Page 1

SPANNMÅL

Politik och torka

VÄXTSKYDD

Örtogräsbekämpa med Zypar™

GÖDNING

Kalk optimerar dina övriga insatser foder NÖT

#1 2019

TIDNINGEN Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

Hjularödgrisen AB

Ett showroom för förbättrad grisproduktion

Svenska Foder fyller år!

God effekt med X-zelit 1


Lokal och internationell är ett och samma

TIDNINGEN Nr 1 • Mars 2019 • Sedan 2003

UTGIVNING

Tidningen ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 14 000 ex till kunder, rådgivare, skolor, återförsäljare, anställda med flera. Tidningen ges ut 5 ggr/år. ANSVARIG UTGIVARE Johan Andersson johan.andersson@svenskafoder.se 010 -130 29 84

INNEHÅLL

TEXTPRODUKTION Johan Andersson GRAFISK PRODUKTION Victoria Eriksson OMSLAGSBILD Svenska Foder AB ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Stibo Complete Katrineholm

ANNONSERING

Johan Andersson, 010 -130 29 84 johan.andersson@svenskafoder.se

KONTAKTA OSS

marketing@svenskafoder.se

NÄSTA NUMMER

Nästa nr beräknas vara ute i v. 10 2019.

Följ oss p å facebook !

N VA

ENMÄRK

E T

S

facebook .com/sve nskafode r

En lantbrukare är i sin vardag både lokal och internationell i samma andetag. En lantbruksverksamhet bygger på lokal närvaro kopplad till en specifik geografisk plats där man förhåller sig till den omgivning man är satt att bruka och förädla. Om det så gäller ren växtodling eller djurproduktion av olika slag: gris-, mjölk-, nötkött-, fjäderfäproduktion osv. Samtidigt är man som entreprenör inom lantbruksbranschen uppkopplad mot världen. Eftersom man är konkurrensdriven, jämför man sig med andra länders resultat inom samma näringsgren. Eftersom man är nyfiken på hur man kan göra saker bättre, sneglar man på kreativa sätt att jobba på, och idag kan din närmaste granne vara en holländsk grisproducent, likväl som din geografiska granne. Båda kan ge dig värdefulla tips på hur man jobbar smartare, enklare och mer effektivt. Priser på spannmål är på ett plan en lokal affärsuppgörelse. Men på ett annat plan går det inte frigöra sig från världen, eftersom världsmarknadspriserna styr våra nationella, regionala och lokala priser. Spannmålspriserna påverkas av en mängd olika parametrar som inte ens tar avstamp i det nationella, än mindre det lokala. Vi är en del av världen. Världen är en del av oss. Precis som du som lantbrukare lever med det här, gör vi det också i Svenska Foder. Varje dag ställer vi oss frågan hur vi kan vara en effektiv, nyttig och affärsmässig partner till det svenska lantbruket. Varje dag försöker vi hitta sätt att jobba på som på något sätt ska skapa mervärde för dig som lantbrukare. Vi lyssnar på dig och arbetar för att hitta lösningar på dina problem. Och dina problem är inte bara en lokal angelägenhet. Den är också internationell. Därför vill vi hitta nya strategier och sätt att arbeta för att tillföra det svenska lantbruket nya injektioner och idéer. Vi är del i en internationell koncern. DLG-koncernen finns idag i 18 länder. Som ett dotterbolag till DLG-koncernen samarbetar vi om såväl foderfrågor, utvecklingsfrågor, insatsvaror, råvaror, spannmål o.s.v: allt för att vi ska vara konkurrenskraftiga i såväl priser, kunskap, foderutveckling, effektivitet och logistik, för att nämna något. Genom att arbeta tätare ihop med DLG-koncernen än någonsin, ser vi att det gör nytta, att vi får del i know-how som utvecklar oss som företag. Men också vi själva som bolag bringar kunskaper och erfarenheter till bordet. Det är det som gör det så roligt att arbeta tillsammans – att vi kan hjälpas åt att bli bättre. Vi i Svenska Foder känner den svenska marknaden bäst, liksom du som lantbruk känner din verksamhet bäst. Men om vi kan dra nytta av våra internationella kollegor, ska vi inte göra det då? Det tror jag både du och vi svarar JO på. Avsikten är det som gör skillnad på sista raden – hos både dig och hos oss. Det tar vi på allvar. Det är bland annat därför som vi ändrar om i vår organisation kring spannmål, som du kan läsa i detta nummer. Du kan också läsa om X-zelit, en produkt som vi fått tillgång till genom vårt samarbete med Vilofoss – där koncernen samlar sina vitamin- och mineralaktiviteter. Vi lever i en internationell värld, där vi verkar lokalt. Det vill vi fortsätta med, tillsammans med dig. Det tror vi är bäst för oss alla. För oss i Svenska Foder, som i år firar 30 år på den svenska marknaden, är det den allra bästa vägen att gå. Carsten Klausen – VD carsten.klausen@svenskafoder.se

Trycksak 5041 0004

TIDNINGEN

Nr 1 2019

2


Vad betyder koll på markkvävet för din lönsamhet?

Välkommen ut i fält. Hur tar du hänsyn till markmineraliseringen i dina fält? Vet du att det enkelt går att förstå plantornas kvävestatus? Vill du ha bättre beslutsunderlag för dina kvävegivor?

Det finns inga facit för kväveoptimering. Men en nollruta ger värdefulla ledtrådar till just din marks kväveleverans, och en maxruta kan visa en del av vägen mot fältets kväveoptimum. Och följer du Yara N-Prognos™ får du ännu bättre information om årsmånen. Då kan du sedan bättre bedöma förslaget på kompletteringsgiva från Yara N-Tester™ i ditt fält. Visste du förresten att årsmånsanpassade givor kan ge en skördeökning värd 1 300 kr per hektar*? Varmt välkommen in på www.yara.se/vaxtnaring för strategier, hjälpmedel och produkter som bevisligen prickar in hög skörd, rätt proteinhalt, miljöhänsyn och lönsamhet i vått och torrt.

*Genomsnitt av resultat från 25 försök under 2013-2015. L3-2290, Kvävestrategier i höstvete.

www.yara.se

3


INNEHÅLL

/svenskafoder

Nr 1 • Mars 2019

14

LEDAREN

2 6

Lokal och internationell är ett och samma

NYTT & NYTTIGT

Nyheter och säsongsrelaterade produkter och tjänster

8 10 12

Svenska Foders resultat påverkat av dålig skörd Spannmålsorganisationen förändras i Svenska Foder DLG levererar ett stabilt resultat

14

SVENSKA FODER 30 ÅR

NYTT I KONCERNEN

GRIS 16 Ett showroom för förbättrad grisproduktion 19 Handlingsplan när zink i foder förbjuds FJÄDERFÄ 21 Ny på jobbet! Evelina Silverholm

30 år med Sveriges Lantbrukare!

NÖT 22 God effekt med X-zelit

30 32 33

HÄST Inventera din hästs grovfoder Stödsådd av beteshagar

ÅTERFÖRSÄLJARE SUND - Nytt hund- och kattfoder på svenska marknaden

GROVFODER Vallsortiment med både bredd och djup Blommande träda som ekologisk fokusareal Rätt sorts majs i rätt klimat

PLAST 34 Mer mjölk eller kött per bal med korrekt ensilering SPANNMÅL 36 Politik och torka

22 Nr 1 2019

Lågt smittotryck optimerar resultatet

26 27 28

16 TIDNINGEN

VÄXT

24

4

37

UTSÄDE

38

VÄXTSKYDD

Flair  – ett nytt maltkorn

Örtogräsbekämpa med Zyper™

GÖDNING 40 Kalk optimerar dina övriga insatser 42 Hur hittar vi rätt kvävegiva i år? DATALOGISK 43 Ny innovation från Datalogisk 44 HITTA DIN NÄRMASTE SÄLJARE


Omya Agriculture & Forestry omya.com

adress: Nu på ny alantbruk.se y www.om

Omya Calciprill® Omya Calciprill är en 2–6 mm granulerad kalkprodukt som enkelt sprids med gödningsspridare Fördelarna med Omya Calciprill är många: · Granulerna löses snabbt av dagg och regn, precis som mineralgödsel. · Kalken verkar direkt i marken med full effekt spridningsåret - snabb pH-effekt och respons hos grödan. · Bra vid precisionsodling. Tillåten att användas i ekologisk produktion certifierad enligt KRAV:s regler

Omya AB | tel. 040-20 67 00 Försäljning: kontakta din växtodlingssäljare

Omya AB Kalendegatan 18 211 35 Malmö

5


NYTT & NYTTIGT Produkter och tjänster inom Svenska Foder-koncernen

SUND hundfoder

Nyhet!

– ren njutning med lika delar passion och hög kvalitet. Sedan introduktionen 1999

har SUND-serien gjort det lätt att välja hundfoder. Vi garanterar nämligen att SUND är producerat med råvaror av högsta kvalitet och med stor passion för våra fyrbenta familjemedlemmar. SUND har utvecklats utifrån kunskap om t.ex. matsmältning, känsla av mättnad, energinivå och tarmfunktion. Här spelar kolhydraternas sammansättning och proteinkällor en viktig roll, och tillsammans med vitaminer, mineraler och viktiga Omega-3 och -6 fettsyror får hunden de mest optimala förutsättningarna för ett hälsosamt och aktivt vardagsliv. Några av anledningarna att välja SUND: • Riktigt bra råvaror • Färskt kött är första råvara i ingredienslistan • Smakligt • GMO-fritt och utan tillsatta färgämnen Sund är tillverkat i Danmark och ägs av Svenska Foders moderbolag DLG Group. (Danska Lantbruksgemenskapen, ett av Europas största företag inom lantbrukssektorn).

Mina Sidor är dina sidor Dygnet runt! Du som vill,

kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och andra produkter på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder, kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Under menyn Ekonomi kan du se dina fakturor – både de som är betalda och obetalda.

TIDNINGEN

Nr 1 2019

Är du...

... spannmålsleverantör kan du se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket du har kvar att leverera. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet på https://minasidor. svenskafoder.se

6


Välkommen till Hönans Dag 30 mars! Våren är snart här och med den kommer solen

och ljuset som är så viktigt för våra äggläggande höns. Lördag den 30 mars firar vi därför Hönans Dag med äggstra fina erbjudanden, aktiviteter och tävlingar i våra Djur&Naturbutiker. Håll utkik på djuronatur.se och facebook.se/djuronatur för mer information.

Fodra din valp på rätt sätt En valp utvecklas i en rasande fart, både fysiskt

och mentalt. Uppväxttiden är en period av intensiv tillväxt och detta ställer höga krav på utfodringen. Att tillgodose valpens näringsbehov ända från start lägger grunden till ett friskt liv. Det finns lika många åsikter om hur man ska utfodra valpar som det finns hundägare, och det finns mer än bara ett enda sätt att göra rätt. Men det finns också många direkta missuppfattningar om valpar och utfodring vilket kan leda till tillväxtstörningar och andra problem, både på kort och lång sikt.

En valp behöver mer energi per kilogram kroppsvikt än en vuxen hund av samma storlek. Den högre energitätheten är en av egenskaperna som skiljer ett valpfoder från ett foder för vuxna hundar En valps matsmältningssystem är, precis som resten av kroppen, inte fullt utvecklat ännu och därför är det viktigt att ingredienserna är lättsmälta. En hög smältbarhet är detsamma som ett bättre upptag av näringsämnen i tarmen och detta bidrar också till en god magtarmhälsa. Foder för hundar som växer har en speciell sammansättning. Det är anpassat för de behov din hund har. Var rädd om din valp och se till att ni får ett friskt och långt liv tillsammans genom att ge valp- och tillväxtfoder.

Hitta din närmaste Djur&Natur-butik eller återförsäljare på www.djuronatur.se


foder

NYTT I KONCERNEN

Svenska Foders resultat påverkat av dålig skörd Trots den historiskt torra väderleken och den låga skörden har Svenska Foder upprätthållit en omsättning på 4,1 miljarder kronor – i nivå med föregående år. Driftsresultatet landar på 50 miljoner kronor SEK.

Den svenska skörden blev

historiskt dålig och det har satt djupa spår: i snitt 50 % lägre skörd för de svenska lantbrukarna. Några regioner blev alldeles särskilt hårt drabbade med upp till 75-80 % i minskat skördeutbyte. Det har slagit hårt mot de svenska lantbrukarna. Något som Carsten Klausen, VD i Svenska Foder, givetvis beklagar. Han påpekar dock:

– Om vi bortser från de

extraordinära effekterna av torkan, levererar Svenska Foder ett förnuftigt resultat rakt över bolagets alla verksamhetsområden. Foder, växtodling, Energi och Service samt våra dotterbolag ökade sin omsättning under 2018 och fortsätter att visa god utveckling. Det har en positiv inverkan på vår intjäning och hjälper delvis till att kompensera den dåliga skörden, som påverkat även oss kraftigt.

– Det är tillfredställande

att vi under ett utmanande skördeår som 2018 har förmått att konsolidera oss ytterligare med en soliditet på 40 %. Svenska Foder står fortfarande som en stark nummer två på den svenska marknaden, fortsätter han

TIDNINGEN

Nr 1 2019

Koncernsamarbete ger resultat

Svenska Foders dotterbolag Vallåkra, Örkelljunga och Trollenäs Lantmannaaffär har alla en god utveckling i resultatet under 2018. Detsamma gäller för det naturliga gödselmäklarbolaget EkoNatur, Nomus Skadedjursbekämpning och Scandinavian Seed. Carsten Klausen säger:

– Vi fortsätter att utnyttja synergierna mellan Svenska Foder och våra dotterbolag. Samtidigt är det mycket positivt att vi har ett starkt samarbete med vår ägare i DLG-koncernen, där vi fortsätter att utveckla en rad synergier på tvären i koncernen. Vi kommer fortsatt att intensifiera samarbetet med DLG under 2019 för att ytterligare skapa mervärde och konkurrenskraft på den svenska marknaden. – Till exempel utvecklar Scandinavian Seeds ytterst konkurrenskraftiga utsädessorter för den svenska marknaden, vilket sker i tätt samarbete med DLG och Sejet Planteforædling i Danmark. Det har gett riktigt goda resultat på den svenska marknaden.

8

Bra rustade och i god form

Svenska Foder har arbetat målinriktat med att reducera omkostnader och effektivisera arbetsmetoderna.

– Den dåliga skörden

kommer fortsatt att ge utmaningar för oss under det första halvåret 2019. Men vi har gjort mycket för att hålla omkostnader och investeringar nere, vilket gjort att vi kvickare än förväntat kommit på banan under och efter skördearbetet. Genom fokus på kvalitet, innovation och kundfokus kommer vi fortsatt att utmana den svenska lantbruksmarknaden och skapa lönsamhet för våra kunder, säger Carsten Klausen.

– Omvärlden förändrar

sig hela tiden, och därför måste även vi utveckla oss, så att vi förblir en stark affärspartner som gör skillnad och skapar dynamik på den svenska marknaden, konstaterar Carsten Klausen. Även om 2018 är ett år som de flesta av oss vill glömma, så måste vi gå vidare gemensamt och om vi bortser från den dåliga skörden 2018, står vi bra rustade och är fortsatt konkurrenskraftiga – tillbaka i god form för möta ett spännande 2019.


NYTT I KONCERNEN

Svenska Foder levererar en omsättning på 4,1 miljarder kronor och ett driftsresultat på 50 miljoner SEK för 2018. Bra utveckling för foder, växtodling, energi/service och i dotterbolagen.

9


foder

NYTT I KONCERNEN

Spannmålsorganisationen förändras i Svenska Foder Svenska Foder levererade ett förnuftigt resultat rakt över bolagets alla verksamhetsområde, om man bortser från de extraordinära effekterna av torkan 2018. Foder, växtodling, Energi och Service samt våra dotterbolag ökade sin omsättning under 2018 och fortsätter att visa god utveckling. Det bevisar att vi är ett bolag som är solitt och har en bra utveckling.

Däremot har spannmålsområdet inom svenskt lantbruk under flera år dragits med svaga resultat. Det har föranlett en diskussion i Svenska Foder och i DLG-koncernen, hur man på ett bättre sätt möter denna utmaning – för att i framtiden kunna skapa värde för både kunder och för sig själv. Det är absolut nödvändigt, särskilt då man är i en bransch med väldigt små marginaler.

– Ett år som vi hade i fjol, med den extrema torkan med dåliga skördar som följd, innebar en väldig utmaning för oss som organisation för att lyckas uppfylla de kontrakt som är tecknade, konstaterar Carsten Klausen, VD Svenska Foder. Det innebär också en utmaning för våra lantbrukare, självklart. Marginalerna är små och vi måste förbereda oss på liknande scenarier även i framtiden.

Hur baserar man då en

verksamhet som bygger på samarbete med det professionella lantbruket, som ändå blir attraktiv och lönsam för både våra lantbrukare och för oss? Spannmålshandel är otroligt komplext område och denna komplexitet blir allt större. Det kräver andra typer av resurser, en annan strategi och ett annat sätt att

TIDNINGEN

Nr 2 2017

möta denna marknad, så att Svenska Foders kunder fortsatt tycker att vi är en aktör att räkna med – en aktör som vill utvecklas och förändras i takt med tiden.

– DLG-koncernens styrka

är dess roll som stor internationell aktör med en internationell utblick. I Svenska Foder kan vi vår inhemska handel allra bäst. Men spannmålshandel är idag till mångt och mycket en internationell företeelse, där de flesta parametrar och påverkan på priser ligger utanför landets gränser.

– För att få ytterligare

synergieffekter av DLG-koncernens stora erfarenhet och kunskaper av internationell spannmålsmarknad, har vi inlett ett strategiarbete tillsammans med DLG-koncernen med Mogens Fredriksen, koncernansvarig för spannmål i DLG, i spetsen.

– Per-Arne Gustafsson

har alla de kvalifikationer som en bra spannmålshandlare måste ha, och han har gjort ett mycket gott arbete under åren, säger Carsten Klausen. Det vi dock landat i gemensamma diskussioner är att vi som företag måste dra nytta av DLG-koncernens storlek på den internationella marknaden ytterligare. Med denna förändring försvinner PerArne Gustafssons roll som spannmålschef i Svenska Foders organisation.

– Arbetet med att skapa en

organisation med dessa förutsättningar har påbörjats och vi kommer inom kort ytterligare förtydliga organisationen, och samtidigt återkomma med olika spannmålskoncept som vi menar bidrar till framtidens spannmålshandel, avslutar Carsten Klausen.

Detta i sin tur har lett fram till att Svenska Foder förändrar organisationen inom verksamhetsområdet spannmål. Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef i Svenska Foder, kommer därför att sluta i Svenska Foder per den 21 mars 2019.

10

Carsten Klausen VD Svenska Foder


Relax. It’s Arylex.

NU TILLGÄNGELIG I

Zypar

TM

Arylex active TM

OGRÄSMEDEL

Ny örtogräskontroll i höstsäd, vårvete och vårkorn.

• God effekt även under varierande temperaturer. • Kan användas under hela säsongen. • Snabb synlig effekt. • Verktyg för att både förebygga och bekämpa resistens. • Inga restriktioner vid val av efterföljande gröda. Relax because with Arylex™ Active, you’re always good to go.

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. CortevaTM Agriscience är medlem i Svenskt Växtskydd. Arylex Active är ett kommersiellt tradename för halauxifen-methyl.

KONTAKT facebook.com/cortevaSE

Darko Kosoderc 076-881 32 80 Sebastian Bengtsson 076-881 32 32

corteva.se

®, ™ Trademarks of DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

11


NYTT I KONCERNEN

DLG levererar ett stabilt resultat DLG redovisar en omsättning på nära 68 miljarder SEK, vilket är på nivå med förra året, och man levererade ett driftsresultat (EBITDA) på över 2,1 miljarder SEK. Resultat innan skatt blev 780 miljoner SEK och efter skatt 558 miljoner SEK.

Koncernchef i DLG Kristian

Hundebøll säger: – På samtliga huvudmarknader blev vi drabbade av en varm och långdragen torrperiod, som gav en historiskt liten skörd. Det har haft en negativ påverkan på vårt driftsresultat på 17 % inom vår Agribusiness-verksamhet jämfört med 2017.

– Det är därför positivt

att vårt resultat inte blev så negativt påverkat som det såg ut att bli under och direkt efter skörden, fortsätter han. Det betyder att DLG-koncernen står stadigt på sina tre strategiska ben. Vitaminer & Mineraler har levererat sitt hittills bästa resultat med en samlad intjäningsökning på 19 % jämfört med föregående år.

Den tyska marknaden bidrar i hög grad

DLGs tyska dotterbolag bidrog också under 2018 med ett mycket tillfredställande resultat. Omsättningen blev 43 miljarder SEK, vilket är 2,1 miljarder högre än 2017. Driftsresultatet landade på 1120 miljarder SEK vilket är på nivå med DLGs hittills bästa resultat 2017. TIDNINGEN

Nr 1 2019

Stram kostnadskontroll

Även om årets resultat inte fullt ut motsvarar de förväntningar och mål man ställt upp, finns det många goda tecken i årsredovisningen. Att DLGkoncernen presterade det hittills bästa halvårsresultatet understryker detta.

– Tillsammans med en

återhållsamhet när det gäller investeringar och en stram kostnadskontroll, särskilt under det andra halvåret, konsoliderades koncernen ytterligare under 2018. I detta ljus ser vi därför vårt resultat under 2018 som mycket tillfredställande, säger Kristian Hundebøll.

Tufft år för många lantbrukare

Det är glädjande att vi på DLG har kommit igenom detta svåra år på ett bra sätt, men för många bönder har det varit ett extremt svårt år på grund av svåra produktionsförhållanden.

Kristian Hundebøll, koncer

nchef i DLG

– Som ett lantbrukarägt

bolag är vår viktigaste uppgift att skapa värde för våra kunder genom att också i framtiden kunna optimera deras produktionsekonomi genom konkurrenskraftiga priser, kvalitet och rådgivning, säger Kristian Hundebøll.

Förväntningar på 2019

– Vi kommer fortsatt att se en viss negativ effekt av skörden 2018 under det första halvåret 2019, särskilt på den tyska marknaden. Men med en kombination av löpande kostnadskontroll och fortsatta resultatframgångar inom våra många verksamhetsområden i hela koncernen förväntar vi oss en resultatnivå under 2019 på samma nivå som rekordåret 2017, säger Kristian Hundebøll.

DLGs driftsresultat (EBITDA) för räkenskapsåret 2018 blev 2,1 miljarder SEK. Resultatframgång inom verksamhetsområdena Vitaminer & Mineraler och Energi & Service. 12


NYTT I KONCERNEN

DLG Innovation 2019 För femte året i rad går DLG Innovation – DLGs växtodlingsmässa - av stapeln på Sejet Planteforædling i Horsens i Danmark den 19 och 20 juni 2019.

Innovation är en unik mässa där högsta fokus ligger på växtodling. Här får du uppleva de allra nyaste och bästa sorterna som presenteras i Sejets fältparceller. Allt det nya inom växtodling får du uppleva här och man blickar även framåt genom att titta i kristallkulan.

MAVRIK® Bekämpar rapsbaggar men skonsam mot bin INSEKTICID

Effekt i områden med pyretroidresistenta rapsbaggar

Mavrik® är även en viktig nyckel i strategin vid bekämpning mot blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Läs mer på adama.com. Mer information: Rikard Larsson 070-292 22 28, Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70.

ADAMA Northern Europe B.V. | Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

13

EE SAF

E

B

På DLG Innovation får du möjlighet att träffa de allra bästa i branschen inom utsäde, gödning och växtskydd. De kommer att berätta de allra senaste tipsen och innovationerna inom respektive område. Målet är detsamma för alla på DLG Innovation: Att lyfta växtodlingen. Kompetens, erfarenhet och vilja är ledord. Välkommen till en framtidsinriktad växtodlingsmässa.


foder

SVENSKA FODER 30 ÅR

Bästa kund!

gen inga bevis på n ri -å 30 r sa vi k oc D . Svenska Foder 30 år a äventyr och framåtanda. Istället I augusti 2019 fyller e de mättnad på ny an n n gy be ro och vi ser snarar r st le d el ti is am fr h oc g varken kr an m a av energi, engage oss in i kommande ed m r ta vi m är vi i företaget fylld so er et de gett oss de erfarenh pacitet och kunnan ka ts ke ru tb n la a att dessa 30 år har sk en hen or fortsatt på det sv en viktigaste bransc d a rv se r få m spännande år. Vi tr so vi cksamma för det är och vi är varje dag ta h möjligheter att oc r i världen. ée id a ny r fö n öppe vår vardag. Att vara marknad, och det av en el på d ar är g kv n ra ri d va n rä att Fö sättet och det kan vara kunder är det enda en r ad vå r kn fö ar e m rd vä på a å tv ap sk mer vara den starka num ganisation, så att den inte bli stelbent ll vi i V . ra va vi r ke n tä tänka över vår or . t ig d än st att om n h tydlighet vårt mål oc et lh ke bara vara ge en ad ot bf istället är snab . Det är du som ed m er och komplicerad – är aff r gö ag rje d ja i avseende att ck vare dig som vi va ta ytt tn är u a, att ett d ll ti lir se rb h fö oc ed Att vi t som vi vill jobba m ningen. Därför vill vi framförallt te vi ti ea kr en d l al er besitt , även i fortsätt ig d ll ti er tn ar sp är r oss till den vi är. gö u D . ag d vara en viktig aff e rj va er ll dig som vi möt rikta ett stort tack ti nu! höst. leum längre fram i Det fortsätter vi med bi ju rs -å 30 rt vå av mma med firandet Vi kommer att återko 19! mt lantbruks år 20 sa n lö en ig d vi ar Till dess önsk

sen Carsten Klau Foder VD Svenska

TIDNINGEN

Nr 2 2017

14


Organisk gödning Varför EkoNatur?

Välj oss!

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

ödning g k is n a Org ket! till vårbru s os Kontakta rt. för offe

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Vill du veta om du kan bli leverantör till oss? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling? • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K - även makro och mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

• Ett fullgödselmedel i tiden •

• www.ekonatur.se • pierre.lindskog@svenskafoder.se

Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal!

I skadedjursavtalet ingår: Marknadens bästa avtal Direktkontakt och besök av våra tekniker

Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar.

Högklassigt skadedjursskydd Låsbara betesstationer i plåt Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm

Ring oss redan idag ! 0510 - 828 00

Skadedjursavtalet omfattar såväl förebyggande bekämpning som en effektiv insats av våra tekniker om olyckan ändå skulle vara framme.

Nomus AB – en del av Svenska Foder. Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen. Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.

15

www.nomus.se


foder

GRIS

Ett showroom

för förbättrad

grisproduktion

Grisnytt nr 1 2019

Nytt format för Grisnytt Från och med nu kommer

Grisnytt att flytta in i Tidningen. Detta för att nå ytterligare spridning och synergier. En av de utmaningar som vi måste möta Framåt tillsammans är avvänjning utan hög dos av zink. I detta nummer kan ni läsa om ett branschgemensamt projekt för att föra kunskapen om detta framåt. I detta nummer kan ni också läsa om Jessica Clarito som nyligen började som säljare hos oss. Vi har också ett intressant reportage om Hjularödgrisen AB.

Ett besök på Hjularöd hos Jens-Ole Laustsen och J-O Stalldesign och Managements nya showroom bekräftar att praktisk kunskap bäst vidareförmedlas genom att praktiskt kunna visa upp den. Dessutom är det en ständig växelverkan mellan ny utveckling och praktik som man utnyttjar till fullo. För att nå bäst resultat.

Idén är lika enkel som slående

god. Man har ett företag, J-O Stalldesign och Management, som säljer inredning, utfodringsanläggningar och jobbar med management på de gårdar som anlitar dem; och så har man en grisproduktion om 660 suggor som producerar 18 500 grisar om året. Slå ihop dessa och skapa ett visningsstall där man faktiskt har möjlighet att se hur det fungerar i verkligheten: häpp! och du har det Showroom i Hjularöd som invigdes i vintras då ett 140-tal besökare dök upp för att titta på 6 000 m2 stallbyggnad.

Tidningen möter Jens-Ole Laustsen, ägare och VD och Anna Rosén, idag säljare för J-O Stalldesign och tidigare förman ute på Hjularöd, så att de får berätta mer om sina tankar kring sin produktion och sitt showroom.

– Jag har mer än 25 år i

branschen och massor av erfarenhet kring grisproduktion, liksom Anna som också har jobbat praktiskt, hands-on, med grisar under många år, konstaterar JensOle. Vår styrka är att vi inte är rädda för att testa saker för att utvecklas.

Råvarumarknaden kommer framöver att kontinuerligt uppdateras och finnas tillgänglig på vår hemsida.

Trevlig läsning Olof Månsson

Produktchef/Försäljningschef Grisfoder

Svenska Foders säljare Magdalena Begtsson träffar Anna Rosén, säljare, och Jens-Ole Laustsen, ägare och VD, på J-O Stalldesign. TIDNINGEN

Nr 1 2019

16


GRIS

foder

På Hjularöd testas flera av grisningsboxarna i olika utföranden. "Genom att våga testa och experimentera lär man sig också något", säger Jens-Ole Laustsen.

– Eftersom vi arbetar

praktiskt, eftersom vi testar ordentligt vad som fungerar och tar bort det som inte fungerar, blir vi trovärdiga som leverantör, fortsätter han.

Grisstallarna på Hjularöds

gods i Harlösa i mellersta Skåne arrenderar Jens-Ole Laustsen efter att tidigare ha arbetat i olika typer av roller inom godsets grisproduktion. Under 2018 byggdes sinsuggstallet om till ett modernt stall med spalt, liggboxar och transponderutfodring – från att ha varit djupströbädd.

– Vi har de byggnader vi har, säger

Jens-Ole. Men visst hade det varit bra att bygga nytt istället, på ett sätt. Som det är nu måste vi tänka kreativt. Vi såg att vi genom att bygga om sinsuggstallet kunde använda byggytan mer effektivt. Vi såg också möjligheten att göra det på befintligt betonggolv och lägga spalt över det, där det tidigare var djupströbädd.

– Med transpondersystem med liggytor, seminbås och spalt, ger det oss möjligheten att verkligen utfodra individuellt, konstaterar Jens-Ole. Tidigare fick alla lite förmycket, för att

det annars krävdes att man fick utfodra för hand till de suggor som behövde få bättre hull.

– Det är ett yteffektivt system idag där det idag går 700 suggor jämfört med 390 tidigare, fortsätter han. – Ombyggnationen minskar även vår användning av halmbalar. Där vi tidigare använde 1000 halmbalar, använder vi idag bara 200. Det är också pengar.

Anna Rosén som arbetat

på Hjularöd sedan 2011 och har stor erfarenhet av grisproduktion, menar att den här viljan att göra bättre, smartare lösningar och våga förändras, är nödvändig för både J-O Stalldesign och Management och produktionen på Hjularöd.

– De hänger ihop och

korsbefruktar varandra, säger Anna. Det är denna kombination som är så unik och bra. När jag nu är ute som säljare för J-O Stalldesign idag, för jag en öppen dialog med gården jag besöker. Vad vill de ha? Vad funderar de över? Hur kan vi

17

Här står Jens-Ole vid en variant av grisningsbox där man tagit en gammal box och skapat en gång eller korridor som gör att grisskötaren smidigare och säkrare kan se till grisarna. Dessutom har man ett tak till smågrisarna som gör att det håller värmen bättre, man slösar inte heller lika mycket energi, m.m.

möta deras önskemål? Vad har vi själva för input i deras tankar? Har vi erfarenhet av något de funderar på, och vad kan vi då dela med oss av det?

– Dessutom har vi en dialog

och diskussion med våra leverantörer som levererar de olika systemen. Tillsammans flyttar vi fram positionerna och blir bättre, genom att vi lyssnar på varandra. Vad fungerar, vad fungerar inte.

– Med stöd av att vi visuellt

och praktiskt faktiskt kan se hur stallinredning, transponderstationen, utgödslingen, eller ända ner till ljuset


foder

GRIS Anna Rosén som arbetat på Hjularöd sedan 2011 och har stor erfarenhet av grisproduktion, menar att den här viljan att göra bättre, smartare lösningar och våga förändras, är nödvändig för både J-O Stalldesign och Management och produktionen på Hjularöd.

ovanför betäckningsbåsen fungerar, får man en bra start på diskussionen. Jag kan bjuda in en kund för att själv få se med egna ögon. Det kan ju vara att det inte fungerar i deras miljö, det får man ha respekt för. Men vi vill inte heller sälja något som inte fungerar.

– Prestigelöshet och

Fakta

Hjularödgrisen AB Jens-Ole Laustsen arrenderar grisstallar på Hjularröds gods med 660 suggor som producerar 18 500 grisar om året. Man har två veckor mellan grisning och 60 suggor i varje grupp. Nyss startade man med egen rekrytering och betäckte egna gyltor i januari 2019.

ödmjukhet är a och o i ett sånt här jobb, fyller Jens-Ole i. När man arbetar med levande material, stöter man på patrull hela tiden. Men genom att man testar och vågar experimentera, lär man sig också något.

För att kunna lära sig nytt,

testas i flera av grisningsboxarna i olika utföranden. I en av dessa avdelningar testas just nu en gammal typ av box som uppgraderats i en ny variant.

– Från varje gammal

box, som är 6,5 kvadrat, har vi tagit en halv kvadrat där vi skapat en gång

Hjularödsgrisen använder Suggfoder Vital 70 i transponderstallet. Med detta foder får den dräktiga suggan fiskfettsyror av rätt mängd och rätt kvalitet för att fostren ska utvecklas på ett bra sätt och vara livskraftiga vid födseln. Ett strikt råvaruval samt fokus på Fiberbalans och aminosyrakrav leder till ett smakligt foder, med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grísningen och början på laktationen ska bli så bekymmersfri som möjligt. Fodret passar i besättningar med höga krav på produktionsresultat. Det passar även i besättningar med en stor andel gyltor och växande suggor. Suggfoder Extra använder Hjularödsgrisen i BB-avdelningen. Suggfoder Extra är ett digivningsfoder med samma höga krav på aminosyror som Intens 70 men med något enklare råvarusammansättning.

TIDNINGEN

Nr 1 2019

18

eller korridor som gör att grisskötaren smidigare och säkrare kan se till grisarna, säger Jens-Ole som kommit på idén. Genom att vi hela tiden för en dialog med våra samarbetspartners, har jag fått en tillverkare att nappa på idén.

Det här är bara en idé. Men det

finns fler. Och Jens-Ole och Anna är övertygade om att det är detta sättet att arbeta som gör att man kan tillföra mervärde till sina kunder. Och samtidigt bli bättre i den egna produktionen på Hjularöd.

– På något sätt är man alltid på

tå. Och det måste ju alla som håller på med grisproduktion vara. Vi har goda relationer med alla våra leverantörer. Det är viktigt för att kunna bli bättre. Vi diskuterar utfodring med Svenska Foder, och vår vilja, precis som er vilja är ju att förbättra resultaten. Då måste man samarbeta, det går inte att tänka själv. Man behöver hjälp, avslutar Jens-Ole.


GRIS

Handlingsplan

när högdos zink i foder förbjuds En branschgemensam handlingsplan för hur vi i Sverige ska ta oss an det EU-beslut om zinkoxidförbud som slår igenom 2022 håller just nu på att utarbetas. Vi ringde upp Anna Kilsby, Affärsområdeschef Gris på Gård & Djurhälsan.

Alldeles i inledningen

av 2018 bjöd Gård & Djurhälsan, Svenska Köttföretagen och Sverige Grisföretagare in till ett uppstartsmöte där foderföretag, myndigheter, och andra branschaktörer deltog. Bakgrunden till mötet var beslutet i EU att högdos zinkoxid som tillsats i foder kommer att förbjudas 2020. Anna Kilsby:

– Förbudet innebär en

stor utmaning för näringen och för att inte stå handfallna när förbudet väl är ett faktum, ville vi se till att branschen förbereder sig på ett bra sätt och är överens om en strategi – inte minst för att slippa få en utökad antibiotikabehandling i landet. Det vill vi inte vara med om.

Nu har delvis finansiering

med medel ur Landsbygdsprogrammet tillsammans med en 30 % medfinansiering från branschutvecklingsmedel via Sveriges Grisföretagare gjort det möjligt att man kan startat upp projektet. Visst kan det komma att finnas behov framöver som inte är fullt ut finansierade, men detta kommer utkristalliseras under projektets gång.

– Just nu insamlas data. Det har skickats ut en zinkenkät, för att man ska få en bild av hur många som

idag använder högdos zink och hur man använder det. Det finns en tidigare gjord studie, som har några år på nacken, som visar att cirka 40 % använder zinkoxid. Detta kan ha ändrats över åren och det behöver vi få en bild av.

och grisföretagare i form av tryckt material, filmer och checklistor. Man kommer även att arbeta med kurser eller workshops och plocka fram goda exempel på grisföretagare om lyckade avvänjningar utan zinkoxid.

– Vi behöver kartlägga

Frågor som, t.ex: Vilka

Samtidigt måste man hämta kunskaper från många håll för att få en så heltäckande och bra bild av situationen som möjligt, så att grisproducenterna får ett bra underlag för att göra förändringarna ute på gårdarna. Ett sätt är att titta på hur resten av Europa jobbar.

Anna Kilsby är väldigt glad över den snabba mobiliseringen kring frågan och känner sig förvissad om att alla aktörer kommer att lämna viktiga bidrag för att Sveriges producenter ska få bästa möjliga hjälp.

de som inte använder högdos zink i dag och lära oss av dem. Vi är ju dessutom inte ensamma om att ha denna utmaning. Därför behöver vi se hur länderna runt om i Europa hanterar detta, för att kunna dela kunskapen mellan oss.

– Det ser givetvis olika ut när

det gäller användningen av högdos zink i de skilda länderna runt om i Europa. Men generellt skulle jag säga att man har en större användning av såväl högdos zink som antibiotika. I Sverige ligger vi alltså ganska bra till. Det betyder inte att det är viktigt att mobilisera alla krafter inom branschen för att få en så smidig och säker övergång som möjligt, utan att tappa i produktion och hälsa.

Just nu pågår framtagning

av utbildningsmaterial för rådgivare 19

metoder som är effektivast för att ersätta högdos zink, är viktiga att adressera. Vi vet att det redan idag finns grisproducenter som har lång erfarenhet av avvänjning utan högdos zink och har goda tips. Dessa exempel måste vi presentera.

– Foderföretagen är väldigt viktiga aktörer i denna fråga, och jag vet att man arbetar målmedvetet med att ta fram nya foder och utfodringsstrategier som kan möta zinkproblematiken på bästa sätt, konstaterar Anna Kilsby. – Det känns bra att myndigheter och övrig bransch nu jobbar tillsammans för att se till att det kommer fram informationsmaterial, kunskapsdelning och utveckling för att på ett förnuftigt sätt möta förbudet 2022, avslutar hon.

foder


foder

GRIS

Välkommen

Jessica Clarito! Ny grisfodersäljare på Svenska Foder

Jag heter Jessica Clarito och har börjat som grisfodersäljare med utgångspunkt och kontor i Vara (Fodermix), där jag sitter tillsammans med Jörgen och Louise. Jag har tidigare jobbat under 9 år med grisproduktion, senast i en integrerad besättning med 450 suggor, där jag ansvarade för den dagliga skötseln och planeringen av produktionen. Jag tror jag kan bidra med både praktisk och teoretisk kunskap och ambitionen är att tillsammans med dig kunna hitta den bästa lösningen för ditt företag. Djurintresset är stort i hela familjen, så på fritiden ägnar sig dottern åt hästar och sambon är ute och fiskar. Jag sysselsätter mig gärna i trädgården eller försöker dressera hunden. Det ska bli jätteroligt att få komma ut och träffa och arbeta med dig för att åstadkomma bättre resultat på gårdsnivå. Jessica Clarito jessica.clarito@svenska foder.se Telefon: 010 – 130 29 85

TIDNINGEN

Nr 1 2019

20


FJÄDERFÄ

Välkommen

Evelina Siverholm

Ny fjäderfäsäljare på Svenska Foder Det är med spänning och entusiasm som jag meddelar

nivå. Har utbildat mig inom Sales and Marketing B2B på Affärshögskolan i Linköping.

att jag är ny fjäderfäsäljare på Svenska Foder. Jag heter Evelina Siverholm och jag kommer att vara verksam i Östergötland, östra Jönköping och Kalmar Län.

För mig är det viktigt att lära känna dig som kund och din produktion för att jag skall kunna erbjuda så bra service och hjälp som möjligt. Jag ser därför fram emot att träffa dig. Finns det några frågor, hör gärna av dig till mig.

Jag kommer delvis att ta över ansvaret från Camilla Nyman som har valt att söka sig till nya utmaningar och delvis från Thomas Hullberg som har täckt upp dessa områden efter Camilla. Jag bor i Linköping och är uppvuxen på en skogsoch lantbruksgård 7 mil utanför Linköping där vi även har hästar. På min fritid rider jag och tävlar i hoppning på nationell

Evelina Siverholm evelina.siverholm@svenska foder.se Telefon: 010 – 130 29 70

21

foder


foder

NÖT

God effekt med X-zelit Hur uppnår man bäst en bra start på laktationen? Hur ser man till att de nykalvade korna kommer igång snabbt och äter bra? Magdalena och Magnus Gustafsson som efter att ha flyttat från Bohuslän till Halland och tagit över två gårdar under loppet av några år, ställde sig denna fråga och fick ett svar då Peter Kristoffersson, Örkelljunga Lantmannaffär och Jesper Jacobsen, Vilofoss, kom på besök och berättade om X-zelit.

Kalciumbrist hos kor

är vanligare – och kostsammare – än vad man kan tro. Den kan orsaka kalvningsförlamning – cirka 3 % av korna i Sverige. Om man räknar ut den årliga kostnaden för dessa kalvningsförlamningar landar man på över 30 miljoner kronor. Och då har man inte räknat med kostnaderna för den subkliniska kalciumbristen efter kalvning – det som räknas vara som mest kostsamt för producenterna. Man räknar med att omkring 50 % av omkalvarna lider av subklinisk kalciumbrist.

Vad kan då hända med ett djur som har kalciumbrist? Jo, eftersom låga kalciumnivåer ger ett försämrat immunförsvar, ser man en ökad risk för bl.a. mastit och livmoderinflammation. Med livmoderinflammation får fruktsamheten sig en törn. En livmoderinflammation kan påverka både äggets och fostrets utveckling och försök har visat att kor med kalciumbrist får en sänkt dräktighetsprocent och en förlängd tid till konstaterad dräktighet – trots till synes normal ägglossning. En för låg kalciumnivå i blodet

kan påverka muskelfunktioner och kan även ge ett sämre immunförsvar. Risken för kvarbliven efterbörd och löpmagsförskjutning ökar

TIDNINGEN

Nr 1 2019

med försämrade muskelfunktioner. Muskelfunktionerna påverkar även vomoch tarmrörelserna vilket i sin tur ofta kan leda till ett mindre foderintag. Och med ett sänkt foderintag följer också risken för flera andra foderrelaterade sjukdomar, vilket visar sig som en låg eller försämrad mjölkavkastning.

Ett sätt att få bukt med

kalciumbristen hos de nykalvade korna är att utfodra de högdräktiga sinkorna med X-zelit. Magdalena och Magnus Gustafsson är en av de producenter som valt att utfodra med X-zelit för att ge de nykalvade korna en bra start. Med goda resultat. Magdalena och Magnus bedriver mjölkproduktion i Halland med 410 mjölkande kor.

Det var när Magdalena med hjälp av CowScout – ett system levererat av GEA som gör det möjligt att avläsa kornas aktivitet, ättid, vilotid och idissling – kunde se att de nykalvade korna åt mycket kortare tid än de borde. Hon ville självklart påverka ättiden, eftersom det finns så många fördelar om korna äter mer – men visste inte riktigt hur hon skulle lyckas. – Ättiden minskade under en period då den i själva verket borde öka, berättar Magdalena. Ända upp till 22

7 dagar efter kalvning använde korna mycket lite tid till att äta. Det här var ju något vi var tvungna att ändra på.

– Vi kände självklart till kopplingen mellan kalciumbrist, och de följdsjukdomar som en låg kalciumnivå i blodet bidrar till och gav därför kalciumtillskott i form av kalkstavar, fortsätter hon. – Kalkstavar är också

lite knepiga att hantera, och vi tyckte att man egentligen borde låta korna vara ifred när de är nykalvade, fyller Magnus i.

Under våren 2018 åkte Peter Kristoffersson från Örkelljunga Lantmannaaffär runt och besökte olika gårdar tillsammans med Vilofoss Jesper Jacobsen, för att bland annat förklara fördelarna med att utfodra högdräktiga sinkor med X-zelit. Utfodring med X-zelit

under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem att frisätta kroppseget kalcium genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium från fodret via tarmen. Vid kalvning är kon då förberedd på att frisätta kalcium och kan genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl


NÖT

fodret som från de egna kroppsreserverna. X-zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer. Då elimineras också problemen runt kalvningen samtidigt som mjölkproduktionen gynnas.

– När vi testade X-zelit märkte vi direkt skillnad, konstaterar Magdalena. Plötsligt åt de normalt även när de var nykalvade och tappade inte i ättid. – X-zelit utfodras 0,5 kg/ko och

dag de två sista veckorna före kalvning och för oss är det enkelt och smidigt att hantera för hela gruppen med högdräktiga sinkor, berättar Magnus. Alla sinkorna får samma sinkomix som blandas i mixervagnen. När vi blandat sinkomixen börjar vi med att utfodra sinkorna som har längst kvar till kalvning. Därefter, innan vi kör ut fodret till de högdräktiga, stannar vi till i foderköket och tillsätter X-zelit och låter den blandas in i mixen.

– Vi har slutat att rutinmässigt

använda kalkstavarna, vilket både spar arbetstid och inte minst momentet att en kalkstav kan vara stressande för en del kor, säger Magdalena. Samtidigt har kornas ättid redan dagen efter kalvning återgått till snittet i besättning och det finns inga signaler på att korna äter för kort tid. Vi ser idag piggare och friskare kor som snabbt kommer igång att äta och mjölka direkt efter kalvning – och uppnår full produktion på kortare tid.

– Eftersom kostnaden för

X-zelit motsvarar kalkstavarnas kostnad var det ett enkelt beslut att testa X-zelit, något som vi definitivt inte ångrar idag. X-zelit bidrar dessutom med flera fördelar för korna som ger oss ett högre netto det vill säga piggare, friskare kor som äter mer direkt efter kalvning och producerar mer mjölk, avslutar Magdalena.

Fakta om gårdarna

Magdalena och Magnus Gustafsson kommer ursprungligen från Bohuslän, där familjen drev en mjölkproduktion med 50 uppbundna kor. För familjen Gustafsson var det önskvärt att kunna ta ledigt. Detta blev en av anledningarna till att de började leta efter en större gård, med en mjölkproduktion som gjorde det möjligt för dem att ha anställda. 2015 hittade man Hansagård i Skottorp. Gården hade 200 mjölkande kor och var en välskött verksamhet, men var tämligen föråldrat med två olika system – två äldre robotar och en gammal mjölkgrop/kohiss. Detta föranledde att man fundera på hur man skulle kunna utvecklas – det fanns inga riktigt bra möjligheter för att utveckla. Därför köptes ytterligare en gård i Bökeberg, utanför Laholm 2017 och man fick tillgång till en modern mjölkproduktion med nybyggd ligghall och en mjölkkarusell. Ett mycket bättre utgångsläge än bara Hansagården. Sammanlagt hade man då man köpte Bökeberg, 530 mjölkande kor. Det var ett bra utgångsläge för bara spara de allra bästa djuren, vilket idag har landat på 410 mjölkande kor.

23

foder


foder

STALLHYGIEN

Lågt smittotryck optimerar resultatet Desinfektion handlar om att avdöda virus, svampar, bakterier som påverkar dina djurs hälsotillstånd och därmed produktionen. Med fler djur i stallarna kommer större utmaningar hälsomässigt. Tidningen träffade veterinären Johannes Larsson som arbetar som sakkunnig på Pharmaxim kring just dessa frågor.

– Det handlar både om djurhälsa och ekonomi.

Eller rättare sagt: de båda är intimt förknippade. För att få en effektivare produktion, måste man se till att ha ett lågt smittotryck i besättningen. Det är inte så mycket de stora utbrotten som är problemet – eller det är givetvis ett problem när de inträffar, men det jag framförallt tänker på är den dagliga hanteringen, i den dagliga produktionen, då det är viktigt att hålla nere trycket på djuren.

– Idag är besättningarna ofta stora, produktionen och kraven på djuren är höga och de är känsliga för infektioner. De lever tätt och om man inte är noggrann kan en aldrig så liten störning i hälsan, s k subkliniska sjukdomar, få konsekvenser i produktionen och därmed i din produktionsekonomi. Subkliniska sjukdomar är förenklat när kroppen

arbetar mot virus och bakterier utan att synlig sjukdom har brutit ut och då kommer produktionen givetvis på andra plats. Därför kommer arbetet med att optimera resultaten i din produktion alltid vara ett helhetstänk. Hygienen är den gemensamma nämnaren. Man måste tänka på alla delar i sin produktion, om man ska åstadkomma verklig förändring. Hur djuren rör sig, hur transporter och fordon rör sig, vilka besökare som kommer, hur de beter sig.

– Infektioner (virus, bakterier, svampar) kan spridas via droppar från smittade djurs hostningar och nysningar, vid direktkontakt med smittade djur eller deras avföring och urin och via damm i luften, konstaterar Johannes.

TIDNINGEN

Nr 1 2019

24

Men smitta sprids även genom kontakt med infekterade redskap och via personal och besökare. Därför måste man helt enkelt ha en klar och tydlig strategi för hur man ska hantera alla dessa delar, för att kunna uppnå resultat. Virusinfektioner går inte att behandla medicinskt. Därför är vaccination en viktig åtgärd. Ett djur som har en bakterieinfektion kan i vissa fall behandlas med antibiotika, men minskad antibiotikaanvändning är viktigare än någonsin. – Men det finns ett stort antal sjukdomar där varken vacciner eller antibiotika ger ett fullständigt skydd. Då är det viktigt att man skyddar djuren mot smitta – och detta går bara att göra genom regelbundna och noggranna rutiner, och användning av desinfektionsmedel. Här kommer Virkon S in i bilden. Virkon S är ett desinfektionsmedel som består av flera komponenter som var för sig angriper olika delar av mikroorganismen. Samtidigt samverkar komponenterna så att de förstärker varandras effekt. Det sker en oxidering av proteinerna i mikroorganismen vilket innebär att den oskadliggörs. – Styrkan med Virkon S är att produkten har

en stor vetenskaplig dokumentation, säger Johannes. Det är nummer ett. Ingen annan produkt på marknaden är lika väldokumenterad. Nummer två är att produkten är säker för människor, djur och miljö. Till skillnad från många alternativ finns ingen risk för cancer eller allergiutveckling för den som arbetar med Virkon S. Bryts ner snabbt och har inga skadliga


STALLHYGIEN effekter på vattenlevande organismer. Nummer tre är att den verkar snabbt och fungerar även i låga temperaturer.

Virkon S är lätt att använda. Produkten som finns både som pulver och i tablettform löser sig lätt i vatten. En 1 %-ig lösning av Virkon S har pH 2,6. I Virkon S pulver finns en rosa färgindikator som visar att lösningen är aktiv. – En Virkon S-lösning är aktiv under ca 7 dagar, berättar

Johannes. Den aktiva tiden är beroende av temperaturen och lösningens renhet. När den inte längre är aktiv, är lösningen inte längre röd-eller-rosafärgad.

Man ska dock vara uppmärksam på korrosion, vid användning av

Virkon S. Vid minsta misstanke om risk för korrosion bör den desinficerade ytan sköljas av efter 30 minuter. Eftersom Virkon S är lätthanterbar i den praktiska hanteringen och löser upp sig lätt i vatten, går själva desinfektionen smärtfritt och ger en mycket god effekt.

– Om man jobbar metodiskt och noga med hygien och i detta

arbete använder Virkon S, finns det alla möjligheter att påverka resultatet på sista raden, avslutar Johannes Larsson.

Fakta om Virkon S

Virkon S används som desinfektion i alla typer av djurstallar, djurkliniker, kennlar, katterier, kläckerier, minkfarmar, fiskodlingar, foderfabriker, växthus, dricksvattensystem, lagerrum för grönsaker, transportvagnar, stövlar, redskap mm. Produkten löses i vatten enligt doseringsanvisningen och sprutas ut med ryggspruta, högtrycksspruta med lågt tryck eller annan lämplig utrustning. Vid användning av högtryckstvätt med injektor måste denna kunna ställas in på minst 12 % och helst på 20 %, annars måste brukslösningen blandas i kar eller tunna och sugas upp direkt med tvättaggregatet. Åtgång vid stalldesinfektion är 0,1 – 0,2 liter/m2 vid användning av 1 % brukslösning. • är dokumenterat effektivt mot virus ur alla kända virus- familjer och mot bakterier, mykoplasma och svampar • är effektivt även vid låga temperaturer (4ºC) • är snabbverkande (5-30 minuters verkningstid) • är användarvänligt. OBS! Virkon S har inte någon effekt mot utvärtes parasiter såsom loppor, löss och skabbkvalster på djur.

25

foder


foder

HÄST

Inventera din hästs

grovfoder

Totalt minskade vallskörden med en femtedel förra året. Det var bara i övre Norrland och i Svealands slättbygder som vallskörden blev i nivå med 2017, något som berodde på att 2017 års skörd också var dålig i dessa områden. Jönköpings- Kalmar- och Skåne län hade det största skördebortfallet av vall med en totalskörd som var 35-38% mindre än 2017. Allt enligt Jordbruksverket.

Det här betyder att vi måste

tänka kreativt. Elisabeth Nordberg, säljchef för Svenska Foders återförsäljare:

– Vi märker redan idag på

samtal och mejl som kommer till oss på Svenska Foder och till våra butiker att alla inte kommer att ha grovfoder så det räcker till sommaren. Det verkar som att många kanske har ”blundat” en smula inför hur mycket grovfoder de har hemma i sina foderlador. Nu inser de att den mängd de har inte kommer att räcka fram till nästa skörd.

– Det finns då några tips på hur

man kan tänka och hjälpas åt för att lösa denna utmaning, fortsätter Elisabeth. Börja med att inventera hur mycket grovfoder du har och räkna ut hur länge det kommer att räcka. När du gjort det kan du redan nu börja dryga ut grovfodret med annat stråfoder eller lusernpellets.

Minsta mängd grovfodergiva är

1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Har du ett torrt hö och en häst som väger 500 kg, innebär det cirka 6-9 kg hö/dygn.

Tips!

Andra komplement till grovfoder • halm • helsäd • stråprodukter • lusern hack

TIDNINGEN

Nr 1 2019

26

– Om du väljer att dryga ut med lusernpellets, får du en produkt som är rik på protein och har en hög fiberhalt, som gynnar en sund grovtarmsfunktion. Svenska Foders lusernpellets har inget tillsatt socker, är GMO-fritt och rikt på fiber och högvärdigt protein. – Utfodringsanvisning när

du utfodrar med lusernpellets är att din fodergiva baseras på näringsvärdet i ditt ordinarie grovfoder. Ett riktvärde är 0,5-4 kg/dag.


HÄST

Stödsådd

Keep clear, keep going.

av beteshagar Nu är det dags att fundera på att stödså dina beteshagar. Har man upptrampade betesmarker som utsatts för hårda påfrestningar gäller det att agera och nyetablera eller stödså betet. Nyetablering med plöja, harva, så metoden ger klart säkrast och bäst resultat. Hjälpsådd i befintliga beten är en relativt obeprövad metod i Sverige och resultaten är inte lika säkra som vid en nyetablering. – Det man dock kan vinna vinner är en mer

kostnadseffektiv lösning vilket kan vara ett bra alternativ vid måttliga skador, konstaterar Johanna Öwall, Produktansvarig Växt i Svenska Foder.

Maskiner som fungerar vid denna typ av sådd är

långfingerharv eller vält med frölåda samt olika varianter av en standard eller skivbills såmaskiner.

Några saker man bör tänka på vid hjälpsådd: • Så tidigt på våren, innan tillväxten av den befintliga vallen har startat. • Skapa jordkontakt och välta. Viktigt att mylla fröna samt att ge dem jordkontakt genom en vältning efter sådd. • Val av blandning eller art. Vid hjälpsådd i bete kan med fördel en standard betsblandning väljas. Vet man om att bete eller slåttervallen endast skall ligga ett år till kan man med fördel välja rajgräs. Har man gamla gräsdominerade vallar och vill höja baljväxtandelen väljer man med fördel att stödså klöver. Om en nyetablerad vall blivit luckig på grund av t.ex. halmrester väljer man med fördel samma blandning som vid insådden. • Skapa förutsättningar för hjälpsådden. Det är viktigt att ge hjälpsådden ljus varav en putsning helst följt av en vallskörd är att föredra. • Släpp ej betande djur för tidigt. Det är viktigt att de nya plantorna hunnit bygga rejält rotsystem innan betande djur släpps på. Detta för att ge plantorna den robusthet och tålighet som krävs. • Vid stor ogräsförekomst rekommenderas nyetablering.

Före

Rätt väg för både ekonomi och miljö Effektiv dammbindning är en smart investering för både infrastruktur och hälsa. Våra grusvägar blir säkrare och behagligare att köra på, och kostar mindre att underhålla. Samtidigt minskar mängden partiklar i luften. CC road® kalciumklorid ger dubbelt så god effekt som andra alternativ, och vi levererar alltid snabbt med stabil kvalitet i hela landet. Ring oss gärna på 042-453 27 00 eller läs mer på dammbindning.nu

Efter

TETR A Chemicals Europe AB Tel 042-453 27 00 info@tetrachemicals.com

27

foder


foder

ÅTERFÖRSÄLJARE

SUND

Nytt hund- och kattfoder på svenska marknaden Sedan introduktionen i Danmark 1999 har SUND gjort det enkelt för katt- och hundägare att välja ett bra foder till sin fyrbenta familjemedlem. Fodret är tillverkat med de bästa av råvaror och en stor portion passion.

Annelie Ingemarson,

som är marknadsansvarig för varumärket Djur&Natur, är glad för att man nu kan lansera SUNDS katt- och hundfoder på den svenska marknaden.

– Svenska Foder ingår

i DLG-koncernen och vi vill givetvis dra nytta av den expertis som finns inom foder, råvaror, vitaminer och mineraler. Eftersom DLG har utvecklat varumärket Sund med hjälp av egna veterinärer och agronomer, som optimerat och ständigt utvecklar fodren för hund och katt, ville vi självklart också erbjuda detta varumärke tillsammans med våra återförsäljare.

– Det här är väl beprövade foder

som funnits sedan 1999 och som har utvecklats utifrån kunskap om t.ex. matsmältning, känsla av mättnad, energinivåer och tarmfunktion. Det känns roligt att kunna få presentera detta även för svenska hund- och kattägare. I

TIDNINGEN

Nr 1 2019

Sund-serien kan du välja mellan Sund Premium och basfodret Sund.

Det första kravet på ett kvalitetsfoder är förstås att man använder de bästa råvarorna. Detta tillsammans med att råvarorna är GMO-fria och utan tillsatta färgämnen gör fodret till ett mycket prisvärt premiumfoder. – Idag finns en stor efterfrågan på ett foder med riktigt bra råvaror, säger Annelie Ingemarson vidare. I den hälsosamma serien Sund Premium är kött alltid första ingrediens. Man använder också färskt kött och färsk lax för ett smakligare och bättre foder. Det finns även sorter som är spannmålsfria till både hund och katt. – Här spelar kolhydraternas

sammansättning och proteinkällor en viktig roll, fortsätter hon. Detta tillsammans med vitaminer, mineraler 28

och viktiga Omega-3 och -6 fettsyror ger hundar och katter den mest optimala förutsättningen för ett hälsosamt och aktivt vardagsliv.

Du kan även hitta ekologiskt foder till hunden i Sund-serien. Detta foder är baserat på kyckling, med noggrant utvalda ingredienser. – Fodret är tillverkat enligt de ekologiska riktlinjerna. Det är smakligt och ger din hund alla näringsämnen som behövs, konstaterar Annelie. Vi på Svenska Foder är alltid beredda att prata om dina djur. Vi som jobbar här är minst lika passionerade av djur som du är. Därför kan rådfråga oss i stort och smått.

– Goda råd är en naturligt del av vår yrkeserfarenhet, avslutar Annelie. Vi hjälper dig gärna!


VÄXT

Sund Premium

- en ren njutning med lika delar passion och hög kvalitet. I

N

SATTA FÄRGÄM TILL NE A NG

Sund och Sund Premium är gjord av det bästa vi vet. Det innebär att kvaliteten på dess råvaror är hög och sammansättningen av kolhydrater och proteiner är noga avvägd för att ge hunden och katten en sund och god vardag - oavsett dess ras och ålder. Fodret innehåller inga färgämnen och är helt baserat på GMO-fria råvaror. All Produktion och kvalietskontroll sker i Danmark.

djuronatur.se hitta din närmaste butik och läs mer om fodret. 29

Ditt djurs välmående, energi och humör hänger naturligt samman med vilket foder du ger den. Därför producerar Sund och Sund Premium endast foder av allra högsta kvalitet. Av naturliga skäl får fodret sin höga smakfullhet. Skulle ditt djur inte uppskatta just det köpta fodret finns flera alternativ. Ta med dig ditt kvitto till butiken och byt till någon av de övriga varianterna i serien.

foder


växt

GROVFODER

Vallsortiment med både bredd och djup I år gick många vallar ut och med det tuffa året i minne vill de flesta ha en nyetablering av sina vallar, för att inte gå miste om det så högt värderade grovfodret. Ett högkvalitativt grovfoder ser till så att kon mjölkar optimalt. Därför råder vi precis som du tänker! Snåla inte in på vallen. En nyetablerad vall är en god investering i hela din verksamhet – som ger resultat!

Johanna Öwall, Produktansvarig

för frö i Svenska Foder: – Efter den hårda torkan 2018 har många vallar tagit stor skada. En del nyinsådd fick köras upp, en del har körts upp pga av dålig skörd. Samtidigt har vi många gamla vallar som fått ligga kvar ett år extra. Det är därför viktigt nu att

TIDNINGEN

blicka framåt och säkra grovfoderskörden 2020 genom att vara ärlig mot sig själv och kritiskt se över sina vallar.

– Vilka vallar ska jag ha till 2020, det är de jag sår nu! Strategin måste vara tydlig, för att uppnå goda resultat 2020. 2019 är ju på många sätt ett förlorat år. Låt oss se till att 2020 blir ett vinnande år.

GEV Kvalitet – intensiv blandning

GEV Stabil – mindre intensiva blandningar

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3–4 skördar.

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren och proteininnehåll i grovfodret.

Nr 1 2019

30


NY HYBRID EDGE MASTER Förbättrad täckning med 10 %

Legend – mindre intensiv blandning Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör Legend till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren och proteininnehåll i grovfodret.

en storlek passar alla balpressar kompakta och kostnadseffektiva balar starkt, långt & lätt nät

Delikat – intensiv blandning

högt UV-skydd enkelt att skära

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3–4 skördar.

NYHET!

Gourmet – intensiv blandning Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

www.piippo.fi/en 31


växt

GROVFODER

Blommande träda som ekologisk fokusareal I förgröningsstödet finns regler om att du ska ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Detta gäller dig som har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark. När du räknar ut hur mycket åkermark du har ska du räkna bort mark med permanenta grödor och permanent gräsmark.

Om du bestämmer dig

för att ha Blommande träda ser det lite annorlunda ut.

– Blommande träda är

mark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar, säger Johanna Öwall, Produktansvarig Växt i Svenska Foder.

– Växterna som sås måste

finnas på Jordbruksverkets lista över godkända växter, fortsätter hon. De godkända växterna måste vara dominerande på arealen när de är etablerade men de får sås i blandning med andra växter, till exempel gräs. Vi har satt samman en viltblandning som

För blommande träda

måste växterna vara etablerade senast den 15 juli. De får inte sås med avsikt för produktion. Marken ska hållas i träda till och med den 15 augusti. Du får inte använda växtskyddsmedel på trädan från och med den 1 januari till och med den 15 augusti.

– Eftersom Blommande

träda har omräkningsfaktor 1,5, betyder det att 1 hektar blommande träda räknas som 1,5 hektar ekologisk fokusareal. Det är ett bra alternativ till hur man kan möta förgröningsstödet. Se över dina arealer och hitta marken som passar för detta, avslutar Johanna Öwall.

Viltblandningen Klövvilt komplettera eventuellt med rödklöver år 2. Omräkningsfaktor 1,5. Godkända arter måste vara dominerande men får sås i blandning med andra växter, t.ex. gräs. Får ej sås med avsikt för produktion. Marken ska hållasi träda t.o.m. 15/7. 1/1 t.o.m. 15/7 får växtskyddsmedel ej användas. Nr 1 2019

Viltmästarens Klövvilt • 10 % Blålusern

vi kallar Viltmästarens Klövvilt som fungerar som blommande träda.

Rekommendation utsädesmängd 15 – 20 kg/ha

TIDNINGEN

Fakta

32

• 10 % Ängssvingel • 10 % Timotej • 10 % Eng. rajgräs • 10 % Rödklöver • 5 % Vitklöver • 10 % Rödsvingel • 10 % Honungsört • 5 % Cikoria • 5 % Blodklöver • 5 % Persisk klöver • 10 % Bovete

Omräkningsfaktor 1,5 • Godkända arter måste vara dominerande men får sås i blandning med andra växter, t.ex. gräs. • Får ej sås med avsikt för produktion. • Marken ska hållas i träda tom. 15/7. • 1/1 tom 15/7 får växtskydds- medel ej användas.


GROVFODER

Rätt sorts majs i rätt klimat Som lantbrukare vill man ha en strategi hur man bäst väljer rätt majssort för sitt område, för att uppnå bäst resultat. Hur uppträder tidiga, medelsena eller sena sorter under olika klimatiska betingelser? Det är ingen enkel fråga. Men erfarenheten kan ändå visa att majs är mer torktålig än vad den är köldtålig.

– Värme påverkar majsen mer än nederbörd, säger Johanna Öwall, produktansvarig Växt i Svenska Foder Det kan man se inte minst om man jämför de data som finns i den svenska sortprovningen. År med låga temperaturer ger ofta sämre skördar, medan år med lägre nederbörd ändå kan ge stora skördar.

– På odlingslokaler söderöver som

t.ex. Skåne, Halland, Öland och Gotland kan sorter med högre FAO-tal (200-220) med fördel väljas för att öka sin skörd. Däremot bör man välja en tidig sort vid nordliga eller kallare lokaler (FAO 150-200).

– Inte för att det riktigt går att jämföra med ett sådant år som i fjol, som var extrem torrt, men majsen klarade sig ändå förhållandevis bättre i många lokaler jämfört med vallodlingen.

Kallare år kan man se att utvecklingen av

majsen bli fördröjd, vilket kan bidra till att ts- och stärkelsehalt vid skörd blir låg. Därför vill man enligt Johanna Öwall, välja att odla majs allra helst på de marker som snabbt blir varma på våren, oavsett plats i landet.

Silotite Pro och Baletite ökar din lönsamhet Kompakta, stabila balar för en oöverträffad ensilagekvalitet Bättre jäsning: 2 cm mindre diameter betyder 70 liter mindre luft Upp till 80% mindre mögelförluster - Baletite = 3 lager extra skydd - Högre kompressionsdensitet = svampfläckar på grund av mikroperforeringar kan inte expandera ytterligare +32 52 45 75 14 Zele@rpc-bpi.com

F&F test: 15 liter mer mjölk* per bal eller mer kött. Öppnad bal som varit Filmad med Baletite

*resultat från ett kommersiellt jordbruksprov

www.silotite.com 33

växt


foder

PLAST

Mer mjölk eller kött per bal med korrekt ensilering Lantbrukare spenderar mycket pengar för maximal odling – för att få bästa möjliga ensilering av foder till sina djur. Det är viktigt eftersom det ger resultat på sista raden. Med hjälp av den mantelfilm som BPI har arbetat fram kan man en riktigt god effekt på sin ensilering.

Det är här det system för inplastning – som mantelfilmstillverkaren BPI Argriculture kallar Film&Film – (F&F) kommer in i bilden. F&F är en innovativt inplastningsmetod som innefattar en kombinerad användning av balinplastning (Silotite Pro) och nätlindningsersättningsfilm (Baletite). Mantelfilmen F&F underlättar utfodringsprocessen. Om en balhanterare och en mixervagn används, är det möjligt att mata ut innehållet ur F&F-balarna med ytterst liten mänsklig medverkan. Foderprocessen påskyndas även tack vare enkel borttagning av Baletite från balen. – När balen öppnats,

oavsett om det görs för hand eller med

TIDNINGEN

Nr 1 2019

en balhanterare, skalas Baletite bort helt från balen då foder inte kan fastna i det som vid nätlindning, berättar Mikael Abrahamsson som är nordisk försäljningschef på RPC BPI Agriculture.

– Dessutom, eftersom

både Baletite och SilotitePro tillverkas av samma grundmaterial, finns det ingen anledning att skilja dem för återvinning efter användning. När det avlägsnats från balen, kan båda filmerna vikas ihop och placeras i samma fack för återvinning.

För att noggrant undersöka vad F&F betyder för ensileringsprocessen anlitade BPI Agriculture Dave Davies – hedersprofessor vid Szent Istvan University i Ungern och forskare på 34

institutet för gräs/miljöforskning från Silage Solutions Limited – för att testa systemet i ett gårdsförsök.

– I försöket kunde forskaren

visa att näringsinnehållet ökade samtidigt som jäsningsförlusten i lagringen minskade med 7,5 procent, säger Mikael Abrahamsson.

– Förutom att skapa mer

kompakta balar som tål hantering bättre, bidrar också mantelinplastningen till minskad förlust av ensilage genom en förbättrad syrebarriär som motverkar mögeltillväxt, berättar Mikael Abrahamsson.


Helheten till din häst! VÄXTSKYDD

HippoFamiljerna F oder för alla hästar & situationer

HippoBas

HippoGrow

HippoSelection

HippoPro

HippoTop

HippoTreats

För närmaste försäljningsställe: www.svenskafoder.se Kontakt växel: 0510-828 00

35

växt


växt

SPANNMÅL

Politik och torka Om jag hade varit en

lantbrukare i USA, t.ex. i Ohio som var en av nyckelstaterna för att Donald Trump skulle vinna valet, skulle jag vara grymt besviken på vad presidenten hittills åstadkommit.

Priserna på Chicago börsen är riktigt låga, på majs, soja och vete. Presidenten har rivit upp flera avtal, som NAFTA (North American Free Trade Agreement) som är ett frihandelsavtal mellan Mexico, Kanada och USA. Startat handelskrig med Kina som är USAs viktigaste kund för export av sojabönor. Vilket gjort det svårare för den amerikanska lantbrukaren att få avsättning för sina varor. Det finns i skrivande stund ett mycket stort överskott av sojabönor på gårdar och i handelshusens lager i USA. Kina brukar köpa mycket sojabönor av USA på höstarna och fram till februari, när den sydamerikanska skörden kommer och Brasilien och något senare Argentina tar över exporten mot Asien. I Europa finns det pga torkan i

de norra delarna, mindre att exportera varför priserna på vete, majs och raps legat relativt högt. De som gynnats mest av detta är Ryssland och Ukraina med en spannmålsexport som gått på högvarv

TIDNINGEN

Nr 1 2019

sedan skörden i höstas. Putin håller en låg profil i förhållande till Trump och låter exportindustrin i form av energi och lantbruksprodukter tuffa på i god takt. Det kommer in mycket välkomna Dollar och Euro i den ryska statskassan.

Nästa politiska oro som

också påverkar spannmålsmarknaden är Brexit, britternas utträde ur EU är en politisk långbänk, där Theresa May, har den mycket otacksamma uppgiften att försöka förhandla fram ett bra avtal med just EU. Det säger sig självt att EU politikerna inte kan ge bättre villkor till Storbritannien än vad medlemsstaterna själva har. Då skulle det inte finnas någon mening med samarbetet. Fler länder skulle vilja lämna.

Det som dock ger ovanstående

politiska problem, mindre påverkan på marknaden är att båtfrakterna på större båtar (läs 25 000 ton och uppåt) är på låga nivåer, vilket gör det möjligt för spannmålsköparna i världen att handla där det är mest fördelaktigt för stunden. Hittills är förlorarna lantbrukarna i respektive område, där den politiska turbulensen sker, för stunden främst i USA och Storbritannien.

lilla stödpaket som togs fram innan svenska valet, då torkan sammanföll med valrörelsen. Anmärkningsvärt där, var att det endast tillföll djurhållare och inget till renodlade växtodlare?! Självklart behövs det kompensation för höga foderkostnader, men lika självklart borde det vara att en spannmålsproducent som får mindre än halv skörd bör kompenseras på liknande sätt.

Spannmål- och olje-

växtpriserna har varit höga under hösten 2018 och början på 2019 men har försvagats en del under senaste tiden, Stor import av framförallt vete och majs har minskat behovet till inhemsk industri. Till det tillkommer en rekordstor höstsådd av vete som än så länge har etablerat sig väldigt väl. Vi tror dock att det kommer fler gårdar som kommer behöva köpa mer spannmål eller foder, det är fortsatt många månader till ny skörd och vädret kan fortfarande kraftigt ändra förutsättningarna för skörden, vilket vi borde ha lärt oss, eller hur?

I Sverige, där vi mer haft någon form av ”icke politik”, förutom det

36

Per-Arne Gustafsson Spannmålschef


UTSÄDE

Nu testar vi Flair i stor skala 2019 blir året då Flair testas i stor skala. Flair är en lovande sort, även om vägen till maltkorn är lång. Ändå kommer vi under året att behandla det som ett maltkorn.

Utvecklingen att få fram en ny sort på den svenska

Danish Preferred är alltså ett branschprogram där

marknaden är en lång process. Det är årligen ett stort antal sorter som utvärderas och det är ett smalt nålsöga som sorten måste passera för att komma vidare i processen. I utvärderingen ingår allt från avkastning, sjukdomar, strå- och kärnegenskaper och det gäller att sorten presterar väl i samtliga dessa delar för att det skall kunna bli en marknadssort.

industrin godkänner de sorter som håller måttet. För att kunna klassas som maltkorn i Danish Preferred krävs bland annat två års resultat från de danska officiella försöken och två års mikromaltning som utförs på VLB som är ett forsknings- och undervisningsinstitut för bryggeriindustrin.

ningen sedan 2016 och årligen visar den sig ha en mycket hög avkastningsprofil, säger Niklas Ingvarsson. Den goda prestationen under de senaste årens stora årsmånsvariationer visar på en hög stabilitet vilket ger odlaren en extra säkerhet.

– Flair kommer under 2019 att odlas som ett maltkorn. Sorten har god kärnkvalitet, stärkelsehalt samt en bra rymdvikt och när det gäller proteinhalten är den likvärdig många nya högavkastande sorter. Den höga avkastningsnivån medför dock att man bör öka sin gödsling något för att få upp proteinhalten, fortsätter Niklas.

– Vi har profilerat Flair som ett foderkorn under tidigare

Sjukdomsprofilen ser bra ut och sorten innehar

– Flair har varit med i den svenska officiella prov-

säsonger, men kommer under 2019 att behandla det som ett maltkorn. I väntan på maltkornstester så har vi redan smygstartat med odling av Flair som foderkorn – på grund av dess utmärkta odlingsegenskaper och höga avkastning. Det gör också att vi snabbare får mer odlingserfarenhter av sorten.

mlo- och nematodresistens ras 1-2. Mognaden i Flair får betecknas som medeltidig med ett kortare strå av goda kvaliteter. Kortfattat är Flair sorten för dig som vill odla ett högavkastande maltkorn med goda kvaliteter.

Rekommendationer/Utsädesmängd:

Södra och mellersta Sverige: 350 grobara kärnor/m2

Den stora anledningen till att man väljer att satsa

Veckor

på Flair som ett maltkorn, är att man uppmärksammat dess stora potential och att man i Danmark klassat sorten som Danish preferred, vilket innebär att industrin har godkänt sorten som en bra maltkornssort som håller kvaliteter, proteinhalter.

3

2

1

Optimalt

1

2

3

Lättjord

-25  %

-20  %

-15  %

-10  %

+/-0 

+10  %

+20  %

Lättlera

-15  %

-10   %

-5  %

+10  %

+20  %

+30  %

Styvlera

-10  %

-5  %

+/-0 

+10   %

+20  %

+30 %

+40  %

Avkastning A+B 2014-2018 Obehandlat

G

Behandlat

KWS Irina Salome

E

D

Flair

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

Kilo/ha

Avkastning D-F 2014-2018

C

Obehandlat

Behandlat

KWS Irina

B A

Salome Flair

7200

7400

7600

7800 Kilo/ha

37

8000

8200

8400

Källa: Officiell provning 2014-2018

F

foder


foder

VÄXTSKYDD

Örtogräsbekämpa med Zypar™ Under åren 2017 och 2018 så användes Zypar™ i Sverige på en väldigt stor areal både höstsäd och vårvete och vårkorn med väldigt goda resultat, även under det extremt torra 2018. Zypar™ är en användarvänlig produkt för örtogräsbekämpning som innehåller Arylex™.

Zypar är en kombination av Arylex och flurosulam som vi sedan tidigare känner från bl.a. Primus™ och Starane™ XL. Kombinationen av dessa två aktiva substanser i ett preparat har tillfört det svenska lantbruket ett oerhört värdefullt verktyg i bekämpningen av bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, näva, jordrök, dån, målla, plister, lomme och våtarv samt övriga örtogräs. Arylex tillhör gruppen

gruppen av syntetiska auxinmedel som bl.a. bekämpar och förhindrar uppkomst av ogräs som är resistenta mot framförallt s.k. ALS-hämmare (SU- eller lågdosmedel). Resistent våtarv, dån, blåklint, vallmo, jordrök, målla, näva m.fl. är arter där det finns

dokumenterade fall av ALS-resistens. I Sverige har vi konstaterad resistens bl.a. i arterna våtarv, dån, vallmo och målla. Samtliga kan nu bekämpas med Arylex under våra unika nordiska klimatologiska förhållanden med kalla och ostabila perioder på våren då ogräsbekämpningen ska utföras.

Ett annat kännetecken

för Arylex är den snabba verkan med snabbt synliga effekter på bekämpade ogräs. En bra illustration för detta är den video som 2016 spelades in i Finland där man får följa ett fält som behandlats under nästkommande 24 timmar efter behandling (för den intresserade så finns videon på YouTube under namnet ”Arylex timelapse in Finland”).

Produkter innehållande

Arylex kan användas i flertalet spannmålsgrödor: vete, korn, råg och rågvete och numera även i havre. Utöver i spannmålsgrödor så finner vi Arylex idag i Sverige sedan hösten 2017 även i Belkar™, för örtogräsbekämpning i höstraps på hösten efter uppkomst och i Korvetto™ för örtogräsbekämpning i höstraps på våren.

Behandlingstidpunkten

för Zypar i höstvete, råg och rågvete är från stadie BBCH 23 ända fram till stadie BBCH 45. I vårvete och vårkorn har vi en behandlingstidpunkt som sträcker sig från stadie BBCH 13 ända fram till stadie BBCH 45. Temperaturkravet på Zypar är från

Fakta

Zypar kan sammanfattas i följande punkter: • Bekämpar ett stort antal örtogräs med snabba synliga symptom av bekämpningens effekt. • Används i vete, råg, rågvete och korn – inte i havre! • Fungerar vid låga temperaturer, redan från 20 C upp till ungefär 250 C.

• Bekämpar både små och stora ogräs, anpassa dosen efter grödan och ogräsens storlek.

• Behandla inte efter frostnatt eller längre frostperiod – avvakta gynnsamma förhållanden så att ogräset åter börjar transportera näring, vatten m.m. genom plantan och därigenom även ogräsmedlets aktiva substanser.

• Fritt val att så valfri gröda efter skörd av Zypar- behandlad gröda. • Förhindrar uppkomst av resistens och bekämpar uppkommen ALS/SU-resistens hos örtogräs genom sitt innehåll av Arylex.

• Flexibel att använda – kan användas under ett brett behandlingsfönster, ända fram till stadie BBCH 45.

• En modern produkt som ger lantbrukaren en större flexibilitet och mer tid.

• God blandbarhet med de flesta aktuella preparaten, se etikett för resp. preparat.

TIDNINGEN

Nr 2 2017

• Bekämpar bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, målla, jordrök, snärjmåra, åkerbinda, plister, näva, korsört, dån, våtarv och lomme

38

• Behöver en blandningspartner för att bekämpa viol och veronika. • Fungerar tillsammans med MCPA som en temporär bekämpning av tistel, främst frögrodd.


VÄXTSKYDD

Bilden visar Arylex goda effekt på jordrök vid en dos av enbart 0,5 l. Zypar/ha. i vårkorn juni 2018. Bilden visar Arylex goda effekt på stor dån vid en dos av enbart 0,5 l. Zypar/ha. i vårkorn juni 2018.

2o C, under förutsättning att ingen nattfrost förekommit. Regnfastheten är enbart 1 timme. Blandbarhet med andra preparat är mycket god: ogräsmedel, svampmedel, växtreglerande medel, insektsmedel och mikronäringsämnen. Allt detta ger Zypar en unik flexibilitet som få produkter i den svenska marknaden har. Dessutom är Zypar färdigblandad och redo för att användas!

De första 2 säsongerna

i den svenska marknaden för Zypar var väldigt intressanta då framförallt perioden från slutet av mars till början av maj 2017 bjöd på för årstiden väldigt ovanliga längre perioder med ytterst låga nattemperaturer. I synnerhet i de östra delarna av mellersta Sverige samt Mälardalsområdet. Vem minns inte den vinterliknande Påskhelgen i mitten av april då det svenska landskapet mer liknade Jul än Påsk? Denna kalla period med framförallt de låga nattemperaturerna (frostnätter) påverkade de ogräsbekämpningar som utfördes mycket negativt. Ogräsen

slutade växa, upptag av näring, vatten och mineraler i ogräsen upphörde och även transporten av ogräsmedel som skall bekämpa plantan. Även när nattfrostperioden upphörde så dröjde det uppemot 7-10 dagar innan ogräsen var i normal tillväxt. Många rådgivare höjde ett varningens finger för att ha för bråttom med ogräsbekämpningarna efter den kyliga perioden. Tyvärr var det många som inte vilade på hanen utan körde alldeles för tidigt. Givetvis påverkade det effekterna av ogräsbekämpningen, oavsett produktval och produkternas nedre temperaturgräns.

I vissa fall gjordes bekämpningar väldigt sent men doserna anpassades inte vilket ledde till att bl.a. stor blåklint inte blev bekämpad till 100%. Huvudskottet dog men efter ett tag så sköt sidoskott fram. I dessa fall så användes doser på 0,5-0,75 l./ha. och behandlingstidpunkten var vid stadie BBCH 30-32. De som dock anpassade dosen till 0,75-1,0 l/ha vid samma utvecklingsstadie lyckades mycket bra och blåklinten dog helt utan att 39

skjuta nya sidoskott. Detta visar på betydelsen av att ha: a) aktiv tillväxt i ogräset b) ingen frostnatt innan behandling, helst ett par nätter innan behandling c) anpassa dos till ogräsens storlek och grödans utvecklingsstadie!

Även under den extremt

torra och varma säsongen 2018 fungerade Zypar utomordentligt i de behandlingar på ogräs som trots de torra förhållandena ändå lyckades gro och växa. Intressant var de väldigt sena behandlingarna strax innan axgång, runt stadie BBCH 37-45, då Zypar visade att oavsett jordfukt eller inte fullgjordes en bekämpning på de ogräs, framförallt snärjmåra, målla, dån och plister som vuxit fram i torkan.

Darko Kosoderc Account manager Sverige – Norge Corteva AgriscienceTM 076-881 32 80 Sebastian Bengtsson Territory Sales Representative Corteva AgriscienceTM 076-881 32 32

växt


växt

GÖDNING

Kalk optimerar dina övriga insatser Vi är idag mycket sämre på att kalka våra marker än tidigare, bara femtio år tillbaka i tiden – även om medvetenheten om vikten att kalka har förbättrats. Vi har sagt det förr: Att inte se till att pH:t i marken är optimalt, hämmar tillväxt och skörderesultat. Det minskar också gödseleffektivitet och motståndskraft mot sjukdomar och vi ser en sämre struktur på våra jordar. Mats Rydberg från Omya rätar ut några frågetecken.

– Den direkta verkan

i att kalka våra marker är såklart att vi förbättrar pH-värdet och ökar näringstillskottet, säger Mats Rydberg. Vi ser också en omedelbar ökning av aktivitet hos maskar och mikroorganismer.

– Men vi har också fördelen i att jorden blir porösare och kan magasinera vatten på ett bättre sätt, dessutom blir det en mer lättbearbetad, välmående jord, som är luftigare och torkar snabbare på våren. Men det är viktigt att klargöra att det finns olika sätt kalka sin jord.

Försurningen av jorden

börjar uppe i markytan, vilket innebär att ju längre ner i jordlagret vi kommer desto mindre surt är det. Det här beror på ett antal parametrar. Den organiska upplösningen försurar jorden liksom kväveanvändningen samt urlakning. Även själva grödans tillväxt ser till att det skapas en försurning i jorden.

– I generella tal kan man säga

– Tappar du 20% av effekten på din NPK-gödning, vid ett pH på 6,0 – vad innebär det för kostnad för dig då?

För att då kunna ta de riktigt

Det är här de produkter som Omya tagit fram kommer in i bilden:

att dessa parametrar skapar ett kalkbehov på mellan 5–600 kg per år.

höga skördarna är det då inte tillräckligt

TIDNINGEN

Nr 1 2019

med att förrådskalka någon gång då och då. För att plantan få bästa möjliga förutsättningar, bör såbädden hålla rätt pH. Man kan uppnå 100 % NPK-effekt genom att se till att pH:t är 6,5. Genom att korrigera jordens pH-värde med kalken får man ut maximal effekt av NPK-givan.

40


GÖDNING

– Vi har tagit fram en granulerad kalk som består av ett kalkmjöl på mellan 0-0,2 mm, förklarar Mats. Det här innebär en högre lättlöslighet. Eftersom kalk löser sig bäst ju mer sur jorden är och eftersom kalkmjölet upplöses väldigt mycket snabbare på grund av det fina mjölet, jämfört

med den kalksten som har lite grövre partiklar, ser vi en omedelbar effekt på insatsen.

Omyas granulerade kalk reagerar till 100 % år 1, den

ger effekt direkt i såbädden, och den kan ges i växande gröda på 36 meter för bete och vall. Den kan även spridas

tidigt på våren, utan några som helst restriktioner.

– Det är alltså både enkelt att få ut och exakt i sin effekt. Genom att du kan köra produkterna med din gödselspridare, har du möjlighet att snabbt komma ut.

3 produkter som du hittar

i Svenska Foders sortiment!

Fördelar med Magnum 12 Granul

Fördelar med Omya Calciprill S14

Numera Kravgodkänd produkt idealisk för pH-justering i dina marker speciellt vid magnesiumbrist.

• För vall och bete samt vid svavelbehov. • Granulerna löses lätt av dagg och regn • Effektiv källa för svavel och kalcium, viktiga makronäringsämnen

• Enkelt! Ha kalken hemma och kör när det passar dig. Inga dyra entreprenörer behöver anlitas

• Kan med fördel användas i kombination med N27 alt. N34 och ersätta t.ex. NS 27-4

• Snabbt! Kalkpartiklarna i granulen är mindre än i andra kalkprodukter vilket ger en snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning vilket ökar tillgängligheten för grödan

• Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

• Precision! Magnum 12 Granul kan precisions- spridas på områden md låga pH och behov av magnesium

Fördelar med Omya Calciprill

Kom ihåg!

• Granulerna löses av dagg och regn precis som mineralgödsel

• Generell giva för Omyas granulerade kalk är en storsäck per 2 hektar

• Kalken verkar direkt i såbädden och till 100% spridningsåret

• pH-värdet i markytan är alltid lägre än snittet i jordanalysen.

• Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan

• Maltkorn vill ha minst pH 6,5 upp till 7,5 i ytan. Ofta är det dock kring strax över 5.

• Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

• Enkelheten att komma ut är det som gör den granulerade kalken effektiv: du har själv spridaren och kan köra när det passar dina jordar.

• Bra vid precisionsodling • Utmärkt kalciumkälla

41

växt


GÖDNING Tips för optimerad kvävegödsling • Dela kvävegivan • Lägg en nollruta/maxruta för bedömning av markkvävet och för uppföljning • Använd mätningar, prognoser och råd under odlingssäsongen för att anpassa kompletteringsgivan. • Senarelägg gödslingen i täta bestånd något • Följ upp och kompletteringsgödsla sent om det behövs!

Hur hittar vi rätt kvävegiva i vår? Vi har i år en rekordstor höstsådd, med generellt mycket väletablerade grödor. Blir våren gynnsam kan vi därför ha en mycket stor skördepotential. Det gäller nu att gödsla rätt för att ta vara på den potentialen!

Optimal kvävegiva i spannmål beror på skördenivå och önskad proteinhalt, men också i stor utsträckning på hur mycket kväve marken kan leverera. Markkväveleverensen varierar stort mellan år, mellan fält och även inom fält. I år finns det ännu en joker med i leken – 2018 gödslades många fält för en större skörd än man bärgade, och kan då ha lämnat efter sig outnyttjat kväve. Hur mycket av det finns isåfall kvar till våren? En del har tagits upp i höstgrödorna, men en del har sannolikt gått förlorat över vintern. Variationen mellan fält är troligtvis mycket stor.

Senare års försök i höstvete visar tydligt att kompletteringsgivor med Kalksalpeter ända fram till blomning kan höja inte bara proteinhalten, utan också skörden. Se diagram nedan.

Täta bestånd

Använd rätt kväve

I täta bestånd av höstspannmål skall man vara försiktig med stora givor tidigt, eftersom de kan orsaka liggsäd. Å andra sidan måste man då också vara beredd att lägga tillräckligt stora kompletteringsgivor, för att försörja grödan med kväve hela vägen fram till

Bästa sättet att göra

rätt årsmåns-anpassning är därför att dela kvävegivan, och anpassa kompletteringsgivan efter utvecklingen i fältet. Vid tiden för komplettering kan man bättre bedöma både kväveleverens i det enskilda fältet och förväntad

Tänk på att olika kväveformer har olika effektivitet. Samstämmiga försök visar att Kalksalpeter har den bästa effektiviteten, följt av Axan och andra ammoniumnitrater. Flytande kväve visar betydligt sämre effektivitet.

Strategiled i L3-2300. Medel för 8 försök 2017-2018

110

Bedömning i grödan

Det finns inget bra sätt att göra en generell prognos på hur mycket restkväve som kan finnas kvar. Inte heller är det möjligt att räkna sig fram med någon exakthet i det enskilda fältet. Det är möjligt att ta ett markkväveprov på våren men resultaten är svårtolkade, särskilt om man inte har ett normalvärde att jämföra med.

mognad, och säkra både skördenivå och proteinhalt.

slutskörd. Till denna bedömning är Nollrutor/Maxrutor och olika sätt att mäta kvävestatus i grödan, t ex Yara N-Tester, till god hjälp. På Yaras hemsida finns Yara N-prognos, som ger en generell bild av hur spannmålsgrödorna och kväveupptaget utvecklar sig. Ta också din säljare till hjälp!

108

12,5 141

170

179

179

178

176

12,3

106

12,1

104

11,9

102

11,7 100,06

100

99,68

11,5

98,51

98

97,42 96,48

11,3

96

11,1

94

10,9

92

91,48

Skörd Protein

10,7

90

10,5

88

10,3

86

N-skörd

Protein , % i ts

Finns det kväve kvar sen ifjol?

Skörd dt/ha

växt

-

Före DC 30

DC 37

DC 45

DC 55

DC 69

140

200

200

200

200

200

Axan

Axan + Axan

Axan + Ks

Axan + Ks

Axan + Ks

Axan + Ks

Led, Total giva och stadie för tillägg med 60 kg N

LSD 10,1 dt 2,48 Skörd Protein % 0,28 N-skörd kg 5,7

Effekten av en kompletteringsgiva med Kalksalpeter, 60 kg N/ha, vid olika stadier. Grundgivan är 140 kg N/ha. Även gödsling i sen blomning har höjt både skörd och proteinhalt. (strategiled i L3-2300, Medel för 8 försök 2017-2018)

42


DATALOGISKT

Ny innovation från Datalogisk Den första delen av ett nytt driftsledningsverktyg släpps av Datalogisk under våren. Det är en modul som ger möjlighet att spara både arbetstid och kostnader vid fältarbete. På sikt kommer verktyget också kunna användas för strategisk planering för gårdens utveckling.

Näsgård OPTIMIZER* kan

användas i fält eller hemma på kontoret för att optimera körningen i fält. Detta baserat på minsta antalet vändningar och optimal körriktning. Som användare anger man endast arbetsbredd samt antal vändtegsdrag.

Det nya programmet

fungerar som en modul till Näsgård managementprogram och arbetar tillsammans med Näsgård KARTA och Näsgård MOBILE.

Mer än ett växtodlingsprogram

– Detta är ytterligare en av de nya verktyg vi presenterar, säger VD Birger Hartmann och fortsätter:

– Våra kunder har användning för mer driftsledningsstöd, det ser vi efter fjorårets succéer med Kemikoll som är kontroll/uppslagsverk för växtskydd och WeedMaps för registrering av ogräs med hjälp av kamera. Nu släpps version 1

av Näsgård OPTIMIZER. Framöver kommer programmet att utökas med fler typer av beräkningar, allt för att optimera gårdens utveckling.

*mottog Agromek STAR för innovation och utveckling på Nordens största lantbruksmässa AGROMEK i november 2018. För mer information kontakta: Per-Olof Klang på 0415 40025, info@datalogisk.se

! s i t t a Gr

Och vinnarna är... Många duktiga kryssare var med och tävlade i vårt julnummer. Vinnarna som presenteras här nedan föräras varsitt presentkort giltigt i våra Djur&Natur-butiker på 500, respektive 300 och 200 kronor var.

TIDNINGEN

Nr 1 2019

Konstruktör: Emma Pålsson

1:a pris - presentkort 500 kronor - Ludvig Jutterdal, Bjärred 2:a pris - presentkort 300 kronor - Lars Eriksson, Glanshammar 3:e pris - presentkort 200 kronor - Stefan Carlsson, Lidköping

43

växt


foder POSTTIDNING NÖT

B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders adressregister

Hitta din närmaste säljare! Energi

Peter Johansson (säljchef) Nils Nilsson

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Niklas Ingvarsson Prodktchef Utsäde 010-130 29 79 Johanna Öwall 010-130 83 14

042-301 78 14 042-301 78 19

Fjäderfä

Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt

Pierre Lindskog Kalk

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Evelina Silverholm

010-130 29 06 010-130 29 70

Gris

Olof Månsson (försäljningschef)

010-130 83 12

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Magdalena Bengtsson Thea Kristensson Jessica Clarito

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 26 010-130 29 33 010-130 29 58

Syd Jonas Baudtler (säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson Victor Ebel

Häst & Återförsäljare

Elisabeth Nordberg (försäljningschef) 010-130 83 17 Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

Nöt/Får

Johan Stensson (marknadschef)

0510-828 47

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Eric Adseke Lars Carlsson Linda Dahlberg

010-130 29 32 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 05

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Frida Löf (säljchef nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

010-130 29 47 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19 010-130 83 88

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (säljchef) Annette Jacobsson Johan Axelsson Jens Jonsson Lennart Svantesson Peter Olsson

010-130 29 47 010-130 29 13 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 52 010-130 29 23

Öst Jonas Baudtler (säljchef) Martina Hallberg Per Ericsson Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson Gustaf Larsson

0510-828 28

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Jesper Legfelt Mälardalen Jonas Baudtler (säljchef) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson Nord Frida Löf (säljchef nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 47 010-130 29 54 010-130 29 56 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 83 69 010-130 83 16 010-130 83 10 010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20 010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare - Hitta din närmaste återförsäljare på: www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Tidningen nr 1 2019  

Läs om goda entreprenörerna och branschföreträdare, verkligheten, det stora kunnandet, viljan i branschen och inte minst vikten av ett lönsa...

Tidningen nr 1 2019  

Läs om goda entreprenörerna och branschföreträdare, verkligheten, det stora kunnandet, viljan i branschen och inte minst vikten av ett lönsa...