Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt, Spannmål & Grov foder de

Vårutsä

Vårutsäde

2021

Spannmålshantering Vallfrö Ensileringsmedel Emballering

Allt för din

grovfoderproduktion!

SiloSolve®

– för att säkra fler kilo i din silo

NYHET! Maltkorn Prospect Hög avkastning, långt strå med utmärkta stråegenskaper.

NYHET! GEV Action Intensiv slåtterblandning för eko med hög andel engelskt rajgräs.

Silotite Sträckfilm Konsekvent pålitlig & problemfri prestanda som förbättrar inpackningseffektiviteten.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT

Om Växt, Utsäde & Grov foder UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål och Grovfoder ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 17 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION & GRAFISK PRODUKTION INHOUSE Svenska Foder OMSLAGSBILD Svenska Foder AB ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Stibo Complete

Förutsättningar för en kanonvår! Vi gör den här broschyren för att du ska få en överblick över hur du kan planera din odling. Här finns allt du behöver veta för att kunna fatta kvalificerade beslut om din växtodling till våren. Det är nu du väljer vilka vallskördar du vill ha under 2022, 2023 och 2024. Det är nu du fattar beslut om en ny vallblandning som Delikat för att det har ett breddat skördefönster, eller att du ska ge dig på och odla grynhavresorten Delfin, eller för den delen om du ska prova en ny maltkornssort. Dessutom skapar vi förutsättningar för att din vallskörd tas om hand med rätt ensileringmedel, lagringstabil emballering för bästa resultat. För att vi ska kunna erbjuda dig det krävs att vi samarbetar med de bästa

leverantörerna, som skapar mervärde för dig i din odling. Om inte det vi säljer kan leverera resultat, då säljer de inte heller något. Och då är de ointressanta för oss. Det gör vi genom att agera lokalt, men dra nytta av internationella erfarenheter.

Det faller sig naturligt för oss att agera lokalt men med ett internationellt

mindset – eftersom vi är del av en stor koncern. Via DLG-koncernen samarbetar vi kring koncept som gör allt för att utveckla och förbättra skördarna för dig som lantbrukare. Det är vårt värde. Ett sådant exempel är den nya maltkornssorten Prospect, som är utvecklad av DLG-ägda växtförädlingsföretaget SEJET. Denna sort har godkänts i Berlinerprogrammet och är en sort vi tror mycket på.

Även via vårt delägarskap i Scandinavian Seed är blicken riktad mot den svenska marknaden med en internationell erfarenhet: de bästa sorterna som ger resultat på våra nordliga breddgrader. Vi jobbar stenhårt med att sprida kunskaperna vi gör vidare till dig,

för att vi gemensamt kan skapa ett värde i den svenska växtodlingen. Minst en gång i månaden, och med oftare frekvens under högsäsongen, skickar vi ut vårt Nyhetsbrev Fokus i Fält. Du hittar det på hemsidan alltid, och du kan prenumerera på direkt in i din inkorg. Använd nu broschyren, det kommer att ge resultat. Kontakta oss gärna!

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Nöt, Gris, Fjäderfä, Får och

Carsten Klausen

Johanna Öwall

Niklas Ingvarsson

Victor Ebel

Erika Nyström

Anders Gilbertsson

VD carsten.klausen@ svenskafoder.se

Växt & Spannmål. Du hittar alla broschyer på

Produktansvarig Växtodling johanna.owall@ svenskafoder.se

Produktchef Utsäde niklas.ingvarsson@ svenskafoder.se

www.svenskafoder.se

Ansvarig Spannmål victor.ebel@ svenskafoder.se

/svenskafoder

Produktchef Nöt & Häst erika.nystrom@ svenskafoder.se

Inköpsansvarig anders.gilbertsson@ svenskafoder.se


2021

VÅRUTSÄDE 6

Våroljeväxtguide

8

Maltkornsguide

10

Foderkornsguide

13

Havreguide

15

Vårveteguide

5

Utsädesguider

24

SPANNMÅLSHANTERING 18

Hantera din spannmål

Välj rätt vallblandning för din region

VALLFRÖ 22

Artbeskrivningar vall

24

Konventionella vallblandningar, Götaland & södra Svealand

31

GEV-blandningar, Götaland & södra Svealand

34

Konventionella vallblandningar, norra Svealand & Norrland

37

GEV-blandningar, norra Svealand & Norrland

39

Etablering av din nya vall

40

Gödning

43

Majsguide

45

Proteingrödor, ärtor och grönfoderblandningar ENSILERINGSMEDEL

49

Biologiska ensileringsmedel

55

Kemiska ensileringsmedel

52

SiloSolve® “Vi ensilerar med framförallt med SiloSolve FC och ibland, då vallen är fuktig, använder vi SiloSolve MC, säger han. SiloSolve har vi använt under mer än 10 år.” Fredrik Andersson

EMBALLERING 58

Plansilofolie

59

Sträckfilm

61

Mantelfilm

62

Tubplast

63

Rundbalsnät

64

Garn

65

Sortimentinfo emballering

56

Emballeringsprodukter för alla typer av ensilage!

HÄR TAR VI EMOT DIN SPANNMÅL 67

Spannmålsmottagningar

3

VÅRUTSÄDE

INNEHÅLL


Ditt naturliga val när du ska handla växtskydd Det sker hela tiden förändringar i sortimentet av växtskyddsmedel. Nya produkter blir godkända, andra blir förbjudna eller får ändrade villkor för användning. Utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Det finns många skilda lösningar och kombinationer när du till exempel skall behandla mot ogräs eller svamp i dina grödor. Det rätta beslutet kan ha stor betydelse för resultatet. I Svenska Foder har vi ett mycket brett sortiment av växtskyddsmedel till alla grödor. Vi har löpande utbildningar av våra säljare så att de kan råda dig om den optimala lösningen för din verksamhet.

Jordbrukskalk startskottet på ett bra utbyte Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att: • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH. • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden. • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen. • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Generella lösningar och rekommendationer på hur du ska använda dina produkter hittar du i vår broschyr Växtskyddsrekommendationer som finns på hemsidan – du kan också få den av din säljare. Här hittar du växtskyddsrekommendationer för 13 olika grödor.

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomit-kalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium. Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Scanna qr-koden för att läsa broschyren

Få senast nytt om växt

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändigamängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

I vårt nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad kring aktuella problemställningar i fält men också konkreta tips på lösningar. Hör röster från kollegor i branscher och få den senast kunskapen inom växtodling. Allt för att skörda framgång.

Vi erbjuder kalk från: Nordkalk • Ignaberga • Uddagården • Köping • Glanshammar • Olshammar

Ladda ner!

Nyhetsbrev

Omya • Calciprill • calcipril/svavel • Magnum • Magnum/koppar

Skanna qr-koden för att prenumerera på nyhets-brevet!

Se hela vårt sortiment på svenskafoder.se

4


VÅRUTSÄDE

Utsädesguide

Våroljeväxter • Maltkorn • Foderkorn • Havre • Vårvete Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. Du hittar mer info på www.svenskafoder.se.


Våroljeväxter

Vårraps Lumen

Vårrybs Juliet

Hög råfettskörd och tidig mognad ger förutsättningar

Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med

för tidig skörd och fin etablering för efterföljande gröda. Snabb och tidig bladtillväxt bidrar till överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan. Medellång med utmärkta stjälkegenskaper. • Hög oljeskörd • Tidig mognad • Snabb vårutveckling

lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler. • Hög oljehalt • Låg tusenkornvikt • Tidig mognad

Cultus CL

Odlingsegenskaper

En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider.

Sverige

Något senare mognad och god stjälkstyrka.

2015-2019

• Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox • God oljehalt och stjälkstyrka • Något senare mognad

Råfett, %

SW Majong

Lumen

Cultus CL

47,5

+1,0

+0,7

Tusenkornvikt, g

5

-0,7

-0,5

Stjälklängd, cm

111

+4

+9

Stjälkstyrka, % Mognad, dagar

73 124

-2 +/-0

+12 +3

Källa: Officiella försök 2015-2019, Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Majong. Källa: Officiella försök 2015-2019 CL-sorter.

6


VÅRUTSÄDE

Råfettskörd årsvis vårraps Område

A-B

A-B

D-F

D-F

Sverige

2019

2015-2019

2015-2019

1210

1460

1280

1240

105

112*

106

108

Sverige

2015

2016

2019

2015-2019

2015

2016

2017

2018

SW Majong, (kg/ha)

1110

1450

730

1140

1090

1420

1350

-

102

136

111

-

102

101

Lumen (H)

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare SW Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Område Sverige

A-B

D-F

D-F

Sverige

2015

2016

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

SW Solar, (kg/ha)

-

-

-

-

-

-

1100

1200

1140

1180

Cultus CL (H)

-

-

-

-

-

100

100

104

101

98

Källa: Officiella försök 2015-2019, separat försöksserie med enbart Clearfield® sorterna. Rel.tal jämfört med mätare SW Solar = 100.

Lin Lin är en tacksam gröda med låga omkostnader som passar bra i växtföljden. Lin är en lite mer anspråkslös gröda men vi får se upp med insekterna även här.

Odlingsegenskaper Sverige 2015-2019 Råfett, % av ts

Taurus Linsort med höga och jämna resultat varje år.

Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera. • Övertygande hög råfetthalt • Säkra odlingsegenskaper • Höga och jämna resultat varje år

Stjälklängd, cm

Taurus

SW Serenade

46,6

-0,5

56

-4

Stjälkstyrka, %

94

-2

Mognad, dagar

127

+1

Källa: Officiella försök 2015-2019. Jämfört med mätare Taurus.

Råfettskörd Sverige

2015

2016

2017

2018

2019

Taurus, kg/ha

1560

1360

1210

700

1530

SW Serenade

110*

101

102

106

98

Källa: Officiella försök 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Taurus=100.

7


Maltkornsguide KWS Irina – Malt

RGT Planet

Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg

Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och

• Frisk med hög avkastning • Långt strå • Maltkornskvalitet

Laureate

tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.

2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Nytt högavkastande maltkorn med långt strå. Sorten har bra maltutbyte och passar industrins behov för öltillverkning.

Prospect Nytt maltkorn godkänt i tyska Berliner programmet.

Catriona – Whiskeymalt

Prospect är trevlig nyhet för dig som odlare med en kombination av hög avkastning ett långt strå med utmärkta stråegenskaper. Samtidigt erbjuds goda resistensegenskaper mot de flesta sjukdomar, inklusive Mlo resistens mot mjöldagg. Sorten kommer vara tillgänglig för eftersäsongsleverans

Catriona har en unik enzymsammansättning som

lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Odlingsegenskaper Sverige 2015-2019

Synt. mätare

KWS Irina

Prospect

RGT Planet

Laureate

Protein, % av ts

10,9

+0,3

+0,2

+0,3

-0,2

Rymdvikt, g/l

689

-3

+9

+8

-5

Tusenkornvikt, g

54,4

-3,2

-1,6

-0,5

+1

Stärkelse, i ts

62,2

-0,3

-0,1

+0,2

+0,1

68

-3

1

+2

+/-0

Strålängd, cm Stråstyrka, %

88

+4

+/-0

-5

-6

Stråbrytning, %

23

-7

-10

+9

-12

Axbrytning, %

47

+1

+2

+2

+3

Mognad, dagar

115

+/-0

+/-0

+/-0

+1

Kornrost, %

13

+3

-1

+/-0

-3

Bladfläcksjuka, %

8

-1

+2

+5

-3

Ramularia/Bladfläcksjuka,%

7

+1

-

+/-0

-1

Mjöldagg, %

1

+/-0

+/-0

+/-0

-1

Sköldfläcksjuka, %

4

+/-0

-2

-1

-2

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

8


VÅRUTSÄDE

Thomas Nilsson

Nilssons Maskinstation

– KWS Irina har varit perfekt för min odling och min arbetssituation, säger Thomas. Eftersom jag är den som får tröskat sist, vill jag ha en odlingssäker, stråstyv sort med få axklipp – en sort som alltså tål att stå mogen tills jag har tid att skörda. Denna sort har jag hittat i KWS Irina.

Avkastning årsvis Område

A+B

D-F

Sverige

Sort / kg / ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

Synt. mätare

9841

8511

9360

4454

8580

8166

8296

8522

9203

6184

8826

8228

8111

KWS Irina

98*

98

97*

96*

98

98*

98

98

98*

98

100

98*

98*

Prospect

-

-

-

107

100

99

-

-

-

104

100

101

100

RTG Planet

101

103

102

98

103

102*

100

100

101

99

97

99

101

Laureate

108

104

104

110

99

101

105

104

104

107

100

101

101

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina och SW Dragoon) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

9


Foderkorn Ellinor

Odlingsegenskaper

Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkornskvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka.

• Frisk med hög avkastning • Långt strå • Maltkornskvalitet

Flair God rymdvikt, kortare strå och låg tendens till strå- och

axbrytning. Medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Godkänd i Danish Preferred som malt. • Hög avkastning • Kort strå • Mlo- & nematodresistent

Sverige 2015-2019

Synt. mätare

Ellinor

Flair

Protein, % av ts

10,9

+/-0

+/-0

Rymdvikt, g/l

689

+4

+11

Tusenkornvikt, g

54,4

-0,7

-1,4

Stärkelse, i ts

62,2

+0,3

+/-0

Strålängd, cm

68

+3

-3

Stråstyrka, %

88

-5

-4

Stråbrytning, %

23

+2

+5

Axbrytning, %

47

+2

+4

Mognad, dagar

115

+/-0

-1

Kornrost, %

13

-2

-3

Bladfläcksjuka,%

8

-3

-2

Ramularia/Bladfläcksjuka,%

7

-1

+5

Mjöldagg, %

1

+1

+2

Sköldfläcksjuka, %

4

-2

-1

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis Område

D-F

A+B

Sverige

Sort / kg /ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

Synt. mätare

9841

8511

9360

4454

8580

8166

8296

8522

9203

6184

8826

8228

8111

Ellinor

-

-

102

103

102

101

-

-

103

101

100

101

101

Flair

-

106*

102

108*

102

103*

-

104*

102

103

100

102

102*

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina och SW Dragoon) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

10


VÅRUTSÄDE

Tidigt

Foderkorn Severi

Aukusti

Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra

God avkastning i kombination med tidig mognad.

motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti. • Högavkastande 6-rads korn • Stråstyv & Tidig mognad • God sjukdomsprofil

Sverige

Odlingsegenskaper

Synt. mätare

Severi

Aukusti

Protein, % av ts

12,6

-1,4

-0,4

Rymdvikt, g/l

630

-1,4

Tusenkornvikt, g

47,8

Stärkelse, i ts

58,6

Stjälklängd, cm

79

+1

+1

Stjälkstyrka, %

86

+2

Stråbrytning, %

22

+18

Axbrytning, %

14

+3

+4

Mognad, dagar

103

+/-0

-1

Mjöldagg, %

8

-3

+42

Sköldfläcksjuka, %

3

-1

+/-0

Bladfläcksjuka,%

15

-1

+12

SW Judit

Severi

Aukusti

Protein, % av ts

12,4

-1,3

-0,6

-22

Tusenkornvikt, g

39,5

+1,2

+1,8

-4,3

-4,9

Stärkelse, i ts

57,7

+1,0

+0,3

+0,9

+0,2

Strålängd, cm

72

+1

+5

Stråstyrka, %

84

+6

+/-0

-10

Stråbrytning, %

30

-12

+5

+10

Axbrytning, %

23

-6

+39

Mognad, dagar

92

+5

+1

Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt vårkorn, behandlat. Område G. Syntetisk mätare (SW Kannas, SW Anneli och Severi) = 100. Stråbrytning: 100-0%, 100% = allt brutet. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar, obehandlat.

Avkastning årsvis Sort / kg / ha Synt. mätare

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 -

• Mycket tidigt 6-rads korn • Hög avkastning • Långt strå

Norrland

Odlingsegenskaper 2015-2019

Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter.

5780 9360 4076 5883

2014-2018

Källa: Officiella försök 2014-2018 Norrland. I medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren SW Judit.

Avkastning 2014-2018 och 2019 Sort / kg /ha 2014 2015 2016 2017

2018

2014-2018

2019

SW Judit (6 r) 3700 5520 5410 6170

3940

4920

5770

Severi (6 r)

103

87

102

105

97

97

98

Aukusti (6 r)

115*

104

112*

115

106

110

109

Källa: Officiella försök 2014-2018 flerårsmedeltal och år 2019. I medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare SW Judit. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

5769

Severi (6 r)

7520

103

105

90

104

91*

Aukusti (6 r)

6600

-

-

83*

93

103

Källa: Officiella försök 2015-2019 Tidigt korn Sverige, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW Kannas, SW Anneli och Severi) = 100. Syntetisk mätare saknas 2015. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Se diagram över ekologiska Foderkorn på nästa sida.

11


Ekologisk

Foderkorn Odlingsegenskaper Sverige 2015-2019

SW Cresendo

Ellinor

KWS Irina

Solome

Severi (6r)

Protein, % av ts

10,7

-0,1

+/-0

+/-0

+0,1

Rymdvikt, g/l

688

+1

-6

+8

-18

Tusenkornvikt, g

52,8

-0,9

-1

-2,1

-10,6

Stärkelse, av ts

62,2

+0,2

-0,2

+0,2

-1,8

Strålängd, cm

67

-4

-10

-11

-8

15

-5

-12

-5

+32

Ogräs, vikt g/m2

57,9

+22,7

-2,3

+15

+3,8

Mognad, dagar

8

+2

+2

+2

+2

Bladfläcksjuka, %

4

+/-0

+/-0

+1

+1

Stråbrytning, %

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel. Mätare = SW Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis Sverige Sort / kg / ha

2016

2017

2018

2019

2015-2019

SW Cresendo

4861

5814

2106

5864

4888

-

-

94

101

98

Ellinor KWS Irina Salome Severi (6 r)

-

102

103

101

100

90

100

109

102

99

-

86*

67*

75*

77*

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel, rel.tal jämfört med mätare SW Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

12


VÅRUTSÄDE

Havre Delfin – Gryn/export Högavkastande gulhavre (guldig ton på ska-

let) med mycket goda strå och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl både till foder och kvarn. Rymd- och tusenkornvikten är hög och i kombination med ett strå av yttersta kvalité blir Delfin ett mycket attraktivt alternativ för den Svenske havreodlaren. Mognaden är medeltidig och fodervärdet högt genom en råfetts- och proteinhalt kring medel. Delfin innehar även en god motståndskraft mot mjöldagg. • Hög avkastning • Gul havre • Goda stråegenskaper

Symphony – Gryn/export Havresorten till foder och industri med hög och

stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar. • Foder och industrihavre • Hög kärnkvalitet • Goda stråegenskaper

Galant – Gryn/export Galant är en grynhavre med medel avkastning

Odlingsegenskaper Sverige 2015-2019

Syntetisk mätare

Delfin

Symphony

Galant

11,8 566 39,5 51,7 5 90 83 111

-0,1 +6 +3,5 -0,4 -0,1 +3 +1 +/-0

+/-0 +6 +4,7 -0,9 -0,3 +5 -4 +/-0

-0,2 +9 -2,6 +2,2 -0,3 -1 +3 +1

8 6

-8 +2

-4 +1

+/-0 +/-0

Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Stärkelse, % av TS Oljehalt, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Mognadstid, dagar Mjöldagg, % Bladfläckssjuka, %

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (SW Galant, Symphony, SW Nike och SW Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis Område

A–B

Sort / kg /ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Synt. mätare

8986

6820

8102

4652

5543

7020

Delfin

104

104

107

99

99

103

Symphony

100

100

105

99

94

101

WS Galant

97

98

98

100

105

98

Område

C–G

Sort / kg /ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Synt. mätare

7867

6790

8034

4140

-

6819

och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

-

107

112

99

-

106*

Symphony

95

101

109

95

-

100

WS Galant

99

98

103

99

-

100

Niklas – Foder

Område

Med medel avkastning och bra grynkvalitet. Tidigt foderhavre för Norrland.

Niklas har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna. • Tidig mognad och hög avkastning • Utmärkt kärnkvalitet • Hög tusenkornvikt

Delfin

D-F

Sverige

Sort / kg /ha

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015-2019

Synt. mätare

8813 8605 9139 4835 8850

7958

7501

Delfin

107*

104*

104

99

105*

104*

104*

Symphony

100

101

101

98

102

100

100

WS Galant

96*

99

100

101

101

99

99

Källa: Officiella försök, behandlat 2015-2019. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (SW Galant, Symphony, SW Nike och SW Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

13


Odlingsegenskaper, ekologiskt Sverige

SW Belinda

2015-2019 Protein, % av ts Rymdvikt, g/l Tusenkornvikt, g Oljehalt, % Strålängd, cm Stråstyrka, % Ogräs, vikt m/m2 Ogräs, % marktäck. Mognad, dagar

Delfin Symphony

Niklas

11,4 553 38,2 5,8 79 96 181,3 13 110

-0,4 +17 +2,6 -0,8 +6 94 -34,8 +1 +/-0

-0,3 +16 +3,1 -1,0 +7 93 21,7 +1 -1

+0,7 +13 +1,0 -0,6 +5 84 -26,3 +3 -3

2

-1

+/-0

+/-0

Bladfläckssjuka, %

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare SW Belinda. Sjukdom obehandlat.

Per Christerson

Farm Mac Agro AB

Avkastning, ekologiskt

– Jag har alltid tyckt om havreodling och det är en otroligt bra förfrukt om man som vi har mycket vete i växtföljden. Men även före rapsen är havreodling bra. Min erfarenhet är att det också ger färre problem med spillplantor. – I år har vi snittat 6500 kg/ha på havresorten Delfin, med utsäde som vi köper från Vallåkra Lantmannaaffär, säger Per Christerson.

Område

D-F

D-F

Sverige

Sverige

Sort / kg /ha

2019

2018

2019

2018

SW Belinda

-

3329

6484

3296

Delfin

-

93

107

95

Symphony

-

90

106

93

Niklas

-

84

95

87*

Källa: EKO-officiella försök 2019 och 2018 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Belinda = 100, område D-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning årsvis, ekologiskt Område Sverige Sort / kg /ha

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019

SW Belinda

6309 4223 4887 3296 6484

5005

Delfin Symphony Niklas

-

-

118*

95

107

105

104

94*

117*

93

106

104

-

-

-

87*

95

93

Källa: EKO-officiella försök, 2015-2019. Rel.tal jämfört med SW Belinda = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

14


VÅRUTSÄDE

Vårvete Odlingsegenskaper

Diskett – Kvarn Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal.

Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

Quarna – Specialkvalitet Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög pro-

teinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar. • Kvarnvete • Utmärkt kärnkvalitet • Extremt hög proteinhalt

Sibelius – Kvarn Högavkastande vårvete med en bra motståndskraft mot

de vanligaste sjukdomarna. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

Sverige

Synt. mätare

Diskett

Protein, % av ts

13,3

-0,1

+2,2

+0,2

-0,7

Rymdvikt, g/l

801

+8

+9

+28

-19

Tusenkornvikt, g

43,9

-3,9

-1,0

+3

+2,6

Stärkelse, i ts

66,4

-0,2

-2,1

+0,2

+1

Falltal, sek

349

+5

+12

+26

-3

Strålängd, cm

80

+3

-2

-3

-2

2015-2019

Quarna Sibelius

WPB Skye

Stråstyrka, %

88

+2

+2

+/-0

-4

Mognad, dagar

120

+/-0

-2

+/-0

+2

Gulrost, %

8

-2

-5

-5

-2

Svartpricksjuka, %

12

+3

+1

-1

-1

Bladfläcksjuka,%

8

+1

+7

-4

-3

Mjöldagg, %

6

+2

+7

+4

-4

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis, ekologiskt

• Bra bakningskvalitet • Utmärkta kärnegenskaper • Frisk

WPB Skye foder – kvarn Hög stabil avkastning både obehandlade och behandlade

led. Högt falltal, god motståndskraft mot gulrost och mjöldagg. Något senare mognad, goda kärnegenskaper och hög tusenkornvikt.

Sort kg / ha

2015

2016 2017

2018

2019

2015-2019

SW Diskett

4699

4411

5670

3152

5088

4648

Quarna

85*

83

85*

83*

91

86*

Sibelius

-

-

-

110

105

104

WPB Skye

-

97

102

115*

112

106*

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019 medel, rel.tal jämfört med SW Diskett = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

• Hög avkastningspotential • Högt falltal • God sjukdomsprofil

Avkastning årsvis Område

A–B

D–F

Sverige

Sort kg / ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

Synt. mätare

8822

7013

8157

4204

8186

7255

8522

7559

8414

6221

7696

7736

7467

Diskett

100

97

100

93*

97

98

98

101

96*

99

96

98*

98*

Quarna

88*

86*

91*

83*

91*

88*

87*

82*

87*

77*

84*

84*

86*

Sibelius

-

-

100

105

100

102

-

-

107*

105

103

106*

104*

107

108*

100

113*

104

106*

106*

107*

109*

109*

110*

108*

107*

WPB Skye

Källa : Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2015-2019. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare ( SW Diskett, Quarna och WPB Skye) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

15


Vårvete

Sibelius – ett steg fram för avkastning och kvalité Sibelius lanserades i våras på flera års goda

Förutom en förbättrad avkastning, minskad mottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna samt bättre stråegenskaper lyfter Sibelius bakningskvalitéten för kvarnen.

resultat i de officiella sortprovningarna samt i de Cerealtekniska försöken där den visat på mycket goda bakningsegenskaper. För lantbrukaren är det viktigt med hög avkastning och säkerhet i odlingen. För en säker odling av vårvete till kvarn krävs det högt falltal med god falltalsstabilitet, hög rymdvikt och högt protein. Dessa egenskaper testas årligen för att säkerställa att de håller de höga krav som ställs av kvarnen och odlaren.

Fredrik Nilsson på Berte Qvarn säger i uttalande om deras provbakning av Sibelius. ” Provmalningen visar på ett mycket högt mjölutbyte, låg aska och mycket hög vattenabsorption. Det är ovanligt att se dessa höga vattenabsorptioner i vårvete vilket vi ser som positivt. Sammantaget positivt resultat för Sibelius där det högsta värdet framförallt ligger i möjligheten att öka vattenabsorptionen i våra mjöler. ”

Vårrågvete Milewo – Vårrågvete Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens.

Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde. Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pHvärden. Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Läs m er !

Läs om våra Proteingrödor & Ärtor på s. 46-47

16


SPANNMÅLSHANTERING

Hantera din spannmål För lagring och leverans till eftersäsongen 2021


Så här tar du ut ditt prov! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Planlager och lagringsficka • Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut. Silotork • Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen. • Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse.

5

OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

6

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

7

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys. Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

18


NU ÄR DET TID FÖR HYGIENANALYS Missa inte hygienstatus på dina lagrade spannmåls- och grovfoderpartier Det har gått en tid sedan skörd och många partier ligger ännu kvar i lager. Detta gör att det finns risk för att hygienen har försämrats. Optilab har analyspaket för hygien i spannmål och grovfoder där förutom mögelstatus även lagringsduglighet kontrolleras. För varje analys bifogas ett utlåtande!

Besök Optilabs webshop på www.optilab.se

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


Bra att veta om din spannmål Rekommenderade torkluftstemperaturer I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse. Utsäde nedtorkning till 14%

Maltkorn nedtorkning till 14%

Brödspannmål nedtorkning till 14%

17%

71 oC

71 oC

74 oC

18%

70 C

70 C

72 oC

19%

68 oC

68 oC

69 oC

20%

65 C

65 C

68 oC

o

o

o

o

Foderspann­mål nedtorkning till 14% Max 100 oC

Ingående vattenhalt

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58 57

18% 17% 16%

71

67

65

63

61

59

71

69

66

64

62

60

58

71

70

68

65

63

61

59

60

15% 14% 13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

20

Kom ihåg !

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinuerli gt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontrolle ra din lagrade vara

Ovanstående rekom menderas att ses över en gång i ve ckan.


Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

14% vh

15% vh

18% vh

3 C

20% vh

22% vh

60 dgr

32 dgr

50 dgr

28 dgr

4 oC

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

6 C

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

8 oC

49 dgr

21 dgr

10 dgr

o

o

9 oC

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 C

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 oC

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

o

13 C

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

14 oC

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 C

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 oC

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 C

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 oC

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

o

o

o

SPANNMÅLSHANTERING

2 oC

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfröer Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

Vattenhalt, %

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35 30 25

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten.

20 15

Källa: Jordbruksverket / Exab

10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

21


Rätt val av vallfröer

– en del av framgången till ett bra grovfoder! Rödklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har en djupgående pålrot och är torktålig • Passar bäst i 2-3 skördessystem

Vitklöver • Bidrar med smaklighet och protein i grovfodret • Har ett utlöpande växtsätt och snabb återväxt • Bör skördas minst 3 gånger per säsong

Timotej • Bidrar med hög smaklighet, bra fiberkvalitet och hög sockerhalt i grovfodret • Har en god vinterhärdighet, uthållighet och stråstyrka • Passar bra i 2-3 skördessystem och är lätt att torka

Engelskt rajgräs • Bidrar med ett bra energivärde i grovfodret • Har en snabb etablering och ger hög skörd • Passar bra i intensiva slåtter- och betesvallar och bör skördas 3-4 gånger per säsong

Rörsvingel • Bidrar med en stor mängd torrsubstans till grovfoderskörden • Är torktålig med djupa rötter, högavkastande • Ställer stora krav på rätt skördetidpunkt, skördas minst 3 gånger per säsong

22


Blålusern • Bidrar med hög proteinhalt och mängd torrsubstans i grovfodret • Är torktålig med en kraftig och djupgående pålrot • Trivs bäst på väldränerade jordar med högt pH, minst 6-6,5 • Kan slås av flera gånger per säsong

Ängssvingel • Bidrar med hög mängd torrsubstans i grovfodret • Är ett allsidigt gräs med god återväxtförmåga och torktålighet samt är tramptålig • Passar bra i ett 3-skördesystem

VALLFRÖ

Ängsgröe • Betesgräs som även passar till slåtter • Har underjordiska utlöpare vilket gör den konkurrenskraftig • Tidig skörd eller betesgång ger en högre smältbarhet

Rödsvingel • Betesgräs som är lämpligt för torra marker • Bildar långa utlöpare vilket ger en tät tramptålig matta • Uthållig art

Westerwoldiskt rajgräs • Används som ettårig gröda • Har en snabb etablering och tillväxt • Kan med fördel betas i återväxten

23


Välj rätt blandning! Götaland & södra Svealand Mjölk & kött Bete

Sisu Bete & Skritt Bete

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

2-3 skörd/år

Intensiv odling

3-4 skörd/år

Slåtter

Klöver

Legend Rejäl

Gräsvall

Rapp HippHopp

2-3 vallår 2-4 vallår

Breddat skördefönster

Med lusern & klöver

3-4 skörd/år

Med lusern & rajsvingel

2-4 vallår Baserat på rörsvingel

Med hundäxing, lusern & rödklöver

Med lusern & klöver

Delikat Gourmet

Lättare, kalkrika jordar Gotland & Öland

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Premia

Perfekt & Maxicorn

Bete

Skritt Bete

De flesta jordarter

Balans Tixakt

Säker alla jordarter

Trygg

Särskilt mossjordar

Bore

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland & Öland

Tålig

Häst

Slåtter

Mindre intensiv odling Intensiv odling

Gräsvall

Bore

Får & Lamm Bete

Slåtter

Sisu Bete (Passar även till slåtter) Skritt Bete Rapp Gräsvall HippHopp Klöver

24

Optifår

Rapp HippHopp


Symboler 90-100% 75%

10

8

50%

6

25%

4

Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren

Kor/köttdjur

Intensitet Återväxt och skördefrekvens

Häst

Skördefönster Bibehållen kvalitet över tid

Får/lamm Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel

Breddat skördefönster – för att hinna skörda

Ibland är vädrets makter inte samstämmiga med vallskörden. Då kan det vara bra med en rörsvingel som ger några extra dagar för skörden. Använd våra blandningar med symbolen för breddat skördefönster. Det vill säga blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet och smaklighet i ett bredare skördefönster.

VALLFRÖ

Intensiva blandningar Delikat Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och

har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta Eng.rajgräs Kentaur Indicus

5% 10%

15%

50%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina

Gourmet Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig.

Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

3%

Ängssvingel 10% Lipoche 10% Praniza Eng.rajgräs Kentaur Indicus

15% 20% Rörsvingel Karolina

25

42%

Timotej Rhonia Lischka


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Tålig Timotej Rhonia Lischka

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde. En stor andel lusern som tack vare sin djupa

pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret blir tillsammans med rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln en stark laguppställning för att möta föutsättningarna med sommartorka framförallt på Gotland, Öland och Kalmarregionen.

Nyhet 2021!

Rörsvingelhybrid Hykor

10% Lusern Creno Radius 25% Galaxie Max

Rödklöver Rozeta Taifu

10%

35%

20% Rajsvingel Achilles

Maxicorn Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för

att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är just torktålig blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber. Maxicorn är en god samodlingspartner till majsensilage.

Speciellt lämpliga till områden med behov av torktåliga vallar Blålusern Galaxie Max Radius

Rödklöver Taifun Rozeta

30%

20%

Vallfröblandningar med rörsvingeln Karolina ger mer än bara högre avkastning. Karolina är en smaklig rörsvingel med breddat skördefönster.

26

30%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Premia Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing

ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Rörsvingel Karolina

Blålusern Galaxie Max Radius

30%

35%

10%

Rödklöver Taifun Rozeta

10%

15%

Rajsvingel Achilles

Hundäxing Lidaglo

Balans Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en inten-

10%

5% 40%

Timotej Rhonia Lischka

VALLFRÖ

siv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

30%

Rörsvingelhybrid Hykor

15% Eng. rajgräs Kentaur Indicus

Perfekt Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Blålusern Galaxie Max Radius Vitklöver Jura Rödklöver Taifun Rozeta

5%

40%

10%

Rörsvingel Karolina

27

Timotej Rhonia Lischka

15%

20%

10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar Trygg Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Vitklöver Jura

Rödklöver Taifun Rozeta

5% 15% 50%

Rörsvingelhybrid Hykor

Timotej Rhonia Lischka

30%

Tixakt Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion.

Rödklöver Taifun Rozeta

Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Rörsvingelhybrid Hykor

10% 25%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

45%

Timotej Rhonia Lischka

20%

Bore Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt

låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Rörsvingelhybrid Hykor

40% 60% Timotej Rhonia Lischka

Glimt från fältet

– Jag har tidigare odlat Optivall Balans, och vill ha en klöverblandning för intensiv produktion i vårt treskördesystem, säger Tuve Åkesson som driver Åkessons Jordbruk i Bromölla. Tixakt kräver i princip skörd 3 gånger per år och vid rätt skördetidpunkt, så att man tar tillvara Hykorns egenskaper. Vi skördar med ungefär 6 veckors mellanrum, i maj, juli och slutet av augusti. Det har sett fint ut ett år som i år, med goda kvaliteter, konstaterar Tuve. Utsädet är köpt av Svenska Foders återförsäljare Stallbyggen i Sölvesborg.

28


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar Legend Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs

borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av rödoch vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Storsäljare!

Rödklöver Taifun Rozeta

Vitklöver Jura

5% 10% 50%

25%

Ängssvingel Lipoche Praniza

Timotej Rhonia Lischka

10% Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Rejäl Rödklöver Taifun Rozeta

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage

Timotej Rhonia Lischka

10% 30%

VALLFRÖ

Ängssvingel Praniza Lipoche

60%

Optifår Vitklöver Jura

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall

med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

10% Ängssvingel Lipoche Praniza

40%

30%

Timotej Rhonia Lischka

20% Eng.rajgräs Kentaur, Indicus

Gräsvall Hipp Hopp Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta

jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Ängssvingel Lipoche Praniza

40% 60% Timotej Rhonia Lischka

29


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Glimt från fältet

– Ett bra grovfoder är kanske den viktigaste parametern för att hästarna ska må bra och orka träna och utvecklas, säger Björn Svensson som driver Unghästverkstaden. Rätt utfodring påverkar hästens psyke positivt. Så tillsammans med rätt träning och rätt attityd gentemot hästarna kan man åstadkomma stora framsteg. Vi odlar Svenska Foders Vallblandning Optivall Rapp till hästarna. Det ger precis de resultat vi är ute efter.

Gräsvall Rapp Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för

en hög skörd, för bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Ängssvingel Lipoche Praniza

35% 50%

Timotej Rhonia Lischka

15%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

Betesblandningar Sisu Bete Sisu Bete är en flerårig betesblandning som ger bra bete under hela säsongen. Kan med fördel användas för slåtter vid 1:a skörd för

bättre tramp- och hållbarhet. Kan även användas som slåttervall till får. Ger en tät betesvall.

Timotej Rhonia Lischka Vitklöver Jura

20%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

10% 10%

Ängsgröe Balin

30%

10% Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza

Skritt Bete Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och

Ängsgröe Balin

mattbildanade.

Rödsvingel Reverent

25%

15%

Ängssvingel Lipoche Praniza

30

15%

Timotej Rhonia Lischka

25%

20%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus


Välj rätt GEV-blandning! Götaland & södra Svealand Mjölk & kött Bete

Slåtter

GEV Universal Bete

Mindre intensiv odling, 2-3 vallår

2-3 skörd/år

Intensiv odling

3-4 skörd/år

Breddat skördefönster

Klöver Gräsvall

GEV Stabil GEV Klassic GEV Hipp Hopp

2 vallår

De flesta jordarter

GEV Action

2-4 vallår

Säker alla jordarter

GEV Säker

Med lusern & klövder

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland och Öland

2-4 vallår Baserat på Rörsvingel

3 skörd/år

GEV Kvalitet

Lättare jordar med högt pH Götaland, Gotland och Öland

Med lusern och klöver

GEV Kraft

GEV Framgång

VALLFRÖ

Häst

Slåtter

Mindre intensiv odling

Gräsvall

GEV Hipp Hopp

Får & Lamm Bete Slåtter

GEV Universal Bete (Passar även till slåtter) Gräsvall

GEV Hipp Hopp

Intensiva blandningar GEV Kvalitet GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd

och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Rödklöver Rozeta Taifun

5% 10%

Eng.rajgräs 15% Kentaur

Rörsvingel Karolina

31

Vitklöver Jura

20%

50%

Timotej Rhonia Lischka


Konventionella blandningar för Götaland & södra Svealand

Intensiva blandningar GEV Action Rödklöver Vitklöver Jura Rozeta Taifun 5% Timotej 10% Rhonia Ängssvingel Lischka Preval 45% 20% Praniza Lipoche

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel. Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna

traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

Nyhet 2021!

Eng.rajgräs Kentaur

20%

GEV Framgång Blålusern Radius, Creno

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en hö-

gavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, rödoch vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Med lusern för högt et proteinvärde och torktåligh

15% Vitklöver Jura 5% Rödklöver 10% Rozeta Taifun 10% Eng.rajgräs Kentaur Indicus

40%

Timotej Rhonia Lischka

20% Rörsvingel Karolina

GEV Kraft GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skörde-timing. Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger

en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga balj-växtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

Blålusern Radius, Creno Vitklöver Jura

15%

Timotej 5% 40% Rhonia Rödklöver 10% Rozeta Lischka Taifun 10% Eng.rajgräs 20% Kentaur Indicus Rörsvingelhybrid Hykor

GEV Säker GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden. Den stora andelen av både rörsvingelhybriden

Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Vitklöver Jura

Rödklöver Rozeta 5% Taifun 15%

Rörsvingelhybrid Hykor

32

25%

55%

Timotej Rhonia Lischka


GEV-blandningar för Götaland & södra Svealand

Mindre intensiva blandningar GEV Stabil GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör

GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som protein-innehåll i grovfodret.

Storsäljare!

Rödklöver Rozeta Taifun Eng.rajgräs Kentaur

Vitklöver Jura

Timotej Lischka Rhonia

5% 15% 45%

10%

Ängssvingel Lipoche Praniza

25%

GEV Klassic GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel.

Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

Rödklöver Rozeta Taifun

Ängssvingel Preval Praniza

Timotej Lischka Rhonia

15%

55%

30%

VALLFRÖ

Gräsvall GEV Hipp Hopp GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta

jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

Ängssvingel Lipoche Preval 40%

Timotej Rhonia Lischka 60%

Betesblandningar GEV Universal Bete GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som

passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

Timotej Rhonia Vitklöver Jura Bombus Ängsgröe Balin

33

20%

22%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

8% 12%

28%

10% Rödsvingel Reverent

Ängssvingel Lipoche Praniza


Med sorter speciellt anpassade för norra Sveriges förutsättningar av ljus och klimat Intensiva blandningar – nu med rörsvingel Karolina för ett breddat skördefönster

Välj rätt blandning! Norra Svealand & Norrland Mjölk & kött Bete

Norrsken 3 skörd/år

Vallår 2-4 år

Slåtter

Topp

Hållfast Stadig 24-7

Klöver 1-2 skörd/år

Vallår 2-3 år Gräsvall

Kaliber

Vallår 2-3 år

Gräsvall

Kaliber

Vallår 2-3 år

Gräsvall

Kaliber

Häst Bete

Slåtter

Norrsken 1-2 skörd/år

Får & Lamm Bete Slåtter

Norrsken 2 skörd/år

Intensiva blandningar Topp Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

34

Rödklöver Ilte Selma

Vitklöver Jura 5% 15%

Rörsvingel- 20% hybrid Karolina

60% Timotej Rhonia Grindstad


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Mindre intensiva blandningar Hållfast Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga.

En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Vitklöver Jura

Rödklöver Ilte Selma Ängssvingel Preval Pardus 30%

8%

2%

60% Timotej Rhonia Grindstad

Stadig Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.

En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

Rödklöver Ilte Selma 10%

Timotej Rhonia Grindstad

24-7 24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som domin-

erande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

2019! Succé från 2018 &

Glimt från fältet

Rödklöver Ilte Selma Ängssvingel Preval 13%

15%

72% Timotej Rhonia Grindstad

Andreas Axelsson, Alsens Lantbruk, i byn Alsen, Jämtland, nötköttsproduktion – Vi odlar vall på 120 hektar och säljer cirka 300 ton ts av grovfodret till Wången, som en av hästnäringens riksanläggningar. Wången har gymnasium, universitet och folkhögskola inom hästutbildning. Här finns bland annat elithästar inom trav, vilket ställer höga krav på bra vallar. Optivall 24-7 gör det jobbet. Det växer snabbt här uppe med ljuset, och vi kan hjälpa till med bevattning och rätt mängd gödning. Dessutom innehåller Optivall 24-7 till största delen gräsarter som gör att det torkar upp fort. Något som är positivt för både oss och för våra köpare.

35

VALLFRÖ

90%


Konventionella blandningar för norra Svealand & Norrland

Gräsvall Kaliber Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och

torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Ängssvingel Preval Pardus

Timotej Rhonia Grindstad

40% 60%

Betesblandningar Norrsken Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Vitklöver Jura Ängsgröe Balin

Timotej Rhonia Grindstad

10% 10%

40%

40% Ängssvingel Preval

Hur fungerar klöver till mitt djurslag? Mjölkkor Mer klöver

Högre proteinhalt och högre smaklighet

Ökat grovfoderintag ger mer energi

Mer mjölk

Får Klöver i vallen ger värdefullt tillskott av protein i foderstaten. Var dock uppmärksam på mängden rödklöver i vallar och på bete speciellt tiden runt betäckning och högdräktighet. Rödklöver innehåller fytoöstrogener, ett ämne som liknar könshormon. Vid utfodring av stora mängder rödklöver finns det risk att fytoöstrogenerna kan påverka reproduktionsorganen och därmed fertiliteten negativt.

Häst Begränsad andel klöver till häst. OBS! Alsikeklöver är giftigt för häst.

36


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Med sorter speciellt anpassade för norra Sveriges förutsättningar av ljus och klimat Intensiva blandningar – nu med rörsvingel Karolina för ett breddat skördefönster

Välj rätt GEV-blandning! Norra Svealand & Norrland Mjölk & kött Bete

GEV Midnattsol 3 skörd/år

Vallår 2-4 år

GEV Uthållig

1-2 skörd/år

1-2 skörd/år

Vallår 2-3 år

Slåtter Klöver

GEV Reko

Bete

GEV Midnattsol

Passar även för bete till häst!

Intensiva blandningar GEV Uthållig GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning. Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

GEV

Vitklöver Rödklöver Jura, Bombus Ilte, Yngve, 5% Selma Timotej 15% Rhonia Grindstad Rörsvingel 10% Karolina 60% 10% Ängssvingel Preval Norild

= Godkänd ekologisk vallblandning

Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma på grund av frötillgång.

37

VALLFRÖ

Får & Lamm


GEV-blandningar för norra Svealand & Norrland

Röst från Fältet Camilla Haglund Säljare Nöt, Häst & Växt

– Förutsättningarna för vallodling är mycket goda i norra Sverige, säger Camilla Haglund, säljare i Svenska Foder som utgår från vårt kontor i Sundsvall. Vårt klimat gynnar på många sätt produktion av vallfoder med högt energiinnehåll. Med långa ljusa dagar, kan vallen bygga upp energirika kolhydrater. – En relativt låg temperatur under vår- och försommar påverkar grödan positivt, något som gör att vallfodret vid tidig skörd, ändå kan ge ett högt energiinnehåll med hög smältbarhet, fortsätter Camilla. På ekologiska gårdar är baljväxtrika vallar en viktig del i odlingen, för att öka tillgången på växttillgängligt kväve. GEV Uthållig är en intensiv slåtterblandning som ger mycket fina resultat i de norra regionerna. Den har en hög avkastning och en god foderkvalitet, med hjälp av sin stora andel klöver, men också med timotej. – Tillsammans med Timotej gör det GEV Uthållig, vallblandning just uthållig, med goda näringsvärden. Timotej är motståndskraftigt mot isbränna och den etablerar sig snabbt och ger ett smakligt foder av bra kvalitet.

Mindre intensiva blandningar GEV Reko GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning

med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Rödklöver Ilte Selma

Timotej Grindstad Rhonia

15%

Ängssvingel Preval 20% Norild

65%

Betesblandningar GEV Midnattsol GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Vitklöver Bombus Jura Ängsgröe Balin

Ängssvingel Preval

38

Timotej Rhonia Grindstad

10% 10%

40%

40%


Etableringen lägger grunden Start med insådd Sänk utsädesmängden med 20-30%.

2. Helsäd

Få en perfekt start på vallen med mycket ljus i etableringen av gräs och framför allt klöver. Möjlighet till skörd redan första insåningsåret finns.

3. Sådjup frö

Olika arter av gräs påverkas av sådjupet. Ca 1 cm är ett bra sådjup. För djup sådd äventyrar uppkomsten. Så hellre för grunt än för djupt!

4. Kvävegiva

En bidragande orsak till dålig valletablering är kraftig gödsling på skyddsgröda. Dra ner gödselgivan, prioritera insådd och undvik liggsäd.

5. Spruttidpunkt

Särskilt viktigt när klöver ingår i blandningen, spruta i rätt utvecklingsstadie.

6. Utsädesmängd frö

Normalt för de flesta blandningar ca 20-24 kg/ha, bete ca 25-28 kg/ha.

7. Etablering av betesvall

Tänk på tramptåligheten. För bästa utveckling av täthet- och rotsystem ta första skörd, första skördeåret som slåtter innan betessläpp.

Sådjup frö 0 cm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

3,0 3,5 4,0

e j srö ote m Ti

g Än

V

r

ve

itk

H

ing

äx

d un

el

ing

v ds

pl

di

i sd

ä

r l jg ge t ra n i sk rn sv el d g se Rö Lu Än Eng r ve

d

oi

pl

d oi

klö

rt

ve

klö

d

id

po

ra et

En

tr

el gel ing vin v js rs Rö Ra s rä jg a r kt ns ie l Ita

sk

l ge

st

g aj

id

po

ra et

Westerwoldiskt rajgräs

39

Ett stort frö har mer reservnäring och kan placeras på ett större djup. Småfröiga arter som timotej, ängsgröe och vitklöver är mycket känsliga och förlorar snabbt fältgrobarhet vid för djup sådd. Att så en vallfröblandning på ca 1 cm är en god kompromiss.

VALLFRÖ

1. Utsädesmängd skyddsgröda


Gödning Vid planering av gödselstrategin finns det flera faktorer att tänka på, på fältnivå. Faktorer som bör ingå i övervägandet av kvävestrategin är: gröda, jordtyp, gödselmedel, nedbrukning av halm, fånggrödor, stallgödsling, jordmineralisering, vinterutfällning ect. För bestämning av kalium- och fosforinnehåll i jorden kan jordprover användas. När man matar stora mängder gödsel

är behovet av kalium och fosfor vanligtvis inte så stort. Det är viktigt att fördelningen också anpassas till mängden näringsämnen som avlägsnas från fältet med skörd och eventuellt halm. Med en skörd på 7 ton maltkorn och 3 ton halm, bortförs cirka 25 kg fosfor och ca. 60 kg kalium. Tillförs inte detta via gödsling förbrukar vi markens resurser.

Mineralgödsling Tabellen nedan visar ett litet urval av de mest använda gödningsmedelprodukterna. Se hela sortimentet på svenskafoder.se N tot

N nitrat

Yarabela Axan

27

NS 27-4 import

27

N34

34,4

17,2

Kalksalpeter

15,5

14,4

MAP

12

P

K

S

Mg

13,5

3,7

0,6

13,5

3,7

0,6

Ca

18,8 23

Balans 26-3-4

25,6

11,3

2,6

3,6

3,6

0,6

Yaramila 21-3-10

20,6

9

2,6

9,6

3,6

1

NPK 27-3-5

27

13,5

2,6

5

2,2

NPK 22-3-10

21,6

8,7

2,6

9,6

2

Stallgödsel Gödselslag

TS-halt (%)

pH-värde

Ander NH4-N(%)*

Ungefärlig C/N-kvot

Hanteringsegenskaper

Urin

1-5

7,5-9

90

2

Pumpbar

Flytgödsel

3-12

6,5-8

50-70

<10

Pumpbar

Kletgödsel

12-16

7-8,5

40-50

12

Flyter ut

Kletgödsel

15-20

7-8,5

40-50

15

Ej helt stapelbar

Fastgödsel

18-25

7,5-9

25

20

Kan staplas > 1 m

Fastgödsel

>25

7,5-9

10

30

Kan staplas >2m

*Andelen NH4-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre svingödsel. Fjäderfägödsel har delvis annorlunda egenskaper. Värdena i tabellen kan därför inte tillämpas på fjäderfägödsel (Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020, Jordbruksverket)

40


Gödslingsrekommendationer Riktvärden för kvävegödsling, kg N/ha Valltyp

Antal skördar

Skörd ton ts/ha

Total N-giva kg/ha

Justering/ton skörd +/-

Fördelning/ skörd

Timotej/ängsvingel

2

8

180

25

100+80

Timotej/ängsvingel/rajgräs

3

10

240

25

100+80+60

Klöver/gräs, ca 30/70%

2

8

130

15

70+60

Klöver/gräs, ca 20/80%

3

10

190

20

80+60+50

Rajgräs/rajsvingel/klöver

4

12

290

20

90+80+70+50

Rajsvingel/hybridrajgräs/klöver

4

13

310

20

90+80+75+65

Betesvall

Antal avbetningar

Gräs

4

--

200

--

50/avbetning

Vitklöver/gräs

3

--

120

--

40/avbetning

Slåttervall gräs

Slåttervall klöver/gräs

VALLFRÖ

Notera att givorna är riktvärden och bör justeras efter vallsammansättning, skördesystem och det enskilda årets förutsättningar. Källa: Yara

Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha I tabellen förutsätts att en jordanalys görs i samband med vallens anläggning. Om en årlig jordanalys görs, vilket är att föredra, följs alltid rekommendationerna för vallår 1. I

Vallår 1 eller vid årlig jordanalys

Vallår 3

IV-V

IV-V

16-20

>20

Skörd ton/ha

0-4

4-8

6

180

120

50

0

0

0

8

220

160

80

0

0

0

10

260

200

110

20

0

0

240

140

50

20

0

6

180

130

100

50

0

0

8

220

180

140

80

0

0

10

230

180

110

20

0

12

280

220

140

50

0

6

180

150

130

100

50

0

8

220

200

180

140

80

0

250

230

180

110

0

60

30

0

0

0

10 Betesvall

III

K-AL-värde 8-12 12-16

12 Vallår 2

K-AL-klass III

II

90

Vallen bortför ca 25 kg K per ton skördad ts. Vid 8 ton ts bortförs alltså 200-240 kg K. Källa: Yara.

41


Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd Baljväxter mest känsliga Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två tre väpplingar beroende på preparatval.

optimalt behandlingsalternativ för båda arterna. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden.

Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern är tåliga för preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern är det därför viktigt att välja rätt dosering och behandlingstidpunkt. Det finns inte något

Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver behandling på små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda.

Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage.

Rekommendationer för kemisk ogräsbekämpning Gräs, rödklöver 40-60 g Gratil 75 WG + 0,5 l SF superOlja

Bra val!

10-15 g Express 50 SX 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern 10-15 g Gratil + 0,5 l SF SuperOlja/ 100 l vatten

Bra val!

1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs, vitklöver, lusern, alsikeklöver 1,15 kg Basagran SG + 0,5 l SF SuperOlja

Gräs TiII insådd av gräs kan samma preparat användas som vårsådd utan insådd, utom Ally produkter eller preparat med gräsogräseffekt. Harmony Plus 50 SX kan påverka gräsen och då främst ängsvingel 1,5-2,0 l Ariane S

Bred ogräseffekt

1,0 l Starane XL

Bra vid mycket frögrodda skräpper

0,75 -1,0 l Primus XL

Bred ogräseffekt

1,0-1,5 l Tomahawk 200 EC

Bra vid skräppa, maskros, korsört, vanlig stånds, etternässla

42

Bra val!


Majsguide För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet. FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Utsädesrekommendationer Varm lokal Plantor/m2 fpn/ha*

Tidig sådd Sen sådd

8,0-9,0 1,7-1,9 7,0-8,0 1,5-1,7

Kall lokal Plantor/m2 fpn/ha*

6,5-7,5 1,4-1,6 6,0-7,0 1,3-1,5

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort. *= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

Tips

• Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro

VALLFRÖ

• Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2. • Skörda vid en ts-halt på ca 30% • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhålande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag • Säljs i förpackningar om 50 000 frön • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras

Se de olika majssorterna på nästa sida.

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl. För mer info gå in på www.svenskafoder.se.

En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

Nya sorter kan presenteras under säsong se svenskafoder.se för att se senaste sortmaterial

43


Majsguide Emmerson – FAO 150

Function – FAO 190

Tillhör de extremt tidiga sorterna och är enligt dansk

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med

erfarenhet, något tidigare än Activate. Betyder att odlingen kan ske något nordligare på kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mognad med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent. • Extremt tidig • Hög fiberkvalitet • Hög stärkelsehalt

hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green. • • •

Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet Hög stärkelseskörd Robust sort med hög köldtolerans

Storsäljare från 2020

Activate – FAO 150

Asgaard – FAO 205

Sorten för dig som önskar en riktigt tidig sort som antingen kan skördas tidigt, eller utnyttjas om du sår sent. Activate sätter nya ramar för odlingssäkerhet i våra kallare regioner. Activate ger ett högt och säkert utbyte, men också ett ensilage av mycket hög kvalitet. Kolvandelen är hög och kolvarna väl täckta vilket minskar risken för fågelangrepp.

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

• Tidig mognad • God smältbarhet • Odlingssäker på kalla lokaler

• Hög kvalitetsprofil • Mycket hög stärkelseskörd • Stora och väl täckta kolvar

Ambition – FAO 180

Osterbi CS – FAO 200

Ambition är en välkänd, trygg och medeltidig sort.

En något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. Osterbi CS är för dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

Högt stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF. • Tidig • Robust • Hög stärkelseskörd

• Hög ts-skörd • God smältbarhet • Senare sort

Pinnacle – FAO 180 Medeltidig sort med tidig vårutveckling och mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

• Tidig vårutveckling • Både helsäd och kärnmajs • Medeltidig med högt utbyte

Succe från 2019 & 2020! 44


Proteingrödor Åkerböna

Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Stella – Brokblommig Ny brokblommig åkerbona som kombinerar

hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Nyhet!

GL Sunrise – Vitblommig

Tiffany – Brokblommig

Sverige

Synt. mätare

Stella

GL Sunrise

Tiffany

Protein, % av ts

29,4

-0,2

+0,4

+0,2

Rymdvikt, g/l

639

+5

+6

-9

492,1

+38

-59

+22

Planthöjd (bestånd), cm

88

+5

-4

+8

Stjälkstyrka, %

90

+4

-7

+4

Mognad, dagar

146

-2

+/-0

+/-0

8

+/-0

+2

-2

2015-2019

Tusenkornvikt, g

Chokladfläcksjuka

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis Område Sort / kg /ha

D–F D–F Sverige 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015-2019

Synt. mätare

5999 4903 5526 1067 4764

4481

4753

Stella

-

-

-

128

109

108

108

GL Sunrise

-

100

104

104

85

93

95

117*

102

111*

108

107

109*

110*

Tiffany

Källa: Officiella försök behandlat 2015-2019. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (SW Boxer, Gloria, Tiffany och SW Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Utsädesmängd proteingrödor En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha

Rekommenderad utsädesmängd: • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha) • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha) • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

45

VALLFRÖ

Vitblommig åkerböna med en stabil hög avkastning i hela landet. Passar utmärkt för odling på tuffare lokaler. Har en snabb vårutveckling och tidig blomning. Kort och kompakt växtsätt med medelsen mognad. Mycket låg tusenkortvikt med god proteinhalt och proteinutbyte i foder.

Odlingsegenskaper


Åkerböna – Ekologiskt Odlingsegenskaper Sverige 2015-2019

SW Boxer

Tiffany

Protein, % av ts

30,2

+0,4

Tusenkornvikt, g

537,5

-20,6

Stjälkstyrka, %

95

-1

Ogräs, vikt g/m2

144

+1

Mognad, dagar

201

+87

7

-1

Chokladfläckjsjuka

Källa: EKO-officiella försök 2015-2019. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren SW

Boxer. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis Område

D–F

A–B

Sort / kg /ha 2015 2017

2015-2019

Sverige

2015 2016 2017 2018 2019

2015-2019

2015-2019

SW Boxer

5805 3884

3907

5879 4832 3957

-

2315

4246

3986

Tiffany

106

100

110

-

116

105

105

94

80

121*

Källa: Officiella försök 2015-2019, medel. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärtor Odlingsegenskaper

Eso

Sverige

Säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda

2015-2019

stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

Se diagram över ekologiska Ärtor på nästa sida.

Eso

Råprotein, % av ts

21,9

-0,2

Tusenkornvikt, g

310,7

-43,6

Stjälklängd, cm

87,6

-1

Planthöjd (bestånd), cm

64

-10

Stjälkstyrka, %

77

-17

Mognad, dagar

114

+4

Källa: Officiella försök 2015-2019, rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100, område A-F = Sverige.

Avkastning, årsvis A-B

Område

SW Ingrid

D-F

Sverige

Sort / kg /ha

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

2015-2019

SW Ingrid

6649

6406

-

3674

5734

5517

6379

5274

4406

4111

5462

5143

5260

98

111*

-

108

99

104

100

106*

90

104

101

101

102

Eso

Källa: Officiella försök 2015-2019, medel. Rel.tal jämfört med mätaren SW Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

46


Ärtor – Ekologiskt Odlingsegenskaper

Avkastning, årsvis

Sverige SW Clara

Eso

Sverige Sort / kg /ha

2013

2014

2015

2016

2017

Protein, % av ts

22,9

-0,4

SW Clara

5330

3600

5010

2420

2410

Tusenkornvikt, g

Eso

-

136

105

112

123

2013-2017

250,3

+0,6

Drösning (spill), kg/ha

89

-28

Planthöjd, cm

67

-1

Stjälklängd, cm

83

+1

Stjälkstyrka, %

74

-11

Ogräsvikt, g/m2

228

-1

Mognad, dagar

130

+8

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren SW Clara = 100.

Lupin VALLFRÖ

Boregine – Fodersort Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något

sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

Grönfoderblandningar Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Korn/Havre 50/50

Ärt/Havre 51/49 Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn 51/49 Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda

Utsädesmängd grönfoderblandningar • 225-250 kg/ha för Ärt/Havre och Ärt/Korn (De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd)

47


Ensileringsmedel

Biologiska ensileringsmedel • Kemiska ensileringsmedel Ett näringsmässigt och hygieniskt bra grovfoder gör utfodringen lätt. Då kan enklare typer av kraftfoder användas och i mindre mängder. Djuren tycker att grovfodret är smakligt och mindre foder behöver kasseras. Dessutom skapar grovfodret inga oönskade hälsostörningar hos djuren. När grovfodret inte riktigt blivit som planerat, nått den eftersträvade kvaliteten, så skapar det problem - och det kostar. Tapp i mjölkavkastning, tillväxt- och fertilitetsstörningar samt mjölkkvalitetsproblem för att nämna några.

Ensileringsprocessen och den därefter följande ensilagehantering har betydande inverkan på produktionens totala lönsamhet oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. De bästa förutsättningarna för en lyckad ensileringsprocess skapas av dig. Med ett noggrant utvalt ensileringsmedel och stort fokus under inläggning på de tre ledorden: hacka, packa, täck har grönmassan de bästa förutsättningarna för att omvandlas till ett näringsrikt ensilage med hög smältbarhet.


Biologiska ensileringsmedel SiloSolve är produkter som är sammansatta av väl beprövade bakteriestammar som tillsammans ger specifika effekter. Flera av stammarna är helt unika i sitt slag och dokumenterat effektiva i en rad försök.

SiloSolve® är enkelt att använda När biologiska ensileringsmedel används är det förutom valet av bakterier viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i

behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet när du kör på fältet. Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter/ton grönmassa.

Ökar

Minskar

grovfoderkonsumtionen

Ökar

mjölkproduktionen och ungdjurens tillväxt

TS-förlusterna

Fördelar med

SiloSolve

®

ensileringsmedel

Är

smaken på ensilaget

kostnadseffektiva

Får silon att räcka längre Ditt grovfoder är värdefullt. Ta kontroll över ensileringsprocessen direkt. Målet är en syrefri silo och ett välkonserverat ensilage. Men det kommer inte gratis. Priset kan vara högt och du betalar i form av förlorade näringsämnen från till exempel nedbrutet protein och lättillgänglig energi. När silon öppnas och syre på nytt finns till­gängligt ökar förlusterna återigen. Något som brukar visa sig som varmgång. Ett ensileringsme­del minskar dessa kostnader, både i starten av processen och efter öppning av silon. Ts-förlusterna minskar med 10-30 %. Det blir fler kilo i din silo till utfodring.

49

ENSILERINGSMEDEL

Förbättrar

Är

skonsamma mot människor, djur och maskiner


Gör rätt för att få resultat Rätt använt är biologiska ensileringsmedel oerhört effektiva. De sänker pH snabbt, minskar ts-förluster, bevarar proteinkvalitet och ger ett smakligt foder. Det finns dock fallgropar som kan göra att du inte når bästa möjliga resultat. Eller i värsta fall inget resultat alls. Det kan röra sig om feldosering, hanteringen av bakterierna eller fördelningen i grönmassan.

Mer info

Läs mer! Läs mer om detta och hur du ska göra för att nå de bästa resultaten.

Vilken SiloSolve® passar dig? Är grovfodret ekologiskt?

Ja

SiloSolve FC Eko

Nej

Valfri doseringsvolym med anpassad koncentration SiloSolve i behållaren Doseringsvolym, liter/ton gm

Är ts-halten under 30%?

Ja

4 2 1

SiloSolve MC

Behållarens volym, liter 200 400 1000 1 2 4

2 4 8

5 10 20

Tabellen anger antalet påsar som ska tillsättas till behållaren.

Nej

Får du ofta mögel i översta lagret av silon?

Ja

En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Beroende på doseringsutrustningens kapacitet väljer du vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. Doseringsvolymen (l/ton gm) bestämmer vilken koncentration som krävs i behållaren. Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren för att rätt antal verksamma bakterier ska tillsättas till grönmassan vid olika doseringsvolymer.

SiloSolve OS

Nej

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Vill du ha ett ensileringsmedel som snabbt ger en säker ensilering, skydd mot varmgång och möjlighet att öppna din silo tidigt?

Ja

SiloSolve FC

SiloSolve® Produktguide Behandlad grönmassa per förpackning

Antal verksamma bakterier

Hållbarhet

Lager

För hela silon

Påse à 100 g, ton

Kartong (10 påsar), ton

Antal CFU/g GM

Rumstemp., mån

Lagervara i säsong

SiloSolve FC

50

500

250 000

18

Ja

SiloSolve FC Eko

50

500

250 000

3

Ja

SiloSolve MC

50

500

250 000

18

Ja

25 ton/400 m2

-

300 000**

18

Beställningsvara

För översta lagret SiloSolve OS*

* Förpackningen innehåller även 10 kg Natriumbensoat. ** Vid direktbehandling dosering, 4 g/ton grönmassa

50


SiloSolve® FC & SiloSolve® FC Eko – passar de flesta grödor och stabiliserar vid öppning SiloSolve FC är ett biologiskt ensileringsmedel för snabb och kontrollerad fermentering av alla typer av grödor.

SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko är exakt samma produkt i två tappningar där SiloSolve FC Eko är til�låten att användas inom ekologisk/KRAV produktion. SiloSolve FC har funnits i flera år och står för en betydande del av Svenska Foders volymer av ensileringsmedel sett till behandlade ton ensilage. Anledningarna är flera. Några av dem är det breda använd­ningsområdet som innefattar alla typer av grödor och stort ts-intervall samt möjligheten till snabb öppning av silon med bibehållet skydd mot varmgång. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer att torrsubstans och näringsämne bevaras och förblir tillgängliga för dina djur.

När silon öppnats Efter öppning av en silo tar ensilage lätt värme. Figurerna till höger visar lagringsstabiliteten för majsrespektive lucernensilage tidigt i ensileringsprocessen. Resultatet är tydligt; SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko förlänger lagringsstabi-liteten även vid tidig öppning av en silo. Redan efter ett fåtal dagars ensilering syns tydliga skillnader.

SiloSolve FC förlänger tiden tills ensilaget tar värme Antal timmar aerob stabilitet

Obehandlat SiloSolve FC EKO

150 125

+66%

100

50

+40%

+41%

75

146* +31%

+52%

25 0

32

49*

Dag 2

42

109*

98* 55*

Dag 4

69

Dag 8

78

Dag 16

88

Dag 32

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 49% jämfört med obehandlat majsensilage (34,4% ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

Försöksresultaten i diagrammet visar hur lång tid ensilaget är lagringsstabilt efter öppning av silon. Efter givet antal ensileringsdagar har silosarna öppnats. Stapeln anger antal timmar som ensilaget är lagringsstabilt, dvs. innan det tagit värme.

• Syreförbrukning • Tidig öppning • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve FC

Läs mer!

För fler resultat med andra grödor scanna QR-koden.

Bakteriernas effekt Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre och kortar tiden tills silon blir syrefri. Den sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv.

Lactobacillus buchneri – bildar förutom mjölksyra även ättiksyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

51

ENSILERINGSMEDEL

Rekommenderat ts-intervall: 30-45 %


Röst från Fältet

Fakta

Silarps Gård AB

Fredrik och Maria Andersson, norr om Ulricehamn Fredrik Andersson och hans fru Maria driver mjölkproduktion på Silarps gård med ca 140 mjölkkor. De brukar idag ca 220 hektar åker, där hälften av odlingen är vall och hälften är spannmål.

Antalet djur: 140 kor Ras: 30% SRB, 70% SLB Avkastning: 12 128 ECM Mjölksystem: 2 DeLavalrobotar Mjölken levereras till: Falköpings Mejeri

– Ensilaget är självklart en av de avgörande komponenterna i vår verksamhet, säger Fredrik. Utan ett bra ensilage får vi inte den produktion vi vill åstadkomma. Vallen skördas i ett fyrskördesystem, med ungefär 5 veckor mellan skördarna.

– Vi ensilerar med framförallt med SiloSolve FC och ibland, då vallen är fuktig, använder vi SiloSolve MC, säger han. SiloSolve har vi använt under mer än 10 år. Vi började med det, för att Roland Wicksell (tidigare uppskattad säljare i Svenska Foder, som nu gått i pension) övertygade oss om att våga prova ett biologiskt ensileringsmedel vilket var ganska ovanligt vid den tiden. – Jag upplever att korna mjölkar allt för bra även på dåligt gräs, för att jag ska kunna sluta med det, tillägger han och skrattar. Det ger för bra resultat för att vi ska våga prova något annat. – Dessutom har jag märkt att jag kan öppna det snabbt efter inläggning, utan att det blir sämre ensilage eller hållbarhet, fortsätter han. I år öppnade jag andraskörden redan en vecka efter inläggningen, och det gick väldigt bra.

Foto: Silarps Gård AB

52


SiloSolve® MC – bäst till blöt eller svårensilerad grönmassa SiloSolve® MC är ett biologiskt ensileringsmedel med startsnabba mjölksyrabakterier och en patenterad effekt mot klostridier för alla typer av grönmassor.

Tillväxt av klostridier förekommer oftast i våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniaktal och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde. SiloSolve MC innehåller tre olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier som tillsammans ger en snabb pH sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH sänkning och dels via en av bakterierna som har en patenterad effekt mot klostridier. En snabb pH-sänkning minskar risken för att oönskade mikroorganismer ska skada ensilaget och minskar samtidigt ts-förlusterna. • Startsnabb • Prisvärd • Dubbelt skydd mot klostridier

Rekommenderat ts-intervall: 20-35 %

log CFU/g

Obehandlat Homo. MSB

Myrsyra Homo. MSB + L. lactis

6 5 4 3 2 1 0

Klostridier

Jäst

Lactococcus lactis SR3.54 från Chr Hansen har en patenterad verkan mot klostridier. Bakterien reducerar också mängden jäst i ensilaget och motverkar på så vis problem med varmgång. SLU Uppsala.

Klostridier är oönskade mikroorganismer som finns naturligt i jorden och förekommer därför också till viss del på stråna i grönmassan. De trivs bäst i våta grönmassor och överlever enbart i syrefria miljöer med pHvärde över 5. Klostridierna bryter ned värdefullt protein och kolhydrater till bland annat ammoniumkväve och smörsyra. Dessa bidrar till försämrat näringsvärde i det färdiga ensilaget. En lyckad ensileringsprocess hämmar klostridierna snabbt och minimal andel protein går till spillo. Desto mer protein som bevaras tillgängligt för korna desto mindre högvärdigt protein behöver du köpa in i form av kraftfoder.

Lactococcus lactis SR3.54 – patenterat god effekt för att reducera mikrobiell tillväxt av klostridier.

SiloSolve MC

Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – ger omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH, ta kontroll över ensileringsprocessen och bilda ett lagringsstabilt ensilage.

Läs mer!

Scanna QR-koden och läs mer om SiloSolve MC.

53

ENSILERINGSMEDEL

Bakteriernas effekt

SiloSolve MC reducerar tillväxt av klostridier


SiloSolve® OS – skyddar topplagret i silon SiloSolve OS är ett biologiskt ensileringsmedel som ger extra skydd för översta lagret i silon.

Hur noggrann man än är under inläggningen är det ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Har man riktig otur finns där även synligt mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon.

med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet. En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och därmed sänker ts-förlusterna.

Försöksresultat med SiloSolve OS visar att lagringsstabiliteten, tiden innan ensilaget ökar i värme, förlängs med nästan 5 dygn jämfört med obehandlat ensilage. Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas i samband med att de sista 5-10 C˚ sista lassen läggs in eller genom att de appliceras

• Extra skydd för översta lagret • Syreförbrukning i silon • Gott skydd mot varmgång

Rekommenderat till översta lagret i silon

SiloSolve OS minskar risken för varmgång i det översta lagret i silon 38 ˚C

Obehandlat SiloSolve OS Omgivning +3,0˚C

Temperatur

32 ˚C

27 ˚C

21 ˚C

18 ˚C 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Exponerat för luft, timmar

När ensilagets temperatur stigit 3 grader över omgivningens säger man att varmgången har inletts. Figuren visar att ensilage behandlat med SiloSolve OS är lagringsstabilt ca 105 timmar, nästan 5 dygn, jämfört med det obehandlade som tog värme efter mindre än 2 dygn.

Bakteriernas effekt

SiloSolve OS

Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH. Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre i silon. Natriumbensoat – ger ett extra skydd mot varmgång, jäst och mögel. Ämnets verkan ökar vid låga pH, något som de tre kraftfulla bakterierna effektivt bidrar till.

54

Läs mer!

Scanna QR-koden och läs mer om SiloSolve OS.


Kemiska ensileringsmedel Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv. Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier. Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av sock-

HelmGräs

er och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs. För applicering av kemiska ensileringsmedel kan vi förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorppumpen och dess tillbehör.

Propionsyra

HelmGräs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder upp till 45 % ts. Det är en blandning av myrsyra,

propionsyra och natriumformiat. HelmGräs innehåller en hög andel myrsyra vilket också är den syra som är grunden för den snabba pH-sänkningen i ensilaget. En snabb pH-sänkning stoppar omedelbart cellandningen i växterna och minskar därmed förlusterna i färdigt ensilage. Propionsyran motverkar jäst- och mögeltillväxt och natriumformiatet sänker de korrosiva egenskaperna hos produkten. HelmGräs är tillåtet att använda i ekologisk/ KRAV produktion.

HelmMajs

Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor.

Propionsyrabehandlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganismernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehandling lämpar sig även för ärtor och bönor.

Rekommenderad dosering av propionsyra Spannmålskonservering Dosering l/ton

HelmMajs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder och helsädesensilage av majs och spannmål upp till 50 % ts. HelmMajs är en blandning av myrsyra,

Rekommenderad dosering

3-6 mån

6-12 mån

15

5

6

17

5,5

7

19

6

7,5

21

7

8,5

23

7,5

9

25

8

10

27

9

11

29

9,5

12

31

10,5

13

33

11

14

12

15

Gröda

HelmGräs

HelmMajs

35

Klöver/Lusern

6 - >6 liter

6 - >6 liter

37

13

16

Klöver/Gräs (> 25% Klöver)

5 – 6 liter

5 – 6 liter

39

13,5

17

Klöver/Gräs (< 25% Klöver)

4 – 5 liter

4 – 5 liter

41

14,5

18

Gräs, helsäd, majs

3 – 4 liter

3 – 4 liter

Dosering avses per ton grönmassa.

HelmGräs och HelmMajs är tillåtet att använda i KRAV-certifierad och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

55

ENSILERINGSMEDEL

propionsyra och natriumformiat vilka effektivt hämmar tillväxten av oönskade mikroorganismer i ensilage. I HelmMajs ingår en särskilt hög andel propionsyra. Propionsyran ger skydd mot tillväxt av jäst- och mögelsvampar vilket också ger ett gott skydd mot varmgång. HelmMajs är tillåtet att använda i ekologisk/KRAV produktion.

Vattenhalt %


FreshFoss förlänger tiden tills mixen tar värme

FreshFoss Premium FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. FreshFoss Premium är en blandning av salter från

organiska syror. Produkten förlänger tiden tills den färdiga mixen tar värme och på så sätt kan fodermixens näringsvärde bibehållas. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt förbrukar de den mest lättillgängliga näringen samtidigt som de genererar värme. De bildar ofta också olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet. FreshFoss Premium

hämmar dessa oönskade mikroorganismer. På så sätt kan fodermixens näringsinnehåll och smaklighet bibehållas en längre tid. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Premium per ton mix som ett tillsatsmedel för att förlänga mixens hållbarhet. • Torr, ej korrosiv produkt • Motverkar varmgång • Bevarar fodrets näringsvärde

Läs m er !

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt I Danmark har SEGES jämfört 4 olika tillsatser och deras förmåga att stabilisera fullfoder. De konstaterade att FreshFoss Premium gav den bästa effekten. • Ingen värmebildning dagen efter utfodring • Längst stabilitet • Tendens till att hämma bakterietillväxt Försöksrapportens sammanfattning FreshFoss Premium särskilde sig i studien genom att vara den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten samt hade en tendens till att motverka tillväxt av bakterier och mögel. Också i ”känseltestet” utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring under någon av de tre dagarna. Undersökningen visar att man bör överväga att välja torrsyraprodukter framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador samt att de är mera kostnadseffektiva.

Se resultat FreshFoss Premium Bäst i test

De fyra tillsatserna som testades var: • FreshFoss Premium 1 kg/ton • Natriumbensoat 1 kg/ton • Propionsyra 3 l/ton • Salvana TMR 1 kg/ton • Obehandlad kontroll

Scanna qr-koden och läs mer omresultaten.

Observera att natriumbensoat inte är en godkänd tillsats för ändamålet, men ändå testades i det här försöket. Salvana TMR är en annan torrsyraprodukt för ändamålet.

56


Foto: Piippo

Emballering EMBALLERING

Plansilofolie • Sträckfilm • Mantelfilm • Tubplast • Rundbalsnät • Garn


Plansilofolie Plansilofolie

Vakuumfolie

För att få en lufttät silo är det viktigt att använda en plastfolie av hösta kvalitet. Vår plastfolie har

För att få ett ännu bättre ensilageresultat och

beteckningen ”Superstrength” och är en högpresterande plansilofolie tillverkad med blåst fem- och sjulagersteknik och endast av de bästa råmaterialen. Den tekniken säkerställer stabil och jämn kvalitet samtidigt som råmaterialet placeras optimalt i filmen för att ge den rätt egenskaper. ”Superstrength” är endast 125 my tjock vilket gör den lättare att hantera och lägga på än standardfilmer som är 150 my tjocka. Trots att den är tunnare än marknadens standardfilmer har den en punkteringsmotståndskraft (dart drop) på 500 g vilket är betydligt starkare än marknadens standard. Den har också följande funktioner:

• • • •

Ett betydligt starkare ensilageark Lätt men tuff och slitstark Lättare att använda tack vare mittvikten Långvarig och kostnadseffektiv

Det vita/svarta skiktet har:

• • • • •

UV-skydd Punkteringsmotstånd Styrka Rivmotstånd Svart lager

minskade ts-förluster rekommenderar vi även att använda en vakuumfolie. En extra tunn (40 my), transparent folie som läggs under den vanliga plastfolien för att minimera eventuella luftfickor. Viktigaste egenskaper:

• Tunnare och mer flexibel • Lämplig för ”fuktiga” grödor med större potential för förstörelse • Fästs vid ensilaget • Minskar luftfickorna för att förbättra effektiviteten hos konventionella ark • En effektivare lufttätning hjälper snabbare jäsning av ensilage • En bättre lufttätning ger bättre ensilagekvalitet • Minskar topp- och axelförlusterna i klämman • Bättre ensilage innebär bättre avkastning på levande viktökning och mjölkutbyte

Täckväv & sandsäckar ”Superstrength” är svart på under sidan och vit på ovansidan, detta för att ge bäst egenskaper vid ensileringen med en sol och värme reflekterande yta utåt. Den svarta färgen förhindrar genomsyn vilket kan hjälpa till att hålla fåglar borta. På storrullarna (400 m) är varje meter markerad för att förenkla utläggningen.

58

På toppen av plansilon lägger man täckväv för att säkra plansilon. Täckväven säkras sedan med hjälp av exempelvis sandsäckar.

• Ett extra skydd för plansilo. • Används ovanpå vakuumfolien och plastfolien för att undvika skador från fåglar och andra skadedjur. • Läggs likt en presenning och är mycket kraftig (200 gram/kvm). • Mörk grön. • 7-års UV-skydd Täckväv finns i storlekarna: 10x12, 10x15, 12x15, 14x16 och 15x18 m. Sandsäcken har storlek 27x120 cm. 250 säckar per förpackning.


Sträckfilm Sträckfilm används för rundbalar och fyrkantsbalar för att bevara grovfodret. För att upprätthålla arbetet på fältet och upprätthålla gräsens höga näringsvärde är det viktigt att använda en högkvalitativ sträckfilm.

att kvalitet är kärnan i deras verksamhet. Silotite är det självklara valet för jordbrukare och entreprenörer som vill ha fördelarna med hög styrka, tillförlitlighet och hållbarhet.

Vår huvudleverantör BPI var det första företaget som erbjöd blåst sträckfilm på den svenska marknaden. Som de fortfarande gör med sitt välkända varumärke Silotite, som tillverkas i 5-9 skikt. Dess SP-ackreditering indikerar

Silotite har testats och godkänts av RISE - Research Institutes of Sweden (f.d SP) - ett ledande internationellt testorgan. Certifikatet ges efter en omfattande undersökning av både tillverkningsprocessen och den färdiga produkten för att säkerställa strikta produktionsstandarder.

Silotite / Silotite Eco

SilotitePro 2000

Silotite – det perfekta valet för problemfri balning.

Inbyggd effektivitet. SilotitePro är en tekniskt

Silotite balewrap är lämplig på alla typer av balar. Dess konsekvent pålitliga, problemfria prestanda förbättrar inpackningseffektiviteten och kapaciteten.

avancerad förorienterad blåst ensilagesträckfilm som erbjuder jordbrukare och entreprenörer flera fördelar inklusive: • • • • • • • •

Silotite ger:

• • • • • •

Hög punktering och rivmotstånd En större syrebarriär Höga stretchkvaliteter Optimal vidhäftningsnivå. UV-skydd Eco levereras i sleeveförpackning

Fler balar per rulle Tidsbesparing Bättre grödskvalitet Lättare att återvinna Större rulllängd Förbättrad syrebarriär Utmärkt beskärning av grödor 2000 m per rulle

Profi Contractor

Profi Cyklon

PROFI Contractor är en ny sträckfilm i DLGkoncernen. Den har tagits fram i ett samarbete

Profi Cyklon är en sträckfilm som tagits fram av DLG i ett samarbete med maskinstationer, extruderingsspecialister och internationella råvaruleverantörer. Det är en elastisk sträckfilm med hög punkteringsstryka och har god vidhäftningsförmåga vilket säkerställer bra laminering och gör balarna täta. Profi Cyklon kan användas på alla fabrikat till både rund- och fyrkantsbalar. Produkten har hög driftssäkerhet, vid höga hastigheter. Nu slipper du dessutom onödiga och tidsödande förpackningar. För att möta vår tids krav på snabb och effektiv tillgång till rullarna – utan extra och onödiga förpackningar, som måste tas om hand – ger vi dig: NO-BOX-lösningen! Med den kan du koncentrera dig på precis det som har med resultatet att göra. Mer på rullen, mindre emballage: winwin!

med danska maskinstationer, extruderingsspecialister och internationella råvaruleverantörer. PROFI Contractor är en högkvalitativ blåst film tillverkad i sju lager. Den är elastisk med en hög punkteringsstyra och har en god vidhäftningsförmåga vilket säkerställer en bra laminering och gör balarna täta. Den har ett UV-skydd som är anpassad till nordiska förhållanden.

Läs mer här! Scanna qr-koden och läs mer om Silotite, Silotite Pro 2000 och vår mantelfilm Baletite. Foto: Piippo 59

EMBALLERING

Det är 1900 m på en rulle PROFI Contractor mot 1500 m på traditionell rulle. Det betyder 26% färre rullbyten och bidrar därför till högre effektivitet och en förbättrad arbetsmiljö, med mindre belastning för maskinföraren. Foto: bpi agriculture


Mantelfilm Mantelfilm ersätter traditionell nätlindning i rundbalar. Med film istället för nät får du en mer kompakt bal vilket gör hanteringen lättare, samtidigt som du bevarar gräsets näringsvärde bättre.

Baletite/Baletite GO Baletite ersätter traditionellt netwrap i runda ensilage balar. Speciellt skapade för nästa generation av pressmaskiner som kan applicera film istället för nät. Baletite funktioner:

Film & Film Wrapping

• Överlägsen syrebarriär från de ytterligare filmskikten • Exceptionell punkteringsmotstånd • Ytterligare skydd mot balkanter • Mer kompakta, tätare balar • Slät filmyta • Lättare att återvinna

Möjligheten på moderna kombimaskiner som kan anbringa film istället för nätlindning har öppnat vägen för Film&Film (F&F) Wrapping – en förnyande inplastningsmetod med dubbel film som kombinerar den nya generationen av balplast SilotitePro med Baletite ersättningsfilm för nätlindning.

60


Röst från Fältet Gusbo

Jan Säll, Kilafors i Hälsingland Jan Säll i Kilafors i Hälsingland balar sitt foder själv - ungefär 1 500 balar under en säsong. Med en Pöttinger kombimaskin använder han en främre kross för helsäden. Med Baletite GO och en kombimaskin blir trycket i balen fantastiskt, och säkerställer att balen är tät och kompakt. Gräset vissnar ner under 24 timmar innan det samlas i en bal med en diameter av 1,5 meter, som väger cirka 1350 kg. Varje bal är förpackad i 3-4 lager BaletiteGO och 6 lager SilotitePro. Det ger gräset det absolut bästa skyddet. Jan får cirka 100 balar från en rulle Baletite GO och cirka 48 balar från 2 rullar Siliotite.

Fakta Mjölkproduktion med Holsteinkor. Brukar 180 hektar för foder med en blandning av gräs, rödklöver och helsäd.

-Under höst- och vintermånaderna öppnas balarna manuellt med kniv eller mekaniskt med balsax på gården, berättar Jan. Sedan jag började använda Baletite GO, är det mycket lättare att utfodra, eftersom det inte finns något nät som kan frysa fast i balen - plasten skalas enkelt bort från balens sida.

61

EMBALLERING

Han använder film- och film (F&F) inslagningssystem från Silotite. F&F skapades för kombimaskiner, som Pöttinger, som kan applicera film istället för nät. Resultatet är bättre formade och mer kompakta balar som ger en lättare hantering och hjälper till att minska ensilageförlusterna.


Tubplast Agflex – tuff, stark & säker Agflex tuber representerar de bästa möjliga lagringslösningarna. En AgFlex-tub i fältet sparar tid, arbetskraft,

lagring och bränslekostnader. Snabba upp din kornskörd genom att fylla en AgFlex-tub i fältet istället för att transportera spannmål med långa sträckor för lagring. När skörden är över kan du extrahera spannmålen från AgFlex-påsen när du vill och dra det till marknaden eller till din permanenta lagring på gården.

Allt väder

Hög syrebarriär

Motstår revor

• 50% större riv- och punkteringsstyrka jämfört med traditionella tuber. • 40% mer motståndskraftiga mot kollaps· • Testad och beprövad prestanda för användning i det hårdaste vinterklimatet samt högvärmelösningar • Garanterad att tåla 24 månaders ultraviolett exponering under normala omständigheter

Punkteringsbeständig

Sjunker ej ihop

UV-skydd

Foto: bpi agriculture

62


Rundbalsnät nordiska tillverkaren av rundbalsnät. De håller en mycket hög kvalité, både på produkter och produktion. Produkterna heter Piippo Hybrid, Magic Blue och nyheten Hybrid Edge Master. Från Tyskland kommer det välkända nätet Rondotex Evolution.

För emballering av rundbalar. För att lyckas bra är det viktigt att använda rundbalsnät av hög kvalité. Till exempel att man har en hög dragstyrka så man skapar kompakta balar och därmed hindrar syreinsläpp. Vi marknadsför nät från Piippo i Finland och RKW i Tyskland. Piippo är den enda

Piippo Magic Blue

Rondotex Evolution

Ett funktionssäkert och användarvänligt ljusblått rundbalsnät. Magic Blue är ett nät, som fungerar

Rondotex Evolution, nätet med röd kant,

är ett omtyckt nät som har funnit sedan näten introducerades på lantbruksmarknaden. Har ett gott anseende och har varit med att utveckla näten till vad de är idag. Förpackningen från Rondotex har integrerade hantag för lättare hantering i butik och på fält.

speciellt bra i äldre balningsmaskiner, vars justeringsmarginalen har utnyttjats fullt ut. “Easy lifters” är handtag på Piipporullarna som gör det mer ergonomiskt och lättare att lyfta rullen. Handtagen kan enkelt och snabbt tas bort och återanvändas.

Kännetecken:

• Enkel hantering. • Sidomarkering för enklare funktion. • Röd ändmarkering. • Kant till kant - teknik. • Miljöanpassade. • Producerad i Tyskland

Piippo Hybrid NG Lättare och starkare rundbalsnät för alla balningsmaskiner. Hybrid NG rundbalsnätet är lättare

att skära än det föregående Hybrid nätet. Genom förbättrade skäregenskaper sparar man tid och ökar funktionssäkerheten vid balningen.

Foto: Piippo

Piippo Hybrid EDGE MASTER Den senaste medlemmen i vårt premium balnätsortiment. Genom Hybrid teknologi har vi utvecklat

ett nät med en förbättrad täckning upp till 10 %. Med Edge Master nätet pressar man kompakta och kostnadseffektiva balar och tack vare bara en storlek av hylsan, kan Edge Master användas i de vanligaste balpressarna. Edge Master är det starkaste och längsta nätet på marknaden, vilket möjliggör en materialbesparing av 20 % per bal! Nätet har hög UV-skydd och balarna håller sig längre i förvaring.

EMBALLERING

63


Garn Garn används vid emballering av fyrkantsbalar, småbalar samt rundbalar där man inte använder nät. Olika dimensioner till olika ändamål. Det är viktigt att kontrollera vilken den verkliga dimensionen är då den uppger hur många meter garn det är per kilo. Vi har ett komplett sortiment som tillverkas av Piippo Oy i Finland. Nordens enda tillverkare av syntetgarn. Piippo Pressgarn

längd än konkurrenternas motsvarande produkter, utan att ge avkall på knutstyrkan. Piippo pressgarn tillverkas med Firm Film – teknik. Tack vare detta är garnen de mjukaste på marknaden och knutstyrkan av toppklass. Tack vare det mjukare garnet är livslängden av balningsmaskinens metalliska bruksdelar, såsom knytarna, längre.

Tack vare Piippos ”Real Runnage-koncept” och sin höga specifika styrka erbjuder Piippos pressgarn 10-20 % mer

Piippo fyrkantsgarn

COBRA R-Serien

Av Piippo – storkantspressgarn kan du välja ett

Ny teknologi och nya råvaror gör det möjligt för

lämpligt garn för de rådande omständigheterna. De topphöga knutstyrkorna möjliggör mycket kompakta balar.

Piippo hårdpressgarn Piippo – hårdpressgarnens höga knutstyrka garante-

rar knutarnas hållbarhet även i hård hantering, till och med under vinterförvaring.

Piippo pressgarn för rundbalar

den nya COBRA R-serien att pressa ännu hårdare med tunnare garn. COBRA är ett bindgarn som är känt för sin höga kvalitet och sina solida egenskaper. Garnet är tunnt och smidigt och har en hög knutstyrka som säkrar att det håller – även i de nyaste pressarna med särskilt högt presstryck. Ny teknologi och nya råvaror gör det möjligt för den nya COBRA R-serien att pressa ännu hårdare med tunnare garn. Tendenserna inom bindegarn är att de nya stora maskinerna kan klara högre och högre tryck, och därför kräver bindgarnet en större smidighet och hög knutstyrka. Garnet finns i flera kvaliteter. Det är därför lätt att hitta det helt rätta bindgarnet efter det aktuella behovet. COBRAs fördelar är: • Kan motstå högt presstryck • Säkrar en stabil drift utan stopp • Har en hög knutstyrka • Garn som inte spricker

Piippo – pressgarnens förmånliga pris minskar kostnaderna upp till en fjärdedel. På grund av sitt speciella tillsatsämne fäster tråden bättre vid balen, och man undviker störande trådar.

Sisalgarn Ett naturmaterial som använts i lantbruket under årtionden. Sisal 200 för hård- och mediumpressar,

Sisal 300 för löspressar.

Foto: Piippo

64


Sortimentsinfo Emballering Plansilofolie

Sträckfilm

Plansilofolie

Silotite

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Dart drop

Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

6

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

250

1800

25

Grön

64

Kartong

8

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

360

1500

25

Grön

80

Kartong

10

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

500

1800

25

Vit

48

Kartong

12

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

500

1800

25

Grön

48

Kartong

14

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Vit

40

Kartong

16

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Grön

40

Kartong

18

50/400*

125

Vit/Svart

500 gr.

750

1500

25

Svart

40

Kartong

20

50/400*

125

Grön/Svart

500 gr.

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Vakuumfolie Vakuumfolie Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

6

50

40

Transparent

8

50/400*

40

Transparent

10

50/400*

40

Transparent

12

50/400*

40

Transparent

14

50/400*

40

Transparent

16

50

40

Transparent

* Rullar om 400 m är beställningsvara i försäsong.

Täckväv & Sandsäckar

Silotite Eko Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1650

25

Vit

40

Sleeve

Silotite Pro Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

2000

20

Vit

40

Sleeve

750

2000

20

Grön

40

Sleeve

PROFI Contractor Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1900

21

Vit el. grön

40

Kartong

Täckväv Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek

Färg

10

12

200 g/m2

Grön

10

15

200 g/m2

Grön

12

15

200 g/m2

Grön

14

16

200 g/m2

Grön

15

18

200 g/m2

Grön

Bredd (cm)

Längd (cm)

Säckar/förpackning

27

452

250

Sandsäck

PROFI Cyklon Bredd (mm)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

750

1900

21

Vit el. grön

40

NO-BOX

Mantelfilm Baletite/Baletite GO Längd (m)

Tjocklek (my)

Färg

Rullar/ pall (st)

Förpack.

1280

1650

20

Vit

20

Sleeve

1380

1650

20

Vit

20

Sleeve

Sortimentsinfo fortsätter på nästa sida.

65

EMBALLERING

Bredd (mm)


Sortimentsinfo Emballering Tubplast

Garn

Agflex*

Piippo fyrkantsgarn

Bredd (m)

Längd (m)

Tjocklek (my)

Antal/pall

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

5’ (1.52m)

60 m

200

16

Cropmaster

100

10,5

min 255/ max 275

6.5’ (1.98m)

60 m

200

12

Extreme Super

110

10,5

min 230/ max 260

8’ (2.44m)

60 m

200

10

Big Square

130

9

min 197/ max 220

8’ (2.44m)

75 m

200

8

Original

145

9

min 177/ max 200

9’ (2.74m)

60 m

225

10

9’ (2.74m)

75 m

225

8

10’ (3.05m)

75 m

225

6

12’ (3.66m)

75 m

238

6

Piippo hårdpressgarn

* Beställningsvara i försäsong.

Rundbalsnät Piippo Hybrid EDGE MASTER

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

Baler twine

250

5

min 90/ max 115

Hay

300

5

min 80/ max 95

Traditional

400

5

min 62/ max 72

Piippo pressgarn för rundbalar

Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

1,23 / 1,25

2600

290

Triathlon

700

5

min 35/ max 41

1,23 / 1,25

4000

290

1,23 / 1,25

4600

290

Sisalgarn

Piippo Hybrid NG Bredd (m)

Längd (m)

Sisal 200

För hård- och mediumpressar

Sisal 300

För löspressar

Styrka (kg)

1,23 / 1,25

2600

290

COBRA

1,23 / 1,25

4000

290

Produkt

Typ (m/kg)

Kg/rulle

Knutstyrka (kg)

Cobra R1 (PP)

105

11

300

Cobra R2 (PP)

120

11

265

Styrka (kg)

Cobra R3 (PP)

140

10

240+

280

Cobra Extra (PP)

117

10,25

250

Piippo Magic Blue Bredd (m) 1,23

Längd (m) 3090

Rondotex Evolution Bredd (m)

Längd (m)

Styrka (kg)

1,23

2000

245

1,23

3000

245

www.svenskafoder.se 66

EMBALLERING

Fler tabeller hittar du på vår hemsida


Väst Lev. i vårt val Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St. Levene Vårgårda Erikstad Uddevalla

Öst Lev. i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby Oxelösund

Gotland Lev. i vårt val Fole

Syd Lev. i vårt val Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Lunnarp Bjärsjö Sölvesborg Karlshamn

67

Planet Maltkorn

Flair Maltkorn

Irina Maltkorn

Catriona Maltkorn

Quarna Vårvete

Vårvete industri

Höstråg industri

Svarthavre

Industri havre gul

Industri havre vit

Foder havre

Rågvete foder

Foder korn

Foder vete

Industri Höstvete, Informer, Elvis

Praktik Höstvete

Reform Höstvete

Etana Höstvete

Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar


MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

Mottagningsplatser:

Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan. 68

Andraårskarens grödor

KRAV Brokblommig Åkerböna

KRAV Vitblommig Åkerböna

KRAV Foderärt

KRAV Rapsfrö

KRAV Irina

KRAV Salome

KRAV Höstråg ind

KRAV Rågvete

KRAV Havre ind

KRAV Foder havre

KRAV Vårvete industri/Quarna

KRAV Fodervete

KRAV Industri Höstvete

Majs

Brokblommig Åkerböna

Endast skördeleverans = fram till den 30/9

Vitblommig Åkerböna

Eftersäsong 1/10 – 30/6

Foderärt

Mottagning hela året

Oljelin

Rapsfrö

Ingen mottagning

KRAV Foderkorn

Viktigt med täckta vagnar vid transport.

2021 års skörd i västra, östra och södra Sverige.


Mina sidor

är dina sidor

Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera. Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet!

SMS-avisering för bulkleverans Nu kan du få SMS-avisering när våra bulktransportörer lastat ditt foder. Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha aviseringen (endast ett nummer per leveransadress)till transport@svenskafoder.se

Beställ online DYGNET RUNT! Mina Sidor


20057163

DDTTDAFTFAFADFFTAAFFTDDFAFFTFFAADDDDFTDDDT RETURADRESS: SVENSKA FODER AB, BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

Hitta din närmaste säljare! Energi

Peter Johansson (Säljchef) Nils Nilsson

Fjäderfä

042-301 78 14 042-301 78 19

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) Victor Ebel (Ansvarig Spannmål) Johanna Öwall

010-130 29 69 010-130 83 88 010-130 83 14 010-130 29 79 010-130 29 85 0510-828 28

(Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt)

Fredrik Reis (Försäljningschef)

010-130 29 63

Niklas Ingvarsson (Produktchef Utsäde) Ingemar Gullberg

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Pierre Lindskog (Kalk)

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Evelina Siverholm

010-130 29 06 010-130 29 70

Gris

Nina Olsson (Försäljningschef)

010-130 29 87

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Madelene Eklund Viktoria Klang Isabelle Westergren

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 22 010-130 29 25 010-130 29 36

Nöt & Får

Johan Stensson (Marknadschef)

010-130 83 24

Syd Helena Hägg (Säljchef Skåne) Lars Carlsson Linda Dahlberg Fredrik Johansson

010-130 29 32 010-130 29 04 010-130 29 05 010-130 29 18

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Kajsa Lätt

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 17

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Nord Malin Landén Camilla Haglund

(Produktchef Växtskydd)

Syd Fredrik Reis (Säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson

010-130 29 63 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Fredrik Reis(Säljchef) Annette Jacobsson Arvid Posse Johan Vårenius Jens Jonsson Kajsa Lätt Peter Olsson Ludvig Johansson

010-130 29 63 010-130 29 13 010-130 29 16 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 17 010-130 29 23 010-130 29 52

Öst Fredrik Reis (Säljchef) Gustaf Larsson Martina Hallberg Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson Marcus Älmefur

010-130 29 63 010-130 83 69 010-130 29 54 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 29 19

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Leif Karlsson

010-130 83 16 010-130 83 10

010-130 29 03

Mälardalen Fredrik Reis (Säljchef) Eva-Lotta Andersson Per Jansson

010-130 29 63 010-130 29 03 010-130 29 20

010-130 29 43 010-130 29 38

Nord Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 43 010-130 29 38

Återförsäljare, Häst & FarmPack

Rebecca Nilsson (Försäljningschef) Anders Gilbertsson

010-130 29 07 010-130 29 49

Syd Kerstin Bagge

010-130 29 12

(Inköp/Key Account emballering)

Väst Susanne Edlund Malin Hultman (FarmPack) Öst/Mälardalen Anette Zackrisson Emma Roos (FarmPack)

010-130 29 31 010-130 29 73

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se

010-130 83 21 010-130 29 78

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål 2021 - Vårutsäde  

Broschyren Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål 2021 hjälper dig att få en överblick över hur du kan planera din odling. Här finns a...

Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål 2021 - Vårutsäde  

Broschyren Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål 2021 hjälper dig att få en överblick över hur du kan planera din odling. Här finns a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded