Samlingsdeklaration Mejeriprodukter

Page 1

Mejeriprodukter Fodermjölk

Permeatvassle

Ostperm. Ostvassle

Mejeri

Arla Mejeri Jönköping

Arla Mejeri Linköping

Arla Mejeri Falkenberg

Arla Mejeri Kallhäll

Arla Mejeri Kalmar

Arla Mejeri Kalmar

Arla Mejeri Falkenberg

Arla Mejeri Kalmar

Arla Mejeri Östersund

Foderråvara

Fodermjölk

Fodermjölk

Fodermjölk

Fodermjölk

Fodermjölk/Ostslam

Permeatvassle

Perlac

Permeatvassle

8.7.1

8.7.1

8.7.1

8.7.1

8.7.1

8.21.1

8.17.1

8.17.1

Råvarukod Näringsinnehåll, per kg

Arla Mejeri Kalmar

Arla Mejeri Kvibille

Permeat

Ostpermeat

Ostvassle

8.17.1

8.7.1 och 8.15.1

8.17.1

Arla Mejeri Östersund Permeat/ fodermjölk 8.7.1 och 8.21.1

Vatten Netto Energi Sugg (NEs) Netto Energi Växande (NEv) Råfett

% MJ MJ %

92,5

95,7

98,3

76,6

80,8

84,8

0,2 0,2

2,8 0,0

3,0 0,0

2,3 0,0

1,8 0,13

94,6 0,7 0,7 0,2

85,9

1,7 3,0

83,2 1,9 1,9 0,0

75,0

0,9 1,9

96,6 0,4 0,4 0,4

90,3

1,2 1,7

Aska Råprotein

g %

0,4 2,0

0,2 1,0

0,3 1,4

0,6 2,8

2,0 1,2

2,0 0,6

2,1 0,8

2,1 0,7

17,1 0,5

1,3 1,1

0,7 0,9

12,6 0,5

g g g g g

1,71 0,69 0,96 0,28 1,29

0,83 0,36 0,46 0,14 0,64

1,09 0,99 0,60 0,21 0,77

2,24 0,97 1,27 0,42 1,63

0,71 0,31 0,36

0,14 0,31 0,06

0,17 0,94 0,13

0,21 0,31 0,14

0,14 0,35 0,06

0,82 0,47 0,41

0,58 0,38 0,42 0,11 0,36

0,13 0,31 0,09

g g g

0,91 0,74 0,32

0,37 0,27 0,17

0,35 0,34 0,51

1,03 0,78 0,28

0,38 0,35 1,4

1,50 1,80 1,5

3,70 2,50 1,2

1,50 1,70 1,6

1,20 1,40 1,1

1,13 1,31 0,97

0,37 0,39 1,1

0,98 1,20 0,83

Laktos Tot sockerhalt, sackaros

%

4,7

1,0

0,8

0,2

0,5

19,5

9,5

19,0

15,6

11,7

3,5

10,7

Myrsyra Levande mjölksyrabakterier

%

0,2

0,2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aminosyror Lysin Metionin + Cystein Treonin Tryptofan Valin Mineraler Kalcium Fosfor Natrium

Utfodringsanvisningar

Övrig information

0,2

1,7 0,1

Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och sinsuggor 20-25% av Slaktgrisar och sinsuggor 20-25% av Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och Slaktgrisar och sinsuggor 20 % av det sinsuggor 20 % av det sinsuggor upp till 20 % sinsuggor 20 % av det sinsuggor 20-25% av energin. Digivande sinsuggor upp till 20 % energin. Digivande sinsuggor 20-25% av sinsuggor 20-25% av sinsuggor upp till 20 % sinsuggor 20-25% av dagliga dagliga av energin. Digivande dagliga det dagliga suggor och smågrisar av energin. Digivande suggor och smågrisar det dagliga det dagliga av energin. Digivande det dagliga energibehovet. energibehovet. suggor och smågrisar energibehovet. energibehovet. 10-15 % av energin. suggor och smågrisar 10-15 % av energin. energibehovet. energibehovet. suggor och smågrisar energibehovet. Digivande suggor och Digivande suggor och 10-16 % av energin. Digivande suggor och Digivande suggor och Lagra produkten i täta 10-16 % av energin. Lagra produkten i täta Digivande suggor och Digivande suggor och 10-16 % av energin. Digivande suggor och smågrisar 10-15% av smågrisar 10-15% av Lagra produkten i täta smågrisar 10-15% av smågrisar 10-15% av helst stående tankar. Lagra produkten i täta helst stående tankar. smågrisar 10-15% av smågrisar 10-15% av Lagra produkten i täta smågrisar 10-15% av det dagliga det dagliga helst stående tankar det dagliga det dagliga Permeat behöver helst stående tankar Permeat behöver det dagliga det dagliga helst stående tankar det dagliga energibehovet. energibehovet. med omrörare. energibehovet. energibehovet. omrörare. med omrörare. ingen omrörare. energibehovet. energibehovet. med omrörare. energibehovet.

Produkten är Produkten är Mjölkbiprodukt (8.7.1) vasslekoncentrat Produkten är Produkten är från ostproduktion. Produkten är (8.17.1) från Produkten är Mjölkbiprodukt (8.7.1) Mjölkbiprodukt (8.7.1) Produkten är en Mjölkbiprodukt (8.7.1) osttillverkning. Den vasslekoncentrat från från blandning av från avskilda ostvasslen (8.17.1) från Produkten är konsumtionsmjölkmejer konsumtionsmjölkmejer pastöriserade konsumtionsmjölkmejer ultrafiltreras och osttillverkning. Den vasslekoncentrat i. Produkten är en i. Produkten är en produkter från mejeriet i. Produkten är en Vasslepermeat (8.21.1) proteinet tas bort ur avskilda ostvasslen (8.17.1) från blandning av blandning av och kan innehålla blandning av Produkten är är en produkt som produkten. ultrafiltreras och osttillverkning. Den pastöriserade pastöriserade mindre ostkorn och pastöriserade Mjölkbiprodukt (8.7.1) erhålls genom Vatteninnehållet proteinet tas bort ur avskilda ostvasslen produkter från produkter från smakämne. produkter från från mejeri. Produkten ultrafiltrering av vassle. minskas i produkten produkten. ultrafiltreras och Produkten är en mejeriet. Foderråvaran mejeriet. Foderråvaran Foderråvaran mejeriet. Foderråvaran är en blandning av Produkten och har vid lev ca 18 Vatteninnehållet proteinet tas bort ur blandningsprodukt av innehåller levande innehåller levande innehåller levande innehåller levande olika mjölk och vassle koncentreras och % torrsubstans. minskas i produkten produkten. Mjölkbiprodukt (8.7.1) Produkten är vassle Produkten är en mjölksyrabakterier och mjölksyrabakterier och mjölksyrabakterier och mjölksyrabakterier och produkter från innehåller vid leverans Produkten innehåller och har vid lev ca 25 Vatteninnehållet och permeat från (8.17.1) från blandning av har ett lågt pH (ca.4,5) har ett lågt pH (ca.4,5) har ett lågt pH (ca.4,5) har ett lågt pH (ca.4,5) mejeriet. Syra tillsätts ca 25 % torrsubstans. levande % torrsubstans. Myrsyra minskas i produkten mejeriet. Syra tillsätts osttillverkning. Myrsyra mjölkbiprodukt (8.7.1) vid utlastning eller kort vid utlastning eller kort vid utlastning eller kort vid utlastning eller kort och pH varierar mellan Myrsyra används för mjölksyrabakterier som används för att sänka och har vid lev ca 20 och pH varierar mellan används för att sänka och filtrerat vassle från därefter. därefter. därefter. därefter. 3,9 och 5,0. att sänka pH till 4,5. sänkt pH till ca 4,5. . pH till 4,5. % torrsubstans. 3,9 och 5,0. pH till 4,5. mejeri.

Observera att alla värden är generella. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedeln. Bör förbrukas inom 7 dagar från leveransdatum. Foderråvaran bör lagras i täta, helst stående tankar med omrörare. Foderråvarorna är av animaliskt ursprung och klassificeras som kategori 3 material - ej avsedd som livsmedel.

Kundservice 020 - 83 00 00 • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Gäller från och med 2023 04 06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.