__MAIN_TEXT__

Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt, Spannmål & Grov foder 2020

Utsädesguider Våroljeväxter ● Maltkorn

SiloSolve

Foderkorn ● Havre ● Vårvete Majs ● Proteingrödor ● Ärter

Effektiva biologiska ensileringsmedel

KWS Irina - maltkorn med stråstyrka En högavkastande sort som är attraktiv för den europeiska spannmålsmarknaden.

OptiVall Perfekt Vallfröblandning som fungerar perfekt i Östra Sörby och på Bjärsgård.

Silotite Sträckfilm Konsekvent pålitlig & problemfri prestanda som förbättrar inpackningseffektiviteten.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT

Om Växt, Utsäde & Grov foder UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 17 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Johanna Öwall Rebecca Nilsson Anders Olsson Johan Andersson GRAFISK PRODUKTION Matilda Ragnarsson OMSLAGSBILD Colourbox ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Exakta Print, Malmö

En pigg 30-åring tar sikte på nästa säsong! Samla dig. Hitta formen, ställ in skärpan. Rita upp vart du ska, hur du ska göra för

att uppnå det, det är vad en strategi innebär. Strategin gör målet nåbart. Det räcker inte med att säga att man ska göra det. Man måste konkretisera. Vad som för trettio år sedan började som en fusion av tre privata foderföretag har idag utvecklat sig till en stor och stark aktör på den svenska marknaden som är med och gör skillnad för lantbrukaren. Detta kommer vi att fortsätta med på svensk marknad! Som en del av en stor koncern, DLG, har vi möjligheten att vara både lokala och internationella samtidigt. Kort och gott det senaste från internationell marknad, direkt till svenskt lantbruk.

Vi samlar oss. Vi hittar formen och ställer in skärpan. Med den här broschyren och med hela vårt bolag. Varje nytt år är en möjlighet att förbättra sig. Vårsäsongen är på ingång. Strategin är klar: Effektiviteten ska synas i allt vi gör. Det illustreras väl i den broschyr du just nu håller i. Här har vi samlat alla delar du behöver för vårspannmålen såväl som grovfoderskörden 2020. Välkända och stabila sorter såväl som spännande nyheter. Men redan nu måste du ta sikte på hur du hanterar din odling och skörd på

bästa sätt. På vår hemsida svenskafoder.se kan du växtodlingssäongen igenom läsa våra växtodlingsbrev där vi ger dig konkreta rekommendationer på insatser löpande under säsongen. Vi har även lanserat nya sätt att kontraktera din spannmål, har du läst någon av artiklarna om Risk Management än? Även dessa finns såklart på vår hemsida.

För att nå goda resultat i slutprodukten kräver rätt val utefter förutsättning

och målsättning. Det har du alla förutsättningar att göra, genom att förkovra dig i Nytt&Nyttigt och diskutera just dina förutsättningar med våra säljare. Du väljer vilken typ av utsäde du ska satsa på, och kan direkt se vilken mottagningsplats du ska lämna spannmålen på. Är det rätt logistiskt och ekonomiskt? När du väljer vilken vall du ska etablera, kan du samtidigt passa på att bestämma vad du ska ha för insåningsgröda, ensileringsmedel och emballage. Vilken majs passar i ditt område och din produktion, se vallfröavsnittet för att se vallfrö såväl som majs och proteingrödor.

Allt det här och mer därtill har vi samlat i denna fakta- och informationsspäckade

broschyr. Dessutom kan du kvickt och lätt nå de sidor du just precis då är intresserad av, med hjälp av de namngivna flikar som numera finns. God bläddring och god skörd! Våren är här – snart! Carsten Klausen

NYTT & NYTTIGT...

Johanna Öwall

Niklas Ingvarsson

VD carsten.klausen@ svenskafoder.se

Produktansvarig Växtodling johanna.owall@ svenskafoder.se

Produktchef Utsäde niklas.ingvarsson@ svenskafoder.se

Victor Ebel

Rebecca Nilsson

Anders Olsson

... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Gris, Fjäderfä, Får och Växt & Spannmål. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Ansvarig Spannmål victor.ebel@ svenskafoder.se

/svenskafoder

Säljchef ÅF & Säljstöd Nöt rebecca.nilsson@ svenskafoder.se

Inköpsansvarig anders.olsson@ svenskafoder.se


2019/2020

VÅRUTSÄDE 5

Våroljeväxtguide

6

Maltkornsguide

8

Foderkornsguide

10

Vårveteguide

12

Havreguide

14

Kalkguide

4

Hantera din spannmål VALLFRÖ

20

Artbeskrivningar vall

22

Konventionella vallblandningar, Götaland & södra Svealand

29

GEV-blandningar, Götaland & södra Svealand

32

Konventionella vallblandningar, norra Svealand & Norrland

35

GEV-blandningar, norra Svealand & Norrland

37

Etablering av din nya vall

38

Gödning

41

Majsguide

44

Proteingrödor, ärtor och grönfoderblandningar ENSILERINGSMEDEL

47

Biologiska ensileringsmedel

54

Kemiska ensileringsmedel EMBALLERING

57

Plansilofolie

58

Sträckfilm

60

Mantelfilm

61

Tubplast

62

Rundbalsnät

63

Garn

64

Sortimentinfo emballering

SiloSolve FC

“Minskade grovfoderförluster i form av t ex varmgång gör att vi sparar pengar”

56

sEmballeringr alla produkter fö ilage! typer av ens

UTVIK 67

22

Välj rätt vallblandning för din region

SPANNMÅLSHANTERING 16

Utsädesguider

Spannmålsmottagningar

3

Per Skyggeson

51

VÅRUTSÄDE

INNEHÅLL


Utsädesguide

Våroljeväxter ● Maltkorn ● Foderkorn ● Havre ● Vårvete Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se eller www.svenskafoder.se.


Vårraps Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.

De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.

Lumen

Cultus CL

Lumen presterar en mycket god oljeskörd

vilket ger maximal ekonomisk avkastning till odlaren. Den goda oljeskörden kommer från en mycket imponerande fröavkastning i kombination med en hög oljehalt. Lumens tidiga mognad ger goda förutsättningar till en tidig skörd och därigenom fina etableringsmöjligheter till efterföljande gröda.

Vårrapshybriden Cultus CL är en Clearfield®sort med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Den har i utländska försök visat sig ha en fröavkastning i nivå med eller strax under dagens vårrapshybrider. Detta i kombination med en god oljehalt, något senare mognad och god stjälkstyrka gör sorten stark på marknaden.

Utöver dessa två mycket starka argument har sorten en snabb tillväxttakt på våren. Ett snabbt inrättande av ett djupt rotsystem och en tidig bladtillväxt bidrar till att säkerhetsställa maximal överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan. Medellång sort med utmärkta stjälkegenskaper. Packad i units om 2,1 miljoner grobara frön. Vid en utsädesmängd på 150 grobara frön/ha räcker en unit till 1,4 ha.

Lin Lin är en tacksam gröda med låga omkostnader som passar bra i växtföljden. Lin är en lite mer anspråkslös gröda men vi får se upp med insekterna även här.

Taurus Ett oljelin med höga och jämna resultat varje

år. Sorten är medetidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. • Övertygande hög råfetthalt • Säkra odlingsegenskaper. • Höga och jämna resultat varje år.

5

VÅRUTSÄDE

Våroljeväxtguide


Maltkornguide Catriona - Whiskeymalt

Laureate - Malt Nytt högavkastande maltkorn med bra kvalitet. Laureate är ett friskt och odlingssäkert maltkorn med bra maltkvalitet. Sorten har bra maltutbyte och passar industrins behov för öl- och whiskytillverkning.

Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

RGT Planet - Malt

KWS Irina - Malt

Frisk och resistent mot mjöldagg och

nematodras 1 och 2. RGT Planet kombinerar goda agronomiska egenskaper med bra kärnkvalitet, vilket även gör sorten passande som foderkorn. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder - såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medelsen och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg och nematodresistens.

Ellinor - på väg mot malt

Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna.

En frisk sort som har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig.

Flair - på väg mot malt

Ellinor är idag listad i det franska provningsorganet CBMO och är på väg att bli erkänd som maltkorn. Vi hoppas kunna erbjuda maltkornskontrakt på Ellinor under våren.

Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Flair är Godkänd som maltkorn i Danish Preferred. Vi hoppas på att kunna erbjuda maltkornskontrakt på Flair under säsongen.

6


VÅRUTSÄDE

7


8


Ellinor - Foder

Severi - Foder Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar, även de med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Ellinor är en frisk sort och har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig.

Aukusti - Foder

Flair - Foder

Rikligt avkastande 6-radskorn med

en mycket tidigt mognad. Förädlad och framtagen för odling i norra Sverige men har genom sina goda kvaliteter även en plats som ett tidigt vårkorn i mellan- och södra Sverige.

Med övertygande prestationer på landets

olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till stråoch axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Aukusti odlas med fördel på tuffare lokaler eller om man värdesätter en tidig tröskning för att i god tid etablera höstraps, stubbearbeta eller dylikt. Strået är långt vilket bidrar till en riklig halmmängd. Aukusti är sorten för dig som inte vill chansa och som värdesätter en tidig mognad.

9

VÅRUTSÄDE

Foderkornguide


Havreguide Niklas - Foder

Delfin - Gryn/export

Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots

Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalité blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren.

sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Kärnkvaliteten hos Niklas är utmärkt. Den har högst tusenkornvikt av de tidiga sorterna och rymdvikten ligger på en god nivå.

I jämförelse med Akseli är strået något längre och stråstyrkan är god. Det långa strået är en klar fördel vid något torrare förhållanden.

Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg.

Symphony - Gryn/export

Galant - Gryn/export

Havresorten till foder och industri med

hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

10


VÅRUTSÄDE

11


12


VÅRUTSÄDE

Vårveteguide WPB Skye - Kvarn

Dacke - Kvarn

WPB Skye har haft en hög stabil avkastning under samtliga år i provning. Utmärkande för sorten är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil samt innehar en god motståndskraft mot gulrost. Medelsen mognad. Goda kärnegenskaper med en hög tusenkornvikt, något lägre rymdvikt. Den höga skörden kräver en hög kvävegödsling för att inte få en utspädningseffekt av proteinhalten. WPB Skye har ett kort strå.

Ett brödvete för den ekologisk odlingen. Sorten är frisk, stråstyv och ger ett bra utbyte.

Bakningsegenskaperna är goda tack vare ett stabilt falltal och en potentiellt hög proteinhalt. Dackes kombination av kvalitet och odlingssäkerhet gör sorten till ett utmärkt alternativ för den ekologiska odlingen, speciellt till kvarnvete.

Sibelius - Kvarn

Quarna - Specialkvalitet

Högavkastande vårvete med en bra sjukdomsprofil. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, med en hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

Quarna är ett vårvete med utmärkt

kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad. Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren.

Diskett - Kvarn Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

Milewo Diskett - Kvarn Vårrågvete Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens. Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde.

Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden. Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Läs m er !

Du kan läsa om våra Proteingrödor & Ärtor på s. 46-47

13


Jordbrukskalk

startskottet på ett bra utbyte

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

• Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH. • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden. • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen. • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket.

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Vi erbjuder Nordkalks sortiment från Ignaberga • Uddagården • Köping • Glanshammar • Orsa • Jämtkross • Olshammar • Husum • Luleå Se hela vårt sortiment på svenskafoder.se

14


VÅRUTSÄDE

Ditt naturliga val

när du ska handla växtskydd Det sker hela tiden förändringar i sortimentet av växtskyddsmedel. Nya produkter blir godkända, andra blir förbjudan eller för ändrade villkor för användning. Utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Det finns många skilda lösningar och kombinationer när du till exempel skall behandla mot ogräs eller svamp i dina grödor. Det rätta beslutet kan ha stor betydelse för resultatet. I Svenska Foder har vi ett mycket brett sortiment av växtskyddsmedel till alla grödor. Vi har löpande utbildningar av våra säljare så att de kan råda dig om den optimala lösningen för din verksamhet. Generella lösningar och rekommendationer på hur du ska använda dina produkter hittar du i vår broschyr Växtskyddsrekommendationer som finns på hemsidan – du kan också få den av din säljare. Här hittar du växtskyddsrekommendationer för 13 olika grödor.

2019

Växtskyddsre kommendatio ne

Fokus på fälten

Du kan också hålla dig orienterad med hjälp av Fokus på fälten, som är ett nyhetsbrev som vi skickar ut via sms och som också går att finna på hemsidan.

I Fokus på fälten får du upplysningar om aktuella problemställningar i fält och konkreta tips på lösningar. Med Fokus på fälten är du hela tiden uppdaterad på den nyaste kunskapen och de mest optimala lösningarna på dina problem i fält.

15

r


Hantera din spannmül FÜr lagring och leverans till eftersäsongen 2020 16


Skicka ditt prov till oss! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Planlager och lagringsficka • Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut. Silotork • Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen. • Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse. OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

5

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

6

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.

7

Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

17

SPANNMÅLSHANTERING

Provtagning från olika system


Rekommenderade torkluftstemperaturer I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse. Utsäde nedtorkning till 14%

Maltkorn nedtorkning till 14%

Brödspannmål nedtorkning till 14%

17%

71 oC

71 oC

74 oC

18%

70 C

70 C

72 oC

19%

68 oC

68 oC

69 oC

20%

65 C

65 C

68 oC

o

o

o

o

Foderspannmål nedtorkning till 14% Max 100 oC

Ingående vattenhalt

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

17%

18%

19%

20%

18% 17% 16%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58 57

71

67

65

63

61

59

71

69

66

64

62

60

58

71

70

68

65

63

61

59

60

15% 14%

21%

13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

18

Kom ihåg !

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinuerli gt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontrolle ra din lagrade vara

Ovanstående rekom menderas att ses över en gång i ve ckan.


Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

14% vh

15% vh

18% vh

3 C

20% vh

22% vh

60 dgr

32 dgr

50 dgr

28 dgr

4 oC

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

o

6 C

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

o

8 oC 9 oC

>170 dgr

49 dgr

21 dgr

10 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 oC

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

13 C o

14 oC

>170 dgr

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 oC

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 oC

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 oC

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Vattenhalt, %

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfröer Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagringsdugligheten.

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35 30 25

Källa: Jordbruksverket / Exab

20 15 10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

19

SPANNMÅLSHANTERING

2 oC


Rätt val av vallfröer

- en del av framgången till ett bra grovfoder!

Rödklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har en djupgående pålrot och är torktålig • Passar bäst i 2-3 skördessystem

Vitklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har ett utlöpande växtsätt och snabb återväxt • Bör skördas minst 3 gånger per säsong

Timotej • Bidrar med hög smaklighet, bra fiberkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret • Har en god vinterhärdighet, uthållighet och stråstyrka • Passar bra i 2-3 skördessystem och är lätt att torka

Engelskt rajgräs • Bidrar med ett bra energivärde i grovfodret • Har en snabb etablering och ger hög skörd • Passar bra i intensiva slåtter- och betesvallar och bör skördas 3-4 gånger per säsong

Rörsvingel • Bidrar med en stor mängd torrsubstans till grovfoderskörden • Är torktålig med djupa rötter, högavkastande • Ställer stora krav på rätt skördetidpunkt, skördas minst 3 gånger per säsong

20


Blålusern • Bidrar med hög proteinhalt och mängd torrsubstans i grovfodret • Är torktålig med en kraftig och djupgående pålrot • Trivs bäst på väldränerade jordar med högt pH, minst 6-6,5 • Kan slås av flera gånger per säsong

Ängssvingel • Bidrar med hög mängd torrsubstans i grovfodret • Är ett allsidigt gräs med god återväxtförmåga och torktålighet samt är tramptålig • Passar bra i ett 3-skördesystem

VALLFRÖ

Ängsgröe • Betesgräs som även passar till slåtter • Har underjordiska utlöpare vilket gör den konkurrenskraftig • Tidig skörd eller betesgång ger en högre smältbarhet

Rödsvingel • Betesgräs som är lämpligt för torra marker • Bildar långa utlöpare vilket ger en tät tramptålig matta • Uthållig art

Westerwoldiskt rajgräs • Används som ettårig gröda • Har en snabb etablering och tillväxt • Kan med fördel betas i återväxten

21


Välj rätt blandning! Götaland & södra Svealand

Sisu Bete Skritt Bete

Bete

Mjölk & kött

Slåtter

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

2-3 skörd/år

Intensiv odling

3-4 skörd/år

Klöver

Legend Rejäl

Gräsvall

Rapp HippHopp

2-3 vallår

2-4 vallår

Breddat skördefönster

De flesta jordarter

Balans Tixakt

Säker alla jordarter

Trygg

Särskilt mossjordar

Bore

3-4 skörd/år

2-4 vallår Baserat på rörsvingel

Med hundäxing, lusern & rödklöver

Med lusern och klöver

Delikat Gourmet

Lättare, kalkrika jordar Gotland & Öland

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Perfekt Maxicorn

Premia

Bete

Skritt Bete

Häst

Mindre intensiv odling

Slåtter

Intensiv odling

Bete

Får & Lamm

Bore

Sisu Bete (Passar även till slåtter) Skritt Bete

Slåtter

22

Gräsvall

Rapp HippHopp

Klöver

Optifår

Gräsvall

Rapp HippHopp


Symboler 90-100% 75%

10

8

50%

6

25%

4

Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren

Kor/köttdjur

Intensitet Återväxt och skördefrekvens

Häst

Skördefönster Bibehållen kvalitet över tid

Får/lamm

Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Breddat skördefönster – för att hinna skörda

Ibland är vädrets makter inte samstämmiga med vallskörden. Då kan det vara bra med en rörsvingel som ger några extra dagar för skörden. Använd våra blandningar med symbolen för breddat skördefönster. Det vill säga blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet och smaklighet i ett bredare skördefönster.

VALLFRÖ

Intensiva blandningar Delikat Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och

har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Gourmet Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig.

Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta Eng.rajgräs Kentaur Indicus

5% 10%

15%

50%

20% Rörsvingel Karolina

Rödklöver Taifun Rozeta Ängssvingel Lipoche

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Vitklöver Jura

3% 10%

10%

42%

15% 20% Rörsvingel Karolina

23

Timotej Rhonia Lischka

Timotej Rhonia Lischka Grindstad


Röst från fältet

Andreas Folkesson, Östra Sörby Andreas Folkesson i Östra Sörby på Öland odlar både majs och vall till sin mjölkproduktion. Andreas vill ha en så hög proteinhalt som möjligt i sitt grovfoder och det får han bland annat med hjälp av Optivall Perfekt, som har en hög baljväxtandel. Det ger resultat i produktionen. Andreas Folkessons driver tillsammans med sin fru Lovisa en rationell mjölkdrift för 165 kor i Östra Sörby, på Öland. Produktionen går mycket bra: djuren producerar 37 liter mjölk per ko och dag med en fetthalt på 4,3 fett och 3,5 i protein.

Fakta: Antal djur: 165 mjölkkor Ras: Holstein Avkastning: 37 liter per ko och dag, 4,3 fett och 3,5 i protein

Arbetet med att få en god mjölkproduktion i Andreas och Lovisas besättning hänger självklart mycket på grovfoderproduktionen. På gården odlar man på sammanlagt cirka 150 hektar – där 95 hektar av dessa består av vallodling och 26 hektar är majsodling. Den odlingsmark Andreas förfogar över är till stor del en vattenhållande jord – morän med lera i botten. För att få rätt ekonomi och balans i fodret kör de 4-skördesystem.

Mjölksystem: Lely med fri kotrafik

Nyck el fak tor er

i Folkessons produktion

– Dessa jordar fungerar bra med vallblandningen Optivall Perfekt, som är det val vi gjort. Optivall Perfekt är en högavkastande, uthållig torktålig vall som passar bra på dessa breddgrader.

Optivall Perfekt Perfekt kombinerar rörsvingel och lusern för att få en högavkastande, uthållig och torktålig vall. Den höga baljväxtandelen borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH. Rörsvingeln Karolina ger vallen ett bredare skördefönster.

– Vi utfodrar djuren med vall- och majsensilage samt ett fetthaltshöjande kraftfoder, Rosa Smör, fortsätter Andreas. Vi har valt att inte ha något koncentrat, vilket är ganska ovanligt, och därför behöver vi mycket protein för att få en så hög avkastning som möjligt. Då är Optivall Perfekt en bra vallblandning som kombinerar Rörsvingeln Karolina för ett bredare skördefönster och en hög baljväxtandel med lusern.

Asgaard Asgaard är den majs som Folkessons odlar, den såddes kring valborg och inledningsvis kunde man stå och se hur den växte.

– Vi blandar två vallskördar för att hålla en jämn nivå på fodret över hela året, plus majsensilage. Avkastningen på vallen måste ge avkastning i stallet – det är därför blir det helt väsentligt att vi är noggranna med vallskörden och kvaliteten på vallen.

För högmjölkande kor med hög kvalitetsprofil. Hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Snabb vårutveckling och medeltidig blomning. Massiv bladrik planta med stora, tidiga och vältäckta kolvar som ger en säker stärkelseinlagring.

Till sin hjälp i vall– och majsodlingen har han FarmaAC på Öland som är en etablerad maskinstation verksam i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län sedan 2008.

Rosa Smör Fetthaltshöjande färdigfoder. Ofta genererar fetthaltsökningen tre-fyra gånger pengarna tillbaka. När grovfodret har ett lågt proteininnehåll kompletteras foderstaten med Rosa Smör för att höja mjölkens fettinnehåll. Fodret fungerar utmärkt också med majs och/eller HP-massa.

–Ska jag samarbeta med någon, vill jag ha någon som är noggrann och effektiv. Det får jag när jag anlitar FarmAC. Det är därför vi har avvecklat mycket av vår egen maskinpark – sist sålde jag gödningsspridaren.

24


Maxicorn

!

Vallfröblandningar med rörsvingeln Karolina ger mer än bara högre avkastning. Karolina är en smaklig rörsvingel med breddat skördefönster.

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för

att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är just torktålig blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber. Maxicorn är en god samodlingspartner till majsensilage.

Godkänd som EFAkvävefixerande gröda

Perfekt Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Premia Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och

Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Blålusern Galaxie Max Radius

30%

30%

20%

Rödklöver Taifun Rozeta

20%

Rörsvingel Karolina

Blålusern Galaxie Max Radius

Rödklöver Taifun Rozeta

5%

Rödklöver Taifun Rozeta

40%

10%

Rörsvingel Karolina

Blålusern Galaxie Max Radius

Timotej Rhonia Lischka

15%

Vitklöver Jura

Timotej Rhonia Lischka

20%

10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Rörsvingel Karolina

30%

35%

10% 15% Hundäxing Lidaglo

10% Rajsvingel Achilles

Glimt från fältet Bjersgård har av flera anledningar valt Svenska Foders vallblandning Optivall Perfekt, som passar ”perfekt” i området. Men en viktig del är mängden lusern i blandningen: – Erfarenheten talar för att lusern passar bäst på våra marker, säger Patrik Lennwall. Därför önskade vi en vallfröblandning som kunde matcha det. Det kan Optivall Perfekt.

25

VALLFRÖ

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Speciellt lämpliga till områden med behov av torktåliga vallar


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar Balans Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en

intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

10%

5% 40%

Timotej Rhonia Lischka Grindastad

30%

Rörsvingelhybrid Hykor

15% Eng. rajgräs Kentaur

Trygg Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

5% 15% 50%

Rörsvingelhybrid Hykor

Tixakt

Timotej Rhonia Lischka

30%

Rödklöver Taifun Rozeta

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den

lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

10% Eng.rajgräs Kentaur Mathilde

25%

45%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingelhybrid Hykor

Bore Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men

särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Rörsvingelhybrid Hykor

40% 60% Timotej Rhonia Grindstad

26


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar Legend Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs

borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av rödoch vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Storsäljare! Rejäl Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

5% 10% 50%

25%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Timotej Rhonia Lischka

10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Rödklöver Taifun Rozeta

Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

10% 30%

Optifår

Timotej Rhonia Lischka

Vitklöver Jura

10%

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall

med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

Ängssvingel Lipoche Preval

40%

30% 20% Eng.rajgräs Kentaur Herbal

27

Timotej Rhonia Lischka

VALLFRÖ

60%

Ängssvingel Praniza Preval


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Gräsvall Rapp Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer

Ängssvingel Lipoche Preval

35%

för en hög skörd, för bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

50% 15%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Hipp Hopp Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta

jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Timotej Rhonia Lischka

Ängssvingel Lipoche Praniza

40% 60% Timotej Rhonia Lischka

Betesblandningar Sisu Bete Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid

1:a skörd för bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

Timotej Grindstad Lischka Vitklöver Jura

20%

20%

10% 10%

Ängsgröe Balin

30%

10% Rödsvingel Reverent

Skritt Bete Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och

mattbildanade.

Ängsgröe Balin Rödsvingel Reverent

15%

25%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Timotej Rhonia Lischka

15%

Ängssvingel Lipoche Preval

28

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

25%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus


!

ing GEV = Godkänd ekologisk vallblandn

r. er villkoren för GEV-blandninga Statens Jordbruksverk bestämm och ng säso er und ras änd kan Vi reserverar oss för att villkoren ma p g a frötillgång. lokala sortavvikelser kan förekom

Välj rätt GEV-blandning! Götaland & södra Svealand Bete

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

Mjölk & kött

GEV Universal Bete

GEV Hipp Hopp

Gräsvall

Slåtter 3-4 skörd/år

2-4 vallår

Säker alla jordarter

GEV Säker

Med lusern & klövder

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland och Öland

GEV Kraft

Breddat skördefönster 3 skörd/år 2-4 vallår Baserat på Rörsvingel

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland och Öland

GEV Kvalitet

Häst

Får & Lamm

Med lusern och klöver

Slåtter

Bete Slåtter

Mindre intensiv odling

GEV Framgång

Gräsvall

GEV Hipp Hopp

GEV Universal Bete (Passar även till slåtter) Gräsvall

29

GEV Hipp Hopp

VALLFRÖ

Intensiv odling

GEV Stabil GEV Klassic

Klöver

2-3 skörd/år


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar GEV Kvalitet Rödklöver Rozeta Taifun

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger

hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Vitklöver Jura 5% 10%

Eng.rajgräs 15% Kentaur

50%

20%

Timotej Rhonia Lischka

Rörsvingel Karolina

GEV Framgång

Blålusern Radius, Creno

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en

högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Med lusern för högt het proteinvärde och torktålig

15% Vitklöver Jura 5% Rödklöver 10% Rozeta Taifun 10% Eng.rajgräs Kentaur

40%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina

GEV Kraft

Blålusern Radius, Creno

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en

robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga balj-växtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

GEV Säker

Vitklöver Jura

15%

Timotej 40% Rhonia Rödklöver 10% Rozeta Lischka Taifun 10% Eng.rajgräs 20% Kentaur Indicus Rörsvingelhybrid Hykor 5%

Vitklöver Jura

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden

Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Rödklöver Rozeta 5% Taifun 15%

Rörsvingelhybrid Hykor

30

25%

55%

Timotej Rhonia Lischka


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar GEV Stabil GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs

gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av rödoch vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som protein-innehåll i grovfodret.

Storsäljare!

GEV Klassic GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel.

Rödklöver Rozeta Taifun Eng.rajgräs Kentaur

Vitklöver Jura

5% 15%

Ängssvingel Preval Lipoche Praniza

Timotej Lischka Rhonia

45%

10% 25%

Rödklöver Rozeta Taifun

Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

15% 55%

30% Ängssvingel Preval Praniza

Timotej Lischka Rhonia

VALLFRÖ

Gräsvall GEV Hipp Hopp GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de

flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

Ängssvingel Lipoche Preval 40% 60% Timotej Rhonia Lischka

Betesblandningar GEV Universal Bete

Timotej Lischka

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning

som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

Vitklöver Abercrest Bombus Ängsgröe Balin

20%

22%

8% 12%

28%

10% Rödsvingel Reverent

31

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Ängssvingel Preval Lipoche Praniza


!

norra llt anpassade för Med sorter specie klimat h oc s ingar av lju Sveriges förutsättn ingel gar – nu med rörsv Intensiva blandnin r te eddat skördeföns Karolina för ett br

Välj rätt blandning! Norra Svealand & Norrland Bete

Norrsken 3 skörd/år

Mjölk & kött

Vallår 2-4 år

Topp Klöver

Hållfast Stadig 24-7

Gräsvall

Kaliber

Vallår 2-3 år

Gräsvall

Kaliber

Vallår 2-3 år

Gräsvall

Kaliber

Slåtter 1-2 skörd/år

Bete

Vallår 2-3 år

Norrsken Gräsvall

Häst Slåtter

1-2 skörd/år

Bete

Kaliber

Norrsken

Får & Lamm Slåtter

2 skörd/år

Intensiva blandningar Topp Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

32

Vitklöver Jura Rödklöver Ilte 5% Yngve 15% Selma 20% Rörsvingelhybrid Karolina

60% Timotej Rhonia Grindstad


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Mindre intensiva blandningar Hållfast Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga.

En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Rödklöver Ilte, Yngve, Selma Ängssvingel Preval Norild 30%

Vitklöver Jura 8%

2%

60% Timotej Rhonia Grindstad

Stadig

Rödklöver Ilte, Yngve, Selma

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.

10%

En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

90%

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som domin-

erande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Gräsvall

Succé från 2018 &

Rödklöver Ilte, Yngve, Selma Ängssvingel Norild 13%

15%

72% Timotej Rhonia Grindstad

2019!

Kaliber

Ängssvingel Preval Norild

Kaliber passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

40% 60% Timotej Rhonia Grindstad

33

VALLFRÖ

24-7

Timotej Rhonia Lidar


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Betesblandningar Norrsken Bete

Vitklöver Jura

Norrsken Bete är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe

och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Ängsgröe Balin

Ängssvingel Norild

10% 10%

40%

40%

Timotej Rhonia Grindstad

Hur fungerar klöver till mitt djurslag? Mjölkkor Mer klöver

Högre proteinhalt och högre smaklighet

Ökat grovfoderintag ger mer energi

Mer mjölk

Får Klöver i vallen ger värdefullt tillskott av protein i foderstaten. Var dock uppmärksam på mängden rödklöver i vallar och på bete speciellt tiden runt betäckning och högdräktighet. Rödklöver innehåller fytoöstrogener, ett ämne som liknar könshormon. Vid utfodring av stora mängder rödklöver finns det risk att fytoöstrogenerna kan påverka reproduktionsorganen och därmed fertiliteten negativt.

Häst Begränsad andel klöver till häst. OBS! Alsikeklöver är giftigt för häst.

34


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

!

norra llt anpassade för Med sorter specie klimat ingar av ljus och Sveriges förutsättn ingel gar – nu med rörsv Intensiva blandnin ter eddat skördeföns Karolina för ett br

Välj rätt GEV-blandning! Norra Svealand & Norrland Bete

Mjölk & kött

GEV Midnattsol Vallår 2-4 år

1-2 skörd/år

Vallår 2-3 år

GEV Uthållig

Slåtter

Får & Lamm

!

Bete

GEV Midnattskol

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

35

Klöver

GEV Reko

VALLFRÖ

3 skörd/år


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Intensiva blandningar GEV Uthållig GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

Vitklöver Rödklöver Jura Ilte, Yngve, 5% Selma 15% Rörsvingel Karolina

10%

Ängssvingel Preval Norild

60%

10%

Timotej Rhonia Grindstad

Mindre intensiva blandningar GEV Reko GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning

med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Rödklöver Ilte, Yngve, Selma 15%

Ängssvingel Preval 20% Norild

65%

Timotej Grindstad Rhonia

Betesblandningar GEV Midnattsol GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Vitklöver Ängsgröe Balin

10%

40%

Ängssvingel Norild

36

Timotej Rhonia Grindstad

10% 40%


Etableringen lägger grunden Start med insådd Sänk utsädesmängden med 20-30%.

2. Helsäd

Få en perfekt start på vallen med mycket ljus i etableringen av gräs och framför allt klöver. Möjlighet till skörd redan första insåningsåret finns.

3. Sådjup frö

Olika arter av gräs påverkas av sådjupet. Ca 1 cm är ett bra sådjup. För djup sådd äventyrar uppkomsten. Så hellre för grunt än för djupt!

4. Kvävegiva

En bidragande orsak till dålig valletablering är kraftig gödsling på skyddsgröda. Dra ner gödselgivan, prioritera insådd och undvik liggsäd.

5. Spruttidpunkt

Särskilt viktigt när klöver ingår i blandningen, spruta i rätt utvecklingsstadie.

6. Utsädesmängd frö

Normalt för de flesta blandningar ca 20-24 kg/ha, bete ca 25-28 kg/ha.

7. Etablering av betesvall

Tänk på tramptåligheten. För bästa utveckling av täthet- och rotsystem ta första skörd, första skördeåret som slåtter innan betessläpp.

Sådjup frö 0 cm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

3,0 3,5 4,0

e j srö ote m Ti

g Än

v

tk

Vi

er

H

ing

äx

d un

Ett stort frö har mer reservnäring och kan placeras på ett större djup. Småfröiga arter som timotej, ängsgröe och vitklöver är mycket känsliga och förlorar snabbt fältgrobarhet vid för djup sådd. Att så en vallfröblandning på ca 1 cm är en god kompromiss.

el

ing

v ds

pl

di

i sd

ä

r l jg ge t ra n i lö n v sk el dk ser gs Rö Lu Än Eng r ve

d

oi

pl

d oi

rt

ve

klö

d

id

po

ra et

En

tr

l l ge inge n i v rsv js Rö Ra s rä jg a r kt ns ie l Ita

sk

l ge

st

g aj

id

po

ra et

Westerwoldiskt rajgräs

37

VALLFRÖ

1. Utsädesmängd skyddsgröda


Gödning Vid planering av gödselstrategin finns det flera faktorer att tänka på, på fältnivå. Faktorer som bör ingå i övervägandet av kvävestrategin är: gröda, jordtyp, gödselmedel, nedbrukning av halm, fånggrödor, stallgödsling, jordmineralisering, vinterutfällning ect. För bestämning av kalium- och fosforinnehåll i jorden kan jordprover användas. När man matar stora mäng-

der gödsel är behovet av kalium och fosfor vanligtvis inte så stort. Det är viktigt att fördelningen också anpassas till mängden näringsämnen som avlägsnas från fältet med skörd och eventuellt halm. Med en skörd på 7 ton maltkorn och 3 ton halm, cirka 25 kg fosfor och ca. 60 kg kalium. Tillförs inte detta via gödsling förbrukar vi markens resurser.

Mineralgödsling Tabellen nedan visar ett litet urval av de mest använda gödningsmedelprodukterna. Se hela sortimentet på svenskafoder.se N tot

N nitrat

Yarabela Axan

27

NS 27-4 import

27

N34

34,4

17,2

Kalksalpeter

15,5

14,4

MAP

12

P

K

S

Mg

13,5

3,7

0,6

13,5

3,7

0,6

Ca

18,8 23

Balans 26-3-4

25,6

11,3

2,6

3,6

3,6

Balans 22-4-7

21,6

9,1

4

6,6

3

Yaramila 21-3-10

20,6

9

2,6

9,6

3,6

NPK 27-3-5

27

13,5

2,6

5

2,2

NPK 22-3-10

21,6

8,7

2,6

9,6

2

0,6 1

Stallgödsel Gödselslag

TS-halt (%)

pH-värde

Ander NH4-N(%)*

Ungefärlig C/N-kvot

Hanteringsegenskaper

Urin

1-5

7,5-9

90

2

Pumpbar

Flytgödsel

3-12

6,5-8

50-70

<10

Pumpbar

Kletgödsel

12-16

7-8,5

40-50

12

Flyter ut

Kletgödsel

15-20

7-8,5

40-50

15

Ej helt stapelbar

Fastgödsel

18-25

7,5-9

25

20

Kan staplas > 1 m

Fastgödsel

>25

7,5-9

10

30

Kan staplas >2m

Balans 22-4-7

21,6

9,1

4

6,6

3

Yaramila 21-3-10

20,6

9

2,6

9,6

3,6

NPK 27-3-5

27

13,5

2,6

5

2,2

NPK 22-3-10

21,6

8,7

2,6

9,6

2

*Andelen NH4-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre svingödsel. Fjäderfägödsel har delvis annorlunda egenskaper. Värdena i tabellen kan därför inte tillämpas på fjäderfägödsel (Rekommendationer för gödsling och kalkning 2019, Jordbruksverket)

38


Gödslingsrekommendationer Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha Valltyp

Antal skördar

Skörd ton ts/ha

Total N-giva kg/ha

Justering/ton skörd +/-

Fördelning/ skörd

Timotej/ängsvingel

2

8

180

25

100+80

Timotej/ängsvingel/rajgräs

3

10

240

25

100+80+60

Klöver/gräs, ca 30/70%

2

8

130

15

70+60

Klöver/gräs, ca 20/80%

3

10

190

20

80+60+50

Rajgräs/rajsvingel/klöver

4

12

290

20

90+80+70+50

Rajsvingel/hybridrajgräs/klöver

4

13

310

20

90+80+75+65

Betesvall

Antal avbetningar

Gräs

4

--

200

--

50/avbetning

Vitklöver/gräs

3

--

120

--

40/avbetning

Slåttervall gräs

Slåttervall klöver/gräs

VALLFRÖ

Notera att givorna är riktvärden och bör justeras efter vallsammansättning, skördesystem och det enskilda årets förutsättningar.

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha I tabellen förutsätts att en jordanalys görs i samband med vallens anläggning. Om en årlig jordanalys görs, vilket är att föredra, följs alltid rekommendationerna för vallår 1. I

Vallår 1 eller vid årlig jordanalys

Vallår 3

IV-V

IV-V

16-20

>20

Skörd ton/ha

0-4

4-8

6

180

120

50

0

0

0

8

220

160

80

0

0

0

10

260

200

110

20

0

0

240

140

50

20

0

6

180

130

100

50

0

0

8

220

180

140

80

0

0

10

230

180

110

20

0

12

280

220

140

50

0

6

180

150

130

100

50

0

8

220

200

180

140

80

0

250

230

180

110

0

60

30

0

0

0

10 Betesvall

III

K-AL-värde 8-12 12-16

12 Vallår 2

K-AL-klass III

II

90

Vallen bortför ca 25 kg K per ton skördad ts. Vid 8 ton ts bortförs alltså 200-240 kg K. Källa: Yara.

39


Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd Baljväxter mest känsliga Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två tre väpplingar beroende på preparatval. Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern är tåliga för preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern är det därför viktigt att välja rätt dosering och behandlingstidpunkt.

Det finns inte något optimalt behandlingsalternativ för båda arterna. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage. Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver behandling på små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda.

Rekommendationer för kemisk ogräsbekämpning Gräs, rödklöver 40-60 g Gratil 75 WG + 0,5 l SF superOlja

Bra val!

10-15 g Express 50 SX 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern 10-15 g Gratil + 0,5 l SF SuperOlja/ 100 l vatten

Bra val!

1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern, alsikeklöver 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs TiII insådd av gräs kan samma preparat användas som vårsådd utan insådd, utom Ally produkter eller preparat med gräsogräseffekt. Harmony Plus 50 SX kan påverka gräsen och då främst ängsvingel 1,5-2,0 l Ariane S

Bred ogräseffekt

1,0 l Starane XL

Bra vid mycket frögrodda skräpper

0,75 -1,0 l Primus XL

Bred ogräseffekt

1,0-1,5 l Tomahawk 200 EC

Bra vid skräppa, maskros, korsört, vanlig stånds, etternässla

40

Bra val!


Majsguide För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet.

Tidig sådd Sen sådd

Varm lokal Plantor/m2 fpn/ha*

Kall lokal Plantor/m2 fpn/ha*

8,0-9,0 1,7-1,9 7,0-8,0 1,5-1,7

6,5-7,5 1,4-1,6 6,0-7,0 1,3-1,5

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort. *= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

Tips!

• Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro. • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna. • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering. Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2. • Skörda vid en ts-halt på ca 30 %. • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel. • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare. • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag. • Säljs i förpackningar om 50 000 frön.

41

VALLFRÖ

FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Utsädesrekommendationer


Majs Activate - FAO 150

Emmerson - FAO 150 Tillhör de extremt tidiga sorterna och är

Sorten för dig som önskar en riktigt tidig sort som antingen kan skördas tidigt, eller utnyttjas om du sår sent. Activate sätter nya ramar för odlingssäkerhet i våra kallare regioner. Activate ger ett högt och säkert utbyte, men också ett ensilage av mycket hög kvalitet. Kolvandelen är hög och kolvarna väl täckta vilket minskar risken för fågelangrepp.

enligt dansk erfarenhet, något tidigare än Activate. Betyder att odlingen kan ske något nordligare på kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mognad med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

• • •

• • •

Extremt tidig Hög fiberkvalitet Hög stärkelsehalt

God smältbarhet Odlingssäker på kalla lokaler

Pinnacle - FAO 180

Ambition - FAO 180 Ambition är en välkänd, trygg och tidig

Medeltidig sort med tidig vårutveckling och mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

sort. Högt stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF.

• • •

Tidig mognad

• • •

Tidig Robust Hög stärkelseskörd

42

Medeltidig med högt utbyte Tidig vårutveckling Både helsäd och kärnmajs

Succé från 2019!


Nyhet 2020

Function - FAO 190

Osterbi CS - FAO 200

Medelsen sort som passar utmärkt i

En något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. Osterbi CS är för dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.

• • •

• • •

Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet Hög stärkelseskörd Robust sort med hög köldtolerans

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl. För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se eller www.svenskafoder.se.

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

• • •

Senare sort

En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

Nya sorter kan presenteras under säsong

Hög kvalitetsprofil Mycket hög stärkelseskörd

se svenskafoder.se för att se senaste sortmaterial

Stora och väl täckta kolvar

43

VALLFRÖ

Asgaard - FAO 205

Hög ts-skörd God smältbarhet


Proteingrödor Åkerbönor Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

GL Sunrise - Vitblommig Vitblommig åkerböna med en stabil hög avkastning i hela landet. Passar utmärkt för odling på tuffare lokaler. Har en snabb vårutveckling och tidig blomning. Kort och kompakt växtsätt med medelsen mognad. Mycket låg tusenkortvikt med god proteinhalt och proteinutbyte i foder.

Gloria - Vitblommig Vitblommig tanninfri sort med hög

proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Mycket tidig skörd.

Alexia - Brokblommig

Tiffany - Brokblommig

Brokblommig åkerböna med en hög

Brokblommig åkerböna som kombinerar

proteinhalt och en snabb vårutveckling. Kombinationen av hög avkastning, tidig mognad och låg tusenkornvikt gör den till ett säker och stabilt alternativ för dig som odlare.

hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Utsädesmängd proteingrödor En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön- Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha Rekommenderad utsädesmängd: • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha) • Ärt Sydsverige:80-100 grobara frön (16-20 unit/ha) • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

44


Lupin

Ärter

Boregine - Fodersort

Eso En gulfröig ärtsort med tjeckiskt ursprung.

Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad

Eso har alla åren utmärkt sig för att ha en mycket hög fröskörd med utmärkta stjälkegenskaper.

och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

Grönfoderblandningar Ärt/Havre 51/49

Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Korn/Havre 50/50

Ärt/Korn 51/49 Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda

Utsädesmängd grönfoderblandningar • 225-250 kg/ha för Ärt/Havre och Ärt/Korn (De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd)

45

VALLFRÖ

Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn.


Ensileringsmedel Biologiska ensileringsmedel ● Kemiska ensileringsmedel

Olika typer av ensilerade grödor är basen i de flesta foderstater till idisslare och till de flesta hästar här i Sverige. Huvudsyftet med att ensilera är att konservera grönmassa för senare utfodring och målet är att minimera förlusterna för att bibehålla näringsvärde och god smak. Ensileringsprocessen och den därefter följande ensilagehantering har betydande inverkan på produktionens totala lönsamhet oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. De bästa förutsättningarna för en lyckad ensileringsprocess skapas av dig. Med ett noggrant utvalt ensileringsmedel och stort fokus under inläggning på de tre ledorden: hacka, packa, täck har grönmassan bästa förutsättningarna för att omvandlas till ett näringsrikt ensilage med hög smältbarhet.

Får silon att räcka längre Ditt grovfoder är värdefullt. Ta kontroll över ensileringsprocessen direkt. Målet är en syrefri silo och ett välkonserverat ensilage. Men det kommer inte gratis. Priset kan vara högt och du betalar i form av förlorade näringsämnen från till exempel nedbrutet protein och lättillgänglig energi. När silon öppnas och syre på nytt finns tillgängligt ökar förlusterna återigen. Något som brukar visa sig som varmgång. Ett ensileringsmedel minskar dessa kostnader, både i starten av processen och efter öppning av silon. Ts-förlusterna minskar med 10-30 %. Det blir fler kilo i din silo till utfodring.


Biologiska ensileringsmedel SiloSolve är sammansatta av en kombination av olika mjölksyrabildande bakterier som jobbar tillsammans för att ge det specifika skydd som efterfrågas i varje läge.

Samtliga SiloSolveprodukter utsätts kontinuerligt för tester och deras effekt är väl dokumenterade i en rad försök.

Ökar

Minskar

grovfoderkonsumtionen

Ökar

mjölkproduktionen och ungdjurens tillväxt

TS-förlusterna

Fördelar med

SiloSolve

®

ensileringsmedel

skonsamma mot människor, djur och maskiner

Är

smaken på ensilaget

kostnadseffektiva

47

ENSILERINGSMEDEL

Förbättrar

Är


SiloSolve® är enkelt att använda

Valfri doseringsvolym med anpassad koncentration SiloSolve i behållaren

När biologiska ensileringsmedel används är det förutom valet av bakterier viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet när du kör på fältet.

Doseringsvolym, liter/ton gm 4 2 1

Behållarens volym, liter 200 400 1000 1 2 4

2 4 8

5 10 20

Tabellen anger antalet påsar som ska tillsättas till behållaren

Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter/ton grönmassa.

En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Beroende på doseringsutrustningens kapacitet väljer du vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. Doseringsvolymen (l/ton gm) bestämmer vilken koncentration som krävs i behållaren. Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren för att rätt antal verksamma bakterier ska tillsättas till grönmassan vid olika doseringsvolymer. Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Välj SiloSolve® efter dina förutsättningar SiloSolve® OS

Lätt att ensilera Högt socker/ Lågt protein

M

aj

s

Extra skydd för topplagret för alla grödor.

d lsä He

Grödans egenskaper

SiloSolve® FC & FC Eko SiloSolve® MC

G

s

Varmgång, jäst & mögel

Skydd mot

Klostridier Lu

se r

n

Svår att ensilera Lågt socker / Högt protein

Klostridier Blött

Skydd mot TS-halt

Varmgång, jäst & mögel

Torrt

SiloSolve® Produktguide Behandlad grönmassa per förpackning

Antal verksamma bakterier

Hållbarhet

Lager

För hela silon

Påse à 100 g, ton

Kartong (10 påsar), ton

Antal CFU/g GM

Rumstemp., mån

Lagervara i säsong

SiloSolve FC

50

500

250 000

18

Ja

SiloSolve FC Eko

50

500

250 000

3

Ja

SiloSolve MC

50

500

250 000

18

Ja

25 ton/400 m2

-

300 000**

18

Beställningsvara

För översta lagret SiloSolve OS*

* Förpackning innehåller även 10 kg Natriumbensoat. ** Vid direktbehandling dosering, 4 g/ton grönmassa

48


SiloSolve® MC SiloSolve® MC är ett biologiskt ensileringsmedel med startsnabba mjölksyrabakterier och en patenterad effekt mot klostridier för alla typer av grönmassor.

Tillväxt av klostridier förekommer oftast i våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniaktal och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde. SiloSolve MC innehåller 3 stycken mjölksyrabakterier som tillsammans ger en snabb pH sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH

sänkning och dels via en av bakterierna som har en patenterad effekt mot klostridier. En snabb pH-sänkning minskar risken för att oönskade mikroorganismer ska skada ensilaget och minskar samtidigt ts-förlusterna. Se figuren SiloSolve MC reducerar tillväxt av klostridier. • Startsnabb • Dubbelt skydd mot klostridier • Prisvärd

SiloSolve MC reducerar tillväxt av klostridier Obehandlat Homo. MSB

log CFU/g

Myrsyra Homo. MSB + L. lactis

6 5 4 3 2 1 0

Jäst

Lactococcus lactis SR3.54 från Chr Hansen har en patenterad verkan mot klostridier. Bakterien reducerar också mängden jäst i ensilaget och motverkar på så vis problem med varmgång. SLU Uppsala.

Innehåll Lactobacillus lactis SR3.54 (NCIMB30117/1k2083) Lactobacillus plantarum (DSM16568/1k20720)

En lyckad ensileringsprocess hämmar klostridierna snabbt och minimal andel protein går till spillo. Desto mer protein som bevaras tillgängligt för korna desto mindre högvärdigt protein behöver du köpa in i form av kraftfoder.

Rek. ts-intervall: 20-35 % Enterococcus faecium (DSM22502/1k20602)

Bakteriernas effekt

Lactobacillus lactis SR3.54 har en patenterad effekt på dess förmåga att reducera mikrobiell tillväxt av klostridier. Lactobacillus Plantarum och Enterococcus faecium har övergripande kontroll av ensileringsprocessen och ett stort fokus på omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH och bilda ett lagringsstabilt ensilage.

49

SiloSolve MC

ENSILERINGSMEDEL

Klostridier

Klostridier är oönskade mikroorganismer som finns naturligt i jorden och förekommer därför också till viss del på stråna i grönmassan. De trivs bäst i våta grönmassor och överlever enbart i syrefria miljöer med pH-värde över 5. Klostridierna bryter ned värdefullt protein och kolhydrater till bland annat ammoniumkväve och smörsyra. Dessa bidrar till försämrat näringsvärde i det färdiga ensilaget.


SiloSolve® FC & SiloSolve® FC Eko När silon öppnats Efter öppning av en silo tar ensilage lätt värme. Figurerna nedan visar lagringsstabiliteten för majs- respektive lucernensilage tidigt i ensileringsprocessen. Resultatet är tydligt; SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko förlänger lagringsstabiliteten även vid tidig öppning av en silo. Redan efter ett fåtal dagars ensilering syns tydliga skillnader.

SiloSolve FC är ett biologiskt ensileringsmedel för snabb och kontrollerad fermentering av alla typer av grödor. SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko är exakt

samma produkt i två tappningar där SiloSolve FC Eko är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion. SiloSolve FC har funnits i flera år och står för en betydande del av Svenska Foders volymer av ensileringsmedel sett till behandlade ton ensilage. Anledningarna är flera. Några av dem är det breda användningsområdet som innefattar alla typer av grödor och stort ts-intervall samt möjligheten till snabb öppning av silon med bibehållet skydd mot varmgång. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer att torrsubstans och näringsämne bevaras och förblir tillgängliga för dina djur.

• Syreförbrukning • Tidig öppning • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve FC förlänger tiden tills ensilaget tar värme Antal timmar aerob stabilitet

Obehandlat SiloSolve FC EKO

150 125

+66%

100 75 50

+40%

+41%

146* +31%

+52%

25 0

32

49*

Dag 2

42

109*

98* 55*

Dag 4

69

Dag 8

88

78

Dag 16

Försöksresultaten i diagrammet visar hur lång tid ensilaget är lagringsstabilt efter öppning av silon. Efter givet antal ensileringsdagar har silosarna öppnats. Stapeln anger antal timmar som ensilaget är lagringsstabilt, dvs. innan det tagit värme. För fler resultat med andra grödor scanna QR-koden här nedan.

Dag 32

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 49 % jämfört med obehandlat majsensilage (34,4 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

Innehåll

Rek. ts-intervall: 30-45 %

Lactococcus lactis O-224 (DSM11037/1k2081) Lactobacillus buchneri (DSM 22501/1k20738)

SiloSolve OS

Bakteriernas effekt Mjölksyrabakterien Lactococcus lactis O-224 är en unik bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills silon blir syrefri. L. Lactis O-224 sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv. Tack vare det bevaras mer näring i ensilaget. Lactobacillus buchneri DSM 22501 är heterofermantativ och bildar förutom mjölksyra även ättiskssyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

50


Fakta: Antal djur: 125 mjölkkor Ras: SRB Avkastning: 11 700 kg ECM Mjölksystem: Tandemgrop Mjölken levereras till: Arla

Röst från fältet

Per Skyggeson, Skygge gård, Tvååker

– Gården ska vi på sikt ta över efter vår far Olof Skyggeson inleder Per. Ett problem vi haft är att majsensilaget lätt tagit värme antingen i tornsilon eller kort tid efter uttag berättar Per. Inför majsskörden 2018 bestämde vi oss därför att testa SiloSolve FC. Att valet föll på just SiloSolve FC var en självklarhet ur många aspekter; ett välkänt märke med bevisad effekt som också är skonsamt mot människor, djur och maskiner. Vi har ingen doseringsutrustning på hackvagnen utan tillsätter SiloSolve FC precis innan fläkten blåser upp det i tornsilon, berättar Per. Trots vetskap om att doseringsvolym kan väljas är Skyggesons utrust-

– Att lagra majsensilage i en tornsilo hör inte till vanligheterna idag men Per ser inga problem med lagringsmetoden annat än att man måste vara observant på ts-halten så den inte blir för låg och då menar jag under 30 % fortsätter Per. Både hanteringsmässigt och resultatet gjorde oss mycket nöjda med SiloSolve FC. Därför är det iår både gräs och majs som är behandlat med SiloSolve FC. Grovfoderbristen 2018 gjorde att vi tvingades öppna årets förstaskörd (2019) direkt men det var helt otroligt uttrycker Per: Bara på några få dagars ensilering så var det ett välluktande ensilage med rätt färg och konsistens som fungerat kanonbra för korna. – Vi har tidigare inte använt ensileringsmedel kontinuerligt men efter dessa goda resultat är det en självklart att vi behandlar ensilaget. Minskade grovfoderförluster i form av tillexempel varmgång gör att vi sparar pengar avslutar Per.

51

ENSILERINGSMEDEL

Lantmästaren Per Skyggeson, 27, har nyligen börjat arbeta heltid på föräldragården Skygge gård öster om Tvååker i Halland där deras mjölkproduktion med en fin SRB-besättning om 125 mjölkkor har sitt säte.

ning välanpassad för att behandla med 4 liter/ton grönmassa och de ser därför ingen anledning att ändra den.


SiloSolve® OS SiloSolve OS är ett biologiskt ensileringsmedel som ger extra skydd för översta lagret i silon. Hur noggrann

man än är under inläggningen är det ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Har man riktig otur finns där även synligt mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon. Försöksresultat med SiloSolve OS visar att lagringsstabiliteten, tiden innan ensilaget ökar i värme, förlängs med nästan 5 dygn jämfört med obehandlat ensilage. Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas i samband med att de sista 5-10 C˚ sista lassen läggs in eller genom att de appliceras

med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker ts-förlusterna.

• Extra skydd för översta lagret • Syreförbrukning i silon • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve OS minskar risken för varmgång i det översta lagret i silon

Obehandlat SiloSolve OS Omgivning +3,0˚C

38 ˚C

Temperatur

32 ˚C

27 ˚C

21 ˚C

18 ˚C 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Exponerat för luft, timmar

Innehåller

200

När ensilagets temperatur stigit 3 grader över omgivningens säger man att varmgången har inletts. Figuren visar att ensilage behandlat med SiloSolve OS är lagringsstabilt ca 105 timmar, nästan 5 dygn, jämfört med det obehandlade som tog värme efter mindre än 2 dygn.

Rek. till: Översta lagret i silon

Lactococcus lactis O-224 (DSM11037/1k2081) Lactobacillus plantarum (DSM16568/1k20720)

Enterococcus faecium (DSM22502/1k20602) Natriumbensoat

Bakteriernas effekt

Toppskiktet i silon

Mjölksyrabakterien Lactococcus lactis O-224 är en unik bakterie som förbrukar syre i silon. L. Plantarum och E. faecium har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH. Natriumbensoatet ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de 3 kraftfulla bakterierna effektivt bidrar till.

52

SiloSolve OS


Besök Optilabs webshop på www.svenskaoptilab.se och köp ditt analyspaket. Svar får du direkt i din mail! ENSILERINGSMEDEL Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


Kemiska ensileringsmedel Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv. Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier. Genom att tillsätta syra vid ensilering min-

skar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs. För applicering av kemiska ensileringsmedel kan vi förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorppumpen och dess tillbehör.

Propionsyra

HelmGräs HelmGräs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder upp till 45 % ts. Det är en blandning av

Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor.

myrsyra, propionsyra och natriumformiat. HelmGräs innehåller en hög andel myrsyra vilket också är den syra som är grunden för den snabba pH-sänkningen i ensilaget. En snabb pH-sänkning stoppar omedelbart cellandningen i växterna och minskar därmed förlusterna i färdigt ensilage. Propionsyran motverkar jäst- och mögeltillväxt och natriumformiatet sänker de korrosiva egenskaperna hos produkten. HelmGräs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

Propionsyrabehandlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganismernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehandling lämpar sig även för ärtor och bönor.

Rekommenderad dosering av propionsyra Spannmålskonservering

HelmMajs

Dosering l/ton Vattenhalt %

HelmMajs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder och helsädesensilage av majs och spannmål upp till 50 % ts. HelmMajs är en blandn-

ing av myrsyra, propionsyra och natriumformiat vilka effektivt hämmar tillväxten av oönskade mikroorganismer i ensilage. I HelmMajs ingår en särskilt hög andel propionsyra. Propionsyran ger skydd mot tillväxt av jäst- och mögelsvampar vilket också ger ett gott skydd mot varmgång. HelmMajs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

Rekommenderad dosering

3-6 mån

6-12 mån

15

5

6

17

5,5

7

19

6

7,5

21

7

8,5

23

7,5

9

25

8

10

27

9

11

29

9,5

12

31

10,5

13

33

11

14

35

12

15

Gröda

HelmGräs

HelmMajs

37

13

16

Klöver/Lusern

6 - >6 liter

6 - >6 liter

39

Klöver/Gräs (> 25% Klöver)

5 – 6 liter

5 – 6 liter

Klöver/Gräs (< 25% Klöver)

4 – 5 liter

4 – 5 liter

41

Gräs, helsäd, majs

3 – 4 liter

3 – 4 liter

!

13,5

17

14,5

18

HelmGräs och Helm Majs är tillåtet att använda i KRAV-certifi erad och ekologisk produktion enligt Rå dets förordning (nr) 834/2007 samt Komm issionens förordning (EG) nr 889/2008.

Dosering avses per ton grönmassa.

54


FreshFoss

förlänger tiden tills mixen tar värme

FreshFoss Premium FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. FreshFoss Premium är en blandning av salter från

organiska syror. Produkten förlänger tiden tills den färdiga mixen tar värme. På så sätt kan fodermixens näringsvärde bibehållas. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt förbrukar de den mest lättillgängliga näringen samtidigt som de genererar värme. De bildar ofta också olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet. FreshFoss Premium

hämmar dessa oönskade mikroorganismer. På så sätt kan fodermixens näringsinnehåll och smaklighet bibehållas en längre tid. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Premium per ton mix som ett tillsatsmedel för att förlänga mixens hållbarhet. • • • •

Torr, ej korrosiv produkt Motverkar varmgång Bevarar fodrets näringsvärde Hämmar oönskade mikroorganismer

Läs m er !

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt I Danmark har SEGES jämfört 4 olika tillsatser och deras förmåga att stabilisera fullfoder. De konstaterade att FreshFoss Premium gav den bästa effekten. • Ingen värmebildning dagen efter utfodring • Längst stabilitet • Tendens till att hämma bakterietillväxt Försöksrapportens sammanfattning FreshFoss Premium särskilde sig i studien genom att vara den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten samt hade en tendens till att motverka tillväxt av bakterier och mögel.

Undersökningen visar att man bör överväga att välja torrsyraprodukter framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador samt att de är mera kostnadseffektiva. De fyra tillsatserna som testades var: • FreshFoss Premium 1 kg/ton • Natriumbensoat 1 kg/ton • Propionsyra 3 l/ton • Salvana TMR 1 kg/ton • Obehandlad kontroll

FreshFoss Premium Bäst i test Scanna qr-koden och läs mer om resultaten

Observera att natriumbensoat inte är en godkänd tillsats för ändamålet, men ändå testades i det här försöket. Salvana TMR är en annan torrsyraprodukt för ändamålet.

55

ENSILERINGSMEDEL

Också i ”känseltestet” utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring under någon av de tre dagarna.


Emballering

Plansilofolie ● Sträckfilm ● Mantelfilm ● Tubplast Rundbalsnät ● Garn


Plansilofolie Plansilofolie

Vakuumfolie

För att få en lufttät silo är det viktigt att använda en plastfolie av hösta kvalitet. Vår

För att få ett ännu bättre ensilageresultat och

minskade ts-förluster rekommenderar vi även att använda en vakuumfolie. En extra tunn (40 my), transparent folie som läggs under den vanliga plastfolien för att minimera eventuella luftfickor.

plastfolie har beteckningen ”Superstrength” och är en högpresterande plansilofolie tillverkad med blåst fem- och sjulagersteknik och endast av de bästa råmaterialen. Den tekniken säkerställer stabil och jämn kvalitet samtidigt som råmaterialet placeras optimalt i filmen för att ge den rätt egenskaper. ”Superstrength” är endast 125 my tjock vilket gör den lättare att hantera och lägga på än standardfilmer som är 150 my tjocka. Trots att den är tunnare än marknadens standardfilmer har den en punkteringsmotståndskraft (dart drop) på 500 g vilket är betydligt starkare än marknadens standard.

Viktigaste egenskaper:

• Tunnare och mer flexibel • Lämplig för ”fuktiga” grödor med större potential för förstörelse • Fästs vid ensilaget • Minskar luftfickorna för att förbättra effektiviteten hos konventionella ark • En effektivare lufttätning hjälper snabbare jäsning av ensilage • En bättre lufttätning ger bättre ensilagekvalitet • Minskar topp- och axelförlusterna i klämman • Bättre ensilage innebär bättre avkastning på levande viktökning och mjölkutbyte

Den har också följande funktioner:

• • • •

Ett betydligt starkare ensilageark Lätt men tuff och slitstark Lättare att använda tack vare mittvikten Långvarig och kostnadseffektiv

Det vita/svarta skiktet har:

• • • • •

UV-skydd Punkteringsmotstånd Styrka Rivmotstånd Svart lager

Täckväv & sandsäckar På toppen av plansilon lägger man täckväv

för att säkra plansilon. Täckväven säkras sedan med hjälp av exempelvis sandsäckar.

”Superstrength” är svart på under sidan och vit på ovansidan, detta för att ge bäst egenskaper vid ensileringen med en sol och värme reflekterande yta utåt. Den svarta färgen förhindrar genomsyn vilket kan hjälpa till att hålla fåglar borta. På storrullarna (400 m) är varje meter markerad för att förenkla utläggningen.

• Ett extra skydd för plansilo. • Används ovanpå vakuumfolien och plastfolien för att undvika skador från fåglar och andra skadedjur. • Läggs likt en presenning och är mycket kraftig (200 gram/kvm). • Mörk grön. • 7-års UV-skydd Täckväv finns i storlekarna: 10 x 12, 10 x 15, 12 x 15, 14 x 16 och 15 x 18 m. Sandsäcken har storlek 27 x 120 cm. 250 säckar per förpackning.

EMBALLERING

57


Sträckfilm Sträckfilm används för rundbalar och fyrkantsbalar för att bevara grovfodret. För att upprätthålla arbetet på fältet och upprätthålla gräsens höga näringsvärde är det viktigt att använda en högkvalitativ sträckfilm.

att kvalitet är kärnan i deras verksamhet. Silotite är det självklara valet för jordbrukare och entreprenörer som vill ha fördelarna med hög styrka, tillförlitlighet och hållbarhet.

Vår huvudleverantör BPI var det första företaget som erbjöd blåst sträckfilm på den svenska marknaden. Som de fortfarande gör med sitt välkända varumärke Silotite, som tillverkas i 5-9 skikt. Dess SP-ackreditering indikerar

Silotite har testats och godkänts av RISE - Research Institutes of Sweden (f.d SP) - ett ledande internationellt testorgan. Certifikatet ges efter en omfattande undersökning av både tillverkningsprocessen och den färdiga produkten för att säkerställa strikta produktionsstandarder.

Silotite /Silotite Eco

SilotitePro 2000

Silotite - det perfekta valet för problemfri balning.

Inbyggd effektivitet. SilotitePro är en tekniskt

Silotite balewrap är lämplig på alla typer av balar. Dess konsekvent pålitliga, problemfria prestanda förbättrar inpackningseffektiviteten och kapaciteten.

avancerad förorienterad blåst ensilagesträckfilm som erbjuder jordbrukare och entreprenörer flera fördelar inklusive: • • • • • • • •

Silotite ger:

• • • • • •

Hög punktering och rivmotstånd En större syrebarriär Höga stretchkvaliteter Optimal vidhäftningsnivå. UV-skydd Eco levereras i sleeveförpackning

Fler balar per rulle Tidsbesparing Bättre grödskvalitet Lättare att återvinna Större rulllängd Förbättrad syrebarriär Utmärkt beskärning av grödor 2000 m per rulle

Profi Contractor

För mer information

PROFI Contractor är en ny sträckfilm i DLG-koncernen. Den har tagits fram i ett samarbete med

Scanna qr-koden och läs mer om Silotite, Silotite Pro 2000 och vår mantelfilm Baletite.

danska maskinstationer, extruderingsspecialister och internationella råvaruleverantörer. PROFI Contractor är en högkvalitativ blåst film tillverkad i sju lager. Den är elastisk med en hög punkteringsstyra och har en god vidhäftningsförmåga vilket säkerställer en bra laminering och gör balarna täta. Den har ett UV-skydd som är anpassad till nordiska förhållanden.

Det är 1900 m på en rulle PROFI Contractor mot 1500 m på traditionell rulle. Det betyder 26% färre rullbyten och bidrar Foto:därför bpi agriculture till högre effektivitet och en förbättrad arbetsmiljö, med mindre belastning för maskinföraren.

58


För att möta båda dessa behov valde Johan Film & Film-omslagssystemet, den senaste utvecklingen inom balewrappingsteknik, med en Claas 455 Rollant balewrapper. Konstruerad för att applicera både film och nätbindning, kan denna nya generationens combiwrapper använda Film & Film Wrapping som kombinerar användningen av Baletite mantelfilm för att binda balinnehållet med SilotitePro balewrap för att säkert packa balen efteråt.

Röst från fältet Johan Eriksson, Ljungbyholm

Med balat ensilage, som nu är en viktig aspekt av många jordbrukssystem, valde Johan en balewrapper som kan använda FilmFilm-förpackning för att kunna erbjuda sina kunder högsta kvalitet balad ensilage. För att uppnå detta tillämpar han 3 lager av Baletite Foto: silotite.com 16mm mantelfilm till varje bal i medelstora 135 st balar till en rulle. Med en 2-arm maskin applicerar han upplevt fördelarna med sedandetta 6 lagerbättre SilotitePro 20mm skydd, inte balewrap vilket gör att han kan bara vid balens hantering medföra 50 balar per rulle. Balar är och transport, men också ensilerade i 4 till 6 månader och lagringsperioden, lagrasunder i upp tillhela 12 månader.

Tillsammans producerar dessa filmer täta, tätt komprimerade balar med en Johan Eriksson, som finnsbättre i Ljungbyholm betydligt syrebarriär. i Kalmar län,

driver en framgångsrik maskinstation som balar upp till 20 000 ensilagebalar årligen i en region där de vanligaste balade grödorna är gräs och helsäd.

Som entreprenör är ett effektivt och kostnadseffektivt balewrappingsystem viktigt för Johan så att han kan betjäna sina kunder väl. Med lång erfarenhet av jordbruk förstår han vikten av att producera högkvalitativt, näringsrikt ensilage som kommer att göra en positiv skillnad vid utfodring. För att möta båda dessa behov valde Johan Film & Film-omslagssystemet, den senaste utvecklingen inom balewrappingsteknik, med en Claas 455 Rollant balewrapper. Konstruerad för att applicera både film och nätbindning, kan denna nya generationens combiwrapper använda Film & Film Wrapping som kombinerar användningen av Baletite mantelfilm för att binda balinnehållet med SilotitePro balewrap för att säkert packa balen efteråt. Tillsammans producerar dessa filmer täta, tätt komprimerade balar med en betydligt bättre syrebarriär. - Som entreprenör väljer jag att använda Baletite och SilotitePro ensilage-filmer med hög prestanda för att maximera balpressens effektivitet och öka produktiviteten i fält. Som jordbrukare har jag sett de utmärkta resultaten som uppnåtts med Film & Filmomslag där mögeltillväxten minskas avsevärt om den inte elimineras helt i balarna. Med balat ensilage, som nu är en viktig aspekt av många jordbrukssystem, valde Johan en balewrapper som kan använda FilmFilm-förpackning för att kunna erbjuda sina kunder högsta kvalitet balad ensilage. För att uppnå detta tillämpar han 3 lager av Baletite 16mm mantelfilm till varje bal i medelstora 135 st balar till en rulle. Med en 2-arm maskin applicerar han sedan 6 lager SilotitePro 20mm balewrap vilket gör att han kan medföra 50 balar per rulle. Balar är ensilerade i 4 till 6 månader och lagras i upp till 12 månader.

Johan har också funnit att film- och filmförpackningssystemet kan underlätta utfodringsprocessen, eftersom det är möjligt att öppna balarna automatiskt med en balkniv och lastas i en mixervagn som gör att innehållet kan matas ut med minimalt manuellt arbete. Oavsett om han öppnar balen med en balkniv eller för hand, har Johan funnit Baletite lätt att ta bort eftersom det skär rent från balen. Inget foder blir kvar i nätet i det som så ofta händer med netwrap, särskilt under vintermånaderna när det är fruset. Vid öppningen utför Johan alltid en noggrann visuell inspektion av balen men dessutom skickar han prov för laboratorieanalys för att kontrollera kvaliteten på hans ensilage för att säkerställa att balar är av högsta standard. Balarna dra nytta av användningen av Baletite på flera sätt. Baletite skapar en tätare, kompaktare bal tack vare sin styva konfiguration. Medan netwrap fortsätter att förlängas efter balning (på grund av sin nätstruktur) bibehåller baletite trycket som har applicerats på balen i balkammaren. Denna större odlingskomprimering möjliggör också effektivare lagring av foder. Som ansvarig jordbrukare/entreprenör så säkerställer Johan att hela hans film samlas in för återvinning efter användning och Film & Filmomslagssystemet gör skillnad här också. Eftersom både Baletite och SilotitePro tillverkas av samma basmaterial, 100% återvinningsbar polyeten, behöver Johan inte skilja dem för återvinning efter användning. När de är borttagna från balen kan båda filmerna vikas upp och placeras i samma återvinningsfack. Med sin erfarenhet av film- och filmomslagning, säger Johan: - Fortsatt kostnadstryck innebär att jordbrukarna behöver på ett kostnadseffektivt sätt maximera silagekvaliteten. Jag tycker att Baletite och SilotitePro hjälper mig att leverera förbättrad kvalitet på balad ensilage till mina kunder samt ge användbara fördelar kring utfodring och återvinning.

59

EMBALLERING

Johan har funnit fördelarna med film-och filmförpackning, eftersom det ger mer kompakta, bättre skyddade balar som är enklare att hantera och som producerar en högkvalitativ ensilage. Han har

där ensilageförluster på grund av filmskador har minskat avsevärt.


Mantelfilm Mantelfilm ersätter traditionell nätlindning i rundbalar. Med film istället för nät får du en mer kompakt bal vilket gör hanteringen lättare, samtidigt som du bevarar gräsets näringsvärde bättre.

Baletite/Baletite Blue Baletite ersätter traditionellt netwrap i runda ensilage balar. Speciellt skapade för nästa generation av pressmaskiner som kan applicera film istället för nät.

Film & Film Wrapping

Baletite funktioner:

• Överlägsen syrebarriär från de ytterligare filmskikten • Exceptionell punkteringsmotstånd • Ytterligare skydd mot balkanter • Mer kompakta, tätare balar • Slät filmyta • Lättare att återvinna

Möjligheten på moderna kombimaskiner som kan anbringa film istället för nätlindning har öppnat vägen för Film&Film (F&F) Wrapping – en förnyande inplastningsmetod med dubbel film som kombinerar den nya generationen av balplast SilotitePro med Baletite ersättningsfilm för nätlindning.

60


Tubplast Agflex—tuff, stark, säker Agflex tuber representerar de bästa möjliga lagringslösningarna. En AgFlex-tub i fältet sparar tid, arbetskraft, lagring och bränslekostnader. Snabba upp din kornskörd genom att fylla en AgFlex-tub i fältet istället för att transportera spannmål med långa sträckor för lagring. När skörden är över kan du extrahera spannmålen från AgFlex-påsen när du vill och dra det till marknaden eller till din permanenta lagring på gården.

• • • •

50% större riv- och punkteringsstyrka jämfört med traditionella tuber. 40% mer motståndskraftiga mot kollaps· Testad och beprövad prestanda för användning i det hårdaste vinterklimatet samt högvärmelösningar Garanterad att tåla 24 månaders ultraviolett exponering under normala omständigheter

Allt väder

Hög syrebarriär

Motstår revor

Punkteringsbeständig

Sjunker ej ihop

UV-skydd

Foto: bpi agriculture

EMBALLERING

61


Rundbalsnät För emballering av rundbalar. För att lyckas bra är det viktigt att använda rundbalsnät av hög kvalité. Till exempel att man har en hög dragstyrka så man skapar kompakta balar och därmed hindrar syreinsläpp. Vi marknadsför nät från Piippo i Finland och RKW i Tyskland. Piippo är den enda

nordiska tillverkaren av rundbalsnät. De håller en mycket hög kvalité, både på produkter och produktion. Produkterna heter Piippo Hybrid, Magic Blue och nyheten Hybrid Edge Master. Från Tyskland kommer det välkända nätet Rondotex Evolution.

Piippo Magic Blue

Rondotex Evolution

Ett funktionssäkert och användarvänligt ljusblått rundbalsnät. Magic Blue är ett nät, som

Rondotex Evolution, nätet med röd kant,

är ett omtyckt nät som har funnit sedan näten introducerades på lantbruksmarknaden. Har ett gott anseende och har varit med att utveckla näten till vad de är idag. Förpackningen från Rondotex har integrerade hantag för lättare hantering i butik och på fält.

fungerar speciellt bra i äldre balningsmaskiner, vars justeringsmarginalen har utnyttjats fullt ut.

g på Piipporullarna “Easy lifters” är handta miskt och lättare ono erg r me det som gör n kan enkelt och age ndt Ha n. rulle att lyfta vändas. ran åte och t bor snabbt tas

Kännetecken:

• Enkel hantering. • Sidomarkering för enklare funktion. • Röd ändmarkering. • Kant till kant - teknik. • Miljöanpassade. • Producerad i Tyskland

Piippo Hybrid NG

Foto: bpi agriculture

Lättare och starkare rundbalsnät för alla balningsmaskiner. Hybrid NG rundbalsnätet är

lättare att skära än det föregående Hybrid nätet. Genom förbättrade skäregenskaper sparar man tid och ökar funktionssäkerheten vid balningen.

Piippo Hybrid EDGE MASTER Den senaste medlemmen i vårt premium balnätsortiment. Genom Hybrid teknologi har vi

utvecklat ett nät med en förbättrad täckning upp till 10 %. Med Edge Master nätet pressar man kompakta och kostnadseffektiva balar och tack vare bara en storlek av hylsan, kan Edge Master användas i de vanligaste balpressarna. Edge Master är det starkaste och längsta nätet på marknaden, vilket möjliggör en materialbesparing av 20 % per bal! Nätet har hög UV-skydd och balarna håller sig längre i förvaring.

Nyhet! 62


Garn Garn används vid emballering av fyrkantsbalar, småbalar samt rundbalar där man inte använder nät. Olika dimensioner till olika ändamål. Det är viktigt att kontrollera vilken den verkliga dimensionen är då den uppger hur många meter garn det är per kilo. Vi har ett komplett sortiment som tillverkas av Piippo Oy i Finland. Nordens enda tillverkare av syntetgarn.

längd än konkurrenternas motsvarande produkter, utan att ge avkall på knutstyrkan. Piippo pressgarn tillverkas med Firm Film – teknik. Tack vare detta är garnen de mjukaste på marknaden och knutstyrkan av toppklass. Tack vare det mjukare garnet är livslängden av balningsmaskinens metalliska bruksdelar, såsom knytarna, längre.

Piippo Pressgarn

Tack vare Piippos ”Real Runnage-koncept” och sin höga specifika styrka erbjuder Piippos pressgarn 10-20 % mer

Piippo fyrkantsgarn

Piippo pressgarn för rundbalar

Av Piippo – storkantspressgarn kan du välja ett

lämpligt garn för de rådande omständigheterna. De topphöga knutstyrkorna möjliggör mycket kompakta balar.

Piippo – pressgarnens förmånliga pris minskar kostnaderna upp till en fjärdedel. På grund av sitt speciella tillsatsämne fäster tråden bättre vid balen, och man undviker störande trådar.

Piippo hårdpressgarn

Sisalgarn

Piippo – hårdpressgarnens höga knutstyrka ga-

Ett naturmaterial som använts i lantbruket under årtionden. Sisal 200 för hård- och medium-

ranterar knutarnas hållbarhet även i hård hantering, till och med under vinterförvaring.

pressar, Sisal 300 för löspressar.

Foto: bpi agriculture

EMBALLERING

63


Sortimentsinfo Emballering Sträckfilm

Plansilofolie

Silotite

Plansilofolie

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Dart drop

6

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

250

1800

25

Grön

64

Kartong

8

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

360

1500

25

Grön

80

Kartong

10

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

500

1800

25

Vit

48

Kartong

12

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

500

1800

25

Grön

48

Kartong

14

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Vit

40

Kartong

16

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Grön

40

Kartong

18

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Svart

40

Kartong

20

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

Silotite Eko

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Vakuumfolie Vakuumfolie Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

6

50

40

Transparent

8

50/400*

40

Transparent

10

50/400*

40

Transparent

12

50/400*

40

Transparent

14

50/400*

40

Transparent

16

50

40

Transparent

10

12

Färg 2

200 g/m

Grön

2

Grön

10

15

200 g/m

12

15

200 g/m2

Grön

14

16

200 g/m2

Grön

15

18

200 g/m2

Grön

Längd (cm)

Säckar/förpackning

27

452

250

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1650

25

Vit

40

Sleeve

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

Längd (m)

750

1950

20

Vit

40

Sleeve

750

1950

20

Grön

40

Sleeve

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1900

21

Vit el. Grön

40

Kartong

Mantelfilm Baletite/Baletite Blue

Sandsäck Bredd (cm)

Färg

PROFI Contractor

Täckväv Tjocklek

Tjocklek (my)

Bredd (m)

Täckväv & Sandsäckar Längd (m)

Längd (m)

Silotite Pro

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Bredd (m)

Bredd (m)

64

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

1280

2000

16

Vit

20

Sleeve

1380

2000

16

Vit

20

Sleeve

1380

1650

20

Blå

20

Sleeve


Tubplast

Garn

Agflex*

Piippo fyrkantsgarn

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Antal/pall

5’ (1.52m)

60 m

200

16

Cropmaster

6.5’ (1.98m)

60 m

200

12

Extreme Super

8’ (2.44m)

60 m

200

10

Big Square

8’ (2.44m)

75 m

200

8

Original

9’ (2.74m)

60 m

225

10

9’ (2.74m)

75 m

225

8

Piippo hårdpressgarn

10’ (3.05m)

75 m

225

6

12’ (3.66m)

75 m

238

6

Produkt Baler twine

* Beställningsvara i försäsong.

Rundbalsnät Piippo Hybrid EDGE MASTER

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

100

10,5

min 255/ max 275

110

10,5

min 230/ max 260

130

9

min 197/ max 220

145

9

min 177/ max 200

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

250

5

min 90/ max 115

Hay

300

5

min 80/ max 95

Traditional

400

5

min 62/ max 72

Piippo pressgarn för rundbalar

Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

1,23 / 1,25

2600

290

Triathlon

700

5

min 35/ max 41

1,23 / 1,25

4000

290

1,23 / 1,25

4600

290

Piippo Hybrid NG Bredd (m)

Längd (m)

Sisalgarn Sisal 200

För hård- och mediumpressar

Sisal 300

För löspressar

Styrka (kg)

1,23 / 1,25

2600

290

1,23 / 1,25

4000

290

Piippo Magic Blue Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

3090

280

Rondotex Evolution Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

2000

245

1,23

3000

245

www.svenskafoder.se 65

EMBALLERING

Fler tabeller hittar du på vår hemsida


Väst Lev. i vårt val Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St. Levene Vårgårda Erikstad Uddevalla

Öst Lev. i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby Oxelösund

Gotland Lev. i vårt val Fole

Syd Lev. i vårt val Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Lunnarp Simrishamn Sölvesborg Karlshamn

67

Rapsfrö

maltkorn

Planet

maltkorn

Propino

maltkorn

Irina

maltkorn

Catriona

Quarna

Vårvete

industri

Vårvete

industri

Höstråg

Svarthavre

Industri havre

Foder havre

Rågvete foder

Foder korn

Foder vete

Industri Höstvete

Praktik Höstvete

Höstvete

Reform

Ellvis Höstvete

Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar


68

fodervete

Andraårskarens

mig Åkerböna

KRAV Brokblom-

mig Åkerböna

KRAV Vitblom-

Foderärt

Endast skördeleverans = fram till den 30/9

KRAV

Eftersäsong 1/10 – 30/6

Rapsfrö

Mottagning hela året

KRAV

Ingen mottagning

foderkorn

KRAV

Maltkorn

KRAV

Höstråg ind

KRAV

Rågvete

KRAV

Havre Industri

KRAV

Foder havre

KRAV

Industri/Quarna

KRAV Vårvete

Fodervete

KRAV

Industri Höstvete

KRAV

Majs

Åkerböna

Brokblommig

Åkerböna

Vitblommig

Foderärt

Oljelin

2019 års skörd i västra, östra och södra Sverige.

OBS! Viktigt med täckta vagnar vid transport.

Mottagningsplatser:

Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan.

!


Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal! Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar.

Ring oss redan idag ! 0510 - 828 00

Skadedjursavtalet omfattar såväl förebyggande bekämpning som en effektiv insats av våra tekniker om olyckan ändå skulle vara framme.

I skadedjursavtalet ingår: Marknadens bästa avtal Direktkontakt och besök av våra tekniker Högklassigt skadedjursskydd Låsbara betesstationer i plåt Alla åtgärder och besök dokumenteras

Nomus AB – en del av Svenska Foder. Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen. Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.

www.nomus.se


Mina sidor

är dina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

Beställ online DYGNET RUNT!

or d i S a n Mi


POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders adressregister

Hitta din närmaste säljare! Energi

Peter Johansson (Säljchef) Nils Nilsson

Fjäderfä

042-301 78 14 042-301 78 19

010-130 29 02

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Evelina Siverholm

010-130 29 06 010-130 29 70

Joachim Brahce (Försäljningschef)

010-130 29 02

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Magdalena Bengtsson (för.led) Thea Kristensson Viktoria Klang

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 26 010-130 29 33 010-130 29 25

Nöt & Får

Johan Stensson (Marknadschef)

010-130 83 24

Syd Helena Hägg (Säljchef Skåne) Lars Carlsson Linda Dahlberg Fredrik Johansson

010-130 29 32 010-130 29 04 010-130 29 05 010-130 29 18

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Kajsa Lätt

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 17

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 43 010-130 29 38

Återförsäljare, Häst & FarmPack

Rebecca Nilsson (Försäljningschef) Anders Olsson

010-130 29 07 010-130 29 91

Syd Kerstin Bagge

010-130 29 12

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

(Inköp/Key Account emballering)

010-130 29 69 010-130 29 79 010-130 83 14

Ingemar Gullberg

010-130 29 85

Pierre Lindskog (Kalk) Victor Ebel (Ansvarig Spannmål)

0510-828 28 010-130 83 88

Syd Jonas Baudtler (Säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson

010-130 29 47 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (Säljchef) Annette Jacobsson Arvid Posse Johan Axelsson Jens Jonsson Kajsa Lätt Lennart Svantesson Peter Olsson

010-130 29 47 010-130 29 13 010-130 29 16 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 17 010-130 29 52 010-130 29 23

Öst Jonas Baudtler (Säljchef) Gustaf Larsson Martina Hallberg Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson

010-130 29 47 010-130 83 69 010-130 29 54 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Leif Karlsson

010-130 83 16 010-130 83 10

Mälardalen Jonas Baudtler (Säljchef) Eva-Lotta Andersson Per Jansson

010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 20

Nord Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 43 010-130 29 38

(Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt)

Joachim Brahce (Försäljningschef)

Gris

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) Niklas Ingvarsson (Produktchef Utsäde) Johanna Öwall (Produktchef växtskydd)

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder 2020  

Här har vi samlat alla delar du behöver för vårspannmålen såväl som grovfoderskörden 2020. Välkända och stabila sorter såväl som spännande n...

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder 2020  

Här har vi samlat alla delar du behöver för vårspannmålen såväl som grovfoderskörden 2020. Välkända och stabila sorter såväl som spännande n...