöka paketen med analysparametrar:

Hästpaket:

Energi, råprotein, smältbart råprotein (smb rp), NDF (fiber), aska, socker (WSC) och kvoten smb rp/MJ.

Nötpaket: Energi (OE), smältbarhet (OMD), råprotein, NDF, iNDF, aska, socker (WSC), AAT och PBV.

Fårpaket: Energi (OE), råprotein, smältbart råprotein, NDF, aska, socker (WSC), AAT och PBV.

Vi utför även kostnadsfri rådgivning vid hygienproblem.

Mineralpaketen utökas också

och kommer att innehålla: Kalcium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, svavel, koppar, zink, mangan och järn.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

22


• Ett fullgödselmedel i tiden •

Varför EkoNatur?

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling?

g n i n d ö g k s i n a Org ? t e k u r till vårb s s o a t k a Kont ert! för off

• Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K - även makro och mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Välj oss!

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Vill du veta om du kan bli leverantör till oss? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet. Postadress: Box 673 • 531 16 Lidköping Besöksadress: Matrosgatan 3A • 531 40 Lidköping Kontaktperson: Pierre Lindskog • Tel. 0510-828 28 E-post: pierre.lindskog@svenskafoder.se

23 • www.ekonatur.se •


krönikan

#vikanbättre!

VI KAN BÄTTRE!

Tidningen lämnar plats åt krönikörer under temat

Vi kan bättre! Svenska Foders lantbruksmagasin Tidningen är i år inne på sin fjortonde säsong. Varje nummer når ut till 14 000 läsare som rör sig inom såväl professionellt lantbruk, hobbylantbruk, universitet, rådgivning, jordbruksverk och andra institutioner som berör lantbrukets hela bredd. Vi har under åren fått återkommande förfrågningar från olika nämnder eller organisationer om att få prenumerera på vårt lantbruksmagasin Tidningen. Förfrågningar som naturligtvis skänker stolthet till Svenska Foder och oss som arbetar här!

och lagstiftning, politiska beslut och förutsättningarna för svenska bönder att utveckla sitt företagande. Om vi inte diskuterar det, om vi inte öppnar upp för samtal och idéer kan vi inte heller utvecklas. För en sak är säker. Det enda som är konstant, inom alla branscher, är förändringen.

Under åren har vi belyst eller presenterat en mängd olika områden inom lantbruksbranschen. Områden som är viktiga för ett livskraftigt svenskt lantbruk och som är av intresse för våra kunder i lantbruket, partners och leverantörer. Det har varit en lustfylld och spännande tid där vi mött engagerade människor som berättat om hur de väljer att arbeta och tänka i denna en av de viktigaste branscher, livsmedelsbranschen.

Svenska Foder menar att vi alla kan göra saker bättre. Det är en positiv signal till oss alla i lantbruks och livsmedelsnäringen, som sporrar och inte skäms för sig. Vi bedömer att olika krönikörers uttryck av fria åsikter gagnar branschen i stort och skapar ett läsvärde. Syftet är att väcka något i dig som läsare, skapa ett hopp, ett motstånd, en ny idé som du kan ta med dig in i din verksamhet. Som kan inspirera dig till att tänka nytt genom att också sätta vår näring i ett vidare sammanhang.

Därför kommer vi på denna plats, och i kommande nummer, att lämna utrymme för en artrikedom av åsikter och tankar under det kommande året. Mottot för detta segment blir: Vi kan bättre!

Lönsamhet är ett villkor för allt företagande oavsett det handlar om organisationer som är mindre, lika stora som Svenska Foder eller större. Lönsamhet är också en naturlag som allt privat företagande lyder under. Trovärdighet inget man får utan måste förtjäna genom att uppnå goda resultat i våra kunders ögon - Resultat som skapar mervärden för lantbruksnäringen. Därför måste vi som bolag tänka på mervärden över tid än bara kortsiktig lönsamhet (som det yttersta villkoret för företagandet). Utan livskraftiga lantbruk blir vi alla onödiga – såväl handelsbolagen som branschföreningarna. Som del av en bransch är det viktigt att vi ventilerar viktiga frågor och utmaningar som vi ställs inför – det kan t.ex. handla om hur vi bättra ska utnyttja jorden här i Sverige, nya tankar, nya sätt att odla. Det kan också handla om regler

TIDNINGEN

Nr 1 2017

Följ det här och på Facebook! #vikanbättre!

Magnus Semmelhofer Informationschef Svenska Foder magnus.semmelhofer@svenskafoder.se

24


Ny kontroll av örtogräs i stråsäd

Relax. It’s Arylex. Zypar

• • • •

God effekt även under varierande temperaturer. Kan användas under hela säsongen. Snabb synlig effekt. Verktyg för att både förebygga och bekämpa resistens. • Inga restriktioner vid val av efterföljande gröda. Relax because with Arylex™ Active, you’re always good to go.

KONTAKT Erik Moll (+46) 0768 81 32 32 Darko Kosoderc (+46) 0768 81 32 80 Dow AgroSciences Sverige

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. ® ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

TP22464 Zypar Sweden 175x120.indd 1

30/01/2017 17:22

Referensgårdar sökes! Kliwe AB har börjat importera mixervagnar av högsta kvalitet från irländska Hispec – Vi söker nu referensgårdar i Sverige för dessa vagnar.

ss så Ring o mer ar vi berätt

• Från 7-32 kbm • Kan fås med halmfläkt – kastlängd 22 meter • Mycket kraftigt byggd konstruktion • Golv med 20 mm stål • Rejält PGA planetväxel för lång livslängd • Lättprogramerat vågsystem med upp till 200 ingredienser

• 16 alternativ för placering av luckor och elevatorer

• Finns även som paddelblandare

Kliwe AB – 070-7687764 • info@kliwe.se • www.kliwe.se KliWe_175x120mm.indd 1

25

2017-02-23 07:36:21


växt

VÄXT & SPANNMÅL

Charlotte Lindén Spannmålshandlare med fokus på eko Per-Arne Gustafsson Spannmålschef

Carsten Klausen VD & Marknadschef Växt

TIDNINGEN

Nr 1 2017

26


VÄXT & SPANNMÅL

-Vår uppgift lika enkel som den är svår – att skapa attraktiv handel med spannmål. Då måste alla delarna i vår helhetsaffär vara med. Utsäde, gödning, växtskydd är intimt sammankopplade och det är detta som kan skapa mervärde för lantbruket... Carsten Klausen VD & Marknadschef Växt Svenska Foder

Tydlighet och enkelhet

ger bättre affärer

Tydlighet och enkelhet måste vara ledord i affärer. Både internt och externt. Svenska Foder nu tagit nya tag, sett över organisationen och har satt stort fokus på just spannmål och växtodling i bolaget. Förändringar som kommer att märkas under 2017.

V

i har idag en tydlig strategi för de kommande fyra åren, säger Carsten Klausen, VD och Marknadschef Växt i Svenska Foder. Koncentrationen ligger idag på att hitta en enkel och tydlig struktur för vår interna organisation för att på så sätt kunna erbjuda bra affärer med lantbruket.

-Vår uppgift lika enkel som den är svår – att skapa attraktiv handel med spannmål. Då måste alla delarna i vår helhetsaffär vara med. Utsäde, gödning, växtskydd är intimt sammankopplade och det är detta som kan skapa mervärde för lantbruket genom t.ex. högre skördar. Det betyder att vi som företag ha en tydlig dialog mellan våra olika funktioner i organisationen. Bara på det viset kan vi vara en effektiv och lönsam partner till lantbruket. Genom att kommunicera vad som ger den bästa totalaffären för lantbrukaren, blir vi till nytta för Sveriges lantbrukare. Svenska Foder omsatte

förra året 750 000 ton spannmål. I skörd tog man emot 400 000 ton spannmål. Det ställer stora krav på samarbetet mellan logistik och spannmålsavdelningen. Per-Arne Gustafsson, spannmålschef i Svenska Foder: - Målet är givetvis kundens nöjdhet,

att vi är en partner att räkna med. För att bli det har vi ytterligare vässat vårt maskinrum i bolaget. Vi ändrade våra regleringar redan 2016. Vi har upparbetat goda samarbeten med såväl inhemska som exportkontakter som vet att vi kan leverera kvalitetsvara. -Det finns ett väletablerat förtroende för oss på marknaden. Lantbrukarna i Sverige har en hög kvalitetsmedvetenhet. Och kvalitet är hårdvaluta och enda sättet som kan särskilja oss från annan konkurrens på spannmålsmarknaden. Fortsätter vi att förbättra och vässa oss totalt inom lantbruket i Sverige, är våra förutsättningar för bra affärer goda. Livsmedelsbranschen är en framtidsbransch och vi befinner oss i ett gynnsamt klimatområde.

Ett annat sätt att särskilja sig är att presentera koncept. Detta är också något som kommer att presenteras under året. -Vi har ökat marknadsandelen gentemot kvarnindustrin och på samma sätt har vi upparbetade handelspartners via såväl DLG-koncernen som egna kontakter internationellt, säger Per-Arne Gustafsson. För att fortsätta utvecklas måste vi förbättra våra koncept för att se en ökad efterfrågan. -Poängen med att knyta samman affärer är att det ska skapa mervärde till odlaren, fortsätter han. Vi arbetar ju med

27

projektet 6Tolv, där vi jobbar tillsammans med lantbrukare för att hitta sätt att öka skördarna och därmed lönsamheten.

Med rätt management, rätt mängd gödning, rätt växtskydd, rätt utsädessort för att kunna sälja spannmålen till rätt köpare, skapar vi en bra helhetsaffär som genererar värde för lantbrukaren. Det är bara genom att vara så skarpa som vi kan utveckla och förbättra den svensk spannmålsodling och därmed lönsamheten. Ekostrategin inom Svenska

Foder har fullt fokus. Detta är också ett prioriterat område i DLG-koncernen. Charlotte Lindén som har fokus på denna del inom spannmålshandeln säger att potentialen är stor och det gör det till en intressant marknad: -Idag ser vi vilket oerhört genomslag det ekologiska segmentet har fått runt om i hela Europa. Det ställer krav på oss som leverantör av spannmål. Vi jobbar därför för att arbeta upp ett brett kontaktnät inom olika marknader. Det kommer att skapa tillfälle för fina affärer och det är en spännande nisch för det svenska lantbruket – en nisch som hela tiden ökar, konstaterar Charlotte avslutningsvis.

växt


växt

UTSÄDE Följ Scandinavian Seed

Välkommen Ola Sixtensson ny VD på Scandinavian Seed Som vi tidigare berättat går Johan Klingspor VD på Scandinavian Seed i pension efter 20 år i bolaget. VD-rollen tas över av Ola Sixtensson, som närmast kommer från Hushållsningssällskapet Skåne. Tidningen träffade Ola för att förhöra sig om hans bakgrund och tankar kring den nya uppgiften.

O

la Sixtensson arbetar fortfarande kvar som försöksledare på Hushållningssällskapet Skåne och utgår de flesta dagar i veckan från Gula Villan i Borgeby i Skåne. Någon dag i veckan sitter han även i Kristianstad och arbetar – något han började med då de två hushållningssällskapen (Kristianstad och Malmöhus) fusionerade i början av 2015. -Jag arbetar som försöksledare fram till den 15 mars då jag börjar min nya uppgift, som jag ser mycket fram emot. Som försöksledare har man ansvar för de nationella försöken i försöksregionen Skåne. I detta arbete ingår även personalansvar och ekonomiansvar för verksamheten. I arbetet som försöksledare ingår också beställningsförsök där jag har kontakt med forskare, andra intressenter och företag som har önskemål om att göra försök. -Dessutom har jag en sekreterarroll i Ämneskommitté Växtskydd i SLU. Ämneskommittén arbetar med frågor kring forskning och försöksverksamhet inom växtskyddsområdet. Det betyder alltså att jag har ett regionalt ansvar som försöksledare i Hushållningssällskapet och ett nationellt ansvar som gäller växtskydd.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

Ola Sixtensson har arbetat på

Hushållningssällskapet i 5 år. Dessförinnan har han arbetat på såväl Findus som arbetsledare för försökstationen och som rådgivare i Skaraborg. Han är utbildad Mark- och Växtagronom på SLU i Uppsala, men insåg rätt sent vad han skulle hålla på med. -Under uppväxten var jag gärna på mina mor- och farföräldrars gårdar och hjälpte till och tycker det var roligt. Men när vår familj bosatte sig i Eksjö så föll lantbruksintresset lite i glömska. Det blev andra intressen som tog över. -Vid 23 års ålder flyttade jag till Uppsala och det var då jag återigen upptäckte det agrara intresset. Det kom som en blixt från klar himmel. Plötsligt förstod jag att jag hittat helt rätt område.

Han ser fram emot de nya

arbetsuppgifterna som VD på Scandinavian Seed. Han har ännu inte helt hunnit sätta sig in i alla delar, eftersom han fortfarande arbetar kvar på Hushållningssällskapet. Men han har en tydlig bild av bolaget som ett vasst och framåt företag med duktiga medarbetare som vill fortsätta att förnya och förbättra sig på marknaden.

28

-Det ska bli väldigt kul. En helt ny utmaning som sporrar mig. Uppgiften att ta fram och erbjuda marknaden nya sorter och grödor som passar vårt klimat och generera lönsamhet, det är en spännande och intressant uppgift. Dessutom får jag ett internationellt perspektiv som jag ännu inte haft. Det blir också ett rent perspektivskifte för mig, där jag istället för att vara utförare och försöksledare som idag, blir kund och inköpare av sådant som är förädlat: Att kort sagt välja rätt sorter som kan fungera i olika regioner av landet.

-Det blir också spännande

att, med hjälp av mina medarbetare, marknadsföra dessa sorter och grödor. Scandinavian Seed ska vara en konkurrenskraftig aktör på den svenska marknaden. Tillsammans med ägarföretagen Svenska Foder, Skånefrö och Forsbecks ska vi hitta ett arbetssätt som smart och effektivt kan hjälpa till att öka Scandinavian Seeds marknadsandel. -Det enda sättet att göra detta är att ha fullt fokus på att skapa resultat för den svenska växtodlingen, avslutar Ola Sixtensson.


UTSÄDE

Kort och snabbt

växt

Ålder: 39 år Familj: Sambo Sofia och döttrar Elise, Freja och Milla Boende: Just nu i Barsebäcks by i Skåne, men letar boende i Lidköping inför kommande arbetsuppgift. Hobby: Just nu renoverar familjen huset man bor i för försäljning, dessutom är barnen i åldern mellan 1 ½-5 år och all tid går åt att ta hand om och umgås med de små.

29


växt

UTSÄDE

Åh, vilken härlig vår! Tro det eller ej, men nu kommer den: våren – då allt börjar växa. Som vi man har väntat och längtat. Men det ställer ju också lite krav, såklart. Vad man ska välja, hur man ska lägga upp odlingen. Vi tycker du ska prata med oss om det. Vårt utsädessortiment har målet inställt på lönsamhet - för en mängd olika förhållanden. Det viktiga är ju att knyta ihop affären för bästa resultat – genom att diskutera igenom saken med våra säljare, får du möjlighet att se vad som passar din verksamhet bäst. Här kommer vi med några tips. Fler hittar du på vår hemsida och i Nytt & Nyttigt om Växt och Spannmål. Nu kör vi igång våren ihop!

Vårvete

Quarna

Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Men sorten är inte bara sina goda egenskaper. Den innebär också en stärkt odlingskalkyl med en rejäl sortpremie- högst intressant i flesta delar i vårt område. Kolla med oss. Vi kontrakterar Quarna med 15 % proteinhalt istället för normala 13 %. Trots att du använder samma gödslingsstrategi som för annan vårveteodling, håller Quarna 2 % högre proteininnehåll än andra vårvetesorter. Det ger en verklig bonus.

Maltkorn

Catriona

Det är något attraktivt att odla till en kvalitetsprodukt som whiskey. Det är som inom alla kvalitetsprodukter, det gäller att råvarorna håller hög kvalitet. Svenskt maltkorn har gott rykte och håller hög kvalitet generellt sett och därför är vår odling efterfrågad inom dryckesindustrin. Sorten Catriona har Svenska Foder arbetat med under många år. Just för att den naturligt håller en högre proteinhalt jämfört med andra maltkornssorter. Trots att avkastningen är något lägre än andra maltkornsorter, kan man få en likvärdig avkastning, eftersom kvävegivan inte behöver begränsas. De som odlat Catriona är väldigt nöjda med en rolig odlingsform med gott resultat.

Maltkorn

KWS Irina

Irina är till för hela Europa med mycket höga skördesiffror – men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Irina har en otroligt fin stråstyrka, och har bra resistensegenskaper mot sjukdomar som mjöldagg och nematodresistens. Intresset för Irina kommer såväl från Viking Malt som från de stora europeiska mälterierna.

Havre

Symphony

Havresorten Symphony är grynhavren som går såväl till den inhemska industrin som till export. Det är en långstråig, stråstyv, frisk sort med mycket hög kärnkvalitet. Dessutom har det god konkurrensförmåga mot ogräs. Symphony är en mycket stabil sort under olika förhållande och ger fina möjligheter till goda resultat på slutraden.

Utmärkt maltkorn! - Internationellt godkänt - Hög, jämn avkastning - Mycket bra stråegenskaper

www.scandinavianseed.se TIDNINGEN

Nr 1 2017

30


WIBAX HUVUDKONTOR WIBAX KONTOR WIBAX TERMINAL

BEKÄMPA DAMMET MED MAGNESIUMKLORID

WIBAX TERMINAL FÖR TORRA PRODUKTER

Kiruna

PITEÅ Skellefteå Örnsköldsvik

Östersund

Vaasa

Ånge

DET BÄSTA SALTET FÖR DIG OCH DIN MILJÖ!

Pietarsaari Jakobstad

Härnösand Gävle

Rauma

Kotka

Borlänge

DIN EXPERTKONTAKT

Frövi

Kontakta oss för priser och mer information! Säljavdelning: 0911-250 239

Herre

Karlstad Uddevalla

Stockholm

Norrköping Skövde

Falkenberg

Viborg

Malmö

Alvesta

W I B A X Batteriga ta n 12, S-941 47 P iteå | Tel : 0911- 250 200 | Ord e r: 0911- 250 250 | o rd e r@wib ax.co m | www.wib ax . co m

Två bra lösningar blir dubbelt så bra. Film&Film systemet (F&F) är ett revolutionerande nytt system som ger ökad foderkvalitet genom hårdare balar och en förbättrad syrebarriär.

Enklare hantering och utfodring

Effektivare process för inplastning av balar

Enklare återvinning

Förbättrar ensilagekvaliteten 02

Högre baldensitet

@bestsilage

www.filmandfilmwrapping.com 31

Förbättrad syrebarriär


växt

6TOLV

Insekter och svamp en utmaning i höstrapsodlingen Rapsvivel, Kålmal, Svamp – det finns många utmaningar för en höstrapsodling. Tidningen talade med Marcus Pedersen, Business Support Manager på Bayer Crop Sciences.

Blygrå rapsvivel

2016 var ett utmanande år för höstrapsodlingen i de södra delarna av vårt avlånga land. Stora mängder blygrå rapsvivel banade väg för skidgallmyggan som gav mycket stora skador i många fält. Vivlarna kom tidigt på flera platser och det var en intensiv diskussion om bekämpning eller inte. -Med facit i hand skulle många fler behandlat, det hade varit mycket lönsamt, konstaterar Marcus Pedersen. Hur ska man då hantera problemen med blygrå rapsvivel för att säkra skörden i 2017?

-Försök som utfördes i Skåne under förra året mot blygrå rapsvivel visade tydligt att bekämpning ska sättas in under blomningsperioden från DC 61-69, konstaterar Marcus. Dessa försök visade också att när inflygningsmax eller bekämpningströskel på 1-2 vivlar per planta uppnåtts ska bekämpningen sättas in. En för tidig eller för sen behandling har inte gett samma goda effekt och merskörd som en rätt tajmad behandling. Vid en lång inflygningsperiod under hela blomningen kan en delad behandlingsstrategi vara att föredra. -Biscaya var den produkt i försöken 2016 som visade sig ha den bästa effekten mot blygrå rapsvivel, fortsätter han. Biscaya har också den fördelen att den har en viss långtidseffekt (7-10 dagar i DC 61-69) vilket skiljer den från pyretroiderna.

Rekommendation blygrå rapsvivel: Enkelbehandling: 0,3 Biscaya Dubbelbehandling: 0,2 Mavrik i DC 61-63 uppföljt med 0,3 Biscaya i DC 65-69

TIDNINGEN

Nr 1 2017

32

Marcus Pedersen Business Support Manager på Bayer Crop Sciences


6TOLV

Kålmalen

Kålmal har hittills varit ett stort problem i vårraps och ett mindre i höstraps. Kålmalen är aggressiv och kräver upprepade behandlingar med insekticider. -Bekämpningströskel finns ingen, men hittar man kålmal så ska man göra en omedelbar insats, konstaterar Marcus. Biscaya som har effekt på rapsbaggar och blygrå rapsvivel har svag effekt på kålmal och behöver därför stöttning från annat preparat - t.ex. en pyretroid. Pyretroider som t.ex. Mavrik, Fastac eller Karate har effekt på kålmalen och produkten sätts in när kålmalen finns i fält. Avaunt, som får användas mot rapsbaggar, har också visat sig ha en sidoeffekt mot kålmal. Man ska givetvis kontrollera registreringen för respektive pyretroid när och hur de får användas.

växt

Svamp

Svamp var en fråga som var mindre aktuell under 2016 på grund av det varma vädret och den ”öken” som blev resultatet efter uteblivet regn under maj månad. Ändå finns det regioner som har drabbats av bomullsmögel berättar Marcus Pedersen: -I ett försök på Österlen gav en svampbehandling i snitt 394 kg frö, berättar Marcus Pedersen. Försöket är graderat på ett 20 %-igt angrepp av bomullsmögel men ingen alternaria. Att angreppet kommer är förvånande, eftersom man enligt tillgänglig klimatdata kan se att det föll ca 8 mm regn under maj och att blomningen i detta område sträckte sig från mitten av maj till slutet av maj. Under juni månad föll ca 40 mm regn med tyngdpunkt från mitten till slutet av juni. -Trots torra och därmed ogynnsamma förhållande för bomullsmögelsvampen har det räckt för ett angrepp med förhållandevis stora skördeförluster, fortsätter han. Vad gäller svampsjukdomar och speciellt bomullsmögel finns det i vårraps ett fungerande prognossystem. Motsvarande finns inte på höstraps. I höstraps får man därför förlita sig på vädret och om man historiskt haft angrepp på fältet och att det därför kan befaras att smittämne finns i marken. Alternaria betyder normalt mindre för skörden än bomullsmögel, men är en sjukdom som kommer när rapsen åldras. -En svampbekämpning gör rapsen - förutom att hålla den frisk - grönare vilket ger en längre period för grödan att lagra in och bygga skörd, konstaterar Marcus.

Foto: Bayer Crop

Följ oss p å facebook !

Sciences

facebook .com/6TO LV

Hur ska man då tänka vid fungicidval? Ett fält som historiskt inte haft stora angrepp, men där vädret är gynnsamt och man vill hålla rapsen grön för skördemaximering, är en mix av Proline + Amistar eller Cantus att föredra. -Proline levererar en bra effekt på bomullsmögelsvampen tillsammans med Amistar eller Cantus, säger Marcus. De två sistnämnda bidrar också med en förbättrad greening effekt – vilket ger rapsen en förlängd möjlighet att assilmilera Har man däremot ett fält som tidigare haft stora angrepp av bomullsmögel och bedömningen är att det kan upprepas, då bör man välja ren Proline. -Erfarenheter från England visar att under hårt tryck av bomullsmögel ger Proline en hög effekt. Tidpunkt för behandling är när rapsen är i full blom DC 65, både för höstraps och vårraps. En kombination av svampbehandling och behandling mot blygrårapsvivel kan därför i många fall sammanfalla och kombineras, avslutar Marcus.

Rekommendation bomullsmögel: Fält med stor risk: Fält med mindre risk:

33

0,7 Proline 0,4 Proline + 0,4 Amistar/0,25 Cantus


växt

GÖDNING

"

Svenska Foders Balans 22-4-7 är en mycket bra produkt som förser marken med en balanserad gödning. Lägger man ut 500 kg Balans 22-4-7 tillförs 20 kg fosfor och 35 kg kali. Det räcker bra för att kunna klara hålla balansen i en vårgröda.

Rätt resultat kräver rätt tillförsel En ekonomiskt optimal gödsling betyder att bortförsel av växtnäring via skörden nästan är den samma som tillförsel via gödslingen. Då har vi en hög effektivitet för den tillförda växtnäringen. Men riktigt så enkelt är det inte. Man måste våga se kritiskt på balanstänkandet för att verkligen förstå vad det innebär med optimal gödsling. Det handlar inte bara om kvävetillförsel. Det menar Per Odell, Produktchef Gödning och Kalk i Svenska Foder.

E

n växtnäringsstrategi måste grunda sig i balans snarare än koncentration på kvävemängden. Därför är markkartan grunden. -Om du inte vet vad som redan finns i jorden, hur ska du då kunna avgöra vad som behöver tillföras, undrar Per Odell. När du vet det, kan du också fatta kvalificerade beslut för en optimal gödsling. Vi kan se att fler och fler idag blivit mer medvetna om en balanserad gödsling, med såväl kväve, fosfor och kalium, för att förse grödan med rätt beståndsdelar. -Om du kan avgöra med blotta ögat att det finns en brist i din gröda, ja då är det redan försent och du har tappat skörd. Med dagens blad- och växtsaftsanalyser kan man avgöra en brist som man kan åtgärda. Då blir även mikronäring en intressant parameter

Per Odell spekulerar också hur det växtföljdsmässigt är svårt att täcka upp fosfor- och kaliumandel i marken: -Man ska tänka både på själva grödan just nu och på vad som händer efter skörden. Ska en gröda avkasta optimalt måste det totala upptaget av näring vara större än bortförseln i skörden. Skillnaden återcirkuleras sedan via skörderesterna till marken för att tas upp kommande år. Vid 5-7 tons skörd av vårgröda

som korn eller havre för man bort cirka 16-20 kg fosfor och 25-35 kg kalium. Om man inte vill försämra markens status är det något som alltså måste återföra för att inte utarma jorden. Svenska Foders Balans

TIDNINGEN

Nr 1 2017

34

22-4-7 är en mycket bra produkt som förser marken med en balanserad gödning. Lägger man ut 500 kg Balans 22-4-7 tillförs 20 kg fosfor och 35 kg kali. Det räcker bra för att kunna klara hålla balansen i en vårgröda. -När man skördar mellan 7-10 ton höstvete, för man bort cirka 21-30 kg fosfor och 32-46 kg kalium. Om vi inte täcker upp för detta, tappar marken en stor del av näringen vilket givetvis kommer att märkas kommande säsong.

Detta gäller speciellt då marken i grunden har ett lågt näringsinnehåll. -Då måste man gödsla betydligt mer än vad som bortförs med skörden, så att man återigen kommer i balans, konstaterar Per. Är din mark däremot rikt uppgödslad sedan tidigare, ska man givetvis lägga på mindre. -Att hitta en optimal balans i marken är det bästa sättet att optimera sin kalkyl. Det innebär att man måste ha en tydlig överblick vilken status de marker man odlar på har.

Per Odell Produktchef Gödning och Kalk per.odell@svenskafoder.se


Följ ossGÖDNING på Facebook!

växt

www.facebook.se/djuronatur

Stängseltider! Från

1495: Elstängselaggregat

Effektiva kombiaggregat! Du kan använda både 12V och 230V. Aggregaten visar spänningen på stängslet. Med en enkel knapptryckning slår du av och på stängslet samt byter från full till halv effekt. Vid batteridrift visas även batteriets status. Ord.pris från 1645:-

Många fler produkter i butik! Närmaste butik och öppettider finns på www.djuronatur.se. Lokala avvikelser kan förekomma.

Hitta din närmaste butik! Alingsås

Hörby

Charlottenberg

Karlskoga

Jordnära AB Krangatan 12

Charlottenbergs Djurtillbehör Industrivägen 9

Eksjö

Eksjö Lantbruksservice AB Gjuterigatan 2

Eslöv

Trollenäs Lantmannaaffär Trollenäs 5

Falköping

Djur&Natur / Svenska Foder Sjögatan 12

Floda

Djurnära Högavägen 1

Östraby Trading Råby 3023

Djur&Natur / Svenska Foder Lödarevägen 6

Kil

Wermlands Skogsförråd AB Industrigatan 1

Kisa

Kinda Foder & Maskindelar AB Trädgårdslundsvägen 4

Laholm

Gårdsservice Mjölkman AB Veinge by

Lidköping

Djur&Natur / Svenska Foder Sockerbruksgatan 19

Göteborg

Ljungby

Hallsberg

Mellerud

Halmstad

Mjölby

Halmstad

Morup

Naturnära Norra Backavägen 10

Uffes Lada Kvarngatan 17

Djupfeldts Foder AB Strandvallen 2

Foderbutiken i Söndrum Söndrum

Kastebergs Gård AB Össlöv Kasteberg 2

Djur&Natur / Svenska Foder Erikstad

Stallmagasinet Västra Lärketorp

Hönryds kvarn Hönryd 110

Munkedal

Strömstad

Vimmerby

Nossebro

Sundsvall

Vingåker

Svenljunga

Vinslöv

Sölvesborg

Visby

Tomelilla

Vårgårda

Tommarp

Ystad

Munkedals Kvarn Prästgården Pl 4140

Djur&Natur / Svenska Foder Stallgatan

Odensbacken Odenkvarn AB Talbyvägen 17

Skara

Djur&Natur / Svenska Foder Erik Järnåkers gata 3

Skurup

Landäng AB Svaneholms Allé

Hasselgatans Shop AB Hasselgatan 5

Djur&Natur / Svenska Foder Lärlingsvägen 14

Djur&Natur / Svenska Foder Örsgatan/Box 120

Stallbyggen AB Löparevägen 2

Djur&Natur / Svenska Foder Lunnarp

Djur&Natur / Svenska Foder Asketorp 1

Sollebrunn

K-A Backlunds Maskinaffär AB Torpvägen 2

Sparreholm

Maskincenter i Sparreholm AB Dambro

Staffanstorp

Djur&Natur / Svenska Foder Knästorps kvarnväg

35

Provinsbutiken Sävstaholmsvägen 5

Stugtema i Vinslöv AB Industrigatan 8

Djur&Natur/Fole Kvarn Fole Ryftes 905

Djur&Natur / Svenska Foder Korsgatan 21

Järnvägsgatan 14

Djur&Natur / Svenska Foder Skårby, G. Lundavägen 575

Tranås

Älmhult

Vallåkra

Örebro

Vankiva

Örkelljunga

Vara

Östersund

Järrestads Härads Lantmannaförening

Skövde

Vimmerby Foder AB Turbingatan 8

RC-Maskiner AB Zinkgatan 9

Vallåkra Lantmannaaffär Bokstigen 3

Bröderna Lantz Vankiva 2510

Djur&Natur / Svenska Foder Gradgatan 2

Carl Nilsson Maskin AB Box 59/Bäckgatan 26

Maskintjänst (S-E Evaldsson) Kårstavägen 1

Örkelljunga Lantmannaaffär Drakabygget 1256

Djur&Natur / Svenska Foder Odenskogsvägen 42


växt

Erik Moll DOW AgroScience Försäljningsansvarig för södra Sverige

Zypar Front page cover

Zypar

ættelse for edsdatablad. e straf:

høst. r mv.) for at beskytte

vilde planter (SPe3). der har

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. sidan hämmar produktionen avogaminosyror Analyse: Halauxifen-methyl 6,25 g/l (0,67tillväxt % w/w) och plantans stannar av.

En av de aktiva substanserna i Zypar heter Arylex ActiveTM och är en s.k Nettoindhold: 5 literfungerar på samma sätt som Produkterna Midlet er et suspensionskoncentrat. Omrystes før brug. precis som Ariane S och Starane. Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen. 3 362130auxinare 154693 Ariane S 2och Starane med hjälp av auxiner. Holdbar minimum år fra produktionsdato. Den ska användas i stråsäd och är en resistensDow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby Dessa har vanligtvis ett litet fönster med Tlf. 45 28 08 00, www.dowagro.dk o affiliated company of Dow brytare i nyckelogräs som våtarv, snärj™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an temperaturkrav på över 12 C. Men Arylex måra, plister, vallmo och dån, för att som finns i Zypar är en helt ny undergrupp till auxinerna och gör att Zypar kan användas nämna några. Den andra substansen i i temperaturer mellan 2 - 25o C. Zypar är florasulam som den svenska marknaden känner från bl.a. Starane XL. -Vid en jämförelse med de andra produkterna i marknaden är den största skillnaden att Zypar är mycket bredare och starkare ochQatt COLOUR REFERENCES UALtemperaturberoendet ITY CHECK EU 513 är obefintligt, fortsätter Erik. Zypar kan 4 Number of Colours used: 3 MANUAL användas i temperaturintervallen 2-25o PAGO Cyan Magenta Yellow Black Florasulam 5 g/l (0,54 % w/w) Indeholder cloquintocet-mexyl

®

P990397391609

).

Z

yparTM är en ny produkt som tar hand om örtogräsbekämpningen i stråsäd. Tidningen frågade Erik ™ Moll som är försäljningsansvarig för södra Sverige i DOW AgroSciences om produkten. -Sedan tidigare har vi ett flertal välkända produkter på marknaden – som UKRUDTSMIDDEL Ariane STM och Starane XLTM – men Zypar Fakta Om ZyparTM är en produkt som sätter en ny standard Zypar innehåller den nya verksamma för örtogräsbekämpning i stråsäd, berättar substansen Arylex som i sin turi innehåller Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse hvede, rug, byg og triticale. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes Erik Moll, som är försäljningsansvarig för s.k syntetiskt auxin. Efter behandling växer erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. södra Sverige i DOW AgroSciences. plantan ihjäl sig. Lågdospreparaten å andra Ukrudtsmiddel nr. 64-88 245mm

0).

ern eventuelle

TM

– EU513 nyttLeaflet verktyg för bekämpning av örtogräs i stråsäd Label

undhed og miljøet

r.

VÄXTSKYDD

DIGITAL PAGE

DRUSENHEIM N/A

DOCU PAGE

RA

540868A01/425879 Date: 21-SEP-16 Issue : A TIDNINGEN

Nr 1 2017

36

C. Det passar mycket bra i vårt svenska klimat med varierande temperaturer under den primära ogräsbekämpningssäsongen. -Det ger oss ett behandlingsfönster under hela våren som innebär att man som lantbrukare kan styra över sin bekämpning av ogräsen och egentligen kan spruta när det passar utan att behöva invänta högre temperaturer. Det är en akilleshäl på produkter som Starane 180 och Ariane S.

Zypar har inga restriktioner på

efterföljande gröda och har en god miljöprofil. Produkten är godkänd för användning på våren i höstvete, råg, rågvete, korn och vårvete efter uppkomst. Resistensproblematiken ökar Historiskt har resistens varit ett litet bekymmer i Sverige. Men på senare år har allt fler fall av resistenta örtogräs kunnat konstateras. Inte minst när det gäller våtarv men även flera fall av resistent vallmo, blåklint och baldersbrå förekommer. -Då är Zypar en utmärkt åtgärd att ta till. Produkten är en resistensbrytare på flertalet örtogräs och förebygger och bekämpar därför resistensproblematiken i odlingen.


VÄXTSKYDD

Svenska Foder gör distribution av säkerhetsdatablad digital Svenska Foder tillhandahåller som första företag i Lantbrukssverige säkerhetsdatablad via e-mail. Moderniseringen är både en förenklad hantering och en miljömässig vinst i längden.

S

om lantbrukare använder du kemiska produkter, gödselmedel och syror som behövs till ensilering och rengöring bl.a. För att kunna hantera detta rätt behöver du få information om produkternas farliga egenskaper, de risker som finns och skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som säljer för yrkesmässigt bruk måste därför lämna ut säkerhetsdatablad. Denna hantering innebär givetvis mycket fysisk pappershantering. Därför startade Svenska Foder upp ett projekt för distribuera säkerhetsdatablad till våra yrkesmässiga kunder på ett moderna sätt – till nytta för alla inblandade.

-Enligt lag är vi som leverantör är vi skyldiga att distribuera uppdaterade säkerhetsdatablad, berättar Mats Kilany. Det är en mycket omfattande dokumentation idag – så omfattande att vi inte längre anser att vi kan hantera det via fysisk pappershantering.

-Därför kommer vi som första företag i lantbruksbranschen i Sverige att enbart förmedla denna information via e-mail, fortsätter han. En förenklad och förbättrad hantering gynnar oss alla i branschen.

Systemet kommer att fungera som såhär: När du

som kund till Svenska Foder lägger en order skapas samtidigt ett utskick till din mailbox med de varor som berörs av lagstiftningen. Det handlar framförallt om: • Växtskyddsmedel • Gödselmedel • Syror avseende ensilering och rengöring

-Det räcker alltså inte att enbart lägga ut säkerhetsdatablad på internet och sedan hänvisa till en webbplats, berättar Mats. Istället krävs det en mer aktiv handling för att uppfylla kravet på att tillgodose de yrkesmässiga kunderna med information. Därför utvecklade Svenska Foder den nya tjänsten som ska förenkla för både användare

a n i d Få

d a l b s t e kerh in e-post

sädirekt till d

37

och leverantör. Slöseriet med papper minskar avsevärt och den automatiserade hanteringen är rationell och tidsbesparande.

En avgörande faktor för att få

den nya tjänsten att fungera är givetvis att Svenska Foder får tillgång till kundernas aktuella mailadress. -Det är viktigt att vi kommer över alla adresser till kunder, så att säkerhetsdatabladen i pdf-format kan nå rätt användare. Därför ber vi alla, som vet med sig att fel uppgifter kan finnas i Svenska Foders system, att höra av sig till sin säljare, eller skicka ett mejl till info@svenskafoder.se

Mats Kilany Produktchef Växtskydd mats.kilany@svenskafoder.se

växt


NYTT I KONCERNEN

Fyrtornet

D

LG-strategin ”Leading the way 2021” har fokus - precis som namnet avslöjar – på att vara en koncern som visar vägen. Som inte går i andras ledband, utan som tar ansvar för branschen i stort och blir den partner till lantbruket som branschen behöver. Det räcker inte att anpassa sig efter marknaden, man måste också våga styra den, ta ansvar för den.

Kristian Hundebøll, som

kom till DLG redan 2001 och blev koncernchef för DLG 2013, har på nära håll följt den snabba tillväxt som DLG genomgått under de år han varit verksam. Samtidigt har lantbruket genomgått stora förändringar. På ett sätt är det dessa båda parametrar som sammantaget ligger till grund för strategiplanen som nu presenteras. -DLG-koncernen växte snabbt under de första 10-12 åren då jag kom till bolaget. Vi investerade i många nya verksamheter, vi expanderade internationellt och hade samtidigt en stor organisk tillväxt. Det här var rätt sätt just då. Det var så vi positionerade oss. Men det skapas lätt en smula spretig kultur när man växer på detta vis. Det är då vi började konsolideringen av koncernen, då vi tittade närmare på vad som fungerar och inte fungerar.

Därefter har koncernen

efterhand avyttrat de verksamheter som inte passar in i en tydlig och enkel struktur med fokus på de tre kärnområdena

TIDNINGEN

Nr 1 2017

38


NYTT I KONCERNEN

En ny strategi för DLG-koncernen har presenterats i samband med att resultatet för 2016 kommuniceras officiellt. Denna strategi sträcker sig fram till och med 2021 och är en plan för hur DLG ska ta sig an framtiden. Målet är att vara en vägvisare, ett fyrtorn i branschen: en som andra följer och ser upp till. Tidningen mötte upp med Koncernchef Kristian Hundebøll för att höra bakgrunden till den nya strategin och framtiden för DLG-koncernen.

på lantbruksmarknaden Lantbruksprodukter, Vitaminer & Mineraler och Service och Energi. Att fokusera på dessa tre områden är en följd av den analys man gjort över lantbruksmarknaden och hur man bäst ska kunna tillgodose sina kunder.

-Lantbruksmarknaden

förändras hela tiden, säger Kristian Hundebøll. Men just nu upplever vi en omfattande strukturomvandling och en förändring av spelreglerna. Morgondagens kund är extremt kompetent och professionell och ställer höga krav på oss som handelspartner – med rätta. Ska vi som koncern lyckas i världens viktigaste bransch måste vi kunna matcha denna kunds behov. -Detta föranleder vår nya strategi. Leading the way 2021 ska serva den nya generationens lantbrukare. Vi är idag Europas största lantbrukskoncern mätt på volym/ton (9 miljoner ton spannmål, 3,7 miljoner ton foder, 2,5 miljoner. ton råvaror, 5,1 miljarder SEK i växtskydd, 2,1 miljoner ton gödsel, 0,2 miljoner ton utsäde). Då duger det inte att följa vad andra gör. Vi måste göra allt smartare, enklare, på ett sätt som skapar värde för lantbrukaren.

Kompetensen hos DLGs

medarbetare måste vara på topp. Man kommer att fortsätta att utbilda säljare ytterligare, och supportapparat måste vara vass och kompetent, för att kunna möta ett utvecklat lantbruk på rätt nivå. -Eftersom lantbrukaren tänker alltmer i liknande banor oavsett om man kommer

från Leipzig, Lidköping eller Lunderskov, ska vi hitta lösningar inom koncernen som vi kan dela och sprida till alla våra länders lantbruksområden. Det handlar om en erfarenhetsutveckling med fokus på kvalitet, som vi ska backa upp genom digitala lösningar och nya system som förenklar för kunden att göra affärer med oss.

Det är därför man under

strategiperioden också måste vässa sina andra instrument. Inte bara medarbetarna. -Vi måste möta teknikutvecklingen på ett ännu mycket bättre sätt.

Digitaliseringen går rasande fort. Idag finns en kunskap hos våra kunder kring smarta hjälpmedel som vi som affärspartner måste uppdatera för att fortsatt vara relevanta. -Det handlar dels på en grundläggande nivå, där vi idag har vi olika ITsupportsystem i de olika länderna – det innebär en risk. Därför behöver vi ha en IT-strategi på koncernnivå för att kunna skärpa riskstyrning i en skiftande marknad. Ska vi kunna dra nytta av inköp för att kunna leverera våra kunder runt om i vår koncern bästa möjliga pris, måste vi också kunna ha en ordentlig överblick eftersom det kan se så olika ut i olika länder. -Dels handlar det om att utnyttja ny teknik, hjälpmedel som kan förenkla för lantbrukaren i hans dagliga verksamhet. Svenska Foders del i

koncernen är fortsatt väldigt viktig och 39

Kristian Hundebøll konstaterar att även på den svenska marknaden blir utmaningarna större och större. -Precis som för koncernen i stort, är Svenska Foder en aktör som är viktig på den svenska marknaden. Men det förpliktigar. Svenska Foder måste ta ansvar och ha nya tankar kring pris och kvalitet för att utmana sig själv och vara en trovärdig affärspartner.

-Under några år har man haft

resultaten med sig. Då är det lätt att man vilar på lagrarna. Men så händer det något, en ny konkurrent kommer in, nya produkter som levererar det inte vi kan leverera. Det bara bevisar att man aldrig kan slappna av, för då tappar man momentum. För Svenska Foder gäller det att finna balansen i bolaget när det gäller stora poster som spannmål och logistik. Dessutom måste man sätta ambitiösa mål, pressa sig själv, för att bli unika med hjälp av den kompetens som finns i Svenska Foder. -För några år sedan tappade vi platsen i topp som bäst på färdigfoder för grisar. Plötsligt var vi inte längre bäst kvalitetsmässigt. Då blev det tydligt att vi slappnat av och behövde ta nya tag för att åter vara nummer 1. Idag ligger vi återigen på topp.

Det är vad strategin Leading the

way 2021 handlar om: Att vara fyrtornet, att leda vägen, att ta ansvar för att leverera resultat till lantbrukaren. Det arbetet börjar här och nu.


NYTT I KONCERNEN

I nästa nummer av Tidningen kan du läsa mer om de investeringar som gjorts för Centrallagret i Hällekis.

Händelserikt 2016 för Svenska Foder Resultatmässigt blev 2016 ett jämförbart år med 2015 för Svenska Foder. 2015 hamnade resultatet på 25 miljoner kronor(EBT); dock har företaget under 2016 tagit höjd för 15 miljoner kronor till extraordinära rationaliseringskostnader, varför resultatet hamnar på 10 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än 2015 – trots att volymerna varit i princip oförändrade. Anledningen till omsättningsminskningen beror på att priserna på marknaden har varit lägre.

C

arsten Klausen, som återinträdde som VD i Svenska Foder i november i fjol, har under några intensiva månader åter satt sig in i bolaget. -Huvudanledningen till det relativt svaga resultat för 2016 handlar framförallt om spannmåls- och växtodlingsaffärer som inte har hängt tillräckligt bra ihop med logistiken. Dessutom upplever vi just nu en allt mer pressad marknad, säger Carsten Klausen, VD i Svenska Foder.

Genom att ägna avslutningen

av 2016 på att skapa åtgärdsplaner och genomförande är siktet nu inställt på att göra Svenska Foder till ännu mer effektiv och omkostnadsmedveten aktör på den svenska marknaden. -Nyckeln är att komma mycket närmre kunderna genom direktkontakt och att samtidigt se till att få affär och logistik att hänga bättre samman. Det är så vi kan skapa en riktigt god konkurrenskraft och vara en bra samarbetspartner för lantbruket.

TIDNINGEN

Nr 1 2017

Ny strategiperiod 2017 - 2021

Under 2016 har man inom koncernen också jobbat med att staka ut en ny koncernstrategi som sträcker sig mellan 20172021. Målet är att alla bolag i koncernen ska närma sig för att på så vis kunna dela all den kunskap som finns samlad och få en skarpare profil som koncern. -Svenska Foder är ett solitt företag med medarbetare som alla brinner för att göra ett bra jobb, säger Carsten Klausen. Det finns ett engagemang som jag menar är helt unikt och som jag under alla år som verksam inte stött på tidigare på samma sätt. -Men förändringar i ett företag är nyttigt, fortsätter han. Det är bra att göra en omfattande översyn för att se om man kan göra saker annorlunda, bättre. Med hjälp av DLG-koncernens samlade kompetens och fokus på konkurrenskraft med tuff kostnadskontroll via en effektiv och slimmad organisation, blir vi den effektiva partner till det svenska lantbruket som vi vill vara. 40

Framtiden ser ljus ut

Carsten Klausen är djupt medveten om den hårdnande konkurrensen, men är ändå inte orolig för Svenska Foders roll på marknaden. -Vi har fokus på rätt saker. Vi ska bara ytterligare skruva upp vår effektivitet. Det kommer att gå väldigt bra i ett så stabilt och positivt företag som Svenska Foder. Det finns inskrivet i Svenska Foders DNA att alltid vilja bli lite bättre än innan. Det är bara att kavla upp ärmarna.

-Svenska Foder kännetecknas av 5 saker: Helhet, kundfokus, kostnadseffektivitet, kompetenta medarbetare och kvalitetsprodukter. Det är detta som gör att den svenska lantbrukaren även i framtiden kommer att välja oss som affärspartner, avslutar Carsten Klausen.


NYTT I KONCERNEN

Fr. v. Ole Christensen, COO, Kristian Hundebøll, Koncernchef, Lars Sørensen, CFO

Ett bra år för DLG

– 114 miljoner kr till ägarna • DLG ökar intjäningen med 12 % till det hittills bästa nettoresultatet på 570 miljoner kronor. • Framgång för alla tre kärnverksamheter i Tyskland, som nu står för 61 % av koncernens intjäning innan skatt.

D

LG-koncernens bokslut för 2016 blev det hittills bästa med ett resultat efter skatt (EAT) på 725,5 miljoner kr – 12 % högre än 2015. Den stora framgången beror på en rekordhög lönsamhet i Tyskland, där DLGs dotterbolag levererade särskilt goda resultat. DLG deklarerar 114 miljoner kronor till sina ägare. DLG-koncernens driftsresultat (EBITDA) hamnade på 2,1 miljarder kronor – i nivå med det senaste årets rekordresultat – trots en minskning av omsättningen på 3,8 miljarder till 62,3 miljarder kronor.

Den lägre omsättningen

beror på lägre priser på spannmål och energi samt verksamhetsförsäljningar. De senaste två åren har egenkapitalet vuxit med 1145 miljoner kr från 5,2 miljarder till 6,3 miljarder kronor medan skulden (NIBD reducerades till 1,5 miljarder kronor. Intjäningsmarginalen har de senaste två åren stigit från 2,6% till 3,8%. -Det goda bokslutet är resultatet av tre års hårt arbete med att förvandla DLG från ett konglomerat till en lantbrukskoncern. Vi har infriat våra mål om att sälja verksamhetsområden som inte varit lönsamma eller som inte bidragit strategiskt, och nu är vi Europas största lantbrukskoncern mätt på tonnage, säger Koncernchef Kristian Hundebøll. -Samtidigt har målinriktade effektiviseringsprocesser i såväl Danmark som internationellt förbättrat vår konkurrenskraft och stärkt vår marknadsposition i Nordeuropa. Det

Nyckeltal för DLG-koncernen

gäller särskilt inom försäljning av färdigfoder, spannmål, gödning och ekologiskt relaterade produkter, säger Kristian Hundebøll.

I samband med årsbokslutet lanserar DLG samtidigt den nya koncernstrategi, DLG ”Leading the Way 2021”, som sätter en ekonomisk och strategisk tillväxtriktning med en skärpt ambitionsnivå. -Ambitionen är att öka intjäningen med 50% under strategiperioden. Den omställningsprocess vi har varit igenom de senaste tre åren har gjort DLG mer stabilt och vi går därför in i den nya strategiperioden med ett tydligt mål om att växa både organiskt och genom uppköp inom våra tre kärnverksamhetsområden, säger Kristian Hundebøll.

2016

2015

2014

Omsättning, mia. kr.

62

66,4

74,3

EBITDA, mia. kr.

2,1

2,3

1,8

EBITDA margin, %

3,8

3,7

2,6

725,5

645,3

-208,7

Koncernresultat (EAT) mio. kr. Egenkapital, mia. kr. Egenkapital verksamhet (efter skatt) Koncernsoliditetsgrad, % 41

6,3

5,9

5,2

11,7%

11,5%

-3,8%

26,1

24,5

20,8


Grattis!

NOTISEN

Och vinnarna är...

Många duktiga kryssare var med och tävlade i vårt julnummer. Vinnarna som presenteras här nedan föräras varsitt presentkort giltigt i våra Djur&Natur-butiker på 500, respektive 300 och 200 kronor var. 1:a pris - presentkort 500 kronor - Lena, Lasse, Ida och Joakim Svensson i Bjärred 2:a pris - presentkort 300 kronor - Göran Sundberg i Källby 3:e pris - presentkort 200 kronor - Anders Böök i Alingsås

Korsordskreatör: Emma Pålsson samordnare för fabriken i Tågarp

TIDNINGEN

Nr 1 2017

42


Hitta din närmaste Svenska Foder-säljare! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Ulf Löwenhielm

010-130 29 18

(försäljningschef återförsäljare)

Energi

Peter Johansson (säljchef)

042-301 78 14

Per Thuvér

010-130 29 28

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Jonny Torevik (verksamhetsutvecklare) 010-130 29 75 Mats Kilany Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Utsäde & Frö 010-130 29 79 Per Odell Gödning & Kalk 010-130 29 87 Syd Ingemar Gullberg (säljchef) Erik Abrahamsson Göran Karlsson Theo den Braver Johan Nilsson Lars Persson Per Odell Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Johanna Öwall Per-Albin Persson

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 06

Gris

Stig Bäckström (marknadschef) Johan Stensson (försäljningschef)

010-130 29 65 0510-828 47

Syd/Öst/Väst Anne Persson Yvonne Wretemark

010-130 29 26 010-130 83 18

Nöt

Stig Bäckström (marknadschef)

010-130 29 65

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Camilla Gustavsson Eric Adseke Lars Carlsson Theo den Braver

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 45

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

010-130 29 85 010-130 29 62 010-130 29 39 010-130 29 45 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 87 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 14 010-130 83 19 0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Anders Mogren 010-130 29 25 Johan Axelsson 010-130 29 48 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Thomas Wahlström (t.f. säljchef) Jonas Gustafsson Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Stefan Olsson Tomas Rydholm

Fole Kvarn Andreas Nypelius Växt Aron Widén Nöt/Växt Johanna Ahlin Butik/Adm Pernilla Borgström Butik

010-130 29 77 010-130 29 56 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 55 010-130 29 60 072-586 73 92 010-130 83 16 0498-47 34 10 0498-47 34 10

Mälardalen Thomas Wahlström (t.f. säljchef) Anders Johansson Emma Vendel (föräldral. åter 3/4 -17) Eva-Lotta Andersson Per Jansson Nina Sixtensson

010-130 29 77 010-130 29 17 010-130 83 04 010-130 29 03 010-130 29 20 010-130 29 10

Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 83 14

010-130 29 03 010-130 29 12

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson Per Juhlin

046-32 58 97 010-130 29 57 010-130 29 58

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 29 43

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

43

KONTAKT


foder NÖT POSTTIDNING

B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Lokala i hel

a

Sverige !

Vi är lokala i hela Sverige

”Mitt arbete rymmer många trevliga Lokal förankring har varit vårt rättesnöre sedan vi möten med lantbrukare. Det viktiga bildades i Skaraborg för över 25 år sedan. Det är det är att alltid komma ihåg allvaret i fortfarande – fast med förändringen att vi numera mötet - att det handlar om kronor är lokala i hela Sverige. och ören på sista raden. Varje gård är unik och det gäller för mig att Affärsidén har emellertid aldrig förändrats: lyssna av de specifika förutsättningar som finns.” Det skall löna sig att göra affärer med Svenska Foder! Jens Jonsson Nötfodersäljare Väst

www.svenskafoder.se

Tidningen nr 1 mars 2017  
Tidningen nr 1 mars 2017  

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande...